Банктік қызмет көрсету шарты

ЖОСПАР

Кіріспе

1. Банктың шығу тарихы
2.Банк ісінің сенімділігі мен тұрақтылығы

3. Банк жүйесінің құрылымы мен атқаратын қызметі
3.1 Ұлттық банк
3.2 Коммерциялық банк

4. Қазақстан Республикасының банк жүйесінің дамуы

Қорытынды.

Пайданылған әдебиеттер тізімі:
Кіріспе
Банктің мәнін ашпас бұрын, алдымен оның осы заманғы ұғымын қарастырып көрелік. Банк істерінен хабары жоқ адам оны тек ақшаны сақтаудың орны деп жаңсақ әрі үстірт ойлап қалуы мүмкін. Банк қызметтері әр түрлі. Сондықтан да адамдардың банк туралы түсініктері де әр қилы.
Кейбіреулер оны мекеме, енді біреулері оны ұйым, үшінші біреулер оны экономикалық басқарудың органы деп санаса, ал тағы біреулері оған делдалдық ұйым ретінде қарайды жэне т.б. Банктің мұндай анықтамаларын оқулықтар мен ғылыми әдебиеттерден, кезеңдік баспасөзден, тіпті заң, ереже, нұсқау секілді ресми құжаттардан да кездестіруге болалды. Алайда, банктің мәнін терең зерделеген И.О. Лаврушин айтып кеткендей, осы заманғы банк ұғымына қатысты жоғарыда аталғандардың барлығы дерлік шындыққа толық сәйкеспейді, әрі банктің мәнін ашып көрсетпейді.
Ол банк мәнін зерделеудің мынадай әдістемелік негіздерін ұсынады:
- банк мәнін макродеңгейде оның қызметімен байланыстыра отырып талдау;
- оның мәнін әр түрі тұрпаттарына қарамастан банктің біртұтас жүйесі ретінде қарастыру;
- банктің мәнін ашып көрсету оның басқа экономикалық институттардан айрықшаланатын өзіндік ерекшеліктерін ашуды қажететеді;
- банк мәнін ашып көрсету оның құрылымын ашып көрсетуді қажететеді.
Әрине, банктің мәнін оның қандай да бір клиентке қатынасы бойынша қызметін қарастыру арқылы түсінуге болмайды. Банк нақты клиентке қатынасы бойынша бірқатар өз қызметін орындауы мүмкін, бірақ бұған қарап оны банк деп ұғуға болмайды. Нақты клиентке банк көрсететін 100-120 қызмет түрлерінің бәрі бірдей қажет бола бермейді. Сол себепті де банктің мәнін тал-дағанда жеке бір банктің операцияларымен шектеліп қалмау керек. Бұл мағынада оның мәні дерексіз ұғымға айналып шыга келеді, ол нақты банк кызметінің бүкіл сипаттамасып біртұтас ретінде қарастыруы мүмкім
Банктер — несие беруге, ақша есептері мен құнды қағаздар операцияларында делдалдыққа маман-дандырылған экономикалық мекеме. Меншік түріне қарай банктер акционерлік, серіктестік, дербес, кооперативтік, муниципалдық (коммуналдық), мемлекеттік (ұлттық), мемлекеттің қатысуымен құрылған мемлекетаралық болып бөлінеді. Банк қызіметінде үш түрлі операция жүзеге асырылады: паюсивті, активті және делдалдық (комиссиялық) операциялар.
Паситвті операциялардың көмегімен Банк. өз қызметіне қажетті ақша қаржысын — өз қаржысын, сондай-ақ өзіне түскен және айналымға қосылған қаржыларды шоғырландырады. Өз қаржысы, кұрылтайшылар жарнасы (ұзақ мерзімді несие болуы да мүмкін), акциялар мен облигациялардан түскен қаржы, күнделікті пайдадан, резерв қорына бөлінетін аударылым, бөлінбейтін пайдадан құралады. Түісетін және айналымға қосылатын қаржы клиенттердің ағымдық, мерзімдік және жинақ есептеріне салатын ақшаларынаң сондай-ақ айналымға қосылатын несие ақшадан түседі. Бұған қоса ақша түсіруде банкаралық қарыз (ссудалар), вексельдерді есептеу және қайта есептеу маңызды роль атқарады.
Банктің өз қаржысы мұндағы бар қордың аз бөлігін ғана құрайды. Әдетте, ірі банктерде өз қорының үлесі 10 проценттен аспайды және банік неғүрлым . ірі болған сайын оның өз капиталының үлес салмағы да солғұрлым аз болады.
Активті операциялар пайда алу мақсатымен құралған ақша қорын пайдалануға бағытталған. Ол несие (есепті қарыз) және инвестициялық болып бөлінеді. Өз кезегінде кредит операцияларын түрлі өлшемдерге қарап топтастыруға болады: а) мерзімділігі бойынша талап етілетін қарыз, қысқа мерзімді (1 жылға дейін), орта мерзімді (1 жылдан 5 жылға дейін) және ұзақ мерзімді (5 жылдан да әрі); ә) қамтамасыз ету сипаты бойынша вексельді есепке алу, вексель кепілдігі, тауар және тауар құжаттары кепілдігі, қозғалмайтын мүліктер, құнды қағаздар арқылы және қамтамасыз етілмейтін (бланкілер) қарыздар. Өтеу тәсіліне қарай несие бірден өтелетін және бөліп-бөліп өтелетін болып бөлінеді. Процентті төлеу несие беру кезінде бірден немесе бүкіл мерзім ішінде бөліп-бөліп, я болмаса оны өтейтін сәтте жүзеге асырылуы мүмкін.
Несие оның кімдерге берілетініне қарай да бөлінеді, мәселен,лкәсііпкерлерге, мемлекетке, халыққа,, қор биржалары делдалдарына, банктерге беріледі
Инвестициялық банк операциялары құнды қағаз-дарды сатып алудан тұрады. Құнды қағаздарды иемдену банкті- қор биржасында алыпсатарлыққа итермелеп, банк активтерінің өтімділігін төмендетеді, бірқатар елдерде депозиттік-қарыз және инвестициялық қызметті қатар атқаруға шек қойылған.
Активті және пассивті операциялар бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл, әсіресе «алдамшы ақша» мысалынан айқын көрінеді. Ол банктің клиентке бөлген қарыз ақшасы оньщ есебінен осы банкке салынған жағдайда болады, сөйтіп активті операция пассивті операцияға жоқ жерден айналады.
Қазақстан Республикасының банктер жүйесі -ұлттық экономиканың басқа секторларымен салыстырғанда, нарық талабына сай өзгерістерді жедел қабылдайтын және экономикалық базистегі өндірістік қатынастар мен өндіргіш күштердің даму зандылықтарына тез сыңай танытатын, салыстырмалы дербестігі бар ақша секторы. Қазақстан Республикасында екі деңгейлі банктер жүйесінің дамуының жаңа кезеңі басталды. Екінші деңгейдегі банктердің халықаралық стандартқа өтуімен байланысты Ұлттық банк және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау агенттігі тарапынан коммерциялық банк қызметтерінің сандық және сапалық көрсеткіштеріне қойылатын талап күшеюде. Бұған бір жағынан, банкаралық бәсекенің ықпалы әсер етсе, ал екінші жағынан шет ел капиталының банк секторына енуі қозғау салды. Қазақстан экономикасына шет ел инвестицияларын тартумен қатар елімізде сырткы экономикалық қатынастар да дамуда. Ал бұл процесс өз кезегінде банк менеджментінің сапасын халықаралық деңгейге көте-руді талап етеді. Міне осыған байланысты банктер жүйесіне теориялық әзірлігі терең және практикалық қабілеті мол мамандар дайындау мәселесі де жаңа белеске көтерілді. Банктер жүйесінің инфляцияны тежеуде, нақты секторды инвестициялауда, ақша айналымын ұйымдастыруда және экономиканың; макродеңгейде реттеуде атқаратын рөлі арта түсті.
Қазіргі кездегі коммерциялық банктер — клиенттерге әр түрлі қызметтер яғни, несие беретін, валюталық және депозиттік операциялармен айналысатын, кассалық есеп айырысу қызметін жүргізетін шаруашылық субъектілермен үзеңгілес, әрі серіктес ерекше кәсіпорын. Сондықтан экономиканы басқаратын мамандардың банк ісін ұйымдастырудың ғылыми және практиқалық негізін оқып-үйренуінің маңызы зор. Жоғарыда аталғандай, Қазақстан Республикасы банктерінің халықаралық стандартқа көшуіне байла-нысты қойылатын талаптар күшейген сайын кәсіби деңгейі жоғары болашақ банкирлер дайындау жауапкершілігі де арта түспек. Бұл жауапкершілік "Банк ісі" пәнін жан-жақты, терең әрі сапалы окытумен тікелей байланысты.
"Банк ісі" пәнін оқыту "Банктік құкық", "Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу", "Банктегі бухгалтерлік есеп және аудит", "Ақша-несиелік реттеу", "Халықаралық валюталық жүйе" пәндерімен қатар оқытылады. "Банк ісі" пәнін студенттерге оқытудағы мақсат — банк қызметін өркениетті деңгейде атқара алатын, кәсіби жоғары маман болу үшін қажетті банк ісін ұйымдастыру жөінде ғылыми және практикалық білімдер негізін беру.
Пайданылған әдебиеттер тізімі:
1.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
2.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциялық нормативтер туралы» ереже.
3..«ҚР ұлттық банкі туралы» ҚР заңы. 30.03. 1995.
4.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
5.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған лруденциялық нормативтер туралы» ереже.
6."Коммерциялық банктер операциялары", Мақыш С.Б., Алматы-2004ж.
7.Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И. — М., 1992.
8.Банки и банковские операции в России / Под ред. Лапидуса М.Х. - М., 1996.
9.Банковское дело / Под ред. Колесникова В.И. — М., 1995.
10.Банковское дело: стратегическое руководство / Под ред.
Платонова В., Хиггниса М. — М.: Консалтбанкир, 1998.
11.Банки и банковские операции / Под ред. Жукова Е.Ф. — М.,1999
12.Қазақстандағы депозиттер нарығы –Қаржы-Қаражат,2001,N
13.Сейітқасимов.Ғ.С.Ақша,Несие,Банктер.-Алматы,2001.
14."Ұлттық банктің статистикалық бюллетені"-1999-2004жж-Ақиқат,1999,N5.
15.Коммерциялық банк құрылымы.- "АльПари" 2002ж, 6.
16."Коммерциялық банктер операциялары", Мақыш С.Б., Алматы-2004ж.
17.Екінші деңгейдегі банктердің несиелік саясаты.-Аль-Пари,2004,N6. 18.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
19.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған пруденциялық нормативтер туралы» ереже.
20.«ҚР ұлттық банкі туралы» ҚР заңы. 30.03. 1995.
21.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
22.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған лруденциялық нормативтер туралы» ереже.
23.Қазақстандағы депозиттер нарығы –Қаржы-Қаражат,2001,N
        
        БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТЫ
ЖОСПАР
Кіріспе
1. Банктың шығу тарихы
2.Банк ісінің сенімділігі мен тұрақтылығы
3. Банк жүйесінің құрылымы мен атқаратын қызметі
3.1 Ұлттық банк
3.2 ... ... ... ... банк ... дамуы
Қорытынды.
Пайданылған әдебиеттер тізімі:
Кіріспе
Банктің мәнін ашпас бұрын, алдымен оның осы заманғы ... ... Банк ... ... жоқ адам оны тек ақшаны сақтаудың орны ... әрі ... ... қалуы мүмкін. Банк қызметтері әр түрлі. Сондықтан
да ... банк ... ... де әр ... оны ... енді ... оны ұйым, үшінші біреулер оны
экономикалық басқарудың органы деп ... ал тағы ... оған ... ... ... жэне т.б. ... мұндай анықтамаларын оқулықтар мен
ғылыми әдебиеттерден, кезеңдік баспасөзден, тіпті заң, ... ... ... ... да кездестіруге болалды. Алайда, банктің мәнін
терең зерделеген И.О. Лаврушин айтып кеткендей, осы ... банк ... ... ... ... ... ... толық сәйкеспейді,
әрі банктің мәнін ашып көрсетпейді.
Ол банк мәнін зерделеудің мынадай әдістемелік негіздерін ұсынады:
банк мәнін макродеңгейде оның ... ... ... ... ... әр түрі тұрпаттарына қарамастан банктің біртұтас жүйесі ретінде
қарастыру;
банктің мәнін ашып көрсету оның ... ... ... ... ерекшеліктерін ашуды қажететеді;
банк мәнін ашып көрсету оның құрылымын ашып көрсетуді ... ... ... оның ... да бір ... ... ... қарастыру арқылы түсінуге болмайды. Банк нақты клиентке қатынасы
бойынша ... өз ... ... ... ... ... қарап оны банк
деп ұғуға болмайды. Нақты клиентке банк ... 100-120 ... бәрі ... ... бола ... Сол ... де ... мәнін
тал-дағанда жеке бір банктің операцияларымен шектеліп қалмау керек. Бұл
мағынада оның мәні дерексіз ... ... шыга ... ол ... ... бүкіл сипаттамасып біртұтас ретінде қарастыруы мүмкім
Банктер — несие ... ақша ... мен ... ... ... маман-дандырылған экономикалық мекеме. Меншік
түріне ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік (ұлттық), мемлекеттің қатысуымен
құрылған мемлекетаралық болып ... Банк ... үш ... ... ... ... ... және делдалдық ... ... ... ... өз қызметіне қажетті ақша
қаржысын — өз қаржысын, сондай-ақ өзіне ... және ... ... шоғырландырады. Өз қаржысы, кұрылтайшылар жарнасы (ұзақ мерзімді
несие болуы да мүмкін), акциялар мен ... ... ... пайдадан, резерв қорына бөлінетін ... ... ... ... және ... ... ... клиенттердің
ағымдық, мерзімдік және жинақ есептеріне ... ... ... ... ... ақшадан түседі. Бұған қоса ақша түсіруде
банкаралық қарыз (ссудалар), вексельдерді ... және ... ... роль атқарады.
Банктің өз қаржысы ... бар ... аз ... ... ... ірі ... өз ... үлесі 10 проценттен аспайды
және банік неғүрлым . ірі болған ... оның өз ... үлес ... ... аз болады.
Активті операциялар пайда алу мақсатымен құралған ақша ... ... Ол ... ... ... және ... болып
бөлінеді. Өз кезегінде кредит операцияларын түрлі өлшемдерге қарап
топтастыруға ... а) ... ... талап етілетін қарыз, қысқа
мерзімді (1 жылға дейін), орта ... (1 ... 5 ... дейін) және ұзақ
мерзімді (5 жылдан да әрі); ә) ... ету ... ... ... алу, ... ... тауар және тауар құжаттары кепілдігі,
қозғалмайтын мүліктер, құнды қағаздар арқылы және ... ... ... Өтеу ... ... несие бірден өтелетін және бөліп-
бөліп өтелетін болып бөлінеді. Процентті ... ... беру ... ... ... ... ... бөліп-бөліп, я болмаса оны өтейтін сәтте жүзеге
асырылуы мүмкін.
Несие оның ... ... ... да ... ... халыққа,, қор биржалары делдалдарына,
банктерге беріледі
Инвестициялық банк ... ... ... ... ... ... қағаздарды иемдену банкті- қор биржасында алыпсатарлыққа итермелеп,
банк активтерінің ... ... ... ... ... және ... қызметті қатар атқаруға шек қойылған.
Активті және пассивті операциялар бір-бірімен тығыз байланысты. ... ... ... ... ... көрінеді. Ол банктің клиентке бөлген
қарыз ақшасы оньщ есебінен осы ... ... ... ... ... ... ... операцияға жоқ жерден айналады.
Қазақстан Республикасының банктер жүйесі -ұлттық ... ... ... нарық талабына сай ... ... және ... базистегі өндірістік қатынастар мен өндіргіш
күштердің даму зандылықтарына тез сыңай танытатын, салыстырмалы дербестігі
бар ақша секторы. Қазақстан ... екі ... ... ... жаңа ... ... Екінші деңгейдегі банктердің халықаралық
стандартқа өтуімен байланысты Ұлттық банк және Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығы мен ... ... ... ... және ... ... коммерциялық банк қызметтерінің сандық және ... ... ... ... ... бір ... ... ықпалы әсер етсе, ал екінші жағынан шет ел капиталының банк
секторына енуі қозғау ... ... ... шет ел инвестицияларын
тартумен қатар елімізде сырткы экономикалық қатынастар да дамуда. Ал бұл
процесс өз ... банк ... ... ... ... ... ... етеді. Міне осыған байланысты банктер жүйесіне ... ... және ... ... мол ... ... ... де
жаңа белеске көтерілді. Банктер жүйесінің инфляцияны ... ... ... ақша ... ... және ... реттеуде атқаратын рөлі арта түсті.
Қазіргі кездегі коммерциялық банктер — клиенттерге әр түрлі қызметтер
яғни, несие беретін, валюталық және ... ... ... есеп айырысу қызметін жүргізетін шаруашылық субъектілермен
үзеңгілес, әрі серіктес ... ... ... ... ... банк ісін ... ғылыми және практиқалық негізін оқып-
үйренуінің маңызы зор. ... ... ... ... ... ... көшуіне байла-нысты қойылатын талаптар
күшейген сайын кәсіби ... ... ... ... дайындау
жауапкершілігі де арта түспек. Бұл жауапкершілік "Банк ісі" пәнін ... ... әрі ... ... ... ... ісі" ... оқыту "Банктік құкық", "Инвестицияны қаржыландыру және
несиелеу", "Банктегі бухгалтерлік есеп және аудит", "Ақша-несиелік реттеу",
"Халықаралық ... ... ... ... ... ... ісі" пәнін
студенттерге оқытудағы мақсат — банк қызметін өркениетті ... ... ... ... ... болу үшін қажетті банк ісін ұйымдастыру жөінде
ғылыми және практикалық білімдер негізін беру.
1. Банктың шығу тарихы
Бірқатар ғалымдардын пікірінше, ... ... ... ... ... - XIV және XV ... Италияда несие
қатынасының кең ауқымды дамуымен байланысты дамыған. ... ... ... да ... - ... ... ... делдалдары ретінде
пайда болды деп есептейді.
«Банк» сөзі «үстел» мағынасын беретін ... ... ... ... - ... ... сауда- саттығы қызу жүретін аландарға
қойылатын. Сауда - саттық мемлекеттерде, қалаларда және жекелеген қалаларда
шақа соғылатын (чеканившихся) әр түрлі ... ... ... Бұл
жағдайда көптеген монетаның айналасыан хабары бар, айырбас бағамы бойынша
кеңестер беріп, бағалай алатын ... ... ... болды. Бұл
айырбастаушы мамандар әдетте өз үстелдерімен нарықтарда отырды. X ... ... ... ... айналды, сол себепті де өздерінің ерекше
банко-үстелдері бар айырбастаушы банкирлер ... ... әрі олар ... ... ... және ... да елдерде кеңінен тарайды.
Әр түрлі монеталарды бір-бірімен үзбей айырбастау үшін ... ... ... ... бұл айырбастаушы-үстелдер айырбастаушы-үйге
айналады. Бұл үйде құны әр ... ... ... жүзеге
асырылады.
Алайда ақшаның табиғатын валюталарды айырбастау бойынша операциялармен
қатар қою банктердің шығу тегін жаңсақ ұқтыруға әкеп ... Бұл ... ... ... ... ақша ... ... бастағанда ғана
пайда болған тәрізді етіп көрсетеді. Әрі ... да ... - ... ішкі
нарықтағы айналыста жүрген кезеңде ... ... ... ... ... ... эрамызға дейінгі VI ғасырларларда Ежелгі
Вавилонда салым ақшаларды қабылдау және осы ақша ... ... ... кездескен. Мұндай валюталық және несиелік операциялар біздің
эрамызға дейінгі VI ғасырда Грецияда да тәжірибеде кездескен.
Тарихшылардың ... ... бұл ... жеке ... ... ... де ... Храм ақша мен құндылықтарды сақтаудың
сенімді орнына айналды, ... ол ... ... ... ... ... еді. Храмдар тауарлық ақшаны сақтау секілді ақшалай операцияларды
ұдайы жүргізіп отырды. Ал бұл салмақ ... ... ... ... есеп айырысу секілді қосымша операцияларды қажет етті.
Храмдар негізгі ... ... ... ... ... ... Оны заң ... қатаң сақтай отырып рәсімдеді әрі берілген
қарыз үшін пайыз өндіріп алды.
Сол уақытта-ақ адамдар көп ... ... ... ... ... ... ұқты. Сондықтанда ақшаны уақытша пайдалануға
беріп,одан пайыз алудың немесе сауда және ... ... ... ... да ... осы уақытша несиені жоғары пайызбен беретін өсімқорлық пайда
болды, ссуданың ... ... ... ... қойылатын өктем шартымен
жасасқан жеке келісімі жатады. ... үйі ... жеке ... ... ... ... бір мезгілде мемлекеттік сауда-саттық агенттіктері де
әрекет етеді. Ежелгі шығыста олар тамкаралар деп ... Олар ... ... ... ... және сатып алумен айналысты, басқа
мемлекеттермен сауда-саттық жүргізді.
Храмдар, өсімқорлар, сауда үйлері және сауда-саттық агенттіктері
жүзеге ... ... ақша ... ... ... ... ... аса ірі несие кәсіпорны. Осыған қарай
сақталатындай әрі бір текті болуы тиіс. Мұндай сипаттарға
металдар, әсіресе алтын мен күмістер ие ... ... ... ... банк деп ... болмайды. Олар банк деп аталу үшін
несие істерінің даму деңгейі жоғары болу керек әрі несие берушінің өз
клиенттеріне қызмет ... ... ... ... ... ... қажет. Несие операциялары қалай жүйеге
айналады, солай өсімқорлық та тоқтайды, өйткені несие берушілердің
арасында бәсекелестік пайда болады, өсімқор өз ссудасы үшін ... ... ... егер ... ... ... болса қарыз
алушы одан бас тартады. Несие мәмілелерін орындаумен қатар несие
беруші өз клиенттерінің өкімі бойынша есеп айырысу және басқа да
операцияларды ... Банк ... ... есеп ... операцияларын бір
орталыққа шоғырландыратын ақша ... даму ... ... ... ... XVII ғасырда пайда болды.
1619 жылы Венеция қаласындағы қоғамдық серіктестік жиробанк (латынша
girо -айналым) деп ... ... ... ... мен оны ... ... олардың айналысатын негізгі операциялары болды.
Еуропа мемлекет құраған экономикалық қызметке, ... ... ... ... ... ... ену ... айналды. Банк ісінің шынайы
мәні ... ... ... ... даму процесінде
айқындалды. Банк ісін жүргізудің италяндық тәжірибесі өзіндік ... тек ... ... ... ... банк ... содан соң ол депозиттік банкке
және жиробанкке, ақыр аяғында ссуда банкісіне айналды. ... ... ... ... ... ... сауда үйі құрылып, одан алғаш
неміс банктері, ал Францияда француз банктері пайда болды және т.б ... ... ... ... ... ... пайда болып
үлгерді.
Ежелгі банктердің несие операцияларымен қатар трансферит деп ... ... есеп ... да ... ... яғни ... бір кестеден екіншісіне ауыстыру кезінен қолданыла бастады.
Банктер клиенттерімен өзара және клиенттер ... ... ... ... ... ретінде алға шықты. Есеп айырысуды қамтамасыз ету
үшін ежелгі банктер ақшамен тең дәрежеде айналыста ... банк ... ... ... ақша және есеп ... операциялары бір орталыққа
шоғырлана бастады. Ақша шаруашылығының бұл даму кезеңінде банк секілді ... ... ... ... ... ... 40-шы жылдарынан бастап, банктердегі ... ... да ... ... ... және XIX ... ... оған
елдің эмиссиялық банкі ... атақ ... ... ... ... ... ... заңды құралына айналды.
1846 жылы Германияда жергілікті 33 ... ... ... ... ... ... Пруссиялық банк құрылды.
Ресейде банк ісі мемлекттік тұрғыдан дамиды, ал жекеше ... ... жоқ, тек XIX ... соңында ғана (1894 ж) ... банк ... ... банк ... ... ісінің сенімділігі мен тұрақтылығы
Банктік жүйе - нарықтық экономиканың ең ... және ... ... және ... ... дамуы тарихи
тұрғыдан қатарлас жүрді және де олар бір-бірімен ... ... ... ... шаруашылығы қызметінің барлық деңгейіндегі басқарумен тікелей
байланысты болады. Олар ... ... ... ... ... ... қанағаттандыру Жүзеге асырылады. Осы кезде банктер
қаржылық делдал ретінде шаруашылық органдардың ... ... және ... ... ... ... басқа да бос ... ... ... қарыз алушылардың уақытша пайдалануына береді,
ақшалай есеп ... ... және ... үшін ... да ... ... ... арқасында өндірістің тиімділігі мен ... ... ... ... ... ... делдалдар осылай қоғамға ақша ... ... ... ... ... арқылы маңызды халық
шаруашылығы қызметін атқарады.
Банктер нарықтық экономикада басты қаржылық делдалдар болып ... ... ... олар ақша ... ... болатын, жаңа талаптар
мен міндеттемелерді жасады. Клиенттердін салымдарын ... ... ... ... жана ... ... ал ... беру арқылы қарыз алушыға
жаңа талап қойды.
Осы жаңа міндеттемелер мен ... ... ... ... негізін құрайды. Несие беруші қарыз алушыға және соған қатысты
қаржылық институттар қызметінің ... орын ... ... ... қаржылық делдалдық деп аталады.
Әр түрлі көздерден ақша ... ... ... ... ... ақша
қаражаттарының "тобын" құрайды және де оларды жұмыс істеп тұратын капиталға
айналдырып, әр түрлі шарттардағы несиеге ... ... ... ... ... мен ... ... қызмет
көрсетуін ұйымдастыру және несиелік жүйенің қызмет етуі ... ... ... роль атқарады.Нарықтық экономикада банктер
монополистерге айналады және барлық қаржылық капитал ... ... Олар тек ... ... ... ұдайы өндірістің барлық
фазасының аясына ғана кіреді.
|Қаржылық институттар: ... ... ... ... ... |
|қорлар ... ... және ... ... және
басқа жолмен берілетін ... ... ... ... ... | ... қаражаттарын |
|жабдықтаушылары: | ... ... ... ... |
|үкімет, жеке тұлғалар) | ... ... |
| | ... ... ... ... жолымен Нарықта акциялар, обли-
акциялар, облигациялар және ... және ... ... да ... ... ... ... алу арқылы ұсынылатын арқылы алынған ақша
ақша қаражаттары ... ... ... ... ... ... (ақшалай нарық), |
|ұзақ мерзімді капиталдар |
|нарығы (бағалы қағаздар |
|нарығы) |
1- ... ... ... ... ... ретіндегі
ролі.
Несиелік жүйе "ертегідей күшке" ие бола отырып "нақты өндіріске ... ... ... мүмкін. К.Маркс келесіде "Ағылшын банкісі сияқты
мекеменің сауда мен өнеркәсіпке билік ... ... ... ... ... орталығы, барлық экономиканың негізгі түйіні ... ... ... мен ... негізінен экономиканы жалпы
басқарудың мақсаттары және міндеттерімен бірдей, әйтсе де ... ... ... ... ... басқарудың жалпы
мақсатына жетуді қамтамасыз ететін, ... тән жеке ... ... ... ... ... ... ролі оның өзінің қызметтерін
орындау үрдісінде және банк ісін ... ... ... ... табады.
Экономиканы басқару процесінде банктер негізінен ... ... ... ал әр ... ... ең алдымен мүдде ретінде көрініс алады, ал экономикалық мүдде
өңдірістің мақсаты, яғни оны ... ... ... ... ... Мүддеді осылай деп түсінуден келесі туындайды, яғни оларға
қажеттіліктерді қанағаттандыру ... әсер ... ... ... ... әдістері мәселен, несиелеу арқылы, экономикалық әр
түрлі буындарының қарыз қаражаттарындағы қажеттіліктерін әр ... ... ... есеп ... ... экономиканың үздіксіз
қызмет етуіндегі қажеттілігін қанағаттандырады, қоғамдық өнімнің тоқтаусыз
қозғалысын қамтамасыз етеді.
Банктер есеп ... ... ... ... ... үшін
айыппұл, төлем төлеу ісүнін созғаны үшін ... ... өз ... үшін ... ... ... өзінің мүддесін ғана емес,
сонымен қатар, бұл операциялардың басқа да ... ... өз ... ... ... функционалдық (экономикалық),
салалық (министерстволар, компания, фирмалар) және аумақтарды (жергілікті
орган) басқару органдарымен өзара тығыз ... ... ... ... ... органы болғандықтан, оның өз
клиенттерінің алдындағы жауапкершілігі де экономикалық ... ... ... ең ... олар қызмет көрсетін меншік
түріне, ведомствалық ... ... ... ... ... өз ... шаруашылық және ... ... ... ... айналасында өздеріне
әрбір банкті таңдайтын фирмалар мен ... ... Олар ... ... ... ... өзі және ... үшін
операцияларды неғұрлым тиімді жүргізетін несиелік сипаты жүргізіледі.
Банктерде ... ... ... жоқ ... ... болады.
Ең алдымен ол қызмет көрсетілетін клиенттерінің негізгі ... ... ... табылады. Шотта еңбекақы беру, жабдықтаушыларға төлем жасау,
банктік несиелерді қайтару үшін қаражаттың болмауы тек ... ... ... осы шарт ... жұмысының нашар екендігінің күнделікті
оперативті көрсеткіші болып ... ... ... ... ... тиеген тауарларының өткендігін және т.б. білдіреді. Банктің
мәліметтері бухгалтерлік есепті құруды күтпей-ақ ... ... ... ... ... әрі олардың нәтижелерін алдын ала көруге
мүмкіндік береді. Бұл ... өз ... ... ... ... және ... тағдыры мен табыстылығын анықтауға мүмкіндік береді.
Ақша айналымы бірлікпен сипатталады. Қолма-қол және ... ... аясы бір ақша ... ... көрсетеді, әрі өзара тығыз
байланысты. Банктер кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдардың, жергілікті
халықтың шот ... ... ... ақша ... жиынтығын, ал олар
арқылы шаруашылық процестердің ... ... әрі ... ықпал етеді.
Банктік жүйеде қоғамның барлық ақшалай қорларды шо-ғырландырған:
мемлекеттік шаруашылық буындардың ... ... ... ақшалары,
т.б. бар. Банктер осы қорлардың қалыптасуына белсенді қатысады, яғни оларды
пайдалану ... ... ... ақша ... ... және ... ұдайы өндірістік үрдіске әсер етті. Қазақстанның ... ... ... ... жаңа мүмкіндіктер ашылуда. Меншікті
жекешелендіру мен мемлекетсіздендіру нәтижесінде жеке меншік, меншіктің
ұжымдық және акционерлік ... ... ... кең етек ... аралас түрінің негізінде кәсіпорындар қүрылуда. Шаруа ... ... ... ... ... ... (арендатор) және жеке еңбек
қызметімен айналысатын ... да ... ... ... ... ие коммерсанттар, кәсіпкерлер пайда болуда.
Нарықтық қатынастардың дамуы ... ... ... ... ролі ... ... жұмысында бірінші орынға әкімшілдік-
әміршілік ... ... - ... ... алмастырады. Сөйтіп
экономикаға банктік ықпал етудің құндық құрылымдарының мағынасы ... ... ... ... ... және ... ... көшуінде, ең алдымен меншікті жекешелендіру мен
мемлекетсізденудегі ролі айрықша. ... ... ... негізгі мақсаты -
несиелік механизмді жетілдіру, ақша ... ... ... есеп ... ... және төлем тәртібін сақтау ... ... ... 1993 жылы 15 ... ... ... ... валютамыз - төл теңгемізді енгізді. Бірақ инфляция
тоқтамады. Оның шыңы 1994 жылы ... ... 46 %-ға ... Ұлттық банк пен
үкіметтің монетарлық шараларды қабылдауының нәтижесінде шілде ... ... ... ал 1994 жылы ... ... қыркүйекте
-10,9%-ға тең болды.
Инфляцияның төмендеуінің нәтижесі қайта қаржыландыру ... ... ... ... мен несиелік ресурстар аукциондағы %-дық
мөлшерлеменің 460-тан 280%-ға ... яғни ... үшін ... - ... ұсыныс негізінде анықтаған, ... ... ... ресми және
бейресми валюталық бағамдарының жақындасу тенденциясы бар. ... ... ... ... сату көлемі жоғарылауда. ... ... сәті ... ... ... ... ... бас тартуын атауға болады және олар тек агроөнеркәсіптік несие үшін
ғана сақталады. Несиелік ресурстар аукциондарда сатылады.
Ұлттық банк ... ... ... ... максималды
төмендетуде. Мұндай барлық шаралар ұлттық валютаның ... ... ... бойынша жағымды нәтижелер береді.
Мемлекеттік меншікке реформа жүргізуде банктердің ролі ... ... мен ... ... толығымен, олар қызмет
көрсететін клиенттердің қаржылық жағдайына байланысты. Осы орайда банктік
реформа мемлекеттік ... ... ... ... керек. Сондықтан, банктік реформаның негізгі мақсатының бірі -
экономикалың жеке секторын құру және кәсіпорынды жекешелендіруде демеушілік
көрсету болып табылады. Бұдан ... ... - ... ... ... ... ... бағынуы керек. Өйтпесе олар шығынды
несиелерден арыла алмайды, бұл қазіргі ... ... ... ... ... сапасының төмендігіне қатысты.
Банктік реформа кәсіпорындарды жекешелендіруді қайта ... және ... ... ... ... ... ... құруда өз үлесін алуы
керек. Бұл шығынды және ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарды несиелеу мүмкіндігін кеңейтеді. Көп
шығынды кәсіпорындардың өміршең кәсіпорындардан бөлініп және ... ... даму ... ... ... қызмет көрсетілуі қалған
банктердегі нашар, әрекетсіз несиелердің шоғырлануын болдырмауы тиіс.
Банктік ... ... ... ... ... ... ... банктерін құру жолымен жекешеленген кәсіпорындарды қайта құруға
қолғабыс етеді. Сауықтыру банкінің ролі ... ... ... ... табылатын, тиісінше жекешеленген және көп шығынды
кәсіпорындарға корпоративті жетекшілікті ... ... арта ... қорлар жекешелендірілетін кәсіпорындардың саудасына қатысып,
олардың қарыздарын акционерлік капиталға алмастыруы ... яғни ... ... жеке ... көшеді деген сөз.
Банк оның (банк) жүйесінің негізгі элементі болып табылады. Бұл ... ... ... ... оған ... ... ... болуға, жалпы ойын ережесі
бойынша әрекет етуіне ... ... ... ғана тән ... ие ... заң ... қоғамның заң нормалары шегінде
жұмыс істеуі қажет;
өзін-өзі реттеуге, банк жүйесінің баска элементтеріне
(банктік емес институттармен) өзара әрекеттесуге икемді
болуы керек.
3. Банк ... ... мен ... ... ... ... банкінің басқару құрылымы мен қызметін ұйымдастырудың басқа да
мәселелері "Қазақстан Республикасының ұлттық банкі ... Заңы ... ... ... банкі туралы" Ережесі ... ... ... ... ... үшін ... директорат, бас
аумақгық және облыстық басқармалармен қатар, басқа да жергілікті құрылымдық
бөлімшелері бар. Ұлттық банкінің 1996 жылғы ... ... ... ... ең жоғарғы басқару органы ... банк ... ... ... ... Басқарма 9 адамнан тұрады. Оның
құрамына - Ұлттық банк төрағасы, оның 4 ... ... ... ... ... және ... ... Кабинетінің екі өкілі
кіреді. Басқарма мүшелері ҚР ... ... ... мынадай
сұрақтарды шешеді:
мемлекеттік ақша-несиелік саясатын жасайды;
Ұлттық банкі шығарған, банктер ісіне қатысты нор-
мативтік актілерді бекітеді;
Парламент бекіткен тұжырым негізінде ... ... ... ... және ... ... бекітеді;
Ұлттық банкінің банктермен және Қазақстан Респуб-
ликасының бюджетімен операциялар бойынша пайыз-
дық мөлшерлемесін бекітеді;
Қазақстан Республикасының валюталық айырбас ... ... ... ... сақтауға алатын сыртқы активтер типтерін бекітеді;
Ұлттық банкінің жұмысы туралы есеп береді, ... ... ... банк туралы Ережені, Ұлттық банк құрылымын бекітеді және Ұлттық банк
департаменттерінің директорларын тағайындайды;
банктер және олардың филиалдары үшін экономикалық ... ... ... ... қаулылары формасында жүзеге асырады
басқарма ... ... ... ... ... бір рет ... (2-сызба).
ҚР Ұлттық банкнің басқару құрылымы
|Басқарма | ... ... ... кеңесі | ... ... ... ... ... |
|Департаменттер, дербес басқармалар және |
|бөлімдер ... ... ... ... ... ... ... ... сақтау орыны Банкноттық фабрика |
|бағалы қағаздар фабрикасы Приборлық ... ... ... ... ... есеп айырысу |
|Орталығы Банкаралық және қаржылық ... ... ... ... ... т.б. ... ... тек қана ... ... ... бар. ... ... қызмет ету шарттарын, мерзімін, тәртібін анықтау
құқығы Қазақстан Республикасының Президентіне жүктеледі.
Ұлттық банк Қазақстан Республикасының ... шет ел ... ... ... ... ... ... белгілейді.
Қолма-қол ақшаның айналымы, олардың банкінің кассасына үздіксіз оралып
отыру жолымен жүзеге асады.
Қазақстан Республиқасында ақша ... ... жәңе ... ... ... беру ... өз ... енгізумең
байланысты, қолма-қол ақшаның жағдайы 1996 жылға ... ... ... ... ... банктер корреспонденттік шоттағы
қаражаттарының қалдығы шегінде қолма-қол ақша түрінде қолдау алады, соңымен
қатар, ... ... ... ақша ... шек ... - бұл мемлекетпен ... ... ... ... Ол ... түрінде де немесе қолма-қолсыз ақша
түрінде де болуы мүмкін.
Қолма-қол ақша ... ... - ... ... ... ... щығарылуын сипттайды.
Қазақстанда теңгенің көп мөлшерде эмиссиялануының негізгі себептерінің
бірі - ... ... ... ... есеп ... ... есеп ... ауысуы, бұны әрине, жағымсыз құбылыс
деп есептеуге болады.
Бірақ 1995 жылы жағдай жақсара бастады, бұл ... ... ... ... нәтижесінде қолма-қол ақшаларды эмиссиялаудың
үлес салмағы банк кассасында берілуі қысқарды.
Депозиттік ... ... ... ... ... іске асады. Банкідегі депозиттер сомасы несие акшаны құру үшін
қажет потенциалын жасайды. Банк ... чек ... ... қарыз беру
арқылы жұмылдырған кезде несие ақшалар құрылады. Бұл репрециялардың ... 100 ақша ... ... үшін ... ... 15 ақша
бірлігін құрайды, қалған 85 ақша бірлігі банкі арқылы қарызға берілуі
мүмкін.
Сонда ... ақша ... ... ақша бірлігі болады. Бұл -
сомасы 85 ақша бірлігі болатын жаңа ақшаның құрылуын білдіреді. Осы ... ... өз ... өздері ақша эмиссиясының себебі бола алатын
басқа депозиттердің пайда ... ... Яғни ақша ... орын ... ... эмиссиясын реттеу Ұлттық банкінің ақша базасы
сияқты, ақша агрегатын және ақша ... ... ... ... ... - бұл ... банк шығаратын ақшалары. Оған айналымдағы
қолма-қол ақшалар, міндетті және артық ... ... ... ... бекітілген нормативтерге сәйкес Ұлттық банкідегі арнайы шотта ... ... ... міндетті банк депозиттерінің бөлігі бұл
Ұлттық банкінің келісімі бойынша тек қана ... ... ... ... ... ... деп ... резервтер дегеніміз банктердің Ұлттық банкіндегі корреспонденттік
шоттардағы қалған қалдықтары. Айналымдағы қолма-қол ... ... ... ... ... ... байланысты
болғандықтан, Ұлттық банк ақша ... ... ... ... Ұлттық банкідегі корреспонденттік шоттардағы қаражаттарының
көлемін, яғни банктердің өнімділігін реттеу арқылы ... ... ... ... ... іске ... Бұл
құралдары ақша базасының кеңеюінің шегін көрсететін және ақша ... ... ... ... ... ақша ... әсер ... мультипликаторының мөлшері міндетті резервтеу ... ... ... резервтер банктер мен несие ресурстарының көзі
болып пайдаланбайды, сонымен ... ... ... ақшаның үлес
салмағына байланысты болады.
Бұл - айналымдағы қолма-қол ақшалардың банктерден тыс ... ... ... Ақша ... олардың экономикадағы айналу жылдамдығына әсер ... ... ... ... ақша ... жылдамдығы (бұл жағдайда банк жүйесі
арқылы жүретін ... ... ... ... ... банк арқылы
тікелей реттелмейді, бірақ оның мөлшері инфляция деңгейіне әсер етеді және
ақша-несие саясаты үшін ... мәні бар. ... ... ... ... ұзақ мерзімді депозиттердің және ұзақ ... ... ... ... көрсетеді, бұл тек қана, жалпы
экономиканың тұрақтылығы және ұлттық валютаға деген сенім ... ... ... ақша ... жоғары жылдамдығы ұлттық валютаға деген
сенімнің көрсеткіші болып, ақша массасындағы қолма-қол ақша ... ұзақ ... ... төменгі үлее салмағы-мен, шаруашылық
субъекттерінің ұлттық валютасын ... ... ... ... ... ... экономикалық монетаризация деңгейіне
байланысты болады, ол ақша ... ... ішкі ... ... Айналыс жылдамдығы төмен болған сайын, монетаризация денгейі
жоғарылайды.
Монетаризация деңгейі 1989 жылы ... ... ... ... 77,5%, ... - ... Қазақстанда 1995 жылы монетаризация деңгейі 12%-ға жуық болды, бұл
әрине жеткіліксіз. Қазақстан ... ... ... ... ... қолдау мақсатында аукциондық негізде, ломбардтық ... ... ... ... ... береді.Аукциондық несиелерді енгізу (1993
жылдың аяғында), кезінде көп қолданатын ... ... ... ... ... ... пайыз мөлшерлемесін белгі-леуге мүмкіндік
берді. Астаналық және ... ... үшін ... бөлек жүргізілді.
Кейіннен ауыл шаруашылығы, энергетика ... ... ... ... ... ... іске ... Аукциондарға Ұлттық
банкінің белгілеген экономикалық нормативтері және ... ... ... ... ... орындаған банктер ғана
жіберіледі. Банктерге берілетін аукциондық несиелер - жұмыс істеп ... ... ... ... болуының алдында қолданылатын ақша-несие
саясатының уақытша құралы болып табылады.Банктерге ломбардтық несие беру,
тек ... ... ... ... ... ... банкінің лимитімен
шектеледі. Ломбардтық несиелер банктік қызметті жүзеге асыруға лицензия
алған, өз активтерінің ... ... ... ... және ... бар ... ... резиденттерін тарта алады. Ломбардтық
несиелер ... ... ... қаржыландыру мөлшерлемесінен жоғары
белгіленеді, әдетте, нарықтық мөлшерлемесінен төмен болмайды.ҰБ операциясы
- екі бөлімнен тұратын қаржылық операция: бірінші бөлімде (РЕПО ашу) ... ... ... (тек ... ... бар ... ... дилер
бола алады) бағалы қағаздарды сатады, сонымен бір уақытта Ұлттық банкіге
келісімнің екінші бөліміндегі ... ... ... ол ... ... алу ... жүктеп, ал бастапқы дилерге оларды РЕПО(
келісімі белгіленген мерзімді Ұлттық банкіге ақша қаражаттарына айырбастау
үшін қайтаруды ... Кері РЕПО ... РЕПО ... -дилер РЕПО-ны жабу кезінде оларды қайта сатып алады.Бұл
операция банктерге қысқа мерзімді несиелеу немесе ... ... ... алу ... ақша ... ... мәселесі қажет болған жағдайда)
үшін қолда-нылады. Ұлттық (Орталық) банк банкаралық қолма-қолсыз есеп
айырысуларды ... банк ... есеп ... сияқты
жалпыхалықтық шаруашылықтың есеп айырысу жүйесінің негізгі ... ... ... ... ол келесі қызметтерді атқарады:қолма-
қолсыз және қолма-қол ақша ... ... ... ... үшін ... ... ... бірыңғай есеп айырысу орталығы;
-есеп айырысу, есеп жүргізу және есеп беру ережесін орнату ... ... есеп ... екі ішкі ... бар.
Біріншісі - коммерциялық банктер арасында тікелей есеп айырысу екіншісі
- Ұлттық ... ... ... ... ... жасалатын
талықтандырылған есеп айырысулар. I
Тұрақты байланыстары бар клиентгердің ... ... ... есеп ... үшіи ... ... ... бойынша - ... ... есеп ... ... ... ... ... банк пен
өзінің құрамдас бөлімшелері есеп ... ... ... ... ... ... ... есептелінуі) режимде ашылған
бюджетгің кассалық орындалуын бюджетгік банкіге беру және төлем ... ... ... ... есеп ... ... қорлар
(резервтёр) нормативіне сәйкес келу керек. АҚШ-та федералды резервтік
жүйесі банкаралық есеп ... ... ... ... ... ... ... Оларда коммер-циялық банктер корреспонденттік
шоттарды ашпайды '.1988 жылы ... ... ... ... ... ... арасында бір банктің - КСРО Мемлекеттік банктің
филиаларалық айналымдар (ФАА) ... ... ... ақша қаражаттары,
КСРО Мемлекеттік банкінің бір мекемесінен екінші мекемесіне ... ... ... ... ... Жасалған аудару операциялары
тармақты есептеу орталықтарымен ... ... Олар бір ... банктік мекемелері арасында жүргізілген есеп айырысуларды әр
түрлі тармақтардың арасында ... есеп ... әр ... мекемелерінің ағысындағы есеп айрысуларды КСРО Мемлекеттік
банкінің бас есептеу орталығы (БЕО) реттейді.
КСРО Мемлекеттік банк ... ... есеп ... - КСРО ... ... барлық мекемелері қатаң ұстанатын
бірыңғай әдістемесі әрекет етті.
1988 жылдан кейін арнайы банктер пайда болған кезде ФАА ... ... ... ... сақталды. Банктің бір мекемесінен екінші
мекемесіне қаражаттар ведомстволық бағыныштылыққа байланыссыз ... ... ... ... ... бір ... ... бағыныштылығына
байланыссыз жүргізілді. Сәйкесінше есеп айырысулардың бір ... ... ... ... есеп ... ... банкімен бірдей негізде жинақ банктері басқарды. Клиенттермен
жасалатын операцияларын өзіндік баланстарында бейнелейтін арнайы банктердің
ФАА ... ... ... ... ... ... ... кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етті. Осындай нақты ақша
қаражаттардың ... ... ... ... жазу ... ... ... "Несиелік ресурстарды реттеу қорына арнайы
банктердің ... ... 816 ... ... "ФАА" ... ... банкте: "ФАА" шотының дебетінде "Банктік ... ... ... ... 815 ... ... көрсетіледі.
ФАА шоттар жүйесінің көмегімен банктер арасындағы есеп айырысулардың
формалдығы, оларға депозиттердің ... ... ... ... ... туғызады.
Республикамызда банктік реформаның жүзеге асырылуы ... ... бұл ... ... ... ... түрлерін өңдеуді, ... ... ... ... есеп ... іске ... қамтамасыз ететін
Ұлттық банкінің облыстық басқармаларының әрекетін ... ... ... 1995 жылы ... ... Ірі және үсақ сомалардағы
төлемдер үшін пайдаланылатын гросс-есеп ... ... 1995 ... ... ... ... Бұл банкаралық клиенттік жүйенің
қатысушылары: барлық ... және ... ... ... Жамбыл
облыстарындағы филиалдары, Алматылық клирингтік палатасы болып табылады.
Қатысушының кез келген уақытта корреспонденттік шоттың ... ... ... ... ... төлемдерді қарап алу үшін, басқа
коммерциялық банкілерден оның атына келген төлемдерді қарау үшін ... ... ... ... өздерінің төлемдерінің кезектілігін реттеуге
мүмкіндік беріледі. Есеп айыру арқылы өтпеген төлемдер қатысушыға қабыл
алмаған, қамсыздандырылмаған ... қүны ... ... ... ... ... ... деңгейлі банктер операциондық
күнді және біртүтас корреспонденттік шотты өңдеумен айналысады. Біртұтас
корреспонденттік шотқа өту екі кезеңде ... ... ... ... ... өту ... ... ал екінші кезеңде - республика
деңгейінде өту қарастырылған
Банктік жүйеде қоғамның барлық ақшалай ... ... ... ... ... ... жинақ ақшалары,
т.б. бар. Банктер осы ... ... ... ... яғни ... ... ... жүргізеді, ақша айналымын реттейді және сол
арқылы ұдайы өндірістік үрдіске әсер ... ... ... ... ... ... жаңа мүмкіндіктер ашылуда. Меншікті
жекешелендіру мен мемлекетсіздендіру нәтижесінде жеке ... ... және ... түрлері, кооперативтік қозғалыс кең етек алуда,
меншіктің аралас түрінің негізінде кәсіпорындар қүрылуда. Шаруа ... ... ... ... жалға беруші (арендатор) және жеке еңбек
қызметімен айналысатын тұлғалар да осыған ... ... ... ие ... ... пайда болуда. Нарықтық қатынастардың
дамуы бойынша экономикада, қоғамда банктердің экономикалық ролі ... ... ... орынға әкімшілдік-әміршілік әдістердің орнын -
экономикалық ... ... ... ... ... ... етудің
құндық құрылымдарының мағынасы арта түседі.
Бұл жағдайларда экономикада инфляцияның ... және ... ... ... ең ... ... ... мен
мемлекетсізденудегі ролі айрықша. Бұнда банктік жүйенің негізгі мақсаты ... ... ... ақша ... реттеудегі әдістерін
жетілдіру, есеп айырысуды түзету және төлем тәртібін сақтау болып ... ... 1993 жылы 15 ... ... ... ... ұлттық
валютамыз - төл теңгемізді енгізді. Бірақ инфляция тоқтамады. Оның шыңы
1994 жылы шілде ... 46 %-ға ... ... банк пен ... ... ... ... шілде айында инфляция (25%-
ға), төмендеді, ал 1994 жылы тамызда 13,5%-ға, ... ... ... ... ... ... қайта қаржыландыру өлшерлемесінің
300-ден 250%-ға дейін төмендеуі мен ... ... ... ... ... ... ... яғни несие үшін төлем - сұраныс
пен ұсыныс негізінде ... ... ... ... ресми және
бейресми валюталық бағамдарының жақындасу тенденциясы бар. ... ... ... ... сату көлемі жоғарылауда. Инфляция
төлемдерінің жағымды сәті ретінде Ұлттық банктің директивті ... бас ... ... ... және олар тек ... ... үшін
ғана сақталады. Несиелік ресурстар аукциондарда сатылады.
3.2 Коммерциялық банк
Қазіргі коммерциялық банктер — бұл ... ... ... ... ... ететін банктерді білдіреді. Коммерциялық банктер
деп бұл ... ... ... ... банктер туралы айтылып отыр.
Коммерциялық банктер мынадай белгілеріне байланысты жіктеледі:
1.Жарғылық, капиталдын қалыптасуына қарай:
мемлекеттік;
акционерлік;
жеке;
пай қосу арқылы ... ... ... ... ... ... түрлеріне қарай:
—әмбебап, яғни экономиканың барлық салаларына бірдей және кең ... ... ... банктер;
—маманданған, яғни бір ғана салаға қызмет көрсететін банктер;
3. Аумақ,тык, белгісіне карай:
халықаралық;
мемлекетаралық;
ұлттық;
аймақтық;
4.Салалык, белгісіне қ,арай:
өнеркәсіптік банктер;
сауда банктері;
ауыл шаруашылық ... ... ... санына карай:
филиалсыз; көп филиалды.
ҚР-дағы банктік жүйеде 01.07.2003 жылғы ... ... ... жұмыс жасайтын екінші деңгейдегі банктердің барлығы дерлік
акционерлік қоғам формасындағы банктер, ... ... екі банк ... 100% ... ... ... Казақстан даму банкі ... ал ... ... ... (100 /о — 10 ... 50% — аса — ... ... банктерде саны — 14, оның ішінде, еншілес банктер — 10.
Акционерлік банктердің жарғылың капиталы шығаратын акцияларын ... ... ... ... екі ... бөлінеді: жай және
артықшылығы бар.
Жай акция — оның иелеріне сол ... ... ... араласуына, оның
пайдасына қарай дивиденд алып отыруға құқың береді. Ал артықшылығы бар
акция — оның ... ... ... ... бермегенмен, уақытылы, яғни қоғамның
пайдасына байланыссыз ... ... ... ... ... ... жай акция иесінен бүрын ңоғамға ңосңан өз үлесш алуға ... Егер де банк ... ... ңоғам түрінде ңүрыл-ған
болса, онда оның жарғылың қорының әр ңүрылтайшыға тиетін ... ... ... және бүл ... ... ... құрылтайшылары
өздеріне тиісті үлес шегінде ғана оның міндеттемелеріне жауап береді.
Банктің ұйымдастырылуы және ... ... ... оның
жарғылық капиталы оның қатынасушылары жеке және заңды тұлғалар есебінен
құрылады, ... ... ... ... ету ... ... ... капитал оның қатынасушыларының меншікті қаражаты
есебінен ғана құрылуы мүмкін. Банктік несиелер ... ... ... ... ... Банктің жарғылық капиталы тек ақшалай қаражаттар
есебінен құрылуы ... ... ... ... ... ... жарғылық капиталы
құрылтайшылың құжатта хабарланғай, оның ' ... ... ... ... ал тіркеуге алған кезінен бастап бір жыл ... ... ... толық төленуге тиісті. Жарғылың капиталдың ... ... ... ... ... оның қаржылық қызметін
басқару ... ... ... ... қызмет ететін кез келген коммерциялық банктің түпкі
мақсатыпайда табу болса, оның ... ... ... ... ... -
банктің табысын арттыру болып табылады.
Коммерциялық банктің қаржылық қызметін басқару - банктің пайдасын
арттыруға бағытталған ... ... ... ... ... ... банктік бизнес түрлерін
жатқызуға болады:
ссудалық бизнес;
дисконттық бизнес;
сақтау бизнесі;
банктік кепіл беру қызметі;
бағалы қағаздармен жасалатын ... ... және ... ... масы ... ... асыру бизнесі;
басқа банктермен корреспонденттік қатынасқа негізделген бизнес;
- дәстүрлі емес қызметтерді көрсету бизнесі. ... ... ... ... клиенттерге (жеке және заңды тұлғаларға) ссудалар ... бос ... ... ... ... уақытша пайдалануға
пайыздық сыйақыда беру. Судалық бизнестің екінші бөлігі кейде банкаралық
несие, ... ... ... ... ... ... ... Ссудалық
бизнестен пайыз формасында табыс түседі.Дисконттық бизнес, ... ... және ... банктің белгілі бір төменгі бағамен
дисконт негізінде сатып алуын сипаттайды.
Факторинг операциясы айналымды және айналымсыз болуы ... ... банк ... ... ... ... алу-шыдан
(жабдықтаушыдан) талап етуге құқылы. Ал, ... ... ... ... жоқ, ... ол ... операциядан түсетін жоғары сыйақы үшін тәуекелге
барады. Факторингтік операциядан түсетін сый-ақының ... ... ... түсетін жабдықтаушының табысын азайтады. ... ... ... ... 1) ... ... төлемнің түсуі арасындағы аралықта
банктің несиелік ресурсын пайдаланғаны үшін ... ... және ... ... түріне байланысты тәуекелге сәйкес шамасы ауытқып
отыратын комиссиондық сыйақы. Факторинг ... ... ... ... операциядан түсетін табысты банктің
пайыздық табысына ... ... ... ... ... және ... ... Бұл бизнес клиенттің мүлкін (жылжымайтын мүлік, бағалы қағаз,
шоттағы қаражатын) басқарғаны үшін ... осы ... ... ... орындағаны үшін алатын комиссия формасындағы табыс түрінде
банкке табыс ... ... ... ... ... банк клиентке
шоттағы қаражатын табыс әкелетін активтерге орналастыратындығына міндеттеме
алады. Агенттік қызметте клиентпен нақты қай ... ... ... ... ... Трасталық операцияларда тәуекел жоғары, себебі
мүнда банктің табысы клиенттің ... ... ... қалайды. Соған
сәйкес, трасталық операциялардан түсетін ... ... де ... ... ... табысқа қарағанда біршама жоғары болып келеді.
Мұндай ... өз ... ... қызметтен алынатын комиссиялық сый-
ақының құрылымын анықтайды. Ол мүлікті басқарғаны үшін ... ... мен ... ... бойынша төленетін сыйақыдан
түрады.
Бағалы қағаздармен бизнес мынадай элементтерді қамтиды:
банктің өзінің бағалы қағаздарын ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетуде басқа
да эмитенттердің бағалы қағаздарымен қайталама нарықтағы ... ... ... табыстар келесідей көзден қүралады: 1) өзінің
және басқа да эмитенттердің бағалы қағаздарын сату ... ... 2) ... ... ... ... кәсіпорынның есебін талап етілетін стандартқа жеткізіу,
оның құнын бағалау, акцияларын шығару және орналастыру, рестр
жүргізу) үшін комиссия. Банктің ... беру ... ... ... үшін және ... алу үшін ... әр түрлі формалардағы берген
кепіл-хаты мен кепілдемесінен түсетін ақшалай сыйақы ... ... ... қызметін сипаттайды. Егер клиент банкі үшін оның ... ... ... ... банк оған ақысыз кепіл-хатын беруі
мүмкін.Салымдар қабылдау және клиенттердің тапсырмасы бойынша операцияларды
жүзеге асыру бизнесі банкке ... ... ... ... мүмкіндік
береді:
- комиссиондық сыйақылар:
а) шот ашқаны үшін;
б) ... ... ... бір ... ... ... комиссия (ақша белгісінде);
айналымнан алынатын комиссия (айналымнан % түрінде алу):
в) шот бойынша ... ... ... ... үшін;
г) шотты жабу үшін;
д) қолма-қол ақша ... ... есеп ... ... ... ... корреспонденттік қатынас бойынша басқа банктердегі корреспонденттік
шоттарындағы кредиттік қалдық үшін ... ... емес ... ... ... ... ... кеңес беру,
валюта айырбастауға байланысты, клиенттерге оқытып-үйреткені үшін және т.б
алынатын табыстар. ... ... ... түсетін табысқа:
лизингтік төлемдер, пайыздық төлем және комиссия жатады.
Банктің барлық ... үш ... ... болады:
пайыздық табыстар;
банктік қызмет көрсетуден алатын комиссия лар;
басқа да табыстар ( бағамдық айырма, яғни баланстық құны мен нарықтық құны
арасындағы ... ... ... ... және ... ... пен комиссиялармен үштасуы мүмкін. Мысалға, несиелік
және ... ... банк ... ... мен ... пайыз - пайыздық табыстың басты көзі ретінде банктің берген
ссудалары үшін қарыз ... ... ... ... ... Ссудалық
пайызды мынадай белгілерге байланысты жіктеуге болады:
несие формасына қарай: коммерциялық, банктік, түтыну ... ... ... мекеменің түріне байланысты: Орталық банктің есепке алу ... ... ... ... ... ... ссудалар бойынша пайыз, ұзақ
мерзімді ... ... ... түріне байланысты: овердрафт бойынша айналым құралдарына берілген
ссудалар,
вексельдерді есепке алу, ... ... ... пайызы;
операциялар түрлеріне қарай: ссудалар бойынша пайыз, банкаралық ... ... ... ... ... қарай: жай және күрделі, қарапайым және тура және
т.б.
Комиссия — ... ... үшін ... ... ... ... сөзі ... дегенді білдіреді. Оның мөлшеріне көрсетілетін
қызметтердің өзіндік құны мен қажетті пайда жатады.
Сонымен қатар, ... ... ... екіге бөлінеді:
тұрақты, оған банктік қызметтен алынатын пайыздық және пайызсыз табыстар
жатады;
тұрақсыз, оған ... ... ... қағаздармен жасалатын
операциялардан және көзге көрінбейтін операциялардан алатын табыстарды жат
қызуға болады.
Коммерциялық банктердің қаржылық қызметінің ... ... ... ... шығыстары жатады.
Коммерциялық банктердің шығыстарын формасына және есепке алу тәсіліне
қарай жіктеуге болады.
Формасына қарай, олар мынадай түрлерге бөлінеді:
пайыздық шығыстар;
пайызсыз ... да ... ... ... ... ету және ... ... банктердің депозиттері бойынша, басқа да банктерден сатып алынған
несиелік ресурстар ... ... ... ... ... ... ... құралады.
Пайызсыз шығыстарға жалпы банктің операциялық шығыстары мен басқару
аппаратын ұстау шығындары жатады.
Басқа да ... ... ... ... ... жататын
резервтерді құру, салық төлеу шығыстарын, ... ... ... ... ... ... жүзеге асыды.
Активтерді пайдалану коэффициенті (АІІ) = ... ... ... ... мультпликаторы (ЕМ) = Активтер/ Акционерлік
капитал.
5) Активтердің бір бірлігіне ... ... (КОА) = ... төлегеннен
кейінгі таза пайда / Жиынтық активтер.
Коммерциялық банктің пайдалылығын бағалауда басты ақпарат көзі ретінде:
банк балансы және ... мен ... ... ... ... ... ... банк жүйесінің ... ... ... ... -ұлттық экономиканың басқа
секторларымен салыстырғанда, нарық талабына сай ... ... және ... ... өндірістік қатынастар мен өндіргіш
күштердің даму зандылықтарына тез сыңай танытатын, салыстырмалы ... ақша ... ... Республикасында екі деңгейлі банктер жүйесінің
дамуының жаңа кезеңі ... ... ... ... ... өтуімен байланысты Ұлттық банк және Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығы мен қаржылық ұйымдарды ... ... және ... ... коммерциялық банк қызметтерінің сандық және ... ... ... ... ... бір ... банкаралық
бәсекенің ықпалы әсер етсе, ал екінші жағынан шет ел капиталының банк
секторына енуі ... ... ... ... шет ел ... қатар елімізде сырткы экономикалық қатынастар да ... Ал ... өз ... банк ... ... ... деңгейге көте-
руді талап етеді. Міне осыған байланысты банктер жүйесіне теориялық
әзірлігі ... және ... ... мол мамандар дайындау мәселесі де
жаңа ... ... ... ... ... тежеуде, нақты
секторды инвестициялауда, ақша айналымын ұйымдастыруда және ... ... ... рөлі арта ... ... коммерциялық банктер — клиенттерге әр түрлі қызметтер
яғни, несие беретін, валюталық және депозиттік операциялармен ... есеп ... ... ... шаруашылық субъектілермен
үзеңгілес, әрі серіктес ерекше кәсіпорын. Сондықтан экономиканы басқаратын
мамандардың банк ісін ұйымдастырудың ғылыми және ... ... ... ... зор. ... ... ... Республикасы
банктерінің халықаралық стандартқа көшуіне байла-нысты ... ... ... ... ... ... болашақ банкирлер дайындау
жауапкершілігі де арта ... Бұл ... ... ісі" ... ... ... әрі ... окытумен тікелей байланысты.
"Банк ісі" пәнін оқыту "Банктік құкық", "Инвестицияны қаржыландыру және
несиелеу", ... ... есеп және ... ... ... валюталық жүйе" пәндерімен қатар оқытылады. "Банк ісі" ... ... ... — банк қызметін өркениетті деңгейде атқара
алатын, кәсіби жоғары маман болу үшін қажетті банк ісін ... ... және ... білімдер негізін беру.
Әрине, банктің мәнін оның қандай да бір клиентке қатынасы бойынша
қызметін қарастыру арқылы ... ... Банк ... клиентке қатынасы
бойынша бірқатар өз қызметін орындауы мүмкін, бірақ бұған қарап оны банк
деп ... ... ... ... банк көрсететін 100-120 қызмет
түрлерінің бәрі бірдей қажет бола бермейді. Сол ... де ... ... жеке бір ... ... шектеліп қалмау керек. Бұл
мағынада оның мәні дерексіз ұғымға ... шыга ... ол ... ... бүкіл сипаттамасып біртұтас ретінде қарастыруы мүмкім
Банктер — несие ... ақша ... мен ... ... ... маман-дандырылған экономикалық мекеме. Меншік
түріне қарай банктер акционерлік, ... ... ... (коммуналдық), мемлекеттік (ұлттық), мемлекеттің қатысуымен
құрылған мемлекетаралық ... ... Банк ... үш ... операция
жүзеге асырылады: паюсивті, активті және ... ... ... ... Банк. өз қызметіне қажетті ақша
қаржысын — өз қаржысын, сондай-ақ ... ... және ... қосылған
қаржыларды шоғырландырады. Өз қаржысы, кұрылтайшылар жарнасы (ұзақ ... ... да ... ... мен ... түскен қаржы,
күнделікті пайдадан, резерв қорына бөлінетін аударылым, ... ... ... және ... қосылатын қаржы клиенттердің
ағымдық, мерзімдік және жинақ есептеріне салатын ақшаларынаң сондай-ақ
айналымға ... ... ... ... ... қоса ақша ... ... (ссудалар), вексельдерді есептеу және қайта ... роль ... өз ... ... бар қордың аз бөлігін ғана
құрайды. Әдетте, ірі ... өз ... ... 10 ... ... банік неғүрлым . ірі болған сайын оның өз капиталының үлес ... ... аз ... ... ... алу мақсатымен құралған ақша қорын
пайдалануға бағытталған. Ол несие (есепті қарыз) және ... ... Өз ... ... ... түрлі өлшемдерге қарап
топтастыруға ... а) ... ... ... ... қарыз, қысқа
мерзімді (1 жылға дейін), орта ... (1 ... 5 ... ... және ... (5 жылдан да әрі); ә) ... ету ... ... ... алу, ... кепілдігі, тауар және тауар құжаттары ... ... ... ... ... және ... ... қарыздар. Өтеу тәсіліне қарай несие бірден өтелетін және ... ... ... ... ... төлеу несие беру кезінде бірден
немесе бүкіл мерзім ... ... я ... оны ... ... ... ... оның кімдерге ... ... да ... ... ... қор ... ... беріледі
Инвестициялық банк операциялары құнды қағаз-дарды сатып алудан тұрады.
Құнды қағаздарды иемдену банкті- қор биржасында ... ... ... өтімділігін төмендетеді, бірқатар елдерде депозиттік-
қарыз және инвестициялық қызметті қатар атқаруға шек қойылған.
Активті және ... ... ... ... ... ... ... ақша» мысалынан айқын көрінеді. Ол банктің клиентке бөлген
қарыз ақшасы оньщ ... осы ... ... жағдайда болады, сөйтіп
активті операция пассивті операцияға жоқ жерден айналады.
Көріп түрғанымыздай, ең көп үлесті Казкоммерц банк ... ... ... ... банкі, а) үшінші орында Тұран ... тұр. Бұл ... ... ... сенімділігі мен тұрақтылығын көруге болады.
Себебі, депозиттерді тарту ... ... ең ... ... мен ... ... ... аударады. Салымшы
депозитіндегі қаражатын ... ... ... ... ... ... портфелі келесі факторларға тікелей байланысты:
клиенттердің депозиттер бойынша қызметке сұранысы;
пайыздық сыйақы түріндегі қаржы табу тәсілі;
клиенттерді ... ... ... пен ... балансталмаған өтімділік тәуекелінің деңгейін реттеу;
банктік депозиттердің жалпы сомасындағы бір салымшынын үлесін белгілеу;
пайыздық тәуекелді басқару.
Депозиттік базаны қалыптастырудағы негізгі міндет — аз ... ... ... ... ... ... келесі шартты артықшылықтар есеп-
ке алынады коммерциялық банктер ресурстарын ... ... ... ... ... екі жолы бар: ... ... базасынын нақты ендіріс кажеттіліктеріне ... ... ... ... ... ұзақ ... несиелеуді
ынталандыру. Жалпы, банктердің ресурстық базасының балансталуына байланысты
шаралардың келесі бағыттарын бөлуге болады:
Банк банкрот болған жағдайда жеке тұлғалардың салынуларын ... ... ... ... бойынша толық компенсациялық неғұрлым
жоғары соманы ... ... ... шоттарға қарағанда ... ... ... ... ... жоғарылату.
Қорытынды.
Банктік жүйеде қоғамның барлық ақшалай қорларды ... ... ... ... ... ... ... бар. Банктер осы қорлардың қалыптасуына белсенді қатысады, яғни оларды
пайдалану бойынша бақылау ... ақша ... ... және ... ... ... ... әсер етті. Қазақстанның ... ... ... алдында жаңа мүмкіндіктер ашылуда
Одан ары қарай клиент құнды ... ... ... банктің
көрсеткен қызметін құнды қағаздың атаулы құнынан белгілі бір ... ... есеп ... - ... ... банктің
корреспонденттік шотына оларды аудару жолымен банктердің ... ... әрі оған ... ... мүлделі болуының тағы бір себебіне
чектермен маневр ... ... яғни ... ... ... ... арқылы арттыру және кеміту жатады.
Сату мен сатып алу бағаларының арасындағы айырмашылық банктің табысын
құрайды. Клиентпен «Депо» ... ... ... ... ... кейін оған бір үлгідегі келісім шартқа ... ... ... ... ... көрсетудің барлық кешені
ұсынылады ... ... ... ... түрі ... ... ресімделетін басқа нұсқалары да болуы мүмкін. Банктік жүйеде қоғамның
барлық ақшалай қорларды ... ... ... ... ... ... ақшалары, т.б. бар. Банктер осы ... ... ... яғни ... ... бойынша бақылау
жүргізеді, ақша айналымын реттейді және сол арқылы ұдайы өндірістік үрдіске
әсер етті. Қазақстанның нарықтық ... ... ... ... ... ... ... жекешелендіру мен мемлекетсіздендіру
нәтижесінде жеке меншік, меншіктің ұжымдық және ... ... ... кең етек ... ... ... түрінің негізінде
кәсіпорындар қүрылуда. Шаруа қожалықтары санының есебі, олардың бірлесуі,
жалға беруші (арендатор) және жеке еңбек қызметімен ... ... ... ... ... белгілі-бір класқа ие ... ... ... ... қатынастардың дамуы бойынша экономикада, қоғамда
банктердің экономикалық ролі күшеюде. Олардың жұмысында ... ... ... ... - ... әдістер алмастырады.
Сөйтіп экономикаға банктік ықпал етудің құндық құрылымдарының ... ...... ... ақша ... мен ... қағаздар
операцияларында делдалдыққа маман-дандырылған экономикалық мекеме. Меншік
түріне қарай ... ... ... дербес, кооперативтік,
муниципалдық (коммуналдық), мемлекеттік ... ... ... ... ... бөлінеді. Банк қызіметінде үш түрлі операция
жүзеге асырылады: ... ... және ... ... ... өз ... орындау кезінде ... ... ... ... фирмалар) және
аумақтарды (жергілікті орган) басқару органдарымен өзара тығыз ... ... ... басқарудың органы болғандықтан, оның ... ... ... де ... ... Банктердің
экономикалық жауапкершілігінің ең алдымен олар ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық
органдарының, (яғни өз ... ... және ... ... ... ... айналасында өздеріне
әрбір банкті таңдайтын фирмалар мен компаниялар топталады. Олар ... ... ... етілетін, өзі және ... ... ... тиімді жүргізетін несиелік сипаты жүргізіледі.
Банктерде басқарудың басқа органдарында жоқ ағымдағы ... ... ... ол ... ... клиенттерінің негізгі қызметі туралы ақпарат
болып табылады. ... ... ... жабдықтаушыларға төлем жасау, банктік
несиелерді қайтару үшін қаражаттың болмауы тек объективті емес, ... осы шарт ... ... ... ... күнделікті оперативті
көрсеткіші болып табылады. Шотқа ақшаның келіп түсуі жабдықтаушының тиеген
тауарларының өткендігін және т.б. ... ... ... ... ... күтпей-ақ кәсіпорын қызметтерінің ... ... ... әрі ... ... ... ала ... мүмкіндік
береді. Бұл банктерге өз клиенттерінің жағдайын білуге, оларды бақылауға
және олардың тағдыры мен табыстылығын анықтауға ... ... ... ... ... ... және қолма-қолсыз ақша
қозғалысының аясы бір ақша бірлігінде қызмет көрсетеді, әрі өзара ... ... ... ... ... ... шот ... жүргізу арқылы ақша айналымының жиынтығын, ал ... ... ... ... ... әрі ... ... етеді.
Пайданылған әдебиеттер тізімі:
1.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
2.2002 жылы 3 ... ... банк ... № 213 ... ... ... ... арналған пруденциялық нормативтер
туралы» ереже.
3..«ҚР ... ... ... ҚР заңы. 30.03. 1995.
4.«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ҚР ... ... жылы 3 ... Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен
бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған ... ... ... ... операциялары", Мақыш С.Б., Алматы-2004ж.
7.Банковское дело / Под ред. Лаврушина О.И. — М., 1992.
8.Банки и ... ... в ... / Под ред. ... М.Х. - ... дело / Под ред. ... В.И. — М., 1995.
10.Банковское дело: стратегическое руководство / Под ... В., ... М. — М.: ... ... и банковские операции / Под ред. Жукова Е.Ф. — М.,1999
12.Қазақстандағы депозиттер нарығы –Қаржы-Қаражат,2001,N
13.Сейітқасимов.Ғ.С.Ақша,Несие,Банктер.-Алматы,2001.
14."Ұлттық ... ... ... банк ... ... 2002ж, ... ... операциялары", Мақыш С.Б., Алматы-2004ж.
17.Екінші деңгейдегі ... ... ... ... және ... қызмет туралы» ҚР заңы.30.03. 1995.
19.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасының № 213 қаулысымен
бекітілген «Екінші деңгейдегі банктерге ... ... ... ... ... банкі туралы» ҚР заңы. 30.03. 1995.
21.«ҚР-дағы банктер және ... ... ... ҚР заңы.30.03. 1995.
22.2002 жылы 3 маусымдағы Ұлттық банк ... № 213 ... ... деңгейдегі банктерге арналған лруденциялық ... ... ... нарығы –Қаржы-Қаражат,2001,N

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік қызмет көрсету шарты. банктік шот шарты, шарттар жасау тәртібі7 бет
Банктік шот және салым шарттары55 бет
Несие және есеп айырысу қатынастары58 бет
Сатып алу-сату шартының ұғымы және элементтері42 бет
Шарттардың жеке түрлері41 бет
Қазақстан Республикасының банктерін соның ішінде екінші деңгейдегі банктердің құрылуы, екінші деңгейдегі банктердің депозиттік операция жасау ерекшеліктері71 бет
"Жас ерекшелік және әлеуметтік психология" пәні бойынша студенттерге арналған лекция жинағы28 бет
12 жылдық білім беру үдерісінде тұлғаның өзіндік танымына әлеуметтік орта әсерінің психологиялық ерекшеліктері63 бет
MS Office пакеті туралы түсінік14 бет
PHP тілі туралы36 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь