Бизнес жоспар құрылымы мен көрсеткіштерін талдау

Мазмүны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2

I. Бизнес жоспардың пәні, құрылымы, жасау жолдары ... ... ... ..3
1.1 Бизнес.жоспардың негізгі мақсаты мен қүрылымы ... ... ... ... . 3
1.2 Бизнес.жоспардың жасау жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

II. Бизнес жоспар құрылымы мен көрсеткіштерін талдау ... ... ...18
2.1 Бизнес.жоспардың қаржы көрсеткіштерін есептеудің
негізгі әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2.2 Өнімді өткізу көлемі есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
2.3 Ақша түсімдері мен шығындарының балансы ... ... ... ... ... ... .. 20
2.4 Бизнес.жоспардың қаржы көрсеткіштеріне баланс
жасау және табысты орнықтыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.5 Шекті талдау және табыс орнықтыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2.6 Өндірістік функция және екі ретті бюджет әдістері ... ... ... ... 26

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 30

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
К і р і с п е
Нарықты экономикада бизнес - жоспар жаңадан кұрылып жаткан, сонымен қатар қызмет істеп жатқан кәсіпорындар мен кәсіпкерліктің барлық саласындағы жұмыс құралы болып табылады.
Кез келген бизнес үшін маңызды міндет: өндірістік шарулшылЫкқызметінің стратегиясы мен тактикасын жасау болып табылады.
Бизнес-жоспар кәсіпкерлік қызметтің өзекті мәселелерін шсніуге көмектеседі.
Яғни олар:
1. Кәсіпорын қызметінің накты бағыттарын аныктауға, шікеа пы рыноктарды және осы рыноктардағы фирманың алатын орнын.
2. Кәсіпорынның ұзақ және қысқа мерзімді мақсаттарына аныктама беретін және оларға жетудің стратегиясы мен тактмкасын аныктау
3. Кәсіпорынның түтынушыларға үсынатын товарлары мен кызметтерінің қүрамын таңдап көрсеткіштерін аныктау, сонымең катар өткізу, сауда және өндіріспен байланысты шығындарды бағалау.
4. Максатқа жету үшін еңбекке ынталандыру және кәсіпорын мамандарының сәйкестігін анықтау
5. Нарыкты зерттеумен байланысты маркетингғік шараллрдьь жарнамаларды, сатуды ынталандыру, бағаның калыптас\ыиьщ күрам-ын анықтау.
6. Кәсіпорынның қаржы жағдайын анықтап оның қаржы материаллык ресурстарын қойылған мақсатқа жету үшін сәйкестігін аныктау.
7 Қиындыктарды алдын ала болжап олардың кәсіпорын кьгзмслне кедергі келтірмеуін қадағалау.
Кәсіпорын қызметін жоспарлау келесі жағдайларды ;і :.л-белгілеуге мүмкіндік береді:
- Кәсіпорыи келешегін түпкілікті зерттеуге басшыларын мәжбүр -сі / .
- Қойылған мақсатка жету үшін қолданып жаткан шараларды'ШКТЫ жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
- Бақылау жүргізу үшін кәсіпорын көрсеткіштерін анықтайлы
- Кәсіпорын басшыларын мақсатка жету жолдарына накты іііеші.у қабылдауға мүмкіндік туғызады.
- Нарықтық өзгерістерге кәсіпорынды дайындайды.
-Кәсіпорынның барлық басшыларының міндёттері : :
жауапкершіліктерін аныктайды.
Негізінен баешы жоспарлардың қажеттілігін келесілей мәеелс .р :: шешу кезінде пайда болады:
- Қызмет ететін және қайта қүрылған кәсіпорынды несие алу үітн қүжаттарды дайындау кезінде.
- Мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру шешімін негіздеу үшін.
-Болашақ кәсіпорын қызметін, барысын аьыктау, жаңа кызметтің ашылуы немесе коммерциялық қызметтің негізгі бағыттарын белгілеу үшін.
-Коммерциялық операциялардың жаңа түрінің пайда болуы және олардың бағыттары мен әдістерінің жаңарған кезде.
- Кейбір кәсіпорындардың бағалы қағаздарын шығару қүрылымын қүру негізінде.
- Сыртқы саудаға шығу үшін және шетел инвестицияларын тарту \ шін.
Қолданылған оқулықтар:
1) А.Д.Шермет, Р.С Сейфуллинү «Финансы предприятий» Москва. Инфром. 1997 г.
Ержанова М.С. «Каржы-каражат» 1997 г.
2) Артешенко В.Т. «Финансовый анализ» Москва 1997 г.
3) А.И. Ковалев «Анализ финансового состояний предприятия» Москва 1997 г.
4) В.К.Радостовец «Финансовый и управленический учет предприятий»
5) Крепина М.Н. «Финансовое состояние предприятия методы» 1997 г.
6) Бакаев А.С., Шнийдилан Л.З. «Учетная политика оценки предприятия» «Финансовая газета» 1992 №22.
7) Калдыбаев О., Темирбаев А. «Экономика предприятия» 1997 г.
        
        Мазмүны
Кіріспе.....................................................................
........................... 2
I. Бизнес ... ... ... ... ... ... ... мен қүрылымы.................
3
1.2 Бизнес-жоспардың жасау
жолдары............................................ 4
II. Бизнес ... ... мен ... ... ... көрсеткіштерін есептеудің
негізгі
әдістері....................................................................
........... 18
2.2 Өнімді өткізу көлемі
есебі........................................................... 19
2.3 Ақша түсімдері мен шығындарының ... ... ... ... ... және табысты
орнықтыру................................................ 23
2.5 Шекті талдау және табыс
орнықтыру....................................... 24
2.6 Өндірістік функция және екі ... ... ... ... ... і р і с п ... ... бизнес - жоспар жаңадан кұрылып жаткан, сонымен
қатар қызмет істеп жатқан кәсіпорындар мен кәсіпкерліктің барлық
саласындағы жұмыс ... ... ... ... ... үшін ... міндет: өндірістік шарулшылЫкқызметінің
стратегиясы мен тактикасын жасау болып табылады.
Бизнес-жоспар кәсіпкерлік қызметтің өзекті мәселелерін шсніуге
көмектеседі.
Яғни олар:
1. ... ... ... ... ... пы рыноктарды және осы рыноктардағы фирманың алатын орнын.
2. ... ұзақ және ... ... ... аныктама
беретін және оларға жетудің стратегиясы мен тактмкасын аныктау
3. Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерін аныктау, сонымең катар
өткізу, сауда және өндіріспен байланысты шығындарды бағалау.
4. ... жету үшін ... ... және
кәсіпорын мамандарының сәйкестігін анықтау
5. ... ... ... ... жарнамаларды, сатуды ынталандыру, бағаның калыптас\ыиьщ күрам-ын
анықтау.
6. Кәсіпорынның қаржы жағдайын анықтап оның қаржы материаллык
ресурстарын қойылған ... жету үшін ... ... ... ... ала ... ... кәсіпорын кьгзмслне
кедергі келтірмеуін қадағалау.
Кәсіпорын қызметін жоспарлау келесі жағдайларды ;і :.л-белгілеуге
мүмкіндік ... ... ... ... ... ... мәжбүр -сі / .
- Қойылған мақсатка жету үшін қолданып жаткан шараларды'шкты ... ... ... Бақылау жүргізу үшін кәсіпорын көрсеткіштерін анықтайлы
- Кәсіпорын ... ... жету ... накты
іііеші.у қабылдауға мүмкіндік туғызады.
- Нарықтық өзгерістерге кәсіпорынды дайындайды.
-Кәсіпорынның ... ... ... :
жауапкершіліктерін аныктайды.
Негізінен баешы жоспарлардың қажеттілігін келесілей мәеелс .р :: шешу
кезінде пайда болады:
- ... ... және ... ... ... несие алу үітн
қүжаттарды дайындау кезінде.
- Мемлекеттік кәсіпорындарды ... ... ... ... ... қызметін, барысын аьыктау, жаңа кызметтің ашылуы
немесе коммерциялық қызметтің негізгі бағыттарын белгілеу үшін.
-Коммерциялық операциялардың жаңа түрінің пайда болуы және ... мен ... ... кезде.
- Кейбір кәсіпорындардың бағалы қағаздарын шығару қүрылымын қүру
негізінде.
- Сыртқы саудаға шығу үшін және шетел инвестицияларын ... \ ... - ... ... ... мен кұрылымы,
және оны жасаудың әдістері.
1.1. Бизнес- жоспар менеджменттің негізгі қүралы болып табылалы.
Бизнес - жоспардың көмегімен ... ... ... ... жету жолы ... ... - жоспарды жасаудЬіп негізгі
максаттары болып:
-мемлекеттік ... ... ... ... ... ... асыру;
- кейбір коммерциялық операцияларды өткізу;
- бағалы қағаздарды эмиссиялау;
- кәсіпорынның келешектегі ... ... ... ... ... ... шамасы жоқ
(банкрот) кәсіпорын үшін қолдану;
-қаржылық ... және ... ... ... үшін.
Бизнес - жоспар бүл нарықтық шаруашылык ету категориясы. Бүл еркін
кәсіпкерлікпен бәсеке жағдайындағы кәсіпорынның пайдаеын жоғарлатудың
дәлелденген қүрал-сайманы. Жаксы күрылған, ғылыми негізделген ... іске ... аса ... яғни олар ... иелерінің
қүрылтайшылары, партнерлер мен араластар, инвестор, банк, әкімшілік үйым
және басқада күрылымдар. Барлық қатысушыларға бизнес-жоспар ... ... ... және нәтижелік көзкараста багалакгаи,
талданған аса қажетті ақпараттарды ... ... ... үш ... ... ... сипаттау (маркетинг және өндіріс бөлімдері).
2. Қаржылық ... ... ... ... ... ... ... материалдармен қамтамасыз ету, сақтаііііыр> және
рентабельділік есебі).
3. Жолдама ... (заң және ... ... ... ... ... лицензия және тағы басқалары).
1 - кестеде кәсіпорынның бизнес жоспары көрсетілген. Ал 2 ... ... мен ... есебі тізімі мен құрылым үлгісі көрсетілген.
Бизнес-жоспар коммерциялық істін, технико-экономикалық негіздемесі болып
табылады. Мүны жасаудың қүрал-сайманы болып сметалық ... ... - бүл ... есеп ... яғни ... ... іс қимыл
бағдарламасын толық анықтайды.
Сметаны жасаудың негізгі мақсаты төмендегілермен байланысты: -ағымдағы
және келешектегі жоспарлардың үйлесуімен; -кәсіпорынның әр ... іс ... ... ... барлық мақсаттарын нақтылаумен; -өндірісті бақылау және
басқарумен;
-кәсіпорын персоналдары мен ... ... ... ... ... ... ... -ағымдағы қызмет
нәтижелерін жоспардағы кезеңмен салыстырумен.. ауытқуларды көрсету және
қанағаттандырылмаған жүмыс ... ... әр ... ... ... ... ... -балансты; -оптимизациялық; -үлгілеу.
Сметаны қүрудағы нормативті әдістің мәні болып түтыну ресурстар
көлемінің шығын есебін, жоспарланған ... ... ... шығындар нормасына көбейту жолымен көрінеді.
Есепті талдау әдісінің мәні болып түтыну мен шығын көлемі есебін
жоспарлы кезеңдегі орта шығын индексінің өзгеруіне ... ... ... мәні ... ... ... үйлесуімен ресурстарды
кеңейту көздері табылады.
Оптимизация әдісінің мәні болып көп варианттылық табылады. Мүнда
алынған нәтижеден яғни бірнеше сметалар ішінен ең жақсы смета алынады.?
Үлгілеу ... мәні ... ... ... әр ... өзара функционалдық байланыстарын факторлық талдау табылады.
Мысалы: өнімді өткізу көлемі мен шығын деңгейіне байланысты пайда
үлгіленеді.
Бизнес-жоспар жасауда келесі сметалар қүрылады:
- сату ... ... ... ... ... тікелей материалдық шығындар сметасы;
- өндіріс персоналдарының еңбек ақы ... ... ... ... ... ... сметасы;
- өткізілген өнімнің өзіндік құн сметасы;
- жалпы шаруашылық шығындарының ... ... ... ... және ... сметасы;
- капиталды шығындар сметасы;
- ақша құрымдары қозғалысының сметасы;
- актив және пассив ... ... ... екі ... ... ... ... (шығарып салу) - ағымдағы шаруашылық кызметті талдау,
есепті кезеңдегі жоспарланған шешімдердің орындалуы.
Сметалар жылға, тоқсанға (айға) бөлу арқылы құрылады. ... ... ... басшылығымен орындалады, сонымен қатар кәсіпорын
бухгалтерия және басқа да департамент өкілдіктері де кіреді.
Сметаны есептеу ыңғайына қарай екі ... ... ... «нолден» бастап жасау. Мүнда негізінен кәсіпорын жаңадан
қүрылғанда немесе жүмыс профилін өзгерткенде колданылады.
2. Жетістікке дейінгі жоспарлау. Бүл ... ... өз ... ... екі ... ... Кәсіпорын қызметінің негізгі жүмыс сметасы;
2. Кәсіпорынның негізгі емес қызмет түрінің
сметасы.
Бизнес-жоспар бөлімінің экономикалық талдау ... ... ... ... ...... ... ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
| ... беті ... атауы мен | |
| | ... | |
| | ... ... | |
| | |мен ... | |
| | ... ... | |
| | ... | |
| | ... құны | |
| | ... нұсқалауы. | |
|I ... ... ... ... ... |
| | | ... |
| ... ... ... жиынтығы |мен талдау |
| ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... өнімнің жаңа ... ... |
| | ... | |
| | ... ... табыс, | |
| | ... ... сату | |
| | ... мәліметі. | ... ... ... ... (қызмет) |Тауардың |
| ... |- ... ... |
| | | ... |
| | ... ... |бағалау |
| | |- ... ... |
| | | ... |
| | ... б/а ... ... |
| | |- ... ... ... өндіру |
| | | ... |
| | ... ... |мен ... ... |
| | ... мен ... | |
| | ... ... | |
| | ... | ... ... ... ... ... |Саладағы істің |
| ... | |жай- |
| | ... ... ... |
| | ... ... б/а өсу |
| | | ... ' |
| | ... ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... |Бәсеке ... ... ... | ... ... і ң |
| | ... ... |қызмет |
| | ... ... ... |
| | | ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... сапа ... |
| | ... ... ... талдау |
| | ... ... |
| | ... баға ... жақсы |
| | | ... |
| | ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
|V ... ... ... |
| | | ... |
| ... ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | | ... |
| | ... ... ... |Сыртқы және |
| | | ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... көрсеткіштері. |Жарнама |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... |өндіріс |Өндіріс процесі (оны | |
| ... ... | |
| | ... және ... | |
| | ... базалық | |
| | ... | |
| | ... ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... б-а) ... | |
| | ... ... | |
| | |ету. | |
| | ... |і |
| | ... ... | |
| | ... ... ... |• |
| | ... ... | ... ... ... нашар |Тәуекелді |
| |мен | ... |
| ... ... |мен ... ... ... |Жаңа тахнологиялардың ... |
| | ... ... |статистикалык |
| | ... ... |
| | | ... |
| | ... ... |
| | ... ... талдау. |
| | ... ... |
| | | ... |
| | ... тәуекелі. |шешімдерін талдау. |
| | ... | ... ... ... ... бүл ... әдетте бірінші кезекте қүрылады. Негізінде
ақша түсімінің көрінуі қызметін бағалауда, ... ... ... ... ... ... ағымдағы пайданың калыптасуына факторлы әсер етеді.
Сонымен қатар сату сметасы ақпараттарды камтамасыз етеді:
1) Әр ... ... ... ... шамалау;
2) Әр товар бірлігіне бағаның күтілуі.
Сату көлемінің қарапайым көрінісінің шамасын бағалауда өткең жылғы
сату көлемі ... ... ... есеп ... ... мөлшеріне
тікелей өткізу әсер етеді. Мысалы: тауар көлемі, ... ... ... ... ... ... ... экономикалық
конъюнктура, өндіріс куаты, баға саясаты және нарықтық зерттеу нәтижелері.
Бағалауға өткен жылғы сату көлемінің статистикалық талдау ... ... Осы ... осы ... сату көлемінің математикалык
байланысын және сату көлемін анықтайды. Натуралды кэріністе сату көлемінің
шамасын алған түсімді болжауға болады, яғни шамаланған сату көлеміне
күтінген ... ... ... арқылы. Сонымен қатар кәсіпорын
өкілдіктері смета түрі мен нақты сату көлемін салыстыра отырьш екі
мөлшердің ... ... ... ... ... себептерін
зерттейді және жақсартуға шаралар қолданады. Мұны төмендегі кестеде келесі
түрде сипаттаймыз.
Жылдағы сату сметасы.
Кесте ... және ... ... |Өнім бірлігінің ... ... ... |бағасы. Ақша |сатулар акша |
| ... өнім ... ... |
| ... | |• ... |528000 | |5227200 ... A |208000 |9,90 |2059200 ... Б |162000 |9,90 ... ... В |158000 |9,90 |1564200 ... У: |280000 | |4620000 ... A |111600 |16,50 |1841400 ... |78000 |16,50 |1300200 ... В |89000 |16,50 |14784Q0 ... ... ... | |9847200 ... ... бүл сату ... тікелей байланысты және оған
қажетті материалдық қорлардың үлесімен анықталады. Өндіріс көлемінің
сметасы натуралды көріністе күтілген сату көлемінс кажетті материалдық
қорларды қосып жыл соңында ... ... жыл ... ... шамалайды. Мүны төмендегі кестеден көруге болады.
Жылдағы өндіріс көлемі.
Кесте №4
| ... ... ... X. Өнім ... ... |528000 |
| |280000 ... ... қажетті қорлар санының қосылуы |80000 |
| |60000 ... |608000 |
| |340000 ... ... ... ... |88000 |
| |48000 ... ... қорытындысы |520000 |
| |292000 ... ... сату ... ... ... ... яғни ... сатуды кезеңде теңістіруді ... ... Ең ... ... толык іс қимылы, материалды қорлардың көлемінің ең жақсысы
табылады.
Тікелей материалдық шығындар ... ... ... ... ... ... Өндіріс процесіне негізгі материалдар
анықталады, олар: 1 ... ... ... ... ... қосу (+); 2) жыл ... ... қорлар алу (-); 3) жыл басындағы
материалдар коры. Тікелей ... ... ... бүл ... ... ... осы ... бірлігінің күтілген бағасына көбейту аркылы
анықталады. Төмендегі кестеде көрсетеміз.
Тікелей материалдық шығындар ... ... ... |
| |A |Б |В ... ... сандар | | | ... X |390000 | |520000 ... У |146000 |292000 |294200 ... ... керекті қорлар | | | ... ... + |80000 |40000 |120000 ... |616000 |332000 934200 ... ... ... ... алу, - |103000 |44000 114200 ... алу үшін ... ... | | ... |513000 |288000 820000 ... бірлігінің бағасы, | | ... ... |0,60 |1,70 1,00 ... материалдық шығындар | | ... ақша ... |307800 |489600 820000 ... материалдық шығындар; | | ... ... | |1617400 ... ақы шығыны сметасы.
Өндірістік қажеттілікке бастапқы еңбек акы шығыны сметасын көрсету
керек. Яғни, жалпы шығынды ... үшін ... ... ... ... ақы ... орта ... көбейту аркылы анықталады. Төмендегі
кестеде көрсетеміз.
Жылдағы еңбек ақы шығындары сметасы. ... |1 - ... 2 - ... ... қажетті жұмыс | | ... ... ... ... ... ... |3|
|ағымдағы шығындар25000180009. Басқа ... ... ... ақысы8. Әкімшілік | ... ... ... ... | ... ... да шығындар250005. Телефон | ... ... | ... ... ... қүны ... Кезең | ... ... ... ... (-)2200009. | ... ... ... қүны (7-8)5. ... | ... ... Негізгі персоналға | ... ақы ... ... ... негізгі | ... ... ... ... | ... ... бойынша.Көмекші| ... ... ... | ... ... ақысы360000Энергия және | ... ... ... | ... ... | ... сақтандыру және | ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... ақша ... ... ... | ... ... | ... бойынша барлықеңбек ақы | ... ... | ... | ... | ... | ... мен ... ... | ... мен ... ... - ... ... өнім | ... ... шығындардың мәліметтері негізінде | ... | ... | ... ... мен шығындар сметасы. | ... ... ... | ... | ... | ... ... сметасы. | ... ... - ... ... ... | ... және сонымен қатар жалпы әкімшілік | ... ... Бүл ... бірнеше түрлерге | ... ... ... ... | ... жыл төлемі, сақтандыру және жарнама | ... | ... | ... ... ... ... ... бірлігі) | ... ... ... шығындары | ... ... ... қоры ... ... | ... ... яғни натуралды және өзіндік | ... ... ... ... ... 1) | ... ... шығындар; 2) еңбек акы бойынша| ... 3) ... ... ... ... | ... күнынын сметасын төмендегіше көрсетуге | ... | ... | ... ... ... өзіндік құны сметасы. | ... ... ... ... өнім ... | ... | ... ... ... сметасы. | ... ... ... ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... ... бойынша кірістер6. Басқа да | | ... ... ... | | ... ... шығындар1190000- жалпы шығындар2. | | ... ... ... ... Кеңсе | | ... ... ... да ... | | ... Энергия және жарықтандыру7500011.| | ... ... ... ... | | ... ... | | ... Жол ... ... | | ... ... ақысы119000012. Өткізілген | | ... ... қүны ... ... ... | | ... өнім қоры ... ... ... | | ... ... ... ... | | ... ... (3+4+5)2089080тікелей | | ... ... ... ... ... | | ... бар ... материалдар қүны1868200- кезең| | ... ... ... ... ... | | ... кезең басындағы негізгі материалдар | | ... ... ... ... өндіріс | | ... ... да ... |F | |
|- ... ... ... |90006 | ... Басқа да қызмет нәтижелерінің қорытындысы |8000 | ... ... ... ... ... |1369520 | ... ... ... |610000 | ... Таза пайда |759520 | ... ... ... ... ... келешекте пайдалануын білдіреді. Капитал
шығынының болуы ол құрал-жабдықтармен айналымнан тыс активтердің моральдық
және физикалық тозуынан пайда болады. Сонымен қатар сұранысқа байланысты
өндіріс ... ... мен жаңа ... ... енгізумен де қатар
жүреді.
Айналымнан тыс активтер үзақ қызмет ету мерзімімен сипатталады.
Сондықтан капитал шығындары жылдан жылға ... ... ... ... ... ... ... жылға алдын ала жасалады. жылдың
соңына дейінгі бес ... ... ... сметасы.
|5 жылдың соңына дейінгі | | ... | | ... ... капиталдар | | | | | ... ... | | | | | ... ... |1 |2 |3 |4 |5 ... |580000 |350000 |560000 |480000 420000 ... 1. |400000 | | | | ... 2. |180000 |260000 5600С0 |200000 | ... ... | |90000 | | |60000 ... ... ... ... ... ... ... айдағы не үзак кезеңдегі күтілетін ақша
қүралдары қозғалысының кіріс, шығыстарын қамтиды. Кіріс мүнда түсу
көздеріне қарай классификацияланады, ал шығын-пайдалану бағыттарына ... ... ... ... айдағы ақша құралдарының сметасы. Кесте №7
| ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 ... ... |867000 |897800 |714000 ... ақшаға сатылғандары: |168000 |185000 |115000 ... шоты ... ... |699000 |712800 |572000 ... ... ... ... | | | ... ... ... ... | | | ... т.б.) |- |- |- ... ... |738400 |872200 |916800 ... ... |541200 |557000 |536000 ... ... |150000 |151200 |140800 ... ... |- |144000 |8000'0 ... да ... ... | | | ... ... және т.б.) |47000 |30000 |160000 ... ақша ... | | | ... (кемуі) |128600 |35600 |1-202 |
| | | |;.Vo'? ... ... ақша ... |280000 |408600 |434200 ... соңындағы акша құралдары |408600 |434200 |23140 |
| | | |1 ... ақша ... | | | ... |300000 |300000 |300000 ... ... |108600 |134200 ... ... бабы бойынша смета.
Кәсіпорын шартында көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... активтері:
- Ақша құралдары
360000
- Алыну шоты
214000
- Тез ... ... ... Қорлар:
- дайын өнім
1195000
- аяқталмаған өндіріс
220000
- ... 1651000 ... ... ... ... активтерінің қорытындысы.
2912500
Кесте №8.
|Айналымнан тыс активтер: ... ... ... |
| |құн ... |күн ... |275000 |- |275000 ... |3100 000 |1950000 |1150000 ... |950 000 |380000 |570000 ... ... |180 000 |75000 |10500T) ... тыс | | |• ... қорытындысы |4505000 |2405000 |2100 000 ... ... | | |5012500 ... ... ... ... ... қорытындысы
755000
Ұзақ мерзімді міндеттемелер:
Салынған мүлік
900000
Міндеттемелер қорытындысы
1655000
Өзіндік капитал:
Қарапайым акциялар
2000000
Таратылмаған пайда
1357500
Өзіндік капитал қорытындысы
3357500
Міндеттемелер қорытындысы және өзіндік ... ... ... - жоспардың негізгі қаржы көрсеткіштерін есептеу
әдістері.
Қаржы жүйесі- бүл кәсіпорынның өндірісті жүргізу және өткізу
қызметтері процесіндегі несие ақша ... ... ... ... ... жасалуы және паидалануы
кәсіпорынның каржы ресурстарын көрсетеді.
Өз кезегінде кәсіпорынның қаржылық-несие ... ... ... ... сату және ... ... ... акция мен
облигацияны шығару, қозғалмайтын мүлікпен операциялар жасау, заемдарды алу
және өтеу және басқа қызметтер кіретін қаржы ... мен банк ... ... іс ... кіреді.
Кәсіпорынның қаржы жағдайы оның қүралдарды орналасіыру қүрылымы және
оның ... ... ... ... ... айналым
қүралдарымен қамтамасыз ету, көлемінен оны жүмылдыру, айналым қүралдарының
айналымдылығы төлем қабілеттіліктер де жатады.
Жаксы қаржы жағдайы - бүл түрақты ... ... ... ... ақша ... жеткілікті суммасы, айналым қүралдарын тиімді
пайдалану, есепті дүрыс үйымдастыру, өндіріс рентабельділігі табылады.
Кәсіпорын каржысын жоспарлаудың ^негізгі тапсырмасы болып төмендегілер
табылады:
- ... және ... ... ... ... қамтамасыз ету;
- қаржы қатынастарын тиімді орналастыру яғни шаруашылык етуші
субъектілермен, ... ... және ... ... тиімді салу жолдары мен оны ... ... ... ... ақша ... ... ... есебінен табыстың үлғайу
резервтерін жүмылдыру және көрсету;
- ... ... ... мен күралуын бакылауды жүзег
асыру.
Бизнес-жоспар жүйесінде қаржы жоспары өндіріс және маркегинг
жоспарлары есебі нәтижесін өзіне тартады.
Қаржы жоспары бес ... ... ... (яғни сметалдардан );
-өнімді өткізу көлемі сметасы ;
-ақша түсімдері мен шығындары балансы;
- пайда мен ... ... ... ... ... шығынсыз сату есебі.
Бизнес- жоспардың қаржы бөліміне инвестициялық стратегияны нёгіздеу
есебі, несиені- товарлы материалды қамтамасыз ету; рентабельдік ... ... мен ... бағалаулар да кіреді.
Өнімді өткізу көлемі есебі. Кей товарлардың сату көлемін болжау
негізінде сату көлемі сметасы қалыптасады. Болжау жыл бойында ... ... ... үшінші толық жылға жасалады.
Бизнес -жоспарды жасауға негізгі тапсырманы марксгинг ұсынады, яғни-
өтуді және сату көлемін талдау негізінде ... ... ... ... ... ... ... әдістер қолданылады.
Эвристикалық әдіс болжамы.
0+4 * М + П
N = ----------------------- ;
6
мұнда: 0 - ... ... - ... ... - ... ... ... - сату көлемін болжау.
Трендовалық болжау - кейбір товар түрлері мен топтарына жүргізіледі.
N=NTeк xt;
мүнда: t - өсу ... ... ... --------------------------- ;
N өткен (пред)
NTeк - жыл ағымындағы көрсеткіш мәні.
Nперед. - өткен кезең ... ... ... бар ... онда өсу ... орта көрсеткіш жолын
пайдалану керек.
t = пл/ tj * t2x ... xtn
Факторлық талдау.
Мұнда корреляциялық және регрессивтік тәуелділікті пайдалана ... сату ... ... ... ... ... ... = хох X фі хі ; мүнда:
х0 - ... ... ... - ... ... яғни ... әсер етуші і - файторды
анықтаушы.
хі - і - фактордың мәні.
Сыналатын маркетинг - товардың ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін білу. Маркетингтік талдаудың
объектісі болып:
- түтынушы; зерттеу нәтижесінде ... ... ... ... ... яғни ... ... диограммасын күру үшін;
- бәсекелестер; яғни бәсекелестер ... ... ... ... ... ... ... Ақша түсімдері мен шығындарының балансы.
Ақша түсімдері мен шығындарының ... ... ... ... ... ... ... бағалауға мүмкіндік береді. Бүл төрт бөлімнен түрады: 1)
күралдардың ... мен ... 2) ... мен ... 3) ... өзара
қатынастар; 4) бюджетпен өзара катынас. Баланстың негізгі мақсаты - ақша
қүралдарының түсуі мен шығуын синхроникалық тексеру яғни алдағы
өтінімділікті аныктау нөтижесі ретінде.
Төлем ... ... ... ... ... ... ... |
|Қүралдардың түсуі мен | ... | |
| | |мен | ... |5661,7 ... |3840,3 ... ... |299 ... өтеу | |
| | |мен | ... бөлінгені |1430 ... ... |1100 ... | ... төлемдер |2450.4 |
|қаржы | | | ... ... | ... ресурстарының | ... |7390,7 ... | |
| | ... | |
| | ... |7390,7 ... ... ... схемасы. Кесте №10
|№ ... ... мен ... |1 ... |2 вариант ... ... ... көрсеткіштерді| | |
| ... | |f |
|1 ... ... ақша ... |1650000 | |
|2 ... ... ... | | |
| |- ... ... ... |359500 | |
| |- шот ... ... |225000 |
| |- ... |• |
| |- ... да түсімдер (түскендер) |750000 І |
|3 ... ... |355000 | |
|4 ... ... ақша ... | | |
| |(1 ... + 3 пункт) |2975000 |* |
|5 ... ақша ... | | |
| |- ... ... алу; |121000 | |
| |- ... ақы; |355000 | |
| |- ... ... |- | |
| |- ... күту және ... |95000 | |
| |- ... |685000 | |
| |- жал ... |97000 | |
| |- ... ... ... ... | | |
| ... |18000 |? |
| |- ... ... |- | |
| |- ... ... ... ... ... |985000 | ... |- жабдықтарды сатып алу; |79000 | |
| |- ... |- | |
| |- ... ... пайдасына |27000 |? |
| |алу; | | |
| ... | | |
| |- ... да ... | | |
|6 ... ... ақшалай төлемдер |1597500 | |
|7 ... ... ақша ... |1157000 | |
| ... ... балансқа қосу: | | |
| |- ... ... ... ... | | |
| |- ... ... дебитор шоты; |1007800 | |
| |- ... ... |- | |
| ... | | |
| ... | |т |
| |- ... ... шоты; |- | |
| |- ... ... |30000 | |
| |- ... ... ... |127000 | ... мен ... ... мен ... ... ... өзгеруі және пайданың қалыптасуының
қалай болатынын көрсетеді.
Кірістер мен шығындар есебі.
|Көрсеткіштер |1 ... |2 ... ... |2975000 | ... құн ... |1157000 | ... ... пайда |1007800 | ... ... ... ... |1597500 | ... |875500 | ... өнім ... |30000 | ... мен ... жоспарлы балансы.
Өнімді шығару көлемі есебінің нәтижесінің негізі - активтердің ... ... соң ... ... ... Сөйтіп баланс жасалады,
сөйтіп кредиттерді пайдалануға жеткізеді.
Шығынсыздық жа,дайы.
Өнімді өткізу және өндірісті шығынсыз талдау, CVP әдісімен жүргізіледі,
яғни (шығындар - ... - ... ... әр ... ... өндірістің шығынсыздық нүтесі
мен өнімді өткізу анықталады.
Рентабельділіктің басталуын ... ... ... ... ... ... қаржылық көрсеткіштерін баланстау
және пайданы орнықтыр.
Бизнес-жоспардың негізгі қаржы көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... және өндірістің
көрсеткіштерімен ... ... ... ... ... ... және сату көлемінің каржылық көрсеткіштерін баланс жасау үшін
бірнеше тәсілдер жүгізіледі.
-пайда және ... ... ... мен ... сметасы жинақтап
қорытумен жасалады;
-шығынсыз сату көлемі мөлшерін негіздеуге беретін өнімді (сату) өткізу ... ... ... ... талдау әдісі, яғни шекті кіріс пен шығынды теңестіруден шығатын
пайданың максимальды ... ... ... ... ... ... яғни ... және капитал факторларының
шаруашылық қызмет көрсеткіштерінің күтілетін болжамына мүмкіндік береді;
-екі ретті бюджет қүру әдісі, кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... жоспарлауда ерекше назар пайда көрсеткіштеріне бөлінеді
Кәсіпорын пайда ... ... ... ... табылады. Пайданы
орнықтыру бір мәнді емес, бір жағынан; пайда көбірек болуы керек. Бүл қаржы
нәтижесі бизнестің ... ... ... ... және оның
инвестициялық мүмкіндіктер мен тартымдылықты жоғарлатады.
Екінші жағынан, үлкен пайда тиімсіз бүл есен біреуде салык ... ... ... бірге салык сомасы да көп мөлшерде болады.Мүнда ... ... ... орнықтыру үшін бизнес жоспарда әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... және шығын, пайданы оптимизациялауды шекті талдау.
Шекті кіріс-бүл өндірілген өнімнің ... ... мен ... ... жоғарылауы.
Келесідей шартты белгілерді пайдаланамыз:
Q - тауарлар (өнім) саны;
Р - тауар ... ... хр - ... өткізуден кіріс;
С - өндіріс шығындары;
R - өткізуден түскен табыс.
Келесі функция ... ... ... алу ... = pxQ - С —> ... функциядан шекті кірістен келесі катынас шығаруға болады:
dR d(R-Q)dC d (Px Q) ... ... = ----- =0; -------- - ... dQ dQ dQ ... ... ... шекті кірістер.
do
Яғни мүнда пайда максималды болуы үшін шекті шығын мен шекті кірістер ... ... Бүл ... ... ... оптималды мөлшерін табуға
мүмкіндік береді, яғни сүраныс функинясы белгілі жағдайда
Р = f (а) және шығын С = g ... ... ... ... талдау жүргіземіз.
3.1. Шекті талдау үшін алғашқы мәліметтер.
|Көрсеткіштер ... |
| |жыл | |
| | |1 |2 |3 |4 |5 ... ... „„ |1974 |2002 |2177 |2417 |2605 |2695 ... көріністе (Q)| | | | | | ... | | | | | | ... ... ... |5506 |5513 |5068 |4760 |4764 ... тен. | | | | | | ... ... өзіндік|8342 |8414 |9650 |9870 |9944 |10137 ... үшін (С) мың тен. | | | | | | ... ... |10611 |11024 |12008 |12234 |12401 |12840 ... (PxQ) мың | | | | | | ... | | | | | | ... (R) мың тен. |2269 |2612 |2353 |2364 |2457 |'2703 ... ... мен ... ... яғни ... динамика
сүранымының сызықтық формасының түрі ... ... ... : п - ... жылдар;
Рі-өнімнің і - бірлігінің бағасы;
Q і- ... ... ... ... ... сүранымның эмпирикалық функциясын
аламыз.
Р = 765І- 1,076 xQ
Өндіріс көлемін ... ... ... ... Ең ... ... ... (Q)uit. 2695 ... ... ... (Р) тен. 4764 ' ... ... қүн үшін 10137 10296 ... (С) мың т.
Өткізуден түскен түсім 12840 ... мың т. | | | ... (R) мың т. |2703 |3315 |+ 612 ... ... мен ... ... динамикасы сызықтық байланыс формасын
0=Bo+BlxQ алуға мүмкіндік ... Qi+B Qi2= ... ... эмпирикалық функциясын аламыз:
С 3887 + 2,082xQ
Енді шекті ... пен ... ... ... ... шығару мөлшерін табамыз. Р = 7651-1,076 xQ; C = 3887 ... xQ; pxQ = 7651 xQ- 1,076 ... Q) ... = 7651- 2,152 xQ; ____= ... ... xQ -2,082; Q ... шығарудың оптималды көлемі 3554 дананы күрайды. Шығару мөлшерін біле
отырып өнім бағасын, түсімді, пайданы, шығынды ... ... ... функция әдісі.
Бүл күрделі математикалық болжау әдісі келешектегі шығын, өнімді өткізу,
мөлшерін аныктауға болады. Бүл ... ... ... есептеледі.
У=Аохх1А1хХ2 мүнда:
У-өндіріс индексі
Xl-еңбек шығыны
Х2-капитал шығыны
Ао,А1-коэффициенттер (02А< 1)
Мұнда өткен деңгейлерді логарифмдейміз:
ІпУ = ІпАо + АіХ Іпхі + (1-Аі) х ... ... ... ... ... басы мен аяғынан екі
теңестіруді аламыз:
1) In 198337421 = InAo + AiX In 3141533 + (1-А,) хіп ... In ... = InA0 + AiX In 3451048 + (1-А,) хіп ... 19,10548 = InAo + Аіх In 14,96022 + (1-А,) хіп ... 19,32677 = InA0 + A1xInl5,05419 + (l-A,)xIn 19,75385;
Алынған теңдеуді түрлендіреміз:
1) 19,10548-19,50205-ІпАо + АоХ ... ... ... ... * ... алатынымыз
. 1 )-0,39657=ІҺАо+А 1 * 14,96022-A1 * 19,50205;
2)- 0,42708=ІҺАо+А1*15,05419-А1*19,75385.
Екі ... де (-1) ... ... 0,42708=4,69966*А1-ІҺАо.
LhAo=xl ж-еА1=Х2- ден теңдеу жүйесін аламыз
0,39657= 4,54183 хх2-хі:
0,42708 = 4,69966хх2-х,;
Екінші теңдеуден ... ала ... х2 - ... 0,15784 ... =А, ... көрсеткіш дәрежесі 1 — Аі — 0,80666.
x2 - ... ... ... ... қоя ... Xj — ді табамыз:
х= 14,54183 х 0,19333-0,39657
Хі = ІпАо = 0,48152 ... Ао = ... ... ... ... көрсеткіш дәрежелерін алдык; енді
мұны орнына қойып тексереміз:
У = Аох 3141533 А1 х 294870091 (І"А,}
У = 161853 х 3141533 °'19333 х ... ... ... есепті автоматтандыруға да болады.
Бұл әдісті пайдалану мүмкіндіктерін кеңейту маңызды.
1010000 мың теңгеге еңбек факторының өзгеруі түсім мен онімді өткізудің
өсуіне әкелш соқтырады, ... мың ... Ал ... ... түсімінің азаюына
әкелді, яғни 44931742,745 мың теңгеге.
Мүнда байкап отырғандай ең көп әсер нәтижесі еңбек шығыны
факторының белгісі.
Еңбек және капитал факторларының есебі бойынша ... ... ... ... ... ... | ... - ... ... ... ... шығындары |
|өткізуден түсім | | ... |3451048 ... ... |х 4461048 ... ... |3451048 ... ... х - өзгермелі фактор.
Факторлық белгіні өзгерте отырып келешекте ... және ... ... ... тиімді анықтауға болады.
Екі ретті бюджет әдісі
Жобаны ... ... ... үшін ... ... яғни жоспарлау сферасына екі ретті бюджет' әдісін
пайдалану керек. Бүл кәсіпорынның қаржысын жоспарлауда барлык ... және ... ... ... тиімді әдіс. Бүл екі
бюджетті өз негізінде қаржы ... салу ... ... дәрежесіне қарай.
Ағымдағы бюджет келесі позицияларды қамтиды.
1) кәсіпорын қуатын падаланып пайданың түсуін ... ... бар ... капитал салымын дамыту:
3) капитал салымын сала отырып пайданы өсіру, соған орай ... ... ... ... ... позицияларды қамтиды:
1) Шаруашылық стратегиялық аймақта капитал салымын өсіре отырып бәсене
қабілеттілікті дамыту.
2) географиялық аралас зоналық ... ... ... ... аймақ пен шығынды аймакқа капитал салуды
қысқартуды игеру.
Екі рейтті қаржыландыру жүйесі кәсіпорынның келешек дамуын басқару рычагы
әрекетінде көрсетеді. Яғни стратегиялык ... ... ... ... ... ... ... есебінжүргізгенде екі фаниторды да есепке алуы тиіс:
- инфляцияны;
- инвестицияланған капиталдан түсетін кірістің ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы жағдаймен келешек ақша түсімдерін бағалау керек.
Базалық ... ... ... ол ... түрде болады:
Сп
Р=-------- ;
(1+R)n
Мүнда:
Р - ағымдағы капитал мөлшерін бағалау ... ... - ... соммашы салу кезеңдегі п - периодтык
соңындағы қаржылық салым мөлшері.
R - дисконтироват коэффициенті.
Дисконттау коэффициенті бұл әр түрлі ... ... ақша ... ... арналған. Оның экономикалық маңызы капитал инвесторы
салымынан қажетті процент үшін. Мысалы: кәсіпорынның банктегі шотында
150000 т. Банк 40% -нен жылына төлейді.
Кәсіпорын ... ... ... баруға ұсынысы бар. Экономикалық
есептеуде екі жылдан соң капитал үш есе өседі. Бускелге баруға түра ала ... = Рх (1+R)2 150 000 х (1+ 0,40)2 = 294 000 ... ... ... тәуекел тиімсіз, сонымен қатар инвестор банкке,
ақшаны салса, ол абсолютті табысы мен оны ... ... Ал ... ... отырып, өз қызметінің пайдашылық деңгейін анықтауға
мүмкіндігі бар, және ... ... ... ету ... ... ету ... максималдылы,ын анықтауға болады.
Қ о р ы т ы н д ы
Қорыта ... ... ... ... кәсіпорынның
қызхметін қалай жүргізіп жатқанын уақытында қарастырып ... ... ... ... ... ... ... шаруашылық қызметин каржы
түрғысынан карастырып талданды. ... ... өз ... ... үшін қанша төлемді ақша қаражаттарын қажет ететіндігі, және ... ... ... ... ... ... ... болсаң, яғни :
- кәсіпорын өз ... қай ... ... ... ... ... ... қарай );
- кәсіпорын өз мақсатына жету ... ... ... қаржылық байланысымен талдауды;
- кәсіпорынның өткізу, сату және ... ... мен ... ... ... А.Д.Шермет, Р.С Сейфуллинү «Финансы ... ... 1997 ... М.С. ... 1997 ... Артешенко В.Т. «Финансовый анализ» Москва 1997 г.
3) А.И. ... ... ... ... ... ... 1997 ... В.К.Радостовец «Финансовый и управленический учет предприятий»
5) Крепина М.Н. «Финансовое ... ... ... 1997 ... ... А.С., ... Л.З. ... политика оценки
предприятия» «Финансовая газета» 1992 №22.
7) Калдыбаев О., Темирбаев А. «Экономика ... 1997 г.

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бизнес-жоспар құрылымы мен көрсеткіштерін талдау40 бет
"Самал "сұлулық институты22 бет
Бизнес - жоспар21 бет
Бизнес - жоспар мен, қызметтері және оны әзірлеу мақсаты8 бет
Бизнес - жоспар құрылымы, қызметтері, бөлімдерінің мазмұны28 бет
Бизнес - жоспарды уйымдастыру39 бет
Бизнес жоспар. “Апрель” ЖШС-ң бизнес жоспарын талдау36 бет
Бизнес жоспардың анықтамасы, мақсаттары мен тапсырмалары3 бет
Бизнес жоспардың тұрпаттамасы8 бет
Бизнес-жоспар құру61 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь