Балалардың жалпы дамуында табиғат бұрышын құруды талдау


І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
2.1. Балалардың жалпы дамуында табиғат бұрышын құруды талдау және оның өзектілігі
2.2.Мектепке дейінгі ұйымдардың туғаннан бастап 3 жасқа дейінгі (ерте жастың бірінші тобы, ерте жастың екінші тобы) жас кезеңдері бойынша балаларға арналған заттық. дамытушы ортаны (табиғат бұрышын) құру бойынша ұйымдастыру жұмыстарының формалары мен әдістері
2.3.Ерте жастағы балаларды дамытуға арналған заттық. дамытушы ортаны ұйымдастыру бойынша қойылатын талаптар
2.4. Қоршаған ортамен таныстыру арқылы тілін дамыту
ІІІ. Қорытынды
ІV. Пайдаланылған әдебиеттер
Мектепке дейінгі ұйымдардың маңызды міндеті әр баланың шығармашылық қызметін қамтамасыз етуге, балаға өзін толық жетілдіруге және өзінің белсенділігін көрсетуге, балалармен дамытушы ортаны ұйымдастыру арқылы тәрбиелеу жұмысының дамытушы әсерін арттыруға және педагогикалық үдерісті жетілдіруге мүмкіндік береді.
Бүгінгі күні мектепке дейінгі ұйымдарда дамытушы ортаны құру арқылы балаларды тәрбиелеу мен оқытуда отандық педагогика және психологияның бай тәжірбиесі жинақталған: мектепке дейінгі және ерте жастағы балалар үшін дидактикалық құралдар және дамытушы ойыншықтар жүйесін құру; ересектер мен балалар үшін ең қолайлы ортаны құру мақсатында мектепке дейінгі ұйымның ішкі архитектуралы-жоспарлық шешімін қалыптастыру; мектепке дейінгі ұйымдарда дамытушы ортаны құру қағидаты негізінде педагогикалық үдерісті материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету.
Ерте жастағы балаларды дамытуда заттық-дамытушы орта маңызды фактор болып табылады. Бала толыққанды дамуы үшін балалар әлемді жарқын, қанық әсермен қабылдайтындай жағдай жасау қажет. Ерте жастағы балалар тобында табиғат бұрышын құру баланың толыққанды дамуы үшін, жетекші іс-әрекет түрлерін іске асыру үшін қажетті жағдай болып табылады:танымдық және нәтижелі іс-әрекет, заттық және сюжетті-бейнелі ойындар. Ерте жастағы балалардың дамуына нормативтік құқықтық құжаттар және заттық- кеңістіктік дамытушы орта зор мәнге ие.
Бала – ұлы еліктегіш, толыққанды адам, өзінің дербестігінде бірегей, әуесқой зерттеуші, қоршаған әлемді өзі үшін таңдана және қуанышпен ашушы, әртүрлі белсенді іс-әрекет түрлері үшін оған берілгендердің барлығын пайдалануға ұмтылушы.
1. ЖусуповаА.Қ. Балаларды ерте жастан дамытуға арналған заттық -дамытушы ортаны ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар. – Астана, 20152.
2. Жұмaбeкoвa Ф.Н.Тәpбиe нeгiзi бaлaбaқшaдa // Oтбacы жәнe бaлaбaқшa. -2009. №1.3.
3. КeнжeбaeвТ., Aбдиpoв М. Мeктeпкe дeйiнгi пeдaгoгикa.- Aлмaты, 19854.
4. Apыcбaeвa З. Иннoвaциялық әдic-тәciлдepдi қoлдaнy epeкшeлiктepi. // Қaзaқcтaн мeктeбi. № 2007 . 69-70 б.5.
5. Бoгycлaвcкaя З.М., Cмиpнoвa E.O. Мeктeпкe дeйiнгi жacтaғы бaлaлapғaapнaлғaн дaмытy oйындapы. – М., 1991.6.
6. Ядэшкo В.И, CoхинaФ.A. Мeктeп жacынa дeйiнгi пeдaгoгикa. Aлмaты, Мeктeп.1982.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Таңдаулыға:   
Жоспары:

І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
2.1. Балалардың жалпы дамуында табиғат бұрышын құруды талдау және оның өзектілігі
2.2. Мектепке дейінгі ұйымдардың туғаннан бастап 3 жасқа дейінгі (ерте жастың бірінші тобы, ерте жастың екінші тобы) жас кезеңдері бойынша балаларға арналған заттық- дамытушы ортаны (табиғат бұрышын) құру бойынша ұйымдастыру жұмыстарының формалары мен әдістері
2.3. Ерте жастағы балаларды дамытуға арналған заттық- дамытушы ортаны ұйымдастыру бойынша қойылатын талаптар
2.4. Қоршаған ортамен таныстыру арқылы тілін дамыту
ІІІ. Қорытынды
ІV. Пайдаланылған әдебиеттер

I.КІРІСПЕ
Мектепке дейінгі ұйымдардың маңызды міндеті әр баланың шығармашылық қызметін қамтамасыз етуге, балаға өзін толық жетілдіруге және өзінің белсенділігін көрсетуге, балалармен дамытушы ортаны ұйымдастыру арқылы тәрбиелеу жұмысының дамытушы әсерін арттыруға және педагогикалық үдерісті жетілдіруге мүмкіндік береді.
Бүгінгі күні мектепке дейінгі ұйымдарда дамытушы ортаны құру арқылы балаларды тәрбиелеу мен оқытуда отандық педагогика және психологияның бай тәжірбиесі жинақталған: мектепке дейінгі және ерте жастағы балалар үшін дидактикалық құралдар және дамытушы ойыншықтар жүйесін құру; ересектер мен балалар үшін ең қолайлы ортаны құру мақсатында мектепке дейінгі ұйымның ішкі архитектуралы-жоспарлық шешімін қалыптастыру; мектепке дейінгі ұйымдарда дамытушы ортаны құру қағидаты негізінде педагогикалық үдерісті материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету.
Ерте жастағы балаларды дамытуда заттық-дамытушы орта маңызды фактор болып табылады. Бала толыққанды дамуы үшін балалар әлемді жарқын, қанық әсермен қабылдайтындай жағдай жасау қажет. Ерте жастағы балалар тобында табиғат бұрышын құру баланың толыққанды дамуы үшін, жетекші іс-әрекет түрлерін іске асыру үшін қажетті жағдай болып табылады: танымдық және нәтижелі іс-әрекет, заттық және сюжетті-бейнелі ойындар. Ерте жастағы балалардың дамуына нормативтік құқықтық құжаттар және заттық- кеңістіктік дамытушы орта зор мәнге ие.
Бала - ұлы еліктегіш, толыққанды адам, өзінің дербестігінде бірегей, әуесқой зерттеуші, қоршаған әлемді өзі үшін таңдана және қуанышпен ашушы, әртүрлі белсенді іс-әрекет түрлері үшін оған берілгендердің барлығын пайдалануға ұмтылушы.
Педагогтың мақсаты - әр балаға толыққанды өмір сүруге мүмкіндік беру. Өз тобының табалдырығын аттаған және тәрбиешінің қолынан сенімді ұстаған әрбір бала әлемге ашылып өзінің әсем дарындылығымен ересектерді таң қалдыратын сиқырлы сандық сияқты. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлердің міндеті - балалардың шығармашылық қабілетін шыңдау, өнер тілі мен әлемнің көркемдігін жаңғырту тәсілдерін тану, еркін таңдауда танымдық-эстетикалық және мәдени-коммуникативтік қажеттіліктерін іске асыру, заттық-кеңістіктіки дамытушы ортаны модельдей алу шеберлігінен құралады. Заттық ортаны модельдеу балалардың өзара білім алмасулары, бірлесулері, өзара қарым- қатынастары үшін жағдай жасайды. Осы себепті, баланың жан-жақты дамуына өзінің мазмұны және қасиеттері арқылы әсер ететін дамытушы ортаның ерекшеліктерін ұғыну бүгінде маңызды міндет болып табылады. Дамыту ортасы бала топта өзін және өзінің өмірін құрып, өзінің қуанышы мен уайымын өзгелермен бөлісе алатындай, балалар мен ересектердің өзара әрекетінде өң және дәнекер ретінде қызмет етуі тиіс. Бұл орта бала қуанып бара алатындай және мейлінше ұзақ қала алатындай екінші үйі сияқты болуы керек. Топта әрбір
4 бала өзге тұлғалардың арасында өзін жеке тұлға ретінде сезіне алатындай, өзінің жеке мүмкіндігін іске асыра алатындай, өзін жайлы сезінетіндей қоршаған кеңістікті құрастыру қажет.

ІІ. Негізгі бөлім
2.1. Балалардың жалпы дамуында табиғат бұрышын құруды талдау және оның өзектілігі
Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеудің басты мақсаты балаларда эмоционалдық жайлылық пен психологиялық қорғаныс сезімдерін ояту болып табылады. Балабақшада балаға өзін жақсы көретіндігін және қайталанбас жеке тұлға екендігін сезінуі маңызды. Сондықтан, тәрбие үдерісі жүретін орта қажетті және маңызды болып табылады. Білім беру ортасы ұғымы - психологиялық және педагогикалық ұғымдардың қалыптасуы үшін қазіргі таңда маңызды ұғымдардың бірі ретінде белсенді түрде дамытылуда. Осы жерде психологтармен айқындалған қанағаттану мен дамудың негізгі қажеттіліктері мен мүмкіндіктері аса маңызды: физиологиялық қажеттіліктер; қауіпсіздіктегі қажеттіліктер; топтық нормалар мен идеалдарды меңгерудегі қажеттіліктер және т.б. Тәрбиелеу үдерісі екі бағыт бойынша жүзеге асырылады. Бірінші жағынан, тәрбиеші балалардың оны қоршаған (балабақшадағы, отбасындағы) адамдар туралы түсінігін байытады, олардың іс-әрекеттерін, сезімін түсінуге, оларға эмоционалдық ықыластылығын білдіруге көмектеседі. Екінші жағынан, тәрбиеші балаға өз сезімдері мен уайымын ұғынуға көмектеседі, бала өзінің әлеміне енуі үшін өзіндік тәжірибеге ие болады. Баланың дамуындағы қажетті жағдай оның психологиялық жай-күйі ғана емес, сондай-ақ оның физикалық дамуы мен денсаулығының нығаюы болып табылады. Ол үшін топтың заттық-дамытушы ортасы балаларға ойнау және жеке қосалқы топтармен сабақ өту мүмкіндіктерінің есебімен ұйымдастырылады, ал құралдар мен ойыншықтар балалардың еркін қозғалуына кедергі жасамауы тиіс. Тәрбиешінің міндеті - балаларға қолайлы жағдай жасау, ұтымды қозғалыс тәртібін ұйымдастыру, әртүрлі белсенді іс-әрекеттер мен демалыстың жүйелі алмасуымен баланың жалығуының алдын алу. Мектепке дейінгі білім беру деңгейін жаңарту педагогтың балалармен жеке тұлғаға бағдарланған өзара әрекеттерге өтуін, педагогикалық үдерістердің дараландыруын қамтамасыз ететін оның вариативтілігін қарастырады. Әрбір баланың қайталанбастығы мен бірегейлігін ескеру, оның жеке қызығушылығы мен қажеттіліктеріне қолдау көрсету педагогтарға тәрбиелеу мен оқытуда жеке әдісті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Оның шарттарының бірі мектепке дейінгі ұйымдарда дамытушы кеңістікті құру болып табылады. Мәселенің ғылыми-әдістемелік деңгейдегі өзектілігі мектепке дейінгі ұйымдардың ерте жастағы балаларды дамыту үдерісін оңтайлы қамтамасыз ететін табиғат бұрышын құру моделін іздеу, дайындау және меңгеру қажеттілігінен туындайды. Мәселеге қатысты зерттелген әдебиеттер талдауы ерте жастағы балалардың балабақшада өмірін ұйымдастыру мәселесімен Н.М. Аксарина, Л.Н. Павлова, К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт және басқалары 6 айналысқанын көрсетті. Ерте жастағы балаларды дамытудың психологиялық- педагогикалық ерекшеліктерін Л.С. Выготский, М.П. Денисова, Л.Т. Журба, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Е.М. Мастюкова, С.Ю.Мещерякова, В.С. Мухина, Ж. Пиаже, Н.М. Щелованов, Д.Б. Эльконин және басқалары зерттеген. Балабақшада табиғат бұрышын ұйымдастыру мәселесі бірқатар белгілі психологтар мен педагогтармен дайындалды (О.В. Артамонова, Т.Н. Доронова, Л.М. Кларина, В.И. Логинова, С.Л. Новоселова, Г.Н. Пантелеев, Л.Н. Пантелеева, Л.А. Парамонова, В.А. Петровский, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова). Жүргізілген талдау төмендегілер арасындағы қарама-қайшылықтарды атап көрсетуге мүмкіндік береді:
1. Мектепке дейінгі ұйымдардағы табиғат бұрышынң бала тұлғасының дамуына әсер ету маңыздылығы мен мәселенің әдістемелік әдебиетте жеткілікті қарастырылмағандығы;
2. Мектепке дейінгі ұйымдарда ерте жастағы балаларды дамыту үдерісін оңтайлы қамтамасыз ететін табиғат бұрышын құру моделін іздеу, дайындау және меңгеру қажеттілігі мен тиісті әдістеменің болмауы. Айқындалған мәселенің өзектілігі мен көрсетілген қарама-қайшылықтар Ерте жастағы балалар үшін табиғат бұрышын ұйымдастыру атты біздің әдістемелік ұсыныстар тақырыбын анықтады. Заттық-дамытушы орта - мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті үлгілік бағдарламасының талаптарына сай баланың рухани және физикалық бейнесінің дамуын функционалдылығын модельдейтін бала іс- әрекетінің материалдық объектілері мен құралдарының жүйесі. Табиғат бұрышын құру кезінде келесідей қағидаттарды басшылыққа алу қажет: - ортаның жартылай функционалдылығы: заттық-дамытушы орта көптеген мүмкіндіктерді ашып, тәрбиелеу-білім беру үдерісінің барлық құраушыларын қамтамасыз етуі тиіс, осы мағынада көпфункционалды болуы тиіс; - ортаның жартылай функционалдылығымен байланысты оның түрленуі - бұл жағдай бойынша бірінші орынға кеңістіктің қандай да бір функциясын шығаруға (белгілі бір кеңістікке функцияны бекітетін монофункционалды зоналауға қарағанда) мүмкіндік беретін өзгеру мүмкіндігі; - вариативтілік, заманауи білім беру үдерісінің сипатына педагог- практиктермен дайындалатын ортаның нақты нұсқалары, түптұлға ретінде мектепке дейінгі ұйымдардың түрлері үшін модельдік нұсқаларды нақтылайтын табиғат бұрышынң шекті (өзекті) жобасы ұсынылуы тиіс.

2.2. Мектепке дейінгі ұйымдардың туғаннан бастап 3 жасқа дейінгі (ерте жастың бірінші тобы, ерте жастың екінші тобы) жас кезеңдері бойынша балаларға арналған заттық- дамытушы ортаны (табиғат бұрышын) құру бойынша ұйымдастыру жұмыстарының формалары мен әдістері
Баланың дамуы педагогпен ұйымдастырылатын оның ересектермен және қатарластарымен әртүрлі нысандағы қарым-қатынасының мазмұнды іс- әрекетінде жүзеге асатындығы мәлім. Ол үшін баланың айналасында арнайы педагогикалық орта құрылады. Осы ортада мектеп жасына дейінгі баланың өзіндік физикалық функциясы дамиды, сенсорлық дағдылары қалыптасады, өмірлік тәжірибе жинақтайды, әртүрлі заттарды және құбылыстарды реттеу мен салыстыруға үйретеді, ересектермен, қатарластарымен өзара эмоционалдық- практикалық тәжірибеге ие болады, өзіндік тәжірибеде білім алады. Мектепке дейінгі ұйымдарда ұйымдастырылған заттық-дамытушы орта (топта) әр балаға тұлғаның қандай да бір қасиетін иеленуге, жан-жақты дамуына теңдей мүмкіндік береді. Алайда, барлық орта дамушы орта бола бермейді. Білім беру ұйымдарындағы балалар үшін ұйымдастырылған кеңістік жеке шығармашылық қабілеттерін көрсетуге кедергі, не олардың дамуына ынта бола алады. Топтық кеңістікте заттық ортаны ұйымдастыру кезінде педагогтарға әрбір баланың тұлғалық негізгі сипаттарының қалыптасуына, оның қызығушылықтары мен қабілеттіліктерінің дамуына көмектесетін барлық жағдайды ескеруі тиіс. Заттық-дамытушы орта тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктеріне, оқу кезеңі және педагогтармен іске асырылатын бағдарламаға байланысты өзгеру керектігін естен шығармау қажет. Табиғат бұрышын құрған жағдайда келесі ережелерді есте сақтау қажет:
1. Орта білім беру, дамытушы, тәрбиелеуші, ынталандырушы, ұйымдастырушы, коммуникативтік функциясын атқаруы тиіс. Заттық- дамытушы ортаның топтасуы балалардың жан-жақты дамуын қамтамасыз етуі қажет, білім беру үдерісінің біртұтастылық қағидатына сай келуі тиіс;
2. Кеңістікті икемді және вариативті қолдану қажет. Орта баланың қызығушылықтары мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналуы тиіс;
3. Заттардың формасы мен дизайны балалардың қауіпсіздігіне және жасына бағдарлануы тиіс;
4. Декор элементтері оңай ауысуы тиіс;
5. Әрбір топта балалардың эксперименттік іс-әрекеттеріне арналған орынды қарастыруы қажет;
6. Топтық кеңістікте заттық ортаны ұйымдастыра отырып, психикалық даму заңдылықтарын, олардың денсаулық көрсеткіштерін, психофизиологиялық және коммуникативтік ерекшеліктерін, жалпы және 8 сөйлеуінің даму деңгейін, сонымен қатар, эмоционалдық-қажеттілік саласының көрсеткіштерін ескеру қажет;
7. Түс палитрасы жылы, пастельді түстерде болуы тиіс;
8. Топтық бөлмеде дамытушы кеңістікті құру кезінде ойынның басты рөлін ескеру қажет;
9. Топтың заттық-дамытушы ортасы балалардың жас ерекшеліктерін, оқу кезеңі мен білім беру бағдарламасына байланысты ауысуы тиіс.
Балалардың өз бетімен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру үшін төмендегілердің болуын қарастыратын дамытушы-заттық ортаны құру қажет.
:: ойын зонасы;
:: оқшаулану зонасы;
:: заманауи ойыншықтар;
:: дамытушы ойындар;
:: дидактикалық және көрнекі материалдар;
:: өнімді іс-әрекеттерге арналған материал;
:: шығармашылық іс-әрекет үшін атрибуттар;
:: эксперимент жасау бұрышы;
:: табиғат бұрышын; :: логопедиялық бұрыш;
:: фонотека, видеотека;
:: спорт құралдары мен жабдықтары және т.б.
Топтық кеңістік шартты түрде үш зонаға бөлінеді:
- тыныш: оқу, оқшаулану, кітап бұрышы;
- орташа қарқынды: театрланған, музыка, құрастыру зонасы;
- қарқынды қозғалыс зонасы: спорт бұрышы. Топтар кеңістігі аясында шартты түрде баланың барлық қызығушылықтарын қамтитын ойын және тақырыптық зоналарды атап көрсетуге болады:
- танымдық даму зонасы (оқу); шағын-зертхана (қызықты математика, сөйлеуді дамыту, ғарыш), мұнда энциклопедиялар, ойынхана бар;
- көркем-эстетикалық даму зонасында сурет салу, балаларға арналған көркем әдебиеттер, музыкалық аспаптар, шығармашылық қабырға, декоративті-қолданбалы өнер туындыларының үлгілері және т.б. бар;
- зертханада тәжірибе өткізуге арналған материалдар бар;
- театрланған зонада әртүрлі театр қуыршақтары, маскалар, декорациялар, ширмалар бар;
- әлеуметтік-эмоционалдық даму зонасы айна жүйесі, пиктограмма, ойын материалдарының қарапайым сюжеті болады;
- МҰ негізгі білім беру бағдарламасының талаптарына сай экологиялық тәрбиелеу зонасында өсімдіктер, жануарлар, табиғи зона макеттері, көшірмелерді дайындауға арналған әртүрлі табиғи материал, экологиялық дамытушы ойындар және т.б. болады; - сюжеттік-рөлдік ойындарға арналған ойын зонасына ойын кеңістігінің модуль-макеттері, сәндену бұрышы кіреді;
- құрастыру зонасы ірі еден үсті, ұсақ үстел үсті құрастырғыштың, ойын ойыншықтары, құрастыру сызбалары, жол қозғалысы, қауіпсіз өмір сүру ережелері бойынша материалдың болуын қарастырады;
- оқшаулану бұрышы; Қозғалысты дамыту зонасы үшін спорт кешені, балалардың физикалық дамуы үшін стандартты емес жабдықтар қажет. Заттық орта басты мақсат болмауы тиіс, мінсіз табиғат бұрышын құра алу мүмкін емес. Бұл ашық, балалардың өсу үдерісінде өзгеретін үнемі өзгеретін үдеріс. Дамытушы орта егер балаға жастың генетикалық міндеттерін меңгеруге көмектессе, дамытушы болып табылады. Ерте жастағы бірінші топтағы (туылғаннан 1 жасқа дейін) заттық- дамытушы ортаны ұйымдастыру. Ерте жастағы топтардағы заттық-дамытушы орта балалар үшін ұйымдастырылады, сондықтан, барлық қоршаған заттар олардың бойына, қолына және физиологиялық мүмкіндіктеріне сай шамалас болуы тиіс. Ойын бөлмесі бір түс гаммасында (сары, жасыл, көк) рәсімделеді. Туылғаннан бір жасқа дейінгі балалар топтарында кеңістіктік ортаны ұйымдастыру жеткілікті түрде кеңінен, жақсы қарастырылатын өту мүмкіндіктеріне есептелуі тиіс. Туылғаннан бір жасқа дейінгі балаларға арналған топтарда келесіні қарастыру қажет; 3-4 жазық баспалдағы мен еңісі бар, қоршаулануды қарастыратын, биіктен құлауды болдырмайтын (әдетте терезе жанында) төбешік. Төбешік астына қозғалтқыш-ойыншықтар орналастырылады (ірі машиналар жиынтығы); ленталы дидактикалық үстел (тік бұрышты, сопақ, крест тәрізді болуы мүмкін) - оған барлық жақтан жақындауға болатындай болуы тиіс; сондай-ақ, төбеде кеңістікте координацияны және орнықтылықты дамытатын ірі ойыншықтарды, түрлі-түсті ленталарды, қоңырау, әткеншекті және т.б. ілуге арналған топсалы құрылғы ұсынылады; биік емес сопақ шағын қақпалар (поролондық модульдерді де болады), аласа банкеткалар ұсынылады. Ерте жастағы (туылғаннан 1 жасқа дейінгі) балалардың жетекші қызметі - заттық, ойнау кеңістігінің 23 бөлігі дидактикалық ойыншықтармен толтырылған. Топтарда балалар үшін педагог ойыншықтарды жайып қояды, бірақ жағдаяттық ойын көріністерін жасамай, балаға ойын әрекеттерін орындауға, ойын жағдайын ашуға көмектеседі, мысалы: аюды бесік арбаға отырғызып оны қыдырту. Ойыншықтар: ірі, бала бойына жететін; біртиптік: 5-6 бірдей үйрек балапандары, матрешкалар және т.б.; орта мөлшерлі; көлемі, пішіні, түсі бойынша әр түрлі: үлкен аю, кішкентай аю, ақ мысық, қара мысық; ермек ойыншықтар. Жылдың соңында енгізіледі: Ас үй: плита үстіндегі шәйнек, кастрөл; қуыршақты шомылдыруға арналған ванна; баланың бойы жететін айнамен киім-кешек бұрышы (орамалдар, алжапқыштар, ленталар); жанында музыкалық ойыншықтар оранластырылады: металлофон, кішкентай бубен, барабан, қоңыраулар, кішкентай балалайка; табиғат бұрышын: 2-3 ірі жапырақты өсімдіктер (бегония, фикус). Ерте жастағы екінші топта заттық-даму ортаны ұйымдастыру (1 жастан 3 жасқа дейін). 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалар топтарында қоршаған ортаға бірте-бірте өзгертулер енгізілуде. Ойын бөлмесі үстелмен, ірі жиһазбен толып тұрмауы тиіс. Қабырғадағы суреттердің тақырыбы өзгертіледі: олар қандай-да бір сюжет көрсетуі мүмкін. Бастысы, сурет сюжеті балаға түсінікті болуы тиіс, сурет ересек адамның түсіндірілуімен, салыстырмалармен қарастырылуы және көрінетіндей орналасуы тиіс. Мысалы, бала өмірінен көрініс немесе ағымдағы жыл мезгіліне сәйкес келетін пейзаж. Ерте жаста жетекші әрекеттер сюжеттік-рөлдік ойындар болып табылады. Бұл жаста орта көлемді ойыншықтардың бәрі сәбиді қоршаған кеңістікті әрқалай пайдалануға, ашық әрі мазмұнды сюжет құруға мүмкіндік береді.

... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Биология кабинетінде тірі табиғат бұрышын ұйымдастыру
Дамуында ауытқуы бар балалардың психикалық даму ерекшеліктері
Дамуында ауытқуы бар балаларға жалпы сипаттама
ТАБИҒАТ БҰРЫШЫНДАҒЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ЕҢБЕГІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
Дамуында ауытқуы бар балалардың іс-әрекеттерінің психологиялық негіздері
Ақыл ойы дамуында кемістігі бар балалардың қарым – қатынасындағы психологиялық ерекшеліктер
Балалардың психикасының дамуында кездесетін дағдарыстың тууы және ерекшеліктері
Дарынды балалардың қабілеттілігіне жалпы сипаттама
Ғали Ормановтың табиғат туралы өлеңдеріне әдеби талдау
Ғ.Ормановтың табиғат туралы өлеңдеріне әдеби талдау
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь