Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдаудың ақпараттық жүйесін тұрғызуМазмұны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ТАЛДАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1 Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдау. Үрдістің экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Ақпарат жүйесінің тағайындалуы және мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.3 Ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.4 Ақпараттық жүйесінің концептуалды сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20

2 КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ТАЛДАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.1 Мәселенің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.2 Кіріс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
2.3 Шығыс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
2.4 Программалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
2.5 Программалық қамтамасыз ету құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28
КІРІСПЕ
Қазіргі даму кезеңінің ерекшелігі қоғамды ақпараттандыру болып табылады. Қоғам өмірінің барлық салаларын ақпараттандыру ақпараттың және ақпараттық технологиялардың мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық дамуындағы рөлін түбірлі өзгертеді. Қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму деңгейі, оның әлемдік жүйеге интеграциясы ақпараттық технологияларды пайдаланудың масштабы мен сапасына және мамандардың кәсіпкерлік қызметіне тәуелді.
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды.
Ақпараттандыру – жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді ақпараттық технологияларды қолдану негізінде құруға және дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтік – экономикалық және ғылыми – техникалық үрдіс. Осы жағдайда ақпараттың маңызы артады, оның мәртебесі өзгереді – ақпарат бизнестің стратегиялық ресурсы болуда. Осы орайда кәсіпорынды басқару тиімділігі көп жағдайда ақпараттық база сапасымен және оны аналитикалық өңдеудің мұқияттылығымен анықталады.
Нарықтық жағдайда кәсіпорынның өмір сүргіштігінің және тұрақтылығының кепілдігі қызметін оның қаржылық тұрақтылығы атқарады, ол ақша қаражаттарымен еркін маневрлеу, оларды тиімді қолдану арқылы үздіксіз өндіріс және өнімді өткізу процесін қамтамассыздандыратын қаржылық ресурстардың жағдайын бейнелейді. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін, объективті, ғылыми негізделген және оптимальді басқарушылық, өндірістік және әсіресе қаржылық шешімдерді қабылдау үшін кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау қажет.
Қазіргі кезде барлық кәсіпорындар нарыққа өтуге, даму перспективаларын жасаумен, шаруашылық жүргізудің түрлі формаларын қолдану тиімділігін кешенді бағалаумен, жедел басқарушылық шешімдерді жасаумен байланысты байланысты талдау жұмыстарының ауқымының кеңейтілуінде қажеттілік сезінуде. Осыған байланысты ЭЕМ негізінде экономикалық талдауды автоматтандыру объективті қажеттілік болуда. Ол шаруашылық қызметті басқару процесіне сапалы ақпараттық қызмет көрсетудің маңызының артуымен, қазіргі заманғы ЭЕМ-ң техникалық мүмкіндіктерінің қарқынды дамуымен, экономика дамуының қазіргі кезең ерекшеліктерімен шарттасады.
Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе (АЖ) - экономикалық объектіні басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі [8].
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу жүйесінен (АЕЖ) тұратын күрделі жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе тұрғызу мен жұмыс істету шешімдерін сипаттап жазылған техникалық құжат, ал ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге бағытталған ұйымдастыру техникалық кешен деп түсінуге болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді АЖ жобасындағы шешімдерге сәйкес қамтамасыз етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және программалық жабдықтарды, мәліметтерді өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат жүйесі. Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат жатады.
Әлемдік қауымдыққа интеграциялану Қазақстан экономикасын дамыған мемлекеттер үшін жалпы тенденцияларға сәйкес реформалауы тиіс, бұл барлық кезеңдерде ең прогрессивті және қазіргі заман талабына сай ғылым және басқару тәжірибесінің тәсілдерін, соның ішінде жаңа бағыттарын ендіруду білдіреді.
Ұсынылып отырған курстық жұмысының мақсаты – кәсіпорынның инвестициялық саясатын барынша зерттеу мен өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету. Осы мақсатқа сәйкес ішкі есеп берудегі ақпараттың толық болуын қамтамасыз ету, зерттеуде қолданылатын әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру, ағымдағы ақпараттың тиімділігін және оның айқындылығын арттыру, талдауда қолданылатын әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру, ұсынылатын мәліметтердің нақты және дәл болуын қамтамасыз ету және т.б. есептер шешіледі.
Курс жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Қолданылған әдебиет тізімі

1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының
өркендеуі, қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан
халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
2. Закон РК. Об информатизации // Казахстанская правда. - 2003.- 14 мая
3. «Қазақстан Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан Республикасының Президентінің /Указ/.
4. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
5. Қ.С.Байшоланова Ақпараттық жүйелер теориясы/Алматы: Экономика Баспасы, 2002
6. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова Экономикадағы ақпарат жүйелері/Алматы: Экономика Баспасы, 2001.
7. Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат жүйелері. – Алматы: Экономика Баспасы, 1998.
8. Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына автоматтандыралған басқару жүйесін ендіру. – М, Статистика.
9. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
10. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем. М: Финансы и статистика, 2000-352б.
11. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
12. Финансово-кредитный словарь, т. 1-3.
13. Данилов А.В. Корпоративные информационные системы. Москва 2004г.
14. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. Информационные технологий управления. Учебное пособие – Москва.: Юнити - Дана, 2004г.
15. Моисеева Н. Маркетинговые технологий в обеспечений деловой активности организаций.// Проблемы теории и практики управления – 2002. -№ 6 –с. 91-98.
16. Сейдахметова Ф.С. Источники и методы сбора маркетинговой информации. Служба маркетинга/сбыта на предприятий. -1997г. № 3 –с. 7-8.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 28 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қолданбалы информатика кафедрасы

Курстық жұмыс

Тақырыбы: Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдаудың ақпараттық
жүйесін тұрғызу

Мазмұны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ТАЛДАУДЫҢ ақпараттық жүйесін
ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1 Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдау. Үрдістің экономикалық
мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Ақпарат жүйесінің тағайындалуы және
мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.3 Ақпараттық жүйесіне қойылатын
талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.4 Ақпараттық жүйесінің концептуалды
сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20

2 КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ТАЛДАУДЫҢ ақпараттық жүйесін
жобалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.1 Мәселенің
қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... .23
2.2 Кіріс
ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... .24
2.3 Шығыс
ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... .24
2.4 Программалық қамтамасыз
ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
2.5 Программалық қамтамасыз ету
құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ..28

КІРІСПЕ

Қазіргі даму кезеңінің ерекшелігі қоғамды ақпараттандыру болып
табылады. Қоғам өмірінің барлық салаларын ақпараттандыру ақпараттың және
ақпараттық технологиялардың мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық
дамуындағы рөлін түбірлі өзгертеді. Қоғамның экономикалық және әлеуметтік
даму деңгейі, оның әлемдік жүйеге интеграциясы ақпараттық технологияларды
пайдаланудың масштабы мен сапасына және мамандардың кәсіпкерлік қызметіне
тәуелді.
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму
дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен,
біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық
технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі
пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді
қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды.
Ақпараттандыру – жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық
қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында ақпараттық ресурстарды,
ақпараттық жүйелерді ақпараттық технологияларды қолдану негізінде құруға
және дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтік – экономикалық және
ғылыми – техникалық үрдіс. Осы жағдайда ақпараттың маңызы артады, оның
мәртебесі өзгереді – ақпарат бизнестің стратегиялық ресурсы болуда. Осы
орайда кәсіпорынды басқару тиімділігі көп жағдайда ақпараттық база
сапасымен және оны аналитикалық өңдеудің мұқияттылығымен анықталады.
Нарықтық жағдайда кәсіпорынның өмір сүргіштігінің және тұрақтылығының
кепілдігі қызметін оның қаржылық тұрақтылығы атқарады, ол ақша
қаражаттарымен еркін маневрлеу, оларды тиімді қолдану арқылы үздіксіз
өндіріс және өнімді өткізу процесін қамтамассыздандыратын қаржылық
ресурстардың жағдайын бейнелейді. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын
бағалау үшін, объективті, ғылыми негізделген және оптимальді басқарушылық,
өндірістік және әсіресе қаржылық шешімдерді қабылдау үшін кәсіпорынның
қаржылық жағдайын талдау қажет.
Қазіргі кезде барлық кәсіпорындар нарыққа өтуге, даму
перспективаларын жасаумен, шаруашылық жүргізудің түрлі формаларын қолдану
тиімділігін кешенді бағалаумен, жедел басқарушылық шешімдерді жасаумен
байланысты байланысты талдау жұмыстарының ауқымының кеңейтілуінде
қажеттілік сезінуде. Осыған байланысты ЭЕМ негізінде экономикалық талдауды
автоматтандыру объективті қажеттілік болуда. Ол шаруашылық қызметті басқару
процесіне сапалы ақпараттық қызмет көрсетудің маңызының артуымен, қазіргі
заманғы ЭЕМ-ң техникалық мүмкіндіктерінің қарқынды дамуымен, экономика
дамуының қазіргі кезең ерекшеліктерімен шарттасады.
Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың
қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері
есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және
автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе (АЖ) - экономикалық объектіні басқаруға қажетті
ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі [8].
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу жүйесінен (АЕЖ)
тұратын күрделі жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе тұрғызу
мен жұмыс істету шешімдерін сипаттап жазылған техникалық құжат, ал
ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге бағытталған ұйымдастыру
техникалық кешен деп түсінуге болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп
беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді АЖ
жобасындағы шешімдерге сәйкес қамтамасыз етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне
негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы
қызметкерлерді, техникалық және программалық жабдықтарды, мәліметтерді
өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық
жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат жүйесі.
Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы
ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған
ақпарат жатады.
Әлемдік қауымдыққа интеграциялану Қазақстан экономикасын дамыған
мемлекеттер үшін жалпы тенденцияларға сәйкес реформалауы тиіс, бұл барлық
кезеңдерде ең прогрессивті және қазіргі заман талабына сай ғылым және
басқару тәжірибесінің тәсілдерін, соның ішінде жаңа бағыттарын ендіруду
білдіреді.
Ұсынылып отырған курстық жұмысының мақсаты – кәсіпорынның
инвестициялық саясатын барынша зерттеу мен өндірістің жоғарғы түсімділігін
қамтамасыз ету. Осы мақсатқа сәйкес ішкі есеп берудегі ақпараттың толық
болуын қамтамасыз ету, зерттеуде қолданылатын әдістердің және
технологиялардың тиімділігін арттыру, ағымдағы ақпараттың тиімділігін және
оның айқындылығын арттыру, талдауда қолданылатын әдістердің және
технологиялардың тиімділігін арттыру, ұсынылатын мәліметтердің нақты және
дәл болуын қамтамасыз ету және т.б. есептер шешіледі.
Курс жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен,
қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.

1. КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ТАЛДАУДЫҢ ақпараттық жүйесін
ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ

1. Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдау.
Үрдістің экономикалық мәні

Инвестиция - Қазақстан экономикасының нарықтық экономикаға өтуі
кезінде пайда болған жаңа термин. Орталықтандырған жоспарлау жүйесінің
шеңберінде жалпы капиталдық салымдар деген түсінік қолданылатын, осы
түсінік бойынша жаңа құрылыс пен қайта өңдеуге, шаруашылық жүргізіп отырған
кәсіпорынның кеңеюі мен техникалық қайта қамтамассыздандырылуына
(өндірістік капиталдық салымдар), тұрғын үй мен тұрмыстық мәдени құрылысқа
(өндірістік емес капиталдық салынымдар) жұмсалатын барлық қаржылық
түсіндірілетін.

Инвестициялар ақша құралдары, мақсатты банкілік салымдар, пайлар,
акциялар және де басқа құнды қағаздар, технологиялар, машиналар,
қондырғылар, лицензиялар, соның ішінде тауар белгісіне, пайда табу
мақсатында кәсіпкерлік қызмет обьектісіне салынатын интелектуалды
бағалықтар, несиелер, кез келген мүлік немесе мүліктік құқықтар ретінде
анықталады және осының бәрі – пайда табу мен әлеуметтік жақсы әсерлерге
жету мақсатында.

Инвестиция - бос ақшаны, оның сақталуына немесе құнының артуына және
табыстың оң шамасы қамтамассыз етуге үміт арта отырып, орналастыруға
болатын кез келген құрал.

Кәсіпорынның инвестициялық қызметі - бұл мекеменің шаруашылық
қызметінде маңызды роль атқарады және өзіне тән заңдылықтармен дамып
отыратын, өзіндік логикаға ие обьективті процесс, себебі инвестициялар
өзінің экономикалық табиғаты жағынан болашқта табысқа жету үшін ағымдағы
тұтынудан бас тартуды білдіреді.

Инвестициялық жоспардың қалыптасуы күрделі шығармашылық процесті білдіреді,
ол кейбір жағдайлармен инвестициялық нарықтың жалпы және жекелеген
сегменттер аралығындағы конъюктурасын болжауға негізделген.

Кәсіпорынның әр түрлі кезендердегі нақтыланған ұзақ мерзімді
мақсаттары ретінде мыналар болуы мүмкін: белгіленген нормаларға және пайда
көлеміне жету, нарыққа бақылау жүргізудің үлесін және сауда айналымын
ұлғайту арқылы масштабты өсіру, жаңа өнім өндіу, өндіріс шығындарын
төмендету үшін тозған қондырғыларды ауыстыру қоршаған ортаны қорғау және
т.б.

Кәсіпорынның инвестициялық қызметке қатысты шешім қабылдауы бәсекелік
ортада дамудың балама нұсқаларын таңдау проблемасына тіреледі және бұл
бәсекелік орта бір немесе басқада салаларға тиісті әр түрлі экономикалық
құқықтық және басқада факторлардың ықпалында болады.

Инвестициялық қызмет атқарылмаған жағдайда уақыт өте келе өндірістік
аппараттадың моральдік және физикалық тозуы және өндірісті ұйымдастырудың
төмендеуі салдарынан салынған құалдардың табыстылығы азаяды,бұл нәтижесінде
мұндай кәсіпорындардың болашағына күмән келтіреді.

Кәсіпорынның тұрақты деңгейін ұстап тұру үшін қолданылатын пассивті
инвестицияландыру орташа салалық деңгейден қалып қоюға әкеледі және
неғұрлым ұзақ мерзімде де осы сияқты зардаптарға ие болады.

Ал табыстылықтың салымның орташа салық деңгейіне дейін өсуін
қамтамасыз ететін активті инвестициялық стратегия инновациялық жобалардың
іріктеліп, жүзеге асуын, нарықта белсенді әрекет етуді көздейді.

Тиімді немесе озу стратегиясы жаңа технологиялық шешім қабылдауменнен
іске асатын және мұндай салымдардың тәуекелділік дәрежесіне айрықшаланатын
инновациялармен байланысты.

Кәсіпорынның инвестициялық стратегиясын қалыптастыру кәсіпорынның да,
потенциялды стратегиялық инвестордыңда ортақ мүдделерінің қиылысу кезінде
жүзеге асырылады. Ал инвестиция болса нарықта айналысы бар тауарды
білдіреді.Сондықтан оны осы немесе басқа түрде алу мүмкіндігі
серіктестердің түсінушілігі мен ортақ мүдделерін есепке алуға және
инвестициялық обьектінің стратегиялық инвестор тұрғысынан көре алуымен оны
инвестициялық тртымадылығын бағалай алуына байланысты.

Бүгінгі қазақстандық инвестиция тәжірибесінде мынандай жағдай
қалыптасып отыр:бұрын қолданылған түсініктер мен терминдер өздерін
тасушылармен нарықтық экономикақатарына еніп, іске кедергі келтіруде.
Техникалық-экономикалық дәлелдеме дәстүрлі түсінігі де осындай
жағдайда,оны көп жағдайда инвестициялық жобаға немесе биснес-жоспарға
теңестіруде.

Бизнес-жоспар – бұл кәсіпкерлік іскерлікпен байланысты басқарушылық
шешімдерді кешенді , жүйелі түрде түсіндіретін,алдына қоятын мақсаттарды
және одан шығатын міндеттерді анық көрсететін,сыртқы және ішкі жағдайлады
обьективті тұрғыда бағалайтын, мақсаттарға жету үшін қажетті ресурстарды
анықтайтын, осының бәрін сандармен сипаттап, берілген шешімнің бизнеске
тиімділігін бизнеске тартылған барлық қатысушыларға дәлелдей алатын құжат.

Әдетте кәсіпорынның кез келген жобасы, қалай болса да, инвестицияны
тартуымен байланысты болады. Жалпы түсінігі бойынша жоба-бұл белдгілі-бір
мақсатқа жетелейтін мекеменің іскерлігін өзгерту жайлы арнайы ұсыныс.

Инвестициялық жобаның техникалық талдауына тоқталайық. Техникалық
талдаудың міндетіне мыналар жатады:

Жоба мақсаттарының көз қарастарына неғұрлым сәйкес келетін технологияларды
анықтау;

Жергілікті жағдайларды талдау оның ішінде шикізатқа, энергияға, жұмыс
күшіне қол жеткізуді және оның құнын;

Жобаның іске асуы мен жоспарлаудың потенциялды мүмкіндіктерін тексеру;

Техникалық талдауда, әдетте, кәсіпорынның жеке сарапшылар тобы арнайы
мамандарды шақыру арқылы жүргізеді. Техникалық талдаудың стандарты
процедурасы қолда бар жеке технологияларды талдаудан басталады. Сонымен
қатар келесі критерийлердің басшылыққа алу керек: 1) технология өзін алдын
ала жақсы жағынан көрсетуі тиіс, яғни стандартты болуы керек; 2) технология
импорттық қондырғылармен шикі заттарға бағытталмауы керек.

Егер өз технологиясын қолдану мүмкін болмаса, онда төмендегі
схемалардың бірі бойынша біреуімен шетелдік технология мен қондырғыларды
тарту мүмкіндігіне талдау жүргізіледі:

Шетел фирмасымен бірлескен кәсіпорын – бөлшектеп инвестицияландыру
және барлық технологияларыменқамтамасыз ету;

Техникалық ноу-хауды іске асыратын жаңа қондырғыны сатып алу;

өндіріс үшін лицензиялар сатып алу;

шетелдік технолог тарапынан техникалық көмек.

Технология таңдау ережесі кейбір альтернативті технологияларды кешенді
талдауды және қандай да бір агрегатталған критеридіңнегізінде жақсы
вариантты таңдауды қарастырады.

Альтернативті технологиялардың ішінен таңдаудың негізгі факторлары
технологияны қолданудың келесі аспектілеріне негізделеді:

Сәйкес масштабтарда таңдалған технологияларды бұрығы бойынша қолдану.

Шикізатқа қол жеткізушілік

Коммуникациялар мен коммуналдық қызметтер

Технологияларды сатып отырған ұйымның патенті мен лицензиясы бар
екендігіне қол жеткізу керек.

Ең болмағанда технологияны сатушы өндіріспен серіктесе жүуі.

Технологияның жергілікті жағдайларына бейімделуі.

Жүктемелік фактор және толық өнімділікке сәйкес тұрақты жағдайына шығу
үшін уақыттың керектікі.

Экология мен қауіпсіздік.

Капиталдық және өндірістік шығындары.

Ең үздік техникалық шешімді таңдау үлгісі.

1.2 Ақпарат жүйесінің тағайындалуы және мақсаты

Қандай болмасын ақпараттық жүйенің мақсаты ақпараттық жүйені тұрғызудың
әдісіне, техникалық базасына, байланыс үстап тұратын ақпараттарына, қолдану
саласына байланыссыз кез келген уақытта нақты, толық ақпарат ұсыну болып
табылады.
Ақпараттық жүйесін тұрғызу мақсаты екі жағдайдан түрады: тұрғындардың
жұқпалы аурумен ауруларын барынша зерттеу мен ақпаратпен қамтамасыз ету.
Ақпараттық жүйесінің негізгі мақсаттарына байланысты оның негізгі есебі
төмендегідей:
▪ ішкі есеп берудегі ақпараттың толық болуын қамтамасыз ету;
▪ ағымдағы ақпараттың тиімділігін және оның айқындылығын арттыру;
талдауда қолданылатын әдістердің және
технологиялардың тиімділігін арттыру;
▪ ұсынылатын мәліметтердің нақты және дәл болуын қамтамасыз ету;
▪ талаптар кешені және ақпарат қорларының орындалуын қамтамасыз ету;
▪ қызметкерлердің жұмыс туралы беретін ақпараттарының жеделдігін арттыру;
▪ қызметтік процедуралардың жүзеге асуының бақылауын жақсарту.
Ақпарат жүйесінің тағайындалуының негізгі шарты тұрғындардың жұқпалы
аурумен ауруларын барынша зерттеу мен толық ақпаратпен қамтамасыз ету
үрдістерін жүзеге асыруды автоматтандыру. Жүйенің ақпараттық функционалдық
құрылымы қосымша есептер кешенінің қосуға және болашақта одан әрі қарай
дамыту үшін ашық болуы тиіс. Компьютерде жұмыс істеу үшін "достық
интерфейсі" және ақпараттық жүйе қолдануда қарапайым болуы керек.
АЖ тұрғызудың негізгі мақсаты - нақты объектінің басқару жүйесін қазіргі
заманғы есептеу техникасы жабдықтары мен әкономика -математикалық
әдістермен дамыта түсу. АЖ-ны жобалаудың ерекшелігі әкономикалық объектіні
басқару фукциясының көптеу бөлігін немесе барлығын қүрап қамтуды
қарастыратын жүйелік ыңғайды қолдану болып табылады. АЖ-ны жобалау әр түрлі
мамандардың қатысуымен жүзеге асырылатын күрделі де, ұзақ еңбекті көп қажет
ететін кезең. Тұрғызу кезеңінің барлығы бөлек сатыларға бөлінеді. Ол
берілген нәтижені алумен аяқталатын және АЖ-ны тұрғызу кезінде тізбектеліп
орындалатын бөліктің бірі. Тұрғызу кезеңі - бүл жұмысты үтымды жоспарлау
мен үйымдастыру пікірі бойынша бекітілетін жалпы сатының бір бөлігі.
Жүйенің функционалды, ақпаратық құрылымы әрі қарай даму үшін және қосымша
есеп кешенін қосу үшін ашық болу керек. АЖ қүру мақсаты - ақпаратты
өндіруді автоматтандыру болып табылады.
АЖ ендірілгенде ақпаратты өңдеу үрдісіне қызметкерлер жұмысының
тиімділігін жоғарылату талабы қойылады. Жүйені ендірудің негізгі мақсаты:
▪ есеп беруді жинау, сақтау, өңдеу, іздеу және бөлуді айналым
ведомосты түрінде автоматтандыру;
▪ АЖ-нің ақпараттық және программалық қамтамассыз етуді жаңарту;
▪ нақты уақыттағы Басқарманың қаржы-несие шаруашылығын толық талдау;
▪ алынған дүрыс ақпаратты басқару шешімдерін қабылдау үшін
қолдану;
▪ есеп беруді автоматтандырылған түрде алу;
▪ бірегей МБ құру.
Сонымен қатар келесілер қамтылуы тиіс:
▪ жұмыс жеделділігі;
▪ ұсынылған мәліметтердің дұрыстылығы;
▪ қағазбен жұмыс көлемінің азаюы.
Автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) - ақпараттың нақты есеп шешімдеріне
қатысатын және сипатталатын жиыннан, функционалды басқаруды өндейтін нақты
қолдану саласы кешенінен қүрылған жүйе. АЖО қолданушының персоналды
әлектронды есептеуіш машинаны тікелей қолданумен байланысты.
Автоматтандырылған жұмыс орнын анықтаудың екі ыңғайы бар: техникалық және
функционалды. Техникалық ақпарат жүйесі қүрамында процессор, монитор,
клавиатура, тышқан, принтер және сканер кіретін минималды құрал жиынтықты
негізінде персоналды компьютер (РСПК) физикалық модуль анықталады. Сонымен
қатар физикалық модульқұрамына қажет программалық құралдар кіреді, олар
барлық қүралдар: операциондық жүйе, сервисті программалар және т.б.
қатынасы мен жұмысын қамтамасыздандырады.

1.3 Ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар

Ақпараттық жүйе - жеке бөлім мен әлементтерге бөлуді қажет ететін
күрделі жүйе. Толық жүйеге істей алмайтын нәрсені жеке әлементтерге бөліп
істей алуға болады. Жүйе әлементтері мен бөлімдері неғұрлым нақты әрі толық
бөлінсе, бөлім қатынасы анық болса, соғұрлым жүйені функциялау мен құру
үрдісі тиімді болады.
Ақпараттық жүйені құраушы әлементтер, өзінің алатын орнына қарай
функционалдық және жабдықтайтын болып екіге бөлінеді. АЖ-нің функционалды
бөлімі - ішкі жүйе мен кешен жиынынан және басқарудың маңызды бөлімін
құрайтын құрылымнан құралған жиынтық. Функционалды бөлім ішкі жүйе
қамтылған кешен жиынынан тұратын функционалды ішкі жүйе кешенін құрайды.
Функционалды ішкі жүйе — нақты белгілер бойынша бөлінген жүйенің
салыстырмалы тәуелсіз бөлігі.
Әрбір кіші жүйе кешен жиынына бөлінуі мүмкін. Кіші жүйе - нақты белгімен
белгіленген жеке жүйе бөлімі. Кешендер жиыны - нақты белгі бойынша
топталған жиын [Бралиева, 46-50бет].
Ақпарат жүйесінің негізгі талаптары қызметкерлер орындайтын жұмыс
кешенін автоматтандырылған түрде орындалуы.
АЖ құрылымы - ішкі ортамен байланысын анықтайтын ішкі кеңістік - уақтылы
байланыстарды салыстырмалы түрдегі тұрақтылығы және жеке жүйе астары
әлементтерімен байланысты.
Ақпараттық ресурстар дегеніміз - бір фирмадағы құндылықтар мен
материалды ресурстар болып табылатын мәліметтер жиынтығын айтамыз. Оған
ішкі жадыда сақталатын негізгі және көмекші мәліметтер массиві мен кіру
қүжаттары жатады.
АЖ ресурстарының келесілеріне талаптар қойылады:
▪ ақпаратты қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
▪ үйымдастырушылық - құқықтық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
▪ техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
▪ математикалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
▪ программалық қаматамасыз етуге қойылатын талаптар;
▪ ақпаратты қорғауға және программа құралдар жабдығына қойылатын
талаптар.

Кесте 1
Ақпарат жүйесі құрылымына қойылатын талаптар

Есеп кешені Есеп атауы Кіріс ақпарат Шығыс ақпарат Қолдану
шылар
Мекеменің Ішкі есеп беру Сала
инвестициялық мамандары
саясатын талдау
жүргізуді
автоматтандыру
Ағымдағы Сұраулар Зерттеу ақпаратыСала
ақпаратты жинау мамандары
Статистикалық Қажеттіліктер Зерттеулер Сала
зерттеулер негізінде мамандары
жүргізу есеп беру
Статистикалық Ұсынылымдар Талдау Сала
ақпаратты негізіндегі мамандары
талдау болжамдық
көрсеткіштер

Ақпараттық жабдықтауға қойылатын талаптар

Басқару кезеңі ақпаратсыз жүзеге асырылмайтындықтан, АЖ-дағы
ақпаратпен жабдықтауды ұйымдастыру өте қажет. Ақпараттық жабдықтау (АЖ) –
бұл ақпараттық жүйеде қолданатын экономикалық ақпаратты жіктеудің және
шартты белгілеудің бірыңғай жүйелері мен құжаттардың және ақпарат
массивтерінің үйлестірілген жүйелерінің бірігуі болып табылады. Ақпаратпен
жабдықтаудың негізгі міндетіне – ақпаратты сақтау мен жинау, ақпараттар
қоймасына өзгерістер енгізу, басқару шешімдерін қабылдау үшін шығатын
ақпаратты беру жатады.
Ақпараттық жабдықтау экономикалық ақпаратты кодтау және біркелкі
жүйенің бірлігі болып табылады. Ақпараттық жабдықтау төмендегі талаптарды
қанағаттандыруы керек:
Есептеу жүргізетін объектілер мен субъектілердің сипаттамаларына сәйкес
келуі тиіс, сонымен қатар ақпарат анық және өзекті болуы керек;
Есептеу мәліметтерінің есебіне қойылатын талаптарына сай келуі және ақпарат
толық болуы керек;
Ақпарат құпиялылық деңгейі бойынша жіктелуі тиіс;
Ашық ақпаратқа қол жеткізу максималды түрде жеңілдетілгені жөн;
Ақпаратты қамтамасыздандыру ақпараттық ресурстардан (кіретін, аралық
және шығатын мәлімет), олады жүргізетін құрлдардан тұрады. Ақпарат
жүйесіндегі ақпаратпен жабдықтау, жүйеде қолданылатын мөлшерлік – анықтама
ақпаратты және экономикалық ақпарат пен құжаттардың жіктелуін қамтиды.
Ақпараттық жабдықтау 2 кестеде көрсетілген.

Кесте 2.
Ақпараттық жабдықтау

Элементтер Сипаттамалар
Ақпараттық технология Мәліметтер базасында негізделген
Мәліметтер базасы типі Реляциондық
Кодтау жүйесі Фасеттік жүйе
Ақпараттық қорғау АЖ-мен жұмыс істеу кезінде парольдер
жүйесі қолданылады.

Ұйымдастырушылық – құқықтық жабдықтауға қойылатын талаптар

Автоматтандырылған АЖ-ны тұрғызу мен жұмыс істеудің негізгі шарты
ұйымдастырумен жабдықтау. Ұйымдастырумен жабдықтау – бұл АЖ-ны тұрғызу мен
жұмыс істеуге арналған шаралардың, әдістер мен жабдықтардың жиынтығы. Ол АЖ-
ны тұрғызу мен қолдануға қатысты ең көлемді мәселелерді қарастырып және
элементтердің құрамын, байланысын, өзара әрекетін, ұйымдастыру құрылымын
анықтайды, сондай-ақ жүйе қызметін реттейтін құқықтық актілерді қамтиды.
АЖ-ны тұрғызу – ақпараттық кезеңдерін зерттеу, жобалау шешімдері мен
жобалау құжаттарын өңдеуді, жүйе элементтерінің әрекетттеріне ену ретін
анықтауды қарастыратын күрделі де, жұмысы көп кезең.
Ұйымдастырушылық – құқықтық қамтамасыз етуінің қызмет атқаруы
келесіден тұрады:
▪ Есептеу құжаттары бойынша ақпарат;
▪ Жаңа ақпараттық технологияларды енгізудегі әдістемелік нұсқаулар.
Ақпараттық жүйені құруда және оның қызмет көрсетуі үшін негізгі
ұйымдастырушылық қамтамасыз ету келесі сұрақтарды шешеді. Жүйені талдау,
қызмет көрсетуінің технологиясын өңдеу. Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету
ақпараттық жүйе қызмет атқаруы кезінде қызметкерлердің
Іс - әрекеттеріне қажетті төмендегі құжаттар жиынтығы болуы керек:
▪ басқаруды ұйымдастыру құрылымы;
▪ қызмет етуі бойынша нұсқаулар;
▪ операторларға нұсқау;
▪ қызметтердің орындалуы мен тәртібі;
Есеп кешенін шешуде қолданушының техникалық құрал – жабдықтарымен
есептерді шешу үрдісі кезінде ұйымдастырушылық қамтамасыз ету жеткілікті
болуы шарт. Есеп кешенінің тиімді жүзеге асуы үшін ұйымдастырушылық
қамтамасыз ету келесі шарттарды қанағаттандыру керек:
▪ объектіні автоматтандыруға және есептер кешенін қолдануға, іске
қосуға, дайындауға жауапты тұлғаны тағайындау;
▪ нақты емес ақпараттарды ұсыну, әр түрлі жіберген қателерді, уақтылы
ұсынбаған ақпараттарға жауапты тұлғаны тағайындау;
▪ барлық технологиялық талаптардың орындалуын қадағалау;
▪ ақпаратты қамтамасыз етуді ұйымдастырудың жобасында қарастырылған
шектеулерден шықпау;
▪ есептер кешеніне қол жеткізуге білікті мамандар мен жеке
қызметкерлерге ғана ұсыну.
Жобалау үрдісі кезінде ұйымдастырушылы қамтамасыз ету бойынша
өңделетін қолданушыға берілетін нұсқау түсінікті, нақты орындалатын іс -
әрекеттер көрсетілуі керек.
Ұйымдастырумен жабдықтау АЖ-ны тиімді жұмыс істеу үшін өте маңызды.
Яғни, нақты объектіні басқарудағы экономикалық негізге сүйенген шешімдердің
сапасын және жеделдігін арттыру үшін экономика – математикалық әдістер мен
үлгілерді, қазіргі заман есептеу техникасын, жаңа ақпараттық
технологияларды қолдану өте маңызды екенін білдіреді. Жалпы ұйымдастырумен
жабдықтаудың мақсаты, жүйені тұрғызу мен оны қолданудың ұйымдастыру
құқықтық негізін қалыптастыру. Оған АЖ-нің фүнкционалдық және жабдықтау
бөлімдерінің ұтымды құрылымын таңдау мен дайындауды, сондай-ақ жобалау
жұмыстарының жүргізілуін, оның ендірілуін, таңдауды анықтайтын әдістер мен
жабдықтар және құжаттар жатады.
Белгілі ережелерге бағындыру құжаттары АЖ-ні тұрғызудың, жұмыс істеу
мен модернизациялаудың барлық деңгейлерінде – мемлекеттік басқару ұйымдары
және тапсырма беруші мен жұмысты орындаушы арасындағы өзара қатынасты
белгілі ережелерге бағындыратын құжат түрінде болып бөлінеді.
АЖ-ның функционалдық бөлімі – бұл басқарудың маңызды бөлігін құрайтын
ішкі жүйелердің немесе есептер жиынтығының және есептердің бірігуі.
Функционалдық ішкі жүйе – бұл ақпараттық жүйенің қызметімен шектелген
бөлімі. Басқарудың негізгі қызметтері – болжау, жоспарлау, жедел басқару,
есеп, талдау, реттеу. Осы негізгі қызметтер объектінің негізгі
қызметтерінің түрлерімен байланыста болады. Функционалдық бөлім құрамына
өндірісті техникалық дайындау, материалдық қорларды басқару, еңбек қорларын
басқару, қаржылар, бухгалтерлік есеп кіреді.
АЖ құқықтық жабдықтау – АЖ функциялау мен құрудағы құқықтық нормалар
жиынтығы. АЖ өңдеу деңгейіндегі құқықтық қамтамасыздандыру жүйе өндіруші
мен тұтынушы арасында келісіммен, жүйе өндірудегі үрдісті реттеумен,
әртүрлі ресурстарды үрдіспен қамтамасыз етумен байланысты нормативтік
актілерден тұрады. Құқықтық қамтамасыздандыру АЖ әрекетін регламенттейтін,
салық төлеуші реестрлерін құрудағы базаның нормативтік түсініктер, жаңа
ақпараттық технология енгізуге қажетті әдістемелік құжаттар жиынтығынан
тұрады.
Құқықтық қамтамасыздандыру АЖ-ні құру мен жоюды заңды көрсету үшін
арналған.

Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар

Техникалық қамтамасыз ету – АЖ функционалдылығы үшін қолданудағы
техникалық құралдар кешені.
Басқарудағы ақпараттық үрдісі жеке операциялармен орындау, оның
шешімдерінен тұрғызылады.Барлық операция үш саты бойынша топталады:
ақпаратты алу, түрлендіру және тұтыну. Бірінші саты экономикалық объект
шартындағы үрдісінде пайда болатын алғашқы ақпаратты жинау мен тіркеу
тобынан тұрады. Қайта өңделген ақпарат тобы уақыт пен кеңістіктегі мәнін,
формасын, құрылымын, өзгеру операциясын орындайды. Үшінші саты басқару
шешімдерін қабылдау үшін қолданатын ақпаратты біріктіруге арналған
операциялар тобы.
Ақпаратты басқару үрдісінің негізгі сатыларына сәйкес келесі
техникалық құралдар қолданылады: ақпаратты жинау мен тіркеу, ақпаратты
жіберу; машиналық тасығыштарды дайындау, ақпаратты өңдеу техникасын
ұйымдастыру. Ақпаратты жіберу құралдары кеңістіктегі мәліметті өңдеу ортасы
мен оны қолданатын жерге өткізуде қолдану. Техникалық құралдар жиынтығы кез-
келген объектінің, өңделетін ақпараттың көлемі мен спецификасына тәуелді.
Техникалық қамтамасыз ету келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
▪ Ақпараттық жүйенің, есептердің өнімділігін, берілген есепті
автоматты түрде дұрыс есептелуін қамтамасыз етуін орындау қажет;
▪ Жаңа ақпараттандыру объектілерін ЭЕМ және автоматтандырылған жұмыс
орындарын енгізу жүйе конфигурациясына өзгерістерді енгізу
мүмкіндігінің болуы;
▪ Ақпараттық диалогты режимде өңделуін қамтамасыз ету;
▪ Есептеуіш техника құралдарының құрамына бір ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қаржы тәуекелінің нарықтық экономикадағы мәні және оны басқарудың теориялық негіздері
Маркетингтегі ақпараттық жүйені тұрғызу
Кәсіпорындағы кадрлар бөлімінің ақпараттық жүйесін тұрғызу
Кәсіпорындағы кадрлар бөлімінің ақпараттық жүйесін жобалау
Кәсіпорынның басқару ісінің ақпараттық жүйесін тұрғызу
Шағын кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық жүйесі
Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптар
Қр-да инвестициялық саясаттың мәні мен мағынасы
Фирманы басқарудың ақпараттық жүйесі
Банктік тәуекелдікті бағалау әдістерінің ақпараттық жүйесін тұрғызу
Пәндер