Бастауыш сыныпта оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын пайдаланудың ғылыми - теориялық негіздері

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

І . тарау. Бастауыш сыныпта оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын пайдаланудың ғылыми .теориялық негіздері
1.1. Оқытуды ұйымдастырудың формаларының мәні, мазмұны және түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1.2. Оқытуды ұйымдастырудың түрлі формалары . бастауыш сынып оқушыларының танымдық әрекетін дамытудың негізгі факторы ... ... ... ... ...16
1.3. Оқу . тәрбие процесінде бастауыш сынып оқушыларының жас және дара ерекшеліктерін есепке алу мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26

ІІ . тарау. Бастауыш сыныпта оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын пайдаланудың әдістемелік негіздері.
2.1. Бастауыш сыныпта оқытудың түрлі формаларын пайдаланудың бүгінгі күнгі ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
2.2. Бастауыш сыныпта бірқатар пәндерді (табиғаттану, математика) пәндерді оқытудың ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56

Қосымша
Кіріспе
Дидактикалық жүйелер өткен кезеңге із-түссіз кетпейді. Олар қазіргі кезеңнің талаптарына сай жаңа жүйеге трансформацияланып, бүгінгі күнмен үндеседі. Гербарт дидактикасын, Коменскийдің дидактикасы элементтерін пайдаланды, Ушинский түрлендіріп пайдаланды, Алтынсарин оны лайықтады, ал қазір халықаралық талаптар деңгейіне, бәсекеліктікке бағыттап, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы, Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті орта білім беру стандарты талаптарға қатысты нақты сапалы жетілдіруде, үдеріс дамуда.
Оқытуды ұйымдастыруды формалары – ол оқыту мазмұнына қатысты мұғалім мен оқушының қызметтерінің сыртқы келісімдерінің өрнектелуі. Олар дидактикалық жүйелердің пайда болуы және жетілдіруіне сай дамуда. Оқытудың формалары түрлі шама-шарықтарға қатысты жіктеледі. Оқушыларды оқытуға қамту санына қатысты:
- жеке;
- топтық;
- жаппай болып бөлінеді.
Оқушыларды оқыту жайына қатысты:
- мектептік;
- мектептен тыс;
- экстернат формада болып аталады.
Оқытудың ұзақтығына байланысты:
- классикалық сабақ – 45-50 минөт;
- қысқартылған сабақ – 30-35 минөт;
- «Қоңыраусыз» сабақтар – еркін қызметтердегі сабақтар регламентінде болады.
Мектептің даму тарихы түрлі оқыту жүйелерге бөледі:
- жекелей (ертедегі антика елдерінде);
- жеке-топтық (Орта ғасырдағы мектептер);
- өзара оқыту (Англиядағы белль – ланкастерлік жүйе);
- саралап оқыту – дифференциялы – оқушылардың қабілетіне қатысты (мангеймдік жүйе);
- бригадалық оқыту (кеңес мектептерінде ХХ ғасырдың 20-шы жылдары);
- американдық «Трамп жоспары» - оқушылар үлкен топтарда (100-150 оқушылармен) жалпы уақыттың 40 % бірге болуы;
- ал 20 % - аз оқушылар өзіндік жұмыстарға арнаған.
Бастауыш мектептің мұғалімдері үшін «Дальтон – жоспары» Дальтон қаласындағы бастауыш сынып мұғалімі ХХ ғасырдың басында Э. Паркхерст (1887-1973) ұсынған қызықты. Оның ерекшелігі:
- оқыту мазмұнын еркін таңдау оқушыларға беріледі;
- мәндерді оқыту ретін өзгерту;
- өзінің жұмыс уақытын пайдалану;
- белгілі пәндерді оқыту келісімдерін жасау.
Дальтон – планы негізінен жеке кабинет-зертханаларда ұйымдастырылады.
Қазіргі кезеңде уақыт сынынан өткен, ХҮІІ ғасырға пайда болған, 300 жылдан астам уақыт жетіліп келе жатқан сыныптық – сабақтық жүйенің басты элементі – сабақ, оқыту маңыздылығы үлкен.
Бастауыш сыныпта оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын пайдалану маңыздылықты анықтауда, жалғасуда. Оқытудың алғашқы жобасын голландия педагогы Д. Сил, неміс профессоры И. Штурм, жүйені жобалаған И. Лойологт, ал теориялық негіздемені Я. А. Коменский жасаған.
Сонымен білім берудің, оқытудың басты формасы сыныптық сабақтық жүйе. Қазіргі кезеңде
а) – қосымша;
ә) – сыныптан тыс;
б) – сабақтан тыс;
в) – жұмыстары;
г) - өзіндік;
д) - өзін-өзі тану; деп аталатын формалары қолданылады.
Сыныптың - сабақтық формасы келесі ерекшеліктер айғақтайды:
 жастары шамалас және дайындық деңгейі жуық бірдей жастағы тұрақты құрамдағы оқушылар.
 әрбір сыныпта жылдық жоспарға – оқу жоспарына қатысты жұмыс оқу- тәрбие жұмысында (оытуды жоспарлау)
 оқу процесі өзара байланысқан, бірінен кейін бірі өтілетін бөліктерден, сабақтардан тұратын өтетін үрдіс.
 әрбір сабақ тек бір пәнге арналады (монизм);
 сабақтардың тұрақты алмасуы (сабақ кестесі);
 мұғалімнің басқарушылық ролі (педагогикалық басқару);
 оқушылардың танымдық қызметтерінің түрі мен формасының әртүрлілігі;
Сыныптық – сабақ форманың басқа формалармен салыстырғанда бірқатар артықшылықтары бар:
 қатаң ұйымдастырушылық құрылымы бар.
 оқушылармен бір мезгілде жұмыс істеуі;
 оқушыларды өзара білім алуына ыңғайлы;
 ұжымдық қызмет, біріне -бірі көмектеседі;
 тәрбиелеу, білім алу, дамытылуда жарысушылық.
Тәрбиелі, білімді, өзін -өзі жетілдіруге, бірін -бірі тануға, өзін -өзі тануға салыстыру, қарама -қайшылықтар қозғаушы күш туындатады.
Зерттеудің мақсаты: бастауыш сыныпта оқытуды ұйымдастырудың формаларын пайдалану әдістемесіне талдама жасау;
Зерттеу міндеттері:
 Бастауыш сыныпта оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын пайдалануы арқылы оқу-тәрбие жұмыстарын жетілдірудің мәнін анықтау;
 Педагогикалық жағдайларды анықтау;
 Технологиясына талдама жасау.
Зерттеу нысаны: бастауыш сыныптағы оқу-тәрбие үдерісі;
Зерттеу пәні: бастауыш сыныпты оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын пайдаланулар нәтижесін анықтау.
Зерттеу әдістері:
- педагогикалық зерделеу;
- педагогикалық бақылау;
- педагогикалық талдау, салыстыру;
- мұғалімдермен әңгімелесу;
- оқушылармен пікірлесу;
- ата-аналармен кеңесу;
- озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорытындылау;
- педагогикалық эксперимент.
Диплом жұмысы: кіріспеден; екі тараудан; қорытындыдан; пайдаланған әдебиеттерден; қосымшадан тұрады.
Жұмыста психология, педагогика, этнопедагогика, педагогика тарихы, Қазақстан Республикасындағы білім берудің негізгі тұжырымдамалар жайлы әдебиеттер пайдаланылды.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының Білім беру туралы заңы. А., 1998.
2. Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту тұжырымдамасы. - А., 1997.
3. Қазақстан Республикасының гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы. А., 2004.
4. Жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысындағы білім мазмұнының тұжырымдамасы. — А., 1997.
5. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Педагогика жән психология. А., 2002.
6. Әбілқасымова А.Е. Қазіргі заманғы сабақ. - А., 2004. -218 6.
7. Ситаров В. А. Дидактика. / Под ред. В.А. Сластенина М.: Изд. Центр, «Академия», 2002. - 368 с.
8. Хуторской А.В. Современнная дидактика. Спб., 2001. - 544 с.
9. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. - А., 1998.
10. Педагогика. Дәріс курсы. Алматы: «Нұрлы әлем», 2003.
11. Подласый И.П. Педагогика. М., 1996.
12. Дидактика средней школы. / Под ред. М.Н. Скаткина. - М., 1982.
13. М. Мұқанов Педагогикалық жэне жас ерекшелігі психологиясы. -А., 1982.
14. Немов Р.С. Психология. 2-том. - М., 1998.
15. Педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы. / Ред. басқарған. А. Петровский. - А., Мектеп, 1987.
16. А.А. Люблинская. Бастауыш мектеп оқушысының психологиясы жөнінде. - А., 1981. - 238 б.
17. М.И. Махмудов. Мектепте порлемалық оқытуды ұйымдастыру. -А., 1981.-247 6.
18. А.Асқарбаева., Г.М. Хрепченков. Шағын комплектілі мектептегі оқытудың мазмұны мен әдістері. - А., 1961.
19. Т.Сабыров. Оқыту теориясының негіздері. - Алматы: Мектеп, 1993.-94 6.
20. Аймағанбетова Қ. Бастауыш сыныптарда дүниетануды оқытудың теориялық негізі. - А., 2003.
21. Көмекбаев Н. Оқыту теориясы. - А., 1976.
22. Сабақ беру тиімділігін арттыру. / Құрастырған Б.Сманов. - А., 1989.
23. Нұрмағанбетов С, Овчинникова Р. Мектептегі кластан тыс жұмыстар. А., 1969.
24. С.Н. Жиенбаева. Бастауыш сыныпта технологиялық білім беру мәселелері. / Бастауыш мектеп, №2, 2007.
25. О.Мұсабеков. Оқушыларға арналған үйірме жұмыстары. / Бастауыш мектеп, №2, 2007.
26. Оқыту мен тәрбиелеудің негізгі формасы. А. Айнақұлова. / Бастауыш мектеп, №1, 2007.
27. Г. Сисенғалиева. Панорамалық сабақ. / Бастауыш мектеп. №1, 2005.
28. Концепция развития образования в Республике Казахстан до 2015. Астана, 2004.
Қосымша
Жарыс -ойын сабағы
(Брейн – ринг)
Сабақтың мақсаттары: Оқушылардың білімдерін тереңдете түсуі, логикалық ойлауды, тапқырлықты дамыту, қабілетті және дарынды балаларды көрсете білу және ұйымшылдыққа жеңімпаз, озық болуға тәрбиелеу.
Түрі: Ойын.
Көрнекілігі: Тірек сызбалар, сұрақтар жинағы, сигналдық белгілер, сағат.
Барысы: Жарыс сабақ болған соң сыныптағы оқушылардан 6 оқушыдан
3 топ құрдық. Қалғандары көрермен болды. Олар сұраққа жауап бере
отырып, өз тобына ұпай қосуға мүмкіндіктері бар.
Топтарды ортаға шақыру:
І топ «Азамат»
ІІ топ «Әділет»
ІІІ топ «Бірлік»
Топтар өздерінің қысқаша сәлемдемелерін жолдайды:
І топ. Бастары компьютердей
Бойлары бәрі бірдей,
Жастықты бірге өткізген
Құрбыларға өрімдей бір сәлем.
ІІ топ. Келешекте үмітіміз талапты
Атақ -дңққа бөленеміз қарап тұр,
Сегіз қырлы ойшылдар боп туғандар
Оза шауып, бәйге атындай шауып тұр.

ІІІ топ. Бабамыз әл -Фараби өзің қолда
Жеңіс тек өзі болар осы жолда
Достар- ау сендер де бір қолпаштаңдар
Отырған оңмен солда
Әр топты өз орындарына отырғызып, енді ойынның бөлімдерімен
таныстыру
1- Блиц турнир (сұраққа – жауап)
2- «Брейн линг ойыны»
3- Көрнекі бейнелеп ойлау (шапшаңдық)
4- Қисынды ойлау
5- Блиц турнир (Сұраққа – жауап )
Бірінші бөлім бойынша сұрақтарға дұрыс, тез жауап беру, балдық жүйемен бағаланады.
І топ:
1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. (Қазақ тілі)
2) Жаңа әнұран қай кезде шырқалады? (11 қаңтар 2006)
3) Қазақстан Республикасының ақшасы (тенге қашан енгізілді, 2003 15
қараша)
4) «Кел балалар оқылық» өлеңінің авторы? Ы.Алтынсарин
5) Басты байлық. (Денсаулық)
6) 12 ай. (жыл)
7) Күйді орындаушы адам (Күйші)
8) Ұя салмайтын құс (көкек)
9) Заттың атын білдіретін сөз табы. (Зат есім)
10) Қазақша жылдың басы не? (Тышқан)
11) 25 қазан қандай күн. (Республика күні)
12) Абылайдың шын аты кім? (Әбілмансұр)

ІІ топ.
1.Қазақстанның мемлекеттік рәміздерін ата (еліміздің байрағы, елтаңбасы,
әнұраны )
2. Жаңа әнұранның сөзін кім жазған? (Ж. Нәжімеденнов, Н. Назарбаев)
3. Қазақстан Республикасының тұңғыш ғарышкері кім? (Т.Әубакиров)
4. «Көксерек » кімнің әңгімесі.
5. Көру мүшесі (көз)
6. 100 жыл (Ғасыр)
7. Екі ақынның өлең жарысы (Айтыс)
8. Күндіз көрмейтін құс (жапалақ)
9. Заттың қимылын білдіретін сөз табы (етістік)
10. Жылдан қалған жануар (түйе)
11. 9 мамыр қандай күн? (Жеңіс күні)
12. Үш биді ата ( Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би)
ІІІ топ.
1) Қазақстан Республикасының Президентін соңғы рет қай жылы
сайладық? (04. 12.05)
2) Жаңа әнұранның әнін жазған кім? Ш.Қалдаяқов
3) Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі қашан жарияланды. (16.12.91)
4) «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінің авторы (Абай)
5) Есіту мүшесі (құлақ)
6) Жеті күн (апта)
7) Біржанмен айтысқан қыз (Сара)
8) Орман дәрігері (Тоқылдақ)
9) Заттың сыны білдіретін сөз табы. (Сын есім)
10) Өткен жыл қай жыл? ( Ит)
11) 30 тамыз қандай скүн? (Конституция)
12) «Қоңыр қозы » деген мәтін кім туралы? (М.Әуезов)
ІІ «БРЕЙН -РИНГ ойыны»
Мұнда әр топ көрермендерінің бейнетаспа арқылы берген сұрақтарына
жауап береді. (Әр топқа 3 сұрақтан беріледі)
1- сұрақ - тез ойланбай жауап беру
        
        Мазмұны
Кіріспе
............................................................................
...............................3
І – тарау. Бастауыш сыныпта оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын
пайдаланудың ғылыми -теориялық негіздері
1.1. Оқытуды ұйымдастырудың формаларының мәні, мазмұны және ... ... ... ... ...... ... танымдық әрекетін ... ... Оқу – ... процесінде бастауыш сынып оқушыларының жас ... ... ... ... – тарау. Бастауыш сыныпта оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын
пайдаланудың әдістемелік негіздері.
2.1. Бастауыш сыныпта оқытудың түрлі ... ... ... ... ... ... ... (табиғаттану, математика)
пәндерді ... ... ... ... ... ... Олар ... талаптарына сай жаңа жүйеге трансформацияланып, ... ... ... дидактикасын, Коменскийдің дидактикасы элементтерін
пайдаланды, Ушинский түрлендіріп пайдаланды, Алтынсарин оны лайықтады, ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» заңы, ... ... ... орта білім беру стандарты талаптарға қатысты ... ... ... ... ... ... – ол ... мазмұнына қатысты мұғалім
мен оқушының қызметтерінің сыртқы ... ... ... жүйелердің пайда болуы және жетілдіруіне сай дамуда. Оқытудың
формалары түрлі шама-шарықтарға ... ... ... ... ... ... ... топтық;
- жаппай болып бөлінеді.
Оқушыларды оқыту жайына қатысты:
- мектептік;
- мектептен тыс;
- экстернат формада болып аталады.
Оқытудың ұзақтығына ... ... ... – 45-50 ... ... сабақ – 30-35 минөт;
- «Қоңыраусыз» сабақтар – еркін ... ... ... даму ... түрлі оқыту жүйелерге бөледі:
- жекелей (ертедегі антика елдерінде);
- ... ... ... ... ... ... (Англиядағы белль – ланкастерлік жүйе);
- саралап оқыту – дифференциялы – оқушылардың ... ... ... ... ... (кеңес мектептерінде ХХ ғасырдың 20-шы жылдары);
- американдық ... ... - ... үлкен топтарда (100-150
оқушылармен) жалпы уақыттың 40 % ... ... ал 20 % - аз ... ... жұмыстарға арнаған.
Бастауыш мектептің мұғалімдері үшін «Дальтон – ... ... ... ... ... ХХ ғасырдың басында Э. Паркхерст (1887-
1973) ұсынған ... Оның ... ... ... еркін таңдау оқушыларға беріледі;
- мәндерді оқыту ретін өзгерту;
- өзінің жұмыс уақытын пайдалану;
- белгілі пәндерді оқыту келісімдерін жасау.
Дальтон – планы ... жеке ... ... ... уақыт сынынан өткен, ХҮІІ ғасырға пайда болған, 300
жылдан астам уақыт жетіліп келе жатқан сыныптық – ... ... ... – сабақ, оқыту маңыздылығы үлкен.
Бастауыш сыныпта оқытуды ... ... ... ... ... ... ... алғашқы жобасын голландия
педагогы Д. Сил, неміс профессоры И. Штурм, жүйені ... И. ... ... ... Я. А. ... ... ... берудің, оқытудың басты формасы сыныптық сабақтық жүйе.
Қазіргі кезеңде
а) – қосымша;
ә) – сыныптан тыс;
б) – сабақтан тыс;
в) – ... - ... - ... ... деп ... ... ... - сабақтық формасы келесі ерекшеліктер айғақтайды:
– жастары шамалас және ... ... жуық ... ... ... оқушылар.
– әрбір сыныпта жылдық жоспарға – оқу ... ... ... оқу-
тәрбие жұмысында (оытуды жоспарлау)
– оқу процесі өзара байланысқан, ... ... бірі ... ... ... өтетін үрдіс.
– әрбір сабақ тек бір пәнге арналады (монизм);
– сабақтардың тұрақты алмасуы (сабақ кестесі);
– мұғалімнің басқарушылық ролі ... ... ... ... қызметтерінің түрі мен формасының әртүрлілігі;
Сыныптық – сабақ форманың басқа формалармен салыстырғанда ... ... ... ұйымдастырушылық құрылымы бар.
– оқушылармен бір мезгілде жұмыс істеуі;
– оқушыларды өзара білім алуына ыңғайлы;
– ұжымдық қызмет, ... ... ... ... ... алу, ... ... білімді, өзін -өзі жетілдіруге, бірін -бірі ... ... ... ... ... -қайшылықтар қозғаушы күш туындатады.
Зерттеудің мақсаты: бастауыш ... ... ... ... әдістемесіне талдама жасау;
Зерттеу міндеттері:
– Бастауыш сыныпта ... ... ... ... пайдалануы
арқылы оқу-тәрбие жұмыстарын жетілдірудің мәнін анықтау;
– Педагогикалық жағдайларды анықтау;
– Технологиясына талдама ... ... ... сыныптағы оқу-тәрбие үдерісі;
Зерттеу пәні: бастауыш сыныпты оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын
пайдаланулар нәтижесін анықтау.
Зерттеу ... ... ... ... бақылау;
- педагогикалық талдау, салыстыру;
- мұғалімдермен әңгімелесу;
- оқушылармен пікірлесу;
- ата-аналармен кеңесу;
- озық педагогикалық ... ... және ... ... ... ... кіріспеден; екі тараудан; ... ... ... ... ... ... этнопедагогика, педагогика тарихы,
Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... пайдаланылды.
І - тарау. Бастауыш сынып оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын
пайдаланудың ғылыми теориялық ... ... ... формаларының мәні, мазмұны және түрлері.
Әлемдік ... ... ... мен ... ... ... ұйымдастыру формалары жүйесіне берік ... ... ... ... ... мен ... ұйымдастыруда оны
модернизациялау көзделеді. «Түрлері» деген ұғым ... ... ... ... ... ... ... Сыртқы сызық белгілі
орныққан тәртіп. Философиялық сөздікте: «Түрлері» ішкі мазмұнды ұйымдастыру
деген анықтама береді. Яғни ... ішкі ... ... ... ... ... құбылыс, сыртқы жағдайлармен сабақтастықта.
Жоғарыда ... ... ... ... отырып, оқытудың формасына
былай анықтама беруге болады: «Оқыту формасы – оқу ... ... ... әрекеті». Оқыту формасы әдіспен, амалдарға, құралдарға,
оқушылардың іс- әрекетіне тәуелді ... ... ... ... ... ... іс- ... бұл бірімен – бірі, өзара байланысты
ықпалдасық, әсер етушілік белгілі бір ... ... ... мен ... ... ... деп түсіндіріледі. Оқытудың
формасы – оқыту ... ... бір оқу ... ... ... оқу іс- әрекетін басқару мен оқу ... ... ... ... ... ... ... оқу материалының ішкі
бөліктерінің басын біріктіріп және дидактикалық ... ... ... ... сыртқы пішімін белгілейді, мұның өөзі оқушылардың
білім сапасының көрсеткішімен өтетін ... және ... оның ... ... секілді жағдайлармен байланысты.
Педагогикалық сөздікте: «Оқуды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... үшін оқушыларды топтастыру»
деп анықтама берілген.
Г.Усмановтың «Педагогика» атты ... ... ... бұл ... мен оқушылардың оқу әрекетіне қолайлы жағдай жасау
үшін арнайы ұйымдастырылған? белгілі бір тәртіппен ... ... ... ... ... бір тәртіп пен режим
негізінде жүзеге асырылатын оқыту процесін ұйымдатыру ... даму ... ұлы ... ... ... ... ... формалары белгілі. Оның дамып жетілуі,
қоғамның қажеттілігі мен сұранысының ... ... ... ... ... ... педагогиканың «дидактика» деп
аталатын арнаулы саласы шұғылданады. Дидактика бұл - білім мен ... ... ... ... ... Дидактиканың негізгі
проблемалары оқыту процесінің ... ашу, ... ... ... барынша тиімді әдістері мен ұйымдастыру формаларын
жасап шығару болып табылады.
«Оқытуды ұйымдастыру ... ... ... ашу үшін ... ... ... на ... кетейік:
Оқыту- жеке адамның қалыптасуының және бірінші кезекте, ақыл -ойы мен
жалпы білімін дамытудың маңызды ... ... ... ... ... ... ... және өздігінше білім алудан мынадай айырмашылығы
бар. Ол белгілі бір жүйеде және ... ... ... ... ... бағдарлы мақсатқа бағытталған процесс болып табылады. Әрбір
пәнді ... ... ... ... ... жиынтығын меңгереді және
сол саламен байланысты ... ... пен ... ие ... Іскерлік –
деп іс жүзіндегі қимыл шәкірт алған білімнің негізінде ... ... жаңа ... алуға алдағы уақытта ықпал жасай алатын әрекет ... ... ... ... формасы ұғымының мәні ... ... ... ... ... ... ғана емес, олардың
синтезі болып табылады.
Педагогика тарихында ұлы ... ... және ... ... ... ... Оның дамып, жетілуі қоғамның
қажеттілігімен сұраныстың талап- ... ... ... ... ... ... ... саны мен құрамы
– жұмыс орны
– оқу жұмысының ұзақтығы
Оқушылар санына ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру формасы (оқушының саны мен құрамы)
бойынша
Көпшілік ... ... ... ... 1. ... Үй ... Оқу ... 2. ... ... ... ... ... 3. ... ... ... жұмыс
4. Сұхбаттасу
5. ... ... ... Емтихан.
Оқыту процесінің әрқашанда мұғалімнің басшылығымен ... ... ... нәтижесінде оқытудың әртүрлі формалары шетел
педагогикасынан ауысып, ... ... ... ... ... ... оқушылардың ғылым негіздерінен терең білім
алуына зиянды әсер етті.
Шетел мектептерінен ... ... ... ... ... қатты сынға алынды.
Ғалым -педагогтардың тәжірибелері бойынша оқытуды ұйымдастырудың
формаларын былайша ... жеке (бір ғана ... ... ... жеке жұптық (оқушы- оқушымен, мұғалімнің оқушымен қарым- қатынасы,
жеке оқушының ... ... ... айқындалады.
- жеке топтық: топ мектепте ... ... бір ... ... жасы әр ... құрайтын топ болады. (оқытудың
бұл түрлі орта ғасыр мектептерінде қолданылған).
- Өзара ... ... ... оқыту жүйесі Англяда пайда ... ... ... ... ... ... бұл түрі – ... қабілетіне қарай
өтіледі. (Мангейм жүйесі).
- Бригадалық оқыту, ... ... ... бір ... 5-6 ... есеп беруші – бригадир (оқытудың бұл түрі ХХ- ... ... ... ... ... ... , «Грамле жоспар» және т.б.
- Оқытудың микротоптық жүйесі (фронтальдық, ұжымдық жұмыс және т.б)
Мектеп практикасының ... ... ... ... оқу
жүйесін зерделеу және қорытынды, сабақтың орнықты ... ... ... рет ... ... А.Я. Коменскии болды.
Я.А. Коменский «Ұлы дидактика» (1632) атты әйгілі ... ... ... ... ... белгілі бір уақыттағы; сабақ арасындағы
үзіліс; ... ... саны мен жас ... ... ... ... ... сабақты белгілі ... ... ... ... ... ... ... оқушыларға сұрақтар қою, тақырыпты ... ... ... ... оқу ... өткізетін топтың
түрінің тиімділігін және қажетті теория жүзінде негіздеді. Сыныптық ... ... ... осындай түрі кеңіннен таралып, нығая бастады
және қазірдің өзінде жетілдіру ... ... ... ... атты ... «Оқытуды
ұйымдасырудың негіәзгі формасы » сыныптық – ... ... ... ... ... ... және ... деңгейлері біркелкі оқушылар бір сыныпты құрайды
және мектептегі оқыту кезеңінде негізінен ... ... ... ... ... ... ... бірыңғай жылдық жоспармен ... ... ... ... ... негізгі бірлігі болып саналады.
– Сабақ оқу пәніне, тақырыпқа арналады, Сондықтан сынып оқушылары ... ... ... ... ... ... мұғалім басшылық жасайды, ол аз ... оқу ... ... ... мегеру деңгейін жекеше
бағалайды және оқу ... ... ... келесі сыныпқа көшіру
туралы шешім қабылданды.
Жоғарыда қарастырылған ... ... ... ... ... негізгі белгілерін мына №2 сызба арқылы көрсетуге
болады.
№ 2 ... ... жылы ...... ... негізгі белгілері
үзілістер
Оқу күні
Оқудың сыныптық – сабақтық жүйесі осы ... ... әлем ... ... Оның жетістіктері мен кемшіліктері дидактика
жөніндегі көптеген оқу ... ... ... ... ... ... сондай -ақ педагогикалық психологиялық өнімдегі еңбектерде жан
-жақты талданған және ... Бұл ... ... ... сабақтық жүйесінің даралап оқытумен ... ... және ... атап ... сабақтық жүйесінің артықшылықтары:
– оқу- тәрбие процессін ... ... ... ... ететін
ұйымдастыру құрылымының айқындығы;
– Басқарудың қарапайымдылығы;
– Балалардың проблемаларды ... ... ... ... бір ... ... әсер ету мүмкіндігі;
– Оқыту процесіндегі ... ... ... ... ... эмиционалдық әсерінің болуы;
– Оқытудың үнемділігі және ... ... ... ... ... ... - сабақтық жүйенің кейбір кемшіліктері:
– Қабілеті орташа ... ... және ... ... ... ... оқушының қабілетінің дамуын тежейді.
– Мұғалім оқытудың мазмұны, жылдамдығы, және әдістері бойынша ... ... ... ... ерекшеліктерін ескеруге
қиындық туғызуы;
– Ересек балалар мен жасы кіші ... ... ... ... етпеуі және т.б;
Оқыту теориясын дамытуда К.Д. Ушинскийдің ролі ерекше. Ол ... ... ... ... әрір құрамдас мағынаға толы қызметке
сай болуын, өйткені онсыз оқушының ... ... ... ... ... талап ете отырып, талдау жасады және шығармашылықпен
жұмыс істеді.
(К.Д. Ушинский. Собр. соч., 6т, ... және оны ... ... проблемаларды Ушинскиймен қатар
және одан кейін де белгілі орыс педагогтары Д.А. Семенов, Н.А. ... ... Н.Ф. ... және т.б. ... ... ... және ... сабақты ұйымдастыруды
жетілдіре отырып, топтарын үлгіден бірте – ... бас ... ... ... ... ... бойынша өзара байланысты сабақтар
жүйесін дайындауды қолға алды. ... мен ... ... ... ... қалыптасқан теориясы мен практикасының ... сай ... ... ... В.В. ... ... Н.А. ... Д.Б. Элкониннің зерттеулерінің ... ... ... мен ... ... дамытуға құрылған, осы процесте ... ... ... ролін көтеретін оқытуға көшуге мүмкіндік беретіні түсінікті
болды. Осы уақыттарда В.В. ... ... ... ... К.И. ... А.М. ... П.М.Эрдиев және т.б. төменгі ... ... ... ... ... берген идеалары
кеңінен тарай бастады.
Сабақ теориясы мен практикасының ... ... ... ... ... мектептің өзіндік келбеті бәрінен бұрын оқушыларды
оқыту толыққанды ... және ... ... мен ... топтастыруға
бағытталуы тиіс бұрынғыша тек қана пәнді ... оқу, жазу ... ... мен ... меңгерумен шектелмеуі тиіс. Осыған орай,
оқытудың барлық ... ... ... ... ... ... осы мақсаттарға жетуге ғана бағытталуы тиіс.
Оқытудың ... ... ... ... оқытудың
мазмұнын, әдістерін және құралдарын дамытуға ... ... ... ... ... ... тұрды. Осы уақыттарда
педагогтардың, ... ... ... ... арқасында бұрын қалыптасқан сабақ әдістемесі, оның
мазмұны және ... ... ... жаңа ... ... сай еместігі анықталады.
Сонымен жоғарыда аталған оқыту ... ... ... мен кемшіліктерін келесі 3- сызбанұсқа арқылы көрсетуге
болады.
Жоғарыда көрсетілген оқу ... ... ... оқу
процесінде пайдалану бастауыш сыныптарда өте тиімді. Сондай -ақ бастауыш
сыныпта ... ... ... ... және танымдық іс
-әрекетін дамытуда оқытудың басқа да формаларын пайдалану ... ... ... ... ... байланысты келесмі тақырыпта оқу -тәрбие
процесінде ... ... ... ... ... сынып
оқушыларының танымдық әрекетін дамыту факторы ретінде қарастырылады.
1.2 Оқытуды ұйымдастырудың ... ... - ... ... ... әрекетін дамытудың негізгі факторы.
Біздің елімізде жеті жылдық ... ... ... (1949) ... ... ... өз бетінше тұйықталған, оқшауланған күйде ... ... ... сыныпты бітірісімен білім алуды аяқтап, алған білімдерімен
шынайы өмірге ... Тек аз ғана ... ... ... немесе кәсіптік
оқуды жалғастырды. Ол кезде бастауыш мектеп өзінің әлеуметтік міндетін
атқарды – ... ... ... ... Оның өз ... практикалық біліммен, оқу, жазу және есептеу дағдысымен,
машықтарымен ... өте ... ... ... ... бір кездердегі мұндай жалпы мақсатты әлеуметтік
сұранысқа толығымен сәйкес келді және ... ... ... ... ... формаларын талап етті. Ол кездегі оқу бағдарламалары мен
жоспарларына географиялық, математикалық және бастауыш мектепті ... ... ... ... ... ... ... пропедевтикалық
таныстыру енгізілген. Бұл фактілерді оқушылар саналы игеруі ... да ... ... оқыту әдістері тапсырманы белгілі үлгі
бойынша орындауға бағытталды және оқушының атқарушылық, ... ... ... ... Бұл кезеңдерде бастауыш
сыныптарда оқытудың түрлі формаларын пайдалану ... ... ... ... осы ... ... мектептердегі оқытудың
принциптері мен тәсілдерін талдай келе, оқытуды ұйымдастырудың ... ... ... ... үш ... тұрады деп атап көрсетті:
1) мұғалім өмір шындығының қандай да бір саласы туралы ... ... ... ал оқушы оны қабылдай отырып, өзінің даму деңгейіне
сәйкес ... және есте ... ... ... ... біртектес міндеттер ұсынады, кейде шешімінің үлгісін
көрсетеді, ал оқушы осы үлгіні қабылдайды немесе қарапайым ... ... өз ... ... ... яғни ... ... атқару арқылы білімін, білігін және дағдысын бекітеді.
19 – 20 ... ... ... ... ... орай ... әдісі” деген атты икемденген оқыту формасы
пайда болды. Оқушылар ауылшаруашылығы өндірісіне, ... ... ... тапсырмаларды орындауы тиіс болды. Мысалы, белгілі бір
тауық санына ... ... ... ... беріледі. Оқытудың осы
формасын жасаушылардың ... ... ... ... ... математикадан, ана тілінен, ... ... ... ... және басқа да пәндерден кешенді білім ... ... бұл ... үзіп-жұлма, кездейсоқ білім алуға алып келді,
әрине, кейбір жекелеген оқу сабақтарын пәнаралық ... ынта ... ... ... ... ... ... болса да, ол оқу пәнінің
мазмұнына, жүйелілігіне, ғылымилығына кері әсер етті.
Бастауыш сынып ... ... ... ең ... мәселелердің
бірі болып табылады.
Оны психология ғылымының көрнекті өкілдерінің бірі ... ... ... оқыту мен дамудың арақатынасы мәселесін шешудің ... ... ... мен даму ... ... екі ... процесс;
- оқыту кемелденуге негізделеді, оқыту мен даму ... ... ... ... ... мен даму екі түрлі салыстырмалы процесс;
- оқыту ... ... ... ... ... сонымен қатар дамуды алға
жылжыта отырып, оның алдында болуы да ... ... мен ... ... ... ... ... әртүрлі тәсілдермен іздестіреді:
- Д.Б.Эльконин мен В.В.Давыдов оқытудың мазмұнының өзгерісін іздестіру
керек деп есептеді;
- ... ... ... Миллер білімді,
іскерлікті және дағдыны меңгеру тиімділігі ақыл – ой ... ... ... ... ... деп ... ... А.А.Любинская оқытудың түрлі әдістерінің арту жағдайын
зерттеуге мән береді;
- Л.В.Занков оқытудың ... ... ен ... оқыту
процесінің өзін жетілдіру арқылы қол жекізуге болады деп тұжырымдайды;
- П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина ... ... ... ... ... ... ... зерттеді;
- Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин оқытудың дамытушылық әсері педагогикалық
әрекеттер мазмұнында проблемалы оқытудың рөлін ... ғана ... және ... ... ... негізінде,
осы ұғымдардың әрқайсысы жөніндегі ... ... ... ... төмендегі түсініктер енгізілді:
- даму бұл организмнің жүйке жүйесінің психикасының, тұлғаның сандық
және сапалық өзгерістерінің көрінісі;
- оқыту - ...... ... ... ... ... және ... меңгерудің ұйымдастыру процесі.
Оқыту мен тәрбие беру мазмұны бойынша терең ұлттық, көпқырлы дәстүрлі,
ұлттық психологияны сипаттайды. Оқытудың дәстүрлі ... ... ... ... ... ... ... Оны Я.А.Коменский,
И.Песталоцци, И.Гербарт секілді педагогтардың тұжырымдамасы және немістің
классикалық гимназиясының дидактикасы ... ... ... беру жолы тек ... ... ... қосымша сабақ, өз бетінше білімін жетілдіру, ақпарат құралдары
арқылы оқу т.б. ... ... ... көп түрі ... ... шәкіртке білім беру жүйесіндегі, сабақтарды үшке бөлуге
болады: 1. ... 2. ... 3. ... ... ... Сыныптық сабақтар, лекция, семинар, үй жұмысын
орындау, емтихан жатады. Осы ... ... ... басқа негізгі
сабақтарға : өндірістік бригадалы жұмыс, мектепаралық ... оқу, ... ... ... шығармашылық – практикалық
қызметтегі – лабораториялық, ... ... ... топтардың
қызметтері жатады.
2. Қосалқы сабақтарға: оқу саяхаты, бригадалық – лабораториялық сабақ,
консультация, конференция, жеке ... ... ... істеу жатады. Ал,
еңбек сабақтарында: тәжірибе алмасу, кеңесу, тәжірибені ... ...... қызметте: симпозиум, көрме жұмысты
қорғау кіреді.
3. Көмекші сабақтарға: үлгермейтін оқушылармен жұмыс істеу, жеке ... ... ... ... ... ... репетитор арқылы қатарға қосу
жатады.
Сонымен, жоғарыда қарастырылған мәселелер ... ... тек ... ұйымдастыру мүмкін еместігін көрсетеді. ... - ... ... ...... дара ... дамытуға
жеткілікті мүмкіндіктерінің болмауы – оқытуды ұйымдастырудың басқа жолдарын
іздестіруге себеп болады. Сондықтан, оқушылардың ... ... ... дамыту, толықтыру және оқушылардың өзіндік шығармашылық
белсенділіктерін, ... ... ... ... ... ... түрлері қолданылады. Олардың қатарына семинар,
экскурсия, факультативтік, қосымша, конференция сабақтары, ... ... оқу ... ... (практикум) және пәндік үйірме
жұмыстары, олимпиада, сынақ және емтихан, өзіндік жұмыс түрлерін жатқызуға
болады.
Семинар ... ... ... ... ... ... негізгі
өзекті мәселелерді талқылау, оқушылардың танымдық ойлау ... ... ... ... ... ... ... сұрақтарына сай пікір алмасу, өз ... ... ... оқу ... ... меңгергенін, соған орай
сенімдері мен түсініктерінің қалыптасқандығын бақылап, тексеріп, бағалап
және бағыт – бағдар беріп ... ... ... ... ... – оқушылардың сабақта алған теориялық ... ... ... және ... ... ... оқыту процесінде оның мазмұны зор. Ол барлық оқу ... ... ... және еңбек сабақтарында ... Бұл ... оқу ... бақылай білуге жаттықтырады және
оқу материалын өмірмен байланыстыра алуға үйретеді.
Саяхат сабағын өткізу орнына: мектептің алаңына, табиғат ... ... ... ... музейге бару т.б. нысаналар жатады.
Оқытуды саяхат жолымен ұйымдастырудың үш түрі бар:
Біріншісі – кіріспе саяхат деп ... Ол ... ... ... өтер ... ұйымдастырылады. Саяхаттың бұл түрін бастауыш
сыныптарда алдын-ала өткізсе, олар үшін ... өте ... ... болады.
Екіншісі – ілеспелі саяхат деп аталады. Ол ... бір ... ... барысында оның орта шенінде жүргізілуі мүмкін.
Үшіншісі – қорытынды саяхат деп аталады. Ол күрделі ... ... өтіп ... ... ... ... ... алған
теориялық білімдерін пысықтау, бекіту мақсатын көздейді.
Оқу саяхаты оқытудың дидактикалық және политехникалық принциптерін іске
асырады. Оқушылардың техникалық ... ... ... ... организмдерді зерттеуге мүмкіндік туғызады, танымдық ынтасын дамытады.
Саяхаттың мақсаты: сыныпта ... оқу ... ... ... ... үшін жоспар жасалады, онда ... ... | | | | ... |Оқушылармен |Саяхат |Оқушыларды ... ... мен ... ... ... топқа |мұғалім |
|объектісі. |объектіге ... ... ... ... |
| ... түрлі|жұмыстар: |нақты |саяхат |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |беру. |таныстырады, |
| ... ... ... ... |
| ... ... алу, | ... |
| ... және |объектіні | ... |
| |т.б.) ... ... | ... |
Саяхат біткеннен кейін оқушылармен оқу конференциясы өткізіледі. ... ... ... ... баяндама жасап, сөз сөйлейді.
Конференцияны бірнеше қатар сыныптар ... ... өте ... ... ... конференция жұмысын жетекші мұғалім қорытындылайды.
Оқыту жұмысын ұйымдастырудың факультатив түрі оқушылардың сұранысы мен
қызығушылығы негізінде ... ... ... ... Оның
қызметі көпжылдық: ... ... ... ... ... ... және ... белгілі бір пәнге қатысты танымдық
қызығушылықтарын тұрақты қалыптастырады.
Оқушылардың ... ... ... ... мен дағдылары
сабақтарда белсенді қолданылып, олардың міндеттері, мазмұны мен ... ... ... ... тұрғыда іске асса, онда оқу жүйесінің
нәтижесі анағұрлым артады.
Конференция ретінде өткізілген ... ... ... ... ... оның ғылыми дәрежесін көтеру мақсатын көздейді. Сол үшін
де семинар сабақтарына қарағанда, конференция түрінде өткізілген оқу жұмысы
ұсынылған әдебиеттер мен ... ... ... ... болады. Оны
дайындау және өткізу тәртібі семинар сабағына ұқсас келеді. Бірақ, ... ... мен ... саны ... болуы қажет.
Сондықтан, оған бірнеше қатар сыныптардың ... ... ... үйірме жұмыстары сабаққа қарағанда бағыты, мазмұны, ұйымдастыру
тәсілі мен ... ... ... ... ерекшеліктер бар. Олар
оқушылардың қызығушылығы мен ... ... ... ... ... ... орындауға қолайлы жағдайлар ... ... ... ... өмірмен байланысын қамтамасыз ету,
пәнаралық байланысты нығайтуға ықпалын тигізеді.
Сынақ жұмыстарын ... ... ... ... ... ... білімдерді күшейту, бекіту және оқыту процесінде
оқушылардың ... ... ... ... ... өзінің ұйымдастыру ерекшелігіне сай оқу жұмысынан тыс
оқушылардың өзіндік білім алуын жалғастыруға ықпал етеді.
Сынақ жұмысы, ереже ... ... ... ... ... оқып
болғаннан кейін жүргізіледі. Мұғалім оның өткізу мерзімін, тақырыптары мен
талқыланатын ... ... ... ... оқу ... Оқушылардың үйде өз беттерінше орындайтын оқу
жұмыстары сыныпта өткен сабақтардың жалғасы ретінде саналады. ... ... кей ... ... процесінің бір компоненті ретінде қарастырылады.
Оқушының үйдегі оқу жұмысын сыныптағы оқу жұмысымен ... ... онда ... ... ... ... және ... болады.
Оның маңызы оқыту жұмысын ұйымдастырудың сабақтың басқа түрлеріне қарағанда
ерекше. Бұл ... ... ... ... оның тәрбиелік мәні де зор.
Себебі, үй жұмысын ... ... ... ... ... қабілеті артып, өздігінен білім алуға жүйелі түрде дағдыланады. Олар
өзінің оқу жұмысын жоспарлауға, ... оқу ... ... ... ... білімдері мен біліктерін өзіндік еңбекте қолдана
білуге жаттығады, өзін-өзі бақылау және кітаппен ... ... ... ... оқытудың әртүрлі амал-тәсілдерін қолдана отырып, өз
бетінше баяндама жасауға дайындалады. Соның негізінде ... мен ... ... ... оқушының ақыл-ой әрекетінің жеке дара ... ... оқу ... дұрыс ұйымдастырудың мынадай шарттары бар:
1. Үй тапсырмаларын бергенде мұғалім оларды орындаудың ... ...... ... ... туралы жақсылап нұсқау беруі қажет.
2. Үйге берілетін ... ... ... ... ... олардың іс – тәжірибелерімен байланысты болғаны жөн.
3. Үй тапсырмасы бәріне бірдей бірыңғай мазмұнда емес, ... ... ... ... ... ... Үй тапсырмасының мазмұны шығармашылық сипатта болғаны жөн.
5. Үйдегі оқу жұмысының табысты болуы, көбінесе сабақта мұғалімнің үй
тапсырмасын ... ... ... тыңғылықты етіп түсіндіруіне
байланысты.
6. Үй ... ... ... мұғалім оқушылардың жас
ерекшеліктері мен таным қабілеттерін ескергені жөн.
7. Үй тапсырмасын тексеру және бағалау барысында ... оның ... ... мән ... ... мен кемшілігіне оқушылардың назарын
аударып отырғаны жөн.
8. Мұғалімнің берген бағасы әділетті болса, онда ол ... ... үй ... ... ... отыруға септігін тигізеді.
9. Мұғалімнің бағалауы оқушылардың өзін - өзі ... ... ғана ол ... ... өзіндік жұмыстары.
Оқушылардың оқу жұмысын сәтті ұйымдастыруда оның өзіндік жұмыстарының
маңызы ерекше.
Бүгінгі таңда оқушылардың үзіліссіз білім алу міндеттерін ... ... ... ... ... ... одан әрі ... және шығармашылық қабілеттерін дамыту, сонымен қатар, өзіндік
жұмыстарына қатысты іскерліктері мен ... ... ... етілуде. Ол
үшін өзіндік жұмыс оқушылардың тек үй жұмысын орындау ... ғана ... ... өз ... өз ... ... тиіс. Оқушылардың әртүрлі
өзіндік жұмыстары негізінде сабақтың ... және ... ... ... болады.
Оқытуды ұйымдастырудың түрлі формаларын білім берушілік және тәрбиелік
мақсатта пайдалануға ... ... ... ... ... ... пайдалану үшін бастауыш сынып оқушыларының жас және дара
ерекшеліктерін есепке алу өте ... ... ... екендігін айтуға
болады.
1.3. Оқу-тәрбие процесінде бастауыш сынып оқушыларының жас және дара
ерекшеліктерін есепке алу мүмкіндіктері.
Қазақстан Республикасының ... беру ... ... ... ... ... міндеттері – жеке адамның шығармашылық, рухани және дене
мүмкіндіктерін ... ... пен ... өмір ... ... ... жеке ... дамуы үшін жағдай жасау арқылы
интеллектін байыту» - деп көрсетілген. Мұнда бүгінгі таңда ... ... жас және дара ... ... алу – ... ... процесінде ұстанатын ең басты қағидасы болу керек екендігін
көздейді. ... ... біз ... ... ... ... міндетін
атқаруда оқушылардың жас ерекшеліктері мен ... ... дара ... дамыту мақсатында жүргізілетін оқу-тәрбие жұмысында ескерілуі
тиісті кейбір ерекшеліктерге тоқталамыз.
Бастауыш сынып оқушыларын өмірге және ұжымдық еңбекке ... жас ... жеке ... ... ... ... қалыптастырудың қоғам алдындағы зор міндеттері ... ... шын ... жеке тұлғаның дамуы мен ... ... ... ... ... және ол ... ... мүшесінің жан-жақты
дамуына жағдай жасауға бағытталған.
Белгілі бір ... ... жас ... ... ... көпшілігі
тән ерекшеліктер мен сипаттарды айтамыз. Бұл ерекшеліктерді педагогикалық
процесте ескеру қажет және соған сәйкес ... ... ... ... ... және тәсілін пайдалану керек.
Бастауыш сынып жасындағы баланың салмағы бір ... 2-2,7 кг ... ... 12 жасқа дейінгі аралықта бала денесінің салмағы екі есе артып, 18
килограммнан 36 килограмға ... ... Осы ... ... адам ... 90
пайызындай болса, 10 жаста 95 пайызына тең болады.
Нерв жүйесінің ... де ... Нерв ... ... жаңа
байланыстар түзіліп, мидың жарты шарында икемділік күшейеді. 7-8 ... ... ... ... нерв ... жетіле түседі және олардың өзара
қарым-қатынасының арта ... ... ... Нерв жүйесіндегі бұл
өзгешеліктер баланың ... ... ... ... ірге тасы ... ... ... алудағы іс-әрекеті де, бұған ... ... ... ... ... ойын ... сияқты, оған ену тәжірибесі
арқылы бірте-бірте дамиды.
Білім алу іс-әрекеті ... ... ... ... ... Бала тек білім алуды ғана емес, сонымен бірге оны қалай меңгеруді
де үйренеді. Жазу, ... оқу және тағы ... ... ... бала
өзін-өзі өзгертуге қарай бағыттай алады, яғни, ол іс-әрекеттік және ақыл-
ойлық қажетті әдістерді (оны ... ... ... тән) ... ... ... өз ... арқылы өзінің психологиялық күйіне ... ол өзін ... және ... ... ... ... Өзіндік
өзгерістері өз бойындағы жетістіктері арқылы қадағаланады және айқындалады.
Білім алу іс-әрекетіндегі баланың маңызды әрекеті – бұл оның ... ... жаңа ... және ... ... ... ... дейін қолымнан келмеді – енді келеді», ... ... ... ... ... қандай болдым – қазір қандаймын», ... қол ... мен ... ... рефлекциясы қорытындысына
берілген негізгі бағалар. Баланың өзін-өзі үшін ... мәні және ... өзі үшін ... ... субьекті бола алуы өте маңызды. Егер
бала өзінің өрлеуіндегі оқу іс-әрекетінің, өзін-өзі ... ... ... ... ... демек, бала оқу іс-әрекетіне
психологиялық жағынан толықтай кірісті деген сөз.
Бала мектеп табалдырығын ... ... оның ... ... ... ішкі ... психологиясы әлі мектепке дейінгі қалыпта
болады. Баланың ең ... ... әлі де ... ... ... ойыншықтарды
құрастыру болып қала береді. Оқу іс-әрекеті әлі де дамуды ... ... ... Оқу ... ... ... қажетті іс-әрекетке
еріктілік беру алғашқы кездерде ғана мүмкін болады, бұл кезде балаға жақын
арада істелінуі тиіс ... және оның күш ... ... ... мөлшерінің аздығы түсінікті болады. Оқу іс-әрекетіне ерікті
түрде назар аударту ол балаға ... ... ... ... ... бастап, баланың алдына оқу іс-
әрекетінің ... ... бұл ... шын ... оқу ... тез
араласып кетуіне себеп болады ... ... ... ... ... ... ... бірте-бірте өзіне деген сенімін
жоғалтады, мектепті және оқуды ұнатпаушылық ... ... бұл ... ... әдетке айналады. Тәжірибеде бұл екі вариант та ... ... ... ... ... ... балалардың саны да, бұл жағдаймен
оқуға шамасы жетпейтін балалардың саны да өте жоғары.
Оқу іс-әрекетінің жағдайында ... оның ойын емес ... ... ... сонда ғана ол оқуға ат үстілікпен ... шын ... ... ... ... шынайы өзгертуге үйренеді.
Балалар ойынға құрылған тапсырмалар мен оқу тапсырмаларын айыра ... ... ... ... да, ... да оны ... ... керектегін
білуге үйренуі керек. Әрине, ойын баланың белсенді өмірінің аясынан шығып
қалмауы ... ... оның енді ... екендігін, кішкентай балалар сияқты
ойыншықтармен ойнап отыру ұят ... ... ... айтуға болмайды. Ойын
тек қана балалықтың ғана іс-әрекеті ... ол ... ... ... ... айналысып, көңіл көтеретін құралы. Әдетте бала адамдардың
әлеуметтік қарым-қатынасы жүйесіндегі ... жаңа ... ... мәнін
бірте-бірте түсіне бастайды әрі ойнағанда да аса бір құштарлықпен ойнайтын
болады. Ойнай ... бала ... аса ... ... ... ... қоғамының» ролі мен ережелері үлкендер қоғанымының қалыптасқан
ережелері туралы белуіне ... ... Ойын ... ынтымақтастық пен
бәсекелестік сезімі қалыптасады. ал ... пен ... ... ... ... бағыныштылық, адалдық, сатқындық әрекеттері
баланың ... жеке ... ... ... дұрыс психикасының ерекшелігі – ... ... ... ... ... өзін қоршаған әлемді тануға және осы
әлемнің құрылысын ... ... ... Бала ... жүріп
тәжірибеден өтеді, себеп-салдарлық байланыстар мен тәуелсізділіктің себебін
ашуға тырысады. Ол мысалы, қандай ... суға ... ... ... ... ... біле алатын болады. Бала ой-қабілеті жағынан
неғұрлым белсенді болса, ол соғұрлым сұрақты көп ... және әр ... ... ... ... бәрі қызықтыруы мүмкін: Мұхиттың тереңдігі
қандай? Су астындағы жәндіктер қалай тыныс алады? Жер шарының көлемі ... ... ... Бала білуге ұмтылады, ал сол білімді игеруі «Неге?»,
«Қалай?», «Неліктен?», деген ... ... ... Ол ... ... ... және өз ... жауап табудың жолын
іздеуге тырысуға мәжбүр болады. Кейбір ... туа ... ... ... өзі ... тырысады, әрине, ол оны тек ойша ғана шеше алады. Бала болып
жатқан жағдайды бағамдайды және оған өзі ойша ... ... ... ... шешу үшін ... деп ... Образды ойлау – бастауыш сынып
жасындағы баланың негізгі ойлау түрі болып ... ... ... ... ... ... ... эгоцентизмімен,
белгілі бір мәселелерді дұрыс шешуге ... ... ... ... ... ... ... назар аудартады. Мысалы, бала өзінің
білімдік тәжірибесінде заттардың ұзындығы, ... ... ... онша ... ... жүйеліліктің жоқтығымен, түсініктерінің жеткілікті түрде
даму дәрежесіне жетпегендігінен ойлау жүйесінде көріністі тек қана ... ... ... ... ... құмның, пластилиннің және т.б. бәрдей
мөлшерін ыдысқа салғанда, ол ... сол ... ... ... ... ... оны бағамдау баланың қабілеті жетпейді. Балалар ол заттардың
әрқайсысының өзгерісін көрген ... әр ... ... ... бала ... сыныптардың өзінде-ақ кейбір деректерді салыстыра
алатын, оларды біртұтас кескінде көре алатын, тіпті өз деңгейінде ... алыс ... ... ... ... қабілеті жететін
дәрежеде болады.
Бала қоршаған ортаны зерттеуге бағытталған ... ... ... ... ... ұзақ уақыт бойы назарын алмайды, бұл
әрекеті ол оған қызықсыз болып қалғанға дейін ... ... Егер ... бала өзі үшін аса маңызды ойын ойнап жатса, ол одан екі ... ... бойы бас ... ... ... ол ... ... жасауда, да,
мысалы, сурет салуға, ойыншықтарды құрастыруға, өзіне қажетті ... да ... ... кірісе алады. Балалар назарының бір нәрсеге ұзақ
қадалуы, оның сол өзі ... ... ... деген ерекше ынтасымен
көрсетеді. Егер бала өзіне ... ... ... ... ұзақ ... салып отыруға мәжбүр болса, ол шаршамайды, көңілі ... ... ... ... ол өзін ... ... ... адам сөзбен айту арқылы баланың назарын белгілі бір ... ... ... Ол оған ... ... ... ... және оны қалай жасау керектігінің әдісін де ... ... ... Қызыл қарындашты алыңдар да қағаздың сол жақтағы
бұрышына, міне, мына жерге ... ... және ... ... ... бала ... ... өзінің атқаратын
жұмысын өзі де жоспарлай алады. Мұндай кезде ол не істеу керек екендігін
және неден ... нені ... ... ... өзіне-өзі күбірлеп айтатынын
да байқаймыз. ... ... сөз жоқ, ... назарын жүйелеп,
ұйымдастырады.
Алайда, бала төменгі сыныпта жүрген кезінде-ақ өзінің ... ... ... ... те, оның ... өз ... тыс ... жаққа тез
ауып кету жағдайлары көбірек болады. Балаларды біртектес, тез жалықтыратын
немесе қызғылықты болса да, ... ... ... ... ... тез
жалықтырады. Ал бала назарының ... ... ... ... бағамдай алатын болады, яғни, әңгіменің не туралы болып жатқанын
ұғынып, сөздің ... ... ... қадағалап, соған сәйкес сұрақтар
беруге және диалог құруға шамасы жететін болады. Бала өзіндік сөздік ... ... ... ... өзі үйренген сөздер мен сөз тіркестерін жиі
пайдалануға, қарапайым грамматикалық түрлер мен құрылымдарды ... ... бәрі ... сөйлеу қабілетінің және ақыл-ой қабілетінің
дамуындағы жетістіктер.
Бұл меңгеру базасында жаңа әлеуметтік қатынастар пайда ... ... ... ... ... және ... қана ... сонымен бірге,
оны жеке тұлға ретінде қалыптастырады. Бала мектепке барған кезден бастап,
оның сезімталдық ... оны ... сырт ... және оның сырттан алған
тәжірибесіне қатысты болады.
Баланың үрейленуі өзін қоршаған ортаны қабылдауының санада сәулеленуі
болып табылады, ал қоршаған орта бала үшін ... ... ... ... ... ... ... және өз құрбылары арасындағы
жағдайлардан құралады. Өткен уақыттағы адам түсіндіріп бере алмайтын ... ... ... ... ... тіршіліктің толып жатқан
саналы мәселелерімен алмасады. Ал баланың үрейленуіне негіз болатын ... ... ... укол, тіпті түрлі ... ... ... ... ... ... да ... жастағы балаларда бірте-бірте оларға тән; мектепке барғысы келмеу
әдеті пайда ... оған жаңа ... ... үрей қосылады. Осындай жағдайға
тап болған балада бас ауруы пайда болады, құсады, басы айналады. Мұның ... ... ... ... да оған ... көңіл бөлу керек. Әдетте мұндай
балалар жақсы оқиды, ал ... ... ... баға ... ... ... ... ата-аналары үшін, әсіресе анасы ... ... ... ... үшін ... ... ... қайғы-
қасіртте қалуы оны ... ... ... ... ... ... тарын күдіктері мен толқыныстарын айтады, сол арқылы баланың
бойында өз ата-анасы үшін ... ... ... ... ... ... жағдайын ойлап, бала басқа жаққа ауып отыруы оны тез ... Бұл ... ... ... ... ... ... маңызды
элемент екендігін көрсетеді және іс-әрекетті онымен жиі алмастырып отыру
керек болатынын дәлелдейді. Төменгі ... ... ... ... ... ұстауға қабілетті, алайда бұл ерекше ерік-жігерді
және үлкен ... ... ... сынып жасындағы бала әртүрлі жағдайларды өз қиялында
бейнелей алады. Ойын ... бір ... ... затпен алмастырып көру
арқылы баланың қиялы іс-әрекеттің басқа түрлеріне ... Оқу ... ... бала қиялына арнайы талаптар қойылады, олар бала
қиялын өз күшімен ... ... ... Мұғалім сабақта балаларға
заттардың, бейнелердің, белгілердің қайта пайда болу жағдайын көз алдарына
елестетіп көруі ... ... ... Бұл оқу ... бала ... ... береді, алайда оны арнайы құралдармен пысықтап отыруға
тура келеді, ... ... өз ... өз күшімен ілгері жылжытуы ... Ол ... ... ... ... ... ... және т.б. болуы мүмкін.
Әртүрлі оқиғалар, «өлеңдер» ұйқастыру, ертегілер ойлап табу, ... ... ... бала ... ... ... өлең жолдарын,
граикалық бейнелерді өзі де байқамастан айта ... ... ... ... ... ... ... қосып, өз кейіпкерінің сапалық жақтары
арқылы жаңа қиялдай алу қабілеті жетілген болса, егер ол сөздің мәні ... ... ... ... ... ... онда ол кәдімгідей
мәні бар мазмұндағы оқиғаларды айтып, тіпті, өзінің ойлап ... ... бере ... ... Бала өз ... ... де ... да тудыра алады. Ең бастысы – тапсырманы орындаудағы ... дос ... ... ... қуанышты сәтті бастан кешіру. Қиялдағы
оқиғаны жасау және оны өрістету кезінде санаға түсетін ... ... ... ... тоқтату және оған қайтып оралу әрекеттері
бала қиялын ерікті шығармашылық қызмет ретінде жаттықтырады.
Оның үстіне, қиял әсер ... ... ... ... ... ... ... қиындықтарды бастан кешіріп, өз басындағы ... ... деп ... ... ол өз ... ... ... алады. Мысалы, әкесі жоқ болса, бұл баланың жанын жаралайды, ал ол
қатты қиналған кезінде өз қиялында ең ... ... де ер ... ие бола ... Қиял өз ... ... қандай да бір адам сенгісіз
нәрсе сияқты болып көрінгенімен, ... ... ... ... Бала өз ... ... ... көруі арқылы, ол болашақтағы өз ... ... ... ... ... ... оқу іс-әрекеті ерекше әсер етеді. ... ... ... қабілетін меңгерудің және дамытудың айқындауыштық маңызы
бар. Сөйлеу қабілетін бағдарлама бойынша дамыту мақсатында баланы оқытудың
және дамытудың ... ... ... ... ... ... әдеби
тілді меңгеру, екіншіден, оқи және жаза алу. Оқи білу де, жаза білу де ... ... оның ... ... ... грамматикасына,
орфографиясына сүйенетін сөйлеу дағдылары. Үшіншіден, оқушылардың ... ... бір ... деңгейіне сәйкес келуі, яғни, ол оқушы деген
атқа ие болғандықтан да ол деңгейден ... ... ... ... ... бала ... сөзін бірте-бірте толық
және дәл қабылдау, өз ... ... ... ... дәрежесіне жететін болады.
Ол сөз әлеміне үрейлену ... ... ... ... ата-ананың өздері
себеп болады. Өздеріне өздері онша сенімді емес ... ... ... өз
қастарында боулын қалайды. Олардың саналы түрле баландан айырылмауы баланың
тәуелсіздікке, табандылыққа деген ынтасын жояды.
Сабақ алдында үрейлену әдеті ... ... ... ... ... ... болады. Басы ауырып тұрғанына немесе басқа да сәл нәрсені
сылтау еткеніне ерекше көңіл аудару сол ... ... ... ... ... ... тіпті баланың көңіл-күйінің жоқтығы мен шағымына
көңіл аудармау керек болады.
Баланы тыңдап отырғаннан да, оны ... ... ... ... ... көндірген дұрыс.
Бастауыш сынып жасындағы балалардың ішіндегі ер балалардың ... қыз ... 1 ... ерекше белсенділігі байқалады, бірақ
бұл әзірге психикалық ... ... ... бұл ... ... ... интеллектуалдық дамуының кешеуілдеуімен қатар жүреді. Мұндай мінез-
құлқы жүйкеге күш түсуінен ... ... да ... және ол ... жүйкесін
ерекше қоздырып жібереді. Аса белсенді ... ... ... ... қиналады, себебі оларға өз назарын бір жерге аударып, ... өте ... ... ... ... ... мен ... ерекше
назарында болуы керек.
Мектеп оқушыларында болатын ерекше белсенділіктің себебі әлі күнге
дейін толық ... жоқ, ... ... жағдайларға байланысты белгілі
бір пайымдаулар айтылып жүр. ... ... ... ... ... жүйесінің генетикалық әсерімен түсіндіреді. Көптеген зерттеушілер оның
себептерін күнделікті ішіп жүрген тағамнан, баланың өзінің ерік-жігерінен,
оның өрескел қылықтарына ... ... ... ... таңда
мұндай келеңсіз жайттардың ... алу мен ... ... ... жүр. ... ... белсенді балаларды тыныштандырады.
Сондай-ақ кең таралған әдістің бірі – тағамның құрамынан ... ... мен ... қосылатын заттарды алып тастау ... ... ... ... ... мен мұғалімдер тарапынан үнемі және
табанды бақылаудың ... және ... ... ... ... ... тыныштандыратын көгілдір жарықтың түсірілуі жақсы нәтиже ... ... ... бала үшін ең ... педагог. Балаға қарап
жылы жүзбен жымиюдың аса маңызды ... ... И. М. ... ... ... қарым-қатынаста балаға қарап жымию баламен диалогтың ең
қажетті құралы болып ... Тек қана оқу ... ... жай ... да ... ... ... балалар мен жасөспірімдерді жылы
жымиыспен ынталандырудың маңызы зор. Сондықтан да педагогтың вербальды ... өз бет ... ... әсер ... ... бала ... ... онсыз да үлкен жас айырмашылығын одан сайын қашықтық».
Бастауыш сынып жасы – бұл айналадағы өзге әлемді ... өз ... ... ... ... ... басымдылықпен игеру кезеңі болып
табылады. Осы бір аса маңызды ... ... ... ... ... тән ... осы ... қалыптасуына қолайлы жағдай жасайды,
яғни, ол ... ... ... беделіне зор сеніммен қарауы,
кездесетін барлық жағдайларды тез қабылдап, оған тез ... ... ойын ... ... ... ... ... балалардың
әрқайсысы тек жақсы жақтарымен ғана көрініс ... ал ол осы ... ғана тән ... ... болып табылады.
Бастауыш сынып жасындағы балалардың кейбір ерекшеліктері жылдар сайын
жойылып ... ... ... ... ... ... жағдайдың
балалардың бойында көрініс табуы олардың жас ... ... ... болатынын атып көрсету қажет. Міне, ... ... ... ... осы ... зор ... ... және ол
баланың жалпы дамуының келешегінің алғы шарты болып табылады.
ІІ – тарау. Бастауыш ... ... ... түрлі формаларын
пайдаланудың әдістемелік негіздері.
2.1. Бастауыш сыныпта оқытудың түрлі формаларын пайдаланудың бүгінгі күнгі
ерекшеліктері.
Қазақстан Республикасының ... беру ... ... ... ... ... ... мен қажеттіліктерді қанағаттандыра отырып, отандық
білім саласын әлемдік білім кеңістігіне ... ... ... ... ... ... және оны ... деңгейге көтеруді алға тартады.
Оссыған орай, ғылыми – ... ... ... озық ... ... білім жүйесіндегі ерекшеліктер зерделенуде.
Он бес жастағы оқушылардың білім мен білік дағдыларын халықаралық
деңгейде ... ... ... ... және даму ... ... мүшелері (Организация Экономического Сотрудничество и
Развития ОЭСР) РІSА жобасы жасаған.
Онда ... ... ... қоғамдағы өз орнын табу ... ... мен ... ... білу мақсатында құрылған бағалау
жобасы үш бағытта жүргізіледі.
– оқытудағы сауаттылық;
– математикалық сауаттылық;
– жаратылыстану ғылымдары ... ... ... ... ... дағды мазмұнын бағалаудың кеңдігін
көрсетеді. Біріккен ұлттар мен сауаттылықтың он жылдығы ... ... ... дағдыларының жаңа түсінігі – ... ... ... ... ... іздеп табуы және
пайдалануы, оның қоршаған ортаның шақыруларына ... ... тұра ... деп ... ... ... ... күтілетін нәтижелер (білім
нәтижелері) түрінде берілген білім мақсаттарының жүйесі деп қарастырылып,
«Нәтижеге бағдарланған ... ... ... ... бет ... ... ... оқушының жеке пәндер бойынша бірін- бірінен пәндер
алшақтықта емес, кешенді түрде жеке тұлға ... ... ... ... ... комонентілігін қабылдауы қамтамасыз өтеді. Бұл
жағдайда білім компоненттілігі көпжажақты ... ... ... ... «тірі» білімге айналатын байқадық. Оқытудағы оқушының
сапалық сиипаттамасының құрамдас бөлігі ... ... ... сипат түрінде нақтыланған мақсат оқытудың күтілетін нәтижелерін
береді. ... ... ... ... ... мақсаттарының күтілетін нәтижеге
бағдарлануы жан – жақты білімді, өз мамандығын жетік білетін бәсекеге түсе
алатын жеке ... ... ... ... ... ... бастауыш сатыдан оқушының сапалық және сандық білім деңгейін
анықтау арқылы оқу сапасын ... ... ... ... ... даму динамикасын және оқу барысында алған ... ... ...... және әділ ... қол ... орай ... бастауыш сатысында оқыту мазмұнын жаңалау
және жаңа технологияларды ... ... ... жұмыстары
жүргізілуде. Мұнда жеке тұлғаның рухын тәрбиелеудеге, адамның ... ... ... ... аударылуы. Білім мазмұнында жаңа
процессуальдық біліктілік ақпаратты алдын ала болжау қабілеттерін ... ... ... ... ... бөледі. Саралап және
даралап оқытуға ... ... ... ... білім дәстүрлі тәсілдері-
ауызша және жазбаша сөйлеу, компьютерлік құралдармен байытылады. Оқытудың
механиткалық естілуінен - ақыл-ой процесінің дамуына статистикалық ... ... орта ... ... ... ... ... даралап оқытатын бағдарламаға оқытудың сыртқы мотивациясының
– ішкі адамгершілік ... ... ... және ... ... шығу
процесіне басым бағыт беріледі.
Бастауыш сатыда мектепке дейінгі біліммен сабақтастықта қарастырылған
бағдарлама мен оқу - ... ... ... Онда ... ... мен дамытудың табиғи жалғасы ретінде мектепке ... ... ... ... ... әрі ... жалғастырылады.
Бастауыш саты үздіксіз білімнің барлық кезеңдерімен тығыз байланыстағы
оқыту ... ... ... жеке тұлғаның жан-жақты дамуына
және жеке мүмкіндігін ашуға, білім алуға, ... ... ... ... ... мектептерінде бастауыш сатыдан ағылшын тілі мен
информатиканы енгізу мәселелері де ... ... ... ... ... орта ... стандарттарын (жалпы бастауыш білім) білім
объектісі ретінде білім мазмұны алынған болса, өркениетті ... ... ... ... – оқыту нәтижесі алынған. Осыған
орай, білім ... ... мен ... ... ... ... және
жаңа білім моделіне көшуді іске асыру жұмыстары кезек күттірмейтін мәселе
болып отыр. «Математика» білім саласы бойынша ... ... ... ... ... және ... ... қолдану, жоғары,
сипаттағы біліктер деп саналатын категориялар ... ... ... ... ... ескере отырып, анықталады. ... ... ... ... ... ... ғана ... оқушылардың оқу жетістіктерінің біртіндеп даму ... ... ... (авт. ... және т.б.) ... ... басымдық берілген. Онда бастауыш білім мазмұны екі деңгейге
сәкестендірілген. Бірінші деңгей – ... ... ... ... ... ал ... деңгей – оқушының шығармашылығын
дамытуға берілуі.
Оқулықтағы жаттығулар оқу-танымдық іс-әрекетті ... ... ... ... ... ... құрастырып,
тұжырымдап, орындауға немесе өзгертулер ... ... ... Бұл ... ... ... ойланып, іс-әрекет жасауына өз
білімін дамытуға мүмкіндік беретін ... ... ... ... өмір ... сай, ... сынып оқушыларына арналған жаңа
буын электрондық-дистанциялық «Математика» оқулықтары мектеп тәжірбиесіне
негізілуде. Оқулық ақпараттық технологияны меңгеруге және ... ... ... ... ... береді.
Жаңа білім моделіне көшудің бұрынғы жүйеден айырмашылығы ... ... ... ... нәтижесі барлық пәндік түйінді
кампетенциялар ... ... ... ... ... яғни ... ... тоқсандық, жарты жылдық, жылдық бақылау, тест
жұмыстары түрінде көрсетіледі.
Оқушыларды жеке тұлға етіп ... үшін оны ... ... ... ерекшеліктерін ескеру қажет. Саралап, даралап, оқыту
әдістерін жүзеге ... ... ... ... ... әртүрлі деңгейде
(көбіне 3 деңгейде) үлестірмелі дидактикалық материалдар, тест сұрақтары
дайындалады. Бұл ... ... ... оны одан әрі ... Білім деңгейінің жетістіктері дәстүрлі білім, білік, дағдымен
қатар оқушылардың ... ... ... бағалау, интерпретация,
зерделеу, модельдеу, пікірталас т.б. түрінде көрініс табады.
Бүгінгі таңда көптеген мектептерде оқыту процесінде бастауыш ... ... ... ... ... «Тәй-тәй»
бағдарламасы пайдаланылуда.
«Өз білімің мен балаларды ... ... ... ... ... ... айтқан. Тәжірбиелі – педагогтардың пікіріне тоқталайық.
Қазіргі таңдағы ... ... ... неге ... ... ... ... түсінікті мына № 4 сызба арқылы көрсетуімізге болады.
Сызба № 4.
| ... неге ... |
| О | * ... ... азаматы болуға; |
|Қ |* ... іске ... ... ... |* өз ... құра ... ... |* ... ... оны жан-жақты талқылай |
|Ы |білуге ... ... ... ... ... ... деген
сыйластықты, бала мен ересек арасындағы жауапкершілікті, шыншылдықты,
жаңашылдықты аса ... ... ... ... ... ... өзін ... қалыптастыру болып отыр.
Ал осы «Тәй-тәй» бағдарламасының басқа технологиялардан қандай
ерекшелігі бар ...... ... ... ... ... «Тәй-тәй» бағдарламасы – ол ... ... ... ... ... жауап ретінде құрылған модель.
«Жақсы идеялар мен жаңалықтар өте ... ... іске ... - деген екен ... ... ... мектептердегі «Тәй-тәй»
бағдарламасының мұғалімі қандай үміт күтетінімізді ашық көрсете отырып,
оларды сол ... қол ... ... жетелейміз. Ал балалар ... ... ... ... алады. Мұндағы біздің мақсатымыз –
балаға деген талап емес, оларды жағымды мінез-құлыққа шақыру.
Жан-жақты ойлау арқылы жаңа ... мен ... ... ... ... ... тәжірбие алады. Олар қай ... ... ... жауап жоқ екенін түсінеді.
Жаңалық-инновация- өнер жасаудың негізі болып табылады, ол дегеніміз
үйреншілікті қалыптар мен ... асып кету ... ... сөз. Оған
қол жеткізудің бірден бір жолы – ... ... ... ... да ... тән ... бар болатыны сияқты, мұнда ... жоқ. ... ... ... ... ... оғанүйретудің де жолдарын қажет етеді.
Шымкент қаласындағы № 44 ... ... орта ... ... ... ... жұмысы барысындағы жүргізілген
тәжірибемізде, ең алдымен сыныпта кітап ортағы құрылды, яғни ... ... ... орталығында әр оқушыны өзі ұнатып ... ... ... әкеліп қоятынын ескерттік. Белгілі бір ... ... ... кітаптармен толыққанын байқадық.
Енді оқушыларға әрқайсысы парталасына оқыған кітабы жайлы ... ... ... ... оқи бастайды.
Апта аяғында оқушылар бір-бірімен өздері ... ... ... салады.
Баланың әдеби кітап оқуға деген қызығушылығын кітап орталығы арқылы
жүзеге асырғаннан ... ... ... ... ... бос ... ... өздерінің құрған орталықтарымен бірге болатынына қол жеткіздік.
Бұдан кейін бізге «Бейнелеу орталығын» құру қиын ... жоқ. ... ... ... ... ... ... шығармасынан сурет салуды
тапсырдық. Берілген уақыттан соң, суреттер «Бейнелеу орталығына» ілінді. Әр
оқушы өз жұмысына мақтанышпен қарады.
Келесі ... ... өз ... ... ... Әр ... өз ... мадақтап, басқаларға осы кітапқа ... ... ... ... ... Бұл ... мен ... ілдік. Атап кетерлігі, бұл ... тек ... ... ... әр ... әр ... қолдана алатымызда. Мұнда біз осы
күнге дейін сан алуан орталықтар құра ...... осы ... бағдарламасы арқылы оқыта отырып, орталылықтар құру
арқылы баладан біз не ... ... ... бітіргендігі баланың моделі
қандай деген сұрақ бәрімізде де туады.
«Тәй-тәй» бағдарламасы және орталықтармен оқытудағы мұғалімнің күтер
нәтижесі.
Оқушы ... ... ... ... ... ... Мәселе шешуші
ретінде шешім қабылдап, жаңалық ашу мүмкіндіктер қарастырылады;
Тіркеуші ретінде бала өз ... жаза ... ... ... ойын ... ... көз жеткізеді;
Ұйымдастырушы ретінде бала өз жоспарын құрып, өз ісіне жауапкершілікпен
қарайды;
Әріптес ретінде бірлесіп іс эжасауға үйретеді;
Достар ретінде басқаға да ... ... де қол ... ... ... ... ... бүгінде жалпы білім беретін мектептерде бастауыш ... ... ... жан-жақты дамыту мақсатында оқытудың
түрлі формаларын пайдалануда. Оқытудың ... ... бірі ... ... жұмыстарын ұйымдастыру екендігі белгілі. Оқушылардың
өзіндік ... ... ... ... ... педагог-
псхологтар Р.А.Занков және т.б. еңбектерінде кеңінен тоқталады.
2.2. Бастауыш сыныпта бірқатар пәндерді оқытудың ... ... ... ... орта ... беру ... көшу ісін жүзеге
асыруда бүкіл арнаулы ... ... ... оқу ... одан ... ... сауаттылығын арттыру мақсаты және мұғалім ... ... ... ... ... ... Бұл ... ауыл мектептерінің оқу – тәрбие жұмысын жақсарту, оқушылардың білім
деңгейін көтеру назарда тұрған негізгі ... бірі ... ... ... ... ... оқушылардың өздігінен атқаратын
жұмыстарының түрін, мазмұнын, көлемін, оны ұйымдастыру әдістерін байқаудан
өткізу негізгі ... ... ... Өйткені оқушылардың өзіндік
жұмыстарының ... ... ... шебер ұйымдастырған басшылығына
байланысты.
Сонымен бірге оқушылардың ... ... тек ... ... ғана
емес, үй тапсырмасын орындау кезінде де жүзеге асатыны ескерілді.
Табиғаттанудан ұйымдастырылатын сабақ түрлерін әр ... ... бұл пән ... ... сабақтарды ерекше бөліп, жеке
сабақ типі ретінде көрсетеді. ... ... ... ... ... ... ең ... формасы деп есептеледі.
Бастауыш сыныпта оқыту ... ... ... көңіл
оқушылардың өздігінен жұмыс істеуін қамтамасыз етуге көңіл ... ... ... ... ... ... де өздігінен жұмысқа сүйенуге тура келеді.
Мысалы, 2- сыныпта «Күз ... ... ... ... ... бөлімінде -ақ оқушыларға күз табиғатын бейнелейтін суреттер мен
карточкалар таратылып беріледі. Мұндағы ...... ... ... ... ... отырып, оларға табиғат ерекшелігін
ұғындыру және табиғатты онан әрі де ... ... ... ... келтірейік:
Алтын сары, қызыл көк,
Алуан – алуан жапырақ.
Бақша іші ... ... ... Бұл қай ... болады? Өз жеріңнен күздің қандай белгісін байқадың?
Бұл бір ... ... ... ... ... ... қалғанда,
Үзіледі сары алма.
Шолып едім бақшаны,
Қауын біткен сап – сары.
(Қ.Баянбаев)
Бұл қай кезде болады? Өз жеріңде қандай жемістер ... ... ... түсе бастады, неге? Шөптерден қандай өзгерісті
байқадың? Таратып берілген карточкалардағы өлеңдердің бірі күзгі ауа райын
суреттесе, екіншісі ... ... ... күзгі қалпын
суреттейді. Ал, сұрақтар мен тапсырмалар оқушылардың күз туралы ұғымдарын
жергілікті табиғатпен ... ... ... ... ... ... барысында оқушылардың қиялы, бейнелеу, елестеу
қабілеттері дамиды, қоршаған ортадан байқағаңдары мен жаңа тақырып ... ... ... ... топ ... ... өзіндік ерекшелігі бар.
Топсаяхатқа бірнеше сынып оқушылары қосылып, бірге шығуға болады. Бірақ әр
сыныптың топсаяхатта атқаратын ... мен ... ... ... Сынып оқушыларына жеке-жеке тапсырма беріліп, әртүрлі мақсат
қойылады. Соған сәйкес ... ... тек ... ... ... ғана жұмылдыру міндеті қойылады. ... ... ... ... ... ... құбылыстарды, не заттарды, жинауға
тиісті ... ... ... сыныпта нәтижелі білім беруді жүзеге асыруда ... ... ... тура ... Бұл ... ... ... өздігінен сабақта және үй тапсырмасын орындау кезінде де, топсаяхат
барысында да пайдаланылды. Сөйтіп, ... әдіс ... ... ... ... іс жүзіне қолдануды жүзеге ... ... ... ... ... туралы ұғым алып, шағын, үлкен
заттардың сұлбасын ... ... ... кейін топсаяхат кезінде өз
жерінің сұлбасын салып ... ... ... ... ... ... білу ... артып қана қоймай, кез келген жердің сұлбасын оқи
білуге де жаттығады. ... да ... ... топсаяхат кезінде
жүрген жолдарының сұлбасын салу үнемі ... ... ... ... ...... ... сабақ
арқылы жүзеге асады. Көктемдегі жер өңдеу жұмысымең танысқан оқушылар ... ... ... оны күту ... ... біліп, өсімдікке керекті жағдайды өздері ... ... Осы ... олар ... өсуі жайында ой қорытады, ғылыми ұғым
алады. Ұғымға жетудің екі жолы бары белгілі: ол баланың ... ... өз ... және ... арқылы берілетін ғылыми ұғым. Табиғаттануды
оқыту барысында оқушылардың дүниетанымы кеңейіп, осы ... де ... ... ... ... барысында оқушылардың өзбетінше
жұмысын ұйымдастыратын қосымша оқу құралдарының мәні зор. ... ... ... ... ... ... ... Оларды мазмұнды
жағынан бірнеше топқа бөлуге болады.
1. Оқушылардың табиғаттан күнделікті өмірден байқағандарын ... ... ... ... ... карточкалар.
2. Оқушылардың пәнге байланысты алған білімін қорытуға, пысықтауға,
тексеруге арналған карточкалар.
3. Түрлі жұмбақ, жаңылтпаштар беру ... ... ... қабілетін,
тапқырлығын, сезімталдығын дамытуға арналған карточкалар.
4. Оқушылардың тілін ... сөз ... ... ... ... әдебиет үлгілерін пайдаланып, оқушылардың эстетикалық
талғамын дамытып, сабақты әсерлі өткізуге, ... ... ... арналған карточкалар.
Бастауыш сыныпта (3-сынып) математика сабағын оқытудың әдістемелік
ерекшеліктеріне ... ... ... ... ... есептей білу, оқушылардың дәл өлшей білу дағдысын
қалыптастыру.
ә) Өздері қорытынды ... ... ... ... тәрбиелей отырып, үйренгендерін өмірде қолдана білуге
баулу.
Сабақтың түрі: Сарамандық жұмыс.
Көрнекілігі: геометриялық фигуралар ... ... ... карта.
Сабаққа керекті құрал – жабдықтар:
Жіп, желім, сызғыш, қаламсап, қарындаш, дәптер.
І Ұйымдастыру кезеңі.
а) Оқушыларды ... ... ... ... ... тазалығын, дайындығын тексеру.
б) Оқушы зейінін сабаққа аудару.
ІІ Өтілген тақырыпты пысықтау.
(есте сақтау қабілетін арттыру).
а) Геометриялық фигураларды ... еске ... ... ... табатындарын қайталау.
ІІІ. Жаңа сабақ: Периметрді табу (оқушының өз бетінше жұмыс істеу
дағдысын ... ... ... арттыру).
І. Тапсырманың орындалуы туралы мына төмендегі нұсқауды таратып беру
* Берілген жіптің ұзындығын өлшеп, дәптерге ... Сол ... ... аркылы геометриялық фигура (дөңгелек, шенберден
басқа) сыз.
* Пайда болған фигураның қабырғаларының ұзындығын өлше, жаз.
* Геометриялық фигураның ... тап, ... ... ... жаса ... жіп ұзындығы мен содан ... ... ... ... ережесі сұралып, оны сақтау ескертіледі.
Жұмысты әр оқушы өз бетінше жеке-жеке таратылып берілген ... ... ... ... ... ... ... мен біліктілігін тексеру).
Әрбір оқушы жұмысын өздері окытушының алдына әкеліп ... ... ... ... ... дәлелдеп шығады.
V. Оқушыларды бағалау.
а) Сарамандық жұмысты орындау барысына байланысты.
ә) Сарамандық жұмыс қорытындысы бойынша.
б) Тақырыпқа байланысты ... ... алу ... ... ... ... ... қайталау.
Енді оқушылардың өздері жасаған сарамандық жұмыстарының бірнешеуін
салыстыра көрсетсек:
1- оқушы.
Сарамандық жұмыс: ... ... ... ... ... жіп, желім, сызғыш, қалам, қалам сап.
1) 12 см 5 мм
2)
1 ... 1 – ... 4 ... 4 ... 4 см 5 ... Р= 4 см + 4 см + 4 см 5 мм = 12 см ... ... Берілген жіптің ұзындығы мен ... ... ... тең, яғни 12 см 5 ... см 5 ... - оқушы
Сарамандық жұмыс: геометриялық фигураның периметрін есептеу. Керекті құрал-
жабдықтар: жіп, желім, сызғыш, ... ... ... 16 см 4 ... 1
2 3
3) ... 5 ... 5 см 4мм
3-қабырғасы: 6см 5
4) Р- 5см + 5см 4мм + 6см - ... ... ... жіптен жасалынған үшбұрыштың периметрі мен жіптің
ұзындығы өзара тең, ... см 4мм = 16 см ... ... ... ... өз ... жұмысты әр түрлі жағдайда
орындап, қорытындыны да әр түрлі жасағанын көреміз.
IV. Қорытынды.
Бастауыш ... ... ойын ... қолданып отырса, бала
ойнай отырып, ойлауға, ой - өрісін дамытуға үйренеді екен. Сондай-ақ өзім
сабақ ... 3 «в» ... ... оқытуды ұйымдастырдық.
Сыныптағы оқушыларды 2 ... ... ... ... ... қосымша
бағдарламам бойынша жұмыс істедік. «Бейнесөз», «Сөзжұмбақ», ... ... ... шештіріп, оқушылардың ой - өрісін арттырумен
қатар, есеп шығару дағдысын қалыптастырып, сауатын аша білуге де ... ... мына ... графиктік сызбалардан байқауға болады.
Осындай жүргізілген жұмыстар нәтижесінде бастауыш сыныпта бірқатар
пәндерді оқытудың өзіндік ерекшеліктеріне байланысты мына ... ... ... ... берді:
- Бастауыш сыныпта табиғаттану пәнін оқыту арқылы оқушылардың
дүниетанымын кеңейтетін ұғымдар ... ... ... жеке ... ... ... ... заңдылықтарды, қоршаған дүниеде болатын
өзгерістерді ұғыну нәтижесінде табиғаттың біртұтастығын, оның бір ... ... ... әсер ... ... ... ... оқыту арқылы оқушылар тек табиғатты оқып үйренумен
шектелмей, адам еңбегі, оның жыл мезгіліне қарай өзгеретіні және ... ... ... ... ... да өздерінің күнделікті
бақылағандарын оқулықтағы мәтін мазмұнымен байланыстыра отырып, білім алды.
- Бастауыш сынып ... ... ... ... ... ұғым ... білімнің тиянақты болуына және оқушыларды дамыта
оқытуға негіз салды.
- Өздігінен ... ... түрі мен ... мұғалімнің
қолданған әдісіне байланысты өзгеріп отырды. Соның нәтижесінде оқушылардың
білімі ғана қалыптасып қоймай, оқуға ... ... ... ... ... білімдерін іс жүзінде, әртүрлі тапсырмаларды орындау
кезінде қолдануға төселді.
Ана тілі, математика пәндерін оқыту арқылы оқушыларды сауаттылыққа, өз
пікірін айта ... есеп ... төрт ... ... ... ... көзделеді,
- Ана тілі, математика ... ... ... ... ... ала ... деңгейлік тапсырмалар беру арқылы оқыту
оңтайлы. Сонда ... ... ... ... ... қабілеті төмен
оқушылар бағдарлама бойынша артта қалып кетпейді.
- Ана тілі, математика ... ... жан – ... ... ... ... ... және үйдегі оқу жұмысын ... ... ... ... ... назарында болуы тиіс екендігін
байқатты.
Қорытынды.
Егеменді еліміздің елу мемлекеттің қатарына ... ... ... ... ... ... ... енгізіп, жаңа
талаптар қойылып отыр. Соның ... ... ... ... деңгейде
білім беру мазмұнына жаңаша қарау- басты міндеттердің ... ... ... ... ... ... оқытудың түрлі формаларының
пайдалануы оқытудың әдіс -тәсілдерінің жаңаруы ... ... ... ... ... ой ... ... тәрбиелеуді көздейді.
Қазақстан Республикасының 2015 жыға ... ... ... ... «Қазіргі жалпы білі беретін мектептегі оқытудың мазмұны
фактологиялық күйінде қалып отыр, пәндік тәсілге ... ... ... ... ... Мектепте оқушының өмірлік жолын,
мүдделері мен ... ... ... ... берілмейді. Орта
білім берудің мақсаты- жылдағы өзгеріп отыратын дүние жағдай қатарына
алынған ... ... ... ... ... ... ... -өзі іске асыруға, өзін -өзі дамытуға. өздігімен ... ... ... ... ... қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру»-
делінген. Сондықтан, бастауыш сыныпта оқытылатын ... ... ... ... талап етеді. Соңғы педагогикалық психологиялық
әдістермен еңбектерге талдау жасау ... ... ... ... ... ... оқытуда білім мазмұнының көлемі баланың психологиялық және дене
дамуына және ... сай ... ... ... беру ... ... жас ... даму
заңдылықтарына, ерекшелігіне, мүмкәіндігіне сай келуі;
– білім беру және оқытудың ... өмір ... ... ... оқу ... коммунакативтік, практикалық, шығармашылық
әрекеттік сипатта ... ... ... ... ... ... бастауыш сыныптарда оқытудың түрлі формаларын (саяхат, оқушылардың ... ... ... ... және т.б.) ... етіп ... ... сыныптарда оқытудың түрлі формаларын тиімді етіп таңдай ... ... ... мүмкіндіктерін дамыту факторы
екендігін білу қажет.
Жұмыстың бірінші тарауында «бастауыш сыныпта ... ... ... пайдаланудың ғылыми- теориялық негіздері туралы»
мәселелер ... ... ... ... формаларының мәні, мазмұны, және түрлер;
– оқытуды ұйымдастырудың түрлі формалары-бастауыш сынып оқушыларының
танымдық ... ... ... ... Оқу- ... процесінде бастауыш сынып оқушыларының жас және ... ... алу ... жан- жақты қарастырылған
Ал жұмыстың ІІ тарауы- бастауыш сыныпта ... ... ... ... ... ... ... арналады.
Онда:
– бүгінгі таңда ... ... ... ... ... сыныпта ана тілі, математика, табиғаттану пәндерін оқытуда
саяхат, үйдегі оқу жұмысы, өз бетінше оқу ... ... ... ... озық педагогикалық тәжірибелерге ... ... ... ұсынған.
Сонымен, жалпы білім беретін мектептің бастауыш буынында оқытуды
ұйымдастыруды ... ... ... пайдалана білу- мұғалімнің
дидактикалық қабілетін одан әрі шыңдай түсері ... ... ... ... ... беру ... заңы. А., 1998.
2. Қазақстан Республикасының Орта білімді ... ... - ... ... ... ... ... беру тұжырымдамасы. А.,
2004.
4. Жалпы білім беретін мектептің ... ... ... ... — А., 1997.
5. Қазақ тілі ... ... ... түсіндірме
сөздігі. Педагогика жән психология. А., 2002.
6. Әбілқасымова А.Е. Қазіргі заманғы сабақ. - А., 2004. -218 ... ... В. А. ... / Под ред. В.А. ... М.: Изд. Центр,
«Академия», 2002. - 368 с.
8. Хуторской А.В. Современнная дидактика. Спб., 2001. - 544 ... ... Ж.Б., ... Р.М. ... - А., ... ... Дәріс курсы. Алматы: «Нұрлы әлем», 2003.
11. Подласый И.П. Педагогика. М., 1996.
12. Дидактика средней школы. / Под ред. М.Н. ... - М., ... М. ... ... жэне жас ... психологиясы. -А., 1982.
14. Немов Р.С. Психология. 2-том. - М., 1998.
15. Педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы. / Ред. басқарған. А.
Петровский. - А., ... ... А.А. ... ... мектеп оқушысының психологиясы
жөнінде. - А., 1981. - 238 б.
17. М.И. Махмудов. ... ... ... ... ... ... ... Г.М. Хрепченков. Шағын комплектілі мектептегі
оқытудың мазмұны мен әдістері. - А., ... ... ... ... негіздері. - Алматы: Мектеп, 1993.-94 6.
20. Аймағанбетова Қ. Бастауыш ... ... ... негізі. - А., 2003.
21. Көмекбаев Н. Оқыту теориясы. - А., 1976.
22. Сабақ беру тиімділігін арттыру. / Құрастырған ... - А., ... ... С, ... Р. ... ... тыс ... А.,
1969.
24. С.Н. Жиенбаева. Бастауыш сыныпта технологиялық ... ... / ... мектеп, №2, 2007.
25. О.Мұсабеков. Оқушыларға арналған үйірме жұмыстары. / Бастауыш мектеп,
№2, 2007.
26. Оқыту мен тәрбиелеудің негізгі формасы. А. Айнақұлова. / ... №1, ... Г. ... ... ... / ... мектеп. №1, 2005.
28. Концепция развития образования в Республике Казахстан до 2015. ... ... ...... ... ... ... тереңдете түсуі, логикалық
ойлауды, тапқырлықты дамыту, қабілетті және дарынды ... ... және ... ... озық болуға тәрбиелеу.
Түрі: Ойын.
Көрнекілігі: Тірек сызбалар, сұрақтар жинағы, ... ... ... сабақ болған соң сыныптағы оқушылардан 6 ... топ ... ... ... ... Олар ... ... бере
отырып, өз тобына ұпай қосуға мүмкіндіктері бар.
Топтарды ортаға шақыру:
І топ «Азамат»
ІІ топ «Әділет»
ІІІ топ ... ... ... ... ... топ. ... компьютердей
Бойлары бәрі бірдей,
Жастықты бірге өткізген
Құрбыларға ... бір ... топ. ... ... ... -дңққа бөленеміз қарап тұр,
Сегіз қырлы ойшылдар боп туғандар
Оза шауып, бәйге атындай шауып тұр.
ІІІ топ. ... әл ... өзің ... тек өзі ... осы жолда
Достар- ау сендер де бір қолпаштаңдар
Отырған оңмен солда
Әр топты өз орындарына отырғызып, енді ... ... Блиц ... ...... ... линг ... Көрнекі бейнелеп ойлау (шапшаңдық)
4- Қисынды ойлау
5- Блиц турнир (Сұраққа – жауап ... ... ... ... ... тез ... ... балдық
жүйемен бағаланады.
І топ:
1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. (Қазақ тілі)
2) Жаңа әнұран қай кезде шырқалады? (11 қаңтар 2006)
3) Қазақстан ... ... ... ... ... 2003 ... «Кел ... оқылық» өлеңінің авторы? Ы.Алтынсарин
5) Басты байлық. (Денсаулық)
6) 12 ай. (жыл)
7) ... ... адам ... Ұя ... құс ... ... атын білдіретін сөз табы. (Зат есім)
10) ... ... басы не? ... 25 ... ... күн. ... ... Абылайдың шын аты кім? (Әбілмансұр)
ІІ топ.
1.Қазақстанның мемлекеттік рәміздерін ата (еліміздің ... )
2. Жаңа ... ... кім ... (Ж. Нәжімеденнов, Н. Назарбаев)
3. Қазақстан Республикасының тұңғыш ғарышкері кім? (Т.Әубакиров)
4. «Көксерек » кімнің әңгімесі.
5. Көру мүшесі (көз)
6. 100 жыл ... Екі ... өлең ... (Айтыс)
8. Күндіз көрмейтін құс (жапалақ)
9. Заттың қимылын ... сөз табы ... ... ... жануар (түйе)
11. 9 мамыр қандай күн? (Жеңіс күні)
12. Үш биді ата ( Төле би, ... би, ... ... ... ... ... ... соңғы рет қай жылы
сайладық? (04. 12.05)
2) Жаңа әнұранның әнін жазған кім? Ш.Қалдаяқов
3) Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... өлеңінің авторы (Абай)
5) Есіту мүшесі (құлақ)
6) Жеті күн (апта)
7) Біржанмен айтысқан қыз (Сара)
8) Орман дәрігері (Тоқылдақ)
9) Заттың сыны ... сөз ... (Сын ... Өткен жыл қай жыл? ( Ит)
11) 30 тамыз қандай скүн? (Конституция)
12) «Қоңыр қозы » деген ... кім ... ... «БРЕЙН -РИНГ ойыны»
Мұнда әр топ көрермендерінің бейнетаспа арқылы берген сұрақтарына
жауап береді. (Әр ... 3 ... ... ... - тез ... ... ... сұрақ- 0,5 минут ойлану
3- сұрақ- 2 минут ойлану
ІІІ Көрнекі бейнелеп ойлау (шапшаңдық)
Берілген ... ... ... 4 ... ... ... жалпы, бір тақырыпқа жатады, ал 1 сурет басқа мағына береді.Осы
суреттердің ... ... ... ... ... ... тастау
крек.
ІҮ Көрнекі әрекеттік ойлау (тақтамен жұмыс)
1. Жарты айды екі түзу сызықпен 5 ... ... ... ... ... отырып, 3 жұлдызша салыңыз.
3. Әр қабырғаға 2 орындықтан қойып, 5 орындықты бөлмеге ... ... ... (3 ... ... ... ... ойлауға мысал келтіру.
Дәптер ... ... ... қарындаш
майлы бояу, суретші.
Мұнда дәптерге қаламмен жазатын болсақ, осыған ұқсас сурет ... ... ... ... ... сүт, ... |
|1. жылқы ... ... ... | ... аяқ |қол, ... ... ... ... буын ... нан |үй, ... ... баспана, |
|наубайшы ... ... ... | ... ... тор, ... ... ... ... шаң, ... коньки ... мұз, ... жаз, ... ... өзен ... ... ... ... ... беру ... ... ауру ... ... топқа | ... құс ... ... ... ... |үй, аң ... жаңбыр |аяз ... ... тон, ... қыс, ... су ... ... |ішу, ... ашу, нан, ... |ас |
2- ... ... сөздердің жауабын табу.
Бірінші буыны- жылға кірмей қалады,
Екінші буыны- әуелеп ұша алады.
Таптың ба кәне ... бұл қай құс ... ... ... ... деп ұқ ... сәні – сымбатты құс
Атын тауып айқындай түс. ... ... ... ... ... ... ... егер болмаса -
Ас қорытылуы болар қиын.
Біліп ал өзен ... ... ... не ... ... көз салыңдаршы. Суретші сыйлықтарды шатастырып алыпты.
Қане қателерді түзетуге көмектесіңдерші. ... ... ... ойын ... қорытындылай келе, қай топтың алға
шыққандығын анықтау.
Қорытынды ... ... ... ... ... шығармашылықпен |
|жұмыс жасауы. ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... тақырыпты түсіндіру алдында оқушылардың қажетті білімді жинастыруы.
Кезектегі саяхат.
Ұзақ мерзімді оқушылардың үлкен тақырыппен жұмыс істеуі, ... ... ... тарау аяқталғаннан кейін өткізіледі.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың теориясы мен технологиясы181 бет
"қауіпті жүктер. олардың классификациясы"4 бет
11 сыныптарға арналған «соңғы қоңырау» салтанатты жиынының сценарийі. 2008 жыл5 бет
Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында түрік лицейі оқушыларының зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру92 бет
Бірыңғай бюджеттік сыныптама6 бет
Бастауыш мектепте математика сабағынан сыныптан тыс жұмыстарда ойын есептердің маңыздылығы30 бет
Бастауыш сынып оқушыларын ана тілі сабағы арқылы отансүйгіштікке тәрбиелеу64 бет
Бастауыш сынып оқушыларына үйге берілген тапсырмаларды ұйымдастыру әдістерінің теориялық негіздері33 бет
Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру40 бет
Бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін қалыптастыру мәселелері70 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь