DES алгоритміМазмұны

I. Кіріспе.

a) Ақпаратты криптографиялық қорғау.

II. Алгоритм және оның қасиеттері.
1. Криптоқорғау жүйесінің математикалық бейнеленуі.
a) Алгоритм DES
b) Алгоритм Generalized DES
c) Алгоритм New DES

2. Криптографиялық алгоритмдердің баға критерілері
a) Блоктік шифр алгоритмінің бағалануының жылдамдығы
b) DES алгоритмінің программалық реализациясы

III. Қорытынды

IV. Әдебиеттер тізімі
I. Кіріспе.
a) Ақпаратты криптографиялық қорғау.
Криптография – бұл ақпаратты қорғау ғылымы. Қорғау шифрлеу арқылы жетеді,яғни арнайы кілттік ақпаратты білмей қорғалған кіріс деректерінің қиын ашылуын жасйды. Кілт жасырын сақталынатын және дәл осы уақытта мүмкін болатын шифрленуді анықтайтын, криптожүйенің оңай ауыстырылатын бір бөлігі деп түсіндіріледі.
Шифрлеу методы кем дегенде екі қасиеттерге болу үшін:
 Заңды алушы кері айналымды орындау және хатты шифрді аша алады;
 Хатты тартып алған қарсыластың криптоаналитигі
Криптография көне замандардан да белгілі және осы уақытқа дейін тек өкіметтің және әскери мекемелердің привелегиясы болып келді. 1949 жылы К.Шенонаның «Кибернетика және ақпараттың теориялық жұмыстары» атты кітаптың басылымынан кейін жағдай күрт өзгерді. Криптография көптеген ғалымдардың назарын аударды. DES стандартты шифрлеу коммерциялық жүйелерде үлкен қолданысқа ие болды. Осы стандарттың енгізілуі унификациялы жақсы үлгі және қорғау құралдарының стандартизациясы болып келді. Үлкен масштабты ақпаратты қорғау жүйесінің үлгісі ретінде 1984 жылғы АҚШ-тың қаржы Министрлігінің дерективасы болып келеді, яғни барлық қоғамдық және жеке меншік АҚШ өкіметмен байланысы бар ұйымдар DES шифрлеу прцедурасын енгізу міндетті болд және үлкен банктерде осы жүйені енгізді.
DES алгоритммен істейтін шифрлеуіш стандартты аппаратура ретінде Cidex – HX құрылғысын атауға болады. Оның шифрлеу жылдамдығы 56 Кбит/с – 7 Мбит/с. Автономды шифрлеуіш блок DES 2000 шығарылды,онда да DES шифрі қолданылады, оның шифрлеу жылдамдығы 2,4 Кбит/с – 19,2 Кбит/с. Дербес компьютерлердің таралуына байланысты оларға программалық құралдарды қорғау эффективті болып келеді. Осылай DES алгоритміндегі CTA (Computer Intelligence Access) ақпараттарын шифрлеу және дешифрлеу программалық пакеті жасалынды. Ал 1992 жылдың қаңтарынан бастап DES-ті тек коммерциялық жүйелерде қолданылады
I. IV. Әдебиеттер тізімі

1. Калинцев Ю.К.Конфиденцальность ьи защита инфомации
2. Сударев И.В. Киптогафическая защита телефонных сообщений
3. Двонянкин С.В.,Девочкин Д.В. Методы закытия ечевых сигналов в телефонных каналах
4. Лагутин В.С., Петаков А.В. Утечка и защита инфомации в телефонных каналах
5. Методические указание по тдисциплине ,Техника микопроцессорных систем в электросвязи,
6. Методическая азработка для дипломного поектирования . ,Охана окружвющей среды и труда,
7. Баклашов Н.И., Китаева Н.Ж., Терехов Б.Д. Охрана труда на педпиятиях связи и охрана окружающей среды. – М: Радио и связь, 1982
8. Методичиские указания по технико – экономическому обоснованию дипломных проектов для факультета АЭС, МЭС, Москва, 1982

Тақырыбы: DES алгоритмі

Мазмұны

I. Кіріспе.

a) Ақпаратты криптографиялық қорғау.

II. Алгоритм және оның қасиеттері.

1. Криптоқорғау жүйесінің математикалық бейнеленуі.

a) Алгоритм DES

b) Алгоритм Generalized DES

c) Алгоритм New DES

2. Криптографиялық алгоритмдердің баға критерілері

a) Блоктік шифр алгоритмінің бағалануының жылдамдығы

b) DES алгоритмінің программалық реализациясы

III. Қорытынды

IV. Әдебиеттер тізімі

I. Кіріспе.

a) Ақпаратты криптографиялық қорғау.

Криптография – бұл ақпаратты қорғау ғылымы. Қорғау шифрлеу арқылы
жетеді,яғни арнайы кілттік ақпаратты білмей қорғалған кіріс деректерінің
қиын ашылуын жасйды. Кілт жасырын сақталынатын және дәл осы уақытта мүмкін
болатын шифрленуді анықтайтын, криптожүйенің оңай ауыстырылатын бір бөлігі
деп түсіндіріледі.

Шифрлеу методы кем дегенде екі қасиеттерге болу үшін:

➢ Заңды алушы кері айналымды орындау және хатты шифрді аша алады;

➢ Хатты тартып алған қарсыластың криптоаналитигі

Криптография көне замандардан да белгілі және осы уақытқа дейін тек
өкіметтің және әскери мекемелердің привелегиясы болып келді. 1949 жылы
К.Шенонаның Кибернетика және ақпараттың теориялық жұмыстары атты кітаптың
басылымынан кейін жағдай күрт өзгерді. Криптография көптеген ғалымдардың
назарын аударды. DES стандартты шифрлеу коммерциялық жүйелерде үлкен
қолданысқа ие болды. Осы стандарттың енгізілуі унификациялы жақсы үлгі және
қорғау құралдарының стандартизациясы болып келді. Үлкен масштабты ақпаратты
қорғау жүйесінің үлгісі ретінде 1984 жылғы АҚШ-тың қаржы Министрлігінің
дерективасы болып келеді, яғни барлық қоғамдық және жеке меншік АҚШ
өкіметмен байланысы бар ұйымдар DES шифрлеу прцедурасын енгізу міндетті
болд және үлкен банктерде осы жүйені енгізді.

DES алгоритммен істейтін шифрлеуіш стандартты аппаратура ретінде
Cidex – HX құрылғысын атауға болады. Оның шифрлеу жылдамдығы 56 Кбитс – 7
Мбитс. Автономды шифрлеуіш блок DES 2000 шығарылды,онда да DES шифрі
қолданылады, оның шифрлеу жылдамдығы 2,4 Кбитс – 19,2 Кбитс. Дербес
компьютерлердің таралуына байланысты оларға программалық құралдарды қорғау
эффективті болып келеді. Осылай DES алгоритміндегі CTA (Computer
Intelligence Access) ақпараттарын шифрлеу және дешифрлеу программалық
пакеті жасалынды. Ал 1992 жылдың қаңтарынан бастап DES-ті тек
коммерциялық жүйелерде қолданылады.

II. Алгоритм және оның қасиеттері.

a) Алгоритм DES
DES алгоритмі өзін блоктік шифр ретінде ұсынатын, 64 битті
деректерді шифрлауға арналған блок. Алгоритм кірісіне 64 битті блок ашық
текст түседі, ал шығысында 64 битті блок шифрмәтіні беріледі. Кілттің
ұзындығы 56 бит. 56 биттік кілттің әр қайсысы кіл ретінде қызмет ете алалды
және оны кез келген уақытта өзгертуге болады. Құпиялылық кілтпен
анықталады. Реттік сандар әлсіз кілттерге сенеді, бірақ олардан қашып
кетуге болады. Алгоритм екі негізгі шифрлық методтық бөліктерге бөлінеді:
тарату және орын ауыстыру. DES раунды кілтке тәуелді осы әдістердің
мәтінге бірлік комбинациясын қолдану болып табылады. DES өзіне 16 раундты
қосады, ашық мәтінге бір комбинация 16 рет қолданылады. Алгоритмде тек
қана стандарттық арифметика және 64 биттік логикалық операцияда
қолданылады, сондықтан да ол 70 жылдардың 2 ші жартысында аппаратурада
ұйымдастырылады. Алгоритмде қайталанбалар арнайы микросызбалар ұйымы үшін
идеалды қылады. Алғашқы программалық ұйымдар баяу болған , ал қазіргі
заманғы программалар олардан әлдеқайда жылдам.
Ашық текстке 64 биттік блокті DES опирирует. Бірінші
ауыстырылымнан кейін 32 битті блок оң және сол бөліктерге бөлінеді. Содан
кейін бірдей 16 раундық әрекеттер орындалады, яғни мәліметтер кілтпен F
функциясы деп аталатында байланысады. 16 раундтан кейін оң және сол
бөліктер бірігеді де алгоритм соңғы орын ауыстыруларын аяқтайды..

K1

K2

K16

1. Сурет. DES алгоритмі

Әр бір раундта кілттік биттер қозғалады, содан кейін 56 биттік
кілттің ішінен 48 бит таңдалады. Бұл 4 операция Fфункциясында орындалады.
Содан кейін F функциясынан шыққан нәтиже сол жақ бөлік пен XOR
операциясының көмегімен қойылады.. Бұл жағдай 16 рет қайталанады, DES
алгоритмінің16 раундын түзе отырып..

2. Сурет DES бірінші раунды

Егер Bi нәтижесін i интеграциясымен белгілесек, Li және Ri оң және
сол жартысы, Bi, Ki 48 битті кілт і үшін, ал барлық қоюларды, орын
ауыстыруларды және ХОR операциясын орындайтын f функциясының раундын былай
көрсетуге болады:

Li = Ri
Ri = Li – 1 f (Ri -1, Ki )

1 – ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Шифрлеу алгоритмі
DES шифрлеу
DES Шифрлау алгоритмінің жұмыс принципі
Құпия кілтті алгоритм
Ақпаратты қорғау және криптографияның математикалық негіздері
Ақпаратты қорғау бойынша дәрістер
Криптографиялық кілттерді басқару
Файстель шифры
Кездейсоқ сандарды қолдану
Ақпаратты қорғау мәселесінің криптографиялық негіздері
Пәндер