Нақтылы инвестициялық мысалдарды бағалау

Жоспар

Кіріспе

1. Қаржылық инвестициялар туралы теориялық ұғым.
1.1 Инвестицияның маңызы және оларды жіктеу.
1.2 Инвестициялық жобаларды бағалау әдістері.

2. Нақтылы инвестициялық мысалдарды бағалау.
2.1 ЖШС « Аквадон» инвестициялық жобасы.
2.2 Акционерлік қоғам « Балхаш . энерго ГЭС» инвестициялық жобасын бағалау ерекшеліктері.

3. Кәсіпорынның инвестициялық саясатын басқару.

Қорытынды.

Қолданылған әдебиеттер.
1.1 Инвестицияның маңызы және оларды жіктеу.
Кез келген кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпорындар әрекетінің маңызды өрісінің бірі-инвестициялық әрекет болып есептеледі.
Кәсіпорындардың қаржы ресурстары-ағымдағы шығындарды-қаржыландыруға және инвестициялауға бағытталады.
Инвестиция-бұл ақша қаражаты, бағалы қағаздар, басқадай мүліктер, оның ішінде мүлікке иелік ету және тағы басқа белгілі бір пайда табу мақсатымен кәсіпкерлік объектіге салу.
Инвестиция фирмалардың серпінді дамуын қамтамасыз етеді және келесі мақсатты орындауға жағдай жасайды, олар: қаржы және материалдық ресурстарды жинақтау есебінен меншік кәсіпкерлік әрекетті кеңейтеді, жаңа кәсіпорынды сатып алады,бизнестің жаңа түрлерін игеруге байланысты әрекеттерін әртараптандырады.
Кәсіпкерлікпен айналысушы кәсіпорындар инвестицияны әртүрлі түрінде іске асырады, өйткені инвестиция объектілерінің көптеген түрлері бар.
Нақтылы инвестиция ол тауар өндірісін және қызмет көрсетуге байланысты нақтылы активкеьақша қаражатын салу. Бұл салым кәсіпорынның негізгі қорларын ұлғайтуға бағытталады. Нақтылы инвестиция негізінен жаңадан негізгі қорды салуға, кеңейтуге, қайта техникалық жағынан қарулануына немесе жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды қайтадан құру үшін қолданылады.
Қаржы инвестициясы пайда табу мақсатымен-құнды қағаздар түріндегі активтерді алу. Бұл салымдар құнды қағаздар портфелін қалыптастыруға бағытталады.
Венчурлық инвыстиция-жаңа технологияға шағын фирмалардың жаңартпашылықтарын қаржыландыру қажетті тәуекел капиталды салуын айтады.
Аннуитет-инвесторға белгілі бір уақытта тұрақты табыс әкелуші инвестиция. Бұлар негізінен сақтандыру және зейнетақылық қорға қаржы салу.
Қысқы мерзімді инвестициялар-ақша қаражаттарын бір жылға дейінгі мерзімге салу.Әлбетте фирмалардың, кәсіпорындардың қаржы инвестиция қысқа мерзімді болып есептелінеді.
Инвестициялық әрекеттің субъектілері.
Инвестиялық әрекеттің субъектілері болып инвесторлар, тапсырыс берушілер, жұмыс орындаушылар, инвестициялық объектілерді пайдаланушылар, жабдықтаушылар, әртүрлі кәсіпкерлікпен айналысушы-банктер, сақтандыру және ортақолдық ұйымдар есептелінеді.Инвестициялық әрекеттің субъектілері болып жеке тұлғалар және заңды тұлғалар, сондай-ақ мемлекет және халықаралық ұйымдар есептелінеді.


1-сызба. Инвестициялық әрекеттің объектілері.
Мүлікке қақы
Қалыптастырылған және жаңартылған негізгі құралдар
Басқадай меншіктік объектілер
Бағалы қағаздар
Мақсатты ақша салымдары
Ғылыми-техникалық өнімдер
Интеллектуалды меншікке қақы
Инвестициялық әрекеттің объектілеріИнвестициялық әрекеттің негізгі субъектісі-инвестор.Ол меншік, қарыз және қатыстырылған қаражаттарды инвестиция түрінде жұмсауды асырады.
Негізгі шаруашылық әрекетінің бағытына инвесторларды жеке және инстетутционалды инвесторларға бөледі. Жеке инвестор-негізгі өндіріс шаруашылық әрекеттің дамуына инвестиция түрінде салым салушы жеке және заңды тұлға. Инстетутционалды инвестор-жеке инвесторлар қаражатын жинақтап, инвестициялық әрекет жасайтын қаржы ортақолдықтар. Инстетутционалды инвесторларды әлбетте құнды қағаздар операцияларымен мамандандырылған инвестиционалды компаниялардың инвестициялық қорларды жатқызуға болады.
Барлық инвесторлар:
- кез-келген түрдегі инвестициялық әрекет жасаумен инвестицияланатын объектіні иемдене пайдалануға, өнім жасауға.
- Инвестицияның көлемін және бағытын өз еркімен анықтауға болады.
- Инвестициялық әрекетке келісім бойынша басқа объектілерді қатыстыруға.
- Инвестициялық қаражаттың мақсаты жұмсау, бақылау жасауға және тағы басқа тең құқықты.
Инвестициялық әрекеттің келесі субъектісі тапсырыс беруші. Тапсырыс берушілерге инвестициялық жобаларды іске асырушы, бірақта кәсіпкерлік әрекетті араласпайтын инвестормен уәкіл етілген жеке және заңды тұлғалар жатады.
Мердігерлер болып тапсырыс берушімен келісілген жұмыс атқарушы жеке және заңды тұлғалар есептелінеді. Мердігерлердің әртүрлі әрекетте жұмыс істеуіне құқықты лицензиясы болуы керек. Инвестициялық объектілерін пайданушыларға кіретіндер: инвесторлар, жеке және заңды тұлғалар, мемлекеттік ұйымдар. Инвестициялық әрекеттің субъектілері практика жүзінде қаржы салымдарын іске асыруды орындаушы инвестициялық салада жұмыс істейді.
Инвестициялық салаға жатындар: өндірістік және өндіріске жатпайтын негізгі құралдарға инвестиция салынатын, күрделі құрлыс саласы.
Жаңартпашылық салаға-ғылыми-техникалық бөлімдерді және парасатты әлуетті іске асыруда жатқызады.
Қаржы капиталының айналым саласына: ақша, қарыз және әртүрлі түрдегі қаржы міндеттемелері жатады.
Субъектілердің инвестициялық әрекеттері Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен, "Құнды қағаздар нарығы туралы" және "Қазақстан Республикасының инвестициялық әрекеті" туралы заңдарымен реттеледі. Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес мемлекет меншік түріне қарамай инвестицияны қорғауға кепілдік береді.
Инвестицияны басқару.
Инвестицияны басқаруға қатысатындар:
- инвестициялық әрекеттің мемлекеттік деңгейде басқару, сол арқылы инвестициялық әрекетті реттеу, бақылау, ынталандыру.
- Жекелеген инвестициялық жобаларды басқару. Ол жоспарлауды, ұйымдастыруды, бақылауды қоса басқарып, инвестициялық жобаны қазіргі жүйе әдістерін және техникаларды басқаруды қарайды.
- Жекелеген шаруашылық етуші субъекті-кәсіпкерлік етуші фирманың инвестициялық әрекетін басқару-инвестициялық объектіні таңтауды, инвестициялық процестің жайын бақылауды басқарады.
Фирмалар бойынша инвестициялық әрекетті басқару ең тиімді капитал салымын іске асыруды қамтамасыз етуге бағытталған. Осыған байланысты инвестицияны басқару бірнеше кезеңдерден тұрады, олардың негізгілері:
Қолданылған әдебиеттер

1. Основы финансового менеджмента – И.А. Бланк – Киев : Ника – Центр, 2000
2. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Учебник/ Под. Ред. Молякова Д.С. – М.: Финансы и статистика,1988
3. Финансовое планирование и контроль. Под ред. М.А. Поукока и А.Х. Тейлора пер. с англ. А.Г. Пивовара – 2-е издание М.: ИНФРА – М,1996
4. Финансовый менеджмент: Учебник/ под рад. В.С. Золоторева. Ростов Н/Д: Феникс 2000
5. Финансовый менеджмент: Учебник/ под ред. Ковалевой.М – Н ИФРА – М:2004
6. Финансовый менеджмент: Учебник/ под ред. Н.Ф. Самсонова. – М: Финансы 1999
7. РЭЖ – 1998 - №3 стр.90
8. Бизнес и банки – 1998 - №6 стр.3
9. Финансы и кредит – 2004 - № 4 стр.5
10. Қаржы – қаражат – 2002 - №3 стр.37
11. Вестник КазЭУ – 2004 - №2 стр. 58
12. Финансы – 2000 - №8 стр.50
13. Финансы – 2003 - №9 стр.56
14. Банковское дело – 2004 - №1 стр.28
15. РЦБК – 2000 - №5 стр.65
16. Мир финансов – июль 2004 – стр.13
17. Мир финансов – август 2004 - стр.35
18. Мир финансов – сентябрь 2004 – стр 38
        
        Жоспар
Кіріспе
1. Қаржылық инвестициялар туралы теориялық ұғым.
1.1 Инвестицияның маңызы және оларды жіктеу.
1.2 ... ... ... ... ... ... мысалдарды бағалау.
2.1 ЖШС « Аквадон» инвестициялық жобасы.
2.2 ... ... « ...... ГЭС» ... ... бағалау
ерекшеліктері.
3. Кәсіпорынның инвестициялық саясатын басқару.
Қорытынды.
Қолданылған әдебиеттер.
1. Қаржылық инвестициялар туралы теориялық ұғым.
1.1 Инвестицияның маңызы және оларды жіктеу.
Кез келген кәсіпкерлікпен ... ... ... маңызды
өрісінің бірі-инвестициялық әрекет болып есептеледі.
Кәсіпорындардың қаржы ресурстары-ағымдағы шығындарды-қаржыландыруға және
инвестициялауға бағытталады.
Инвестиция-бұл ақша ... ... ... басқадай мүліктер, оның
ішінде мүлікке иелік ету және тағы басқа белгілі бір пайда табу ... ... ... ... ... дамуын қамтамасыз етеді және келесі
мақсатты орындауға жағдай жасайды, олар: ... және ... ... ... ... ... әрекетті кеңейтеді, жаңа кәсіпорынды
сатып ... жаңа ... ... ... ... ... ... инвестицияны әртүрлі түрінде іске
асырады, өйткені инвестиция объектілерінің көптеген түрлері бар.
Нақтылы инвестиция ол тауар өндірісін және қызмет көрсетуге ... ... ... ... Бұл ... кәсіпорынның негізгі
қорларын ұлғайтуға бағытталады. Нақтылы инвестиция негізінен ... ... ... кеңейтуге, қайта техникалық жағынан қарулануына
немесе жұмыс істеп тұрған кәсіпорынды қайтадан құру үшін қолданылады.
Қаржы инвестициясы ... табу ... ... ... алу. Бұл салымдар ... ... ... ... инвыстиция-жаңа технологияға шағын ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір уақытта тұрақты ... ... ... ... сақтандыру және зейнетақылық қорға қаржы салу.
Қысқы мерзімді ... ... бір ... ... ... ... кәсіпорындардың қаржы инвестиция қысқа
мерзімді болып есептелінеді.
Инвестициялық әрекеттің субъектілері.
Инвестиялық әрекеттің субъектілері болып ... ... ... ... ... ... пайдаланушылар,
жабдықтаушылар, әртүрлі кәсіпкерлікпен айналысушы-банктер, сақтандыру және
ортақолдық ұйымдар есептелінеді.Инвестициялық әрекеттің субъектілері ... ... және ... ... ... мемлекет және халықаралық
ұйымдар есептелінеді.
1-сызба. Инвестициялық әрекеттің объектілері.
| Мүлікке қақы |
|Қалыптастырылған ... ... ... ... ... |
|меншіктік |
|объектілер |
|Бағалы |
|қағаздар |
|Мақсатты ақша ... ... ... ... ... қақы |
|Инвестициялық әрекеттің |
|объектілері ... ... ... ... ... қарыз және
қатыстырылған қаражаттарды инвестиция түрінде жұмсауды асырады.
Негізгі шаруашылық әрекетінің бағытына ... жеке ... ... ... Жеке ... ... ... дамуына инвестиция түрінде салым салушы жеке ... ... ... ... ... ... ... әрекет жасайтын қаржы ортақолдықтар. ... ... ... ... ... ... компаниялардың инвестициялық қорларды жатқызуға болады.
Барлық инвесторлар:
- кез-келген түрдегі инвестициялық ... ... ... ... ... өнім ... Инвестицияның көлемін және бағытын өз еркімен анықтауға болады.
- ... ... ... ... ... объектілерді қатыстыруға.
- Инвестициялық қаражаттың мақсаты жұмсау, бақылау жасауға және тағы
басқа тең құқықты.
Инвестициялық ... ... ... ... ... Тапсырыс
берушілерге инвестициялық жобаларды іске асырушы, бірақта кәсіпкерлік
әрекетті араласпайтын инвестормен уәкіл етілген жеке және заңды ... ... ... берушімен келісілген жұмыс атқарушы жеке
және заңды ... ... ... ... ... жұмыс
істеуіне құқықты лицензиясы болуы керек. Инвестициялық объектілерін
пайданушыларға кіретіндер: инвесторлар, жеке және ... ... ... ... әрекеттің субъектілері практика
жүзінде қаржы ... іске ... ... инвестициялық салада
жұмыс істейді.
Инвестициялық салаға жатындар: өндірістік және өндіріске жатпайтын
негізгі құралдарға ... ... ... ... саласы.
Жаңартпашылық салаға-ғылыми-техникалық бөлімдерді және ... іске ... ... ... айналым саласына: ақша, қарыз және әртүрлі түрдегі
қаржы ... ... ... ... ... Республикасының
Азаматтық кодексімен, "Құнды қағаздар нарығы туралы" және "Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... Республикасы заңдарына сәйкес мемлекет меншік түріне қарамай
инвестицияны қорғауға кепілдік береді.
Инвестицияны басқару.
Инвестицияны басқаруға қатысатындар:
- ... ... ... ... басқару, сол арқылы
инвестициялық әрекетті ... ... ... Жекелеген инвестициялық ... ... Ол ... ... қоса ... инвестициялық жобаны қазіргі
жүйе әдістерін және техникаларды басқаруды қарайды.
- ... ... ... ... ... ... әрекетін басқару-инвестициялық объектіні ... ... ... бақылауды басқарады.
Фирмалар бойынша инвестициялық әрекетті басқару ең тиімді капитал салымын
іске ... ... ... ... ... ... инвестицияны
басқару бірнеше кезеңдерден тұрады, олардың негізгілері:
2-сызба. Негізгі белгілері бойынша инвестицияны жіктеу.
| ... ... ... ... ... салу |
|Нақтылы |
|Қаржы ... ... ... ... |
|мерзімді ... ... |
| ... ... процеске қатысу |
|сипатына байланысты ... ... |
| ... капиталдың меншіктілік түріне |
|байланысты ... ... ... ... ... ... инвестицияны басқару елдегі инвестициялық
климатқа талдау жасау. Ол ... ... ... зерттейді:
-ішкі жалпы өнімдер серпіні, ... ... және ... ... ... ... ... тарату серпіні жекешелендірілген процесінің дамуы.
- Инвестициялық әрекетті мемлекеттік заң арқылы реттеу.
-жекелеген инвестициялық нарықтардың ... ақша және қор ... ... ... және ... дамуының стратегиясына
байланысты нақтылы инвестициялық бағытты таңдау. Бұл кезеңде фирма өзінің
салалық бағытының инвестициялық ... ... Бұл үшін ... ... ... ... серпіні және
осы салалардың өнімдеріне сұраныстың болашағы зерттелінеді.
Салалар экономикасының инвестициялық ... үш ... ... ... ... қарай бағаланады:
-саланың өмірлік кезеңін анықтау
-саланы іскерлік кезеңіне қарай анықтау
-сапалы талдау және ... ... ... ... ... даму ... ... саты, өнімдерді сату көлемінің өсуімен және пайданың
өсуімен, ... және ... ... ... ... Кеңею сатысы, оның негізгі сипаты-сату көлемі өсу бір деңгейде,
бағаның өсуі тоқтайды ... ... ... ... қатыстыру
қарқындайды, машина, жабдықтарды салу шығыны, жоғары ... ... ... Тұрақтану сатысы-сату және пайда табу ... ... ... ... ... ... күрделі шығындардың
өсуі тоқталады және олардың кемуі байқалады.
4. Өшу ... ... ... ... ... ... сату және күрделі қаржы мөлшері келмейді.
Инвесторларға ең ... ... ... даму ... салған тиімді.
Көрсетілген материалдар негізінде көрсетілген саланың кәсіпорынына
болашақ қаржы салу ... ... ... ... ... ... негізгі көрсеткіші
пайдаланған активтердің пайдасының деңгейі ол екі ... ... ... ... соммасына есептеген өнімдерді сатудан түскен пайда.
- Баланстық пайда.
Саланың инвестициялық тартымдылығын бағалаудан басқа, ... ... ... да ... тартымдылығын бағалайды,
өйткені бір саланың ... ... ... орналасуы мүмкін.
Аймақтардың инвестициялық тартымдылығы төмендегі факторлармен қалыптасады:
орналасу орны, көлік ... ... ... ... ... инфрақұрылымының дамуы, табиғат-климаттың жағдайлы ресурстардың
жеткіліктігі және тағы басқа.
Аймақтардың инвестициялық ... ... ... ... ... аймақтық көрсеткіштерін орташа ... ... ... ... нәтижелер негізінде кәсіпкерлікпен айналысатын фирма нақтылы
инвестицияны таңдау шешім қабылдайды.
3-кезең. Инвестицияның өтімділігін анықтау.
Инвестициялық әрекетті орындау процесінде ... ... ... ... объектісінің инвестиция ... ... ... әсерін есепке алу керек. Сондықтан
болатын құбылыстарды мұқият ... ... ... ... бағдарлаиада шығу туралы шешім қабылдаған жөн. Осындай
болатын жағдайды есепке ала ... ... ... ... ... ... деңгейін бағалау керек, оның ішінде ... ... ... ... жол ... ... ... 4 кезеңі- инвестициялық ресурстардың
қажетті көлемін анықтау және оларды қалыптастыру көзін ... Осы ... ... ... ... ... бойынша инвестициялық
ресурстарды болжамдайды. Қажетті инвестициялық ... сай ... ... ... Меншік қаржы қаражаттары ... ... ... қатыстыруға шешім қабылданады.
Жоғарыда айтылған шараларды орындау нәтижесінде инвестициялық портфель
қалыптастырылады.
Инвестицияны басқарудың ... 5 ... ... Бұл ... алдыменен фирманың барлық инвестицияланған
объектілері ... ... ... ... ... тәуекелдікті азайту үшін шаралар жасалынады.
Инвестициялық әрекетті орындау көздері.
Фирмалардың инвестициялық ... ... ... ... Инвестордың меншік қаржы ресурстары және ішкі шаруашылық резервтері,
шаруашылық ету әрекетінен түскен ... ... ... ... ... қаражат және тағы басқа.
- Инвестордың қарызға алған қаржы қаражаттары, оларға жататындар: ... ... ... және тағы ... ... ... қаржы қаражаттары: акцияларды сатудан, пай-
жарнасы, фирма қызметкерлерінің басқадай жарналары мен ... ... ... инвестициялық қаржы бөлу (аймақтың, салалық
мақсатты бағдарламаларға).
- Шет ел инвесторларының қаражаттарының бірлескен кәсіпорындардың жарғы
капиталдың ... және тағы ... ел ... ... ... ... ... және ғылыми-техникалық жетістіктерді өндіріске ... ... өз ... ... ... ... үш негізгі
инвестициялық қаржыландыру түріне бөледі:
- Өзін-өзі ... ... ... ... немесе аралас қаржыландыру
Өзін-өзі қаржыландыру - фирманың инвестициялық әрекетті ... ... ... ... ... айтады, қаржы ресурстары
фирманың ішкі көздері арқылы қалыптастырылады. Мұндай қаржыландыру түрі
әлбетті ... ... ... ... ... қолданылып, оның
рентабельдік мөлшері онша жоғары болмайды.
Несиелік қаржыландыру - қысқа мерзімді ... ... ... ... ... мөлшері өте жоғары
болады. Бұл қарыз капиталының ерекшелігі, алдын-ала келісілген жағдайға
байланысты, несиені қатыстыру ... ... - ... ... ... ... Инвестициялық әрекетте бұл ең көп тараған түрі.
Нақты инвестицияның маңызы.
Нақтылы инвестициялау процесі бірнеше кезеңге және ... ... ... ... бұл процесс үш негізгі кезең ... ... ... ... – бұл ... ... инвестициялық жоба
таңдалынады және оны бағалайды.
- Инвестициялау кезеңі – ... ... ... іске ... ... кезең- инвестицияланған объектіні пайдалану кезеңі.
Инвестициялауға дейінгі ... ... ... ... ... осы ... ... инвестициялық шешімдер
жасалынады, инвестициялық жоба дайындалады. Өз кезегінде бұл ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық
жобаны алдынала дайындау сатысы, инвестициялық жобаның ... және ... ... бағалау сатысы, инвестициялық
жобаны қабылдауға ақырғы шешім қабылдау.
Нақтысында, нақтылы инвестициялау процесін орындау үшін алдыменен
инвестициялайтын объектіні анықтау қажет. Соңынан ... ... ... ... ... ... және инвестициялық жобаны
жасау қажет. Ол бизнес-жоспар түрінде орындалады.
Нақтылы инвестициялауды орындау ... ... ... және ... ... ... ... фирма өзінің
даму мақсатына байланысты инвестициялық ... ... ... Нақтылы инвестицияның орындалуы туралы шешім фирманың
келесі мақсатын белгілеу негізінде шешіледі:
- ... ... үшін ... қызмет көрсету үшін нарықтағы үлесті
сақтау немесе өсіру
- Жаңа тауарларды шығарудың ... ... ... ... ... және ... тұру.
- Фирманың ресурстарын барынша пайдалану.
Бұл аталғандардан басқа кәсіпкерлік фирманың инвестициялық идеяны
анықтауда нақты инвестиция ... ... ... өз ... ... фирма қызметкерлерінің біліктілік инвестициялауға
қажетті қаржы ресурстарының ... және ... ... есепке
алады.
Инвестициялық идеяны таңдау халықаралық практикада қолданылған
сыныптамаларға негізделген болады. Бұл ... ... ... ... Қайта өндеуге және өндіріске пайдалануға жарайтын пайдалы жер асты
байлықтары және ... ... ... ... ... ... факторлардың әсерінен
нарықта жаңа тауарларға сұраныстың өзгеруі.
- Импорттың көлемі және құрылымының импорттың ... ... ... ... ... ... әсер ... Басқа елдердегі өндіріс құрылымының беталысы және тәжірибесі.
- Тұтынушы-салаларда өндірісті ... ... ... ... нарықта өндірілген өнімдерге сұраныстың өсуі ... ... ... ... ... ... шығаруда өзіндік құнын азайту үшін, өндіріс
көлемін ұлғайтудың қажеттігі.
- Жалпы ... ... ... ... ... ... өте ... проектінің идеясын құрауы мүмкін, яғни нақтылы инвестицияны
орналастыру бағытын таңдайды. Егерде ... ... ... ... ... сәйкес келсе фирманың басшылары қабылдаса,
тұжырымдама жасалынады, оған ... ... ... ... ... ... ... жасау.
Инвестициялық жоба – күрделі қаржы салымдарының көлемін және мерзімін
анықтауға жасалатын экономикалық негіздеме, оның ... ... ... құжаттар, сондай-ақ инвестициялық жобаның орындалуы жөніндегі
практикалық ... ... ... ... ... ... байланысты фирма жасалынатын
инвестициялық жобаға қойылатын талаптарды қалыптастырады.
Инвестициялаудың бұндай түрі үшін, жабдықтарды ауыстыру ... алу, яғни ірі ... ... ... етпейтін инвестициялау түрі
фирманың өз қаражаты есебінен қаржыландырылады,бұл жайда инвестициялық
жоба ішкі құжат болып ... Жоба ... ... ... ... ... міндетті түрде инвестициялық
проектінің мақсаты, оның ... ... ... қаржы
ресурстарының көлемі, сондай-ақ инвестициялық жобаның ... ... ... ... мерзімі қаралады.
Инвестициялық жобаның негізгі бөлімдері:
1. Инвестициялық жобаның қысқаша сипаттамасы.
2. Жобаның негізгі идеясы.
3. ... ... және ... ... ... ... орындау процесіне қажетті материалдық
ресурстардың еөлемін ... ... ... ... ... сипаттама.
6. Жобаның тұрған жері.
7. Басқаруды ұйымдастыру.
8. Қажетті еңбек ресурстары.
9. Жобаның орындалу кестесі.
10. Жобаны қаржымен қаржылануына сипаттама және оның ... ... ... жоба ... ... ... ... өйткені бұл бөлім қортындылаушы бөлім және ол барлық қалған
бөлімдерді дайындалғаннан ... ... ... ... ... оның ішінің жобаны орындауға қажетті қаржылық
ресурстардың жобаның орындалу ... және ... ... ... ... ... экономикалық жағдайын, қаржылық
тиімділігін және әлеуметтік қажеттіліктерді ... ... ... ... ... ... ... идеясы". Бұл
бөлімде талданатын жобаның ең маңызды ... ... ... және маркетинг тұжырымдамасына арналған бөлімде,
нарық потенциалын талдауда нәтижесі, сондай-ақ маркетингтік зерттеудің
нәтижесі ... оған ... ... және ұсыныс, нарықтағы
баға, нарықты сегменттеу, несиелік ... және тағы ... ... ... ... ... қаралады.
Инвестициялық жобаны іске асыру процесінде қажетті материалдық
ресурстар көлемін негіздене ... шикі ... ... ... ... ... ... барлық
сатысында олардың қажетті көлемі қаралады. Жобаның орындалатын
аймақтағы негізгі шикі ... ... ... ... және
материалдарды жетілдіру бағдарламасы жасалынып, оған кететін шығын
бағаланады.
"Жобаның іске асырудың ... ... ... ... ... және ... ... қуаттылығын талдау
қаралады. Осы бөлімде болашақ технология негізделеді, сондай-ақ жобаны
іске асыратын нақтылы ... ... ... ... және
коммерциялық инфрақұрылымға, нарықтық және ресурстар ортасына талдану
жасалынады, ... ... ... ... ... ... Бұл ... қоршаған ортаға сипатта
беріледі және инвестициялық ... ... ... ... мүмкінді
экологиялық проблемалар бағаланады.
"Басқаруды ұйымдастыру" бөлімінде ... ... ... ... оның ... түрі және ... ... жүйесі
негізделеді. Бұл бөлімде өндірістік және басқару қызметкерлерінің
еңбек әрекетін ұйымдастыру, ... ... ... ... ... ... және мөлшері қаралады.
Жобаның орындалу кестесі маңызды бөлімдердің түрі ... ... бұл ... ... ... ... сатысы негізделеді және әрбір саты ... ... және ... ... қажеттілік қаралады.
Қорытынды бөлімде жобанықаржымен қамтамасыз ету сипатталады және
оның ... ... ... ... ... ... ... шығыны қаралады,инвестициялық ... ... ... және ... ... ... ... жобаларды бағалау әдістері.
Уақыт параметірі ескерілуіне ... ... ... қызметтерді зерттеуде қолданылатын критерилерді келесі екі
топқа бөлуге болады:
А) Дисконттауға негізделген
В) Есептеуге негізделген
Бірінші топтағы критерийлерге ... таза ... құн (NPV), ... құн (NTV), ... рентабельділігінің индексі (PI),
пайданың ішкі нормасы (IRR), инвестицияның дисконтталған өтелу ... Ал, ... ... ... ... ... инвестициялардың өтелу
мерзімі (PP), инвестициялардың тиімділік коэффициенті (ARR).
Енді, жоғарыдағы аталған инвестициылық жобаларды ... ... ... ... ... ... есептеу әдісі.
Бұл әдістің негізінде компания иелерінің басты мақсаттары жатыр, яғни
фирманың құндылығын көтеру, бұл оның ... ... ... ... ... инвестициялық жобалар бойынша шешімдерді қабылдау жиі
компания иелерімен емес, оның басқарма жұмысшыларымен ойластырылып іске
асады. Сондықтан бұл жерден ... ... ... мен басқарманың
мақсаттары бәсекелес, яғни ішкі ... ... ... әдіс ... инвестициялар көлемі (/с) мен жоспарланған мерзімде
оның әкелетін дисконтталған таза ақша ... ... ... ... ... ... ... бөлінетін болғандықтан, ол "r"
мөлшерлемесі бойынша дисконтталады. Ол инвестициялаған капиталға келетін
жыл ... ... ... ... және оны ... ... өз
бетінше тағайындайды.
Мысалы, мынандай блжам жасалынды, n жыл ағымында инвестиция (/с)
жұмсалынады, ол ... ... ... ... Р1,Р2, ..... ... табыстардың жалпы жиналған мөлшері (PV) және ... құн (NPV) ... ... ... ... / (1-r)k ... / (1+r)k – IC (2)
Жоғарыда атап көрсетілгендей кез-келген компанияның барлық іс-әрекеті
мақсатқа жету үшін ... ... ... ... NPV ... ... ... беругн болады:
- Егер NPV0, онда жобаны қабылдау кезінде компанияның құны, ... ... ... ... ... болған жағдайды ауқымырақ қарайық. Бұл жағдайда, шын ... ... ... өзгеріссіз қалады, алайда, алдында ... ... ... ... ... жиі ... қатар бұл жағдайда менеджерлер өз таңдауына ие болады. Алайда,
NPV=0 тұжырымы оң ... де ие ... ... іске ... ... ... яғни ... ауқымы өседі.
Компанияның ауқымының өсуі жағымды жағдай ... ... ... ... ... ірі компанияда жұмыс істеген
пристижді, сонымен қатар, ... да көп ... ... ... ... ... жоспарлағанда мүмкін болғанша осы
жобаға байланысты барлық өндірістік және өндірістік емес ... ... ... ... іске асыру кезеңінің соңында құрал-
жабдықтардың немесе босатылған айналым ... құны ... ... ... олар ... кезеңнің табысы ретінде
есепке алынады.
Егер жоба инвестицияның бірден емес, m жыл ... ... ... ... ... онда NPV-ді ... төмендегі түрге келтіріледі:
NPV=ΣPk / (1+r)k – ΣICj / (1+i)j (3)
K=1 J=1
Мұндағы, i-жоспарланатын инфляцияның орташа қарқыны.
Келтірілген ... ... ... өте ... сондықтан дисконттау
бағаларына негізделген бұл және басқада әдістерді қолдану үшін арнайы
қаржылық ... ... ... ... ... көбейткіштердің, дисконтталатын ақша бірлігінің және
тағы сондай ... ... ... мен ... ... байланысты көрсетілген.
NPV есептеуде дисконттаудың тұрақты мөлшерлемесі (ставкасы)
қолданылады, алайда ... ... ... ... ... ... ... мүмкін, имитациялық есептеулер
кезінде дисконттаудың әртүрлі мөлшерлемелері қолданылса, ... екі ... ... ... екіншіден, біркелкі
дисконттау мөлшерлемесіне қолданатын жоба, бұл жағдайда қолданылмауы
мүмкін.
NPV көрсеткіші ... ... ... ... қабылдаған
жағдайда экономикалық жағдайының өзгеруін болжамды бағалайды, ал
бағалау, жоба аяқталғанда жасалады,бірақ бүгінгі уақыт ... ... ... Бұл ... ... ... ... яғни әртүрлі жобалардың NPVқосуға болатынын көрсетеді. Бұл өте
маңызды ерекшелік осы көрсеткішті қалғандардан бөліп, көрсететін және
инвестициялық портфельдің тиімділігін бағалауда ... ... ... ... ... Таза терминалдық құнды есептеу әдісі.
NPV жобаның басында қажетті ақша ағынына ... яғни ... ... ... ... Алайда, бұған кері, әрі ұқсас
операцияны қолдануға болады-өсірумен.(1-сурет) Бұл жағдайда ақша
ағынының ... ... ... ... бұл ... ... ... терминалдық құн " атауына ие болып, NTV белгісімен
белгіленеді.
1-сурет. NPV және NTV критерийлерін ... ... ... үшін ... ... есептеу формуласы
келесідей түрге ие:
NTV=ΣPk / (1+r) n-k - IC*(1+r) n ... ... ... ... ... ... NPV жағдайындай.
Егер NTV'>0, онда жобаны қабылдау керек.
Егер NTV0, онда жобаны қабылдау керек.
PIСС, онда жобаны ... ... ... NPV көрсеткішінің ... ... ... ... мөлшерлемесі, яғни
f(r2)= max {f(r)=IC (10)
k
РР көрсеткіші жиі дәлірек есептелінеді, яғни жылдың ... ... ... ... бұл жағдайда ақша ағындарының жыл бойы біркелкі түсуі
туралы ұжым жасалады. Мысалы, ... ... ақша ... бар ... РР ... мәні 3 жылға тең, егер ... 1 ... ... ... 2,5 жыл тура ... жасасақ..
Кейбір мамандар РР көрсеткішін есептеу ... ... ... ... Бұл ... ... кезінде, WACC көрсеткіші бойынша
дисконтталған ақша ... ... ... ... ... түрде
болады:
n
DPP=min, бұл жағдайда ∑ Pk / (1+r)k ... оңай болу үшін ... ... ... болады.
FM2 (r %, n) көріп ... ... ... ... мерзімі
ұлғаяды, яғни ылғи DPP>РР. Басқа сөзбен ... ... ... ... ... DPP ... бойынша қабылданылмауы мүмкін.
1.6 Инвестиция тиімділік коэффициентін есептеу әдісі.
Бұл әдістің 2 жағы бар: ... ол ... ... көздемейді. Екіншіден, табыстылықты таза пайда PN (пайда минус
бюджетке аударымдар) көрсеткіші сипаттайды. Алгоритімді есептеу ... ... оны жиі ... ... тиімділігінің
коэффициентін немесе басқаша айтқанда пайдалықтың есепті нормасы (ARR),
орташа ... ... PN ... ... ... бөлу арқылы
анықталады. Инвестициялардың орташа көлемі капитал салымдарының бастапқы
сомасын екіге бөлу ... ... егер ... жоба ... ... ... мерзімі аяқталғанда есептен шығарылса, егер қалдық ... (RV) ... онда оның ... ... ... керек.
Басқаша айтсақ, (12) формула бойынша ARR көрсеткішін ... ... ... олардың кең тарағаны:
PN
ARR=—————————
½ * (IC+RV)
Бұл көрсеткішті жиі авансталған капитал рентабельділігінің коэффицентімен
салыстырады. Ол өз ... ... ... ... ... ... ұйымның таза пайдасын бөлу арқылы есептелінеді
(баланс- неттоның орташа нәтижесі). ARR – мен ... үшін ... ... де ... немесе жобалар түрлері, тәуекел деңгейі, жауапкершілік
орталары ... ... ... де ... тиімділіп коэффициентіне негізделген әдістің кемшіліктері
ақша ағындарының уақыт компоненттері ескерілмейді. Орташа жылдық пайдасының
сомасы ... ... ... айырмашылықты бұл әдіс жасамайды, бірақ
жылдар бойынша пайда сомалары қалқымалы ... ... ... ... ... көлемі және тағы сол сияқты аралығында іске асатын, ... ... ... ... арасында айырмашылықты жасамайды.
2. Нақтылы инвестициялық мысалдарды бағалау.
2.1 ЖШС « Аквадон» инвестициялық жобасы.
ТОО ... ... ... ... табиғи бұлақ ас суын өндірумен айналысады.
Кәсіпорын туралы ақпарат.
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, ... ... ... ... ... (3252) 751446
Кәсіпорын басшысы: Дугоев Валерий Астраханович.
ТОО ... ... бұл ... іске асыру үшін 2005 жылы
ұйымдастырылған. ТОО ... ... ... орналасқан, ол біздің
республикамыздың маңызды қалаларының бірі.
Жобаның жалпы тұжырымдамасы.
Жоба бойынша ұйым бұлақ ас суын 1,5 және 5,0 литр ... бар ... ... ... ... ... және құрамындағы тұздар бойынша ультрапрестік,
жұмсақ, гидрокарбанаты, кальциі бар ″Куаридон″ қайнар көзінің ... ... ... 1832м) ... және сатылуға ұсынылады. Оның
артықшылықтары: төлем дәрежелі минералдары бар-50 мг/л, ... ... ... ... ... ... Бұндай суды тамақ ... ... Бұл суды ... өмір сүре ... ... ... ... олардан үлкен балаларға құрғақ тамақтану тағамдарына қосуға
болады.
Жоба мақсаттары:
Бәсекеге қабілетті, ... ... ... ... ... ... шығара алатын кәсіпорын (мың бут.):
| Көлемі ... ... |
| ... л ... 1000 (0,10 ... ) ... 0,10 долл. ) ... |
| ... л ... 1000 ( 0,13 ... ... ( 0,14 ... ... |
| ... ... бір ... өндіруге кететін нақты шығындар көрсетілген
( жалпыдан 95% ... ... және ... ... ... ауыз су ... Қазақстанда әлі толығымен
дамыған жоқ. Бір адамға шаққандағы жылына ... су 3л, ... ... зерттеуі бойынша қажеттіліктері 17 л- ға дейін жетеді.
Басты бәсекелестер болып отандық өндірушілер табылады: ... ... ... ... ... ... тауар бағасы
төмен болады. Осыған байланысты сұраныстың болмауы қауіпі жоқ.
Жіберу бағалары ( ҚҚС қоспағанда):
| Көлемі ... ... |
| ... л бөтелкелері 0,234 ... ... ... ... |
| ... л бөтелкелер 0,530 ... ... ... ... ... ... ... жобаны іске асыру үшін - 435,71 мың доллар.
3 тоқсан жобаны іске ... үшін – 440,50 мың ... ... ... мың ... жұмыстары ... ... ... да инвестициялық ... ... ... нысанында қаржыландыру.
Займ атауы- несие.
Сома, мың долл- 876,21
Мерзімі, ай- 36
Пайыз мөлшерлемесі, %-15.
(мың долл)
| ... ... 1-ші 2-ші 3-ші ... |
| ... көлемі 2080 2140 2220 ... 1900 ... ... 1400 1502 1607 1715 ... ... 300 300 ... 300 300 ... салынатын 380 338 313 ... 73 ... ... ... 114 101,4 93,9 ... 21,9 ... ... 266 236,6 219,1 ... 51,1 ... ақша ... 414 401,4 |
| |
| ... (2) ... ... таза келтірілген құнды есептейміз. r=15%
NPV=-8762100 + 4140000 * 0,8696 + 3555000 * 0,5718 + 219000 * 0,4972=
-8762100 + 3600144 + 3035386 + 2590286 + 2032749 + 108886,8 = ... (6) ... ... инвестиция рентабельділігінің индексін есептеу:
PI= ( 4140000*0,8696 + 4014000 * 0,7562 + 3939000 * 0,6576 + 3555000 ... + 219000 * 0,4972) / 8762100 = ... IRR ... есептеуге қажетті мәліметтер:
| Тоқсан Ағын r=15% ... |
| |
|0 ... - 8762100 1314315 - ... ... 4357100 653565 ... ... 0 0 |
|0 |
|3 ... 4405000 660750 ... |
| ... ... + ... = ... Өтелу мерзімін (10) формула арқылы есептейміз.
Бірақ, бұл көрсеткішті кестеден де байқауға болады, яғни таза ақша ... ... ... 12093000 ... ... Бұл өз кезінде құйылған капиталдан
асып тұр. Олай болса, инвестицияның қайтарылу мерзімі 3-ші жылдың ... ... ... ... ... ... есептеу формуласы (12):
Таза пайданың орташа жылдың көлемі 1804,6 мың долл;
Капитал салымдарының орташа мөлшері: 4381050 долл.
18046000
ARR= —————— = 4,11 = ... ... ... « ...... ГЭС» ... жобасын бағалау
ерекшеліктері.
АҚ ″Балқаш – Энерго ... ... ... көлі ... ГЭС ... ... ... Жылдық
электроэнергия шығарылымы 810 млн. кВт/сағат.
Мекен – жайы:
Қазақстан Республикасы, Балқаш қаласы, ул. ... ... ... ... ... туралы ақпарат.
″Балқаш – Энерго ГЭС″ АҚ-н құру бойынша жоба арнайы ... ... ... ... ... ... ... жобада Балқаш көлінде ГЭС каскадасын ... ... ... ... ... ... 50%-ы, ... асырылды. Аяқталмаған
құрылыс объектілерінің сметалық құны 58 млн. доллардан көп.
Жоба мақсаты.
Жоба мақсаты-810 млн. кВт/сағ – электрэнергиясын өндіру деңгейіне шығу.
Нарықтар және ... ... ... ... аса ... деп айтуға
болады. Балқаш ГЭС-мен шығарылатын электрэнергиясына сұраныс бар деп ... АҚ ... - ... ... ... энергиясы мен қуатты
тасымалдау туралы" келісім шарт жасалынып қойған.
Сонымен қатар ... ... ... тасмалдау нұсқалары
қарастырылып жатыр. Бұл елде сұраныс бар және сатып алу бағасы жоғары. Ал,
бұл өз ... ... ... ... ... қалыптастырылады:
қаржылық міндеттемелер бойынша өтелетін қаражаттар жетіспеген жағдайда,
сыртқы нарыққа электр энергияның бір ... ... ... орнын толтыруға
болады.
Инвестициялар қажеттілігі.
| ... 1 2 3 4 |
|5 ... ... |
|( млн. ... 4,76 11,32 14,92 15,48 ... 58,24 ... ... Құны ... ... ... да ... ... капиталын ұлғайту ... ... (20%) ... және (80%) ... ... есебінен қаржыландыру
көзделіп отыр. Электр энергиясының тарифін әртүрлі етіп ұстауға ( ... ... саны мен ... ... ... ... болғандықтан
несиелендіру келісім шартының әртүрлі нұсқаларын ... ... ... ... ... нақтыланады.
Қайтарылу жылдары бойынша несие келесі ценариге ие:
| Пайыз мөлшерлемесі, Орта ... ... долл / кВт сағ. |
|% 0,01 0,02 0,03 ... 0,05 |
| ... 17,9 8,5 ... 5,4 ... — 10,0 7,3 ... 5,6 ... — 13,5 8,2 ... 6,0 ... — — 9,7 ... 6,4 ... ... бағасы.
А) (2) формула бойынша таза келтірілген құнды есептейміз. r=10,15,20,25.
(Мың.долл.)
| ... ... |
|1 2 3 4 5 ... ... 14499 25920 25758 21222 ... ... ... 7472 7472 7472 ... 7472 ... 4048 4048 4048 ... 4048 ... ... ... 2979 14400 14238 9702 ... ... ... 893,7 4320 4271,4 ... 2230,2 ... ... 2085,3 10080 ... 6791,4 5203,8 ... ақша ағындары 6133,3 14128 14014,6 ... 9251,8 |
| |
| ... ... + 6133300 ∕ 1,10 + 14128000 ∕ 1,10 * 1,15 + 14014600 ∕ ... 1,15 * 1,20 + 10839400 ∕ 1,10 * 1,15 * 1,20 * 1,25 + 9251800 ∕ 1,10 ... * 1,20 * 1,25 * 1,30 = ... + ... + 11168379 + 9232279,3 +
5712463,3 + 3750603 = -22800548
Б) (6) формула бойынша инвестиция рентабельділігінің индексін есептеу:
PI= (6133300 ∕ 1,10 + 14128000 ∕ 1,10 * 1,15 + 14014600 / 1,10 * 1,15 ... + 10839400 / 1,10 * 1,15 * 1,20 * 1,25 + 9251800 / 1,10 * 1,15 * ... 1,25 * 1,30) / 58240000 = 35439451 / 58240000 = ... IRR ... ... ... ... |ағын |R=10% |PV |R=15% |PV |R=20% |
|0 ... |8736000 ... ... |
|1 ... |2024000 ... |3036000 ... |4048000 |
|2 ... |3736000 ... |5604000 ... |7472000 |
|3 |640000 |64000 ... |96000 ... |128000 |
| | | |0,18 | |-0,27 | ... |R=25% |PV ... ... ... |
|16866666 |5060000 ... ... |9340000 ... |
|533333,33 |160000 |512000 ... | |0 |
1) ... ... ... 18400000
PV =37360000/1,1= 33963636
PV =640000/1,1= 581818,18
2) PV =-58240000/1,15= -50643478
PV =20240000/1,15= 17600000
PV =37360000/1,15= 32486956
PV 640000/1,15= 556521,73
3) PV ... ... ... ... ... ... =640000/1,2= 533333,33
4) PV = -58240000/1,25= -46592000
PV =20240000/1,25= 16192000
PV =37360000/1,25= 29888000
PV =640000/1,25= 512000
IRR=10%+0,18/0,18-(-0,27)*(15-10)= 12%
IRR=20%+-0,67/-0,67-0*(25-20)= ... ... Өтеу ... ( 10 ) ... ... есептейміз.
ДРР=58240000/13591775= 4,3 жыл
Д) Жобаның тиімділік коэффициентін есептеу формуласы (12 ):
Таза пайданың орташа жылдық көлемі 6825420
Капитал салымдарының ... ... ... ... ... Кәсіпорынның инвестициялық саясатын басқару.
Кәсіпорынның инвестициялық қызметі оның ұзақ мерзімді дамуына байланысты,
сондықтан ол арнайы инвестициялық саясатқа ... ... ... ... ... ... тиімдірек салып, жұмсап,
кәсіпорынның экономикалық беделдігін көтеру. Осы ... ... ... ... ... саясат кәсіпорынның жалпы қаржылық стратегиясы шаруашылық
қызметінің экономикалық беделділігінің өсуі мен оның ... ... ... ету ... оның ... және ... ... формасын таңдап, іске ... ... ... саясатын даярлау келесідей негізгі ... (1 – ... Оның ... және ... даму ... ... ... қызметінің жекелеген бағыттарының қылыптасуы. Бұл бағыттарды
даярлау келесі шешімдерді шешуге әзірленген: кезеңнің жеке ... ... ... ... анықтау; инвестициялық
қызметтің салалық бағытын анықтау (көп салалы шаруашылық ... ... ... ... ... ... регионалдық бағытын
анықтау. Оның ... және ... даму ... ... ... қызметінің жекелеген бағыттарының қалыптасуының
келешек кезеңдегі сатылардағы ... ... мен ... ... ... Инвестициялық нарық конъюнктурасы мен сыртқы ... ... және ... ... Бұл ... барысында инвестициялық
қызметтің жалпы және жеке инвестициялау формаларының ... ... ... ... ... ... ... мен
оны анықтайтын факторлар зерттеледі; кәсіпорын қызметіне байланысты, жеке
сигменттері аумағында ... ... ... конъюнктурасы
болжамдалынады.
3. Инвестициялаудың жекелеген объектілерін іздеу және оларды кәсіпорынның
инвестициялық ... ... ... ... ... бұл ... іске асыру барысында инвестициялық нарықтағы сұраныс
зерттеледі.зерттеуге жеке нақты инвестициялық жобалар мен ... ... ... ... ... ... ... толығымен сәйкес келу керек ( оның ... және ... ); ... етіп ... ... активтер түрлерінің
құрамын жаңарту жағдайлары мен шарттары қарастырылады ( техника, технология
және тағы сондай сияқты ).
4. Инвестицияның ... ... ... ету. ... ... объектілері экономикалық тиімділік позициясы зерттеледі.
Бұл кезде әрбір инвестициялаудың объектісі үшін ... ... ... ... ... ... бойынша тиімділікті
қамтамасыз ететін инвестициялық объектілер таңдалып алынады.
1 – сурет. Кәсіпорының нвестициялық саясатын ... ... ... ... ... ... деңгейін төмендетуді
қамтамасыз ету. Инвестициялық саясаттың бұл бағытын іске ... ... ... ... нақты инвестициялық объектіге тән тәуекелдерді бөлу және
бағалау. Бағалау нәтижелері бойынша жеке инвестициялық ... ... ... ... және ... ішінен тәуекелдің төмен
деңгейін қамтамасыз ететіндері ғана таңдалып алынады. ... ... ... ... ... қызметпен
байланысты қаржылық тәуекелдер де бағаланады. Бұл ... ... ... ... ... ... ұзақ ... тартумен
байланысты болғандықтан, бұлар кәсіпорынның ағымдағы міндеттемелері бойынша
төмен қабілетінің ... ... ... ... ... жобаларды қаржыландыру тартылған қаражаттар есебіне жиі
жүзеге асырылады, ал бұл ... ұзақ ... ... ... төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан инвестициялық ... ... ... инвестициялық тәуекелдер кәсіпорынның
табыстылығына, ... ... және ... ... ... ... болжау керек.
6. Инвестицияның өтімділігін қамтамасыз ету. Инвестициялық қызметті
орындау ... ... ... инвестициялық нарықты немесе
кәсіпорынның даму стратегиясының ... ... ... ... ... бойынша лезде күтілген табыс төмендеп,
тәуекелдер деңгейі көтеріліп, кәсіпорын үшін ... ... ... ... ... ... ... керек. Бұл жекелеген
инвестициялық бағдарламалар мен ... ... ... бас ... ... ... ... етеді. Осы мақсатта әрбір инвестициялау
объектісі бойынша инвестиция өтімділігінің деңгейі бағалануы тиіс. ... ... ... ... ... ... мен ... өтімділік критериі бойынша бөлінеді. Басқа шарттары бірдей
жобалардың ішінен өтімділік ... ... ... ... ... ... ресурсының көлемін анықтау және көздері құрылымы
оптималдау. Кәсіпорынның ... ... бұл ... іске ... көзделген көлемде инвестициялық қызметті іске асыруға қажетті
инвестициялық ресурстардағы жалпы қажеттіліктері болжанады; бұл ресурстарды
меншікті қаржы ... ... ... ... ... ... жағдайға байланысты инвестициялық қызмет үшін тартылған қаржы
қаражаттарының тартудың қажеттілігін анықтайды. Инвестициялық ресурстарды
қалыптастыру көздері ... ... ... меншікті және
тартылған қаржыландыру көздерінің арасында жекелеген кредитолар мен ... ... ... тепе-теңдігі сақталады. Бұл болашақ кезеңде
кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен ... ... ... қорғау
мақсатында жасалады.
8. Кәсіпорынның инвестициялық ... ... және ... ... ... ... мүмкіндігін, сонымен қатар жекелеген
инвестициялау объектілерінің инвестициялық тартымдылық ( инвестициялық
сапа) бағаларын есепке ... ... ... ... портфелі
қалыптасады ( нақты немесе қаржылық ... ... Бұл ... ... ... есепке алып оның қалыптасуының
қағидалары анықталады, ал одан ... ... ... ... ... және ... деңгейлері бойынша жалпы бағаланады.
9. Инвестициялық бағдарламаларды іске асырудың жолдарын қамтамасыз ету.
Келесілер ... ... ... ... іске ... қажет:
ең біріншіден, әрбір инвестициялық бағдарламаның іске асуының жоғары
белсенділігі жалпы кәсіпорынның экономикалық ... ... ... ... ... ... ... бағдарлама жүзеге асырылса,
соғұрлым пайда және амортизациялық төлемдер түрінде ... таза ақша ... ... ... іске асуы ... ... қолдану мерзімі қысқарады; соңында, инвестициялық бағдарламаның
тезірек іске асуы инвестициялық нарық ... ... ... ... ... ... бұзылуына байланысты инвестициялық тәуекел
деңгейінің төмендеуіне әсерін тигізеді.
Қорытынды
Мен өз курстық жұмысымды аяқтағанда, келесідей қорытындыларға келдім:
1. Инвестициялық жобалар ... ғана ... ... ... ... ... ... тиімді ( егер сол мемлекет шегінде жүзеге асса );
2. Инвестициялық жобаларды есептеудің бірнеше жолы бар. ... да ... ... ... ішкі саясатына байланысты болады;
3. Компания инвестициялауды өз қаражаты есебінен, әлде тартылған қаражат
есебінен жүзеге асыратынын анықтауы керек;
4. ... жоба ... ғана ... керек. Себебі, басқа да
альтернативті инвестициялық ... ... ... ... біреуін таңдауы қажет;
5. Әрбір жоба секілді, инвестициялық жоба өз ... ... ... ... ... осы ... ... немесе
оларға қарсы тұрудың жолдары мен әдістерін іздейді;
6. Инвестициялық жобаның қайтарылу мерзімі, менің ойымша, өте ... ... ... ... ... мерзімде салған ақша қаражаты оралатының
айқын білуі керек;
7. Инвестициялық жоба міндетті түрде компанияның жалпы экономикалық және
қаржылық саясаттарына сай ... ... ... ... екі ... инвестициялық жобаны талқыладым. Оның
біреуі ас суын өндірумен айналысады, ал ... ... көлі ... ГЭС ... ... ... келетін болсам, онда жалпы бұл екі жоба ұтымды. Алайда
инвестициялық тартымдылық және таза құн ... ... ... ... жоба ... болады. Ал инвестицияларды қажет етуіне
байланысты бірінші жоба ... ... ... Компания өз кезегінде екі
жобаны да қабылдады. Бірақ менің ойымша егер ... ... ... онда пайдасы көбірек, ал шығыны аздау болады.Өйткені бірінші
жоба бар жоғы тек компанияға пайда әкелетін еді, ал екінші жоба ... сол ... ... халыққа да өз үлесін қосар еді.
Біздің мемлекетіміз үшін инвестициялар өте ... және олар ... бір көзі ... келеді. Сондықтан инвестициялық жобалар экономикаға
да, мемлекетке де, компанияға да қажет.
Қолданылған әдебиеттер
1. Основы финансового менеджмента – И.А. ... – Киев : Ника – ... ... и ... ... вложений. Учебник/ Под. Ред.
Молякова Д.С. – М.: Финансы и статистика,1988
3. Финансовое планирование и контроль. Под ред. М.А. ... и ... пер. с ... А.Г. ... – 2-е ... М.: ИНФРА – М,1996
4. Финансовый менеджмент: Учебник/ под рад. В.С. Золоторева. Ростов Н/Д:
Феникс 2000
5. Финансовый менеджмент: Учебник/ под ред. ... – Н ИФРА – ... ... ... ... под ред. Н.Ф. ... – М: ... РЭЖ – 1998 - №3 стр.90
8. Бизнес и банки – 1998 - №6 стр.3
9. Финансы и кредит – 2004 - № 4 ... ...... – 2002 - №3 ... ... КазЭУ – 2004 - №2 стр. 58
12. Финансы – 2000 - №8 стр.50
13. Финансы – 2003 - №9 ... ... дело – 2004 - №1 ... РЦБК – 2000 - №5 ... Мир ... – июль 2004 – стр.13
17. Мир финансов – август 2004 - стр.35
18. Мир ...... 2004 – стр ... ... саясатының қалыптасу сатылары.
1. Оның экономикалық және қаржылық даму стратегиясына сәйкес кәсіпорын
инвестициялық қызметінің жекелеген бағыттарының қалыптасуы
2. Инвестициялық ... ... мен ... ... ... және жағдайларын ескеру
3. Инвестициялаудың жекелеген объектілерін іздеу және оларды кәсіпорынның
инвестициялық қызметі бағыттарына сәйкестігін бағалау
4. Инвестицияның жоғары тиімділігін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... төмендетуді
қамтамасыз ету
6. Инвестиция өтімділігін қамтамасыз ету
7. Қажетті инвестиция ресурсының көлемін ... және ... ... Кәсіпорынның инвестициялық портфелін бағалау және қалыптастыру
9. Инвестициялық бағдарламаларды іске асырудың жолдарын қамтамасыз ету

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нақтылы инвестициялық жобаларды бағалау73 бет
Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу93 бет
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
Арифметикалық амалдар26 бет
Ауызша есептеу тәсілдері20 бет
Ахмет Байтұрсыновтың мысал жанрын оқыту19 бет
Абстракциялықтан нақтылыққа көшу16 бет
Қысқа мерзімді активтер есебінің теориялық сұрақтарын және нақтылығын жоғарылатуға ұсыныстар беру67 бет
Әртүрлі елдерде әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың салыстырмалы талдауы (нақтылы мәліметтер бойынша)34 бет
Абай Құнанбаевтың өлеңдерін, қара сөздерін қазақ тілі сабағында пайдалану4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь