(IAS) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ

1. МАҚСАТЫ
2. ҚОЛДАНУ АЯСЫ
3. АНЫҚТАМАЛАР
3. БАҒАЛАУ
4. П а й д а
5. А к ц и я л а р
6. Т а р а т у ш ы ы қ п а л ы б а р ә л еу е т т і ж а й а к ц и я л а р
Осы Стандарттың мақсаты акцияға келетін пайданы анықтау және ұсыну принциптерін белгілеу, оның өзі түрлі ұйымдардың сол бір есепті кезеңдегі қызметінің нәтижелерін, сондай-ақ сол бір ұйымның түрлі есепті кезеңдердегі қызметінің нәтижелерін салыстыру сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Акцияға келетін пайда туралы ақпараттың “пайданы” анықтау кезінде пайдаланылатын есепке алу саясатындағы айырмашылықтарға байланысты кейбір кемшіліктерге қарамастан, бірыңғай әдістеме негізінде есептелген бөлгіш қаржы есептілігінің сапасынан асып кетеді. Стандартты қараудың негізгі мәні - акцияға келетін пайданы есептеу формуласындағы бөлгіш.

Осы Стандартты, сондай-ақ жай акцияларын немесе әлеуетті жай акцияларын бағалы қағаздардың ашық нарықтарында орналастыру барысында болып отырған ұйымдар қолдануы тиіс:
(a) төмендегідей ұйымның бөлек немесе жеке қаржылық есептіліктеріне:
(і) жай акциялары немесе әлеуетті жай акциялары нарықта айналымда болатын ұйымдар (ішкі және шетелдік қор биржаларда немесе жергілікті және аудандық нарықтармен қоса, бағалы қағаздардың қордан тыс нарығында); немесе
(іі) құралдардың кез келген түрлерін ашық нарықта шығару мақсатымен бағалы қағаздар комиссиясымен және басқа қызметті реттеуді ұйымдастыру шараларымен бірге шоғырландырылған қаржылық есептілік ұсынатын немесе ұсынып жатқан.
(b) бас ұйымы бар топтың шоғырланған қаржылық есептіліктеріне:

(і) жай акциялары немесе әлеуетті жай акциялары нарықта айналымда болатын ұйымдар (ішкі және шетелдік қор биржаларда немесе жергілікті және аудандық нарықтармен қоса, бағалы қағаздардың қордан тыс нарығында); немесе
(іі) құралдардың кез келген түрлерін ашық нарықта шығару мақсатымен бағалы қағаздар комиссиясымен және басқа қызметті реттеуді ұйымдастыру шараларымен бірге шоғырландырылған қаржылық есептілік ұсынатын немесе ұсынып жатқан.

3 Акцияға келетін пайданы ашып көрсететін ұйым акцияға келетін пайданың көлемін осы Стандартқа сәйкес есептеуі және ашып көрсетуі тиіс.
    
    33 (IAS) Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты

Акцияға келетін пайда


Мақсаты____________________________________________________________________

1   Осы ... ... ... келетін пайданы анықтау және ұсыну
  ... ... оның өзі ... ... сол бір ...  ... қызметінің нәтижелерін, сондай-ақ сол бір ұйымның түрлі
  ... ...   ...  нәтижелерін  салыстыру  сапасын
  арттыруға мүмкіндік береді. ... ... ... туралы ақпараттың
  “пайданы” ... ... ... ... алу  саясатындағы
  айырмашылықтарға байланысты кейбір ... ... ...  ... ... есептелген бөлгіш қаржы есептілігінің сапасынан асып
  кетеді. Стандартты қараудың негізгі мәні - ... ... ...  ... ... ... аясы_____________
_______________________________________________


2   Осы Стандартты, сондай-ақ жай акцияларын немесе  ...  жай
  ... ... ... ашық ... ... барысында
  болып отырған ұйымдар қолдануы тиіс:

     a)  ...  ...  ...  ...  жеке  ...       ...            (і)   жай ... ... әлеуетті жай акциялары
        ... ... ... ... ... және шетелдік қор
        ... ... ... және ... нарықтармен қоса,
        бағалы қағаздардың ... тыс ... ...            (іі)  ... кез ... ... ашық ...        ... ... ... ... комиссиясымен және басқа
        ...  ...  ...  ...   ...        ... қаржылық есептілік ұсынатын немесе ұсынып
        ...    b) бас ... бар ... ... қаржылық есептіліктеріне:


      (і)   жай ... ... ... жай ... нарықта
        ... ... ... ... және ... қор ...        ... ... және ... ... ... ...        ... қордан тыс нарығында); немесе

            (іі)  ... кез ... ... ашық ...        ... мақсатымен бағалы қағаздар комиссиясымен және басқа
        ...  ...  ...  ...   бірге
        ... ... ... ... ... ұсынып
        жатқан.


3   ... ... ... ашып ... ұйым ... келетін
  пайданың көлемін осы Стандартқа сәйкес есептеуі және ашып ...  ... 4. Ұйым 27 ... және жеке ... ...  (IAS) ХҚЕС-ына
  сәйкес әзірленген шоғырландырылған қаржы есептілігін де, жеке ...  ... де ... ... осы ... ашып көрсетілуі талап
  етілетін ... тек  ... ... негізінде ұсынылуы
  тиіс. Акцияға келетін пайданы өзінің жеке ... ... ...  ашып ... ұйым ... ... тек ... мен шығын туралы есепте
  ұсынуға міндетті. Ұйым акцияға келетін пайда ... ... ...  ... ... ... ұсынуға құқылы емес.
4А  Егер ұйым пайда немесе шығынның компонентін 1 (IAS) ... ...  ... (2007 ... ... ... 81 тармағынада сипатталғандай
  бөлек табыс туралы есепте ұсынса, онда ол бір ... ... тек сол
  ... ... ...   Мына ... осы Стандартта төменде көрсетілген мәндерде
  пайдаланылады:
   ... ... - ... ... ... ұлғайту немесе кеміту,
  оның өзі ... ... ... ... ...  мен ... орындаудың немесе белгілі бір шарттар ...  ... жай ... ... ... ... табылады.
    Белгілі бір шарттарды орындаған кездегі ...  ...  алу
  ... ... шығару туралы белгілі бір шарттардың ...  ... ...    ... ... ... қарапайым  акциялар  –  шартты  түрде
  ... ... ... ... ...  ...  ...  талаптар орындалғаннан кейін шағын ақшалай  өтем ... ...  ... ... ... да ... соның ішінде шағын ақшалай өтем
  төлеусіз ... жай ...   ... -  ... келетін пайданы кеміту немесе акцияға келетін
  шығынды  ...  бұл  ...  ...  айырбастауға
  қатыстырудың, опциондар немесе варранттар орындау ... ... бір
  ... ... кейін жай акциялар шығару нәтижесі болып
  табылады.
   ... ... және ... ... - ... ... жай
  акциялар сатып алу құқығын беретін қаржы құралдары.
   Жай акция – ... ... ... ... ... ...  төмен статусы бар үлескерлік құрал.
  Әлеуетті жай ... - өз ... жай ... ... ... ...  алатын қаржы құралы немесе өзге шарт.
   Жай ... сату ...... ... ұстаушыға жай
  акцияларды белгілі бір баға бойынша ... бір ... ... сату
  құқығын беретін келісімшарттар.
6   Жай акцияларды ... ... ... ... тек ...  ... ... басқа акция түрлері иелерінен кейін ғана қатысады.
  Ұйымда жай ... ... ... ... мүмкін. Бір сыныптағы жай
  ... ... ... ... тең құқылы.
7   Әлеуетті жай акциялардың мысалдары:
   (а)  ... ... ... үлескерлік құралдар, соның ішінде
     жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялар;
   (b)  ... мен ...   (с)  шарт ... ... талаптар орындалғаннан кейін,
     ... ұйым ... ... ... сатып алу кезінде шығарылатын
     ...   32 ... ... ... ...  (IAS) ... ...  берілген терминдер осы Стандартта, егер басқадай ... ...  онда  32  (IAS)  ...  ...  келтірілген  мәндерде
  ...  32  (IAS)  ...  ...  ...  ...  ... ... құралдың және әділ құнның анықтамалары,
  сондай-ақ сол ... ... ... ... ... ... ... пайда

9   Ұйым басты ұйымның жай акцияларын ұстаушыларға келетін ... ...  ... ... және ... жағдайда, одан әрі  жалғастырылатын
  қызметтен сол ... ... ... ... ... ...  ... акцияға келетін негізгі пайда есебін шығаруға міндетті.
10   ... ... ... ... ...  ...  жай  акцияларын
  ... ... ... немесе шығынды (алымы) айналымдағы жай
  ... ... ... ... ... санына (бөлгіші) бөлу
  жолымен есептелуі тиіс.
11  ... ... ... ... ... ... басты ұйымның әрбір жай
  акциясының ұйымның есепті кезеңдегі қызметінің нәтижелеріне қатысуының
  ... ... ... ұсынылады.
П а й д а
12  ... ... ... ... ... ... басты ұйымның жай
  акцияларын ұстаушыларға келетін сомалар:
   (а)  одан әрі ... ... ... ... келетін пайда
     немесе залал сомасы; және
   (b)  ... ... ... ... ... залал сомасы
  (а) және (b) тармақтарда көрсетілген, артықшылықты акциялар ...  ... ... ...  сомалары,  артықшылықты  акциялар
  өтелгеннен кейін пайда ... ... және ... ретінде
  сараланған артықшылықты акциялардың басқа да осы ... ...  ... ... тең сомалармен қабылдануы тиіс.
13  Кірістер мен шығыстардың кезең ішінде мойындалған, ... ... жай
  ... ... ... барлық баптары, соның ішінде салық
  бойынша шығыстар және міндеттемелер ... ... ...  акциялар бойынша дивидендтер басты ұйымның жай акцияларын ...  ... ... пайданы немесе шығынды анықтау кезінде есепке алынады
  (қараңыз: 1 Қаржы есептілігін ұсыну (IAS) ХҚЕС-ын қараңыз).
14   ... ... ...  дивидендтердің  пайдадан  немесе
  шығыннан шегерілетін ... ... ...  (а)   сол ...  ...  шоғырландырылмайтын  артықшылықты
     ... ... кез ... ...  ...  ...     сомасынан;  және
  (b)    ...   ...   ...   бойынша
     ...  ол  ...  ...  ...     жарияланбағанына қарамастан, кезеңде  ...  ...  ...     ... ... ... ... Акциялар  бойынша  кезең
     ... ... ... ... ...  ...     артықшылықты акциялар бойынша төленген немесе ағымдағы кезең ішінде
     ... ... ... жарияланған қандай да болсын дивидендтер
     ... ...  Ұйым ... ... сататын жеңілдікті өтеу есебіне бастапқы
  ... ... ... ... ... кейінгі кезеңдерде
  инвесторлар артықшылықты акцияларды сатып алатын үстемені өтеу есебінен
  ... ... ... ... ...  акциялар  кейде
  міндеттемесі  ұлғайтылған  ...  ...  деп  ...  Артықшылықты акциялар шығару кезіндегі кез келген жеңілдік немесе
  ... ... ... ... пайыздың тиімді міндеттемесі әдісін
  пайдалана бөлінбеген ... ... және ...  ...  ... ... ... есептеу мақсатында  артықшылықты  акцияға
  ... ... ...   Артықшылықты акцияларды ұйымның соларды  ұстаушыларға  ...  ... ...  сатып  алуға  болады.  Артықшылықты  акциялар
  ... ... ... төлеудің әділ құнының сол артықшылықты
  акциялардың баланстық құнынан асып  ...  ...  ...  ұстаушылар пайдасындағы кіріс және ұйымның ...  ...  ... ... табылады. Бұл сома басты ұйымның артықшылықты акцияларын
  ... ... ... ... ... ... кезінде шегеріледі.


17  Айырбасталатын артықшылықты акцияларды мерзімінен бұрын айырбастауды
  ... ... ... ... ... ... ... немесе
  қосымша ыңғайласпа қосымша ұсынысты төлеу арқылы ынталандыра алады.
  Жай ... әділ ... ... төленген басқа өтемді төлеудің
  айырбастаудың бастапқы шарттарына сәйкес орналастырылатын ...  әділ ... асуы ... ... ... ... ...  болып табылады және басты ұйымның артықшылықты акцияларын ұстаушыларға
  ... ... ... ... ... ... ...  Артықшылықты акциялардың баланстық құнының ... өтеу ...  ... ... әділ ... кез ... асуы басты ұйымның жай
  акцияларын ұстаушыларға ... ... ... ...  ...  ... ... шегерілуге жатады.
А к ц и я л а р
19  Акцияға келетін негізгі пайданы есептеу үшін  жай ... ...  ... ... ... жай акциялардың орташа алынған санына тең
  ... ...  ... ... ... болатын жай акциялардың орташа алынған ...  ... ... ... мөлшерінің түрлі кезеңде акциялардың көп
  немесе аз санының ... ...  ...  ...  ... ... Кезең ішінде айналыста болатын жай акциялардың
  орташа алынған саны  ... бас ... ... ... жай
  ... кезең ішінде сатып алынған немесе ... жай
  ... саны ... ... ... алынған уақыт коэффициентіне
  көбейтілген санына тең ... ... ... ... ...  акциялар айналыста болатын күндер санын есепті кезеңдегі күндердің
  ... ...  ...  ...  ретінде  айқындалады;  көптеген
  жағдайларда, жеткілікті негіздер бар болған жағдайда,  ... ...  ... ... ... жол ...  Акциялар айналыстағы акциялардың ... ... ... ...  ... ... өтеу ... дебиторлық берешек пайда болған сәттен
  ... олар ... ... ... ... ...  (а)  ақша қаражатын төлеу арқылы орналастырылған жай акциялар есепке
     ... ... ... ... ... ... ... сәттен бастап
     ...  (b)  жай ... ... ... ... ... ...     қайта инвестициялау барысында орналастырылған жай ... ...     ... ... күннен бастап қосылады;
  (с)   қарыз  ...  жай  ...  ...  ...     ... жай ... ... пайыздар есептеу тоқтатылған
     күннен бастап қосылады;
  (d)  ... ... ... ... немесе негізгі сомасын төлеу
     есебінен ... жай ... ... пайыздар есептеу
     тоқтатылған күннен бастап қосылады;
  (е)  ... ... ... ... орналастырылған жай
     акциялар есепке міндеттемелер орындалған күннен бастап ...  (f)  ақша ... ... табылмайтын активті сатып алған кезде өтемді
     төлеу ретінде ... жай ... ... ... ...     актив ұйым балансында мойындалған күннен бастап қосылады; және
  (g)  ... ... ... ақы ... ... ...     жай ... есепке ондай қызметтердің көрсетілуіне қарай қосылады.
  Жай акцияларды айналыстағы ... ... ... ... есебіне
  қосу сәті оларды шығаруға және орналастыруға байланысты жағдайлармен
  ... ... ... ... кез келген  шарттың
  мазмұнын ... ... ... ...  ... бірігуі құнының құрамдас бөліктерінің бірі түрінде шығарылған
  жай акциялар орташа алынған ... ... ... сатып алынған
  күннен бастап ... ... өзі ... ... ұйымның сатып алынатын
  ұйым пайдалары мен шығындарын сол күннен бастап пайдалар мен ...  ... өз ... ... нәтижесі болып табылады.
23  Міндетті түрде конвертациялауға ... ... ...  кейін шығарылатын жай акциялар акцияға келетін негізгі пайда есебіне
  шарт жасасқан ... ... ...  ... кейінге қалдырылған акциялар акцияға келетін ...  ... ... тек ... ... шарттар орындалған (яғни жоғарыдағы
  ... орын ... ... ... ...  ...  ... ішіндегі және барлық ұсынылған кезеңдер үшін айналыстағы жай
  акциялардың орташа алынған саны әлеуетті жай ... жай ...  ... ... ... ...  жағдайларды  ескере  отырып,
  түзетілуі ... ... ... жай ... ... ...  ... тиісті өзгерістерсіз өтеді.
27   Жай акцияларды активтердегі тиісті өзгеріссіз  шығаруға  ...  ... жай ... ... ... болады. Мұның мысалдары:
  (а)  ... ... ... капиталдандыру немесе орналастыру
     ... ... ... дивиденд деп аталады);
  (b)  кез ... ... ... жеңілдік элементі, мысалы, нақты
     акционерлер үшін құқықтар шығарудағы ... ...  (с)  ... ...   ...   d) ... кері ... (акцияларды шоғырландыру).
28  Акцияларды жеңілдік шарттармен капиталдандыру, орналастыру кезінде
  ... ... ... ... жай ... нақты акционерлер
  арасында қосымша өтем төлеусіз шығарылады. Сонымен, айналыстағы жай
  ... саны ... ... ұлғайтылады. Осы оқиғаға дейін
  айналыста болған жай ... саны ... жай ... ...  теңбе-тең өзгерістерді ескере, бұл ...  ... ... ең
  ... бас ... ... етіп түзетіледі. Мысалы, акциялар
  біреу үшін екеуі жеңілдік ... ... ... ...  ... ... айналыста болған жай акциялар саны жай акциялардың
  жаңа ... ... алу үшін үшке тең ... ... қосымша
  акциялар санын алу үшін екіге тең коэффициентке көбейтіледі.
29  Жай ... ... ... ... айналыстағы жай акциялар
  саны ... ол ... ... ... ұласпайды. Алайда,
  жалпы нәтиже акцияларды әділ құн ... ... алу ... ...  ... айналыстағы жай акциялар санының  қысқартылуы  активтердің
  тиісінше ... ... ... ... ... мысалы акцияларды
  арнаулы дивидендпен ұштастыра шоғырландыру болып табылады. Айналыстағы
  жай ... ... ... ... ... кезең
  ішіндегі орташа алынған саны арнаулы дивиденд мойындалған күннен бастап
  жай акциялар ... ... ... ... ... ... ...  Ұйым басты ұйымның жай ... ... ... ... ...  ... ... акцияға келетін таратылған пайданы және, ұсынылған
  жағдайда,  одан  әрі  ...  ...  сол  ...  ... ... пайданы немесе залалды есептеуге міндетті.
31  Акцияға келетін таратылған пайданы есептеу үшін ұйым ... ...  жай ... ... ... пайдаға немесе залалға  және
  айналыстағы акциялардың орташа алынған санына таратылған ... жай
  ... ... ... ... міндетті.
32  Акцияға келетін таратылған пайда акцияға келетін негізгі пайда сияқты
  ... ... ... ... жай ...  ұйым  қызметінің
  нәтижелеріне қатысуының ... ... ... ... ... ...  ... жай акциялар ықпалын ескере анықтау керек. Нәтижесінде:
  (а)  басты ... жай ... ... ... ... ...     шығын таратылатын ... жай ... ... кезең ішінде
     есептелген дивидендтер мен пайыздардың ... ... ...     ұлғайтылады және ... ... ... ... ... жай
     ... жай ... айырбастау нәтижесінде пайда болатын кез
     ... ... ... ... және
  (b)  айналыстағы жай ... ... ... саны, егер әлеуетті
     жай ... жай ... ... ... етілетін болса,
     онда ... ... ... жай ... ... ...     ... көбейеді.

П а й д а


33  ... ... ... пайданы есептеу үшін ұйым басты ...  жай ... ... ... ... ... есептелген
  пайдаға немесе ...  (а)  ... ... жай ... ... келетін пайданың
     немесе шығынның ... алу, ... ... ... ...     ... таратылатын әлеуетті жай акцияларға қатысты кез келген
     ... ... ... баптарға;
  (b)   таратылатын әлеуетті жай акциялар  бойынша  ...  ...     ... кез ... ... және
  (с)  таратылатын әлеуетті жай акцияларды жай ... ...     ... ... ... шығыста болатын кез келген басқа да
     өзгерістерге салықтан ... ... ... ...  енгізуге
     міндетті.


34   ... жай ...  ...  тармақта  көрсетілген  жай
  акцияларға айырбастағаннан кейін ... ... ...  ... ...  жаңа жай ... ... басты ұйымның жай акцияларын ұстаушыларға
  ... және ... ... ... ... немесе шығынға
  қатысуға құқылы болады. Сонымен, ...  ...  жай  ...  ұстаушыларға келетін және 12- тармаққа ... ... ... ...  ... ... тармақта аталған баптарға және оларға байланысты кез
  келген салықтарға ...  ... жай ... ...  ... ... ... шығындарды және пайыздың тиімді міндеттемесі
  әдісін пайдалана ... ... ... ... 39 ...  құралдары: тану және бағалау (IAS) ХҚЕС-ының 9-тармағы, 2003 ...  ...  ... жай ... ... ... мен шығыстарда кейіннен
  ... ... ... ... ... Мысалы, әлеуетті жай акцияларға
  қатысты пайыздарды төлеуге ... ... ... және ...  тиісінше ұлғаюы немесе шығынның ... ... ұйым ...  ... ... жоспарларына байланысты шығыстарды ұлғайтуы мүмкін.
  Акцияға келетін таратылған пайданы есептеу мақсатында басты ұйымның жай
  ... ... ... ... немесе зиян кірістердегі немесе
  шығыстардағы кез келген кейінгі өзгерістерді ескере түзетіледі.

А к ц и я л а р


36  ... ... ... пайданы есептеу үшін жай акциялар саны
  олардың 19 және 26-тармақтарға сәйкес есептелген ... ... ...  және ... ... әлеуетті жай акцияларды  жай  акцияларға
  ... ... ... жай ... ... ... санына
  тең болуы тиіс. Таратылатын әлеуетті жай акциялар ... ... күй
  ... ... егер олар кейінірек шығарылатын күнгі күй бойынша жай
  акцияларға айырбасталды деп есептелуі тиіс.

37  ... ... жай ... ... ... ... үшін ...  анықталуы тиіс. Таратылатын әлеуетті жай акциялардың өткен кезеңдегі
  саны ... ... ... қосылатын таратылатын әлеуетті жай акциялардың
  орташа алынған саны ... ...  ... жай ... орташа алынған саны олар айналыста болған
  кезеңдегі күй ... ... ... ... немесе қолданылу
  мерзімі есепті кезең ішінде біткен әлеуетті жай ... ...  ... ... есебіне кезеңнің олар айналысты болған бөлігі шегінде
  ғана ... ... ... ... жай ...  ...  ... жай акциялар кезең басынан бастап, айырбасталатын сәтке дейін
  акцияға таратылған пайда ... ... ... жай  акциялар
  айырбасталған ... ... ...  ...  ...  сондай-ақ
  таратылған ... ...  ... ... жай акцияларды айырбастау кезінде шығарылатын
  жай акциялар саны сол ... жай ... ... ... олар
  жөніндегі шарт талаптарымен анықталады. ... ... ...  бар болған кезде есеп ... ... ... ең ...  ... жай ... айырбастау коэффициентін немесе  орындау
  ... ... ...   ... ұйым, бірлескен қызмет немесе қауымдасқан  ұйым  басқа
  ... ... ... ... ... инвестордан гөрі,  не
  ... ... ... ... ... ... ... жай
  акцияларына, не басты ұйымның, кәсіпкердің немесе инвестордың (есеп
  ... ... жай ... айырбасталатын әлеуетті жай акциялар
  ... ... Егер ... ... бірлескен қызметтің немесе
  қауымдасқан ұйымның жай акцияларына айырбасталатын осы ... жай
  ... есеп ... ... ... ... әсері болса, онда
  олар акцияларға келетін таратылған пайданың есебіне қосылады.
Т а р а т у ш ы ы қ п а л ы б а р ә л еу е т т і ж а й а к ц и я л а р


41  ... жай ... ... жай акцияларға айырбастау одан әрі
  ... ... ... ... таза ... кемуіне немесе
  шығынның артуына ... ... ... нақ сол кезде ғана, ескерілуі
  тиіс.
42  Ұйым одан әрі ... ... ... ... пайданы немесе
  шығынды әлеуетті жай ... ... ... ... қарсы
  ықпалының бар-жоғын анықтау  үшін  ...  ...  ...  ... Одан әрі ... ... ... ұйымға келетін
  пайда немесе шығын 12-тармаққа сәйкес түзетіледі және тоқтатылатын
  ... ... ... қамтымайды.
43  Әлеуетті жай акцияларды жай акцияларға айырбастау акцияға одан әрі
  ... ... ... ... ... және ... ...  шығынды кемітетін жағдайда, оларда таратуға қарсы ықпал бар ...  ... ... ... ... ықпалы акцияға келетін пайдаға
  ... ... ... ... әлеуетті жай акцияларды айырбастауды,
  орындауды немесе шығаруды көздемейді.
44  Әлеуетті жай ... ... ... ... ... ықпалының бар-
  жоғына қатысты мәселені ... ... ... жай ... әрбір
  шығарылымы немесе сериясы басқаларымен жиынтықтап емес, ол  бөлек
  ... ... ... жай ... ... реттілік   олардың
  ... ... бар ... ... ... ... ете ... Сонымен,
  акцияға келетін негізгі пайданың таратылуын оңтайландыру үшін әлеуетті
  жай ... ... ... ... ...  ең ... таратушы
  ықпалдан ең төменгі таратушы ... ... кері ... ...  яғни ... акцияға келетін пайданы» ең аз қамтамасыз ететін таратушы
  ықпалы бар әлеуетті жай ... ... ... ... ...  ... қосымша акцияға келетін пайдасы неғұрлым жоғары акциядан гөрі
  ертерек ... ... мен ... ... ... кезекте
  қосылады, өйткені олар есеп формуласының алымына ықпал етпейді.
Опциондар, варранттар және олардың ...  ... ... ... ... есептеу мақсатында ұйым өзінде бар
   таратушы ... бар ... мен ... ... ...  ... қабылдауы тиіс. Осы құралдардан болжалды түсімдер жай акциялар
  шығарудан жай акциялардың кезең ішіндегі орташа нарықтық бағасы бойынша
  ... ... ... ... ... ... жай акциялардың
  саны мен жай акциялардың кезең ішіндегі орташа нарықтық бағасы ...  ... ... жай ... саны арасындағы айырмашылық жай
  акцияларды әлдебір өтем төлеусіз орналастыру ретінде ескеріледі.
46  ... мен ... ... жай ... ... ішіндегі
  орташа нарықтық бағасы ... жай ... ... ... онда ...  таратушы ықпалы болады. Тарату көлемі жай ... ... ...  ... ... ... мен орналастыру құны мен ... ...  ... теңеледі. Сонымен, акцияға келетін таратылған пайданы
  ... үшін ... жай ... төмендегі шарттардан құралған
  акциялар ретінде ескеріледі:
   (а)  жай ... ... бір ... ... ... ... ...     нарықтық бағасы бойынша орналастыру ... ... жай ...     ... баға әділ деп ... сондықтан олар таратылатын
     ... ... ... ... ... Олар ... келетін
     ... ... ... кезінде ескерілмейді.
   (b)  қалған жай акцияларды қандай да ... ... ... ...     ... жай ... ешқандай түсім келтірмейді және айналыстағы жай
     ... ... ... ... ... ... ықпал етпейді.
     Демек, мұндай акциялар таратылатын болып табылады, сондықтан ...     ... ... ... ... ... ... айналыстағы жай
     акциялар санына қосылады.
47   Опциондар мен ... жай ... ... ... ...  ... ... сол опциондар мен варранттарды орындау асып кеткен
  (яғни, олар ... ... ... ғана ... ... болады.
  Есептілікте бұрын көрсетілген акцияға келетін пайда  ...  жай
  ... ... ... ... үшін өтіп кеткен күнмен түзетуге
  ... ... ... және ... 2 ... ... ...  төлемдер (IFRS) ХҚЕС қолданылатын үлескерлік ... ...  ... ... өзге де  келісімдер  үшін  ...  ...  ... ... және ... ... орындау бағасына ұйымға
  болашақта акцияға ... ...  ...  ...  ...  негізіндегі төлемдер бар басқа келісім бойынша жеткізілуі тиісті кез
  ... ... ... ... әділ құны қосылуы тиіс.
48  Қызметкерлер үшін акцияларға нақты немесе белгіленетін шарттары бар
  ... және ... ... ... жай ... акцияға
  келетін таратылған пайда есебіне, тіпті, мұндай табыстау ...  ... ... ... ... Олар  ...  ...  берілген күнде айналыста болатын опциондар ретінде ескеріледі. Қызмет
  нәтижелеріне негізделген, ... үшін  ...  ...  ... ... қалдырылған акциялар ретінде ескеріледі, өйткені
  олардың ... ... бір ... ... қоса ...  бір
  ... ... байланысты.
А й ы р б а с т а л ы м д ы қ ұ р а л д а р
49  ... ... ... ... 33 және ...  ... акцияға келетін таратылған пайдада көрсетілуі тиіс.
50  ... ... ... ... ... ...  немесе жай акцияға ағымдағы кезеңде жинақталған мұндай акциялар бойынша
  дивидендтердің ... ... ... ... ... акцияға келетін
  негізгі пайдадан асып кететін барлық ... ... ...  ықпалда болады. Нақ осылайша, ... ... ... ол ...  жай ... ... ... және кіріс пен шығыстағы басқа
  ... ... ... ... ... болатын пайыз
  акцияға келетін негізгі пайдадан асып кететін ... ...  ... қарсы ықпалда болады.
51   Айырбасталымды артықшылықты  акциялардың  ...  ...  ...  ... тек айырбасталымды артықшылықты акциялардың бұған дейін
  айналыста ... ... ғана ... ете ... ... ... 17-
  ... айтылған өтемді төлеудің кез келген артығы қалған артықшылықты
  акцияларда таратылуға қарсы ықпалдың бар ... ... жоқ ...  ... мақсаттарында өтелетін немесе айырбасталатын осы акцияларға
  жатады. Өтелген немесе айырбасталған осы ... ... ...  ... ... ... қаралады.

О р н а л а с т ы р ы л у ы к е й і н г е қ а л д ы р ы л ғ а н а к ц и
  я л а р


52  ... ... ... пайданы есептеу кезіндегідей, орналастырылуы
  кейінге қалдырылған жай акциялар, егер белгілі бір ... ...  ... ... ... болған) болса, онда айналыстағы акциялар
  ... ... және ... ... ... ... ...  қосылады. Орналастырылуы кейінге қалдырылған акциялар есепке кезеңнің
  бас ... ... ... кейінге қалдырылған акциялар шығару
  туралы шартты көрсетілгеннен күннен, егер ол ... ... ...  ... Егер ... орындалмаған болса, онда орналастырылуы кейінге
  қалдырылған, акцияға келетін ... ...  ...  ...  ... саны, егер есепті кезеңнің соңы тиісті шарттар қолданылатын
  кезең аяқталатын сәт ... ... ...  ...  ...  ... Егер шарттар белгіленген кезең біткен кезде орындалмаған
  ... ... ... жол ...   Егер ... ... нақты көлеміне жету немесе  оны  қолдау
  орналастырылуы кейінге ... ... ... ... ... ...  егер ондай көлемге есепті кезеңнің аяқ кезінде қол ... ... ...  бірақ ол кезең аяқталғаннан кейін де қолдау жасауы тиіс ... ...  ... ... ... ... есептеу кезінде ондай қосымша жай
  ... егер ... ... орын ... болса, онда айналыстағы
  акциялар ретінде ескеріледі. Бұл жағдайда акцияға келетін ...  ... ... ... ... аяқ кезіндегі пайда көлемі тиісті
  шарттар ... ... аяқ ... пайданың көлеміндей болған
  кезде шығарылатын жай акциялар санына негізделеді. Пайда ...  ... ... ішінде өзгеруі мүмкін болғандықтан, акцияға келетін
  ... ... ... орналастырылуы кейінге қалдырылған мұндай жай
  ... ... ... бәрі ... ... ...  шарттар қолданылатын кезең аяқталғанға ... ... ...  ... кейінге қалдырылған жай акциялар саны жай акцияларға
  болашақ нарықтық бағаға байланысты ... ... Бұл ... ...  ... орын ... болса, онда акцияға келетін ... ...  ... ... ... аяқ ... ... баға тиісті шарттар
  қолданылатын кезеңнің аяқ ... ... ... ... ...  ... жай акциялар санына негізделеді. Егер шарт есепті ...  ... ... ... уақыт кезеңі үшін орташа нарық бағаға
  ... онда ... ... үшін ... ... ... ...  бағаның болашақ кезеңдер ішінде өзгеруі мүмкін болғандықтан, акцияға
  келетін негізгі пайда ... ... ... ... мұндай
  жай акциялар тиісті шарттар қолданылатын ... ... ...  ... ... ... ... шарттардың бәрі бірдей орындалмаған.

55  Орналастырылуы кейінге қалдырылған жай акциялар саны жай ...  ... ... және жай ... болашақ бағаларға байланысты болуы
  мүмкін. Бұл жағдайда, акцияға келетін таратылған пайданың ...  ... жай ... саны екі ... да ... ... сәттегі
  жағдай бойынша пайда сомасына және есепті кезеңнің аяқ ... ...  ... ... ... бағаға) негізделуі тиіс. ...  ... ... жай ... егер екі шарт та ... ...  онда ... келетін пайданың таратылған пайдасының есебіне қосылмайды.

56  ... ... ... кейінге қалдырылған жай акциялар
  саны, пайда сомасы немесе нарықтық баға сияқты емес, ... ...  ... ... ... ... дүкендердің белгілі  бір  санының
  ашылуына) байланысты. Мұндай кездерде, ... ... күйі ...  ... ... ... ... қалатыны туралы болжамды ескере,
  ... ... ... жай ... осы ... ...  есепті кезеңнің аяқ кезіндегі акцияға келетін таратылған пайданың
  ... ...   ...  кейінге  қалдырылған  әлеуетті  жай  ...  ... ... қалдырылған акциялар, мысалы, орналастырылуы
  ... ... ... ... ... туралы шарт мәні
  болып табылатын акциялардан өзгеше) акцияға ... ... ...  есебіне төменде көрсетілгендей қосылады:

   (а)  ұйым ... жай ... ... ...     ... ... жай акцияларға қатысты ережелеріне сәйкес
     ... ...  ...  ...  ...  негізінде
     ... жол беру ... ... ...   (b)  егер осы ... жай ... ... келетін таратылған
     ... ... тиіс ... онда ұйым ... ... ...     ... есебіне олардың ықпалын 45-48-тармақтардың опциондар мен
     ... ... ... ... айырбасталатын,
     өздері бойынша ... жай ... ... ... ...     ... болатын  құралдар туралы ережелері, не басқа  ...     ... ... ...   Әйтсе де, орындау немесе шоғырландыру ... ... ...  ... ... мақсатында орналастырылуы кейінге қалдырылған акциялар
  болып табылмайтын айналыстағы сол ... ... жай ...  ... ... шоғырландырылуына жол берілген кезге дейін назарға
  алынбайды.

Ө з д е р і б о й ы н ш а т ө л е м д е р д і ж а й а к ц и я л а р м е
н және а қ ш а қ а р а ж а т ы м е н т ө л е у г е б о л а т ы н к о
н т р а к т і л е р

58  Ұйым өзі ... ... өз ... жай акциялармен немесе
  ақшалай қаражатпен төлей алатын ... ... ... ол сол ...  бойынша төлемдер жай акциялармен төленетінін, ал таратушы ықпал бар
  ... ... ...  ... жай акциялар міндетті түрде ...  ... ... ... ... ... ... қосылатынын негізге
  алуға міндетті.

59  ... ... ... алу ... актив немесе міндеттеме
  ретінде пайдаланылатын немесе өзіне  ...  ...  де,
  ... ... де ... ... ұйым ... немесе шығында
  есепті кезең ішінде болатын, шарт түгелдей ... ... ...  ... ... барлық өзгерістерді ескере алым ретінде түзетуге
  ... ... ... ... ... ... ... түзетулерге
  ұқсас.
60  ... ... ... ... жай ... ... ...  қаражатпен жасауға болатын контрактіге  ...  ...  ...  ... ... есептеу кезінде ақша қаражаты төлемдері мен ...  ... ... ... ... деңгейі ескерілуі тиіс.

61  Өзі бойынша төлемдерді, жай ... де, ... ... де
  ... ... ... мысалы, өтем мерзімі басталған кезде ұйымға
  қарыздың негізгі ... ақша ... не ... жай ...  өтеуге шексіз құқық беретін қарыз құралы бола алады. Басқа мысал,
  ... ... ... ... ... табылады, ол  ұстаушыға  жай
  ... ... мен ақша ... ... ... таңдау
  мүмкіндігін береді.


С а т ы п а л ы н ғ а н о п ц и о н д а р

62   ... ... ... опциондар және сатып алуға сатып ...  ... ... ұйым ... жай ... ... ие  болатын
  опциондар) акцияға келетін таратылған пайда есебіне қосылмайды, өйткені
  ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Сатуға
  арналған опцион - тек оны орындау бағасы нарықтық ... ... ал
  ... ... ... ... оны ... бағасы нарықтық бағадан төмен
  болған жағдайда ғана атқарылады.

С а т у ғ а ж а з ы п б е р і л г е н о п ц и о н д а р

63   ... ... өз ... ... ... жазып берілген
  ... және ... ... алу - сату контрактілерін сатып алуды
  талап ететін контрактілер ... ... ... ... ...  ... ... бар болған кезде ғана көрсетіледі. Егер осы кезеңде сол
  контрактілер «ақшада» болса (яғни опционды ... ... ...  орташа нарықтық бағадан жоғары болса), онда әлеуетті таратушы ...  ... ... ...   (а)  ... бас кезінде табысты контрактіні орындау үшін қажетті
     ... ... ... үшін ... ... ... ...     баға ... жай ... саны ... ...  деп
     болжануда;
   (b)  ... ... ... ... ... орындау
     үшін (яғни жай акцияларды ... алу ...  ... деп
     ... ...   (с)  ... жай ... ... ... жай акциялар
     саны мен контрактіні орындау нәтижесінде алынған жай ... ...     ... ... ... ... ... пайда есебіне
     қосылуы тиіс.
Р е т р о с п е к т и в т і  т ү з е т у л е р
64  Егер ... жай ... ... ... жай акциялардың саны
  капиталдану, жеңілдік жағдайларында немесе  ...  ...  ... ... шоғырландыру нәтижесінде азайса, онда барлық ұсынылған
  кезеңдер үшін акцияға келетін негізгі және таратылған ... ...  кері ... ... Егер бұл өзгерістер есепті күннен кейін, бірақ
  шығаруға арналған қаржылық есептілік бекітілгенге ... ... ...  онда олар үшін және ... ... үшін қаржы есептілігінің кез
  келген ... үшін ... ... есептеген кезде акциялардың жаңа
  санын басшылыққа алу керек. Акцияға келетін пайданың есебі ...  ... ... тектегі өзгерістерді көрсеткен кезде, бұл ...  ... ... ... ... ... бірге, барлық көрсетілген
  ... ... ... ... және ... пайда есепке алу
  ... ... ... болып табылатын және ретроспективті
  негізде ескерілетін қателер мен түзетулер ықпалын ескере ...  ...  ... ... пайданы есептеу немесе әлеуетті жай акцияларды жай
  ... ... ...  ...  ...  өзгеріс
  енгізілген жағдайда ұйым көрсетілген бұрынғы кезеңдердің бір де біріне
  ... ... ... пайданы қайта есептемейді.
АқпаратТЫ ҰСЫНУ__________________________________________________________
66  Ұйым пайда мен шығын туралы есепте одан әрі ... ...  ... ұйымның жай акцияларын ұстаушыларға келетін пайда ... ...  ... ... ... ұйымның жай акцияларын ұстаушыларға ...  ... егер ... таза ... ... ... әртүрлі болса, онда
  жай акциялардың әрбір сыныбы бойынша келетін пайда мен ... ...  ... ... ... және ... ... сомаларын көрсетуге
  міндетті. Ұйым акцияға келетін негізгі және таратылған пайда туралы
  ... ... ... кезеңдер үшін бірдей дәлдікпен ұсынуға
  міндетті.
67  Акцияға ... ... ... мен ... ... әрбір кезең үшін
  көрсетілуі тиіс. Егер акцияға келетін таратылған пайда туралы деректер
  ... бір ... үшін ... ... онда ...  акцияға келетін
  ... және ... ... ... ... тең болса да, аталған барлық
  кезеңдер үшін  міндетті түрде көрсетілуі тиіс. Егер ... ...  ... ... тең ... онда сол бір соманы пайда мен шығын туралы
  ... бір ... екі рет ... ...  Егер ұйым ... ... шығынның  компонентін  1  (IAS)  Қаржы
   ... ... (2007 ... ... ... 81 ...   ... бөлек табыс туралы есепте ұсынса, онда ол бір акцияның
   базалық және таратылған ... 66 және 67  ...  ...   ... сол ... есепте ұсынады.
 68  Тоқтатылатын қызмет туралы деректер ... ұйым сол ...   ... ... ... ... негізгі және таратылған пайда сомаларын
   не пайда мен  шығын  ...  ...  не  ...  есептілігіне
   ... ашып ... ...  Егер ұйым пайда немесе шығынның  компонентін  1  (IAS)  ...   ... ... (2007 жылғы редакция) ХҚЕС-ының 81 тармағында
   сипатталғандай бөлек табыс ... ... ... онда ол тоқтатылған
   операция үшін бір ... ... және ... табысын 68 тармақта
   талап етілгендей сол бөлек есепте немесе ... ...  Ұйым ... ... ... және ... ... туралы деректерді,
   тіпті ол ... ... мәні ... ... шығын) бар болса да
  ұсынуға міндетті.
АҚПАРАТТЫ ашЫП ...  Ұйым ... ... ашып ... ...  (а)   ... келетін негізгі және таратылған  пайданы  есептеу
     ... ... ... ... ... және осы
     ... кезеңдегі басты ұйымға келетін пайдамен немесе ...     ... ... ...  ...  ...  деректерде
     құралдардың акцияға келетін пайдаға ықпал ... ... ...     жеке ... ... тиіс;
  (b)   акцияға келетін негізгі және ...  ...  ...     ... бөлгіш ретінде пайдаланылған жай акциялардың орташа
     ... ... ... ... ... ... ...     Салыстырып тексеру жөніндегі деректерде құралдардың акцияға келетін
     ... ... ... ... сыныбының жеке әсері көрсетілуі тиіс;
  (с)  акцияға келетін пайдаға болашақта таратушы ықпалы болуы ...     ... ... ... ... ... ... ықпалы бар
     ... ... ... ... ... ... қосылмаған
     ...  ...  ...  орналастырылуы  кейінге  ...     ...  (d)   жай ... немесе әлеуетті  жай  акциялармен  жүзеге
     ... ... ... ... ... ...     ... кейін болатын және, егер есепті жылдың аяғына дейін болған
     ... онда ... аяқ ... ... ... айналымда болатын
     жай ... ... ... жай ... ... ... өзгеруіне
     әкеліп соғатыннан басқаларының, сипаттамасы.
71  70 (d)-тармақтағы ... ... ... ...   (а)  ... ақша ... төленетін акцияларды орналастыру;
   (b)  акцияларды орналастырудан түсетін ... ... ... ...     ... кезеңде айналымда болған артықшылықты акцияларды сатып алуға
     пайдаланылған жағдайда ... ...   (с)  ... жай ... ... алу;
   (d)  есеп ... күні айналыста болған әлеуетті жай акцияларды
     жай ... ... ... ...   (е)  ... ... немесе айырбасталатын құралдар шығару;
      ...   (f)  ... ... кейінге қалдырылған акциялар шығару
     болатын жағдайларды ... ету.
   ... ... ... ... есеп ... күннен кейін болатын осы
  ... ... ... ... олар ... пайда немесе
  шығын алу үшін пайдаланылған капитал көлеміне ... ...  ... жай ... ... құқығы пайда болатын қаржы
  ... мен ... да ... ... келетін негізгі және
  таратылған пайданы ... ... ... шарттар болуы мүмкін. Бұл
  шарттар әлеуетті жай акциялардың таратушы ықпалы ... ал егер бар
  ... онда ... ... ... ... ... және жай
  акциялар ұстаушыларға тиесілі пайда мен ... кез ... ...  түзетулерге олардың ықпалын анықтай алады. Осы қаржы құралдары мен
  ... да ... ... ашып көрсетілуі, егер  ...  ... ... онда көтермеленеді (қараңыз: 7 Қаржы құралдары – ашып
  көрсетулер (IFRS) ХҚЕС).
73  Егер ұйым ... ... ... және ... ... ...  ... қосымша акцияға келетін пайда туралы  деректерді  ашып
  ... бұл ... ... мен ... ... ... осы Стандартта
  талап етілетіннен өзгеше бапты пайдаланса, онда ... ... жай
  ... осы ... ... ... ... алынған санының
  ... ... ... ... ... ... және таратылған
  пайданың осы бапқа қатысы бар ...  ...  ...  ...  ... және қаржы есептілігіне ескертулерде берілуі тиіс. Ұйым
  алымы формулаларда қандай ... ... ...  ...  ... ... ... салықтар төленгенге дейін немесе төленгеннен
  кейін есептелгенін көрсетуге міндетті. Егер пайда мен ... ...  ... ... ... ... ... мен шығын туралы есеп
  компоненті пайдаланылса, онда пайдаланылған компонент және пайда мен
  ... ... ... тиісті желілік бабы  арасындағы  салыстырып
  тексеруді ұсыну ...  73 ... ... ... бір ... базалық және таратылған табысына
  қоса, онда осы ... ... ... ... ... ... ...  есептің (1 (IAS) (2007 жылғы редакция) ХҚЕС-ының 81  ...  ... ... ... ... бір ... сомаларын
  ашып көрсететін кәіспорынға қолданылады.

Күшіне ену күні____________________________________________________________
74   Ұйым осы ... 2005 ... 1 ... немесе сол күннен кейін
  басталатын жылдық кезеңдер жөнінде ... ... ...  ... ... ... ... Егер ұйым осы Стандартты 2005
  ... 1 ... ... басталатын кезеңдер үшін қолданатын болса, онда
  ол бұл фактіні ашып көрсетуге міндетті.
74А  1 (IAS) (2007 ... ... ХҚЕС ... ... ...   ... түзету енгізілді. Сонымен бірге 4А, 67А, 68А және 73А
   тармақтары қосылды. Ұйым осы ... ... ... үшін 2009
   ... 1 ... ... осы ... кейін бастап қолдануы тиіс. Егер
   ұйым 1 (IAS) (2007 ... ... ... ... ... ...   онда осы ... сол ертерек мерзім ішінде қолданылуы тиіс.Басқа құжаттардың күшін жою_________________________________________
75  Осы ... 33 ... ... пайда (IAS) ХҚЕС-ын ауыстырады.
76  Осы ... 24 (SIC) ... ... ... - ... бойынша есеп
  айырысуларды акциялардан шегіну жолымен жүзеге асыруға болатын қаржы
  ... мен ... да ... ХҚЕС-ын ауыстырады.


          ... А: ... ... ... ... осы Стандарттың ажыратылмас бөлігі болып табылады.
  Басты ұйымға жатқызылатын пайда немесе залал
А1  ... ... ... ... қаржы есептілігі негізінде
  есептеу мақсатында басты ұйымға жатқызылатын пайдаға немесе ...  ... ... ... ... ... ... кейінгі
  пайдасы немесе шығыны жатады.
  ... ...   ... жай ... ... немесе шоғырландыру кезінде жай
  ... ... ... ... пайда болуына әкеліп
  соқпайды. Оның өзі ... жай ... ... ... құны ...  ... салдары болып табылады, ал мұның өзі ұйымда бар
  активтердің тепе-тең өзгеруіне әсер ... ... ... ...  ... ... атқару құны көбінесе акциялардың әділ ... ...  ... ... ... атап ... ...  мұндай шығарылымында жеңілдік элементі бар ... Егер ...  ... ... ... ... ... болса, онда жай
  акциялардың құқық ... ... ... ... ...  ... негізгі және таратылған пайда есебі үшін пайдаланылатын  жай
  ... саны ... жай ... ... коэффициентке
  көбейтілген санына тең болады:
   (Бір ... ... ... жүзеге асырылар алдындағы әділ құны) /
  ... ... ... әділ құн)
    ... акцияға теориялық әділ құн құқықтар  ...  ...  ... акциялардың жиынтық нарықтық құнын құқықтарды жүзеге асырудан
  ... ... қосу және ... ... асырылғаннан кейін
  айналымда болатын акциялар санына бөлу ... ... ...  ... ... сәт алдында олар акциялардан бөлек айналыста болатын
  жағдайларда әділ құн осы есеп ... ... ... бірге
  сатылған соңғы күн жабылар кездегі бағам бойынша белгіленеді.

  Бақылау ...  ... ... ... 42 және ... ...  қолданылуын көрсету үшін ұйымда одан әрі жалғастырылатын қызметтен
  ... ... ... 4,800 ш.б.(() мөлшеріндегі пайда  бар,
  ... ... ...  ...  жатқызылатын  (7,200  ш.б.)
  ... ... бар, ... ұйымға жатқызылатын  (2,400  ш.б.)
  ... ... бар, ... ... 2,000 жай ... және 400
  ... жай акциялар бар делік. Ұйым одан әрі жалғастырылатын қызмет
  ... 2.40 ш.б. ... ... қызмет бойынша  (3.60 ш.б.)
  акцияға келетін ... ... ...  және (1.20  ш.б.)  ...  ... Атап ... 400 ... жай акциялар акцияға келетін
  таратылған пайда есебіне қосылады. Одан әрі жалғастырылатын ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  болып
  табылатындықтан, ұйым осы 400 әлеуетті жай акцияларды да ...  ... ... ... ... ... ... акцияға келетін
  пайданың нәтижелік сомалары акцияға келетін негізгі пайданың ...     ... ... ... ... ... яғни, акцияға
  келетін шығын бұл ... аз ... ...  ...  ... ... ... жөнінде акцияға (3.00 ш.б.) және шығын жөнінде
  акцияға (CU1.00)] қосады.
  Жай ... ... ... ... ...  ... келетін таратылған пайда есебі үшін болжалды орналастырылған
  жай акциялардың орташа ... ... ... жай ... ...  ішіндегі орташа алынған нарықтық бағасы негізінде есептеледі. ...  ... ... жай акцияларымен барлық нарықтық операцияларды орташа
  ... ... баға ... ... ... ... де, ...  акцияларға бір апта немесе бір ай ішіндегі орташа алынған арифметикалық
  баға ... ... деп ...  ... ... нарықтық бағалар орташа алынған нарықтық ...  ... ... деп саналады. Рас, бағалардың ауытқуы күшті болса,
  онда ең жоғары және ең ... ... ... ... мәні ...  нақты баға ... ... ... ... бағаны  есептеу үшін
  қолданылатын әдіс, ол өзгерген жағдайларға ... ...  ... ... ... дәйекті түрде пайдаланылады. Мысалы, акцияларға
  ... ... ... ... ... жыл бойы ... алынған нарықтық
  бағаны есептеу үшін ... ... ... ... ұйым
  бағаларда елеулі ... ... ... ... ең ... және ең ...  ... орташа алынған мәніне көше алады, өйткені қорытынды нарықтық
  бағалар ... ... баға ... ... ... мүмкіндік бермейді.
  Опциондар, варранттар және ... ...   ... ... ... ... опциондар және варранттар
  айырбастау жолымен алынатын айырбасталатын құралдың да, жай акциялардың
  да ... ... ... ... ... варранттарды  атқару
  ... ... ... ... ... ... құралдарды
  сатып алуды  атқарады  деп  ...  ...  де,  ...  ... ... ... егер ондай құралдар бар болса, ...  ... ... кезге дейін атқару орындалды деп саналмайды.
А7   Опциондар немесе варранттар атқарудың бүкіл ... ... оның бір
  ... ... үшін ұйымның (немесе оның басты немесе еншілес ұйымының)
  борышқорлық ... ... ... ... ... ... ...  болуына жол бере немесе оны талап ете алады. Акцияға келетін таратылған
  ... ... ... ... ... мен ... таратушы
  ықпалы бар ... бұл үшін егер (а)  ... жай ... ...  ішіндегі орташа алынған нарықтық ... ... ... ... болуы
  немесе (b) ұсынылған құралды сату ... бұл ... ... немесе
  варрант бойынша келісім шеңберінде ұсынуға болатын бағадан төмен ...  және ... ... ... ... ... ... атқару кезіндегі
  қол жетімді жай акцияларға нарықтық бағадан төмен ... ...  ... ... ... пайданы есептеу кезінде бұл опциондар немесе
  варранттар атқарылды деп саналады, ал борышқорлық ... ... ...  ... деп ... Егер ақша қаражатын беру опцион немесе варрант
  ... ... ... онда ал шарт ... ақша қаражатының
  берілуіне жол ... ақша ... ... жол беріледі. Сатып
  алынады деп саналатын кез ... ... ... ... ... (салық
  шегерілгеннен кейін) алымға түзету ретінде кері қосылады.
А8  ... ... ... ... және инвестордың ақша қаражатын
  неғұрлым тиімді ... ... ... ... беретін
  айырбас опциондары көзделген басқа да ... ... ...  ... бір ... немесе варранттардың негізгі шарттарының осы
  құралдары пайдаланудан алынған түсімдердің ұйымның (немесе оның ...  не ... ... ... ... басқа құралдарын  өтеуге
  ... ... етуі ... ... ... таратылған пайданы есептеу
  кезінде бұл опциондар немесе ... ... деп ... ал
  түсімдер жай акциялар сатып алудың ... ... ...  ... орташа алынған нарықтық бағасы бойынша сатып алуға жұмсалады.
  Әйтсе де, болжалды атқарудан алынатын ... ... ...  құралдарды болжалды ... ... ... ...  ...  акцияға келетін таратылған пайданы есептеу кезінде ескеріледі (яғни жай
  акцияларды ... алу үшін ... деп ... ... ... деп
  ... кез ...  борышқорлық  құрал  бойынша  пайыз  ...  ... ... ... түзету ретінде кері қосылады.
  Сатуға жаздырып алынған опциондар
А10  63-тармақтың ... ... үшін ... ... өзінің жай
  акцияларын 35 ш.б. ... ... ... ... жаздырып алынған 120
  опцион бар делік. Оның жай ... ... ... нарықтық баға
  кезең ішінде 28 ш.б. болды. Акцияға келетін таратылған пайданы есептеу
  ... ұйым 4,200 ш.б. ... сату ... өз ...  қанағаттандыру мақсатында кезеңнің бас кезінде бір акция үшін 28 ш.б.
  ... 150 ... ... деп санайды. Орналастырылған 150 жай
  ... мен ... ... опционды қанағаттандырудан алынған 120 жай
  акция арасындағы айырмашылық (30 қосымша жай ... ... ...  ... ... ... кезінде бөлгішке қосылады.
  Еншілес ұйымдардың, ... ... ... ... ...                 ...  ... ұйымның, бірлескен қызметтің немесе  қауымдасқан ұйымның
  тиісінше еншілес ұйымның жай ... ... ... жай
  акциялары немесе басты ұйымның, кәсіпкердің ... ... ...  ... ... жай акциялары акцияға келетін таратылған пайда есебіне
  былайша қосылады:
    (а)  ... ... ... ... ...  қауымдасқан  ұйым
     ... өз ... ... ұйымның, бірлескен қызметтің
     немесе  ... ... жай ... ... алу ...     ... құралдар еншілес ұйымның, бірлескен қызметтің  немесе
     ... ... ... ... ... ... есебіне
     қосылуға жатады. ... ... осы ... ... соң ...     келетін пайда есебіне есеп ... ... ... ... ...     ... немесе қауымдасқан ұйым ...  ...  ...     ...   (b)  ... ... бірлескен қызмет немесе  қауымдасқан ұйым есеп
     ... ... жай ... айырбастайтын құралдар акцияға
     ... ... ...  ... ... есеп беруші
     ұйымның әлеуетті жай акцияларымен ...  ...  ...     ... ... ... немесе  қауымдасқан ұйымның ...     ... ... жай акцияларын сатып алуға  опциондар  немесе
     ... ... ... ... ... есептеу кезінде есеп
     ... ... ... жай ... бірге нақ  осылайша
     ...  ... ... ... есеп беруші ұйым орналастырған және еншілес
  ұйымның, бірлескен қызметтің немесе қауымдасқан ... жай ...  ... ... ... ... ... мақсаттарында бұл
  құралдар айырбасталды деп  ...  ал  алым  (жай  ...  ... ... ... немесе шығын) 33-тармаққа сәйкес тиісінше
  түзетіледі. Осы түзетулерді толықтыру ретінде алым ... ...  ... есеп беруші ұйым тіркеген кез келген өзгерістерді (мысалы,
  дивиденд кірісін ... ... ... ... бойынша анықталатын
  кірісті) ... ... ... еншілес ұйымның, бірлескен қызметтің
  немесе қауымдасқан ұйымның жай акциялары ... ... ...  нәтижесінде көбеюінің үлесіне келеді. Бөлгіш акцияға келетін таратылған
  пайданы есептеу ... ... ... есеп ...  ұйымның
  айналыстағы жай ... саны  ...  ...  ...  ... тиіс.
     ... ... ... және жай ... екі ...  ... ... меншікті капиталы мыналарды қамтиды:
    (а)  ... бір ... ... ... екеу),  кейбір
     ... ... ... ең ... ... ... акцияға
     ... ... бір ... дейін, бірақ одан астам емес) сәйкес
     жай ... ... ... ... құрал;
    (b)  жай ...  ...  ...  ...  ...     ... бар, ... басым немесе жоғары құқықтарсыз  жай
     ... ...  ... ... ... ...  есептеу  үшін  А13-тармақта
  ... ... ... бар ... ... жай  акцияларға
  айырбастауға болатын құралдар айырбасталды деп ...  Жай
  ... ... ... болмайтын құралдар үшін кезеңдегі пайда
  немесе ... ... ... ... мен ...  ...  ... бойынша олардың дивиденд алу құқығына немесе бөлінбеген
  ... ... ... ... ... ... Акцияға келетін
  негізгі және таратылған пайданы есептеу үшін:
   (а)  жай ... ... ... ... ... ... кезеңде
     ... ... ... үшін ... дивидендтер көлеміне және
     кезең үшін ... ... ... ...  төленбеген
     кумулятивті дивидендтер) шарттық келісімдерде көзделген ...     ...   (b)  ... ... ... ... бөлігі жай акциялар бойынша
     және ... ... ... ... ... ... немесе
     ... ... ... ... әрбір құралдың пайдаға қатысу
     ... ... ... ... ... шығынның  үлескерлік
     ... ... ... ... ... ... ...     бөлінген көлем мен қатысу ... ... ... ...     жолымен анықталады.
   (с)  ... ... ... ... ... ... бөлінген
     ... ... ... ... айналыстағы құралдар санына бөлінеді,
     ... өзі ... бір ... ... ... ...  ...     анықтауға мүмкіндік береді.
      ... ... ... пайданы есептеу үшін орналастырылды
     деп саналатын барлық әлеуетті жай ... ... жай ...     ... ...   ... төленген акциялар
А15  Егер жай акциялар орналастырылған болса, онда ... ... ...  ... онда олар ... ... негізгі пайданы есептеу кезінде
  ақысы толық төленген жай акциялар ... ... ...  ... ... сәйкес ескеріледі.
А16  Бөлшектеп төленген акциялардың ... ... ... ...  жоқ ... ... ... таратылған пайданы есептеу кезінде олар
  варранттар мен опциондардың баламасы деп ... Бұл  ...  ... ... жай ... ... алу үшін ... түсімдер
  болып табылады. Акцияға келетін таратылған пайданың есебіне ...  ... саны ... ... акциялар саны мен сатып алынған деп
  саналатын акциялар саны арасындағы айырмашылыққа тең ...   ... ... тілдегі ХҚЕС-ын тарату құқығы ХҚЕС жөніндегі
Комитет Қорымен жасалған ... ... ... Республикасының Қаржы
министрлігіне тиесілі. ХҚЕС-на авторлық құқық ХҚЕС жөніндегі Комитет ... Осы ... ақша ... «шартты бірліктермен» (ш.б.) білдірілген. 
    
   

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1 ІAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ30 бет
10 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ8 бет
12 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ35 бет
14 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ22 бет
16 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ19 бет
17 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ18 бет
18 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ11 бет
2 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты11 бет
21 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты18 бет
28 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь