Агроөнеркәсіп кешенің дамытудағы шаруашылық инфрақұрылым саласының ролі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

І. АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІҢ ДАМЫТУДАҒЫ
ШАРУАШЫЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ САЛАСЫНЫҢ РОЛІ ... ... ... .5
1.1. Шаруашылық инфрақұрылым — агроонеркәсіп кешенінің жүйесіндегі орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. АӨК.нің өндірістік инфрақұрылымның салаларының дамуы ... ... ... ... ...10
1.3. Агролизингтік дамудың әлемдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

II. ШАРУАШЫЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ
НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫНЫҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫНА ТАЛДАУ ... ... ..21
2.1. Ауылшаруашылығына инфрақұрылымды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
2.2. Қазақстан Республикасындағы агролизингтің қазіргі жағдайын
талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26

III. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ.
3.1. Ауылшаруашылық өндірістік инфракұрылымды жетілдіруде
мемлекеттің ролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
3.2. Шаруашылық инфрақұрылымды маркетингтің маңызы ... ... ... ... ... ... ..30
3.3. Агротехникалық сервисті жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
КІРІСПЕ

Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің әлемге белгілі "Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы атты еңбегінде "Барлық стратегиялық басымдылықтардың көш басында агроөнеркәсіп кешенін дамыту, оны дәйекті де батыл реформалау, сондай-ақ тұтыну рыногын өнеркәсіп тауарлармен толтыру шаралары жүретін болады"-деп, атап көрсеткен болатын.
Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіп кешенінің барлық салаларың, оның ішінде ауыл шаруашылығында қызмет көрсету саласын дамытуға мүмкіндік мол. Егер де осы потенциалдық мүмкіндікті нарық жагдайында әрбір жекелеген аймақтардың өзгешеліктерін еске ала отырып ауыл шаруашылығының қызмет көрсету салаларын дамыта білсек, еліміздің экономикасын бұдан биік деңгейге көтеруге мүмкіндік жасар едік.
Биылдан бастап үш жылды "Ауыл жылы" деп жариялаған Елбасы бұл бағытқа ерекше басымдық танытып отыр. Мемлекет 2004-2005 жылдары ауыл экономикасына 150 млрд. теңгеден астам қаражат жұмсауды жоспарлап отыр.
2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық саясатында елеулі жеңілдіктер туғызу қарастырылуда. Соның ішінде жеке табыс салығының ең жоғарғы пайызын 30-дан 20 дейін кеміту көзделуде.
Агроөнеркәсіптік өндірістің соңғы нәтижелері тек тікелей ауыл шаруашылығының даму деңгейіне ғана емес, сонымен қатар соған қызмет көрсететін салаларға да байланысты. Ауыл шаруашылығының өндіріс көлемі ұлғайған сайын материалдық - техникалық ресурстарды, қажетті шикізаттарды, қосалқы материалдарды т.б. жұмсау мөлшері де ұлғаяды. Шаруашылықтың электр-энергияға, транспортқа, байланыс құралдарына, өнімдерді сақтауға деген қажеттіліктері де көбейеді.
Ауылшаруашылық өндірісінің жөндеу - техникалық қызметтерге, материалдық - техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыруға, инженерлік, зооветеринарлық, агрохимиялық және агролизингтік қызмет көрсету және т.б. қызметтерге деген тәуелділігі өсе түсуде. Сонымен бірге ауылшаруашылық өнімдерінің қажетті көлемін алуды қамтамасыз ететін салалары мен өндірістерді де, өнімдерді де тиімді пайдалануды және оларды тұтынушыларға дейін жеткізуді қамтамасыз ететін ұйымдастырудың да бірдей дәрежеде дамуы маңызды. Осындай салалар мен қызметтердің жиынтығы экономикада инфрақұрылым деп аталады.
Инфрақұрылым өнеркәсіп пен ұйымдардың тиімді қызмет атқаруының қамтамасыз етуге және агроөнеркәсіп кешенінің соңғы өнімін көп мөлшерде және жоғары сапамен алуға бағытталған.
Материалдық өндірістің инфрақұрылымының маңызды мәселелерінің бірі ауылшаруашылық өнеркәсіптік өндіріске қызмет көрсету функцияларын орындауда және барлық күш қуатты негізгі өндірістік қызметке жұмылдыру болып табылады. Инфрақұрылым өндіріс көлемін өсіруге және ауылшаруашылық өнімінің негізгі түрлерінің сапасын жақсартуға қажетті жағдай жасау үшін қажет.
Бұл дипломдық жұмыста ауыл шаруашылығында қызмет көрсету салаларын мейлінше дамыту жолдары қарастырылған.
Дипломдық жұмыстың бірінші бөлімінде агроөнеркәсіп кешенін дамытудағы қызмет көрсету саласының ролі қарастырылған.
Екінші бөлімінде ауыл шаруашылығының қызмет көрсету саласының негізгі бағыттарының даму жағдайына талдау жасалынды.
Үшінші бөлімінде ауылшаруашылығына қызмет көрсету саласын жетілдіру жолдары қарастырылған.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.

1. Закон РК "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", от 31 марта N214-1,
"Экономика и предпринимательство", N7(59), 1998 год.
2. Назарбаев НА. Стратегия Казахстана-2030, Алматы, 1998г.
3. Назарбаев НА. Не подняв сельскохозяйство, не сделаем экономику процветающей. // Казахстанская правда 2000г. 9 февраля стр. 1-2.
4. Казахстанкая правда. 2002г декабрь
5. Оңтүстік Қазақстан облысының Ауылшаруашылық департаментінің 2001-
2002 жылдық қорытындылар жинағы.
6. Оспанов М.Т. Аутов P.P. Ертазин X. "Агробизнес теориясы мен
практикасы", Алматы. 1999 ж.
7. Белгібаев ҚА Ауылшаруашылық экономикасы. // Алматы 1991 ж.
8. Балапанов А.А. АӨК-дегі инфрақұрылымды дамыту. //Алматы
1994 ж.
9. Макбулатова А. Финансовое планирование в сельскохозяйственных
предприятии. //Қаржы-қаражат, N3, стр 65, 1998 ж.
10. Махмутова Ж. Пути повишения эффективности функционирования
хозяйствующих субъектов агробизнеса в Южно Казахстанской области.
//Саясат. N7, стр 73-76, 2000 г.
11. Сабирова А. И Ауылшаруашылығын дағдарыстан шығару
бағытындағы кейбір ұсыныстар. //Жаршы 2002 ж.
12. Растениеводство Южно Казакстанской области 1998- 1999-2000.ггг.
//Статистический сборник. Шымкент, 2002 г.
13. Селезнев А. Некоторые проблемы управления АПК и пути их
решения. //Экономист N6, стр 76-79, 2000 г.
14. Елубаев М Не подняв селское хазяйство, не сделаем экономику
приватизацией. //Қаржы-қаражат, стр 3-11, 2000 ж.
15. Калгулова Р. Лизинг-как один из методов кредитования
сельскохозяйственных товаропризводителей. //Банки Казахстана N6,
стр 29-30, 2000 г.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................3
І. АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІҢ ДАМЫТУДАҒЫ
шаруашылық инфрақұрылым САЛАСЫНЫҢ РОЛІ.............5
1.1. Шаруашылық ...... ... ... ... ... ... салаларының
дамуы...................10
1.3. ... ... ... ... ... ... ДАМУ ЖАҒДАЙЫНА ТАЛДАУ..........21
2.1. ... ... ... Республикасындағы агролизингтің қазіргі жағдайын
талдау......................................................................
..........................................26
III. АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ... ... ... Ауылшаруашылық өндірістік инфракұрылымды жетілдіруде
мемлекеттің
ролі........................................................................
.....................28
2. ... ... ... Агротехникалық ... ... ... ... Н.Ә.Назарбаев өзінің әлемге белгілі
"Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде ... мен ... ... ... ... ... ... көш басында
агроөнеркәсіп кешенін дамыту, оны ... де ... ... ... ... ... ... толтыру шаралары жүретін болады"-деп,
атап көрсеткен болатын.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ауыл ... қызмет көрсету саласын дамытуға мүмкіндік
мол. Егер де осы потенциалдық мүмкіндікті нарық жагдайында әрбір ... ... еске ала ... ауыл ... қызмет
көрсету салаларын дамыта білсек, еліміздің экономикасын бұдан биік деңгейге
көтеруге мүмкіндік жасар ... ... үш ... ... ... деп ... ... бұл бағытқа
ерекше басымдық танытып отыр. Мемлекет 2004-2005 жылдары ауыл экономикасына
150 млрд. теңгеден астам ... ... ... ... жылдың 1 қаңтарынан бастап салық саясатында ... ... ... ... ... жеке ... ... ең жоғарғы пайызын
30-дан 20 дейін кеміту көзделуде.
Агроөнеркәсіптік өндірістің соңғы ... тек ... ... даму ... ғана емес, сонымен қатар ... ... ... да байланысты. Ауыл шаруашылығының өндіріс көлемі
ұлғайған сайын материалдық - ... ... ... ... ... т.б. ... мөлшері де ұлғаяды. Шаруашылықтың электр-
энергияға, транспортқа, байланыс құралдарына, өнімдерді сақтауға ... де ... ... жөндеу - техникалық қызметтерге,
материалдық - ... ... ... ... ... агрохимиялық және агролизингтік қызмет көрсету және ... ... ... өсе түсуде. Сонымен бірге ауылшаруашылық
өнімдерінің қажетті көлемін алуды ... ... ... ... де, өнімдерді де тиімді пайдалануды және оларды тұтынушыларға
дейін жеткізуді қамтамасыз ететін ұйымдастырудың да бірдей ... ... ... салалар мен қызметтердің жиынтығы экономикада инфрақұрылым
деп аталады.
Инфрақұрылым өнеркәсіп пен ұйымдардың тиімді қызмет ... ... және ... ... ... ... көп ... жоғары сапамен алуға бағытталған.
Материалдық өндірістің инфрақұрылымының маңызды мәселелерінің ... ... ... қызмет көрсету функцияларын орындауда
және барлық күш қуатты ... ... ... ... ... ... ... көлемін өсіруге және ауылшаруашылық өнімінің
негізгі түрлерінің сапасын жақсартуға қажетті жағдай жасау үшін қажет.
Бұл дипломдық жұмыста ауыл ... ... ... ... ... жолдары қарастырылған.
Дипломдық жұмыстың бірінші бөлімінде агроөнеркәсіп кешенін дамытудағы
қызмет көрсету саласының ролі қарастырылған.
Екінші бөлімінде ауыл шаруашылығының қызмет көрсету ... ... даму ... талдау жасалынды.
Үшінші бөлімінде ауылшаруашылығына қызмет көрсету саласын жетілдіру
жолдары ... ... ... ДАМЫТУДАҒЫ шаруашылық инфрақұрылымның РОЛІ
1. Шаруашылық инфрақұрылымның - ... ... ... пен ауыл ... саласында материалдық өндіріс қарқындап
өскен сайын шикізаттарға, энергияға, тасымалдау, материалдық-техникалық,
техника жөндеу ... ... ... ... зат сақтайтын
орындарға деген қажеттілік арта түседі.
Осындай қажеттілік негізгі өндірістен қызмет көрсетуші сала дамымай
бірден-бір ... ... ... ... ... алмайды.
Айта кететін бір жағдай ... ... ... саласының дұрыс
өркендеуі үшін қызмет ... ... ... ... ... өте ... ... тиісті, яғни қызмет көрсетуші өрістің жұмысы
дұрыстап дамымаса, ... ... ... ... ... алмайды, екінші сөзбен айтқанда, негізгі ... ... ... көрсетуші салалардың өркендей өсуімен тікелей байланысты.
Осындай өзара тығыз байланыстылық ... ... ... салаларына объективтік қажеттілігін тудырады.
Инфрақұрылымдарды негізгі салалармен салыстырғанда өздеріне ... бар. Олар ... ... өнім өндірмейді, бірақ ... ... ... жаңа өнім өндірілмейді, сондай-ақ
түпкі өнім пайда болмайды. Олар негізгі салаларға ... ... ... ... нәтижесінің тиімді болуына көп жағдайда себепкер болады.
Сөйтіп инфрақұрылымдардың аса ерекше функциясының бірі-негізгі өндіріс
орындарын өздерінің шығарған өнімдерін одан әрі ... ... ... ... ... өз ... ... негізгі салаларға өндіріс өнімін
молайтуға, мамандығын тереңдетуге мүмкіндік береді.
Агроөнеркәсіп кешенінің ... ... ... ... инфрақұрылымдарынан тұрады.
Қазіргі нарықты экономика кезеңінде ауылшаруашылық өндірісін дамыту
үшін негізгі ... ... ... ... инфрақұрылымның орны
ерекше.
Оларға төмендегі жүйелер жатады:
- техника материалдарымен жабдықтау жүйелері;
- жөндеу жұмыстарымем қамтамасыз ету;
- тоңазытқыш, ... ... және ... ... ... ауылшаруашылық саласына қызмет ... ... ... ... ... ... және т.б.):
- көлік және жол торабына байланысты мәселелермен қамтамасыз ету:
- ауылшаруашылық саласына тиісті құрылыс жүйесі, ... ... ... ... жүйелерінің көпшілігін атап
айтқанда, транспорт және жол торабы, ауылшаруашылық ... ... ... ... тоңазытқыш шаруашылықтары тағы басқалар өнім
өндіруге салааралық қызмет атқаратын ... ал ... ... ... және оны күту, өсімдікті қорғау қызмет орындары тек қана
өнеркәсіп кешенінің ішінде ауылшаруашылық саласына ғана қызмет ... ... ... ... ... бірдей әсер етпейді
және қоғамдық қайта өндірістің жүйесінде ... орын ... ... ... ... оның негізгі қасиеттері
бойынша классификациялаудың мағынасы маңызды. Ол ... ... және ... өндіріспен қызмет көрсетуші салалар ... ... ... ықпал етеді.
Инфрақұрылымның элементтерінің көп жоспарлы сипатын ескере отырып, оны
нақты бір қасиеті бойынша классификациялау агроөнеркәсіп ... ... ... келесідей төрт қасиеті бойынша
классификациялауға болады (1 сурет):
Өндірістік процеске әсер ету ... ... ... ... Функционалды сипатына қарай.
1 .Ауыл шаруашылығына тікелей қызмет ... ... ... ... тұтынушыға дейін жеткізуді қамтамасыз ететін сфера.
Бірінші сфераға машина, құрал-жабдықтарды ... және ... ... ... ... сонымен бірге транспорттық
ұйымдар, агрономдық, ветеринарлық, ақпараттық Қызметтер, ... ... және ... жүйесі кіреді.
Екінші сфера өнімді дайындайтын, тасымалдайтын және ... ... ... ... өндіріс құралдарының жақсы жұмыс
атқаруын қамтамасыз ететін және ұзақ уақыт бойы олардың іскерлік қабілетін
сақтауға ... ... ... ... Өндірістік инфрақұрылымының тікелей
ауылшаруашылығына қызмет көрсететін салалардың ... ... ... жөндеу шеберханалары, қоймалық және ... ... ... ... ... ... станциялар, ғылыми-
өндірістік лабораториялар, есептегіш орталықтар ... ... ... ... ... ... өсімдіктерді қорғау, агротехникалық,
ветеринарлық, жасанды жолмен жөндеу техникалық және т.б. қызметтер кіреді.
Оны мына келесі суреттен көруге ... ... ... ... құрылуына көптеген факторлар әсер тигізеді.
Солардың ішінде ... ... ... ... ... ... ... және жердің конфигурациясы, жолдың жағдайы, типі
немесе ... ... ... ... жүйесі.
қолданылатын технологиялар, өндірістің мамандандырылуы мен концентрациялау
деңгейі ерекше роль ... ... ... ... ... ... ... және шаруашылықтың ішіндегі бөлімшелердің
көлемі мен кәсіпорынның функционалдық қызметінің ерекшелігіне байланысты.
Ауыл шаруашылығының өндірістік ... ... ... өте ... болып отыр. Нарық жағдайына өту кезеңінде өндірістік
инфрақұрылымның ... ... ... ... ... ал ... ... тоқтап қалды.
Ірі мал ұстайтын қораларды енгізу 1991 жылдан 1996 жылға дейін 5 есе,
жеміс-жидек сақтайтын қоймалар 8,4 есе, бидай ... ... 2,4 ... ... ... 13,1 есе ... Минералды тыңайтқыштарды
сақтайтын қоймаларды іске қосу және ... ... ... ... ... ... қызмет көрсететін және
механизацияланған бөлімшелермен ... 35 ... ... ... үшін ... қамтылуы ойдағыдай ... тек 40 ... ғана ... ... үшін ... бар.
Өндірістік инфрақұрылымның экономикалық тиімділігін сипаттайтын
негізгі көрсеткіш инфрақұрылымның объектілерін, ... ... үшін ... ... ... ... Ол үшін мына ... инфрақұрылым экономикалық жағынан өте тиімді. Оның
тиімділігі ... ... және ... ... ... жақсартуда өнім
бірлігіне келетін ақшалай материалды және ... ... ... ... кешенінің өндірістік инфрақұрылымның
салаларының дамуы
Аграрлық өнеркәсіптік өндірістің қазіргі және болашақтағы дамуы тек
ауыл ... ... даму ... ғана емес, сонымен бірге оған
қызмет көрсететін ... даму ... де ... ... ... және әлеуметтік инфрақұрылымының даму дәрежесіне
байланысты.
Негізгі өндіріске қызмет ететін ... ... ... ... ... азық-түлік және әлеуметтік мәселелерді ... ... ... ... ... ... ... айқындайды, ал бүкіл басқару қызметі осы түпкі нәтижелерге ... ... ... ... ... ... бір аралық
буындар инфрақұрылымның элементтері ... ... Осы ... ... қарастырайық.
Ауыл шаруашылығы материалдық-техникалық ресурстары
Ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық ресурстары - ең жаңа ғылыми-
техникалық жетістіктерді кең қолдануға ... ... ... ... ... қоса ... ... химияландыру. Кең мағынада алғанда өндірістің заттық,
субъективтік ... ... ... ... ... ... ауыл
шаруашылығының барлық салаларында жұмыс істейтін еңбек құралдары мен заттар
құрайды. Оларға жер, ... мен ауыл ... ... күш ... мал және мал ... көп жылдық екпе
ағаштар, ирригациялық ... ... ... ... мен ... жем, тыңайтқыштар, жанар майы, құрал-сайман және басқалары жатады.
Жердің ең ... ... ... ауыл ... ... базасының қалыптасып, дамуының аса маңызды ерекшелігі болып
табылады. Жерді ұтымды пайдалану, оның ... ... ... ... ... қойылатын аса ... ... ... ... пайдалануды ... және ... ... көп ... ... өнімді азайту жолдары. Бұл
өндірісті интенсивтендіру: егіншілік пен мал ... ... ... енгізу; өндірісті кешеінді механикаландыру; қолда бар
қорларды ... ... ... ... қор ... озық ... пайдалану.
Техникалық қызметті жақсарту үшін трактор және ауыл шаруашылығы
қосалқы ... ... ... ... ... ... көрсету жұмысын барлық жерде енгізу, ауылда өндірістік-
техникалық қызмет ... ... ... ... ... ... ... механикаландыру.
Механикаландыру мен электрлендіру-механикалық және ... бар ... ауыл ... ... ... және осы негізді қол еңбегін механикаландырылған еңбекке
айналдыру.
Ауыл шаруашылығын техникалық жағынан ... ... ... ... ету және ... энергияның жарақтануы күрт артты.
Мұның өзі ауыл шаруашылығы еңбегінің өнімділігін арттыруға жәрдемдесті.
Алайда ауыл ... ... ... ... қамтамасыз
етудің, электрмен жарықтандырудың және жұмыстарды ... ... ... ауыл ... өскелең талаптарына, даму үстіндегі
осы заманғы ауыл шаруашылығының, әсіресе, мал шаруашылығының қажеттеріне
сай ... ... ... ... автогараждар мен әртүрлі
қоймалар жетіспейді. ... ... ... бүкіл нәтижесі
басқа қол жұмыстарында ... ... ... ... өндіретін бірыңғай
технологиялық тізбек шын мәнінде жоқ. Жетекші және ... ... ... ... ... ... шаруашылығы мен егіншілік салаларында толық механикаландырудың
аяқталмауы машиналардың қажетті жүйесінің ... ... ... ... ... механикаландыруға арналған машиналар
жүйесінде 2790 түрлі техникалық құрал, оның ... мал ... ... ... ... ... 1170 құрал қамтылады.
Қазіргі кезеңде техника әмбебап етілуде, мұның өзі машинаны ... ... ... етеді. Әмбебап үлгідегі трактор eric
жұмыстарында, жүк тасымалдауда, мал ... жол және ... ... шаруашылығында техниканы фирмалық жөндеуден және оған техникалық
күтім жасаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру туралы ұсыныс әзірлеу керек.
Ауыл шаруашылығы өндірісін ... ... ... ... ... ... Онда барлық өндірістік
процестерді жұмысшылардың дене еңбегін толық жоюды ... ... ... мен ... ... ... ... орындалуы
көзделген. Автоматтандыру кезінде машиналар да арнаулы ... ... ... ... ... ... ... кеңейтеді, ауыл шаруашылығының экономикасы мен мәдениетін көтеруді
қамтамасыз етеді. Техникалық прогресс өндірісті басқаруда механикаландыру
мен автоматтандыру құралдарын кең ... ... ... электротехникалық қызмет көрсетудің дамуы
Агроөнеркәсіптік кешенінің жүйесінде барлық ... ... ... ... мәдениетін көтеруде ауылды жерде электр
қуатын кеңінен пайдаланудың маңызы өте зор.
Республика ауыл ... ... ... ... ... ... жылдың ішінде 6 еседен артық өсті. Ауыл шаруашылығында еңбек ... ... ... ... жылы 48 ат ... асты. Бұл барлық ТМД
мемлекеттерімен салыстырғанды ең үлкен көрсеткіш болып есептелінеді.
Нарық экономикасындағы қарым-қатынастардың ... ... ... ... ... ... процестеріне, сол сияқты халықтың
әлеуметтік-мәдениет қажеттілігіне кеңінен қолдану, электр ... ... ... ... ... мақсатымен қазіргі уақытта
Республика көлемінде ауыл шаруашылығы Министрлігінің ... ... жеке ... ... ... ... электр техникаларды жөндеуге,
қондыруға олардың бір қалыпты жұмыс істеуіне көмек ... ... ... ... немесе ауданаралық бірлестіктер қызмет
атқарады.
"Ауыл энергия" жүйесі нарықтық қарым-қатынастарды ... ... ... ... тек электр жабдықтарын жөндеу немесе ... қана ... ... қоғамдарға, ассоциациялық
кооперативтерге сол ... жеке ... ... электр энергиясын
тиімді пайдалануға керекті электр техниктерді, электриктерді тағы басқа осы
жүйеде қызмет атқаратын ... ... ... ... электр
жабдықтарына керекті бөлшектерімен көмек көрсетіп тұрады.
Болашақта "ауыл энергия" ... ... ... ... болады.
Экономикалық тұрғыдан қарағанда ауыл шаруашылығына электр ... ... ... ... ... үш ... ... электр энергиясын пайдаланумен тауар ... ... ... ... ... ... энергиялық қолдануымен
өндірілген өнімдерге шығатын шығындардың кемуі, олардан алатын пайдалардың
молаюы, сол сияқты олардың ... ... ... ... ... әлеуметтік - мәдениет жағдайын жақсартуға көрсететін
ықпалдары т.б.
Мал дәрігерлік қызмет көрсетуді жақсарту шаралары
Мал дәрігерлік ... ... ... ... ... жұқпалы және жұқпалы емес ауруларының алдын алуға бағытталған
жоспарлы мал ... ... және ... ... ... ... тез ... індет көтерілгенде оны жойып жіберудің шұғыл
шараларын қолдану болып отыр.
Мал мен құстың неғұрлым кең таралып ... ... ... ... мыналар: құтыру, лептоспироз, топалаң ... ... ... ... мен ... ... ірі қараның
тейлериозы, су ауруы және сәйгелі, қойдың эхинококкозы, айналмасы, ішқұрт
аурулары, диспепциясы, бронх ... ... ... пуллороз
қызылшасы, жалған обасы, какцидиозы. Осы аурулардың және басқа аурулардың
қоздырғыштары, олардың малға ... ... ... ... және көзге
көрінерлік белгілері, соған қоса емдеу әдістері әбден зерттеліп, ... ... және мал ... ... ... ең ... мал дәрігерлік заңды қатал сақтау, әрбір ... ... ... әрбір шаруашылықта мал дәрігерлік ... ... ... ... ал ауру шыға ... оған ... малды кезінде бөлектеу,
емдеу және аурудың басқа жерге ауысуын ... ... іске ... профилактикалық шаралар жоспарын жасағанда сол ... - мал ... ... ... ... ал ... малдың кездесіп жүрген ... ... ... ... ... ... көздейді.
Ауыл шаруашылығы техникаларын жөндейтін кәсіпорындарының жүйесі
Қазіргі нарық экономикасындағы қарым - қатынастың дамуына ... ... ... ... ... қажетті қызмет көрсету
кәсіпорындары Қазақстан мемлекеттік ауыл шаруашылығы машиналарының көпшілік
түрлерін қамтитын агросервистік ... ... ... ... ... ... Бұл концерннің құрамы республика бойынша отыз
шамалы оның ішінде Түрген, ... ... ... тағы басқа осылар
сияқты зауыттармен, ... ... ... ірі - ірі ... ... ... көрсететін облыстық бірлестіктерінің құрамына кіріп,
саудалық ... ... ... ... ... қожалықтарына
акционерлік қоғамдарға, ассоциация ... сол ... ... атқарады.
Сонымен ауыл шаруашылығы техникаларын ... және ... ... ... ... ... ... — ауьгКшаруашылық техникаларын
ағымдағы және күрделі ... ... ... ... ... паркін жұмыс ... ... ... ... қызмет
көрсетуі болып табылады.
Ауыл шаруашылығы техникаларын жөндеу ... ... ... ... ... техникалық ерекшеліктеріне байланысты үш бағытпен
жүргізіледі. Олар:
- Ерекше маманданған ... ... мен ... ... ... ... ... электрожабдықтар,
маторлар, сол сияқты машиналар мен тракторлардың ... ... ... ... іске қосу ... ... ... зауыттар мен шеберханалар. Оларда шаруашылық ... ерте ... ... ... ... ... белгілі-бір түрі ғана жөндеуден өтеді. Мысалы, Түргендегі -
зауыт тек қана автомашина ғана ... ... бір ... тек ... ... жөндейді.
- Жер қабатын және жол ... мен ... ... ... мен ... ... ... маманданған шеберханалар мен үлкен жөңдеу
орталықтары.
Жоғарыда ... ... ... ... ... жөндейтін
жүйелердің жұмыстарының барлығы тауар өндірушілердің құрал жабдықтарының
тиімділігін ... ... ... ... мол және ... болуына
бағытталған.
Ауылшаруашылық жұмыстар болмаған кезде техникаларды ... ... ... сәйкес жасалынады. Машиналарды сақтауды
ұйымдастыру, оған ... ... ... ... ... ... ... ұжымдар өздері басқарады.
І.3. Агролизингтің дамуының әлемдік тәжірибесі
Лизинг — кәсіпкерлік, коммерциялық іс-әрекеттің, ... ... ... жаңа формасы және әлемдік экономикада өте қарқынды
дамуда. Көп жағдайда отандық әдебиетте ... — деп ... ... ... және өндірістік сипаттағы құрылыстарды
арендалау ... ұзақ ... ... ... мәселесімен айналысушы көптеген Ресей экономистері "Лизинг -
аренда мен жабдықтарды арендалау төлем ... ... ... ... ... ұстанады.
Е.Кабатова, Е.Чекморева, В.Перов сияқты лизинг ұғымын кең мағынада
түсіндірушілер пікірінше лизинг келісім шарт қатынастарының күрделі кешенін
қамтиды және екі ... одан да көп ... шарт ... ... ... ... ... алу — сату және мүлікті жалға алу келісім шарт негізінде іске
асады.
Экономикалық қатынастар ... ... ... қаржы
операцияларының жаңа формасын капитал салымдарының тәсілімен іске ... ... Егер ... ... бір ... ... ... уақытша
пайдалануға беру деп түсінсек, онда оны негізгі қордағы тауар ... ... ... Осы ... қарағанда лизинг дәстүрлі банк саудасына
баламалы болатын машиналармен жабдықтарды несиелеудің бір формасына ... ... ... ең ... ... атап ... несие операциясы.
Мүлік иесі пайдаланушыға, лизинг алушыға қаржы қызметін ... Ол ... ... жеке ... ... да, ... ... мерзім сайын оның
жарна төлеп, оның толық құнын өтейді.
Лизинг бүгінгі күні пайда болған жоқ. Венецияда XI ... ... ... ұқсас практикада әрекет етті: венециялық
кәсіпкерлер сауда кемлерін иелеріне сол ... ... ... ... ... тарихта лизинг ұғымын алғаш пайдалану 1877 жылдан
басталады.
Алғашқы лизингтік компания АҚШ-тың Сан-Франциско ... ... ... экономикада лизингтің даму тарихы 2 кезеңге бөлуге болады:
I кезең - алғашқы индустриялды еддерде ... ... ... ... - "лизингтік бум", оның қарқынды өсу ... ... ... ... нарығының негізгі бөлігі (шамамен 90%) "АҚШ —
Батые Европа — Жапония" үшбұрышында шоғырланған.
Ең ... ... ... ... ... ... соңында американдық лизингтік компаниялар ... ... ... аударды.
Американдық лизингтік фирмалар ассоциациясының мәліметтері бойынша бұл
елде лизингтік операциялардың ... ... ... түрлері |1990 |1996 |200& ... ... ... ... |112,7 |131.6 ... ... долл. | | | ... ... |346,8 |396,5 ... жекеменшік фирмалардың | | | ... ... ... долл. | | | ... ... ... ... % |27,2 |32,5 |33,3 ... ... қызмет 60-жылдардың басында жүйелі түрде жүзеге
асырылады. ... ... ... ... ... ... ... заңдарында оны белгілеу үшін әртүрлі терминдер қолданылады.
Франция, Бельгия, ... ... заң ... ... ... қолданылады: аренда, несие; ... ... ... бойынша операциялар. Европада лизингтік операциялар дың белсенді
өсуіне көбінде азаматтық, эномикалық, саудалық қаржы және ... ... ... ... ... Кедергі болды.
Экономикалық өсудің ... ... ... ... ... мемлекеттік қаржы органдары, сонымен қатар бірқатар
халықаралық ... ... оның ... ... ... үшін лизингті
дамытуда арнайы бағдарламасы бар ... ... ... ... ... операциялардың белсенді дамуына 1966 жылы арнайы
лизинг туралы заңның ... әсер ... Оның ... мазмұны француз
экономикасы үшін маңызды лизинг түрлерін ... және ... ... ... ... ... аренда (қаржы лизингтің бір түрі);
Жай жеткізу (басқа сөзбен айтқанда, оперативтік лизинг келісімі);
• Сатып алу операциясын жеткізу;
... ... ... ... ... ... бірі іс - ... энергия
сақтау технологияларына, жаңа энергия көздері облысындағы ... ... ... қалпына келтіруге жататын лизинг берушілерді қолдау
болып табылады.
Барлық жоғарыда аталған лизингтік қызмет түрлерінің амортизациясы және
салықты есептеумен байланысты жеңілдіктері бар.
Ұлыбританияда ... жүз ... ... ... ... ... ... филиалдарымен жүргізіледі және несиені
алумен бәсекеге түсті.
Ұлыбританияда 60 - 70 ... ... ... кәсіпкерлік іс
-әрекеттің қарқынды түрі болды.
Ұлыбританияда лизингтік операциялардың ... ... ... ... жылы ... ... ... сомасы 380 млрд. АҚШ долларынан
асатын жаңа құрал-жабдықтармен, машиналармен және механизмдермен ... ал бұл сома ... ... сол ... ... ... тең ... Еуропа елдерінде құрал-жабдық лизингі абсолюттік шамада жылына
120 млрд.долл. ... ... ... ... ... шарттар 50 млрд.
АҚШ доллардан аса болады.
Дамушы елдерде лизинг көлемінің тез ... ... ... ... Оңтүстік Кореяда байқалады.
Халықаралық лизингтік операциялар даму алды. Олардың көлемі жылына 15
- 20 млрд. долл. болды, әлемдік ... және ... ... ... ... ... Шетелдік лизинг АҚШ-та. Жапонияда, Ұлыбританияда
дамыды.
Жалпы, экспорттық ... ... ... ... ... 10-15 пайыз болды.
Әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінде (АҚШ, Жапония, Германия, Франция)
лизингтік тауарлық құрылымда құны бойынша үлкен үлесті ЭЕМ және ... ... – 30 - 40 ... жалпы мақсаттары өнеркәсіптік құрал-жабдықтар
15 - 30 пайыз құрайды.
Дамушы елдерде лизингтің тауарлық құрылымда үлкен орынды өнеркәсіптік
құрал - ... және ... ... алады.
Лизингтік фирмалардың барлық санынан банктердің еншілес компаниялары
және басқа қаржы ұйымдары маңызды рол атқарады (АҚШ-тан басқа).
Қазіргі кезде ... ... ... және ... ... ... ең көп ... ресурстары бар. Бұл
компаниялардың ең ірі объектілерді (зауыттарды, ... ... ... ... ... шығаратын өнеркәсіптік компаниялар белсенді
айналысуда. Ол үшін тек лизингпен айналысатын мамандандырылган филиалдар
құрады. ... ... ... ... ролі әр елде ... емес.
Мысалы, АҚШ - та лизингтік қызмет ... ... ... ... әсер ... ... ЭЕМ ... фирмалар тобы - қаржылық және ... ... ... ... ... ... және өзінің іс-әрекетін
машина құрылысы ... ... ... шектемейді. Бұдан
басқа, бұл фирмалар несие беруі, бағалы қағаздармен операцияларды жүргізуі
лизинг тобына қатысуы мүмкін.
Мамандандырылған лизингтік ... ... ... ... ... немесе белгілі бір клиенттер тобына қызмет
көрсетеді. Бұл фирмалар көбінесе оперативтік лизингпен ... ... ... ... ... ... және кез - ... мемлекеттік ұйымдар айналысады.
Машина және құрал-жабдық лизингімен айналысатын ұйымдардың дәл ... елде ... да ... ... ... корпорациясының мәліметтері бойынша жекелеген
елдерде 80 - жылдардың ортасында тіркелген лизингтік ... ... - 802; ... — 685, қозғалмайтын мүлікті қосқанда; Францияда -
43; Ұлыбританияда — 63; Италияда -300. ... ... ... — 195, ... — 200 бодды.
Лизингтік қызметті тұтынушылар көбінде шағын және орта фирмалар болып
табылады.
Лизингтің ... ... ... үшін лизингтік операцияларды
елдің ішінде ... тән. ... ... ... шартымен барлық машина
және құрал-жабдықтар түрі алынады. Құрал - жабдық құнының мөлшеріне қатысты
шектеу жоқ.
II. ... ... ... ... даму ... ... Ауыл ... қызмет көрсететін салаларын талдау.
Ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық жабдықтау жүйесі.
Ауыл шаруашылығының және оған қызмет көрсететін салалардың ... ... ... ... нәтижеге жету үшін халық шаруашылығының
барлық ... ... ... ... нарығын толықтырудың
маңызды шаралары. Ауыл шаруашылығының материалдық - ... ... ... оны ... ... көшіру, т.б аграрлық өнеркәсіптік
интеграциясына аддын - ала материалдық жағыдай жасау.
Ауылдың материалдық-техникалық негізі, оның ... ... ауыл ... тауар өндірушілеріне толық қызмет көрсету әзірше
төмен сатыда тұр. Негізгі өндірістік ... ... ... ... ... жоқтығы және әдістің тапшылығы ... ... ... ... ... ... болып отыр. Ауыл шаруашылығында
өте көп инвестицияны қажет ететін аяқталмаған өндірістердің көлемі өте көп.
Сонымен қатар, ауылдық тауар ... ... ... - ... ... өндірісті кеңейтуте, жаңартуға және
техникалық ... өз ... ... ... 1991 ... ... 2002 жылы ауылшаруашылық тауар
өндірушілерінің жаңадан қалыптасу жағдайынан және соның ішінде ең ... ... - ... пен ... ... және ... ... алқаптың ауданы жылдан жылға кемуде.
Оңтүстік Қазақстан облысындағы 1991 - 2002 жылдардағы Ауылшаруашылық
техникаларының ... ... ... ... саны я ... ... кемуде.
Біз 1991 жылды негізгі жыл деп алатын ... 2002 ... ... техникаларының саны 4 — 5 есеге дейін ... ... 20000 - нан 5000 - ға, ... ... 1400 - ден 350 - ... 4000 - нан 1000 - ға ... ... (Сурет 4)
Астық жинағыш комбайындардың саны ... ... жем ... 601 - ден 66 - ға, ... ... комбайндар 250 - ден 10 - ке,
картоп жинағыш комбайндар 370 - тен 15 - ке ... ... ... ... саны 3976 - дан 1147 - ге қысқарған.
Мақта жинағыш машиналардың сандық көрсеткіші.
Негізгі ауылшаруашылық техникаларының өндірісі
Кесте ... |1991 |2000 |2001 |2002 ... |19690 |1099 |245 |199 ... |1027 |116 |86 |74 ... |41050 |2058 |404 |646 ... ... ... жою ... ... техника
жағдайын бақылайтын инспекциясы әр ауданда МТС құруды жолға ... ... құру үшін ...... ... ... түрлі жағдайларға байланысты соңғы 4-5 жылда
ауылшаруашылық техникалары ... ... ал ... ... келе ... ... ... ескірген, жұмысқа жарамсыз
десек те болады. Бұрынғы техникалық қызымет көрсетудің қол ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығындағы қызымет көрсетудің үйлесімді тұруы
үшін МТС бұрыннан келе ... ... ... ... ... ауылшаруашылық өндірісіне тарту ... 2001 жылы ... ... ... ... ... ... қаржы бөлінді, оның 60 млн. теңгесі МТС дамытуға бөлінді.
Ал облыста МТС-тар құру ... ... 2000 жылы ... Сайрам, Сарыағаш аудандарында — 7 МТС, Түркістан қаласында — ... ... 2001 ... сәуір айында "Мақтарал ауданында "Қазагроқаржы" ЖАҚ-
ның филиалында жұмыс ... ... ... ... ... ұйымдастырылған.
МТС қолайлы құрамы және есептеу құны.
Алдын - ала есептелу ... ... ... құрам ішіне
кіретіндер: 4 - 5 кең ... ... ... ... 3 - 4 ... 4 - 5 ... ... машиналар, 3 - 4 тракторлардың тартқыш
түрлері, ауылшаруашылық өнімдерін тасу үшін 15-20 тонналы ... ... ... түрде қажетті ауылшаруашылық құрал- жабдықтары.
Осындай қолайлы есептеу нәтижесі көрсеткендей, бір машина-технологиялы
станциясын құру үшін, жаңа ... ... алу 25 - 30 млн. ... ... ... ... ... құны мақта егумен айналысатын
аудандарда 3 жыл, ... егін ... 5 ... ... құру ... ... ... кепілдегі мүлкін есептеудің
механизімінен құралады. 2000 жылы ... МТС ... ... ... Бәйдібек-1, Сарыағаш-2, Түркістан-1, Шардара-1, Отрар-2, Ордабасы-1,
Қазығұрт-1. ... ... ... 2003-2005 жыл аралығында мына
аудандарда: Бәйдібек-2, Қазығұрт - 1, Сайрам-3, Созақ - 1, Түркістан-2 МТС-
ті іске қосу ... ... ... ... тек бір МТС ... алу үшін 25-30 млн.
теңгеге түседі ал ескілерін жаңарту 3-5 млн. теңгеге түседі екен.
Сондықтан ... ... ... ... ... ... бастап, облыс бюджетіне қараса отырып МТС-ті облысымыздың екі
бөлдігінде құруды ұсынды:
1. ... ... ... және ... ... шаруашылықтарын қамти отырып;
2. Қазығұрт, Сарыағаш аудандарында Төлеби ... ... ... 2000 га жуық жерге қызмет жасайды.
Міндетті түрде бөлінген ... саны 20 ... ... ... ... ... көмек көрсету 3-5 млн. теңгеге түседі.
Оны міндетті түрде шағын және орта бизнесті қолдау бағдарламасы ... ... ... ... ... ... және өтелу құнын есептеу
(Қазығұрт, Сарыағаш аудандарында).
1. Қызмет көрсету көлемі — 2000 га.
2. Жекеменшік егіс көлемі — 300 ... МТС ... — 2 дана 2 млн. ... 700 - 1 дана 5 млн. ... - 3 дана 2 млн. ... - 3 дана 11 ... 20 млн. ... Өтелу құны:
Бидай 2000 га * 15 =3000тн*30%=900тн*8000=7.2 млн. теңге.
Сафлор 500 га*5=250тн*30%=750тн*8000=0.6 млн. ... ... 500 ... ... 300 га*15=450тн*8000=3,6 млн. теңге.
Жинағы 14,4 млн. ... ... 5.8 млн. ... ... 2.9 млн. ... ... 5,7 млн. ... қайтару 4 млн. ... ... 1,7 млн. ... ... даму ... 1,7 млн. ... қорына 0,7 млн. ... құны 5 ... ... ... ... ... шығындарды және төлеу құнын ... ... ... ... ... ... МТС құрамы:
ДТ75 - 1 дана ... ... - 2 дана ДТ75-2 дана 2 млн. ... - 2 дана МТ380 -2 дана 2 млн. ... - 4 ... ... — 1 млн. теңге
Комбайн - 1 дана
Комбайн - 4 ... - ... ... алу, ЖЖМ ... ... – 2 млн.
теңге
Барлығы: 15 млн. ... ... ... ... га * 15 = 7500 тн * 33 % - 2500 тн. таза ... ... 2500 * 30% = 750 тн * 1150 ... 862,5 мың. Долл (73,3
млн. теңге)
- Жалпы түскен ақша - 7303 млн. ... ... ... (40%) - 29,3 млн. ... ... ... және ... қорларға (25%) - 18,3 млн. теңге
- Есептеу пайдасы - 25,7 млн. ... ... ... (30%) - 7,7 млн. ... Таза ... - 18 млн. ... даму ... (70%) - 12,6 ... қорына (30%) - 5,4 млн. ... ... ... ... ... ... жалпы жағдай елдс лизингтік бизнестің дамуына шешуші
әсер стеді. 1992 жылдан ... ... ТМД ... сияқты
экономиканы реформалау бойынша радикалды шараларды ... ... ... ... ... басы ... - ... байланыстардың
жаппай үзілуінен, бірңғай қаржы-несие саясатын жүргізуде ... ... ... ... кезде елдің экономикасы салыстырмалы макроэкономикалық
тұрақтылықпен және инфляциялық инвестициялық ... ... ... сапалы даму кезеңіне еніп отыр.
Экономиканың инвестициялық даму кезеңі лизингтік бизнесті кеңейту үшін
жол ашады.
Жалпы, елімізде лизингтік даму ... үш ... ... ... ... ... ж)- республикада бизнестің пайда болу кезеңі. Бұл
мерзімде алғашқы лизингтік компаниялар құрылды.
2 ... ... ж)- ішкі ... ... ... ... ... лизингтік бизнестің
басылу кезеңі.
3 ... ... ж)- ... ... ... ... және ... бет бұрыс кезеңі.
Қазақстанда лизингтік бизнестің дамуының үшінші кезеңінде бұл облыста
нормативтьәдістемелік базасының лизингті ... ... басы ... жаңа лизинттік фирмалар құрылды, атап айтсақ
"Азия-лизинг" аймактық лизингтік компания (сәуір, 1995 ж.), "Кең ... ... 1995 ж.), Азия ... АҚ (желтоқсан 1995 ж); аграрлық ... ... ... ірі ... ... жүзеге асыру
басталды.
1994 жылдың 10 қазанның үкіметпен мемлекеттің ... ... ... құру ... ... ... ... Кабинеті
көп профилді лизингтік компанияны құру туралы "Алемсистем" қаржы-
инвестициялык ... ... ... ... жүзеге асырылған ең ірі және масштабы жобаларының
бірі ауылшаруашылығындағы секторы үшін Азиялық Даму Банкінін ... ... ... ... бірінші транс шенберінде лизингтік негізінде ... ... ... ... ... 7) олардың көбі 85
лизингтік ... 67 - сі ... 15 ... 100 ... ... және 100
мыңнан 500 мың АКДІ долларына дейігі шағын және орта ... ... Даму ... ... ... транс шеңберінде лизингтік негізгі
жұзеге асырылған инвестициялық жобалардың топталуы.
Қазіргі кезде өкілетті банктрмен — Агропромбанкпен, Эксимбанкпсн және
Қазкомерцбанкпен құрал жабдықты ... ... 3607 млн АКДІ ... қабылданған қаржыландыру көлеміне 87,8 пайыз 79 келісім шарт ... ... ... ... ... ... ... және жакьін
арадағы болашағы мемлекеттік лизингтің дамуымен байланысты.
Ал, коммерциялық лизингтің дамуы, ... ... ... ... ... ... ... ақша кдражатының жиналу мәселелерімсн
жиі кездеседі.
Қазіргі кезде Қазакстанның кәсіпорындарының негізгі ... ... ... және ... ... ... ... қажеттілік өте жоғары. Бірақ республикада әртүрлі
профилді кәсіпорындарға ... ... ... өндірісі өте аз.
Мамандандырылған есебі бойынша, қазіргі кезде агроөнеркәсіптік кешенге
қажет 1500 ... ... ... тек 11 ... ғана ... машина құрлысы өнімін шығару және оны республикаға
кіргізу ... ... ұзақ ... ... 1,9 ... сақталып жатыр.
ІІІ. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ Инфрақұрылымды ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Ауылшаруашылық өндірістік инфрақұрылымды жетілдіруде мемлекеттің ролі
Ауылшаруашылық ... ... мен ... ... алу
аяқталғаннан кейін жаңадан болған агроқұрылымдардың эволюциялык ... Осы ... ... ... реттеу мен қолдау ... ... ... экономиканың курделі саласьшыц бірі. Біріпшідсп, ол
табиғат — климат жағдайына тәуелді. ЕкІншіден, ... ... ұзақ ... ... ... ауыл ... маусымдық шығындарын
несиелеудің дамыған жүйесіне өте-мөте мұқтаж. Төртіншіден, қысқа ... ... ... ауылшаруашылық кәсіпорындарының бәсекеге
қабілеттілігі төмен.
Ауылшаруашылық ... ... ... ... ... ... ескерген жөн. Оның үстіне ауыл шаруашылығы дайындау,
ұқсату, қызмет көрсету, сауда және басқа ұйымдардың, сондай-ақ матери ... ... ... монопольдық әрекетінен үнемі зардап
шегетінін ұмытпау қажет.
Біздің республикада ауыл ... ... 2010 ... ... ... ... Рсспубликасы Үкіметінің 1997 жыл 22
желтоқсандағы N1817 Қаулысы). Оның кіріспе ... ... ... ... ... негізгі түрлерімен қамтамасыз етілуі-65-70
процент;
- пайдаланылғанына 5 ... ... ... мен ... ... астам;
- содғы 7 ... ... ... ... ... есе, ... ... енгізу-16-17 есе қысқарды.
Ауыл шаруашылығын мемлекетгік қолдаудың тиімді жүйесін қалыптастыру,
осы арқылы аграрлық секторда рынокты дамыту ... ... ... ... ... ... ... сұраныс пен ұсынысқа.
агроөнеркәсіп кешенінде салааралық айырбас оның салаларында табыс табу үшін
жағдай туғызу мақсатында ... ... ... ... керек. Бұл бағыттарда
арнайы мемлекеттік бағдарламалар ... жәнә ... ... ... құру ... өнеркәсіп кешені экономикасы және ұйымдастыру ғылыми-
зерттеу институтының ... ... ... ... ... ... ... дайындады. Оларга негіз ретінде нарықтық
қатынастарды мемлекеттік реттеу принциптері, республиканың ... ... ... ... ... мемлекетгік-құқықтық
және экономикалық қолдау мәселелері алынып отыр.
Аграрлық экономика үшіп келешекте инвестициялық проблема шешуші роль
атқарады. Агроөпсркәсіптік ... ... ... өте ... ол ... көп ... және салу қарқыны жоғары болғанда дами
алады. ... ... ... экономикалық реттеу тұтқалары мен
аспаптары және нарықтық ынталандыруды оңтайлы үлестіруге негізделу керек,
инвестициялық ресурстардың ... ... ... ... ... қажет.
3.2. Ауылшаруашылық инфрақұрылымның маркетингтің маңызы.
Ауыл шаруашылығы саласында маркетингтің ... ролі ... ... орай ... ... ... ( сату ) ... басқару
саласын камтып, оның ... ... ... ... ... ... ... дербес пайдалана отырып, тұтынушыларға
қажетті сапалы тауарларды ... ... ... ... ... дамуына ықпал жасай отырып, шаруашылықтардың ... ... ... ... істеп кетуіне жағдай жасау ... ... ... ... ... ... тиімділігіне тек қана маркетинітің көмегі арқылы, ... ... ... ... ... ... дәлел. Сондықтан еліміздің нарықтық
қатынас жағдайында ... ... ... ... ... ролі
көп.
Маркетинг басқа халық шаруашылығындай, агроөнеркәсіп салаларында да
өндіріс аяқталатын жерде жүргізілмейді, керісінше, оның ... ... ... ... ... шаруашылықтың өндірістік және ... ... ... ... пайдалану.
Ауыл шаруашылығы саласында маркетинг жөнінде дұрыс шешім қабылдау
өндіріс жөніндегі және ... ... ... ... ... ... шешімнің дұрыстығы өндірілген тауарларды сату кезінде
тексеріледі.
Сонымен маркетинг туралы ... ... ... ... ... ... ... олардың мұқтаждығын, қажеттілігін
қанағаттандыру болып табылады.
Тұтынушыларға ...... ... ... ... ... үшін ... жасау. Нарықтық ... оның ... пен ... механизмдерінің дамуына,
олардың тұтынушылардың қажетін ... ... ... Осы ... ... ... тауарға немесе істелетін қызметке қажеттілік.
Қысқаша айтқанда, сұраныс төлеуге қабілетгілігі бар қажеттілік. Ол ... ... ... ... бөлім. Сұранысқа ықпал ететін
факторлар:
- қоғамдағы ... ... ... экономикалық -
техникалық, әлеуметтік және мәдениеттің дамуы;
- ... ... ... ... ... ... ... жәнс оның бөліну жагдайы;
- тауарды ұқсату механизмі;
- халықтың тұрмыс деңгейі;
- мемлекеттің ... ... ... жүргізілген әлеуметтік-
экономикалық саясаты.
3.3 Агротехникалық сервисті жетілдіру жолдары
Агроөнеркәсіп кешенінде реформаны жүргізудің ... ... ... ... арттыру, өнім сапасын жақсарту және өнімнің өзіндік
құнын әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілікке ... ... ... қамтамасыз ету болатын. Осы мақсатқа жету үшін 10 ... ... ... ... ... меншігіндегі шаруашылықтар
жекешелендіріліп, казіргі құні шаруашылық субъектілерінің саны республика
бойынша 100 мыңға жуық болып отыр.
Қазіргі уақытта ... өнім ... ... жуық
кәсіпорындар қызмет көрсетіп, техникалық сервис орталықтары құрылуда,
Агроөнеркәсіп ... ... ... ... облыста
ауылшаруашылық қызметкерлерінің білімдерін қайта көтеру үшін, Германияның
техникалық ынтымақтастық жөніндегі ... ... ... ... мен ... қожалықтарының басшыларын, нарықтық
қатынастағы бизнес, ... ... ... ... үшін ... ... қолға алынуда.
Сонымен бірге Оңтүстік Қазақстан, Ақмола және Алматы ... Одақ ... ... "КазАгро" федерациясымен фермерлік
несие қоры құрылған. Бұл аталған шаралар Қазақстанның ... ... ... ... ... ... көтеруге себін
тигізуде.
Дегенмен, экономикалық басқа салаларына қарағанда аграрлық ... ... ... ... ... қызмет көрсету
деңгейі бойынша ауылдың қаладан ... қалу ... ... ... өнім ... ... төмен болуына байланысты бұл
саладағы әртүрлі төлемдердің көлемі азаюда.
Көп жылдық статистикалық мәліметттерге сүйенсек ... ... ... ... ... ... ... өнімділігі жоғарыламай отыр. Ауыл шаруашылығы
өнімдердің жалпы түсімі, техникаға ... ... ... ... мен ... жұмысында алға басушылық баяу
болыл отыр. Мұндай жағдай бір қатар келесідей ... ... ... ... өз ... ... ... жоқтығыдан,
тауар өңдірушілерге деген жеңілдіктердің жоқтығынан, техниканы пайдаланудың
төмен ... ... ... ... жетіспеушілігіден,
машина технологияларының ғылыми ... ... ... жұмыстары барысында, тауар өндірушілерді
құрал-жабдықтармен және материалмен кепілді түрде жарақтандырып отырады.
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері үшін, ... ... ... ... ... машиналарды уақытша пайдалануға беретін орталықтарды
ұйымдастыру қажет.
Аталған мәселелерді шешуде, Еліміздің Президенті Н.Ә. ... ... 2000 ... АӨК ... алдына қойған 7 мәселені
ескере отырып, Оңтүстік ... ... ауыл ... ... ... жылы ... ... Бағдарламада ауыл
шаруашылығы жеке салаларының дамуына экономикалық талдау жасай ... ... ... ... бірі ... облыстық аудандарда машина-
технологиялық станциялар құру (МТС), ... ... ... ... санын 116-ға жеткізу қарастырылған.
Өйткені ауыл шаруашылығындағы машина-трактор паркі қатты қысқарып,
қолда бар техникалар ескіріп, тым ... ... Бұл ... 10 ... болады.
"Агротехсервис" МТС-ы қызметінің тиімділігі
|Көрсеткіштср ... ... | ... ... ... |мың ... ... |
|2.Шығындар: |мың ... | ... ... |мын ... |3271 ... ... май |мың ... ... ... жалақы |мың ... |16800 ... ... |мың ... |14098 ... |мың ... |21673 ... ... |% |13,9 ... ... есептеу
Амортизация - жалпы құнының 10% есептелінеді. МТС-ке келесі негізгі
құpaлдap ... ... ... ... ... құны ... |556 |50,000 ... |
|Соқалар |150 |10,000 |150000 ... ... |86 |15,000 |1290000 ... |71 |30,000 |2130000 ... | | |3370000 ... майды есептеу
Төлем соммасын есептеу үшін, ауылшаруашылық өндіріс кооперативнің
мақта және ... ... ... отынының шығын мөлшерін міндетті түрде
анықтау.
Мақта дақылдарының жалпы дизель отынының шығын мөлшері мына келесідей
орналысады.
Жырту 27,5 л/га Егу 13,5 ... 27 л/га (2 рет) 13.5 ... 45 ... ... ... жыртуға кеткен дизель отынының барлық шығыны -113 л.
құрайды.
Астық дақылдарына Жырту 27,5 л/га Егу 13,5 ... 13,5 ... 45 ... ... жерді жыртуға кеткен дизель ... ... -99,5 л. ... ... жалпы шығыны ссептеледі 36824 х 99,5 =3663988 л.
дизель отыны 3663988 х 33 ... мың ... 33 ... - 1 л. жанар-жағар
майдың бағасы.
Есептеу. Еңбек ақы қоры. Негізгі: 12000 мың теңге. Қосымша: 4800 мың
теңге. ... 16800 мың ... ... ... ... 10% көлемінде алынған. Пайда жұмыс
көлемі мен шығындардың арасындағы айырмашылық ретінде есептелінеді.
Пайда ... ... х 100% ... х 100% = 13,9%
Шығын ... О Р Ы Т Ы Н Д ... ... ... ... ... кездегі
дамуы елдің экономикасын реттеу механизмдерін жетілдіруде талап етеді.
"2030 стратегиясында" Мемлекет Президенті ең ... ... ... ... ерекше атап айтты.
Өтпелі кезенде агроөнеркәсіптік кешенінің дамуы барлық салалар ... ... ... және 1990 жылмен салыстырғанда 2002.
жылы екі есе ... ... ... ... өте төмен,
ауылшаруашылық көліктер, комбайндар және т.б. саны күрт ... ... ... үшін ... нарықтық ойлау қабілеті
жоғары, мамандандырылған кадрлар және жаңа ... ... ... ауыл шаруашылығында соңғы жылдары біраз овды тенденциялар
байқалуда. Біріншіден, ... көп ... ... ... ... ауылды жерде біртіндеп аграрлық қызмет көрсету, өнімді өңдеу
және сату ... ... ... заңдылық-құқықтық база ауылды
жерде шаруашылық кәсіпті табысты атқаруға қолайлы жағдай ... ... ... ауыл шаруашылығының қажетті жүйесі болып
саналатын өндірістік инфрақұрылымның және ... ... ... ... ... ... ... аграрлы секторында шаруашылық жүргізудің ... ... ... бұл ... ... өнімінің бір бөлігі
баға, салық, несие, инвестиция жүйелері арқылы ... ... ... банк және ... ... ... ... кетті.
Қатаң ақша, несие саясаты ауылшаруашылық кәсіпорындарының төлем қабілетіне
өз әсерін тигізді. Берешекті төлемеудің көбеюі есеп ... ... және ... өнім ... ... ... тауар өндірушілерді
қажетті көлемде материалдық - техникалық ресурстарды (жанар-жағар май
материалдарын, техниканы, ... ... ... және т.б.) сатып алу мүмкіндігінен айырды. Ауыл шаруашылығы
жөнінде қолданылып отырған ... ... ... жеткіліксіз,
несие қорларын пайдаланғаны үшін алынатын пайыздық ставка жоғары, қарыз
үшін кепілге ұсынатын ... ... ... қаржы мен мемлекеттік
қолдаудың қатты қысқарғаны ... ... ... ауыл ... ... беру ... үйлесімді заңдар
жинағының жүйесі жоқ, ондай жүйе нарықтық экономикасы дамыған барлық
елдерде бар. Ауыл ... ... ... үшін ... ... отырған
ақша қаражаты мардымсыз. Борышты кешіру түріндегі мемлекеттік көмек
берешектің ... ... ... ... жоя ... ... материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету
мәселелерінің өткірлігі шегіне жетті десе болады.
Өндірушілер сатып ала алмайтындықтан ауыл шаруашылығы техникаларының
көбінің ... ... ... ... ... ... атқарылатын жұмыс көлемі көбейіп және түсім көп ысырап
болады.
Ауылшаруашылық өндірісінің жоғары қарқынмен тұрақты дамуын қамтамасыз
ету үшін ... ... ... ... ... ... жүзеге
асыру керек.
Қазіргі кезде елдің машина-трактор ... іс ... ... және оны ... ... ... ... жүргізудің
технологиялық деңгейінде ауыл ... ... ... деңгейі де ... ... ... Мемлекеттік лизинг қоры бойынша техниканы жаңартуға
бөлінген ... ... ... бұл ... ... ... ... жаңа ауылшаруашылық машиналары мен техникалық құралдарды игеру
үшін, ұсынып отырғанымыздай ... ... ... ... ... ... ... отырып, ауыл шаруашылығының экономикалық
тиімділігін көтеруге болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.
1. Закон РК "О крестьянском (фермерском) ... от 31 ... ... и ... N7(59), 1998 ... ... НА. ... Казахстана-2030, Алматы, 1998г.
3. Назарбаев НА. Не подняв ... не ... ... // ... ... 2000г. 9 февраля стр. 1-2.
4. Казахстанкая правда. 2002г декабрь
5. ... ... ... ... ... ... ... қорытындылар жинағы.
6. Оспанов М.Т. Аутов P.P. Ертазин X. "Агробизнес теориясы мен
практикасы", ... 1999 ... ... ҚА ... ... // ... 1991 ж.
8. Балапанов А.А. АӨК-дегі инфрақұрылымды дамыту. ... ... ... А. ... планирование в сельскохозяйственных
предприятии. //Қаржы-қаражат, N3, стр 65, 1998 ж.
10. Махмутова Ж. Пути повишения эффективности функционирования
хозяйствующих субъектов агробизнеса в Южно ... ... N7, стр 73-76, 2000 ... ... А. И ... ... шығару
бағытындағы кейбір ұсыныстар. //Жаршы 2002 ж.
12. Растениеводство Южно Казакстанской ... 1998- ... ... ... 2002 г.
13. Селезнев А. Некоторые проблемы ... АПК и пути ... ... N6, стр 76-79, 2000 ... ... М Не ... ... хазяйство, не сделаем экономику
приватизацией. //Қаржы-қаражат, стр 3-11, 2000 ж.
15. Калгулова Р. ... один из ... ... ... ... ... 29-30, 2000 ... кешені инфрақұрылымының классификациясы
Территориялық сипатына қарай
Өндірістік процеске әсер ету дәрежесіне қарай
Халықшаруашылық
Өндірістік
Аймақтық
Әлеуметтік
Локальдік
Функционалдық сипатына қарай
Салалық сипатына қарай
Салааралық
Салалар
Ауылшаруашылық қызмет көрсетуіне қарай
Сала ішінде
Өнімдерді тұтынушыға ... ... ... ... ... ... салалар
Арнайы қызмет көрсету бөлімдері
Агротехникалық
Транспорт
Өсімдіктерді қорғау
Электр энергиямен қамтамасыз ету жүйесі
Ветеринарлық
Байланыс жүйесі
Қолдан ұрықтандыру
Мелиративтік және ... ... ... ... ... және ... ... және ақпараттық бөлімшелер

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Көлік инфрақұрылымы18 бет
Өндiрiстiк инфрақұрылымды дамытудағы мемлекеттiң реттеушiлiк рөлi15 бет
«Қазақстан Республикасының ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін дамыту жобасы»17 бет
Ерте жастағы (1 жастан 3 жасқа дейінгі) балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған «Алғашқы қадам» бағдарламасы22 бет
Кәсіби педагогтың құзіреттілігін дамытуда қолданылатын шығармашылық жұмыстар5 бет
Медицина қызметкерлерінің техникалық қауіпсіздігі4 бет
Практикалық психология және практик психологтың қызметі6 бет
Туризмді ұйымдастырудың экономикалық тетіктері28 бет
Этикалық кодекс4 бет
Қазақстан Республикасының газ өнімдерін пайдалануы14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь