Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктеріМАЗМҰНЫ

I. КІРІСПЕ ... 2

II. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 Delphi.дің мультимедиалық мүмкіндіктері 3
2.2 Animate компоненті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
2.3. Animate компоненттінің қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2.4. Анимация құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6

III. ЕСЕП
3.1. Есептің берілгені ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

3.2. Есептің алгоритімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
3.3. Порограмма листингі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

IV.ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

V.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
I. КІРІСПЕ

Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың қарқынмен дамып, күнделікті тұрмысқа енуіне байланысты соңғы кездері программалауға деген қызығушылықтың арта түскені белгілі.Қазіргі уақытта компьютерсіз қандайда бір жұмыс орындауды көз алдымызға елестету қиын.Бұл компьютермен жұмыс шстейтін адамға қандай да бір ұмтылысты тудыруы мүмкін.Программалау іскерлігін үйрену үшін нақты есептер шығарып, программасын жаза білу қажет.Ол үшін программалау тілі мен оны құру ортасын меңгеру керек. Объектілі бағдарланған программалау жүйелерінде программалаудағы негізгі ерекшелік алдымен программалау синтаксисі мен компоненттерді пайдалануды үйренуде болып табылады.
Менің курстық жұмысымда Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктер жалпы толығымен қарастырылғалы отыр. Delphi ортасында мультимедиалық құралдарды пайдалануды жеңілдететін арнайы кластар қарастырылған . Delphi программистке экранға графикалық бейнелерді шығаратын программаларды жасауға мүмкіндік береді.Осы крустық жұмысымды бойынша програмамды қиындатып анимациялап қозғалыстарға келтіріуге, мультимедия көмегімен іске асыруға тырысамын.
V.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. С.И.Бобровский. Delphi7) Баженова.И.Ю - Delphi7 самоучитель программиста
2. Сухарев.М.В. основы Delphi профессиональный подход
3. А.Я.Архангельский программирование в Delphi7
4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. - 360 с., ил.
5. Гринзоу Лу. Философия программирования для Windows 95/NT / Пер. с англ. — СПб.: Символ-Плюс, 1997. — 640 с., ил.
6. Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения / Пер. с англ. — М.: Мир, 1982. — 386 с., ил.
7. Практическое руководство по программированию / Пер. с англ. Б. Мик, П. Хит, Н. Рашби и др.; под ред. Б. Мика, П. Хит, Н. Рашби. — М.: Радио и связь, 1986. — 168 с., ил.
8. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка / Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. - 368 с., ил.
9. Язык компьютера. Пер. с англ, под ред. и с предисл. В. М. Курочки-на. — М.: Мир, 1989. ~ 240 с., ил.

МАЗМҰНЫ
I. КІРІСПЕ ... 2
II. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1 Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері 3
2.2 Animate компоненті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
2.3. Animate компоненттінің қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2.4. Анимация құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
III. ЕСЕП
3.1. Есептің берілгені ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

3.2. Есептің алгоритімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
3.3. Порограмма
листингі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... 11
IV.ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ..16
V.ҚОЛДАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... .17

I. КІРІСПЕ

Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың қарқынмен дамып,
күнделікті тұрмысқа енуіне байланысты соңғы кездері программалауға деген
қызығушылықтың арта түскені белгілі.Қазіргі уақытта компьютерсіз қандайда
бір жұмыс орындауды көз алдымызға елестету қиын.Бұл компьютермен жұмыс
шстейтін адамға қандай да бір ұмтылысты тудыруы мүмкін.Программалау
іскерлігін үйрену үшін нақты есептер шығарып, программасын жаза білу
қажет.Ол үшін программалау тілі мен оны құру ортасын меңгеру керек.
Объектілі бағдарланған программалау жүйелерінде программалаудағы негізгі
ерекшелік алдымен программалау синтаксисі мен компоненттерді пайдалануды
үйренуде болып табылады.
Менің курстық жұмысымда Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктер жалпы
толығымен қарастырылғалы отыр. Delphi ортасында мультимедиалық құралдарды
пайдалануды жеңілдететін арнайы кластар қарастырылған . Delphi
программистке экранға графикалық бейнелерді шығаратын программаларды
жасауға мүмкіндік береді.Осы крустық жұмысымды бойынша програмамды
қиындатып анимациялап қозғалыстарға келтіріуге, мультимедия көмегімен іске
асыруға тырысамын.

II. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1. Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері
Қазіргі замндағы көптеген Windows ортасында жұмыс істейтін
программалар мультимедиялық болып табылады.Осындай программалар
видеороликтер мен мультипликацияларды, музыка қосуды,қолданылатын
амалдарды, дыбыстық эффектілерді көрсетуге мүмкіндік береді. Мультимедиалық
программаларға нақты мысал ретінде ойындар мен оқылатын программалар
жатады.
Delphi-ортасында мультимедиялық программалар жасау үшін екі
компоненттің қызыметін пайдалануға болады.Олар мультимедиялық программамен
жұмыс істеуге мүмкіндік береді:
• Animate — Жәй анимацияны шығаруға мүмкіндік береді (қолданушы файлды
көшіру уақытында көрген кезде)
• MediaPlayer —Аса қиын есептерді шығаруға мүмкіндік береді.Мысалы:
видеороликтерді, дыбысты, дыбысы бар анимацияны шығаруға және т.б.
2.2 Animate компоненті

Animate компоненті Windows стандартты видео клипін формада дыбысты
орындауға мүмкіндік береді(файлдық көшірменің типі, файлдарды іздеу және
т.б)және үнсіз видео файл .avi - Audio Video Interleaved. Бұл файлдар
биттік матрицалардың ізбасарлық кадрын көрсетеді. Олар дыбыстық Avi
клиптерін ғана дыбысты орындай алады.
Дыбысты орындалатын бейне мынадай екі қасиеттің бірімен беріледі
FileName немесе Common Avi.FileName проектілеу процесінде және дыбысты
орындалатын файлдың атын программалау беру мүмкіндігіне ие.
Ал CommonAVI қасиеті Windows-тағы стандартты мультипликацияны дыбысты
орындау мүмкіндігін береді. Бұл қасит төмендегідей жүзеге асады:

Type TCommonAVI=(aviNone, aviFindFile, aviFileComputer, aviCopyFile,
aviCopy File, aviRecycleFile, aviEmptyRecycle, aviDeleteFile);
Propery CommoneAVI:CommanAVI;

TCommonAVI типі Windows-та алдын ала анықталған файлдарды көшіру,
файлдарды іздеу, файлдарды өшіру және т.б. Мультипликациялық типтердің
жиынын анықтайды. Олардың әрқайсысының мағынасын текстік қосымшада
қарастырамыз.
Ал әзірге CommonAVI-дің мағынасын орнатсақ, мәселен, тең aviCopyFile
деп. Бұл файлдық көшірмені стандартты бйнелеуге сәйкес келеді. Animate
компонентіндегі Repetitions қасиеті дыбысты орындалатын клиптің қайталануы
санын береді. Егер ол 0-ге тең болса (мәңгі үнсіз), онда Stop әдісі
орындалғанша дыбысты орындау үсті-үстіне қайталанады. Бұл әдіс орындалу
кезінде OnStop оқиғасы генерирленеді.OnStop-ты, мысалы, бейнені өшіруге
–көрінбейтіндей етіп жасау үшін қолданылады.
Егер Repetitions қасиетіне 0-ден үлкен мән берсек, онда клиптің
қайталануы санын анықтайды. Animate компонентіндегі Active Қасиетін “true”
деп өзгертеміз. Сонда бейнені орындау жүзеге асып, клип сан ретінде
қайталанады.

Орындалған бейнені кадр бойынша көре аласыз. Ол үшін компонентте тышқанның
оң жақ батырмасын басыңыз және шыққан менюден NextFrame (келесі кадр)
немесе PreviousFrame(алдындағы кадр) бөлімін таңдаңыз. Бұл сізге клиптің
фрагментін таңдауға мүмкіндік берді, егер сіз клиптің толығымен дыбысты
орындалуын қаламасаңыз. Клиптің фрагмент дыбысты орындау үшін StartFrame-
дыбысты орындалудың бастапқы кадры, және StopFrame дыбысты орындалудың
соңғы кадры қасиеттерін орындау керек.

Төменде көрсетілгендей клиптың фрагментін дыбысты орындатуды
Play арқылы жүзеге асыруға болады.

Procedure Play(FormFrame6ToFrame:word;Count:i nteger);

Кадрлық клиптің берілген ізбасар әдісін FromFrame-нан ToFrame-ға дейін
кірсе, дыбысты орындалу бір рет Count қайталанады. Егер FromFrame=1, онда
дыбысты орындалу бірінші кадрдан басталады. ToFrame FromFrame-нен кем
болмау керек және FrameCount(тек оқуға арналған қасиет) қасиетімен
анықталатын және клиптегі кадрлардың толық сан мәнін көрсететін мағынадан
үлкен болмауы керек . Егер Count=0 болса, онда stop әдісі орындалмайнша
дыбысты орындалу қайталана береді.

Play –ң орындалуы StartFrame FormFrame-ге тең, StopFrame ToFrame-ге
тең, Repetition Count-ке және true болатын Active-тың келесі орнатуына тең
болатын орындалуымен пар.

Animate компонентінде компонентті ашу және жабу дыбысты орындалудың
басы мен аяғын генерирлейтін OnClose OnOpen OnStart және OnStop оқиғалары
қарастырылған.

Енді Animate компонентің мүмкіндіктерін көрсететін текстік қосымша
құрсақ ... Осы қосымшада Animate компонентінің Visible қасиетін false-қа
өзгертсек. Бұл файлдарды көшіру, файлдарды іздеу және т.б. оқиғалары болған
кезде бейнелер шығу үшін қажет. Текстік қосымшада дыбысты орындауды тоқтату
және ену батырмасын басу арқылы мультипликация лы орындалатын оқиғаның
басын және аяғын өзгертуге болады.
Сондықтан, дыбысты орындалу соңына дейін орындалу үшін Repetitions
қасиетін 0-ге тең деп беру керек. Active қасиетін false-қа орнатамыз. Сол
сияқты бейне экранның центрінде пайда болу үшін AutoSize қасиетін false-
қа, ал Center қасиетін true-ге орнатамыз
2.3. Animate компоненттінің қасиеттері
Animate компоненттінің Win32 (1-сурет.) қосымшасында орналасқан.Ол
кадрлары AVI-файлдарында орналасқан анимациямен жұмыс істеуге мүмкіндік
береді.

1-Сурет. Animate компоненттінің белгісі
Десе де, AVI-файлында орналасқан анимацияны дыбыстық,эфект арқылы
жылжытуға болады(сондай болуын тексеру үшін,мысалы Windows Media
программасы арқылы көруге болады). Animate компаненті суреттің ойнатылуына
ғана қолданылады.Ал толық дыбысы арқылы жүретін анимацияларға Media Player
компонентін қолданамыз.
Animate компоненті формаға әдеттегідей орнатылады.Қосқаннан кейін оның
сәйкесінше қасиеттерін тағайындау керек. Animate компоненттінің қасиеттері
төменде келтірілген кестеде көрсетілген.
1-кесте. Animate компоненттінің қасиеттері
Қасиет Анықтамасы
Name Компонент аты. Компонент қасиетіне кіру
мүмкіндігін алу үшін падаланылатын компонент
атауы.
FileName Компонент көмегімен бейнеленетін анимация
орналасқан AVI-файлының аты.
StartFrame Анимация бейнесі басталатын кадр номері
stopFrame Анимация бейнесі аяқталатын кадр номері
Activate Анимация кадрларын бейнелеу прцесін екпінді
жасау белгісі
Color Анимация өтетін компонент фонының түсі
Transparent Анимацияны бейнелеу кезінде мөлдір түсті
пайдалану
Repetitions Анимация бейнесін қайталау мөлшері


Animate компаненті теқ қана AVI-файлдарын ұйымдастыру үшін ғана
қолданылады. FileName қасиетіне дыбыс шығаратын файл атын енгізсеңіз, онда
Delphi сізге қате туралы хабар береді. AVI-файлының ішіндегісін көргіңіз
келсе, онда Windows- де керекті AVI-файлын белгілеп Қасиет командасын
орындаңыз. Нәтижесінде Қасиет терезесі ашылады, осы жерде файл туралы толық
ақпарат берілген.
2.4. Анимация құру
Анимациялық (AVI-файла) файлды құруды мысалға алайық. Дельфийски ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Delphi-дің мультимедиалық мүмкіндіктері туралы
Delphi дің мультимедиялық мүмкіндіктері
Электрондық оқыту құралы
«Молекулалық физика курсы бойынша электрондық қабықша
Визуалды компоненттер. Жеке тапсырмалар
Delphi программалау тілін оқыту әдістемесі
Мультимедиялық жүйені ұйымдастыруда бағдарламалық құралдарды пайдаланып, алгоритм құру
Форма қасиеттерін өзгерту
Delphi ортасының құрал - саймандары
Delphi ортасы туралы түсінік
Пәндер