Қазақтанның «Қазақстан - 2030» ұзақ жылдарға арналған дамуының стратегиясы

Жоспары:

І Кіріспе

Қазақтанның «Қазақстан . 2030» ұзақ жылдарға арналған дамуының стратегиясы
1.Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан». Астан, 2007 жылғы 28 ақпан. (І Б.)
2.Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан». Астан, 2007 жылғы 28 ақпан. (ІІ Б.)
3.Инновациялар мен оқу.білімді жетілдіру арқылы білім экономикасына
4.Выступление Президента Республики Казахстан
5.Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. Наурыз 2006 ж.
6.Қазақтанның «Қазақстан . 2030» ұзақ жылдарға арналған дамуының стратегиясы
7.Қазақстан Республикасының Индустриялық.инновациялық дамуының 2003.2015 жылдарға арналған стратегиясы
8.Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 . 2008 жылдарға арналған бағдарламасы туралы баяндама
ІІ Екінші басымдықты: Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуын іске асыру

ІІІ Үшінші басымдықты: Ашық нарықтық экономика қағидаттарына негізделген тұрлаулы экономикалық өсуді қамтамасыз етуді іске асыру

ІV Төртінші басымдықты: Барлық қазақстандықтардың денсаулығын, білімі мен әл.ауқатын іске асыру

IV Қорытынды
Кіріспе
Соңғы алты жыл ішінде біз екі басты стратегиялық мақсатты көздедік.
Біріншіден, Қазақстан егемен тәуелсіз мемлекет болды. Көптеген адамдар қазір мұны тиісті нәрсе ретінде қабылдауға әзір, бірақ қазақстандықтар мұның біздің тарихымызда қаншалықты сирек әрі қиындықпен болғанын ұмытпауға тиіс.
Екіншіден, біз кең ауқымды әлеуметтік, саяси және экономикалық реформаларды жүргізе бастадық. Аталған мақсаттарға әлі жете қойғамыз жоқ, дегенмен жекелеген бағыттарда көзге түсер нәтижелеріміз де бар.
Енді ахуалды терең таразылау, дамуымызды әлемдік тәжірибе тұрғысынан талдау және реформаларымызды іске асыру мен жаңа институттарымыздың қалыптасу дәрежесін үздік әлемдік тәжірибемен салыстыру маңызды. Өзіміздің бекем және босаң тұстарымызды салиқалы тұрғыдан талдап, тек содан кейін ғана дербес төл стратегиямызды талдап жасаудың маңызы бұдан бір де кем емес.
Біздің ішкі бекем тұстарымыз бен Қазақстанның қолындағы сыртқы мүмкіндіктерді, өзімізге тән босаң тұстарымыз бен сыртқы қатерлерді тал-даудан бастайын.
Еліміздің қолында сегіз артықшылық бар.
Біріншісі. Біз өзіміздің тәуелсіз, егемен мемлекетіміздің негізін қаладық. Барлық қажетті мемлекеттік институттар қазірдің өзінде бар әрі ай сайын тәжірибесі мен біліктілігін ширата түсуде. Бірақ мемлекетіміздің құрылысы аяқталатын күн әлі алыс.
Екіншісі. Біз жетпіс жыл бойы өзіміз өмір сүрген ескі саяси және экономикалық жүйеден іргемізді түбегейлі аулақ салдық. Бүгін мүлде жаңа мемлекет өмір сүріп отыр, мүлде өзге саяси және экономикалық жүйе жұмыс істеуде.
Үшіншісі. Қоғамымыздағы өзгерістер ықпалымен, өзіміз көбіне оны түйсіне де бермей, құндылықтардың сапалық тұрғыдағы өзге жүйесі мен адамдық қарым-қатынастардың жаңа түріне дағдылана отырып, өзіміз де түгел өзгердік. Қысқасы, біз азаттық алдық. Мемлекеттік-ұжымдық дүниетанымның жекешіл дербес дүниетаныммен алмасуы біздің өміріміздің әрбір қырын өзгертті. Әрине, ескі жүйе шақтап болса да неғұрлым сенімді әлеуметтік игіліктер беріп келді, әрі бірсыпыра салаларда жетістіксіз де болған жоқ. Алайда, экономикалық тұрғыдан бәсекеге қабілетсіз болғандықтан, ол жүйенің күйреп тынғанын да ұмытпауға тиіспіз. Ол әлеуметтік жағынан да осал болып шықты, өйткені адамдардың көпшілігінің тұрмыс деңгейі шетелдегі тұрмыс деңгейінен төмен еді. Ол, сондай-ақ, жеке адам хақында да осалдық танытты, өйткені еркіндік бермеді. Нарықтық экономика мен демократиялық тұрғыда таңдап алынған мемлекет Қазақстанға қандай шамада өркендеу мен бостандық әкелерін уақыт өте келе біздің өз тәжірибеміз көрсетуге тиіс. Өтпелі кезең уақытында біздің азаматтарымыздың көпшілігі қилы істі бастан кешірді әрі көп нәрсені құрбан етті. Бірақ біз мұны тек сіздер мен біздің игілігіміз үшін ғана емес, ең алдымен, балаларымыз бен немерелеріміз үшін жасап отырмыз.
Төртіншісі. Біздің басты оң игіліктеріміздің ішінде - халқымыздың, немесе былайша айтқанда, адам ресурстарының сапасы тұр. Біздің ғылыми және шығармашылық әлеуетінің деңгейі жоғары білім өресі биік халқымыз бар. Көптеген елдерде бұл жоқ, әрі олар осындай сапаға жетуді өздерінің стратегиялық мақсаттарының бірі санайды. Мұның өзі - біздің халқымыз бен бұрынғы жүйенің аса ірі жетістігі. Біз қолымыздағы осындай баға жетпес капиталды жан-жақты дамытуға және оның дамуы үшін барған сайын жаңа әрі неғұрлым өркениетті жағдай туғызуға тиіспіз.
Бесіншісі. Біздің табиғи ресурстарымыз - орасан зор байлық. Алайда, мұның өзі қаншалықты кереғар көрінгенімен, әлемдік тәжірибе табиғи байлығы бар көптеген елдердің оны дұрыс игере білмегендіктен, ақыры кедейлер қатарынан шыға алмағанын көрсетеді. Алайда, Шығыс Азияның неғұрлым серпінді дамыған елдері- табиғи ресурстары жоқ елдер. Осының бәрі жетекші фактор - бұл адамдардыц өзі, олардың ерік-жігері, күш-қуаты, табандылығы, білім-білігі екенін тағы да дәлелдей түседі. Бұл - бізге гулдену мен тәуелсіздік есігін айқара ашуға мүмкіндік беретін нақ сол "алтын кілттің өзі".
Әлемнің келеңсіз тәжірибесін де үйрену қажет. Ол даму стратегиясының немесе оларды іске асыру қабілетінің болмауы табиғи байлықтар әлеуетінен басым түсетінін айқын көрсетіп отыр. Сондықтан, бұдан біз шығаратын басты қорытынды - ойластырылған стратегия жасап, оны барлық қиындықтарға қарамастан жүзеге асыру қажеттігі. Жер қойнауының байлығы - барша келер ұрпақтың игілігі. Бұған қарап босаңсымауымыз керек. Керісінше, Үкіметті қоса, біздің бәріміз ондай байлық қолымызда болмағандағыдай өмір сүріп, жұмыс істеуге тиіспіз.
Алтыншысы. Біздің ауқымды алқаптарымыз, ауыл шаруашылығы жерлеріміз - орасан зор әлеуетіміз. Көптеген өлшемдер бойынша біз Канада мен Австралияға ұқсаспыз, бізге тек бір нәрсе - олардың өнімділігі мен экспорттық әлеуеті жетіспейді. Бұл жерде де, тағы да, ең бастысы - нақты және тиімді стратегия, адамдар мен капитал.
Біздің жетінші бекем тусымыз - қоғамымыздың саяси тұрақтылығы мен бірлігінде жатыр. Біз қоғам ішінде тікелей тайталасқа жібермей, ахуалды тұрақтандыра білдік, мұны мақтан етеміз, өкінішке қарай, көптеген дамушы және кешегі коммунистік кейінгі елдердің бұған қолы жеткен жоқ. Алайда толық тұрақтылықтың, ал топтасу мен бірліктің ауылы әлі алыс жатыр, сондықтан біздің баршамыз өзіміздің біртұтас отбасымыз деп сезіну, өз мақсаттарымызды айқын біліп, оларға қарай келісе ілгерілеу үшін алдағы уақытта көп жұмыс тындыруға тура келеді.
Бұл бір-бірімізбен кедейшілік пен жоқшылық жағынан теңесу, теңгермешіліктің жаңа жүйесін орнату да емес. Сондай-ақ қандай да бір этникалық немесе діни топтарға басқалармен салыстырғанда, басымдықтар беру жөнінде де әңгіме болуы мүмкін емес. Біздің стратегиялық міндетіміз - халықтың көптеген топтарынын, бірлігі, жекешіл және қоғамдық негіздерді салиқалы үйлестіру, мұның өзі қоғамымыздын, жарасымды сатылы дәстурлерін толықтыра түседі.
Байлардың ат төбеліндей шағын тобы жарлы адамдардың үлкен тобынан едәуір алшақтап кеткен жерде қоғам еш уақытта еңсесін көтеріп, абаттанып гүлдене алмайды. Түрлі этникалық және діни топтардың құқықтары әр түрлі болып келетін, біреулерге мүмкіндіктер беріліп, өзгелерге берілмейтін, саяси партиялар мен қозғалыстар тікелей қарама-қарсы тараптарға "бұра тартатын", бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі мен жауапкершілігі, либерализм мен демократияның және мемлекет күшінің арасында орасан зор сәйкессіздіктер бар елдің де болашағы жоқ. Біз шектен тыс шығандап кетудің бірін бастан кешірдік, екіншісіне түсіп малтықпасақ игі. Менің ойымша, осы бір ақылға сыйымды дүниелерді ұғыну қоғамдық санада нық орын тепкен де тәрізді.
Сегізіншісі. Мен қазақстандықтардың байсалдылылығы мен төзімділігін, олардың кеңпейілділігі мен ақжарқындығын атап айтқым келеді. Мұны шетелдіктердің баршасы дерлік айтып жүр. Мен өз отандастарымызға өтпелі кезеңнің ауыртпалықтарын түсініп, оған төзіп отырғаны үшін ризамын және осы қасиеттер - біздің табысқа жетуіміздін, қоғамымыздың топтасуының, шетелдік инвестицияларды тартудың және халықаралық қоғамдастықты біздің проблемаларымызды шешуге кірістірудің елеулі кепілі деп санаймын.
Біздің осындай күшті жақтарымызбен бірге сыртқы сипаттағы бірқатар мүмкіндіктеріміз бар. Біздің сыртқы мүмкіндіктеріміз ең алдымен еліміздің географиялық, геосаяси және геоэкономикалық жағдайымен айқындалады. Қазақстанның негізгі үш мүмкіндігін бөліп айтуға тұрарлық.
Бірінші мүмкіндік біздің Еуразия аймағындағы жолдардың түйіскен торабында орналасқан географиялық жағдайымыздан туындайды. Әлемдік экономикалық және саяси процестердін, ауқымдану процесі осы факторды түйінділерінің қатарына қосады. Біздін, бабаларымыз түркі халықтарынын, біртұтас отбасы құрамында осы маңызды стратегиялық факторды өздері үшін тиімді пайдалана білді: атақты Жібек жолы бойымен Еуропа және Азия елдері арасында кең ауқымды сауда арнасы ұйымдастырылған болатын. Бүгін біз осы арнаны аймақтағы басқа елдермен ынтымақтаса отырып және әлемдік қоғамдастықтық қолдауымен қалпына келтіре бастадық. Сөз жоқ, келешекте Еуропа мен Азия арасында сауда, қаржы ағысы жүйесі мен адамдардын, көші-қоны ұлғая түседі.
Көптеген саяси тұрақтандырушы факторлары туралы айтпағанның өзінде, мен нақ осы себептен, Еуразия идеясын ұсындым және оны дамыта бермекпін, әрі оның стратегиялық болашағына да сенімім кәміл.
Бізбен шектес кез келген ел тәрізді Қазақстаннық жеке өзі де тиімді транзиттік әлеуетін іске асыра алмайды. Мұны бірлесе, тығыз әрі өзара тиімді ынтымақпен жасау қажет.
Осындай тоғыз жолдың торабында орналасқандықтан, шекараларымыздын, өн бойында өз өнімімізді өткіудің аса ірі нарықтарының орасан зор әлеуетіне ие болып отырмыз. Таяу жатқан сыйымдылығы 2 млрд. адамға жуық нарықтардың, бірен-сарандары болмаса, қалған кез келгені Қазақстан өнімін, әлбетте, оның бәсекелестік қабілеттілігі болған және тиісті көлік арналары дамыған жағдайда, жұтып қоюға қабілетті. Бұл көршілер - Ресей, Қытай және ислам мен Орталық Азия мемлекеттерінің тобы, Таяу және Орта Шығыс елдері - тарихи тұрғыда маңызды әлемдік орталықтар болып табылады. Күллі Еуразия құрылығында бейбітшілік пен тату көршілік және өзара сенім қарым-қатынастарын орнықтыру - табысты дамудың қажетті шарты. Соғыстарға, бақталастыққа, бәсекеге және егеске киліккен елдер өздерін тоқыраумен артта қалушылыққа ұрндыра отырып, өз ресурстарын, уақыты мен күш-қуатын орынсыз шығындайды.
Екіншісі. Мемлекет қүрылысы мен реформаларды жүргізудің ауыр процестерін шетелдік мемлекетгер мен донорлық ұйымдар тарапынан қолдау бізге қосымша мүмкіндіктер береді. Бүл тұрғыда көптеген елдердіқ бізге қарағанда оншалықты жолы болмады. Осы фактор, әсіресе өтпелі кезеңнің бастапқы кезеңдерінде өте маңызды, өйткені бізге сырттың қаржы ресурстары мен білім-білігі қажет.
Үшіншісі. Ауқымдану және ғылыми-техникалық прогресс процесі, әсіресе жаңа ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың дамуы біздің аумақты, әрі аз қоныстанған еліміз үшін бірегей мүмкіндіктер ұсынады. Алайда біздің осы процестермен қатар адымдайтынымызға ешкім кепілдік бере алмайды. Демек, осы технологияларды ұғыну, олардың біздің қоғамымызға толық кіруіне қол жеткізу, ғылыми-техникалық кадрларды қолдау маңызды.
Бүгінгі дамуымыздың келеңсіз сипаттары туралы айта отырып, олардың көпшілігінің уақытша және өтпелі сипаты барын, оның өзі де кеңестік мұра мен өтпелі кезеңнің қиындықтарынын, салдары екенін атап өту қажет.
Бірінші. Бүл коммунистік принциптер рухында тәрбиеленген адамдардың бірнеше ұрпақтары қалыптастырған біздің діліміз. Кейбіреулер жақында болған өзгерістерді ынта-жігерімен пайдаланды, бірақ басым бөлігі олай істеген жоқ. Адамдарға субъективтік және объективтік факторлар ықпал етеді, олар болып жатқан өзгерістерге баяу бейімделіп, өз проблемаларын шешуде бүрынғысынша мемлекеттің көмегіне иек артып отыр. Мұндай пәлсапа мен тұрмысқа деген көзқарас олардың жаңа қиындықтарға төтеп беруіне бөгет болады, күш-қуаты мен өзінше іс-әрекет жасау талабынан айырады.
Мемлекеттің ендігі жердегі жаңа рөлі адамдар үшін шешімдер қабылдауда емес екенін көптеген шенеуніктердің өздерінің де әлі түсіне бермейтіні құпия емес. Керісінше, оның рөлі бәрінен бұрын азаматтар мен жекеше сектор өздері мен өз отбасылары үшін тиімді шаралар қолдана алатын жағдайларды қалыптастыруда болып отыр. Біз бұл ретте жаңа құндылықтар жүйесіне тезірек бейімделіп кеткен, болашаққа жаңаша көзқарасы бар жас ұрпаққа сүйене отырып, бұқаралық сананы төзімділікпен жаңғыртуға тиіспіз.
Адамның ой-санасын бір сәтте өзгерту мемлекеттің қолынан келмейді. Бірақ мемлекет өзгерістер процесін объективті тенденцияларды түсіндіру, маңызды ақпаратты халыққа жеткізу жолымен және де, ең бастысы, өзіндік молшылыққа бағытталған әлеуметтік-экономикалық саясатты іске асыру жолымен жеделдетуге қабілетті. Адамдардың жаңа дүниетанымы қалыптасқанша ондаған жылдар қажет болады.
Екінші. Экономикалық реформаларды жүзеге асыру, КСРО-ның ыдырауы және Қазақстан экономикасының әлемдік экономикалық қатынастар жүйесіне кіруі өндіріс көлемдерінің елеулі төмендеуіне әрі осының салдары ретінде - әлеуметтік ахуалдың объективті түрде төмендеуіне әсер етпей қоймады. Технологиялық тұрғыда артта қалған және қуатты мол қажет ететін өндірістердің ауқымды бөлігі, даярланбаған және шаруашылық жүргізудің жаңа жағдайларын игере алмаған менеджмент - бәсекеге қабілетсіздікке және көптеген кәсіпорындардың тұрып қалуына, дәстүрлі өткізу рыноктарын жоғалтуға, төлемсіздіктер мен өндірістің құлдырауына алып келген негізгі факторлар, міне осылар. Осының салдарынан біздің елімізде соңғы сегіз жылда өндіріс деңгейі екі еседен артық қысқарды, ал бюджеттік түсімдер одан да көбірек қысқарды. Мұның өзі көптеген дамушы елдердегі экономикалық өсудің жоғары қарқынымен бір мезгілде болғандықтан, біздің экономикамыз шартты түрде алғанда үш еседен астам артта қалып қойды. Осы факт бізді бұрынғыдан да жіті, жігерлі қимылдауға мәжбүр етіп отыр.
Үшінші. Біздің экономикалық құлдырауымыздың салдарынан азаматтарымыздың көпшілігінің табысы мен өмір сүру деңгейі нашарлап кетті. Теңгермешілікті жою және жұмыс істейтін еңбек рыногын құру байлар мен жарлылар арасында елеулі айырмашылықтың туындауына әкеліп соқты. Бұл ретте - мемлекеттің жетекші тірегі және қоғамның негізгі тұрақтандырушы факторы - орташа таптың шоғыры аз.
Төртінші. Экономиканың қозғаушы күші болуға тиіс ұлттық жинақталымдардың үлғаюы мен капиталдың қорлануы баяу. Ішкі капитал мен жинақталымдардың жеткіліксіздігінен Қазақстан шетелдік капиталға, жекеше капиталға да, сондай-ақ халықаралық қаржы институттарына да одан әрі тәуелді бола түсті. Экономиканы әрі қарай сауықтыру инвестициялардың зор көлемде келіп құйылуына байланысты, мұның өзі инвестициялық ахуал едәуір жақсартылса ғана мүмкін болады.
Бесінші. Әміршілдік экономикадан нарықтық экономикаға ауыртпалықпен өту бүған дейін осындай ауқымда бізге беймәлім болған кедейлік пен жұмыссыздық проблемаларын туғызды. Бұлар қылмысқа, есірткіқұмарлыққа құнарлы негіз қалап, қоғамдық түңілушілікті туындатады және қоғамдық тұрақсыздық мүмкіндігін арттырады. Зейнетақылар мен еңбекақылардың уақтылы төленбеуімен астасқан жоғары жұмыссыздық деңгей негізінде экономикалық проблемалардан, қаржылық капиталдың болмауынан және оларды шешудегі әлсіз стратегиялардан туындады. Аграрлық және әлеуметтік секторларды (денсаулық сақтау, білім беру, ғылым және т. б.) реформалаудың тиімді бағдарламаларының жоқтығы және өтпелі кезеңнің қысылшаң жағдайларында бюджет қаражатын бөлуді қысқарту осы бір өмірлік маңызы бар салалардың нашарлауы мен тұралап қалуына алып келді.
Осы процестер алтыншы осал жағымызды, кез келген тұрғыдан қауіпті - демографиялық өнімсіздігімізді де сипаттап отыр. 1992 жылдан бастап соғыстан кейінгі 50 жыл ішінде тұңғыш рет біздің халқымыздың саны қысқара бастады.
Біздің босаң тұстарымыздың қатарына жетінші осал жағымызды - жете даярланбаған және нашар үйымдастырылған мемлекетгік басқаруды жатқызған жөн. Мүның өзі де таза қазақстандық проблема емес. Бұл құбылыспен түгелдей барлық колониализм дәуірінен кейінгі дамушы және коммунистік кезеңнен кейінгі елдер бетпе-бет келді. Бүгінгі танда көптеген проблемалардың шешімі осы факторға келіп тіреледі және оны тез еңсеру де мүмкін емес. Әзірше бізде стратегиялық міндеттерді жоғары кәсіби деңгейде, отансүйгіштікпен және адал шешуге қабілетті адамдар мүлде аз.
Барлық істерге жөн-жосықсыз араласу әдеті, ақпаратты қоғамнан жасыруға жетелейтін құпияшылдықтың қажетсіз және зиянды сілемі, ведомствошылдық пен жершілдік, жекжатшылдык, пен топшылдық, ұжымдық жауапсыздық, сүреңсіздік пен бойкүйездік, сәйкессіз және көп сатылы құрылым, сыбайлас жемқорлық - міне біздін, бюрократияның бұрынғы режим тәрбиелеп кеткен әрі соңғы жылдары анық көрініс берген, жасырын нысаннан ашық күйге ауысқан "қадір-қасиеттерінің" әлі де толық емес жиынтығы осы.
Бұл проблеманың екінші бөлігі кәсіпорындардағы менеджерлер корпусының мүлде төмен сапасы болып табылады.
Жағдайды оңалту үшін көп іс істелді, соның ішінде кей сәтте оташылық әдістерін де қолдандық. Бірақ бұл проблеманың басым проблемалар қатарында турғаны айқын.
Мемлекет басшысы ретінде мен бір нәрсені айтуға тиіспін. Шенеуніктердін, жаңа жағдайға бейімделуі үшін біз бөле алатын уақыт өтіп кетті. Ендігі жерде өзге адамдардың есебінен жарылқаушы болуға, елдің дамуына нұқсан келтіруге болмайды. Осы зиянды әдеттердің қаулап өсу әлеуетіне түбірінен балта шауып, Үкімет аппараты мен мемлекет қызмет реформаларын жеделдету қажет.
Ақыр соңында, бізге заңдарымыздың жартыкештігіне және тұрлаусыздығына көңіл бөлу қажет. Үйдің іргетасын қалау жеткіліксіз - оның қабаттары, қабырғалары мен шатыры болуы қажет. Мұның өзі инвестициялық ауанды жаксартуға, кедейшілікті азайтуға, қылмыс біткенді құртуға және әлеуметтік саланы дамытуға қатысты маңызды мәселе.
Мен теріс факторларды оң факторлармен қатар ұлттық стратегиямызды іске асыру үстінде өзіміз ұшырасута тура келетін міндеттерді белгілеу үшін санамалап өттім. Мықты тұстарымыз бен мүмкіндіктерімізді, сондай-ақ әлсіз тұстарымыз бен елімізге келер қатерді бөліп атай отырып, олардың уақыт кеңістігіндегі серпінділігін әрі диалектикалық тұрғыда өзара байланыстылығын назарда ұстау қажет.
        
        Жоспары:
І Кіріспе
Қазақтанның «Қазақстан - 2030» ұзақ жылдарға арналған дамуының ... ... ... ... ... Қазақстан
халқына жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан». Астан, 2007 ... 28 ... ... Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа ... ... 2007 ... 28 ... ... мен ... жетілдіру арқылы білім экономикасына
4.Выступление Президента Республики Казахстан
5.Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауы. ... 2006 ... ... - 2030» ұзақ ... арналған дамуының
стратегиясы
7.Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының ... ... ... ... ... 2006 – 2008 ... ... ... ... ... ... Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның ... ... ... ... Ашық ... ... қағидаттарына
негізделген тұрлаулы экономикалық өсуді қамтамасыз етуді іске ... ... ... Барлық қазақстандықтардың денсаулығын, білімі
мен әл-ауқатын іске асыру
IV Қорытынды
Кіріспе
Соңғы алты жыл ішінде біз екі басты стратегиялық мақсатты ... ... ... ... мемлекет болды. Көптеген адамдар
қазір мұны тиісті нәрсе ретінде қабылдауға әзір, бірақ қазақстандықтар
мұның біздің тарихымызда ... ... әрі ... ... ... біз кең ... әлеуметтік, саяси және экономикалық
реформаларды жүргізе ... ... ... әлі жете ... ... ... бағыттарда көзге түсер нәтижелеріміз де бар.
Енді ахуалды терең таразылау, дамуымызды әлемдік тәжірибе тұрғысынан
талдау және ... іске ... мен жаңа ... ... ... ... ... салыстыру маңызды. Өзіміздің
бекем және босаң тұстарымызды салиқалы тұрғыдан ... тек ... ... дербес төл стратегиямызды талдап жасаудың маңызы бұдан бір де кем
емес.
Біздің ішкі бекем ... бен ... ... ... ... тән ... ... бен сыртқы қатерлерді тал-
даудан бастайын.
Еліміздің қолында сегіз артықшылық бар.
Біріншісі. Біз өзіміздің тәуелсіз, ... ... ... ... ... ... ... қазірдің өзінде бар әрі ай
сайын тәжірибесі мен біліктілігін ширата түсуде. ... ... ... күн әлі ... Біз жетпіс жыл бойы өзіміз өмір сүрген ескі саяси ... ... ... ... ... ... Бүгін мүлде жаңа
мемлекет өмір сүріп отыр, мүлде өзге ... және ... жүйе ... Қоғамымыздағы өзгерістер ықпалымен, өзіміз көбіне оны
түйсіне де ... ... ... ... өзге ... мен адамдық
қарым-қатынастардың жаңа түріне дағдылана отырып, өзіміз де түгел өзгердік.
Қысқасы, біз ... ... ... ... ... дүниетаныммен алмасуы біздің өміріміздің әрбір қырын өзгертті.
Әрине, ескі жүйе шақтап болса да ... ... ... ... ... әрі ... салаларда жетістіксіз де болған жоқ. Алайда,
экономикалық тұрғыдан бәсекеге ... ... ол ... ... да ... ... Ол әлеуметтік жағынан да осал болып ... ... ... ... ... ... тұрмыс деңгейінен
төмен еді. Ол, сондай-ақ, жеке адам хақында да ... ... ... ... ... ... мен демократиялық тұрғыда таңдап
алынған мемлекет Қазақстанға қандай шамада өркендеу мен ... ... өте келе ... өз ... ... тиіс. Өтпелі кезең уақытында
біздің азаматтарымыздың көпшілігі қилы істі бастан кешірді әрі көп нәрсені
құрбан етті. Бірақ біз мұны тек ... мен ... ... үшін ... ең ... ... бен немерелеріміз үшін жасап отырмыз.
Төртіншісі. Біздің басты оң игіліктеріміздің ішінде - халқымыздың,
немесе былайша айтқанда, адам ... ... тұр. ... ғылыми және
шығармашылық әлеуетінің деңгейі жоғары ... ... биік ... ... ... бұл жоқ, әрі олар ... ... жетуді өздерінің
стратегиялық мақсаттарының бірі санайды. Мұның өзі - біздің халқымыз ... ... аса ірі ... Біз қолымыздағы осындай баға жетпес
капиталды жан-жақты дамытуға және оның ... үшін ... ... жаңа ... ... жағдай туғызуға тиіспіз.
Бесіншісі. Біздің табиғи ресурстарымыз - орасан зор байлық. Алайда,
мұның өзі ... ... ... ... тәжірибе табиғи байлығы
бар көптеген елдердің оны дұрыс игере білмегендіктен, ... ... шыға ... ... Алайда, Шығыс Азияның неғұрлым серпінді
дамыған елдері- табиғи ресурстары жоқ елдер. Осының бәрі жетекші фактор -
бұл ... өзі, ... ... ... ... ... ... тағы да дәлелдей түседі. Бұл - бізге гулдену мен ... ... ... ... ... нақ сол "алтын кілттің өзі".
Әлемнің келеңсіз тәжірибесін де үйрену қажет. Ол даму стратегиясының
немесе оларды іске асыру қабілетінің ... ... ... әлеуетінен
басым түсетінін айқын көрсетіп отыр. Сондықтан, бұдан біз шығаратын басты
қорытынды - ... ... ... оны барлық қиындықтарға
қарамастан жүзеге асыру қажеттігі. Жер ... ... - ... ... ... ... ... босаңсымауымыз керек. Керісінше, Үкіметті
қоса, біздің ... ... ... ... ... өмір ... істеуге тиіспіз.
Алтыншысы. Біздің ауқымды алқаптарымыз, ауыл шаруашылығы жерлеріміз -
орасан зор әлеуетіміз. ... ... ... біз ... мен ... ... тек бір нәрсе - олардың өнімділігі мен экспорттық әлеуеті
жетіспейді. Бұл ... де, тағы да, ең ... - ... және ... ... мен ... жетінші бекем тусымыз - қоғамымыздың саяси тұрақтылығы мен
бірлігінде жатыр. Біз ... ... ... тайталасқа жібермей, ахуалды
тұрақтандыра білдік, мұны ... ... ... ... ... ... ... коммунистік кейінгі елдердің бұған қолы жеткен жоқ. ... ... ал ... мен ... ... әлі алыс ... біздің баршамыз өзіміздің біртұтас отбасымыз деп сезіну, өз
мақсаттарымызды айқын біліп, оларға ... ... ... үшін ... көп ... ... тура келеді.
Бұл бір-бірімізбен кедейшілік пен жоқшылық ... ... жаңа ... ... да ... Сондай-ақ қандай да бір
этникалық немесе діни топтарға басқалармен салыстырғанда, басымдықтар беру
жөнінде де әңгіме болуы ... ... ... ... ... ... көптеген топтарынын, бірлігі, жекешіл және ... ... ... ... өзі ... ... ... дәстурлерін
толықтыра түседі.
Байлардың ат төбеліндей шағын тобы жарлы адамдардың үлкен тобынан
едәуір ... ... ... қоғам еш уақытта еңсесін көтеріп, абаттанып
гүлдене алмайды. Түрлі этникалық және діни ... ... әр ... келетін, біреулерге мүмкіндіктер беріліп, өзгелерге берілмейтін,
саяси партиялар мен қозғалыстар тікелей ... ... ... бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі мен жауапкершілігі,
либерализм мен ... және ... ... ... ... ... бар ... де болашағы жоқ. Біз шектен тыс шығандап кетудің
бірін бастан кешірдік, екіншісіне түсіп малтықпасақ игі. Менің ойымша, осы
бір ... ... ... ... ... санада нық орын тепкен де
тәрізді.
Сегізіншісі. Мен қазақстандықтардың байсалдылылығы мен төзімділігін,
олардың кеңпейілділігі мен ... атап ... ... ... баршасы дерлік айтып жүр. Мен өз отандастарымызға өтпелі
кезеңнің ауыртпалықтарын түсініп, оған ... ... үшін ... және ... - ... ... жетуіміздін, қоғамымыздың топтасуының, шетелдік
инвестицияларды ... және ... ... ... ... ... ... кепілі деп санаймын.
Біздің осындай күшті жақтарымызбен бірге сыртқы сипаттағы бірқатар
мүмкіндіктеріміз бар. Біздің ... ... ең ... ... ... және ... жағдайымен айқындалады.
Қазақстанның негізгі үш мүмкіндігін бөліп айтуға тұрарлық.
Бірінші мүмкіндік біздің Еуразия ... ... ... ... ... ... ... Әлемдік
экономикалық және саяси процестердін, ... ... осы ... ... ... ... ... түркі халықтарынын,
біртұтас отбасы құрамында осы маңызды стратегиялық факторды өздері үшін
тиімді пайдалана білді: атақты Жібек жолы ... ... және Азия ... кең ... ... арнасы ұйымдастырылған болатын. Бүгін біз осы
арнаны аймақтағы басқа елдермен ... ... және ... ... ... келтіре бастадық. Сөз жоқ, ... мен Азия ... ... ... ағысы жүйесі мен адамдардын, ... ... ... ... тұрақтандырушы факторлары туралы айтпағанның өзінде,
мен нақ осы себептен, Еуразия идеясын ұсындым және оны ... ... оның ... ... да ... ... шектес кез келген ел тәрізді Қазақстаннық жеке өзі де ... ... іске ... ... Мұны ... ... әрі ... ынтымақпен жасау қажет.
Осындай тоғыз жолдың торабында орналасқандықтан, шекараларымыздын, өн
бойында өз өнімімізді өткіудің аса ірі ... ... зор ... ... ... Таяу жатқан сыйымдылығы 2 млрд. адамға жуық ... ... ... кез келгені Қазақстан өнімін, әлбетте, оның
бәсекелестік қабілеттілігі болған және тиісті көлік ... ... ... ... ... Бұл ... - ... Қытай және ислам мен
Орталық Азия мемлекеттерінің тобы, Таяу және Орта ... ... - ... ... ... ... болып табылады. Күллі ... ... пен тату ... және ... ... ... орнықтыру - табысты дамудың ... ... ... ... және ... киліккен елдер өздерін тоқыраумен артта
қалушылыққа ұрндыра отырып, өз ресурстарын, ... мен ... ... Мемлекет қүрылысы мен реформаларды жүргізудің ... ... ... мен ... ... ... ... қосымша мүмкіндіктер береді. Бүл тұрғыда көптеген елдердіқ бізге
қарағанда оншалықты жолы болмады. Осы ... ... ... ... ... өте ... ... бізге сырттың қаржы ресурстары
мен білім-білігі қажет.
Үшіншісі. Ауқымдану және ғылыми-техникалық прогресс процесі, әсіресе
жаңа ақпараттық және ... ... ... ... әрі аз қоныстанған еліміз үшін бірегей мүмкіндіктер ұсынады.
Алайда біздің осы процестермен қатар ... ... ... бере
алмайды. Демек, осы технологияларды ұғыну, олардың біздің қоғамымызға толық
кіруіне қол ... ... ... қолдау маңызды.
Бүгінгі дамуымыздың келеңсіз сипаттары туралы айта отырып, олардың
көпшілігінің уақытша және ... ... ... оның өзі де ... ... өтпелі кезеңнің қиындықтарынын, салдары екенін атап өту қажет.
Бірінші. Бүл коммунистік принциптер рухында тәрбиеленген адамдардың
бірнеше ұрпақтары қалыптастырған ... ... ... ... ... ынта-жігерімен пайдаланды, бірақ басым бөлігі олай істеген
жоқ. ... ... және ... ... ... ... ... жатқан өзгерістерге баяу бейімделіп, өз проблемаларын ... ... ... иек артып отыр. Мұндай пәлсапа ... ... ... ... жаңа ... ... ... бөгет
болады, күш-қуаты мен өзінше іс-әрекет жасау талабынан айырады.
Мемлекеттің ... ... жаңа рөлі ... үшін ... қабылдауда
емес екенін көптеген шенеуніктердің өздерінің де әлі ... ... ... ... оның рөлі ... ... ... мен жекеше сектор
өздері мен өз отбасылары үшін тиімді шаралар қолдана ... ... ... ... Біз бұл ... жаңа ... жүйесіне тезірек
бейімделіп кеткен, болашаққа жаңаша көзқарасы бар жас ұрпаққа сүйене
отырып, бұқаралық сананы ... ... ... ... бір ... ... мемлекеттің қолынан келмейді.
Бірақ мемлекет өзгерістер процесін объективті тенденцияларды түсіндіру,
маңызды ақпаратты ... ... ... және де, ең ... ... ... әлеуметтік-экономикалық саясатты іске асыру жолымен
жеделдетуге қабілетті. Адамдардың жаңа ... ... ... қажет болады.
Екінші. Экономикалық реформаларды жүзеге асыру, КСРО-ның ыдырауы және
Қазақстан экономикасының әлемдік ... ... ... ... көлемдерінің елеулі төмендеуіне әрі осының салдары ретінде ... ... ... ... төмендеуіне әсер етпей қоймады.
Технологиялық тұрғыда ... ... және ... мол ... ... ауқымды бөлігі, даярланбаған және шаруашылық жүргізудің жаңа
жағдайларын ... ... ... - ... ... ... ... тұрып қалуына, дәстүрлі өткізу рыноктарын
жоғалтуға, төлемсіздіктер мен өндірістің құлдырауына алып ... ... міне ... ... ... ... ... соңғы сегіз жылда
өндіріс деңгейі екі еседен артық қысқарды, ал бюджеттік түсімдер одан да
көбірек ... ... өзі ... ... ... экономикалық өсудің
жоғары қарқынымен бір мезгілде болғандықтан, біздің экономикамыз шартты
түрде алғанда үш еседен ... ... ... ... Осы факт ... ... ... жігерлі қимылдауға мәжбүр етіп отыр.
Үшінші. ... ... ... ... көпшілігінің табысы мен өмір сүру деңгейі нашарлап кетті.
Теңгермешілікті жою және жұмыс істейтін еңбек рыногын құру ... ... ... ... ... ... ... соқты. Бұл ретте
- мемлекеттің жетекші тірегі және қоғамның негізгі тұрақтандырушы факторы -
орташа таптың шоғыры аз.
Төртінші. Экономиканың ... күші ... тиіс ... ... мен ... қорлануы баяу. Ішкі капитал мен
жинақталымдардың жеткіліксіздігінен Қазақстан шетелдік ... ... да, ... ... ... ... да одан әрі
тәуелді бола түсті. Экономиканы әрі қарай сауықтыру ... ... ... құйылуына байланысты, мұның өзі инвестициялық ахуал едәуір
жақсартылса ғана ... ... ... ... ... ... ... бүған дейін осындай ... ... ... ... ... ... проблемаларын туғызды. Бұлар қылмысқа, есірткіқұмарлыққа
құнарлы негіз қалап, ... ... ... және ... ... ... ... мен еңбекақылардың уақтылы
төленбеуімен астасқан жоғары жұмыссыздық деңгей негізінде экономикалық
проблемалардан, қаржылық капиталдың болмауынан және оларды ... ... ... ... және ... ... ... білім беру, ғылым және т. б.) ... ... ... және ... ... ... жағдайларында
бюджет қаражатын бөлуді қысқарту осы бір өмірлік маңызы бар ... мен ... ... алып ... ... ... осал ... кез келген тұрғыдан қауіпті -
демографиялық өнімсіздігімізді де сипаттап отыр. 1992 жылдан ... ... 50 жыл ... ... рет біздің халқымыздың саны қысқара
бастады.
Біздің босаң тұстарымыздың қатарына жетінші осал жағымызды - ... және ... ... ... ... жатқызған
жөн. Мүның өзі де таза қазақстандық проблема ... Бұл ... ... ... дәуірінен кейінгі дамушы және коммунистік ... ... ... ... ... ... ... проблемалардың шешімі
осы факторға келіп тіреледі және оны тез ... де ... ... Әзірше
бізде стратегиялық міндеттерді жоғары кәсіби деңгейде, ... адал ... ... ... ... ... ... жөн-жосықсыз араласу әдеті, ақпаратты қоғамнан жасыруға
жетелейтін құпияшылдықтың қажетсіз және зиянды сілемі, ведомствошылдық пен
жершілдік, жекжатшылдык, пен ... ... ... ... ... ... және көп ... құрылым, сыбайлас жемқорлық -
міне біздін, бюрократияның бұрынғы режим ... ... әрі ... ... ... берген, жасырын нысаннан ашық ... ... ... әлі де ... емес ... ... проблеманың екінші бөлігі кәсіпорындардағы менеджерлер корпусының
мүлде төмен сапасы болып табылады.
Жағдайды оңалту үшін көп іс ... ... ... кей ... ... де ... Бірақ бұл проблеманың басым проблемалар қатарында
турғаны айқын.
Мемлекет басшысы ретінде мен бір ... ... ... жаңа ... ... үшін біз бөле алатын уақыт өтіп
кетті. Ендігі жерде өзге ... ... ... ... елдің
дамуына нұқсан келтіруге болмайды. Осы зиянды әдеттердің ... ... ... балта шауып, Үкімет аппараты мен мемлекет қызмет
реформаларын жеделдету қажет.
Ақыр соңында, бізге ... ... және ... бөлу ... ... ... қалау жеткіліксіз - оның қабаттары,
қабырғалары мен шатыры ... ... ... өзі ... ... ... азайтуға, қылмыс біткенді құртуға және әлеуметтік
саланы дамытуға ... ... ... ... факторларды оң факторлармен қатар ұлттық стратегиямызды іске
асыру үстінде өзіміз ұшырасута тура ... ... ... ... ... ... тұстарымыз бен мүмкіндіктерімізді, сондай-ақ әлсіз
тұстарымыз бен елімізге келер қатерді бөліп атай ... ... ... ... әрі ... тұрғыда өзара
байланыстылығын назарда ... ... ... іс ... ... 10 ... ... Президенті Н.Ә.Назарбаевтың "Қазақстан-2030"
Стратегиясының 10 жылдығына арналған конференцияда ... ... ... іс үстінде: табыстың 10 жылы
конференцияға қатысушы қонақтар! ханымдар мен мырзалар!
«Өткен күнде белгі жоқ» дейді қазақ. Көрген бейнет, ... тер ... ... ... ... ... бейнеттен кейін – зейнет, адамның
жақсылыққа тез үйреніп, тез бауыр ... ... зер ... ... болсақ, бүгінгі қол жеткен табыстардың өзінен
өзі келмегеніне, ол үшін қыруар ... ... ... ... ... ... ... көз жеткізер едік.
Кеңестер одағынан бізге ... мұра – ... ... ... ... ... ... ғылым, қысқасы, барлық саладағы
дағдарыс болғанын өздеріңіз де жақсы білесіздер.
Дағдарыстан шығу қашанда оңай шаруа болған емес. ... ... ... ... ... заңдылығын игеру, кадр мәселелерін шешу, ескі дағды,
ескіше ойлаудан арылу біз үшін оңайға түсті деп айта ... ... көп ... ... консультанттар шақырдық. Қалайда аз
уақыттың ішінде тығырықтан шығу ... ... ... ұлы мақсат, қауырт қажеттіліктен барып «Қазақстан - 2030»
Стратегиясы дүниеге келді.
Одан бері он жыл ... Он ... өзге ... ... он ... ... қол жеткіздік. Стратегия бізге ... ... мен ... ... ... ... ... қатар бастаған өзге ТМД
елдерінің алдына шықты. Әлемдік деңгейдегі ... ... ... ... ... жетістіктеріміз бен саяси реформаларымызды шетел
сарапшылары да жоғары бағалауда.
Ендеше «Қазақстан – 2030» ... ... біз үшін ... ... ... ... табылмақ.
Құрметті конференцияның қатысушылары мен қонақтары!
Бүгін біз еліміздің осы заманғы тарихындағы аса маңызды оқиғалардың ... ... 2030 ... ... Даму ... он ... өтудеміз.
Нақ осы құжатта алғаш рет Қазақстанды дамытудың ұзақ мерзімді ... ... қол ... нақты жолдары анықталды.
Стратегиямен жұмыс елдің ішіндегі де, сол секілді әлемдік экономикадағы да
дағдарыс ... аса ... ... ... ... ... ... еңсере отырып, біз табысты, осы заманғы және
серпінді дамушы мемлекет болып, посткеңестік кеңістікте көшбасшы ұстанымын
алудың өршіл міндетін қойдық.
Бұл үшін біз ... ... ... ... ... ... "көруге"
тиіс едік. Мәртебелі мақсаттарға қол жеткізу үшін бізге стратегиялық іс-
қимыл жоспары, ... бір "жол ... ... ... әзірлеу кезеңінде мен елдің экономикалық, ішкі және сыртқы
саясатын бұдан әрі ... құру ... ... ... және ... ... орнығуы үшін не қажеттігін көп ойландым. Бұл біз ... ... еді. Өз ... ... ... ойдағыдай еңсерген
басқа елдердің тарихымен танысқанда мен бір ерекшелікті байқадым: олардың
бәрі өз ілгерілеуінің ... ... ... ... ... ... бөлген; өздерінің әлсіз және күшті жақтарын объективті
түрде бағалай отырып, түпкілікті мақсаттарын айшықты тұжырымдаған. Әрине,
әлемдік тәжірибе ... Бұл – ... ... 2020", ... мен
Оңтүстік Кореяның стратегиялық жоспары, 30-шы ... ... ... ... ... ... экономикалық жолы.
Бірақ та біздің стратегия ... ... ... ғана ... да ... ... Біз ... проблемаларды шешуге
кешенді түрде келдік. Осынау даму ... ... ... ... мен
Қазақстанға кешенді стратегия қажет деген тұжырымға тоқтадым.
Сонымен, негізгі ресурстарды шоғырландыру жөн ... ... ... анықтау керек еді. Бұл ретте біз Қазақстанның алға қойған
мақсаттарға қол жеткізуі үшін ... ... жоқ ... ... тиіс ... ... аяғы әлем үшін ... саяси, технологиялық – зор
өзгерістердің ... ... Бұл ... ... тән ... ... сапалы "сығымдау" болды. Бұрын ғасырларға ... ... ... сығымдалатын тәрізді.
Уақытты жинақтауға, көбейтуге болмайды. Оны кері бұруға болмайды.
Алайда дамудың айқын мақсаттары анықталса, ... ... ... ... 10 жыл ... 1997 жылы ... ... және
мемлекетіміздің міндеттерін көз алдыма келтіргенде нақ осындай қағидаттық
көзқарасты басшылыққа алдым. Бұл ... ... ... он жылда Стратегияның негізінде біз өз дамуымызда сапалы секіріс
жасай ... ... ... ... ... арнаған жұмыс көлемін
атқардық. Бүгінде біз ... ... ... ... ... ... мен ... толық қуаттай алды деп мәлімдей
аламыз. Ол біздің дамуымыздың – аман қалу ... озық даму ... ... біржолата өзгертті. Бұл тұрғыда біз әзірлеген және
бүкіл соңғы 10 жылда іс жүзіне асырып жатқан жеті ұзақ ... ... ... табылады.
І. Бірінші ұзақ мерзімді басымдықты: Ұлттық қауіпсіздікті іске асыру
Естеріңізде болар, өзіміздің бірінші ұзақ ... ... ... ... ... ең ... мемлекеттік тәуелсіздік пен аумақтық
тұтастықты сақтауды анықтадық.
Бұл – біздің іргелі құндылықтарымыз. Бұл – біздің басты ұлттық ... оны ... және ... ұрпақтарға жеткізуге міндеттіміз. Бүгінде,
"Қазақстан-2030" Стратегиясын іске ... ... бері 10 жыл ... ... ... деп нық ... айта аламыз. Біз
халықаралық практика мен нормаларға сәйкес мемлекеттік шекарамызды толық
қаттадық. Біз ел ... ... ... ... ... осы заманғы
армияны жасақтадық, оны қайта жарақтандыруды жүргізудеміз. Елдің Қарулы
Күштерін қаржыландыруды ... ... ... Біз ... қорғау
органдарын, арнаулы қызметтерді қоса алғанда іс ... ... ... ... ... ... бір ... ретінде қауіпсіздікке төнетін қатерлерді алдын
ала бейтараптандыруға бағдарланған Ұлттық мемлекет ... ... ... ... ... ... құрылған
мемлекетаралық бірлестіктер өзінің қажеттігін дәлелдеп шықты. Өңірлік
бірлестіктер – АӨСШК, ШЫҰ, ҰҚШҰ-ның ... ... ... пен ... үшін ... ... қалады. Біздің бүкіл шекарамыздың бойындағы
көрші мемлекеттермен Қазақстанның достық ... ... ... 21 ... басы ... ... пен қауіпсіздік әкеле қойған жоқ.
Керісінше, халықаралық лаңкестік, экстремизм, есірткі саудасы, ... ... ... ... ... секілді қатерлерге қарсы күрес
ұзаққа созылатыны айқын болды. Сондықтан алдағы ... ... ... ... ... оны ... және ... жүйелерге
кіріктіретін боламыз. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету ... осы ... ... жаңа ... мен ... қарсы күреске бағытталған
халықаралық қызметтің белсенді қатысушысы болып қала береді. Біз ... Азия ... ... пен ... ... ... ... нығайту ниетіндеміз.
528459
ІІ. Екінші басымдықты: Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуын
іске асыру
Қазақстан қоғамында ... пен ... ... жөніндегі
міндеттер ұлттық дамудың ұзақ мерзімді стратегиясының келесі аса маңызды
басымдығы болды.
Егер елде бүкіл осы ... ... пен ... ... ... стратегияларымыз әдемі ниет болып қалар еді.
Тәуелсіздік жылдары біз ұлтаралық ... ... мен ... ... іске ... ол ... жолы" деп аталады. Қазақстандық
демократияның негізгі институттарының бірі және этносаралық келісімге қол
жеткізудің тиімді ... ... ... ... ... ол
консультативтік-кеңесші органнан конституциялық органға дейінгі ... ... ... ... – қоғамды одан әрі топтастыру және
бәсекеге қабілетті біртұтас қазақстандық ұлтты қалыптастыру.
Қазақстан бүгінде мәдениетаралық және конфессияаралық ... ... ... ... ... ... Біз әлемдік және
дәстүрлі діндер съездерін өткізудеміз. Сондықтан Қазақстанның бұл ... ... мен ... ... атап ... ... ... тарапынан кең қолдау тауып отыр.
Еліміздің саяси ... ... ... ... ... ... даму ... болмас еді. Әлемдік практиканы зерттеп,
талдап және арқа сүйей отырып, біз саяси дамудың нақ осы эволюциялық ... Және біз бұл ... ... ... Президенттік республика
моделін таңдай отырып біз елді ... ... және ... ... Осы жылы біз демократиялық саяси жүйені дамытуда
сапалы қадам жасадық. Әңгіме біздің республиканың моделін ... ... ... ... болып отыр. Еліміз
Конституциясына енгізіл¬ген өзгерістер мен толықтырулар ... ... ... органдарының өкілеттіктері кеңейтіліп, саяси партиялардың
рөлі мен жауапкершілігі арттырылуда. Жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... ... ... ... жаңа ... ие болды.
Біздің Парламент жаңа Конституцияға сәйкес жұмыс істеуді бастады.
Бұл ретте біз ... ... ... өз ... ... отырған
сондайлық ауқымды міндеттерді шешуге теңдестірілген және демократиялық
саяси жүйе ғана қабілетті дегенді ... ... ... ... Ашық ... ... қағидаттарына
негізделген тұрлаулы экономикалық өсуді қамтамасыз ... іске ... ... ... ... ... ... экономикалық өсуді қамтамасыз ету әрдайым болған және болып ... ... ... біз ... өсудің айтарлықтай жоғары қарқынын
ұстанып, бұл көрсеткіш бойынша Қытай, ... ... ... ... қатар келеміз. Біздің экономикалық өсудің негізінде жеке
бастамалар мен кәсіпкерлікке жол ашу, ... ... ... ... ... ... онжылдықта ел ІЖӨ-сі 22 млрд. АҚШ долларынан 100 млрд.
долларға дейін, бес есе ... ... Жан ... ... ІЖӨ осы ... есеге өсті және үсті¬міздегі жылы Орталық және Шығыс Еуропаның бірқатар
мемлекеттерінің көрсеткіштерімен теңесіп, 7 мың АҚШ долларына жақындайды.
Негізгі ... ... ... ... түсуде. Қазақстан
экономикасына тартылған тікелей шетелдік инвестициялардың көлемі ... АҚШ ... ... ... Бұл – ... Азияға тартылған
барлық инвестициялардың 80 пайызы.
Ұлттық қордың қаражатын ескергенде елдің халықаралық активтері 40 ... ... асып ... Егер ... бос қазынадан бастағанымызды еске
түсірсек, біз көп нәтижеге қол жеткіздік деп айту керек.
Сыртқы сауда айналымы он ... 6 ... ... ... ал ... жылы ... ... АҚШ долларына жете алады.
Жыл сайын банк, қамсыздандыру секторы және жинақтаушы зейнетақы жүйесі
нығайып келеді. ... ... өз ... ... ... ... ... алдағы жылдары жаңа сапалы өсуге дайын және қабілетті деп
сеніммен айта ... ... ... қалыптастыруды қамтамасыз етуге тиіспіз, ол
жаһандық өзгерістер мен үрдістерге үлгеріп қана ... ... ... бір ... оза ... ... алуы керек.
Технологиялық жаңғыртудың басым бағыты венчурлық қаржыландыру ... ... ... ... ... ... мен басқа елдердің рыноктарына шыға
отырып, технологияларды трансферттеу тетіктерін белсенді пайдалану керек.
Экономиканы жаңғырту үшін осы ... ... ... ... ірі ... ... ... қамтамасыз ету талап етіледі. Тікелей
инвестициялар қорын дамытуға белсене жәрдемдесу қажет. Біздің экономиканы,
оның ... ... ... ... ... үдерісіндегі "30
корпоративтік көшбасшы бағдарламасының" маңызды рөлін айрықша атап өткім
келеді.
Алдағы жылдары мемлекет инновациялық ... ... ... ... ... қайта құру үшін барлық заңнамалық, әкімшілік және
басқа жағдайлар жасайтын болады. Біз өзіміздің минералдық ... ... ... ... ... ... ... шақырамыз. Біздің рыноктарда қазір жұмыс істеп жатқандарды және
әсіресе болашақта келетіндерді олар ... ... ... ... бір ... дамытуға қаражаттың лайықты үлесін қосуын өте
табандылықпен өтінетін ... ... та ... ... стратегиялық
жоспарларымыз елде тұрақты әлеуметтік-экономикалық жағдайды ... ... ... ... жұмыспен қуатталуы керек. Және біз мұны
қамтамасыз етуге тиіспіз.
ІV. ... ... ... ... ... ... ... іске асыру
Соңғы он жылда қазақстандықтардың басым санының тұрмысы ... ... ... ... ... ... Қазақстан бүгінде орта
деңгейлі табысы бар елдердің тобына кіреді. 10 жылда қазақстандықтардың
ақшалай ... 6,5 есе ... ... ... жалақы 5 есе дерлік ұлғайды,
ең төменгі жалақы 4,5 есе өсті. Осы кезеңде зейнетақының ... ... 4 есе ... ... әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінің қамтуы
айтарлықтай кеңейді, оның ... ... ... ... ... ... отыр. Тек соңғы 5 жылда ғана мақсатты ... ... 34 ... ... ... Орта ... перспективада бізге
әлеуметтік стратегиямыздың алдыңғы қатарлы елдер деңгейінде ... ... ... стандартын қамтамасыз ету жөніндегі ... ... ... ... Бәрінен бұрын біз денсаулық сақтау саласындағы
қызметтің осы заманғы қағидаттары мен ... ... ... ... тиіспіз. Бұл алғашқы медициналық-санитарлық көмек, ана мен
баланы қорғау, медициналық білім мен ғылым мәселелеріне қатысты.
Таяудағы жылдары 150 жаңа денсаулық сақтау ... мен 300 ... ... ... керек. Мүгедектер мен мүгедек ... ... ... сай ... ... ... ... талап етіледі, ондайлар қазірдің өзінде осында, ... ... ... ... дамыту, кадрларды даярлау мен қайта
даярлауды және озық ... ... ... үшін біздің халықаралық
рынокқа белсендірек шыққанымыз жөн. Қазақстанға белгілі шетелдік білім
орталықтарын тартып, осында олардың ... ашу ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
елімізге жаңадан құрылатын халықаралық деңгейдегі жаңа университеттер үшін
ең жақсы шетелдік оқытушыларды тартатын ... ... ... біз ... 250 жаңа ... пен 50 ... оқу ... саламыз.
2010 жылға қарай біз қоғамды тұрлаулы дамытудың негізгі ... ... бұл ... ... ... ... нығайтуға
тиіспіз.
V. Бесінші ұзақ мерзімді басымдықты: Энергетикалық ... ... ... Өткен жылдары мұнай-газ өнеркәсібі экономиканың басқа салаларын
соңынан ілестірген локомотив болды. Сондықтан энергетикалық ... біз ... ұзақ ... ... ... Бұл ретте
біз түрлі "голланд ауруларына" ұрынбай, мұнай табыстарын ... ... ... ... мұнай елдерінің алғашқы ондығына шығаратын
мұнай мен газ кен ... ... ... ... ... ... мұнай өндіру 80 миллион тоннаны
құрайды, 2015 жылы 25 млн. тоннадан аспайтын ішкі ... ... ... тоннаға жетеді. 2010 жылы шикі газды өндіру 40 миллиард текше
метрге ... 2015 жылы 80 ... ... ... ... өседі деп күтілуде.
Біздің энергетикалық әлеуетімізді одан әрі ... ... ... шешуді көздейді. Бәрінен бұрын мұнай-газ кешенімен тікелей
байланысты терең өңдеу салаларын озық дамытуды, қосымша құн ... ... ... рынокқа жедел шығаруды қамтамасыз ету керек.
Біздің назарымыз сондай-ақ энергия ресурстарын әлемдік ... ... ... ... және қам¬тамасыз етуге
шоғырландырылуы тиіс.
Қазақстан жаһандық энергетикалық тепе-теңдік пен қауіпсіздікті қамтамасыз
етудегі өз ... ... ... ... 2017 жылға қарай біз
көмірсутегін аса ірі экспорттаушылардың онды¬ғына кіреміз. Және бұл ... ... ... ... ... ... өзгеріс үстіндегі
жүйесінде Қазақстанның экономикалық рөлін көп ретте анықтап береді. Біз бұл
мәселеде ... ... ... үміт ... ... ... мен ... мүдделерін жарастыру мақсатында мен БҰҰ Бас
Ассамблеясының ... ... ... ... ... қабылдауды ұсындым.
VІ. Алтыншы ұзақ мерзімді басымдықты: Инфрақұрылымды дамытуды іске ... ... ... атап ... көлік пен
байланыстың инфрақұрылымын жан-жақты дамытуға қатысты ұзақ ... іске ... ... ... ... бола ... орай бұл ... көп іс атқарылды. Бірер цифрды ғана келтірейін. 1997-
2006 жылдары республикалық бюджет қаражатынан 280 миллиард теңгеден астам
қаржы игерілді, осының ... 4 мың ... ... ... ... жөнделді, 13 мың шақырымнан астам автожол күрделі және ағымдағы
жөндеуден өткізілді.
Алға ... ... одан әрі іске ... ... 2006 ... ... 2015 жылға дейінгі Көлік стратегиясы қабылданды.
Оның аясында қаржыландырудың түрлі ... ... 30 ... АҚШ ... ... 80-ге жуық ... жобаны іске асыру жоспарланып
отыр.
Біздің ұлан-байтақ аумағымыз үшін көліктің, оның ... ... ... ... бар. ... ... дамыту Қазақстан қандай көлік
жүйеле¬ріне ие болатынына келіп тіреледі. 1600 шақырым ... жаңа ... ... ... жол ... 50 мың ... ... автожол
салынып, қайта жөнделеді, әуежай инфрақұрылымын қайта жөндеу және жаңғырту,
ұлттық теңіз-сауда фло¬тын дамыту, теңіз порттары мен ішкі кеме ... ... ... ... ... жүргізіледі.
Бұл Қазақстан аумағы арқылы өтетін трансконтиненталдық маршруттарды ... ... ... ... болашақта Қазақстан Еуразияның ірі және заманауи
жарақтандырылған тұрба құбыры, темір жол, ... ... және ... "торабына" айналуы тиіс. Біз бұл жұмысқа кіріс¬тік және жыл сайын
жаңа нысандар ... ... ... ... ... елде ... ... дамыту жөнінде кешенді
жұмыстар жүргізілуде. Үстіміздегі жылдың аяғына ... 50 ... ... бар ... ... елді ... ... жүргізіледі. Қалған 50
адамнан аз халқы бар және ... ... 14 мың адам ... 200-ге ... мекен келесі жылы байланыс қызметіне қол жеткізе алады. ... ... ... ... телефон орнатуға өтініш берген қалған адамдардың
сұранысы қанағаттандырылады.
Осы жылдың ... ... ... ... ... ... саны 1
млн. 800 мың адамды құрайды. 2010 жылға қарай Интернетті пайдаланушылар
саны 3,5 ... ... ... ... шаралардың нәтижесінде
қазіргі кезде республика мектептерінің 95%-ы Интернет қызметіне ... ... 2008 ... 1 қыркүйегіне қарай елдің 2000 ... ... ... ... Бұл ... ... ... кеңінен
пайдалануға мүмкіндік береді.
VІІ. Жетінші басымдықты: Кәсіби үкіметті қалыптастыруды іске асыру
Мемлекеттік басқару ... ... ... ... ұзақ ... бірі ... ... отыр.
Бұл стратегиялық міндетті іске асыру мақсатында өткен ғасырдың 90-шы
жылдарының аяғынан ... ... ... әкімшілік реформаларды жүргізуге
кірісті.
Осынау жылдары Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі ... ... ... ... "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ... ... ... ... ... ... ар-намыс
кодексі қабылданды.
Мемлекеттік қызметке қабылдаудың конкурстық жүйесі енгізілді.
Мемлекетке тән емес ... бір ... ... ... берілді.
Жуырдағы конституциялық өзгерістерге сәйкес жергілікті орындардағы билік
күшейтілді, мәслихаттар ... ... ... ... ие ... ... мен сарапшылардың бағалауы бойынша, Қазақстан
мемлекеттік қызметті реформалау ... ... ... қол жеткізіп,
өзінің заңнамасы мен ресімдерін халықаралық стандарттарға жақындатты.
Бірақ та бұл салада әлі көп іс ... ... ... да Үкімет
менің тапсырмам бойынша әкімшілік реформаларды жалғастыру жөнінде ... ... ... – өсу ... ... ... Қауырт өсу үстіндегі ел
қуатының, оның жоғары даму әлеуетінің басты бір нышаны жаңа ...... 1997 ... қазанда біз "Қазақстан-2030" Стратегиясын жария еттік,
сол айда мемлекеттік ... ... ... ... Сол ... ... мемлекеттік органдар Астанада жұмыс істеп жатты.
Осылайша, Астананы көшіру іс жүзінде ... ... іске ... жол ... ... елордасы – посткеңестік кеңістіктегі жедел
өсіп келе жатқан қала.
Астананың халқы соңғы ... ... 3 есе ... ... халқы 2005 жылға
қарай 400 мыңнан аса ... деп ... ... ол 700 ... ... ... құрылыс көлемі мен мерзімдері бұрын-соңды болған емес: білім
және денсаулық сақтау нысандары тұрғызылып, тұрғын ... жаңа ... ... парк ... ... ... сәттен бастап Астананың
аумағы 2,5 есе ұлғайды. Негізгі ... бір ... ... ... жуық
инвестиция салынып, 4,5 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға ... 650 ... ... жұмыс істейді. Және олар бір сәтке де ... ... ... жылда 10 миллион шаршы метрден астам тұрғын ... ... ... ... іске қосылады.
Құрылыс индустриясын және соған ілеспе өндірістерді ... ... жаңа ... ... ... мүмкіндік беріп отыр.
Елордада қонақүй бизнесінің, қызмет саласының және, ... ... ... ... ... ... жаңа елорданы жасап, тұрғызып жатқандардың
баршасының еңбегін атап өтпеуге болмайды. Бұл барлық ... ... ... ... ... Мен ... елордасы бірлесу
ордасы, егемен Қазақстан өркендеуінің нышаны болатынына сенімдімін. Біз
Қазақстанды ... ұзақ ... ... ... іске ... бір бөлігі қазірдің өзінде шешілді, бірқатар міндеттерді
алдағы ... ... ... Біз ... үштен бірін ғана өттік.
Сондықтан да көп ... әлі ... тура ... ... ... ... ... болып қала береді – біздің
мемлекет 2030 жылға қарай әлемнің барынша дамыған елдерінің қатарына кіруі
тиіс. ... біз ... ... ұлы ... қарай дәйектілікпен
ілгерілейтін боламыз.
Осы заманғы дүниеде жеңіс пен табыстарды ... ... ... ... қол ... ... ... Сондықтан
индустриялық Қазақстан инновациялық Қазақстанға айналуы тиіс.
Біз жоғары ... өнім ... ... ... рыноктармен
бәсекеге қабілетті елге айналуға ... ... бір ... өмір ... әлемнің озат елдерінің деңгейіне дейін
көтерілуге тиіс. Бірақ та барлық осы мақсаттарға қол жеткізу үшін ... ғана ... ... ... ... ... берекеттілігі де
негізделген "үш кит" туралы есте ұстау керек. Бұл – халықтың сенімі мен
сенуі. Бұл – адам ... ... ... ... Бұл – ішкі ... пен ұлт ... ... да біз ... ... ... ... құрайтын осынау шешуші құндылықтар мен ұлттық байлықты
сақтауға тиіспіз.
Конференцияға қатысушы қонақтар!
Ханымдар мен мырзалар! Экономикалық ... мен ... ... дамытып, мемлекеттік бағдарламалар мен әлеуметтік міндеттерді
тиянақты түрде іске асыру арқылы ғана біз жаңа ... жете ... күн – ... ... ... ... мәз болып, тоқтап қалу көшкен
жұртта ... ... ... жаңа ... жаңа ой, жаңа ... ... ... өз жалғасын таба бермек.
Сонда ғана Қазақстанның бақытты болашағына, бақуатты өміріне кең жол
ашылады. Бүгінгі ... ... ... ... пен ... тілеймін!
Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында Қазақстанның
әлемдегі ... ... ... 50 ... ... кіру ... ... таңда әлеуметтік-экономикалық жаңару мен саяси
демократияландырудың жаңа кезеңіне қадам басқалы ... ... ... ... ... ... ... іліккен елдер
тобының ішінен орын алуымызға мүмкіндік беретін басты негіздер мыналар деп
білемін.
Біріншіден, өркенді де өршіл дамып келе ... ... ... ... осы заманғы, бәсекеге қабілетті және бір ғана ... ... ... ... ашық нарық экономикасы бола алады. Бұл - жеке
меншік институты мен келісім-шарттық қатынастарды құрметтеу мен қорғауға,
қоғамның ... ... ... мен ... ... біз аға ... ана мен ... жастарды қамқорлық пен
ілтипатқа бөлейтін әлеуметтік бағдарланған ... ел ... ... тұрмысының жоғары сапасы мен ... ... ... ... ... қоғам құрудамыз.
Үшіншіден, біз еркін, ашық әрі демократиялық ... ... біз ... ... саяси тежемелік пен тепе-теңдіктің
үйлестірілген жүйесіне негізделген құқықтық мемлекет ... оны ... біз ... ... тең ... ... ... және
Қазақстанда конфессияаралық келісімді қамтамасыз етеміз. Біз Исламның,
басқа да әлемдік және ... ... озық ... ... ... ... осы ... зайырлы мемлекет орнатамыз.
Алтыншыдан, біз қазақ халқының ... ... тілі ... ... түлете береміз. Сонымен қатар ұлтаралық және
мәдениетаралық ... ... ... ... ... ... ... біз өз елімізді халықаралық қоғамдастықтың толық құқылы
және ... ... ... ... ал ... өзі ... аса маңызды
басымдықтарымыздың бірі. Қазақстан мұнда ... ... ... ... ... ету жөнінде маңызды міндеттер атқарып
отыр.
Бүгін, cіздерге, ... ... ... жыл сайынғы
Жолдауымды арнай отырып, мен ... ... ... ... әрі серпінді дамып келе жатқан мемлекеттерінің қатарына қарай
қадам басуы жолындағы негізгі басымдықтарды ұсынғым келеді.
1. Бірінші ... ... ... ... ойдағыдай кірігуі -
елдің экономикалық дамуының сапалық серпілісінің негізі
Біз Қазақстанның жаһандық экономикалық үрдістерге ... ... ... ел ... қалаймыз. Әлемдегі жасалған жаңа мен озық атаулыны бойына
сіңірген, дүниежүзілік шаруашылықтан ... да ... ... ... ... әрі жаңа ... жағдайларға жылдам бейімделуге қабілетті
ел болуын қалаймыз.
Біз қатаң бәсекеге әзір тұрып, оны өз мүддемізге пайдалана білуіміз
керек. ... көп ... ... ... ... ... алады, қатысуға тиіс те, өйткені олар біздің жаһандық экономикаға
кірігуімізге жәрдемдеседі әрі сол ... ... ... ... жағдайымызға және қолымыздағы ресурстарымызға сүйенеді.
Мемлекет өз тарапынан іскерлік бастамашылықтың ... ... және ... ... ысырып тастауға, жеке меншік
капиталдың келешегі үлкен кемел бастамаларына тікелей ... ... ... дамуындағы сапалық "серпілісті" әлемдік
экономикаға кірігудің қажетті шарты ретінде пайымдай ... мен ... баса ... аудару керек деп санаймын.
1.1. Халықаралық маңыздағы "серпілістік" ... іске ... ... ... ... ... бір ... бәсекеге қабілетті бола
алатын тауарлар мен қызметтерді өндіру
Біз түпкі өнімдерін экспортқа шығаруға бағдарланған өндірістерді,
мұнай-газ, көлік ... және ... ... мен ... химия мен
агроөнеркәсіп кешеніндегі басқа да ішкі салаларда ... ... және ... арқа сүйеуіміз керек. Алдымызда халықаралық ұйымдардың
белсене қатысуымен биотехнологиялық орталықтар; өңірлік ІT-орталық ретінде
ақпараттық технологиялар паркін дамыту міндеті тұр.
Үкімет ұлттық ... мен ... ... ... ... ... нақты бағдарламалар қабылдауы қажет. Жеке меншік
бизнесті қолдаудың және оның ... мен ... ... ... ... ... болуы шарт, мұндай ұйымдардың
әлемдік тәжірибесін зерделеп, оны еліміздің жағдайына бейімдеуіміз керек.
1.2. Қазақстанның өңірлік және ... ... ... ... ... жолымен халықаралық экономикаға кірігуі
Қазақстан көп тарапты ... ... ... ... алады және қатысуға тиіс, мұның өзі біздің жаһандық экономикаға
кірігуімізге жәрдемдеседі әрі ... ... ... ... келгенде, біз ЕурАзЭҚ шеңберінде өзара ... ... және ... ... кеңістікті
қалыптастыруға одан әрі септесе беру ниетіндеміз.
Сонымен ... ... ... ... Қайта құру және даму
банкі, Азия даму ... және ... ... ... даму ... баса назар аудару керек.
1.3. Қазақстанды экономикалық жаңарту мен халықаралық рыноктарда ... ... ... ... ... ... ... БСҰ-ға кіруі жолындағы келіссөз үдерісі тоқтаусыз
жүргізіліп ... ... ... сауда режимін реттейтін заңдарының
едәуір бөлігі қазірдің ... БСҰ ... ... ... ... ... үстінде.
Еліміздің осы халықаралық экономикалық ұйымға енуі ... ... ... ... нығайту үшін кең
мүмкіндіктер ашатынына сенімдімін. Дегенмен осы мүмкіндіктерді ұтымды ... ... білу ... әлі ... алынбаған секторлардағы шетел инвесторларының
құрылтайшылық ... ... ... ... өзін ақтамайтын
шектеулерді алып тастауымыз керек.
1.4. Экспорттық-импорттық кредиттеуді дамытуды ... ... емес ... экспорты мен жоғары технологиялық
жабдықтардың импортын қолдау мен кредиттеу ... ... ... күні дайын өнімдер экспортының көлемі жылына 2 ... ... ... ... ... емес экспорт он жылға жуық осы ... ... ... ... осы ... ... түрде ұлғайтатын уақыт
жетті.
Біз үздік әлемдік тәжірибеге ... шет ... ... ынтымақтастықты белсенді дамытуымыз керек.
1.5. Қазақстанның жаңа технологияларды әзірлейтін және ... ... ... және акционері ретінде қатысуы
Қазақстанға өзінің ғылыми әлеуетіне қоса жоғары технологиялардың
халықаралық бизнесіне қатысатын және оған ... ... ... жөнінде бастамашылық танытатын уақыт жетті деп білемін.
Бұл жерде осы ... үшін ... ... ... қордың атқаратын
рөлі өте маңызды.
Біздің осы ... ... ... ... "серпілісті"
бағыттарындағы озық технологиялық идеяларды игеру үшін күллі ... жаңа ... енді ... ... ... ... акцияларының пакеттерін сатып алатын басқа елдердің ... ... ... ... біз ... авторлық құқық пен зияткерлік меншіктің иесі
бола аламыз. Мұндай жобалар үшін бізге өзге ... ... ... ... ... керек.
Үкімет Қазақстанның халықаралық рыноктағы технологиялық бастамашылығы
мәселесін мұқият пысықтауы тиіс.
1.6. Қазақстанда зиаткерлік меншік құқығымен және ... ... ... ... үшін ... ... ... авторлық құқық пен сауда белгісін қорғаудың қатаң кепілі
ретіндегі беделін нығайту бізге экономиканың жаңа ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Қазақстанда алдамыш өнімдерге төзбестік көзқарас туғызуға бағытталған
жариялы науқан жүзеге асырылуға тиіс, сонымен қатар ... ... бұзу мен ... белгілерін қолдан жасаушылар үшін әкімшілік және
қылмыстық қудалау шараларын қабылдау ... ... ... ... және ... ... ... шығарушылардың мақұлдауы мен
қолдауына ие болатынына, Қазақстан экономикасына жаңа ... ... ... оны ... кең ... ашатынына
сенімдімін.
1.7. Ең жоғары халықаралық стандарттарға сай келетін академиялық орталықтар
мен оқу орындарын құру
Қазақстанда халықаралық ұйымдардың ... осы ... ... мен ... ... құру мен дамыту, ... ... ... ... ... мен ... ... икемді жүйесін қалыптастыруымыз керек.
Ғылыми әлеуетті ... ... ... өндіріс пен бизнеске
мейлінше жақындатуға бағытталуға ... ... ... академиялық институттар мен орталықтарды
Қазақстанға тарту үшін тиісті алғышарттар ... ... Бұл үшін ... ... оқу орындарын бірлесе дамыту үшін "инкубациялық
жобалар" үлгісіндегі құралдарды пайдалануымыз ... ... ... ... ... ... ... ғылыми орталықтарды дамыту үшін жер телімдерін
тегін беру, бастапқы капитал бөлу, қажетті негіздік инфрақұрылымды жасақтау
және басқа да ... ... ... ... ... тиіс деп
санаймын.
1.8. Осы ... және ... ... көлік-коммуникациялық
инфрақұрылымды дамыту
Қазақстанның көлік-коммуникация кешенінің басты мақсаты еуразиялық
көлік жүйесіне кірігу болып қала береді. Көлік-коммуникация ... ... мен Азия ... аралық көпір болып отырған ... ... ... ... ... ... ... тез өткізілуін ұйымдастыру жөнінде тиімді рәсімдер енгізу
үшін көршілермен арадағы нақтылы уағдаластықтарды дамыту қажет.
Осы және ... да ... бәрі ... ... ... дейінгі Көлік стратегиясын әзірлеу мен іске асыру барысында
ескерілуге ... ... ... біз ... меншік серіктестікті
қамтамасыз ету тетіктеріне баса назар ... ... ... ... пайдаланудың ашық саясатын іске асыру
Біз табиғи ресурстарды ... ... ... ... ... ... ... айқын әрі тұрақты шарттарын
қамтамасыз етудің ашық саясатын жүргізуге бастама көтердік және оны одан
әрі жүргізе беретін ... Бұл ... ... қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге нақты үлес қосып отырған келешегі зор сенімді әріптес
ретіндегі ... ... ... ... ... ... ресурстарын әлемдік рынокқа жеткізудің
арналарын әртараптандыру мен олардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге, сондай-
ақ ... ... ... ... ... ... ... ең озық
қарқынмен дамытылуына баса назар аударуымыз керек.
1.10. Алматыны қаржы және іскерлік белсенділіктің ірі өңірлік орталығы
ретінде дамыту
Орталық Азия ... ... ... ... ... Алматының серпінді
дамуы Қазақстанның ірі қаржы ... ... ... ... ... беру, сақтандыру мен қаржы қызметін көрсету саласында
негізгі "мердігерлерге" айналдыру үшін ... ... мен ... ... ... ... орталығының тиімді жұмысын ... ету үшін ... ең ... ... ... қажет. Сонымен
қатар іскерлік қасиетімен танылған әрі осындай орталықтар мен сырт жерлерде
еркін аймақтар құру жөніндегі жұмыс тәжірибесі мол ... ... ... де ... ... ... ... қызмет көрсету рыногын
дамытуға да ерекше назар ... ... ... іске ... ... ... іске ... мақсатында Үкіметке мына
міндеттерді тапсырамын: 2006 жылы қолданылып жүрген ... ... ... ретке келтіретін болсын. Қазақстан ... және ... ... ... ... ... жаңа
редакциясын, "Концессиялар туралы" және "Өңірлік қаржы орталығы - Алматы
қаласы туралы" заңдарды әзірлесін.
... және ... ... ... ... іске асырсын,
отандық өндірушілерге мемлекеттік ... ... ... бағдарласын,
техникалық реттеудің ішкі стандарттарын БСҰ-ның халықаралық стандарттарына
сәйкес келтірсін, қаржылық ... ... ... ... кіру шеңберінде біздің экономикамыздың кейбір салаларын, әсіресе,
шикізатты өңдеуді ... ... ауыл ... ... ... ... экономикалық "бейімделу бағдарламасын" ... ... ... ... ... бәсекеге қабілетті өнім беруші бола алатын
барлық секторларын ізерлей зерделеуді жалғастырсын және соны ... ... ... ... ... мен қызметті қолдаудың
нақтылы және нысаналы ... ... ... ... және жетекші қазақстандық компаниялармен бірлесіп,
мақсатты орта мерзімдік және ұзақ ... ... ... ... ... аймақтардың, атап айтқанда, ... ... ... ... ... ... ... Қытаймен шекаралық ынтымақтастықтың "Қорғас"
орталығын дамытуға ерекше назар аударылуға ... ... даму ... ... ... үшін құрамына
барлық даму институттары кіретін Басқару компаниясын жасақтасын.
• Биылғы жылы ... ... 2015 ... ... ... ... онда ... меншік серіктестігі негізінде
инфрақұрылымды дамыту бойынша бизнеспен ... ... ... ... ... - Азия аралығында сапалы тасымалды қамтамасыз
ету үшін кем ... 2-3 ... ... ... Әуе ... сапалы
қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... аса ... ... көрсетіп, өздеріңіздің және Отанымыздың
тағдырын сеніп тапсырғандарыңыздан бері көп уақыт өте ... жоқ. ... көп ... ... болдық, бір-бірімізге күмәнмен қарамадық.
Менің уәделерім де ешқашан бос сөз болған емес, ал сіздер маған ... ... биік ... бастаған шын жүректен қолдау көрсеттіңіздер.
Мен бүгін сіздердің назарларыңызға өзіміз алдағы ... ... ... ... ... ... әрі ... қоғамдастығынан орын алуына ... ... ... мен ... ... халықтың алмайтын асуы жоқ. Біз
мұны туған Отанымыздың гүлденуі ... ... ... ... арқылы дәлелдедік.
Мен сіздерге сенемін. Әрқашанда сіздердің түсіністіктеріңіз бен
қолдауларыңызға үміт артамын. Алдағы ... да жаңа әрі ... ... ... нық сенемін.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Экономикадағы сараптау жүйелері»22 бет
ҚР-дағы 2007 – 2009 жылдарға арналған саяси жүйе14 бет
XXI ғасырдағы Қазақстан Республикасы экономикасының дамуы19 бет
«Локомотив-2030» ЖШС-дегі локомотивтік бригадалардың локомотив машинисттер мен нұсқаушы-машинисттердің беделін көтеру іс шаралары9 бет
«Қазақстан-2030» даму стратегиясы7 бет
«Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасының орындалуы51 бет
Даму стратегиясы32 бет
Мемлекеттік басқарудың мәні мен ерекшеліктері6 бет
Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатындағы Н. Назарбаевтің ролі12 бет
Стратегиялық жоспарлау: жалпы сипаттама және оның маңызы 17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь