ХVI ғасырдағы және XVII ғасырдың басындағы Германия


Жоспар

1. ХІ ғ. аяғында ХІІ ғ. басында Германияның экономикалық дамуы.
2. ХІІ ғ. басындағы Герман империясы.
3. ХІІ ғ. басындағы шаруалар көтерлістері.
4. Неміс гуманизімі.
5. Шаруалар көтерлісі және оның негізгі аудандары.
6. ХІІ ғ. екінші жартысындағы Германия. Экономикалық құлдырау.
XVI ғасыр басында Орталық және Батыс Еуропада католик шiркеуiнiң материалдық және саяси талаптары өстi. Себебi, бұл кезеңде католик шiркеуi бүкiл феодалдық құрылыстың идеологиялық тiреуiне айналған едi. Индульгенция Папалар мен жоғарғы дiни қызметкерлер феодализмнiң мәнiн жете түсiне отырып, оның тiрегiмiн деп есептедi. Папаның дипломаттары мен салық жинаушылары бүкiл Еуропаға тарап кеттi. Олардың қойған талаптары жаңадан қалыптасып келе жатқан буржуазияның наразылығын туғызды. Шiркеудiң талаптары XV-XVI ғасырлардың басында ортақ мемлекеттерден тойтарысқа кездестi. Бiрақ, Германияның бытырың қылығы папалар билiгiне мүмкiндiк бердi. Германиядан түскен көптеген ақша папа билiгi үшiн кетiп жатты. Бұған наразылықтың күшеюi реформациялық қозғалыстың басталуына түрткi болды. Яғни, елдi папалық талаптардан құтқару мәселесi немiс халқының мiндетiне айналды. Шiркеу реформасын жасау сол кездiң күнделiктi программасына айналды. Бiрақ бұл процесс әлеуметтiк таптардың әрқайсысы өздерiнше ұғынып, өз мақсаттары тұрғысынан ерекше мән берiлiпқаралды. Олардың шiркеуге оппозиция болуы барлық элементтердi бiраз уақытқа дейiн бiрауыздылығын көрсеттi. Бұлқозғалыста Германияның гуманизмi маңызды орынға ие болды. Бұлар немiстердiң ұлттық жағынан дамуын, схоластикамен дамуын, дiннен iргесiн ашып алуын және ең бастысы Рим папасына қарсы болды. Дөрекiлiк пен опасыздықты сынады. Олар өз шығармаларында дүниенiң рахатын, адам жаратылысын, адам рухының азаматтығы мен мәдениет жетiстiктерiн мадақтады. Әсiресе, немiс гуманизмiнiң iшiнде “Германияның қос шырағы” аталған Э. Роттердамский мен И. Рейхмин үлкен беделге ие болды. Эразм Роттердамский (1466-1536) өзiн-өзi “әлемнiң азаматымын” деп атады. Ол адам еркiнiң белсендiлiгi үшiн күрестi уағыздады, соғысты сынады. Бiрақ папаға қарсы шыққанымен дүниедегi дүниедегi дiншiл дiн-шiркеулiк принциптердi жақтады. Христиандық дiнге рационалдық негiз берудi талап еттi. Реформациялық төңкерiске қарсы И. Рейхмин болса, христиандық мораль мен гуманизмдi ымыраластыруға тырысты. Христиан дiни шiркеуiмен қарсыласуды қаламады, Реформацияға қарсы болды. Оның шәкiрттерi “Рейхмин iсiн” жалғастырды.
Әдебиеттер тізімі:

1. История средних веков /Под ред. З.В.Удальцовой и С.П.Карпова М., 1991 т.1, 2.
2. Орта ғасырлар тарихы т.1, 2. /Под ред. С.Д.Сказкина, Е.В.Гутнова, А.И.Данилов, А.Я.Левицкий, Алматы 1976.
3. История средних веков А.Я.Гуревич, Д.Э.Харитонович М., 1995.
4. Хрестоматия по истории средних веков т.1, 2 изд.2 /Под ред. Н.А.Грацианского и С.Д.Сказкина М., 1949-1950.
5. Всемирная история. Т.4. /Под ред. М.А.Сидировой, М.И.Когерада, И.В.Петрушевского и Л.В. Черешина М., 1951.,
6. Практикум по истории средних веков. Сост. М.Л.Аврамсон М., 1961.
7. Полянский Ф.Я. Очерки социально-экономической политики цехов в городах западной Европы ХІII-ХҮ вв. М., 1952.

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі:  Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ХVІ ѓасырдаѓы жєне ХVІІ ѓасырдыњ басындаѓы Германия

Жоспар

1. Х‡ ѓ. аяѓында Х‡І ѓ. басында Германияныњ экономикалыќ дамуы.
2. Х‡І ѓ. басындаѓы Герман империясы.
3. Х‡І ѓ. басындаѓы шаруалар кuтерлістері.
4. Неміс гуманизімі.
5. Шаруалар кuтерлісі жєне оныњ негізгі аудандары.
6. Х‡І ѓ. екінші жартысындаѓы Германия. Экономикалыќ ќ+-лдырау.

XVI ғасыр басында Орталық және Батыс Еуропада католик шiркеуiнiң материалдық және саяси талаптары өстi. Себебi, бұл кезеңде католик шiркеуi бүкiл феодалдық құрылыстың идеологиялық тiреуiне айналған едi. Индульгенция Папалар мен жоғарғы дiни қызметкерлер феодализмнiң мәнiн жете түсiне отырып, оның тiрегiмiн деп есептедi. Папаның дипломаттары мен салық жинаушылары бүкiл Еуропаға тарап кеттi. Олардың қойған талаптары жаңадан қалыптасып келе жатқан буржуазияның наразылығын туғызды. Шiркеудiң талаптары XV-XVI ғасырлардың басында ортақ мемлекеттерден тойтарысқа кездестi. Бiрақ, Германияның бытырың қылығы папалар билiгiне мүмкiндiк бердi. Германиядан түскен көптеген ақша папа билiгi үшiн кетiп жатты. Бұған наразылықтың күшеюi реформациялық қозғалыстың басталуына түрткi болды. Яғни, елдi папалық талаптардан құтқару мәселесi немiс халқының мiндетiне айналды. Шiркеу реформасын жасау сол кездiң күнделiктi программасына айналды. Бiрақ бұл процесс әлеуметтiк таптардың әрқайсысы өздерiнше ұғынып, өз мақсаттары тұрғысынан ерекше мән берiлiпқаралды. Олардың шiркеуге оппозиция болуы барлық элементтердi бiраз уақытқа дейiн бiрауыздылығын көрсеттi. Бұлқозғалыста Германияның гуманизмi маңызды орынға ие болды. Бұлар немiстердiң ұлттық жағынан дамуын, схоластикамен дамуын, дiннен iргесiн ашып алуын және ең бастысы Рим папасына қарсы болды. Дөрекiлiк пен опасыздықты сынады. Олар өз шығармаларында дүниенiң рахатын, адам жаратылысын, адам рухының азаматтығы мен мәдениет жетiстiктерiн мадақтады. Әсiресе, немiс гуманизмiнiң iшiнде "Германияның қос шырағы" аталған Э. Роттердамский мен И. Рейхмин үлкен беделге ие болды. Эразм Роттердамский (1466-1536) өзiн-өзi "әлемнiң азаматымын" деп атады. Ол адам еркiнiң белсендiлiгi үшiн күрестi уағыздады, соғысты сынады. Бiрақ папаға қарсы шыққанымен дүниедегi дүниедегi дiншiл дiн-шiркеулiк принциптердi жақтады. Христиандық дiнге рационалдық негiз берудi талап еттi. Реформациялық төңкерiске қарсы И. Рейхмин болса, христиандық мораль мен гуманизмдi ымыраластыруға тырысты. Христиан дiни шiркеуiмен қарсыласуды қаламады, Реформацияға қарсы болды. Оның шәкiрттерi "Рейхмин iсiн" жалғастырды.
Еуропалықтар үшiн ортақ оқиға-Реформацияның Германияда кең көлемдi қозғалыс сипатына ие болды. Бұл процесс Еуропада феодализмге қарсы алғашқы iрi шайқасқа айналды. Мартин Лютер 1517 жылы қазанда 95 тезиспен күнәнi кешiретiн грамоталарға қарсы шығуы Реформациялық қозғалыстың басталуымен байланысты болды. Мартин Лютер (1483-1556) Уилибем қаласында (Саксония) туылды. Оның әкесi мыс рудасын алатын бюргерлердiң бай иелерiнiң бiрi болды. Бюргерлер княздарданқысым көрiп отырды.
Осындай бюргерлердiң арасында және католиктiк дiн иелерiне деген оппозиция күшейе түстi. Осындай ортада өскен М. Лютер 18 жасында Эрфурт университетiне оқуға түсiп, гуманистердiң радикалдық үйiрме мүшелерiнiң ықпалына түседi. Католик дiнiнiң ықпалынақарамай шiркеу мен дiн иелерi адам менқұдай арасында дәнекер бола алмайды деп жариялады. Лютер ұсынған негiзгiқағида адам өз жанының тазаруына шiркеу мен оның догмасы емес, құдайдың өзi тiкелей дамытқан нанымның көмегi арқылы жетедi деп мәлiмдедi. Дiни ақықаттың түпқазығы дiн аңызы емес, папаның декреттерi емес, қасиеттi кiтап (көне және жаңа өсиеттiң ережелер кiтабы) болып табылады дедi. Лютердiң реформациялық iлiмiнде немiс бюргерлерiнiң таптық шектеулiгi айқын көрiндi. Лютер iлiмi таптық негiзден шектеулi болды. Ол саяси және әлеуметтiк өмiрдi жаңартыпқайтақұру негiзiнде дамытпады. яғни, Германияның билеушi княздары мен феодалдарын Лютер Реформацияның негiзгi тiрегi деп атады. Лютер католик шiркеуiне қарсы ашық күрес жүргiзгенiменқоғамдыққарым-қатынаст арды өзгертудiң қажеттiлiгi туралы ашықтан-ашық мәлiмдеуге батылы бармады. Бiрақ Лютердiң тезистерi әр әлеуметтiк таптарына өзiнше әсер еттi. Әр топ өз мүдделерiне енгiзiп жатты. Ал бұқара халық тезистерiнiң сипатына, ехоластикалық мәнiне түсiнбедi. Олар шiркеудiқайтақұру ғана емес, сонымен бiрге әлеуметтiк азаттық алу үшiнқойылған талап деп түсiндi. Лютер жаппайқозғалыстан сыртқалмады. Халыққа арқа сүйей отырып, Римге барып сотқа жауап беруден бас тартты, 1519 жылы Лютер папаның өкiлiмен болған айтыста католиктiк дәстүрден толыққол үзгендiк екендiгiн айқындап бердi. 1520 жылы 21 қыркүйекте Лютердi шiркеуден аластау туралы папаның үкiмi жарияланды. Оған ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
ХVI ғ. және XVII ғасырдың басындағы Англия
ХVІ ғасырдағы және ХVІІ ғасырдыың басындағы Франция
ХVІ ғасырдағы жєне ХVІІ ғасырдың бірінші жартысындағы Италия
Нидерландының ХVІ-ХVІІ ғасырдағы мәдениеті
XIX-XX ғасырдағы Германия
ХVі ғасырдағы Швейцария одағының құрылуы
XVII ғасырдағы Ирандағы Сефевид мемлекеті
XVII-XVIII ҒАСЫРДАҒЫ ЖОҢҒАР МЕМЛЕКЕТІ
XVII ғасыр аяғымен XVIII ғасырдың басындағы Қазақстандағы қоғамдық саяси жағдай
XVII - ғасырдағы Голландияның саяси және құқықтық ілімдері
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь