Химия мамандығы бойынша phd докторантураға түсушілерге арналған материал


1. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
2. PhD докторантураға түсуші тұлғалардың даярлық деңгейлеріне қойылатын талаптар
3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері
4. Емтихан тақырыптарының тізімі
міндеттері
Білім беру бағдарламасының мақсаты: мамандарды бәсекелес ортада, химия бойынша Қазақстаннан және басқа да елдерден ең жақсы оқитындар үшін тиімді білім беру ортасындағы ең жоғарғы академиялық стандарттарға сай дайындау.
а) Емтиханды тапсыру түрі – жазбаша емтихан. Емтихан тапсырушылар емтихан билетіне өз жауаптарын жауап парағына жазады, кейін ол жауап парағы шифрланып емтихан комиссиясы тексереді.
6D060600 – Химия мамандығы бойынша түлектер келесі компетенцияларға ие болуы керек:
- білімді, зерттеу және талдау әдістерін тәжірибелік тұрғыдан түсіне отырып, оны қолдана білуі, және оларды жаңа білімді қалыптастыру және интерпретациялау үшін сәйкес ғылымда қолдана білуі қажет;
- мәселені шешуде өз бетіндік және ғылыми тұрғыдан қарастыра білуі қажет, кәсіптік деңгейде мәселелерді өз бетінше жоспарлап және шеше білуі қажет;
- қазіргі заманғы химияның және химиялық технологияның өзекті мәселелерін шеше білуі қажет.

Пән: Химия
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


МАЗМҰНЫ

1. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
Білім беру бағдарламасының мақсаты: мамандарды бәсекелес ортада, химия
бойынша Қазақстаннан және басқа да елдерден ең жақсы оқитындар үшін тиімді
білім беру ортасындағы ең жоғарғы академиялық стандарттарға сай дайындау.
а) Емтиханды тапсыру түрі – жазбаша емтихан. Емтихан тапсырушылар емтихан
билетіне өз жауаптарын жауап парағына жазады, кейін ол жауап парағы
шифрланып емтихан комиссиясы тексереді.
6D060600 – Химия мамандығы бойынша түлектер келесі компетенцияларға ие
болуы керек:
- білімді, зерттеу және талдау әдістерін тәжірибелік тұрғыдан түсіне
отырып, оны қолдана білуі, және оларды жаңа білімді қалыптастыру және
интерпретациялау үшін сәйкес ғылымда қолдана білуі қажет;

- мәселені шешуде өз бетіндік және ғылыми тұрғыдан қарастыра білуі
қажет, кәсіптік деңгейде мәселелерді өз бетінше жоспарлап және шеше
білуі қажет;

- қазіргі заманғы химияның және химиялық технологияның өзекті
мәселелерін шеше білуі қажет.

2. PhD докторантураға түсуші тұлғалардың даярлық деңгейлеріне қойылатын
талаптар
– химия саласында халықаралық талаптарға сай жоғары ғылыми деңгейдегі
теориялық және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүзеге асыра алуы қажет;
–тұлғалық қасиеттерге ие болуы шарт, әрі әлемдік еңбек нарығында жоғары
бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ететін жүйелік білікті, берік білімді
болуы қажет, аса жауапкершілікті талап ететін арнайы салаларда болып
тұратын күрделі кәсіби жағдайларда шығармашылық инициативасының болуы, өз
бетімен шешім қабылдай білуі қажет.

3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері

1. Физикалық химияның қазіргі заманғы мәселелері
2. Органикалық заттарды қайта өңдеудің қазіргі заманғы технологиялары
3. Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары
4. Полимерлер химиясы мен технологиясының қазіргі заманғы мәселелері

4. Емтихан тақырыптарының тізімі

Физикалық химияның қазіргі заманғы мәселелері пәні
Тақырып 1. Химиялық термодинамика.
Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термодинамиканың бірінші бастамасын әр
түрлі жүйелердегі процестерге қолдану. Реал химиялық процестер үшін Гесс
заңының қолданбалы аспектілері. Термохимия. Бейорганикалық және органикалық
заттардың түзілу және жану жылуларын есептеудің жуықтау әдістері.
Тақырып 2. Жылусиымдылық
Жылусиымдылық пен термодинамикалық функциялар арасындағы байланыс.
Жылусиымдылық түрлері. Жылусиымдылықтың температураға тәуелділігі. Химиялық
реакцияның жылу эффектісінің температураға тәуелділігі.
Тақырып 3. Термодинамиканың екінші бастамасы.
Термодинамиканың екінші заңының статистикалық негізделуі. Энтропия.
Қайтымды және қайтымсыз процестер үшін термодинамиканың екінші бастамасы.
Әр түрлі процестер үшін термодинамиканың екінші бастамасы.
Тақырып 4. Химиялық тепе-теңдік.
Химиялық реакцияның изотерма теңдеуі және тепе-теңдік константасы. Изотерма
теңдеуі және химиялық реакцияның бағыты. Тепе-теңдік константасы және
реакцияның стандартты Гиббс энергиясы. Тепе-теңдік константасы және
реакциялық қоспаның құрамын өрнектеудің әр түрлі әдісі.
Тақырып 5. Тепе-теңдік константасына температура мен қысымның әсері.
Химиялық реакцияның тепе-теңдік константасына температура мен қысымның
әсері. Тепе-теңдіктің ығысу принципі. Тепе-теңдік константасының
температураға тәуелділігі. Реакцияның изобара және изохора теңдеулерінің
анализі. Химиялық реакцияның тепе-теңдік константасын кез-келген
температурада абсолюттік энтропияны қолданып анықтау.
Тақырып 6. Статистикалық термодинамика элементтері.
Статистикалық термодинамиканың негізгі қағидалары. Макро- және микрокүйдің
қасиеттері. Термодинамикалық ықтималдық және энтропия. Молекулалық күй
бойынша жиынтық туралы негізгі түсінік.
Тақырып 7. Фазалық тепе-теңдік.
Фазалық тепе-теңдіктің негізгі заңдары. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. Судың
күй диаграммасы мысалы арқылы бір компонентті гетерогенді жүйелер.
Эвтектикалы екі компонентті жүйелер. Термиялық анализ.
Тақырып 8. Тепе-теңдіксіз процестердің термодинамикасы
Тепе-теңдіксіз процестердің термодинамикасының негізгі түсініктері мен
анықтамалары. Ашық және жабық жүйелер. Ашық жүйелерде энтропияның пайда
болуы. Химиялық реакцияларға тепе-теңдіксіз процестер термодинамикасының
заңдылықтарын қолдану.

Тақырып 9. Электролит ерітінділерінің теориясы

Химиялық әрекеттесу электролит ерітінділері тұрақтылығының негізгі шарты
ретінде. Кристалдық тор энергиясы. Кристалдық тор энергиясын есептеу үшін
Борн және Капустинский моделдері. Борна-Габердің термодинамическалық циклі.
Кристалдық тор энергиясының иондық радиусқа, зарядқа, құрамындағы иондардың
химиялық табиғатына тәуелділігі
Тақырып 10. Сольваттану энергиясы
Иондардың сольваттануы (гидраттануы). Сольваттану энергиясын есептеу үшін
Борн моделі және Борн-Габердің термодинамикалық циклі. Сольваттану жылу
эффектісі. Сольваттану энтальпиясын есептеу үшін Борн-Бьеррумнің теңдеуі.
Реалды және химиялық сольваттану энергиясы. Иондардың сольваттану
(гидраттану) жылуы және олардың қаситтеріне: иондық радиус, заряд, химиялық
табиғатына тәуелділігі.
Тақырып 11. Иондардың негізгі термодинамикалық қасиеттері.
Ерітіндіде иондардың стандартты түзілу энтальпиясы. Ерітіндіде иондардың
стандартты түзілу Гиббса энергиясы. Ерітіндіде иондардың стандартты түзілу
энтропиясы. Иондардың сольваттануының термодинамикасы.
Тақырып 12. Күшті электролиттер теориясы
Льюис пен Рендалл жұмыстарындағы ион-иондық әрекеттесудің термодинамикалық
сипаттамасы. Дебай-Хюккелдің күшті электролиттер теориясының динамикалық
дамуы. Гюнтельберг, Гюггенгейм және Девистің орташа иондық активтілік
коэффициентін есептеу теңдеулері. Дебай-Хюккелдің теориясын әлсіз
электролиттер ерітіндеріне қолдану.
Тақырып 13. Активті соқтығысулар теориясының теориялық және қолданбалы
аспектілері
Молекулалардың активтелуінің негізгі жолы, соқтығысу кезінде энергия
алмасуы. Активті соқтығысулар теориясы. Активті соқтығысулар теориясы
тұрғысынан бимолекулалық реакциялар. Траутц-Льюис теңдеуі. Бимолекулалық
реакциялардың жылдамдыңы мен жылдамдық константасы. Аррениус теңдеуіндегі
экспонента алдындағы көбейткіштің мәні. Мономолекулалық реакциялар.
Линдеман теориясы. Хиншельвуд теориясы.
Тақырып 14. Активтелген комплекс теориясының теориялық және қолданбалы
аспектілері
Потенциалдық энергия беті. Аралық күй теориясы. Активтелген комплекс
теориясының (АКТ) негізгі постулаты. АКТ негізгі теңдеуі, Эйринг, Эванс
және Поляни қорытулары. Реакцияның жылдамдығы, жылдамдық константасы.
Активтелген комплекс теориясының статистикалық және термодинамикалық
аспектілері.
Тақырып 15. Күрделі реакциялардың кинетикалық анализі
Қайтымды, параллель және тізбектес реакциялардың кинетикасының
ерекшеліктері. Реакцияның стационарлы және квазистационарлы жүруі.
Боденштейннің стационарлы концентрациялар әдісі.
Тақырып 16. Тізбекті және фотохимиялық реакциялар
Тізбекті реакциялардың табиғатының негізгі түсініктері. Тізбекті
реакциялардың кинетикасының негізгі теориялары: сызықты және тармақталған
реакциялардың кинетикасы. Фотохимиялық реакциялары, олардың анализі.
Тақырып 17. Гетерогенді реакциялардың кинетикасы
Гетерогенді реакциялардың негізгі сатылады. Сыртқы және ішкі диффузия
заңдылықтары. Гетерогенді реакциялардың жүруінің кинетикалық режимі.
Гетерогенді реакциялардың шектеуші сатысын анықтау әдістері.
Тақырып 18. Электрохимиялық реакциялардың кинетикасы.
Электрохимиялық реакциялардың жүруінің кинетикалық ерекшеліктері.
Электрохимиялық реакциялардың негізгі теңдеулері. Электрохимиялық
реакциялардың жүруінің диффузиялық режимі Электрохимиялық реакциялардың
жүруінің кинетикалық режимі.
Тақырып 19. Поляризацияның теориялық негіздері
Поляризация, поляризации түрлері, электродтық поляризацияның себептері.
Концентрациялық поляризация, негізгі теңдеулері (зат алмасу сатылары).
Электрохимиялық поляризация, катодтық және анодтық поляризация теңдеулері.
Тафел теңдеулері.
Тақырып 20. Электролит ерітінділерінің электрөткізгіштігі
Меншікті және молярлы электрөткізгіштік. Әлсіз және күшті электролиттердің
электрөткізгіштігінің концентрацияға тәуелділігі. Онзагердің негізгі
электрөткізгіштік теориялары.
Тақырып 21. Электрохимиялық процестердің термодинамикасы
Электрохимиялық элементтердің термодинамикасы. Қайтымды электрохимиялық
процестерге қатысты Гиббс-Гельмгольц теңдеулері. Электродтардың және
гальваникалық элементтердің классификациясы.

Органикалық заттарды қайта өңдеудің қазіргі заманғы технологиялары пәні

Тақырып 1. Органикалық заттардың қазіргі күйі және оның ғылымдағы даму
тенденциясы.
Бұл тақырыпта бағалы кешендік қасиеті бар органикалық заттарды қайта өңдеу
технологиясына жаңа көзқараспен қарау сұрақтары қарастырылған. Өндірістің
мұнайхимиялық саласы – органикалық заттар өнеркәсібінің негізі. ҚР
мұнайхимиясы мен мұнайды қайтаөңдеу өнеркәсібінің даму көрінісі және
қазіргі жағдайы. Органикалық және мұнайхимиясының синтезі үшін шикізат
алудың негізгі әдістері және технологиясы. Өндірістің технологиялық
процесін интенсифтендіру және көмірсутек шикізатын қайта өңдеу.
Тақырып 2. Химиялық технологияны зерттеу объектілері.
Органикалық заттар, мұнай, мұнайөнімдері. Жоғарғымолекулалық қосылыстар.
Биологиялық белсенді заттардың бағытталған синтезі.
Тақырып 3. Көмірсутек шикізатын қайтаөңдеудің қазіргі технологиясы.
Бұл тақырыпта органикалық заттардың химиялық технологиясы сұрақтары
қарастырылған: мақсаты және пән тапсырмалары. Органикалық заттардың
химиялық технологиясы дамуының негізгі бағыттары.
Тақырып 4. Қазақстанның өндірісінің мұнайхимиялық шикізат базасы. Бұл
тақырыпта Қазақстандағы органикалық синтез шикізатын қайта өңдеуден алынған
өнімдерді қолдану сұрақтары қарастырылған. Қазақстандағы жолай газдарды
пайдалану.
Тақырып 5. Мұнай, газ және көмір өндірісі мен қайтаөңдеу аппараттары және
оны қондыру.
Бұл тақырыпта ретификациялық бағаналарды түйістіре орнату сұрақтары
қарастырылған. Вакуумдық бағанадағы конденсирленген-вакуум беруші кешен
қарастырылған. Трубалы пештер және ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Шәкәрім университетінің қысқаша тарихы
ӨЗБЕКІСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БІЛІМ БЕРУ
Болон үдерісі аясында әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің әлемдік білім беру жүйесіне интеграциялануы
Даярлау бағыттарының жалпы сипаттамасы
Қазақстанның Болон процесіне қосылуы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы
5в050700 «Менеджмент» мамандығы 1-курс студенттері үшін іс-тәжірибеден өту туралы есебі
Қазақстан Республикасындағы адами ресурстардың дамуы
М.Х. Дулати атындағы ТарМУда өткен педагогикалық практика бойынша магистранттың есебі
Пәндер