C++ тілінде сызықтық тізіммен жұмыс

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1. Файлдарды қoлдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1Файлдардыөндеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6 1.2 Файлдарды құру және оқу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
1.3 Файлдарды ашу, жабу және жою ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17

2. Текстік файлдарды берілгендерді форматты және форматсыз енгізу . шығару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
2.1 Берілгендерді символды және жолдық енгізу шығару ... ... ... ... ... ... 19
2.2 Берілгендерді форматты енгізу, шығару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21

3. Файлдармен базалық операторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
3.1 Пернетақтадан енгізу және экранға шығару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
3.2 Файлдардағы мәліметтерді жаңарту және олардың сәйкестігі ... ... ... ...29

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34

Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
КІРІСПЕ

Компьютер эрасының басында программистер есептеу машинасының құлы болған етін.
Сол кездердегі программа құрушылар өздерінің командаларын тек қана бір тілде жазуға мәжбүр болды, яғни тек қана екілік код түрінде жазды, сонымен программистер нөл мен бірліктің ізбасары ретінде көрінді. Уақыт өте келе алгоритмдерде күрделіне түсті, сонымен бірге программалауға көп көңіл бөлу қажет болды. Осылайша көптеген қиындықтарды бастан кешіре келе өмірге Фортран, Бейсик, Паскаль сияқты өте әйгілі, жоғарғы сатылы тілдер пайда болды.
ХХІ – ғасыр адамзат дамуының жаңа сатысы – ақпаратты қоғамға өтумен сипатталады.
Қазіргі ақпарат заманында информация ағымын компьютер информацияны жеделдетіп өңдеудің негізгі құралы болып табылады. Инженерлік – техникалық, экономикалық есептерді шешу және мәліметтерді компьютер арқылы автоматтандырып өңдеу мықты программаларды талап етеді.
Психологтар адамның бір мезгілде ондаған бірліктің аумағымен бірдей ақпататты қабылдай алатынын бұрыннан көрсеткен. Сөйтіп, программалық қамтамассыз етуді дайындағанда программиске көрінетін компоненттерінің санын кішірейтуге талап қойылады. Адамзат бірнеше өте тиімді декомпозиция жолдарын, яғни үлкен есептерді шағын есептерге бөлуді ойлап шығарған . Модульдік тәсіл көптен бері қолданып келеді, онда үлкен программалар бөлек дербес модульдерге бөлінеді. Программалар көптен бері «Жоғарыдан төмен » және құрылымдық декомпозицияны қолдану арқылы жасалынады. Осы тәсілге негізделген әдістердің ортақ сипаты болады: олардың ішінде деректер және оларды өңдейтін код бір – бірінен бөлек тұрады.
70-80 жылдары Норвегияның қарулы күштерінде қолданылған Sumila тілі класс түсінігінде құрылған өте алғашқы тіл болып табылды.
Шамамен сол жылдары жаңа программалау тілдерінің стандарты болып бекітілген, үлкен қуатты иеленетін, эффективті және бейімді атағына ие болған С тілі пайда болды. Бұл тіл ең жоғарғы сатыдағы және компьютерде жұмыс істеуге өте тиімді тіл болып табылды. Мысалы: мәліметтермен алмасуды іске асыратын, және тағы басқа.
1978 жылдары екі тілдің тиімді жақтарын біріктіруге арналған алғашқы қадамдар іске асты, нәтижесінде «Си класстармен» тілі пайда болды. . С++ жұмыс версиясы 1983 жылы жасалынды. Сол уақыттан бастап тілдің дамуы басталды және Си мен С++ стандарттарының жобасының бірнеше версиялары баспада жарияланды.
Бірнеше жылдар өткеннен кейін ол қазіргі біздің кең түрде пайдаланып жүрген С++ тілі болып қабылданды. Уақыт өткен сайын программаға деген сұраныстар арта түсіп, соның сарынында тілде өзгеріске ұшырайды. Қазір С++-тің бірнеше платформасы және әдістері бар. Солардың ішінде қолданыста жүрген Microsoft C++(Dos, Windows) және Borland C++ (Dos, Windows), Visual C++ (Windows), GNUC++(Linux).
С++ тілі программалауда обьектілерді міндетті түрде қолдануды қажет етпейді. Программалық қамтамассыз етуді шығаратын біраз формалар Си және С++ компиляторларды дайындап жасайды. Borland International фирмасының программалау жүйелері басқа фирмаларға қарағанда программаны дайындауда кешенді жолды қолданумен ерекшеленді.Ол дайындаушының интегралдау ортасын программалау жүйесіне енгізумен білінеді, ол жалпы басқарумен программалардың бастапқы мәндерін кіргізу үшін мәтіндік редакторын және отладталған құралдардың жиынтығын біріктіреді.
1989 жылы осы фирмамен С++ компиляторы енгізілген, DOS операциялық жүйеде жұмыс істейтін TurboC++ жүесін шығарады. 1992 жылдан бастап DOS және Windows үшін С++ компиляторлары бар Borland C++ жүйесі шығарылады. 1997 жылдан бастап С++ компиляторлары Borland C++ 5,0 версиясын қолданады, бұнда Windows үшін компилятор 1486 және Pentium процессорлары бар ДЭЕМ үшін 16 разрядты және 32 разрядты варианттар дайындауға мүмкіндік жасады.
Си/С++ программасы бөлек трансляция жасайтын бір немесе бірнеше бастапқы файлдан тұрады .
Адамның қызметінің әр түрлі салаларында программаларды қолдану – барлық программалық қамтамассыз етудің сенімділігін арттыру қажеттілігіне алып келді.
Программалау технологиясы – бұл программалауды дайындаудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы және осы әдістер мен тәсілдерді қолданудың тәртібі.
Мен осы С++ тіліндегі ең қызықтысы, әрі ең тартымдысы болып Си-дегі графикамен жұмыс болғандықтан, осы тақырыпты курстық жұмысымның негізі ретінде таңдадым.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Атымтаева Л.Б. Объектіге бағытталған программалау негіздері. А: «Қазақ университеті», 2005
2. Климова Л.М. С++ Практическое программирование. Москва, 2001г 3.Франка П. С++ учебный курс. Санкт-Петербург: ЗАО «Издательство Питер», 1999
4. Бьярн Страуструп. Язык программирования С++. Киев: Диасофт, 1993-1,2 часть.
5.Павловская Т.А. С / С++ программирование на языке высокого уровня. Санкт-Петербург, 2002г.
6. Вайнер Р., Пинсон Л. С++ изнутри: Пер. с англ. Киев Диасофт, 1993
7. Керниган В., Ритчи Д. Язык программирования Си. Санкт-Петербург, 2001г.
8.Дьюхарсг С., Старк К. Программирование на С++. Пер. с англ. – Киев. Диасофт, 1993
9. А.В. Крячков и др. Программирование на С и С++, практикум. М.: Телеком, 2000
10. Калверт Ч. Самоучитель по программированию на С++Builder. Киев, 2000г.
11. Рейсдорф К., Хендерсон К. С++ Builder. Освой самостоятельно. 2002г.
12. П. Лукас. С++ под рукой. – Киев: НПИФ «ДиаСофт», 1993.
        
        Аннотация
Курстық жұмыстың тақырыбы: «C++ тілінде сызықтық тізіммен жұмыс».
Курстық жұмыс «Есептеуіш техника және бағдарламалық ... ... ... ... 4 ... ... ... қолдану,Тексттік файлдарды
берілгендерді форматты және форматтсыз енгізу-шығару,Файлдармен базалық
операторлар және қортынды тізімінен тұрады.
Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.................................................5
1. ... 1.2 ... ... ... Файлдарды ашу, жабу және жою…………………………………….……..17
2. Текстік файлдарды ... ... және ... ... ... ... символды және жолдық енгізу шығару……………………19
2.2 Берілгендерді форматты енгізу, шығару…………………………………...21
3. Файлдармен базалық операторлар…………….....……….........................28
3.1 Пернетақтадан енгізу және ... ... ... мәліметтерді жаңарту және олардың сәйкестігі…………...29
Қорытынды...................................................................
.......................................35
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…………………………………....................34
Қосымша............…………...…………………………………..............................45
КІРІСПЕ
Компьютер эрасының басында программистер есептеу машинасының құлы
болған етін.
Сол кездердегі ... ... ... ... тек қана ... жазуға мәжбүр болды, яғни тек қана екілік код түрінде жазды, сонымен
программистер нөл мен бірліктің ізбасары ретінде ... ... өте ... ... ... сонымен бірге программалауға көп көңіл бөлу
қажет болды. Осылайша ... ... ... ... келе ... ... Паскаль сияқты өте әйгілі, жоғарғы сатылы тілдер пайда
болды.
ХХІ – ... ... ... жаңа ...... ... өтумен
сипатталады.
Қазіргі ақпарат заманында информация ағымын компьютер ... ... ... құралы болып табылады. Инженерлік – техникалық,
экономикалық есептерді шешу және ... ... ... өңдеу мықты программаларды талап етеді.
Психологтар адамның бір мезгілде ондаған бірліктің аумағымен ... ... ... ... ... ... программалық
қамтамассыз етуді дайындағанда программиске көрінетін компоненттерінің
санын кішірейтуге талап қойылады. Адамзат ... өте ... ... яғни ... есептерді шағын есептерге бөлуді ойлап шығарған .
Модульдік тәсіл көптен бері қолданып келеді, онда үлкен ... ... ... ... ... көптен бері «Жоғарыдан төмен »
және құрылымдық декомпозицияны ... ... ... Осы ... әдістердің ортақ сипаты болады: олардың ішінде деректер және
оларды ... код бір – ... ... ... ... Норвегияның қарулы күштерінде қолданылған Sumila тілі
класс түсінігінде ... өте ... тіл ... ... сол ... жаңа ... ... стандарты болып
бекітілген, үлкен қуатты иеленетін, эффективті және бейімді атағына ... С тілі ... ... Бұл тіл ең ... ... және компьютерде
жұмыс істеуге өте тиімді тіл болып табылды. Мысалы: мәліметтермен алмасуды
іске асыратын, және тағы басқа.
1978 жылдары екі ... ... ... ... арналған алғашқы
қадамдар іске асты, нәтижесінде «Си ... тілі ... ... . С++
жұмыс версиясы 1983 жылы жасалынды. Сол ... ... ... дамуы
басталды және Си мен С++ стандарттарының жобасының бірнеше версиялары
баспада ... ... ... ... ол ... біздің кең түрде ... С++ тілі ... ... ... ... ... программаға деген
сұраныстар арта түсіп, соның сарынында тілде өзгеріске ұшырайды. Қазір С++-
тің бірнеше платформасы және ... бар. ... ... ... ... C++(Dos, Windows) және Borland C++ (Dos, ... Visual
C++ (Windows), GNUC++(Linux).
С++ тілі программалауда обьектілерді ... ... ... ... ... ... ... шығаратын біраз формалар Си және
С++ компиляторларды дайындап ... Borland ... ... ... басқа фирмаларға қарағанда программаны ... ... ... ... ... ... ... жүйесіне енгізумен ... ол ... ... ... ... кіргізу үшін мәтіндік редакторын және
отладталған құралдардың жиынтығын ... жылы осы ... С++ ... ... DOS ... жұмыс істейтін TurboC++ жүесін шығарады. 1992 жылдан бастап DOS және
Windows үшін С++ компиляторлары бар Borland C++ ... ... ... ... С++ ... Borland C++ 5,0 ... ... Windows үшін ... 1486 және Pentium ... бар ... 16 разрядты және 32 разрядты варианттар дайындауға мүмкіндік жасады.
Си/С++ программасы бөлек ... ... бір ... бірнеше бастапқы
файлдан тұрады .
Адамның қызметінің әр түрлі салаларында программаларды қолдану – барлық
программалық ... ... ... арттыру қажеттілігіне алып
келді.
Программалау технологиясы – бұл ... ... ... ... ... және осы ... мен тәсілдерді қолданудың тәртібі.
Мен осы С++ тіліндегі ең қызықтысы, әрі ең тартымдысы болып ... ... ... осы ... курстық жұмысымның негізі
ретінде таңдадым.
I ФАЙЛДАРДЫ ҚОЛДАНУ
Дискте сақталатын кез – келген ... файл деп ... ... ... және ... ... аналогты. Файл өзінің атымен
дискте идентифицияланады. Бір файлды ақпаратты жазуға (компьютерден шығару)
және ақпаратты оқуға ... ... ... ... ат беру ... болғандықтан, файл объектісін компиляторға алдын
– ала жариялау мүмкін емес. Файлдарға ... ... / ... ... және cout идентифткаторларымен жарияланған, сондықтан оларға ... ... ... Ал ... ... ... бір ғана cin
объектісі болатын) және шығаруға (бұрын бір ғана cout ... ... ... ... ... ... өзіміздің файлдарымызды fstream
класының объектісі ... ... ... ... ... оларға сәйкес
аттарын береміз. fstream класының функция – мүшелерімен тек осы ... ... ... ғана қолдануға болады. Объектілер
жарияланған кезде енгізу ағынын беру ... ... ... ... cin
және cout объектісі сияқты жасауға болады. Мысалы:
# include
void main ( )
{ fstream myfile;
myfile.open(“list.txt”, ... ... ... ... имя, фамилию
// и почасовую оплату каждого сотрудника:
cout

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Веб – дизайн негіздері23 бет
С++ қарапайым функциялар26 бет
Турбо Паскаль тілінде бағдарламаларды құрастырудың тәселдері 20 бет
Қазіргі замандағы жоғары деңгей тілдері: қысқа мінездеме, негізгі түсініктер. Объектіге бағытталған программалау технологиясы12 бет
Алгоритмдеу, қасиеттері, негізгі құрылымдары. паскаль бағдарламалау ортасы16 бет
Байланыстың оптикалық жүйесінің өзгешеліктері12 бет
Векторлық кеңістік14 бет
Сызықты жай дифференциалдық теңдеулер49 бет
"резерфорд тәжірибелері. ритцтің комбинациялық принципі. бор-зоммерфольдтің квантталу ережелері. "12 бет
1. қ.р. және тағам өнімдерінің ғылыми мекемелері 2. тағам өнімдерін модельдеудің математикалық әдістерін қолдану5 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь