Мемлекеттік шешім1. Мемлекетті басқарудың тәсілдері
2.Қазақстандағы шағын бизнесті дамытудағы мемлекет тарапынан қабылданған шешімнің заңдылықтары.
3. республикадағы инвестициялауды жүзеге асырудағы қабылдау инвеститциясын бағдарламаларының негізгі бағыттары.
4 Басқару тәсілдері
5.Басқарудағы шешімдердің маңызы және олардың мәні.
Басқару үшін ықпал ету қажет, ал ықпал ету үшін билік керек. Билік орындаушылардың белсенді талаптарына (физиологиялык талабы, қорғалуталабы, әлеуметтік талабы, құрметтеу талабы) ықпал етуге негізделген.
Ықпал етудің барлық нышандары басқа адамның тілегін орындауға түрткі болды.
Гренг пен Рейвеннің жіктеуі бойынша биліктің негізгі бес нышаны болады:
1. Мәжбүр етуге негізделген билік. Қорқыту арқылы ыкпал ету, сонда ғана тиімді болады, егер ол мықты бақылау жүйесімен нығайтылатын болса, әдетте бұған көп шығын кетеді.
2. Көтермелеуге негізделген билік — қорқытып билік іс жүргізуге қарағанда едәуір ықпалды, әрі жұмыс сапасы біршама жақсарады. Кейде қандай көтермелеудің тиімді болатындығын айқындау қиын.
3. Эксперттік билік. Ықпал етушінің арнайы білімі барына, сол себепті тиісті мұқгажын қанағаттандыратынына орындайтынына сенеді. Технология күрделілігі мен ұйым көлемі артып отырған жағдайда орындаушыға сенім арту барған сайын тиімді бола түсуде.
4. Эталондық билік (улгі билігі). Ықпал етудің мінез-қүлқы немесе
касметі тартымды болатындығы соншалық, орындаушылар соған еліктеуге, сондай басшы болуға тырысады.
5. Занды билік. Ықпал етушінің бұйрық беруге хақысы бар скендігіи орындаушы мойындайды, әрі оның міндеті бағыну керектігін түсімеді. Бағынушылар ықпал етушінің бұйрығын орьшдаііды, өйткені дәстүр бойьшша бағыну орындаушының кажетін қанағаттандыратыньша сенеді. Сондықтанда көп жағдайда ітнды билікті дәстүрлі билік деп атайды. Барлық басшылар заңды билікті пайдаланады, ойткені оның өзі басқа адамдарды басқаруға окілдік береді.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 23 бет
Таңдаулыға:   
1.2. Мемлекетті басқарудың тәсілдері.
Басқару үшін ықпал ету қажет, ал ықпал ету үшін билік керек. Билік
орындаушылардың белсенді талаптарына (физиологиялык талабы, қорғалуталабы,
әлеуметтік талабы, құрметтеу талабы) ықпал етуге негізделген.
Ықпал етудің барлық нышандары басқа адамның тілегін орындауға түрткі
болды.
Гренг пен Рейвеннің жіктеуі бойынша биліктің негізгі бес нышаны
болады:
1. Мәжбүр етуге негізделген билік. Қорқыту арқылы ыкпал ету, сонда
ғана тиімді болады, егер ол мықты бақылау жүйесімен нығайтылатын болса,
әдетте бұған көп шығын кетеді.
2. Көтермелеуге негізделген билік — қорқытып билік іс жүргізуге
қарағанда едәуір ықпалды, әрі жұмыс сапасы біршама жақсарады. Кейде қандай
көтермелеудің тиімді болатындығын айқындау қиын.
3. Эксперттік билік. Ықпал етушінің арнайы білімі барына, сол себепті
тиісті мұқгажын қанағаттандыратынына орындайтынына сенеді. Технология
күрделілігі мен ұйым көлемі артып отырған жағдайда орындаушыға сенім арту
барған сайын тиімді бола түсуде.
4. Эталондық билік (улгі билігі). Ықпал етудің мінез-қүлқы немесе
касметі тартымды болатындығы соншалық, орындаушылар соған еліктеуге,
сондай басшы болуға тырысады.
5. Занды билік. Ықпал етушінің бұйрық беруге хақысы бар скендігіи
орындаушы мойындайды, әрі оның міндеті бағыну керектігін түсімеді.
Бағынушылар ықпал етушінің бұйрығын орьшдаііды, өйткені дәстүр бойьшша
бағыну орындаушының кажетін қанағаттандыратыньша сенеді. Сондықтанда көп
жағдайда ітнды билікті дәстүрлі билік деп атайды. Барлық басшылар заңды
билікті пайдаланады, ойткені оның өзі басқа адамдарды басқаруға окілдік
береді.
Биліктің осы негіздері басшының негізгі қүрсілы болып саналады, с:ол
аркылы ол ұйымның мақсатына жету үшін қол астындағыларға жұмысты орындауды
міндеттей салды.
Әлеуметтік құндылықтың өзгеруіне байланысты ұйым басшыларының
пікірінше, басшылық қызметте істейтіндерге, әріптестерге, сондай-ақ ұйым
мүшелігінде жоқ адамдарға ықпал етудің ең тиімді жолы сендіру деп
есептейді. Бірақ бұл тәсіл біршама баяу әсер етеді

ІІІ. МЕМЛЕКЕТІК ҚАБЫЛДАНҒАН НЕГІЗГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕРДІҢ АРАСЫНДАҒЫ
МЕН ОЛАРДЫҢ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ.
1. Қазақстандағы шағын бизнесті дамытудағы мемлекет тарапынан
қабылданған шешімнің заңдылықтары.
Республикамызда нарықтық ~ қатынастарды қалыптастырудағы маңызды
міндеттердің бірі - шағын кәсіпкерлікті дамыту. Шағын кәсіпорындар
экономиканың құрылымдық қай-та құруын жеделдетеді, тұтынушылардың
сұранысына жедел әрекет етеді. Республикада шағын бизнестің дамуы мен
қызмет жасауына қажетті ұйымдастырушылық, экономиқалық және құқықтық
шарттарды қалыптастырудың алғашқы қадам-дары жасалуда.'Оған келесі
жағдайлар бекітілген;
- шағын кәсіпорындар кез келген халық шаруашылығының
саласында, кез келгең меншік формасы негізінде құрыла.алады.

-өнеркэеіп пен құрылыста жұмыскерлер саны 200-ге дейін;

- ғылым мен гылыми қызмет көрсету саласында: жұмыс керлер саны 100
адамға дейін;
- өндірістік сфераның басқа салаларында: жұмыс істёй тіндер саны
25 адамға дейін;
- бөлшек саудада: жұмыс істейтіндер саны 35 адамға
дейін.
Шағын кәсіпорындарды азаматтар, мемлекеттік, ұжымдар, біріккен
кәсіпорындар, шаруашылық ассоңиациялары мемлекеттік органдар
құрады. Шағын кәсіпорын мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап завды
тұлға статусына ие болады. Кәсіпорын шаруашылық қызметін. жүргізуде,
шығарған өнімге, міндетті төлемдерді төленгеннен кейінгі қалған
пайдаға тәуелсіз иелік етеді. Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформалардың
түпкі мақсаты әлеуметтік проблема, ол халықтың өмірін
жақсарту проблемаеын шешуге бағытталған. Ол үшін экономиканы тұтынушыға
қызмет ету режиміне ауыстыру қажет. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай,
бүл мақсатқа экономикалық қатынастардың кәсіпкерлік типі сәй-кес-келеді.
Оньщ негізгі белгілері: батыл инициатива, толық еркіндік пен жауапкершілік,
нарық коньюнктурасын бақылау мен қажеттілікті іздеу, бәсекелік күрес
тактикасы мен инвес-тйциялау мәселелерің талдау.
Республикамыздағы шағын бизнестің экономикалық мә-И нін тереңнен
түеінуге Қазақ КСР-індегі шаруашылық қыз-мет еркіндігі мен кәсіпкерліктщ
дамуы туралы заңның қабылдануы жол ашты. Бұл заң азаматтар мен заңды
тұлғалардың кәсіпкерлік қызметінің еркіндігік қамтамасыз ететін негізгі
құқықтық, экономикалық, әлеуметтік шаралар мен кепіл-діктерді анықтап
берді.
Қазақстанда шағын кәсіпорындар Одағы құрылды. Бұл орган шағын
кәсіпкерлікті қорғау, қолдау қызметін атқарады, олардың қызметін жүйелейді.
Ол мынадай бағыттар бойынша жүргізіледі: -Қазақстанда шағын
кәсіпорындарды қолдау қорын құру;
- жеңілдік жағдаймері: несиелеу;
-- шағын кәсіпкерлікті қаржыландыратын инвесторларға
төмендетілген салық мөлшерлемесін қолдану;
- шағын кәсіпорындарды несиелеу және сақтандыру бойынша
кепілдіктер беру;
- шағын кәсіпорындар мемлекетгік тұрақты бағалар мен тарифтерді
қолданған кезде, олардың орнын толтыру үшін қаржыландыру;-
-- шағъш кәсіпорыидарға сыртқы экономикалық қызметпен
айналысуға көмек көрсету.
Кәсіпкерлікті қолдаудьщ, дамытудың жоғарыда аталған
бағыттардан басқа шағын кәсіпкерлікке көмек керсетуге
арналған аймақтық құрылымдар құрылған. Ол құрылымдарға кәсіпкерлікті
қолдаудың территориялық орталықтары мен инновациялық орталықтарды
жатқызуға болады.
Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев кәсіпкерлікке барынша қолдау
көрсету мәселелеріне айрықша көңіл бөлуде. Оның Шағын кәсіпкерлікті
дамытуға мемлекеттік қолдауды күшейту және оны жандандыру жөніндегі шаралар
туралы Жарлығы осы мәселеге арналған. Мемлекет басшысы хұқық-тық және
қаржы-материалдық базаны одаң әрі жетілдіріп, жер-жерде азаматтарды
шағын бизнеске тарту үшін қолайлы жағдай жасалуына жоғары талап қойып, бұл
мәселені ұлттық экономиканың стратегиялық аса маңызды секторы
ретінде қарастырып отыр. Алайда, қабылданған шаралардың іс жү-зінде нақты
жүзеге асуы жеткіліксіз болып отыр. Шағын бизнеске қолдау көрсетуге
бөлінетін қаржы мардымсыз бо-лып тұр. Шағын кәсіпорындарды
қаржыландырудың ықтимал көздерін іздестіру жұмысының жолға қойылуы да
қанағаттанғысыз. Екінші деңгейдегі банктердің шағын және орта ксіпорындарға
бірінші кезекте несие беру тәртібі баяу енгізілуде.
Шағын бизнесті дамыту мемлекеттік маңызы бар, күрделі іс болып
саналады. Бұл арада халықпен тығыз байланыс жасамай, оның қолдануына
сүйенбей ілгері басу мүмкін емес. Жеке және шағын бизнестің дамуына заңдық
база жасау және оған мемлеқеттік қолдау көрсету шағын бизнеске үлкен серпін
береді.
Шағын бизнес бірқатар экономикалық және әлеуметтану проблемаларды
шешуде маңызды рөл атқарады. Шағын бизі нес қалыптасуы мен дамуы барысында
мемлекеттік қолдауді талап етеді. Себебі ірі кәсіпорындардың монополиялық
әре? кетінен, экономикалық өзгерістер кезінде шағын бизнес қиын хал-
жағдайда болады. Мемлекет бизнестің алдында тұрғаі кедергілерді жоюға,
құқықтық жағынан көмек көрсетуге өркениетті нарықтық қатынасты орнатуға
ықпал етуге тиіс.
Республикада қабылданған Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
туралы заңға сәйкес ел экономикасының ма-ңызды салаларының бірі - ауыл
шаруашылығында бизнесті дамытуда орындалуы тиіс шараларды атап өткен қажет.
Мемлекеттің агробизнес жүйесіне араласуының қажеттілігі бақылау мен
реттеуге жататын негізгі параметрлері, тіпті дамыған ңарық жағдайында да
орын алатын объективті факторлармен анықталады.
Кез келген экономикалық жүйеде нарыққа бағынбайтын, мемлекеттің
араласуын қажет ететін: бюджеттік, несиелік, салықтық, инвестициялық
сферасында мемлекеттік реттеу проблемалары бар.
Жалпы кәсіпкерліктің экономикалық белсенділігі мен әлеуметтік бағдар
ұстауының кепілі оның өздігінен қоғамның орташа топтарына жататындығы емес,
оның дәулеті мен тұрмысының нақты шынайы меншікке негізделуі болып табы-
лады. Қазіргі уақытта шағын кәсіпорындар жұмыс істеп тұрған барлық
шаруашылық жүргізуші субъектілердің 80 пайызын құрайды. Республикада шағын
бизнеспен бір миллион-нан аса адам айналысады.
Шағын бизнесті дамыту үшін үш факторлық жағдайды ескеру қажет. Олар:
- кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын жүйе жасау;
- тексеруші органдардың санын азайту;
- рұқсат беруші құжаттардың санын азайту.
Шағын және орта бизнестің күрделі проблемаларының бірі несиелік
ресурстарды алудың қиындығы.
Кәсіпкерлер банктен несие алудан бес түрлі себеппен бас тартады:
- пайыздық өсімнің жоғары болуы; -кепілдік талаптың тым қатаң болуы;
- ақпараттың жетіспеушілігі;
-несие алу мүмкіндігіне сенімнің жоқтығы;
- банктердің кәсіпкерлерден аймақтық алшақтығы. Шағын кәсіпкерлікті
мемлекеттік қолдаудың негізгі қағидалары:
- шағын кәсіпкерлікті дамытудың басымдылығы; -шағын кәсіпкерлікті
мемлекеттік қолдаудың кешендшігі;
- инфрақұрылымды дамытуда және кәсіпкерліктің ұйым-дастырушылық
формаларын таңдауда жағдай туғызу;
- алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибені қолдану. Қазақстан
Республикасының шағын кәсіпкерлікті қолдау
жөніндегі агенттігі Экономикалық зерттеулер иыституты және
Кәсіпкерлер форумы кеңесімен бірлесіп, Қазақстан Республй-касында Шағын
кәсігасерлікті дамыту мен қолдаудың 1999-2000 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасының жоба-сын жасады. Бағдарламада бірқатар шараларды жүзеге
асыру белгіленген:
Шағын кәсіпкерлікті қаржы несиелік және инвеститциялық қолдау
Кәсіпкерлікті қаржылай қолдау едәуір шығындарды талап етеді, ал,
мемлекеттік бюджеттің мүмкіндігі шектеулі. Мұндай жағдайда қаржыны
пайдаланудың коммерциялық механизмдеріне көшу қажет. Қазір банктер сату-
сатып алуды несйелейді немесе ірі тауар өндірушілерді несиелеуді қолайлы
көреді Шағын бизнес өтімді кепілдік базаның жоқтығынан несиелік ресурстарға
колы жете алмай тұр. Осыған байланысты шағын кәсіпкерлікке лизингтік
несиелер, сақгандыру, франчайзингті дамыту қажет.
Кәсіпкерлікті қаржылай қолдау саясаты орташа және ұзақ
мерзімді несиелеуді, аймақтық деңгейде кепілдік қорлар мен несие
серіктестіктерін құруға бағытталуы қажет.
Салық салу және кеден саяасаты.
Шағын бизнес субъектілеріне салық салудың әділ жүйесін құрудың
негізгі принципі жалпы экономикалық мүдделердің фискальдық мүдделерден
басым болуы тиіс Шағын бизнес субъектілеріне салық салудың әділ механизмі
кәсіпкерлердің табысын анықтаудың байыпты тәртібінің болуын көздеуі
керек. Кәсіпкерлердің табысына': бірыңғай жеңілдікті мөлшерлеме енгізу
немесе патенттік төлем кәсіпкерлердің жұмысын жеңілдетеді.
Ағымдағы және аванстық төлемдер төлеудің қазіргі тәртібін жою керек.
Өндірісті дамытуға, бәсекеге түсе алатын экепортқа бағдарланған немесе
импортты ауыстыратын өнімдер шығаруға қаржы жұмсайтын шағын
кәсіпкерлер үшін табыс салығын есептеген кезде салық салынатын
табысты осы қаржыға кеміту қажет.
Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың басты бағыттарының бірі - кеден
баждарын төлеу кезінде шағын кәсіпорындарға же-ңілдіктер беру. Қазақстанда
енді'рілмейтін шикізаттарды им-порттаған кезде қосымша құн салығын салуды
кейінге қалдыру қажет.
Салалық бағдарламаларды жетілдіру.
Шағын кәсіпкерлікті дамытудың маңызды жағы салалық министрліктер мен
ведомстволар, сондай-ақ ірі отандық кә-сіпорындар тарапынан қолдау жасау
болып табылады. Бүгінгі таңда шағын бизнесті қолдау бағдарламасы транспорт
және коммуникация салаларында, сондай~ақ жекелеген кәсіпорындарда
жасалынған.
Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұлымдық дамыту.
Шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың инфрақұрылымдарын
қалыптастыру үшін болашақта шағын кәсіпкерлікті дамыту қорының жұмысын
қайта қарау қажет.
Нарық инфрақұрылымын дамыту шағын кәсіпкерлікті дамытудың маңызды
белігі болып келеді. Шағын бизнестің тиімді қызмет етуін қамтамасыз ететін
нарықтық инфра-құрылымға мынадай элементтер жатады: аудиторлық, консал-
тингтік, бухгалтерлік және басқа қызмет түрлері, қаржы-несие институттары,
сақтандыру компаниялары әр түрлі оқу орындары жатады. Сонымен қатар бұл
нарық инфрақұрылым субъектілерінің өзіндік проблемаларын шешу қажет.
Қазақстанда кәсііікерлер мүддесін қорғайтын жетілген ұйымдар бар. Олар:
Қазақстан кәсіпкерлер конгрессі, Кәсіпкерлер мен өңдеушілер одағы
Лизинг және франчайзингті қалыптастыру.
Бүгінгі таңда шағын кәсіпкерлікті дамыту саласында жедел және қаржы
лизингі іс жүзівде дами алмай отыр. Мұндай жағдайға лизинғтің заңдық және
нормативтік базасының жоқтығы басты себеп болып табылады. Лизингтік
қатынастарды тезірек енгізу мақсатында олардың дамуын қолдау жәкінде
бірқатар шараларды қабылдау қажет.
Франчайзинг. щағын кәсіпкерлік өкілдерінің ірі бизнеспен қары^і-
қатынасының тиімді үлгісі ретінде өз дамуының зор мүмкіндіктеріне ие.
Қазақстанда франчайзингтің дамуы үшін:
франчайзинг ассоциациясын, франчайзингтің оқу-консульта-циялық
орталығын құру қажет.
Ақпаратты қамтамасыз ету.
Бұл орайда бағдарлама бойынша шағын кәсіпкерлікті ақпараттық
қамтамасыз етудің ұлттық жүйесін жасау жоспар-ланған. Осы жүйе шеңберінде
заңдық-нормативтік актілер, оқу орталықтары, заңгерлік фирмалар, адвокаттық
кеңселер. инфрақұрылымның басқа да объектілері бойынша деректер-дің
ақпараттық базасы құрылады. Шағын кәсіпкерліктің Рео публикалық ақпараттық
көрме орталығы бұл жүйені іске асыруға негіз болуы тиіс.
Шағын кәсіпкерлік субъектілерін қорғау инфрақұрлымын құру.
Бүгінгі таңда кәсіпкерлік өзінің құқықтық мәртебесі жағынан
жеткілікті қорғалған институтқа жатпайды, бұл әсіресе шағын бизнеске
қатысты. Шағын бизнестің ортақ мүдделерін және әр субъектінің мүдделерін
қорғау мемлекеггік емес ұйымдардың рөлін күшейту мақсатында, әр түрлі
заңдарды жүзеге асыру керек. Кәсіпорынды тіркеу процесі бастаушы
кәсіпкерлерге өз ісін бастауда үлкен кедергі келтіреді. Жаңа-дан қүрылып
жатқан кәсіпорындардың тағы бір проблемасы -бұл жарғылық қорды төлеу
мәселесі. Жарғылық қорды төлеу заңмен бекітілмесе де, Президент Жарлығы
негізіңде жүргізі-леді. Кейбір кәсіпкерлер бұл талапты орындай алмайды. Ли-
цензия беру мәселесін де завдық жағынан қайта қарау қажет.
Шағын жэне орта бизнесті қаржыландыру мәселелері.
Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау бағыттарының бірі - ол
мемлекеттің қаржы-несиелік және инвестициялық саясаты. Қолайлы
инвестициялық климат жасау және несие-леу жүйесін жетілдіру басты мәселелер
бблып саналады. Ресі публикамызда шағын кәсіпкерлікті тиімді қаржыландыру
үшін қажетті ресурстарға деген үлкен тапшылық орын алып отыр. Қаржы бойынша
бірқатар мәселелер шешімін таппай тұр:
- несие алудың шектеулігі;
- коммерциялық банктердің кепілдік міндеттемені жоғары деңгейде
ұстауы;
3.2. РЕСПУБЛИКАДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ
ҚАБЫЛДАУ ИНВЕСТИТЦИЯСЫН БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ.
Республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқарудың түпкілікті
жаңа жүйесіне көшу осы процестің бас мәселелерін анықтауға себепші болады.
Олардың бірі болып инвестициялық қамсыздандыру мәселесі табылады, Көшуді
алғашқы кезеңінде заң шығаратын негіздер мен ұйымды құрлымдарды құру,
сондай-ақ, республиканың қаржылық ресурстарын пайдалану мен шетел
инвестицияларын тарту жөніндегі өзіндік саясатты құру қажет болды.

Қазақстандағы мемлекеттік инвестициялар жүйесін оның айландыру
мақсатымен инвестицияларды басқарудың заң шығаратын негізі мен органдары
құрылды. Осы мәселе бойынша шаралардың біртұтас кешені қабылдануда. Сонын
ішінде, Шетел инвестициялары туралы Заң (1991 ж.) Инвестициялық
жекешелендіру қорлары жөніңдегі Ереже (1993 ж.); Қазақстан Республикасының
шетел инвестициялры бойынша ұлттық агенттігін құру туралы ҚР Президентінің
Жарлығы (маусым 1992 ж.); Инвестициялар бойынши ҚР Мемлекеттік комитетін
құру жөніндегі ҚР Президентінщ Жарлығы (қараша 1996 ж.); Қазақстан
Республикасындағы ревестациялық қорлар туралы ҚР-ның Заңы наурыз 1997
және жекеленген жылдарға арналған инвестициялық бағдарламалар қабылданды.

Бұл құжаттар елдегі инвестициялық процесті басқаруды негізін қалады;
жұмыс орындарын құру, инфрақұрылымды дамыту, елдің өнеркәсіптік және
техникалық потенциалы дамытудың өсу қарқыны мен әртараптандыру саласыщ
мемлекеттік инвестициялық саясатты жүзеге асыру мен көг теген экономикалық
мәселелерді шешудегі органдарды дұрыс жүйесін, олардың функциялары мен
міндеттерін анықтады.
Өткен кезеңдердің инвестициялық саясатын талдау экономикаға
инвестицияларды тарту бойынша басқару тиімділігінің төмендігінің бірқатар
негізгі кемшіліктерін анықтады. Олар мына төмендегіге болады: шетел
инвесторларымен жұмыс тәжірибесінің жоқтығы; несиелер бөлу, әсіресе,
алғашқі кезеңде,- оларды бөлудің мақсаттылығы мен қайтарымдылы ғын
қамтамасыз етудің сарапшылық бағалауының жеткіліксіз дігінсіз несие бөлу;
Қазақстанда тартымды инвестициялыз климат құру бойынша ынталандыру
жүйесінің жетіспеушілігі шетел несиелерін беру мен олардың мақсатты
қолдануыі бақылау механизмі қатысында нақты құрылған стратегияныі жоқтығы;
әлеумЬттік, өндірістік, нарықтың инфрақұрылымның жетілмегендігі; нарықтық
жағдайларға көшу барысындс кәсіпорындарды басқару бойынша маман
қызметкерлерді^ жетіспеушілігі.
Йнвестицияларды мемлекеттік басқару жүйесіне инвестициялық
белсенділікті қамтамасыз ету кіреді. Бұл елдік экономикасына
отавдық пен шетелдік капиталды тарту үшін әсерлі ынталандыруды құруды
жорамалдайды. Ынталандыру құрамына келесілер кіру қажет: шетел мен отандық
инвесторлар үшін қолайлы климат жасау; жалпы ішкі өнімдегі
мемлекеттік капитал салымдарының үлесін ұлғайту, соның ішінде,
пайдалы қазба кен орындарын пайдаға асырудан алынған табысты қайта бөлу
есебінен; әрбір инвестициялық жобаны әлеуметтік-экономикалық дамуың
мақсаттары мен басымдықтарына сәйкестігін алдын-ала міндетті
сарапшылдаудан кейін, жарыс (конкурстық) негізінде орталықтандырылған
капитал салымдарын үлестіру; халықаралық ұйымдармен бірлескен мемлекеттік-
коммерциялық қаржыландыру мен қайта қаржыландыру практикасын едәуір
кеңейту.
Инфрақұрылымға салынған капиталдағы инвестицияның экономикалық өсуі
мен өндіріс көлемін қалпына келтіре алған елдің мысалын тарих әлі білмейді.
Сондықтаы республикада жақын болашақта шамамен мемлекеттік инвестициялық
ресурстардың 70% өндірістік инфрақұрлымның кәсіп-орындары мен объектілерін
қолдауға бағытталынады. Бұл қаражаттар көбінесе әрекеттегі кәсіпорындар мен
импортты алмастырушы өндірістерді реформалаумен байланысты жобаларды
қаржыландыруға бағытталынады.
2000 жылға дейінгі кезеңнің индикативті жоспарының жорамалы бойынша
отандық пен шетел инвесторларының жеке капиталын салудың басым бағыттарына
төмендегілерді жатқызу мақсатқа сай болады: жеңіл өнеркәсіптің,
агроөнеркәсіптік кешеннің өңдеуші салаларының, машина жасаудың, құрылыс
материалдары өнеркәсібі мен мұнай, химия өнер-кәсібінің жаңа кәсіпорындарын
салу мен реформалар ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Азаматтық істер бойынша сот актілерінің орындалу мәселелері
Ұйымдық құжаттар туралы түсінік
Ерекше талап қоюмен іс жүргізу ерекшеліктері
Ерекше талап қою
Заң шығарушы, атқарушы және сот
Ерекше талап өндiрiсi
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ АЙЫРТАУ АУДАНЫНЫҢ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ ММ-НІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ТҰЖЫРЫМДАМА
Мемлекетті басқарудың мәні мен ерекшелігі
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi туралы
Қылмыстық құқықтағы шешім
Пәндер