Мемлекеттік Авто Инспекциясының жұмысын автоматтандыру

Мазмұны

Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

I Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 1.1Мәліметтер базасы дегеніміз не?

II Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4.27
2.1 Мәліметтер базасын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
2.2 Мәліметтер базасының басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5.6
2.3 Мәліметтер базасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6.8
2.4 Database Desktop ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9.20
2.5 BD Administrator ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20.26
2.6 Delphi ортасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26. 33

III Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34

3.1 Программа листингісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35.36

3.2 Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37
КІРІСПЕ

ЭЕМ (электронды есептеуіш машиналардың) маңызды ерекшеліктерінің
бірі- ақпараттың мол көлемін сақтау және өңдеу,сонымен бірге мәтіндік
және графикалық құжаттар (суреттер,сызулар,фотосуреттер,географиялық карталар) ғана емес,жаһандық жүйе,дыбыстық және бейнефайлдардың беттері де жинақталады.Бұл мүмкіндіктер мәліметтер базасының көмегімен іске асады.
1.1Мәліметтер базасы(МБ)-белгілі бір арқауы ауқымға қатысты мәліметтерді баяндау,сақтау менамал-тәсілдермен ұқсата білудің жалпы принциптерін қарастыратын белгілі бір ережелер бойынша ұйымдастырылған мәліметтердің жиынтығы.Адамның қатысуы ықтимал,автоматтық құралдармен өңдеуге жарамды түрде ұсынылған ақпарат мәліметтер ретінде түсініледі.
Арқаулы ауқым ретінде нақты зерттеуші үшін қызықты нақты әлемнің бөлігі түсініледі.
Қарапайым МБ мысалы ретінде телефон анықтамалығын,поездар қозғалысы кестесін,кәсіпорын қызметкерлері туралы мәліметтерді,студенттердің сессия тапсыру қорытындылары және т.б. атуға болады.
Электронды мәліметтер базасының басты қасиеті-ақпараттықтез іздестіру мен сұрыптау,сондай-ақ берілген форма бойынша есепті қарапайым түрлендіру мүмкіндігі.Мысалы,сынақ кітапшаларының нөмерлері бойынша студенттердің аты-жөндерін оңай айыруға болады немесе жазушының аты-жөні бойынша шығармаларының тізімін жасауға болады.
Мәліметтер базасын басқару теориясы дербес пән ретінде шемемен алғанда ХХ ғасырдың 50-жылдарының басынан бері дами бастады.Осы уақыт ішінде белгілі бір іргелі ұғымдар жүйесі қалыптасты.Олардың бірқатарын келтірейік.2.1 Мәліметтер базасы- деп деректердің электрондық сақтаушысын айтады. Оларға қатынас бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске асады. Мәліметтер қорын басқару жүйесі деректер базасын құруға, толтыруға, жаңартқанға, жоюға арналған программалық жабдық болып табылады.
Объект деп мағлұматтары мәліметтер базасында сақталатын ақпараттық жүйесінің элементтері аталады.
Атрибут-объектінің қасиеттерін ақпараттық бейнелеу.Әрбір объект атрибуттардың кейбір жиынтығымен сипатталады.
Мәліметтердің басты элементі деп мәліметтердің басқа элементтері-нің мәндерін анықтауға мүмкіндік беретін осындай атрибут аталады.
Алғашқы кілт- объектінің(жазбаның) әрбір данасын бірегей түрде ұқсастарын атрибут(немесеатрибуттар тобы).
Екінші ретті кілт-бірнеше жазбалар үшін мәні қайталанатын атрибут
(немесе атрибуттар тобы).Ең алдымен,екінші реттегі кілттер жазбаларды іздестіру операцияларында қолданылады.

2.2 Мәліметтер базасы ұғымымен мәліметтер базасын басқару жүйесінің ұғымы тығыз (МББЖ) байланысты.
МББЖ-жаңа құрылымын құруға арналған программалық құралдар кешені,оны құрамын толықтыру,құрамында барды редакциялау және ақпаратпен көрсетушілік.
База ақпаратын көрсетушілік ретінде берілген критерийге сәйкес бейнелейтін мәліметтерді іріктеу,оларды реттеу,сосын шығаратын құрылғыға беру немесе байланыс арналары бойынша беру.
Кез келген МББЖ мәліметтермен төрт қарапайым операкция орындауға мүмкіндік береді:
1.Кестеге бір немесе бірнеше жазбаны қосу;
2.Кестеден бір немесе бірнеще жазбаны жою;
3.Кейбір өрістердің бір немесе бірнеше жазбаларындағы мәндерді жаңарту;
4.Берілген шартты қанағаттандыратын бір неме,се бірнеше жазбаларды табу.
МББЖ-ның тағы бір функциясы-мәліметтерді басқару.Мәліметтердібасқару ретінде,әдетте,мәліметтерді рұқсат етілмей қол жетуден қорғау,мәліметтермен жұмыс режимін көп мәрте пайдалануды қолдау және мәліметтердің тұтастығы мен үйлесімділігін қамтамасыз ету түсініледі.
2.3 Мәліметтер базасын құру.Мәліметтер арсындағы байланыстарды орнату әдістері бойынша ажыратылады:Реляциялық,ирархиялық және желелік МБ.
Реляциялық МБ кесте түрінде мәліметтерді ұсынудың қарапайым және әдеттегі формасы болып саналады.Көптеген теориялар ішінде кестеге қатыныс(relation) термині сәйкес келеді және ол МБ-ға осы атты берген.Ол үшін дамыған математикалық операциялар айқындалатын реляциялық есептеу мен реляциялық алгебра.
Осы типтегі МБ жасауға амкрикандық ғалым Е.Кодд елеулі үлес қосты.
Реляциялық МБ-ның жақсы қасиеті-оны қолданудың аспаптық құралдарының салыстырмалы қарапайымдылығы,кемшілігі-мәліметтер құрылымының қатаңдығы(ерікті ұзындық кестенің жолдарын берудің мүмкін еместігі) және оның жұмысы жылдамдығының мәліметтер базасы мөлшеріне тәуелділігі.Мұндай МБ-ға белгіленген көптеген операциялар үшін барлық МБ қарау қажетті болуы мүмкін.
Ирархиялық және желілік МБ қайсыбір ортақ белгісі бар мәліметтер арасындағы байланыстардың бар болуын көздейді.Ирархиялық МБ-да мұндай байланыстар ағаш-сызық жол түінде бейнеленуі мүмкін ,мұнда биік шар бастан төменгі кішілеріне қарай біржақты байланыстар ғана болуы ықтимал.Егер бпрлық ықтимал сұрақтар ағаш құрылымында бейнеленсе ғана,бұл қажетті ақпаратқа жетуді тездетеді.Ақпарат алудың ешқандай басқа сұрау салулары қанағаттандырмайды.
Аты айтылған кемшілік желілік МБ-дан алып тасталды,онды(тым болмағанда,теориялық жағынан) «бәрімен барлық жағынан» байланыс болуы ықтимал еді.Іс-тәжірибе жүзінде мұны іске асыру мүмкін болмағандықтан,кейбір шектеулерге жүгінуге тура келеді.
Мәліметтердің әрбір элементі құрамында кейбір басқа элементтердің сілтемесі болуы тиіс.Сол себептен ЭЕМ оперативті және дискілік жадындағы едәуір ресурстар талап етеді.
Әр түрлі ұйымдардың табысты жұмыс жасауы үшін ақпаратты жүйені дамығанн талап етеді. Сонда сол деректермен автоматтандырылған жинауды, өңдеуді және монипуляциялауды іске асырады.
Мәліметтер қоры - ақпаратты сақтауды және де мәліметтерге
ыңғайлы,тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер қоры өзінен белгілі бір ережелерге сай құралған деректер жиынтығын құрайды.
Мәліметтер қоры деп деректердің электрондық сақтаушысын айтады. Оларға қатынас бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске асады. Мәліметтер қорын басқару жүйесі деректер базасын құруға, толтыруға, жаңартқанға, жоюға арналған программалық жабдық болып табылады.
Delphi жүйесі деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды, бірақ толық МББЖ ( мәліметтер басқару жүйесі ) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып отырған Delphi құралы локальдік және тораптық деректер базасын құрып және оның ішінде жұмыс істеуге және кез келген деректер базасымен жұмыс істей алатын қолданба құруға мүмкіндік бер
3.2 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Под редакцией доктора технических наук А.Ф.Черняевского.
Автоматизированные обучающие системы на базе ЭВМ, Минск, Издательство БГУ им.В.И.Ленина, 1980 г.
2. Баронов В.В. и др. – М.: ИНФА – М, 2000. – 239 с. – (Серия “Секреты менеджмента”).
3. Драгныш Ю.Е., Учебное пособие, перевод с англ., Европейский гостиничный маркетинг, Финансы – Статистика, Москва,2004.
4. В.В.Фаронов DELPHI 5. Руководство программиста. Издательство “Нолидж”, Москва,2001.
5. В.Гофман, А.Хомоненко Работа с базами данных в DELPHI. Издательство “БХВ – Петербург”, Санкт - Петербург, 2000г.
6. А.М.Епанешников, В.А.Епанешников DELPHI база данных.
Издательство “ДИАЛОГ – МИФИ”, Москва, 2000г.
7. А.Я.Архангельский Прогамирование в DELPHI 7. Издательство “Бином”, Москва,2004г.
8. Электронный учебник по DELPHI 6.
9. “rambler.ru” және “google.ru” сайттары
        
        Мемлекеттік Авто Инспекциясының жұмысын автоматтандыру
Мазмұны
Есептің
қойылымы.................................................................3
I
Кіріспе.....................................................................
...................5 1.1Мәліметтер базасы дегеніміз не?
II Негізгі
бөлім.....................................................................
..................4-27
2.1 ... ... ... базасының ... ... ... ... ... ... ... 3.1 Программа
листингісі................................................................
....35-36 3.2 ... ... ... ... ... ... және орындау жолдар:
Бұл курстық жұмыстың мақсаты – деректер базасын құру және ... ... ... ...... ... оларға қойылған талаптарды жүзеге
асыру. Қатынастар құру ... « ... ... » - ... ... келесі шарттар орындалуы тиіс:
1) Атрибуттарға есім берілуі керек және ... ... ... ... Жолдың реттілігі маңызды емес;
3) Атрибуттардың реттілігі маңызды емес;
4) Қайталанатын жолдары ... ... ... ... ... ... автоматтандырылған анықтаманы жасау
– еліміздегі мыңдаған көлік иегерлерінің ... ... ... бағдарламаға сыйғызу десе де болады. ... ... ... ақпараттарды осындай автоматтандырылған программалық
қамтама арқылы ... ... ... жоба ... ... ... да
бір ретпен берілген тізімінен тұрады. Жобадағы берілген ... ... ... ... ... алуға болады.
Көлік жүргізшілерін автоматтандырудағы мақсатымыз - өте аз уақыт ... ... ... ... мәліметтерді алу. Сонымен қатар мәліметтер
қорын пайдаланып, DELPHI ортасында жұмыс жасай білу керек.
КІРІСПЕ
ЭЕМ (электронды есептеуіш машиналардың) маңызды ерекшеліктерінің
бірі- ақпараттың мол ... ... және ... бірге мәтіндік
және графикалық ... ... ғана ... ... және бейнефайлдардың беттері де
жинақталады.Бұл мүмкіндіктер мәліметтер базасының ... іске ... ... бір ... ... ... баяндау,сақтау менамал-тәсілдермен ұқсата ... ... ... ... бір ережелер бойынша ұйымдастырылған
мәліметтердің жиынтығы.Адамның қатысуы ықтимал,автоматтық құралдармен
өңдеуге жарамды ... ... ... ... ретінде түсініледі.
Арқаулы ауқым ретінде нақты зерттеуші үшін қызықты ... ... ... МБ ... ... телефон анықтамалығын,поездар қозғалысы
кестесін,кәсіпорын қызметкерлері туралы мәліметтерді,студенттердің сессия
тапсыру қорытындылары және т.б. ... ... ... ... ... қасиеті-ақпараттықтез іздестіру мен
сұрыптау,сондай-ақ берілген форма бойынша есепті қарапайым ... ... ... ... ... ... оңай айыруға болады ... ... ... ... ... жасауға болады.
Мәліметтер базасын басқару теориясы дербес пән ... ... ... ХХ
ғасырдың 50-жылдарының басынан бері дами бастады.Осы уақыт ішінде белгілі
бір ... ... ... ... ... келтірейік.
2.1 Мәліметтер базасы- деп деректердің электрондық
сақтаушысын ... ... ... бір ... ... ... іске ... Мәліметтер қорын басқару жүйесі деректер базасын
құруға, толтыруға, жаңартқанға, жоюға ... ... ... ... деп ... мәліметтер базасында сақталатын ақпараттық
жүйесінің элементтері аталады.
Атрибут-объектінің ... ... ... объект
атрибуттардың кейбір жиынтығымен сипатталады.
Мәліметтердің басты элементі деп ... ... ... анықтауға мүмкіндік беретін осындай атрибут аталады.
Алғашқы кілт- объектінің(жазбаның) әрбір данасын ... ... ... ... ретті кілт-бірнеше жазбалар үшін мәні қайталанатын ... ... ... ... ... кілттер жазбаларды
іздестіру операцияларында қолданылады.
2.2 Мәліметтер базасы ұғымымен мәліметтер базасын
басқару жүйесінің ... ... ... байланысты.
МББЖ-жаңа құрылымын құруға арналған программалық құралдар кешені,оны
құрамын толықтыру,құрамында барды ... және ... ... ақпаратын көрсетушілік ретінде берілген критерийге сәйкес бейнелейтін
мәліметтерді іріктеу,оларды реттеу,сосын шығаратын құрылғыға беру ... ... ... ... ... МББЖ ... төрт қарапайым операкция орындауға мүмкіндік
береді:
1.Кестеге бір немесе бірнеше жазбаны қосу;
2.Кестеден бір немесе ... ... ... ... бір ... бірнеше жазбаларындағы мәндерді жаңарту;
4.Берілген шартты қанағаттандыратын бір неме,се бірнеше жазбаларды табу.
МББЖ-ның тағы бір ... ... ... ... қол ... қорғау,мәліметтермен
жұмыс режимін көп мәрте пайдалануды қолдау және мәліметтердің тұтастығы ... ... ету ... ... базасын құру.Мәліметтер арсындағы байланыстарды ... ... ... және ... ... МБ ... ... мәліметтерді ұсынудың қарапайым және әдеттегі
формасы болып саналады.Көптеген ... ... ... ... ... ... және ол МБ-ға осы атты ... үшін ... ... ... реляциялық есептеу мен реляциялық
алгебра.
Осы ... МБ ... ... ... ... елеулі үлес қосты.
Реляциялық МБ-ның жақсы қасиеті-оны қолданудың аспаптық ... ... ... ... ... жолдарын берудің мүмкін еместігі) және
оның ... ... ... ... мөлшеріне тәуелділігі.Мұндай МБ-
ға белгіленген көптеген операциялар үшін барлық МБ ... ... ... және ... МБ ... ... ... бар мәліметтер
арасындағы байланыстардың бар болуын ... ... ... ағаш-сызық жол түінде бейнеленуі мүмкін ,мұнда биік шар ... ... ... ... ... ғана ... ықтимал.Егер
бпрлық ықтимал сұрақтар ағаш құрылымында бейнеленсе ғана,бұл қажетті
ақпаратқа жетуді ... ... ... ... ... салулары
қанағаттандырмайды.
Аты айтылған кемшілік желілік ... алып ... ... ... ... жағынан» байланыс болуы
ықтимал еді.Іс-тәжірибе жүзінде мұны іске ... ... ... ... тура ... ... элементі құрамында кейбір басқа ... ... ... ... ЭЕМ ... және ... жадындағы
едәуір ресурстар талап етеді.
Әр түрлі ұйымдардың табысты жұмыс жасауы үшін ақпаратты ... ... ... ... сол деректермен автоматтандырылған жинауды,
өңдеуді және монипуляциялауды іске асырады.
Мәліметтер қоры - ... ... және де ... ... қамтамасыз етеді. Мәліметтер қоры өзінен белгілі
бір ережелерге сай құралған деректер жиынтығын құрайды.
Мәліметтер қоры деп ... ... ... ... қатынас бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске асады.
Мәліметтер қорын ... ... ... ... ... ... жоюға арналған программалық жабдық болып табылады.
Delphi жүйесі деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды, бірақ
толық МББЖ ( мәліметтер ... ... ) ... ие. Ұсынылып
отырған Delphi құралы локальдік және тораптық деректер базасын құрып және
оның ішінде ... ... және кез ... ... ... ... ... қолданба құруға мүмкіндік береді.
Database Desktop-та құратын кестелеріме түсініктеме:
1) 1-ші кестемнің ... ... |Гос ... ... |
| | ... ... | ... |Model |Nоm |Obem |Godp ... | A |S | S |S ... Database ... ... барысы
Осы курстық жұмыста мен әрбір көлік жүргізуші жөнінде мәліметтер қорын
жасадым.
Database Desktop - ты ашып, File – New ... ... ... ... ... Query ... ... құру және оларды файлға жазу. |
|SQL File |SQL – ... ... және ... файлға жазу. |
|Table ... ... ... ... ... ... бізге мынадай сұхбат терезесі ашылады. Сырғымалы
тізімнен МББЖ таңдап алуға болады,содан кейін Paradox7 – ні таңдап ... ... құру ... ... ... іске ... Delphi7\DataBase Desktop. DBD кірген мезетте жұмыс
істейтін каталогты таңдап алу ... Ол үшін DBD ... ... және көрсетілген терезеден C:\Aika каталогына сілтеме жасаймыз.
Менің жағдайымда МАИ кестесін құру үшін ... DBD Create ... ... оның форматын таңдап алу керек.
Жоғарыдағы кестеде программаны іске ... ... ... ... ... алдымен Delphi7 Borland – Tools – Database Desktop – File – New – ... жаңа ... ... ... ... ... ... толтырамыз. Ол үшін
берілген есептің шарты бойынша ... ... ... ... ... әрбір өрісіне бір жазба сәйкес келеді. Field Name
бағанына өріс ... Type – ... ... ... ... типін
анықтайды. Size бағанына – сан қойылады, өрістің ұзындығын анықтайды, Key -
“*” ... егер бұл өріс ... ... кілт қою ... ... өріске ең алдымен ат (Field Name) беріледі. Өріс идентификаторы. Ол
255 символдан тұрады. Осыдан кейін біз типін анықтаймыз.
Paradox ... ... – дің ... ... ... жоқ, ... ол Paradox кестелерімен
жұмыс істей береді. Осы кестелердің әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар.
Paradox ... ... ... ... және ... ... ... болып табылады.
Оның негізгі артықшылықтарын атап өтейік:
1) деректердің тұтастығын;
2) әр ... ... ... ... ... ... типті;
3) енгізілген деректерді тексеруді;
4) кестенің парольдық қорғанысын қамтамасыз етеді;
Төмендегі кестеде Paradox 7 кестесінің өрістік типінің ... ... ... мазмұны ... |A ... ... ... 255 ... ... |N ... нүкте саны. ... |$ ... ... ... |S ... сан. ... ... ... |I ... сан. Диапазон -2 147483648...2 147483647|
|BCD |# ...... ... сан. |
|Date |D |Күн ... |T ... ... |@ |Күн мен ай ... |M ... ... ... шектелмеген. |
|Formatted |F ... ... Memo – дан ... |
| | ... ... ... ... болады. |
|Graphic |G ... ... ... BMP, PCX, TIF, |
| | |GIF. ... |O |OLE ... ... ... ... |
|Logical |L ... мән. ... |+ ... ... ... |B ... ... ... шектелмеген. ... |Y ... ... Ұзындығы 255 символдан |
| | ... ... Desktop ... ортасында жұмыс істегенде Graphic, Binary,
Memo және OLE өрістік типінің мәні көрсетілмейді.
Paradox кестесінде өріс аты әріптен басталып, ... мен ... ... өріс ... ... ... 25 ... аспауы керек.
Өрістің атын бергенде “пробел”, “#”, “$” символдарын қолдануға болады.
Бірақ, “.”, “!”, “|” ... ... ... ... ... DELPHI – де ... ... қолданылады.
DELPHI – дің өзіндік деректер базасының кестелік форматы болмаса да, әр
түрлі МББЖ қамтамасыз ... ... ... ... істеуге арналған
DELPHI құралын екіге бөлуге болады:
1) Аспаптық құрал;
2) ... ... ... ... мен ... жатады. Олар
деректер базасына қызмет етуді қамтамасыз етеді.
Компоненттер, ... ... ... жасайтын қолданбаларды құруға
арналған. Біз солардың ... ... ... беру
Validity Checks – бұл қасиет кесте мәндерінің дұрыстығын ... ... оң жақ ... ... ... ... және ... типіне
қарай өзгеріп отыруы мүмкін:
|Required Field |Бұл идентификаторда әрбір ... ... ... ... керек. ... ... ... Бұл ... ... өріске |
| ... ... ... ... ... Бұл ... ... ... |
| ... ... ... |Бұл ... ... және ... өрістерге, ал|
| ... ... ... ... тиімді. |
|Picture ... ... ... ... ... |
| ... телефон номерінің шаблоны (##-##-##). |
|Assist |Бұл ... Picture ... ... ... |
| ... ... шақырады. ... Lookup – бұл ... ... кестенің өрісін басқа көрсетіліп
отырған кестенің өрісімен байланысын ... Table Lookup – ... ... Define – ... ... шығады. Бұл батырманы басқанда
көру диалогтық терезесі ... Бұл ... ... мен ... ... (or Alias) ... ... Browse... батырмасын басу арқылы
қосымша кесте орналасқан папканы іздеп табамыз. ... ... ... ... байланыстырамыз. Ол стрелка арқылы жүзеге асады. Осыдан
кейін ОК ... ... Index – бұл ... ары ... ... барысында керекті екінші
индекс құруға мүмкіндік береді.
Жаңа индекс құру үшін Define – ... ... басу ... Бұл
батырманы басқанда көру диалогтық терезесі ашылады. Оның сол ... Fields ... ... ... көрсетілген, ал оң жақ
терезесінде Indexed Fields екінші индекс болатын өрістер көрсетіледі.
Index Options радиобатырма ... ... ... ... ... |Бұл ... екінші индекс болатын өрісті болдырмайды, егер |
| ... бір – ... ... ... ... ... |Бұл ... ... кему ... реттейді. |
|Case ... ... ... ... регистріне назар |
| ... ... ... бұл ... тұрса, онда кестеде өзгерістерден кейін |
| ... ... ... ... таңдалғаннан кейін, оның индексін беретін терезе ашылады.
Referential Integrity – бұл бөлім әр түрлі кестелердің ... ... ... ... ету үшін қолданылады. Егер екі ... ... ... ... оның ... – бас, ал ...
қосымша кестелер, онда қосымша кестеде бас кестеден ... ... ... ... ... бас ... кілттік өрістің өзгерістеріне
қосымша кестенің өзгеруін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... барлық кестелерге тән емес, бірақ Paradox 7 –
де барлығы қарастырылған.
Fields панелінен керек деген өрісті таңдап ... ... бар ... сол ... Child Fields ... ... ... қосамыз. Осыдан
кейін ОК батырмасын басамыз. Нәтижесінде төмендегі суретте көрсетілген
терезе ашылады. Сілтеме деңгейіндегі ... ... rule – ... тобы егер бас ... ... ... ... кестеде болатын өзгерістерді анықтайды. Егер Prohibit –
Cascade опциясы тұрса, онда кілттік ... бар бас ... ... болса,
онда қосымша кестеде де өзгеріс болады. Ал егер сіз бас ... кілт ... ... өшірсеңіз, онда қосымша кестеде сол кілттік ... бар ... ... ... ... ... орнатқанда Paradox – тың алғашқы
версияларына (соның ішінде Paradox for DOS) ... ... ... жол бермейді.
Барлық операциялар біткеннен кейін құрылған сілтеме атын беру керек.
Password Security ... Paradox – та ... ... және оның ... ... ... ... мүмкіндік береді. Бұл үшін Define ... ... ... ... ... ... ... терезеде басты
парольді (Master password терезесі) қоюға және сол ... ... master ... ... ... Егер Auxiliary Password (қосымша
парольдар) батырмасын бассақ, қосымша парольдарды тағайындауға ... ... ... көрсетуге болады.
Current Password (ағымдағы пароль) терезесінде сіз парольді көрсетесіз
(ол сіз кірген парольге ұқсас болуға ... ... бұл ... ... сіз
қатынау ережесін құрасыз. Table Rights (кестеге қатынау ... ... ... жалпы қатынау құқығын анықтауға болады.
|All ... ... ... кестені өшіру, құрылымын|
| ... ... ... және ... ... & Delete ... ... барлық операциялар қолданылады |
| ... қою, ... ... ... құрамын |
| ... және ... тиім ... ... Entry ... ... және ... ... ... ... оларды өшіруге және кестенің құрылымын өзгертуге, |
| ... тиім ... ... ... көруге және кілті жоқ өрістерді өзгертуге |
| ... ... Only |Тек ... көруге болады. ... Language – бұл ... BDE ... ... ... ... (егер көрсетілмесе) немесе анықтауға (Modify батырмасы) мүмкіндік
береді.
Dependent Tables – бұл бөлім Referential ... ... ... ... ... ... керекті құрылымдық мәліметтер кестеге енгізілгеннен кейін Save As
батырмасын басу керек, сол ... Windows – тағы ... ... ... ... терезеден айырмашылығы Alias тізімнің болуында. Бұл ... ... ... ... ... ... ... сақтайсыз.
2.5 BDE Administrator
DELPHI қолданбасы деректер базасына қатынауды BDE (Borland DataBase
Engine – Borland ... ... ... ... ... ... BDE өзінен деректерге қатынайтын динамикалық кітапханалар ... ... ... BDE ... базасымен жұмыс істейтін барлық
компьютерлерге орнатылуы тиіс. ... ... BDE ... ... ... ... ... алады.
Жергілікті деректер базасы және онымен жұмыс ... ... ... ... Бұл ... ... жүйе жергілікті сәулетке
ие.
Деректер базасымен жұмыс, ережеге сай ... ... ... STANDART ... ... ... Paradox ... базасы,
мінездемелер псевдонимі жиынтығы минималды болады: Type - драйвер аты
және PATH – ... ... жол. PATH ... ... көп ... көресіз. Оны басқанда Windows – тің жаңа каталогты ... ... ... ол ... бір ... ... ... аламыз.
STANDART типті драйверлерді тек Paradox, dBase, FoxPro ... ... ... ... ... ... үшін BDE ... базасының
процессоры стандартты драйверлерді қолданады. Олар Paradox, dBase, FoxPro
және текстік файлдармен ... ... ... ... ... ... ... базасына қолданушылық қатынауды ұйымдастыруға
болады. Бұл жағдайда деректер базасының файлдары және осымен ... ... ... ... ... Сонда әрбір қолданушы өз
компьютерінен серверде орналасқан қолданбаны ... өз ... ... іске ... ... программасы түрлі типтегі BDE мәліметтер қорының ... ... ... түзетуге мүмкіндік береді.
Программа терезесі екі беттен ... ...... ... – конфигурация. Сол жақ панельде мәліметтер қорының жалған
аттарының бұтақшасын көре аласыздар. Кез келген бір ... атты ... жақ ... Definion оның характеристикаларын көре аласыздар.
Біздің мысалдағы кестеге жалған ат құру үшін Object – New ... ... ... ... ... ... ... STANDART
драйверін таңдап алу керек. Бұл драйвер Paradox, dBase, FoxPro кестелерін
қолдайды.
ОК батырмасын басу ... сол ... ... ... бұтақшасына жаңа
жалған ат қосамыз. STANDART сөзін өз қалауыңызша атауға болады. ... ... ... көп ... ... басу арқылы кесте
орналасқан каталогты таңдап аламыз. ... ... ...... Apply ... ... алғанда, BDE Administrator – дың мәліметтер базасын жасағанда
қызметі өте маңызды болып табылады. Себебі ол ... біз DataBase – ... және ... атты ... және де ... DELPHI – де
жасаған барлық формаларымызбен байланыстырамыз. Бұл байланыстарсыз біз
ешқандай да ... ... ... Сондықтан да мәліметтер базасын
жасағанда бұл байланыстардың бар ... және ... біз үшін ... шарт ... ... Оның ... маңыздылығын дұрыс түсіну үшін
бұл байланыстарды жасаған кезде өте мұқият болу керек және оны ... ... ... ... жұмыс жасайтын жобалар құру
Мәліметтер қорымен жұмыс жасайтын қарапайым жоба жасап көрейік:
Бұл кестедегі жобадағы компоненттер мен МБ – дағы мәліметтер ... ... және де сол ... ... ... ... ... отырып, “Объект инспекторы” көмегімен компоненттерге
қасиет бере аламыз:
|Компонент |Қасиеттері ... ... ... Name |МАИ |
| |Table Name |1tab |
| |Active |True ... Sourse1 |Dataset |Table1 ... ... ... |
|DBNavigator1 |DataSourse ... ... жоба ашып ... BDE ... Table ... ... қатар Data Access бетіне мәліметтер көзі ... ... ... Бұл ... ... ... көрінбей тұрады, сондықтан форманың кез ... ... ... ... мәліметтерді көру үшін DBGrid компонентін
Data Control бетінен алып, формаға қою керек.
Біздің курстық жұмыс бойынша ... саны ... , яғни Form1, Form2, ... ... ... ... үшін брнеше қосымшалар енгіземіз.
Объектілер инспекторы бетіне форманың On Create оқиғасына мынадай мән
береміз:
procedure TForm2.FormCreate( Sender: TObject ... ... ... ... ... мынандай өңдеуші енгіземіз:
Procedure Tform2.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
Table1.Active:=false;
end;
Бұл өзгерістер программаны жүктегенде ... мен ... ... ... орнап, программа тоқтаған кезде байланыс ажырап
отырады. Бұл егерде сіз желіде жұмыс ... ... ... ... кезінде бос болуын қамтамасыз етеді.
Барлық орналастырған формамызды бір – ... ... ... ... орындалады. Form… бұл жерде негізгі болса, қалған …
формамыз бағынышты.
Әрбір формамызға өзімізге қажетті компоннттерді ... ... ... ... Form1 – де Main Menu және Image ... Image ... ... ... ... барлық формаларға бірдей компоненттерді орналастырамыз. Олар:
Table, DataSource, DBGrid, ... – де, ... ... ... ... бұзушылардың мәліметтері
берілген:
Ал үшінші формада, яғни Form3 –те құқық бұзушылардың көліктері жайлы
мәліметтер көрсетіледі:
Form4 – да, ... ... ... ... ала ... ... барлық формалардағы мәліметтерді сұрыптауға болатындығын
айта кеткен жөн. Мәліметтерді сұрыптау арқылы табу өте ... ... ... қана ... не болмаса басқа да мәлімет қажет болса, онда оны шығару ... ... ... ... таба ... ... қасиеттер бөліміндегі Filter деген жерге жазамыз,
содан кейін Filtered – ке TRUE, яғни ... ... ... ... ... шығады. Мысал алар болсақ, Алматы қаласында ... ... ... ғана керек:
Қасиеттер бөлімін орындап, ақиқат мәнін берген ... ... да тек ... тұратын көлік жүргізушілердің тізімі шықты. Оны ... ... ... көре ... ... базасының негізгі мақсаты – көптеген ақпараттарды жинап,
оларды архивтеп, дер кезінде қолданушыға тауып беру. Бұл ... ... ... ... ... ... Ең алдымен оның мақсатын, қалай жұмыс
жасау керектігін түсініп алған жөн.
Осы курстық жұмысты жасау ... мен ... ... ... ... қоры, DELPHI жөнінде көптеген мәліметтер алдым. Бұл маған көп
көмек берді. Енді мен еркін ... ... ... ... ... ... технологиялар дәуірі деп атайды. Қазіргі ғалым
немесе кез ... ... ... да бір ... шешу ... ол ... өңдей білуі керек: іздеуді, таңдауды, талдауды және оны қолдануды
білу керек. Сондықтан ол ... ... бұл ... шеше ... – дер адам қызметінің барлық салаларына еніп жатыр, ... ... ... ұмтылған адамдар үзіліссіз артуда. Есептеу ... ... ... ... программалау тілдерінің алатын
орнының мағынасы үлкен. ЭЕМ – мен қатынас тілі түсінікті және ... ... адам мен ЭЕМ – нің ... ... ... ... ... бала кезінен қалыптастыруға болатын, миллиондаған
қолданушыға ... ... ... ... ... ... айтар болсақ, Мемлекеттік Авто Инспекциясының жұмысын жеңілдету
үшін мәліметтер базасын басқару ... ... өте ... ... ... ... ... саны шексіз көп. Олардың
әрбіреуіне байланысты құқық бұзушылық жөнінде анықтамалық жасау – МАИ ... ... Міне ... ... оны осы ... базасы
анықтамалықтан сұраныс беру арқылы оңай тауып аламыз. Мәліметтер ... ... ... ... ... әрекеттері көп уақыт алады және алынған
ақпараттың ... де ... ... тура ... курстық жұмыстың тапсырмасы – қандай да бір көлік жүргізуші ... тез ... алу ... болатын. Мұндай сараптауға арналған
мәліметтер базасы пограмманы көбінде МАИ – да ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... үйрену болатын.
3.2 Программа листингісі
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, Menus, jpeg, ExtCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
Image1: TImage;
N1: ... ... ... ... ... N2Click(Sender: TObject);
procedure N3Click(Sender: TObject);
procedure N4Click(Sender: TObject);
procedure N5Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public ... ... ... Unit2, Unit3, ... ... TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
form2:=tform2.create(self);
end;
procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);
begin
form3:=tform3.create(self);
end;
procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);
begin
form4:=tform4.create(self);
end;
procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;
end.
3.2 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Под ... ... ... наук ... ... ... на базе ЭВМ, ... Издательство
БГУ им.В.И.Ленина, 1980 г.
2. Баронов В.В. и др. – М.: ИНФА – М, 2000. – 239 с. – ... ... ... Ю.Е., ... пособие, перевод с англ., Европейский
гостиничный маркетинг, Финансы – ... ... ... DELPHI 5. ... программиста. Издательство “Нолидж”,
Москва,2001.
5. В.Гофман, А.Хомоненко Работа с базами данных в DELPHI. Издательство
“БХВ – Петербург”, Санкт - Петербург, ... ... ... DELPHI база ... ...... ... 2000г.
7. А.Я.Архангельский Прогамирование в DELPHI 7. Издательство “Бином”,
Москва,2004г.
8. Электронный ... по DELPHI ... ... және ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Салық инспекциясында заңды тұлғада салық төлемдерін қабылдау ақпараттық жүйесі31 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Офис -тіpкеуші» акпараттық жүйесін құру40 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автоматтандырылған оқыту жүйесі65 бет
Автоматты басқару жүйелері. Құрылымдық сұлбаның сипаттамасы17 бет
Автоматты басқару жүйесі19 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь