Есірткі және нашақорлық

Кіріспе
1. Тарау. Есірткі және нашақорлық түсінігі және
олардың әлеуметтік қауіптілігі
2.Тарау. Есірткі заттары мен жүйкеге әсер ететін
заттардың бақылауын жүзеге асыру құқықтық
нормаларының даму тарихы
3.Тарау. Есірткімен байланысты қылмыстардың
жалпы қылмыс қүрамы
4. Тарау. Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттар мен
байланысты қылмыстардың квалификациясы
4.1. Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін
заттарды заңсыз дайындау, иемденіп алу, сақтау,
тасымалдау, жөнелту немесе сату
4.2. Есірткі заттарды немесе жүйкеге өсер ететін
заттарды ұрлау не қорқытып алу
4.3. Есірткі заттарды немесе жүйкеге өсер ететін
заттарды түтынуга көндіру
4.4. Қүрамында есірткі заттары бар өсіруге тыйым
салынған өсімдіктерді заңсыз өсіру
4.5. Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды
тұтыну үшін притондар ұйымдастыру немесе үстау
4.6. есірткі заттарды, жүйкеге әсср стетін немесе улы
заттарды үстау ережелерін бұзу
4.7. Улы заттардың, сондай.ақ есірткі заттарды, жуйкеге
әсер ететін немесе улы заттарды дайындауға немесе
ұқсатуіға пайдаланатын заттардың, құрал.саймандардың
немесе жабдыктардың заңсыз айналымы
5. Тарау. Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттардың
контрабанда үшін қылмыстық жауапкершілік
Қорытынды
Түп нұсқау
Колданылған әдебиеттер
Есірткімен байланысты қылмыстармен күрес мәселесі әлем қоғамдастығының назарында. Өркениеттілік үшін ең қауіптісі -есірткі заттарын заңсыз өндіру, өткізу, айналымға жіберіп, тарату 1998 жылы 8-10 маусым күндері Нью-Иорк қаласында БҰҰ Бас Ассамблеясының Арнаулы Сессиясы болып, ол осы мәселені талқьлауға арналды. Бүл сессия қабылдаған құжаттар заңсыз есірткіні айналымға жіберумен күрес саласындағы Казақстанда жүзеге асырылып жатқан шараларға ықпал етуге тиіс.
Есірткі заттар мен жүйкеге әсер ететін заттар жонінде, оны өндіру, тарату, өткізу немесе тұтыну жөніндегі халыктың денсаулығына қауіпті істерге байланысты оны алдын алу шараларына даусыз артықшылық бере отырып, есірткіге байланысты әлеуметтік қауіпке қарсы қылмыстык-күқықтық шараларды жүзеге асырудың маңыздылығын атап өту қажет. Елдегі криминогендік ахуалды зерттей отырып, Казақстанда есірткіге байланысты ахуалды одан әрі шиеленістіру ұлттың генофондына(генофонда) нақты кауіп төңдіреді деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Казақстан статистикасының көрсетіп отырғанындай есірткіні негізінен 15-тен 18-жаска дейінгі жастар пайдаланады екен. Тек бір Алматының өзінде есірткі диспансерінде 3000 -ға жуық жасөспірімдер есепте тұрады. Бірак сол уақытта мамандардың айтуынша, егер осы сандарды батыл 10- ға көбейтсек сол мәлімет нақгы жағдайға жакын болар еді. Бір нашақор жылына 17 адамды есірткі пайдалануға тартады екен. Тек бір 1999 жылы Казақстан заң қорғау органдары тарапынан 23 тоннадан астам есірткілік заттар қолға түсірілді.
1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі. Алматы. І999ж.
2. Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шілдедегі "Есірткі заттар мен жүйкеге әсер ететін заттардың жәнепрекусорлардың заңсыз айналымы мен теріс пайдалануына карсы әрекеттер туралы" Заңы.
3. "Қазақстан Республикасының кейбір зандылықтарына қылмыстылықпен күресу мәселелеріне өзгерістер мен қосымшалар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының
2000жылғы 5 мамыр заңы.
4. Казақстан Республикасының кеден ісі туралы" 1995 жылғы 20 шілде Қазақстан Республикасының заң күші бар Жарлығы. "Бақылауға жататын есірткі заттар мен жүйкеге әсер ететін заттар және прекусорлар туралы" 1998 жылғы 9 наурыз Қазақстан Республикасы Үкіметінің №186 Қаулысы.
5. Заңсыз сақтауда немесе айналымда анықталған есірткі заттар мен жүйкеге әсер ететін құрама таблицада көрсетілген
шамалы, ірі және аса ірі мөлшерлері туралы.
6. Қазақстан Республикасының Есірткілерді бақылау жөніндегі мемлекеттік комиссиясының есірткі заттарына жататын
өсімдіктердің заңсыз культивациясының мөлшері туралы.
7. Қазақстан Республикасының бақылауына жататын есірткі заттар мен жүйкеге әсер ететін заттардың және
прекусорлардың тізімінің №4 Таблицасы.
8. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Пленумының 1998 жылғы 14 мамырда қабылданған "Есірткі заттар менжүйкеге
әсер ететін затгардың, қатты әсер ететін және улы заттардың заңсыз айналымына қатысты істер бойынша зандарды қолдану туралы" №3 Каулысы.

9. Қазақ ССР Жоғарғы Сот Пленумының 1961 жылғы 7 желтоқсан "Қарақшылық пен тонау істерінің сот тәжірибесі туралы" №5 Қаулысына сәйкес 1968 жылдың 12 маусым (№5),
1989 жылдың 22 желтоқсан (№13), 1996 жылдың 30 желтоқсан (№11) өзгерістері және т.б.
10. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Пленумының 1997 жыл 18 шілде "Контрабанда үшін Қылмыстық жауапкершіліктің тәжірибеде қолданылуы туралы" №10 қаулысы.
11. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексіне түсінік. Алматы, Жеті жарғы, 1999ж.
Арнайы әдебиеттер
13. Левин М.Б., Левин Б.М. Размышления о наркомании. М.,1995г.
14. Буянов М.И.,Мами К.А., Сарсеков Б.С. Уголовно правовые меры борьбы преступлениями, связанными наркотиками. Алмты, 1998 г.
15. Гуркия С. Наркомания. М., 1992 г.
Қосымша әдебиеттер
16. Боголюбова Т.А., Толнекин К.А. наркотизм и наркомания борьбы и профилактики // Советское государство и право., 1987 г., №1
17. Светлов А.Я., Музыка А.А. Совершенствовать уголовный
закон о борьбе с наркоманией // Советское государство и право
    
    Мазмұны

Кіріспе   3 бет

1.  ... ... және ... түсінігі және
 олардың әлеуметтік қауіптілігі  5 ... ... ... мен ... әсер ... бақылауын жүзеге асыру құқықтық
нормаларының даму тарихы   18 бет
3.Тарау. Есірткімен байланысты қылмыстардың
 ... ... ...  23 бет
4.  ... ... және ... әсер ... ... мен
 байланысты қылмыстардың квалификациясы   27 бет
 4.1. Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін
 ... ... ... ... алу, ... ... ... немесе сату 27 бет
 4.2. Есірткі заттарды немесе жүйкеге өсер ететін
 заттарды ұрлау не қорқытып алу  42 бет
 4.3. ... ... ... ... өсер ...  ... түтынуга көндіру 48 бет
 4.4. Қүрамында есірткі заттары бар өсіруге ...  ... ... ... ...  53 бет
 4.5. ... заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды
  тұтыну үшін притондар ұйымдастыру немесе үстау  57 бст
 4.6. ... ... ... әсср ... ... улы
  заттарды үстау ережелерін бұзу ,   61 бст
 4.7. Улы ... ... ... ... ...  әсер ететін немесе улы заттарды ... ...  ... ... ... құрал-саймандардың
  немесе жабдыктардың заңсыз айналымы ,   67 ...  ... ... және ... әсер ... ... ... үшін қылмыстық жауапкершілік  72 бет

Қорытынды  83 ... ...  93 ... ... 94 бет

                  ...   ... байланысты қылмыстармен күрес мәселесі әлем қоғамдастығының
назарында. Өркениеттілік үшін ең қауіптісі -есірткі заттарын ... ... ... жіберіп, тарату 1998 жылы 8-10 маусым күндері Нью-Иорк
қаласында БҰҰ Бас ... ... ... ... ол осы мәселені
талқьлауға арналды. Бүл сессия қабылдаған құжаттар  заңсыз  ... ... ... ... ... жүзеге асырылып жатқан
шараларға ықпал етуге тиіс.
   ... ... мен ... әсер ... ... ... оны өндіру,
тарату, өткізу ... ... ... ... денсаулығына қауіпті
істерге байланысты оны алдын алу шараларына даусыз артықшылық бере ... ... ... ... ... ... ... асырудың маңыздылығын атап өту қажет. Елдегі криминогендік ахуалды
зерттей отырып, ... ... ...  ...  одан  әрі
шиеленістіру ұлттың генофондына(генофонда) ... ... ... ... жасауға мүмкіндік береді. Казақстан статистикасының көрсетіп
отырғанындай есірткіні негізінен ... ... ... жастар пайдаланады
екен. Тек бір Алматының өзінде есірткі диспансерінде 3000 -ға ... ... ... ... сол ... мамандардың айтуынша, егер
осы сандарды батыл 10- ға көбейтсек сол мәлімет нақгы жағдайға ... ... Бір ... ... 17 ... есірткі пайдалануға тартады екен. Тек бір
1999 жылы Казақстан заң ... ... ... 23 ... астам
есірткілік заттар қолға түсірілді.
   Есірткіге қарсы күресте  ...  ...  бірі  ... қылмыстардың дұрыс квалификациясы болып табылады. 1997 жылы
қабылданып,1998 жылдың 1 ...                                      ... ... ...  ...  ...  ...  Кодексіне
есірткімен байланысты қылмыстар бөліміне белгілі бір өзгерістер енгізілді.
Есірткі ... ... ... заң жүйесі  және  басқа  да
нормативтік заң актілері ... және тағы да ... ... 1998
ж. 10 шілдесінде «Есірткі ... ... әсер  ...  ... және оларды заңсыз айналымға жіберуге қарсы шаралар туралы
Казақстан Республикасының 1998 жылғы 9 ... ... Заңы ... ... ... ... ... есірткі заттары мен
жүйкеге әсер ететін заттар және прекурсорлар туралы Каулы ...   ... аса ... ... есебі оған қарсы шаралардың тиімділігін
арттыру қажеттілігі, және оны жан-жақты қамтамасыз ету, істің барлық
жағдайын ... және ... ... оған жол ...  ...  ... ашып, қалпына келтіру туралы 1998 жылы 14 мамырында Казақстан
Республикасының Жоғарғы Сотының Пленумында «Есірткі заттарды, жүйкеге қатты
әсер ... ... және улы ... ... ... ... байланысты
істер бойынша зандарды қолдану туралы қарауында Қылмыстық Кодекстің 250,259-
265 баптарын қолдануға байланысты, ... ... ... ... қажет етті.
  Осы кұжаттарда айтылған ережелерге сүйене отырып, автор осы ... ... ... заңсыз айналымға жіберуге байланысты қызмет
квалификациясының теориялық ... ... оның ... ... ұмтылды.
  1. Тарау. Есірткі және нашақорлықтың түсінігі және олардың

              ... ...  ... ... ... ... ... адамның физикалық
жөне психологиялық ахуалдарына теріс әсер ... және тек қана ... ... ... ... ... қабылдаса ғана  жүйкенің
әрекеттік белсенділігі артылатын, аурулар тобы болып табылады.
  ... ... ... - ... жүйкеге әсерінде, яғни
адамды өлермен сезімге апаратын  және  одан  босатылу  ...  ...  ... заттары шынында да күшті қасиеттерге ие, бірақта бұлар ... әрі ... ғана ... ... ... ... өз  құрбанына
секірмейді ғой, солай емес па? ... деп ... ... ... ... өздері қызу қүмарлығымен пайдаланады, ал енді мұнда
мөселенің барлығы, олар соны, яғни, ...... ... ... ... бір ... сияқты ғой? Мысалыға, опиатты алатын болсақ, ол
науқастарды аурудан құтқарады жөне ... ... ... ауру қыла ... у ... де және оған ... яғни уға ... дәрі есбінде де
қолданылады.
  Нашақорлық - бүл негізінен (грек тілінен ... ... ... және ... құмартушылық деген сөзі) кішкентай дозада ... ... ... ал ... ... дозаларда - ессіздену, есірткі
үйқысына  шалдықтыратын,  ссірткіге  ...  ...  ... ... ... ...  ... жүйелі түрде қабылдау денсаулықтың тез бұзылуына,

1 Буянов М.И. Размышления о наркомании. М., 1995.

Ішкі мүшелердің құлдырауына,  ...  және  ...  ... ... кері ... ... әкеледі.
  Адамда, әдетте есірткі заттарын бірнеше рет қабылдағаннан  кейін
есірткіге ... ... ... құмарлық есірткілік жындануын
шақыратын жағдай пайда болады.
  Сонымен  ...  ...  ...  ...  деп  ... ... ... түрі бар. Бұл есірткіні белгілі бір
мөлшермен қабылдағаннан ... ... ... құрамды тканьдарына кіріп,
жүйкенің әдетті заттарына айналады. Соның ... ... ... және ... ... ... ... негізгі жолы
болып қалады.
  ... ... ... ... кейін есірткінің болмауы абстиненті
синдром - есірткі аштығына әкеліп ... Оның ... ... ... ... ... үшін, әр кез дозаны үлкейтіп, есірткіні
жүйелі қабылдауына душар етеді. Есірткі керек кезінде болмаса, нашақордың
көңілі құлазып, сәл ... ... ... ... ... ... ... қорқынышқа айналып, әр кез үрейленгіш болады. Нашақор өзін өте ... ... ... ... ... душар болады. Ақырында
өзін өзі өлтіру ойлары келіп, тіпті кейбір жағдайларда өзін-өзі өлтіруге
дейін барады.
  ... ... ... ... нақты бір жүмысты,
ойды ойлап, оған тоқтап, шешуі мүмкін емес жағдайында болады.
Оның барлық ойы тек ... ... Ол оны ... ... ... да ... ... іздейді, аш күнде,
нашақорда, әр түрлі жағымсыз, мысалыға: қатты бас аурып,
жүйкелерінің   қозуы,   ...   ... ... ... ... ... ... болады. Адамның
есірткіге тәуелділігінің бастапқы кезеңдері осылай байқалады. Сонымен адам
есірткінің тұтқынына қалай түскенін білмей ...   ... ... алдында айтқанымдай абстиненттік синдром пайда
болады. Әдетте бұндай сезімдер ішкі жан дүниесінің есірткіні талап етуімен
байланысты, темекі шеккіш адамның ... ... ... жоқ ... ... ... ... Содан кейін жағымсыздық болады, есіней
береді, қатты терлейді, түмауға үқсас көзден жас ... ... су ... ... ... ... ... кезіндегідей басы айналып,
жүрегі айнып, құсқысы келеді. Буын, аяқ-қол бүлшықеттері сырқырап, қалтырап
арқанмен бүрап жаткандай болып, тіпті кей ... ... ... ... ... ... есінен танып кұлау жағдайларына дейін жетуі
мүмкін. Бүл жағдайлар әр ... ... ... ... ... ... әр ... елестермсн және лақап шалықтармен және сонымсн бірге
күйзеліс жағдайы, селқостық және үрей сияқты әртүрлі әсерлі ауру ...  ... ... ... осы ... ... барлығы басылып,
тарап кетеді, бірақ үзаққа емес, өйткені бірнеше сағаттан кейін есірткі
әсер ... де, ... ... ауруларымен есірткіні қайта талап етеді.
   Есірткіні қабылдау психикалық, физикалық ... ...  ... ... ... ... ... және әлеуметтік  кері
кетуіне әкеледі.
   ... ... ... улау ... ... ... ... жеткізеді. Нашақор қоғамдық ортада өзінің қылықтарының
жоғары моральдық
сарындарынан айырылып, қоршаған ортаға ... ... ... Оның алға
талаптануы және жанұяға деген, балаларына ... ... ... ... мем ... ... Бүл әсіресе қоғамға маңызды,
жеке басын әлі калыптастырмаған енді қалыптастырып келе жатқан жас түлғалар
мен жасөспірімдер туралы ... ... ... ... ... ... ... жасыруы керек, бірақта ол өзін қолдайтын және ... ... ... ... ... оған ... ... өзін өзінің
әдетті, үйреншікті ортасынан сызады.
  Екіншіден, ... ... енді ... келе ... кемістік есірткіні
қабылдануды және мөлшерін әр ... ... ... ... ... ... ... алуға ақша табу үшін есірткіні ұрлау, дәріханаларды бұзу,
жалған рецептерді жасау, азғыру және адам өлтіру сияқты ... ...  ... ... ақырында  организімнің  әлсіруіне,  ... ... және ... ... ... әкеледі. Терісі -
сұрлау құрғақ, жердің беті сияқты түске айналып, қозғалыс үйлесімділігі мен
бірқалыптылығының бүзылуы пайда болады.
   Организмнің ... - ішкі ... ... ... ... ... және
бүйрек ауруларының себебі больш табьшады. Сонымен бірге, ішкі тамырға егуде
лас инелер мен ... ... ... ... пайда  болады.
Нашақорларда терінің іріңдеуі, тромбоза - қан тамырларының ... ... ... ... ... гепатит, көп кездеседі.
   Нашақорлар арасында жезөкшелілік,  гомосексуалистік  және  ... ... кең ... Импотентік аурудың көрсеткіші өте
жоғары, көбісі жыныстықпен
ауырады. 1984-1985 жылдары әлі ғылыми ... ... ... ... ... ... ... жүйссі бұзыльш, қорытындысында адам кез-
келген хал-жағдайларға душар ... ...  ...  ... ... бұл ауру СПИД - деп аталады, (яғни, синдром ... ... Бүл ауру ең ... екі ... ... ... - ... кан құю арқылы.
  Нашақорларға жезөкшелілік және сол сияқты көптеген басқа да ... тән ... олар жай ... ... ... ... ... 2 есе қауіпті, өйткені деректерге сүйенетін болсақ СПИД-
пен ... ... ... ... те ... - гомосексуалистер мен
нашақорлар. СПИД ауруынан емделу ... емес ... бұл ... ... ... ... нашақор есірткіден өлу керек болса,
СПИД-пен ауырған жагдайда ол ажалынан немесе күнінен бұрын өледі.
  ... ... ... ... оның саддарынан қатты уланып,
сандырақтап, ломкалар болып, соңында ... ... ... ... ... ... ... Казақстанда жыл сайын передазировкадан
кем дегенде 3 адам өледі.
  Наркотизмде — нашақорлық ауруы сияқты ... ... ... ... бірақ бұл жеке топтардың есірткіні маңызды түрде сатып
алып, жеке қолданатын түрі ... ...  ... ... ... ... дамуына әсер ететін және
маңызды ролін - мода, еліктеушілік,  конформизм  ...  ... ... атқарады және онымен тығыз байланыста болады.
  ... ...  ... түсінігінен ғылыми  және

 ... ... ...                ...  ...   ол   ... шешуіне   қажетті   кешенді
 әдістемелердің жүзеге ... ...  ... ... ... ... ... бар, басқа бір
деңгейге (дәрежеге) өткен кезде тану ... және ... ... ... медициналық жиналыстарда ғана емес, сонымен  бірге  әлеуметтік
басқарушылықты,  ... ...  ...  ...  ...  тұрғысы  бар нашақорлық құбылысты тану және күресу
тәжірибесіне өткен кезде ... ... ... ғана емес,
сонымен бірге әлеуметтік басқарушылықты, ұйымшылдықты және тағыда
басқаларын талап етеді.
  ... ... ... ауруларды туғызушы нақты жағдайлар мен
себептерден наркотизмнің себептерінің түсінігіне өтіп кетуге болмайды.
  ... ... ... тағы да сол ... яғни әлеуметтік
пен есірткіні күрделі қолдануды, яғни, наркотизімді - медициналық ... ... ... ... ... ... ...  Төртіншіден, жеке адамның алдына қойылған жанжалды ... ... ... ... ... ... қолданудың нақты жағдайларының
негізінде наркотизм және ... ... ... ... ... элепирикалық зерттеу материалдарының тұрақтануына мүмкіндік береді.
   Әлеуметтік    ...    ...    ...    ...  жас   адамдар,   олар   ...   ...  оған  ...  ...  қызу  ...  ...   ал   17%   ...  және   ... ... деп түсіндіреді.
  Наркотизмнің әлеуметтік жаратылысы құбылмалы (әр ... оның әр ... де ... ... ... мен ... ... жайылу
дәрежесі, есірткілік тәуелділік түрі ... ... ...  ... гашишимизм ит.д.).
   Адам көшпелі өмірінін отырықшылық тұрмысына көшкеннен бері ... ... ... ... кейін өзі пайдаланатын және
пайдалану салдарынан есеңгірететін кейбір  есірткілік  эффект  ... ... ... ... бұл ... адам дамуының  ерте
кезеңдерінде де бұл есірткі ... ... ... ... қауіпті
екенін түсініп, олардың қолданылуын әр ... ... ... отыруға
тырысқан. Егер халық аңыздарына қарасақ, XIII ғасырда өмір кешкен ... сол ... ... ... үнді ...  алынатын  (гашиш)
есірткілерді жойып отырып, от ... ... ...  ...  ... екен.
  Қоғамның нашақорларға жағымсыз қарым-қатынасы олардың дамуын шектеуге,
есірткі заттарын медициналық емес мақсаттарда қолдануына, өндіруіне, ... ... ... ... жеке ... кейін халықаралық заңдар,
келісімдер және конвенциялар ... ... ... -адам тарихының ең
ертеректен келе жатқан түрі. Ол қабылданатын дәрілердің көкнөрдән ... ... ... ... 1806 жылы ... ... соғысқан әскери химик Сеген Морфийді опитден
бөліп шығарды, бірақ та бұл ашылу тек қана Сегенді ... ... ... ... мыс ... тері ... ... ұсыныс еткен Вудта
"жазаланды.
   1875 жылы ... ... ... ... болды. Морфинистер тез
жүдейді, қартаяды, жыныстық ... ... ... ... ... өнімділігі бірден төмендейді, едіреңдеген жүріс
пайда болады, бауыр және бүйрек аурулары тез ... Олар ... ... ... ... ... тәртіп бұзушылық жолдарына тез
барады.1
  ... ... ... байланысты дүние жүзінің көп
жерлерінде өсетін, біздің Қазақстанның Шу даласында жиі ... ... ... ... оның ... шалықтар шақыратын канна - бионадиками атты
заттар бар. Гашин, анаша, қарасора - бұлардың барлығы есірткі ... ... ... ... ... заттардыц синонимі көп.
  Опиіндік  ...  пен  ...  ...  ... бірінші орында адам психикалық тәуелді болады, ал ... ...  ...  сондықган  нашақор  анашадан,  дәрігердің
көмегінсіз оңай бас тарта алады, әрине, егер ол осы ... ... ... Егер ... жәнс ... ... ... белгілі болса,
онда есірткінің түрлерін салыстырғанда ... ... ... ... ... Мысалыға, кейбір синтетикалық дәрі-дәрмектерді үлкен
дозода қабылдағанда жылжымпаздық және эмоционалдық қызығушылық, жағымды
сезімдер пайда ... ... ...  3-5  сағатқа  созылады,  ... ... күрт  ...  н  ...  ... қайта қабылдауын мәжбүрлейтін сезімдерге айналады.  Нашақорлық
тез дамиды, нашақорлар

' Лсвин М.Б.. Лсвин Б.М. Н;Ірком;шия и инркоманы. М, ... ... ... ... ... үңірейіп, ауық-ауык қорқыныштар,
үрейлер, жөне аңду идеялары болады. Бұрыннан кофеистер мен теистер ... ... ... ... көп ... ... - үлкен
мөлшерде кофе ішеді, ал теистер - шай ішеді. Шайдың үлкен қоспасы - чефир
деп ... Бүл ... ... ... ... ... да аз құмарлық
бар. Теистерде, кофиестерде жүрек түтікшелердің ... ...   ... тағы бір түрі дәрі-дәрмекті қабылдағаннан
кейін снатворныйдың шарттастық әсер ететін түрі бар. ... және ... ... ... ... емес,
сондықтан бұдан нашақорлар өздері емделеді. Ертеден келе
жатқан коканиндік нашақорлық бар. Кокаинистерде жиі
шалықтаулар,   көңіл-күінің  ... ...   ... асыра бағалау, бейжайлық, аппетитінің жоғалуы, жүдеулік,
ұйқысыздық, физиологиялық құштарлығың болмауы жиі  ...  ... тез  ...  ...  ...  оны  ... тура ...  Нашақорлық біздің елімізде соңғы 10 жыл бойы көп өрістендігі бір деңгей
де түр. ... ... ... ... нашакордың дамуының ең әйгілі
кездері екендігі халықаралық қорғау органдарының жөне  ...  ... ... ...  ...  ...  ... емес мақсатта қолданатын тұлғалардың саны жылдан-жылға көбеюде.
Қазақстан  Республикасының  ішкі  ...  ...  және  ... ... ... 26 ... жуық адам ... «нашақорлық
диагнозымен - 10 мыңнан жоғары адам тұрды. Бірақ та бұл ... ... ... ... алыс ... ... мәлімдемесі бойынша
Қазақстанда жалпы
халықтың 1,3% нашақор дейді. Бұл мәлімдеменің негізгі қауіптілігі болып
берілген санның 65 %-зьт ... ... жас ... ал әр ... ... ... табылады. Алуан деректер арасындагы жастардың ... ... ... ... ... батылдықтың негізгі ролін
атқаратындар,  жас  ұрпақтың  калыптасуы  мен  ...  ... және ... ортамен өзара қатынасындағы мінез-құлқының
қалыптасуында. Бұл 3 дерек өзара тығыз байланыста. Дегенмен қалыптасу ... ... ... ... ұнамсыз қасиеттердің барысында, олар
есірткілік және есеңгіртетін заттар мен ... ... ... ... темекі шегу, ішімдік ішу толық  айтқанда  әлеуметке  ... ... ... ... ... ... ... кемістіктер жеке баланың өз жасына сай нормалардан ауытқып,
дұрыс емес қалыптасуына әкелетіндігі белгілі, ал қалыптасулар болса ... ... ... ... ... ...  ... сұрастыруларға қарай жастардың көбі 26-28%-зы есірткілермен
қатынасын арнайы шығармалар, порнографиялык және нашақорлық насихаттармен
түсіндіреді. Қоғамда ... ... ... беретін, және әсер
ететін немесе есірткілермен қатынасуына қысым көрсететін достар  ... деп ...  ... нашақорлықпен ауыратындардың көбісі әсіресе жасөспірімдер жасына
қасиеті - психологиялық піспегендік, бұл тек аса ... ... Жас ... ... ... оның ... ... анықталады.
Жасөспірім нашақордың  арасында  кішкентай  кезінде  тілек  ... ... ... ... ... ... сипаттары  дұрыс  қалыптаспағандығы.
Физикалық даму кезінде тұлғаның ... ... ... ... қатар құнды бағдарлау, ерікті бақылау, адамгершілік ... ... де қоса ... ... ... ... нашақорлық
тек қана халықаралық проблема болып қана ... ... ... ... ... ... әйгілі. Әр елде оның өзіндік арнайы себептері және
негіздері бар. Дегенмен ауқымды сипаттағы беталысты елемеу оғаш ... ... ... тыс ... да ... мемлекеттің,  соның  ішінде
халықаралық есірткі саудасы ішкі жағдайымызға ... ... ... ... ... әрең ... болады.
  "Үй жүмыстарымен" шектелмеуге тағы да бір ... ... ... бұл ... елдермен аймақтардың нашақорлықтың ұлттық ... мен ... ... ... ... ... ... қоғамдық дамуының динамикасы мен байланысын түсінуге
көмектеседі.
  Нашақорлық өз заманының алғашқы үлкен ... жер ... ... ... ... алғаны белгілі. 60-шы  жылдардың  бастапқы
кезеңіндерінде онда есірткілік ... ... ... ... ... ... ...  емдік  мақсатында  негізгі  түрі  морфинді
қабылдағандар және өр ... ... ... ... ... ... ішінде "орта класстан" шыққан, әлеумсттік-жетілген орта
және одан жоғарғы жастағы адамдар жиі ... ... 10 ... орта
шетелдік нашақорлардың көрсеткіші танымастай болып  өзгерді.  Есірткі
қолданатындардың саны неше есе ... ... ... ... ... бір тамшы құсап қалды. Ұлыбританияда мысалыға 60-шы жылдары

есірткілермен емделінген нашақорлар саны 300-400 ауру тіркелсе, енді 70-ші
жылдары медициналық емес ... өз ... ... саны 10 мыңға
дейін жетті. Әбден іспеттес жағдай ФРГ-да, Голландияда, Францияда, Италияда
және тағыда басқа Батыс Европа елдерінде дамып отырды. ... ... осы ... ... ... ... Европаның Шығысында да
етек жая бастады, 70-ші жылдары дабылды Чехославакия, ... ... ... ...   ... ... ... қабылдаудың қатерлі түрлері мен дәстүрлі сала
жайьнда - Индия, Пакистан, Бирма, Тайланд және Азияның басқа да ... ... ... ... пен Оңтүстік Америкаға да тез сіңді. Өкінішке
орай бұл ... ... ... ... ...  деген  үмітіміз
ақталмады. Оның Шығысқа қарай әрекеті созылған және созылуда.
   Дүние  ...  ...  ...  ...  ...  қазір  дүние  жүзінде  нашақорлардың  жалпы  саны ... ... ... ... кәмелетке толмағандар мен жастар  арасындағы
көрсеткіште  ...  және  ... ... мен ... өсуде.  Шымкенттің тек өзінде -медициналық емес мақсатта есітркі және
психотропты заттарды қабылдайтьн  22  мың  адам  ...  ...  ал
 ...  емес ... бұл ... 30 мың адамға дейін көтерілді.
Қазіргі кезде   ...   ...   ...   арасындағы
наркотизм сатыларын бекітумен және есірткілердің заңсыз ... және бір ... ... ... ... ...  өсуімен  тұрақтандыруға  болады.  Есірткімен және
құрамында есірткі заттары бар дәрі-дәрмектерді сатып-алу мақсатымен
байланысты  ...  саны  ... ...   Жыл ... ... ... 25-30 тоннаға жақын есірткі шикізаты
алынады. 1996 жылы Қазақстан Республикасында ... ... ... ,даму қарқыны 20%-ға дейін жетті. Қалыптасқан деректерге сай
1997жылы халықаралық қорғау органдарымен ... ... ... мың халықаралық бұзушылық анықталды.
Соның ішінде: 15 мыңға жуығына қылмыстық іс ... ... ... - 1344, күрделі мөлшерде- 598. 2000 жылдың тек қана бірінші 2
айында ... ... ... мен есірткі және психотропты заттардың.
айналымымен 3621 қылмыс тіркелді. 1999 жылы ... ... ... ... ... ... Есірткімен байланысты қылмыстарды орындаған
2914 адам ұсталды, бұл жерде тенденцияның жоғарлауы ... ... ... ... ... ... 25 ...  іс қозғалды, бұл
1998 жылға қарағанда көп.
  ... ... ... ... ... тек қана ...  немесе   қылмыстылықтың   ...   ...   ... шығады, дегенмен есірткі саудасы өзінше көбінесе ... ... ... ... оның, ұйымдасқан бөлігінде.
Қылмыстық топтар мен ... ... ... әлемінің биліктен
жемқор лауазымдар және ... ... ...  ...  орындарының
қызметкерлері немесе бұрынғы қызметкерлері басқарады.
   2-тарау. Есірткі және психотроптық ... ... ... ...   ...      ... даму тарихы.

  Адамдар ғасырлар бойы қиындықтарын ... яғни ... ... ес ... ... пайдалану арқылы өзі қорқатын нөрседен өзін
аулақ ұстау, сөйтіп өзіне түскен қиындықты жеңілдету, сол ... ... ... ... ... Мысалы, Үндістан елдерінде каннабисс
жапырақтарын түтыну салты ... ... ... ... ... жеген, Оңтүстік -Шығыс Азияда түрлі опиаттарды (опиум, гашиш
және басқаларын) тұтыну кең, тараған.
  Есірткі заттарын осы ... ... емес ... мен ... ... және ол ұлттық және діни салттармен  түсіндірілген.  ХІХ-ХХ
ғасырларда ... ... ... ...  ...  ... ... әлеуметтік проблемаларының сипатын алып отыр. Есірткіні
пайдаланудың мұндай деңгейі меніңше бұл ... ... ... ... ескі көз ... ... қалалардың жедел қарқынмен дамып, ал
адамдардың армандарына қарай алға басардағы ашы ... ... ... ... туып отыр деп ... болатын сияқты. Өйткені, тап сол ... ... ... ... ... ... ... Батыс
Европада, АҚШ-та пайда бола бастады. Бұл ... ... бір ... ... ... ... отанында" оны тұтыну дәстүрге айналған бола
тұрса да, діни де ... ... ... тіптен бір ретте жазылмаған
заңдармен шектелгендігі. Ал, Еуропа елдері мен Америкада мұндай болған жоқ.
Алайда, көп ... ... ... бұл ... ... реттеу үшін
ықпалды да, тиімді де заңдар
шығару қажеттілігі туды. Сонымен, 1845 жылы Францияда есірткі ... заң, одан соң ... бір ... штаттарында есірткіге қарсы және
осыған ... ... ...  ... мен Солтүстік Америкаға есірткі контрабандасын жасауға байланысты
есірткі заттарына қарсы күреске халықаралық шаралар қабылдау ... 1909 ... 13 ... ... ... ... опиумдық комиссиясы
бұл бағыттағы алғашқы акциясы болды. Бұл есірткі заттарын таратуға қарсы
халықаралық бақылаудың бастамасы еді.
  XX ... ... ... препараттарын таратуды шектеуге ұмтылыс
жасалды. Опиум жөніндегі халықаралық конференцияға 12 елдің өкілі, ... ... да ... Конференцияда әлемде түңғыш рет есірткі жөніндегі
Конвенция қабылданды. Ковенция опиум өнімдерін өндіру, саудаға шығару және
пайдалануды жоюға бағытталған ... ... ...  ... заттарына бақылау жасау және оны медициналық мақсатта қолдануды
ұсынды.
  Бірінші дүние ... ... ... ... ... сату ... проблемаға айналды, ал кейбір аудандарда есірткіні тұтынуынан
қайыршылық орын алды. Халықаралық ... ... ... ұйымы есірткі
заттарын таратуымен күресу саласында халыкаралық қызметтестікке ... үшін ... ... ... екі ... акті ... :
1? 1925 ...  11-ақпанда,  тазартылған  опиумды  өндіруге
ішкі саудаға жіберуге, және ... ... салу ... ... 1925 ...   ... ... қол қойылған опиум
жөніндегі халықаралық конвенция,  1936жылы  29-қарашада  бұл
Конвенцияға КСРО-да қосылды.
3? Есірткілік ... ... ... мен ... үшін ... ... тұрғыда қудалау мәселесі әрбір елде ұлттық және ішкі
құқықтық болып реттеледі.
  ... ... ... жасаушылар халықаралық қылмыстық ұйымдарга
біріге  ...  ...  орай  ...  ...  ... үшін халықаралық қылмыстық-құқықтық  ...  ... ... ... 1936 жылы ... есірткілік заттармен заңсыз
сауда жасауға тыйым салу ... ... ... ... тарту
үшін қолға түскен қылмыскерді шетел мемлекетіне беру мүмкіндіктерін қарады.
  Есірткі  заттарын  пайдалануымен  ...  ...  ... ... кезеңі БҰҰ құрылған кезден басталды. 1946 жылы БҰҰ
есірткілік заттар жөніндегі комиссиясы бекіткен қарар қабылдады. 1961 ... ... ... заттар жөнінде халықаралық көпжақты шарт жасады.
КСРО оған 1964 жылы 13-желтоқсанда қол қойды.
  ...  ...   ...   жөне   таратуға   халықаралық
бақылау жүйесін құрудың соңғы сатысы ретінде  1971 ... 21-
         ... ... ... әсер ... ... жөніндегі Конвенцияға қол
қойылуын атап айтуға болады. Есірткі ... ... ... ... ... тарихи дамыту мәселеріне осы тұрғыдан келу қызық та,
қажет те ... ... ...  ...  жылынан  бастап  біздің
мемлекетіміз есірткі ... ... ... ... ... ... ЦИК пен СНК-ның 1928 жылғы 23-мамырдағы каулысымен кокаин, героин,
гашиш заттарын сркін айналымға жіберуге ... ... 1938 ... 11-
қарашада КСРО-ның Наркомздравының бұйрығымен еліміздің емдеу мекемелсрінде
қатты әсер еткіш дәрілік препараттарды қабылдау, сақтау, жіберу
ережелері ... ...  ...  ...  ... да бір ... тұрған жоқ. Казақ КСР-ның Қылмыстық Кодексі есірткі
заттармен заңсыз операциялар жасағаны үшін ...  ... ... ... ... бас ... ... дайындап,
сақтап, және өткізгені үшін жауапкершілікті, ... ... ...  ...  ...  заттарды  өткізу  ...  ...  ... қарастырылды. Есірткі заттармен және оны өндіру үшін
қолданылатын шикізаттармен  заңсыз  ...  да  ...  ... ... ... жаңа ... заңы бұл ... кемшіліктерді қорытып келіп, есірткі заттарымен, оны өндірушілермен
және таратушыларымен күресте жаңа бір ... ... ... ...   Нашақорлық қылмысы басқа ұрлық, ... ... ... ... бар. Өздерінің есірткіге тәуелділік талаптарын ... ... ... ... ... тіпті жүздеген ақша құртулары
керек. Мүндай ақшаларды ... таба ... ...   Бұл қылмысты объективтік жағынан сипаттай отыра есірткі заттарының заң
айналымына ... ... кебі ... ... алу,  дайындау,
ұқсату, өткізу, жөнелту, сатып алу, ... ... ... және ... ... ... және  ...  әсер  ететін  заттармен  байланысты
әрекеттермен ...   ... ... 16-ға ... есі ... кез ... адам ... Тек қана ұрлық үшін есірткі жөне ... ... ... жауапкершілік 14 жастан

1 Онланбсков Г. История развития правовых норм по осуществлению контроля
над наркотичсскими. психотропными веществами. Фсмида. 2000. № 2.

басталады. ... ... ... ... көрсетілген қылмыстың
субъектісі арнаулы болады. Қызмет бабын пайдаланып істеген тұлғаларға
байланысты.
   ... ... ... тек қана ... қасақаналықпен сипатталады.
Адам есірткі және жүйкеге әсер ететін ... ... ... ... ... және сақтағанын сезеді және сондай әрекет істеуді тілейді.
     3. Тарау. Есірткімен ... ... ...               ... ...  ...  байланысты  қылмыстар  ең  алдымен  ... ... жеке ... бар.
  1998 ... 10-шілдедегі Қазақстан Республикасының "Есірткі заттардың не
жүйкеге әсер ететін заттардың заңсыз ... және зиян ... ... ... ... ... сәйкес, есірткілер болып, есірткі
заттары жүйкеге әсер ... және ... ... ...  ... ... ... төндіретін заттар ретінде жіктелген өсімдіктер,
дәрі-дәрмек заттар болып табылады.
   Есірткі ... - бұл, 1972 ... ... сәйкес жөндеулер
енгізілген 1961 жылғы есірткі заттары туралы Жалпы ... ... ... Қазақстан Республикасының заңшығарушылығымен сөйкес бақылауға
жататын  есірткі  заттардың,  жүйкеге  әсер  ...  ...  ... ... ... ... және физикалық тәуелділікті
тудыратын, шығу тегі табиғи және синтетикалық заттар болып ...  ...   әсер   ...   заттар бүл,   ... ... ... ... ... ... халықаралық келісімдерімен, сонымен бірге жүйкеге әсер
ететін заттар туралы 1971 жылғы БҰҰ ... ... ... әсер ететін заттардың және прекусорлардың тізіміне енгізілген және
оларды пайдалану
салдарынан ... ... ... шығу  тегі  ...  ... ... болып табылады.
  Есірткілермен байланысты қылмыстардың пәніне кіретін ... ... ... әсер ... заттардын, прекусорлардың тізімін анықтап, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 1998 ... ...  ...  №186  ... ... ... ... алынуы  тиіс.  Есірткі
заттарының, жүйкеге әсер ететін заттар мен прекусорлардың тізімінің ... ...  ... ... ... ... заттардың да тізімі анықталған.
Прекусорлар - бұл, 1988 жылғы БҰҰ есірткі ... ... әсер ... ... ... қарсы күресі туралы Конвенциясына, сонымен
бірге Қазақстан Республикасының ... ... ... мемлекеттік
коммисиясының және Қазақстан Республикасының халықаралық келісімдерімен
қарастырыл-ған тізіміне кіретін ... ... мен ... әсер ... ... жиі ... өсімдік тектес не химиялық жолмен
алынатын заттар болып табылады.
  Есірткілермен байланысты ... ... ... ... ... қылмыстың пәні -есірткі заттары мен жүйкеге әсер  ... ... ... ... ... ... алдында
айтып өткенімдей адамда есірткіге физикалық және психикалық ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар айта
кететін жай, қазіргі кезде мүндай тәуелділіктің пайда болуы ... ... ... ауыр зиян ... деп танылады.

1 "Бақылауға жататын есірткі заттар мен жүйкеге әсер ететін және
прекусорлар туралы". 1998ж. 9 ... ҚР ... №186 ...    ... ... бұл қылмыстардын пәнін прекусорлар, сонымен
    қатар есірткі ... және ... ... заттарды дайындау
    үшін ... ... ... немесе жабдықтар. Соңғылары тіпті
    ... ... ... ... қүқықтық реттеу зоналарына бірініші
    рет ... тұр.
  ...   ...   ...   ...   тікелей
объектісі болып табылады.  Халықтың ...  ... деп - ... ... қамтамасыз ететін
және   оған   ...   зиян   ...   ...   ...   ...    бұзушылармен   (сопряженные)
қылмыстық заңмен  ...  ...  ...  ...  денсаулығына  қарсы  қылмыстардың  кауіптілігі
   оның ... жеке бір ... ғана ... ... ...    ... адамдардың (Халықтың денсаулығына, сол не баска І
    жердегі   ...   ...   ...   ...   халықтың
\
І
    денсаулығына  зиян  ...  ...  ...  ...    ...    бұл,    ...    қатынастың
    қауіпсіздік жағдайларын  ...  ...  көп  ...    ... ...  Бұл  ...  тікелей  объектісін  алатын
    ...  жеке  бір  ...  ...  емес,  халыктың
    ... ... ... ... айту ... ...    қатар  ...  жай  ...  ...  ... жүйкеге
    әсер  ...  ...  ...  Әр  ...    ... мөлшерінің  сиректілігіне  және  қандай да  бір
    ...   ...   ...   емес   ...    Бұл ... әрқайсына бөлек және барлығы бірге халыктың денсаулығы
    үшін маңызды қауіп төндіретін, толық айтқандай ...    ...   және   сау   ...   ...  үшін ... ... ...  Тергеу  органдарының  ...  ...   бір ...  уақыт  ішінде  өзінің  "әрекеттерінің орбитасына жаңадан
 10 адам ... ... ... ... қылмыстармен - тонаумен,
карақшылықпен..., себепті байланыс бар.
 4. Тарау. ... және ... әсер ... ... ...            ... квалификациясы.
   4.1. Есірткі заттарды ... ... әсер ... заттарды заңсыз
    дайындау, иемденіп алу, ... ...             ... немесе сату.

  Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды заңсыз дайындау,
сатып алу, ... ... ... немесе сату үшін жауапкершілік
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 259-бабында қарастырылған.
  Халықтың денсаулығы аталған ... ... ... болып табылады.
  Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды сату мақсатынсыз
көп мөлшерде заңсыз иемденіп алу, ... ... ... үшін 1-ші ... ... ... және оған қолданылатын шара үш ... ... бас ... ... ... ... Қылмыстық Кодекстің
10-бабының 3-бөліміне сәйкес орташа ауыр қылмыс жасағандық үшін жауаптылык
туралы сөз ... ... ... ... ... ... ... түлғаның жауаптылығы есірткіні сатып алу нсмесе сақтауды
қылмыстық заңға қайшы ... іске ... ... орын ...  ... ... ... сатып алумен, басқа тауарларға айырбастап алумен,
қарызды өтеумен, қарызға не сыйға ... ... алып ... ... бар ... ... және басқа да осы  сияқты
әрекеттермен байланыстырады. Бұл жөнінде ... ... ... Пленумының 1998 жылғы 14 мамырда
қабылдаған "Есірткі заттарының, жүйкеге әсер ететін заттардың, қатты әсер
ететін және улы ... ... ... ... ... бойынша заңды
қолдану туралы №3 қаулысында арнайы түсініктеме бар. Есірткілік заттарды
немесе жүйкеге әсер ... ... ... ... ... ... ғана
негізі-оларды нақты науқас адамның жеке өзіне дүрыс толтырылып берген
рецепт бойынша емдеу немесе фармацевтикалық ... ... алу ...  ... құралдарды немесе жүйкеге әсер ететін ... ... ... ... ... ... Республикасының Жоғарғы Сот
1998 жылғы 14 мамырдағы Пленумы қаулысының 7-ші ... ... ... ала ... керек. Онда өз  әрекетіне  тиісті
рұксатсыз, ... ... ... отыра есірткілік немесе жүйкеге әсер
ететін заттардың орнын ауыстыруға қатысты кез келген қасақана әрекеттерді
заңсыз ... деп ... ... деп ... Дәл осы ... ... құралдарын пайдалану арқылы есірткілердің орнын ауыстыру оларды
заңсыз ... ... ... ... ... ... табылады.
Сот тергеу жүмыстарының тәжірибесінен белгілі болғандай, ... ... ... ... ... ... ... жасырып қалудың
әдістерін алдын ала ... ... ... ...  көлік
қүрамына. жолаушы жүгіне не қол жүкке, киілген киімге, адам, мал, ... ... ... өте жиі ұшырасады. Есірткінің тасымалданушы
жолының бағалауға әсер етпейді.
  Бүл  орайда,  есірткілік  ...  ... ... ... Казақстан Республикасының Қылмыстық. Кодексіне тұсінік. Алматы. 1999.

ететін ... бір ... ... орынға жеткізу мақсаты болуы керек.
Есірткілік құралдардың немесе жүйкеге әсер  ...  ...  ... ... ... нақты орын ауыстыру сәтінен бастап  заңсыз
тасымалдаудың обьективті жағының белгілері бойынша құрамы аяқталған ...  ... ...  ...  Сот  Пленумы  түсіндіргеніндей,
есірткіні  заңсыз  тасымалдауды  ...  ...  ...  ... ... ... ал ... жүктің сипатынан
хабарсыз тұлғалар арқылы іскс асырған ... оның ... ... жауапты болады.
  Заңсыз жөнелту есірткілік ... ... әсер ... ... ресми
тасымалдау қызметін, пошта қызметін, адамдарды, мал мен құсты заңға қарсы
түрде пайдалана отырып ... ... ... Бұл әрекеттердің обьективті
жағының заңсыз тасымалдаудан басты айырмашылығы-кінжі тұлғаның есірткі
жүгінің белгіленген жерге ... ... ... ... ... бағалауға әсер етпейді және тіпті, бір елді ... де іске ... ... ... ... немесе жүйкеге әсер
ететін заттарды заңға қарсы түрде жөнелтіп жіберу сәтінен бастап қылмыстың
құрамы аяқталған болып есептеледі.
  ... ... ... ... әсер ... заттардың кінжі тұлғаның
көлігінен, үйінен, оның құпия жерінен немесе басқа жерлерден, орын ... ... ... Көлік-жол бойымен адамдарды, жүктерді немесе
үстіне орнатылған қондырғыларды тасу құралы.
  Бұл ... ... жағы іс ... оған ... жоқ ... ... Есірткілік заттар мен басқа
да заттардың сақталу мерзімінің бағалау үшін әсері бар. ... ... ... ... ... ... тұлғаның есірткі сақтауы да заңсыз
деп есептеледі.
  Алайда, есірткілік заттар мен жүйкеге әсер ... ... ... немесе сақталуының анықталған фактісінің бәрі бірдей аталған баптың
1-бөлімі бойынша қылмыс ... ... ... ... бермейді.
Табылған есірткі заттарының көп мөлшерде болуы-қылмысты жауаптылықтың ең
маңызды шарты. Есірткілердің мөлшері заңсыз айналымнан ... ... ... ... жүйкеге әсер ететін заттарды аса ірі емес
және аса ірі мөлшерге жатқызу ... ... ... ... ... жерде-
құрама таблица) белгіленген. Бұл  таблица  "Қазақстан  Республика  ... 1998 ... 9 ... 186  ...  ...  ... ... алынуы тиіс есірткі құралдары, жүйкеге әсер
ететін заттар мен прекусорлардың тізіміне" дербес қосымша ... ...  ... ... таблицаға сәйкес есірткілік құралдардың ірі мөлшердегісі
болып табылатындары: -10г-нан 1000г ... ... ... ... ... 2-2000г ... ... толтырғыштарды (ұн, қант,
крахмал және т.б.) қоса есептегенде 0,5-Юг ... 10-500г ... ... ... ... ... 0,01-1,0г героин немесе
кокаин заттар қатарынан ірі мөлшерге ... ... ... ... және тұздар), 0-0,0001г мезергид (ЛСД, ЛСД-25) эфедра
шөбінен қолдан ... ... ... ... не ... ... жалған эфедрин немесе первитин.1
  ... осы ... ... ...  ...  ...  тұлғаның
әрекеттерінде өткізу мақсатының, яғни есірткі құралдарын немесе жүйкеге
әсер ететін заттарды бір тұлғаның ... ... ... ... ... ... орын ... байланысты. Бұл-аталған жағдайда, заңсыз
иелену немесе сақтау кезінде тура ниеттің орын алуымен бір деңгейде ... өз ... ... ... ...  ... ... қауіпті салдардың мүмкіндігі немесе сөзсіз екендігін алдын
ала біле отьрса және олардың алуын қалаған болса, ол бұл ... ... ... деп ...  ...  құрамының  субьективті  жағын
сипаттаушы шешуші компонент болып ... ... егер де, ... ... ...  ...  егер  тұлға  өз  әрекетінің
(әрекетсіздігінің) қоғамға қауіпті ... ... оның ... ... ... ... екенін немесе болмай қоймайтынын алдын ала білсе
және осы зардаптардың болуын тілесе, ... ... ... жасалған деп
танылатын болса, онда сату мақсатынсыз заңсыз ... ...  ...  ...  ...  ...  осы  әрекеттер  аяқталысымен
есірткілерді жеке өз басына ... ... ... ...  Қылмыстық Кодекстің 259-бабының 2-бөлімі есірткі заттарды немесе жүйкеге
әсер ... ... ... ... ұқсату, жөнелту, сондай-ақ осы баптың
бірінші

1 Заңсыз сақтауда немесе айналымда анықталған есірткі заттар мен ... ... ... ... ... ... ... көзделген, есірткі затарды немесе жүйкеге әсер ететін ... ... не өте ірі ... ... ... немесе жүйкеге әсер
ететін заттарға қатысты жасалған ... үшін ... ...  Көріп отырғанымыздай, аталған жағдайда қылмыс құрамының обьективті жағы
әрекеттердің екі түрлі дербес тобымен сипатталады:
  а) ... ... ... жүйкеге әсер ететін заттарды
заңсыз дайындау, ұқсату, жөнелтуді іске асыру, ал оның. өзі
субьективті  жақтың  сату  ...  орын  алуы  ... ... ... негізделген;
  б) есірткілік  ...  ...  ...  әсер  ...  ...  дайындау.  ұқсату,  тасымалдау,  жөнелту
немесе өткізуді өте ірі мөлшерде іске ...  ... ... ... ... ... есірткілерді заңсыз иелену мен
сақтау жөнінен түсініктеме берілгендігін ескере ... ... ... ... ... ...  ...  дайындау  дегеніміз,  тұтынуға  жарайтын  (дайын)  ... ... ... әсер ... ... бастапқы қолға тиюін
білдіреді. Дәл осы сәт, ... ... орын ... ...  оның
аяқталуының куәсі болып табылады. Яғни, заңсыз дайындау ... ... ... ... тиіс ... құралдардың, ꗬÁIЙለ¿ကЀ⌼

]ÄÄÄÄÄÄÄ״ڸڸڸڸڸϜઔŜڸᚋĄబబబబబబబబᖴ[?]ᖶᖶᖶᖶᖶᖶតǴᦃBᖶÕÄబబబబబᖶлген есірткілік құралдар
мен жүйкеге әсер
ететін заттардың дәл осы түрінің пішінің өзгеруі ... ... ...  ...  ...  т  б.)  ...  ... туралы түсініктеме ескерілуі тиіс.
  Есірткіні заңсыз дайындаудың әдістері әрекетті бағалауға әсер етпейді.
Ол жұмыс ... ... ... ...  да,  ... да ... қойылуы мүмкін.
  Қазіргі Қылмыстық Кодекс құралдарды ... ... әсер ... заттарды
заңсыз өңдеу үшін жүктелетін жауаптылықты  құрамындағы  ... ... ... ... ... арттыра  түсу
мақсатымен оларды қайта жасау немесе ажыратумен (бөтен ... ... ... ... ... ... есірткі өнімдерінің
сыртқы түрі, пішіні не ... да ... ... мүмкін, алайда,
қылмыстық жауаптылық орын алуы қандай  да  бір  ...  ... ... ... әсер ... ... ...  қүрамын
арттыру мақсатының болуымен ғана байланыстырады. Жасалған әрекеттердің
нәтижесінде Қазақстан Республикасында ... ... тиіс ... ... ... әсер ... ... алынуы-есірткілерді заңсыз
өңдеудің емес, заңсыз дайындаудың  көрінісі.  Осы  орайда,  ... ... Сот 1998 ... 14 ... ... қаулысында
құрамында есірткілік заттар бар дәл сол ... ... ... ... ... ... алу, ... кептіру заңсыз  өңдеу  болып
табылмайды деп атап көрсетілген (одан басқа есірткілік зат алу ... ... осы ... ... ойластырған технологиялық процесі
біткен
 кезден бастап обьективті жақтың белгісі бойынша заңсьз ... ... ... ... ...  ... құралдар мен жүйкеге әсер ететін заттарды сату - есірткілерді
заңға қарсы түрде қолданушылық қатарында әлеуметтік ... ең ... ... ... Тұлғаның есірткі өзінің жеке меншік иелігінен басқа
тұлғаның заңсыз иеленуіне заңсыз түрде аударуы заңсыз ... ... ... Қазақстан Республикасыкың Жоғарғы Сотының 1998 жылғы 14
мамырдағы Пленумы ... ... ... ... құралдар,
жүйкеге әсер ететін заттар мен прекусорлар бір түлғаның иелігінен екінші
тұлғаның иеленуіне көшсе, ... ... ... ... ... ... әдісін заңсыз сату деп түсіну керек. Есірткілік құралдары немесе
жүйкеге әсер ететін заттарды бұлайша ұқсату ... ... ... ол әр ... ... ... және ... сыйлаудан, айырбастан,
қарызға беруден, қарызды өтеуден, т.б. тұруы мүмкін. Инъекция ретінде ... ... ... ұқсатуды құрайды.
  Басқа заттарды есірткі ретінде ... ... ... ... ... ... жасайды. Ал енді осындай жалған жолмен есірткілік
құралдар мен ... әсер ... ... қолға түсіруге тырысқандардың
әрекеттері оларды заңсыз иеленуге ... ... ...  ... ... ... ... 2-бөліміпде есірткілік құралдардың
немесе жүйкеге әсер ететін ... ... ... ескертілмегеніне көңіл
аудару керек. Бұл орайда, тұлға жоғарыда көрсетілген белсенді әрекеттердің
кез келгенін есірткілік қүралдар мен ... әсер ... ... ғана ... қатысты жасаған жағайда жауаптылықтың
орын ... атап ... ... ... заттар үшін бұл мөлшер,
мысалы, 1000г кептірілген немесс 5000г ... ... 200г ... ... ... ... 500г ... не 2500г кептірілмеген
көкнәр сабағы, 1,0г героин немесе жүйкеге әсер ететін ... үшін ... ... (негізгі және тұздар) 3,0мл. Эфедра шөбінен қолдан
жасалған препарат, эфедрин немесе эфедрон не ... ... ...  ... ... ... аталған әрекеттердің кез келген жасауға тікелей
ниетінің міндетті түрде ... ... осы ... ...  бойынша
қарастырылған қылмыстың субьективті жағаның сипаттамасының ... ... ... ... егер де тұлғаның есірткілік құралдары немесс
жүйкеге әсер ... ... ... иемдену немесе сақтау әрекеттерінде
алдағы ... ... ... (сату), яғни оларды кінәлі тұлғаның
иелігінен іс жүзінде аластату мақсаты ... ғана бұл ... ... ... білдіреді. Дайындау, өңдеу, тасымалдау ... үшін ... ... - ...  ...  ...  бұл
әрекеттерді жасау мақсаты бекітілмегендігі, ал мұның өзі ... ... ... оның ... кезінде де қылмыстық жауаптылық орын алатынын
білдіреді.
  Қылмыстық Кодекстің ... ... ... ... ... жүйкеге
әсер ететін заттарды өткізу, дайындау, ұқсату, жөнелту мақсатында ... ... ... ... ... не ...  а) адамдар тобы алдын ала сөз байласып;
  б) әлденеше рет;
  в) көп ... ... ... мен ... әсер ...   жөнінде   жасалған   ...   үшін   ... ...  ... ... ... ала сөз байланыс Қылмыстық Кодекстің 259-бабының 2-
бөлімінде көзделген әрекеттерді жасауды ... ... ... ... ең ... ... ... алдын ала,  яғни,
қылмыстың обьективті жағының ... ... ... оны ... ... келісіп алған кемінде екі адам ... ... Бұл ... Кодекстің 31-бабының 2-бөлімінің ережелерінен туындайды.1
  Қылмыстық Кодекстің 259-бабының 2-бөліміпде көрсетілген ... рет ... үшін осы ... ... сәйкес Қылмыстық
Кодекстің 259-бабының 2-бөлімінде көзделген екі не одан көп әрекеттердің
жасалуына ... ... Айта ... ... өрекеттер жалғасып
келе жатқан тұтас қылмыстың бөліктері болып табылмауы керек. Сонымен қатар,
тұлға ... ... ... ... үшін заңмен орнатылған тәртіп бойынша
қылмыстық жауаптылықтан немесе ... ... тиіс ... ... үшін сотталған адам соттың айыптау үкімі заңды күшіне енген ... ... жою ... алып ... ... ... сотты болған деп
есептеледі.
  Қылмыстық Кодекстің 259-бабы 3-бөлімінің "в" тармақшасына сәйкес осы
баптың ... ... ... көп ... ... ... мен
жүйкеге әсер

 Казақстан Республикасының Қылмыстық Кодексіне түсінік. Алматы. 1999.

ететін заттарға қатысты ... үшін ... ... ...  ... ... ... сәйкес 3,4-бөлімдерде көзделген әрекеттер
субьективті жақты бағалау тікелей ниеттің орын алуымен сипатталады.
  Қылмыстық Кодекстің 259 ... ... осы ... 2-ші немесе 3-
бөлімдерінде көзделген:
  а) ...  топ  ...  ...  ... ұйым) жасаған;
  б) аса үл ... ... ... ... ... ... заттарға қатысты жасалған әрекеттер үшін жауаптылық
қарастырады.
  Қылмыстық Кодекстің 259-бабтың 4-бөлімінің "а" ... ... ең ... ... ...  ...  ...  қылмыстық
қауымдастықты (қылмыстық ұйымды) құру және  оны  ...  ... ... үшін ... көздейтін Қылмыстық Кодекстің 235-
бабын ... ... ... ... ... Қылмыстық Кодекстің 31-бабының
3-бөліміне сәйкес егер қылмысты бір ... ... ... ... үшін ... ... ... тұрақты тобы жасаса, ол ұйымдасқан топтың теория
әрі практика ... ... ... ... дәлелдігін растап келе
жатқан барлық белгілеріне түсініктеме бермейді. Әнгіме, ең алдымен, оның
негізгі белгілері ... ... ... ұйымдастырушысы, бастаушысы
және жоспарлылығы туралы.
  Қылмыстық  ...  ...  ...  ... ... ... ауыр немесе ерекше ауыр қылмыстар жасау үшін құрылған,
бірігіп ұйымдасқан топ ... не нақ ... ... ... ... ... ол ... сыбайластық (қылмыстық ұйьм) жасаған ... ... да атай ... ... Сонымен, әрекетті Қылмыстық Кодекстің
259-бабының 4-бөлімінің "а" тармағы бойынша бағалау үшін ... ... ... қауымдастықтың болуын және оның Қылмыстық Кодекстің 259-
бабының 2 немесе 3-бөлімдерінің бірінде көзделген ... да бір ... ... алу керек. Бұл жағдайда, кінәлі тұлғаның әрекеттері,
Қылмыстық Кодекстің 235-бабында көзделген ... ...  ... тұлғалардан басқа, Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодекстің 235
және 259-баптарының ... ... ... ... ... ...  Көріп отырғанымыздай, Қылмыстық Кодекстің 259
бабының 2 немесе 3- бөлімдерінде ... ... ... аса ірі ... ... ... немесе жүйкеге әсер
ететін заттарға қатысты жасалған болса, дәл осы баптың 4-
бөлімінің "б" тармағы бойынша дербес ... ... ... аталған құрама таблицаға сәйкес есірткі
заттарының аса ірі мөлшерін құрайтындар, мысалы: 1000г
кептірілген ... 5000г ... ... ... 10г ... (нейтрал тастырғыштармен бірге), 500г
кептірілген немесе 2500г кептірілмеген көкнөр ... ...   жөне ...   ... ...   ... 
    
   

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 102 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маскүнемдiкке, алкоголизмге, нашақорлыққа және есiрткi құмарлыққа қарсы күрестi күшейту жөнiндегi шаралар туралы19 бет
Нашақорлық пен есірткі4 бет
Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2006-2014 жылдарға арналған стратегиясы30 бет
Аддиктивтіліктің түрлеріне психологиялық талдау8 бет
Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы78 бет
Есірткі — адамзаттың жауы!7 бет
Есірткіге еліткен елдің ертеңі күмәнді12 бет
Есірткілік пен есірткі бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру77 бет
Ессіз құмарлық - денсаулықтың жауы 4 бет
Жасөспірімдердің есірткі қолдануына қарсы кеңес берудің психологиялық маңыздылығы89 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь