Кәсіпкерлік қызметтің дамуының экономикалық мазмұны

МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ

1 тарау. Кәсіпкерлік қызметтің дамуының экономикалық мазмұны
1.1. Кәсіпкерлік ұғымы, мәнi және экономикалық мазмұны
1.2. Кәсіпкерлік түрлерi мен олардың ерекшелiктерi
1.3. Қазақстан Республикасында iскерлiктi ұйымдастырудың
ұйымдық формалары.

2 тарау Кәсіпкерлік қызметке салық салу ерекшеліктері
2.1. Кәсіпкерлік қызметке арналған арнаулы салық режимі
2.2 Кәсіпкерлік қызметке салынатын салықты есептеу әдісі
2.3 Кәсіпкерлік қызметке салынатын салықтардың салық кезеңі

3 тарау . Кәсіпкерлік қызметтi қолдау мен дамытуды жетілдіру және тиімділігін бағалау жолдары
3.1. Кәсіпкерлік қызметтi қолдау мен дамытуды жетілдіру жолдары
3.2. Кәсіпкерлік қызмет тиімділігін бағалау жолдары

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Салық - өркениет үшін төленетін төлем. Оның қандай түрінен болмасын жалтаруға жол бермеу - бүгінгі күннің басты назарында. Қазақстан Республикасының Салық Кодексі 2001 жылғы қабылданған Заң күші бар «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Жарлығы барлық салық органдарына үлкен міндеттер жүктейді.
Салықтан жалтарғаның халықтан жалтарғаның болып шығатынын да түсіну қиын емес.
Салық салынатын база жасау жөніндегі қорытынды жұмыстарға әзірлік проблемасы жетіп артылады. Бұл салада өзге де проблемалар жеткілікті. Қазіргі қолданып жүрген Салық кодексі тікелей ықпал ететін заң күшіне әлі де толық ие емес. Салық жөніндегі заңды дамыту тұжырымдамасын жасау саласындағы жұмыс әлі күнге дейін аяқталған жоқ.
Бұдан кейінгі тұрған мәселе қатаң бақылау орнату. Ондай бақылау әкімшілік тұрғыдан күш қолдану арқылы емес, қайта осы заманға нарықтық құралдардың - валюталық қаржылар мен экспорттық импорттық операциялардың қозғалысына бақылау орнату болуы тиіс.
Салықтар нарықтық экономиканы реттеудің ең тиімді нысаны болып табылады. Салық негізінде құрылатын мемлекет бюджеттің кірісіне қарай, мелекеттің кәсіпкерлікпен айналасуының және әлеуметтік-кепілдік қызметінің мүмкіндігі белгілі болады. Салық мөлшелерін заңды құқы бар мекемелер мен жеке адамдардың кәсіпкерлік белсенділігі, төлем қабілеті бар сұраным көлемі реттеледі [3].
Зерттеудің мақсаты. Қазақстан Республикасының Үкіметі 1995 жылдың басында салық реформасының ұзақ мерзімді тұжырымдамасың қабылдап, онда еліміздің салық жүйесі мен салық заңнамасын бірте-бірте халықаралық салық салу қағидаларына сәйкестендіру көзделді. Осыған байланысты "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 1995 жылғы сәуірдің 24-інде Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар жарлыты шықты. Енді бүрынғы 42 салықтар мен алымдар едәуір қысқартылып, олардың саны небәрі 11 болып қалды.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы сәуірдің 24-індеті заң күші бар жарлығы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы шілденің 16-сындағы № 440-1 заңына сәйкес заң мәртебесін алды. Осы уақыт аралықтарында Президент жарлықтарымен және Қазақстан Республикасыиың заңдарымен бұл заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.
Салықтардың, оларды төлеушілердің, салықтарды алу әдістерінің, салық жеңілдіктерінің жиынтығының болатындығынан салық жүйелерінің әжептәуір күрделі үлгілері болуы мүмкін.
Нарықтық экономика – бұл ең алдымен еркiн iскерлiк экономикасы және Кәсіпкерлік тiң оның барлық салаларында жұмыс iстеуi. Нарықтық қатынастарға көшу түрғындарды Кәсіпкерлік ке кеңiнен тарту арқылы ғана мүмкiн болады.
Кәсіпкерлік – бiр жақты анықтауға бағынбайтын, барынша ауқымды және сан қырлы ұғым. Ағылшын тiлiнен тiкелей аударғанда Кәсіпкерлік  business сөзi iс, шаруа, коммерциялық қызмет, сондай-ақ тиiсiнше Кәсіпкерлік мен business men сөзi iскер адам, iскер деген ұғымдарды бiлдiредi.
Американдық экономист Й.Шумпетер Кәсіпкерлік тi өндiрiстiң төртiншi факторы ретiнде қарастырады, ол бұл жерде iскерлiк қасиеттердi, оған қатысушылардың белсендiлiгiн өндiрiстiң қозғаушы күшi ретiнде, әлгi негiзгi үш фактордың iс –қимылын күшейтушi фактор ретiнде түсiнедi.
Осыдан көрiп отырғанымыздай, Кәсіпкерлік  терминiнiң iшкi мазмұны сан қырлы. Мiне, осындай ауқымды ұғымға экономикалық ғылым қысқаша анықтамамен шектеле алмайды, керiсiнше, оның экономикалық категория ретiнде негiзiн қалайтын қасиеттерi мен белгiлерiн жан-жақты қарастыруға тырысады.
Ең алдымен Кәсіпкерлік тi пайда табу немесе басқадай әдiспен олжалы болуымен байланысты қызмет ретiнде анықтайды. Мұның өзi Кәсіпкерлік тiң ең басты белгiсi және оның негiзгi мақсаты болып табылады. Мұнсыз iскерлiктiң өзiнiң өмiр сүруiн көз алдымызға елестету қиын.
Кәсіпкерлік мендердiң экономикалық қарым-қатынасòàðы бiр-бiрiìåí тығыз араласып кеткен өркениеттi рынок жағдайына жекелеген iскер тек қана өзiнiң жеке пайдасын, оның үстiне Кәсіпкерлік ке қатысушы басқалардың есебiнен пайда табуды ойламайды. Ол өзiнiң қызметiн тек өзiне ғана пайдалы қылмай, сонымен қатар ортақ iске қатысушы басқа да Кәсіпкерлік мендердiң пайдалы болуын көздеп ұйымдастыруы керек. Бұл түрғыдан алғанда пайда, деген сөздi зара пайда деген терминмен алмастырған дұрыс. Сондықтан болар дамыған елдерде Кәсіпкерлік жеке адамдардың, кәсiпорындардың немесе ұйымдардың бiрлесе отырып, табиғат байлығын игеру, өндiру, тауарларды сатып алу және сату немесе басқа тауарларға қызмет көрсету арқылы айырбастау, ақшаға қызмет қызмет көрсету сияқты жұмыстар атқару арқылы мүдделi адамдар мен ұйымдардың өзара пайда табуына бастайтын қызмет ретiнде қарастырылады. Сонымен, Кәсіпкерлік басқа жақтың шығынға және алдауға түсiп қалу есебiнен тек қана бiр жақтың пайда табуына жол бермейтiн адал қызмет ретiнде көрiнетiнiн байқаймыз.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. «Қазақстан Республикасының» Конституциясы. Алматы. 1995ж.
2. Қазақстан Республикасының “Салық Кодексi” (01.01.2006ж.).
3. Қазақстан экономикасын реттеу стратегиясы: ХХI ғасырға көзқарас. Алматы. 2002ж.
4. Абдуллина Н. Финансовое регулирование в РК. — Алматы, 1994.c.12
5. Адырбеков И.А. Стратегия развития предпринимательства: теория и практика становления рыночной экономики Казахстана. — Алматы. Казахстан, 1994.с.23
6. Адасбаев Б. Анализ развития малого предпринимательства в Республике Казахстан за 1992-1997 годы.//Аль-Пари, ғ 3, 1997.с.8
7. Аймаков Б. Налоговая система в условиях рыночных отношений.//Финансы Казахстана, ғ 8, 1996.с.5
8. Балапанов Е. О налогообложении юридических лиц.//Финансы Казахстана, ғ 2, 1997.с.6
9. Мадиярова Д.М. Сыртқы экономикалық саясат және экономикалық қауiпсiздiк. Алматы. 2003ж.
10. Мамыров Н. Халықаралық экономикалық қатынастар. Алматы. 2001.
11. Мадешев Б. Нарықтық экономикаға кiрiспе.- Алматы, 2004
12. Родостовец В.К Кәсіпорындағы буғалтерлік есеп. Алматы, 2005ж
13. Сахариев С.С. Әлем экономикасы. Алматы, 2004
14. Салық Кодексі; Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы .- Алматы, 2006
15. Назарбаев Н. Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы.- Алматы
16. Интыкбаев С, Малый и средний Кәсіпкерлік и налоги/ С. Интыкбаев// Каржы-Каражат.-1999ғ 10-11.с.86-87.
17. Искалиев К. Малому Кәсіпкерлік у- государственную поддержку/ К. Искалиев// Правительственный вестник.-1999.ғ7 с. 30-42.
18. Имашев Б. Развитие среднего и малого Кәсіпкерлік а – основа развития государства/ Б. Имашев // Фемида.-1999.-ғ2.-с.5-14.
19. Имашев Б./Становление малого предпринимательства в Казахстане/ Б. Имашев// Транзитная экономика.-1999.-ғ4.- с.5-14.
20. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. — Алматы, «К.аржы-караасатң, 1997, с. 389.
        
        МАЗМҰНЫ
КIРIСПЕ
1 тарау. Кәсіпкерлік қызметтің дамуының экономикалық мазмұны
1.1. Кәсіпкерлік ... мәнi және ... ... ... ... мен ... ... Қазақстан Республикасында iскерлiктi ұйымдастырудың
ұйымдық формалары.
2 тарау Кәсіпкерлік қызметке салық салу ерекшеліктері
2.1. Кәсіпкерлік қызметке арналған арнаулы салық режимі
2.2 ... ... ... салықты есептеу әдісі
2.3 Кәсіпкерлік қызметке салынатын салықтардың салық кезеңі
3 тарау . ... ... ... мен дамытуды жетілдіру және
тиімділігін бағалау жолдары
3.1. Кәсіпкерлік қызметтi ... мен ... ... ... ... ... ... бағалау жолдары
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Салық - өркениет үшін төленетін төлем. Оның қандай түрінен болмасын
жалтаруға жол ... - ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Салық Кодексі 2001 ... ... Заң күші бар ... ... ... ... да міндетті төлемдер туралы» Жарлығы барлық
салық ... ... ... ... жалтарғаның халықтан жалтарғаның болып шығатынын да түсіну
қиын ... ... база ... ... ... ... әзірлік
проблемасы жетіп артылады. Бұл салада өзге де проблемалар жеткілікті.
Қазіргі қолданып ... ... ... ... ықпал ететін заң күшіне әлі
де толық ие ... ... ... ... ... ... жасау
саласындағы жұмыс әлі күнге дейін аяқталған жоқ.
Бұдан кейінгі тұрған мәселе қатаң бақылау орнату. ... ... ... күш ... ... ... қайта осы заманға нарықтық
құралдардың - валюталық қаржылар мен ... ... ... бақылау орнату болуы тиіс.
Салықтар нарықтық экономиканы реттеудің ең тиімді ... ... ... ... ... ... бюджеттің кірісіне қарай,
мелекеттің кәсіпкерлікпен айналасуының және ... ... ... ... ... ... ... құқы бар мекемелер мен
жеке адамдардың кәсіпкерлік белсенділігі, төлем қабілеті бар ... ... ... ... ... ... Үкіметі 1995 жылдың
басында салық реформасының ұзақ мерзімді тұжырымдамасың қабылдап, онда
еліміздің салық ... мен ... ... ... ... салық
салу қағидаларына сәйкестендіру көзделді. ... ... ... ... ... ... да міндетті төлемдер туралы" 1995 жылғы сәуірдің
24-інде Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар ... ... ... 42 салықтар мен алымдар едәуір қысқартылып, олардың саны
небәрі 11 болып ... ... ... 1995 ... ... 24-індеті
заң күші бар жарлығы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы шілденің 16-
сындағы № 440-1 ... ... заң ... алды. Осы уақыт аралықтарында
Президент жарлықтарымен және Қазақстан Республикасыиың заңдарымен бұл заңға
өзгертулер мен ... ... ... ... салықтарды алу әдістерінің, салық
жеңілдіктерінің жиынтығының болатындығынан салық ... ... ... ... ... экономика – бұл ең алдымен еркiн iскерлiк ... ... тiң оның ... ... ... ... Нарықтық қатынастарға
көшу түрғындарды Кәсіпкерлік ке кеңiнен тарту арқылы ғана мүмкiн болады.
Кәсіпкерлік – бiр жақты анықтауға бағынбайтын, ... ... ... қырлы ұғым. Ағылшын тiлiнен тiкелей аударғанда (Кәсіпкерлік (
(business( сөзi iс, ... ... ... ... тиiсiнше
(Кәсіпкерлік мен( (business men( сөзi iскер адам, ... ... ... ... ... ... тi ... төртiншi
факторы ретiнде қарастырады, ол бұл жерде iскерлiк ... ... ... өндiрiстiң қозғаушы күшi ретiнде, әлгi
негiзгi үш фактордың iс ... ... ... ... ... ... ... (Кәсіпкерлік ( терминiнiң iшкi мазмұны
сан қырлы. Мiне, осындай ауқымды ... ... ... ... ... ... керiсiнше, оның экономикалық категория
ретiнде негiзiн қалайтын қасиеттерi мен белгiлерiн ... ... ... Кәсіпкерлік тi пайда табу немесе басқадай әдiспен олжалы
болуымен байланысты қызмет ... ... ... өзi ... ... ... ... және оның негiзгi мақсаты болып табылады. ... ... өмiр ... көз алдымызға елестету қиын.
Кәсіпкерлік мендердiң экономикалық қарым-қатынасòàðы бiр-бiрiìåí тығыз
араласып кеткен өркениеттi рынок жағдайына ... ... тек қана ... ... оның үстiне Кәсіпкерлік ке қатысушы ... ... ... ... Ол ... ... тек өзiне ғана пайдалы қылмай,
сонымен қатар ортақ iске қатысушы басқа да ... ... ... ... ... ... Бұл ... алғанда (пайда(, деген
сөздi (зара пайда( деген ... ... ... Сондықтан болар
дамыған елдерде Кәсіпкерлік жеке адамдардың, кәсiпорындардың ... ... ... ... ... ... өндiру, тауарларды
сатып алу және сату ... ... ... қызмет көрсету арқылы
айырбастау, ақшаға қызмет қызмет көрсету сияқты жұмыстар ... ... ... мен ... өзара пайда табуына бастайтын қызмет
ретiнде қарастырылады. Сонымен, Кәсіпкерлік ... ... ... және
алдауға түсiп қалу есебiнен тек қана бiр жақтың пайда ... ... адал ... ... көрiнетiнiн байқаймыз.
1 тарау Кәсіпкерлік қызметтің дамуының экономикалық мазмұны
1.1. Кәсіпкерлік ұғымы, мәнi және экономикалық мазмұны
Кәсіпкерлік экономикалық ... ... ... ... жылдамдығымен және инисативалылығымен ерекшеленедi. Кәсіпкерлік мен
үнемi жаңа ... ... ... ... ... сондай-ақ
тұтынушыларды, материалдарды, құрал-жабдықтарды, транспортты, ғимараттарды,
ақпараттарды, байланысты және тағы басқаларын iздестiру үстiнде ... Смит ... ... ... жеке ... иесi - ... оның қым-қиғаш қызметi мен коммерцияық идеяларын iс жүзiнде асыру
жолындағы тәуекелi үшiн қоғамның ... ... деп ... ... iрi ... Макс ... ... тi ақыл -ойдың дәнiн себушi
ретiнде бағалаған. Жоғарыда ... ... ... ... ... ... факторы, оның дамуының негiзгi қозғаушысы еп санаған.
Белгiлi ... ... Джон ... Кейнс iскердiң бойында болуы тиiс
төмендегiдей негiзгi қасиеттердiң астын сызып айтқан: ... бiлу, ... бiлу, ... бiлу, ... ... тәуелсiздiк, алдағы күнге
сенiммен қарау, iлкiмшiл болу, ... ... ... ... ... болуы [1].
Нағыз Кәсіпкерлік меннiң бойынан табылатын осы қасиеттер тiзбесi
сырттан қарап түрған бақылаушының бойында ... ... ... ... ойынша iскерлiкте тек қана ешқандай бiлiмi, тәжiрибесi, ... жоқ, шала ... ... жолы болады. Шынында да, қазiргi
хаос билеген, ... ... ... кезеңiнде, тауарлық
игiлiктерге қол жеткiзудiң тәртiбi жасалмаған жағдайда, iскерлiк ... ... ... ... етек ... жол ашып түрғанда мафиялық
құрылымдар табысқа жетуi мүмкiн. Алайда бұл ... ... мен ... ... өркениеттi рыногi қалыптасқан кезде
бәсекелестiк пайда болады, тиiстi заңдық қағидаттар қабылданады. Сол ... ... орта ... ... ... ... Ал жоғары кәсiби шеберлiлiк жарамсыз ... ... ... ... ... ... – бұл ... инициативалық, өз мүлкiнiң
жауапкершiлiгi аясында жүзеге асатын, жекелеген адамзаттардың ... ... ... ... басқалай түрiнде экономикалық ... ... кез ... қызметi.
Сонымен қысқаша айтқанда Кәсіпкерлік - нарықтық экономика жағдайында
адамның пайда табуына, пайда ... ... ... қызметi.
1.2. Кәсіпкерлік түрлерi мен олардың ерекшелiктерi
Бiздiң Республикамыздың ... ... ... ... ... ... ретiнде санайы. Кәсіпкерлік нарықтық қатынас
жағдайында ... ... ... ... өнiм тарату, қаржылық
қамтамасыз ету, қамсыздандыру, қызмет көрсету, ... ... және ... ... ... және ... байланысты қызметтiң басқа
да түрлерiн ... көп ... ... [11-18].
Қызметтiң мәнiне байланысты Кәсіпкерлік өндiрiстiк, саудалық,
қаржылық, делдалдық, және ... ... ... Ендi ... ... ... Кәсіпкерлік . Өндiрiстiк Кәсіпкерлік ке ... ... және ... өндiрiс құрайтын iскерлiк
қызметтiң түрi жатады. Бұл -iскерлiктiң ... ... ... ең
қажеттi, өте салмақты, күрделi, сондықтан да бiршама ауыр түрi. ... ... ... мысалы, коммерциялық Кәсіпкерлік тiң
материалдық негiзi болмас едi.
Өндiрiстiк ... бұл ... ... ... және ... ... шығару. Өндiрiстiк Кәсіпкерлік бұл тұтынушыларға
өткiзiлетiн өнiм, ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру және iске асырумен айналысатын
iскер. Кейбiр iскерлер өнiм өндiрумен және дайындаумен өздерi ... бұл ... ... ... ... ... ... өндiрiстiк
iскерлер өз Кәсіпкерлік iне отбасы мүшелерiн, туған-туыстарын (мысалы,
шаруа қожалықтарында) тартады, сондай-ақ жалдамалы ... ... ... тiң ... схемасы төменде берiлiп отыр
(схема 1).
Өндiрiстiк Кәсіпкерлік тiң ... ... Др Рс ... ... ... ... ... айналым қоры; | РС- жалдамалы жұмысшылар; ... ... ... ... ... |Др- ... ... |
|арналған ... |дың ... ... ... ... негiзгi қоры; |Т- тауар, ... ... өн- ... ... қорды алуға немесе |дiрiс өнiмi; ... ... ... ақша; |Дт- тауарды сатудан түскен |
| ... ... ... тi ... ... үшiн ... бiрқатар
факторларын сатып алуы керек. Бiрiншiден, материалдар, энергия, жартылай
фабрикаттар және басқа өндiрiстiң дайын ... яғни ... қор ... ... Бұл үшiн ... мен ақша (Дм) төлеуi тиiс. ... ... ... (ОС) ... ... ... ғимаратсыз,
құрал жабдықсыз және тағы басқаларсыз өмiр сүре ... Егер ... ... жоқ ... онда ... ... немесе жалға алуға тура
келедi. Бұл үшiн де ақша (До) керек. Өз меншiгiндегi негiзгi қор ұзақ ... ... ... ... Кәсіпкерлік меннiң шығыны белгiлi –бiр
өндiрiлген өнiмнiң көлемiне аммортизациялық аударым көлемiмен анықталады.
Үшiншiден ... мен ... ... үшiн ... жалдауы (РС)
қажет, олардың еңбек ақысы (ДР) да ... тиiс. Осы ... ... өз ... де ... ... ... Өйткенi, iскерлiк қызметке
кететiн кез-келген шығын өнiмнiң өзiндiк құнына кiредi [4-8].
Онан әрi ақпарат алуға, ... ... мен ... ... және ... ... ... жөндеуге, пайдалануға және
басқаларына шығын шығару ... ... ... ... ... өнiм (Т)
алып, оны өткiзгеннен кейiн нәтижесiнде Кәсіпкерлік меннiң ақшалай қаржы
(Дт) табуы мен аяқталады. ... ... ... мәнi өндiрiс өзiн
–өзi ақтап, Кәсіпкерлік менге белгiлi –бiр пайда әкелуiнде ... ... бұл ... Дт- Дм, ... қосымша шығындар мен ... ... ... ... (Пп) көлемiндей болуы керек, басқа ... ... ... жояды.
Қол өнер және жеке өндiрiстiк iскерлiк кәiспорынды тиiстi ... ... де ... ... Алайда, орта және iрi өндiрiстiк
Кәсіпкерлік те iстiң бұл формалды ... ... өту ... ... ... - ... түсе ... және қымбат өндiрiс
факторын қажет ететiн өте күрделi және ауыр iс. ... ... ... ... Қазақстанда өндiрiсiтiк iскерлiк өсуiне қол байлау болып
отыр. Бұған қоса ... ... ... ... ... төмен
бiлiктiлiгi, өндiрiстiк қызметтiң әлi де беделге ие болмауы, жеңiл пайда
табу ... ... ... тiң бұл ... iскерлердi көбiрек
тартуға кедергi келтiруде. Сонымен қатар, өндiрiстiк iскерлiк кез-келген
мемлекет экономикасының және жалпы Кәсіпкерлік тiң ... ... ... да егре сол ... арзан табысты ойламай, болашағы мол түрақты
Кәсіпкерлік ке ұмтылатын болсақ, онда дәл өндiрiстiк ... ... ... ... . ... немесе саудалық Кәсіпкерлік -
бұл тауарларды сату мен сатып алуға байланысты iскерлiк. Коммерция өзiнiң
бастапқы мағынасында сауда ... ... ал ... ... ... ... ақша ... айналысатын саудалық iскер,
Кәсіпкерлік мен. Коммерциялық Кәсіпкерлік ... ... ... ... ... тауарды ақшаға өткiзу немесе басқа
тауарларға айырбастау керек. Дәл осы саудалық ... ... ... ... ... да бiр ... өнiмнiң түрiн өндiрудi көбейтуге
немесе керiсiнше шектеуге әсер ... ... ... ... ... ... аз ... байланысты өндiрiстiк бинеске
ақарағанда әлде қайда қарапайым. Жалпы алғанда, ол ... ... ... ... ... ... ... белгiлер:
Т- тауар;
Дф- тауар иесiне берiлген ақша;
Дт- коммерциялық iскерден (коммерсанттан) ... ... үшiн ... ... ... ... формуласы: сату кезiнде (тауар-ақша( және
сатып алу кезiнде- (ақша-тауар(. Коммерциялық Кәсіпкерлік те сату ... ... ... (тауар-тауар( (тауар үшiн-басқа тауар немесе
қызмет) формласы бойынша тауар айырбастау, бартер жүзеге асырылады [2].
Коммерциялық ... ... ... бағасының айырмасы болып
табылады. ... ... ... түрлерiн өндiретiн жерлерде сол өнiмнiң
бағасы басқа ауданарға қарағанда әлде ... ... ... ... осы жағдайды пайдаланады. Келесi жағдайда (яғни, ... ... iрi ... ... ... және бөлшек сауда арасындағы
айырмашылықты айтуға болады. мұндай жағдайды белгiлi –бiр ... ... ... ... ... ... әлде қайда төмен. Бағаның бұл
айырмашылығында тауарды арзанырақ бағаға сатып алып ... одан әлде ... ... ... ... (саудалық Кәсіпкерлік мен) әлбетте
пайдалана бiледi.
Былай қарағанда қарапайым көрiнетiн коммерциялық Кәсіпкерлік ... ... ... ... шын ... iлде қайа күрделi.
Сұранысқа ие тауарды тауып, оны сатып алу, оны сақтау, тасмалдау,
сауда кәсiпорнына ... сату ... ... ... ... ... күш-жiгерi мен шығынының толық емес
тiзiмi осындай. ... ... егер сол ... ... өзiнiң және
жалдаған жұмысшыларының еңбек ақысына кететiн, сауда орындарын және ... ... алу ... ... ... ... ... баптауға, сатып
алушыларға саудадан кейiн көрсетiлетiн ... ... ... ... ... ... сауда операцияларының құжаттық дайындалуына
кететiн шығындарды, сондай -ақ салықты қоссаңыз, онда коммерсанттың ... ... ... iнiң ... ... ... әлде ... болып шыға келедi.
Жалпы, коммерцияда өндiрiстiк iскерлiктегiдей де Кәсіпкерлік тiң ... ... ... Саудалық Кәсіпкерлік ке әлде қайда жақын түрған
қаржылық ... ... ... Өйткенi, оның негiзiнде сатып алу-сату
жатады. Бiрақ, мұнда ақша, валюта, бағалы қағаздар ... ... ... түседi [11].
Өндiрiстiк, коммерциялық және iскерлiк қызметтiң басқа түрлерiн жүзеге
асыру ақшалық (қаржылық) көзердi керек етедi. Шикiзат пен ... алу, ... ... алу, ... ... еңбек ақысын
төлеу және басқа iскерлiк жұмыстар ақша көздерiн түрақты ... ... ... әлде бiр ... мен өз iсiн ... үшiн ... ақша көздерiн иеленген деп ойлаймыз.
Алайда, тәжiрибе көрсетiп отырғандай, белгiлi –бiр Кәсіпкерлік
-операцияның басталуынан оның ... ... ... ... ... ... сондықотан да операция аяқталғаннан ... ... ... ... ... қолда бар қаржы ресурстары жетiспеуi мүмкiн, осыған
қарай ол заемдық ... ... ... Дәл осындай жағдай, iскер
өз қолында отандық валютадағы жеткiлiктi мөлшерден қаржы көздерiн ... да, ... ... пен материалдарға есеп айырысу үшiн шетелдiк
валютаны сатып алғанда да ұшырасады. Одан әрi ... мен ... ... табу үшiн өзiнiң қолындағы бос жатқан ақшаны ... алу ... ... ... ... ... да ... қағаздарды сатып алады. Мiне,
осындай, сондай-ақ көптеген басқа жағдайларда ақша көздерiнiң рыногы пайда
болады. Онда ақша, заем сату және ... алу, ... ... ... ... өз Кәсіпкерлік iн жүргiзетiн және қарыжылық Кәсіпкерлік
операциясын жүргiзу есебiнен пайда табатын ... ... ... iстейдi
[8].
Қаржылық iскерлiктiң негiзгi мазмұны мен принцитi схемасы мынадай:
Кәсіпкерлік мен (схема-4) ақша көздерiн (ақша, шетелдiк валюта, ... оның ... ... ... (Дф) сатып алады. Содан соң сатып
алынған ақша көздерi сатып алушыларға Дф-дан асып түсетiн ... ... мен Дф ... арасындағы айырмашылық қаржылық Кәсіпкерлік меннiң тапқан
пайдасы болып ... ... тiң ... схемасы
Дс
Дс
Дф ... ... ... ... ақша ... ... алғаны үшiн Кәсіпкерлік меннiң төлеген ақысы;
Дт- Кәсіпкерлік мен-қаржыгерден ақша көздерiн алғаны үшiн сатып
алушының ... ... мен ... ... ... ... барысында салымның
кейiннен қайтарылуын қамтамасыз ете отырып, депозиттiк пайыз түрiнде салым
салушыларға ... ... ... үшiн ... ақшалай салымын (Дс)
пайдаланады. Бұдан соң ақшалар несие түрiнде депозиттен жоғары ... үшiн ... (Дт) және ... (Дф) несиенiң арасындағы айырмашылық
қаржылық iскер –несие берушiнiң тапқан ... ... ... ... бұл ... қаржылық iскерлiктiң барынша жалпы ортақ ... ... ... мұның барылығы өте күрделi. Қаржы көздерiн
операциялай бiлу- қаржылық шаруашылық және заң ... ... ... ... ... өте жауапты және iлкiлiмдiлiктi iс.
Қаржылық iскерлiк Қазақстанда қалыптасу және бастапқы даму ... ... Тiптi ... өзiнде коммерциялық банктер өз жұмыстарын
дұрыс ұйымдастыра ... ... ... ... соған қарамастан,
мемлекет иелiгiнен алу және жекешелендiру, кәсiпорындарды акционерлендiру,
жеке Кәсіпкерлік тiң ... ... мен ... және осы ... ... басқа бағалы қағаздарды (мысалы, купондар) сатып
алу-сату операцияларының кең етек жаюы, ... ... ... ... ... ... жүргiзiлуi қаржылық Кәсіпкерлік тi дамыту
үшiн нақты негiз бола алады.
Делдалдық ... . ... ... ... ... коммерциялық (саудалық) және қаржылық түрлерi iскерлiктiң
тағы бiр түрi делдалдық ... тi ... ... Бұл Кәсіпкерлік
өндiрiстiк, сауда-коммерциялық, қаржы-несиелiк сияқты әр түрлi ... ... Оның ... ... ... ... тiң
материалдық-заттай элементi болмайды.
Делдал өзi өнiм өндiрмейдi, тауар, валюта ... ... ... ... ... ... ... Оның ролi мен мiндетi- ... ... және бiтiм ... ... болу. Бұл жерде
Кәсіпкерлік тiң дәнiн себушi-елдал әкелетiн ақпарат ... ... ... ... екiншi жағынан өндiрушi тауар
сатушының жағында түратын делдал оларды ... ... ... ... ... да делдалдық Кәсіпкерлік тiң принциптi схемасы
байланыстардың саны және мәнi ... аса ... емес ... ... тiң принциптi схемасы
И
Дф ... ... ... ... - ақпарат;
Дф- ақпарат үшiн ақы;
Дт – делдалдық үшiн ақы.
Делдал-Кәсіпкерлік меннiң мақсаты – тауар мен ... ... және ... ... ... ... жеткiзулi және тағы басқа),
сондай-ақ оларға деген сұраныстың деңгейi ... ... алу. ... да
ақпарат делдалдық Кәсіпкерлік тiң басты ... ... ... ... ... және қызмет көрсетушiден ақпарат алу, ақы төлеу
(Дф) арқылы жүргiзiледi.
Алайда, көбiнесе ... ақы 0-ге тең ... ... ... ... ... өз тауары мен қызметiн өткiзуге ... да ол ... ... ... ... ... өндiрушiнiң ақпаратын (И) алған делдал тауар немесе
қызметтi сату үшiн сатып ... ... ... бiр ... ол сатып
алушы үшiн тиiмдi сатып алу шарттары мен аталмыш тауарға ... ... ... ... алуға ұмтылады. Мұндай ақпарат бергенi ... ... ... ақша (Дф) ... мүмкiн оның (Дф) маңызы да 0-ге
теңелуi мүмкiн. Өйткенi, егер ... ... ... бiр ... ... алуға
мүдделi болса, онда ол бұл ақпаратты делдалға ... бере ... ... алушының ақпаратын алғаннан кейiн сатып алушының ниетi
және сатып алудың шарты туралы сатушыға хабарлайды. Мiне, ... ... ...... ... үшiн екi жақ та (сатушы және сатып алушы)
жеткiлiктi дәрежеде ... ... ... сауда - саттық жасалса, онда делдал сатушыдан да, сатып алушыдан
да ақы (Дт) ... ... бар. ... ... немесе бұдан шамалы аздау ақыны
делдал сауда –саттық болмай қалған жағдайдың ... де, екi ... ... үшiн ... да, сатып алушыдан да талап етуiне болады. Әрине,
сатушы мен сатып алушы да ... үшiн ... ақы (Дт) ... ... ... үшiн ... ақы мен сонымен бiрге сатып алушыға ақпарат
үшiн ... ... (Дф) ... болуы керек. Мiне, осы айырмашылық
делдалдың iскерлiк табысын құрайды.
Бұдан басқа, егер ... ... алу- сату ... ... алу
сияқты жағдайдазаңды түрғыдан құжаттандырылуы қажет болса, онда делдал осы
жұмыстармен ... ... да ол осы ... ... ... алушыдан немесе сатушыдан, мүмкiн жағдайда келiсiм бойынша ... ... ... ... ... қарағанда, делдалдық iскерлiк Кәсіпкерлік те басы артық буын
сияқты көрiнедi. Дей ... мен, ... ... және кең
ассортимент жағадйында Кәсіпкерлік ... ... ... ... Олар ... ... ... процестерiн жеңiлдетумен қатар
жалпы экономикалық айналым процесiн жеделдете түседi [25].
Кәсіпкерлік мен –делдалдар (оларды әдетте ... ... ... ... деп те ... өз қызметтерiн тек қана материалдық
игiлiктердiң айналым саласында ғана емес, ... ... да ... ... ... олар тек қана сатушы мен сатып алушыны
табыстырмайды, ... ... ... мен ... жалға
жұмысшылар iздеушiлер мен қызметкерлердiң арасында дәнекерлiк жұмыстар
жүргiзедi.
Кәсіпкерлік мен- ... ... ... ... ... ... ... ол бағалы игiлiктермен, яғни тауармен, ақшамен,
валютамен емес, тек қана адамдармен ... ... ... бұл ... ... наны оңай ... деген сөз емес. Себебi делдалдықпен өте
жоғары дәрежеде ... (тез тiл ... ... ... де
жатырқамайтын адам) болуы шарт. Ол белглi бiр ақпаратты дер кезiнде ... ... да бола бiлу ... Мiне, осы ... ғана ол ... таба ... Әтпесе, iскерлiк те басты рөлдерде ... ... ... ... алушылар және тұтынушылар екенiн ол жақсы
бiледi [26].
Егер делдалдықты ... ... ... бiр түрi ... онда бұл ... ... делдалдықты қызмет көрсету жөнiндегi
Кәсіпкерлік мендердiң тобына жатқызуға болады.
Сақтандыру Кәсіпкерлік i. Cақтандыру экономикалық қарным-қатынастың
бiр түрi ретiнде бiздiң ... ... ... орын алды ... ... ... табуға мүмкiндiгi жоқ немесе көмекке зәру адамдарға
жәрдем көрсету ... ... және ... ... ... бiр
қаржы қорын құру үшiн кәсiпорындар мен азаматтардың ... ... бiр ... ... ... алу арқылы мемлекет жүзеге ... ... ... i – ... ең ... ... ... сақтандыру, өз өмiрi мен денсаулығын ... ... ... ... ... Нарықтық қатынастарға көшу
жағдайында қызмет көрсетудiң ... түрi – ... ... ... сату
және сатып алуды жүзеге асыратын сақтандыру нарығы пайда болады. мiне, ... ... ... ... ... орны ... ... тiң бұл түрiнiң принциптi схемасы қарапайым (5-схема).
Сақтандыру Кәсіпкерлік iнiң принциптi схемасы
Дт
У
Дк
5- схема
Шартты белгiлер:
Дт – ... ... ... ақы;
У - сақтандыру қызметтерi;
Дк – сақтандырушы шеккен ... ... ... ... ... ... ретiнде жұмыс iстейтiн Кәсіпкерлік мен жеке
өзi немесе сақтандыру агентi – ... ... ... деген сатып алушы
сақтандырушыға осындай қызметтi пайдалануды ұсынады. Бұл ... ... бар ... ... ... ақы ... ... (Дт) сатылады.
Бұл үшiн сақтандырушы сақтандыру ... ... ... оның өзi ... ... сақтанушы өнiмiн, денсаулығын, мүмкiн жоғалтқанда, сауда-
саттық болмай, несие қайтарылмаған жағайда сақтандырушыдан ... ... ... беретiн сақтандыру куәлiгiн бередi. Кәсіпкерлік тiң буырқанған
аумалы –төкпелi ... ... ... түрi ... менге немесе
қарапайым азаматтарға өзiн сенiмдi ... үшiн ... ... тiң ... ... ... ... Кәсіпкерлік iнде
сақтаныру жарнасы (Дт) өтемақы сомасынан (Дк) аспайды, тiптi ... ... ... ... процентiн құрайды. Себебi,
сақтандыру Кәсіпкерлік iнiң барлық есебi ... ... ... ... зiлзаланың, апаттың, ұрықтың, қарыз және ... ... ... ... аз ... ... Сақтандырушылардың көпшiлiгi сондықтан да шеккен зияны үшiн өтемақы
алмайды, олар үшiн өтемақы 0-ге тең (Дк(0) ... ... ... төлеген сома (Дт) ... ... ... ... ... ... ... болады, яғни олар жалпы
түскен сақтандыру жарнасының сомасы мен сақтандыру куәлiгiнде ... зиян ... ... ... ... ... сомасының арасындағы айырмашылықты алады [30].
1.3. Қазақстан Республикасында ... ... ... ... кез келген ойластырған ... ... ... ... ... мағынасында және заңдық негiздегi
жасалуы жағдайында ... ... ... ... ... ... нақты ұйымдастыруды қажет етедi. Заңмен
бекiтiлген iскерлiк қызметтi ... ... ... ... ... ... деп аталады.
Кәсіпкерлік тi ұйымдастырудың ең ... ... ... ... Бұл ... ... мен жеке тұлға ретiнде кәсiпорынның,
фирманың мәртебесiн иеленбей-ақ, ... ... ... ... ... егер бұл ... бiр рет қана ... кездейсоқ
жүргiзiлмей, жүйелi түрде жүргiзiлетiн болса, онда ... ... ... ... Әрбiр азаматтың, мысалы, өзiнiң үй iргесiндегi
учаскесiнде көкөнiс пен гүл ... оны ... құқы бар. ... ... ... жеке ... белгiленген минимумнан асатын пайда ... осы ... ... ... тиiс ... жағдайларда белглi бiр жеке тұлға Кәсіпкерлік пен айналысуы
үшiн iскерлiктiң бiрнеше түрiмен айналысуға ... ... ... лицензия
алу қажеттiлiгi қарастырылған. Мысалы, ... ... бiлiм ... көрсету, ал кейде тiптi ... ... бiр ... ... ... немесе ау салатын балықшыларға да әлгiндей лицензия
алуы қажет.
Егер жеке iскерлiк ... ... бiр ... жүйелi жүргiзiлетiн
болса, онда белгiлi бiр мерзiм мен қызмет көлемiне берiлетiн ақылы патент
алу қажеттiлiгi туады.
Жеке ... ... өз ... өзi ... ... және өз ... үшiн өзi жауап берiп, бастаған iсiн кез –келген уақытта тоқтата
алады.
Жеке iскерлiк қызметтiң тағы бiр түрi жеке ... , ... ... ... ... Кәсіпкерлік тiң мұндай формасындағы мекеме құру
құқы кез келген азаматта бар. Бұл үшiн ол жеке ... ... ... ... ... алуы ... ... жағдайда аталмыш
кәсiпорын тек жалғыз адамнан ғана түрмауы мүмкiн. бұл кәсiпорынның меншiк
иесi ... ... ... ... емес, жалдамалы қызметкерлер
қатарында саналады.
Жеке iскерлiк ... ... ... ... ... Мұндай
жағдайда жеке iскерлiктен топтық, яғни ұжымдық iскерлiкке өту ... ... ... ... ... тар ... қызмет болып
саналады. Кәсіпкерлік тiң аламат әлемiнде жалғыз басты iскер өте ... ... ... Оның ... мардымсыз және ол ... ... ... қорғалмайды. сондықтан да Кәсіпкерлік
мендер өздерiнiң күштерi мен қаржыларын бiрiктiрiп, жалғыз ... ... ... ... жасырмайды. Бұл жағдайда ортақ
фирма немесе басқа да бiртұтас ... құру ... ... ... мүлiкке жекеменшiгi сақталады, тек Кәсіпкерлік мендер
бiртұтас команда құруға ... ... ... Дей, ... кооперативтерде оның құрылтайшылары мен ... ... ... ... ... ... ... Жеке
iскерлiктiң бұл мүмкiндiгi, оның ... ...... ... тi дамытудың барынша маңызды факторы ... ... ... ... ұжымдық Кәсіпкерлік тiң көптеген формалары капиталдың
қосылуымен, ортақ меншiктiң құрылуымен, аталмыш бiрiгудiң барлық мүлкiне
мiндеттеме бойынша ... ... ... ... ... ... мұндай
кәсiпорындарда өндiрiс құрал-жабдықтарына меншiк топтық немесе ұжымдық
мәнге ие болады. бұл жағдайда ұжымдық ... ... ... ... ... ... әрбiр iскердiң меншiгiндегi негiзгi құрал-
жабықтар ақшалай меншiк бөлiгiн белгiлеу түрiнде ... ... ... ... жеке ... ... ... болады. жеке меншiктi осылац
сақтаудың түпкiлiктi нұсқасы- ... ... ... кәсiпорын құру
болып табылады. Мұнда әрбiр қатысушы өзiнiң үлес акциясының ... ... ... ... ... одан әрi ... ... кәсiпорындар және тағы ... ... ... интеграциялық формаларына әкеледi.
Аталмыш жағдайда кәсiпорынның аясында iс жүзiндегi белгiленген
заңдық ... ... ... мен ... әр ... ... мақсатында атқарылатын өнiм өндiру, ... ... ... жұмыс орындау жөнiндегi белгiлi бiр қызметтi жүзеге асыратын
шаруашылық ... ... ... ... ... iстейтiн кәсiпорын ұйымдық-құқықтық
құрлысы, масштабы, қызмет ... ... әр ... ... ... және ... түрғыдан алғанда олар жекелеген топтар ... ... Ол үшiн ... ... олардың қызметiн
айқындайтын шаруашылық жүргiзу заңдылығының ... бiр ... ... ... серiктестiктерi, акционерлiк ... ... ... Кәсіпкерлік тiң ... ... және ... кәсiпорындар.
2 тарау Кәсіпкерлік қызметке салық салу ерекшеліктері
2.1. Кәсіпкерлік қызметке арналған анрнаулы салық режимі
Арнаулы салық режимі - бұл ... ... кей ... жеке ... ... мен ... ... тәртібімен
жүргізілетін бюджетпен есеп айырысудың ерекше түрі.
АСР-і мыналарға жүргізіледі: (қолданушылар)
✓ Кәсіпкерлік қызметке;
✓ Шару ... Ауыл ... ... ... ... тұлғаларға;
✓ Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлеріне [12].
Кіші кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғаларға арналған ... ... ... ... ... ... ... қызметін жүзеге асыратын
жеке тұлға, патент ... ... ... ... жеке ... ... негізінде қызметін жүзеге асыратын жеке кәсіпкер
және заңды тұлға шағын Кәсіпкерлік ... ... ... Кәсіпкерлік субъектілері әлеуметтік салықты және корпорациялық
немесе жеке ... ... ... мен ... ... ... кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғаларға арналған арнаулы ... ... ... ... тәртібі: біржолғы талон, патент,
оңайлатылған декларация негізінде жүзеге асырылады.
2.2 Кәсіпкерлік қызметке салынатын салықты есептеу әдісі
Салықты есептеудің ... ... ... салу ... ... ... жолымен жүргізіледі. ЕСЕПТЕУ=ССО*С.ставкасыына
[11].
Салық салу объектісі болып ҚР-ң аумағында және оның ... ... ... ... барлық түрлерінен тұратын салық кезеңі
ішіндегі ... ... ... ... ... ... мен ... олар бойынша салық есептілігін тапсырудың мынадай тәптіптерінің
біреуін ғана дербес таңдауға құқылы:
1) Жалпыға бірдей белгіленген тәртіп;
2) Біржолғы ... ... ... ... режимі;
3) Патент негізіндегі арнаулы салық режимі;
4) Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі.
Салықтарды есептеу мен ... ... ... ... ... кезде жалпыға бірдей белгіленген тәртіп екі жыл қолданылғаннан
кейін ғана арнаулы салық режиміне қайта ауысуға ... ... мен ... АСР ... ... ... ... өкілдіктері бар заңды тұлғалар;
✓ заңды тұлғалардың еншілес ұйымдарының және тәуелді акционерлік
қоғамдардың;
Арнаулы салық режимі:
1) акцизделетін өнім ... ... ... ... ... ... ... өнімдерін өткізетін;
4) шыны ыдыстарды жинайтын және қабылдайтын;
5) жер қойнауын пайдаланатын
6) мыналарды:
✓ медициналық, дәрігерлік және мал дәрігерлік ... ... ... ... ... жабдықтарды және өрттен ... ... және ... ... ... ... жөндеуді және оларға қызмет
көрсетуді;
... ... ... ... мен ... ... ұқсатуды және көтерме саудада сатуды, сондай-ақ
оларды ... ... ... мен ... ... алкоголь өнімдерін бөлшек саудада сатуды және т.б. лицензияланатын
қызмет түрлеріне
✓ және т б (СК 371б. 4 ... ... ... ... ... жеке – жеке тәртіпке тоқталамыз.
А) Жалпыға бірдей белгіленген тәртіп – ол ... ... ... салықты
есептеу мен төлеу жолдарын айтамыз.
Ә) Біржолғы талон - арнаулы салық ... ... ... ... ... ... ұсталатын жеке табыс салығын ... жеке ... ... бюджетпен есеп айырысу фактісін растайтын құжат.
Біржолғы талон негізінде арнаулы салық режимін ... ... ... жеке ... ... ... ... жинақтағанда тоқсан күннен аспайтын қызмет ара-
тұра сипаттағы кәсіпкерлік қызмет деп ... ... құны ... ... ... о рналасқан жерін,
түрін, қызметті жүзеге асыру жағдайларын, сапасы мен ... ... ... тиімділігіне ықпал ететін басқа да факторларды ескере
отырып, салық органы жүргізген орташа күндік ... ... ... ... ... жергілікті өкілді органдардың шешімімен
белгілінеді.
Жалдамалы еңбекті ... ... ... ... ... сипаттағы
қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар әлеуметтік салық ... ... және жеке ... ... ... ... ... Патент негізіндегі арнаулы салық режимі.
Патент – арнаулы салық режимін қолдану құқығын куәландыратын және салық
сомаларының ... ... ... ... ... ... нысанын
уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
Патент жоғалған немесе бүлінген ... ... ... ... дубликат беріледі. Бүлінген патентті салық органына тапсыруға тиіс.
Патент бланктері қатаң есеп бланктері болып табылады және ақша алынбай
беріледі. Оларды басқа ... ... тиым ... ... ... ... жеке кәсіпкерлер үшін – күнтізбелік
жыл, салық кезеңі болып табылады.
Патент негізіндегі АСР-нің талаптары:
- Жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын;
- Жеке кәсіпкерлік нысанындағы қызметті ... ... Жыл ... 2,0 млн ... ... жеке ... ... жеке кәсіпкерге бір күнтізбелік жыл шегінде кемінде бір ... ... ... кәсіпкер патент алу үшін салық органына қызмет түрін көрсете
отырып, өтініш және Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті
табыс етеді.
Салық органдары өтініш ... және ... ... ... ... және ... әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың
төлегенін растайтын құжаттар көрсеткеннен кейін 1 күн ... ... ... кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік көрсетілмейінше, патент
жарамсыз болады.
Патенттің құнын ... жеке ... ... кірістің 3%
мөлшеріндегі ставканы қолдану жолымен жүзеге асырылады.
Патенттің құнын бюджетке 2-ге бөлім төлейміз. Жарты ... жеке ... ... ... жарты бөлігі мемлекеттік әлеуметтік аударымдар
сомасын алып тастағаннан кейін әлеуметтік салық сомасы болып төленеді [1].
Патенттің күші жойылған мерзімге ... ... ... ... ... енгізілген сомасы қайтарылуға және қайта есептеуге жатпайды.
Нақты табыс патент алған кезде ... ... асып ... ... ... 5 ... күні ... асып кеткен сомасы мәлімдейді және осы
сомадан салық төлейді. Салық төлеушінің өтініші бойынша ... ... ... оған ... ... көрсетілген жаңа патент беріледі.
Нақты табыс патент алған кезде мәлімделген табыстан төмен болған
жағдайда, ... ... ... құы ... төлеушінің өтініші бойынша
салық органы жүргізген хронометраждық зерттеуден кейін қайтарылады.
С) Оңайлатылған декларация негізінде бюджетпен есеп айырысу тәртібі
Оңайлатылған декларация ... ... ... ... ... ... дейін көшу үшін ШБС-рі өз қызметін жүзеге асыратын жері бойынша
салық органына уәкілетті мемлкеттік орган белгілеген нысанда өтініш береді.
Жаңадан ... ... ... - ... Мемл-к тіркелгеннен кейін 10 жұмыс
күнінен кешіктірмей салық органына береді. Жаңадан құрылған жеке кәсіпкер
өз ... ... ... жері ... ... ... күні ... Кәсіпкерлік қызметке салынатын салықтардың салық кезеңі
Кәсіпкерлік қызметке салынатын салықтардың ... ... ... ... ... ... ... салық кезеңі болып –тоқсан
табылады.
Мынадай талаптарға сәйкес келетін шағын Кәсіпкерлік субъектілері:
1) Жеке кәсіпкерлер ... жеке ... өзін қоса ... ... ... орташа тізімдік
саны салық кезеңі ішінде 15 адам болса;
- Салық кезеңі ішінде шекті табысы 4500,0 мың ... ... ... ... ... ... шекті орташа тізімдік саны салық кезеңі ішінде 25 адам
болса;
- Салық кезеңі ішінде шекті табысы 9000,0 мың ... ... ... негізіндегі арнаулы салық режимін қолданады.
Көрсетілген талаптарға сай келмеген жағдайларда немесе арнаулы салық
режимінен өз еркімен шыққан кезде ... ... ... ... кейінге тоқсаннан бастап өтініш негізінде салықты есептеу мен
төлеудің жалпыға бірдей белгіленген тәртібіне көшеді.
Жеке кәсіпкердің ... ... ... бойынша салық салынуға
тиіс:
|Тоқсандық табыс ... ... ... 2000,0 мың ... ... ... ... 3%-ы |
| | ... мың ... ... – 3000,0 |60,0 мың ... + 2000,0 мың ... ... теңгені қоса алғанда ... ... ... 5% |
| | ... мың ... ... |110,0 мың ... + 3000,0 мың теңгеден|
| ... ... ... 7% ... ... ... ... ... ... ұйымдық-құқықтық
нысаны өзгерген кездегі заңды тұлға ретінде оңайлатылған декларация
негізінде арнаулы ... ... ... ... ... ... мен төлеудің жалпыға бірдей ... ... ... негізіндегі арнаулы салық режиміне көшкен кезде
әлеуметтік, ... ... ... жеке ... салығын төлеу және олар
бойынша есептілікті ... ... ... ... ... оңайлатылған декларация негізінде есептеуді шағын Кәсіпкерлік
субъектісі салық салу объектісіне ... ... ... ... ... ... арқылы дербес жүргізеді [1] .
Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ең
төменгі ... ... жеке ... ... 2 ... заңды
тұлғалардың кемінде 2,5 еселенген мөлшеріндей болса, онда жеке ... ... ... ... көрсетіліп кеткен ставкалар бойынша салық
салуға сәйкес ... ... ... ... ... ... қызметкерлердің
орташа тізімдік санын негізге ала отырып, әрбір қызметкер үшін салық
сомасының 1,5%-ы ... ... ... ... қарай түзетілуге тиіс
[11].
Заңды тұлғаның табысына мынадай ставкалар бойынша салық салынуға тиіс:
|Тоқсандық табыс ... ... ... 2000,0 мың теңгеге дейін |Табыс сомасының 4%-ы |
| | ... мың ... ... - 4000,0 ... мың ... + 2000,0 мың ... |
|теңгені қоса алғанда ... ... ... 5% |
| | ... мың теңгеден жоғары - 6500,0 мың|205,0 мың теңге + 4500,0 мың теңгеден|
|теңгені қоса алғанда ... ... ... 7% |
| | ... мың теңгеден жоғары |345,0 мың ... + 6500,0 мың ... ... ... сомасынан 9% |
Оңайтылған декларация тоқсан сайын, есепті ... ... ... ... ... салық органына табыс етіледі. Осы ... ... ... ... жеке ... салығы және әлеуметтік салық-
ҚР міндетті сақтандыру туралы заң актісіне сәйкес Мемлекеттік әлеуметтік
сақтандырудың ... ... ... ... ... ... ... түрінде есепті салық кезеңінен кейінгі айдың 15-нен
кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі. Оңайлатылған декларацияны табыс ... ... ... ... декларация негізінде арнаулы салық
режимін қолдануға өтініш берген жер ... ... ... ... ... айналысатын тұлғаларға арналған оңайлатылған декларация
- 910.00 формада жүргізіледі [9].
3 тарау . Кәсіпкерлік қызметтi қолдау мен дамытуды жетілдіру ... ... ... ... қызметтi қолдау мен дамытуды жетілдіру жолдары
Кәсіпкерлік тi қазiргi кезеңде, мемелкеттiк және қоғамдық қолдауды,
оны дамытудың жолдарын тереңдете, әдiстемелiк ... өте ... ... бiрге экономиканы реформалау соңғы ... жыл бойы ... тап ... олар ... ... көшудiң ол үшiн
пайдаланатын модельдердiң, әдiстерiнiң және құралдарының бiрдей емес ... ... ... ... ... ... ... мiндеттер мыналар
деп санайды:
- негiзгi инфрақұрылымдық: ақша –қаржылық және инвестициялық
механизiмдердi жаңа ... ... ... ... ... көшу;
- экономикалық өзгерiстердiң қарқыны мен құрылымын селқос күштермен
келiсiп алу және ... ... ... ... кешенiн iрiктемелi мемлекеттiк және құрылымдық
–инвестициялық саясат есебiнен сақтау;
- институтциялық ... ... ... ... ... тұрде одан әрi жалғастыру, бәсекелестiктi,
жеке Кәсіпкерлік тi ... ... ... ... өзi Кәсіпкерлік ке мемлекеттiк қолдау көрсету және жаңа тиiмдi
жұмыс орындарын ашу мүмкiндiктерi мен бағыттарын ... ... ... мемлекеттiк шаралар арасында нарықтық инфрақұрылымды
дамыту басты орын алады. ... ... ... ... ... тiң ... экономикада аса маңызды функциялар орындайтынын:
сұраныс пен ... ... ... нарықтық қатынастарды үдетудiң
ерекше механизiмiн қамтамасыз ететiн, жалпы ұлттық өнiмнiң тең жарытысынан
астамын өндiретiнiн, жаңа ... ... 70 ... жуығын ашатынын,
адам ресурстарының жандандырылуына және иновациялық потенциялға елеулi
ықпал жасайтынын ... ... кең ... ... ... қатынастардың
қалыптасуының көптеген ... ... ... ... базасын ұлғайтуға, олардың тиянықтылығының кепiлiдктерiн
қаматамасыз ... ... ... ... ... ... тиiмдi етуге, адам ... мен ... ... ... ... ... федерациясында Кәсіпкерлік тi дамытуға мемлекеттiк қолдау
көрсетудiң арнайы бағдарламасы дайындалған.Және де сол ... ... ... бiздiң елiмiз үшiн ... ... ... ... ... ... қызмет жасауына қолайлы жағдай
жасау, дамытуға қолайлы жүйесiн , ... бұл ... ... ... тi ... қолдау мынадай аса маңызды бағыттары
бөлiп көрсетiлген:
- Кәсіпкерлік тi қолдау және дамыту ... ... ... ... ... ... ке ... көрсетудiң мемлекеттiк саясатын ұйымдық және
ғылыми-әдiстемелiк тұрғыдан қамтамасыз ету;
- кәсiпорындар қызметкерлерiнiң әлеуметтiк қорғалуы мен қауiпсiздiгi;
- Кәсіпкерлік тi дамыту үшiн ... ... пiкiр ... ... Кәсіпкерлік инфрақұрылымын дамыту;
- кадрлар даярлау;
- ақпаратпен қамтамасыз ету;
- кәсiпорындардың өндiрiстiк ... ... ... ... ... ... те жеке ... және басқа инвестициялар үшiн
жеңiлдiктер жүйесiн жасау;
- инвестициялық бағдарламалар ... ... ... ... [15].
Кәсіпкерлік ке қолдау көрсету құрылымы деп бұл жағдайда шығын
Кәсіпкерлік тiң ... ... ... ... ақылы және басқа
негiзе бiлiм, консалтинг, ақпарат, технология , ... ... ... ... ету саласында қызмет көрсететiн және қолданылып
отырған заң ... ... ... ... ... iс-қимыл
жасайтын мемлекеттiк, қоғамдық және коммерциялық құрылымдар ... ... тi ... ... ... негiзгi бағыттарды
ұштастыруы тиiс:
- салық жеңiлдiктерiн беру және қолайлы инвестициялық ... ... ... тiкелей қаржылай қолдау көрсету.
Кәсіпкерлік субъектiлерiнiң инвестициялық ... ... ... көрсету мыналар есебiнен қамтамасыз етiледi:
- Кәсіпкерлік субъектiлерiнiң мемлекеттiк инвестициялық бағдаламаға
қатысуы;
- ... тi ... ... ... мен басқа да
мамандандырылған институттардың бюджеттен тыс көздердi ... ... ... банктер мен басқа да қаржы ... ... беру ... ... ... жоғары инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшiн
Кәсіпкерлік субъектiлерiне үлестi шартпен тiкелей ... ... ... қолдау көрсететiн инфрақұрылымды одан әрi дамыту:
- Кәсіпкерлік субъектiлерiне ... және ... ... ... ... көрсету нысандарын ұлғайтуды;
- несие кооперативтерiнiң өзара сақтандыру жүйесiн дамыту;
- қорлар мен кәсiпкерлер бiрлестiгiнiң инвестицияларды қаржыландыру
көздерiн ... ... ... ... инвесторлар
келiссөздерiн ұйымдастыру, даулы мәселелердi шешу саласындағы
қызметiн жандандыруды көздейдi [11].
Кәсiпкерлерге ... ... ... ... ... ... ... ақпаратқа, құрылатын кәсiпорындарда тiркелген,
маркетингке, аудиторлыққа, материалдық техникалық ... және ... ... ... ... ... ... ынтымақтастыққа, қаржы операцияларын жүзеге асыруға, өндiрiстiк
қуаттарды iздестiруге, ... ... ... ... ақпараттық
талдау орталықтарын ұйымдастыру және т.б.
Ақпараттық қызмет тiзбесi ақпараттық талдау орталықтарын ұйымдастыру
процесiнде ... ... ... ... ... негiзiнде
нақтыланады.
«Қазақстан –2030« статегиясында бiз экономикамызда банктер мен
инвесторларға ашық қуатты жеке ... ... ... ... ... ... барлық секторлары жекешелендiрiлiп
кәсiпкерлердiң құзырында ... ... ... ... ... ке ... ... елеулi
салаларын қамтитын тарамақты жүйесi . ... ... ... орталығында
кәсiпкерлереге сапалы қызмет көрсететiн құрылымдар пайда болады, олардың
толымдылығы қазiргi кезеңде әлi де ала құла және ... ... ... ... тi дамыту тұрғысынан ең жайлы аймақтар
облысқа бағынатын қалалар мен ... ... ... ... элементтерiн қалыптастыруға ... ... ... ... мен ... көмек алатын болады. Бiрiншi аймақтар
үлгiсiнде Кәсіпкерлік ке, ... ... ... ... ... ... инкубаторларға, оқу iскерлiк орталықтарына және
технопарктерге ... ... ... ... ... болады.
Олардың тәжiрибесi барлық мүдделi ұйымдардың игiлiгiне айналады. Сонымен
аумақтық денгейлерде ғана ... ... ... емес ... және ... ... ... қаражаты,
кәсiпкерлердiң өз қаражаты iске ... ... ... ... ... ... салу ... заңдарда тiкелей қолданылатын нормалар ... ... ... ... ... ... мен ... тұрлерiндегi барлық түсiмдердi
тиiстi бюджеттерге жiберу;
- салық органдарының салық салу мәселелерi бойынша түсiнiктеме беру
мiндеттерi заң ... ... ... ... ... ... ... мен
оның сапасын арттыру, нарықтық экономиканың өндiрiстiк потенциялын дамыту
олардың ... ... үшiн ... ... мүмкiндiк бередi. Сондықтан
Кәсіпкерлік тiң құқықтық, ақпараттық – жаранамалық, әдiстемелiк салада
қамтамасыз ... ... ... ... ... көп ... ... негiзiнде өнiмнiң жаңа тұрлерiн дайындауы мен өндiру
жөнiнде нысаналы саясат жүргiзу [9].
Кәсіпкерлік тi дамыту үшiн алдымен ... ... ... ... Ол үшiн ... және ... ақпараттар, маретингтiк
зерттемелер, маретингтiк барлау жұмыстары жүргiзiледi. Кәсіпкерлік тiң
сыртқы ортасын келесi ... ... ... ашуға болады. Олар: саяси
орта, экономикалық орта, құқықтық ... ... ... ... ... ... экологиялық орталар болып табылады.
Сонымен қатар кәсiпкерлердi ... ... ... ... ету ... ... тұрғын хылқтараның психологиясына әсер ете
отырып кәсiпкердiң өнiмiне оңтайлы көз-қараспен қарауды насихаттауы қажет.
Ақпараттық талдау орталықтарының ... ... және ... ... ... және ... кезе ... қызмет саласындағы жұмыс
тәжiрибесi бар ... ... ... ... тi ... қамтамасыз ету жүйесi одан әрi дамыту мақсатында
мына мiндеттердi шешу ... ... ... ... ... үшiн ашық ... ... Кәсіпкерлік бойынша ақпараттың басқару органдарды, Кәсіпкерлік
құрылымдар, ... және ... ... үшiн ашық ... ... ... ақпараттық - талдау орталықтары жүйесiнiң ... ... ... тi ... ... ... жасау кезiнде ... ... ... ... және
бағдараламалық –техникалық құралдарды барынша жүйеге келтiрiп, пайдалану
белгiленген.
Қазiргi кезеңнiң негiзгi мiндетi- жинақталған тәжiрибенi зерделей ... ... ең ... ... дамыта отырып, қолдау
көрсетудiң кешендi жүйесiн жасауға ... бар ... ... ... және оны қалалар мен аудандардағы түпкi тұтынушыларға
жеткiзу. ... ... ... ескере отырып, бұл жұмысқа ең жақсы
дайындалған аймақтарға конкурс негiзiнде ... ... ... содай-ақ
базаық құрылымдар жасау белгiленiп отыр.
Қазiргi кезде бар және өздерiн жақсы ... ... ... ... ... топтарын сапалы жоғары денгейде даярлауға мүмкiндiк
беретiн базалық әдiстер белгiленуде.
Оқыту мемлекеттiк құраларды пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында
мемлееттiк және ... емес оқу ... ... ... ... ... ... сертификатталатын оқу орынының
меншiк нысанын құқықтық мәртебесiн шектеместен өткiзiледi. ... ... ... ... жүйесiн жасауға бюджеттен
қаражат жария ... ... ... ... ... ... ... бiлiм беру рыногындағы бәсекелстiк ынталандырады [7].
Халықтың тұрлi топтары үшiн ... және ... бiлiм беру ... өз
бетiнше бiлiм алу, бұқаралық ақпарат құралдарын, нарықтық экономика мен
Кәсіпкерлік қызмет негiздерi бойынша ... ... ... ... пайдалана отырып, компьютер бағдарламары мен бағдарламаларды,
осы заманғы техника құралдарын тарта ... ... ... ... ... ... оқу құрылымдарының оң тәжiрибесiн оқыту мен тарату шаралары
қолдануда. Көзделген шараларды жүзеге асыру барысында, ... ... ... ... ... үшiн, кадлар даярлау мен қайта
даярлау жолға қойылды.
3.2. Кәсіпкерлік қызмет тиімділігін бағалау жолдары
Нарықта ... ... ... ... ... ... ... шығындарының денгейiн бiлген соң, Кәсіпкерлік мен идеяны iске
асырудан ... ... ... ... ... Эффектi мағынасында бұл
жерде Кәсіпкерлік мен пайдасын түсiну керек.
Пайданы есептеу үшiн ... ... ... бiр ... ... ... жиынтық шығындар мен жиынтық табыс қызмет етедi. Кәсіпкерлік мен
эффектiсi келесiдей анықталады:
ПЭ = ДВ - ИП
Мұндағы: ДВ- ... ... ... шығындар.
Жиынтық табыстан салық шығарылымын алап тастасақ Н0, яғни алынатын
пайдаға салықты, ПП –Кәсіпкерлік мен пайдасын аламыз:
ППДВ- ИП-Н0
Идеяның iске ... ... ... үшiн ... ... ... ... Кәсіпкерлік мен iс –әрекеттiң ориентирi
ретiнде болған ... ... ... Осындай ориентир ретiнде
пайданың орташа нормасы қызмет етедi.
Осы көрiнiстi ... ... ... ... ... ... мен идеяны iске асырудың ... ... ... үшiн, егер ... ... мен 17 ... тең орта пайда
нормасын алып жатса ал сiздiң идеяңыз iске ... ... 10 ... ... алып ... болса, онда сiз осы идеяны iске ... бе, әлде ... ... ... қарастырайын ба деп ойлануыңыз
ықтимал. Бiрақ сiз осында 10 ... ... ... ... ... iске
асыру туралы шешiм қабылдасаңыз да, онда сiз мұны саналы түрде ... ... ... ... ... ... анықтау –идеяны iске асыру не
одан бас ... ... ... ... шешiм қабылдауына маңызды
көрсеткiш.
Қарастырылып отырған идеяны iске асыру туралы Кәсіпкерлік мен ... ... ... ... бағалауды қажет етедi, яғни осы
идеяның тәжiрибе түрiнде iске асырудан ... ... ... ... ... мен қолда бар мәлiметтерге негiзделе келетiндей
сұрақтарға жауап беруге тырысады:
- ... iске ... ... ... орындай алады ма,
қажеттi саймандарды ... ... ... ма, талап етiлген шикiзатты
ала алады ма, өндiрiске қажеттi бiлiктi жұмысышыларды тарта алады
ма және т.б.;
- ... iске ... ... ... ... қажет, оны ала алады ма
және қандай көздермен;
- ол үшiн анықталған пайда өлшемi жеткiлiктi ме ... ... мәні ... ... ... мен
міндеттерін жүзеге асыру үшін ... ... ... ... бір
бөлігі болып табылатындығында.
Салықтар қаржының бастапқы категориясы болып табылады.
Салықтар мемлекетпен бірге ... ... және ... өмір сүріп,
дамуының негізі болып табылады. Адамзат дамуының бүкіл тарихы бойына ... мен ... ... ... ... қажеттілектері мен
сұрау салуларына бейімделді. Салықтар тауар-ақша қатынастарының ахуалына
әсер ете отырып, олардың ... ... ... өрбіді. Мемлекет
құрылымының өзгеруі, өркендеуі әрқашан салық жүйесінің ... ... ... ... ... елдерде олардың қоғамдық-экономикалық құрылысы ... ... ... ... ... ... негізгі көзі -
ұлттық табысты қайта бөлудің басты қаржылық құралы, ... ... ... ... ... ... көзі болып табылады.
Салықтарда мемлекеттің экономикалық мазмұны нақты түрде көрінеді, ... ... ... ... ... мен рөлі ... құрылысымен, мемлекеттің табиғатымен және функцияларымен
айқындалады. Белгілі ... ... ... ... ... - ... қасиетті борышы»- деген еді.
Инфрақұрылым кәсiпорындарының Кәсіпкерлік ке қолдау көрсетудiң елеулi
салаларын қамтитын тарамақты жүйесi . ... ... ... ... ... ... ... құрылымдар пайда болады, олардың
толымдылығы қазiргi ... әлi де ала құла және ... ... ... ... тi ... тұрғысынан ең жайлы аймақтар
облысқа бағынатын қалалар мен аудандар ... ... ... ... ... көшедi. Жүздеген ... ... мен ... ... ... болады. Бiрiншi аймақтар
үлгiсiнде Кәсіпкерлік ке, соның iшiнде ақпарат орталықтарына, ... ... ... оқу ... ... ... кешендi қолдау көрсету әдiстемесi пысықталатын болады.
Олардың тәжiрибесi барлық мүдделi ұйымдардың игiлiгiне ... ... ... ғана ... сондай-ақ мемлекеттiк емес құрылымдар
бюджеттерiнiң және ... ... ... ... өз ... iске ... реттеу жөнiнде мыналар ұсынылады:
- салық салу туралы заңдарда тiкелей қолданылатын ... ... ... ... ... салық айыппұлдары мен санкциялар тұрлерiндегi барлық түсiмдердi
тиiстi бюджеттерге жiберу;
- салық ... ... салу ... ... ... беру
мiндеттерi заң жүзiнде белгiленген.
Кәсіпкерлік субъектiлерiнiң өнiмiн өндiрудiң техникалық ... ... ... ... ... экономиканың өндiрiстiк потенциялын дамыту
олардың ... ... үшiн ... ... ... ... ... тiң құқықтық, ақпараттық – ... ... ... ... ... қажет, кәсiпорындардың ғылымды көп ... ... ... ... жаңа ... ... мен ... нысаналы саясат жүргiзу.
Кәсіпкерлік тi дамыту үшiн алдымен сыртқы зерттеме жұмыстарын дайындау
қажет. Ол үшiн ... және ... ... маретингтiк
зерттемелер, маретингтiк барлау жұмыстары жүргiзiледi. Кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... ашуға болады. Олар: саяси
орта, экономикалық орта, ... ... ... ... ... ... орта, экологиялық орталар болып табылады.
Сонымен қатар кәсiпкерлердi ... ... ... ... ету ... ... тұрғын хылқтараның психологиясына әсер ете
отырып кәсiпкердiң өнiмiне оңтайлы көз-қараспен қарауды ... ... ... ... жүйесi аймақтық және салалаық принциптер
бойынша қалыптасады және қазiргi кезе ... ... ... жұмыс
тәжiрибесi бар кәсiпорындарға негiзделген. Қазақстан ... тi ... ... ету ... одан әрi ... ... ... шешу көзделеген:
- мемелекеттiк органдар ақпараттың кәсiпкерлер үшiн ашық болуын
қамтамасыз ету;
- Кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... және ... ұйымдар үшiн ашық болуын
қамтамасыз ету;
- ... ... - ... ... ... ... Республикасында Кәсіпкерлік тi ақпаратпен қамтамасыз ... ... ... бұрын құрылған ... ... ... –техникалық құралдарды барынша жүйеге келтiрiп, пайдалану
белгiленген.
Қазiргi ... ... ... жинақталған тәжiрибенi зерделей және
тұжырымдай отырып, ең тиiмдi кәсiпорындарды дамыта ... ... ... жүйесiн жасауға жақындау, бар ... ... ... және оны ... мен ... ... ... Ресурстардың шектеулi екенiн ескере отырып, бұл жұмысқа ең жақсы
дайындалған аймақтарға конкурс негiзiнде бюжет ... ... ... құрылымдар жасау белгiленiп отыр.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. «Қазақстан Республикасының» Конституциясы. Алматы. 1995ж.
2. Қазақстан Республикасының “Салық Кодексi” (01.01.2006ж.).
3. Қазақстан экономикасын ... ... ХХI ... ... ... ... Н. Финансовое регулирование в РК. — Алматы, 1994.c.12
5. Адырбеков И.А. Стратегия ... ... ... и
практика становления рыночной экономики Казахстана. — Алматы.
Казахстан, 1994.с.23
6. Адасбаев Б. ... ... ... ... в ... за ... ... ғ 3, 1997.с.8
7. Аймаков Б. Налоговая система в условиях рыночных отношений.//Финансы
Казахстана, ғ 8, ... ... Е. О ... ... ... Казахстана,
ғ 2, 1997.с.6
9. Мадиярова Д.М. Сыртқы ... ... және ... ... ... Мамыров Н. Халықаралық экономикалық қатынастар. Алматы. 2001.
11. Мадешев Б. Нарықтық экономикаға кiрiспе.- Алматы, 2004
12. Родостовец В.К ... ... ... Алматы, 2005ж
13. Сахариев С.С. Әлем экономикасы. Алматы, 2004
14. Салық ... ... және ... ... ... да ... ... .- Алматы, 2006
15. Назарбаев Н. Қазақстанның ... ... ... ... ... ... Алматы
16. Интыкбаев С, Малый и средний Кәсіпкерлік и налоги/ С. ... ... ... К. Малому Кәсіпкерлік у- государственную поддержку/ К.
Искалиев// Правительственный вестник.-1999.ғ7 с. ... ... Б. ... ... и ... ... а – ... государства/ Б. Имашев // Фемида.-1999.-ғ2.-с.5-14.
19. Имашев Б./Становление малого предпринимательства в ... ... ... ... ... ... В.Д., Ильясов К.К. Финансы. — Алматы, «К.аржы-караасатң,
1997, с. ... ... ... ... ... ... тауарды сатып алушы
Негiзгi қордың меншiк иелерi
Тауар иесi
Iскер- (бизнесмен –коммерсант)
Сатып алушы, тауарды тұтынушы
Бизнесмен –қаржыгер
Ақшалай қаржының ... ... ... ... мен ... сатып алушылар
Тауарлар мен қызметтiң иелерi
Бизнесмен –делдал
Сақтандыру бизнесмен (сақтандырушы)
өмiрiн, денсаулығын, мүлiк, iскерлiк тәуекелiн сақтандырушы
Заңды тұлға
Жеке кәсіпкер
1. 90 күннен аспайтын қызмет ... ... ... ... біржолғы талондардың нысаны мен берілу
тәртібін уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
3. ... ... құны ... ... ... ... Жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайды;
2. Жыл ішіндегі табысы 2,0 млн. теңгеден аспайтын;
3. ... ... ... ... ... ... құны жеке табыс салығы және әлеуметтік салық түрінде бірдей
үлеспен төленуге тиіс.
1. Қызметкерлердің шекті орташа тізімдік саны 25 адам ... ... ... ... шекті табысы 9,0 млн. теңге болса;
3. Салық ставкасы табыс сомасының 4-9%-ға ... Егер ... ... ... ... ... ең төменгі айлық
жалақының 2,5 еселенген мөлшеріндей болса, онда қызметкер үшін салық
сомасының 1,5%-ы ... ... ... ... ... ... жеке ... салығы және әлеуметтік салық түрінде
бірдей үлеспен есепті салық кезеңінен ... ... 15-н ... ... ... ... ... саны 15 адам болса;
2. Салық кезеңі ішінде шекті табысы 4,5 млн. теңге болса;
3. Салық ставкасы табыс ... ... ... Егер ... ... орташа айлық жалақысы ең төменгі айлық
жалақының 2 еселенген мөлшеріндей болса, онда ... үшін ... 1,5%-ы ... сомаға азайтылады
5. Салықты бюджетке төлеу жеке табыс салығы және әлеуметтік салық түрінде
бірдей үлеспен есепті салық ... ... ... ... ... ... Оңайлатылған декларация тоқсан сайын, есепті салық кезеңінен кейінгі
айдың 10-нан кешіктірілмей табыс етіледі
2. ... ... ... ... салық кезеңінен кейінгі айдың 15-нен
кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі.
Жалпыға бірдей белгілеген тәртіп

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арнайы пәндер оқытушыларының кәсіптік білімін жетілдіру формалары мен мазмұны22 бет
Ақыл-ой тәрбиесінің мазмұны және оның қасиеттері34 бет
Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы басқаруының мәні мен мазмұны34 бет
Кәсіпорынның қаржы жағдайын жоспарлау және талдаудың мазмұны мен әдістері32 бет
"Құтты білік" дастаны50 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет
«БІЗ МЕКТЕПКЕ БАРАМЫЗ» БАҒДАРЛАМАCЫ78 бет
«Табиғатты пайдалану құқығы»22 бет
Адам өлтірудің ауырлатылған құрамдарын саралау62 бет
Азаматтық құқық пәніен дәрістер17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь