Туризм саласындағы бәсекелестік және бәсекелестік стратегиясының негіздері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

І.ТАРАУ ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Экономика саласы ретіндегі туризмнің мәні және ерекшеліктері
1.2. Туристік фирмалардың бәсекелестікке қажеттілігі және оны ажырататын факторлар
1.3. Бәсекелестік жағдайындағы фирма стратегиясының түрлері

ІІ.ТАРАУ. «РОБИНЗОН» ТУРИСТІК ФИРМАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙІ
2.1. Туристік фирманың жалпы сипаттамасы
2.2. Туристік фирманы ұйымдастыру және басқару құрылымдарын талдау
2.3. Туристік фирманың ұсынатын қызмет ассортиментінің ерекшеліктері

ІІІ.ТАРАУ ТУРИСТІК ФИРМАНЫҢ БӘСЕЛЕСТІК СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ
3.1. Стратегиялық шешімдерді қабылдау әдістерін жетілдіруі
3.2. Бәсекелестік стратегияны іске асыруға бағытталған ұйымдық құрылымды қалыптастыру
3.3. Туристік қызметтердің бәсекелестігін көтерудің ұйымдық.экономикалық механизмдері

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Тақырыптың өзектілігі: Бүгінгі таңда туризм экономикамыздың дамуының әлеуеті мен болашағы зор салаларының бірі болып танылып отыр. Туризм деп жеке тұлғалардың ұзақтығы жиырма төрт сағаттан бір жылға дейін, не жиырма төрт сағаттан аз, бірақ уақытша болған елде (жерде) ақы төлейтін қызметпен байланысты емес мақсатта түнеп өтетін саяхатын атаймыз. Атаулы қызмет көрсету түрі адамзаттың игілігіне арналған және экономиканы көтерудің бірден бір ыңғайлы құралдарының бірі болып танылады.
Жұмыстың мақсаты: туристік фирманың бәсекелестік стратегиясының қалыптасуы мен дамуын қарастыру болып танылады. Атаулы қойылған мақсаттан келесі міндеттер анықталды:
- Экономика саласы ретіндегі туризмнің мәні және ерекшеліктерін қарастыру;
- Туристік фирмалардың бәсекелестікке қажеттілігі және оны ажырататын факторларды қаратыру;
- Бәсекелестік жағдайындағы фирма стратегиясын қарастыру;
- Туристік фирманы ұйымдастыру және басқару құрылымдарын талдау,
- Туристік фирманың ұсынатын қызмет ассортиментінің ерекшеліктерін қаратыру;
- Стратегиялық шешімдерді қабылдау әдістерін жетілдіруін қарастыру.
Жұмыстың жаңалығы: Берілген жұмыста туризмнің ерекшеліктері, оны құраушы компоненттері қарастырылған. Сонымен қатар атаулы еңбекте басты назар стратегиялық шешімдерді қабылдау әдістерін жетілдіру жолдарына бөлінген.
Негізгі дерек көздер: Жұмыстың негізгі дерек көздері ретінде бүгінгі таңға дейін туризм саласындағы шетелдік, отандық зерттеушілердің еңбектері, Қазақстан Республикасының нормативтік, құқықтық актілері, түрлі әдістемелік нұсқаулар, қонақ үй әкімшілігінің құжаттары, оқулықтар, газет-журналдар, басқа да мәліметтік ақпараттар алынды.
Жұмыстың құрылымы: Берілген диплом жұмысы кіріспе бөлімнен, үш тараудан, қорытынды бөлімнен, әдебиеттер тізімінен тұрады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Агеева О.А. Туристические фирмы и гостиницы; бухучет и налогооблажение.- М.: Совр. экономика и право, 2000.-184с.
1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник.-М.: Аспект-Пресс,2002-470с.
2. Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. Экономика и организация туризма: Учеб. пособие. – Алматы: Каз ГАУ, 1999.-94с.
3. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика,2001.-176с.
4. Багатов А.П. и др. Туристические формальности: Учеб. пособие / Багатов А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В.-М.: Академия, 2004.-304с.-(Высшее проф. образование)
5. БиржаковМ.Б. Введение в туризм: СПб.: Герда, 1999.-192с.
6. БиржаковМ.Б. Введение в туризм: Учебник.-Изд.7-е, перераб. И доп.- СПб.: Герда,2005.-448с.
7. Бирюков Е.С. Развитие туризма в СССР и его влияние на экономику (на примере исторического города-музея Суздаль): Афтореферат.-М.,1975.-20с.
8. Борисов К.Г. Международный туризм и право: Учебно-метод. Пособие.-М.: НИМП, 1999.-352с.
9. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. – М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 1995.-382с.
10. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристический бизнес: Особенности бухгалтерского учета и налогообложения.-М.: Финансы и статистика, 1999.-352с.
11. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Бухгалтерский учет и отчетность в туризме : Учеб. пособие.- М.: Нолидж,1998.-272с.
12. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристический бизнес: Особенности бухгалтерского учета и налогообложения.-М.: Финансы и статистика,2000.-352с.
13. Волошин Н.И. Правовое регулирование туристической деятельности: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика,1998.-120с.
14. Волков Ю.Ф. Технология гост. обслуж. Ростов-на-Дону. Феникс 2003г.
15. Вуколов В.Н. Теория и практика подготовки специалистов туристической деятельности: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика,1998.-120с.
16. Гвозденко А.А. Логистика в туризме: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика,2004.-270тен.
17. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник/Под ред. А.Д.Чудновского.-М.: ЭКМОС,1998.-352с.
18. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник/Под ред. А.Д.Чудновского.-М.: ЭКМОС,1999.-352с.
19. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник/Под ред. А.Д.Чудновского.-М.: ЭКМОС,2000.-352с
20. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности: Учебное пособие / Московская Академия экономики и права.- М.: Нолидж,1996.-313с.
21. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустр. гостеприимства Уч. Пос. 2005г. М. Академия
22. Ляпина И.Ю. Организация и технология гост. обслуж. Уч. М. Академия 2005г.
23. Папирян Г.А. Менеджмент в гендустр. Гостепреимства : Отели и рестор. М. Экономика 2000
24. Рахимбекова Ж.С. Международный гостиничный бизнес: Учебное пособие. Алматы Каз. Ун.
25. Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения. Учебное пособие М. Финансы и статистика,2004г
26. Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве . Учебное издание / Российской международной академии туризма. М. Финансы и статистика, 2005г.
27. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе М.:Юрист,2001 г.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
І-ТАРАУ ТУРИЗМ ... ... ЖӘНЕ ... ... ... саласы ретіндегі туризмнің мәні және ерекшеліктері
2. Туристік фирмалардың бәсекелестікке ... және ... ... ... ... ... ... түрлері
ІІ-ТАРАУ. «РОБИНЗОН» ТУРИСТІК ФИРМАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ ... ... ... фирманың жалпы сипаттамасы
2.2. Туристік фирманы ... және ... ... ... ... ... ... ассортиментінің
ерекшеліктері
ІІІ-ТАРАУ ТУРИСТІК ФИРМАНЫҢ БӘСЕЛЕСТІК СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ
3.1. ... ... ... ... жетілдіруі
3.2. Бәсекелестік стратегияны іске асыруға бағытталған ұйымдық
құрылымды қалыптастыру
3.3. ... ... ... ... ... механизмдері
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
СӨЗДІК
гид (гид-аудармашы) — туристерге уақытша келген елдегі (жердегі)
туристік ... ... ... ... ... ... ... даярланған жеке тұлға;
туристік қызмет көрсетуге жасалған шарт — өтелмелі туристік ... ... ... ... ... және ... арасындағы
келісім;
туризм нұсқаушысы — тиісті біліктілігі және туристік ... өту ... бар ... даярланған жеке тұлға;
туристерді орналастыру орындары — ... ... ... ... ... ... үйлері, пансионаттар
және туристердің тұруы мен оларға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын басқа
да үй-жайлар мен ... ... ...... ... көрсетуге (жарнама, арнаулы
көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысу, туристік өнімді ... ... ... ... ... ... ... шығару
және тарату) бағытталған шаралар кешені;
тур — белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут ... ... ... ... ... ... ... — жеке тұлғалардың ұзақтығы жиырма төрт ... бір ... не ... төрт ... аз, бірақ уақытша болған елде (жерде) ақы
төлейтін қызметпен байланысты емес мақсатта түнеп ... ... ... ...... өз ... ұйымдастыратын, жүріп-тұрудың
белсенді тәсілдері пайдаланылатын саяхат;
турист — жиырма төрт сағаттан бір ... ... ... кезеңінде
уақытша болатын елді (жерді) аралап көретін және ақылы қызметпен айналыспай
сол елде сауықтыру, танымдық, ... ... діни және өзге ... ... бір рет түнеп шығатын жеке тұлға;
туристік агенттік қызмет (турагенттік қызмет) — қызметтің осы ... бар жеке және ... ... ... ... әрі — ... ... ұсыну және өткізу жөніндегі қызметі;
туристік қызмет – жеке және заңды тұлғалардың туристік ... ... ... ... ... ... қызметтің осы түріне
лицензиясы бар ... ... ... әрі ... ... ... ... ұсыну және туристтер мен туристерге өткізу
ижөніндөгі қызметі.
туристік жолдама — туристік ... ... ... ... ... ...... негізгі түрі туристік қызмет болып
табылатын заңды ... ...... ... ... қамтитын табиғи-
климаттық, тарихи, әлеуметтік-мәдени, сауықтыру объектілері, ... ... ... ... ... ... дене күшін
қалпына келтіріп, дамытуға жәрдемдесетін өзге де объектілер;
туристік ваучер — турдың құрамына кіретін қызметтерге туристің құқығын
және ... ... ... фактісін растайтын құжат;
туристік өнім — саяхат барысында туристің қажетін ... ... ... ... ... жиынтығы;
туристік рынок — туристік қызмет саласында тауарлар (жұмыстар, қызмет
көрсетулер) және ақша ... ... ...... туристік саяхаты кезеңінде және осы
саяхатқа байланысты туристің қажеттерін қанағаттандыру үшін ... ... ... (орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру,
экскурсиялар, ... ... ... ... ... және ... мақсатына байланысты басқа да ... ...... ... саласында мемлекеттік басқару
функцияларын жүзеге ... үшін ... ... ... ... ... ... — бір жерге, елді мекенге, аумаққа немесе сол жерден басқа
елге туризм ... ... төрт ... ... уақытқа уақытша келген
жеке тұлға;
экскурсиялық қызмет — азаматтардың уақытша болатын елдегі (жердегі)
туристік ресурстарды танымдық ... ... ... ... ... ... ол туристерді орналастыру (түнету) жөніндегі қызметті
көздемейді және ... төрт ... ... ... ...... ... елдегі (жердегі) туристік ресурстармен
таныстыру жөнінде туристерге экскурсиялық-ақпараттық, ... ... ... ... бар, ... даярланған жеке тұлға.
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі: Бүгінгі таңда ... ... ... мен ... зор ... бірі ... ... Туризм деп жеке тұлғалардың ұзақтығы ... төрт ... бір ... не ... төрт ... аз, бірақ уақытша болған елде (жерде) ақы
төлейтін қызметпен байланысты емес мақсатта түнеп өтетін саяхатын ... ... ... түрі ... игілігіне арналған және
экономиканы көтерудің бірден бір ... ... бірі ... ... ... ... бәсекелестік стратегиясының
қалыптасуы мен ... ... ... танылады. Атаулы қойылған
мақсаттан келесі міндеттер анықталды:
- ... ... ... ... мәні және ... ... фирмалардың бәсекелестікке қажеттілігі және оны ... ... ... ... ... стратегиясын қарастыру;
- Туристік фирманы ұйымдастыру және басқару құрылымдарын талдау,
- ... ... ... ... ... ерекшеліктерін
қаратыру;
- Стратегиялық шешімдерді қабылдау әдістерін жетілдіруін қарастыру.
Жұмыстың жаңалығы: Берілген жұмыста ... ... ... ... қарастырылған. Сонымен қатар атаулы ... ... ... ... қабылдау әдістерін жетілдіру
жолдарына бөлінген.
Негізгі дерек көздер: Жұмыстың ... ... ... ... ... дейін туризм саласындағы шетелдік, отандық зерттеушілердің
еңбектері, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... қонақ үй ... ... ... басқа да мәліметтік ақпараттар алынды.
Жұмыстың құрылымы: Берілген диплом ... ... ... ... ... бөлімнен, әдебиеттер тізімінен тұрады.
І -ТАРАУ ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК
СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
1. Экономика саласы ... ... мәні және ... ... ... ... ... бірін атқарады. Туристік
Ұйымның (ДТҰ) деректері бойынша ол әлемдегі ... ... ... ... ... халықаралық инвестицияның 11 пайыздан астамын, әлемдік өндірістің
әрбір 9-шы жұмыс орнын қамтамасыз етеді.
Туризмнің қазіргі индустриясы табысы ... және ... ... ... ... ... ... сауда сегменттерінің бірі болып
табылады. 1999 жылы халықаралық туризмнің үлесі экспортқа шығарылатын дүние
жүзілік ... 8 ... ... ... ... экспортының 37 пайызын
құрады. Туризмнен түскен ... ... ... ... және ... ... кейін тұрақты үшінші орында келеді. Мұндай оң үрдіс
жаңа мыңжылдықтың бас кезінде де сақталады деп күтілуде. ... ... ... ... өзінің рекреациялық сыйымдылығының шегіне іс
жүзінде ... ... өсуі ... ... жаңа аумақтар
есебінен басым дамитын болады. Осыған байланысты, Қазақстанның ... ... ... ... орнын табуға бірегей мүмкіндігі бар.
Қазіргі туризм ... жыл ... ... ... ... байланысты болды, мұның өзі адамның демалуға және бос уақытын
өткізуге негізгі құқығын тану ... ... Ол жеке ... ... ... ... өзара түсіністікті дамытудың факторына айналды.
ДТҰ, туризм жөніндегі мамандандырылған халықаралық ... ... ... ... ... ... сәйкес, туризм мемлекеттің әлеуметтік, мәдени және экономикалық
өміріне тікелей ықпал ететін қызмет ретінде түсініледі.
Қазіргі туризм — бұл ... ... ... ... ... ... ... орташа есеппен, бір шетелдік туристің беретін
табысын алу үшін оған барабар, шамамен 9 тонна тас ... ... 15 ... ... 2 ... ... сортты бидайды әлемдік рынокқа шығару керек.
Бұл ретте, шикізат сату елдің энергия ... ... ал ... ... ... жұмыс істейді. Шетелдік экономистердің
есебі бойынша, 100 мың турист қалада орташа есеппен екі ... ... ... 350 мың ... ... адам басына бір сағатта 17,5 доллар жұмсайды.
Сейтіп, шикізат сату өзіндік экономикалық ... ... ... ... ... — ұзақ мерзімді, экономикалық тиімді болашақ.
Туризм жалпы алғанда, мемлекеттің экономикасына үш оң нәтиже береді:
1 Шетел валютасының құйылуын қамтамасыз ... және ... ... ... ... сияқты экономикалық көрсеткіштерге оң ықпал жасайды.
2. Халықтың жұмыспен қамтылуын көбейтуге ... ДТҰ ... ... және ... ... ... бойынша туризм
өндірісінде құрылатын әрбір жұмыс орнына басқа салаларда пайда болатын ... 9-ға ... ... орны ... екен. Туризм тура немесе жанама түрде
экономиканың 32 саласының дамуына ықпал ... ... ... ... ... ... ... аудандарының экономикасына белсенді әсер етеді.
Туризм саласындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің құрылуы және ... жол ... ... ... мәдени, медициналық
қызмет көрсетуді дамытумен тығыз байланысты. Сөйтіп, ... ... ... ... ... ... неғұрлым
пәрменді мультипликаторлық тиімділікке ие.
Туризм жеке және ұжымдық жетілдіру құралы ретінде жоспарлануы және
тәжірибеде іске ... тиіс ... бос ... ... ... және табиғатпен тікелей араласуға байланысты ... ... ол өз ... ... ... ... және халықтар мен
олардың әр түрлі мәдениеттерінің арасындағы олардың өзгешеліктерін ... ... бір ... ... табылады.
Туризмнің жылдам және тұрақты өсуін, оның ... ... ... ... мен ... ... күшті әсерін
назарға ала отырып, ... ... ұзақ ... даму ... ... ... ретінде белгіледі. Осыған орай туризм саласында
тұтас мемлекеттік саясатты ... ... ... ... қабілетті туризм индустриясының құқықтық, ұйымдастырушылық және
экономикалық негіздерін қалыптастыруды көздейді.
Бұл ретте біз экономиканың дамып келе ... ... ... ... ... қарастырайық.
Туристік қызмет субъектілеріне біз келесілерді жатқызамыз:
1) туристік операторлар (туроператорлар);
2) туристік агенттер (турагенттер);
3) гидтер (гид-аудармашылар), туризм нұсқаушылары, экскурсоводтар;
4) туристер және ... ... ... туристік қызмет саласындағы өзге де бірлестіктер;
7) туристік қызмет саласындағы ... ... ... ... ... туристік қызмет объектілері дегеніміз — табиғи объектіпер және
табиғи-климаттық ... ... ... ... және әлеуметтік-мәдени
көрсету объектілері және саяхат кезінде ... ... ... өзге де ... ... мен объектілер туристік индустрияда қамтылған.
Туристік индустрия — ... ... ... ... ... ... ойын-сауық объектілері мен
құралдарының, танымдық, сауықтыру, ... ... және өзге ... ... ... ... ... асыратын ұйымдардың,
сондай-ақ экскурсиялық қызмет және ... ... ... ... ... ... ... біз туристік индустриядағы
қызмет көрсету түрлеріне тоқтала кетуіміз жөн:
1) турлар ұсыну жөніндегі қызмет көрсету;
2) тұратын ... беру ... ... көрсету;
3) тамақтандыру жөніндегі қызмет көрсету;
4) ақпараттық, жарнамалық қызмет көрсету;
5) келік қызметін көрсету;
6) ойын-сауық;
7) өзге де туристік қызмет көрсетулер.
Турисік ... ... ... ... ресурстар
(қорлар) қарастырылады. Осыған орай ... ... ... ... мен ... ... ... режимі, қоршаған ортаға
түсетін ауыртпалықтың жол ... ... ... ... ... ... ресурстардың тұтастығының сақталу тәртібі, оларды қалпына келтіру
жөніндегі шаралар арнайы ... ... ... айқындалады.
2. Туристік фирмалардың бәсекелестікке ... және ... ... ... саланың құраушы бөліктері мен құрамдас бөлшектері
арасында ... ... Бұл ... ... ... ... келеді, себебі, бәсекелестік бар болған жағдайда тауар мен
қызмет көрсетудің сапасы да , ... да ... ... Бұл ретте
бәсекелестік құраудағы негізгі ... әр ... ... ... ол ең ... кәсіпорынның өнімінен басталып, ары қарай
технологиялар дамыған сайын, ... ... мен ... ... ... ... жалғасып жатады. Осыған орай ... ... ... мен ... ... жөн ... және ішкі ... туризмнің ұйымдық нысандары болып
танылады.
Халықаралық туризмге біз ... ... келу ... - ... Республикасының аумағында тұрақты тұрмайтын
адамдардың Қазақстан Респубпикасы шегіндегі саяхаты;
• шығу ...... ... ... ... ... ... саяхаты;
Ал ішкі туризм дегеніміз — Қазақстан Ресубликасының азаматтары мен
оның аумағында ... ... ... ... ... ... аталады. ... ... ... ... ... рөл ойнайтын туризмнің келесі
түрлері белгілі:
• әлеуметтік,
... ... ... ... ... ... мәдени-танымдық,
• діни және басқа туризм.
Еліміздің аумағына келу туризмін ... ... ... ... ... ... ... экспорты болып табылса, басқа елге
шығуға байланысты туристік қызмет көрсету туристік қызмет көрсету ... ... ... ... дамуында мемлекет басты рөл ойнайды. Бұл ... мен ... ... ... ... ... тигізетін пайдасына, басқа салармен байланысына ... ... Осы ... ... ... ... мен ... факторларын туристік қызметті мемлекеттік реттеудің принциптері
арқылы көрсетуге ... ... сай ... ... ... ... жәрдем
беріледі:
• туристік қызметке жәрдемдесу және оның дамуы үшін ... ... ... ... ... бағыттарын айқындау және қолдау;
• Қазақстан Республикасы туралы туризм үшін қолайлы ел деген түсінікті
қалыптастыру;
• Қазақстан Республикасының ... мен ... ... және ... қауіпсіздігін, құқықтарын қорғауды қамтамасыз ... ... ... мен мүлкін қорғау.
Сонымен қатар турфирмалардың ... ... ... ... ... реттеу барысында қойылып, төменде берілген
мақсаттардың орындалуынан танылады:
• азаматтардың ... ... ... демалу, еркін жүріп-тұру
құқықтарын қамтамасыз ету;
• қоршаған ортаны қорғау;
• туристерге тәрбие, ... ... және ... сауықтыруға бағытталған
қызмет үшін жағдайлар жасау;
• саяхат жасау кезінде ... ... ... ететін туристік
индустрияны дамыту;
• туристік индустрияны дамыту есебінен жаңа ... ... ... және ... ... ... табыстарын молайту;
• халықаралық туристік байланыстарды дамыту;
• туризмді Қазақстан ... ... ... ... ... қалыптастыру;
• туристік ресурстарды пайдаланған кезде Қазақстан Республикасының
мемлекеттік ... ... ... және ... ... ... ... жасөспірімдердің, жастардың, мүгедектер мен халықтың
күнкөрісі төмен топтарының арасында туристік және ... ... үшін ... ... ... ... ... инвестициялау үшін қолайлы жағдайлар жасау;
• Қазақстан Республикасының аумағында келу туризмімен және ішкі ... ... ... ... және ... ішкі және халықаралық туризм қажеттерін ... ету үшін ... ... ... ... ... индустриясын, туризмге инвестицияларды дамыту жөніндегі саясатты
айқындау;
• туристік қызмет саласындағы қатынастарды ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес туристік қызметті лицензиялау
туристік индустрияның қызмет көрсетулерін стандарттау және сертификаттау;
• бюджеттік ... ... ... ... ... бағдарламаларын
әзірлеуге және іске асыруға бюджет қаржыларын бөлу;
• туристік қызметті кадрмен қамтамасыз етуге жәрдемдесу;
• отандық туристердің, ... мен ... және ... халықаралық туристік бағдарламаларға қатысуына
жәрдемдесу;
• ішкі және ... ... ... ... ... ... елдің туристік ресурстарын ұтымды және тиімді пайдалануды, ... алу ... ... ету.
Сонымен қатар атаулы салада ... пен ... ... ... ... ... ... саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық
актілерді қабылдайды;
• туристік қызметті ... ... және ... ... ... ... ... туристер аралауға тыйым салынған объектілер мен аумақтарды белгілейді;
• туристік ... ... ... ... ... ... қызмет саласындағы ғылыми қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесін
құрады;
• туристік қызмет саласындағы мемлекеттік басқаруды асырады;
• Қазақстан Республикасында туризм ... ... ... ... туристік қызмет мәселелері жөніндегі нормативтік ... ... ... өз ... шегінде нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және
бекітеді, заңдарды қолдану ... ... оны ... ... ... туристік рынокқа зерттеу жүргізеді, халықаралық туристік рынокта және
мемлекет ... ... ... және оның ... мумкіндіктері туралы
ақпаратты әзірлеп, таратады;
• өз құзыреті шегінде туристік ... ... ... ... ... және ... ... туристік ұйымдарда және
туризм жөніндегі халықаралық іс-шараларда Қазақстан атынан өкілдік етеді;
• атқарушы органдардың, меншік нысандарына қарамастан туристік және ... ... ... ... ... ... үйлестіреді;
• туристік қызмет көрсету рыногында бәсекені ... ... ... нысанына қарамастан барлық туристік қызмет субъектілері үшін ... ... ... метрология және сертификаттау жөніндегі уәкілетті органмен
бірлесіп ... мен ... ... ... Республикасының туристік қызмет саласындағы заңдары ... ... ... ... ... ... ... туристік қызмет субъектілеріне олардың қызметін ұйымдастыруға байланысты
мәселелерде әдістемелік және ... ... ... ... ... ... халықты жұмыспен қамту шарасы ретінде
кәсіпкерлікті дамытып, ... ... ... ... ... ... орындайды;
• жергілікті туристік ресурстарды қорғау жөніндегі шараларды ... ... ... ... ... көрсету рыногына талдау
жасайды;
• әкімшілік-аумақтық бірліктердегі туризмнің дамуы туралы талдау жасап,
қажетті мәліметтерді ... ... ... турагенттік, туроператорлық қызметті және туризм нұсқаушысының қызмет
көрсетуін лицензиялауды жүзеге асырады;
• туристік ... ... және ... ... ... ... береді, туристік ақпарат орталықтарын құрады;
• балалар мен жастар лагерьлерінің қызметіне жәрдем көрсетеді;
• Туристік ақпарат орталығы өз қызметін уәкілетті орган ... ... ... ... ... жағдайындағы фирма стратегиясының түрлері
Бәсекелестік жағдайындағы фирма стратегиясының түрлері ... ... бары ... Ол ... біз ... сапасы, халықаралық туристік рынок жағдайында ... ... ... ... ... өнім өндіруге және сатуға қабілетті,
рентабельді туризм индустриясын құру жолымен туризмді экономиканың табысы
жоғары ... ... ... туристік әлеуетін арттыру;
• тарихи-мәдени және табиғи-рекреациялық ресурстарды сақтау және ... ... ... ... туристік ресурстарға қол жеткізуін қамтамасыз
ету, туристік қызмет көрсетуге деген сұранысты барынша қанағаттандыру;
... ... ... ... ... және жеке ... ... саласындағы өзара бірлескен іс-
қимылының тиімділігін арттыру;
• шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту;
• әрбір адамның демалу және бос уақытын өткізуге ... ... іске ... ... мен мемлекеттер арасындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастықтың
ізгілік сипатын, бейбітшілік пен сыйластық, нәсіліне, жынысына, тілі мен
дініне қарамастан, адам құқықтары мен ... ... ... ... пен ... ... ... және әлеуметтік жүйесіне
қарамастан, мемлекеттердің ішкі ісіне қол сұқпау;
• қоршаған ортаға және мәдени игіліктерге ... ... ... тепе-теңдік пен даму, жеке адам мен қоғамның ... ... ... ... дамыту;
• туризм саласындағы мемлекеттік саясатты жандандыру;
• туристік қызметті реттеу жүйесін жетілдіру;
• туризм ... ... ... және ... одан әрі ... туристік рынокты демпингке қарсы және мемлекеттік қолдаудың ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
• тартымды туристік объект ретінде Қазақстанның беделін қалыптастыру;
• ақпараттық қамтамасыз ету ... ... ... ... ғылыми зерттеулерді тереңдету;
• туризм саласындағы қызмет көрсетудің статистикалық есебінің әдіснама-сын
халықаралық ... ... ... объектілерді қайта жаңғырту мен салу үшін отандық және шетелдік
инвестицияларды тарту жолымен туризм инфрақұрылымын ... ... ... ... ... сертификаттау мен лицензиялау негізінде
туристерге қызмет көрсетудің ... ... ... ... кадрларды даярлау мен олардың біліктілігін арттыру
жүйесін дамыту;
• туризм саласындағы ... ... ... қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды қамтамасыз ету, ... ... ... және мәдени мұраны сақтау;
• туризм саласындағы келеңсіз үрдістерден арылу.
ІІ-ТАРАУ. «РОБИНЗОН» ТУРИСТІК ФИРМАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУ ... ... ... ... ... ... сипаттамасы
Туризм құрамында қамтылған қызмет көрсетулерге, оларды беру
жеріне, ... ... ... ... ішкі және ... ... туризм - туризмнің берілген ... сол ... ... ... ... іске
асырылуымен байланысты қызмет.
Халықаралық туризм - туризмді бір ... ... ... елдің
территориясында іске асырумен байланысты қызмет. ... ... ... ... ... ... мемлекет территориясында
туристерге туристік қызмет ... ... мен ...... деп ... да, ... туристеріне мемлекеттің
территориямһсында көрсетілген туристік қызмет ... ... ... кететін жағдай, неғұрлым жалпы категорияларға
«туристерді ... мен ... ... ... ... ... ... ішкі және халықаралық ... ... ... ... ... туризм статистикасында туристік келу ... орын ... Сол ... ... келулерге қарай туристік
ағымдар бағаланады. ... ішкі ... ... ... турист келгендіктен, ол ... ... ... ... туризмнің статистикасын бір ... ... ел ... ... ... ... түседі. Мемлекет территорисында транзитпен жүру ... ... виза ... тиіс. транзитік туристердің елде болу
транзитінің ... ... ... ... бұл ... ... ресей туристерінің мысалында анық ... ... үшін ең ... жол ... ... автобуспен, ары қарай Викинг
Лайн компаниясының ... ... ... бару ... ... ... территориясын кесе отырып, туристер төрт сағатқа
«Серена» аквапаркіне кіруге ... ... ... үшін ... ... ... саналады.
Туристерді қабылдау атаулы ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету бойынша қызметті
сипаттайды. Туризмді ... ... ... ... қонақ үйлерді, мейрамханаларды ... ... іске ... ақша массасының келуі, ал шетелдік туризм
жағдайында шетел ... ... ... ... ... аймақта немесе орталықта жұмыс ... ... ... ... ... экономикасыынң дамуына септігін ... ... ішкі және ... туристерін қабылдау арасындағы ... ... ... бойынша барлығы да саяси-экономикалық
факторларға байланысты болып ... ... ... және
экономикалық ойлар бойынша шетел туристерін ... ... ... өз ... ... ... қызмет көрсету бойынша жеке саланың
құрылуын қамтамасыз етті. Сонымен қатар туризм ... ... ... ... көі ... ... ... бірге белгілі шетелдік
туристер ... ... ... ... ... ... азаматтары мен шетел азаматарына туристік қызмет
көрсетуде ... ... ... ... ... ... және қызмет ... ... ... ... пайда болды. Бірқатар астаналық фирмалар мен ... үшін ... ... ... ... қабылдау (салыстырмалы
түрде) ауқаты төмен сараңдау неміс туристін ... ... ... ... де ... категория болып саналады.
Мұндай қызмет ақша массасының ... ... ал ... ... ... ... тартылуымен сипатталады. Жұмыс орындары
туризмді ұйымдастыру кезінде (тасымалдау) ғана ... сол ... ... ... басшылары үшін туристерді жіберу ешуақытта ... сала ... ... ... валютаның сыртқа кетуін ... ... ішкі ... ... ... күш ... та ... туризмнің барлық түрлері ... ... ... ... ... ... ішкі және ... туризм саласындағы қызмет
жиынтығын қамтитын ұлттық туризм деген ұғым бар. Ол ... ... ... ... ... ... ... жатқан дамыған мемлекеттерде көшпелі
және кірме туризмнің ... ... Ішкі ... ... туристік
қорларды игеру мен іске ... ... ... ... ... ... ... іс жүзінде барлық мемлекеттер (мемлекет экономикасы
толығымен ... ... ... мұндайды қамтамасыз ете
алмайды. Мысалы, 50 мың жергілікті андоррлықтар жыл ... 12 ... ... ... ... ... ішкі ... байланысты азаматардың ... ... ... ... ... ... ... қатысты шаралар қолданады.
Туризм мен туристік өнім ... ... көп ... ... мен ... ... үрдістер болып табылады. Туристік
қызметті тұтыну өнімін (туристік ... ... ... ... ... ... агенттер, басқа ... ... деп және ... ... тұтынушылрадың (туристердің)
қызметі деп тануға болады. Туристік өнім ... ... пен ... ... табылады.
Туристік өнімнің негізгі көзі болып ... ... ... ... – бұл ... қажеттіліктерін қанағаттандыра
алатын, ... ... ... ... ... көрсетілім
нысаналарын қамтушы тарихи, әлеуметтік-мәдени және табиғи-климаттық
нысаналар.
Мұндай анқтама ... ... ... ... Бұл ... ... жағдайы қалай болмақ? Заңға сүйенсек,
экскурсант үшін туристік өнім жоққа ... ... ... Санкт-
Петербургке турист ретінде келген тұлға атаулы ... ... ... ... ... ... бірақ та Новгород қаласына
күндізгі саяхатын ... ... ол келу ... қатысты
өзінің туристік қасиетін жоғалтады да, экскурсантқа айналады. Осыған
орай оның ... ... ... тіркелмейді. Мұндай жағдайдағы
бір ... ... ... ... категорияға
алмасулар жиі орын алып отыратын құбылыстар.
2. ... ... ... ... ... рухани
қажетіліктерін қанағаттандыру мен ның күш-қуаиын қалпына келтіруден
тұрады ... ... тек ... қана ... барлық жеке ... ... ... не ... Ал егер де ... денистанцияға жатпайтын туристер
категориясымен ... ... ... туристік қорлар өздерінің
туристік қасиеттерін ... ... ... ... ... денистанциялардың жергілікті тұрғынардың
қатынасын ... ... ... Олар ... нормаларға
сәйкес туристік қорларға тең құқылы қолжетерлікті ... ... ... ... келуге болады: туристік қорлар
туристерге байланысты ... сол ... олар ... ... ... да салаларды ... ... ... ... атқара алады.
Сонымен қатар келесіні де мойындауға жөн: ... ... ... және ... да ... ... бар немесе
жоқтығына қарамай өмір сүріп келеді. ... ... ... жыл ... ... болған формация немесе құбылыс. ... ... 3000 ... ... ... пирамидасын қайда жібермекпіз? Сол
ұзақ уақыт бойы, соңғы 150 ... ... ол ... қор ... ... де ... ... және материалдық қасиеттерін
әлі күнге дейін жоғалтпай, сол күйі сақтап ... күн, ауа ... ... мен ... да ... ... ... абсолюттық
болып келеді. Күн жергілікті тұрғыдан да, келген туристі де басқа ... ... ... орай ... тәуелділігі мен туристер категориясы туралы
көзқарастарды жүйеге келтіру үшін ... ... ... ... Кез келген түрдегі қорлар қажетті және жеткілікті қасиеттерді
иеленіп, ... және ... ... ... ... ... ... индвидумдермен (туристер немесе
экскурсанттар) тұтынылған жағдайда ғана туристік өнім ... ... кез ... қор ... ... ... ... басқалармен
жиынтық құраған кезде ғана саналады. Демек, қорлар туристік қасиеттерін
тікелей ... ... ... ... ... құрған кезде ғана
иелене алады. Туристік қорлар туристік өнім ... ... ... негіз туристік өнім ретінде келесі ретте беріледі:
- туристік қорлар
- материалдық және ... емес ... ... ... ... ... туристік қызмет
көрсетулер.
Қолдағы бар қорлар туризм мақсатында ... үшін ... өнім ... ... ... мен ... жиынтығының
жүйесі қажет.
Туристік қызмет көрсетудің ... ... ... ... көне ... келе ... Туризмнің негізін құраушы
дәстүрлер мен салттар ... бойы ... келе ... ... тек қана білім мен біліктілік жеткілікті емес.
Туристік индустрия мен ... ... құру үшін ... ... орта мен жақсы дайындығы бар қызметкерлер тобы ... ... ... оқытылуы, мамандандырылуы да ... мен ... ... ... ... ... ... 2 ден 5
жылға дейін уақыт алады, ал ... ... ... үшін тағы ... ... ... туристік өнім үш көзін иеленген.
1. табиғи ресурстар;
2. туристік қызмет көрсету мен ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырушылық-құқықтық құрылымы мен дайындалған
мамандар тобы.
Өзінің құрылымы бойынша ... өнім ... ... ... ... ... немесе тауарлардың бір ... ...... ... ... ... біртекті немес әртекті топтары;
3) туристік сала өнімі;
4) дестинация өнімі (бірнеше ... мен қор ... ... ... ұқсас мемлекет немесе аймақ өнімі.
Туристік өнім – бұл ... ... ... ... келетін категория. Кез ... ... өнім ... құрамдас бөлшекке ие болып келеді. ... ... ... ... ... ... үшін жалпылыққа ие қор
элементеріне негізделеді. ... ... ... ... болуы
мүмкін және де өндіруші мне ... ... ... ... Мысалы, туристік ... ... ... ... нұр ... табиғи ландшафт, теңіз, тау және т.б. ... ... ... мен кешендер, сәулетік және
тарихи нысаналар, мұражай, ғибадатханалар ... ... ... әр жеке ... ... жиынтық құрамында
қызмет етеді. Мысалы, дамыған инфрақұрылымның (байланыс, ... және ... ... ... ... сауда) бар болуы
міндетті шарт болып табылады. Табиғи қор ... ... ... ... болып табылғанымен, ... ... ... ... іске ... Егер де қолжетерлік пен басқа ... ... ... онда қор туристік өнімнің әлеуетті
құрамдас бөлігі деп саналмайды.
Туристік өнім оны ... үш ... ... Туристік қызмет көрсетулер (яғни туризмді ұйымдастырушылардың
қызметттері: туроператорлар, туристік ... ... ... ... ... ... тамақтану және
туристік категориясына жататын басқа да қызмет көрсетулер);
2) Туристік ... ... ... ... ... Турда тұтынылатын тауарлар мен ... тыс ... ... ... ... ... мен олардың
туристік өнімдегі ... ... ... ... ... ... мен ... байланысты. Соынмен
қатар туристердің белгілі өнімді тұтынуға деген уәжі мен ... рөлі ... өнім ... ... ... да, оның жеке ... ... еніп, ваучерге жазылуы м.үмкін.
Сонымен, қарапайым өнім бір ғана ... ... ... бір ... ... бір топ ... тұруы мүмкін.
Бұл типтік немес жеке тури ... ... ... ... кешеніне
негізделген жиынтық өнім болуы ... ... ... ... ірі тур ... ... ... турлардан
тұратын туристік өнім да бар. Ең ... ... ... ... ... ... тұрады. Қор ... ... тур ... ... дегенмен де олар ... ... ... өнім құнына ықпал етеді.
Туристік өнімнің тұтынушысы ... ... ... ... ... ... да ... танылуы мүмкін.
Тур – орналастыру, тасымалдау, туристерді ... ... ... құрайды. Бұл ереже ұйымдастырылған туризмге қатысты
болып келеді. ... ... тур - тек бір ғана ... ... емес, ол бір бірімен тығыз ... ... ... көрсетулер
кешендерінің жиынтығын құрайды. ... ... ... ... ... іске ... ... сатумен турагент пен туроператор
айналысады. Олрадың екеуі де ... ... ... ... ... делдалдық қызмет атқарады.
Сонымен қатар, кез келген ... ... ... ... ... ... иеленген турист келесілерге құқықты:
- турға бару немесе бармау, яғни одан бас ... оны ... ... ... ... турды құқықтың басқа субъектісіне беру;
- турды басқа субъектіге ... ... ... шешімі бойынша біреуге сыйға тарту;
турды ауыстыруға, кепілдікке беруге және ... 2 ... ... ... және ... ... ұйымдастыру формалары мен ... ... – бұл ... ... ... ... қызмет көрсету
барысында туристік қызмет көрсетулер бір реттен емес, бірте-бірте бірінің
артынан көрсетіліп ... Бұл оның ... ... ... ... ... ... туристерді жылжу үшін ... ... ... ... жатын бөлмелер мен ... ... ... қатар кез келген кәсіпорынды құру кезінде ең ... ... ... ... ... ... ... мен
қызмет көрсетулерін адлдыға жылжыту әрекеттері саналады.
Осы орайда келесі ... ... ... ... ... ... ... турфирмалардың бір-бірімен әрекеттесу ... ... ... ... ... ... ескере отырып,
турқызметтердің бірін-бірі толықтыру екрекшеліктеріне де тоқталған жөн.
Олардың негізінен, үш ... ... әр ... ... кірме факторлар мен өндірістік факторлар
арасындағы ... ... ... ... ... толықтырулары;
- турқызмет кәсіпорындары мен ... ... ... ... ... ... өнімділігі сапалы болу үшін ең алдымен
білікті қызметкерлер ... ... ... Отель менеджері
қызметкерлерді ... ... ... ... қызықтыра отырып,
дайындаулары тиіс. бҰл ол үщін ... ... ... ... ... ... ... тек турагент пен тур ... ... ... ... жаңа ... ... ... және т.б. тығыз байланысты ... ... ... турфирманың қызметінде дистрибьторлық жүйе маңызды
рөль атқарады. Олардың ... ... ... мен ... ... қамтамасыз етушілер құрайды. Дистрибьторлық
қызметердің маңызы ... ... олар ... ... ... ... ие;
- тұтынушылардың талаптары жайлы неғұрлым тереңірек мәліметтенген;
- нарықтың сегментациянысна ... ... ... ... ... алады.
- Атаулы қызмет атқарушылар түрлі ... ... бір ... ... ... ... қатысы тұтынушыға қызмет
көрсетулердің жиынтық пакетін ұсына алады;
- Олар тек қана джиынтық қызмет ... ... ... ... тұтынушыға маршруттар, қызмет көрсетулердің типтері,
олардың рекшеліктері мен ... ... ... береді.
Осыған орай келсесі сызбаны қарастырып ... ... ... ... жүйесі
Сонымен қатар, айта кететін жағдай, ... ... бірі ... ... ... фактор танылады. Мұны
келесі сызбана ... ... ... сұранысты анықтаушы факторлары
2.3 ... ... ... ... ... ... ... ретінде туризм сұраным мен ұсыныстың
нарықтық ... ... ... тиіс өнім ... ... ... ... бағдарланған халықаралық рынок пен ... ... ішкі ... ара ... ... білу ... ... рынок бүгінгі күні миллиардтаған айналымы ... ... ... зор ... ... сондықтан, бірінші
кезекте міндет Қазақстанға ғана тән ерекшелігі бар және сұраныс болатын
туристік өнімді (турөнім) ... ... ... ... байланысты рыноктың
қандай сегменттерінде қазақстандық турөнімнің жарқын болашағы бар ... ... ... ескере отырып жүргізілген талдау мен қазіргі
тәжірибенің негізінде, қазақстандық ... екі ... ... ... ... ... ... жолы бойындағы мәдени туризм (зиярат ету және
дәстүрлі) және онымен тығыз байланысты экооқиғалы туризм ... ... ... ... балықшылық). Бұл ретте экооқиғалы туризм
үшін Жібек жолы бағытымен өтетін ресурстары бар аймақтарды: Алматы, ... ... ... ... Ақмола облыстарын атап өткен орынды.
Көрсетілген басымдықтарға сәйкес бірінші кезекте ... ... мен ... ... анықталды:
1. Іле (Алматы қ., Түрген с, Есік қ., Талғар қ., Қаскелең ... с, ... ... ... ... ... с, ... с, Жалаңаш с, Шонжы с,
Көлжат с).
3. ... ... қ., ... с, ... с, ... қ.,
Талдықорған қ., Жаркент-Арасан курорты).
4. Балқаш (Балқаш көлі, Балқаш өңірі с).
5. Солтүстік Жоңғар ... ... ... ... Лепсі с, Лепсі
өзенінің маңы, Жарбұлақ с, Көктұма с, Сарқант қ., Арасан-Қапал курорты).
6. Жамбыл (Тараз қ., ... с, ... ... Түркістан (Түркістан қ., Тұрбат с, Отырар с, Шәуілдір с, ... ... қ., Шаян ... ... ... қ., Сайрам с, Арыс қ., Шардара қ., ... қ., ... қ., ... ... ... Бұқтырма (Қатон-Қарағай с, Беріл с, Рахманов бұлақтары
курорты, Марқакөл көлінің маңы).
10. ... ... с, ... қ., ... ... ... ... игеру объектілеріне жатқызуға болатын қазіргі
және құрылу жоспарланған мемлекеттік ұлттық табиғат парктері (МҰТП): "Іле
Алатауы" МҰТП, "Алтын ... МҰТП ... ... ... МҰТП
(Оңтүстік Қазақстан облысы), "Баянауыл" МҰТП (Павлодар) облысы, "Қарқаралы"
МҰТП (Қарағанды облысы), Щучье-Бурабай ... ... ... және "Көкшетау" МҰТП, "Қорғалжын" мемлекеттік ... ... ... ... көріктілігі, қол жеткізілуі, аумағының
игерілуі туризмді ұйымдастыру ... ... ... деңгейімен
сипатталады.
Орталық Азия аймағындағы туризмнің ерекшелігін ескеру қажет. Жібек
жолы және оқиғалы туризм ... ... ... негізгі ағыны
барлық көрсетілген аймақтың ішінде: Қазақстан, Шыңжан-Ұйғыр ... ... ... ... Түркіменстанның шегіндегі ... ... ... өнім тек қана ... ... азия ... тиімді ұсынылуы мүмкін, бұдан мынадай қорытынды шығады:
1. Турөнімнің ... ... ... ... ... ... турөнім біздің аймақтағы көршілеріміздің
турөнімдерінен (ең ... ... ... кем түспеуі тиіс.
Қазақстандық туристік өнімнің ерекше белгісі оның сипатының маусымдығы
болып табылады, бұл ... ... ... ... ... қабылдауды және
туризмнің баламалы түрлерін дамытуды ... ... ... ... ... ... ... барысында ескеріледі.
Сонымен бірге, жоғарыда көрсетілген сегменттерге ... ... бір ... бар. Ол ... ... ... та, ... де емес (25 —100 орын шегінде) экологиялық таза ... ... ... 2—3 күн ... ... туристік бағыттарда
орналастырылған объектілер болуы тиіс.
Қазақстанның бизнес-туризм сегментінде ... бір ... бар. Бұл ... ... Алматы, Астана, Атырау қалалары. Геосаяси жағдай мен табиғи
шикізат-ресурстары ... ... және ... конвенцияларға
қатысу мәселелері бойынша келушілер бизнес туристер санын көбейтеді ... ... ... ... ... ... орталықтардың
инфрақұрылымы негізінен халықаралық стандарттарға сай келеді. Алматы ... үшін ... (әуе, ... ... жол) ... ... және негізгі көші-қон осы қала ... ... ... жиындар
еткізуге қолайлы ғимараттарынан және қонақ үйлерінен басқа, қалада ойын-
сауық құру үшін ... ... ... ... ... қала ... 500 км жердегі аумақта тамаша рекреациялық аймақтар орналасқан.
Астана ... ... ... аймақ болып келеді. Біздің
мемлекетіміздің жас ел ордасы ретінде өзіндік ... мен ... ... ... ... күннен күнге артуы қалада халықаралық және ішкі
туризмді жылдам дамытуға қызмет ететін болады.
Турөнімнің маңызды құрамының бірі көлік болып ... ... алып ... авиа ... ... рөл атқарады. Сондықтан, рынокта
ұлттық авиа тасымалдаушының жағдаятын күшейту және ... ... ... болып табылады. Ұлттық авиажелілерде осындай бағыттағы ... ... ... ... ... ... бейтараптандыру қажет.
Республика аумағының кеңдігін ескере отырып, ... ... ... ... ... жеке ... ... мен
поездарда еркін қозғалуға ұмтылатынын ... ... ... ... мен темір жол көлігінің мәні зор.
Туристік жағынан дамыған көпшілік елдерде туризмнен түскен жалпы
табыстың 30-дан 50-ге ... ... ішкі ... ... ... Бұл
ретте Қазақстанның болашағы зор. Сонымен бір мезгілде, қазіргі кезде ішкі
туризм ... ... ... ... ұйымдастырылмағандығын атап өткен
жөн. Аздаған курорттар, санаторийлер және туристік базалар ғана жұмыс
істеуде. Туризмнің осы ... ... ... ... ... ... ... қыруар соманы ала ... ... ... ... мәдени және тарихи ескерткіштердің экологиялық жай-
күйіне орасан зор нұқсан келтірілуде. ... ... ... халықтың
аз қамтылған бөлігі ретінде әлеуметтік көмек көрсетілетін оқушыларға,
жастарға, ... ... ... және еңбек ардагерлеріне және
өзге әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтарға саяхат ... үшін ... ... ... ... және ... емес ... басқа да
қайырымдылық ұйымдары мен қорлар әлеуметтік ... ... ... ... ... ... бөлу ... әлеуметтік туризмді дамытудың
экономикалық әлеуеті зор.
Бұл ретте, әлемдегі демалыс ... мен ... ... ... қарасы көп тобын құрайтын мүгедектер ... ... осы бір ... келе ... ... индустриясы
рыногының бір бөлігіне айналған балалы отбасылардың көптеген қонақ ... ... және ... керікті жерлерге қолы жете бермейді.
Сөйтіп, туристік ресурстарға қол жеткізу туризмді ... ... ... ... ... ... ... туристік ресурстар
мен қызмет көрсетулерге қол ... ... ... ... ... біле отырып, осыған қатысты шаралар қабылдау қажеттілігінің мәнін
әзірге түсінген жоқ. ... ... ... қол ... мен саясатын жіті әзірлеу, туризм өндірісі қызметшілерінің
арнайы даярлық деңгейін көтеру, ... ... ... мен ... ... ... дамудағы туризмнің алатын маңызы жайында
жұртшылықтың хабардар болуын арттыру қажет.
Мемлекеттік және ... ... ... ... ... оның ... ... туризм саласындағы қызметті жүзеге
асыратын кәсіпорындарға қолдау көрсету тәжірибесін ... ... ... ... ... ... және демеушілік
көтермеленуі тиіс.
Әлеуметтік туризмді, оның ішінде өлкетану, спорттық, жеке, емдеу-
сауықтыру, ... ... ... ... туризмді,
қарттарға және мүгедектерге арналған туризмді, жастар және ... ... ... ... ... және ... маңызы зор.
Осы мәселелердің барлығын ... ... ... ... ... дәрежелі рөлі бар.
"Қазақстан" деген фирмалық атауы бар турөнімді жылжыту, оның ... ... ... және ... ... орналасуын ғана
емес, оны өткізудің барынша тиімді арналарын іздестіру, ... ... ... Германия, Жапония және т.б рыноктарды) іздестіруді талап
етеді.
Сонымен қатар жоғарыда көтерілген мәселеге ... ... ... ... ... болып табылатын әуе тасымалдау жолдары
туралы да айтып ... жөн. ... ... бұл ... ... ... айтуға болады. Азаматтық авиацияның неғұрлым маңызды
халықаралық ұйымдары ретінде ICAO мен IATA ... Олар ... ... ... ... ... бойынша
әдістемелік материалдар ен ... ... мен ... ... ... ... тәжірибеге ие болып кееді.
ICAO (Internftional Civil Aviation Organization) 1944 жылы ... 7 ... ... ... авиация ... 52 ... қол ... ... ... ... ... және әлеуметтік мәселелер бойынша комитеттің шеңберінде
Біріккен ... ... ... ... ... IATA ... (The International Air Transport Association)
1945 жылы сәурде Гаванада құрылды. ... ... ... ... ... тиімділік пен авиатехниканың
беріктігі, қауіпсіздікті көтеру бойынша бірігіп ... ... ... ... ... ... ... IATA 130-дан аса ... 230 мүше ... ... ... ... және ... екі
ресейлік компания IATA мүшелері болды.
Соңғы мәліметтерге сәйкес азаматтық авиация жыл ... 1 трлн ... ... өнім ... 22 млн адам жұмысбастывлығын қамтамасыз етеді.
Атаулы ұйымдар БҰҰ және ДТҰ (ВТО – Всемирная ... ... ... ... ... тасымалдауларды жетілдіру
мәселелерін ... әуе ... ... ... ICAO, ... БҰҰ статистикалық мәліметтеріне негізделеді. Атаулы
болжаидардың дүниежүзі мемлекеттері ... ... ... ... ... жылдық |
|бойынша түрлері | ... ... % |
| |1982 |1992 |1993 |2003 ... | | | | |92 |03 ... |496,5 |979,4 |1045,6 |1960 |7,0 |6,5 ... |640,3 |973,2 |925,2 |1485 |4,3 |4,0 ... |1136,8 |1952,6 |1970,8 |3445 |5,6 |5,5 ... ... ... ... ... жетілдіру
мәселелерімен тұрақты қызмет атқарушы Көлік министрлер конференциясы
мен Көлік мәселелері ... ... ... экономикалық қоғамдастық қызметінің бір кезеңі ЕЭҚ – ... ... әуе ... ... ... табылды.
Аспанның ашық ... ... ... үстімен ... ... ... ... Эйр ... Мәскеуден Лондонға немесе Франкфуртке
Францияға тоқтамай еркін өте ... ... ... ... өсуіне әкелді. Бұл өз ... жиі ... үшін жаңа ... ... ... үшу қызмет
көрсетуінің жетілуіне әкелді.
Халықаралық тасымалдау – кем ... екі ... ... мен жүк ... ... ... ... үшін ең ... ... ... ... ... нақтылығы, ұшу кестесі, ұшу тұрақтығы, нақты
белгіленген ... қону мен ... ... ... ... ашылуы екі жақты
мемлекеттік келісім-шарттармен реттеледі де, ... ... ... БҰҰ ... ... ... көлік бойынша
комитетінің ... ... ... ... ... ережелер бекітілген:
- атаулы тасымалдауларда пайдаланылатын жолдар;
- көлік түрлері;
- көлік ... ... ... талаптар,
- келу мен шығудың рұқсаттық жүйесі;
- салықтар мен жиналымдар;
- шекаралық, тазалық және ... ... есеп ... мен ... ... ... үшін санкциялар.
Халықаралық тасымалдау келісімдерін ... үшін ... 1 ... ... конвенция шеңберінде «Жолаушылар мен ... ... ... ... туралы конвенция»
қабылданды. Халықаралық ... ... ары ... Туризм бойынша Гаагалық деларация (1989) мен Европалық
уеңес мүшелері үшіни Шенген ... ... ... ... ... тасымалдауды ұйымдастыру ТМД қатысушы
– мемлекеттердің парламентаралық ассамблеясының 1994 ж. 19 ... ... ТМД ... ... негізгі ұстанымдары
туралы» қаулысымен реттеледі. Мысалы, Ресей мен Укранина арасындағы тұрақты
тасымалдаулар 1995 жылы 9 ... қол ... ... ... ... ... ... жасау туралы» келісіммен
реттеледі.
1982 жылы 26 мамырда ... ... ... ... ... ... тасымалдау туралы Европалық келісім-
шартқа сәйкес Батыс және Шығыс Европа ... ... ... ... үшін автобус ішінде бақылау құжаты пайдаланылады.
Осыған орай Ресейдің Көлік министрлігі 07.02.97 ж. №ЛШ –6/60 ... ... ... ... ... Польша, Словения, Чехия және
Югославия ... ... ... ... ... халықаралық
жолаушылар қатнасын жасауда Унификацияланған жолаушы парақ кешенін (номері
бар бақылау құжаты) қолдану туралы» шешім қабылдады.
Атаулы ... ... ... ... ... АСОР сәйкес
орындалатын барлық халықаралық тасымалдауларда ... ... ... ... ... және ... ... дұрыс толтырылуына
жауапты болады (олар бас әріппен және өшірілмейтьін сиямен толтырылады).
Атаулыпарақ тексеоуге өкілетті тұлғалардың ... ... ... ... АСОР ... ... мемлекеттік тілдерінде толтырылған
бас беттің мәтінін қамтушы ... ... ... ... ... Европалық конференциясына енген кезінде
тасымалдау қызметінің көптеген лицензияларын алу мен ... ... ... өту ... туындайды.
Атаулы көпжақты шешімдер бір ... жыл ... ... ... ... ... бағыииардағы
жылжымалы құрамға ... ... ... ... ... ... қамтиды.
• экологиялық қауіпсіздік (шу деңгейі, газдардың улылығы, ... ... ... халықралық стандарттарға сәйкес келуі;
• салмақ, көлем, кіндщікбойынша жүктеме бойынша халықаралық стандарттарға
сәйкес келуі;
... ... ... ... ... ... белгісінің және мемлекеттің бөлу белгісінің ... ... ... талаптар және т.б.
• Автомобиль көлігімен халықаралық тасымалдау кезінде де ... ... ... жол бойы мен ... ... ... ... қызмет өрсету мен жөндеу,
техникалық көмек;
• тұрақтар, жанармай ... ... ... ... ... ... ... байланысты ұйымдастыру.
Көптеген европалық мемлекеттер жүргізуші ... ... сол ... ... бұл ... ... емес. Мысалы, Германияда
Андоррада, Бельгияда, Кипрде, Данияда, Финляндияда, Швецияда, Норвегияда,
Францияда, Грецияда, Англияда, ... ... ... Испанияда, Швейцарияда, Сан-Маринода, Сенегалда, ... ... ... ... ... теңіз тасымалдаулары мемлекетаралық келісім-шарттар
мен Афиндік «Жолаушылар мен жүкті теңізбен тасымалдау ... ... ... ... ... ... Конвенция» (Лондон, 1974 ж.)
Халықаралық «Жолаушылар мен жүкті теңізбен тасымалдау ... ... ... ... Конвенциялар» (Брюссель, 1967 ж.)
шеңберінде жүргізіледі.
Халықаралық тасымалдау ретінде шығу орны мен келу орны ... ... ... немесе бір мемлекетте орналасып, ... ... ... порт ... ... ... кез келген
тасымалдау саналады.
Сонымен қатар, келесі ... ... ... ... деп ... кеме ... ... қосылған мемлекеттің кемесі болған жағдайда жүзе
алады;
• тасымалдау ... ... ... бір жағы ... ... ... ... сәйкес тасымалдаудың жөнелту мен келу орны ... жағы ... ... мемлекетте орналасқан жағдайда.
ІІІ -ТАРАУ ТУРИСТІК ФИРМАНЫҢ БӘСЕЛЕСТІК СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ ДАМУ ... ... ... ... ... ... ... қабылдау әдістерін жетілдіруін ең алдымен
атаулы салада қызмет етуші субъектінің ... ... ... негізделеді.
Лицензия мынадай туристік қызмет түрлерінің әрқайсысына ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетуі.
Лицензия субъектіге немесе оның уәкілетті өкіліне сенімхат негізінде
беріледі және бір ... ... ... ... ... ... өтініш бойынша төлқұжат алуға құқығы бар. Бұл ретте
лицензиат туристік қызметтің тиісті ... ... ... үшін алым
(бұдан әрі — лицензиялық алым) төлейді.
Заңды ... ... ... жері ... ... ол бір ай
ішінде көрсетілген мәліметтерді ... ... ... ... ... ... өтініш беруге міндетті. Лицензиат тиісті ... ... ... ... ... он күн ішінде лицензияны қайта
рәсімдейді.
Лицензия "Лицензия ... ... ... ... ... ... не ... уәкілетті адам лицензияға қол қояды
және лицензиардың мерімен куәландырылады.
Туроператорлық қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін ... ... ... нысан бойынша өтініш;
• лицензиялық алым төлегенін растайтын құжат;
• жарғының нотариалды ... ... ... ... меншікті немесе жалға алынған үй-жайы бар ... ... ... ... ... ... ... базасы бар екендігін
растайтын құжат не туристерді орналастыру орындарды, туристік жарақтар,
көлік ұсынуға арналған қажетті материалдық-техникалық ... бар ... ... ... ... ... және ... өтілі туралы қужаттардың көшірмелерін қоса ... ... ... ... ... ... ... азаматтық-құқықтық жауапкершілікті
сақтандыру шартының көшірмесі;
• тасымалдаушымен шарттың көшірмесі;
• туристік жолдаманың және ... ... ... ... ... лицензиясы бар туристік ұйыммен шарттың көшірмесі
немесе оқу орнын (тиісті курстарды) ... ... ... және денсаулығының психикалық жай-күйі туралы медициналық
анықтамасы бар ... ... ... тізімі;
• жарнамалық-ақпараттық материалдар ... ... ... ... ... және карталар);
• туристік бағыттардың тізілімі;
• туристерге қызмет көрсету бағдарламасы;
• "Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы" ... ... ... ... қызмет көрсетуге арналған шарттың үлгісі;
• туристерге арналған келетін және ... елі ... ... ... ... ... ... алу үшін мынадай құжаттар
қажет:
• белгіленген нысан бойынша өтініш;
• лицензиялық алым ... ... ... ... ... куәландырылған көшірмесі (заңды тұлғалар үшін);
• кеңсеге арналған меншікті немесе жалға алынған үй-жайы бар екендігін
растайтын ... ... ... ... ... материалдық-техникалық базасы бар екендіпн
растайтын құжат не ... ... ... туристік жарақтар,
көлік ұсынуға арналған қажетті материалдық-техникалық базасы бар ұйыммен
қызметтер көрсетуге жасалған шарт;
• білімі және ... ... ... ... ... қоса ... ... туристік қызмет көрсету шарты бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті
сақтандыру шартының ... ... ... ... ... ... және ... жаднамасының көшірмесі;
• жарнамалық-ақпараттық материалдар (женсілтегіштер, бүктемелер,
бейнематериалдар, парақшалар, журналдар, ... және ... ... ... ... ... туралы" Заңның 17-ба-бының
талаптарына сәйкес туристік қызмет көрсетуге арналған шарттың үлгісі;
• туристерге арналған келетін және баратын елі ... ... ... ... ... ... алу үшін мынадай
құжаттар қажет:
• белгіленген ... ... ... ... алым телегенін растайтын құжат;
• жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі (заңцы тұлғалар ... ... ... ... ... ... алынған үй-жайы бар екендігін
растайтын құжат;
• штаттағы немесе шарт негізінде тартылатын кәсіби даярланған адам-дар: оқу
орнын (тиісті курстарды) ... ... ... ... ... ... ... туралы медициналық анықтамасы бар
жолбасшылар (жолбасшы-аудармашылар), экскурсия ... ... ... бағыттар мен экскурсиялар тақырыптары;
• туристерге қызмет көрсетуге арналған меншікті немесе жалға алынған көлігі
бар екендігін растайтын құжат.
Туризм нұсқаушысының ... ... ... ... ... алу үшін
мынадай құжаттар қажет:
• белгіленген нысан бойынша өтініш;
• лицензиялық алым төлегенін растайтын құжат;
... ... ... ... және туристік бағыттармен жүріп
ету тәжірибесін растайтын құжаттар;
• әзірленген туристік бағыттардың ... және ... ... ... жай-күйі туралы медициналық анықтама.
Өтінуші ұсынылған құжаттардың анықтығына Қазақстан ... ... ... болады. Өтінушінің өткізген
құжаттарында қамтылған мәліметтерді тексеру қажет болған ретте, ... ... ... ... соң ... ... ... бойынша
туроператорлық, турагенттік, экскурсиялық қызметтерді, ... ... ... ... ... ... ... лицензия беру туралы
қорытынды шығарылады.
Сонымен қатар стратегиялық шешімдерді қабылдау әдістерін ... ... ... ... ... ... қызметті негізгі ретінде бекіту;
• кеңсеге арналған меншікті немесе жалға алынған үй-жайы бар ... ... ... ... көрсету шарты бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті
сақтандыру шарты;
• туристік білімі немесе туризм саласында кемінде бір жыл ... ... бар ... ... ... ... туристерге қызмет көрсету бағдарламалары;
• меншікті немесе жалға алынған материалдық-техникалық базасы бар екендігін
растайтын құжат не туристерді ... ... ... ... ... ... ... қажетті материалдық-техникалық базасы бар ұйыммен
қызмет көрсету шарты;
• экскурсиялық қызметке лицензиясы бар туристік ұйыммен шарт ... ... ... ... ... ... ... құжаттары және
денсаулығының психикалық ... ... ... ... бар
жолбасшылар (жолбасшы-аудармашылар), экскурсия жүргізушілер;
• тасымалдаушымен шарттар;
• туристік жолдама, турист жаднамасы;
• туристке арналған келетін және ... елі ... ... ... ... ... ... парақшалар, журналдар, сызбалар және карталар).
Турагенттік қызметті лицензиялау ... ... ... ... ... ... ... жарғыда туристік қызметті негізгі ретінде бекіту (заңды тұлғалар үшін);
... ... ... ... ... алынған үй-жайы бар екендігін
растайтын құжат;
• туристік қызмет көрсету шарты ... ... ... ... туристік білімі немесе туризм саласында кемінде бір жыл ... ... бар ... меншікті немесе жалға алынған материалдық-техникалық базасы бар екендігін
не туристерді орналастыру орындары;
• туристік жарақтар;
• көлікті ... ... ... материалдық-техникалық базасы бар
ұйыммен қызмет ... ... ... ... туристік жолдама, турист жаднамасы;
• туристке арналған келетін және ... елі ... ... ... ... (жөнсілтегіштер, ... ... ... ... және ... қызметті лицензиялау кезінде өтінушіге қойылатын
біліктілік талаптары ... ... ... ... ... ... ... жалға алынған үй-жайы бар ... ... ... ... шарт негізінде тартылатын кәсіби даярланған адам-дар: оқу
орнын (тиісті курстарды) бітіргендігі туралы растайтын ... ... ... жай-күйі туралы медициналық анықтама-сы бар
жолбасшылар (жолбасшы-аудармашылар), экскурсия жүргізушілер;
• әзірленген ... мен ... ... ... ... көрсету үшін меншікті немесе жалға алынған көлік.
Лицензия беруден мына жағдайларда бас тартылады, ... ... ... ... ... және ... қызметін көрсетуді жүзеге асыруға заңнамалық кесімдермен
адамдардың осы ... үшін ... ... ... алу үшін ... құжаттардың барлығы ұсынылмаса. Лицензиар
лицензия беруден бас тартқан себептерді өтінуші жойған ретте, өтініш ... үшін ... ... ... ... ... алым ... өтінуші біліктілік талаптарына сай келмесе;
• өтінушіге қатысты оның осы ... ... ... ... ... ... бар ... туроператорлық, экскурсиялық қызметтерді және туризм
нұсқаушысының қызметін ... ... ... ... ... бас
тартылған жағдайда, өтінушіге бас тарту себептері көрсетілген жазбаша ... ... ... Егер ... ... мерзімде лицензия
берілмеген жағдайда немесе лицензия беруден бас ... ... ... ... ол бір ай ... ... ... сот тәртібімен
шағымдануға құқылы. Лицензия беруден негізсіз бас ... ... ... ... туындаған шығындарды өтеу заңнамада белгіленген
тәртіпте ... ... ... ... ... және жеке тұлғаларға
беруге тыйым салынады.
Лицензия өз күшін мына жағдайларда тоқтады:
• лицензияның ... ... ... ... қызметін тоқтатуы, заңды тұлғаның ... ... ... ... стратегияны іске асыруға бағытталған ұйымдық
құрылымды қалыптастыру
Бәсекелестік стратегияны іске асыруға бағытталған ... ... ... ... ... біліктілігін арттыру, оларды
аттестаттау және қоғамдық туристік кадрлардың әртүрлі санаттарын даярлау
(спорттық туризмнің ... ... ... ... ... басқалар) ережесіне негізделеді.
Белгіленген стратегияны іске ... ... ... туралы айту үшін туристік кадраларғане ... ... ... біз ... жатқызамыз:
• кәсіби жоғары немесе орта арнаулы туристік білімі бар кәсіби ... ... ... ... салада кемінде бір жыл практикалық жұмыс
тәжірибесі бар туристік ұйымдардың қызметкерлері;
• туризм саласында ... ... ... ... кемінде бір жыл жұмыс
тәжірибесі бар, туристік индустрия саласында ... ... ... ... ... халыққа қызмет көрсете алатын жеке тұлғалар жатады.
Туристік кадрларды ... ... ... ... ... ... ... қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерге,
халықаралық ... ... ... дамытуға қабілетті, жоғары
білікті кадрлармен саланы қамтамасыз ету, кәсіби шеберлікті, ... ... ... ... ... ... асырылады.
Туристік кадрларды даярлаудың, олардың біліктілігін ... ... ... ... ... анықталған:
• туристік іс-шараларды мазмұнды еткізу үшін кәсіби білімдері ... ... ... дамыту саласындағы жаңа жетістіктер бойынша білім алуда
мамандардың ... ... ... ... ... ... ... зерделеу, қорытындылау және
тарату.
Туристік кадрлардың біліктілігін арттыру мақсаты - ... ... ... сай кадрлардың теориялық және практикалық
білімдерін жаңарту болып табылады. ... ... ... ... 5 жылда кемінде бір рет өткізіледі. Мамандардың білікгілігін
арттырудан өту ... ... ... белгілейді. Туристік кадрлардың
біліктілігін арттыру жұмыстан қол үзіп және қол ... ... оқу ... ... курстар, семинарлар, жиындар) шеңберінде сондай-ақ
ішкі туризмнің белсенді түрлерін ... ... ... тарта
отырып, оқу мақсаттарында өткізілетін жорықтарда, маршруттарда, жарыстарда,
экспедицияларда ... ... ... кадрлардың біліктілігін арттыру
шарттық негізде, білім беру ұйымдарының ... ... ... ... дайындайтын ғылыми, жоғары және орта кәсіби оқу ... ... ... ... ... осы ... ... нысан бойынша сертификат беріледі. Туристік
кадрларды аттестаттаудың мақсаты олардың кәсіби дайындық ... ... және ... туристік жорықтар мен экскурсиялар жүргізу кезінде жан-
жақтылығы мен жете білушілігі, ... ... ... ... ... 5 жыл ... сайын өткізіледі.
Туристік кадрлар аттестаттаудан:
• жұмыс берушінің шешімі бойынша;
• тиісті ... ... ... ... ... санатын алу
мақсатында, өз қалауы бойынша;
• қызметі туристік жорықтар мен ... ... ... ... ... ... ... өтеді.
Аттестаттау мынадай бірқатар жүйелі кезеңдерді қамтиды:
• аттестаттауды өткізуге дайындық;
• туризм саласындағы қолданыстағы заңнама бойынша тестілеу;
• туризм мәселелері бойынша ... ... ... аттестаттау жөніндегі комиссияның шешімін шығару.
Аттестаттау нәтижелері бойынша қоғамдық туристік ... ... ... ... ... санаттар беріледі. Қоғамдық
туристік кадрлардың ... ... ... ... ... оқу-
жаттығу жорықтарын және экскурсияларды, әртүрлі күрделі ... ... ... ... қоғамдық туристік бірлестіктер
ұйымдастырған туристік іс-шараларда (курстарда, семинарларда, ... ... ... ... ... ... ... асырады.
3.3 Туристік қызметтердің бәсекелестігін көтерудің ұйымдық-
экономикалық механизмдері
Қазақстандағы туризмнің тарихи алғышарттары біздің д.д. ... ... ... ... Ұлы Жібек жолының қалыптасуы мен дамуы болып
табылады.
Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін туризм басқа да ... ... ... ... ... Туристік қызметтегі КСРО-ның
негізгі аймақтары Кавказ, ... ... ... Ресейдің, Орта Азияның
тарихи орталықтары болды. ... ... ... бірқатар сәулет,
археологиялық, мәдени ескерткіштері мен табиғи көрнекті ... ... іс ... ... ... және сұраныс болмады. Кеңестік кезеңде
Қазақстандағы туризм идеологиялық қызметті атқарған ... ... ... бірі ... ... және оның ... рөліне қарамастан,
қалдық қағидаты бойынша қаржыландырылды және ... ... ... ... ... ... ... қалуының бір себебі экономика
саласы ретінде онымен мемлекеттік деңгейде ... ... ... ... және ... емес ... құрылымдарды кешенді
болжауға, ұзақ мерзімді жоспарлауға ... ... ... ... ... жергілікті бюджетке түсетіндігіне қарамастан, жергілікті
басқару органдарының ... ... ... ... деп ... ... тежеуші фактор болып табылады.
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін туристік қызметті реттеу мен
халықтың ... және ... ... ... ... үшін ... қаланды.
Бүгінгі күні біздің мемлекетімізде туризмді дамыту “Туризм туралы”
Қазақстан Республикасының 1992 ... 3 ...... ... Республикасы Президентінің "Түркі тілдес мемлекеттер басшыларының
Ташкент декларациясын іске ... ... Ұлы ... ... ... ... ... дамыту жөніндегі ЮНЕСКО және
Дүниежүзілік Туристік Ұйымның жобасы туралы" 1997 жылғы 30 ...... ... ... ... ... қайта өркендету, түркі тілдес
мемлекеттердің ... ... ... мен ... ... ... ... Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламасы
туралы" 1998 жылғы 27 ... № 3859 ... ... ... ... ... ... қазақстандық рыногын дамытуға оң
әсер етті.
Туризм саласындағы халықаралық ... ... ... бірі — Қазақстанның 1993 жылы толығымен ДТҰ-ға толық мүше болып
қабылдануы, туризм саласындағы ынтымақтастық туралы халықаралық келісімдер
жасауы ... ... ... шет мемлекеттердің ... ... мол ... ... ... тану ... атап өту керек.
Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің 1999 жылғы
дерегі бойынша елде 425 туристік ұйым болды, оның ... 6 ... 405 жеке ... ... және 14 ... ... агенттік
жұмыс істеді. Қазақстандық кәсіпорындар 80 елдің туристік фирмаларымен
шарттық қатынастар орнатқан. 4 ... және 13 ... ... 8
мемлекетке чартерлік әуе рейстерін жүзеге асырады.
Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, ... ... ... Алматы және Астана қалаларындағы ... ... ... дамыған болып табылады. Осы облыстардың және
қалалардың туристік ұйымдары жыл сайын туристердің және экскурсанттардың ... ... ... көрсетеді.
Тұтастай алғанда, 1999 жылы барлық меншік нысандарындағы ... млн. ... ... оның ... ... ... кәсіпорындар
57,3 млн. теңге, жеке меншіктегілері 2298,5 млн. ... ... ... млн. ... ... өнім ... ... орындады, қызметтер
көрсетті.
Республика бюджетінен түсетін жалпы түсімдердегі туристік қызметтен
түскен ... пен ... ... 1998 жылы ... ... 1999 ... есеп беру үлгісі бұл мәліметтерді жинауды көздейді. 1999 жылы
1998 жылмен салыстырғанда елдегі ... ... үлес ... ... ... ол 1,1%-ды құрады.
Туристік ұйымдармен 1999 жылы барлығы 228,3 мың туристке қызмет
көрсетілді, Қазақстанның ... ... ... 55,9 мың ... ... бұл 1998 жылмен салыстырғанда 20,9 мыңға ... ... 1999 жылы ... ... ... ... көлемінен шетелге
туристерді жіберу 45%-ды құрады, ішкі туризм 30%, шетелдік туристерді
қабылдау 24%, ... ... ... 1% құрады.
Қазақстандық туристердің неғұрлым көп баратын жерлері: ... ... ... ... ... ... БАӘ. ... елімізге
Ресейдің, Қытайдың, Германияның, Корея Республикасының, Пәкістанның,
Польшаның, ... ... ... келеді.
Туристік қызметке жасалған талдау көптеген турфирмалардың сыртқа шығу
туризмімен ... ... ал бұл, ... кезекте, Қазақстаннан
капиталдың жылыстауына әкеп соғады. Тек қана 1999 жылы 57,1 ... ... ... тыс шетке шығарылған. Республика азаматтарының шет
елге тауарлар сатып алу, кейіннен оны сату мақсатында баратын жолсапарлары,
бұрынғысынша ... ... алып ... ал ... Қазақстандағы
туристік қызмет көрсету рыногының жай-күйін анық көрсетеді. Ол ... ... ... ... ... жандандырып, көбінесе
туристік фирмалардың тиісті тәжірибесінің және ... ... ... ... мен ... ұстаушылар" арасындағы
делдалдық қызмет атқаруына ... ... ... ... ... ... бірін "қапшықтау" бизнесі ... ... ... ... бір ... ... өткізу мен сату жүйесіндегі 150 мыңға
жуық адамды жұмыспен ... ... ... ішкі ... жыл ... ... ... көлемі шамамен 2 млрд. АҚШ
долларын құрайды.
Сонымен бір мезгілде, шоп-туризм, ең ... ... ... кері
әсер етеді. Туристік бизнестің секторларының бірі ... ... ... ... ... ... ... елеулі әсер ете қойған
жоқ.
Бүкіл өркениетті ... ... ... ... ... ... себебі туризм мемлекет бюджетінің кіріс бөлігін толықтырудың
маңызды кездерінің бірі ... ... ... ... ... ағынын көбейту қажет. Осы мақсатта туристік ұйымдардың қызметін,
мұның езі бірінші кезекте, көлік құралдарының, орналастыру ... ... ... ... ... ... туризмді дамытуға қайта
бағдарлау қажет.
Көлік. Бүгінгі ... ... ... ... ... Біріккен Араб Әмірліктеріне, Түркияға, Италияға,
Корея Республикасына, Венгрияға, Израильге, Қытайға, Таиландқа ұшуды ... ... бар. Ішкі және ... ... ... істейтін
"Эйр Қазақстан" ұлттық тасымалдаушысы және ... ... ... ... ... ... ... сервис және қызмет
көрсету сенімділігі ... ... ... ... ... жүргізетін шетелдік тасымалдаушылардың қызметін пайдаланғанды жөн
көреді, мұның өзі отандық тасымалдаушылар жасайтын авиа рейстер жолаушылар
ағынын азайтатыны ... Оның ... ... ... ... ... өнімнің құнын өсіреді және тиісінше оның халықаралық
рыноктағы ... ... ... ... көлігі шекаралас
мемлекеттерге шоп-туризмді ұйымдастыру және экскурсиялық ... үшін ... ... оны ... ... ... ... және туристік көлік ... ... ... көрсетілуіне де байланысты болады. ... ... ... ... ... ... ... заманғы жайлы автобустар жоқтың
қасы, бұл туристерге қызмет көрсетуді жоғары деңгейде ... ... ... жол ... ... теміржолы" республикалық
мемлекеттік кәсіпорны 14 ... ... ... ... темір жолдарымен транзитпен Қырғызстанның, Өзбекстанның,
Ресейдің, Тәжікстанның және Түркіменстанның жолаушылар ... ... ... ... ... ... ... дамытуға
назар аудару қажет.
Орналастыру құралы. Туристік бизнесті ... ... ... туризм индустриясы материалдық базасының мүмкіндіктерінің төмендігі
болып ... ... ... ... ... ... кемпингтерінде және басқа орналастыру объектілеріндегі
сыйымдылық жүктеменің 35%-ын ... ... ... ... ... саны
1997 жылмен салыстырғанда, 40%, ал бір ... ... ... 30%-ға төмендеді.
Соңғы бес жылда 605 қонақ үй жабылды, 1999 жылы республикада ... үй ... ... ... қоры небәрі 15%-ға ғана ... ... ... келушілерге сапасыз туристік өнім берудің басты
себебі тиісті сыныптағы қонақ үйлердің болмауы, ал ... бар ... ... 80 ... ... ... ... бір бөлігінің жай-күйі мүлде
нашар және ... ... тұр, ... олар 60-шы ... ... ... туристік сыныптағы қонақ үйлердің (2-3 жұлдызды
немесе шағын және орташа мейманханалар) рентабельділігі неғұрлым ... ... ету. ... ... ... ... ... кадрлар даярлау болып табылады. Қазіргі уақытта, Қазақстандағы
мемлекеттік, жеке және ресейлік филиалдарды қосқанда, туризм ... 28 ... оқу орны бар. ... ... ... даярлаудың
негізі 1992 жылы қаланғандығына қарамастан, туристік саланы ... ету әлі ... ... ... ... қалып отыр.
Көптеген жоғары оқу ... ... ... себебі Қазақстандағы туристік
әлеует туралы оқытушылар құрамының білім және туристік ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде,
мамандарды даярлау отандық туристік-рекреациялық ресур-старды ұстау,
туристерді қабылдау үшін ... ... ... мен ... ... туристік қызмет көрсетулерді атаулы жар-намалаудың
әдістемесі жеткілікті ... ... ... ... жоғары оқу
орындары түлектерінің едәуір бөлігінің ... ... ... ... жетпейді
ҚОРЫТЫНДЫ
Жоғарыда айтылғғандардың бврлығын қорыта келіп, келесі біршама ой-
түйіндеулерге келуге ... ... ... ... ... бағыттарын анықтау қажет:
Мақсаттар мен міндеттерге сәйкес туристік саланы ... ... ... белгіленеді:
• Туристік қызметті мемлекеттік реттеу
• Туризмдегі мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру туристік қызметті жүзеге
асырудың өзгерген әлеуметтік-экономикалық жағдайларға толық ... ... ... және ... сай жаңа ... ... Бүгінгі таңда атқарушы билік органдары мен туризм саласында
әрекет ететін ... ... ... ... ... ... арттыру қажет. Саланы орталықтандырып басқару Қазақстан
Республикасының Туризм және спорт жөніндегі агенттігіне жүктеледі.
• Туризмді кешенді ... ... іске ... ... ету ... басқару әдістерін дұрыс таңдауға тікелей байланысты. Қазіргі
уақытта, саланы мемлекеттік ... ... ... ... асыруға
бағытталуға тиіс:
• республикалықжәне аймақтық деңгейлерде ... ... ... мен
жоспарлауды үйлестіру;
• туристік индустрия саласындағы қарым-қатынасты ретке келтіру ... ... ... және ... ... ... ... сапалы туристік өнімнің ажырамас бөлігі ретінде туристерді қорғауды және
олардың қауіпсіздігін ... ... ... және ... ... ... ... және оқу стандарттарын қоса алғанда, туризмге арналған кадрларды
кәсіптік даярлау;
... ... ... ... мен ... ... және жеке ... арасында жоғары деңгейдегі үйлестіруді
қамтамасыз ету;
• туризмді дамытудың нақты аудандарында жерді пайдалануды және құрылыс салу
нормаларын ... ... ... ... ... тасымалдаушылардың қызметін
лицензиялауды, туристік объектілердің ... және ... ... бақылау;
• ел беделін қалыптастыру, қазақстандық туристік өнімнің маркетингі
• және жылжытылуы жөніндегі басым шараларды белгілеу, оның ... ... және ... ... ... ... арасында туризм құндылықтарын және қоршаған ортаны қорғауды
насихаттау;
• халықтың түрлі әлеуметтік-демографиялық ... мен ... ... туризмді дамыту үшін қолайлы жағдай жасау;
• визалық және кедендік рәсімдерді барынша оңайлату;
... ... ... ... құру және ... ... инфрақұрылымының аса маңызды базалық компоненттерін жасау.
• Туризм инфрақұрылымын дамыту
Республикада ... ... ... ... өмірді
реформалау туризмді және оның инфрақұрылымын толық ... ... ... ... ... ... ... жып сайын
миллиондаған долларды жоғалтуда, бұл ... ... ... ... отандық және шетелдік инвесторлар қаражатын тартуды қажет етеді.
Ұлттық туристік өнім ерекшелігін ескеріп, тұрақты туристер ағынын
қамтамасыз ... ... ... ... инфрақұрылымын дамыту үшін:
• жалпы пайдалану және туристік мұқтажды қанағаттандыру үшін жол-көлік
инфрақұрылымын дамыту;
• ілеспе инфрақұрылымды: қолданыстағы және ... ... ... ... ... ... және қатты қалдықтарды жою жүйесін,
телекоммуникацияларды дамыту;
• туристік кешендерді, этнографиялық мұражайларды және демалыс аймақтарын
құру; тарихи-мәдени және ... ... ... ... ... айналдыру;
• жыл бойы пайдаланылуын ескере отырып, туристік объектілер жобаларын оның
ішінде орташа және шағын орналастыру құралдарын жасау және ... ... ... ... ... ... туристік өнім және оны дамытудың әлеуетіне сәйкес маркетинг
стратегиясын әзірлеу ... ... ... стратегиясын іске асыру мақсатында мемлекет мынадай міндеттер
белгілеп отыр:
• сапалы туристік қызмет ... ... ... ... ... ... ... жіберілетін негізгі елдерде жағымды пікір
қалыптастыру;
• Қазақстанды ерекшелейтін сипаттамаларға және ... ... ... ... және жүзеге асыру;
• қосымша мүмкіндіктер бере отырып, төлем қабілеті ... ... ... жеке ... ... ... қолдау көрсету;
• Германия, АҚШ, ¥лыбритания, Франция, Ресей, Қытай, Жапония және т.б.
туристер ағынының дәстүрлі рыноктарына ұлттық ... ... ... ... жаңа ... ... бағытталған зерттеулер жүргізу;
• ел аумағында орналасқан көрнекті туристік орындар мен объектілердің бүкіл
ауқымын әлемдік рынокқа жылжыту;
... ... ... әлеуетін ескере отырып, республика аумақтарына
туристік ағынның ... ... ... ... жыл ... туристік инфрақұрылымның бірқалыпты жүктемесін қамтамасыз
етуге бағытталған маркетингтік және бағалық тәсілдерді қолдану ... ... ... ... ... ... ... жылжытудың жаңа ақпараттық технологияларын
пайдалану;
• туризмді дамытудың тұрақты сипатын насихаттау қажет.
... ... ... ... Ұлы Жібек жолының учаскесінде сан алуан тарихи оқиғалардың
ғасырлар бойғы куәгері ретінде Қытай мен ... ... ... ... әлі де ... ... ... ретінде әлемге танымал
бола қойған жоқ.
Қазақстанның тартымды туристік беделін құру тиісті кең ауқымды ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның туристік фирмалары
мен агенттіктерінің халықаралық туристік көрмелерге, жәрмеңкелер ... оның ... ДТҰ ... ... ... ... Республикасының аумағында осыған ұқсас іс-шаралар
ұйымдастыру болуға тиіс. Қазақстанды ... ... және ... орталығына айналдыруға ықпал ететін конгрестік туризмді
дамытудың маңызы ... ... ... ЮНЕСКО және ДТҰ-ның Ұлы Жібек
жолына байланысты ... ... мен іске ... ... шет
мемлекеттермен екіжақты және көпжақты келісімдер жасасу ... ... ... ... ... ... ... және шет
елдерде туристік ақпараттық орталықтарды ұйымдастыру да ... ... ... ... мен ... ... ... өкілдіктерінің өзара бірлескен іс-қимыл жасау тәжірибесін
пайдалануға лайықты назар аудару ... ... ... ... ұлттық авиатасымалдаушы мен басқа да көлік кәсіпорындары
пәрменді көмек көрсете алады.
Шетелде Қазақстан ... ... ... ... және ... материалдарын шығару және белсенді түрде тарату қажет. Қазақстанға
туристерді ... ... ... ... ... ... туристік фирмалар мен қонақ ... ... ... ... ... Жаңа ... ... пайдалануға, оның ішінде
Интернет жүйесінде Қазақстанның туристік фирмалары-ның WEB ... ... мән беру ... ... ... ... ... агенттіктері мен бұқаралық
ақпарат құралдары өкілдеріне арнап Қазақстан бойынша танысу саяхаттарын
ұйымдастырудың тиімділігі мол болады.
Қолайлы ... ... ... ... ... ... ... спорттық және туристік іс-шаралар еткізу ықпал етеді.
Қазақстанның туристік беделін ... ... ... ... ... іске қоса ... республика аумағына
шетелдік азаматтардың кіруі, шығуы мен ... ... ... ... ... оңайлатудың зор мәні бар.
Сондай-ақ, қонақжай республика беделін жасауға туристер жиі ... ... ... ... ... ... қоса ... таблолар мен жазбалардың жасалуы мен орнатылуы өз ... ... ... одан әрі ... ынталандыру, мемлекеттің
туристік әлеуетінің әлемдік ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 26
қазан-дағы № 1604 қаулысымен ... ... ... беделін
қалыптастыру жөніндегі 2000-2003 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске
асыруды қамтиды. Оған Қазақстанға туристер тарту жөніндегі көпжақты ... ... ... ... жүйесіндегі елді интеграциялау кіреді.
Қауіпсіздік туризмді дамытуға, ең ... ... ... ... азайтуға әсер ететін басты фактор.
Туристің қауіпсіздігі мемлекет саясатына, турфирмалар қабылдайтын
шараларға, сондай-ақ туристің жеке ... ... ... ... ... ... барысында қорғау мен қауіпсіздікті
қамтамасыз ету ... ... беру оған ... ... да ... ... көрсетулермен бірге қауіпсіздік пен сапа баға ... ... ... ... болып саналатын және салыстыруға тұрарлық
туристік өнімнің ажырамас бөлігі ретінде ұғынуға көмектеседі.
Мемлекеттік ... ... ... мен халықаралық ұйымдар
саяхатшылардың денсаулығы үшін қауіп тудыратын табиғи апаттан, ... ... ... ... ... ... іркілістер,
індет және басқа факторлар сияқты туризмге ықтимал қауіптер туралы ақпарат
береді.
Қызмет көрсетумен байланысты және табыстылығы ... ... ... жұмыс істейтін кадрлардың сапасына байланысты болатын қызмет -
туризмде ... ... ... айрықша мәнге ие.
Қазақстандағы тиімді туристік ... ... ... ... үшін:
• жаңа буындағы "Туризм" мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білімнің
мемлекеттік стандартын әзірлеу;
... ... ... жүзеге асыратын жоғары оқу орындарында
туристік кызметтің әртүрлі қажеттілігі мен даму деңгейін ... ... ... ... ... ... ... туристік ресурстарды игеруіне, оларды
пайдалану әдістеріне, жаңа ақпараттық ... ... ... ... иек арту;
• орта арнаулы оқу орындарында бірінші деңгейдегі туристік қызметшілерді
даярлауды ұйымдастыру;
• жалпы ... ... оқу ... ... ... секциялар мен
үйірмелер құруға көмектесу;
• бұдан бұрын таратылған балалар мен жасөспірімдер туризмінің республикалық
және аймақтық станцияларын қайта қалпына келтіру;
• Ұлы ... ... (1700 ш) ... ... ... қорларды қайта жаңғыртуға және түгендеуге, зерттеу
жұмыстарына ерекше назар ... ... ... ... ... құру ... ... проблемаларын,
туризм рыногы дамуының құрылымын, тетігі мен заңдылықтарын ғылыми тұрғыда
зерделемейінше, ... ... ... ғылыми қамтамасыз ету жүйесін
құрмайынша мүмкін болмайды. ... ... бұл ... ... ... үшін әлі күнге игерілмеген "тың" күйінде ... ... ... ... О.А. ... фирмы и гостиницы; бухучет и налогооблажение.-
М.: Совр. экономика и право, 2000.-184с.
2. Александрова А.Ю. Международный ... ... ... ... Б.А., Смыкова М.Р. Экономика и организация туризма: Учеб.
пособие. – Алматы: Каз ГАУ, 1999.-94с.
4. ... И.Т., ... А.И. ... ... ... пособие.- М.:
Финансы и статистика,2001.-176с.
5. Багатов А.П. и др. Туристические формальности: Учеб. пособие / ... ... Т.В., ... ... ... ... ... БиржаковМ.Б. Введение в туризм: СПб.: Герда, 1999.-192с.
7. БиржаковМ.Б. Введение в туризм: Учебник.-Изд.7-е, перераб. И доп.- СПб.:
Герда,2005.-448с.
8. Бирюков Е.С. Развитие ... в СССР и его ... на ... ... исторического города-музея Суздаль): Афтореферат.-М.,1975.-20с.
9. Борисов К.Г. Международный туризм и право: ... ... ... ... Р.А. ... ... в ... гостеприимства / Пер. с
англ. – М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 1995.-382с.
11. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и ... ... ... учета и налогообложения.-М.: ... ... ... ... Г.Н., ... Н.А. Бухгалтерский учет и отчетность ... : ... ... М.: ... ... Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и туристический бизнес:
Особенности бухгалтерского ... и ... ... и
статистика,2000.-352с.
14. Волошин Н.И. Правовое регулирование туристической деятельности: Учеб.
пособие.- М.: Финансы и статистика,1998.-120с.
15. ... Ю.Ф. ... ... ... ... Феникс 2003г.
16. Вуколов В.Н. Теория и практика подготовки специалистов ... ... ... М.: ... и статистика,1998.-120с.
17. Гвозденко А.А. Логистика в туризме: ... ... М.: ... и
статистика,2004.-270тен.
18. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник/Под ред. А.Д.Чудновского.-
М.: ЭКМОС,1998.-352с.
19. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник/Под ред. ... ... ... и ... ... ... ред. А.Д.Чудновского.-
М.: ЭКМОС,2000.-352с
21. Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности: Учебное пособие /
Московская Академия экономики и права.- М.: ... ... Е.А. ... в индустр. гостеприимства Уч. Пос. 2005г.
М. Академия
23. Ляпина И.Ю. Организация и технология ... ... Уч. М. ... ... Г.А. ... в ... ... : Отели и рестор. М.
Экономика 2000
25. Рахимбекова Ж.С. Международный гостиничный бизнес: ... ... Каз. ... Сенин В.С., Денисенко А.В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и
других средств размещения. Учебное пособие М. Финансы и ... ... В.П. ... ... в ... . ... ... /
Российской международной академии туризма. М. Финансы и ... ... С.С. ... и ... в ... бизнесе
М.:Юрист,2001 г.
-----------------------
Туристерді тарту құралдары
Жарнама
Сатуларды қолдау бойынша ... ... ... ... ... ... ... Мотельдер
• Ресторандар және т.б.
Ерекшеліктер:
• Музей,
• парктер
• Ескерткіштер және т.б.
Басқа да ... ... ... және ... ... өкілдері мен брокерлер
Арнайы ... ... ... ... ... пен ... ... мен мүмкіндіктер
Қолжетерлік
Пайда болатын имидж және ассоциациялар

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай-газ саласының бәсеке қабілеттілігінің техника-экономикалық көрсеткіштерін талдау15 бет
Ойын-сауық индустриясы33 бет
Туристік фирманың бәсекелестік стратегиясының даму жолдары19 бет
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылыс саласы нысандарын жобалаудың экономикалық тиімділігін бағалау29 бет
Өнеркәсіп өндірісін диверсификациялау үрдісін зерттеудің теориялық-әдістемелік негіздері.22 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет
«БІЗ МЕКТЕПКЕ БАРАМЫЗ» БАҒДАРЛАМАCЫ78 бет
«ЗЕРЕК БАЛА» БАҒДАРЛАМАСЫ106 бет
«Қазақстан Республикасындағы көркем әдебиет және әдебиеттану саласындағы ақпараттық ресурстар »61 бет
Абай мұраларындағы отбасы тәрбиесі идеялары63 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь