Кәсіпорын басқару жүйесіндегі маркетингтің ролі

Мазмұны

Кіріспе

I.Тарау. Кәсіпорын басқару жүйесіндегі маркетингтің ролі.
1.1. Маркетингтiң әлеуметтiк .экономикалық мәнi және мазмұны
1.2. Маркетингтің негізгі көрсеткіші мен принциптері
1.3. Кәсіпорынның маркетингтік мүмкіндіктерін зерттеу

II.Тарау. Қазақстандағы «Рахат» акционерлік қоғамының маркетингтік қызметіне талдау
2.1. «Рахат» акционерлік қоғамына технико.экономикалық талдау
2.2. “Рахат” Акционерлік Қоғамының жұмысын жақсарту жолдары
мен ұсыныстар.

III.Тарау. “Рахат” Акционерлік Қоғамының жұмысын жақсарту жолдары мен ұсыныстар.

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасында нарықтық экономика даму жолында көптеген қиыншылықтарды бастан өткізіп кейбіреуін жеңе білуде, кейбіреуінің салдары әлі білінуде.
Республикамыздың, Үкіметіміздің алдында жоғарыда аталған, яғни, нарықтық экономиканың амал-тәсілдеріне бейімделіп, өте тиімді шешіммен, кәсіпқойлық іскерлікпен әртүрлі мәселелерді шешіп елімізді дамыған елдердің қатарына қосу міндетті мақсаты тұр. Бұл дегеніміз – қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып, әлеуметтік- экономикалық жағдайын жақсарту, әлем таныған өркетиниеті ел болу. Сонымен қатар Қазақстан Президентінің Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Мемлекеттің бәсекелестік қабілеті елдің халықаралық аренадағы ролі мен беделінің артуынан, мемлекеттің өз азаматтарының өзекті проблемаларын шешу қабілетінен, мемлекет ұсынатын қызметтер сапасының артуынан көрінеді» деп атап айтқан. Яғни ол мемлекетіміз бәсекеге қабілетті, экономикамыз дамыған болсын деген ұсыныспен халыққа жеткізді.
жолдаған стратегиялық бағдарламасында бейнеленген сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігі нарықтың негізгі мақсаты болып табылатындықтан, өндірісті басқару шешімдерін қабылдаудың осындай принципі кәсіпкерлерді тұрақты экономикалық өсу басымдылықтарына бағыттайды.
Соңғы жылдары Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық өмірінде болып жатқан өзгерістер шаруашылық іскерліктің жаңа жолдарын іздеумен ғана шектелмей, республика кәсіпорындары алдына жаңа экономикалық шарттарда өміршеңдікті қамтамасыз ету үшін маңызды мәселелрдің бір қатарын жолға қояды.
«Экономика біздің дамуымыздың басты басымдығы, ал экономикалық өсімнің барынша жоғары қарқынына қол жеткізу – негізгі міндетіміз болып қала береді» деп Президентіміз Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында айтқан.
болатын, сонымен қатар біздің ұлттық экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігіне оны әлемдік экономикаға интеграцияланған жағдайға қол жеткізу үшін біз кәсіпорындарымыздың жұмысын шетелдік стандарттарға сай ұйымдастыру үшін жаңа технологияларды қолдануымыз қажет Соның бірі кәсіпорындағы маркетингтік тәжірибелерді қолдану. Қазіргі қалаптасқан жағдайда бұл өте көкейкесті мәселелердің бірі болып саналуда. Осы мәселенің бастысы курстық жұмыстың мақсатын анықтаған болатын. Оның мақсаты- Қазақстан Республикасының кәсіпорында қолданылып жүрген маркетингтік технологиялары, соның ішін ,де бүгігі таңда Қазақстандағы байланыс жүиесі болып табылатын (коммуникациялық байланыстар хат алмастыру және тіиімді интернет жүиесіне қосу яағни т.б) тамақ өнер кәсібінің бірі болып саналатын «Рахат» АҚ жұмысын қарастырып, оның ішінде қолданылып жүрген маркетингтік технологияларымен танысу. Осы атаған мақсаттан келесідей міндеттер туындайды, осы міндетерді курстық жұмыстың әр тарауында қарастырып кеткенді жөн көрдім.
Курстық жұмыстың объектісі - “Рахат” Акционерлік Қоғамы.
Осы мақсаттан келесідей міндеттер туындайды:
Біріншіден, курстық жұмыстың теориялық негіздерін қарау, ондағы негізі ұғымдардың мазмұнын ашу, талқылау;
Екіншіден, Қазақстан Республикасының бір кәсіпорның алып, менің жағдайымда бұл курстық жұмыстың объектісіне сәйкес “Рахат” Акционерлік Қоғамы болғандықтан, осы компанияның технико-экономикалық құрылымын, көрсеткіштерін, осы кәсіпорындағы қолданылатын маркетингтік технологияларды қарастыру.
Ал үшіншіден, объект ретінде алынған кәсіпорынның, яғни “Рахат” Акционерлік Қоғамының, жұмысын жақсарту жолдары мен ұсыныстар қарастыру.
Осы жұмысты жазу барысында Қазақстан Республикасының Елбасының халыққа Жодаулары, тақырыпқа қатысты оқу-құралдар, газет-журналдар, сонымен қатар “Казпочта” Акционерлік Қоғамының маркетингтік бөлімінен алынған арнайы құжаттар қолданылды.
Қолданылған әдебиеттер

1. Қазақстан Елбасының “Қазақстан-2030” Қазақстан халқына Жолдауы
2. Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы, Астана, 2004 жыл 19 наурыз
3. «Рахат» акционерлік қоғамының жылдық қаржылық есебі (2002-2003ж.ж.)
4. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. Кәсіпорын экономикасы, Алматы “Экономика” 2003
5. Қаржы-қаражат 2003 жыл, №4
6. Рынок Ценных Бумаг Казахстана (РЦБК) 2003год, май
7. Мир Евразии 2004 год, №1 (4) январь,
8. Вестник университета “Туран” 2003год, №3-4
9. Кеворков В.В., Леонтьев С.В. План маркетинга и контроль его исполнения. “Корпоративный маркетинг”, 2001
10. И.М. Синяева Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности, М., 1998
11. Игнатьев Д., Бекетов А., под. ред. Харейонова Е. Настольная энциклопедия PR. -М.: Альпина паблишер, 2002
12. Савицкая В.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, Минск, 2000
13. Саясат 2002 жыл, №1
14. Вестник университета “Кайнар” 2002год, №3
15. Жолдасбаева Кәсіпорын экономикасы, Алматы: “Экономика” 2003
16. Сатыбалды С. Маркетинг –нарықтану. Оқулық, -Алматы: Білім, 1994
17. Бурцев В.В. Сбытовая и маркетинговая деятельность.-М.:Экзамен, 2001
18. .Жумина Г.Е. Кәсіпорын қызметіндегі маркетингтің орны:/ стратегия экономической стабилизации Казахстана: Алматы, “Экономика”, 2000
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
____________________________ кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіптегі маркетингті енгізу
тәжірибесі
Орындаған:
_______________________________________
________________________
Тексерген:
_______________________________________
_________________________
Мазмұны
Кіріспе
I-Тарау. ... ... ... ... ... ... әлеуметтiк –экономикалық мәнi және мазмұны
1.2. Маркетингтің негізгі көрсеткіші мен ... ... ... ... ... ... «Рахат» акционерлік қоғамының маркетингтік
қызметіне талдау
2.1. «Рахат» акционерлік қоғамына ... ... ... ... ... ... жақсарту жолдары
мен ұсыныстар.
III-Тарау. “Рахат” Акционерлік Қоғамының жұмысын жақсарту жолдары мен
ұсыныстар.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасында нарықтық ... даму ... ... ... ... ... жеңе білуде, кейбіреуінің салдары
әлі білінуде.
Республикамыздың, Үкіметіміздің ... ... ... ... экономиканың амал-тәсілдеріне бейімделіп, өте ... ... ... ... ... ... ... дамыған елдердің
қатарына қосу міндетті мақсаты тұр. Бұл дегеніміз – ... ... ... әлеуметтік- экономикалық жағдайын жақсарту, әлем таныған
өркетиниеті ел болу. Сонымен қатар Қазақстан Президентінің Н.Ә. ... ... ... ... ... ... елдің
халықаралық аренадағы ролі мен беделінің артуынан, ... ... ... ... шешу қабілетінен, мемлекет ұсынатын
қызметтер сапасының артуынан ... деп атап ... Яғни ... бәсекеге қабілетті, экономикамыз дамыған болсын ... ... ... ... ... ... сұраныс пен
ұсыныс тепе-теңдігі ... ... ... ... ... ... шешімдерін қабылдаудың осындай принципі кәсіпкерлерді
тұрақты экономикалық өсу басымдылықтарына бағыттайды.
Соңғы жылдары Қазақстан Республикасының саяси, экономикалық ... ... ... шаруашылық іскерліктің жаңа жолдарын іздеумен ғана
шектелмей, республика ... ... жаңа ... ... ... ету үшін ... мәселелрдің бір қатарын жолға
қояды.
«Экономика біздің дамуымыздың басты басымдығы, ал экономикалық өсімнің
барынша жоғары ... қол ...... ... ... ... деп ... Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында
айтқан.
болатын, сонымен ... ... ... экономикамыздың бәсекеге
қабілеттілігіне оны әлемдік экономикаға ... ... ... үшін біз ... ... шетелдік стандарттарға сай
ұйымдастыру үшін жаңа технологияларды ... ... ... ... ... ... қолдану. Қазіргі қалаптасқан
жағдайда бұл өте көкейкесті мәселелердің бірі ... ... ... бастысы курстық жұмыстың мақсатын анықтаған болатын. ... ... ... ... ... ... ... соның ішін ,де бүгігі таңда Қазақстандағы
байланыс жүиесі болып табылатын (коммуникациялық байланыстар хат ... ... ... жүиесіне қосу яағни т.б) тамақ өнер ... ... ... ... АҚ ... ... оның ... қолданылып
жүрген маркетингтік технологияларымен танысу. Осы атаған ... ... ... осы ... ... ... ... қарастырып кеткенді жөн көрдім.
Курстық жұмыстың объектісі - “Рахат” Акционерлік Қоғамы.
Осы мақсаттан келесідей міндеттер туындайды:
Біріншіден, ... ... ... ... ... ... ... мазмұнын ашу, талқылау;
Екіншіден, Қазақстан Республикасының бір кәсіпорның алып, менің
жағдайымда бұл курстық ... ... ... ... ... болғандықтан, осы компанияның технико-экономикалық ... осы ... ... маркетингтік
технологияларды қарастыру.
Ал үшіншіден, ... ... ... ... яғни “Рахат”
Акционерлік Қоғамының, жұмысын жақсарту жолдары мен ұсыныстар қарастыру.
Осы жұмысты жазу ... ... ... ... ... тақырыпқа қатысты ... ... ... ... Акционерлік Қоғамының маркетингтік бөлімінен
алынған арнайы құжаттар қолданылды.
I-Тарау. ... ... ... ... ... ... әлеуметтiк –экономикалық мәнi және мазмұны
Еліміздегі халық шаруашылық ... ... құру ... жатқан өзгерістер, өндіруші еркіндігі мен нарықтық ортаны ... ... ... ... тұжырымдамасын нарықта Кәсіпорынның
белсенді ... ... ... мен тактикасы, шаруашылық
іскерлігі және ... ... ... түрлерін тиімді қолдану
нәтижелеріне әсер ететін маңызды құрал.
Маркетинг ұғымының өзін де әр ... ... ... яғни
авторлардың бұл түсінікке әр қилы мағыналық және мәндік салмақ берулеріне
қарай ... ... ... ... оның ... ... ... етеді. ХХ ғасыр басында п.б. маркетинг категориясы
өзінің ... етуі ... ... ... ... нарықтары дамуы
мөлшері бойынша нарықтық ортамен өзара әрекет етуіне ... көшу ... ... ... ұшырады. Бүгінгі таңда маркетингтің
дамуында ... ... ... бөліп көрсетуге болады:
➢ маркетинг ғылыми-техникалық прогресстің айтарлықтай ... ... ... ... ... ... технологиялар ерекше орынға ие;
➢ тұрғындар топтарының әлеуметтік белсенділігінің өсуі ... ... ... ... ... ... ... уақыттағы маркетинг ашық инновациялық ... ... ... ... маркетингтің кең тарауы тек салалық, коммерциялық аумақта ғана
емес, сондай-ақ барлық адам іскерлігі аумақтарын қамтуда.
Отандық кәсіпорында маркетинг әлі де кең ... ... жоқ, ... ... ... ... ірі ... орналасқан кейбір кәсіпорында
маркетинг бөлімдері ұйымдастырылуда. Басшылардың ... көп ... ... шығарылатын өнімдері адам үшін бірінші қажеттіліктегі
нәрсе болуымен қатар, кейбір жекелей ... ... рөлі және ... деген ой туындауымен ... ... ой ... және ... ... ... ... оның ұйымдастырылуы
мен іскерлік белсенділігі ... ... ... бойынша
айырмашылықтары болғандықтан дұрыс емес. Мәселен, маркетингтік негізделу
кезінде кәсіпорын ... ... ... ... ... ал өндіріс-өткізу кезінде
өндірістік бағдарламаны орындау болады. Осыған қарай ... ... ... және ... әртүрлі сипат алады. Егер І-ші
вариантта неғұрлым ... ... ... ... ие ... ал ... ... өндірістік цех басшылары,
техникалық бақылау ... және ... да ... ... ... ... кезінде көңіл негізінен тұтынушылардың
мұқтаждықтары, қажеттіліктері мен ... ... ал ... жоспарылық бағдарламаны орындау және ресурстарды ... Сол ... ... ... ... І-ші ... нарық
қатынастарына бейімділік, икемділік, тез қабылдаушылықпен ерекшеленеді. І-
ші жүйе әртүрлі жаңа ... мен ... ... конъюнктурасына
неғұрлым бейімді келеді. Ол ұйымдастыру және басқаруда баға мен ... ... жаңа ... ... ... ... Жүйе ... өндіріліп шығарылған тауарларға үлкен әлеуметтік жауапкершілікпен
қарайды. Ең бастысы, ұжымдар мен басшылар философиясы әртүрлі ... ... ... ... сұранысы, мүдделерін қанағаттандыру, ІІ-де- өндіру
және сату көзделеді. Қорытындылай ... ... ... ... ... ... экономикасы дамыған елдерде маркетинг кәсiпорынның рыноктың
және өндiрiстiк стратегиясын анықтайтын басқарудың ... ... ... Осы ... ... ол нақты тұтынушылардың, нақты зерттеу
мен болжау негiзiнде мол табыс табуға, сыртқа өнiм ... ... және ... рыноктың қазiргi жағдайын және оның болашағын бiлуге
бағытталады. Сонымен бiрге, кәсiпорынның ... ... ... баға ... ... ету, ... ... мен жарнамалауды
ынталандыру, тауарды өткiзудi тиiмдi ұйымдастыруды жолға қою, т.б. ... ... ... ... бұл бiрiн-бiрi толықтыратын
тәсiлдеме. Бұл дегенiмiз рынокты жан-жақты және ... ... ... ... ... ... ету, ... және тұтынушының
артықшылығын қалыптастыру. Дайындаушы мен тұтынушыны байланыстыру және
олардың ... ... ... ... кез ... ... қызметiнiң
басты мақсатына жатады. Елiмiзде болып жатқан нарықтық ... ... ... болатын маркетинг қызметi нарықтың шарттары мен
талаптарына толық бағынышты.
Маркетинг – бұл шын мәнiнде, кәсiпорынның кез ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Маркетинг- бұл нарықты талдау, кәсiпорындар қызметiнiң әр қилы
түрлерiнiң өзара iс-қимылдарын қамтитын өндiрiстi ... және ... ... ... ... баға құрылымы, сату, сатып ... ... өнiм ... және ... көрсету.
Маркетингтiң негiзгi мақсаты-сатып алу, сату процесiнде ең жоғары
мөлшерде пайда табуды,сонымен ... оның ... ... қызметiнiң
тұрақтылығын барынша қалыптастыру және ... ... ... ... қызметi жүйесiнде, сол сияқты кәсiпорынның басқа да ... де ... ... ... ... және ... ... сенiмдi,
дер кезiнде және шынайы жарнамамен қамтамасыз ету.
• Кәсiпорынның тауар ... ... ... ... ... сұраныс, нарық, бәсекелестер.
Маркетингтiң экономикалық мәнi мына төмендегi ... ... ... жарадылығын жасау
• Тауарларды жылжытуды жеделдету
• Сатып алушылардың қажеттiлiгiн қанағаттандыру
• өндiрiстiң тиiмдiлiгi және тауар сату
Маркетинг қызметi жағдайында нарық екi ... ... ... нарығы
• сатып алушы нарығы
Сатушы нарығы- бұл шын ... ... ... онда ... билiкке ие. Сатып алушы нарығы-бұл шын мәнiнде толықтырылған нарық,
мұнда сатып алушылар үлкен билiкке ие.
Нарықты зерделеу екi ... ... ... оның ... ... ... және мүмкiншiлiгi, молықтыру деңгейi,
бәсекелестiң жағдайы, ұқсас тауарлар ... ... ... және ... ... артықшылығы өнiмге бағдарланған
маркетинг немесе тұтынушыларға бағдарланған маркетингке алып келдi.
Өнiмге бағдарланған маркетинг, мынадай жағдайда қолданылады, егер де
кәсiпорынның ... жаңа ... ... ... ... ... Мұның негiзгi мақсаты- тұтынушыларды жаңа немесе
жетiлдiрiлген тауарды алуға ынталандыру болып табылады.
Егер де кәсіпорынның ... ... ... ... шығатын
мұқтаждықты қанағаттандыруға бағытталса, тұтынушыға бағдарланған макетинг
пайдаланылады. ... ... ... мақсаты- әлуетті мұқтаждықты
зерделеу, рынок тауашасын іздестіру. Маркетингтің бұл ... ... ... ... ... ... ... сұрау салуды
зерделеусіз кәсіпкер үшін мүмкін емес.
Кәсіпорынның шаруашылық ... үшін ... осы екі ... ... ... болу ... Тек ... өндіріс және рынок ... ... ... ... ... ... ... Маркетингтің негізгі түрлері мен принциптері.
Маркетингтің негізгі принципі- жалпыға бірдей нысаналығы, яғни
тұтынушылардың ... мен ... ... сай ... түпкілікті
нәтижелеріне бағдарлануы.
Маркетингтің принциптік әдіснамалына сәйкес кез келген процестерге
тән басқару және ... ... ... ... №1 ... мен, маркетингтің негізгі бернелерін
қарастырып кеткенді жөн көріп ... ... ... негізгі көрсеткіштері [3]
| Көрсеткіш ... ... |
| ... ... ортаны талдау, тұтынушылар, тауар |
| ... ... ... кәсіпорынның ішкі ортасы, |
| ... ... ... ... және ... |
| ... ... |
| ... ... ұйымдастыру және жаңа тауарлар өндіру, |
| ... ... ... ... ... |
| |олардың ... ... ... ... ... |
| ... ... қозғалысы жүйесін ұйымдастыру, өткізу арналарын |
| ... ... ... ... ... |
| ... және баға саясаты. ... және ... ... әзірлеу (бағдарламалар), оларды |
|бақылау ... ... ... ... ету, |
| ... саясаты, кәсіпорынның ұсынған мақсатының |
| ... ... ... т.б. ... ... шартты екі қосылқы бернеге бөлуге болады: нарықты
кешенді түрде зерттеу және ... ішкі ... ... Бұл екі
қосалқы берне бір-бірімен өзара ... ... ... ... ... ... ... тиіс емес, өйткені, мақсатқа
жетуді қамтамасыз ету үшін жұмысты көз жұмып істеуге ... ... ... ... оның ... ... ... бернесін іске асырудағы негізі болып табылады.
Шығарылған тауарлар, өндірілген өнімдер ... ... ... маркетингтің негізгі міндеті тиімді өткізу, оны ... ... ... және ... мына ... ... 1. ... тұжырымдамасы [3]
Тауарлар Өткізім және сатуды ынталандыру Сату ... ... ... ... ... Біріктірілген маркетинг ... ... ... ... пайда
Нарықтық экономика жағдайында өндіріс қызметінің табысы басқару және
бақылау бернесіне байланысты болады. Маркетингтің барлық бернелерін іске
асыру, ... ... ... ... және коммуникациямен
қамтамасыз етілмеуі, сол сияқты маркетингтік басқарудың соңғы ... ... ... ... ... ... ... тұрады:
➢ тұтынушы мұқтажын, нарықтық жағдайды, кәсіпорынның ... ... білу ... өнім ... тұтынушы мұқтажын мейлінше толық қанағаттандыру, нақтылы
проблемаларды шешу үшін оны құралдармен ... ... ... ету, ... ... өнім өткізетін
орындарды іздестіре отырып, өнім өндіру мен қызмет көрсету;
➢ нақтылы бір нарық жағдайына жоспарланған ... және ... ... ... ... көрсетуді тиімді жүзеге асыру;
➢ ғылыми-техникалық ойды және ... ... ... ... дайындау үшін зерттеулерді ұдайы қорыта
отырып, кәсіпорынның өндірістік-коммерциялық қызметінің ұзақ
мерзімді ... ... ... ... сұранысты қалыптастыру мен оған жағдай жасауға бір мерзім
ішінде ықпал ете ... ... ... ... ... дағдыланудағы өндірушінің жүріс-тұрыс стратегиясы
мен тактикасының тұтастығы.
... ... – ол, ... ... ... яғни кәсіпкерлік, шаруашылық, өндірістік және өткізу
қызметтерінің қосылуы. Маркетингтің мақсаты- өндірістің ... және ... ... ... ... ... маркетингті қолдануды іске асыру нәтижелікке жеткізуді
көрсетеді, егер де ол жүйе ретінде пайдаланылса, ал маркетингтің жекелеген
әрекетері шын ... оң ... ... ... ... ... ... делдалдар, бәсекелестер және қоршаған жағдайларды
зерделеу, фирма өзінің ... ... ... үшін не істеу
керектігін анықтауға себепкер болады. Өндірісті, ... ... ... үшін ... ... мүмкіншіліктерінің бар екендігін, қандай
ресурстардың қолда бары, олардың ... ... ... ... ... ... т.б. ... мүмкіндік береді.
фирманың мүмкіндігін зерделеу оның әлеуетін, қызметінің күшті және
әлсіз жақтарын ашуға бағытталады. фирманың ... және ... ... оның қол жеткен табыстары және нарық ... ... ... кәсіпорын қызметі мен ... ... ... ... мына ... мақсатқа сай
бөлімдерден жүргізіледі:
І Өндіріс
➢ Өндірістің көлемі, құрылымы, ... ... ... ... ... деңгейі,
сұрапталымның кеңдігі мен тереңдігі.
➢ Шикізаттар және құралдармен қамтамасыз етілуі.
➢ Жабдықтар ... ... бары және оны ... ... ... ... оларды пайдаланудың жылдамдылығы.
Технологиялық жаңалықтар
➢ Өндірістің орналасқан жері және қолда бар инфрақұрылымы.
... ... ... бөлу және ... ... ... Тасымалдау мүмкіндігі және шығындарды
бағалау
➢ Тауарлардың ... ... ... ... ... деңгейі,
оларды орналастыру және айналыс жылдамдығы. Қолда бар қойма, үй-
жайы және сақтау орындар, олардың сиымдылығы.
➢ Жетілдіру мүмкіндігі, ... ... орау және ... ... ... ... бойынша, сату аймағы, ... ... ... және ... ... ... құрылым және менеджмент
➢ Ұйымдастыру және басқару жүйесі.
➢ Қызметкерлердің сандық және кәсіптік құрамы.
➢ Жұмыс күшінің құны, кадрлардың тұрақтамауы, ... ... ... деңгейі
➢ Фирманың мәдениеті.
IV Маркетинг
➢ Рынокты, тауарларды, өткізу ... ... ... және жарнамаларды, баға құрылымын ынталандыру
➢ Жаңа енгізілім
➢ Коммуникациялық байланыстар және ақпарат
➢ Маркетингтік бюджет және оның ... ... ... және ... Қаржылар
➢ Қаржы орнықтылығы және төлем қабілеттілігі.
➢ Пайдалылық және табыстылық (тауарлар, аймақтар, өткізу арналары
және делдалдар ... ... және ... қаражаттары. Арақатынас.
Ішкі кәсіпорындық ақпарат шындықты, пайдалылықты, жеңіл алынатын
және ... ... ... білдіреді. Бірақ, кәсіпорынның әлуетін
анықтау үшін ол ... ... ... Бұл ... ... ... ... белгілі үлгілер мен әдістерді пайдалана отырып, ... ... ... ... іріленген талдау кәсіпорын үшін үлкен
мүддеге сенім білдіретін қосымша нықтылы бағытта ... ... егер ... ... қарастыратын болсақ,онда қандай бұйымдар
ең көп немесе ең аз айналым береді, қандай ... сату ең көп ... аз ... ... ... аудару керек.
Рыноктар бойынша- қандай рыноктар кәсіпорын өнімі үшін ең көп немесе
ең аз басымдылықта болады.
Салалар бойынша- ... ... ... ... ... салаларда рыноктың қандай үлесі кәсіпорында орын алады.
Тұтынушылар бойынша- кәсіпорынның өнімдерін тұрақты тұтынушылар-
кімдер, кәсіпорын ... олар үшін ... ... ... жұмылдыру үшін не істеу керек?
II-Тарау. Қазақстандағы «Рахат» акционерлік қоғамының маркетингтік
қызметіне талдау
2.1 ... ... ... ... ... ... ... ең алғашқы өнімін 1942 жылы шығарды ... және ... ... ... ... ... Алматыға
көшіп келген технолог-мамандары көп жылдық ... ... ... ... ... қалыптасқан дағдыларын, тәтті тағам
дайындайтын мамандардың шеберлік құпияларын өздерімен ... ала ... ... ... ... ... ... те, сенімді тұғырдың арқасында
фабрика ұжымы кондитерлік өнімдер тұтынушыларының ... ... ... ... ... сай өндіріс орнын қалыптастырды.
,,Рахат” АҚ бұрынғы кондитер кәсіпорыны ретінде Алматыда құрылған.
Қазақстан Республикасы өз алдына тәуелсіздік жариялауымен бірге 1991 ... ... ... ... ... ... салаларға өзгеріс
жасады. Ал 1992 жылы кәсіпорын меншік түрін өзгермеуімен айналысып, соңғы
негізінде еңбек ... ... ... ... қоғам құрылды.[5]
Ал 1994-1995 жылдары кәсіпорын жаңа және жаңартылған ... ... ... ... ... Кәсіпорын орналасқан өндіріс көлемі
5,3 гектардан тұрады. Ал 1996 жылы мемлекет экономикалық реттейтін заңдылық
жүйеде көптеген алға жылжулар басталып, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... де антикризистік шаралар
қабылдады. Соның нәтижесінде 1996 ... ... ... сату ... ... салыстырғанда 2,5 есе өсті және бұл қарқын қазіргі
уақатта да байқалуда. Кәсіпорынның қызметінің ... ... ... және ... сату ... ... ... астам адам жұмыс істейді. Соның ішінде 300-ден
аса мамандар мен инженер-техникалық жұмыскерлер ... ... ... ... ... түрлерін шағарады. Қазіргі уақытта
“Рахат” АҚ-мы-170-тен астам тауар түрін өндіреді.
Сонымен қатар дәстүрлі тағам- тәттілер шағарады: Шоколад, ... ... ... ... Ирис, Драже және сондай-ақ тамақ
өнеркәсібіне қажетті әртүрлі жартылай ... ... ... ... алты цехы ... ... мысалы: бисквит, карамель, ирис,
шоколад кәмпиттері, зефир, драже цехтары. Өзінің өнімінің тең ... ... мен ... ... ... ... басқа, фабрика мамандары шырындары, подварка, майлы глазурьді
шебер дайындаудың сырына ... ... 2. ... АҚ ... ... ... арасындағы технико-
экономикалық көрсеткіштер [6]
|№ |Көрсеткіштер |өлшем |2002 |2003 |  |% |
| | ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1 ... ... |мың ... |1599272 |273604 |20,639 |
| ... пайда | | | | | |
|2 ... ... |мың ... |1422713 |206899 |17,0173 |
| ... құны | | | | | |
|3 ... табыс |мың теңге|109854 |176559 |66705 |60,7215 |
|4 ... ... |мың ... |123958 |55083 |79,9753 |
|5 ... қызметтен |мың теңге|40979 |52601 |11622 |28,3609 |
| ... ... | | | | | |
|6 ... емес ... ... |14019 |13004 |1281,18 |
| | | | | | | |
| ... табыс | | | | | |
|7 ... ... ... ... |66620 |24626 |58,6417 |
| ... | | | | | |
|8 ... ... |мың ... |27160 |7282 |36,6335 |
|9 ... салғаннан |мың теңге|22116 |39460 |17344 |78,4229 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... немесе шығын |мың теңге|_ |  |  |  ... ... |мың ... |39460 |17344 |78,4229 |
|12|жұмысшылар саны |адам |1500 |2000 |500 |33,3333 ... қоры |мың ... ... ...... ... ... жұмысшының |мың ... |12596 |261 |2,11593 |
| ... | | | | | ... ...... ... рентабельділігі |  |0,0166829|0,0246737|0,007991|47,8982 ... ... біз ... ... келе ... есптеулерден көріп отырғанымыздай өнімді өткізуден түскен табыс
273604 мың теңгеге немесе 20,36 %-ға өскенін байқаймыз. Бұндай табыс ... ... ... ... ... байланысты.Ал бұл өткен жылмен
салыстырғанда 206899 мың теңге ... 17 ... ... ... Ал осы ... айырмасы бізге кәсіпорынның жалпы табысын ... Ол ... 66705 мың ... немесе 60,72 пайызды құрап отыр. Егер осы
көрсеткіш сақтала беретін болса, онда кәсіпорын ... ... ... ... ... керісінше осындай қарқында жұмыс істеуді
жалғастырады. Сөзсіз ... ... өсуі ... ... ... ... жұмыс істеуінің жемісі. Ал егер осындай қарқынмен
кәсіпорын өзінің жұмысын ары қарай жалғастыра беретін болса, онда оған ... ... үшін ... ... күші қажет болады. Сол себептен
кәсіпорын жұмысшылар санының 500 ... ... 20 ... ... ... Бірақ бұл жерде еңбек өнімділігі өткен ... ... ... ... ... ... ... сайын компания басшылары
өз жұмысшыларын ынталандыру ... ... ... жөн санап отыр және
жалақының өсімі 261 теңге немесе өткен жылмен салыстырғанда 2.1 ... ... және осы ... ... ... ... ... жылмен салыстырғанда 80274000 мың теңге немесе 36.15 пайызға
өскендігін көреміз. ... ... ... ... оң ... компания 2003 жылы 2002 жылға қарағанда көбірек өнім өткізген
болатын, ал бұл өз кезегінде компанияның елеулі жетістіктерге ... ... 24626 мың ... ... ... ... ... өз кезегінде копоративті салықтың 7282 мың теңгеге өскендігін
көрсетеді. Егер ... ... ... ... онда ол ... ... табыстың ұлғайғандығы көрсетеді. Ол 2003 жылы ... ... ол 17344 маың ... ... 78.42 ... ... отыр.
Компанияның таза табысы өткен жылға қарағанда 17344 мың теңгеге
өскендігіне немесе 78.42 ... ... және ... ... өткізілген
өнімнің түскен пайдасының ұлғаюына байланысты кәсіпорынның ... де өсіп ... Ол 2002 ... қарағанда 0,007 немесе 47,89
пайызды құраса; Өткізілген өнімнің өзіндік құнының 206899 мың ... және таза ... ... ... ... 0,009 ... 52,47 ... құрап отыр. Осы көрсеткіштерді
қарастыра келіп, қорытындылайтын болсақ, онда біз ... ... ... ... тұрақты деп айтуға болады.
,,Рахат” АҚ-ның технико-экономикалық көрсеткіштері ... ... бұл ... осы кәсіпорынның негізі қорларының да
көрсеткіштерін қарстырып кеткенді жөн ... ... ... ... ... негігі қорларының көрсеткіштері келтіріледі.
Кесте 3. Негізгі қорлардың көрсеткіштері [6]
|№№ |Көрсеткіштер ... | 2002 | 2003 | | %|
| | ... | | | | |
|1 ... ... |мың | 538058| 558091 | 20033| ... |жылдық |теңге | | | | |
| ... ... | | | | | |
|3 |қор ... | | | | | |
| | | ... ... |
|1 |қор ... | | | | | |
| | | ... ... |
| | | | | |1 | ... ... 2003 жылы 0,4 немесе 16,30 ... ... ... түскен пайда және негізгі қорлардың орташа жылдық
бағасының ... ... ... яғни 20033 мың теңге ... ... ... тікелей байланысты. Қор сыйымдылығы қор қайтарылымына
кері көрсеткіш екенін ескеруіміз қажет сол ... ол ... ... Қор ... мен қор қайтарылымының арасындағы айырма 0,569 –ды
немесе 14 пайызды құрап отыр.
Жалпы бүгінгі таңда “Рахат” АҚ ... ... ... ... ... ... ... саналады. Оған дәлел ретінде оның
әлемдік стандартқа сай дәмді де сапалы және басқа қабілетті өнім ... ... ... болады. Ал ол кәсіпорынның ... мен ... ... ... АҚ-ның маркетингтік қызметін талдау.
Отандық кәсіпорынды басқару жүйесіндегі маркетингті ... ... ... ... ... ... бүгінгі күні ол сыртқы
орта фактормен байланысты. Олардың әсері маркетинг ... ... осы ... нақты проблемаларына әкеледі. Қазақстан
Республикасының қазіргі шаруашылық ... ... ... ... тән ... ... ... қарай өтпелі экономикалық кезең
ретінде сипаттауға болады. Экономикалық реформалар басталғаннан бері ... ... ... ... негізгі алғы шарттарының қалыптасуы ... ... ... Өтпелі кезеңде экономиканың жаңа ... ... ескі ... ... ... және ... ... құрылуымен байланысты әр түрлі меншік түріндегі
шаруашылық субьектілер жаңа ... ... ... ... даму деңгейі осы қатынастар, жалпы экономика және жекелей ішкі
жүйелердің даму ... ... ... ... Отандық ірі тамақ кәсіпорындарында маркетинг қызметін
ұйымдастырудың функционалды түрі көп тараған.
Сонымен, нарық ... ... ... ... ... басқарудың тиімділігін арттыру үшін кәсіпорынның өз өміршеңдігін
сақтап қалу және ... ... оның ... екі ... ... ... мен өнімді өткізуді ұйымдастырудың жаңа әдісін, яғни маркетинг ... ... ... ... ... ... кеткен “Рахат” АҚ-ның маркетингтік
технологияларына шолу жасайық.
Кәсіпорын өз өндірісін ары қарай жалғастыруға ... ... ... функциялы қызметінің бөлім құрылымын құруды ойластырып 1997
жылы наурыз айында кәсіпорынның ... ... ... ... ... көбінесе факторлар мен функционалды
ұйымдастыруларына байланысты болды. ... ... ... ... ... ... мұнда әрбірі сол ... ... жеке ... немесе тұлғалар тобы ... ... ... ... ... функционалды сипатына таңдалып алынған тауар
түрлері және рынок саны ең ... ... ... тиімді болуы тиіс. Бұл
ұйымдастыру түрінде тауарлар рыноктары бірқалыпты болады.
4-ші ... ... ... бөлімшелері олардың
атқаратын қызметтеріне сай ... ... бұл ... ... ... ... ... өндіріс икемділігі төмендейді, себебі сыртқы
ортадағы өзгерістерге икемделу және оған ... беру ... ... ... бұл түрі ... ... ... және
оның стратегиясына икемділігі жоғары жаңалықтарды енгізу мен ... ... ... тұтынушылардың жеке топтың қажеттері мен
талғамдарын қалыптастырып отыр. ... мен ... ... қызметіне нарықты
кешенді жүйелі түрде зертеу, фабрика ассортиментін талдау және жетілдіру,
технологтармен бірге жаңа ... ... ... ... ... ... ... шараларды орындау кіреді.
“Рахат” маркетинг құрылымы бес бөлімнен тұрады.
Сурет 1. “Рахат” Акционерлік Қөғамының маркетинг бөлімінің ... ... ... ... ... ең ... ол ... анықталуы тиіс, олардың ... ... ... ... алу үшін ... ... және
болашақтағы сұранысты белгілеу, әсіресе рынокқа жаңа тауарларды
дайындау, оны ... ... ... орын ... Баға ... ... тауардың, сату орнының ерекшелігіне
қарай, түрткі бағаны ... оның ... ... ... ... анықтайды. Сонымен қатар
тұтынушыларға баға ... ... ... ... ... ... ... дамуына және тұтынушылардың
қажеттеріне байланыстты, өткізу кезінде ... ... ... да көңіл бөледі. Сонымен қатар көзделген табысқа жету
үшін қанша ... ... ... ... ... бөлшек сауда т.б.
• Жарнама бөлімінде- өндірісті өткізу, тауарды сатып алушыларға
қарай жылжыту, ... ... ... ... ... ... пайдалану. Оған көп көңіл бөлуде. ... ... ... ... үшін ... ... тарату құралдарын, сыртқы жарнама түрлерін қолданады.
• Маркетингті бақылау бөлімінде- бұл әдіс арқылы өз мақсаттарына
жету үшін маркетингтік іс-әрекеттердің барлығын ... ... үшін үш ... ... жылдық жоспардың орындалуы,
пайда деңгейі және стратегиялық бақылауларды жүргізеді.
“Рахат” ... ... ... ... ... оның
рынокқа ұсынған тауарына, рынок жағдайына байланысты. Неғұрлым кәсіпорын
жұмысы күрделі ... ... ... да көп болып, тұтынушылардың қанағатын
қанағатандыру мен бірге тауар ассортиментін қалыптасады.
Тауар ассортименті- кәсіпорын өндірген белгілі ... ... ... Оған әр ... ... ... кіреді, мысалы (ирис,
шоколад, вафли және т.б.) ... ... ... ... әр ... ... ие болады.
Соңғы жылы“Рахат” шығаратын өнімді көркемдеу жағынан ынталана жұмыс
істеуде. Кондитер тағамдарының барлығы тәжірибе жүзінде ауыстырылады.
Қазіргі кезде ... ... ғана ... ... және ... бойынша бәсекеге қабілетті өнім өндірісі тәжірибие жүзінде
жетілген. Сонымен қатар, тауарды ... ... үшін ... ... құрылымы келесі бағыттарды енгізді:
* “Рахат” АҚ-ның бейнесін ... ... ... ... деңгейін дамыту;
* “Рахат” АҚ-ның бейнесін қалыптастыру баспасөз ... ... ... ... енгізді.
Баспасөзде бейнелеу үшін төмендегідей ақпараттарды қолданды:
Тауарлық жарнама келесі бағыттарда белсенділікті енгізеді:
1. “Рахат” АҚ ... ... ... сату ... ... үшін ең көп мөлшердегі сұраным кезінде үш басылымда айына
төрт рет жарияланады. Жаз айларында өнім туралы кең түрдегі ақпарат
айына бір рет ... ... ... ... ... ... ... жарнама; Алматы
қаласы үшін айына 4-5 рет; Республикалық газеттерде айына екі ... ... ... жергілікті басылымдарында айына бір
реттен жарияланады.
3. Өнімнің жеке түрлерін жылжыту бойынша тауарлық жарнама; Баспасөзде
арнайы ... ... ... ... ... қосымша құралдар
пайдаланады. Оларға визуалды жарнаманың стационарлық объектілері,
үнпарақтар, плакаттар, ... ... ... ... АҚ туралы ақпараттану мақсатында ... еске ... ... ... Оны ... ... және ... арқылы
кондитер тағамдарына ең көп мөлшердегі сұраным кезінде жоспарланып отыр.
Теледидарда жеке хабарлармен қоспалар арқылы, ... ... жыл ... ... ... ... орындау керек. Осындай жарнаманың
мақсаттарына жету үшін визуалды жарнаманың стационарлық объектілері тиімді.
Сонымен, тауарды жылжыту ... ... ... ... ... ... ететін ынталандыру, насихаттау, жеке сатулар,
делдалдармен өзара ... және ... да ... ... ... күрделі жүйесін басқарып отыр.
III-Тарау. “Рахат” Акционерлік Қоғамының жұмысын жақсарту жолдары мен
ұсыныстар.
Негізінен “Казпочта” ... ... ... ... ... шараларды қолданған жөн:
1. Компанияның корпоративті рухын қалыптастыру. Егер кәсіпорында
оған деген берілгенділік, сүйіспеншілік болмаса, онда ол ... ... өз ... ... ... ... ... осындай жайды
қалыптастыру әрбір фирманың басты міндеті болып саналады. Әр жұмысшы ... ... ... бөлігі ретінде өзін тануы қажет және ол компанияға
деген берілгенділік, ... ... ... әр жұмысшыда оята білу керек.
2. Маркетинг бөліміне қызмет сапасымен айналысатын топты құру. ... ... ... ... тиіс және әр ... ... бір түрін тіркеп, сол түрлерге байланысты арнайы ... ... және ... ... ... ... ... [7]
3. Әр түрлі жарнамалық акциялардың ұйымдастырылуы. Бұл өз кезегінде
3 айда 2 ... одан да көп рет ... ... ... Бұндай шаралардың басты
мақсаты- тұтынушылар ... ... ... ... ... кәсіпорын қызметіне ... ... ... ... ... ... тауарына тұтынушылардың
көңілін аудару; тұрақты тутынушыларды мадақтау, мысалы олар үшін белгілі
бір жеңілдіктер, ... ... ... ... ... жарнамалық
акциялардың артықшылығы- тұтынушылардың кең ауқымын қамтуы және бұл ... ... бұл ... сіз ... ... ... ... болады. Сонымен қатар сіз осындай акцияларды өткізу барысында
маркетингтік зертеулерді ... ... ие ... және ... ... ... ... сегменттеп, тауарды нарықта
орналастыра алады. [8]
4. Плакаттық және басқа да ... ... ... мен ... екі деңгейлі корпоративті папкалар, қалта
күнтізбелерін шығарылуы қажет. Берілген ... ... ... ... оның ... жасау керек.
5. Тұтышушылармен тікелей жұмыс істейтін фирмалық бөлімдеріндегі
жүргізушілері ... ... ... ... ... ... ... “Казпочта” АҚ жәйлі ақпараттардың айтарлықтай көлемін алып жатқанын
есепке ала отырып, республика аумағының барлығында тұтынушыларға әсер ... ... ... алғашқы кезде Республикалық арналарда шоғырландыру
керек.
Кәсіпорындардың тауар таңбасын пайдалану маркаларға сатып алушыларды
жұмылдыруға тікелей әсер етеді.
6. Сонымен қатар әрбір ... ... ... ... кез ... ... таныс болу үшін, Internet жүйесінде кәсіпорын
сайты ... ... Бұл ... ... ... толықтай ақпараттар
берілуі қажет. Атап айтқанда, кәсіпорынның тарихы, яғни қашан құрылды,
қандай бағытта ... ... ... ... ... ... ... мен байланыс телефондары және т.б. осы сияқты маңызды
мәліметтер. Ал бұл өз ... ... ... ... ... ... ол туралы халықтың ақпаратпен қатмылуын қамтамасыз
етеді.
7.Бұқаралық Ақпарат ... ... ... ... ұлғайту. Өйткені соңғы кездері теледидар, радио болсын, газет-
журнал беттерінде Біз “Казпочта” жарнамасын ... ... ... жоқ.
Ал оның алдында болған жарнама, бұдан 1-2 жыл ... ... ... жағынан әлде қайда артта қалып келеді деп айтуымызға болады. ... бұл жер де көп ... ... ... және оның ... ... беттеріне шығуының жиілігін көбейту керек.
8. Директ-мейл технологиясын пайдалану, яғни ... ... ... Бұл ... ... кәсіпорынның бағалары жайлы
ақпараттар, кәсіпорынның жалпы жағдайы туралы мәліметтерді ... ... ... ... ... ... бұл ... қызметтердің нарыққа әсер ететін факторларды
ескеру қажет.
Кәсіпорын қызметтерінің нарықта сатылуына көтпеген факторлар әсер ... ... ... және микроорта факторлары.
Өткізілуге әсер ететін микроорта факторлары төмендегі 4-ші ... 4. ... ... әсер ... ... ... [9]
|Жағымды факторлар ... ... ... ... ету ... ... ... ... ... ... істеп |Кәсіпорынның жұмысшыларының |
|тұруы ... ... ... ... ... ... ... жоғалту|
|Тұтынушылардың кәсіпорын қызмет |Тұтынушылардың кәсіпорын қызметіне |
|сапасына ... ... ... ... ... кәсіпорынға деген |Аудиторияда кәсіпорынға деген ... ... ... |жағымсыз пікірдің қалыптасуы ... ... ... факторлардың әсерін төмендету немесе
мүлдем жою үшін келесіні қолдануға болады:
1. Өндірістік қорларды ... жаңа ... ... ... жұмысшылардың көңіл-күйлерін қадағалау (жоғарыда айтып
кеткендей кәсіпорынның ... ... ... ... ... өткізудің жаңа нарықтарын іздеу, бірақ бұл жерде бұрынғы
байланыстарға да көп көңіл бөлу керек;
4. Қызмет ету деңгейін жоғарлату
5. Кәсіпорын ... ... яғни ... ... ... ... беріп отыру;
Қызмет етуге әсер ететін ... ... 5-ші ... 5. ... ... әсер ... ... факторлары [9]
|Жағымды факторлар ... ... ... ... ... |Қызмет көрсетушілердің құқықтарын |
|қолдайтын Заңдардың қабылдануы ... ... ... ... ... ... |Инфляция деңгейінің өсуі ... ... ... ... ... қымбаттауы |
|Тұтынушылардың қызмет сапасына деген|Тұтынушылардың қызмет ... ... ... ... ... ... жағымсыз әсерін төмендету үшін кәсіпорын тарапынан
ешқандай әрекеттер жасауға ... бұны шешу үшін ... ... ... ... қажет.
10. Кәсіпорынның жұмысын ... үшін ол ... ... жақсы қарым-қатынаста болу керек. Ол үшін ... ... ... ... ... жұмыс істеуі қажет:
Схема 1. Ақпаратпен алмасу [10]
Осы схемада көріп отырғанымыздай, егер ... өз ... әрі ... орындағысы келсе, онда схемада келтірілген тізбек
бойынша ... ... ... Бұл ... еліміздің және де ... ... ... кәсіпорындардың жұмысын елеулі жетістіктерге
жетелеуде.
10. Сонымен ... ... өз ... ... мақсатында көптеген
көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысуы керек. Оның басты мақсаты– ... ... ... ... ету, ... ... деген
жағымды пікір қалыптастыру және ... ... ... ояту. Осы
жәрмеңкелерде тауарды көрсетіп қана қоймай, оны ... ... ... ... беру керек. Басқа сөзбен айтқанда, әр түрлі дигустациялар
өткізіп, сол арада халықтың ... ... ... Бұл ... өнімге деген
халықтың ойы, оның сапасына, орамасына және тағы осы ... ... осы ... ... ... өнім өндіру барысында
ескеруге болады.
11. Тағы да ескеретін бір ... бұл жаңа ... ... және ... талабының дамуына сай жаңалықтарды енгізу, бұл
өнім ... ... ғана ... емес ... қатар, өндірісті басқару,
оны нарыққа шағару, сату процестеріне де қатысты айтылған мәселелер.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен, мен ... ... ... ... ... Алдыма қойған мақсаттар мен ... іске ... ... ... анықтама бере отырып, оның түрлерімен формаларын білу
маркетинг өзінің ісін дұрыс істеуге сонымен қатар экономикалық және ... ... ... ... ... ... өттім.
Жаңа экономикалық шарттарда Қазақстан халқының жағдайын ... үшін ... ... бір ... ... ... деп ... кеткен
болатынбыз. Осы шарттарда маркетинг ерекше орынға ие ... ... ... ... қалыптастыру кезінде осы механизмнің ең
көкейтесті құрамдасы ... ... ... ... кеңінен
тарай бастады. Осыдан келесідей қорытындыны шығара аламыз:
➢ Нарықтық қатынастар жағдайында маркетинг өндіруде, ... ... ... ... ... болып табылады. Оның
қызметіндегі негіз қаланатын принциптер- сатылатынды өндіру, ... ... ... ... ... өндіруде кәсіпорын
оған деген сұранысқа сәйкес жұмысын қайта құрады
➢ Егер де кәсіпорынның нарықты, сұранысты, тұтынушылардың ... ... ... қанағаттандыратын тауар шығаратындарды, нарыққа
ықпал ететін және өздерінің мүдделерінің сұранысын зерделейтін
жағдайда болса, ... қол ... ... ... ... ғылыми талдамаларды заттандырады, материалдық және
игілікті ұдайы ... ... Оның ... ... және ... қоғамды жоғары сападағы құралдармен, еңбек
заттармен және ... ... ... ... ... ... табылады.
➢ Өндірістің тиімді жұмыс істеуі өндірістің жоғары техникалық деңгейін,
өндіріс және еңбекті ұйымдастыруды, кадрларды орналастыру, тәрбиелеу
және ... ... ... ... және ... қамтамасыз етеді.
➢ Сонымен қатар, өндірістің тиімді жұмыс істеуінде ақпараттық ресурстар
елеулі орын алады. ... ... ... ... ... өз ... пайдалану өндірісте шығарылатын бұйымдардың
технологиялық конструкциясын әзірлеуге және отандық және халықаралық
нарықтарды өткізуді ұйымдастыруға көмектеседі.
Осындай ... ... ... ... ... реформасы бүгінгі таңда елеулі жетістіктерге ие.
Оның ... ... ... ... таңда өндіріліп жатқан және сапасы күмән
келтірмейтін, ... ... асып ... кем ... ... болуы. Уақыт-әділ қазы, көш- жүре түзеледі дегендей, дамушы елдердің
бәрі де өз ... ... ... Сол қатарда Қазақстанның да
аяғынан тік ... ... және ... ... ... ... елдер қатарына қосылу үшін біз, ұстанған ... ... жүре ... қажет. Ал бұны жүзеге асыру үшін бізде барлық ... да мен бұл ... ... ... ... ... яғни «Рахат» акционерлік қоғамының қаржылық, ... ... ... оның ... ... ... ... байланысты қабылданған заңдарға сүйене отырып,
олардың дұрыс іске асу жағдайына тоқталдым.
Қолданылған әдебиеттер
1. Қазақстан Елбасының ... ... ... Жолдауы
2. Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы, Астана, 2004 жыл 19 наурыз
3. «Рахат» акционерлік қоғамының жылдық ... ... ... ... А.Қ., ... Қ.Ә. Кәсіпорын экономикасы, Алматы
“Экономика” 2003
5. Қаржы-қаражат 2003 жыл, ... ... ... ... ... ... 2003год, май
7. Мир Евразии 2004 год, №1 (4) январь,
8. Вестник университета “Туран” ... ... ... В.В., ... С.В. План ... и контроль его
исполнения. “Корпоративный маркетинг”, 2001
10. И.М. Синяева ... ... в ... ... М., ... ... Д., ... А., под. ред. Харейонова Е. Настольная
энциклопедия PR. -М.: ... ... ... ... В.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятия, Минск,
2000
13. Саясат 2002 жыл, №1
14. Вестник университета “Кайнар” 2002год, ... ... ... ... ... “Экономика” 2003
16. Сатыбалды С. Маркетинг –нарықтану. Оқулық, -Алматы: Білім, 1994
17. Бурцев В.В. Сбытовая и ... ... ... ... Г.Е. ... ... ... орны:/ стратегия
экономической стабилизации Казахстана: Алматы, “Экономика”, 2000
-----------------------
Кәсіпорын
Мәліметті тарату
БАҚ
Ақпарат
Маркетинг
бөлімі
Маркетингті
зерттеу
Маркетингті бақылау
Жарнама бөлімі
Баға
бөлімі
Өткізу
бөлімі
Маркетинг ...

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маркетингтің негізгі принциптері17 бет
Фирманы басқару жүйесіндегі маркетинг негіздері49 бет
Кәсіпорынның маркетингтік қызметі және жарнаманың рөлі9 бет
Token Ring желілік технологиясы2 бет
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
«ТеңізҚұрылыс» ЖШС-нің маркетингтік қызметін талдау52 бет
Ішкі маркетингтік ақпарат жүйесі26 бет
Алматы қаласындағы "Алтын Кредит Банк" АҚ53 бет
Алматы қаласындағы метро құрылысы30 бет
Ақпарат11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь