Машина жасау мамандығы


1. Машина жасау мамандығы

2. Шығармашылық берілістер

3. Машина жасау өндірісінің технологиялық
процестері

Қорытынды
1 Қолдану саласы
Осы стандарт ҚР 5.03.001.2004 МЖМБС негізінде əзірленген жəне 050712 –
Машина жасау мамандығы бойынша білім мазмұнына жəне бакалаврларды
дайындау деңгейіне қойылатын талаптарды белгілейді.
Стандарттың ережелерін көрсетілген мамандық бойынша мамандарды
дайындауды іске асыратын Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары өздерінің ведомстволық бағыныштылығына, ұйымдық-құқықтық нысандарына, оқыту түрлеріне қарамастан қолдануға жəне сақтауға міндетті.
2 Нормативтік сілтемелер
Осы стандартта келесі сілтемелер пайдаланылады ҚР МЖМБС 5.03.001-
2004 «Жоғары кəсіптік білім. Бакалавриат. Негізгі ережелеріне» № 1 өзгерістер енгізілген ҚР МЖМБС 5.03.001-2004 «Жоғары кəсіптік білім. Бакалавриат. Негізгі ережелері»;
ҚР МЖМБС 5.05.001-2005 «Жоғары оқу орнынан кейінгі жəне жоғары
білім беру оқу пəндерін кодтау жүйесі».
3 Анықтамалар мен қысқартулар
Осы стандартта Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына, ҚР
МЖМБС 5.03.001-2004 «Жоғары кəсіптік білім. Бакалавриат. Негізгі ережелері» жəне ҚР МЖМБС 5.05.001-2005 «Жоғары оқу орнынан кейінгі жəне жоғары білім беру оқу пəндерін кодтау жүйесіне» сəйкес қысқартулар, терминдер мен
анықтамалар қолданылады.
Оған қосымша ретінде ұсынылып отырған стандартта төмендегідей
қысқартулар пайдаланылады:
Машина жасау мамандығы бойынша бітірген түлекке машина жа-
сау бакалавры академиялық дəрежесі беріледі.
Түлектердің біліктілігі жəне лауазымдары Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің
бұйрығымен бекітіліген «Жетекшілердің, мамандардың жəне басқа да қызмет кер-
лердің біліктілік анықтамасына» сəйкес анықталады.
Машина жасау мамандығы бойынша бакалаврдың білік-
тілік сипаттамасы
6.1 Кəсіби қызметінің саласы
Бакалаврдың кəсіптік қызмет саласы, өндіріс, əскери-өнеркəсіптік кешені
мен бірге, барлық салалар: индустрия, транспорт жəне байланыс, коммуналдық
жəне ауыл шаруашылығы, білім беру мен тұтыну салалары болып саналады
6.2 Кəсіби қызметінің объектілері
Бітірушілердің кəсіптік қызметінің объектісі басқару органдары
1. www. Google kz

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 13 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Жоспар

1. Машина жасау мамандығы

2. Шығармашылық берілістер

3. Машина жасау өндірісінің технологиялық
процестері

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер
1. www. Google kz

МАШИНА ЖАСАУ МАМАНДЫҒЫ
1 Қолдану саласы
Осы стандарт ҚР 5.03.001.2004 МЖМБС негізінде əзірленген жəне 050712 –
Машина жасау мамандығы бойынша білім мазмұнына жəне бакалаврларды
дайындау деңгейіне қойылатын талаптарды белгілейді.
Стандарттың ережелерін көрсетілген мамандық бойынша мамандарды
дайындауды іске асыратын Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары
өздерінің ведомстволық бағыныштылығына, ұйымдық-құқықтық нысандарына, оқыту
түрлеріне қарамастан қолдануға жəне сақтауға міндетті.
2 Нормативтік сілтемелер
Осы стандартта келесі сілтемелер пайдаланылады ҚР МЖМБС 5.03.001-
2004 Жоғары кəсіптік білім. Бакалавриат. Негізгі ережелеріне № 1
өзгерістер енгізілген ҚР МЖМБС 5.03.001-2004 Жоғары кəсіптік білім.
Бакалавриат. Негізгі ережелері;
ҚР МЖМБС 5.05.001-2005 Жоғары оқу орнынан кейінгі жəне жоғары
білім беру оқу пəндерін кодтау жүйесі.
3 Анықтамалар мен қысқартулар
Осы стандартта Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңына, ҚР
МЖМБС 5.03.001-2004 Жоғары кəсіптік білім. Бакалавриат. Негізгі ережелері
жəне ҚР МЖМБС 5.05.001-2005 Жоғары оқу орнынан кейінгі жəне жоғары білім
беру оқу пəндерін кодтау жүйесіне сəйкес қысқартулар, терминдер мен
анықтамалар қолданылады.
Оған қосымша ретінде ұсынылып отырған стандартта төмендегідей
қысқартулар пайдаланылады:
Машина жасау мамандығы бойынша бітірген түлекке машина жа-
сау бакалавры академиялық дəрежесі беріледі.
Түлектердің біліктілігі жəне лауазымдары Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің
бұйрығымен бекітіліген Жетекшілердің, мамандардың жəне басқа да қызмет кер-

лердің біліктілік анықтамасына сəйкес анықталады.
Машина жасау мамандығы бойынша бакалаврдың білік-
тілік сипаттамасы
6.1 Кəсіби қызметінің саласы
Бакалаврдың кəсіптік қызмет саласы, өндіріс, əскери-өнеркəсіптік кешені
мен бірге, барлық салалар: индустрия, транспорт жəне байланыс, коммуналдық
жəне ауыл шаруашылығы, білім беру мен тұтыну салалары болып саналады
6.2 Кəсіби қызметінің объектілері
Бітірушілердің кəсіптік қызметінің объектісі басқару органдары,
кəсіпорындар мен ұйымдар, əскери-өнеркəсіптік кешені, индустрия, ауыл жəне
коммуналды шаруашылық, өндірістік жəне тұтыну салалары; мемлекеттік жəне
мемлекеттік емес меншік түріндегі ұйымдар;
6.3 Кəсіби қызметінің пəні
Бітірушілердің кəсіптік қызметінің пəні машина жасау кəсіпорындарының
технологиялық құрал-жабдықтары, құрал-саймандар, жабдық, жобалау шешім-
дері, автоматтандырылған кешендер, құрал-жабдықтарды жөндеу құралдары,
пайдалану құралдары, техникалық қызмет көрсету құралдары болып табылады.
6.4 Кəсіби қызметінің түрлері
050712 – Машина жасау мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кəсіби
қызмет түрлерін атқара алады:
- ұйымдастыру жəне басқару;
- өндірістік-технологиялық;

7 Білім берудің негізгі жалпыұлттық мақсаттары жəне мақсаттардың
иерархиясы (пəн циклінің мақсаты бойынша)
050712 – Машина жасау мамандығы бойынша бакалаврлар дайындаудың
білім беру бағдарламасының негізгі мақсаттары болып табылады:
- патриоттық, Қазақстан Республикасының халықтарының достығы рухын-
да, мəдени əдет-ғұрыптарға тəрбиелеу;
- бітірушінің жалпы адамзаттық, əлеуметтік-тұлғалық құндылықтарын
қалыптастыру;
- экологиялық, дене, этикалық, құқықтық мəдениетін, ойлау мəдениетін қа-
лып тастыру;
- бакалаврды тілдік даярлау;
- кəсіби пəндерді игеруге қажетті негізгі білімдерін қалыптастыру;
- кəсіби қызметінде жүзеге асыру үшін қажетті теориялық жəне тəжірибелік
білімдерін, біліктері мен дағдыларын қалыптастыру.
Жалпы білім беру пəндері циклінің мақсаты (ЖБП) – Қазақстан тарихын,
қазіргі
ақпараттық технологиялар, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы
ретінде шетел тілі мен орыс тілін, қоғамның əлеуметтік-экономикалық даму
заңды-
лықтарын білуі негізінде əлеуметтік-гуманитарлық білім беруді қамтамасыз
ету.
Базалық пəндер циклінің мақсаты (БП) – кəсіби білім негізі ретінде жара-
тылыстық-ғылыми, жалпытехникалық, экономикалық сипаттағы терең детілген
білімдерді қамтамасыз ету.
Кəсіптендіру пəндері циклінің мақсаты (КП) – Машина жасау саласында
терең теориялық білімдер мен практикалық тəжірибені қамтамасыз ету.
8 Оқу бітіруші түлектердің білім деңгейіне қойылатын талаптар
8.1 Жалпы білімділікке қойылатын талаптар
Оқу бітіруші түлекке тиістілер:
барлық белсенді өмірлік қызметінде жаңа біліммен өз бетімен шығар-
машылық дағдыға ие болу жəне қажеттілік, өз бетімен жетілдіру жəне
өздігінен
дамыту қабілеті болуы керек;

Page 10

ҚР МЖМБС 3.08.338-2006
6
қазіргі кезеңдегі ғылыми жəне практикалық тапсырмаларды қалыптас-
тыру жəне практикалық шеше білуі керек; арнайы орта білім орындарында оқы-
тушылық, зерттеу жəне басқару қызметтерін іске асыра білуі керек;
гуманитарлық мəдениетке ие болу, адамға, қоғамға, қоршаған ортаға, ой-
лау мəдениетіне қатысты реттелетін этикалық жəне құқықтық нормаларды білу
жəне ғылыми негізде өз еңбегін жүзеге асыра білуге;
ғылым мен техниканың тиісті саласында құзыретті болуға;
магистратура жəне аспирантурада ғылыми жұмысты жалғастыру үшін
қажетті ғылыми зерттеулер жүргізу жəне ұйымдастыруға дағдылануы керек.
8.2 Əлеуметтік-этикалық құзіреттілігіне қойылатын талаптар
Оқу бітіруші түлекке тиістілер:
түсінігінің болуы керек: ғылыми, философиялық жəне діни дүние құрылмы
туралы суреттемелер адамның өмірінің негізгі мəні, бағыты жəне мағынасы,
этикалық жəне рухани байлығы туралы; тұлғаны əлеуметтік жағынан қарастыру,
əлеуметтік көрсетулерінің негізгі заңдылықтары мен реттеу түрлері туралы,
əлеуметтік қоғамдармен топтары туу табиғаты туралы, əлеуметтік процестердің
түрлері мен нəтижелері; билік пен саяси өмірдің негізі туралы саяси қарым-
қатнаспен процесстер туралы, саяси субъекттер туралы, қоғамның жəне əртүрлі
əлеуметтік топтардың өмірінде саяси жүйелерінің мəні мен ролі, халықаралық
саяси өмірінің процесстері туралы; адамзат тарихиның негізгі дəуірлері жəне
олардың хронологиясы туралы; ақыл ойдың мəні туралы, оның санасыздық ара
қатынасы, адамдар қызметі мен қатынасы кезінде мінез-құллқында өзін өзі та-
нуы мен ақыл ойдың рольдері туралы;
түсінуі керек: өркениеттің дамуы кезінде ғылымның ролі, ғылым мен
техниканың ара қатынасын; адамның рухани жəне тəн, биологиялық жəне
əлеуметтік бастамалардың өз ара қатынасының мəні; адам мен табиғаттың өмір
сүруіндегі қарама-қайшылықтарды; психиканың негізгі механизмдері, тұлғаның
қалыптасуындағы жасанды жəне табиғи факторлардың қатынасы, эмоция мен
еркіндіктің, қажеттіліктер мен мотивтің мəні, адамның мінез-құлқындағы ақыл
ойдың жəне санасыздық аспектілерінің ролін; адамның өмір қызметіндегі
мəдениеттің ролін; адамдық тұлғаның жəне маман дайындауды қалыптастыруда
дене тəрбиесінің ролін;
білуі керек: мəдениеттің формалары мен типтері, негізгі мəдени-тари-
хи орталықтар жəне əлем аймақтары, олардың даму заңдылықтары, Қазақстан
мəдениеті тарихы, оның əлемдік мəдениет жүйесіндегі жəне өркениет тарихын-
дағы орны; негізігі тарихи даталар, фактілер, оқиғалар, тарихи ғұламалар
аттары;
адам мен азаматтың еркіндігі жəне құқықтары, Қазақстанның құқық жүйелері
жəне құқық қорғау заңдары негіздері; дене мəдениеті негіздері, жəне адамның
салауатты өмір салты принциптерін;
ұйымдастыра алуы керек: адамға психологиялық сипаттама, оның темпе-
раменті мен ерекшеліктерін сипаттауды; мəдениет жетістіктерін
бағалау;тарихи
өткен күнге қатысты құндылыққа жатқызылатын мəселелер жөнінде өзінің по-
8.3 Экономикалық жəне ұйымдастыру-басқарушылық құзіреттілігіне қойы-
латын талаптар
Оқу бітіруші түлекке тиістілер:
білуі керек: Машина жасау саласына қатысты Қазақстан Республикасының
заңдарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы-қарарларын; Машина жа-
сау саласында халықаралық ынтымақтастықтың негізгі принциптері мен бағыт-
тарын; өнеркəсіп салаларында кəсіпорындардың дамуы; өндірістік процес-
ті ұйымдастыру негіздері – кəсіпорынның өндірістік құрылымы, мамандану
түрлері, өндіріс типтері, өндірістік цикл мен оның құрылымы, ағымдық
өндірісті
ұйымдастыру; өндірістік қызметті ұйымдастыру; өндірісті техникалық дайындау-

ды ұйымдастыру негіздері; өндіріске техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
негіздері; шығарылатын өнімнің техникалық бақылауын ұйымдастыру;
түсінуі керек: кəсіпорынның ресурстарын пайдалану ерекшеліктерін,
ондағы негізгі кəсіпорын қорлары мен айналым қаржыларын бөлу
ерекшеліктерін;
еңбек рыногын дамыту заңдылықтарын; рынок жағдайларында шығындарды ес-
керу ерекшеліктерін; еңбек өнімділігін арттыру принциптері, еңбекақыны
белгі-
леу ерекшеліктерін; кəсіпорындағы жоспарлық жұмыс негіздерін;
ұйымдастыра алуы керек:өнімнің өзіндік құны мен еңбек сыйымдылығын
есептеуді, өндіріс түсімі мен рентабельділігін; қаржы ресурстары мен қаржы-
ландыру көздері ұғымдарын пайдалануды; кəсіпорынның қаржы-экономикалық
қызметінің негізгі көрсеткіштерін талдауды; өндірістік бағдарлама мен
өндірісті
қуатты белгілеуді; өнімнің бəсекеге қабілетін қамтамасыз ету үшін
өндірістік-
шаруашылық қызметті талдауды;
дағдысы болуы керек: шығынның калькуляциялық статьяларын есептеуді,
мазмұнын, есепке алу; өнімнің техникалық-экономикалық тиімділігін есептеу
мен өндірістің экономикалық тиімділігі көрсеткіштерін анықтау; кəсіпорынның
бизнес-жоспарын əзірлеу; есепке алу мен есеп беруді жоспарлау; еңбек пен
еңбекақыны жоспарлау; өнімнің өзіндік құнын, өндіріс түсімі мен рентабель-
ділігін жоспарлау; инвестициялық жобаны жоспарлау мен бағалау; қоршаған ор-
таны қорғау бойынша шараларды, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды жос-
парлау.
8.4 Кəсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптар
Оқу бітіруші түлекке тиістілер:
түсінігі болуы керек: механизмдер, тораптар мен бұйымдарды класси-
фикациялау туралы; статика жəне динамика; тұрақты жəне синусойдалдық
тоқтардың электрлік тізбектері, үш фазалы электр тізбектері, магниттік
тізбек-
тер туралы; ұқсастық жəне өлшемділік теориялары əдістері, классикалық өлшеу

Page 12

ҚР МЖМБС 3.08.338-2006
8
жүйелері, таңдап бақылау теориясы туралы; машина жасаудың тарихи дамуы ту-
ралы; объектілер мен атрибуттар, схемалар мен жүйелерде, басқару
жүйелерінде,
концептуалдық үлгілер, мəліметтер базасының тілдері, реляциондық үлгілер,
интерфейстердің мəліметтер базасын ұйымдастыру туралы;
түсінуі керек: бөлшектерге қойылатын талаптар, жұмысқа қабілеттілік
критерилері оған əсер ететін факторлар; байланыстар реакциялары, тегіс жəне
кеңістік жүйелерінің күш тепе-теңдігі шарттары, нүктелердің жұптасу теория-
сын, нүктелер мен қатты денелер қозғалысын; өзекті мəселелер, механикалық,
жылу техникалық жəне электрлік шамаларды бақылау, өлшеу құралдары мен
əдістемелерін;
білуі керек: механизмдерді жобалау негіздерін, оларды əзірлеу кезең-
дерін; ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Модель - аналогтың конструктивті шешімін талдау
Сапалы инженер маманды даярлаудың өзекті мәселелері
Экскаватор машинисті
Қабылдау бөлімі бағдарламасы
Автокөлік жасауда қолданылатын материалдар
Тісті беріліс бөлшектерін жөндеу
Шәкәрім университетінің қысқаша тарихы
Кәсіптік білімнің электрондық оқулықтарын құрастырудың функционалдық – модульдік технологиясы
Техносферадағы тіршілік қауіпсіздігі.өндіріс ортасының қолайсыз факторларының жіктелуі
Машина жасау технологиясының даму бағыттары
Пәндер