Қаржылық жал есебі

ЖОСПАР

I ТАРАУ. Қаржылық есеп берудің элементтерін белгілеу, мойындау және өлшеу.
1.1. Қаржылық есеп берудің элементтері.
1.2. Ағымдағы активтерді анықтау мен оларды жіктеу.
1.3. Есепте кассалық операцияларды жүргізу мен көрсету тәртібі.

II ТАРАУ.
2.1. Есеп айырысудың қолма.қол ақшасыз түрі.
2.2. Ағымдағы жал.
2.3.Лизингтік жалға алу.

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
I ТАРАУ. Қаржылық есеп берудің элементтерін белгілеу, мойындау және өлшеу.
1.1. Қаржылық есеп берудің элементтері.
Қаржылық есептер мәмілелер мен басқа оқиғалардың қаржылық нәтижелерін оларды экономикалық сипаттамаларына сәйкес кең ауқымды категорияларға қалыптастырып, көрсетеді. Мұндай кең ауқымды категориялар деп қаржылық есептердің элементтерін атайды. етеді.
Қаржылық есеп берудің элементтерін белгілеу, мойындау және өлшеу.
Қаржылық есеп берудің элементтері. Қаржылық есептер мэмілелер мен басқа оқиғалардың қаржылық нәтижелерін оларды экономикалық сипаттамаларына сәйкес кең ауқымды категорияларға қалыптастырып, көрсетеді. Мұндай кең ауқымды категориялар деп қаржылық есептердің элементтерін атайды.
Субъектінің қаржылық жағдайын бағалаумен тікелей байланысқан элементтер бухгалтерлік баланста көрсетілген активтер, міндеттемелер мен меншікті капитал болып табылады. Кірістер мен шығыстар - кірістер мен шығыстар жайлы есеп беруде субъектінің көрсеткіштерін өлшемімен тікелей байланысқан элементтер. Ақша қозғалысы туралы есеп беруді жэне меншікті капиталдағы өзгерістер жайлы есеп беруді бухгалтерлік баланс элементтерінде болған, кірістер мен шығыстар, өзгерістер туралы есеп элементтері көрсетеді.
Субъектінің қаржылық жағдайы бағасына тікелей байланысты элементтер болып активтер, міндетемелер мен меншікті капитал табылады.
Активтер - болашақта табыс әкелетін, кұлдық бағасы бар, өткен операциялар немесе оқиғалар нәтижесінде алынған мүліктік және жеке мүліктік емес игіліктер мен құдықтар. Бұл ресурстар ұйыммен бақыланады. Активте бекітілғен болашақ экономикалық пайда - ақша түсіміне немесе баламаларына тура немесе жанама енетін әлеует.
Активке айналған болашақ экономикалық пайда мыналардың нәтижесінде алынуы мүмкін:
Г) егер актив жеке немесе субъект өткізетін дайын өнім (тауар, жұмыс, қызмет көрсету) өндірісінде басқа активтермен үйлесіп пайдаланылса;
2) басқа активтерғе айырбасталса;
3) міндеттемелерді өтеу үшін қолданылды;
4) субъектілерді меншіктеушілер арасында бөлінеді.
Міндеттеме - өткен операциялар немесе оқиғалар нәтижесінде пайда болған және құндық бағасы, жеке тұлға немесе үйым пайдасына белгілі бір әрекет етуші, мүлік беруге, жұмыс орындауға, ақша және басқасын ,төлеуге, әлде өтеу экономикалық пайдалы активтің кемуіне немесе ресурстың жылыстауына әкелетін белгілі бір іс-қимылдан қағыс қалуға міндеттілік.
Міндеттемелерді өтеу былайша атқарылады:
1) ақша төлеумен;
2) басқа активтерді берумен;
3) кызмет көрсетумен, жұмыс орындаумен;
4) бір міндеттемені екіншісіне ауыстырумен;
5) міндетемелерді жарғы капиталына аударумен;
Меншікті капитал (таза актив) - міндеттемелерді есептен шығарғандағы актив.
Акционерлік қоғамдардың бухгалтерлік балансында меншікті капитал, бөлінбеген табыс, бөлінбеген табыс есебінен пайда болған резервтік капитал, сондай-ақ меншікті капиталды колдауды қамтамасыз ететін түзетуді көрсететін сома, акционерлер салған қаражат ретінде сынып тармақтарына бөлінеді. Бұл тұжырымдамалар басқа субъектілерге де сай келеді.
Қаржы-шаруашылық қызметін бағалаумен тікелей байланысқан қаржылық есеп беру элементтері мыналар:
1) кірістер - меншіктеушілердің салымына байланысы жоқ, меншікті капиталдың көбеюіне әкелетін активтің немесе олардың құнының артуы, не болмаса міндеттеменің азаюы түріндегі есепті кезең ішіндегі экономикалық пайдаиың өсуі.
2) шығыстар - меншіктеушілер арасындағы бөлуге байланысы жоқ. Меншікті капиталдың кемуіне жетелейтін, активтердің немесе олардың құнының азаюы, не болмаса міндеттеменің ұлғаюы түрінде есепті кезең ішіндегі экономикалық пайданың азаюы.
Қаржылық есеп элементтерін мойындау, тану - мойындаудың мынандай критерийлерін қанағаттандыратын және элементті айқындауға сәйкес келетін баптың нәтижелері туралы сепке немесе бухгалтерлік балансқа кіргізу процесі:
1) бапқа байланысты кез келген болашақ экономикалық пайданы субъект алады немесе жоғалтады деген ықтималдық бар;
3) объектінің сенімді өлшенетін құны немесе бағасы бар.
Қаржылық есеп элементтерін бағалау - ақшалай соманы анықтау тәсілі, ол бойынша активтер мен міндеттемелер қаржылық есептерде мойындалады және мыналар бойынша бағаланады:
• бастапқы бағасымен. Активтер оларды сатып алған кезде қол жеткен тараптардың келісімі мен белгіленген ағымдағы кұны бойынша немесе төленген ақшалай қаражат сомасында: міндеттемелер - міндеттемеге айырбасталып немесе кей жағдайлардағы белгілі бір шарттармен алынған (мысалы, салықтар) түсім сомасы бойынша жағдайлардың қалыпты тоғысуы кезінде міндеттемелерді орындау үшін төленетін ақшалай қаражат сомасы бойынша көрсетіледі.
• ағымдық қүнымен. Активтер есепте сол немесе соған ұқсас актив енді ғана сатып алынған жағдайда төленуге тиісті ақшалай қаражат сомасы бойынша көрсетіледі, міндеттемелер оларды өтеу үшін талап етілетін ақшалай қаражаттың дисконтталмаған сомасы бойынша көрсетіледі;
• өткізудің (өтеудің) ықтимал құнымен. Активтер сатудан алынуы мүмкін ақшалай қаражат сомасы бойынша көрсетіледі. Міндеттемелер - оларды өтеу үшін талап етілетін ақшалай қаражат;
• дисконтталған құн. Активтер субъектінің қалыпты қызметі барысында активтерді генерациялауға тиісті ақшалай қаражат болашақ түсімнің дисконтталған құны болып танылатын ағымдағы құны бойынша;
• баланстық құнымен. Активтер мен міндеттемелердің бухгалтерлік баланста көрсетілетін құны
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. "Бухгалтерлік есеп жоне крржылык, есеп беру туралы" 2002 жылгы 24 маусымдагы Қазақстан Республикасының №309-1/ заңы.
2. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республи-
касындагы аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылгы 20 қараиш-
дагы №20 заң күші бар жарлыгы (2001 жылгы 15 қарашадагы
өзгертулер жоне толықтырулармен).
3. "Салық жонв бюджеткв төленетін басқа да міндетті төлемдер
туралы " 2001 жылгы 12 маусымдагы №209-11 Қазақстан Респуб-
ликасының салық кодексі.
4. Қазақстан Республикасы Президентінің "Акционерлік қогамдар
туралы " 1998 жылгы 10 шілдедегі №2811 заң күші бар жарлыгы.
5. Бухгалтерлік есеп стандарттары. Қазақстан Республикасының
Үлттық комиссиясы. — Алматы, 1996-2003 ж.
6. Халықаралық қаржылық есеп беру стандарттары. (аудармашы
Тарусина В.И.), - М., 1998.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Қаржылық жал есебі»
тақырыбы бойынша
Орындаған:
______________
Қабылдаған:
.
ЖОСПАР
I ТАРАУ. Қаржылық есеп ... ... ... ... және өлшеу.
1.1. Қаржылық есеп берудің элементтері.
1.2. Ағымдағы активтерді анықтау мен оларды жіктеу.
1.3. Есепте кассалық операцияларды жүргізу мен көрсету тәртібі.
II ТАРАУ.
2.1. Есеп ... ... ... ... Ағымдағы жал.
2.3.Лизингтік жалға алу.
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
I ТАРАУ. Қаржылық есеп ... ... ... мойындау және өлшеу.
1.1. Қаржылық есеп берудің элементтері.
Қаржылық есептер мәмілелер мен басқа оқиғалардың қаржылық ... ... ... ... кең ... категорияларға
қалыптастырып, көрсетеді. Мұндай кең ауқымды категориялар деп ... ... ... ... есеп берудің элементтерін белгілеу, мойындау және өлшеу.
Қаржылық есеп берудің элементтері. ... ... ... ... оқиғалардың қаржылық нәтижелерін оларды экономикалық сипаттамаларына
сәйкес кең ... ... ... ... Мұндай кең
ауқымды категориялар деп қаржылық есептердің элементтерін атайды.
Субъектінің қаржылық жағдайын бағалаумен ... ... ... ... ... активтер, міндеттемелер мен
меншікті капитал болып табылады. ... мен ... - ... ... ... есеп ... субъектінің көрсеткіштерін өлшемімен тікелей
байланысқан элементтер. Ақша қозғалысы туралы есеп беруді жэне ... ... ... есеп ... ... баланс элементтерінде
болған, кірістер мен ... ... ... есеп ... ... ... бағасына тікелей байланысты элементтер
болып активтер, міндетемелер мен меншікті капитал табылады.
Активтер - болашақта табыс ... ... ... бар, ... немесе оқиғалар нәтижесінде алынған мүліктік және жеке мүліктік
емес игіліктер мен ... Бұл ... ... бақыланады. Активте
бекітілғен болашақ экономикалық пайда - ақша ... ... ... ... жанама енетін әлеует.
Активке айналған болашақ экономикалық пайда мыналардың нәтижесінде
алынуы мүмкін:
Г) егер актив жеке немесе субъект ... ... өнім ... ... ... өндірісінде басқа активтермен үйлесіп пайдаланылса;
басқа активтерғе айырбасталса;
міндеттемелерді өтеу үшін қолданылды;
субъектілерді меншіктеушілер арасында бөлінеді.
Міндеттеме - ... ... ... оқиғалар нәтижесінде пайда
болған және құндық бағасы, жеке ... ... үйым ... ... ... етуші, мүлік беруге, жұмыс орындауға, ақша және басқасын ,төлеуге,
әлде өтеу экономикалық пайдалы ... ... ... ... ... белгілі бір іс-қимылдан қағыс қалуға міндеттілік.
Міндеттемелерді өтеу былайша атқарылады:
ақша төлеумен;
басқа активтерді берумен;
кызмет ... ... ... ... ... ... жарғы капиталына аударумен;
Меншікті капитал (таза актив) - міндеттемелерді ... ... ... ... ... ... ... табыс, бөлінбеген табыс есебінен пайда болған резервтік капитал,
сондай-ақ меншікті капиталды колдауды қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... ... ... тармақтарына бөлінеді. Бұл
тұжырымдамалар басқа субъектілерге де сай келеді.
Қаржы-шаруашылық қызметін ... ... ... ... ... ... мыналар:
кірістер - меншіктеушілердің салымына байланысы жоқ, меншікті капиталдың
көбеюіне әкелетін активтің ... ... ... ... не ... ... ... есепті кезең ішіндегі экономикалық пайдаиың
өсуі.
шығыстар - меншіктеушілер арасындағы бөлуге байланысы жоқ. ... ... ... ... немесе олардың құнының азаюы, не
болмаса міндеттеменің ... ... ... ... ішіндегі экономикалық
пайданың азаюы.
Қаржылық есеп элементтерін мойындау, тану - ... ... ... және ... ... сәйкес келетін
баптың нәтижелері туралы сепке немесе бухгалтерлік балансқа кіргізу
процесі:
бапқа ... кез ... ... ... ... ... ... жоғалтады деген ықтималдық бар;
объектінің сенімді өлшенетін құны немесе бағасы ... есеп ... ... - ... ... анықтау тәсілі, ол
бойынша активтер мен міндеттемелер қаржылық ... ... ... ... бағаланады:
бастапқы бағасымен. Активтер оларды сатып ... ... ... ... ... мен ... ... кұны бойынша немесе
төленген ақшалай қаражат ... ... ... ... немесе кей жағдайлардағы белгілі ... ... ... салықтар) түсім сомасы ... ... ... кезінде міндеттемелерді орындау
үшін төленетін ақшалай ... ... ... ... қүнымен. Активтер есепте сол немесе соған ұқсас актив енді ғана
сатып алынған ... ... ... ... ... сомасы бойынша
көрсетіледі, міндеттемелер оларды өтеу үшін талап ... ... ... ... ... ... (өтеудің) ықтимал құнымен. Активтер сатудан алынуы мүмкін ақшалай
қаражат сомасы бойынша ... ... - ... өтеу үшін ... ... ... құн. Активтер субъектінің қалыпты қызметі барысында
активтерді генерациялауға ... ... ... ... ... құны ... танылатын ағымдағы құны бойынша;
• баланстық құнымен. Активтер мен ... ... ... ... ... активтерді анықтау мен оларды жіктеу.
Бухгалтерлік есеп стандарттарына тұжырымдамалық негізіне ... ... ... - ... ... ... ... бар мүліктік және
мүліктік емес ... мен ... ... ... ... ... - ... ақшалай қаражат түсіміне тікелей немесе
жанама, болуы ықтимал салым.
Болашақ экономикалық пайда, егер актив:
а) ұйым өткізетін ... өнім ... ... ... ... басқа активтермен қосылып немесе жеке қолданылса;
ә) ... ... ... ... өтеу үшін пайдаланылса;
г) ұйымның меншіктеушілері арасында бөлінсе алынуы мүмкін.
«Қаржылық есеп беруді ұсыну» 30 ... еееп ... ... ... Ұзақ ... (пайдалану мерзімі бір жылдан астам), бұларға
мыналар жатады:
материалдық емес активтер (лицензиялық ... ... ... ... ... ... да ... емес активтер);
негізгі құралдар (жер, ғимараттар мен үйлер, ... мен ... ... ... да ... ... мерзімдік инвестициялар (еншілестерге, ... ... ... заңдык тұлғалар);
ұзақ мерзімдік дебиторлық ... ... ... ... ... ... ... мен оның еншілес, тәуелді ... ... ... ... ... топ ішілік
операциялар ... ... ... ... ... ... лауазымды тұлғаларының дебиторлық берешегі, басқадай ... ... ... Қысқа мерзімдік (ағымдағы). Оларды қолдану мерзімі - бір жылдан
кем. Бұлар:
қайта ... мен ... ... ... ... қорлар;
жыл ішінде есептен шығарылуы мүмкін болашақ кезендер шығыны;
ақшалай қаражат;
егер ол баланстық ... ... ... ағымдағы құнын көрсеткен қысқа
мерзімдік қаржылық инвестициялар;
- есепті уақыттан санағанда бір жыл ... ... ... ... ... сатып алғаны үшін аванстық төлемдер; алуға арналған
шоттар; ... ... ... ... мен олардың еншілес
тәуелді және бірлесіп бақыланатын ... ... ... топ ... нәтижесінді пайда болған дебиторлық берешек; акционерлік қоғам
лауазымды адамдарының дебиторлық берешегі; басқа да ... ... ... кассалық операцияларды жүргізу мен көрсету тәртібі.
Ақшалай қаражатты басқару қаржы рыногындағы өте ... ... ... мәнге ие. Бәсекеге қабілеттілік технологиялық процестерді
заманға сай жаңғырту мен одан әрі даму үшін ... ... ... ... ... ... қаражатпен олардың баламаларын дұрыс ашып көрсету
мен сыныптау компанияның ... дәл ... үшін ... ... қозғалысы туралы есеп» 4 бухгалтерлік есеп
стандартында ақшалай қаражат кассадағы және ... ... ... ... белгіленген. Ақшалай қаражат қозғалысы - олардың операциялық,
инвестиңиялық және қаржылық қызметінің нәтижесіндегі ... ... ... ... ... ... 7 ... есеп беру
стандарттарына сәйкес ақшалай қаражатқа қолма-қол ақша мен ... ... ... кіреді.
Кассадағы ақшалай қаражатты сақтау, жұмсау және есептеу тәртібі есеп
саясатына сәйкес шаруашылық ... ... ... ... ... ... ережелері белгіленген.
Касса - бұл ақша сақталуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... ішкі жағынан жабылады, сейфтің
және темір шкафтың кілттері кассирде сақталады, ал кілттердің көшірмелері
мөрленген пакетте кәсіпорын ... ... ... ... үшін ... ... жауапкершілік көтеретін кассир кассалық
операцияларды жүргізеді. Кассирді ... ... ... ... ... ... оны ... операцияларды жүргізу тәртібімен
таныстыруға міндетті және толық жеке жауапкершілік жайлы шарт ... ... ... міндеттері мен жауапкерпгіліктері
әкімшілік өкілі мен кассирдің қолымен бекітіледі. Кассир болмаган ... ... ... ... шарт ... бухгалтер қассалық
операцияларды атқарады.
Кәсіпорындар өздерінің есеп шоттарынан қолма-қол ақша алады, ... үшін ... банк ... ... ... ... чек жаза отырып,
онда талап етілетін соманың тағайындалуын ... ... ... ... ... және т.б.) көрсетуге міндетті. Қолма-қол ... үшін ... ... ... ала талап етілген сомаға тапсырыс жолдайды.
Кассалық операцияларды құжаттық ресімдеу мен есептеу. ... ... ақша ... соң бас бухгалтер немесе өкілетті
тұлға қол қойған кірістік кассалық ордермен (ККО) (ф. № КО-1) (5.1. ... ... ... ... ... ... үшін қолмен өңдегенде
де, ақпаратты компьютерде өңдегенде де қолданылады. Кірістік ... ... ... бір ... жазады, оған бас бухгалтер
немесе ... ... және ... қол ... ... ... ... және шығыстық кассалық құжаттарды тіркеу журналында
тіркеледі және ақша тапсырушының қолына беріледі, ал ордер кассада қалады.
Субъектілер заңдар ... ... ... ... ... ... жасауға рұқсат беріледі. Шетелдік қолма-қол валюта
есебі ... ... ... есебі» 9 БЕС-ға сәйкес 452 шотта өтеді.
Валютаньщ әр турі бойынша атқарылған ... ... ... жеке ... ... ... ... қаперде ұстаған жөн.
Шетелдік валютаға қатысты бағамдық айырмалар теңге ... ... (Э/ш ... теңге бағамы өскен (Дв44 Кдзі) жағдайда көрсетіледі.
Шетелдік ... ... ... ... жазбалар операция
атқарылған күнгі ҚР ұлттық банкінің бағамы бойынша саналған ҚР валютасымен
бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетілуі тиіс.
Кассадағы ақшаның кірісі мен ... ... ... кассалық
есептердің корреспонденттелетін шоттар тұрғысынан күн сайын ... ... бір рет ... ... ... №1 журнал-ордерге (шығыс) және
№1 тізімдемеғе (кіріс) жазылады.
II ТАРАУ.
2.1. Есеп айырысудың қолма-қол ақшасыз түрі.
Өзіндік ... бар және ... ... ... ие, ... ... ... әрбір субъект Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі
Басқармасьгаың 2000 ж. 2 ... №266 ... ... ... ... шот ашу, ... жэне жабу тәртібі туралы
нұсқаулық» Қаулысына сәйкес бос ... ... ... мен есеп ... ... ... корреспонденттелетін немесе жинақ шоттарын ашады.
Ағымдық және жинақ шоттары - жеке және заңды ... ... ... және өкілдіктерінің) банктік шоттары.
Корреспонденттік шоттар - банктік операциялардың жекелеген түрлерін
атқаратын банктер мен ... ... ... ... ... ... субъектілерге корреспонденттік шоттар Ұлттық
банктің операцияларға лицензиясы бар болса ғана ашылады.
Банктік шоттар банк шоты ... ... ... ... корреспонденттік шоттард ашқан кезде банк ... ... ... ... клиенттің клиентке немесе үшінші
тұлғаларға тиісті ақша сомасын ... ... ... ... ... ... шот шартында қарастырылған (ҚР АК 747 бап) ... ... ... міндеттенеді.
Банктік шотты ашу үшін клиент банкке мынадай құжаттар ұсынады:
1. Қазақстан Республикасьшьщ Заңды тұлғалары - резиденттер мен ... ... ... мен ... бөлушілердің (басшының, бас ... ... ... бар ... және ... ... дана мер ... салықтық есепке (СТТН) қойылған фактісін растайтын салық қызметі
органы берген құжаттың түпнұсқасы;
мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту ... ... ... туралы куәлік, статистикалық карточка), уәкілетті ... ... ... ... ... мен өкілдіктер үшін - Қазақстан Республикасы заңды ... ... ... ... берген сенімхаттың көшірмесі;
жарғының (жекелеген бөлімшелер үшін - ... ... ... не ... ... үлгі ... ... фактісін растайтын құжат;
банк белгілеген үлгідегі өтініш.
Бірінші қол қою ... ... ... ... бас
бухгалтерде. Банктік шотқа субъектке хабарланатын нөмір ... және ... ... барлық құжаттарға қойылады.
Ағымдағы шотқа оның иесіне тиесілі төлемдерінің ... ... ... кызмет көрсетулерді, материалдық кұндылықтарды өткізуден түскен
түсімдер, банкте несие алу және т.б. түседі.
Ағымдағы шоттан жабдықтаушылардың алынған тауарлық-материалдық қорлар
үшін ... ... ... ... есеп ... ... ... және шаруашылық қажеттіліктерге қолма-қол ақша
беру ... ... ... ... есептеп жазу немесе есептен шығару
жәніндегі операцияларды шоттың ... ... ... ... ... немесе олардың (жабдықтаушылардың, мердігерлердің төлем құжаттарын
төлеу) келісімімен, шаруашылық істері жөніндегі алқаның, ... ... ... ... шешімі бойынша даусыз тәртіппен ... ... ... ... ... қаражат жеткіліксіз
немесе мерзімінде төленбеген барлық құжаттар қаржы ... ... ... ... ... үшін банк шартпен белгіленетін мөлшерде
және тәртіппен сыйақы ... (ҚР АК 751 ... ... ... ... жасалады:
724 «Ағымдық шоттағы ақша» шот кредиті
Клиент банктік ... ету ... ... ... ... үшін ... жағдайлармен, тәртіппен (ҚР АК 744 бабы) төлейді. Мұндайда
мынадай бухгалтерлік жазба жасалады:
821 «Жалпы және әкімшілік ... шот ... ... ... ... шот ... ... есеп айырысуды ұйымдастыру Қазақстан Республикасының
1998 ж. 29 маусымдағы №237-1«Төлемдер мен ақша аударымдары туралы» Заңына,
Қазақстан Республикасы ... ... ... 2000 ж. 25 ... ... ... территориясында төлемдік құжаттарды қолдану мен
қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ... ... ... ... және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының «Қазақстан
Республикасы территориясындағы банктік шот ашпай, қолма-қол ақшасыз ... ақша ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2000 ж. 25 ... ... мен оған ... ... банк ... қолма-қол ақшасыз төлем
жүргізу Ережелерін бекіту туралы» атты қаулысына сәйкес жүзеге ... ... және ... ... ... ақшасыз есеп айырысудың
мынандай негізгі формалары ұсынылады:
Төлем тапсырмасы.
Чек.
Вексель.
Төлемдік талап-тапсырма.
Аккредитив.
Инкассолық өкім, ... ... ... мен ... ... ... банктің құқықтық-нормативтік актілерімен белгіленген басқа да ... мен ... ... ... ... ... шартпен немесе
келісіммен белгіленеді.
Төлем тапсырмаларымен есеп айырысу дегеніміз - ақша ... ... ... бенефициар (ақшалай қаражатты алушы)
пайдасына ақша ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсететін алушы-банкке белгіленғен формадағы
(5.7-сызбасы) бланкпен ... ... ... ... ... ... ... атауды, негізінде ақша аудару
атқарылатын кұжаттың нөмірі мен ай-күні, жылын, ... ... ... ... ... ... Ұлттық банкі
басқармасьшың 2000 ж. 16 мамырындағы №195 қаулысына сай - төлемнің ... ... ... ... ... ... деректемелерді толтырғанда
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 1999 ж. 15 ... ... ... ... ... - ... ... сыныптауышты қолдану ережелері» атты ... ... ... ... ... ... кодтау құрылымы цифрлық және
әріптік рәміздер жүйесінің көмегімен құрылған.
I - ақша ... ... ... ... - ... ... бар немесе Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес құрылған зандық және жеке ... ... ... ... ... ... сауда және басқа ресми
өкілдіктер; резидент емес - Қазақстан ... ... одан ... ... ... және жеке ... ... «резидент»
түсінігінде көрсетілмеген филиалдар мен өкілдіктер); II - ақша жіберушінің
экономика секторы (0-9) 1-кесте);
- бенефициардың ... ... ... экономикасы секторы;
V, ҮІ, ҮИ - валюта мен бағалы металдардың коды; VI - операция түрлері;
VII - төлем сипаты; VIII - төлемдерді ... ... ... ... ... қойғаны үшін
жауапкершілікті төлем бастаушысы көтереді.
Жоғарыда аталған құжаттарға сәйкес ... ... ... ... ... сай ... резиденггіктің белгісі
көрсетіледі және мынандай тәртіппен койылады:
«1» - резидент
«2» - резидент емес.
Сонымен қатар субъектінің ұйымдастыру түріне (мемлекеттік, мемлекеттік
емес); ... ... ... ... ... бюджет, өзін-
өзі қаржыландыру); ... ... ... ... ... ... ... немесе қаржылық емес қызмет көрсету) ... ... тек қана ... валютамен ақша аудару туралы өкініште
көрсетіледі және ақ шетінде халықаралық стандарттарға сәйкес «Валюта» ... ... ... емес есептеулер немесе көрсетілген қызметпен
жұмыстарға алдын ала ... ... ... ... ... емес ... ақша ... кезде, банк ақша
жіберуші болған жағдайларды есептемегенде, ақша жіберуші кызмет ... ... ... ... ... ақша аудару туралы
өтінішті ұсынады.
Мұндай өтініш қызмет көрсететін банк-алушыға ақша ... ... ... төлем тапсырмасы болып табылады.
Төлем тапсырмасы ақша аудару өтінішті банк ... ... ... он ... күн ... қабылдайды. Сонымен қатар ... ... ... растайтын құжаттар тіркеледі.
Төлемдік талаптар-тапсырмалармен есеп айырысуда бенефициар (қаражатты
алушы) банкке тиелген өнім, орындалған жұмыс, көрсетілтен қызмет үшін төлеу
туралы ақша ... ... бар, ... ... растайтын құжаттар
негізінде ұсынылатын есептік құжат береді. ... ... ... ... ... және ... талап-тапсырмалары тізілімін
(5.9, 5.10-сызбалары) ұсынады ол бенефициардың барлық деректемелерін толық
толтырылуын тексеріп, оны ақша жіберушінің ... ... есеп ... ... акцепт! (келісімі) бойынша немесе
акцепсіз атқарылады. Төлемдік талап-тапсырмасын ... ... ... төлеуге қарсылығын оған қызмет көрсететін банк төлемдік талап-
тапсырма алғаннан бастап үш ... куні ... ... ... ... ... ... тиісті қолдар ... ... ... ... ... оны ... ... банкке
тапсырады.
Инкассолық өнім акша өндіру туралы сот шешімдері, ... мен ... ... сот бұйрыгы бойынша берілетін орындау
қағазының ... ... ... ... ... ... осы ... негізділігін растайтын
көшірмелерді косып, ... ... пен ... ... ... ... өкімдері, оларға растаушы кұжаттар тір-келмейді,
бюджеттік сыныптауыш код пен операция түрі көрсетіледі, акша ... банк ... ақша алу үшін ... өнім ақша ... банкісіне үш дана болып, ... ... - төрт ... ... дегеніміз - шарт бойынша контрагенттің пайдасына клиенттің
тапсырмасымен берілетін банктің шартты ақшалай міндеттемесі, ол бойынша
аккредитив ... банк ... ... ... ... немесе
аккредитивте көзделген кұжаттарды ... ... ... ... ... ... басқа банкке мұндай ... ... ... ... тұлгалармен келісім бойынша белгіленген мерзімде немесе
кунделікті оған узінді көшірме (5.12 сызба), яғни банк ... ... ... ... ... ... көшірмесін береді. Үзінді
көшірмелерде Қазақстан Республикасының Ұлттык банкісінің 22.07.04 ... ... ... жеке шотынан алынатын үзінді көшірменің оньщ
банктік шоты бойынша ақша қозғалысы ... ... ... ... ... ... ... қаулысымен белгіленген деректемелер
болуы керех. Мұнда негізіне сүйеніп, ақшалай қаражаттың ... ... ... ... ... ... көрсетіледі.
Банк ақшалай-есеп құжаггарьш өзі жүргізген банк шоттары операцияларын
дәлелдеу үшін ... ... ... ... ... тексереді
жэне қате табылса, бүл жайында бірден банкке ... ... ... мен және ... қызмет туралы шартпен белгіленген мерзімде
наразылық білдіруге болады.
Банктік шоттардағы ... ... ... үшін ... ... ... Үлгі жоспарының 4 бөлігі шоты
арналған. Ағымдық шоттағы ... ... үшін 441 ... ... ұлттық валюта ақша» шоты қолданылады. Бұл
шоттың ... ... ... ... ... ал ... бойынша - азаюы
көрсетіледі. Банктің ақтаушы құжаттармен тіркелген үзінді ... ... ... ... ... ... ... көшірмелердің 441 шот кредит!
бойынша №2 журнал-ордерғе 441 шот дебет! бойынша эр түрлі журнал-орд ерл ... ... ... ... дэл болу ... жэне бақылау қажеттілігін
ескере отырып, №2 журнал-ордерге қосымша№2 тізімдеме жүргізіледі, ... ... ... сома ... ... ... ... жэне өңделеді, яғни сомалармен қатар шот корреспонденциялары
жасалады.
441 шот бойынша субъектінің есеп шотына түскен сома ... есеп ... ... тапсырмасы немесе төлемдік
талаптапсырма, чек бойынша есептен шығарылған сома көрсетіледі:
Есеп шотта деп ... ... ... ... мен ... ... ... банктерде арнайы шоттарды қаржы ұстайды. Бұл
қаражатты есептеу үшін 42 ... ... ... ... шоты»
қарастырған. Бұл шоттың бөлімшелері - накты ақша ... ... ... ... қамту үшін кызмет етеді.
«Аккредитивтегі ақша»
«Чек кітапшаларындағы ақша»
«Карт-шоттардағы ақша»
«Банктегі басқа да шоттардағы ақша».
Есептесулердің аккредитивтік нысаны - бұл ... мен ... ... қалалармен есеп айырысу нысанының бірі, бұл жағдайда есеп айырысу
құжаттарыньщ төлемі сатып алушының банк ... осы ... үшін ... ... есебінен жабдықтаушыньщ банк ісінде жүзеге асырылады.
Аккредитив сатып ... ... банк ... ... қаражаты есебінен
қойылады. Аккредитив бір гана жабдық-таушымен есеп ... үшін жэне ... ... тауарлар мен қызметтер ғана төленеді жэне ... ... Оньщ ... ... ақша ... ... етілмейді.
Аккредитив мерзімін сатып алушы 25 күн шегінде, кей жағдайларда жабдықтау
шарттары бойынша қажет болса, жабдықтаушының банкінде ... ... ... ... банк басшысының ру_қсатььмен 45 күнге дейін белгілене
алады. Әдетте жабдықтаушы мен төлеуші арасындағы шартты ... ... ... төлеу тауарлар үшін үсынылған шоттар тізілімі (реестр)
бойынша атқарылады. Аккредитив мерзімі өткен соң төлемге рүқсат етілмейді.
Банктегі ... жабу ... ... ... өтуі ... ... одан әрі қолданудан бас тартуы.
Сатып алушының өнімі бойынша.
2.2. Ағымдағы ... ... ... объектілерінің құнына жалға беруде:
122-125/2 «Жалға берілген негізгі құралдар» шот дебеті
122-125/1 «Меншікті құралдар» шот кредит!; -180000
э) есепті кезең (аи) үшін ... ... ақы ... ... шот ... - ... ... төленетін ақы бойынша ҚҚС сомасына:
334 «Басқадай» гаоты дебеті
633 «Қосылған құн салығы» шот дебеті; - ... ... ... ... ... ... ... амортизация
есептелді:
845 «Басқадай» шот дебеті
131-134 «Негізгі құралдардың тозуы» шот кредиті; - 1200
г) есепті ... (аи) ... ... ... төленетін ақы:
441 «Ағымдық шоттағы ақша», 451 «Кассадағы қолма-қол ұлттық валюта»
шоттар ... ... шот ... - ... ... ... соңында:
• кіріс жиынтық табысты арттыру үшін ... ... ... негізгі емес іс-эрекеттен түскен кірістер шот кредиті
571 «Жиынтық табыс (залал)»; (3000x3 аи) шот кредиті - ... ... ... ... ... үшін ... ... «Жиынтық табыс (залал)» шот дебеті
845 «Басқадай» негізгі емес іс-эрекет ... (1200*3 аи) ... - 3600 е) жал ... ... соң негізгі құралдар жалға
берушіге қайтарылады: ... ... ... ... шот дебеті
122-125/2 «Жалға берілген негізгі құралдар» шот кредиті - 180 000
Жалга алушыда:
а) ... ... ... ... ... құнына:
001 «Жалға алынған негізгі құралдар» шот дебеті — 180000
ә) есепті кезең (аи) үшін ... ... ... ... ақы
есептелді 821 ... жэне ... ... шот дебеті, ... ... ... ... ... ... шығындар»
687 «Басқадай» шот кредиті; - 1200
б) жол проценті ... ... ... ақы есептелді:
831 «Сыйақы бойынша шығындар» шот дебеті
684 ... ... шот ... - ... ... ... ақы ... басқасы) ҚҚС сомасына:
331 «Өтелетін қосымша құн салығы» шот дебеті
687 «Басқадай» шот кредиті; - 450
г) ҚҚС есебіне ... ... құн ... шот ... ... ... құн салығы» шот кредиті; - ... ... ... есепті кезең (аи) үшін ... ... ... 684 ... сыйақы», 687 «Басқадай» қредиторлық берешек
441 «Ағымдық шоттағы ақша», 451 ... ... ... шот қредиті; - 3450
д) жыл соңында ағымдағы жал шығындары ... ... ... ... ... ... (залал)» шот дебеті
831 «Өтелетін шығындар»; (1800 х 3 аи) шот кредиті - 11400
е) жал ... ... соң ... ... ... ... ... «Жалға альшған негізгі құралдар» шот кредиті - 180000
Қаржыландырылатын жал.
Жалга берушіде: бү,рын пайдалануда болған негізгі қүралдарды ... ... ... ... құны есептен шығарылады:
842 (805) «Негізгі құралдардьщ істен шығуы ... ... ... ... ... шот кредиті; ә) бұрын ееептелген тозу
сомасы есептен шыгарылады: 131-134 ... ... ... шот ... ... құралдар» шот кредиті;
б) берілген негізгі құрал объектілерінің келісілген ... ... ... шот ... (705) «Істен шыққан негізгі қүрадцардан түскен кіріс» шот кредиті;
в) ... жал ... ... ... ... ... шот ... «Болашақ кезеңдер кірісі» шот кредиті;
г) жалға төленетін ақы ҚҚС сомасына:
334 «Басқадай» шот дебеті
633 «Қосылған құн салығы» шот ... ... ... ... жал проценті есепті кезең кірісі ... 611 ... ... ... шот ... ... ... акциялар мен кірістердің дивиденті» шот кредиті;
д) ... ... ... жал ... ... ... ақша», 451 «Кассадағы қолма-қол ұлттық ... ... 334 ... ... ... 332 ... ... шот
кредиті;
е) есепті кезең соңында:
... ... ... үшін ... ... шығарылады
571 «Жиынтық табыс (залал)» шот дебеті
842 «Негізгі құралдардың істен шығуы бойынша шығындар» шот кредиті
* ... ... ... үшін ... есептен шығарылады:
722 «Негізгі құралдардың ... ... ... табыс»,
724 «Акция бойынша дивиденттермен сыйақы түріндегі ... шот ... ... ... ... шот кредиті.
Жалга алушыда:
а) жалға алынган негізгі құралдардың келісілген (келісімшарттық)
құнына:
122-125/2 «Ұзақ мерзімді жалға алынған негізгі ... шот ... «Жал ... шот кредиті;
э) жалға алынған негізгі құрал объектілері бойынша амортизацияны
есептелді:
821 «Жалпы жэне ... ... шот ... ... ... қызметті) өткізу жөніндегі шығындар» шот дебеті
131-134/2 «Үзақ мерзімге жалға альшған негізгі қүралдардың тозуы» шот
кредиті;
б) жал ... ... ... ... ақы ... ... түріндегі шығындар» шот дебеті
684 «Төленентін сыйақылар» шот ... ... ... ақы (жал ... + жал ... ... дебеті:
331 «Өтелетін қосымша қүл салығы» шот дебеті
683 «Жал ... шот ... ... берешеқті өтеу үшін жал төлемі аударылады:
683 дебет, «Жал міндеттемелері», 684 «Өтелетін ... ... ... ақша»; 451 «Кассадағы қолма-қол үлттық ... ... жьш ... жэне ... ... ... жылдық табысты
кеміту үшін есептен шығарылады: 571 «Жиынтық табыс (задал)» дебет!
831 ... ... ... ... жал ... ... соң негізгі қү_рал объектісі барлық төлеу ... ... ... алушының меныіігіне көшеді:
... ... ... негізгі құралдар» шот дебет!
122-125/2 «Ұзақ мерзімге жалға алынған негізгі құралдар» шот кредит!
• тозу сомасына:
131-134/2 «Ұзақ ... ... ... ... ... ... дебет! 131-134/1 «Меншікті негізгі құралдардың тозуы» шот кредит!.
2.3. ... ... ... ... - ... ... ... берушінің) белгілі бір
сатушьщан алдын-ала келіеімді ... ... ... бүл ... ... (лизинг сатушыға) мүліктің құнын төлеу қүқығымен бірге, төленетін
ақымен беру!. Негізгі қүралдарға ... ... ... да жэне ... ... ... заттар, сондай-ақ қү-нды қағаздар мен табиғи
ресурстар (ҚР АК 566 б.) ... ... бола ... Лизинг келісім
шартына сэйкес твленуге жататын мезгіл-мезгіл төлемдер шарт жасасқан
сәттегі (ҚР АК 540 б.) баға ... ... ... ... ... ... амортизациялауды ескере отырьш, есептелуі мүмкін.
Лизинг құкылық жағынан ҚР-ның 5.07.2000 ж. «Қаржылық лизинг» ... ... ... ... ... 565-572 б; 17 «Жал ... есеп стандарттарымен, ҚР-ның 5.07.2000 ж. № 75-ІІ ... ... ... ... заңнамалык актілеріне өзгерістер мен
толықтьфулар енгізу туралы» Заңымен реттеледі.
Лизинг көбіне үш немесе одан да коп ... ... ... ... ... алушы жэне сатушы. Алайда мэміле екі ... де ... ... алушы/жабдықтаушыдан өзіне қажетті құралдарды тауып, лизинг
беруші сатушьщан сатып алынатын зат жайлы келіседі.
Салық кодексінің 74 б. 1 т. сэйкес ... ... ... ... шарт бойынша қаржылық лизинг болып табылады, егер мына ... ... ... кул ... (228 б.) ... ... ... негізгі қү_ралдар беру жэне (немесе) негізгі
құралдарды кесімді баға бойьшша алу күкығы ... ... ... ... мерзімі негізгі құралдардың пайдалы қызмет ету мерзімінен
артса;
лизинг алушы мүлікті ... ... ... ... ... ... ... негізгі кұрал қүны лизинг шарты
жасалған сәтте анықталады. Мұндай мәміле осы ... иесі ... ... ... ... қүралдарды сатьш алуы ретінде, ал
лизингтік төлемдер - лизинг ... ... ... ... төлем болып
табылады, есептеледі.
Лизингтік жалдама мынандай топтар бойынша жіктеледі:
1. Жалға алынган мүлікке байланысты:
а) таза ... ... - ... ... ... етудің барлық
шығьгадарьп лизинг алушы өзіне алады;
ә) толық ... ... - ... ... ... техникалық қызмет жасаудь
және объектіні пайдалануға байланысты ... да ... ... ішінара лизинг шарты кезінде - лизинг берушіге мүлікке ... тек ... ... гана жүктеледі.
2. Қаржыландыру түрі бойынша:
а) қауырт - бір рет жалга алу;
ә) жаңартылатын (револьверлік) 1 мерзім өткен соң шарт ... ... ... ... ... ... тікелей лизинг - мүлікті дайындаушы немесе иесі оны ... ... ... ... ... лизинг - мүлікті тапсыру үшінші тұлға арқылы жасалады;
б) кеп жақтар катысатын лизинг (жеке-жеке ... ... ... объектісін сатып алуга қажетті соманың бірен-сараңын гана қамтамасыз
етеді. Эр жерден кредиторлардың жэне лизинг берушінің ... ... ... ... өтелім дэрежесіне байланысты:
а) толық немесе толық өтеуге жуық болса - лизингтік шарттың іс-әрекет
ету мерзімі ішінде мүліктін ... ... ... жуық амортизациясы болады;
ә) түгел өтелмейтін лизинг - шарттьщ іс-эрекет ету мерзімі ішінде
жарым жартылай, ... ... ... жэне ... тек ... ғана өтеледі.
5. Өтелімдік тұргысынан Караганда:
а) каржылық лизинг;
ә) Іпү-гыл ... ... ... секторына қарай:
а) ішкі;
ә) еыртқы.
Лизинг операцияларының есебі
Лизинг ... ... ... ... ... ... 22 б. ... сэйкес жүргізіледі. Есеп тэртібі 17 «Жал есебі»
бухгалтерлік есеп стан-дарттарымен, оларға эдістемелік үсыныстармен жэне ... ... ... ... ... ... қүны 12 000,0 мың теңге
жабдыққа төлемақы төлеп, сатып алады. Пайдалы қолдану мерзімі 10 жыл ... ... ... ... ... ... ... жабдық береді.
Проценттік мөлшерлеме 21% бодып белгіленген. Жал мерзімі ... соң ... ... ... ... Жал ... ... үшін мынадай формуланы
қолдануға болады:
к - жаодық к}шы (І2 Ікю,ц»
N - дроценттік мөлшерлеме (20% : 12 аи ... - ... ... саны (10 жыл х 12 аи ... лизинг берушіде
Лизинг есебі Қазақстан Республикасының «Қаржылық лизинг ... ... ... ... берушінің бухгалтерлік есебінде лизингке ... ... ... ... есептеледі.
ә) лизинг алушыда
Лизинг алушының бухгалтерлік балансьшда тиісті жал төлемдері
міндеттемелер ... ал ... ... ... ... ... жалға
алудың алғашкы мерзімінде міндеттемелер әдетте мулік құнына тең болады.
Осылайша, ... ... ... ... ... ... - ... іс-
эрекет түрі, ал мүлік түрінде инвестициялдау ақшалай ... ... ... ... ... өйткені лизингке берілетін
мүліктің меншікті иесі болып лизинг беруші
ҚОРЫТЫНДЫ
Есептің берешек және алашақ ... ... ... есеп ... үшін мына әдістерді: күмәнді қарыздар бойынша резервті құру, сатылған
өнімдер, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер көлемінен пайыз ... ... ... ... әдістерін қолданылынады.
Қоюшы ұйымдар өз өнімдері мен тауарларын жөнелтілген өнімдер т.б. үшін
ақшаның түсінетіндігіне ... ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты ұйымдар дайын өнімдері (тауарлар, жұмыстар,
қызметтер) сату есебінен болашақтағы ... ... жабу ... ... ... ... белгіленген мерзімде жабылмаған
(төленбеген) және ... ... ... ... ... ... жабу үшін ... сомасын есептеуге екі түрлі
қолданылады.
Біріншісі, сатылған өнімдер, орындалған ... ... ... ... ... ... пайыз құру әдісі бойынша
өткен кезеңдегі берешектер ... ... ... және берешектердің
сенімсіз қарыздары сомасы ... ... ... ... ішіндегі
пайыздық үлесін анықтау арқылы құрылады.
Екіншісі, ашрттарды мерзіміне қарай ... ... ... ... жабу ... қарай классификациялық топтарға бөліп, күмәнді
қарыздар бойынша болжау пайызын шығару арқылы шоттардағы сомалар ... ... ... есеп жоне ... есеп беру туралы" 2002 жылгы 24
маусымдагы Қазақстан Республикасының №309-1/ заңы.
2. Қазақстан Республикасы ... ... ... аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылгы 20 қараиш-
дагы №20 заң күші бар жарлыгы (2001 жылгы 15 ... жоне ... ... жонв ... ... ... да міндетті төлемдер
туралы " 2001 жылгы 12 маусымдагы №209-11 Қазақстан Респуб-
ликасының салық кодексі.
4. Қазақстан ... ... ... ... " 1998 ... 10 ... №2811 заң күші бар ... Бухгалтерлік есеп стандарттары. Қазақстан Республикасының
Үлттық комиссиясы. — Алматы, 1996-2003 ж.
6. Халықаралық қаржылық есеп беру ... ... В.И.), - М., 1998.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арагон ЖШС МЫСАЛЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ64 бет
Банктік тәуекел түрлері. функционалдық тәуекел: стратегиялық, технологиялық5 бет
Банктің қаржылық тұрақтылығын талдаудың теориялық аспекттері29 бет
Бухгалтерлік есеп стандартына түсініктеме4 бет
Коммерциалық банктің қаржылық сенімділігін бағалаудың ақпараттық жүйесі72 бет
Компанияны басқарудағы қаржылық есептілік9 бет
Компанияның қаржылық стратегиясы4 бет
Кәсіпорында қаржы ресурстарын пайдаланудың экономикалық тиімділігін анықтау, қаржының құралу көздерін, төлемдік қабілеттілігімен, қаржылық тұрақтылығын талдау59 бет
Кәсіпорында қаржы-шаруашылық қызметін зерттеу және оны жақсарту жолдарын ұсыну76 бет
Кәсіпорындарды қаржылық сауықтыру47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь