Баланстан тыс шоттардагы операциялардың есебі


§ 1. Жалға берілген негізгі қүралдардын және жауапты сақтауға қабылданган тауарлы.материалдық қүндылықтардың есебі
§ 2. Өңдеуге қабылданған материалдардын және консигнацияға (комиссияга)
§ 3. Монтаждау үшін қабылданған құрал.жабдықтардын есебі
§ 4. Қатаң есеп беру бланкілерінің есебі.
§ 5. Төлем және міндеттеменің қамтамасыз етілуін есептеу
§ 6. Тұргын.үй қорларының, сыртқы ауласы жақсы жабдыкталган объектілердің және басқа да осыган үқсас объектілердің тозу сомасын есептеу
Субъект негізгі құралдарды келісім-шартгың негізінде ағымдағы жалға беруге құқылы. Жалға алушы жалға берілген негізгі қүралдардың қозғалысы мен колда барын 001 "Жалдағы негізгі құралдар" деп аталатын баланстан тыс шотта жүргізеді. Егер де жал шарты бойынша жасалған келісім-шарттың жағдайы қаржыландырылатын жал шартына сәйкес келсе, онда жалмен байланысты операция баланстык шоттардың 12 - "Негізгі қүралдар" бөлімшесіндегі (121-125 шотгарында), "Үзақ мерзімді жалдағы негізгі құралдар" деген 2-ші субшотында жүреді.
001 шоты бойынша әрбір жалға берілген негізгі құралдардың объекті келісім-шартта анықталған бағада жалға берушінің берген инвентарлық нөмірі бойынша жүреді. Егер де жалға берілген негізгі кұралдар шетелде болса, онда оның есебі 001 шотының жекеленген түрінде жүреді. Біз төменде ағымдағы жал бойынша шаруашылық операцияларын келтіреміз (жалға алған кәсіпорында).
Жалға алынған негізгі кұралды есептеу үшін жу рналға тіркейді, ал ол теменде келтірілген.
'ХЖауапты сақтауга кабылданган тауарлы-материалдык қүңдылықтардьщ есебі.
Субъект келесі жағдайларда тауарлы-материалдық запастарды жауапты сақтауға қабылдап алуына болады: жабдықтаушылардан алынған запастар, егер де олар занды негізде төлеуден бас тартса; жабдықтаушылардан теленбеген күндылықтар алынған, келісім-шартқа сәйкес толық төленгенше жұмсалуына тыйым салынғандар; басқа да себептер бойынша жауапты сақтауға кабылданған құндылыісгар. Ерекшелік ретінде субъект сатып алушынынтөлеген, әрі колхатымен сақтауға рәсімделген запастарды жауапты сақтауға қабылдай алады, егер де сатып алушьшарға байланыссыз себептері болса. Жауапты сактауға қабыдданған тауарлы-материалдық запастардың есебі төлем-есеп айырысу құжаттарындағы қарастырылған бағада жүреді және бұл операциялар 002 - "Жауапты сақтауға кабылданған, тауарлы-материалдық құндылықтар" шотында есепке алынады. Біз төменде 002 баланстан тыс шот бойынша шаруашылық операцияларын келтіреміз.

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 15 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


15 Тарау БАЛАНСТАН ТЫС ШОТТАРДАГЫ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ЕСЕБІ
*-.. Әрекет етіп тұрған заң ережелері бойынша баланстык шоттарда есепке
алу мүмкіндігі жок кейбір объекттердіЛсондай-ак субъекттіңіуақытша
сақтауында тұрған және оған жатпайтын қүндылыктардыҮжалға берілУен негізгі
құралдар, жауапты сақтауға және өңдеуге алынған.материалдар^^срсыміііа есеп
пен бақылауды талап ететін активтерді (қатаң есеп беру бланкілері, төлем
кабылеггілігі жок дебиторлық қарыздарды кәсшорынның зиянына жатқызу немесе
есептен шьц^ару) есепке алу үшін баланстан тыс шоттар арналған.
[ Баланстан тыс шоттарда есеп есеп жүргізушіліктің жаРі_ж^ЩС\_ бойынша
жүреді, онда жазба бір жақты ^өрсетіледі, келісім-шартта, шот-фактурада
(инвойста), актіде көрсетілген баға бойынша бағаланады және де ол баға
есепке қабылдау үшін негіз болып табылады. Баланстан тыс есепке алынған
активтер мен міндеттемелер меншікті активтері, міндетгемелері.табыстарыжәне
шығыстары үшін белгіленген мерзіммен бірдей тәртіпте түгендеуге жатады.
Осы тарауда келтірілген баланстан тыс шоттарының кодтары шартты болып
келеді, сондықтан олар мысал ретінде ғана келтірілген. Шаруашылык.жүргізуші
субъекттер өздерінің жұмысшы шоттарының жоспарын әзірлеген кезде, сонымен
бірге баланстан тыс шоттарды да белгілеп бекітеді. Енді біз мүмкін болатын
баланстан тыс шоттардың есебін карастырып көрейік.
§ 1. Ждлға берілген негізгі қүралдардын және жауапты сақтауға
қабылданган тауарлы-материалдық қүндылықтардың есебі
V Жалгага берілген негізгі кұралдардын (агымдағы немесе оперативтік
жалга) есебі. Субъект негізгі құралдарды келісім-шартгың негізінде ағымдағы
жалға беруге құқылы. Жалға алушы жалға берілген негізгі қүралдардың
қозғалысы мен колда барын 001 "Жалдағы негізгі құралдар" деп аталатын
баланстан тыс шотта жүргізеді. Егер де жал шарты бойынша жасалған келісім-
шарттың жағдайы қаржыландырылатын жал шартына сәйкес келсе, онда жалмен
байланысты операция баланстык шоттардың 12 - "Негізгі қүралдар"
бөлімшесіндегі (121-125 шотгарында), "Үзақ мерзімді жалдағы негізгі
құралдар" деген 2-ші субшотында жүреді.
001 шоты бойынша әрбір жалға берілген негізгі құралдардың объекті
келісім-шартта анықталған бағада жалға берушінің берген инвентарлық нөмірі
бойынша жүреді. Егер де жалға берілген негізгі кұралдар шетелде болса, онда
оның есебі 001 шотының жекеленген түрінде жүреді. Біз төменде ағымдағы жал
бойынша шаруашылық операцияларын келтіреміз (жалға алған кәсіпорында).
Жалға алынған негізгі кұралды есептеу үшін жу рналға тіркейді, ал ол
теменде келтірілген.
'ХЖауапты сақтауга кабылданган тауарлы-материалдык қүңдылықтардьщ
есебі.
Субъект келесі жағдайларда тауарлы-материалдық запастарды жауапты
сақтауға қабылдап алуына болады: жабдықтаушылардан алынған запастар, егер
де олар занды негізде төлеуден бас тартса; жабдықтаушылардан теленбеген
күндылықтар алынған, келісім-шартқа сәйкес толық төленгенше жұмсалуына
тыйым салынғандар; басқа да себептер бойынша жауапты сақтауға кабылданған
құндылыісгар. Ерекшелік ретінде субъект сатып алушынынтөлеген, әрі
колхатымен сақтауға рәсімделген запастарды жауапты сақтауға қабылдай алады,
егер де сатып алушьшарға байланыссыз себептері болса. Жауапты сактауға
қабыдданған тауарлы-материалдық запастардың есебі төлем-есеп айырысу
құжаттарындағы қарастырылған бағада жүреді және бұл операциялар 002 -
"Жауапты сақтауға кабылданған, тауарлы-материалдық құндылықтар" шотында
есепке алынады. Біз төменде 002 баланстан тыс шот бойынша шаруашылық
операцияларын келтіреміз.
Жауапты сактауға кабылданған тауарлы-материалдық запастарды есептеу
үшін екі аналитикалық есеп журналын пайдаланады, олар 531-532 б.
келтірілді. -■
ҚаШаруашылык СомаШоттар
-топерашіяларының сы, корресп
армазмүны тенгонденші
№ е ясы
дебкре
ет дит
1 2 3 4 5
1 Жабдықтаушылардан 2000002
алынған 00
материалдар,
оларды төлеуден
кәсіпорын заңды
түрде бас тартқан
жағдайда.
Материалдар
жауапты сактауға
қабылданған
2 Төленбеген 3000002
кұндылықтар 00
жауапты сакгауға
алынды,
келісімшарттын
шарты бойынша
толык төленгенге
дейін олардың
жұмсалуына тыйым
салынған
3 Баска да себептері2600002-
бойынша жауапты 00
сақтауға
қабылданған
кұндылыктар
4 Сатып алушылар 6000002
төлеген, тиісті 00
кұжаттарьшен
рәсімделген, бірак
уақытша
жабдықтаушы-кәсіпо
рындардақалдырылга
н
тауарлы-материалды
к құндылыктар
(сатып
алушы-кәсіпорындар
ға байланысты емес
себептерІ бойынша)
5 Әртүрлі себептерІ 1360 002
бойынша, бұрындары000
жауапты сактауға
кабылданған,
тауарлы-материадды
қ күндылыктар
өздерінің тиесілі
иелеріне
кайтарылды

Жауапты сақтауға қабылданған тауарлы-материалдық запастарды есептеу
үшін екі аналитикалық есеп журналын пайдаланады, олар 531-532 б.
келтірілді. –
"Цемягг" ААҢ
кәоіпорын, үйым
ЖУРНАЛ
002 "Жлуаііы сакгауға кпбыіданкш, гауаілы-магешалдыі; глілсгаіГ
шоіыоойывша апллішікалык ес61 (жаодыкглушыдаи), 2002 ж.
рЖаб-ТвлеудеЖауагпы сар^гауға Жауапты сақгауға о ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жалға берілген негізгі құралдардың және жауапты сақтауға қабылданған тауарлы - материалдық құндылықтардың есебі
Бухгалтерлік есептің шоттар жүйесі және екі жақты жазу
Активті және пассивті шоттар
Ақша қаражаттарының жалпы ұғымы
Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу жүйесі
Негізгі құралдардың есебі туралы
Дебиторлармен және кредиторлармен операциялардың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру
Мемлекеттік мекемелердің қазынашылық комитетімен есеп айырысу тәртібі
Төлем карточкаларымен есеп айырысу
Ақшалай операциялар құжаттарын рәсімдеу
Пәндер