Рыноктық экономикадағы инновация

ЖОСПАР

КIРIСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

I РЫНОКТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ИННОВАЦИЯ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1.1 Инновация туралы жалпы түсiнiк ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Инновациялық процесс және инновациялық қызмет ... ... ... ... ... ... .8
1.3 Инновациялық саясатты жүзеге асырудағы мемлекеттiң ролi ... ... 11

II ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
САЯСАТЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15

2.1 Қазақстан Республикасында инновацияның дамуы және оны
қолдау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.2 Қазақстан Республикасының Индустриялық.инновациялық дамуының 2003.2005 жылдарға арналған стратегиясы ... ... ... ... ... ... ..21

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
КIРIСПЕ

Бүгiнгi әлемдiк экономикада Қазақстан Республикасының өзiндiк орны айқындалып қалды. Бұл мәселенiң өзектiлiгi әлемдiк экономикалық қауымдастықта елiмiздiң нарықтық бағытта дамушы ел деп танылуымен арта түстi. Себебi Елбасымыз атап көрсеткенiндей “мемлекетiмiз әлем таныған, алдыңғы қатарлы елдер қатарына қосылуы керек” деп атап көрсеттi. Сондықтанда болар бүгiнгi күнi экономикалық дамудың тиiмдi жолдарын табу туралы мәселелi сұрақтар кең түрде талқылауға түсiп отыр. /1/
Егемендiк алғаннан кейiнгi макроэкономикалық көрсеткiштерге назар аударсақ ұлттық экономикада 1998 жылдан бастап экономикалық өсу байқалды. Тiптi соңғы екi-үш жылда ЖIӨ-нiң өсу деңгейi 10% көлемiнде болып отыр. Бұл шама елiмiз үшiн үлкен жетiстiк, яғни әлем бойынша ЖIӨ өсiмi бойынша басты орындардамыз.
Бiрақта мұндай жетiстiктерге жетуiмiз жер қойнауымыздағы минералды қорымыздың бай болуымен және соңғы жылдары мұнай және метал бағасының өсуiмен тiкелей байланысты. Елiмiз экономикасы әлi де Кеңес Одағы құрып кеткен шикiзаттық негiзде болып отыр. Ал дамыған елдердiң қай-қайсысын алып қарамасақ олар шикiзаттық өндiрiстен сервистiк-технологиялық өндiрiске өтiп, индустриялы-инновациялы дамуға бет алған. Ал шикiзаттық өндiрiспен даму жағынан артта қалған және дамушы елдер ғана айналысады екен. Елбасы атап өткендей, елiмiз жоғары дамыған елдер қатарына қосылу үшiн және экономикамыз шикiзаттық өндiрiске тiкелей байланысты емес тұрақты экономикалық өсу үшiн бүгiнде инновациялық саясатты тиiмдi жүргiзiп, әлемдегi дамыған елдердiң қатарына қосылуымыз керек. реформалар жүргiзiп және ұзақ мерзiмдi стратегиялар мiндеттi түрде керек болды.
Қ.Р-ның инновациялық мәселелерге қызығуы XXI ғ-дың әлеуметтiк – экономикалық дамуында ең бiрiншi ғылыми техникалық дамумен байланысты болып отыр. Елдiң негiзгi экономикалық дамуына , яғни өндiрiс пен ғылыми-техникалық ресурстарды жоспарлау үшiн инновациялық қызмет ең қажеттiсi.
Алдынғы уақыттарда экономикалық өсу факторы ретiнде посткеңестiк елдерде инновация екiншi деңгейдегi жоспар болып келдi. Бiрақ әлемдегi дамыған елдер тәжiрибесi және отандық тәжiрибе бойынша тұрақты экономикалық өсуге қол жеткiзу инновациялық қызметсiз жүзеге аспайтындығына көз жеттi. Мiне осы себептен сонғы 3-4 жылда инновацияға деген көзқарас өзгердi. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Ұлттық акедемия ғалымдарымен кездесуiнде атап өткендей, “елiмiзде ұлттық инновациялық жүйе құратын уақыт жеттi” деп атап көрсеттi.
Сондықтан мен пәнiнен курстық жұмысымның тақырыбын “Қазақстан Республикасының инновациялық саясаты” деп алдым. Бұл тақырыптың өзектiлiгi елiмiз үшiн инновациялық саясаттың маңызы мен оны дамытудың iс-шараларын қарастырып өту болып табылады.
Менiң бұл курстық жұмысты жазудағы мақсатым мен мiндеттерiмдi келесiдей топтастыруға болады:
• Инновация туралы жалпы түсiнiк қалыптастыру;
• Инновациялық өнiмдi iске асырудағы инновациялық процестiң негiзгi кезеңдерi мен оның мақсаттарын анықтау;
• Инновациялық қызметi дамыған шетелдердiң саясаттарын қарастырып, олардың елiмiз экономикасы үшiн тиiмдi жақтарын қарастыру;
• Елiмiздiң экономикалық өсуiндегi инновациялық дамудың тиiмдi екенiн дәлелдеу;
• Ұлттық инновациялық жүйенiң құрылымы;
• Елiмiзде инновациялық қызметтiң дамуы мен оны қолдау шаралары.
Мiне осыншама мақсаттар мен мiндеттер курстық жұмыс деңгейiнде емес, ол бүгiнде елiмiз экономикасы дамуының негiзгi бағыты болып отыр. Себебi, елiмiз осы мәселелердi шешiп жоғары бәсекеқабiлеттi алдынғы қатарлы елдер санатына қосылуы үшiн, тұрақты экономикалық өсудi және экологиялық тиiмдi өндiрiстi қамтамасыз ету мақсатында “Қазақстан Республикасының Индустриялы-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзiмдi стратегиясын қабылдады және ол алғашқы жылдан бастап оң нәтижелер бере бастады. /8/
Инновациялық саланы мемлекеттік басқару индустриалды-инновациялық саясатты жүзеге асырушы ғана емес, оның бағытын анықтап, сол процестердің қарқынды дамуына ықпал етіп,дұрыс орындалуын қадағалайтын бірден-бір қуатты құрал. Біздің елімізде де осы мәселе дұрыс жолға қойылып, тікелей Президенттің қадағалауында екені көңіл қуантады.
Стратегияның басты мақсаты шикiзат бағытынан қол үзуге ықпал ететiн экономика салаларын әртараптандыру жолымен елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзу; ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға өту үшiн жағдай жасау болып табылады.
Өңдеушi өнеркiсiпте және қызмет көрсету саласында бәсекеге түсуге қабiлеттi және экспортқа негiзделген тауарларды, жұмыстар және қызмет көрсетулер өндiрiсi мемлкеттiк индустриялық-инновациялық саясаттың басты нысанасы болып табылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Н.А. Назарбаев. Қазақстан – 2030 Қазақстан халқына Жолдауы.
2. Статистика 1991-2001 десят лет независима Казахстана. Алматы. - 2002г.
3. Шумпетер Й. Теория экономическая развития. – Москва: Прогресс. 1998. – 454 с.
4. Купешова Сауле Телеухановна / Теория и практика инновационного процесса в переходной экономике Республике Казахстан. – автореферат Алматы, 2002 г.
5. Инновационный менеджмент / К.Нарибаев, С.Джуманбаев, А.Нусупова. – Алматы: Қазақ унивеситетi. – 1998. – 60 с.
6. Есентугелов А. Долгосрочная стратегия развития экономики и размещение производительных сил в РК // Аль-Пари, - №6. - 2000 г.
7. Ю. К. Шокоманов Состояние и перспективы экономического развития Казахстана в переходной период // Вестник КазНУ, Серия экономическая.- №4.- 2001 г.
8. Стратегия / “Қазақстан Республикасының Индустриялы-инновациялы дамуының 2003-2015 жылдарға арналған ұзақ мерзiмдi стратегиясы” – Алматы, 2003 ж.
9. Н. А. Назарбаев. Задача науки – способствовать развитию экономики // Казахстанская правда, 16 апрель, 2002 г.
10. Әбдiжапар Сапарбаев Инновация – негiзгi қозғаушы күш// Егемен Қазсқстан, 24 наурыз.- 2004 ж.
11. Н. Ә. Назарбаев. Бәсеке қабiлеттi Қазақстан, Бәсекеқабiлеттi экономика және Бәсекеқабiлеттi халық деген Қазақстан халқына Жолдауы. // Егемен Қазақстан, 19 наурыз. - 2004 ж.
12. Қуат Бораш Инновация, оның елiмiз экономикасы үшiн маңызы қандай // Егемен Қазақстан, 23 ақпан. - 2004 ж.
13. Бердашкевич А.П Оподдержке инновационной деятельности в Японии // Инновации №7. - 2002 г.
14. Купешова С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы мемлекеттің орны //Саясат . - №2. - 2001 г.
        
        ЖОСПАР
КIРIСПЕ
............................................................................
.......................................3
I ... ... ... ... ... ... ... Инновациялық процесс және ... ... ... ... жүзеге асырудағы мемлекеттiң ролi ........11
II ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
САЯСАТЫ
............................................................................
................................15
2.1 Қазақстан Республикасында инновацияның дамуы және оны
қолдау ... ... ... Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-
2005 жылдарға арналған стратегиясы ..........................21
ҚОРЫТЫНДЫ
............................................................................
..........................24
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... ... орны
айқындалып қалды. Бұл мәселенiң ... ... ... ... нарықтық бағытта дамушы ел деп ... ... ... Елбасымыз атап көрсеткенiндей “мемлекетiмiз әлем ... ... ... қатарына қосылуы керек” деп атап ... ... ... күнi ... ... ... жолдарын табу
туралы мәселелi сұрақтар кең түрде талқылауға түсiп отыр. /1/
Егемендiк алғаннан кейiнгi макроэкономикалық көрсеткiштерге назар
аударсақ ... ... 1998 ... ... ... өсу ... соңғы екi-үш жылда ЖIӨ-нiң өсу деңгейi 10% көлемiнде болып отыр. Бұл
шама елiмiз үшiн үлкен жетiстiк, яғни әлем бойынша ЖIӨ өсiмi ... ... ... ... ... жер ... ... бай болуымен және соңғы жылдары ... және ... ... ... байланысты. Елiмiз экономикасы әлi де Кеңес Одағы құрып
кеткен ... ... ... ... Ал ... елдердiң қай-қайсысын алып
қарамасақ олар шикiзаттық өндiрiстен сервистiк-технологиялық ... ... ... бет ... Ал ... ... ... артта қалған және дамушы елдер ғана айналысады ... ... ... ... ... ... елдер қатарына қосылу үшiн және
экономикамыз шикiзаттық ... ... ... емес тұрақты
экономикалық өсу үшiн бүгiнде ... ... ... ... ... ... ... қосылуымыз керек. реформалар жүргiзiп
және ұзақ ... ... ... ... ... болды.
Қ.Р-ның инновациялық мәселелерге қызығуы XXI ғ-дың ... ... ... ең ... ... ... ... байланысты болып
отыр. Елдiң негiзгi экономикалық дамуына , яғни өндiрiс пен ... ... ... үшiн ... ... ең ... ... экономикалық өсу факторы ретiнде посткеңестiк
елдерде инновация екiншi ... ... ... келдi. Бiрақ әлемдегi
дамыған елдер тәжiрибесi және отандық тәжiрибе бойынша тұрақты экономикалық
өсуге қол ... ... ... ... ... көз жеттi.
Мiне осы себептен сонғы 3-4 жылда инновацияға деген ... ... Н.Ә. ... Ұлттық акедемия ғалымдарымен кездесуiнде атап
өткендей, “елiмiзде ... ... жүйе ... ... ... деп ... мен пәнiнен курстық жұмысымның тақырыбын “Қазақстан
Республикасының инновациялық саясаты” деп алдым. Бұл ... ... үшiн ... ... ... мен оны ... ... өту болып табылады.
Менiң бұл курстық жұмысты жазудағы мақсатым мен ... ... ... ... ... жалпы түсiнiк қалыптастыру;
• Инновациялық өнiмдi iске асырудағы инновациялық процестiң негiзгi
кезеңдерi мен оның ... ... ... ... ... ... саясаттарын қарастырып,
олардың елiмiз экономикасы үшiн тиiмдi жақтарын қарастыру;
• Елiмiздiң экономикалық өсуiндегi инновациялық дамудың тиiмдi ... ... ... ... ... ... инновациялық қызметтiң дамуы мен оны қолдау шаралары.
Мiне осыншама мақсаттар мен мiндеттер курстық жұмыс деңгейiнде емес, ... ... ... ... ... ... ... отыр. Себебi,
елiмiз осы мәселелердi шешiп жоғары бәсекеқабiлеттi алдынғы қатарлы елдер
санатына қосылуы үшiн, тұрақты экономикалық өсудi және ... ... ... ету мақсатында “Қазақстан Республикасының
Индустриялы-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға ... ұзақ ... ... және ол ... жылдан бастап оң нәтижелер ... ... ... ... басқару индустриалды-инновациялық
саясатты жүзеге асырушы ғана емес, оның бағытын анықтап, сол процестердің
қарқынды дамуына ... ... ... ... ... қуатты
құрал. Біздің елімізде де осы ... ... ... ... ... қадағалауында екені көңіл қуантады.
Стратегияның басты мақсаты шикiзат бағытынан қол үзуге ... ... ... әртараптандыру жолымен елдiң тұрақты дамуына ... ұзақ ... ... ... ... өту
үшiн жағдай жасау болып табылады.
Өңдеушi өнеркiсiпте және қызмет көрсету саласында бәсекеге ... және ... ... тауарларды, жұмыстар және қызмет
көрсетулер өндiрiсi мемлкеттiк индустриялық-инновациялық саясаттың басты
нысанасы ... ... ... ЭКОНОМИКАДАҒЫ ИННОВАЦИЯ
1.1 Инновация туралы жалпы түсiнiк
Жалпы “Инновация” терминi XV ғ. 1-шi жартысында пайда бола бастады.
Бұл ... сөзi ... яғни ... ... “заттар өндiрудегi жаңа
технологиялар” деген мағынаны бiлдiредi.
Австрия ... Й. ... XX ғ. ... экономика ғылымына
инновация ұғымын енгiздi. Оның ... ... ... жаңа түрлерiн қолдану , жаңа өнеркәсәптiк және рынок пен
өнеркәсiптiң жаңа ұйымдарының пайда ... ... ... ... – тек ... емес, ол жаңа өндiрiстiк функция болып табылады.
Инновация категориясының экономикалық ... ... төрт ... ... ... – интелектуалды еңбек нәтижесi, яғни инновация арқылы
бәсекелестiкке төтеп бередi;
2. инновация – бәсекелестiк күш, яғни ... ... ... жаңа өнiм және жаңа ... ... оң ... ... инновация – экономикалық өсу факторы ретiнде. /15/
Осындағы ... ... ... ... үшiн маңызды болып табылады.
XX ғ. 50 жылдары американ оқымыстысы Роберт Солоу ... ... ... ҒТП ... ... Мұны ... ... қолдады. Оның
пiкiрiнше ұлттық өнiмнiң тұрақты өсуiн, қоғамның тұтынуын қамтамасыз етуде
технологиялық прогрестiң маңызы ерекше екенiн айтты.
Экономикалық ... ... ... тұжырымы бойынша олар
техника – экономикалық ... ... ... ... ... ... ... экономикалық динамика мен экономикалық өсудi қозғаушы фактор
инновациялық ... ... ... ... ... ... бiлiм мен ... басты рольде болуы керек;
• интелектуалдық қызметтi институционализациялау оның құрылымы мен ... ... ... ... теорияда экономикалық өсу факторларын
негiзгi 4-ке бөледi :
1. елде экономикалық ресурстардың өсуi;
2. өндiрiстiң жаңа технологиялар ... ... ... ... шығындарын
қысқартып және жылдық сол өнiмдi шығару;
3. шектеулi ресурстарды ... ... ... ... ... денсаулығының, өмiр сүру деңгейiнiң өсуi.
Мұнда 1-шi әрекет экстенсивтi экономикалық өсуге жатса, ал 2 және 3
факторлар интенсивтi ... ... яғни ... ... 4-шi
экономикалық емес фактор болып табылады. / (4), 29 б. ... өсу ... және ... ... ... ... ... түрлерi болады.
Экстенcивтi түрiне:
• Технологияда инвестицияның артуы;
• Бос уақыты жоқ ... ... ... ... ... ... материалдардың, сыртқы капиталдардың
өсу қарқыны;
Интенcивтi факторларға:
• Ғылыми-техникалық прогрестi дамыту, яғни инновациялық дамудың жүзеге
асуы;
• Қызметкерлердiң ... ... ... бiлiм ... ... Негiзгi және сыртқы қорларды қолдануды жақсарту;
• Қызметкерлердiң бос уақытының өсуi.
Көрiп ... ... ... ... ... ... үшiн
экономикалық өсудiң интенcивтi бағытының басымдырақ ... ... ... Елде осы саясатты қолдау үшiн оған тиiмдi жағдайлар жасауды мемлекет
өзiне басты қызмет етiп ... ... үшiн елде 1990 ... ... ... ... ... өндiрiстердi
инвестиция тарту арқылы iске қосу, кәсiпкерлiктi дамыту, әсiресе шағын
бизнестi мемлекеттiк қолдау, ғылыми-техникалық ... және ... ... ... және ... жеңiлдiктерi арқылы оларды
ынталандыру, елдегi халықтың бiлiм деңгейiн реформалау және жоғары дәрежелi
мамандар даярлап шығару, ... ... ... ... саясат жүргiзу елiмiздiң басты мiндеттерi болып отыр.
Экономикалық iлiмдер тарихында ... ... ... ... бар. Көбiнесе инновация түсiнiгiн экономистер ... ... ... ... екi сыныпқа жiктейдi:
инновациялық процесс және өнiм ... ... бұл ... ... ... де емес. Шығындарды қысқартатын процестi енгiзу, ... ... ... енгiзу, ал жаңа өнiмдер өз кезегiнде жаңа жаңа
құрылғыны жасап дайындауды ... ... ... ... ... инновацияға берiлген ақшалай
ресурстар көлемiнде өнiм ... ... ... ... ... ... күшiнiң жетiлуi деген анықтама бередi.
Қазiргi заманғы көз қарастар бойынша инновация ... ... ... және әлеуметтiк құбылыс болып табылады. Сондықтан ... ... ... ... ... жақын. “Кәсiпкер
экономикалық ресурстарын төмен өндiрiстi және төмен табысты саладан ... және ... ... ауыстыруға ынталы болады. Кейiн бұл
анықтаманы ... ... ... болып, сананы қирату болып
табылады” деп атап көрсетедi. Яғни, ... ... ... ... ... ... ... экономика жүйесiнiң дамуының үш түрi
айқын көрiндi. Оларға:
... ... ... ... ... ... кейiнгi қоғам экономикасы /4, 3б./.
Кесте-1 Экономикалық қоғамдардың негiзгi сипаттамасы
|Қоғам түрi ... ... ... |ға | ... |
| ... | | ... |Өмiр сүру ... |Өмiр сүру |
| | |өсу ... |
| | | ... ... ... ... ... ... |күшi, |қазбалар | |
| ... | | |
| ... | | ... ... ... |Жүйелiк |
|әдістемесі |қоғамға |жекеге ... ... ... ... ... |
|сипаттамасы, |практикалы|ан дайындақ, |маманданған |
|бiлiм беруi |қ ... ... |iк бiлiм ... ... ... |Энергетикалы|
|қолдану | | |қ |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... CALS |
|қызметтi |ные, | ... ... ... | ... |i | | ... |Алғашқы |Екiншi ... ... | ... |Бесiн- |
| | | |шi шi ... түрi ... ... ... |
| | ... |Ақпар- |
| | |шi ... |тiк ... |
| | |дық | ... |Ауыл |Өнеркә Сауда,|Денсау ... ... ... ... |
|негiзгi |ы, ... |лық, ... ... ... |сақтау |
| ... ... ... |
| | | ... |
| | | |ет, ком |
| | | ... |
| | | ... ат |
| | | ... |
| | | |дық |
| | | ... ... ... елдерге жер қойнауында қазба байлықтары көп елдер
жатады және олардың экономикасы ... ... ... ... ... Дамушы экономика елдерге жаңа ... ... ... және олардың дамуына тiкелей шетел
инвестициялары әсер ... Ал ... ... ең ... жол болып
табылатын индустриядан ... ... ... ... ... дамыған елдерде орын алуда. Бұл экономиканы бiлiмге
негiзделген ... деп ... да ... Ендi осы ... толық түсiну үшiн келесi 1-шi кестеге көз жүгiртсек болады. Бұл
кестеден көретiнiмiз бiздiң елiмiз әлi де ... ... ... ... ... ... ... өткеруде.
1.2 Инновациялық процесс және инновациялық қызмет
Инновациялық процестiң негiзгi кезеңдерi
1. Алынған ойларды жүйелеу:
• Рынок өзгерiсi туралы ақпарат ... ... ... ұйымдарынан
алынған және маркетингтiк зерттеулер, ... ... ... ... ... және т.б;
• Фирманың жаңа өнiм өндiру мүмкiншiлiгiн және тәуекелдер ... ... ... және оның ... ... ... ... Жекелеген ойларды талдау және жаңа өнiм идеясын зерттеу:
• Мүмкiншiлiктердi және ойды практикалық iске асыруды анықтау;
• Фирма дамуы ... жаңа өнiм ... ... ... ... ... ... патенттiк айқындығын анықтау;
3. Жаңа өнiмнiң экономикалық тиiмдiлiгiне ... ... ... ... ... Өнiм ... ... нақты жобаға айналу талдауын жасау;
• Өнiмнiң техникалық-экономикалық сипатын анықтау, оның сапасына және
тұтынушылық қасиетiне баға беру;
• Потенциалды рынок ... және сату ... ... ... Жаңа ... ... кететiн шығындарды анықтап, өнiмнiң өз ... ... ... Жаңа өнiм ... ... ... ресурстардың көздерiн табу.
Оларға: техникалық машиналар, құралдар, ... ... ... және ... ... ... жатады;
• Жаңа өнiмдi игеру және оның рынокқа шығу мерзiмi;
• Өнiмнiң пайдалылығын талдап, оған ... ... ... Жаңа ... дайындау:
• Жаңа өнiм дамуының нақты бағдарламасын жасап дайындау;
• Өнiмнiң техникалық жағдайын ... ... және ... оны ... ... орта ... әсерi);
• Тауардың атын белгiлеп, оның тауарлық белгiсiн, оралуын, маркировкасын
жасау;
5. Рынокта жаңа өнiмдi тестiлеу:
• Өнiмдi 3 айда шектелген рынокта ... ... ... оптималды шараларын талдау;
• Жарнама әдiсi мен құралдарын талдау;
• Техникалық қызмет көрсетудi ұйымдастыру;
6. Жаңа өнiмдi өндiрiске енгiзу туралы шешiм қабылдау:
• Жаңа ... ... ... сату ... ... ... қанағаттандыру дәрежесi, өткiзудiң негiзгi
каналдары мен әдiстерi, фирманың рыноктағы имиджi, ... ... ... ... ... бар ... тиiмдi пайдалануы
және маманданған қызметкерлермен толық қамтамасыз етiлуi;
• Қаржылық мүмкiншiлiктер: инвестициялар, несиелер және гранттар;
• Жаңа өнiмде патенттiк қорғаныстың болуы. / 5 ... ... ... үшiн оны ... қолдайтын
құқықтық актiлер, инновациялық қызметтердiң iске асуы үшiн оны қамтамаасыз
ететiн қаржылық институттар және оны нақты ... ... ... ... ... қалыптастыруымыз керек.
Сондай-ақ инновациялық қызмет өз кезегiнде сыртқы ортамен ылғида қарым
қатынаста болып отырады. ... ... ... ... ... ... ... Купешова С.Т. Теория и практика инновационного процесса в переходной
экономике Республики Казахстан
1-ші суреттен ... ... ... ... дамытуда
сыртқы орталармен тығыз байланыста. Сондықтан инновацияны дамыту үшiн ... ... да ... оларды инновациялық қызметке
ынталандыруымыз ... ... ... ... дамыту барысында
кластерлiк желiлердi дамыту ... ... таяу ... бiр ... шоғырландыра отырып, тiзбектелген технология
бойынша соңғы өнiм шығаруға қол ... ... ... ... жаңа ... ғана ... өндірістік саласының тұрақты
дамуына және ел ... ... ... ... мүмкіндік береді. Экономикалық өсу, ЖҰӨ-дегі шикізатты
көп қажет ететін өнімді жоғары технологиялық және экспорттауға ... ... ... ... ... ... ... пайдалану
“Қазақстан-2030” стратегиясының маңызды мәселелерінің бірі.
2002 жылдың шілде айында қабылданған “Инновациялық ... ... ... ... ... ел ... ... серпіліс әкелетін
жаңалық болды. Мақсаты отандық өндірістің инновацияларға сұранысын арттыру,
қолданбалы зерттеулерді қолға алу, ұлттық технопарктер құру, ... ... ... ... ... сол ... ел ... ары
қарай дамыту.
Шетелдік тәжірибе көрсеткендей, ғылыми-техникалық потенциал- кез-
келген мемлекеттің ... ... ... ... ... негізгі жолы- ғылыми техникалық және инновациялық салада лидер
болу. Инновациялар және жаңалықтар экономиканың ... ... ... ... ... ... ... жағдай жасап, ұлтық
экономиканың тиімділігі мен бәсекеге қабіліеттігін жоғарылатады.
1.3 Инновациялық саясатты ... ... ... ... ... бәсекенiң дамуымен экономикада мемлекеттiң ролi
төмендейдi. ... ... ... ... ... тек қана нарықтық
принциптер негiзiнде материалдық-техникалық базаның қалыптасуы ... ... ... даму мемлекеттiң араласуынсыз оң нәтиже бермейдi,
сондықтан инновация мен инвестиция мемлекеттiң реттеудiң ... ... ... ... ... ... бай бола тұра, тұрақты дамуға
қол жеткізе алмады. Қысқа мерзімде ... ... бұл ... ... табыс әкеліп, тұрғындардың әл-ауқатын көтереді.
Алайда, ... өте келе ... ... ... ... ... ... экспортынан және оның әлемдік рыноктағы ... ... ... аз ... ... жаңа ... ... ынталандырмайды
және шикізаттың күндердің күнінде таусылатынын еске алсақ, бұл мәселенің
қаншалықты маңызды екенін түсінеміз.Дәл осы ... ... ... ... ол - ... ... ... дамыту.
Қазіргі таңда ел экономикасы дамуының шешуші факторлары - ғылым мен
инновациялық технологиялар екеніне күннен-күнге көз жеткізіп келеміз. Бүкіл
әлемде озық ... мен ... ... 1951 ж. ... дүние жүзіндегі ең алғашқы технопарк – АҚШ-тағы ... ... ... ... ... ... ғасырдың 80-жылдары
технопарктер тек АҚШ, Еуропада ғана ... ... ... ... ... ... ... да құрыла бастады.
Жапондықтар жаңа өнімді ойлап табу және оны ... ... ... мен ... да басып озады.Жаңа
автокөлік Жапонияда 1 айдан кейін шықса, АҚШ-та –4, Еуропада 2 айдан ... үшін ... ... қажетті деңгейге жеткізу үшін 4 ай
жеткілікті, ал АҚШ-та бұл көрсеткіш- 11 ай . /2/
Ал Қытайда жаңа техника мен ... ... ... ... ж. ... ҒТИП /ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... және ... ... жылдамдықпен игеріледі.ҒТИП қарамағына әр түрлі саладағы
ғылыми орталықтар мен кәсіпорындар кіреді.ҒТИП олардың құрылуына ... ... ... ... ... және ... ... қадағалайды,бір сөзбен айтқанда , кәсіпорынға “қолайлы
орта” жасайды.Қытай экономикасына үлкен үлес қосып, инновацияны ... ҒТИП ... ... ... ... өсуінен байқаймыз.1991ж.
–2587, 1992 ж. –9678, 1996 ж. –13722, 2000 ж. –20796. /3/
Ал Корея Республикасының /Оңтүстік ... ... мен ... ... ... өте ... ... Екінші дүниежүзілік соғыстан әлемдегі ең
кедей елдердің бірі ... ... ... ... зерттеулердің басым
бөлігін қорғаныс, ядролық және ... ... ... ... ... ... ... 60-жылдарының
ортасында қолға алды. 1967 ж. ... ... ... ... және ... ... болып табылатын Ғылым және технология Министрлігі
құрылды және Ғылым мен техниканы ... ... Заң ... ... ... 5 жылдық кезеңдерге жоспарланған. /14/
Финляндия 1991 жылға дейін экспортының жартысын ... ... ... ... кейін және 90- ... ... ... ... да ... әсер етті.Мысалы, жұмыссыздық деңгейі
1991 ж 3,5%-дан 1993 ж 20%-ға дейін өсіп кетті. Осы ... ... үшін ... ... 1991 ж жаңа ... ... ... ... дамыған елдер қатарына қосу.Осы
бағдарламаны жүзеге асыру ... ... ... инновациялық жүйені
құрды. Оның қызметін тікелей Финляндия Президенті қадағалайды.
1990 ж. бүкіл КСРО ... ... ... жағдай
қалыптасты. Қазақстанда барлық салалар ... ... ... ... ... кәсіпорындар жұмысын тоқтату, бөлшектену, тіпті қайта
құрылу сияқты құрылымдық ... ... ... себебі –
нарықтың қатал ... ... ... ... көп ... тиімсіз басқару, сын көтермес қаржылық жағдай және осы ... ... ... ... ... көшу ... аяқталғаннан кейінгі жылдарда экономиканың
жанданып дамуы ... (газ, ... ... сатудан түскен валюталық
түсімдерге тікелей байланысты ... ... ... Қазақстанда
экономикалық өсу байқалды. Бірақ бұл өсім ... ... ... ... яғни “көз бояушылық” екенін түсінген ҚР Үкіметі ... ... ... ... ... ... 2002 ж шілде
айында ҚР Президенті Жарлығымен “Инновациялық қызмет" туралы Заң ... ел ... ... өз ... ... ... айрылмауға
тырысады. Бұл тікелей инновацияларға қатысты екені мәлім. ХХ ғасырдың 50-60
ж.ж дамыған ... ... ... ... ... де осы ... Алайда,
мемлекет құқықтық-нормативтік негізін ... ... ... немесе басқа қаржы ресурстарын жұмылдырып, бағыт бермесе, бұл
саланың қарқынды дамуы да ... /14 ... ... ... ... мен ... процестерді мемлекеттік
қолдаудың негізгі кең тараған 3 әдісі ... ... ... ... тікелей қатысуы;
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ірі ... ... ... ... ... ... Әдетт, бұл лабораториялар
қорғаныс, энергетика, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы ... ... ... негізде субсидиялар бөлу;
Мемлекеттік емес лабораторияларда іске асырылатын ғылыи зерттеу жұмыстарына
қайтарымсыз негізде ... ... ... ... ... ... барысы бойынша толық есеп беру, алынған нәтижені ашық
түрде жариялау
3. Ғылыми-техникалық ... мен ... ... ... жеке бизнеске салық жеңілдіктерін ұсыну.
Елiмiздегi инновациялық қызметке мемлекеттiк қолдау көрсету 2-шi
суреттегi жүйе бойынша iске ... ... 2) / (4), 56 б. ... ... ... ... ... көрсету
* Купешова С.Т. Теория и практика инновационного процесса в переходной
экономике Республики Казахстан
2-шi сурет ... ... ... ... ... үшiн ... ... нысандары елiмiзде ... ... ... Ал ... қаржылық қолдау және инновациялық құрылымдарды
құру үшiн оған көп мөлшерде қаржы керек. Осы мәселе ... ... ... бiрi ... ... ... қаржыландыру, сырттан инвестиция
тартуға негiзделген ... ... ... Даму ... ... мен ... ... корпорациясы сияқты даму
институттары құрылды.
Бұл мәселенің шет ... ... ... ... ... ... инновацияларға II дүниежүзілік соғыстан кейін көп көңіл
бөліне бастады.Елде шағын және орта ... ... ... ... ... саласындағы мемлекеттің 2 қызметін атауға болады
Мемлекет
Құқықтық- нормативтік жағынан ... ... ... ... мемелекет инновациялық саясатты солар арқылы жүргізеді. ... ... ... 99%-н ... ... ЖҰӨ-дегі үлесі
52%- ды құрайды. Мемлекет саясатының шағын және орта ... ... мәні ... ... ... мен жұмыссыздық туралы
деректерді сәйкестендіру болып табылады.
Мемлекеттік деңгейде кәсіпорындарына мынандай қолдау көрсетеді:
1. Мамандандырылған ... ... ... ... ... ... комисссиялар, кәсіпорындарды қолдайтын бас
басқарма, регионалдық органдар, ... даму ... ... кәсіпорындар академиясы, шағын инновациялық ... ... ... орталық комитеті) жаңадан ... ... ... ... ... кепіл беру мен. қаржылық көмек көрсету;
Оны 59 филиалы бар мемлекеттік қаржылық ... 102 ... бар ... ... 117 ... бар ... және ... кооперацияның
Орталық банкі, шағын инновациялық ... ... ... ... ... ... және орта ... қолдаудың жапондық жүйесінің негізгі
элементі ол құқықтық-нормативтік қамтамасыз ету болып табылады. Оған “Шағын
және орта ... ... ... туралы Заңнан бастап “Жаңа қызмет
түрін енгізуде туындайтын төтенше жағдайлар” туралы Заңға дейін т.б. ... ... ... ... ... 47% -н, ал ... ... кредитті шағын және орта кісіпорындарға береді.
Шағын инновациялық кәсіпорындарды қаржылық қолдаудың ... ... Олар ... ... деп ... Егер жай қарызды 4-8%-бен
алса, шағын инновациялық кәсіпорындар қарызды осының ... ... ... ... ... дамытудағы мемлекеттің рөлінің
өте маңызды екеніне көз жеткіздік, енді еліміздегі ... ... ... ... ... көрсетілетінін және жалпы инновациялық
дамудың ерекшелiктерiне тоқталайық.
II ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... Республикасында инновацияның дамуы және оны қолдау шаралары
Экономикалық ғылымдар және экономикалық даму ... ... ... жаңа технологиялар экономиканы тиiмдi модернизациялауды
қамтамасыз етедi. Бұл ... ... үшiн өте ... ... 1990 ... елiмiзде технологиялық дағдарыс қалыптасты. Өндiрiстiң ... ... ... ... ... ... ... қысқарып кеттi, сондай-ақ бұрынғы экономикалық жүйе түгелiмiн
жойылды, ... ... iшкi ... ... ете ... ... ... ЖIӨ көлемi де 1990 жылмен салыстырғанда 1995 жылы 40%-ға дейiн
азайды.
Ал 1996 жылы ... ... ... ... ... керi ... ... кезенiне өттiк. Осы жылдардағы ЖIӨ ... ... тек қана 2003 жылы 1990 ... ... ... екенбiз. Оны келесi
экономикалық дағдарыс пен ... ... ... ... ... ( ... 3 ) / (7), 38 б. /
3-сурет. 1990 – 2003 жылдардағы Қазақстандағы экномикалық дағдарыс пен
қайта ... ... ... Ю. К. Шокоманов ... и ... ... ... в ... ... // ... КазНУ, Серия экономическая,
№4, 2001 г.
Сонымен қатар елiмiзде ғылым мен ғылыми-техникалық қызметтерге ... өте аз, оның ... 0,9% ... ... Ал ... ... асырмасақ, онда 2015 жылы болжам бойынша оның үлесi 0,6%-ға
дейiн кемидi екен. Бұл стратегияны жүзеге асырған жағдайда 2015 жылы ... ... және ... қызметке ЖIӨ-нен бөлiнетiн қаржы
1,7%-ға дейiн өсудi жоспарлап ... мұны ... ... ... ... бөлiнетiн қаржы
Францияда 45%, АҚШ пен Германияда – 36%, ... – 20% ... ... стратегия жүзеге аспағандағы және асқандағы ЖIӨ-нiң
құрылымының болжамы ( % ), ( ... 4 ). / (8), 95-100 б. ... ... ... ... ЖIӨ ... ... асырғанда және оны жүзеге асырмағандағы үлесi. (%)
* Стратегия / “Қазақстан Республикасының Индустриялы-инновациялы ... ... ... ұзақ ... ...... 2003 ... инновациялық саланы мемлекеттiк қолдауды ҚР-ның
“Инновациялық қызмет” ... ... ... болады. Оның негізгі
бағыттары келесідей:
1. Инновацияның басым бағыттарын ... ... ... ... ... саясатын жүзеге асыратын ... ... ... және ... ... ... ... құру.
4. Мемлекеттік бюджеттен инновациялық бағдарламалар мен ... ... ... ... ... ... мемлекеттің араласуы.
6. Мемлекеттік тапсырыспен орындалатын ... ... ... ... ... ... инновацияларды шетелге шығару. /10/
Сурет-5 - Ұлттық инновациялық жүйе
* Купешова С.Т. Теория и ... ... ... в переходной
экономике Республики Казахстан
Елiмiзде ғылыми-техникалық инновациялық бағдарламаларды дамыту үшін
арнайы даму ... ... Оның ... 3 ... және 2 ... институтары бар. Алдынғы уақыттарда экономикалық өсу факторы
ретiнде посткеңестiк елдерде ... ... ... жоспар болып
келдi. Бiрақ әлемдегi дамыған елдер тәжiрибесi және отандық ... ... ... ... қол ... ... қызметсiз
жүзеге аспайтындығына көз жеттi. Мiне осы себептен сонғы 3-4 ... ... ... ... ... Н.Ә. Назарбаев Ұлттық
акедемия ғалымдарымен кездесуiнде атап ... ... ... жүйе ... ... жеттi” деп атап көрсеттi. / ( 4), 205 бет /
Инновацияны жүзеге асыру үшiн оны ... ... ... ... ... iске асуы үшiн оны қамтамаасыз ететiн
қаржылық институттар және оны нақты түрде жүзеге ... ... ... ... керек. Елiмiздiң ұлттық инновациялық жүйесiн 3-
шi суреттен ... ... ... 5 ) / (4), 84 б. ... Статистика агенттiгi көрсеткендей, негiзгi капиталды
инвестициялау негiзiнен ... ... ... ... ... ... өнiм ... ынталы емес, себебi олар дайын, сапалы өнiм
шығару арқылы өз елдерiне бәсекелес болуға ұмтылмайды. Оларға керегi ... ... ... ... 6) ... 2000 жылы өнеркәсiп саласында негiзгi капиталға тартылған
инвестицияның үлесi
* Қуат Бораш “Инновация, оның елiмiз экономикасы үшiн ... ... ... ... 23 ... 2004 ... ... нарықтық қатынастарға өтпелi ... ... ... даму ... ... ... ... рыноктық жүйеде толық қанды қызмет ету үшiн кәсiпорын жаңа
технологиялар мен жаңалықтар ашып ... ... ... ғана ... ... мен ... бәсекеқабiлетiне ие болады. Бiрақ бүгiнде отандық
кәсiпорындардың инновациялық қызметi мардымсыз болып, соның ... ... ... ... ... белгiлi.
Әйтсе де бұл инновациялық жобаларға көптеген қаржы қажеттiлiгi туындап
отыр, ол қаржыларды ЖIӨ-нiң құрамынан көп мөлшерде ала ... ... ... ... ... қаржы сұранысы туындап отыр, ... ... ... ... ... ... бiр көзi ... ынталандыру болып табылады.
Осы мәселеге байланысты ендiгi жерде iшкi және ... ... ... ... ... ... ... және
кәсiпкерлiк қолдау арқылы ынталандыруымыз керек. Ол үшiн ... ... ... ... ... ... туғызуымыз қажет.
Мысалы, оларға салық жеңiлдiктерi, пайыз мөлшерлемесiнiң жоғары болуы және
қолайлы инновациялық орта жағдайын айтып өтсем ... ... ... ... ол ... инвестициялық
жобалардың ең маңыздысы болып табылады. Оған ақпараттық технология және
коммуниация саласындағы ... озық ... ... ... Packard, Siemens т.б ... ... ... жөнінде
меморандумдарға қол қойылды. Ерекше экономикалық зона ... ... ... артықшылықтары бар:корпорация салығы екі есеге төмендетіліп,
жер және мүліктік салықтан мүлде босатылады.
Елiмiзде үкімет тарапынан ... ... ... ... мен нақты іс-шараларға тоқталатын болсақ:
1 -ден, бұл үрдістердің жүруін тездететін ... ... ету ... ... ... ... ... заң жобалары қабылданды.
“Инвестициялық қор” туралы, “Техикалық реттеу”,”Қазақстанның инвестициялық
қоры”, ”Сауда қызметі”, ”Сауда өндірістік палаталар”, ”Арнайы ... ... ... ... ... ... өзгертулер мен
толықтырулар пакеті қабылдануға дайын.
2- ден, индустриалды ... ... ... ... ... және ... масштабта елдің бәсекелестікке жарамды
салаларын анықтау. Елбасының тапсырмасымен ... ... және ... жүзіне танымал “Джей Ай ... осы ... ... ... Оның ... ... аяғында белгілі болады. /14/
Шетел инвесторлары және даму институтарының ... ... ... құру ... да ... Үкімет
трансұлттық компаниялар, ірі шетел және ... ... ... ... ... ... асыруға күш салып келеді. Дүние
жүзіндегі ірі ... ... ... Паккард”, “Сименс”,
“Циско” ынтымақтастық жөнінде меморандумдарға қол қойылып және машина
жасау, ... ... ірі ... жүзеге асыруға бағытталуда.
Дәл осылай “Қазақстан-Камаз” автомобиль концорциумы ... Оның ... және ... ... дамыту.
Қостанайда “Агромашхолдинг” ААҚ ... және ... ... ... ... Инжиниринг” біріккен
кәсіпорны құрылды. Онда биыл ... ... ... ... инновафиялық жобалар іске асады.
Мемлекеттік Даму Институттары да нақты істі ... ... ... ... Даму ... 562,6 млн $-ға ... 22 инвестициялық
жобаларды қаржыландырды. Осы жылы Қазақстан Даму Банкі қаржыландыратын тағы
10 өнеркәсіп іске ... деп ... оның ... ... шыны
пластикалық труба жасайтын және ... ... ... ... ... мен ... ... корпорациясы да
белсенді әрекет етуде.Биыл 20,5 млн $-ға бағаланған 23 жобаны сақтандыру
туралы шешім ... ... қоры осы ... ... дейін 100 млн
теңге тұратын 2 ... ... ... ... ... ... қор ... спутникті құру және іске
қосуды қаржыландыруды бастады. Осы орайда ... “ҚР ... ... ... ... ... деген мемлекеттік бағдарлама жасады. Курчатов
қаласындағы Ұлттық ядролық ... ... ... ... ... ... қуаты 70 Мвт болатын шағын атом станциясын құру
және радияциялық техниканы пайдалана ... шуды ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-
2005 жылдарға арналған стратегия
Индустриялық саясат дегенiмiз мемлекеттiң ... ... ... ... ... өнеркәсiптi қалыптастыру үшiн кәсiпкерлiкке ... ... және ... ... ... ... кешенiн
бiлдiредi.
Яғни елiмiз осы мәселелердi шешiп жоғары бәсекеқабiлеттi ... ... ... қосылуы үшiн, тұрақты экономикалық өсудi және
экологиялық тиiмдi өндiрiстi қамтамасыз ету ... ... ... ... 2003-2015 жылдарға
арналған ұзақ мерзiмдi ... ... және ол ... ... ... ... бере ... Сондай-ақ Елбасымыз биылғы жылы ... ... ... ... ... және ... ... деген Қазақстан халқына Жолдауында, елiмiз үшiн өзектi
мәселелердiң бiрi Индустриалды-инновациялық стратегияның негiзгi бағыттарын
атап көрсеттi.
Стратегияның ... ...... ... импорт
алмастырушы және экспортқа бағытталған тауар шығаратын өнеркәсiптер құрып,
қызмет көрсету саласын мығымдау. /8/
Индустриялық-инновациялық даму ... ... бiз ... бағытынан арылып, Қазақстанның индустрияландыруының тездетуге,
машина жасау мен ... ... ... жолға қоюға тиiспiз. Яғни
инновация – негiзгi ... күш ... осы ... ... өсудiң бүгiнгi таңдағы ең ... ... ... отырған Индустриялы-инновациялы даму стратегиясының
мақсаты мен ... ... ... өтсем.
Стратегияның басты мақсаты шикiзат бағытынан қол үзуге ықпал
ететiн экономика ... ... ... ... ... ... қол
жеткiзу; ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға өту
үшiн жағдай жасау ... ... ... және ... ... ... ... түсуге
қабiлеттi және экспортқа негiзделген тауарларды , жұмыстар және қызмет
көрсетулер өндiрiсi мемлкеттiк ... ... ... ... ... / (7), 23 б. ... ... ғаламдануы аясында Қазақстанның қазiргi
таңдағы экономикасының дамуында мынадай мәселелер орын ... / (7), 17 ... ... бiр ... шикiзат бағыттылығы;
• әлемдiк экономикаға ықпалдасудың әлсiздiгi;
• ел iшiндегi салааралық және өңiраралық ... ... iшкi ... ... мен қызметтерге тұтыну сұранысының мардымсыздығы
(шағын экономика);
• өндiрiстiк және әлеуметтiк инфрақұрылымның жеткiлiктi дәрежеде дамымауы;
... ... ... яғни ... бiр ... ... және кен-металургиялық кешенге жатпайтын экономика саларында
негiзгi ... тез ... ... жалпы техникалық және технологиялық артта қалушылығы;
• ғылыми зерттеу және тәжiрибелiк-констукторлық жұмыстарға (ҒЗТКЖ) қаржының
аз бөлiнуi;
• ғылым мен өндiрiс ... ... ... мамандарды және жұмысшы кадрларды даярлау мен қайта ... ... ... ... ... ... секторларына инвестициялар салуға отандық қаржы
институттары үшiн ынталандыру көздерiнiң болмауы;
... 1 ... ... ... жұмсалу деңгейi бойынша, сондай-
ақ экономика салаларындағы еңбек өнiмдiлiгi бойынша кейбiр ... ... 7-10 ... астам артта қалып отырмыз;
Сурет-7 - 2000 жыл бойынша әлемдегi бiрнеше елдiң электр энергиясының
шығындары
* құрастырған автор
Қазақстан ... ... ... ... ... 2001
жылдың басында негiзгi құралдардың тозу дәрежесi орта есеппен 29,7% құрады.
Ал бұл ел экономикасының ... түсу ... ... ... ... Қазақстанда ЖIӨ-нiң 1 долларын өндiруге 2,8 киловатт сағат жұмсалатын
болса, Ұлыбритания, Германия, Италия және ... ... ... ... 0,22 – 0,3; АҚШ, ... Түркия, Кореяда – 0,4-0,6; Канада мен
Қытайда – 0,8-1,2 ... ... ... ... ... ... ... энергиясының шығындарын ( ЖIӨ-нiң 1
долларына шаққанда кВт/сағ) ... ... ... ... және ... салыстырып көрсек. Оны келесi 7-шi суреттен көре аламыз.
Осы мәселелердi шешу қызметi барысында стратегияның келесi ... өтсе ... ... ... ... орташа жылдық өсу қарқынын 8-8,4% ... ету, 2000 ... ... 2015 жылы ... ... 3 есе ... және ЖIӨ энергия сыйымдылығын 2 есе төмендету:
• өңдеушi өнеркәсiптiң негiзгi қорларының өнiмдiлiгiн арттыру;
• кәсiпкерлiк ... ... ... ... ... институттарды қамту; қосылған құнға барынша қол
жеткiзе отырып, нақты өндiрестерде қосылған құн ... ... ... көп ... ... және жоғары технологиялық экспортқа негiзделген
өндiрiстер құруды ынталандыру;
• сапаның әлемдiк стандартына ... ... ...... және ... процестерге қосыла
отырып, өңiрлiк және дүниежүзiлiк экономикамен ықпалдасуды күшейту./8 /
Осы стратегияны iске ... ... ... ... ... және ... барысында келесiдей кезеңдерден тұрады:
1-шi кезең – 2003-2005 жылдар
2-шi кезең – 2005-2010 жылдар
3-шi кезең – 2010-2015 жылдар
Күтiлетiн ... ... ... ... ... өсу ... жылына 8,8-9,2% қамтамасыз етедi. ... ... ... 2015 жылы ЖIӨ көлемiн 3,5-3,8% еседей ұлғайтуға
мүмкiндiк бередi. Бұдан басқа өңдеушi ... ... ... ... 8-8,4%-ке дейiн жеткiзуге, 2000 жылмен салыстырғанда 2015 жылы
еңбек өнiмдiлiгiн кемiнде 3 есе ... және ЖIӨ ... ... ... төмендетуге мүмкiндiк бередi. ЖIӨ құрылымында ғылыми және ғылыми
инновациялық қызметтiң үлестiк салмағын 2000 ... ... 2015 жылы ... ... ... ... ... бәсекеге қабiлеттi, оның iшiнде ... емес ... ... ... ... ... бағдарланған
өндiрiстер индустриялық-инновациялық саясаттың басымдықтары болып ... ... ... ... шешу мақсатында ғылымды көп қажет
ететiн және жоғары технологиялық өндiрiстердi дамыту үшiн жағдайлар ... ... бөлу ... ... ... ... ... мемлекет
экономикада құрылымдық өзгерiстердi жүзеге асыруда жеке ... ... ... ... ... ... ... Оңтүстiк Кореяда, Малайзияда және соңғы отыз жылда өздерiнiң
экономикалық даму ... iрi ... ... ... да елдерде бар.
Проблемаларды шешу және Стратегия аясында алға ... ... ... қол ... үшiн Даму ... ... жандандырумен қатар
Қазақстанның инвестициялық қоры, Экспортты сақтандыру жөнiндегi корпорация,
Инновациялық қор сияқты арнайы даму ... құру ... ... елде ... және инновациялық қызметтi ынталандыруға бағытталған
белсендi мемлекеттiк ғылыми және инновациялық саясат жүргiзудi ... ... iске ... ... адам ... ... ... капиталды тиiмдi пайдалануға негiзделген тұрақты өркендеуiне
алып келетiн оның құрамында сапалы ... ... ... ... ... сапалық жаңа деңгейiне шығуына ықпал етуi
керек.
Экономиканы мелекеттiк реттеу ... мен ... ... ... ... ... үшiн Стратегияның тиiстi
бөлiмдерiне импортты алмастыратын және экспортқа ... ... ... ... шет ... тәжiрибесi, оның iшiнде экспорттық саясаттың
әрқилы түрлерi мен кезеңдерi, сондай-ақ әлемдiк рыноктарда ... қол ... ... ... ... ... жылы ... стратегиямызды iске асырудың
алғашқы жылы болды. Елiмiзде даму институттары құрылып, олар ... ... ... ... нақты ықпал жасай бастады. Даму банкi
жарты миллиард доллардан астам сомаға 20 инвестициялық жобаға кредит ... ... ... деу ... ... тәуелсiздiк алған жылдар iшiнде 2003
жылы тұнғыш рет ... ... өсу ... ... ... ... асып түтi. Машина жасауда бұл көрсеткiш 20 ... ... ... шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу көлемi өткен жылы нақтылы ... ... аса ... отыр.
Қорытындылай келе, индустриялық-инновациялық саясатты жүзеге ... ... ... керек:
• елдегi инновациялық күштердi қалыптастыру және нығайту;
• мемлекеттiк мекемелердiң ... ... ... ... қайта құру. Бұл – бiлiм, ғылым, қаржы фискальдық және
тарифтiк саясатты жетiлдiрудi қажет етедi;
• индустриялы-инновациялы дамуды халық арасында насихаттау;
• отандық ... ... ... бәсекеқабiлеттiлiгiн арттыру
үшiн әлемдiк стандарттар мен ... ... ... ... ... ... ... шағын инновациялық
бизнестi ынталандыру.
Әрине дамыған елдер қатарына ... үшiн сол ... даму ... ... ... ... ... жақтарын ала бiлуiмiз қажет.
Бiздiң елiмiзге әсiресе Оңтүстiк ... ... жаңа ... елдерiнiң
ұстанған саясаты ыңғайлы болып отыр. Яғни “Азия айдаһары мен ... ... ... ... ... ... саясатты
тиiмдi жүргiзу арқылы үлкен жетiстiктерге қол жеткiздi. Яғни , инновация –
экономикалық өсуде ... ... күш ... ... Қазақстан Республикасы алдағы кезеңде тиiмдi реформалар
жүргiзу арқылы және ... ... iске ... ... өсу ... әлем таныған, алдынғы қатарлы дамыған ... ... ... ... атаумен қосылатындығына сенiмiм мол. Ол үшiн
әрбiр Қазақстандық азамат осы шара үшiн аянбай еңбек етуi ... ... Н.А. ... ... – 2030 ... ... Жолдауы.
2. Статистика 1991-2001 десят лет независима ... ... ... ... Й. ... ... ... – Москва: Прогресс. 1998.
– 454 с.
4. Купешова Сауле Телеухановна / ... и ... ... в переходной экономике Республике Казахстан. – ... 2002 ... ... ... / ... С.Джуманбаев, А.Нусупова. –
Алматы: Қазақ унивеситетi. – 1998. – 60 с.
6. Есентугелов А. ... ... ... экономики и размещение
производительных сил в РК // Аль-Пари, - №6. - 2000 г.
7. Ю. К. ... ... и ... ... ... в ... ... // Вестник КазНУ, Серия экономическая.-
№4.- 2001 г.
8. Стратегия / “Қазақстан Республикасының Индустриялы-инновациялы ... ... ... ұзақ мерзiмдi стратегиясы” – Алматы, 2003 ж.
9. Н. А. Назарбаев. Задача науки – способствовать развитию ... ... ... 16 ... 2002 ... ... ... Инновация – негiзгi ... күш// ... 24 ... 2004 ... Н. Ә. ... Бәсеке қабiлеттi Қазақстан, Бәсекеқабiлеттi
экономика және ... ... ... ... ... Жолдауы. //
Егемен Қазақстан, 19 наурыз. - 2004 ж.
12. Қуат Бораш Инновация, оның елiмiз экономикасы үшiн ... ... ... ... 23 ақпан. - 2004 ж.
13. Бердашкевич А.П Оподдержке инновационной ... в ... ... №7. - 2002 ... ... С.Т. ... және инновациялық саладағы
мемлекеттің орны //Саясат . - №2. - 2001 ... ... және ... ... ... және несиелiк жеңiлдiктер
Инновациялық құрылымды құру
Мемлекеттiк қаржылық қолдау
Мемлекеттiк құқықтық қолдау
Өңдеушi сала – 14%
Өндiрушi сала – 86 %
Банктер, инвестициялық, сақтандыру және ... ... ... ... ... ... қорлар, даму
институттары, экспортты сақтандыру жөнiндегi корпорация және Даму ... ... ... ... конференциялар, тәжiрибе-құрастырушылық
орталықтар, ЖОО-дары, кәсiпорындар, фирмалар және шағын кәсiпкерлiк.
Заңдар, Жарлықтар, салық және несие жеңiлдiктерi, лизингтiң дамуы, қысқа
және ұзақ мерзiмдi ... ... ... ... реттеудiң тiкелей және жанама құралдары
ҒЗТКЖ ұйымдары
Инновациялық процесс
Ұйымды басқару
Құқықтық және саяси жағдай
Экономикалық, технологиялық.
Әлеуметтiк, психологиялық және мәдени жағынан

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Рыноктық экономикадағы инновация."35 бет
Инвестициялық қор4 бет
Транзиттік экономика166 бет
Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы74 бет
Қазақстан Республикасының инновациялық саясаты27 бет
Аграрлық секторды мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен мүмкіндіктері20 бет
Алтынвалюта6 бет
Ауыл шаруашылығын қолдау саясаты3 бет
Бағаға әсер ететін факторлар5 бет
Еңбек рыногынындағы жұмыс күші сұранысы мен ұсынысы4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь