Заңдылық түсінігі және қағидалары

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 ЗАҢДЫЛЫҚ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ҚАҒИДАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 7
1.1 Мемлекеттік басқаруда заңдылық түсінігі және қағидалары ... ... ... ... . 7
1.2 Қадағалау мемлекеттік басқаруда заңдылықты қамтамасыз ету тәсілі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢДЫЛЫҚТАР ... ... ... ... ... 15
2.1 Қазақстан Республикасының Конституция негізгі заңы ... ... ... ... ... ... 15
2.2 Заң процесінің түсінігі, мазмұны және ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... .. 19

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 27

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Курстық жұмыстың өзектілігі. Мемлекет әртүрлі экономикалық, саяси, идеологиялық, ұйымдастық, құқықтық әдістері мен тәсілдері арқылы басқарылады. Осының ішінде заңдылық пен құқықтық тәртіп негізгі орынды алады, олсыз қоғам өмірі мен азаматтардың дұрыс өмір сүруі қамтамасыз етілмейді. Заңдылық адамдарды басқарудың ең ежелгі және өркениетті тәсілі. Қазір ол барлық демократиялық елдерде, әлемдік қоғамдастықта жалпы қабылданған. Ертеден бері келе жатқан заңгер ғалымдар және бүтіндей қоғамның назарына заң ғылымы мен тәжірибесінің көптеген мәселелерінің ішінде құқықтық тәртіп пен заңдылық мәселесі ерекше орын алады. Қоғам, мемлекет, азаматтардың қажеттіліктері мен мүдделері қоғам өмірінің негізгі тұстарында тұрақтылық пен реттілікті талап етіп тұр. ҚР –ның қазіргі кездегі дамуында нақты және қатаң қоғамдық құқықтық тәртіп одан әрі ілгерілеудің жалғыз жолы болып тұр. Құқықтық мемлекет құру және оның өркениетті демократиялық дамуы онсыз мүмкін емес. Ресми тұлғалар мен баспасөздің баяндамаларында «Приоритет-құқықтық тәртіп» деп белгіленеді, ал ол үшін билік, нормашығармашылықта және мемлекетік өмірдің басқа салаларында тәртіп қажет, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының, мүдделерінің нақтылығы және барлық субъектілердің өзіне жүктелген міндеттердің орындалуы, өзінің жүріс-тұрысы үшін жауапкершілікті жүзеге асыру, бұл демократиялық қоғамға сәйкес болып, тек осындай жағдайда ғана жүзеге асады.
«Құқықтық тәртіп азаматтық қоғамның құқықтық негізін құрады. Оған оның барлық салалары негізделеді: әлеуметтік-мәдени, экономикалық және саяси. Сәйкесінше ол барлық мемлекеттік нақтылықтың құқықтық негізі болады» дей келе құқықтық тәртіп пен заңдылықтың өзектілігі айқындалады.
Адамдар өмірінің маңызды жақтарының тұрақтылығы, тепе-теңділігі және өлшемділігі, кепілдігі және реттілігінің жағдайы құқықтық тәртіп пен заңдылықты зерттеудің өзектілігі болып тұр. Құқықтық тәртіп пен заңдылыққа деген көзқарастардың өзгеруімен және оның қалыптасуы мен қамтамасыз етілуімен сипатталады.
Қазіргі кездегі құқықтанушы-ғалымдардың пікірінше Германдық Рудольф Иеринг пен Георг Еллинектің, Г.Ф. Шершеневич пен Н.М.Коркуновтың құқықтық тәртіпке құқықтық нормаларды жүзеге асырумен заңдылық қағидасын өмірге келтіру ескірген деп есептейді. Бір жағынан осылай ресейдің көптеген заңгерлері ойлайды. Екінші жағынан «құқық қалыптасудың жалпы жолы сәйкесінше құқықтық тәртіптің құрылуы басқаша». Ал, ол солай ма?
Тек құқықтық тәртіп пен заңдылық түсінігі туралы ғана емес, заңдылық, құқықтық тәртіп және демократияның ара-қатынасы жайлы зерттеу жүргізу қызықтырақ. Құқық аясында заңдылық пен құқықтық тәртіп сияқты өзара байланысқан құбылыс табу қиынырақ. Оның салдары ұзақ уақыт бойы екеуінің ара-жігі ажыратылмай, екеуі ұғымдас түсінік ретінде пайдаланылды.Өзара әрекеттесудегі ұқсастық пен айырмашылықты анықтау заңдылықты бекіту мен құқықтық тәртіпті нығайтуда тәжірибеде орасан зор маңыздылыққа ие.
Егер құқық, заңдылық және құқықтық тәртіп мемлекеттік биліктің қызмет етуімен қоғамның құқықтық негізі болып табылса онда бұл негіздердің бекітілу жолдары мен даму тенденциялары туралы қорытынды өзігінен сұранады. Егер адамдар дамудың объективті талаптарын жақсы түсінсе. Олар ұлттық мақсаттарға жетуде белсендірек қатысады. Сондықтан құқықтық тәртіптің дамуындағы тенденцияларды қарастыру қызығушылық тудыруда.
Соңғы жылдары заңдылық пен демократияға деген көзқарастарда өзгерістер болды. «Кеңес одағынан кейінгі заң ғылымында заңдылықты кеңестік құқықтың барлық субъектілерінің мемлекеттік органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, лауызымды тұлғалар мен азаматтардың заңдарды және заңға тәуелді актілерді қатаң және мүлтіксіз орындауы деген түсінік үстемдік етті. Мұндай түсінік солай немесе басқадай нысанда монографиялық еңбектерде үстемдік етіп, бір оқулықтан еінші оқулыққа осы кезге дейін көшіп жүрді». Заңдылық категориясына деген жаңаша түсіндірме берулер демеу таппай, саяси-идеологиялық немесе прогматикалық тәртіптің түсініктерімен терістеліп отырды.
Алайда, заңдылық тек «көркем термин» ғана емес, заңдылық мемлекет заңдарында, заңшығармашылықта, нормашығармашылықтағы құқықтың талабы мен жүйесінің көрінісі турлы идея.
Құқықтық тәртіп пен заңдылық турлы зерттеу және айта тұра «демократия» терминін қадағалау мүмкін емес. Оның маңыздылығы ҚР Конституциясының 1 б. «Қазақстан демократиялық, зайырлы, құқықтық, унитарлы мемлекет» деп аталуында.
Сонымен, заңдылық пен құқықтық тәртіп – құқықтың іс-тәжірибеде жүзеге асрырылуы тұрғысынан алғанда оның құқықтық нақтылығының мазмұнын ашатын, заң ғылымының іргелі категориясы. Олар мемлекетпен, заң шығарушылықпен және сот төрелігімен бірге пайда болады. Құқықтың заңдылықсыз жүзеге аспауы анық.
Қоғамдағы терең әлеуметтік қайта құруға дейін отандық заңгер-ғалымдар заңдылық және құқықтық тәртіпке деген көзқарастар мақалаларда және арнайы монографиялық зерттеулерде көрініс тапты.
Әрине бұл мақалалар мемлекеттегі болып жатқан нақты процесстерді суреттемесе де, қызығушылық тудыратын теориялық ойлар бар. Сонымен бірге соңғы уақытта бұл мәселеге теориялық тұрғыдан көп көңіл бөлінбейтінін айту керек. Қазіргі Қазақстанның нақтылығын талдауға арналған басылымдарда соның ішінде мемлекет және құқық теориясы оқулығында заңдылыққа арналған тарау жоқ.
Курстық жұмысының мақсаты – құқықтық тәртіп түсінігін, заңдылық, құқықтық тәртіп пен демократияның арақатынасын зерттеу.
Курстық жұмыс міндеттері. Қойылған мақсаттан біздің алдымызда келесі міндеттер бар:
– құқықтық қоғамда заңдылық түсінігін және кеңес, Қазақстан құқығындағы «заідылыққа» деген көзқарастарды қарастыру,
– «құқықтық тәртіп» ұғымын зерделеу, бұл категорияға деген көзқарастар дамуы динамикасын және қазіргі кездегі құқықтық тәртіп түсінігін қарастыру,
– құқықтық тәртіптің нгізгі белгілерін, оның мазмұны мен нысанын анықтау,
– құқықтық тәртіп қызметін және оның қағидаларын анықтамалау,
– құқықтық тәртіп, заңдылық және демократия арақатынасын анықтау,
– заңдылықты күзету (қорғау)түрлерін қарастыру,
– құқықтық тәртіптің даму тенденциясын зерделеу,
Курстық жұмысы үш тарау, кіріспе және қорытындыдан тұрады.
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ


1 Жоламанов Қ.Ж. Мемлекет және құқық теориясы.- Алматы:
2 Жоламанов Қ.Ж., Мухтарова А.Қ., Тәуекелев А.Н. Мемлекет және құқық теориясы.-Алматы: бас. Қаз МЗУ, 1999.
3 Лазарев Н.Н. Общая Теория государства и права,- М.,1999.
4 Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық теориясы. – Алматы: Жеті жарғы, 1998.
5 Сапарғалиев Ғ.С., Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы. – Алматы: Жеті жарғы, 1997.
6 Храпанюк В.Н. Теория государства и права.- М., 1996.
7 Храпанюк В.Н. Теория государства и права.- М,1998.
8 Теория государства и права под ред. Матузова Н.И.и Малько А.В.-М., 1997.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.............................................. 3
1 Заңдылық түсінігі және
қағидалары..................................... 7
1.1 Мемлекеттік ... ... ... және ... 7
1.2 Қадағалау  мемлекеттік басқаруда заңдылықты  қамтамасыз ету  тәсілі
ретінде................................................................
........................................... 9
2 Қазақстан Республикасының заңдылықтар ................... 15
2.1 ... ... ... негізгі заңы
....................... 15
2.2 Заң процесінің түсінігі, мазмұны және ерекшеліктері
.......................... 19
Қорытынды...................................................................
................................... ... ... ... ... ... Мемлекет әртүрлі экономикалық, саяси,
идеологиялық, ұйымдастық, құқықтық ... мен ... ... ... ... ... пен құқықтық тәртіп негізгі орынды
алады, олсыз қоғам ... мен ... ... өмір ... ... ... адамдарды басқарудың ең ежелгі және өркениетті тәсілі.
Қазір ол ... ... ... әлемдік қоғамдастықта жалпы
қабылданған. Ертеден бері келе ... ... ... және бүтіндей
қоғамның назарына заң ғылымы мен ... ... ... құқықтық тәртіп пен заңдылық мәселесі ерекше орын алады. Қоғам,
мемлекет, азаматтардың қажеттіліктері мен мүдделері қоғам ... ... ... пен ... ... етіп тұр. ҚР –ның қазіргі
кездегі дамуында нақты және ... ... ... ... одан әрі
ілгерілеудің жалғыз жолы болып тұр. Құқықтық ... құру және ... ... ... ... ... емес. Ресми тұлғалар мен
баспасөздің баяндамаларында «Приоритет-құқықтық тәртіп» деп ... ... үшін ... ... және ... ... ... тәртіп қажет, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының,
мүдделерінің ... және ... ... ... ... ... ... жүріс-тұрысы үшін жауапкершілікті жүзеге
асыру, бұл демократиялық қоғамға сәйкес ... тек ... ... ... ... тәртіп азаматтық қоғамның құқықтық негізін құрады. Оған оның
барлық салалары негізделеді: әлеуметтік-мәдени, экономикалық және ... ол ... ... ... ... ... болады» дей
келе құқықтық тәртіп пен ... ... ... ... ... ... тұрақтылығы, тепе-теңділігі және
өлшемділігі, кепілдігі және реттілігінің жағдайы құқықтық тәртіп ... ... ... болып тұр. Құқықтық тәртіп пен заңдылыққа
деген көзқарастардың өзгеруімен және оның ... мен ... ... кездегі құқықтанушы-ғалымдардың пікірінше Германдық Рудольф
Иеринг пен Георг Еллинектің, Г.Ф. Шершеневич пен ... ... ... ... жүзеге асырумен заңдылық қағидасын өмірге
келтіру ескірген деп ... Бір ... ... ... ... ... ... жағынан «құқық ... ... ... құқықтық тәртіптің құрылуы басқаша». Ал, ол солай ма?
Тек құқықтық тәртіп пен заңдылық ... ... ғана ... ... тәртіп және демократияның ара-қатынасы жайлы зерттеу жүргізу
қызықтырақ. Құқық ... ... пен ... ... ... ... ... табу қиынырақ. Оның салдары ұзақ уақыт бойы ... ... ... ... ... ... пайдаланылды.Өзара
әрекеттесудегі ұқсастық пен айырмашылықты анықтау заңдылықты бекіту ... ... ... ... ... зор ... ... құқық, заңдылық және құқықтық тәртіп мемлекеттік биліктің қызмет
етуімен қоғамның құқықтық негізі ... ... онда бұл ... ... мен даму ... ... ... өзігінен сұранады.
Егер адамдар дамудың объективті талаптарын ... ... Олар ... жетуде белсендірек қатысады. Сондықтан құқықтық тәртіптің
дамуындағы тенденцияларды қарастыру қызығушылық тудыруда.
Соңғы ... ... пен ... ... ... ... ... одағынан кейінгі заң ғылымында заңдылықты кеңестік құқықтың
барлық субъектілерінің мемлекеттік органдарының, ... ... ... мен ... ... және ... тәуелді актілерді
қатаң және мүлтіксіз орындауы ... ... ... ... ... ... ... басқадай нысанда монографиялық еңбектерде үстемдік етіп, бір
оқулықтан еінші оқулыққа осы ... ... ... ... ... деген жаңаша түсіндірме берулер демеу таппай, саяси-
идеологиялық немесе ... ... ... ... ... тек «көркем термин» ғана емес, ... ... ... ... ... талабы мен
жүйесінің көрінісі турлы идея.
Құқықтық ... пен ... ... ... және айта тұра ... ... мүмкін емес. Оның маңыздылығы ҚР Конституциясының 1 б.
«Қазақстан демократиялық, зайырлы, ... ... ... ... ... пен ... ... – құқықтың іс-тәжірибеде жүзеге
асрырылуы тұрғысынан алғанда оның құқықтық нақтылығының мазмұнын ашатын,
заң ғылымының іргелі категориясы. Олар ... заң ... ... ... ... пайда болады. Құқықтың заңдылықсыз жүзеге аспауы
анық.
Қоғамдағы терең әлеуметтік қайта құруға дейін ... ... және ... ... ... көзқарастар мақалаларда және арнайы
монографиялық зерттеулерде көрініс тапты.
Әрине бұл мақалалар мемлекеттегі болып ... ... ... де, қызығушылық тудыратын теориялық ойлар бар. ... ... ... бұл мәселеге теориялық тұрғыдан көп көңіл бөлінбейтінін айту
керек. Қазіргі Қазақстанның нақтылығын талдауға арналған басылымдарда ... ... және ... ... ... заңдылыққа арналған тарау
жоқ.
Курстық жұмысының мақсаты – құқықтық тәртіп ... ... ... пен ... ... ... жұмыс міндеттері. Қойылған мақсаттан біздің алдымызда ... ... ... қоғамда заңдылық түсінігін және кеңес, Қазақстан құқығындағы
«заідылыққа» деген көзқарастарды ... ... ... ... ... бұл ... ... көзқарастар
дамуы динамикасын және қазіргі кездегі құқықтық тәртіп түсінігін қарастыру,
– құқықтық тәртіптің ... ... оның ... мен ... ... ... қызметін және оның қағидаларын анықтамалау,
– құқықтық тәртіп, заңдылық және демократия арақатынасын анықтау,
– заңдылықты күзету ... ... ... ... даму ... ... ... үш тарау, кіріспе және қорытындыдан тұрады.
1 Заңдылық түсінігі және қағидалары
1.1 Мемлекеттік басқаруда заңдылық түсінігі және қағидалары
 
Мемлекеттік басқарудағы заңдылық – бұл басқару  ... ... ҚР ... және ... ... ... ... нормативті – құқықтық актілерін дәл, қатаң және мүлтіксіз
сақтауы мен орындауы. Оның мәні мемлекеттік ... ... адам ... ... мен ... ... және нақты іске асыруды
қамтамасыз ету.
Мемлекеттік басқаруда заңдылықты және тәртіпті қамтамасыз ету  ...... ... ... ... ... ... бағытталған:
1) мемлекеттік билік органдарының қызметінде, олардың ... ... және одан ... ... ... жол ... ... себеп болатын жағдайларды іздестіру;
3) оларды бұзғаны үшін жауапкершіліктің пайда болуы;
4) табылған құқық ... ... және ... ... кесу және ... заңдылық пен тәртіпті бұзған кінәлілерді белгіленген жауапкершілкке
тарту;
6) заңдылық пен тәртіптің бұзылуына себеп ... ... ... ... ...... болатын идеялар, басшылыққа алынатын
бастамалар.
1) Заңның басымдылығы;
2) Заң алдындағы теңдік;
3) Жеке адамның құқықтары мен ... ... ... үшін жазалаудың болмай қоймайтындығы;
5) Заңдылықтың кепілдіктері;
6) Заңдылықты  қамтамасыз етудің жалпы шарттары;
7) Заңдылықты ... ... ... ... тәртіп – мемлекеттің және оның өкілетті органдарының
тәртібі, ол бойынша барлық мемлекеттік ... ... ... ... ... мен ... ... жүктелген мақсаттар мен
міндеттерді дер кезінде және дәл орындауға тиіс.
Заңдылық пен тәртіпті  қолдау және ... ... ... ... ... ... ... етеді. Олардың жүзеге
асыратын  әр ... ... және ... ... ... ... қоланатын практикалық амал – ... ... ... ... ... ету тәсілдері  деп аталады.
Бақылау – объектілердің белгіленген көрсеткіштерден (параметрлардан) 
ауытқуларын  жою мақсатында  оның қызмет ету процесін ... және ... ... ... ... мәні осыған өкілетті  органның 
ұйымдық-құқықтық  тәсілдерді және  құралдарды  пайдалана отырып  атқарушы
билік органның немесе лауазымды ... ... ... ... ... бір  ... бар ма, жоқ па соны ... ал егерде осындай 
ауытқулар болса, онда  ... өз ... ... бұл кезде  бұзылған
құқықтарды қалпына келтіреді, жауапкершілікке тартады, ... ... ... ... алуға шаралар қабылдайды.
Заңдылықты  қамтамасыз ету тәсілдері:
1) басқару субъектілері ... ...... парламенттік, 
үкіметтік, жергілікті атқарушы ... ... сала ... ... ... ... Прокуратураның қадағалауы:
– Конституцияның, заң күшіндегі актілердің және Президент  актілерін
бұзуды  анықтау және жою шараларын ... ... ... ... алдын-ала анықтау және тергеудің,
әкімшілік және атқарушы  өндірістің  заңдылығын қадағалау;
– кәсіпорындардың, мекемелердің және ұйымдардың ... ... ... ету ... ... қызметі:
а) әкімшілік құқықтық қатынастардан туындайтын істерді қарау;
б) лауазымды ... ... және ... ... ... құқықтары мен бостандықтарын  қалпына келтіру бойынша
шешім ... және ...     ... ... ... ... ... заңдылықты  қамтамасыз ету 
тәсілі ретінде
 
Қадағалау атқарушы билік сферасында заңдылықты ... ... бірі ... ... ... – бұл ... органдар,
мекемелер, кәсіпорындардың, ұйымдардың  ұйымдастырылуның құқықтық меншік
нысанына қарамастан, олардың ... ... ... ... ... дәл және ... орындауларын тексеру1.
Қадағалаудың мынадай түрлері бар:
1) прокуратураның жалпы ...... ... ... тұлғалардың, азаматтардың, ... емес ... ... бірлестіктердің ҚР заңдарын бұлжытпай орындауын
қадағалау;
2) арнайы қадағалау – әкімшілік ...... ... органдарының, бірқатар құқық қорғау органдарының қызметінің  арнайы
түрі:
а) орган басшыларының және олар ... ... ... ... ... ... (оларға түскен өтініштер, шағымдар ... Қ.Ж., ... А.Қ., ... А.Н. Мемлекет және құқық
теориясы.-Алматы: бас. Қаз МЗУ, ... ... ... ... және органдарға мұндай қызмет
бастапқы немесе маңызды ... ... ... ... ІІО қадағалауы
ҚР Конституциясына  сәйкес прокуратура ... ... ... жүзеге асыруды және оның қадағалауы негізгі ... ... ... ... ... және азаматтардың заңдарды, Президент
актілерін және өзге де ...... ... ... ... ... ... қызметінің, тергеудің заңдылығын;
3) соттарда істерді қарауда заңдардың  орындалуын қадағалау;
4) ұсталғандарды ұстайтын орындарды, алдын-ала ... алу ... ... ... ... жартылай өтеуде, сот тағайындаған өзге де
мәжбүрлеу сипатаныдағы шараларды орындауда заңдардың сақталуын қадағалау.
Прокурорлық қадағалаудың барлық ... ... ең ... ... қадағалауы. Ол барлық министрліктердің, комитеттердің,
ведомстволардың, кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың, азаматтардың
заңды тура және ... ... ... ... ... ... ... басқару органдарының және қоғамдық ұйымдар ... ... ... және ... да ... ... ... басқару аппаратының лауазымды тұлғаларының  заңдрды орындауларын
қадағалау.
Прокуратура органдары  тек заңдылық тұрғысынан ... ... ... олар ... ... ... қызметтеріне
араласпайды, олардың актілерінің күшін жоймайды және ... ... ... ... ... ... ... негізінде қадағалау
объектілеріне баруға, басшылардан қажетті ақпараттарды ... ... ... ... ... бойынша сыртқы нысандарға мыналар жатады: наразылық, ұсыныс.
Наразылық – бұл ... ... мен ... ... ... және ... етуі.
Прокурордың ұсынысы заңды бұзған фактілерді, сонымен қатар бұзушылыққа
әкелген себептер мен ... ... ... ... ... ... ... қабылдауға құқығы бар мемлекеттік органдарға, қоғамдық
бірлестіктерге немесе коммерциялық ... ... ... қадағалауды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... және жергілікті басқару органдары, лауазымды тұлғалары
шығаратын ... ... ... ... ... үшін талап етуге;
2) қадағалауындағы органдардан, лауазымды тұлғалардан барлық ... ... ... ... етуге;
3) басқару органының, лаазымды тұлғалардың  заңдылықты бұзу ... ... ... орындалуын тексеру;
4) азаматтардың әкімшілік ұстаудың, оларға әкімшілік ... ... ... ... ... жүргізуге;
5) орталық және жергілікті басқару органдарының заңға қайшы қабылданған
актілеріне, сонымен қатар лаузымды ... ... мен ... шешімдеріне наразылық  білдіруге құқылы.
Бақылау - бұл белгіленген мөлшердегі параметрлерден ауытқуды ... ... ету ... ... ... және ... ... билік органдарының қызметіне бақылау  жасаудың мәні – ол осығн
өкілетті мемлекеттік органдар мен ... ... ...... мен ... ... бақылаудағы атқарушы билік органдары 
мен олардың лауазымды тұлғаларының ... ... ... ауытқулар жіберілді ме соны  анықтайды. Егер осындай  ауытқулар
болса, соны өз ... ... осы ... ... ... ... кінәлілерді жауапкершілікке тартады, заңдылықты және тәртіпті
бұзуды болдырмауға шаралар ... ... ... ... ... ... ... сала аралық  құзырлы мемлекеттік  басқару
органдары, сот органдары қолданады.
Бақылау субъектілеріне байланысты былай бөлінеді:
1) Президенттік бақылау;
2) Парламенттік бақылау;
3) Үкіметтік бақылау;
4) ... ... ... ... өзі және оның ... жүзеге
асырады. Президент  конституциялық өкілеттіліктер ... ... заң ... ... және ... тармақтарының келісімді өзара
әрекетін бақылайды. Билік тармақтарының  өзара әрекеті Конституцияға және
басқа да ... ... ... Президенттің бақылауы
мыналардан тұрады:
– Президент Сенат ұсынған заңды 15 күннің ішінде:
а) қол қоюға және оны жариялауға ... ... және оның жеке ... ... ... дауыс беру үшін
қайтаруға құқылы.
– Президент ел ... ... ең ... ... ... бола ... ... белсенді қпал етеді. Лауазымды тұлғаларды тағайындайды және
орнынан босатады (Парламенттің келісімімен және жеке);
– Президент биліктің біртұтастығын ... ету ... және ... ... ... келіспеушіліктерді болдырмау мақсатында 
мемлекет органдарын құрады  және  бақылау жасайды. Сондықтан оған ... ... ... ... ... ... тоқтату жайлы шешім қабылдауға және Премьер-
министрді, үкімет мүшелерін лауазымынан ... ... ... ... ... Сот Кеңесін құруда, Қарулы Күштердің 
жоғарғы командованиесін лауазымға тағайындайды және бостады;
г) Үкіметтің отырысында ... ... ... бойынша төрелік етеді;
д) Үкіметтің және облыс, республикалық маңызы бар қалалар мен астана
әкімдерінің актілерінің күшін  ... ... ... ... ... ... ... деп жариялауы
мүмкін.  Егер Парламент Президент талап еткен уақыттан бастап 1 ай ... ... ... ... ... белгіленген
тәртіпте жаңа заң қабылдауына  ... ... күші бар ... шығаруға
құқылы.
Парламенттік бақылау –  ҚР Конституциясының 49 бабына сәйкес  Парламент
ҚР жоғарғы өкілді органы ... ... ... 2 ... ... және мәжіліс. Әрбір Палата Парламент сияқты заң шығарушы сипаттағы
өкілеттілігін жүзеге асырумен қатар ... ... да ... ... ... ... асырылады:
– Республикалық  бюджетті және Үкіметтің есебін бекітуде;
– Бюджетке өзгертулер мен толықтырулар кіргізуде;
– Премьер-министрдің, ҚР ... ... ... ... келісім беруде;
– ҚР Үкіметінің бағдарламасы уралы ... ... ... ... ... жағдайы туралы ҚР Конституциялық
Кеңесінің жолдамаларын жыл сайын тыңдауда.
Тек қана Сенаттың  ... ... ... ҚР ... ... ... Жоғарғы Соттың төрағасын, Жоғарғы
алқасының төрағаларын және соттарды сайлауда және лауазымынан босатуда;
______________________________________________________
1Лазарев Н.Н. Общая Теория государства и права,- М.,1999.
– ҚР ... Бас ... мен ҰҚК ... ... ... Бас ... Жоғарғы Сот төрағасы мен соттарын жеке басына қол
сұғылмаушылықтан ... ... ... ... мына ... іске ... ҚР Парламентінің ұсынысы бойынша орталық  сайлау комиссиясының
төрағасын, хатшысын және мүшелерін сайлайды және ... ... ... ... жасағанда, Парламентке қарсы кінәлауды қорғау.
ҚР Конституциясына сәйкес ҚР әділ соттылықты тек сот қана ... Сот ... ҚР ... ... және оның ... ... мен
ұйымдардың  құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғау,
Конституциялық ... өзге де ... ... Республиканың
халықаралық келісімшарттарының орындалуын қамтамасыз ету.
ҚР Конституциясының осы жағдайларын жүзеге ... үшін ... ... ... лауазымды тұлғаларының әрекеттерін және олар шығаратын
актілердің заңға сәйкестілігін тексеру бойынша және ... ... ... ... ... ... берілген.
  Осы бақылаудың ерекшелігі және өзге де қарастырылған ... ол тек ... ... ... ... ... ғана жүзеге асырылады.
2 Қазақстан Республикасының заңдылықтар
2.1 Қазақстан Республикасының Конституциясының ... ... ... Н.Ә.Назарбаевтың тікелей басшылығымен тәуелсіз
Қазақстанның жаңа Конституциясы қысқа мерзім ішінде әзірленді. Ол ... ... ... ... өз ... енді.
Жаңа Конституцияның өмірге келуі, жан-жақты сараптамадан өтуі
Н.Назарбаевтың атымен тікелей ... ... бас ... ... Н.Ә деп толық сеніммен айтуға болады.
Конституция Қазақстанның демократиялық, ... және ... ... ... ... ... жасайды. Заңда белгіленген барлық
тұжырым, қағидалар өмірдің барлық салаларын өркениетті заң ... ... ... ... бұл ... Заңы бірінші рет Қазақстан Республикасын
президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет деп ... ... ... ... өз ... ... ... қол сұғылмауын және
бөлінбеуін қамтамасыз ету толығымен жатқызылады1.
Конституцияда ... ... мәні ... ... ... грек ... өз ... аударсақ, халықтың билігі деген
мағына шығады. Осы тұжырым қағида ... ... ... ... нақты
бейнеленген. “Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық” нақты
жазылған. ... ... ... ... ... ... Бұл билік Конституция бойынша үш ... – заң ... және сот ... ... ... дараланған. Мұндағы мақсат ... ... ... ... үшін олардың аражігі ажыратылып,
әрқайсысынан конституциялық өкілеттіктері айқындалған. Олар бір-бірінің
ісіне қол сұқпайды, ... өз ... ... ... Ғ.С., ... А.С. ... және ... теориясы. – Алматы:
Жеті жарғы, 1997.
Негізгі Заңда саяси бостандықтарға кең кепілдік ... ... ... шеңберінде емін-еркін өмір сүріп, қызмет ете алады.
Оған ... ... ... ... тағы бір ... ... – меншіктердің
әралуандығын мойындап, оны заң жүзінде ... Енді ... ... ... қатар жеке меншік те өз күшіне ... ... заң ... ... аясы мен мақсатын да айқындап берді. Меншік
атаулы қоғам ... ғана ... ... ол ... ... ... ... тиіс, ол адамзат мүддесіне қарсы қызмет етпеуге тиіс. Сонда
ғана ... ... ... кепілдік жасалады.
Демократиялық принциптер Конституцияның арнайы “Адам және азамат” атты
екінші бөлімінде айқын көрініс тапқан.
Мемлекеттің ... ... ... ... ... ... Саяси
жүйенің негізгі тұғыры – президенттік басқару жүйесі Конституцияда алғаш
рет ... ... ... ... басқару нысанындағы
мемлекет болып жарияланған. Президентке елдің ішкі және сыртқы саясаттарын
анықтау міндеті ... Ол ... ... ... ... ... ... және олардың халық алдындағы ... ... ... заң ... ... сот жүйелерінің бәріне
бірдей қатынаста болады. ... ... ... ... ... жүргізілуіінің кепілі болып танылады.
Біздің президентіміздің Негізгі Заңда көрсетілген ... ... ... ... отырғанына бүкіл ел куә. ... ... орын алып ... ... ... қарамастан
макроэкономикалық деңгейдегі ілгерілеу, отандық өнеркәсіпті жандандыруға
шетел инвестицияларын көптеп тарту, шикізат ... ... жер ... экономиканы аяққа тұрғызуға пайдалану, алыс-жақын шетелдермен
оңды ... ... ... татулығын қамтамасыз ету, еліміздің
руханиятын, қорғанысын дамытуға күш салу және басқа ... ... ... ... ел халқына “Қазақстан-2030” атты Жолдауын жариялады. ... ... ... ... ... Конституция елімізде екі палаталы тұрақты ... ... ... Ол ... заң ... ең ... өкілетті
органы болып табылады. Парламентіміздің жаңа демократиялық сипатта ... ... ... ... өз ... ... экономикалық және саяси реформаны елімізде жеделдетуге қажетті
заңдарды қабылдауды алдына негізгі мақсат етіп қойды.
Конституцияда Парламент депутаттарының ... мен ... ... ... ... ... депутаттың жемісті
жұмыс толық негіз бар.
Парламент Елбасының ұсынысы бойынша Конституцияға ... ... ... ... ... ... оның ... бұл туралы Есеп комитетінің есептерін бекітеді. Үкімет басшысының
бағдарламасын тыңдап, оны мақұлдайды немесе қабылдамай тастайды. Соғыс және
бітім ... ... ... ... ... ... және олардың күшін жояды1.
Республика Үкіметі Конституция белгілеп берген ... ... ... ... ... ... ең ... жауапты.
Парламент депутаттары да атқарушы органға шексіз билік берілген деген
пікірден құралақан ... ... ... ... те ... ... ғана өкілеттікке ие. Президенттің алдында есеп береді,
оның ... ... ... Бюджет жүйесі жөнінде Парламентке
тікелей тәуелді.
____________________________
1Храпанюк В.Н. Теория государства и права.- М., ... ... ... ... ... – сот ... ... маңыз
берілген. Елімізде құқықтық реформа жүзеге асырылуда. Бұл салада жаңа
Конституцияға негізделіп қайта ... ... ... пен ... ... қабылдануын ерекше атап өтуге болады.
Мемлекеттің республика деңгейінде ғана емес, жергілікті ... мен ... ... ... де ... ... пен ... қала мен селода мемлекеттік басқаруды ...... ... ... ... ... жүзеге
асырады.
Республика азаматының негізгі құқықтарымен қатар міндеттері де 1995
жылдың 30 тамызындағы ... ... өтіп ... анық ... тумасынан өзіне қажетті құқықтар мен бостандықтарға ие. Ал ол өз
мемлекетінің азаматтығын ... ... ... ... ие ... міндеттерді қоса атқаруға тиіс. Конституцияда адамды қастерлеу,
құрметтеу, адамгершілік ... ... ... берілген. Әркімнің өзінің
жеке басының бостандығы заң жүзінде қорғалған. Заң бойынша адамның ... ... қол ... ... ... ... қай ұлтқа, қай партияға
және қай дінге ... өзі ... және оны ... ... жазылған. Адамдардың ар-ождан бостандығына заң жүзінде толық ... ... ... ... ... ... да ... мүлкін жеке
меншігінде ұстауында, оны ... ... ... ... ... адамдардың құқықтары мен бостандықтарына
қоғамдық тәртіпті, адамның ... мен ... ... ... ... ғана шектеу қойылуы мүмкін екендігі көрсетілген.
39 баптың 3 пунктінде азаматтардың құқықтарын, яғни азаматтық ... сүру ... жеке ... ... және ... ... ... мемлекет органдары мен лауазым иелерінің кінәсінен шеккен
зиянды қайтарып алуына т.б құқықтарын ... ең ... ... ... ... рұқсат бермейтіні айтылған.
Конституцияда жеке, азаматтық және саяси құқықтарға, осы құқықтардың
кепілдігіне айтарлықтай көңіл ... ... ... заңмен қорғалады (6 бап.). Жерді меншіктеу құқығы
бекітіледі (21,25 ... ... қоса ... мүмкіндіктерін және мүліктерін
кәсіпкерлік қызметте және заңмен тыйым салынбаған экономикалық қызметте
еркін пайдалануына құқықтары бар. Бұл ... ... ... ... ... алға ... үшін ... конституциялық негіз
жасауды қамтамасыз етеді. Қазақстан ... ... ... әр ... өзінің бостандығы мен құқығын сот арқылы ... ... Әр ... заң ... көмек алуға, үкімді Жоғары
сотқа қайта қаратуға, жазаны жеңілдетуді сұрауға ... бар. ... ... ... мемлекеттік оқу орындарында тегін орта білім
алуына ... ... Ал орта ... алу ... ... ... ... Республика азаматтарының құқығы мен міндеттерін сөз еткенде,
екі мәселені ерекше атап өтуге болады. Бірі – ... ... ... ... және өзге де ... ... төлеу әркімнің
борышы әрі міндеті болып табылады, екіншісі – Отан ... ... ... парызы және міндеті. Азаматтардың құқығы мен міндетін сөз ... ... ... өз ... ... ... ... келгенде ұмытшақтық танытатыны жиі кездеседі.
2.2 Заң процесінің түсінігі, мазмұны және ерекшеліктері
Процесс философиялық ұғым ретінде, қандай да бір ... ... ... ауысуын білдіреді. Профессор В.Я. ... ... ... ... бір ... қол жеткізудегі дәйекті ... ... ... да бір қызметті жүзеге асырудың тәртібі».
Процестердің төмендегідей түрлерін ... ... ... ... ... ... ... шығармашылық, заң
процестері ортақ түрде әлеуметтік процестер деп ... ... ... ... ... басқарылатын (ұйымдасқан) және ... ... ... ... болады.
1960 жж ортасына дейін іргелі ... ... ... заң
процестерінің мәні туралы ғылыми түсініктер, сол кезеңдегі ... ... және ... іс ... негізінде қалыптасты.
Сондықтан да осы процесстердің басты ерекшеліктері – олардың юрисдикциялық
сипаты: ... ... ... шешу ... ... және мәжбүрлеу
(қылмыстық іс жүргізу) алдыңғы орында тұрды. Азаматтық және ... ... ... ... ... себебі қазіргі таңда ол азаматтық және
құқықтық юрисдикция мақсатында ... ... ... ... ... бағытына байланысты.
1960 ж басында құқықтанушы-ғалымдардың процестің басқа да түрлеріне, ең
алдымен әкімшілік ... ... ... арта ... 1964 ... ... іс жүргізуге арналған, Н.Г. ... ... В.Д. ... пікірінше азаматтық және қылмыстық іс
жүргізудің бейнесі ретінде болды. Құқықтанудың дамуы ... ... ... да түрлерінің мәнін анықтау заң процессінің жалпы мәнін
түсінуге ... ... В.П. ... ... ... – бұл ... ... қызметін білдіретін динамикалық түсінік. ... ... – заң ... ... Сондықтан да, процесстің нақты түрін
мемлекеттің осы ... ... ... ... деп ... ... ... құқықтық табиғаты оның әлеуметтік мәнінде, атап айтқанда
құқықтың түрлі салаларының материалды нормаларын ... ... да, ... ... ... ... ... нормаларын
тәжірибеде қолдану мақсатындағы іс-әрекет жиынтығы ... ... ... ... табиғатын толық сипаттау үшін тек заң
түріндегі мақсат жеткіліксіз. Іс-әрекеттің іс жүргізу тәртібі, арнайы ... ... іс ... ... ... ... ... – құқықтық қатынастардың ... түрі – іс ... ... ... сипатталатын құбылыс. Осыған байланысты,
азаматтық-іс жүргізу, қылмыстық-іс жүргізу және ... ... ... ... да) ... ... ... Нақты
ерекшеліктеріне қарамастан іс жүргізу құқықтық қатынастарының осы үш түрі
де ... ... ... ... ... құқық нормаларының
жүзеге асырылуына байланысты пайда болады.
Д.Х. Бахрахтың пікірінше, заң ... ... ... ... бұл ... ... қызмет;
– ол, жария билік субъектілерінің билік өкілеттілігін ... ... ол, ... бір заң ... ... жеке-нақты істерді шешуге
бағытталған;
– ол құжаттандырылады: ... ... және ... ... ... беріледі;
– осы қызмет заң нормаларымен регламенттенеді .
Бұл ... заң ... кең ... ... Д.Х. Бахрах пікірінше,
келісім-шарттық, іс жүргізу сияқты заң ... ... ... ... пайымдауынша, заң процесі – бұл:
– заң негізінде қарастырылатын, заңның орындалуы үшін жүзеге асырылатын
белгілі бір заң ісін ... ... ... бар ... ... бойынша қызмет. Барлық
билік басқару қызметін жүзеге асыру ... ... ... ... алып қана ... ... заң ... шешу үшін құқық нормаларының
ұйғарымдарын пайдалануы қажет;
– өкілетті мемлекет органдары және ... ... ... ... ... ... қызметі, басқарудың құқықтық
актілерін шығару, әкімшілік шарттарды жасау немесе маңызды заң әрекеттерін
жасау арқылы ... ... ... ... ... ... іс жүргізу құжаттарында рәсімделетін
қызмет. Бұл құжаттардың мазмұны және құрылымы заңнамамен бекітіледі;
– процедуралық-іс жүргізуді ... ... ... қызмет. Басқару
іс-жүргізу қызметіне бір жағынан, басқару процесінің ... ... ... ... ... ... ... артатын процесс қатысушыларына қолайлы жағдай жасайтын толық, жан-
жақты регламент тән болу тиіс;
– заң техникаларының ... мен ... ... қажеттілігіне
тікелей байланысты қызмет.
И.В. Панова көзқарасы тұрғысынан, ... ... бір ... заң ... – бұл іс ... ... ... жария билік
субъектілерінің нормативті-биліктік заңды қызметі, оның ... сот ... да ... ... Оның пікірінше заң процестерінің ерекшеліктері
төмендегідей:
Біріншіден, бұл қызмет ... ... ... ... ... органдардың билік өкілеттілігі жүзеге асырылады.
Екіншіден, ол толық заңды іс-жүргізу нормаларымен реттеледі.
Үшіншіден, бұл белгілі бір заңды ... ... ... ... ... ... ... қызмет, осыған байланысты ол, аралық және
қорытынды ресми құжаттармен ресімделеді .
Профессор В.И. Леушин заң ... ... және жеке ... ... ... ... ... тұратын құзыретті
мемлекеттік органдардың қызметін, іс жүргізу нормаларымен ... ... ... Бұл ... Д.Х. ... ... заң ... түрлі тәсілдемелерін көрсетеді.
Біріншіден, бұл қызмет белгілі бір тәртіппен жүзеге асырылады. Тәртібі,
процедуралары, іс жүргізу түрі - процестің негізгі түрі болғанымен, ол ... ... ... ... ... ғана ... ... шешім қабылдау – іс жүргізу қызметінің құқықтық анықтамасы.
Сайлау, заң ... және ... да ... акт қабылдаумен осы процесс
аяқталады немесе басқа процестің бастамасы болады. ... ... ... ... ж.т.б.) қабылданған акт
орындалуы тиіс.
Үшіншіден, муниципалдық құқықтың ... ... ... муниципалдық болып қайта құрылуына байланысты заң процесстерін
жария билік субъектілерінің (мемлекеттік және ... ... ... қарастыру дұрыс. Оның үстіне, билікке жатпайтын субъектілер де іс
жүргізу қатынастарының қатысушылары болып табылады.
Әдебиеттерде, іс жүргізу- биліктік өкілеттілікті ... ... ... ... ... ... ... бекітетін заңды құрылым
екендігі сипатталады. Іс жүргізу ... бұл – заң ... ... іс жүргізу түрінде жүзеге асырылатын ... ... ... ... асыру бойынша қызмет, заңды істердің шешімін
табу бойынша қызмет ... ... ... ... қолдану.), іс
жүргізу нормалармен ретке келтіретін қызмет.
Процесс-юрисдикциялық қызмет деген түсініктің жақтастары, басқа ... ... ... ... деп ... Бұл ... ... ара-қатынасы қандай деген сұрақ туындайды. С.И. ... ... ... ... ... – іс-әрекеттің ресми
тәртібі, орындалуы, талқылануы» деп беріледі. Процедура – заң ... кең ... ол ... ... жүргізу кезінде де орын алуы
мүмкін, бір мәртелік болуы да мүмкін. Д.Х. ... ... заң ... іс жүргізудің жетілген түрі. ... ... ... жалпы
ережелермен, құқықтық нормалармен реттелу ... ... түр ... ... ... және бірқатар іс жүргізу нормаларының болуы
ресми процедураны заң процесіне айналдырмайды. ... ... ... ... ... кең ... ... жүйелі іс жүргізу нормалары пайда болған
кезде ғана жүреді. Осылайша, соңғы жылдары ... ... ... ... болды.
Мемлекеттік билік субъектілерінің шешім қабылдау және оларды атқарудың
реттелген процесіне айналуы іс ... ... ... ... Кең ... іс жүргізу заңдары-заң процесінің басты белгісі. Ол
билік қызметін толық реттеген сайын, іс-жүргізу ... ... ... ... ... ... үшін жағдай тудырып, алға
жылжиды. Берілген тұжырымның бірнеше негізі бар.
Біріншіден, тиісті ережелер тиімді (заң ... ... ... ... ... қызметін іске асыру технологияларын, олардың қызмет
ету алгоритмдерін бекітеді.
Екіншіден, іс жүргізушілік биліктің өзін-өзі шектеуін білдіреді, билік
процедураларын үйлестіруге жағдай ... ... ... ... ... заңдарының дамуы – бұл құқықтық мемлекеттің негізгі принципі
биліктің құқыққа бағынуын жүзеге асырудың маңызды ... ... іс ... ... ... емес субъектілерді
мәселенің шешілу тәртібімен таныстырады, олардың құқықтары мен ... ... ... ... ... Әкімшілік ықпал ету
объектілері іс жүргізу ... ... ... ... ... ... ... біз процестің барлық түрлеріне қатысты
ортақ ерекшеліктерді жинақтаған күрделі және көпжақты ... ... ... ... қарастырып көрейік.
Алғаш рет заң категориялары ретіндегі процесстің негізгі ерекшеліктерін
В.Д. ... ... ... ...... ...... деп қарастырылады. Яғни, процесс – бұл ... ... ... қарастырылған жеке және нормативті құқықтық актілер
түріндегі заңды күшіне ендіретін қызмет. Бұл ... заң ... және сот ... ... ... ... іске ... ролін
мемлекет және аймақтар деңгейінде мемлекеттік биліктің аталған тармақтары
атқарады.
Процестердің барлық түрінің билік сипаты, ... ... ... ... ... іс ... түрлерінің алуан түрлілігі,
ұлттық құқықтың материалдық салаларының ... осы ... ... ... ... ... етуінің аумағы мен сипаты ж.т.б.
Мемлекеттік биліктің заң ... ... ... түрі ... заң
процесі конституциялық (мемлекеттік) ... ... ... шықпайды. Мұнда, заңды шығаратын биліктің және оны ... іс ... ... ролі ... бұл, заң шығарушы
биліктің сипаты және әлеуметтік роліне байланысты.
Азаматтық және қылмыстық іс-жүргізу басқаша түрде. ... ... ... ... ... өзінше айқындайды. Оны аталған процесс
түрлерінің ұлттық құқықтың барлық материалдық ... ... ... ... өзі ... ... Азаматтық және қылмыстық іс
жүргізуді реттейтін нормалар, континенталды жүйенің барлық мемлекеттерінің
ұлттық құқықтық жүйесіне ... ... ... іс ... ... іс жүргізу кең және тар мағынада, юрисдикциялық және басқару
түрінде атқарушы биліктің іс жүргізу түрі болып табылады.
Осылайша, заң ... ... түрі ... ... ... білдіреді деп айтуға ... Осы ... В.Д. ... ... ... ... сипаттау үшін маңызды екі қорытынды
жасауға болады. Біріншіден, мемлекеттік билік ... ... түрі ... заң ... ... ... қылмыстық іс-жүргізу, әкімшілік
іс-жүргізу мемлекеттік биліктің тиісті тармақтарының ... ... ... ... әрбір процестің өзіндік мемлекеттік билік
тармағы бар. Сондықтан да, олардың шығу кезеңдеріне ... ... ... ... қалыптастыруға негіз жоқ.
Процестің негізгі ерекшелігі – мазмұны, мақсаты және нәтижелері бойынша
заңды ... ... және оның ... түрінің жалпы құқықтық табиғаты
ең алдымен оның заңды нәтижелерінен байқалады. ... ... ... нормаға сәйкес және заң, қаулы, шешім, үкім, соттың ұйғарымы,
атқарушы билік органының, оның ... ... акті ... ... заң
актілері түрінде рәсімделген заңмен ... ... ... ... ... да, барлық түрдегі процестің мақсаты-ұлттық құқықтық
материалдық нормаларының жүзеге асуын қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... азаматтар, қоғам және мемлекет үшін ... ... ... ... ... құқықтық табиғатын толық
сипаттау үшін жеткіліксіз. Егер де процестің барлық түрі «мемлекет бекіткен
немесе санкциялаған әлеуметтік ... яғни ... ... үшін бағытталса, ол тек заңды тәртіп қана бола ... ... ... ... құқықтық норманы іске асыру мүмкін емес.
Қорытынды
«Құқықтық реттеу әдістері. Теориялық мәселелері» атты монографиясында
баяндалған оның тұжырымдамасы бойынша, ... ... ... ... ... ... ... құрылымдармен атқарылады. Бұл
жүйелердің өзіндік ерекшеліктерінің бірі оның ... ... ... ... әдістері мен құралдарын таңдауында болып табылады.
Мемлекеттің әлеуметтік басқару жүйесі үшін осы әдістердің ... ... ... ... роль ... В.Д. ... процесстің түрлерін
құқықтың материалдық нормаларын ... ... ... қана қоймай,
құқықтық реттеу әдістерінің қызметтерінің өзіндік жалғастырушысы ... ... ... ... ... ... қажетті элементі
болып табылады. Ол үш компоненттің өзара байланысынан құрылады: ... ... ... реттеу әдісі және заң процессінен. Бұл механизм
ұлттық құқықтың барлық ... ... ... барлық түрі – бұл заң шығарушы, атқарушы және құқық қорғау
қызметтерін атқаратын ... ... ... ... күрделі
қызметін білдіретін түсінік. Аталған органдардың қызметінің өзіндік
ерекшеліктеріне ... осы ... ... асырудың іс жүргізу
түрлері де әр алуан.
Ортақ процесс шеңберінде, ... ... ... ... ... ... ... қажет етеді. Осы межелер бойынша (іс ... ... ... ... ... ... бөлігі – іс жүргізу
айқындалады. Азаматтық, әкімшілік және қылмыстық іс жүргізу ... ... ... ... ... істерді біріктіреді, ал процестің заң
шығару, бюджеттік түрлерінде іс ... ... ... ... «іс ... тек ... істерді қарастырудың
ерекше тәртібі ғана болып ... көп ... ... ... іс ... ... іс.) ... үшін де қолданылады.
Процесстің ерекшелігі оның кезеңдерге бөлінуінде: олардың барлығы
өзінің циклдық сипаты бар ... ... ... ... ... және ... ... келесі кезеңді дайындайды. Жаңа кезең ... ... ... түрде аяқталғаннан кейін ғана басталады. ... ... ... ... түрлі процестер кезеңдерінің саны
арқылы), іс жүргізу жеделдетілген, қарапайым және күрделі болып ... ... ... ... өту үшін ... ... ... іс жүргізу
негізі-қажетті билік іс-әрекетінің негізділігі туралы ақпараттары бар ресми
құжаттың болуы шарт.
Әрбір ... ... ... ... ... ... ... басталады. Көп жағдайларда осы кезең: құқықтық бастама, жағдайды
талдау және оған ... ... ету ... ... ... ... сияқты
сатылардан тұрады. Келесі ... ... ... ... болып табылады.
Осылайша, процесте оның құрамдас іс ... ... ... ... белгілі бір кезеңдерден тұратын және бір бірін
жалғастыратын, процесс шеңберінде іс ... ... ... ... ... ... ... кезеңдер саны, олардың
мазмұны, дәйектілігі ... ... ... байланысты. Нәтижесінде, заңды
категория ретіндегі процесске кезеңділік тән.
Қолданылатын әдебиеттердің тізімі
1 ... Қ.Ж. ... және ... ... ... ... Қ.Ж., ... А.Қ., Тәуекелев А.Н. Мемлекет және құқық
теориясы.-Алматы: бас. Қаз МЗУ, 1999.
3 Лазарев Н.Н. ... ... ... и ... ... Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық теориясы. – Алматы: Жеті жарғы,
1998.
5 Сапарғалиев Ғ.С., Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы. ... Жеті ... ... ... В.Н. Теория государства и права.- М., 1996.
7 ... В.Н. ... ... и ... ... Теория государства и права под ред. Матузова Н.И.и Малько А.В.-М.,
1997.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дидактиканың заңдылықтары мен қағидаларын оқыту процесінде басшылыққа алу17 бет
Заңдылық пен құқықтардың түсініктері мен қағидалары7 бет
Заңдылық пен құқықтық тәртіптің түсінігі мен қағидалары15 бет
Заңдылықтың түсінігі және қағидалары27 бет
Заңды жауапкершілік82 бет
Заңдылық және құқықтық тәртіп туралы5 бет
Шағын кешенді мектепте қазақ тілін оқытудың теориясы мен технологиясы65 бет
Қылмыстық іс жүргізу қағидалары79 бет
Әкімшілік процесс түсінігі, түрлері және қағидалары10 бет
Әлеуметтану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар жүйесінде90 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь