Арматура түрлері және арматуралау тәсілдері


1. Арматура түрлері
2. Арматуралау тәсілдері
3. Кернеуленбейтін арматураларды жасау
Арматура түрлері және арматуралау тәсілдері
Арматура деп конструкция жұмыс сипатына сай бетон массасына орналастырылатын құрыш шыбықтары немесе қаңқалары және торлары.
Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларын арматуралау үшін арматуралық болатты шыбықтардан және сымдардан жасалынатын, сурет 16.12. келтірілгендей, арматуралық элементтерін, пісірілген жазық торларын және қаңқаларын, кеңістік қаңқаларын қолданады. Жасалынатын жиналмалық темірбетон бұйымдарын және конструкцияларын көтеру үшін монтаждық ілмектерін, ал оларды өзара құрастыру үшін - салатын бөлшектерін пайдаланады (сурет 16.13.)
Салынатын бөлшектер конструкциясы. Жинақталмалы темірбетон бұйымдарына жыл сайын жүздеген - тонна - металл жаратылады. Панельдік үй құрылысында барлық металл шығынынын 20 % үй элементтерін бірін - біріне түйістіре беріктейтін осы салынатын бөлшектерді жасауға жұмсалады. Салынатын бөлшектері, сурет 16.13. келтірілгендей, конструкциясы бойынша штампталынған және пісірілген болып жіктеледі. Штампталынған салынатын бөлшектер конструкциялары пісірілгендердікімен салыстырғанда жеңілдеу, себебі оларды қалыңдығы 8 мм табақ орнына 4-5 мм табақтан жасайды.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Арматура түрлері және арматуралау тәсілдері
Арматура деп конструкция жұмыс сипатына сай бетон массасына
орналастырылатын құрыш шыбықтары немесе қаңқалары және торлары.
Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларын арматуралау үшін арматуралық
болатты шыбықтардан және сымдардан жасалынатын, сурет 16.12.
келтірілгендей, арматуралық элементтерін, пісірілген жазық торларын және
қаңқаларын, кеңістік қаңқаларын қолданады. Жасалынатын жиналмалық
темірбетон бұйымдарын және конструкцияларын көтеру үшін монтаждық
ілмектерін, ал оларды өзара құрастыру үшін - салатын бөлшектерін
пайдаланады (сурет 16.13.)

Сурет 16.12. Арматура түрлері:
а – тегіс шыбық (стерженовая);
б – тегіс сым; в – ыстықтай
өңделген периодтік профильдегі;
г,д – сымнан иірілген бұрым; е
– суйықтай жаншылған; ж –
пісірлген тор.

• Салынатын бөлшектер конструкциясы. Жинақталмалы темірбетон
бұйымдарына жыл сайын жүздеген - тонна - металл жаратылады. Панельдік үй
құрылысында барлық металл шығынынын 20 % үй элементтерін бірін - біріне
түйістіре беріктейтін осы салынатын бөлшектерді жасауға жұмсалады.
Салынатын бөлшектері, сурет 16.13. келтірілгендей, конструкциясы бойынша
штампталынған және пісірілген болып жіктеледі. Штампталынған салынатын
бөлшектер конструкциялары пісірілгендердікімен салыстырғанда жеңілдеу,
себебі оларды қалыңдығы 8 мм табақ орнына 4-5 мм табақтан жасайды.
Салынатын бөлшектерді құрыш жолағынан жасау мүмкін болмайтын жағдайда
штамптауды пайдаланады, ол арматуралық шыбықтарды пісіруді флюс қабаты
астында электр доғамен немесе контактылы - рельефтік тәсілдермен орындайды.
Соңғысы ең тиімді, себебі жұқалау табақтарды пайдалануға мүмкіндік
тудырады, 30 % дейін құрыш үнемдеуге болады.
Салынатын бөлшектерді жасарда - оларды шаблон бойыйша кесу және
автоматталынған кешендерді пайдалану арқылы едәуір металды үнемдеуге
мүмкіншілік туады.

Сурет 16.13. Салынатын бөлшектер конструкциясы:
а - пісірілгендердікі; б -штапмталынғандардікіне: m - дегальдар
массасы.

Құрыштан жасалынатын арматуралар - өңдеу тәсілдері бойынша ыстықтай
өңделінген, термиялық біріктелінген және суықтай деформацияланған болып,
қолдану жағданлары бойынша - алдын-ала кернеуленген және кернеуленбеген.
профилі бойынша - тегіс және периодтық профилімен болып жіктелінеді және
механикалық қасиеттеріне байланысты арматуралық құрышты 16.1. - кестеде
келтірілгендей кластарға бөледі.
16.1.-кесте. Арматуралық құрыштық басты мезханикалық сипаттамасы
Құрыш классы Ағулық шегі, Үзуше уақытша Үзердегі Стержке,
МПа, кем емес кедергілі, ұзартылуы, % диамерті,
МПа, кем емес кем емес, мм
1 2 3 4 5
Ыстықтай өңделген құрыш
А – І 240 380 25 6-40

А - ІІ 300 500 19 10÷90
А - ІІІ 400 600 14 6÷40
А - IV 600 900 6 10-32
А - V 800 1050 7 10÷18
Созумен беріктелінген арматуралық құрыш
А -ІІ в 450 500 8 10÷90
А - III и 550 600 6 6÷40
Термиялық беріктелінген арматуралық құрыш
АТ-ІV 600 900 7-8 10÷40
АТ - V 800 1000 5÷6 10÷32
АТ - VI 1000 1400 5 10÷32
Арматуралық сым
В – 1, Вр-1 - 450-850 - 3÷10
В - II 1120- 1520 1400-1900 4÷6 3÷8
Вр - ІІ 1040- 1440 1300-1800 4÷6 3÷8

• Алдын-ала кернеуленген арматура. Алдын-ала кернеуленген бұйымдар
жасарда бетонда бүкіл қимасы бойынша немесе тек созғыш кернеулі зонасында
ғана алдын- ала қысымдық туғызады. Бұл қысу кернеу шамасы конструкцияны
пайдаланар мезгілінде бетонда пайда болатып созу кернеуінен басымдау болуы
қажет. Әдетте бетонды аддын-ала қысу 5-6 МПа, ал темірбетондық қысымдылық
құбырларды жасарда 10-12 МПа кернеулікпен қысымдайды. Бетон қысымдалынуы
кернеулендіре тартылған арматураны босатқаннан кейінгі серпінділік күш
әсерінен болады. Мұндай күш бетонның арматурамен ілінісуі есебінен немесе
анкерлік құрылымдар көмегімен бетонға беріледі, нәтижесінде бетон қысылып
қалады.
Бетон қысылып қалуы үшін қолданылатын арматураның серпінділік
деформациясы оның ағу шегінің 85 - 90 % құруы тиісті, ал айқын ағу шегі жоқ
көміртекті құрыштар үшін - үзуге мықтылық шегінің 65 - 70 % құрайды.
Кернеуленетін арматуралар ретінде сымдық және шыбықтық арматуралық
құрыштарды қолданады, ал кернеуленбейтіп қосымша арматуралар ретінде,
мұндайлар егер кернеуленетін бұйымдарда орын алатын болса, пісірілген
торлар және қаңқалар жарамды болады.
Алдын-ала кернеуленген бұйымдарды жасарда жеке шыбықтармен
(стерженьдермен) немесе сымдар иірмелерімен бетонды бірбіліктілікпен
қыспалдауды және екі немесе бірнеше бағытта тартыла кернеуленген сымдармен
көлемдік қыспалауды қолданады.
Конструкцияларда қолданылатын арматуралық элементтер арматурадан, созар
кезде арматураны бекітетін құрылымдарынан және арматуралық элементтерін
құрастыратын жеке шыбықтарды және сымдарды жобалық орындарында мызғытпай
ұстататын тетіктерден тұрады. Арматураны бекітуге арналған құрылым
конструкциясы арматуралық элементін жасау үшін қолданатын машина мен
тетіктерді, типтермен байланысты болады. Бұл тетіктердің екі түрін
қолданады - қысқыштарын және анкерлерін (қазықшаларын). Арматурларды бекіту
тәсілдері бойынша бұлар былайша жіктелінеді; сыналықтар, жалпақтар,
сопақтылар, толқындықтар, ілмектер. бұрамалықтар, жабықтылар. Келтірілген
тетіктерде арматуралық иірілме ұлпарын жұмсақ құрыш дөңгелек сақинаға
кіргізіп престейді.
Бұрамалықтан (оймалықтан) басқа келтірілген тетіктердің барлығы
стерженьдерді және периодтік профяльді стерженьдерді бекіту үшін қолданады.
Шыбықтық (стерженьдік) арматураны ұстату және бекіту үшін винттік
оймасы бар немесе профильдері созылдыра тартылатып арматура профиліне кері
профильдегі түрлі сына тәрізді кескінді қолданады. Қысқыш құрылымдардың
прогрессивтік конструкциясына алдын-ала механикаланған жолымен сымдық
пакеттерді құрастырарда қолданатын топтық қысқыштары жатады. Әрбір шыбықты
(стерженьдерді), сымдар таралымын немесе олардың топтамасын бекіту үшін
қысқыштарын қолданады.
Сым иірмелері үшін анкерлер тарту тәсілі және ұштарын бекіту бойынша
ажыратылады. Иірілмелерді бекіту үшін қазықшылардың (анкерлердің) екі
түрін: конус тәріздісін екіжақты әсерін домкратпен арматураны тартады және
гильзалықты - арматураны стерженьдік домкратпен тартарда қолданады.
Алғашқы кернеуді арматурадан бетонға беруді үш тәсілмен жүзеге асырады:
біріншісі — диаметрі 2,5÷3 мм арматура мен бетон ілінісуі арқасында; үлкен
диаметрдегі арматураның бетонмен ілінісуін сым бетінде жаншылған ойықтар
қалдыру арқылы немесе екі - үш сымман иірілме құру есебінен, не болмаса
периодтық профильдегі арматураны қолдану арқылы жетілдіреді. Екіншісі -
қазықшылар құрылымымен нығайтылған арматураның бетонмен ілінісуі арқылы;
үшіншісі - арматура мен бетон ілінісуін ескермей-ақ, арматуралық
элементтері ұштарындағы қасықшылар құрылымдары арқылы тартылу күшін бетонға
көшіру, жолымен.
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Арматура түрлері
Темірбетон бұйымдарын арматуралау
Фонтанды арматура
Ойлау түрлері және тәсілдері
Өндірістік транспорт түрлері және оларды есептеу тәсілдері
Арматура зауытының электрмен жабдықтау жүйесін жобалау
Кернеу түрлері және темірбетон конструкция элементтерін есептеу
Озат тәжірибені тарату әдіс - тәсілдері, түрлері
Салқындату жүйесінің түрлері мен жұмыс істеу тәсілдері
Өзен арнасын реттеу мақсаты және реттеу тәсілдері түрлері
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь