Дамыған елдердің салық салу ерекшеліктері

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

I Салықтардың экономикалық мәні мен түрлері
1.1. Салық жүйесі және оның даму тарихы
1.2 Ресей Федерадиясының салыќ салу ерекшеліктері

II Дамыған елдердің салық салу ерекшеліктері
2.1 Жапония елінің салық салу ерекшеліктері
2.2 Италия елінің салық салу ерекшеліктері
2.3 Америка Құрама Штаттарындағы салыќ салу ерекшеліктері
2.4 Германияда салыќ салу ерекшеліктері
2.5 Франция елінің салыќ салу ерекшеліктері
2.6 Швейцария елінің салык, салу ерекшеліктері

Қорытынды

Қолданылдған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Салық – құрылған және анықталған заңмен белгiленген тәртiп бойынша, мемлекет пайдасына алым алу, бұл алым шаруашылық субъектi табысының бiр бөлiгi.
Салықтың мәнi мынада: салық, салық төлеушiге мемлекет тарапынан көрсетiлген қызмет көрсетуiнен түскен пайдаға пропорционалды болуы тиiс. Екiншiден, салықтың мәнi салық табыс мөлшерiне байланысты. Мемлекет салықтардың экономикасы дамыту, тұрақтандыру барысында қуатты экономикалық тетiк ретiнде пайдаланады. Сонымен салықтардың қажеттiлiгiн қоғамдық дамудың жағдайына байланысты анықталып отырады.
Ал салықтардың экономикалық маңызы олардың қызметiне тiкелей қатысты.
Дүниежүзiлiк тәжiрибе бойынша салықтардың бiрнеше қызметтерi бар:
- фискалдық функция;
- бөлу функциясы;
- реттеушiлiк функциясы;
- бақылау функциясы;
- қолдау және мадақтау функциясы.
Салықтардың фискалды немесе бюджеттiк қызметi ең негiзгi қызмет болып табылады. Бұл қызметi арқылы мемлекеттiк бюджеттiң кiрiс бөлiмi құрылып, салықтардың қоғамдық мiндетi артады. Себебi, салықтар мемлекеттiк бюджеттiң кiрiсiн топтастыра отырып, әлеуметтiк әскери-қорғаныс, тағы да басқа шаралардың iске асуын қамтамасыз етедi. Жалпы ²Фискон² латын сөзi, қазақша ²Себет² деген мағынаны бiлдiредi.
Бөлу қызметi - салықтардың көмегiмен мемлекеттiң қоғамдық табысты халықтың әртүрлі топтары арасында бөлiнуiн айтамыз. Бөлу функциясының жүзеге асрылуынадағы салықтарға прогрессивтi салық ставкалары және тағы да басқалар жатады.
Салықтардың реттеушiлiк қызметi арқылы салықтар ел экономикасына өз ықпалын тигiзедi, яғни салықтық реттеу жүзеге асырылады. Салықтық реттеудiң ең басты маңызы өндiрiстiң дамуына ықпал ету. Салық тұрлерi, салық ставкалары, салық жеңiлдiктерi, салық салу әдiстерi салықтық реттеудiң тетiктерi болып саналды.
Жоғарыда аталған салықтық реттеудiң тетiктерi тек қана өндiрiстiң дамуын реттеп қана қоймайды. Сонымен қатар ақша және баға саясаты, шетелдiк инвесторлары ынталандыру, шағын және кiшi кәсiпкерлiктi дамыту жұмыстарын жүзеге асырады. Салықтық реттеу тетiктерi тиiмдi қызмет атқару үшін олардың басқа да экономикалық тетiктерiмен тығыз байланысты болуы қажет. Салықтық реттеуде салық ставкалары мен салық жеңiлдiктерiнiң алатын орны ерекше себебi ғылыми негiзделмеген шектен тыс жоғары қойылған ставкалары кәсiпкерлердiң ынтасын төмендеттi, өндiрiстiк қарқынын бәсеңдеттi, ал шектен тыс төмен қойылған ставкалар салық төлеушiлердiң жауапкершiлiгiн азайтып өндiрiстiң төмендеуiне және мемлкеттiң бюджет кiрiсiнiң азайуына әкелiп соқтырды. Реттеушiлiк қызметi өзi екi функциядан тұрады:
- ынталандыру- мемлекетке тиiмдi өндiрiстердi салық ставкасын төмендету немесе жеңiлдiктер беру арқылы дамуына немесе кеңеюiне жағдай жасау;
- шектеу-мемлекетке тиiмсiз кәсiпорындарды салық ставкiлерiн жоғарлату арқылы дамуына, кеңеюiне шектеу жасау.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Каможного Е. Салыќ жүйесі /Ќазаќстан экономикасы.-1995.-Ю
2. Черник Д.Г. Салыќтар.-М,-1995
3. Есенбаев М. Жаңа салыќ жүйесі жолында /Казахстанская правда.-1997.-9 шілде.-Ю б
4. Бүлғақбаев Б. Ќазаќстанның салыќ жүйесі // Заңды газет.-1998.-20
5. Ќазаќстан.Республикасының салыќ кодексі
6. Түленбаев К.М / Ќаржы ќаражат.-А.-2005.
7. ЗейнелгабдинА.Б. Ќаржы жүйесі.- А.-1995.
8. Юткина Т.Ф . Салыќ жүргізу тәртібі.-М.-1999.
9. Столяров В.Ф. Салыќ салу және нарыќтыќ экономика.-Киев.-1992.
10. АкуленокД.Н / Салыќ портфелі.-М.-1995.- 35 б.
11. Чингазов .М.Н. Некоторые проблемы налоговой системы / Аль-Пари.-2006.-К 2-3.-68 б.
12. Байдуйсенов .Д. Ќазаќстанның салыќ жүйесі / Ќаржы ќаражат .-А.-2005.
13. Сатыбалдин А.Е. Жеке табыс салығына ќатысты мәселелер / Транзитная экономика.-1999.-Ю.-67.
14. Муканов Т.А. Пути совершенствования механизма исчисления индивидуального подоходного налога / Налогоплателыдик.-2004.-N1-89
15. Арыстанбеков К./ Саясат.-А-2004.-97 б.
16. Сабиров И. / Экспресс,- 1995.-28 наурыз.
17. Прохоров Е. Ќазаќстан Республикасы мемлекетінің және ќұќыќтарының негіздері. -А- 1997
18. Бабкина С. Новая налоговая политика / Финансы Казахстана.-1996.
19. МусиновС.М. Ќазаќстан Республикасы тұрғындарына салынатын салыќтар / Ќаржы ќаражат.-А.- 1996
20. КарагусоваГ. Салыќтар: мәні мен ќолдану тәжирибесі.-1994
21. Поздняков Б. Ќазаќстаңдағы салыќтар / Экономика.-1995.-Ш.-986
22. Кадырбеков Б. Грисюк С. Салыќ жүйесі ќалыптасуының негізгі приндиптері туралы // Ќазаќстан экономикасы мен өмірі.-1997.-N3-4
23. Киперман.Г.Я. Кәсіпорын мен азаматтарға салыќ салу.-М.-1998
24. НаумоваН.Н. Салыќ жүйесінің реформасы //Алматы.-1999
25. Салыќ-1999 / Экономика және өмір.-4.-1999
26. Маметова Р.А / Бюллетень бухгалтера.-А.-2005.-46 б
27. Абдракимова Ж. Табыс салығы / Ќаржы -ќаражат.-А.-2005
28. Айдаров Д.Б. Теоретические аспекты совершенствования подоходного налога в РК / Налоговый эксперт.-2006.-К9-12.-140 б
29. Дуканич Л.В. Салыќ және салыќ салу.-М: Феникс.-2004
30. Амрекулов Н. Бірыңғай салыќ салу конденциясы / Саясат.-А.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
( Салықтардың экономикалық мәні мен түрлері
1.1. Салық жүйесі және оның даму тарихы
1.2 Ресей Федерадиясының салыќ салу ерекшеліктері
II Дамыған ... ... салу ... ... ... ... салу ... Италия елінің салық салу ерекшеліктері
2.3 Америка Құрама Штаттарындағы салыќ салу ерекшеліктері
2.4 Германияда салыќ салу ерекшеліктері
2.5 ... ... ... салу ... Швейцария елінің салык, салу ерекшеліктері
Қорытынды
Қолданылдған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Салық – құрылған және анықталған заңмен белгiленген тәртiп бойынша,
мемлекет пайдасына алым алу, бұл алым ... ... ... ... мәнi мынада: салық, салық ... ... ... қызмет көрсетуiнен түскен пайдаға пропорционалды болуы тиiс.
Екiншiден, салықтың мәнi ... ... ... ... ... экономикасы дамыту, тұрақтандыру барысында қуатты экономикалық
тетiк ретiнде пайдаланады. Сонымен салықтардың ... ... ... байланысты анықталып отырады.
Ал салықтардың экономикалық маңызы олардың қызметiне тiкелей қатысты.
Дүниежүзiлiк ... ... ... ... ... ... ... функция;
- бөлу функциясы;
- реттеушiлiк функциясы;
- бақылау функциясы;
- қолдау және мадақтау функциясы.
Салықтардың фискалды немесе бюджеттiк қызметi ең ... ... ... Бұл ... ... ... ... кiрiс бөлiмi
құрылып, салықтардың қоғамдық мiндетi артады. Себебi, салықтар ... ... ... отырып, әлеуметтiк әскери-қорғаныс, тағы да
басқа шаралардың iске асуын қамтамасыз етедi. ... ... ... ... ... ... мағынаны бiлдiредi.
Бөлу қызметi - салықтардың көмегiмен мемлекеттiң қоғамдық табысты
халықтың ... ... ... ... ... Бөлу функциясының
жүзеге асрылуынадағы салықтарға прогрессивтi ... ... және тағы ... ... ... ... ... салықтар ел экономикасына өз
ықпалын тигiзедi, яғни салықтық реттеу жүзеге асырылады. Салықтық реттеудiң
ең ... ... ... ... ... ету. ... ... салық
ставкалары, салық жеңiлдiктерi, салық салу әдiстерi салықтық ... ... ... аталған салықтық реттеудiң тетiктерi тек қана өндiрiстiң
дамуын реттеп қана қоймайды. Сонымен қатар ақша және баға ... ... ... ... және кiшi ... ... ... асырады. Салықтық реттеу тетiктерi тиiмдi қызмет атқару ... ... да ... тетiктерiмен тығыз байланысты болуы қажет.
Салықтық реттеуде салық ставкалары мен салық жеңiлдiктерiнiң алатын орны
ерекше ... ... ... шектен тыс жоғары қойылған ставкалары
кәсiпкерлердiң ынтасын төмендеттi, өндiрiстiк қарқынын ... ... тыс ... ... ставкалар салық төлеушiлердiң жауапкершiлiгiн
азайтып өндiрiстiң төмендеуiне және ... ... ... ... ... ... ... өзi екi функциядан тұрады:
- ынталандыру- мемлекетке тиiмдi өндiрiстердi салық ... ... ... беру ... ... ... кеңеюiне
жағдай жасау;
- шектеу-мемлекетке тиiмсiз кәсiпорындарды салық ставкiлерiн
жоғарлату ... ... ... шектеу жасау.
( Салықтардың экономикалық мәні мен түрлері
1.1. Салық жүйесі және оның даму тарихы
Қазiргi мемлекеттердiң көптеген ... ... ... ... ... ... ең негiзгi табыс көзi жер салығы болды. Оның
орташа ставкасы жер ... ... ... бiр ... ... ... негiзгi формалары да қолданылған, мысалы жемiс ағаштары ... ... ... ... да ... ... ... қозғалмайтын мүлiк, тiрi
инвентарь (iрi қара мал, сондай-ақ құлдар), құндылықтар.
Провинцияның ... ... ... ... ... ... ... болды. Келесiдей жанама салықтар әрекет еттi: айналымнан салық 1%
ставка бойынша құл сату-сатып алу ... ... ... 4% ... және ... ... салығы, олардың құнына 5 % бойынша.
Мұраға салынатын салық тек Рим тұрғындарына ғана ... ... ... болды. Алынған қаржылар мамандандырылған әскердi
зейнетақымен қамтамасыз ету үшiн жұмсалған.
ХlХ ... соңы ХХ ... ... адам ... iрi қалалар
үлкен рөл атқара бастады. Сол iрi қалалардың табыстары ... ... ... ... ... жж. салықтық тұсiмдер барлық
табыстардың 60 %-тiн қамтамасыз еттi. Ал ... ... ... ... ... алымдарын қосатын болсақ, онда ол барлық табыстың 70-
75 % құрайды. Тiкелей салықтар ... ... 57% ... ... ... ең ... ... мүлiкке салынатын салық
болды. ... ... ... ол 9% ... бойынша алынды. 1890 жылы
салықтың бұл түрі 4,14 млн. тiкелей салықтардың ... 2,3 ... Бұл өсiм ... ... ... ... ... мүлiктiң
тез өсуiне емес, Мәскеу қалалық ... ... ... бағалауға байланысты болды [3].
Дамыған мемлекеттерде капиталға және меншiкке ... салу ... ... ... ... ... жеке ... салығы, мұрагерлiкке
және сыйға салық салынатын, капитал өсiмiн салық, ... ... ... ... ... құрылысқа).
Мұрагерлiктен салық – бұл мұраға алу құқығы ... жаңа ... ... ... салық (жылжитын және жылжымайтын). Сыйға салынатын
салық –бұл меншiк иесiнен ... сый ... ... ... ... ... немесе жылжымайтын).
Көптеген елдерде салықтың бұл тұрлерi жеке –жеке әрекет етедi, ... ... ... және ... ... ... бiр ... қарастырылған. Бiрақ, бiрiншi жағдайда салықтар ереже бойынша
жалпы нормалармен реттеледi және ... ... мен ... ... анықтау тәртiбi бiрдей [5].
Барлық дамыған мемлекеттерде мұрагерлiк және сыйға салынатын
салық ... ... ... ... асырылады. Барлық мемлекеттерде
мұрагерлiкке және сыйға салық салу ставкалары ... ... ... ... мен сый алушылар туыстық ... ... ... (I-тiкелей мұрагер, II-ерлi-зайыптылар,
III- ағалары мен қарындастары, iнi, ... ... ... және ... ... ... ... салық ставкаларының жүйесi белгiленген. Салықтық
класқа ... салу ... ... де ... ... Федерадиясының салыќ салу ерекшеліктері
Жеке тұлғалардың табысына салыќ салу ... ... оның ... ... ... төлеудің кең тараған тұрі- аќшалай және ... ... ... ќатар салыќ салу маќсаты үшін материалды түрде алынған
табыстар да ... ... рет ... пайда түрінде табыс жеке
тұлғалардың жиынтыќ салыќ салу табысы ќұрамына 1997 ... ... ... ... ... ... ерекшелігі оның аныќталуының
есепті сипаты, яғни табысты алуда ... және ... ... ... ... ... ... материалды пайда табыс салығын салу
маќсатымен келесі негіз бойынша есептелді:
1) жеке тұлғаға ... ... ... ... ... ... ... рефинанстыќ ставкадан асса, ал шетел валютасымен
салымдар бойынша-жылдыќ 15%. Материалды пайда-бұл банктік салым ... ... ... бойынша есептелген табыс соммасы ... ... ... ... ... оң айырма
ретінде ... ... ... 15%-дыќ мөлшермен есептеледі
2) егер еркін саќтандыру келісімі бойынша саќтандыру ... ... ... ... ... ... Мұндай жағдайда
материалдыќ пайда 15%-дыќ мөлшермен есептеледі.
3) егер жеке кәсіпкерлер ... ... ... ... шартымен алынса.
Жеңілдіктің ќолдану мәні-бұл тұлғалардың Ресей ... ... 213 ... ... ќұралдарды ќолдану үшін төлемі. 2005 жылдың
ќаңтарынан , яғни Ресей Федерадияның салыќ кодексінің 2 ... ... ... ... ... салыќ кодексінің "Жеке тұлғалар табысына салыќ салу"
атты 23 ... ... ... ... материалдыќ пайда түрінде жеке тұлғаның
алған табысы салыќ салу объектісі болып саналады.
Бұрыңғы ... ... ... ... табысына салыќ"атты заңының
ќазіргі әрекет етуші ... ... ... ... ... ... салу маќсатына негізделуі. Жалпы материалдыќ пайда түріңде
алынған салыќ төлеушілердің табысына мыналар жатады:
1) салыќ төлеушінің ұйым ... жеке ... ... ... ... ... ... үнемдеуден алатын
материалдыќ пайда.
2) салыќ төлеуші ќатынасында ... ... ... табылатын жеке
тұлға, ұйым ... жеке ... ... ... ... ... ... материалдыќ пайда.
3) бағалы ќағаздарды ... ... ... ... пайда.
Материалдыќ пайда түріндегі салыќ төлеушінің табысын алуда ... ... ... ... ... ... ... белгілеген әрекет етуші рефинанстыќ
ставканың рубльде есептелген зайымдыќ ќұралдары ќолдануда төленетін ... ... шарт ... ... ... ... ... жылдыќ 9 пайызынан шетел валютада есептелген зайымдыќ ќұралдарды
ќолдануда ... ... ... келісімшарт негізіндегі есептелген
пайыз соммасынан асуы ретіндегі аныќталады.
Салыќ төлеушімен материалдыќ пайда түрінде ... ... ... ... базасы салыќ төлеуші ќатынасында өзара тәуелді болып
табылатын ... ... ... ... ... ... ... болып табылмайтын тұлға ) өткізілетін бір түрі бойынша ... ... ... төлеушіге өткізілген бір түрі бойынша тауарлар бағасынан асуы
ретіңде аныќталады /9/.
Материалдыќ пайда ... ... ... мен жеке
кәсіпкерлерден алынған зайымдыќ ... ... үшін ... ... ... ... Ресей Федерадиясының азаматтыќ
кодексінде несиелеудің негізгі ... ... ... ... алынады:
зайым, несие, тауарлы және коммерциялыќ несие.
Материалды пайданы аныќтау міндеті зайым мөлшері мен оның ... ... ... ол ... ... ... үшін
ќойылатын пайыз көлеміне негізделеді. Егер ... ... ... ... үшін Ресей Банкі бекіткен ставканың 3/4 ... кем емес ... ... материалдыќ пайда салыќ салу маќсаты
үшін аныќталады, ол егер зайым шетел валютада ... ... ... ... ... ... пайда Ресей Банкі бекіткен ставканың 3/4нен есептелген
пайыз соммасы мен зайымның келісімшартынан есептелген пайыз соммасы ... ... ... ... ... ... аныќтаудың
ұсыныстары:
1) егер зайымдыќ ќұралдар рубльден алынса: Мв= Зс*І/к (3/4 Ср-Пр)
мұндағы ... ... ... ќұралдар, Ср-Ресей Банкімен
белгіленген рефинанстыќ ставка, ... ... ... ... ... үшін ... ... ќұралдары
ќолданыста болған күндер саны, К-есепті жылдағы күндер саны ( 365 ... ... ... ... ... алынса: Мв= Зс*1/к(9%-Пр). Егер
пайызсыз зайым келісімі негізінде ... ... ... онда ... ... ... (Пр) есептен шығарылады.
Кесте 7
Ресей Федерадиясының заңы мен ... ... ... |Ресей Федерадияның "Жеке тұлғаға ... 23 |
| ... ... ... ... ... ... |
|Материалдыќ |Егер зайымдыќ ќұралдарды ... ... ... ... үшін ... төленетін |құрал-дарды |
|аныќтауды |пайыздар. Ресей Банкі ... ... үшін ... |рефинанстыќ ставканың 2/3 мөлшерінен|төленетін пайыздар. |
|жағдайлар. ... ... ... ... |Ресей Банкі |
| ... ... ... 10% дан |белгілеген |
| ... ... ... |
| | ... |
| | ... ... |
| | ... |
| | ... ... | ... ... |
| | ... ... ... |
|Материалдыќ |Рубльдік зайымдыќ ќұралдар ... ... ... ... ... кезең ағымындағы |ќұралдарды алу |
|аныќтаудағы |әрекет еткен ... ... ... ... |
|ескерілетін |рефинанстыќ ставкасы айтылған. |еткен ... ... | ... ... | ... ... | | ... | | ... ... ... ... ... ... пайда |
|пайдаға салыќ ... ... және ... |35% ... ... ... ... шкаласы |алынды. |
| ... ... | ... ... ... ... және |Материалдыќ пайда |
|пайданы есептеу |оған салќ салуды салыќ төлеушіге ... ... ... ... ... ... ... мен|алу кезінде салыќ |
| ... ... ... ... |базасын аныќтаудағы |
| | ... ... |
| | ... өзіне жүк|
| | ... ... ... ... ќойылатын пайыздарды үнемдеуден
материалдыќ пайданы алуда салыќтыќ базаны аныќтау салыќ ... ... ... ... сай ... ... ... Ресей
Федерадиясының резидентгері үшін 35% -дыќ ставкамен, ал Ресейлік салыќ
резиденттері болып табылмайтын ... ... ... ... ... ұйым ... 6 ... мерзімге жылдыќ 12%-н 2005 жылы 20.000 рубль
соммасындағы ќұраддар алды. Келісім ... ... ... ... ... ... 6 ... мерзім бімкеннен кейін жүзеге асады. Келісім
жүзеге ... ... ... ... ... ... 25 %-ды
ќұрады. Салыќ кодексінің 3 бабына сай салыќ салу ... ... ... ... 20.000*183/365*(18,75%-12%)= 676,85 рубль.
Есептелген материалдыќ пайдадан 237 мөлшеріндегі ( ... 35% ... жеке ... ... ... ... ... әрекет етуші заң мен ... ... мына ... келтірілген /10 кесте/.
Жеке тұлғалардан, ұйымдар мен жеке кәсіпкерлерден тауарларды (ќызмет,
жұмыс) бойынша азаматгыќ-ќұќыќтыќ келісім негізінде ... ... ... ... ... салыќ кодексімен ќарастырылған жаңалыќтардың
бірі. Мұнда материаддыќ пайда тауар өткізілетін баға мен ... ... ... ... ... ... ... аныќталады. Материалдыќ
пайда түріндегі табысты ... ... ... ... ... алу ... ... табылады. Егер салыќ төлеуші Ресей ... ... ... ... ал егер ... ... ... Федерадияның салыќ
резиденті болып табылмаса, оңда ... ... ... ... ... ... салыќ агенті болып табылмайтын жеке тұлғадан тауар ... ... ... ... ... ... ... есептейді және салыќ
кезеңі біткеннен кейін тіркелген жері бойынша салыќ ... ... ... ... ... ... ... рефи айналысатын кәсіпорын
өз жұмыскеріне жићазын 15.000 рубльге сатты, ал шет адамдарға бұл жићаз
29.000 ... ... ... ... ... кәсіпорын сот шешімі бойынша
өзара байланысты және өзара тәуелді болды. Кәсіпорын мұндай жағдайда салыќ
агенті ... өз ... ... материалды пайданы, одан жеке
тұлғаға салынатын салыќты аныќтап, оны бюджетке аударуы ... ... ... ... 29.000-15.000), ал 13%-бен есептелген салыќ соммасы 820 рубльге тең
( 14.000*13%) /10/. ... 2005 ... 3 ... ... ... ... тең жылдыќ 11%-бен мерзімі 2 жылға тең зайымдыќ ќұралдар
алды.
Зайым келісімі бойынша зайым соммасын ќайтару, одан ... ... ... 2 жыл ... ... ... ... асырылады. 2005 жылы
зайымдыќ ќұралдарды ќолданғаны үшін пайыздар төлеу ... ... ... 2005 ... 31 ... 2306,4 рубль соммасыңдағы, яғни
(30.000*362/365*(18,75%-11%) материалды пайданы аныќтап алуы ... ... ... ... ... ... ... мұндай
пайданың аныќталуы кодекстің 212 бабнда ќарастырылған. Салыќ төлеуші мен
мұндай табыстың алынуы ... ... ... бағалы ќағаздың нарыќтыќ
соммасы мен бағалы ќағаздарды алумен байланысты шығындардың ... ... ... Федералды заңмен кодексте енгізілген толыќтырулар мен
өзгертулері нәтижесінде ... ... ... ... материалды пайданы
аныќтауда нарыќтыќ баға бағалы ќағаздардың нарыќтыќ бағасы толќуының шекті
шекарасын есепке алумен белгіленеді. ... ... ... ... ... ... және бағалы ќағаздардың нарыќ бағасы толќуының
шекті шекарасьш аныќтау бағалы ќағаздар нарығын реттеуді ... ... ... жұктеледі. 06.12.98 жылдан бері ... ... ... ... ... ... үшін ... ќағаздардың нарыќ
бағасы толќуының шекті шекарасы 19,5%-мөлшеріңде аныќталады.
Сауданы ұйымдастырушы арќылы ... ... ... ... нарыќ бағасы былай аныќталады:
1) егер сауда құның ағымында сауданы ұйымдастырушымен 9 және одан да
көп келісім жасалса, онда бір ... ... ... ... ... ... егер ... құның ағымында 10 келісімнен кем келісім жасалса, онда
сауда құнының ... 10 ... 10 ... ... тартылған бағасы
негізіңде аныќталады. Егер ... ... ... ... ... табылса, онда бағалы ќағазды иемденіп алудағы намыстыќ став-
материалды пайда түрінде алынған жеке тұлғаның табысына 13% ... ... ... ... ... ... табылмаса, онда табысќа 30%-бен салыќ
салынады.
Салыќты есептеу, ұстап ќалу және ... ... ... ... ... Егер ... ұстап ќалу мүмкін болмаса (салыќты ұстап ... ... 12 ... ... онда ... ... бұл ... туралы тіркелген
жері бойынша салыќ органын жазбаша ... ... ... ... ... 30% төмен акцияны сатып алу ќұќығын пайдалана отырып ќұны 70
рубльге тең 10 акция ... ... ... ... иемденіп алудан түскен
материалды пайда 300 рубльді ((100-70)* 10) ... Бұл ... ... ... ... ... 39 рубльді ќұрады (300*13%).
II Дамыған елдердің салық салу ерекшеліктері
2.1 Жапония елінің ... салу ... ... ... елдерінде салыќ ... ... ... ... сан ... ... ... немесе жалпы мемлекеттік
салыќтар, аймаќтардың салыќтары (жерлер, провиндиялар ... ... ... етуде. Еуропада салыќ салу деңгейі ... ... ... ... ... үлестік салмағы жалпы ішкі өнімге
ќатынасыңда Америкада-30%, Канадада-31-34%, Германияда-37-38%.
Франция, Австрия, ... ... ... ... Америкада жергілікті салыќтар жер бюджетінің негізін ќұрайды және
федералды немесе ... ... ... ... ќосымшаланады.
Еуропа елдеріңде негізгі салыќтар, яғни федеративті салыќтар барлыќ
деңгейлі банктер арасында ... ... ... Бұл ... ... салыќ
жүйесінде айќын кәрініс табады.
Жапонияның салыќ салу жүйесі Америка Ќұрама Штаттарынан және ... ... ... ... бар: ... ... және
жергілікті салыќтар әрекет ... ... ... ... ... ... ал ... бөлігін жергілікті салыќтар ќұрайды. Кейін
салыќ ќұралдарының едәуір бөлігі ... ... ... ... ... ... аудару арќылы ќайта бөлініске
түседі. Елде өзінің жеке дара бюджеті бар 3.045 ... ... ... 47 ... бар. ... ... ... жиналуының айналы
көрінісі болып табылады: ќаржы ресурстарының 64 %-ы ... ... ал ... ... ... ... ќызметті жүзеге асыруды
ќамтуға арналады.
Жапонияның салыќ жүйесі ... ... ... және ... ... ... ... санының көлігімен ерекшелінеді. Мемлекеттік салыќтың
әрбір түрі ... ... ... салыќтар туралы заң олардың
түрлерін және шекті ... ... ал ... жергілікті
парламент жүзеге асырады. Елде мемлекеттік салыќтардың ... ... ... топ ... ... ... топ- ... және жеке тұлғаға тікелей табыс салыќтары 2-ші топ- мүлікке
салыќтар 3-ші топ- ... және ... ... ... ... ... салыќтар ќұрайды. Мемлекетке ең жоғарғы
табысты жеке және ... ... ... салыќтары ќұрайды. Ол салыќтыќ
түсімдердің 50%-нан жоғары. Жеке тұлғалар мемлекетке табыс салығын 5 салыќ
ставкасы бар ... ... ... ... 10%, 20%, 30%, 40%, ... ... 3 салыќ ставкасы бар префектуралы табыс ... ... ... ќосымша әрбір тұлға табыс мөлшеріне байланысыз 1 ... ... 3.200 -нен ... ... ... ... орташа жылдыќ табысы 90 жыддары 7.100-7.500 -мың
нан ќұрады. Жапонияның басќа ... ол ... ... ... ... ... ... көбі табыс салығына ... ... ... жергілікті орган үкіметінің ќаржысын наќтылауды
ќарастырады: префектуралар, ќала, аймаќ, ауыл және т.б.1995 жылы ... ... ... ... 80, 41 ... иен ... ... бюджет
табыс бөлігінің 41,6 %-н ќұрайды. Жалпы мемлекеттік салыќтардан аударым
14,33 трлн иен немесе 17,8%-н ... ... ... ... ... ... жүргізу үшін
10,65 трлн нен немесе 13,2 %-зы шамасында дотадия ... ... 20,3 ... ... емес түсімдердің соммасы.
Жергілікті салыќтардың ќұрылымына келетін ... 1995 ... ... ... ... ... соммасынан ( 33,45 трлн
нен) 18,8 трлн нен немесе 56,2 %-зы ... ... ... 31,4%-зы, яғни
10,49 трлн нен мүлік салығы, 12,4 %-зы ... 4,16 трлн ... ... ... ... ... ... басќаша, біраќ жалпы
теңдендиялары бір.
Мемлекеттің табыс салығы —56,5%-ды, ... ... ... ... %-ды ... ... ... пен жергілікті басќару органдары арасында салыќтың
әртүрлі тобының бөлінісі төмендегі кестеде келтірілген /4 кесте/:
1998 жылы Жапонияның мемлекетгік салыќтар соммасы 61 трлн 157 ... ... ... ... 933 млрд мен кеден жинаќтары есебінен.
Олардың үлестік салмағы ... ... бір ... ... ... да ... ... салыќ жүйесінің 19-ғасырдың өзіндей
ќалыптасты.
Кесте 1
Жапонияның 1995 жылғы табыстар бойынша ... ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... |үлесі|
|Табыс салығы |5274 |3394 |644 |1880 |356 ... ... |2553 |1505 |58,9 |1049 |41 1 ... салығы |15,29 |11 12 |17,8 |417 |272 ... |9356 |6011 |642 |3345 |358 ... ... ... ... салу ерекшеліктері
Италияның мемлекеттік табысының ең маңызды көзі-жеке тұлғаларға
салынатын жеке табыс ... ... ... ... ие және жеке
тұлғамен есепті жылда алынған кешенді таза ... ... Бұл ... жерден, капиталдан, кәсіпкерлік іс-әрекеттен, жалдан түседі ... ... ... ... жер участкелері және ќұрылыстағы
табыстардан ќұралады. Жер рентасының мөлшері ... ... ... ... ... салынатын салыќ мөлшері
тариф негізінде бекітіледі. Жалға берілген ќұрылыстарға ... ... ... ... жылдыќ жал төлемімен аныќталады.
Салыќ салу маќсатында кешенді таза табысты есептеуде жал ... ... ... және ... пен ... ... ќажетіне сай 15%-ға тағы
төмендеу мүмкін.
Капиталдан табыс өз ќұрамына салымдардан және ... ... ... пайыздар, дивиденттер, лотореялыќ ұтыстар, жалаќы,
зейнетаќы түрлерінен басќа ... көзі жоќ ... ... ... ... Кәсіпкерлік іс-әрекеттен табыс таза табысты ескереді.
Мамандыќ жеке іс-әрекеттер жағдайында ... ... ... ... ... ... есептен шығарылады.
Жеке тұлғалар табыс салығы прогрессивті сипатќа ие. ... ... ... ... ... жылы 7,2 млн ... дейінгі табысќа салыќ 10%-дыќ ставкамен
салынады,7,2 млн ... млн ... ... ...... салыќ
салынады, 14,4 млн лирден-30 млн лирге дейін-27%-дыќ ... ... ... ... адам ... немесе табысы 5,1 млн лирден
аспайтын жанұя ... ... ... ... салығы салыќ органына
табыс етілетін, табысы туралы декларадия ... ... жеке ... ... /2/.
2.3 Америка Құрама Штаттарындағы салыќ салу ерекшеліктері
Американың салыќ жүйесі 200 ... бері ... ... және ... ... ... ... келеді. Ірі және тұраќты түсімдерді
беретін салыќтартардың федерадиялыќ бюджетке бағытталуы төмендегі кестеде
кәрсетілген /5 ... ... ... отырғанымыздай, федеративті бюджеттің
негізгі бәлігін жеке тұлғаларға салынатын табыс ... алып ... 1995 ... ... ... Тұрғындардан жиналатын табыс салығы жеке
тұлғалардан, сонымен ќатар заңды тұлға ... жоќ жеке ... ... ... ... ... жеке тұлға өзінің
мәртебесіне ќарай былай ... ... ... ... ... ерлі-
зайыптылар, бөлек салыќ декларациясын толтыратын ерлі-зайыптылар, жесірлер,
жалғыз тұратын салыќ төлеушілер. Ќай топќа ... ... ... өзіне тиесілі салыќ жеңілдіктерін алады.
Кесте 2
Америка Ќұрама Штаты федеративті бюджетінің табыс ќұрылым (%)
|Салыќ аты ... |
| |1970 ... - ... ... |Жалғыз тұратын | |
| ... ... | ... ... ... | | | ... | | | | ... ... ... ... |15 ... ... ... ... |28 ... ... ... |33 |
|149.250-ден ... ... ... |28 ... |жоғары ... ... | ... ... ... ... ... салынатын салыќ ставкалары
|Табыстар ... (%) ... ... ... ... жеке ... салығы |41 ... ... ... ... |10 ... ... ... |34 ... ... |3 ... ... |4 ... ... |8 ... |100 ... Ќұрама Штаттарындағы табысќа ... ... ... мына ... ... /7 ... ... Америка федералді бюджетінің 1980 жылдардағы табыс
динамикасы келтірілген /8 кесте/.
Кесте ... ... Штат ... ... 80-жылдардағы
табыс динамикасы, (млрд.дол).
|Баптар |1980 |1982 ... ... ... ... |18,1 |293110 ... ... |10.6 |170140 ... ќұн ... |41.4 |669 962 ... ... баж |7.3 |118618 ... ... |15.2 |145 120 ... емес ... |7.4 |120267 ... |100 |1617217 ... ... ішінде жеке табыс салығы ерекше орында. Оның Франдия
мемлекеті бюджетіңдегі үлес салмағы-18%. Бұл салыќ түрі алдыңғы ќаржы ... жыл ... ... ... жыл ... ... отырады.
Салыќ салуға фискальді бірлік алынады- жұбайлардың жанұясы және олардың
асырауындағы тұлға. Табыс негізіне
1 жыл ... ... ... ... жатады: жалаќы, сыйаќылар, зейнетаќы,
рента, жылжымалы мүліктен алынатын табыс салығы, жер ... ... ... ќағаздар операдиясынан табыс. Жеке табыс салығы прогрессивті
сипатќа ие. Оның ... 0-56,8% ... 18.140 ... ... ... салынбайды. Максимальді ставка табыстары 246.770
франкіден асатын ... ... 90-шы ... жеке ... ... ... бар ... есептеулермен толыќтырылды. Есептеудің ставкасы-
1% /2/.
2.6 Швейцария елінің салык, салу ерекшеліктері
Швейцарияда ... ... ... конфедерадияларға-40%,
кантондарға-34%, муниципалитетке-26%. Кантондар мен муниципалитеттер жеке
табыс салығын алады. Тікелей ... ... тек 5 ... белгіленген,
төлеуге тиісті салыќ соммасын аныќтау үшін базисті ... ... ... ... берілген коэффидиентке көбейтіледі. Коэффидиент ... ... ... ... ... әр жыл ... ... үйленбеген адам Дюрихте тұрады, салыќ салынатын табысы-
80.000 шв. франк. Заң тарапынан базисті ставка бойынша бұл ... ... ... ... база ... шв. ... Бұл ... кантон 108%,
Дюрих мунтципалитеті 130%, шіркеулер 11%-дыќ коэффидиент ... тиіс ... ... ... тең: 5.495 *108+5.495*130+ 5.495*11=
13.683 шв.франк.
Швейдарияның салыќ заңы ... ... ... мен ... бірлікті ќұрайды және тек ќана федеративті ... ... ... кантон және басќа да бірлестіктер салыќтарымен салынуы тиіс.
Табысќа салыќ салу бойынша Швейдарияның заңдылығына сай ... ... ... ... түзетуге тиісті шаралар ќолданылады:
1) 2 реттік шедула 1 реттік шедулаға ќосымша ќолданылады-жанұя үшін салыќ
ауыртпашылығын ... Бұл ... ... мен ... ... ... жалпы табысын белгілі бір %-ға ... ... ... ... ... салынады. Бұл жұйе 4 кантонда
ќолданылады. Мысалы: бұл жүйе ... осы касы ... ... заңы
бойынша жанұяның табысы мен активтері экономикалыќ бірлікті ќұрайды және
тек ќана федеративті салќпен емес, ... ... ... және ... да
бірлестіктер салыќтарымен салынуы тиіс.
Қорытынды
Салық жүйесін мемлекет пен жеке және ... ... ... ... және осы ... анықтайтын салықтар, салық механизмі яғни,
салық салу ... мен ... ... салық заңдары мен салыққа
қатысты ... ... ... ... жиынтығын құрайды.
Салық жүйесі мемлекет қаржы көздерін ... ең ... ... ... ел ... қайта құруға, өндірістің ұлғайып дамуына
және саяси әлеуметтік шараларды толығымен іске ... ... ... салық жүйесінің дамуын төрт кезеңге бөліп қарастыруға болады.
- 1 кезең (1992-1995 ж.ж) – жаңа салық жүйесі базисінің, салық кезеңінің
өңделуі және іске ... 2 ... ... ж.ж) – ... ... ... сай ... жүйесін құруды анықтау;
- 3 кезең (1998-2000 ж.ж) – барлық қағидалардың ескерілуі арқылы салық
жүйесіне өзгерістер мен толықтыруларды ... ... ... одан ... 4 ... ... ж.ж) – Жаңа ... Кодексі қабылданып, іске қосылды;
Қазақстан Республикасының 1991 жылдың 25 желтоқсанында қабылданған ... ... ... Заң ... ... ... құрудың ең алғашқы
бастамасы ... ... Бұл ... экономикасын реформалаудағы күрделі
жұмыстардың бірі болып саналады. Осы кезеңдерде елде көптеген құбылыстар,
атап ... ... ... ... дамуы, шаруашылық жүргізуші
субъектілер мен мемлекет арасындағы ... ... ... және т.б. ... іске аса ... Заң ... алғаш рет ҚРда 42 салықтың түрі қызмет етті және олар 3
топқа бөлінді:
- жалпы мемлекеттік салықтар - 10;
- ... ... ... жергілікті салықтар мен алымдар - 11;
- жергілікті салықтар мен алымдардың түрлері – 18 түрі.
Бұл салықтардың ... ... ... ... ... ... құнға салынатын салық, акциз салығы, жер салығы және т.б. салықтар
құрады.
Алғашқы салық жүйесінің ... ... де ... Атап ... ... ... ... салық жүйеміздің жинақталған ғылыми және
практикалық тәжірибелерінің жеткіліксіздігі, ... ... ... салық салу қағидаларының назардан тыс қалуы, айналымды
анықтаудың қиындығы, ... ... ... ... т.б. ... ... ... жүйесін реформалаудың қажеттігі туындады. Қазақстан
үкіметі 1992 ... ... ... ... ... түрде реформалаудың
концепциясын қабылдады.
Аталмыш концепцияны іске асырудағы негізгі кезең болып ҚР ... ж. ... ... және ... ... ... да міндетті
төлемдер туралы» Заң күші бар Жарлығы табылады. Ол 1995 ж. ... іске ... ... ... қызмет еткен 42 ... ... 11 ... мен ... ... ететін болды. Бұл ... ... ... салық жүйесі нарықтық қатынастар талабына біршама
бейімделіп, халықаралық ... ... ... жылы ... ... 5 рет күрделі өзгерістерге ұшырады. Осыған орай
2000 жылы 1 қаңтарынан ... ҚРда 17 ... ... мен ... қызмет
етті. 4-ші кезеңде, яғни 2001 жылдың 12 маусымынан Жаңа Салық ... 2002 ... ... ... іске ... ... Кодексінде
ҚРда қолданылатын салықтар мен бюджетке ... ... да ... атап айтқанда, 9 салық түрі, 13 алым, 9 төлем, 1 мемлекеттік ... ... алым ... ... ... ... ... пен және заңды
тұлғалар арасындағы қаржы қатынастарының ... ... ... салық салу әдiстерi мен тәсiлдерi, салық заңдары мен салыққа
қатысты актiлер, ... салу ... мен ... ... ... ... ... қаржы көздерiн жасақтаудың ең негiзгi құралы
болуымен қатар, ел ... ... ... ... ... ... саяси –әлеуметтiк шаралардың толығымен iске асуына мүмкiндiк
туғызды.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... он бес жылдың жүзі болды. Осы кезең аралығында салық жүйесіне көптеген
өзгерістер енгізілді.Оның бастысын атап айтатын болсақ ... жылы ... ... Республикасының жаңа Салық кодексі қабылданып, ол 2002
жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізілді.
Қазақстан ... ... ... қабылдаудағы ең негізгі
ерекшеліктері және қол ... ... ... ... ... ... да ... төлемдерден ажырата отырып, оны
«ерекше тауар» түрінде қарастырылғанын атап өтуге болады.
Қазақстан республикасы ... ... ... түрде
белгіленген салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті ... ... ... әрі ... ... табылады деп көрсетілген.
Салықтар мемлекеттің саяси және ... ... ... көзі ... табылады, өйткені мемлекеттік бюджеттің
түсімдерінің 90 пайызың салықтық түсімдер құрайды.
Бүгінгі күні ... салу және ... ... ... ... ... ... ұмтылуға көмек көрсету үшін, тиімділік пен тұрақтылықты
ынталандыруы ... Ол үшін ... ... ... ... ... ... саясаты болған жөн. Ауылшаруашылығынан түсетін салықтық
түсімдер деңгейі төмен және де ол тек ... ... ... ... ... ... Е. ... жүйесі /Ќазаќстан экономикасы.-1995.-Ю
2. Черник Д.Г. Салыќтар.-М,-1995
3. Есенбаев М. Жаңа ... ... ... ... правда.-1997.-9
шілде.-Ю б
4. Бүлғақбаев Б. Ќазаќстанның салыќ жүйесі // ... ... ... ... ... Түленбаев К.М / Ќаржы ќаражат.-А.-2005.
7. ЗейнелгабдинА.Б. Ќаржы жүйесі.- А.-1995.
8. Юткина Т.Ф . Салыќ жүргізу тәртібі.-М.-1999.
9. ... В.Ф. ... салу және ... ... ... / Салыќ портфелі.-М.-1995.- 35 б.
11. Чингазов .М.Н. Некоторые проблемы налоговой системы / Аль-Пари.-2006.-
К 2-3.-68 ... ... .Д. ... ... ... / Ќаржы ќаражат .-А.-2005.
13. Сатыбалдин А.Е. Жеке ... ... ... ... / ... ... Т.А. Пути совершенствования ... ... ... налога / Налогоплателыдик.-2004.-N1-89
15. Арыстанбеков К./ Саясат.-А-2004.-97 б.
16. Сабиров И. / Экспресс,- 1995.-28 наурыз.
17. ... Е. ... ... ... ... ... -А- ... Бабкина С. Новая налоговая политика / Финансы Казахстана.-1996.
19. ... ... ... ... салыќтар / Ќаржы ќаражат.-А.- 1996
20. КарагусоваГ. Салыќтар: мәні мен ... ... ... Б. ... ... / Экономика.-1995.-Ш.-986
22. Кадырбеков Б. Грисюк С. ... ... ... ... туралы // Ќазаќстан экономикасы мен өмірі.-1997.-N3-4
23. Киперман.Г.Я. Кәсіпорын мен ... ... ... ... ... ... ... //Алматы.-1999
25. Салыќ-1999 / Экономика және өмір.-4.-1999
26. Маметова Р.А / ... ... ... ... Ж. ... ... / ... -ќаражат.-А.-2005
28. Айдаров Д.Б. ... ... ... ... в РК / ... ... ... Дуканич Л.В. Салыќ және салыќ салу.-М: Феникс.-2004
30. Амрекулов Н. Бірыңғай салыќ салу ... / ...

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Корпорациялық табыс салығының қалыптасу тарихы6 бет
Қазақстанда шағын және орта бизнестің дамуындағы салық салу ерекшеліктері8 бет
Әлеуметтану пәнінен дәрістер жинағы89 бет
Батыс елдердегі жергілікті бюджеттер және салық салу жүйесі32 бет
Салықтың экономикалық мәні, мазмұны, атқаратын қызметтері, түрлері және шет елдердің салық салу тәжірибесі85 бет
Салықтың экономикалық мәні, мазмұны, атқаратын қызметтері, түрлері және шет елдердің салық салу тәжірибесі туралы68 бет
Біртұтас экономикалық кеңістіктің болашағы қандай?4 бет
Салық69 бет
Шағын және орта бизнес субъектілеріне салық салудың шетелдік тәжірибесі11 бет
Шет елдердегі салық34 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь