Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі пәнінен бақылау жұмысының тақырыптары1. Оқытудың дидактикалық принциптерінің сипаттамасы.
2. Балабақшада математика сабақтарын жүргізуде және құрастыруда қойылатын жалпы әдістемелік талаптар.
3. Жақсы бір топта балаларды қарапайым математиалық ұғымдарды қалыптастыр сабағының календарлық жоспарын талдау
Оқытдың көрнекілік принципі –дидактикалық принциптердің негізгісі болып табылады. Көрнекілік құралдардың түрлерін сипаттай отырып, математика бөлімі бойынша дидактикалық құралдардың түрлеріне, демонстрациялық және үлестірмелі құралдарды іріктеуде қойылатын гигиеналық және эстетикалық талаптарды жаз.
Практикалық тапсырманы орындау барысында, міндетті түрде екі апта бойы нақты бір топта қарапайым математикалық ұғымдардыдамыту жұмыстары бойынша қолданылған көрнекі құралды баяндаңыз.
Қажетті көрнекілік құралдар болған жағдайда оларды дайындап, бақылау жұмысына қосымша ретінде салыңыз.
1. Оқытудың дидактикалық принциптерінің сипаттамасы.
2. Балабақшада математика сабақтарын жүргізуде және құрастыруда қойылатын жалпы әдістемелік талаптар.
3. Жақсы бір топта балаларды қарапайым математиалық ұғымдарды қалыптастыр сабағының календарлық жоспарын талдау

Пән: Математика, Геометрия
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 36 бет
Таңдаулыға:   
Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі пәнінен бақылау жұмысының тақырыптары

1-нұсқа
Тақырыбы: Мектеп жасына дейінгі балаларды математика элементеріне оқытудың негізгі принциптері.
Жоспар
1. Оқытудың дидактикалық принциптерінің сипаттамасы.
2. Балабақшада математика сабақтарын жүргізуде және құрастыруда қойылатын жалпы әдістемелік талаптар.
3. Жақсы бір топта балаларды қарапайым математиалық ұғымдарды қалыптастыр сабағының календарлық жоспарын талдау.
Әдістемелік нұсқалар.
Оқытудың дидактикалық принциптерін сипаттай отырып, мектеп жасына дейінгі балаларды математикалық ұғымдар элементіне оқыту барысының өзіндік ерекшелігін және оқытуды ұйымдастырудың әртүрлі формаларын ашып жазу керек.
Сабақтар - оқытудың негізгі формасы. Оқытудың принциптерін түсіне білу тәрбиешіге балабақшада сабақтарды дұрыс жоспарлап, өткізуге септігін тигізеді. Мектеп жасына дейінгі балаларда қарапайым математикалық ұғымдарды дамыту сабақтарын жоспарлап, өткізуде қойылатын жалпы әдістемелік талаптар жайлы жазған кезде,міндетті түрде мына мәселелерді ашып жазыңыз:
1. Сәбилер тобынан бастап даярлық тобына дейін сабақтардың ұзақтығы қалай өзгереді.
2. Тәрбиеші көрнекілік, сөздік, практикалық, ойын әдістерін және оқытудың тәсілдерін жоспарлағанда нені басшылыққа алады.
3. Балаларды қарапайым математикалық ұғымдарды дамыту жұмысының жүйелілігі.
Практикалық тапсырманы орындаған кезде, оқушы тәрбтешінің календарлық жоспарынан нақты бір жас тобында қарапайым математикалық ұғымдарды дамыту сабағының бағдарламалық мазмұнын жазып, жоспарлаған кезде қандай дидактикалық принцип негізге алынғанын талдайды.
Әдебиеттер:
1. Мектепке дейінгі педагогика В.И.Ядэшко және Ф.А.Сохина, М.Просвещение 1978.стр.202-208.
2. формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста, А.М.Леушина М.Просвещение, 1974г стр.23-25, 124-159.
3. Математические знания и их роль в умственномразвитии - Дошкольное востпитание 1969г №9.
4. Л.С. Метлина Дидактические требования к знаниям по математике -Дошкольное воспитание 1972г. №12.
5. Л.С. Метлина Развитие элементарных математических представлений у детей в детском саду -Дошкольное воспитание 1972г. №12.
6. Н.Пискарева Развитие элементарных математических представлений в старшей группе -Дошкольное воспитание 1978.№8.
7. Е.И.Щербакова Методика обучения математике в детском саду 2000г
2-нұсқа
Тақырыбы: Мектеп жасына дейінгі балаларды қарапайым математикалық ұғымдарға оқытуда көрнекілік құралдарды қолдану
Жоспар
1. Балаларды математика элементтеріне оқытуда көрнекіліктің маңызы.
2. Мектеп жасына дейінгі балаларда қарапайым математикалық ұғымдарды дамыту жұмыстарында қолданылатын көрнекілік құралдардың түрлері.
3. Мектеп жасына дейінгі балаларды қарапайым математикалық ұғымдарға үйретудің түрлі кезеңдерінде қолданылатын көрнекілік құралдарға қойылатын педагогикалық талаптар.
4. Жақты бір жас тобында қарапайым математикалық ұғымдарды дамыту жұмысы үшін көрнекілік құралдарды іріктеу.
Әдістемелік нұсқаулар.
Оқытдың көрнекілік принципі - дидактикалық принциптердің негізгісі болып табылады. Көрнекілік құралдардың түрлерін сипаттай отырып, математика бөлімі бойынша дидактикалық құралдардың түрлеріне, демонстрациялық және үлестірмелі құралдарды іріктеуде қойылатын гигиеналық және эстетикалық талаптарды жаз.
Практикалық тапсырманы орындау барысында, міндетті түрде екі апта бойы нақты бір топта қарапайым математикалық ұғымдардыдамыту жұмыстары бойынша қолданылған көрнекі құралды баяндаңыз.
Қажетті көрнекілік құралдар болған жағдайда оларды дайындап, бақылау жұмысына қосымша ретінде салыңыз.
Әдебиеттер:
1. А.М.Леушина Обучение счету в детском саду М.Учпедгиз, 1961.стр.17-20.
2. А.М.Леушина Формирование элементарных матемтических предчтавлений у детей дошкольного возпаста М.Просвещщеник 1974г. стр. 135-139.
3. Л.С. Метлина Дидактические требования к знаниям по математике -Дошкольное оспитаник 1972г. №12.
4. Н.Пискарева Развитие элементарных представлений во второй младшей группе -Дошкольное воспитание 1976
3-Нұсқа
Тақырыбы: Мектеп жасына дейінгі балаларды математика элементтеріне оқытудағы тиімді әдістер мен тәсілдер.
Жоспар
1. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқушыға қолданылатын әдістер мен тәсілдердің сипаттамасы
2. Балабақшадағы есеп сабақтарында дамыта оқытудың түрлі әдістері мен тәсілдерінің қолданылуы
3. Жақты бір топта қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру сабағының бес-алты жоспар - конспектісін құрастыру.
Әдістемелік нұсқаулар.
Бірінші сұрақта оқушы мыналарды қамтуы тиіс.
1. Оқытудың әдістерін іріктеп, сипаттау.
2. Мектеп жасына дейінгі балаларда математикалық ұғымдарды қалыптастыру жұмысында оқытудың әдістерін кешенді түрде қоданудың маңыздылығы
3. Балалардың математикалық дамуындағы міндеттерді шешу үшін дамыта оқытудың әдістерін қолдану қажеттілігін дәлелдеу.
Екінші сұрақта:
1. Қарапайым математикаклық ұғымдарды дамыту сабақтарында қолданылатын әдістер мен тәсілдерге қойылатын талаптарды көрсет.
2. Мектеп жасына дейінгі балаларда сан, пішін көлем жайлы ұғымдарды қалыптастыру жұмыстарында оқытудың әдістерінің ролін негізде. Практикалық тапсырмада, жоспар - конспектілерде бағдарламалық міндеттер, көрнекілік құралдар.(демонстрациялық және үлестірмелі), балалардың дербес әрекеттерін ұйымдастыр ерекшеліктері анықталып, көрсетілуі керек.
Әдебиеттер.
1. А.М.Леушина Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста М.Просвещение 1974г. стр.19-28.
2. а.м. Леушина Математические занятия и ихроль в умстаеном развитии -Дошкольного воспитание 1969г.№.
3. Л.Метлина Дидактические требования к занятиям по математике -Дошкольное воспитание 1972г.№12.
4. Л.С.Метлина Математика в детском саду М.Просвещение 1977г. стр.10-12,65-66,123-125,107

4-нұсқа
Тақырыбы: Мектеп жасына дейінгі балаларда қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыруға әсер ететін дидактикалық ойындар мен жаттығулар.
Жоспар
1. Мектепке дейінгі оқыту жүйесіндегі дидактикалық ойын.
2. Мектеп жасына дейінгі балаларда қарапайым математикалық ұғымдарды дамыту жұмысында қолданылатын дидактикалық ойындар мен жаттығуларды іріктеуге қойылатын талаптар.
3. Жақты бір топта қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесінен екі-үш дидактикалық ойын дайындау.
Әдістемелік нұсқаулар.
Мектепке дейінгі оқыту жүйесінде дидактикалық ойындарды қолданудың қажеттілігі жайлы айта отырып, мыналарды ашып көрсету керек:
1. Дидактикалық ойынның құрылымын сипаттау.
2. Мектепке дейінгі баланың математикалық дамуындағы дидактикалық ойынның ролін көрсету
3. Мектепке дейінгі математикадағы дидактикалық ойындарға қысқаша сипаттама беру.Екінші сұрақта, қарапайым математикалық ұғымдарды дамытудың кезеңдеріне және балалардың жас ерекшелектеріне сай дидактикалық ойындарды жоспарлаудың өзара байланысын анықтау қажет.
Практикалық тапсырмада қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесінің бір бөліміне сәйкес екі-үш дидактикалық ойын құрастыр.(Тақырыбы, мақсаты,ережесі)
Әдебиеттер.
1. А.М.Леушина Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста М.Просвещение 1974г. стр.19-28.
2. а.м. Леушина Математические занятия и ихроль в умстаеном развитии -Дошкольного воспитание 1969г.№.
3. Л.Метлина Дидактические требования к занятиям по математике -Дошкольное воспитание 1972г.№12.
4. Л.С.Метлина Математика в детском саду М.Просвещение 1977г. стр.10-12,65-66,123-125,107

5-нұсқа
Тақырыбы: Үш жастағы балалар тобында қарапайым математикалық ұғымдарды дамыту жұмысының түрлері.
Жоспар
1. Үш жастағы балалардың психикалық дамуының сипаттамасы.
2. Бірінші сәбилер тобында қарапайым математикалық ұғымдарды дамыту жұмысының мазмұны және ұйымдастырылу ерекшелігі.
3. Алты -- жеті сабақтың жоспар - конспектісін құрастыру.
Әдістемелік нұсқаулар.
Үш жастағы балалардың психикалық дамуын сипаттау барысында, олардың танымдық әрекетінің ерекшелігін ашып көрсет (сенсорлық процестердің даму дәрежесі, ойлауы, тілі және т.б)
Екінші сұрақты аша отырып, мынаны көрсету керек:
1. Бірінші сәбилер тобында оқытуды ұйымдастырудағы педагогикалық талаптарды ашып жаз.
2. Балалардың заттық жиындармен практикалық әрекетін ұйымдастыру ерекшелігі.Практикалық тапсырманы орындау барысында, бірінші сәбилер тобындағы балаларда қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру әдістемесінен сабақтың бес-алты жоспарын құрастыру керек. Конспектілерде сабақтың тақырыбы, міндеттері, балаларды ұйымдастыру, көрнекіліктер анықталады.
Әдебиеттер:
А.М.Леушина Обучение счету в детском саду М.Учпедгиз, 1961.стр.17-20.
А.М.Леушина Формирование элементарных матемтических предчтавлений у детей дошкольного возпаста М.Просвещщеник 1974г. стр. 135-139.
Л.С. Метлина Дидактические требования к знаниям по математике -Дошкольное оспитаник 1972г. №12.
Н.Пискарева Развитие элементарных представлений во второй младшей группе -Дошкольное воспитание 1976

6-нұсқа
Тақырыбы: Төрт жастағы балаларда сан жайлы ұғымдарды қалыптастыру.
Жоспар
1. Екінші сәбилер тобындағы балалардың жиынды қабылдау ерекшеліктері.
2. Екінші сәбилер тобындағы балаларды сан жайлы ұғымдарын қалыптастырудың балабақшадағы тәрбиелеу бағдарламасындағы талаптары.
3. Балаларда сан жайлы бөлімдердің қалыптасуындағы әдістер мен тәсілдер
4. Екінші сәбилер тобындағы балаларда сан жайлы ұғымдардың қалыптасуы жөніндегі жұмысты алты-сегіз сабақтың барысында талдау жүргізу
Әдістемелік нұсқалар.
Мектепке дейінгі ерте кезең - жиын жайлы ұғымдардың қалыптасуының алғашқы кезеңі.Екінші сәбилер тобындағы балалардың жиындарды қабылдау ерекшеліктерін аша отырып, мынаны көрсету қажет:
1. Балалардың сандық фигура түрінде орналасқан жиындарды қабылдау ерекшелігін көрсет
2. Балалардың шектеулі жиындарды, олардың әр элементін қабылдауына сипаттама бер
Практикалық тапсырмада, талдау барысында мынаны көрсету керек:
А) бағдарламалық міндеттерді сипаттау
Б) дидактикалық материалдарды іріктеу
В) оқытудың тәсілдері
Г) Балалардың жиындармен дербес әрекет ету дәрежесі.
Д) Балалардың бағдарламалық материалды игеруде кездескен қиыншылықтары
Сабақтың конспектілері бақылау жұмысына қосымша ретінде ұсынылады.
Әдебиеттер:
1. Е.Башарина Формирование первоначальных математических представлений -Дошкольное воспитание 1970.№1.
2. Л.Георгиев Развитие дочисловых количественных оценок -Дошкольное воспитание 1964г.№6.
3. А.М.Леушина Обучение счету вдетском саду М.Просвещение 1961г.
4. Л.С.Метлина Математика в детском саду М.Просвещение 1976г.стр.13-28.
5. Балбөбек бағдарламасы.

7-нұсқа
Тақырыбы: Балабақшада Сан және санау бөлімі бойынша жұмысының әдістері мен мазмұны.
Жоспар
1. Мектепке дейінгі баланың санау әрекетін дамытудағы кезеңдердің сипаттамасы.
2. Сан және санау бөлімі бойынша бағдарламаның материалын талдау.
3. Екі-үш сабақтың конспектісін құрау, санауға байланысты тапсырмаларды енгізу, екі-үш дидактикалық ойын немесе ойын жаттығулары
Әдістемелік нұсқаулар.
Бірінші сұраққажауап беру үшін мыналар қажетті:
1. Санау әрекетін дамытуды қалыптастыру кезеңдері
2. Санау әрекетін дамыту үшін жиын жайлы түсініктерін қалыптастыру
3. Мектеп жасына дейінгі әр жас топ балаларында санау әрекетін дамытуды көрсету.
Сан және санау бөлімі бойынша бағдарламаның материалдық қорытындысын мына таблица бойынша толтыру.

Жас топтары
Материалдың бағдарламаның мазмұны
Топтан-топқа өтуіне байланысты бағдарламалық міндеттердің күрделену сипаты.
Санауды оқытудың әдістемесін сипаттау, әдебиеттер жайлы түсіндіру. Сол үшін қатысушыларға жұмыстың жүйесін көрсету оқытудың әдіс-тәсілдерін сипаттау, көрнекі құралдар қолдану, беруге болатын әртүрлі тапсырмалар, балалардың санау жайлы түсініктерін күнделікті өмірде жүзеге асыру.
Сабақ конспектісін құру үшін бағдарламаның мазмұнын, әдістері мен тәсілдерін анықтап алу.
Сабақ конспектісін құрастыру кезінде балалардың қолданған шешімдерін таңдау.
Әдебиеттер:
1. Е.Башарина Формирование первоначальных математических представлений -Дошкольное воспитание 1970.№1.
2. Л.Георгиев Развитие дочисловых количественных оценок -Дошкольное воспитание 1964г.№6.
3. А.М.Леушина Обучение счету вдетском саду М.Просвещение 1961г.
4. Л.С.Метлина Математика в детском саду М.Просвещение 1976г.стр.13-28.
5. Балбөбек бағдарламасы.

8-нұсқа
Тақырыбы: Мектеп жасына дейінгі балаларда көлем жайлы ұғымдарды қалыптастыру
Жоспар
1. Мектеп жасына дейінгі балаларда көлем жайлы ұғымдардың қалыптасуы Балабақшадағы тәрбие бағдарламасымен сәйкестілігі.
2. Мектеп жасына дейінгі балаларда заттардың көлемін қабылдау ерекшеліктері.
3. Көлем жайлы ұғымдарды дамытудың жұмыс әдістері.
4. Мазмұнына көлем жайлы ұғымдарды дамытудың міндеті енгізілген сабақтың екі конспектісін құрастыр.
Әдістемелік нұсқаулар.
Бірінші сұрақты ашып жазу барысында, көлем деген математикалық түсінікке анықтама беруден бастау керек. Содан соң, көлемді қабылдаудың физиологиялық механизміне тоқталу қажет. Бағдарламалық талаптарды талдау барысында топтан топқа ауысқан сайын берілетін білімнің мазмұны күрделенетініне назар аудару қажет.
Мектеп жасына дейінгі балаларда көлем жайлы ұғымдарды қалыптастыру жұмысның әдістемесін баяндай отырып, мына мәселелерді көрсету қажет:
Көлем жайлы ұғымдарды қалыптастыру жұмысының кезеңдері
Көлем жайлы ұғымдардың қалыптастыру жұмысының жүйелілігін практикалық тапсырма сабақтың конспектісін құрастыруды талап етеді:
заттардың көлемінен нақты бір топта таныстыру
көлем жайлы ұғымдарды бекітуге арналған сабақтар
Конспектілерде бағдарламалық мазмұн, балалардың практикалық әрекетінің сипаты, балаларға қойылатын сұрақтар, көрнекі құралдар анықталып, жазылады.
Көрнекі құралдар бақылау жұмысына қосымша ретінде салынады.
Әдебиеттер:
1.Р.Березина Формирование знаний о величине предметов у детейдошкольного возраста -Дошкольное воспитание 1970г. №11.
2. Р.Березина Обучение детей подготовительной группы измерению-Дошкольное воспитание 1976г.№2.
3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников Под ред. Л.А.Венгера М.Просвещение 1973г.
4.Н.Дробязго Ознакомление детей старшей группы с величиной предметов -Дошкольное воспитание 1973г.№4.

9-Нұсқа
Тақырыбы: Мектеп жасына дейінгі балаларда заттардың пішіндерін қалыптастыру
Жоспар
1. Балалардың заттардың пішіндері мен геометриялық фигураларды қабылдау ерекшеліктері.
2. Пішін бөлімі бойынша бағдарламаға талдау жасау.
3. Мектеп жасына дейінгі балалардың пішін туралы дамытуда қолданылатын әдіс - тәсілдер жұмысы.
4. Ересек және даярлық топтарда талдау жұмыстарының нәтижесін қалыптастыру
Әдістемелік нұсқаулар.
Мектеп жасына дейінгі балаларға заттардың пішіндері мен геометриялық фигуралардың ерекшеліктерін көрсетуде; мыналарды көрсеткен жөн:
А) Балалардың жас ерекшелігіне байланысты геометриялық заттардың пішіндерінің қалай өзгеруіне байланысты көру және іс-әрекет анализаторының жұмысы.
В) Көлем жайлы ұғымдарын дамуындағы екінші сигнал жүйесінің және сезімдік тәжірбиесінің ролі.
Балабақшадағы тәрбиелеу бағдарламасын Пішін бойынша қорыта кле, программалық жұмыстың топтан топқа мазмұнының күрделенуін ескеру керек.
Балалардың көлем жайлы түсініктерін әдістер арқылы дамытуда, оларға олардың пішіндерімен, оны үйрету жолдарымен таныстыру, геометриялық фигураларда тексеру және салыстыру жайлы көзқарас қалыптастыру.
Мектеп жасына дейінгі балалардың көлем жайлы түсініктерін қалыптастыру, балабақшада жоспарлы жұмыс қолданады. Білім беру мен тәрбиелеуде тәрбиешінің күнделікті жоспарлық жұмыстарын талдау.Талдау барысында тәрбиеші (сабақ, дидактикалық ойын т.б.) ерсек және даярлық тобында жоспарлау қажет.
Әдебиеттер:
1. Л.А. Венгер Дидактичесие игры и игровые упражнения по сенсорному воспитанию М.Просвещение 1973 г.
2. А.М.Леушина Формирование элементарных матемтических предчтавлений у детей дошкольного возпаста М.Просвещщеник 1974г. стр. 135-139.
3. Л.С.Метлина Математика в детском саду М.Просвещение 1976г.стр.13-28.
4. Теория и практикасенсорного воспитания в детском саду Под ред. А.П.Усовой и Н.П.Сакулиной М.Просвещение 1965г.

10-нұсқа
Тақырыбы: Мектеп жасына дейінгі балаларда кеңістік ұғымдарын қалыптастыру.
Жоспар
1. Мектеп жасына дейінгі балалардың кеңістікте бағдарлау ерекшеліктері.
2. Кеңістікті бағдарлау бөлімі бойынша бағдарламалық талаптар.
3. Мектеп жасына дейінгі балаларда кеңістік ұғымдарын дамыту жайлы жүргізілетін жұмыстың мазмұны.
4. Нақты бір жас тобындағы балаларда кеңістік ұғымдарын дамыту жұмысы бойынша қолданылатын дидактикалық ойындардың картотекасын құрастыру.
Әдістемелік нұсқаулар
Мектеп жасына дейінгі балалардың кеңістіте бағдарлау ерекшеліктерін сипаттай отырып, мына сұрақтарға жауап беру керек.
1. Мектеп жасына дейінгі балалардың кеңістікті бағдарлауда кездесетін қиындықтары немен байланысты.
2. Балаларда кеңістікте бағдарлауды меңгерудің жүйелілігі.
3. Мектеп жасына дейінгі балаларда заттардың арасындағы кеңістік қатынастарды қабылдау ерекшеліктері. Оқушы бағдарламадағы кеңістікте бағдарлау бөлімін талдай отырып, балалрда кеңістік ұғымдардың қалыптасуы бойынша бағдарламаға салыстырмалы сипаттама береді. (екінші сәбилер тобынан даярлық тобына дейін материалдың күрделенуін ескеріп отыру қажет). Мектеп жасына дейінгі балаларда кеңістік ұғымдарының қалыптасуы бойынша жүргізілетін жұмыс әдісінің мазмұны мынаны қамтуы тиіс:
1. Мектеп жасына дейінгі балалрда кеңістік және заттардың арасындағы кеңістік қатынастар жайлы ұғымдарды қалыптастыру бойынша жүргізілетін жұмыс кезеңдеріне сипаттама:
а) өзінде бағдарлай білу іскерлігі.
б) қоршаған ортада бағдарлау іскерлігі.
в) негізгі кеңістік бағыттар бойынша сөздерді қолдану және меңгеру.
г) заттардың өзіне қатысты орналасуын анықтау.
д) заттардың бір-біріне кеңістік қатыстылығы. Оқушы дидактикалық ойындар мен жаттығулар тізімін құрастыра отырып, әр ойынды нақты бір топта кеңістік ұғымдарын қалыптастыру жұмысында қолдану мүмкіндігіне қысқаша сипаттама береді.

Әдебиеттер:
1. Л.А. Венгер Дидактичесие игры и игровые упражнения по сенсорному воспитанию М.Просвещение 1973 г.
2 А.М.Леушина Формирование элементарных матемтических предчтавлений у детей дошкольного возпаста М.Просвещщеник 1974г. стр. 135-139.
3.Л.С.Метлина Математика в детском саду М.Просвещение 1976г.
Теория и практикасенсорного воспитания в детском саду Под ред. А.П.Усовой и Н.П.Сакулиной М.Просвещение 1965г.

Балаларды табиғатпен және экология негіздерімен таныстыру әдістемесі пәнінен арналған бақылау жұмысының әдістемесі

1-нұсқа
Тақырыбы: Балаларды қыс мезгіліндегі табиғатпен таныстыру
Жоспар
Қысқы өлі табиғат туралы балалар не білулері керек.
Өлі табиғат құбылыстарымен балаларды қалай таныстырамыз.
Қыс мезгіліндегі өсімдіктер мен жануарлар туралы балалар не білулері керек.
Қысқы ағаштарды балалар қалай таниды. Бұған оларды қалай үйрету керек.
Балаларды құстар мен аңдардың өмірімен қалай таныстырамыз.
Тірі табиғат мүйісіндегі балалардың жұмыс мазмұны қандай?
Балаларды қысқы табиғат құбылыстарымен таныстыру тақырыбына сабақ конспектісін құру.
Әдебиеттер:
Веретенников Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру.
Лучич Табиғат жайында балаларға бөлімі Балаларды табиғатпен таныстыру.
Бала бақшадағы тәрбие бағдарламасы.
Веретенников, Крылов Жыдың төрт мезгілі.
Мекткпке дейінгі тәрбие жоспарлары №12-1970, №1-1-1971 ж.
Сщенко-Казанец Балалар және табиғат
Как знакомить дошкольников с природой П.Г. Саморукова.

Әдістемелік нұсқау
Жұмыстың жасалуына нұсқау жасау. Жұмыс тәрбиесінің қай топта жұмыс жасайтынына, материалына байланысты.1,3 - сұрақтарға жауапты Бала бақшадағы тәрбие бағдарламасынан қарау керек.Программаны өте жақсы білу керек. 2-6 сұрақтарға жауап бергенде ересек топтағы балалардың еңбегінен атап кетіңіз.
Қысқы табиғатты бақылау процесіндегі әдіс-тәсілдердің әр түрлігін көрсетіңіз. Соңғы сұраққа табиғатпен таныстыру сабағына толық конспект жазыңыз.

2-нұсқа
Тақырыбы: Экскурсия балаларды табиғатпен таныстыр формасы ретінде

Жоспар
Экскурсия- балаларды табиғатпен таныстыру формасы.
Тәрбиеші мен балалардың дайындығы.
Экскурсияның жоспар конспектісі.

Әдебиеттер:
1.А.С.Веретенников Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру.
2. П.Г.Самарукова Как знакомить дошкольников с природой
3. Труд и наблюдение в природе.
4. Методическая рекомендация.
5. Николаева Экологическое воспитание.
6. М.В. Лучич Детям о природе.

Әдістемелік нұсқау
Бірінші сұрақта экскурсия жайлы түсінік бересіз. Экскурсияның білімдік, тәрбиелік жағын ашып көрсетіңіз. Екінші сұрақта экскурсияға тәрбиешінің алдын ала дайындаған және балаларды дайындау жайлы тоқталыңыз. Үшінші сұрақта қандай да бір экскурсияның жоспар конспектісін құрасыз.

3- нұсқа
Тақырыбы: Балаларды көктемгі табиғат құбылыстарымен таныстыру
Жоспар
1. Әр жас топқа байланысты балаларды көктем мерзімімен таныстырудың программалық мазмұны.
2. Балаларды көктемгі табиғат құбылыстарымен таныстыру әдістемесі.
3. Балалардың көктемгі еңбектерін ұйымдастыру.
4. Көктем мезгіліндегі экскурссияның жоспар конспектісін құру.

Әдебиеттер
1.А.С.Веретенников Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі.
2. Как знакомить дошкольников с природой П.Г. Саморукова.
3. Балбөбек бағдарламасы.
4. Типтік бағдарлама.
5. Методические рекомендаций.
6. Веретенников, Крылов Жыдың төрт мезгілі.
7. Мазурина Труд и наблюдения в природе
8. Жаз қызықтары, Отбасы және балабақша № 2, 2004 ж.
9. С.Н. Николаева Методика экологического воспитания дошкольников.
10. Көктем, Отбасы және балабақша №2, 2004 ж.

Әдістемелік нұсқау
Бірінші сұраққа жауап беру барысында программаға байланысты талаптарды жазу. Екінші сұрақта жалпы көктем мезгілінің құбылыстарына тоқталыңыз және балаларға таныстыру әдістері мен формаларын көрсету. Еңбек түрлеріне тоқталу және қай топтың балаларын қандай еңбекке баулу мәселесі бойынша жауап жазыңыз. Бір топқа байланысты экскурссия конспектісін толық жазу.

4-нұсқа

Тақырыбы: Еңбекті ұйымдастыру және жазда бау-бақшада гүлзарлардағы бақылау
Жоспар
1.Балабақша үлескісіндегі бақша мен гүлзарларды жабдықтау.
2.Топтық үлескідегі бақша мен гүлзарды ұйымдастыру.
3. Бақша мен гүлзарға өсімдіктерді іріктеу.
4. Балалардың бақшаны жабдықтауда және гүлзарды күтуге қатысуы.
5. Бақылауларды ұйымдастыру, үлескідегі сабақтарды ұйымдастыру (2-3 бақылау, 1- сабақ)

Әдебиеттер:
С.А.Вертенников Балаларды табиғатпен таныстыру методикасы, Жер үлескісі бөлімі.
Мазурина Табиғаттағы жұмыс және бақылау
Бала бақшадағы тәрбие бағдарламасы.
Бағдарламаға методикалық нұсқаулар. Мекткпке дейінгі тәрбие журналы № 5,6,7,8 1971 ж.
Жер учаскесі 1971 ж.

Әдістемелік нұсқау
Бірінші сұраққа өздеріңіздің балабақша жер үлескісі туралы айтып беріңіз (не қайда орналасқан, не қайда өседі т.б.). Дәлел үшін үлескінің жобасын көрсетіңіз. Одан кейін топтың үлескісін сипаттауға 2-сұраққа көшіңіз. Клумбалардың көлемін, орналасу ретін көрсетіңіз. 4-сұрақта балалардың клумбалардағы жұмысқа қатысуын айтып беру. Бұл жұмысты қалай ұйымдастырдыңыз? Өсімдіктерді күтудегі жұмысты қалай ұйымдастырдыңыз? Тапсырылған жұмысқа деген жауапкершілікке, өсімдіктерді аялап өсіруге қалай баулисыз, дәлелдеңіз. 5-сұраққа бақша мен гүлзардағы бақылаулар туралы толық конспект құрыңыз. Жұмыс соңында қорытынды жасаңыз.

5-нұсқа
Тақырыбы: Балаларды күз мезгілінің ерекшеліктерімен таныстыру.
Жоспар
Балаларды өз топтарында күз мезгілімен таныстырудың мазмұны.
Күзде ауа-райының өзгерісін және тірі табиғат өзгерістерін бақылайды.
Табиғат материалымен часкіде ойын. Ойынға басшылық жасау.
Учаскіде балаларды үлкендердің еңбегіне қатыстыру.
Күзгі табиғаттың күнтізбесін балалармен өткізу. Күнтізбені салу.
Күзгі табиғатқа бір экскурсияның конспектісі.

Әдебиеттер:
С.А.Вертенников Балаларды табиғатпен таныстыру. Күз бөлімі.
Балаларға табиғат және күз туралы бөлім.
Мазурин Табиғаттағы еңбекті бақылау. Күз бөлімі.
Мекткпке дейінгі тәрбие журналы № 9, 10 1970 ж.
Бала бақшадағы тәрбие бағдарламасы.
Саморуков Табиғатпен таныстыру қалай болады.
Әдістемелік нұсқау
Топтарда программа мазмұнымен таныстыру. 1-сұраққа жауап беріп, программаға байланысты талаптарды жазу. 2-сұраққа жауап беруге күзгі материалдарды бақылау қажет. Балалар тірі табиғат өзгерістеріне жауап береді. Бұл бақылауды жазып, балалардың күзгі табиғат жайлы не білетіні туралы көрсетіңдер. Күзде балалар қандай табиғат материалдарын қолданады? Жапырақ, құм, бұтақтармен ойын жүргізесіз бе? Ойын мен бақылау уақытында балалар еңбектенеді. Балалар үлкендердің еңбегін бақылайды. Күзде табиғаттың өзгерісі тез болады. Күнтізбеде бірнешеуін белгілейміз. Сондай күнтізбе сал. Күнтізбе естияр тобында жүргізіледі. 6-сұраққа жауап беру арқылы, күздің бір зкскурсиясына конспект жазу (орман, өзен, бақ, парк).

6- нұсқа
Тақырыбы: Балаларды жаз мезгіліндегі табиғат құбылыстарымен таныстыру
Жоспар
1. Әр жас топқа байланысты балаларды жаз мезгілімен таныстырудың программалық мазмұны.
2. Балаларды жаз мезгіліндегі табиғат құбылыстарымен таныстыру әдістемесі.
3. Балалардың жазғы еңбектерін ұйымдастыру.
4. Жаз мезгіліндегі экскурссияның жоспар конспектісін құру.

Әдебиеттер:
1.А.С.Веретенников Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі.
2. Как знакомить дошкольников с природой П.Г. Саморукова.
3. Балбөбек бағдарламасы.
4. Типтік бағдарлама.
5. Методические рекомендаций.
6. Веретенников, Крылов Жыдың төрт мезгілі.
7. Мазурина Труд и наблюдения в природе
8. Жаз қызықтары, Отбасы және балабақша № 2, 2004 ж.
9. С.Н. Николаева Методика экологического воспитания дошкольников.
Әдістемелік нұсқау
Бірінші сұрақта программаға байланысты талаптарды жазу. Екіншіден, жаз мезгілінің құбылыстарына тоқталып, балаларды қалай таныстыру әдістері мен формаларын көрсету. Еңбек түрлеріне, ұйымдастыру жолдарын алып жазу. Экскурссия жоспарын нақты бір топқа құру.

7- нұсқа
Тақырыбы: Балабақшадағы табиғат бұрышын бақылау мен еңбекті ұйымдастыру
Жоспар
1. Балабақша топтарында табиғат бұрышын орналастыру.
2. Әр жас топқа байланысты өсімдіктер мен жануарларды іріктеп алу.
3. Табиғат бұрышындағы өсімдіктер мен жануарларды күтіп баптауға балаларды қатыстыру.
4. Табиғат бұрышындағы бақылауларды ұйымдастыру (4-бақылау).
Әдебиеттер:
1.А.С.Веретенников Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі.
2. Как знакомить дошкольников с природой П.Г. Саморукова.
3. Марковская Кусок природы в детском саду.
4. Мазурина Труд и наблюдения в природе.
5. Балбөбек бағдарламасы.
6. Типтік бағдарлама.
7. Методические рекомендаций.
8. Аквариум в школе М.Д. Махмин, Л.П. Солоницина.
Әдістемелік нұсқау
Біріншіден, әр жас топта табиғат бұрышын орналастыру талабына тоқталу. Әр жас топта өсімдіктер мен жануарларды іріктеуге толығырақ тоқталу. Табиғат бұрышындағы еңбекті балалармен ұйымдастыру жолдарын жазу.
8-нұсқа
Тақырыбы: Мектепке дейінгі балаларды үй жануарларымен таныстыру
Жоспар
1. Әр жас топтарда үй жануарларымен таныстырудың программалық мазмұны.
2. Жануарлармен таныстыру әдістері:
а) көрнекілік;
ә) ауызша баяндау;
б) практикалық;
в) жануарларды күтіп баптау.
3. Үй жануарларын бақылаудың 4 жоспарын құру.
Әдебиеттер:
1.А.С.Веретенников Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі.
2. Как знакомить дошкольников с природой П.Г. Саморукова.
3. Балбөбек бағдарламасы.
4. Типтік бағдарлама.
5. Методические рекомендаций.
6. М.В. Лучич Детям о природе.
7. А.Г. Банников Мир животных и его охрана.
8. Мазурина Труд и наблюдения в природе.
9. Е.И. Зоготова Знакомим дошкольников с миром животных.

Әдістемелік нұсқау
Әр жас топтың программалық мазмұнына нақты тоқталу. Аталған әдістерді ашып жазу, қалай және қай жерлерде кеңінен қолданылады. Үй жануарларына бақылау жүргізу жоспарларын нақты жазу (мысалы, мысықты бақылау т.б.).

9-нұсқа
Тақырыбы: Мектепке дейінгі балаларды жабайы аңдармен таныстыру
Жоспар
1. Әр жас топтарда жабайы аңдармен таныстырудың программалық мазмұны.
2. Жабайы аңдармен таныстыру әдістері:
а) көрнекілік;
ә) ауызша баяндау;
б) практикалық;
в) жабайы аңдарды күтіп баптау.
3. Жабайы аңдарды бақылаудың 4 жоспарын құру.
Әдебиеттер:
1.А.С.Веретенников Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі.
2. Как знакомить дошкольников с природой П.Г. Саморукова.
3. Балбөбек бағдарламасы.
4. Типтік бағдарлама.
5. Методические рекомендаций.
6. М.В. Лучич Детям о природе.
7. А.Г. Банников Мир животных и его охрана.
8. Мазурина Труд и наблюдения в природе.
9. Е.И. Зоготова Знакомим дошкольников с миром животных.
Әдістемелік нұсқау
Әр жас топтың программалық мазмұнына нақты тоқталу. Аталған әдістерді ашып жазу, қалай және қай жерлерде кеңінен қолданылады. Жабайы аңдарға бақылау жүргізу жоспарын нақты жазу (мысалы, мысықты бақылау т.б.).

10-нұсқа
Тақырыбы: Балаларға экологиялық тәрбие берудегі қарапайым тәжірибелер
Жоспар
1. Мектепке дейінгі балаларды балалардың дамуында практикалық әдістің маңызы.
2. Әр топтарда қарапайым тәжірибелерді ұйымдастыру.
3. Қарапайым тәжірибелерді сабақтарда қолдану.

Әдістемелік нұсқау
Тәжірибе деген ұғымға тоқталу. Оның пратикалық әдіске жататынын ашып көрсету. Әр топта өткізуге болатын тәжірибелерді ашық, нақты жазу. Тәжірибелер өткізілу жолдарына және сабақтарда өткізе алатын тәжірибелерге тоқталу.

Әдебиеттер:
1. С.Н. Николаева Методика экологического воспитания дошкольников.
2. Д.Е. Гурикова Экология наука для всех.
3. С.Веретенников Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі.
4. Как знакомить дошкольников с природой П.Г. Саморукова.
5. Балбөбек бағдарламасы.
6. Типтік бағдарлама.
7. Методические рекомендаций.
8. М.В. Лучич Детям о природе.
9. Мазурина Труд и наблюдения в природе.

Қазақ балалар әдебиеті пәнінен арналған бақылау жұмысының тақырыптары
1-нұсқа
Тақырыбы: Қазақ кеңес балалар әдебиеті
Жоспар
1. Қазақ кеңес балалар әдебиеті қашан қалыптасты?
2. Көрнекі өкілдері кімдер?
3. Шығармалардағы басты тақырыптары мен көтерген мәселелері.
4. 1927 жылғы Жаңа мектеп журналындағы Жалпы шарт деген бөлімінде қандай жайттарға көңіл бөлген?
Әдістемелік кеңес
Қазақ кеңес балалар әдебиетінің қалыптасуына негіз болған Ұлы Қазан төңкерісінің жеңісі екендігі жайлы тоқталып өту. Қазақ кеңес әдебиетін қазақ балалар әдебиетімен байланыстылығы жөнінде айту. Қазақ кеңес әдебиетінің көрнекті өкілдері С. Сейфуллин, Б. Майлин, І. Жансүгіров жайлы таныстырып айтып шығу және осы көрнекті өкілдердің шығармалары, көтерген мәселелеріне тоқталу. Мәселен, С. Сейфулин - қазақ кеңес балалар әдебиетінің негізін салушы, революционер ақын. Оның балаларға арнап жазған Маузер, Бандыны қуған Хамит сияқты әңгімелері бар. Оның шығармаларындағы көтерген мәселелерінің бірі - Ұлы Қазан көтерілісінің жеңісі, еңбек мәселесі, жаңа өмірді жырлау.
Осылай басқа кеңес қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің шығармаларындағы көтерген мәселелер жөнінде айтып, дәлелдеп беру. Коммуна, мектеп интернаты жайлы айту. 1927 жылы Жаңа мектеп журналына шыққан, ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Химияны оқыту жолдары
Бастауыш сыныпта математика пәнінен сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру
Мектепке дейінгі балаларда қарапайым математика элементтерін оқыту әдістемесі
Бірінші сынып оқушыларының математикалық білім, білік, дағдыдыларын қалыптастыру жолдары
Бастауыш сыныпта математиканы оқытудың жалпы мәселелері
Зерттеудің көкейтестілігі
Математика пәнінен дәрістік тезистері
БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН ҮЛГЕРМЕЙТІН ОҚУШЫЛАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ
Бастауыш сынып математика сабақтарында пайдаланатын оқыту əдістерін таңдау
Дүниетану сабағында жаңа технологиялар
Пәндер