Қаржы нарығы: мәні, құрлымы, түрлері

КІРІСПЕ 3

1 Қаржы нарығы: мәні, құрлымы, түрлері 4
1.1 Бағалы кағаздар рыногы, онын мәні және негізгі белгілері. Бағалы кағаздардын түрлері 8

2 Қазақстандық қаржы нарығының механизмдері мен шетелдік қаржы нарығының механиздерің салыстыру 17

3. ҚР ғы қаржы нарығының дамуы және қиыншылықтары 23

ҚОРЫТЫНДЫ 28

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Б
КІРІСПЕ
Қаржы рыногының маңызы бос ақша қаражаттарын алу және оларды қайта бөлу есебінен үдайы өндіріс процесіне ықпал ету-мен ғана айқындалып қоймайды. Бұл қаражаттарды маңызды сфералар мен объектілерге жедел аудару есебінен кәсіпорындардың, салалардың және жалпы экономиканың қаржылық жағдайын түрақтанд ырады.
Қаржы рыногы бағалы қағаздардың бағасын белгілеу жолымен бизнестің нақтылы қүнын бағалауға мүмкіндік береді: тиімді жүмыс істейтін шаруашылық жүргізуші субъектілерде олардың неғүрлым жоғары бағасы белгіленеді.
Қазақстанның қор нарығының бүгінгі таңда инфрақұрлымы жағынан қалыптасып, мүдделі инвесторлардың еліміздің қор нарығына қызығушылығын күшейту үшін тиісті тіректер мен шарттар қарастырылуда.
Жұмыстың мақсаты қаржы нарығының құрлымы, түрлері, маңыздылығын айқындау болды. Қазақстандық қаржы нарығының механизмдері мен шетелдік қаржы нарығының механиздерің салыстыру.
Қаржы рыногының болуы инфляцияны тежсйді, өйткені бюджет тапшылығын жабу үшін үкімет ақша эмиссиясын пай-даланбайды, рынокта еркін жүретін, бағасы сүраным мен ұсыным арқылы анықталатын құнды қағаздар шығарады.
Экономикалық реформа процесінде қаржы рыногының қалыптасып, жүмыс істеуі экономиканың дағдарысын тудыра-тын және оның инфляциясымен қосарланатын қарама-қайшылықтарға және қиыншылықтарға кезігеді.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Сейткасимов Г.С. Деньги, Кредит, Банки. Алматы экономика, 1999
2. Абдрахманов Б. Д. Инфраструктура финансового рынка // Саясат (политика), 2004 – № 3
3. Ниязов Б. Н. О текущем состоянии инфраструктуры Казакстанского фондового рынка // Рынок Ценных Бумаг, 2005 -№ 5
4. Батищева Т. С. Кадровый вопрос на фондовым рынке // Рынок ценных бумаг Казахстана, 2005 № 7
5. Куренкеев Е. Д. Теоретические аспекты финансового рынка // Вестник Каз ГУ сер.Экономическая, 2004 № 1
6. 4 конгресс финансистов Казахстана, Алматы – 2004
7. Галлиев Б. А. О состоянии финансового рынка, перспективы конкурентноспособности экономики Казахстана // Фининасы Кредит, 2005 - № 2
8. Гайсин С.А. Современное состояние финансового рынка Казахстана // Саясат, 2004 - № 2
9. Алифанова Е.Н. Развитие рынка корпаративных ценных бумаг в регионе // Финансы, 2002 - № 10
11 Сахариев С.С, Сахариева А.С. Экономическая теория, Алматы «Данекер», 2002
12 Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовые рынки, Москва, 1995 Б..
13 Дегтярова Н.М, Жуков Е.Ф. Рынок ценных бумаг и биржевое дело, Москва, 2002
14 Зубко Н.М, Зубко А.Н. Экономическая теория, Москва, 2003
15 Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент, Москва, 2004.
16 Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы, Москва, 2002 .
17 Булатова Г.С. Экономика, Москва, 2005
18 Мамыров Н.К. Экономика Казахстана на пороге 21 века, Алматы, 1998 Куренкеева Е.Д. Теоритические аспекты финансового рынка // Вестник, 2005 - № 5
20 Мовсеян Н.Г. Современное тенденции развития мировых финансовых рынков // Банковское дело 2001 - № 6
21 Доронин С.Н. Мировой финансовый рынок на пороге 21 века // Мировая экономика и международное отношения, 2004
22 Тюльз Р. Н. Фондовый рынок, 2000
23 Омаров С. Д. Қазақстандағы қор нарығының дамуы // Егемен Қазақстан, 2001- 29 маусым, Б. 2 – 3 Б.
24 Нурбаева Н. А, Мұқатаева М. А. - Өскемен, 2004
        
        СОДЕРЖАНИЕ
КІРІСПЕ 3
1 Қаржы нарығы: мәні, құрлымы, түрлері 4
1.1 Бағалы кағаздар рыногы, онын мәні және ... ... ... ... 8
2 ... қаржы нарығының механизмдері мен шетелдік қаржы нарығының
механиздерің салыстыру 17
3. ҚР ғы қаржы нарығының дамуы және ... ... ... ... А
ҚОСЫМША Б
КІРІСПЕ
Қаржы рыногының маңызы бос ақша ... алу және ... ... ... ... өндіріс процесіне ықпал ету-мен ғана айқындалып
қоймайды. Бұл ... ... ... мен ... жедел аудару
есебінен кәсіпорындардың, салалардың және ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздардың бағасын белгілеу жолымен ... ... ... ... ... ... ... істейтін шаруашылық
жүргізуші субъектілерде олардың неғүрлым жоғары бағасы белгіленеді.
Қазақстанның қор ... ... ... ... ... мүдделі инвесторлардың еліміздің қор нарығына қызығушылығын
күшейту үшін тиісті тіректер мен шарттар қарастырылуда.
Жұмыстың ... ... ... құрлымы, түрлері, маңыздылығын
айқындау ... ... ... ... ... мен ... ... механиздерің салыстыру.
Қаржы рыногының болуы инфляцияны тежсйді, өйткені бюджет ... ... ... ақша ... ... ... еркін жүретін, бағасы
сүраным мен ұсыным арқылы анықталатын құнды қағаздар шығарады.
Экономикалық реформа процесінде қаржы рыногының қалыптасып, жүмыс істеуі
экономиканың дағдарысын ... және оның ... ... және қиыншылықтарға кезігеді.
1 Қаржы нарығы: мәні, құрлымы, түрлері
Қазақстан Республикасының қатаң түрде орталықтавдырылғ-ан жоспарлы
экономикадан ... ... ... ... реттелініп отыратын нарықтық
экономикаға көшуі елімізде оған қызмет көрсететін барлық институттармен
бірге қаржы рыногының қүрылуын талап ... ... — бұл, ең ... ... ... ка-тегория ретінде
бағалы қағаздарды сату мен қайта сату жөніндегі операцияларды жүзеге асыру
жолымен кәсіпорындардың, ... ... ... ... ... институттарының, мемлекеттің және халықтың уақытша бос
ақшасын жүмылдыруды, бөлуді және қайта бөлуді қамтамасыз ететін нарықтық
қатынастардың ... Ол ... ... ... қүрамды бөлігі
болып табылады жөне тауар, ақша, ... ... ... жөне ... (капитал, жұмыс күші, түрғын үй, жер, ... жөне ... ... байланысты (1 сызба).
Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында қаржы рыногы қаржы ресурстарын
үздіксіз қалыптастырып отырудың, оларды неғүрлым ... ... ... ақша ... үтымды үйымдастырудың айрықша нысаны
болып табылады жөне ... ... ... ... - ақ ... ... де іс - әрекет етеді. Қаржы рыногы экономиканың түрлі шаруашылық
жүргізуші субъектілері арасында ақшаны ... ... ... әр ... нысанда
реттейтін нарықтық қатынас-тардың бүкіл жиынтығын біріктіретін неғүрлым
жалпы (ортақ) үғым ... ... ... және ... ... ... рыногы үғымы
ақша, валюта, кредит, капитал рыноктарын қоса отырып кеңінен түсіндіріледі.
Бүл қаржыны жалпы ақша мен құн категорияларына бара-бар категория ... ... ... ... ... ... ... ресурстар-дың кез келген түрі меншіктің титулдары
болып табылатын ақшамен ... ... ... ... ... ... ортақтастырылуы мүмкін.
2 сурет Қаржы нарығының құрылымы
Ақша рыногы дегеніміз қолма - қол ақша ғана ... ... ... ... да ... ... қаражаттарының рыногы. Кредит рыногы несие
бойынша банктердін кредит операция-ларымен байланысты.
Ақша мен кредит ... ... ... ... ... ... рыногында қоғамдық өндіріс қатысушыларының орташа және
үзақ мерзімді қорланымдарының қозғалысы жүзе-ге асырылады.
Қаржы рыногында сатып ... ... ... ... ... және бағалы (ақшалай) қағаздар бо-лып табылады.
Қаржы рыногының маңызы бос ақша қаражаттарын алу және ... ... ... ... ... ... ықпал ету-мен ғана айқындалып қоймайды.
Оның жүмыс істеуі әкімшіл -әміршіл экономикаға тән «сатылас» әдістің орнына
«деңгейлес» қозғалыс бойынша ... ... ... ... ... ... кезінде шаруашылық жүргізуші субъектілер арасында қаржы
ресурстарын етеусіз қайта бөлу түрінде төтс байланыстар іс- өрекет етеді.
Бүл қаражаттарды ... ... мен ... ... аудару есебінен
кәсіпорындардың, салалардың және жалпы экономиканың қаржылық ... ... ... бағалы қағаздардың бағасын белгілеу жолы-мен бизнестің
нақтылы құнын бағалауға ... ... ... жүмыс істейтін шаруашылық
жүргізуші субъектілерде олардың неғүрлым жоғары бағасы белгіленеді. Қаржы
рыногының болуы инфляцияны тежсйді, өйткені бюджет ... жабу ... ақша ... ... рынокта еркін жүретін, бағасы
сүраным мен үсы-ным арқылы анықталатын ... ... ... реформа процесінде қаржы рыногының қалыптасып, жүмыс істеуі
экономиканың ... ... және оның ... қосарланатын
қарама-қайшы-лықтарға және қиыншылықтарға кезігеді.
Инфляция бағалы қағаздарға айтарлықтай шектеу жасайды - олар ... ... қүны ... ... ... болуы тиіс. Бағаның үнемі
өсіп отырған жағдайында инвестор-лар қаражаттарды өтімі аз ... үзақ ... ... ... ... кезінде үзақ мерзімді
инвестициялар үшін жылжымайтын ... ... ... ... ... бағалы қағаздарға жүмсау неғүрлым тартымды болып табылады.
Қаржы рыногының дамуы халықтың көпшілік болігінің түрмыс деңгейінің
төмендігінен тежеліп ... ... өзі жеке ... ... азайтады.
Кәсіпорындардың төлсуге со-зылмалы қабілетсіздігі жағдайывда ... ... ... салуы екі талай. Ақша қаражаттарының тапшы-
лығы қысқа мерзімді ... мен ... ... ... ... жеткізеді, мүның нәтижесінде бағалы қағаздардың
табыстылығы банктердің ақша - ... ... ... ... ... алмай-ды.
Қаржы рыногының жүмыс істеуінің маңызды факторы со-нымен қатар саяси
түрақтылық ... ... ал ... ... айналысы бірқатар
елдердің экономикалық кеңістігін қамтуы ... ТМД ... ... не ол, не бүл ... ... ... ... бол-жамның мүмкіндігін жоққа шығарады және солай болған соң бағалы
қағаздарды сатып алу ықыласын шектейді.
Қаржы рыногының жандануы корпоративтік бағалы қағаз-дарды ... ... ... ... мен ... ... ... айналысын жандандыру кезінде мүмкін. Қазақстанда соңғы уақытқа
дейін қаржы рыногының бүл сегменті жақсы дамымады, бүл ... ... ... институттар, қор биржалары, биржадан тыс сауда, депозит
мекемелері түріндегі қүрамды элементтерді кіріктіретін үлттық қор ... бір ... ... нарықтық қүрылымдардың, ең алдымен әр
түрлі түрпаттағы акционерлік ... ... бүл ... ... экономикадағы оң қүрылым жасаушы рөлі кезіндегі
сенімді заңнамалық ... ету ... ... ... ... ... рыногы, онын мәні және негізгі белгілері. Бағалы
кағаздардын ... ... ... - ... жүргізуші субъектілер мен
мемлекет шығарған ... ... ... ... сан алуан түрлері
сатылатын және сатып алынатын қаржы рыногының болігі. Бұл ... ... ... ... ... инвестициялық процестерді реттеп,
олардың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Бұған осы ... ...... қағаздардың және өзге де ... ... қол ... ... қағаздар рыногы экономиканың барлық
субъектілерінің өздеріне қажетті ақша ресурстарын алуына кең ... және ... ... ... Ол нарықтық экономикадағы көптеген
стихиялы түрде отіп жатқан процестердің ... ... ... ... ... ... инвестициялау процесіне қатысты.
Бағалы қағаздардың айналымға түсу уақыты мен ... ... ... ... және ... болып бөлінеді. Бастапқы ... ... ... ... жаңа ... ... ... ал қайталама рынокта бағалы қағаздардың айналысы, яғни олардың
иелерінің ауысуы болады. Багалы қағаздардың номиналдық (номиналдық құн ... ... ... ... анықталған оның құнының ақшалай тұлғалануы),
эмиссиялық және рыноктық ... ... ... ... ... ... ... уйымдастырылган багалы қагаздар рыногы — мәмілелер сауда -
саттықты үйымдастырушының ішкі қүжаттарына сәйкес жүзеге ... ... ... мен өзге де ... ... ... ... ұйымдастырылмаган багалы қагаздар рыногы — бағалы қағаздар айналысының
бағалы қағаздармен жа-салатын мәмілелер қаржы қүралдарымен сауда - саттықты
үйым-дастырушының ішкі ... ... ... және ... ... талаптар сақталмай жүзеге асырылатын ... тыс ... ... ... рыноктан айырмашылығы онда
операцияларды жүзеге асыратын бірыңғай орталық жоқ, ... ... ... мен брокерлер жүргізеді. Ұйымдастырылған ... ... ... ал ұйымдастырылмаған рынокта
операциялар шамалы қатаң ережелер бойынша жүргізіледі.
Бұдан басқа қаржы рыноктарын ... ... ... ... багалы
қагаздардың турлері бойынша: акциялар, облигациялар, және т.б. ... ... ... ... ... рыногы, мемлекеттік
бағалы қағаздар рыногы; аумақтық критерийі бойынша: ұлттық, халықаралық,
аймақтық; мезгілдері бойынша: ... ... орта ... және ... ... ... рыногы; момілелердің турлері бойынша: кассалық,
форвардтық жөне т.с.с; салалық критерийі бойынша.
Бағалы қағаздар рыногының жүмыс істеуі елдін экономикасында жалған ... ... бар ... ... ... ... ... алдын ала
анықталады. Тек осындай тәуелсіз меншік ... ғана ... ... ... ... деген сүранымды көрсете отырып әрі оларды ... ... ... етіп ... ... отырып, сауда мәмілелерін
жасай алады.
Бағалы қағаздар нарығына қатысушылар (4 сурет) - ... ... ... ... ... оларға қызмет көрсететін, бағалы қағаздар
айналымдарына есеп жүргізетін, экономикалық қарым - қатынасқа түсетін жеке
тұлғалар мен ... ... ... ... ... ... ... қағаздар нарығына қызмет көрсетуші мекемелер;
бақылау және реттеу мемілекеттік органдары.
4 сурет ... ... ... ... ... серпінді даму кезеңі Қазақстан Республикасының
Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комисиясы құрылған 1995 жыдан ... ... 19 ... ... жаңартылған Қазақстан «таза» қор биржасы -
Орталық Азия қор ... ... ... істей бастады. 1995 жылдың 21
сөуірінде «Бағалы қағаздар және қор ... ... ... заңы ... Қазақстанда бағалы қағаздар рыногын
қүқықтық ... ... ету үшін ... Республикасында Мемлекеттік
бағалы қағаздарды қалыптастырудың жөне дамытудың ... ... ... мемлекеттік қарызының ... ... ... ... және өтеу ... туралы қағидалар»
әзірленіп, бекітілді. 1997 жылдың басынан Қазақстан Республикасының
Парламенті бағалы қағаздарды ... үш заң ... ... ... ... ... «Бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеу
туралы», «Қазақстан Республикасындағы инвестицияық қорлар туралы» заңдар.
Қазақстанның қаржы рыногын мемлекеттік реттеу ... ... ... онда қалыптасқан қатынастарды бағалау ... 2001 ... ... ... ... ... Бағалы
қағаздар жөніндегі үлттық комиссиясы таратылып, оның ... ... ... ... банкісіне берілді.
Әлемдік қаржы дағдарысының жөне ... ... ... қүлдырауынан туындаған сыртқы жөне ішкі факторлардың еліміздің
бағалы қағаздар рыногына ... ... ... ... ол ... ... бағалы қағаздар рыногында жасалып жатқан қадамдар
соңғы кездері айтарлықтай белсенді бола түсті.
2003 жылы шілдеде «Бағалы ... ... ... ... ... ... қор рыногында қалыптасқан қатынастарды одан өрі дамыту
қажеттігінен туды. Бүл заңның қызмет аясы ... ... ... ... заңы (2003 ... ... 13-і) қабылданғаннан
кейін қаржы рыногының қызмет ететін сфера-сы болып отырған бағалы қағаздар
рыногының толыққанды жүмыс істеуіне кең жол ... ... ... ... нарығы ел экономикасының маңызды бағыттарының
бірі. Мемлекеттік бағалы ... ... ... ... акция нарығы
Қазақстанда толық дамыған жоқ. Бағалы қағаздардың негізгі мәселелерінің
бірі - ... ... ... ... акциялардың еркін айналымда
болмауы. Кәсіпорындардың акциялары негізінде ірі ... ... ... ... ... ... саны ... қор нарығына белсенді жұмыс жасауға рұқсат етпейді .
Осы мәселені шешу мақсатымен 2005-2007 жылға Қазақстан ... ... ... даму ... ... ... қаулысымен 24 желтоқсан 2004 жылы №1385 ... ... 15 ... 2004 жылы ... ... өткен Қазақстандық қаржы
мамандарының 4 конгресінде Ел басы тапсырысына сәйкес өңделген болатын .
Бағдарламаның ... ...... ... ... ... ... мөлдір және нәтижелі жұмысын қамтамасыз ету, ... ... ... кеңейту, инвесторлардың құқықтарын
қорғау және адал бәсекені ... ету ... ... ең ... талабы - бағалы қағаздар нарығының
жаңа талаптарға сәйкес болуы.
Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығының ... ... ... инвестициялаудың одан арғы кеңею мүмкіншіліктері;
- Мемлекеттік емес және қазақстандық акцияларының сапасын ... ... ... ... ... ... ... халық
салымдарының тарту механизмдерін жасау;
- бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың қызметін бақылау.
Бағдарламада қарастырылған өте ... ... ... кетсек.
Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығының дамуы ( МБҚ ).
Бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... ... тәукел және бағалық сақтандыру функциясы;
Қайта тарату функциясын үш подфункцияға бөлуге болады:
нарықтық қызмет сферасы мен салалар арсында ақша ... ... ... ақша ... ... шығарусыз құлдыраусыз негізінде
мемілекеттік бюджеттегі тапшылылықты қаржыландыру.
Биржа - бұл екінші реттегі нарық, мұнда бағалы ... мен ... ... халық шаруашылығы ауқымында қаржылық ресурстарды қайта
бөлу, бағалы қағаздардың өтімділігінің өсуі ... ... және ... қосымша шығару үшін жағдай жасалады. Бар акционерлік қоғамдардың,
компаниялардың, банктің бағалы қағазды ... ... ... нарықты
қалыптастырады.
Банктер бірден-бір акциялардың (үлесті ... ... ... ... ... ... ... бағалы
қағаздардың эмиссиясы қарыздық бағалы қағаздың ... ... ... ... көрінеді.
Акцияларды орналастырудың нарықтық бағамына бағытталған жоғарғы
бағасы, алғашқа шығарылған акциялардың номиналдық құнсыздануымен ... ... ... өтей ... Банк акцияларының қор
биржасындағы бағамының динамикасы ұзақ мерзімді және орта ... ... ... ... ... ... Ірі
банктердің акцияларының бағамы тіпті екі номиналдан аспаған.
Акция ұстаушылардың мүдделерін қорғау банк ... жыл ... ... ... ақ, ... ... арасында үлестірілетін жаңа
акциялар шығаруға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... ... Бірақ, бұл депозиттік және жинақ сертификаттарына, ... ... ... аз ... Себебі, облигацияларды
шығару қарыздық міндеттемелерді шығарумен салыстырғанда ... ... ... жаңа ... ... ... оның ішінде қаржы ресурстарын үлестірудің формаларын қолдануды
міндеттейді.
Қор биржасы бұл бағалы ... ... ... үшін қажетті
жағдайлармен қамтамасыз ететін айналым. Қор биржасының ... ... ... ... ... ... ... қор нарығында биржалық делдалдардың бағалы қағаздарды сату жолымен
уақытша бос ақшалай қаражаттарды жұмылдыру және ... ... және ел ... ... несиелеу және қаржыландыру;
- бағалы қағаздармен жасалатын операцияларды шоғырландыру, сұраныс
пен ұсыныс деңгейін көрсететін ... ... және ... ... ... қаржы ресурстарын жинақтау, шоғырландыру және қайта бөлу
процесін ұйымдастырушы экономиканың басты буыны болып табылады. Ол ... ... ... ... ... бола ... экономикалық дамудың
қозғаушы күштерінің бірі болып саналатын ... ... ... Қор ... өз қызметінде мынандай қағидаларға сүйенеді:
қаншалықты биржадағы мәмілелердің ауызша жасалып, кейіннен заңды түрде
құжатталатындықтан да ... мен ... ... жеке ... ... - ... ... есеп арқылы қаржы делдалдарының қызметінің қор
биржасының ... және ... ... ... ... ... ... етілуі нәтижесінде қор биржасында бағалы
қағаздарды сатуға және сатып алуға итермелейтін орта қалыптасады.
Қор ... ... іске ... ... болашақ клиенттер және
ең басты, акционерлер торабын құруға күш жұмсау қажет, яғни қор биржасының
бағалы жұмысын бастауына ... ... ... ... кұру ... ... ... қажет деген сұрақтарды шешу керек; екіншіден, қор
операцияларын жүргізудегі ... ... мен ... ... ... ... қор ... іске қосудан бұрын биржалық
механизмінің орталық буындарының ... ... ... ... ... ... ... комиссиясы және тағы басқалар) жолға қоюы
керек, яғни басында қор ... ... және ... ... ... ... ... саттықтың өсуі және жасалатын мерзімді мәмілелердің
санының ұлғаюынан кейін барып, ... ... ... қалыптасқан
болатын. Бельгия порты Антверпен ресми түрдегі қор биржасының отаны болып
саналады. Оның тауар ... 1592 жылы ... ... ... ... жасалған. 8- ші ғасырдың бірінші бөлігіне және келесі жылдары қор
биржалары Францияда, Ұлыбританияда, Германияда, АҚШ- та ... ... саны тез өсіп және ... ... ... тығыз байланыстар
орнықты.
5 сурет - 1993-2004 ж KASE сауда көлемінің динамикасы, млрд долл.
2004 жылы ... қор ... (KASE) ... ... жиынтығы 58.8 млрд долларды немесе 7.9 трлн теңгені құраған. 2004
жылғы келісімдер бойынша KASE биржалық ... 71.4% ті ... орын ... ... ... ... ... орынды шетел
валюта операциялары – 16.1% ... Ал ... және ... орынды МБҚ мен
МЕБҚ операциялары 9.4% - 3.1% көрсеткіштерімен орын алады.
Дүниежүзілік тәжірбие ... қор ... ... ... ... қор ... ... Капиталдандыру үлесі ЖІӨ
1999 жылы 13.3% болса, 2004 жылы 31.3% ке өскен. Мысалы, Великобританияда
«ЖІӨ/ қор нарығының капиталдандырылуы» 2002 жылы 288.6% ... АҚШ та ... ... ... ... ... мемлекеттік үлестіруді айналып өтіп,
қор биржасы және несиелеу сфералары арқылы ірі ... ... ... құйылуын қамтамасыз етті.
2 Қазақстандық қаржы нарығының механизмдері мен шетелдік қаржы нарығының
механиздерің салыстыру
Қазіргі уақытта ... ... және ... ... ... мүдделерін қорғайды.
Салымдардың кепілдіктерінің екі дәйекті әдісі бар (қалғандары олардың
түрлері):
- американдық – ерекше ... ... ... ... ... ... ... ұйымдардың қатысуы және банктер мен
мемлекеттік қаражаттар жарнамаларының есебінен кепілдіктердің ... ... ... - ... ... басқаруды несиелік ұйымдардың одақтары
жүргізеді. Оған қатысу ерікті түрде, ал ... ... ... жүйе - американдық. Ол 1934 жылдан ... ... ... ... ... ... уақыттан Федералды корпарациясы (ФКСД) құрылғанда, қызмет
ете бастады.
Бір уақытта жинақ ... ... ... ... ... (1989 жылы ... біріктірілген). Банктің банкроттығы ... ... ... ... ... ... жағдайы болып
табылады.
Сақтандыру жеке тұлғалардың ғана ... ... ... да ... (кәсіпорынның барлық түрлері). Егер ... ... ... ... ... ол федералды бюджет есебінен
жабылады.
70-80 жылдары ... ... ... ... және ... пайда болған. Әрбір елдің жүйесі бір-бірінен өзара
айырмашылықтары бар.
Түрлері бойынша сақтандыру міндетті және ерікті ... ... ... сақтандыру – міндетті сақтандыру. Ол заңда айтылған
барлық банктерге таратылады. Сақтандырудың мұндай түрі АҚШ та, ... ... ... ... ... ... заңды тәртіпте сақтандыру жүргізу шарттары, оның
субьектілері мен ... ... ... мен ... мөлшерін анықтау механизмі бекітіледі.
Францияда, Германияда, Италияда сақтандырудың ерікті жүйесі қолданылады,
бұл жағдайда әрбір банк сақтандыруға ... ... ... ... ... өзі ... Бірақ, заңнама қызмет ету түрлері ... жабу ... ... ... ... ... ... АҚШта және Ұлыбританияда сақтандыру
ұйымдарының ресурстарын қалыптастыруда қатысады (міндетті сақтандыру ... ... ... ... - депозиттердің
сақтандыру қорымен).
Германияда, Францияда, Люксембургте сақтандырумен банктік ассоциялар
шегінде құрылған ... ... ... жеке банктердің
депозиттерін сақтандыру қоры, Францияда «Бірлесу механизмі» ... ... ... ... ... ... мұндай жағдайда бұл қорлардың қызметіне ... ... ... Қорлармен банктік ассоциациялар басшылық етеді.
Сақтандыру ұйымының аралас түрін ... оның ... ... ... ... сол сияқты коммерциялық құрылымдармен
қалыптасады.
Мұндай жүйе Жапонияда бар, мұнда депозиттерді сақтандыру бойынша
Корпорация ... ... Оның ... тең ... ... Жапония
банкісімен және жеке банктермен қалыптасқан. ... ... ол ... ... ... қандай объектілер мен субъектілерге таратылатыны туралы
сұрақ әр – түрлі шешіледі. Ұлыбритания мен Францияда ... ... ғана ... және шет елдердегі жергілікті банктердіегі
бөлімдердегі салымдар сақтандырылмайды.
Германияда депозиттерді ... қоры шет ... ... ... ... ... ... сақтандыру қорғанысын
білдіреді. Жапонияда шет ел банктерінің жергілікті бөлімдерінің салымдары
сақтандырылмайды, ал Францияда, ... ... ... жарналарының мөлшерін есептеу сипаты бойынша ... ... ... ... ... ... белгілі - бір базаның ... ... үшін ... ... ... база ... салымдар алынады.
Жапонияда банктер жыл сайын сақтандыру төлемдерін сақтандырылған
депозиттер соммасымен 0,012% мөлшерінде төлейді. ... 0,03%, ... – 0,1 %;
- ... ... ... ... ... (өтімділік, төлем
қабілеттілік, қаржылық тұрақтылық) тәуелді болады.
АҚШ-та жыл сайығы сақтандыру жарнасы мінсіз ... ... үшін ... салымдардың соммасымен орташа алғанда 0,23% құрайды;
0,35% қаржы ... күрт ... және ... ... ... салымдармен банктер үшін 0,5% .
Соттың шешіміне сәйкес банктердің ... ... ... есептелінеді. Бұл жағдайда сақтандырушы банкроттың барлық актитері
мен пассивтерін өзіне алады және сақтандыру төлем ақыларын ... ... ... ... ... соммасын ғана немесе салымдар соммасын
және оларға пайыздарды енгізеді.
Сақтандыру шарттары әдетте, сақтандыру ... ... ... АҚШ –та және ... ... ... соммасы
бекітілген бір салым сәйкесінше 100 мың доллар және ... ... және ... төлемдердің жоғарғы соммасы бір салымшыға
60мың доллар және 10млн иен. Германияда ... ... ... ... ... ... капиталының 30 пайызымен ... ... ... бұл ... ... ... орыны жабылады.
Ұлыбританияда сақтандыру жағдайлары салымшылардың депозиттерінің
жоғалтқан ... 75% жабу ... ... 7,5 мың ... артық
емес көлемде. Италияда аралас жүйе қолданылады.
Сақтандыру ... ... ... ... ... ... сақтандырудың Федералды корпорациясы банктің басшысынның
ауыстырылуын немесе сақтандыру жүйесінен алып ... ... ... ... ... ... бастап, АҚШ-та барлық жаңа
салымдарға таратылу тоқталады, бірақ ескілерге екі жыл ішінде жүре береді.
Бұрынғы ... ... ... ... Венгрия 1993жыл
депозиттерді сақтандыру туралы заңды қабылдаған бірінші ел, ... ... ... ... ... ... сол ... Бұған себеп болған ірі салымшыларын түксіз қалдырған ірі банк ... ... ... ... ... ... барлық
банктер өздерінің жарғылық капиталының 0,5% ке тең соммада қорға ... ... соң, банк жыл ... ... ... салымдардың
соммасынан 2-3% қорға төлеп отырады. 1млн форинттерге ... 5 ... ... ... салымдар автоматты түрде сақтандырылған деп
есептеледі.
Бірақ, келесі жағдай сақталғанда, ... ... ... егер ... жеке ... ... ... шоттар, жоғарғы пайызды шоттар және
басқада шоттар ... ... ... бір ... ... ғана ... ... реттейтін, дамыған заңды
база.
- Реттелген ақпараттық жүйені ... ... ... ... және ... көзқарастарын қорғаудың
дамыған жүйесі.
- Нарықтағы қалыптасқан көптеген инструменттердің ... ... ... ... ... ... ... сенімділігі.
- Сатуға арналған қаржылық ресурстардың көлемі және нарық шегінде
жүргізілетін операциялардың үлкен ... ... ... ... ... компонеттерінің
бірі - бағалы қағаздар нарығы жүргізген операциялардың көлемі туралы
мәліметтермен ... ... ... ... ... ... ... Лондондық
бағалы қағаздар нарығы – 4,5 трлн доллар жоғары, Токиолық – жылына ... трлн ... ...... ... 800 млрд ... Нарықтың жоғары тиімділігі.
- Қаржы нарықтарында мемлекеттік бақылау мен ... ... ... ... ... ... операцияларды реттеудің
біркелкі органы ... ... ... Басқару алған(ФСА). Бұл
институт , 90 – ... ... ... ол банктердің бағалы қағаздар
нарығындағы операцияларымен, ... және ... ... ... ... ... ... және өзі
реттелуші ұйымдарды біріктіреді.
Ол қаржы секторларының басшыларына олардың құқұқ бұзушылықтары ... – пұл ... ... , ... ... бар. ... ... 10 мың заңды тұлға бар. Қаржы нарықтарының қызметін
мемлекеттік ... ... ... ... мен ... ... заң
болып табылады.
Австралияда қаржылық нарықтардың құрылымының қызметін ... ... екі ... ... ... Securities and Inverstment Commission, бағалы қағаздар және
инвестициялық трасттарды реттеу мен бақылауды ... ... ... ... ... ... ... қатынастары
мен клиенттерімен банктерді қоса алғанда;
- Australian Prudential Regulation Authority, пруденциалды ... ... ету және ... ... ... ... ... қорларына қарасты бақылауды бекітуді қамтамасыз етеді.
Бұл құрылымдардың қызметін Англия ... ... Council ... Regulators реттеуді жүргізеді.
Швецияда несиелік ұйымдарға, бағалы ... ... ... ... қорларға, сақтандыру
компанияларына бақылауды Swedish Financial Supervisory ... ... ... функцияны Financial Supervision атқарады.
Америка Құрама Штатында бақылаудың әр – ... ... ... ... ... ... үш мамандандырылған институт
жүргізеді. Бағалы қағаздар мен артықшылығы бар ... ... ... бақылау органдары бар, сақтандыру ұйымдарына
бақылау жүргізетін арнайы органдар да бар.
бір нарықтан басқаға қаражаттардың ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыруы.
Дамыған қаржылық нарықтар үшін келесілер тұрпатты:
1. Жоғарғы тұрақтылық.
2. Дамыған инфрақұрылым, ол міндетті түрде инвесторлардың кепілдік
жүйесін, сақтандыруды және құқығын ... ... ... ... бағытталған рейтингтік агенттіктер жүйесін және
несиелік бөлімдерді; нарық субъектілерінің мөлдірлігін қамтамасыз ететін
аудит және бағалау қызметін; бәсекелестікті дамуды ынталандырушы жаңа
нарықтық коммуникацияларды ... ... ... ... ... ЖІӨ/қор нарығымен салыстырмалы көрсеткіштері А
қосымшасынан көреміз.
3. ҚР ғы ... ... ... және ... нарығында жаңа институттар – ... ... ... ... құрылуда, деп қаржыгерлер конгрессінде ел басы өз
сөзін бастаған. ... ... ... ... ... көлемі
үстіміздегі жылы 90% - ға өсіп, төрт миллиард теңгеге жуықтады.
Индустриалық - ... және ... үй ... іске ... ... даму ... инвеститциялық және инновациялық
қорлар, Даму банкі, Шағын ... ... қоры ... құрылып, жұмыс істеуде.
Қаржылық қадағалаудың тәуелсіз органы, Депозиттерді ұжымдық сақтандыру
қоры, Қазақстан ипотека ... ... ... ... дамыту
тұжырымдамасы, «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар ... ... бюро ... және ... жаңа ... қабылданды.
Валюталық реттеу туралы заң жобасы талдап ... ол ... ... ... екі мың ... ... ... теңгенің толық
конвертациялануы үшін негіз қалайды. Экономиканың жоғарғы қарқынмґн өсуі
және адамдар тұрмысының жақсаруы ... ... ... ықпал етті.
Біз Достық, Орталық және Шығыс Еуропа мемлекеттерінің арасында бірінші
болып жаңа ... ... ... ... ... бұл ... ... сондықтан да қаржы институттары өз
беттерінше, оның үстіне өздері үшін ... өз ... ... ... үшін ... ... да, деді Президент, Үкметтің, Ұлттық банктің, Қаржы нарығын
реттеу және ... ... ... және ... ... алдына 2005 жылға мынандай міндеттер қойды:
Бірінші - қор ... осы ... ... сай болуы. Бұл міндетті
іске асыру үшін тұтас шаралар кешенің жургізу қажет.
Бағалы ... ... ... ... бір шарты мемілекеттік
бағалы қағаздар өтімділігін ұлғайту болып табылады.
Нарықта жаңа құралдарды молықтырумен қатар жобалық облигацияларды дамыту.
Қаржыландырудың құрлымдық формасын ... ... ... деңгейдегі
банктер қазірдің өзінде өз клиенттеріне осындай қызмет көрсетуде. Сондықтан
экономиканың нақты секторын қаржыландырудың жаңа формаларын жедел ... ... ... ... үшін ... ... ... іске асыру қажет.
Осы айтылғанның бәрі Бағалы қағаздар нарығын екі мың жетінші жылға
дейін ... ... ... ... көрініс табуы тиіс. Бұл -
біздің дамуымыздың аса маңызды міндеттерінің бірі.
Екінші - халықпен жұмыс ... ... қор ... халықпен жұмыс ... үшін ... ... ... ... Трансфер - агенттердің қызметі ... база ... ... деді ел ... ... ... ... институттарының саны, халықтың жинақтарын
қор нарығына тарату жөніндегі жоспарлардың кеңеюіне қарай ... ... ... заңды талдап жасап, қабылдау қажеттегі туындады.
Инвестор, мейлі ол отандық немесе шетелдік болсын, оның ... ... ... ... ... оның ... ... мен
жинақталымдары туралы ақпарат ала алмайтынына сенімді болу тиіс.
Үшінші - ... ... ... ... он алты қор ... ... ... он үші
өткен жылдың қорытындысы бойынша нақты ... ... ... Бұл ... осы ... ... зейнетақы қорларымызға инфляция
деңгейінен төмен табыс алды ... ... ... ... екі мың ... ... дейін дамыту
бағдарламасын қабылдау керек. Ол жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... алугының зейнетақы төлеу құқығына ие болу сәтіндегі инфляция
деңгейін ескере отырып, ... ... ... мемлекеттік
кепілдіктердің атқарылу тәртібін белгілеуі керек.
Дербес еңбек қызыметімен ... ... ... жүйесімен
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды ойластыру қажет.
Төртінші - ... ... ... ... ... сәйкессіз өсуі жағдайында екінші деңгейдегі
банктер активінің қауырт өсуі жүріп ... ... өзі банк ... ... ... тәукелді ұлғайтады, деді Президент.
Банктердің капиталдануын ... ... ету ... ... ... ... болады, Банктер өз капиталын ұлғайту үшін ... ... ... ... ... Ұлттық банк және Қаржылық қадағалау жөніндегі
агенттік жекеменшік сектордың сырттан қарыз алуы тым ... ... ... ... ... және ... өзі елдегі ахуалға қалай әсер ететінің
болжамдауы керек.
Экономикалық өсумен қатар сақтандырудың рөлі аса түсті, ол ... мен ... ... ... ынталандырады, инвестициялық
ахуалды жақсартады.
Соңғы жылдары қаржы нарығының бұл секторы әлдеқайда алға ... ... ... дамып келеді. Алайда отандық ... ... ... болуы себепті тәукелдерді қайта ... ... ... ... ...... басқарудың осы заманғы жүйелерін өндіру.
Біздің банктер көрші елдердің нарықтарына қаржы салуда, ... ... ... ... ... арттыруға қол жеткізді, таяу
шетелдегі елдердің бағалы қағаздарын инвеститциялауға рұқсат сұрауда, деп
жалғастырды сөзін мемілекет басшысы.
Зейнетақы ... ... ... ... да бір ... ... алу туралы шешім қабылдаудың жауапкершілігі өздерінің
мойнында екенін есте сақтау керек. Сондықтан тәукелдерді басқару ... ... ғана ... сонымен бірге зейнетақы қорлары да қатандыруы
қажет. Сондайақ зейнетақы активтерін инвеститциялау жөніндегі ... ... ... ... ету керек.
Енді құрылатын инвеститциялық қорлар ... ... ... ... ... ... қажет. Халық және басқа инвесторлар біздің
қаржы институттарын берік екендігіне ... ... ...... ... және шағын несиелеуді дамыту. Әзірге
Республикада 2.8 млрд теңге сомасына несие берген 157 шағын несие ұымдары
жұмыс істейді. Бұл ... ... ... бірі Шағын кәсіпкерлікті
қолдау қоры болып табылады, деді ел басы.
Шағын несиелеудің ... ... ... ... ... ... несиелеу қызметтерін дамытудың негізгі бағыттарын айқындауы, сондай-
ақ шағын несиелеу ... ... ... ... тиіс.
Жетінші- Алматыда халықаралық қаржы орталығын ... Бұл ... ... ... ... ... және ... ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агентімен және Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкімен бірлесіп:
2004 жылдың сонына ... ... ... ... ... ... ... 2005-
2007 жылдарға арналған бағдарламасын қабылдап мыныдай:
мемілекеттік бағалы қағаздар нарығын одан әрі дамыту, экономиканың ... ... ... ... және олардың қызметінің
айқындылығын арттыруды жетілдіру жөнінде шараларды әзірлеу;
трансфер - агенттердің қызметі үшін жағдай ... ... қор ... ... ... үшін ... ... құру;
халыққа бағалы қағаздар нарығының негізін оқыту жөніндегі бағдарламаларды
мемілекеттік қаржыландыру жүзеге асыру іс - шараларын ескеру;
Қазақстан Республикасының жинақтау ... ... ... жылдарәа
арналған мемлекеттік бағдарламасының қабылдау;
Микрокредит беру мониторингінің тиімді жүйесін құру ... іс ... ... ... Қазақстан Республикасындағы микрокредит берудің
2005-2007 ... ... ... ... ... ... еңгізсін.
1.2 2005 жылғы бірінші сәуірге дейін:
1) инвестициалық банкингтің дамуын жандандыру;
2) жеке сектор жузеге асыратын сыртқы қарыз алу есінің ... ... ... тиісті шаралар қолдану;
1.3 2005 жылдың сонына дейін:
«Секьюритизациалау туралы» заң жобасын әзірлеп, ... ... ... ... ... ... ... күшейтуге қатысты Қазақстан
Республикасының заңдарын жетілдіру нормативтік құқықтық актілер ... ... ... ... және ... ... реттеу мен
қадағалау агенттігі:
2005 жылғы бірінші шілдеге дейін қаржы ұйымдарын капиталдандыру ... өз ... ... ... ететін талаптар белгілеу;
2005 жылдың соңына дейін қаржы ұымдарындағы тәүкелдерді басқарудың қазіргі
заманғы жүйесін енгізу жөнінде шаралар қолдану.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қаржы рыногының жұмыс ... ... ... ... етеді. Ол бағалы
қағаздар рыногының субъектілері қызметіне міндетті талаптар белгілейтін
нормативтік- қүқықтық актілср шығару, эмиссиялық ... ... ... мен ... ... шарттар мен міндеттерді элемснттердің сақтауын
бақылауды жүзеге асыру, бағалы қағаздар рыногының кәсіби ... ... өзін - озі ... ... ... ... және ... бақылау жасау және т.с.с. жолымен жүзеге асырылады.
Республиканың бағалы қағаздар рыногында ... ... ... соңғы
кездері айтарлықтай белсенді бола түсті. Стратегиялық түрғыдан келгенде
экономиканы сақтандыру, қазір ... ... ... ... ... ... ... қүру үшін қажстті алғы-шарттар жасау, халықтын
әлеуметтік ... ... ... ... ... ғана Үкіметтің
каржы рыногының отімділігінің төмендігі проблемасын ... ... ... қорытындылай келе қаржы ... ... ... ... ... және ... уақытша бос қаражатын
жинақтау және бұл қаржы ресурстарын оған зәру ... ... беру ... ... ... мақсаты қаржы институттары өз беттерінше, оның
үстіне өздері үшін емес,өз қызмет көрушілерінің сұраныстарын ... ... ... жұмыс істеуі керек деп санаймын.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Сейткасимов Г.С. ... ... ... Алматы экономика, 1999
2. Абдрахманов Б. Д. Инфраструктура финансового ... // ... 2004 – № 3
3. ... Б. Н. О ... ... ... ... рынка // Рынок Ценных Бумаг, 2005 -№ 5
4. Батищева Т. С. Кадровый вопрос на фондовым рынке // Рынок ценных
бумаг Казахстана, 2005 № 7
5. ... Е. Д. ... ... ... рынка //
Вестник Каз ГУ сер.Экономическая, 2004 № 1
6. 4 конгресс финансистов Казахстана, Алматы – ... ... Б. А. О ... ... рынка, перспективы
конкурентноспособности экономики Казахстана // Фининасы Кредит,
2005 - № 2
8. ... С.А. ... ... ... ... Казахстана //
Саясат, 2004 - № 2
9. ... Е.Н. ... ... корпаративных ценных бумаг в регионе //
Финансы, 2002 - № 10
11 Сахариев С.С, Сахариева А.С. Экономическая ... ... ... ... Я.М. Ценные бумаги и фондовые рынки, Москва, 1995 Б..
13 Дегтярова Н.М, Жуков Е.Ф. ... ... ... и ... ... ... Зубко Н.М, Зубко А.Н. Экономическая теория, Москва, 2003
15 Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент, Москва, ... ... С.В. ... ... ... Москва, 2002 .
17 Булатова Г.С. Экономика, Москва, 2005
18 ... Н.К. ... ... на ... 21 века, Алматы, 1998
Куренкеева Е.Д. Теоритические аспекты финансового рынка // ... 2005 ... 5
20 ... Н.Г. ... ... ... мировых финансовых
рынков // Банковское дело 2001 - № 6
21 ... С.Н. ... ... ... на пороге 21 века //
Мировая экономика и международное отношения, 2004
22 Тюльз Р. Н. Фондовый рынок, ... ... С. Д. ... қор ... ... // ... 2001- 29 маусым, Б. 2 – 3 Б.
24 Нурбаева Н. А, Мұқатаева М. А. - ... ... ... Шет ... ... нарығымен салыстырмалы көрсеткіштері,
млрд долл.
| |ЖІӨ ... |ЖІӨ ... |ЖІӨ% ... | | |
| | ... |(% ) |нарығының | |(акция + | | |
| | ... ... ... | | |
| | |уы | |уы | ... | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ... ... | | ... |2576,9 ... ... | | ... | | | | | | | | ... |2160 |1270,2 |58,8 |2082 |96,4 |3352,2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ... |1460 |768,3 |52,6 |1345 |92,1 |2113,3 | | ... ... |151 |16118 ... | | ... |1610 |1446 |89,9 |1332 |82,7 |2778,6 | | ... |3500 |3157 |90,2 |6432 ... | | ... ... |120,6|28874 ... | | ... ... | | ... |1100 |203,5 |18,5 |356 |32,4 |559,5 | | ... |2020 |142,7 |7,1 |140 |6,9 |282,7 | | ... |710 |148,3 |20,9 |351 |49,4 |499,3 | | ... |875 |125,2 |14,3 |127 |14,5 |252,2 | | ... |1265 |39 |3,1 |26 |2,1 |65 | | ... |5970 |658,7 |11 |1000 |16,8 |1658,7 | | ... әлем ... |65,1 |35673 |73,4 |67278 | | ... Б
Биржалық сауда көлемі бойынша 1999 жылдан бастап жалпы ішкі өнім
|1999 |2000 |сол жылға% |2001 |сол жылға% |2002 |сол жылға% |2003 |сол ... % |2004 |сол ... | ... ... |3.7 |5.0 |35.1 |10.1 |102.0 ... |33.7 |37.6 |58.6 |74.5 | |ЖІӨ |16.8 |18.5 |10.1 |22.5 |21.6 ... |26.2 |9.2 |28.6 |9.2 | |ЖІӨ %, сауда
көлемі |22.0 |27.0 | |44.9 | |102.1 | |128.6 | |205.6 | | ... ... |1.900 |8.808 |-57.5 |1.200 |48.5 |1.300 |8.3 |2.4 ... |62.5 | |ЖҮӨ % |11.3 |4.4 | |5.3 | |5.4 | |9.2 | |13.6 | | ... ... |0.340 |0.176 |-48.2 |0.575 |226.7 |1.200 |108.7 ... |5.2 |108.0 | |ЖҮӨ % |2.0 |1.0 | |2.6 | |5.0 | |9.5 | |18.2 | ... |2.240 |0.984 |-56.1 |1.775 |80.4 |2.500 |40.8 |4.9 |196.0 |9.1
|85.7 | |ЖҮӨ % |13.3 |5.3 | |7.9 | |10.4 | |18.7 | |31.8 | | ... ... ... нарығы
Есептік нарық
Валюта нарығы
Банкаралық нарық
Дериватив нарығы
Бағалы қағаздар нарығы
Орташа және ұзақ мерзімдегі банктық несие нарығы
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Есептесу орталықтары
депозитариялар
тіркеушілер
Қор биржасы
Биржадан тыс ... ... ... мәміле жасайтын ұйымдар
Нарыққа қызмет ететін ұйымдар
Ақпарат агенттігі
Қор делдалдары
Бақылау және мемлекеттік реттеу органдары
инвесторлар
эмитенттер
1996
1995
1994
1993
70
60
50
40
30
20
10
0

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Ақша-несие саясаты"7 бет
«Қаржы нарығы және делдалдар» пәні бойынша негізгі дәріс материалдары75 бет
Азаматтық құқық объект жүйесіндегі бағалы қағаздар95 бет
Азық-түлік нарығын мемлекеттік реттеу100 бет
Активтермен басқарудағы алғашқы қадамда9 бет
Акция нарығының ағымдық жағдайы8 бет
Ақша нарығының құрылымы мен қаржылық құралдары15 бет
АӨҚО инфрақұрылымы9 бет
Банкралық несие29 бет
Банктік қызметтер нарығын талдау69 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь