Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдаудың ақпараттық жүйесін тұрғызу

Мазмұны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ТАЛДАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1 Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдау. Үрдістің экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Ақпарат жүйесінің тағайындалуы және мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.3 Ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.4 Ақпараттық жүйесінің концептуалды сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20

2 КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫН ТАЛДАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.1 Мәселенің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.2 Кіріс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
2.3 Шығыс ақпараты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
2.4 Программалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
2.5 Программалық қамтамасыз ету құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28
КІРІСПЕ
Қазіргі даму кезеңінің ерекшелігі қоғамды ақпараттандыру болып табылады. Қоғам өмірінің барлық салаларын ақпараттандыру ақпараттың және ақпараттық технологиялардың мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық дамуындағы рөлін түбірлі өзгертеді. Қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму деңгейі, оның әлемдік жүйеге интеграциясы ақпараттық технологияларды пайдаланудың масштабы мен сапасына және мамандардың кәсіпкерлік қызметіне тәуелді.
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды.
Ақпараттандыру – жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді ақпараттық технологияларды қолдану негізінде құруға және дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтік – экономикалық және ғылыми – техникалық үрдіс. Осы жағдайда ақпараттың маңызы артады, оның мәртебесі өзгереді – ақпарат бизнестің стратегиялық ресурсы болуда. Осы орайда кәсіпорынды басқару тиімділігі көп жағдайда ақпараттық база сапасымен және оны аналитикалық өңдеудің мұқияттылығымен анықталады.
Нарықтық жағдайда кәсіпорынның өмір сүргіштігінің және тұрақтылығының кепілдігі қызметін оның қаржылық тұрақтылығы атқарады, ол ақша қаражаттарымен еркін маневрлеу, оларды тиімді қолдану арқылы үздіксіз өндіріс және өнімді өткізу процесін қамтамассыздандыратын қаржылық ресурстардың жағдайын бейнелейді. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін, объективті, ғылыми негізделген және оптимальді басқарушылық, өндірістік және әсіресе қаржылық шешімдерді қабылдау үшін кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау қажет.
Қазіргі кезде барлық кәсіпорындар нарыққа өтуге, даму перспективаларын жасаумен, шаруашылық жүргізудің түрлі формаларын қолдану тиімділігін кешенді бағалаумен, жедел басқарушылық шешімдерді жасаумен байланысты байланысты талдау жұмыстарының ауқымының кеңейтілуінде қажеттілік сезінуде. Осыған байланысты ЭЕМ негізінде экономикалық талдауды автоматтандыру объективті қажеттілік болуда. Ол шаруашылық қызметті басқару процесіне сапалы ақпараттық қызмет көрсетудің маңызының артуымен, қазіргі заманғы ЭЕМ-ң техникалық мүмкіндіктерінің қарқынды дамуымен, экономика дамуының қазіргі кезең ерекшеліктерімен шарттасады.
Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе (АЖ) - экономикалық объектіні басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі [8].
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу жүйесінен (АЕЖ) тұратын күрделі жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе тұрғызу мен жұмыс істету шешімдерін сипаттап жазылған техникалық құжат, ал ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге бағытталған ұйымдастыру техникалық кешен деп түсінуге болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді АЖ жобасындағы шешімдерге сәйкес қамтамасыз етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және программалық жабдықтарды, мәліметтерді өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат жүйесі. Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс құжаттарына ішкі және сыртқы ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат жатады.
Әлемдік қауымдыққа интеграциялану Қазақстан экономикасын дамыған мемлекеттер үшін жалпы тенденцияларға сәйкес реформалауы тиіс, бұл барлық кезеңдерде ең прогрессивті және қазіргі заман талабына сай ғылым және басқару тәжірибесінің тәсілдерін, соның ішінде жаңа бағыттарын ендіруду білдіреді.
Ұсынылып отырған курстық жұмысының мақсаты – кәсіпорынның инвестициялық саясатын барынша зерттеу мен өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету. Осы мақсатқа сәйкес ішкі есеп берудегі ақпараттың толық болуын қамтамасыз ету, зерттеуде қолданылатын әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру, ағымдағы ақпараттың тиімділігін және оның айқындылығын арттыру, талдауда қолданылатын әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру, ұсынылатын мәліметтердің нақты және дәл болуын қамтамасыз ету және т.б. есептер шешіледі.
Курс жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Қолданылған әдебиет тізімі

1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының
өркендеуі, қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан
халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
2. Закон РК. Об информатизации // Казахстанская правда. - 2003.- 14 мая
3. «Қазақстан Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан Республикасының Президентінің /Указ/.
4. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
5. Қ.С.Байшоланова Ақпараттық жүйелер теориясы/Алматы: Экономика Баспасы, 2002
6. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова Экономикадағы ақпарат жүйелері/Алматы: Экономика Баспасы, 2001.
7. Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат жүйелері. – Алматы: Экономика Баспасы, 1998.
8. Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына автоматтандыралған басқару жүйесін ендіру. – М, Статистика.
9. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
10. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем. М: Финансы и статистика, 2000-352б.
11. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
12. Финансово-кредитный словарь, т. 1-3.
13. Данилов А.В. Корпоративные информационные системы. Москва 2004г.
14. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. Информационные технологий управления. Учебное пособие – Москва.: Юнити - Дана, 2004г.
15. Моисеева Н. Маркетинговые технологий в обеспечений деловой активности организаций.// Проблемы теории и практики управления – 2002. -№ 6 –с. 91-98.
16. Сейдахметова Ф.С. Источники и методы сбора маркетинговой информации. Служба маркетинга/сбыта на предприятий. -1997г. № 3 –с. 7-8.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Қолданбалы информатика» кафедрасы
Курстық жұмыс
Тақырыбы: «Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдаудың ақпараттық
жүйесін тұрғызу»
Мазмұны
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................3
1 КӘСІПОРЫННЫҢ ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық саясатын талдау. Үрдістің экономикалық
мәні........................................................................
....................................................5
1.2 Ақпарат жүйесінің тағайындалуы және
мақсаты...........................................8
1.3 Ақпараттық жүйесіне қойылатын
талаптар...................................................9
1.4 Ақпараттық жүйесінің концептуалды
сызбасы...........................................20
2 ... ... ... ТАЛДАУДЫҢ ақпараттық жүйесін
жобалау............................................................23
2.1 Мәселенің
қойылымы....................................................................
.................23
2.2 Кіріс
ақпараты....................................................................
.............................24
2.3 Шығыс
ақпараты....................................................................
.........................24
2.4 Программалық қамтамасыз
ету......................................................................24
2.5 Программалық қамтамасыз ету
құрылымы..................................................25
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
....................................27
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ...........................................................28
КІРІСПЕ
Қазіргі даму кезеңінің ... ... ... болып
табылады. Қоғам өмірінің барлық салаларын ақпараттандыру ақпараттың және
ақпараттық технологиялардың мемлекеттің ... және ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік
даму деңгейі, оның әлемдік жүйеге интеграциясы ақпараттық технологияларды
пайдаланудың ... мен ... және ... кәсіпкерлік қызметіне
тәуелді.
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму
дәрежесімен және онымен айналысып ... ... ... ... ... ... ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық
технологияларды көп мөлшерде ... ... ... ... ... ... ... жүйелерге қосу мәселелерін шешуді
қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды.
Ақпараттандыру – жеке және ... ... ... ... мақсатында ақпараттық ресурстарды,
ақпараттық жүйелерді ақпараттық ... ... ... ... ... ... ұйымдастырушылық, әлеуметтік – экономикалық және
ғылыми – ... ... Осы ... ... ... ... оның
мәртебесі өзгереді – ақпарат бизнестің стратегиялық ресурсы ... ... ... ... ... көп ... ... база
сапасымен және оны аналитикалық өңдеудің мұқияттылығымен ... ... ... өмір ... және тұрақтылығының
кепілдігі қызметін оның қаржылық ... ... ол ... ... ... ... тиімді қолдану арқылы үздіксіз
өндіріс және өнімді өткізу процесін ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын
бағалау үшін, объективті, ғылыми негізделген және оптимальді басқарушылық,
өндірістік және ... ... ... ... үшін кәсіпорынның
қаржылық жағдайын талдау қажет.
Қазіргі кезде барлық кәсіпорындар нарыққа ... ... ... ... жүргізудің түрлі формаларын қолдану
тиімділігін кешенді бағалаумен, жедел басқарушылық ... ... ... талдау жұмыстарының ауқымының ... ... ... ... ЭЕМ ... экономикалық талдауды
автоматтандыру объективті қажеттілік болуда. Ол ... ... ... сапалы ақпараттық қызмет көрсетудің маңызының ... ... ... ... мүмкіндіктерінің қарқынды дамуымен, экономика
дамуының қазіргі кезең ерекшеліктерімен ... бұл ... ... ... экономикадағы басқарудың
қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері
есептеу техникасынсыз ... ... ... жүйелері және
автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе (АЖ) - ... ... ... ... жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі [8].
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу ... ... ... ... ... жүйе ... деп - ақпараттық жүйе тұрғызу
мен жұмыс ... ... ... жазылған техникалық құжат, ал
ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге ... ... ... деп ... ... АЕЖ ... жинауды, өткізіп
беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді ... ... ... ... ... ... функционалды құрылымының ақпарат ... ... ... ... ... - бұл ... ... техникалық және программалық ... ... ... мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір ... ... ... ... деңгейде арнайы тұрғызылған ақпарат жүйесі.
Экономикадағы ақпарат жүйелерінің кіріс ... ішкі және ... ... ал ... ... ... шешімдерін қабылдауға арналған
ақпарат жатады.
Әлемдік қауымдыққа ... ... ... ... үшін ... ... ... реформалауы тиіс, бұл барлық
кезеңдерде ең прогрессивті және қазіргі заман талабына сай ... ... ... тәсілдерін, соның ішінде жаңа бағыттарын ендіруду
білдіреді.
Ұсынылып отырған ... ... ... – кәсіпорынның
инвестициялық саясатын барынша ... мен ... ... ... ету. Осы мақсатқа сәйкес ішкі есеп берудегі ақпараттың толық
болуын қамтамасыз ету, ... ... ... ... тиімділігін арттыру, ағымдағы ақпараттың тиімділігін және
оның айқындылығын арттыру, талдауда ... ... ... ... ... ... мәліметтердің нақты және
дәл болуын қамтамасыз ету және т.б. ... ... ... ... ... ... негізгі бөлімнен,
қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
1. КӘСІПОРЫННЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдау.
Үрдістің экономикалық мәні
Инвестиция - ... ... ... ... ... ... ... жаңа термин. Орталықтандырған жоспарлау жүйесінің
шеңберінде «жалпы капиталдық салымдар» деген түсінік ... ... ... жаңа ... пен ... ... шаруашылық жүргізіп отырған
кәсіпорынның кеңеюі мен ... ... ... ... салымдар), тұрғын үй мен тұрмыстық мәдени құрылысқа
(өндірістік емес капиталдық салынымдар) жұмсалатын ... ... ақша ... мақсатты банкілік салымдар, пайлар,
акциялар және де басқа ... ... ... ... ... соның ішінде тауар белгісіне, пайда табу
мақсатында кәсіпкерлік ... ... ... интелектуалды
бағалықтар, несиелер, кез келген мүлік немесе мүліктік құқықтар ... және ... бәрі – ... табу мен ... жақсы әсерлерге
жету мақсатында.
Инвестиция - бос ақшаны, оның сақталуына немесе құнының артуына және
табыстың оң ... ... ... үміт арта отырып, орналастыруға
болатын кез келген құрал.
Кәсіпорынның инвестициялық қызметі - бұл ... ... ... роль атқарады және өзіне тән ... ... ... ... ие ... процесс, себебі инвестициялар
өзінің экономикалық табиғаты жағынан болашқта табысқа жету үшін ... бас ... ... ... ... ... шығармашылық процесті білдіреді,
ол кейбір жағдайлармен инвестициялық нарықтың жалпы және ... ... ... ... ... әр түрлі кезендердегі нақтыланған ұзақ ... ... ... ... ... ... ... және пайда
көлеміне жету, нарыққа бақылау жүргізудің үлесін және ... ... ... ... өсіру, жаңа өнім өндіу, өндіріс шығындарын
төмендету үшін ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық қызметке қатысты шешім қабылдауы бәсекелік
ортада дамудың балама ... ... ... тіреледі және бұл
бәсекелік орта бір немесе басқада салаларға ... әр ... ... және ... ... ... ... қызмет атқарылмаған жағдайда уақыт өте келе өндірістік
аппараттадың моральдік және физикалық тозуы және ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде
мұндай кәсіпорындардың болашағына күмән келтіреді.
Кәсіпорынның тұрақты деңгейін ұстап тұру үшін ... ... ... ... ... қалып қоюға әкеледі және
неғұрлым ұзақ мерзімде де осы ... ... ие ... ... ... орташа салық деңгейіне дейін өсуін
қамтамасыз ететін активті инвестициялық стратегия инновациялық ... ... ... ... белсенді әрекет етуді көздейді.
Тиімді немесе озу стратегиясы жаңа ... ... ... асатын және мұндай салымдардың тәуекелділік дәрежесіне айрықшаланатын
инновациялармен ... ... ... ... ... ... ... инвестордыңда ортақ мүдделерінің қиылысу кезінде
жүзеге асырылады. Ал ... ... ... айналысы бар тауарды
білдіреді.Сондықтан оны осы ... ... ... алу ... түсінушілігі мен ортақ мүдделерін есепке алуға және
инвестициялық обьектінің стратегиялық ... ... көре ... ... ... ... ... байланысты.
Бүгінгі қазақстандық инвестиция тәжірибесінде ... ... ... қолданылған түсініктер мен ... ... ... экономикақатарына еніп, іске кедергі келтіруде.
«Техникалық-экономикалық дәлелдеме» ... ... де ... көп ... инвестициялық жобаға немесе биснес-жоспарға
теңестіруде.
Бизнес-жоспар – бұл ... ... ... ... ... , ... түрде түсіндіретін,алдына қоятын мақсаттарды
және одан шығатын ... анық ... және ішкі ... ... ... мақсаттарға жету үшін қажетті ресурстарды
анықтайтын, осының бәрін сандармен сипаттап, берілген шешімнің ... ... ... ... ... дәлелдей алатын құжат.
Әдетте кәсіпорынның кез келген жобасы, қалай ... да, ... ... ... ... ... бойынша жоба-бұл белдгілі-бір
мақсатқа жетелейтін мекеменің іскерлігін ... ... ... ұсыныс.
Инвестициялық жобаның техникалық талдауына тоқталайық. Техникалық
талдаудың міндетіне мыналар жатады:
Жоба мақсаттарының көз ... ... ... ... ... жағдайларды талдау оның ішінде шикізатқа, энергияға, жұмыс
күшіне қол жеткізуді және оның құнын;
Жобаның іске асуы мен ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның жеке сарапшылар тобы арнайы
мамандарды шақыру арқылы жүргізеді. Техникалық ... ... ... бар жеке ... ... ... ... келесі критерийлердің басшылыққа алу керек: 1) технология өзін алдын
ала жақсы жағынан көрсетуі тиіс, яғни стандартты болуы керек; 2) ... ... шикі ... ... керек.
Егер өз технологиясын қолдану мүмкін болмаса, онда төмендегі
схемалардың бірі бойынша ... ... ... мен ... ... талдау жүргізіледі:
Шетел фирмасымен бірлескен кәсіпорын – бөлшектеп инвестицияландыру
және барлық технологияларыменқамтамасыз ету;
Техникалық «ноу-хауды» іске асыратын жаңа ... ... ... үшін лицензиялар сатып алу;
шетелдік технолог тарапынан техникалық көмек.
Технология таңдау ережесі кейбір альтернативті ... ... және ... да бір ... ... ... таңдауды қарастырады.
Альтернативті технологиялардың ішінен таңдаудың негізгі ... ... ... ... негізделеді:
Сәйкес масштабтарда таңдалған технологияларды бұрығы бойынша қолдану.
Шикізатқа қол жеткізушілік
Коммуникациялар мен ... ... ... ... ... ... мен лицензиясы бар
екендігіне қол жеткізу керек.
Ең болмағанда технологияны ... ... ... жүуі.
Технологияның жергілікті жағдайларына бейімделуі.
Жүктемелік фактор және толық өнімділікке сәйкес тұрақты ... ... ... ... мен қауіпсіздік.
Капиталдық және өндірістік шығындары.
Ең үздік техникалық шешімді таңдау үлгісі.
1.2 Ақпарат ... ... және ... болмасын ақпараттық жүйенің мақсаты ақпараттық жүйені ... ... ... ... үстап тұратын ақпараттарына, қолдану
саласына байланыссыз кез келген ... ... ... ... ұсыну болып
табылады.
Ақпараттық жүйесін тұрғызу мақсаты екі жағдайдан түрады: тұрғындардың
жұқпалы ... ... ... ... мен ... ... ету.
Ақпараттық жүйесінің негізгі мақсаттарына байланысты оның негізгі есебі
төмендегідей:
▪ ішкі есеп ... ... ... болуын қамтамасыз ету;
▪ ағымдағы ақпараттың тиімділігін және оның ... ... ... ... ... тиімділігін арттыру;
▪ ұсынылатын мәліметтердің нақты және дәл болуын қамтамасыз ету;
▪ талаптар ... және ... ... орындалуын қамтамасыз ету;
▪ қызметкерлердің жұмыс туралы беретін ақпараттарының жеделдігін арттыру;
▪ қызметтік процедуралардың жүзеге асуының бақылауын жақсарту.
Ақпарат жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... зерттеу мен толық ақпаратпен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... қосымша есептер кешенінің қосуға және болашақта одан әрі ... үшін ашық ... ... ... ... ... үшін ... және ақпараттық жүйе қолдануда қарапайым болуы керек.
АЖ тұрғызудың негізгі мақсаты - нақты объектінің басқару жүйесін қазіргі
заманғы есептеу ... ... мен ... ... ... түсу. АЖ-ны жобалаудың ерекшелігі әкономикалық объектіні
басқару фукциясының ... ... ... ... ... ... ... ыңғайды қолдану болып табылады. АЖ-ны жобалау әр түрлі
мамандардың қатысуымен жүзеге асырылатын күрделі де, ұзақ еңбекті көп ... ... ... кезеңінің барлығы бөлек сатыларға бөлінеді. Ол
берілген нәтижені алумен аяқталатын және АЖ-ны тұрғызу ... ... ... ... ... ... - бүл жұмысты үтымды жоспарлау
мен үйымдастыру пікірі бойынша бекітілетін ... ... бір ... ... ... құрылымы әрі қарай даму үшін және қосымша
есеп кешенін қосу үшін ашық болу керек. АЖ қүру ... - ... ... болып табылады.
АЖ ендірілгенде ақпаратты өңдеу үрдісіне қызметкерлер жұмысының
тиімділігін жоғарылату талабы ... ... ... ... ... есеп ... жинау, сақтау, өңдеу, іздеу және ... ... ... ... ... ... және программалық қамтамассыз етуді жаңарту;
▪ нақты уақыттағы Басқарманың қаржы-несие шаруашылығын толық талдау;
... ... ... басқару шешімдерін қабылдау үшін
қолдану;
▪ есеп ... ... ... алу;
▪ бірегей МБ құру.
Сонымен қатар келесілер қамтылуы тиіс:
▪ жұмыс жеделділігі;
▪ ұсынылған мәліметтердің дұрыстылығы;
▪ қағазбен жұмыс көлемінің ... ... орны (АЖО) - ... ... есеп ... және сипатталатын жиыннан, функционалды басқаруды өндейтін нақты
қолдану саласы ... ... ... АЖО қолданушының персоналды
әлектронды ... ... ... қолданумен байланысты.
Автоматтандырылған жұмыс орнын анықтаудың екі ыңғайы бар: техникалық және
функционалды. Техникалық ақпарат жүйесі ... ... ... тышқан, принтер және сканер кіретін минималды құрал жиынтықты
негізінде персоналды компьютер (РС/ПК) ... ... ... Сонымен
қатар физикалық модульқұрамына қажет программалық құралдар кіреді, ... ... ... ... ... программалар және т.б.
қатынасы мен ... ... ... ... қойылатын талаптар
Ақпараттық жүйе - жеке бөлім мен әлементтерге ... ... ... ... ... жүйеге істей алмайтын нәрсені жеке әлементтерге бөліп
істей алуға болады. Жүйе әлементтері мен бөлімдері ... ... әрі ... ... ... анық болса, соғұрлым жүйені функциялау мен құру
үрдісі ... ... ... ... ... ... ... орнына қарай
функционалдық және жабдықтайтын болып екіге ... ... ... - ішкі жүйе мен ... жиынынан және басқарудың маңызды ... ... ... ... ... ... ішкі жүйе
қамтылған кешен жиынынан тұратын ... ішкі жүйе ... ... ішкі жүйе — ... ... ... бөлінген жүйенің
салыстырмалы тәуелсіз бөлігі.
Әрбір кіші жүйе ... ... ... ... Кіші жүйе - ... ... жеке жүйе ... Кешендер жиыны - нақты белгі бойынша
топталған жиын ... ... ... ... ... ... орындайтын жұмыс
кешенін автоматтандырылған түрде орындалуы.
АЖ құрылымы - ішкі ортамен байланысын анықтайтын ішкі кеңістік - уақтылы
байланыстарды салыстырмалы ... ... және жеке жүйе ... ... ... дегеніміз - бір фирмадағы құндылықтар мен
материалды ресурстар ... ... ... жиынтығын айтамыз. Оған
ішкі жадыда ... ... және ... ... массиві мен кіру
қүжаттары жатады.
АЖ ресурстарының келесілеріне талаптар қойылады:
▪ ақпаратты қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
▪ үйымдастырушылық - құқықтық ... ... ... ... ... ... етуге қойылатын талаптар;
▪ математикалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
▪ программалық қаматамасыз етуге ... ... ... ... және программа құралдар жабдығына ... ... ... ... ... ... кешені |Есеп атауы ... ... ... ... |Қолдану |
| | | | ... ... ... есеп беру | | ... ... | | | ... ... ... | | | | ... | | | | ... | | | | |
| ... |Сұраулар ... ... |
| ... жинау| | ... |
| ... ... ... ... |
| ... | ... ... |
| ... | ... беру | |
| ... ... |Талдау ... |
| ... | ... |мамандары |
| ... | ... | |
| | | ... | ... жабдықтауға қойылатын талаптар
Басқару кезеңі ақпаратсыз жүзеге асырылмайтындықтан, АЖ-дағы
ақпаратпен жабдықтауды ұйымдастыру өте ... ... ... (АЖ) ... ... ... қолданатын экономикалық ақпаратты жіктеудің және
шартты белгілеудің бірыңғай ... мен ... және ... ... жүйелерінің бірігуі болып табылады. Ақпаратпен
жабдықтаудың негізгі міндетіне – ... ... мен ... ... ... ... басқару шешімдерін қабылдау үшін шығатын
ақпаратты беру жатады.
Ақпараттық ... ... ... ... және ... ... ... табылады. Ақпараттық жабдықтау төмендегі талаптарды
қанағаттандыруы керек:
Есептеу жүргізетін объектілер мен субъектілердің сипаттамаларына сәйкес
келуі ... ... ... ақпарат анық және өзекті болуы керек;
Есептеу мәліметтерінің есебіне қойылатын талаптарына сай келуі және ақпарат
толық болуы керек;
Ақпарат ... ... ... ... ... ... қол жеткізу максималды түрде жеңілдетілгені жөн;
Ақпаратты қамтамасыздандыру ақпараттық ресурстардан (кіретін, аралық
және ... ... ... ... ... ... ... ақпаратпен жабдықтау, жүйеде қолданылатын мөлшерлік – анықтама
ақпаратты және экономикалық ақпарат пен құжаттардың жіктелуін ... ... 2 ... ... ... ... ... ... ... |Мәліметтер базасында негізделген ... ... типі ... ... ... ... жүйе ... ... ... ... ... кезінде парольдер|
| ... ... ...... жабдықтауға қойылатын талаптар
Автоматтандырылған АЖ-ны тұрғызу мен ... ... ... ... жабдықтау. Ұйымдастырумен жабдықтау – бұл АЖ-ны тұрғызу мен
жұмыс істеуге арналған шаралардың, әдістер мен жабдықтардың жиынтығы. Ол ... ... мен ... ... ең ... мәселелерді қарастырып және
элементтердің құрамын, байланысын, өзара ... ... ... ... жүйе ... ... құқықтық актілерді қамтиды.
АЖ-ны тұрғызу – ақпараттық кезеңдерін зерттеу, жобалау шешімдері мен
жобалау құжаттарын өңдеуді, жүйе элементтерінің ... ену ... ... ... де, ... көп ...... қамтамасыз етуінің қызмет атқаруы
келесіден тұрады:
▪ Есептеу құжаттары бойынша ақпарат;
▪ Жаңа ақпараттық ... ... ... ... ... ... және оның ... көрсетуі үшін негізгі
ұйымдастырушылық қамтамасыз ету келесі ... ... ... талдау,
қызмет көрсетуінің технологиясын өңдеу. Ұйымдастырушылық қамтамасыз ету
ақпараттық жүйе ... ... ... қызметкерлердің
Іс - әрекеттеріне қажетті төмендегі құжаттар жиынтығы болуы керек:
▪ басқаруды ұйымдастыру құрылымы;
▪ қызмет етуі бойынша ... ... ... қызметтердің орындалуы мен тәртібі;
Есеп кешенін шешуде қолданушының техникалық құрал – жабдықтарымен
есептерді шешу ... ... ... ... ету жеткілікті
болуы шарт. Есеп кешенінің тиімді жүзеге асуы үшін ... ету ... ... ... ... ... ... және есептер кешенін қолдануға, іске
қосуға, дайындауға жауапты ... ... ... емес ... ... әр ... ... қателерді, уақтылы
ұсынбаған ақпараттарға жауапты тұлғаны тағайындау;
▪ барлық технологиялық талаптардың орындалуын қадағалау;
▪ ақпаратты қамтамасыз ... ... ... қарастырылған
шектеулерден шықпау;
▪ есептер кешеніне қол жеткізуге ... ... мен ... ғана ... ... ... ұйымдастырушылы қамтамасыз ету бойынша
өңделетін қолданушыға берілетін нұсқау түсінікті, нақты орындалатын іс ... ... ... жабдықтау АЖ-ны тиімді жұмыс істеу үшін өте маңызды.
Яғни, нақты объектіні басқарудағы экономикалық негізге сүйенген шешімдердің
сапасын және жеделдігін ... үшін ...... ... ... ... заман есептеу техникасын, жаңа ... ... өте ... екенін білдіреді. Жалпы ұйымдастырумен
жабдықтаудың мақсаты, ... ... мен оны ... ... ... қалыптастыру. Оған АЖ-нің фүнкционалдық және жабдықтау
бөлімдерінің ұтымды ... ... мен ... ... ... ... оның ... таңдауды анықтайтын әдістер мен
жабдықтар және ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу
мен модернизациялаудың барлық деңгейлерінде – ... ... ... ... беруші мен жұмысты орындаушы арасындағы өзара қатынасты
белгілі ережелерге бағындыратын құжат ... ... ... ... ... – бұл ... маңызды бөлігін құрайтын
ішкі жүйелердің немесе есептер жиынтығының және ... ... ішкі жүйе – бұл ... ... қызметімен шектелген
бөлімі. Басқарудың негізгі қызметтері – болжау, жоспарлау, жедел басқару,
есеп, ... ... Осы ... ... ... ... түрлерімен байланыста болады. Функционалдық бөлім ... ... ... ... ... ... ... қорларын
басқару, қаржылар, бухгалтерлік есеп кіреді.
АЖ құқықтық жабдықтау – АЖ функциялау мен құрудағы құқықтық ... АЖ ... ... құқықтық қамтамасыздандыру жүйе өндіруші
мен тұтынушы ... ... жүйе ... ... ... ... үрдіспен қамтамасыз етумен байланысты нормативтік
актілерден тұрады. ... ... АЖ ... ... ... реестрлерін құрудағы базаның нормативтік түсініктер, жаңа
ақпараттық технология енгізуге ... ... ... жиынтығынан
тұрады.
Құқықтық қамтамасыздандыру АЖ-ні құру мен жоюды заңды көрсету үшін
арналған.
Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар
Техникалық қамтамасыз ету – АЖ ... үшін ... ... ... ... үрдісі жеке операциялармен орындау, оның
шешімдерінен тұрғызылады.Барлық операция үш саты ... ... алу, ... және ... ... саты ... ... үрдісінде пайда болатын алғашқы ақпаратты жинау мен ... ... ... ... ... тобы ... пен ... мәнін,
формасын, құрылымын, өзгеру операциясын орындайды. Үшінші саты басқару
шешімдерін ... үшін ... ... ... арналған
операциялар тобы.
Ақпаратты басқару үрдісінің негізгі сатыларына сәйкес ... ... ... ... ... мен тіркеу, ақпаратты
жіберу; машиналық тасығыштарды дайындау, ақпаратты ... ... ... жіберу құралдары кеңістіктегі мәліметті өңдеу ортасы
мен оны қолданатын жерге өткізуде қолдану. Техникалық ... ... ... ... ... ... ... мен спецификасына тәуелді.
Техникалық қамтамасыз ету келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
▪ Ақпараттық жүйенің, есептердің ... ... ... ... дұрыс есептелуін қамтамасыз етуін орындау қажет;
▪ Жаңа ақпараттандыру объектілерін ЭЕМ және автоматтандырылған ... ... жүйе ... өзгерістерді енгізу
мүмкіндігінің болуы;
▪ Ақпараттық диалогты режимде өңделуін қамтамасыз ... ... ... ... ... бір типтегі, сериялы
шығарылатын құралдар болуы керек.
Қазіргі АЖ-сіне келесі техникалық құралдар ... ... ... ... ... ... мен байланыс құралдары;
▪ /ЛВС/ жабдықтау құралдары;
▪ әртүрлі банк ... ... ... ... ... ... пластикалық карточкалар;
▪ ақшамен жұмысын автоматтандыратын құралдар.
Әртүрлі деңгейде ... АЖ ... ... ... оның архитектурасы мен функционалды мінездемесіне тәуелді.
Сондықтан АЖ жобалау ... ... ... ... ... сақтау,ақпаратты өңдеу мен жіберу, ... ... ... ... талаптары нысандалады.
Техникалық және программалық құралдардың құрамы келесі міндеттерді
атқаруы тиіс: еркін түрде мәліметтерге қол ... ... ... ... ... ... ... құралдар кешенінің
істен шығып қалғанда ақпараттарды қайта қалпына келтіру және және ... ету, ... ... ... ақпараттардың құпиялылығын сақтау
керек.
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқаруда ақпарат жинау, өңдеу үшін
техникалық құралдар кешені келесі ... ... ... ... SVGA, тышқан, стандартты 107 пернелер тақтасы;
▪ процессор жиілігі ... кем ... ... ... ... 32 MBt және ... винчестер 600 MBt және жоғары;
▪ UPS;
▪ Дисплейдің экраны 800*600 нүктеден жоғары болуы тиіс;
▪ Windows 9x және жоғары операционды ... ... ... кешені ақпараттың ауысуының негізгі шарттарына
толығымен сай болуы ... және де жүйе ... ... ету ... ... ... максималды түрде тиімді ... ... ... 3 ... ... 3.
Техникалық жабдықтау
|Техникалық құралдар |Физикалық ... ... ... | | ... Intel Pentium 4 ... |Intel, 2.4MHz |
| ... сақтаушы | |
| ... |512Mb |
| ... |120Gb |
| ... |17 ... |
| ... ... |102 ... |
| ... |2 ... ... ... |HP LaserJet ...... ... – модем |Sony – 42S ... ... ... ... ... ... талаптар
Математикалық қамтамасыздандыру – АЖ есептерін шешудегі, АЖ өңдеудегі
математикалық ... ... ... ... ... ... ... өңделген ақпарат пен жиналған алгоритм, өңделген әдіс,
2) сортталған мәліметтер, ізделген алгоритмдер.
Математикалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... және ... алгоритмін, сонымен қатар ЭЕМ мәліметтерді
енгізу дұрыстылығын бақылау;
Мәліметтерді іздеу, іріктеуі ... ... ... ... құрастыру;
Қолданылатын математикалық әдістер техникалық және программалық құралдардың
мүмкіндіктерін ескеру керек;
Алгоритмнің кез-келген формасы қолданылады: формулалық, таблицалық, блок-
схема, жазбалық.
Математикалық ... ... ... ... талаптарға
жауап беруі тиіс:
Қарапайым блоктарды декомпозициялау;
Қолданбалы программалық пакеттеріне және программалау ... ... ... және есептеу процедураларын максималды
түрде пайдалану;
Программалардың орындалуын және есептің қызмет көрсету байланысын бақылау.
Программалық жабдықтауға ... ... ... – АЖ мен ... ... ... ... мақсатында өңдейтін программа ... ... ... ... негізінде құрылады да
нақты «жұмыс істейтін» форма болып табылады. Программалық жабдықтау ... ... ... ... жабдықтау және арнаулы программалық
жабдықтау.
Жалпы программалық ... – бұл ... кең ... ... және ... ... ... жиі кездесетін
есептеу кезеңінің “және – ...... ... ... бірігуін бейнелейтін ақпараттық жүйенің программалық
жабдықтаудың бөлімі.
Арнаулы программалық ... ҚПП мен ... ... орындайтын
және ақпараттық жүйенің әр түрлі функционалды ішкі ... ... ... ... ... ... ... талаптарды қанағаттандыру керек:
МБ мәліметтер құрамын кеңейту мүмкіндігі;
▪ МБ әсерін тигізе алатын жаңа ... ... мен ... ... қаржы несие функцияларының жоспары мен құрамын динамикалық анықтау;
▪ МБ көптеген ... ... ... ... үшін ... ... шығу ... өңдеу мен таңдау әдістерін анықтау.
Пакетті пайдалану максималды түрде ыңғайлы болу үшін келесі
мүмкіндіктер ... ... ... ... ... яғни меню, сұраныстар;
▪ диалогтың икемді болуы;
▪ абсолютті түсінікті болуы;
▪ қолданудың ... ... ... ... ... ... кейін жұмысты қайта жалғастыру мүмкінділігі;
▪ жұмыс істеу барысында ... ... ... ... ... ... қорғау.
Программалық қамтамасыз етуді өңдеу кезінде үнемдеу ... ... ... яғни олар ... тираждау ыңғайлылығы
және т.б. Ақпараттық жүйедегі айналыста болатын ақпарат көлемінің ... ... ... ... 4 ... ... сәйкес
келуі керек:
Кесте 4.
Программалық жабдықтау
|Тип ... ... ... ... ... ... жүйе ... Windows NT |Күшті 32-битті көп |
| |Server 4.0 ... ... |
| | ... ОЖ, құпиялық,|
| | ... ... |
| | ... |
| ... Windows NT ... ЭЕМ үшін күшті |
| ... 4.0 ... көп ... |
| |MS Office XP ... ... ОЖ, |
| | |ЛЕЖ ... ... ... Windows 2000 ... ЛЕЖ үшін ... |
| | ... ОЖ, ЭЕМ ... ... Access 2003 | ... ... ... ... |Delphi 7 ... және ... |
| | ... ... |
| | ... арнайы |
| | ... ... |
| |Paradox 7 ... база Paradox 7 |
| | ... жасау, кестелер |
| | ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... ... |Желіге енуді бақылайды. ... ... |МБ ... ену құқын анықтайды. ... ... мен ... құралдарына қойылатын талаптар
Ақпаратты қорғау деп – мәліметтер жүйесінде ... ... ... ... бар ... мен тәсілдер жиынтығын айтады.
Жүйе келесілерден қорғалынуы керек:
▪ ішкі ... ... ... ... ... ... ақпараттың бүлінуі;
▪ байланыс каналдарынан мәліметтердің өту кезіндегі бүлінуі;
▪ операторлардың механикалық қатесі.
Ақпараттық және программалық құралдарды бұзылудан және авторландырылған
деректерден алудан қорғау
Ақпаратты қорғау ...... ... сақталатын орындалған
программаларға енуді басқаруға мүмкіндік беретін әдістер мен ... және ... ... қорғау мақсаты – көп программалы
есептеу жүйелеріндегі ақпаратты ... ... жою, ... ... орындарды анықтау және оларды жою, сондай-ақ
қателіктердің салдарын жоюда құралдарды таңдау.
Ақпаратты және ... ... ... жүйесі келесі сипаттарға
ие болу керек:
● қауіпсіздік – кездейсоқ және әдейіге емес ... ... ... ету, жүйе немесе сонда сақталынатын ... ... ... ... ... ... беретін әдістерді
ашу модификациясы немесе жиынтығы;
● ұқсастыру – пайдаланушыларға, техникалық құралдарға және қорғалатын
(мәліметтер элементіне, ... ... ... базасына)
идентификаторларды иемдету (код атауы);
● конфиденциялылық мәліметтерге берілген және ... ... ... ... құпиялылық – ақпаратты жабық және қорғалуға жататын деп жариялайтын
құқығы;
● өкілеттілік – қорғалған ... сол ... ... ... ... ... ... немесе басқа объектінің құқығы;
● түпнұсқалық – қойылған идентификатордың объектіге қатыстығын ... ... ... және ... ... ... ... қарастырады:
● вирустарға қарсы программалардың болуы;
● пайдаланушылар үшін сапалы құжаттаманың болуы;
● жабдықтарды жетілдірудің амалдарын ... және ... ... санкцияланбаған енуден
сақтандыру үшін келесі бақылау шаралары қолданады:
● парольді пайдалану. ... ... ... ашу ... ... Бұл пакетті ашуға және нормативті – ... ... ... ... ... ... Белгілі бір директорияларға енуді шектеу;
• Пайдаланғаннан кейін ақпаратты есте ... ... ... ... ... және ... бақылау;
• Техникалық құралдардың құқықтарын анықтау (есептерді ... ... ... ... ... ... күндері
және сағаттары);
• Техникалық құралдарды, есептерді және ақпараттық файлдардың
пайдаланушыларынан ұқсастыру;
• Шектеуі ... ... ... ... ... және пайдаланушылардың жұмысын тіркеу;
• Санкцияланбаған әрекеттер кезіндегі сигнализация;
• әр түрлі бағыттағы көмекші программалар ... және ... ... құжаттар және т.б. құпиялық графигін
ұсыну).
Лингвистикалық, әдістемелік жабдықтауға қойылатын талаптар
Лингвистикалық қамтамасыздандыру – ... ... ... ... АЖ ... ... ... (тіл
құралының) жиынтиғы мен ақпараттық жүйеде қолданылатын түсініктер жиыны.
Лингвистикалық қамтамасыздандыру ақпараттың және басқа элементтердің
тілдік ... ... ... ... ... ... база ... құрылымын сипаттайтын ақпараттық тілдер;
▪ АЖ функциялау мен өңделу үрдісінде ... ... ... ... АЖ ... ... мен басқа жұмыс орындарында
құжатты дұрыс толтыру үшін бірдей болу керек;
... ... мен ... ... ... ... жобалау мен ақпарат жүйесін жобалау тіл
құралдары.
Әдістемелік қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар.
АЖ әдістемелік ... – заң ... ... ... ... ... ... салық салу және білімнің басқа
салаларындағы /инструкциялар/ мен аналитикалық ақпаратты өндіруге мүмкіндік
беретін ... ... ... ... талаптар
АЖ эргономикалық қамтамасыздандыру – адам әрекетінің жоғары тиімділігі
үшін тиімді ... құру ... ... ... ... әдістер мен құралдар жиынтығы.
Басқарма АЖ тиімді функциялау үшін ... ... ... ... басқарманың эргономикалық талаптарын қамтитын, осы талаптарды
орындаудағы әдістерден тұратын құжаттар пакеті;
... ... ... мен ... ... ... техникалық және оқу-әдістемелік құжаттардан құралған әдістер
кешені;
▪ ақпарат жүйесінде адам ... ... ... ... ... мен ... кешені.
1.4 Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдаудың ақпараттық жүйесінің
концептуалды сызбасы
Концептуалды сызба ақпараттық жүйенің қызмет ... ... ... ... Сызбалардың жиынтығы иерархия ... ... ... ... ... жүйе жоба құжаттарын
өңдегенде жүйедегі графикалық ... ... орын ... ... үлгілер, алгоритмдердің блок схемалары, ақпаратты өңдеудің
технологиялық үрдісі, құжаттар айналымы, ақпараттар ағымы және ... ... ... біртұтастылығының құрылуының ақпараттық
жүйе әдістемелері мен аспектілерінің ... және ... ... ... ... қатар пәндік салада кіретін жүйе астарының
қызметін көрсетеді. Кез ... ... жүйе екі ... ... ... ... ... және атқарушы.
Жүйенің жабдықтаушы бөлімі - өңдеу деңгейі және ақпараттың қозғалысы
бойынша графикалық түрдегі ақпараттық және ... ... ... ... ... 1 суретте келтірілген.
|Жүйе ... ... |ААЖ ... ... ... ... желі ... ... ... ... жүйе ... ... ... ... Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдаудың ақпарат жүйесінің
концептуалды сызбасы
2. Кәсіпорынның инвестициялық саясатының ақпараттық жүйесін жобалау
2.1 Мәселенің қойылымы
Жобаны ... ... ... мен жобаларды қолдануда, АЖ-ны
құрастырудың технологиясын ... ... - ... ... шығыны мен
мерзімін азайтып, сапалы жүйелерді тұрғызуға мүмкіндік береді.
АЖ-ны жобалау ... ... ... ... ... ... ... тұрғызу тәсілі. Мұндағы жобалау жабдықтарына-типтік жобалау
шешімдері, ҚПП, АЖ-ң ... ... ... құралдық жабдықтары, яғни
МББЖ, амалдық жүйелер жабдығы, программа генераторы ... ... ... ... жұмыстарын автоматтандыру
дәрежелеріне сәйкес: түп нұсқалы жобалау АЖ-ны тұрғызудың бастапқы ... ... Бұл ... ... ол ... ... сіңіруді, әрі
жобалау мерзімінің ұзақтығын қажет етуі және АЖ-ны ... ... ... жаңа ... нашар бейімделуі болып табылады.
Типтік жобалау әдісі - ... ... оған аз ... өзгерістер
ендіріп пайдалана беруге болатындай, тұрғызылатын жүйенің көптеген құрамды
бөліктерге бөлшектенуін және олардың әр ... ... ... ... шамалайды.
АЖ-ны тұрғызудың жаңа бағытына автоматтандырылған ... ... ... ... ... ... АЖ-да обьектіні
басқарудың ақпараттық үлгісін құрастырумен сүйемелдеуді ұсынады, сондықтан
бұл әдіс үлгілік жобалау деп те ... Бұл әдіс ... ... ... қолданылады, және ол негізгі ерекшелігі әдістің өз ... ... ... ... әр ... ... жобалау
құжаттарының құрастырылуы,еңбек шығынының аздығы, сенімділігінің жоғарғы
деңгейлігі болып ... Ал ... ... жабдықтарының
қымбаттылығы.
АЖ-ң түрлері: АЖ-ны тұрғызу мен функционирлеудегі жинақталған
тәжірибелер мен ... ... ... ... ... барлығы жүйелердің әр турлі топтарының пайда болуына әсер етті.
АЖ ... ... ... ... ... ... ,
басқару обьектісініңтүрі, шешімдерді қабылдау кезеңдері мен ... ... ... ... ... АЖ-ң ... ... ақпараттық- анықтама жүйелер
секәілді жұмыс істейді, яғни ол нақты обьектіні ... ... ... ... деңгейіне қарай, ... ... деп ... Сондай-ақ, АЖ-ны 2 негізгі топқа бөлген
тиімдірек, олар: ... ... ... ... ... және жеке ... ... мен қолдану саласын иеденетін
жүйелер.
2.2 ... ... ...... ... ... орындалуы үшін
пернелерден сигналдар, құжаттар түрінде келетін мәліметтер мен ... ... өз ... ... ... ... жедел болып бөлінеді,
ол кәсіпорынның қаржы-шаруашылық фактілерін, ... ... және ... да ... мен ... ... қатар
анықтамалық – мәліметтерді көрсетеді. Өңдеуге ... ... өтуі ... ... ... ... да қарастырылуы тиіс.
Есеп кешенінің кіріс құжаттарына:
- сұраулар
- қажеттіліктер
- ұсынылымдар кіреді
2.3 Шығыс ақпараты
Шығыс ақпараты – ақпараттық жүйенің қызметінің ... ... ... ... немесе басқа да басқару жүйесіне мәліметтер
және сигналдар түрінде берілетін ақпарат болып табылады .
Берілген есептің ... ... ... ... есеп ... талдау негізіндегі болжамдық көрсеткіштер;
2.4 Программалық қамтамасыз ету
ЭЕМ-ді ... ... ... ... ... ... ететін программалар кешенінен, ... ... ... ... ... және ... базасы
жүйесін жобалаудан тұрады.
Программалық жабдықтау екі бөлімнен тұрады: жалпы программалық
жабдықтау, арнаулы программалық жабдықтау.
Программалық ... ... ... ... ... ... кіреді, бұлар бөлек проблемалар облысына бейімделген. ... 3 ... ... ... ... ерекшелеуге болады:
• қолданбалы пакеттер және программалар, бұл ... ... ... ... ... етеді (мәтіндерді өзгерту, суреттер салу,
ақпараттық массивтерді өңдеу және т.б.) – ... ... ... ... бұл әр ... ... ... орындайды
(операциялық жүйелер, драйверлер, программалы қабықтар, операциялық
қабықтар және көмекші программалар ... және ... ... ... ... ұсынады.
• аспаптық жүйелер, яғни жүйелік программа, компьютерге жаңа программа құру
үшін жабдықталған.
Қолданбалы программалар персоналды ... өте ... ... жұмыстарды орындауға, үйренуге және ... ... ... ... ... ... немесе программалаушыға және
қандай да бір жерде ... ... ... ... ... Қолданбалы
программалар кең профильде болуы мүмкін, мысалы, ... ... ... ... ... бірақ тар мамандандырыл-ған да
болуы ... ... ... ... ... ... кезінде және т.б. қолданылуы мүмкін.
Қолданбалы программалық ... ... шешу ... ... ЭЕМ ... ... үшін арналған. ... ... (ҚПП) ... ... сияқты іске асырылуы
мүмкін, стандартты ішкі ... ... ... ... мүмкін. Басқа жағынан ҚПП интерактивті ортаны қалпына келтіруін
іске асыратын пакет ... ... ... ... ... жүйесінің программалық қамсыздануы
келесілерден тұрады:
Windows’2000 операционды жүйесі негізінде жалпы ... ... ... ... ... операциялардың автоматты түрде орындалуын
қамтамасыз ететін программалар модульдерінің ... яғни ... мен ... жүйе ... интерфейс пен мәліметтер базасын
қамтамасыз ететін Delphi ортасында программалау;
Delphi программалау ... ... ... ... ... ... ... ету құрылымы
Программалық қамтамасыз етудің құрылымы жалпы жүйелік және ... ... ... ... ... ... программалық
қамтамасыз ету - программалар бірлігінен тұратын кең қолданушылар ... ... ... және ... ... ... қамтамасыз ету бірлігі. Операционды жүйе есептеріне жүйенің
барлық ресурстарын басқаруға ... ... ... жүйе дербес
компьютерлердің аппарат құралдарының ақпараттық ... ең ... ... ... ... үлгілерінде, архитектуралары,
мүмкіндіктері әр түрлі операциондық жүйе ... ... ... ... және ... үшін ... ... әр түрлі болады,
яғни операционды жүйе ядросы белгілі қызметтік программалар ... ... Осы ... ... дискінің бастапқы белгіленуі, диск
құрылғыларының параметрлерін орнату, жедел жадыны ... ... да ... ... ... ... локальды желілермен
байланыс орнатуды жүзеге асырады. Осылай операциондық жүйе ... ... ... ... ... ... ... 2000 Professional операциондық жүйесінің сипаттамасы:
Windows тек қана файлдар мен операция үшін ыңғайлы ... ... ... қатар Windows ортасында жұмыс істейтін программалар ... ... ... Программалар мүмкіндіктерін қолдану үшін Windows
талаптарына ... ... ... ... оларды Windows программасы
немесе Windows қосымшалары деп атайды.
Windows DOS – та өңделген ... ... ... ... ... ... ... қолданбайды, осыған байланысты
баяу жұмыс істейді.
Windows-қа келесі сипаттамалар тән:
қолдану мен игеру өте қарапайым;
өнімділік өте жоғары;
желілік құрылғыларымен ... ... ... желілік клиент рөлін
атқарады.
Бұл операциондық жүйе ішінде ... ... ... ... ... бар. Windows 2000 ... ... фирмасымен Microsoft Office деп аталатын программалар пакетінен
құралған, оған келесі программалар кіреді:
Microsoft Word мәтіндік редакторы;
Microsoft Excel ... ... Power Point ... ... Acces мәліметтер базасын басқару жүйесі;
Microsoft Schendule күнделік ... 2000 ... ... қолданған кезде қойылатын талаптар:
486DX және одан жоғары ... Мб кем емес ... ... ... VGA ... 2000 ... орнату үшін қатты дискінің көлемі 70 Мб болуы керек.
Арнайы программалы қамтамасыз ету – нақты ақпараттық жүйені
құруда және оның ... ... ... үшін ... ... жұмыс кіріспеден, теориялық ... ... ... ... ... ... ... жұмыста қойылған мақсат толығымен жүзеге асырылған, ... ... ... ... есептер орны анықталған, қамтамасыз етуші
бөлімдердің ... ... ... есеп ... ... лайықты бағдарламалық қамтамасыз ету бөлінген. Ақпараттық жүйедегі
жүзеге асырылатын ... ... ... ішкі есеп ... ағымдағы
ақпаратты жинау, зерттеулер жүргізу, ақпаратты ... ... ... ... және шығыс ақпараты толығымен ... ... ... ... мәселесіне жолдауда президент көп көңіл бөлген. Ол үшін
алдымен ыңғайлы инвестициялық ... ... ... Бұл үшін ... ... инвестицияларды қолдайтын біздің саясатымызды іске асыру
құқығына ие. Қазақстандағы мемлекеттік орган мәртебесі бар ... ... ... ... 1997 жылы 28 ... ... ... мақсатында инвестициялар тартуға жеңілдік
жасалған. ... ... ... ... туралы заң қабылданды.
Тікелей инвестицияларды мемлекеттік ... ... ... ... ... аса ... ... тізіміне: Жоғарғы
технологиялық машиналар, жабдықтар мен ... ... ... мен ... ... шығу ... Ал дүниежүзілік
тәжірибе жалпы ұлттық өнімді ауыл шаруашылығымен ... ... ... ... оның ... өндіріс, әсіресе ғылымға сүйенген жоғарғы
қосымша құнға негізделген және қызмет ... ... ... өсуіне
бағытталған белгілі бір жүйелігін қажет деп табуда.
Қорыта келер ... осы ... ... өте ... болды. Яғни, біз
әрбір кәсіпорынның иинвестициялық саясатын ... ... ... ... ... ... және келер жылға болжам жасай алдық.
Қолданылған әдебиет тізімі
1. Қазақстан – 2030 ... ... ... ... және ... ... Қазақстан
халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
2. Закон РК. Об ... // ... ... - 2003.- 14 ... ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз етудің
мемлекеттік бағдарлымасы ... 14 ... 2000 ... №359 Қазақстан
Республикасының Президентінің /Указ/.
4. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических
информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
5. Қ.С.Байшоланова Ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... ақпарат жүйелері/Алматы:
Экономика Баспасы, 2001.
7. Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, ... ... ...... ... ... ... Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа ... ... ... ... ... – М, ... Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық.
Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
10. Смирнова Г.Н. и др. ... ... ... М: ... и ... ... ... В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
12. Финансово-кредитный словарь, т. ... ... А.В. ... ... ... Москва 2004г.
14. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. Информационные технологий управления.
Учебное пособие – Москва.: Юнити - ... ... ... Н. Маркетинговые технологий в обеспечений деловой активности
организаций.// Проблемы теории и практики управления – 2002. -№ 6 ... ... Ф.С. ... и ... ... ... информации.
Служба маркетинга/сбыта на предприятий. -1997г. № 3 –с. 7-8.
-----------------------
Кәсіпорынның инвестициялық саясатын талдаудың ақпарат жүйесі
Жабдықтаушы бөлім
Функционалдық ... ЖӘНЕ ... ... ... жабдықтау
Программалық жабдықтау
Техникалық жабдықтау
МБ
Өңделуі
22
21
инвестицияларды кәсіпорынға бөлінуін қадағалау
күрделі қаржыны жұмсауды қадағалау
шетелден инвестиция тарту үрдісін талдау
өндірістік ... ... ... талдау
Талдау негізіндегі болжамдық көрсеткіштер
Зерттеулер негізінде есеп беру

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынды басқарудағы бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесін тұрғызу65 бет
"абайдың ақындық мектебінің қалыптасуы."17 бет
"қабылданған шешімді орындаудағы ұйымның функциясы"6 бет
35/10 кВ-тық «Анката» қосалқы станциясын қайта құру53 бет
Microsoft Excel6 бет
VІІ – Х ғасырлардағы түркілердіің соғдылармен және ирандықтармен байланысы46 бет
«Адасқандар». романнан повестке35 бет
«Новый» 110/10 кВ қосалқы станциясын жобалау54 бет
«ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТАРИХИ АНТРОПОЛОГИЯСЫ»31 бет
Абай мен Шәкәрім кесенесі5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь