Коммерциялық банктердің несиелеу жүйесіне жалпы сипаттама

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4

I бөлім. Коммерциялық банктердің несиелеу жүйесіне жалпы сипаттама
1.1. Банк қызметтерінің сыныптамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.2. Несие саясатының түсінігі және құрамды элементтері ... ... ... ... ... ... ... 16
1.3. Ғалымдар мен тәжірибешілердің ой . пікірлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20

II бөлім. «Альянс Банк» АҚ.ның ұйымдық . экономикалық сипаттамасы және қаржы жұмысы
2.1. «Альянс Банк» АҚ ның даму тарихы және ұйымдық басқару құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..28
2.2. «Альянс Банк» АҚ ның қаржылық.экономикалық көрсеткіштері ... ...33

III бөлім: «Альянс Банк» АҚ.ның заңды және жеке тұлғалармен несие операциясы және жетілдіру жолдары
3.1.«Альянс Банк» АҚ. ның жеке тұлғаларға несие операцияларын ұсыну және есептеу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
3.2.«Альянс Банк» АҚ .ның заңды тұлғаларға несие ұсыну операциясы және есептелу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
3.3. «Альянс Банк» АҚ .ның несиені жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ...63

Қорытынды мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .71
Кіріспе
Банктік жүйе- нарықтық экономикада ең маңызды құрылым. Қазақстандағы банктік сфераның жаңа кезеңі- экономикада тез түрде ең жылдам дамып келе жатқан сектор.
Қазіргі банктер клиенттерге жаңа технологиямен банктік операцияларды кең көлемді қызмет көрсетеді және жоғары деңгейде қызмет көрсетеді. Банктің басты экономикалық қызметі- несиелендіру. Несиелік операцияларды белгілі реттері бойынша жіктеуге болады
Банк қызметтерінің мәні оларды басқа органдардан өзгешелігін көрсететін белгілі бір функцияларды орындағанда анықталады
Халық жинақтарын тарту қазір банк жүйесіндегі ең бір маңызды операция түріне айналды. Осы операциялардың көмегімен жүйелендірілген қаржылар халық шаруашылық салаларын қаржыландыру үшін колданылады. Пассивтік операцияларға басқа банктерден алынған несиелер жатады - тартылған қаражаттар. Операцияның бұл түрі бастамасы банктен тарайтын қарапайым несие мәмілесі болып табылады.
Бүгенде әмбебап банктер қаржылық қызметтердің және банк қызметтерінің бүкіл аспектісін қамтитын өнімдердің кең қатарын ұсынады. Сонымен қатар басқа банктер бәсекелестік артықшылықта нық тұру және жаулап алу мақсатында қатар анықталған қызмет түрлерін көрсету үшін мамандануға ұмтылады.
Коммерциялық банкткер өз клиенттерінің шаруашылық қызметіне қызмет көрсетумен байланысты несиелік, есеп айырысу және қаржылық операциялардың барлық түрлерімен айналысады.
Дипломдық жұмыстың тақырыбы: «Коммерциялық банктің несие саясаты» және дипломдық жұмысқа алынған объекті «Альянс Банк» АҚ-ы.
Дипломдық жұмыстың мақсаты несиелендіру бағытын таңдау; несиелік операцияларды қалыптастыру технологиясы; және несиелендіру үрдесін бақылау жатады.
Несие мақсаты қосымша ақша қаражаттарының түсуінде клиенттердің қажеттілігін қанағаттандыру бағытында банк қызметінің соңғы қорытындысын көрсетеді. Банк өзінің клиенттерінің болашақ серіктестіктері болып, жаңа өнімдердің өндірісіне, жаңа және әрекет етуші ұйымдардың дамуына, жаңа өндіріспен аймақтардың, халық шаруашылығының салаларының дамуы бойынша мемлекеттік бағдарламаның дамуына көмектеседі. Бұнда банктер Коммерциялық кәсіпорын ретінде өздерінің жеке мақсаттары – пайда табу мүддесін жүзеге асырады.
Коммерциялық банктерді басқарудың басты тапсырмасының бірі болып өтімділігі (ликвидтілігі) мен оның операцияларының табыстылығы мен кірістілігінің қатынасын сақтау оптимальды болып табылады.
Дипломдық жұмыстың тапсырмалары:
 Банк қызметтің сыныптамасы
 Несие саясаты және құрамды бөліктері
 Ғалымдар мен тәжірибешілердің ой-пікірлері
 Альянс Банктің ұйымдық – экономикалық құрылымы
 Банктің қаржылық көрсеткіштері
 Жеке тұлғалармен несиелік операциялар жіргізу тәртібі
 Заңды тұлғалармен несиелік операцияларды есептеу жолдары және банктің жетілдіру жолдары
Дипломдық жұмысқа қолданылған әдістер: монографиялық, статистикалық, жалпы-ғылыми қаржылық-экономикалық талдау, эконмикалық-матеметикалық модельдеу әдістері қолданылды.
Дипломдық жұмыста қолданылған мәліметтер: Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік және заңдылық актілері, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктік қызметтерді реттеу туралы, Қазақстан Республикасының статистикалық агентінің статистикалық мәліметтері, заңнамалары қолданылды және Альянс Банктің 3 жылдық балансы, 3 жылдық экономикалық қаржылық көрсеткіштері көрсетілді
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. 1994 жылғы 11 ақпанының №1 қысқа мерзімді несиелендіру ережесі – Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық акті (4 бөлім) – А: Атамура, 1998.
2. Алибекова Ф.Р. "Банк және банк кызметінің" түсінігі // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N10. - 28-30 бет
3. Ачкасов А.Н. «Активные операции коммерческих банков» // А.П.Носко. - М.: Консалтбанкир, 1999.
4. Ақанова.Р.Р. «Альянс Банк біздің қалада» //Орал өңірі 2006 ж.
5. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент,- М.: Ф и С. 1998.
6. Балабанов.И.ТБанковское дело: Стратегиялық жетекші. – М.: Консалтбанкир, 1998.
7. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка:жоғары оқу орындрына. М.: «Логос», 1998.
8. Брюк Н. Банковское дело и финансирование инвестиций. – әлемдік банктер дамуының экономикалық институты, 1998.
9. Виноградов Т. Н. «Банковские операции»: Учеб.для сред. проф. образования. - Ростов н/Д: Феникс, 2001.
10. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело. – М.: ЮНИТИ, 1998
11. Гейдаров М.М. «Финансирование и кредитование инвестиций / Алматинский коммерческий институт». – Алматы, 1999.
12. Голуб М. «Развивать новые виды кредитных операций необходимо»
// Банки Казахстана. -Алматы, 2001. -№ 11. - С. 43-46
13. Төлебаева Т.Ә. «XIX-5-ғ. II-жартысы мен XX-ғ. басындағы Қазақстандық банк жүйесі туралы зерттеулер». тарих ғылымдарының докторы,доцент-// Банки Казакстана - 2001жыл № 9 51-53бет
14. Давлетова М.Т. «Қазақстан банктерінің несиелік қызметтері»:оқулық. – Алматы: Экономика, 2001.
15. О.И.Лаврушина. //Деньги, кредит, банки. М.: Ф и С, 1998.
16. Донцов С. «Банковская система Казахстана – крупнейший институциональный инвестор национального фондового рынка» //Банки Казахстана. - Алматы, 2003. -№ 12. - 4-11 бет.
17. Жуков Е. Ф. «Коммерциялық банктердің трасталық және факторингтік операциялары». -М.: Шығарылым АО "Консалтбанкир", 2001. -47 с.
18. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: учебник для ВУЗов - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. -471 с.
19. Жунусова Г. Банктік бәсекелестіктің негізгі ерекшеліктері// АльПари. -Алматы, 2000. -N3-4. - С.100-103.
20. Зиябеков Б. «Қазақстан Республикасының банк жүйесінің дамуы» // Банки Казахстана, -Алматы, 2003. -№ 5. - С. 21-27
21. Калиева Г.Т. Кредитное дело. – Алматы: Каржы-каражат, 1997.
22. Колесников В.И. , Кроливецкая Л.П Банковское дело М.: "Қаржы және статистика" 1999 г.
23. Лисак Б. «Межбанковские заимствования - как инструмент финансовой политики коммерческих банков» // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N 5. - С. 21-24
24. Лаврушин.О.И, Мамонова.И.Д, Валенцева.Н.И. және басқалары «Банковское дело: для экономических специальностей»:– М.: Финансы и статистика, 2000.
25. Маркова О. М. «Коммерческие банктер және олардың операциялары». - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1999.
26. Марченко Г. А. «Қазақстандағы банктік сектор: Болашақта даму және жай күйі» //Банки Казахстана. - Алматы, 2001. -№ 10. - С. 2-11.
27. Махмутова М. «Банктік жүйенің эвалюциясы» // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N 5. - С. 16-20
28. Мүсіров. Ғ.М «Кредит категориясына көз қарасының эвалюциясы»
// Банки Казахстана-Алматы 2005.-№107
29. Мұханов.Е.Н. //Түркістан «Альянс Банк» АҚ-ы даму тенденциясы». 2005жыл 22 қыркүйек №5 c32-35
30. Нурумов А.А. «Қазақстан экономикасында несиелік дамуды жасау» //Аль Пари. – Алматы, - 2003. - №2. – С. 28-31
31. Несиелік қатынастарды анықтайтын глоссарий терминдері (5 бөлім) – А: Атамура, 1998.
32. Сабыров Н. А. «Қаржылық ұйымдардың және қаржы нарығының дай күйі, Қазақстан Республикасының қаржылық нарықты және қаржылық ұйымды қадағалауды реттеу агенттігі». // Банки Казахстана. -Алматы, 2004. -№ 2. - С. 2-5.
33. Серикбаева Ж. «Ақшалай – несиелік саясатты мақсатты анықтаудың тәжірибелік көзқарасы және оның іске асыру механизмі» //Транзитная экономика. -Алматы, 2003. -№ 2. - С. 3-6.
34. Сейткасимова Г.И //Банковское дело: Учебник– Алматы: Каржы-каражат, 1998
35. Усоскин В.М. "Современный Коммерческий банк: управление и операции" М.: ИПЦ "ВАЗАР-Ферро" 1999 г.–Алматы, 2003 – №5. – С.55
36. Усоскин В.М. "Современный Коммерческий банк: управление и операции" М.: ИПЦ "ВАЗАР-Ферро" 1999 г.
37. Утеулин Е. «Банктің негізгі операциялары» // Банки Казахстана. -Алматы, 2003. -№ 3. - С.60-61
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..................................................... 4
I бөлім. Коммерциялық банктердің несиелеу жүйесіне жалпы сипаттама
1.1. Банк ... ... ... ... және ... Ғалымдар мен тәжірибешілердің ой –
пікірлері.......................................20
II бөлім. «Альянс Банк» ... ...... ... ... ... ... Банк» АҚ ның даму тарихы және ұйымдық басқару
құрылымы....................................................................
......................................28
2.2. «Альянс Банк» АҚ ның қаржылық-экономикалық көрсеткіштері.......33
III бөлім: ... ... ... заңды және жеке тұлғалармен несие
операциясы және жетілдіру жолдары
3.1.«Альянс Банк» АҚ- ның жеке тұлғаларға ... ... ... ... ... АҚ -ның ... ... несие ұсыну операциясы және
есептелу
тәртібі.....................................................................
...................57
3.3. «Альянс Банк» АҚ -ның ... ... ... ... ... нарықтық экономикада ең маңызды құрылым. Қазақстандағы
банктік сфераның жаңа кезеңі- экономикада тез түрде ең ... ... ... сектор.
Қазіргі банктер клиенттерге жаңа технологиямен банктік операцияларды кең
көлемді қызмет көрсетеді және ... ... ... ... ... ... қызметі- несиелендіру. Несиелік операцияларды белгілі
реттері бойынша жіктеуге болады
Банк қызметтерінің мәні ... ... ... ... ... бір функцияларды орындағанда анықталады
Халық жинақтарын тарту ... банк ... ең бір ... ... ... Осы ... көмегімен жүйелендірілген қаржылар халық
шаруашылық салаларын қаржыландыру үшін колданылады. Пассивтік операцияларға
басқа банктерден алынған ... ... - ... ... бұл түрі бастамасы банктен тарайтын қарапайым несие мәмілесі
болып табылады.
Бүгенде әмбебап банктер қаржылық қызметтердің және банк ... ... ... ... кең ... ұсынады. Сонымен қатар басқа
банктер бәсекелестік артықшылықта нық тұру және жаулап алу ... ... ... ... ... үшін мамандануға ұмтылады.
Коммерциялық банкткер өз клиенттерінің ... ... ... ... ... есеп айырысу және қаржылық операциялардың
барлық түрлерімен ... ... ... ... банктің несие саясаты» және
дипломдық жұмысқа алынған ... ... ... ... ... ... ... бағытын таңдау; несиелік
операцияларды ... ... және ... үрдесін бақылау
жатады.
Несие мақсаты ... ақша ... ... ... ... бағытында банк қызметінің соңғы қорытындысын
көрсетеді. Банк өзінің клиенттерінің болашақ ... ... ... өндірісіне, жаңа және әрекет етуші ұйымдардың дамуына, ... ... ... ... ... ... бойынша
мемлекеттік бағдарламаның дамуына көмектеседі. Бұнда ... ... ... өздерінің жеке мақсаттары – пайда табу мүддесін жүзеге
асырады.
Коммерциялық банктерді басқарудың ... ... бірі ... ... мен оның операцияларының табыстылығы мен
кірістілігінің ... ... ... болып табылады.
Дипломдық жұмыстың тапсырмалары:
– Банк қызметтің сыныптамасы
– Несие саясаты және құрамды бөліктері
– Ғалымдар мен ... ... ... Банктің ұйымдық – экономикалық құрылымы
– Банктің қаржылық көрсеткіштері
– Жеке ... ... ... жіргізу тәртібі
– Заңды тұлғалармен несиелік операцияларды есептеу жолдары
және банктің жетілдіру жолдары
Дипломдық жұмысқа қолданылған ... ... ... жалпы-
ғылыми қаржылық-экономикалық талдау, эконмикалық-матеметикалық модельдеу
әдістері қолданылды.
Дипломдық жұмыста қолданылған мәліметтер: Қазақстан ... ... және ... ... ... ... ... Банкінің
банктік қызметтерді реттеу туралы, Қазақстан Республикасының статистикалық
агентінің статистикалық ... ... ... және ... 3 жылдық балансы, 3 жылдық экономикалық қаржылық ... бұл- ... ... ... өнім ... кәсіпқой экономикалық
институт.
Дипломдық жұмысты жазу мақсаты ... ... ... ... ... оқып ... Дипломдық жұмыс кіріспеден,
3 бөлімнен, 7 ... 5 ... және ... қолданылған
әдебиеттерден тұрады.
I бөлім. Коммерциялық банктердің несиелеу жүйесіне жалпы сипаттама
1. Банк қызметтерінің сыныптамасы
Банк қызметтерінің мәні оларды ... ... ... ... бір функцияларды орындағанда анықталады.
Банк қызметін банктің клиент мүддесіне көрсететін белгілі қызметі ретінде
сипаттауға болады. ... банк ... ... ... да ... қанағаттандыру міндеті жатыр.
Казіргі уақытта негізгі дәстүрлі қызметтерге бұрынғыша салымдарды тарту
мен қарызды ... ... Осы ... ... айырмашылығынан
банктер біршама түсім мөлшерін алады. Тіпті тек қана осы екі ... ... ... ... ... ... пайда болуы мүмкін.
Бүгенде әмбебап банктер қаржылық қызметтердің және банк қызметтерінің бүкіл
аспектісін ... ... кең ... ... ... қатар басқа
банктер бәсеклестік артықшылықты нық тұру және жаулап алу ... ... ... түрлерін көрсету үшін мамандануға ұмтылады.
Коммерциялық банктер жүйесі ... ... ... және ... қатар
мемлекеттік тұлғалардың уақытша бос ақшалай қаражаттары болып ... ... ... мен ... ... ... қажеттіліктерін
қанағаттандыруға қолдану арқылы қаржы нарығының ... ... ... өз ... ... қызметіне қызмет
көрсетумен байланысты несиелік, есеп айырысу және қаржылық операциялардың
барлық түрлерімен ... 31 ... ... және Қазақстан Республикасындағы банк
қызметтері туралы» заңына сәйкес банктер келесі қызметтерді орындай алады.
– Ақылы негізде депозиттерді тарту
– Клиенттер ... және банк ... ... , оларға
кассалық қызмет көрсету
– Заңды және жеке тұлғаларға қайтарымдылық , ... және ... ... ... және ұзақ мерзімді несиелер ұсыну
– Иелерінің ... ... ... ... ... ... салымдарды қаржыландыру
– Заңмен қарастырылған тәртіпте жеке құнды қағаздарды ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелер) шығару
– Төлем құжаттарын және басқа құнды қағаздарымен олармен ... сату , ... алу және ... ... ... ... қарастыратын тапсырыстарды,
гарантияларды және басқа ... ... ... ... ... жеткізіп беруді талап ету және қызмет көрсету құқын алу,
осындай талаптардың орындалу тәуекелін және осы ... ... Банк ... бойынша брокерлік қызмет көрсету, Клиенттердің
тәуекелі бойынша олардың ... ... ... ... үшін құжаттар мен құндылықтарды сақтау қызметтері
(сейфтік бизнес)
– Коммерциялық мәмілелерді ... ... ... ... Клиенттердің тапсырмасы бойынша сенімділік операциясы (қаржыларды
тарту мен тарату, құнды қағаздарды басқару)
– Банк қызметтеріне байланысты ... ... ... ... ... ... ... Ұлттық Банкінің арнайы лицензиясының ... ... ... ... ... ... алады, соның ішінде
шетел валютасындағы ... ... ... ақшалай қаражатын
тарту, ақша аудару ... ... ... осы ... топтастыра келе олардың
орындайтын негізгі функцияларын қалыптастыруға болады:
– уақытша бос ақша қаражатын, ... мен ... ... ... ... мен ... несие беру (активті операциялар)
– Қолма – қол ақшасыз есеп ... ... және ... ... қызмет
– Клиенттерге басқада қаржылық қызмет көрсету
Банк ... ... ... және айналысқа шығарылған қаржылардың
есебінен қалыптасады. Жеке қаржыларға акционерлік және резервтік капитал,
сонымен қатар таратылмаған ... ... Жеке ... банк ... ғана бөлігін құрайды, ресурстардың негізгі бөлігін ... ... ... ... шоттар түрінде тартады.
Депозитке банк клиенттерінің ... ... ... және ... емес
салымдар жатады. Депозиттің екі түрі болады: ... ... ... ... ... Талап етілген салымдар - бұл ... ... ... олар ... ... ... етілуі мүмкін, оларға
төмен пайыз төленеді және олар ағымдағы шоттарға арналған.
Депозиттің екінші формасын жедел салымдар құрайды. Бұл ... ... ... ұзақ ... ... Салымшыға жоғары пайыз мөлшері
төленеді, банк осы ... ... ... ... ... алынған
табысты үлкейтіп сол қаржыны пайдаланады. Халық жинақтарын тарту қазір банк
жүйесіндегі ең бір ... ... ... айналды. Осы операциялардың
көмегімен жүйелендірілген қаржылар халық шаруашылық салаларын ... ... ... ... ... ... ... несиелер
жатады,-тартылған қаражаттар. Операцияның бұл түрі ... ... ... ... ... ... ... операцияларды белгілі реттері ... ... ... ... мерзімі бойынша қысқа мерзімді,орта мерзімді және ұзақ мерзімді
болып бөлінеді. Қарыз ... ... ... және қамтамасыздандырылған болады. Тауарлар
түрінде, ... ... ... берілген вексельдер болады. Ссудаларды
өтеу сипаты бойынша бір мезгілде өтелген және уақытн ұзарту бойынша өтелген
деп бөлінеді. ... өтеу ... ... ... беру ... ... салу ... бойынша несие сыныпталады. Несие көлеміне сәйкес ұсақ,
орта және ірі ... ... ... ... және ... ... банк операциялары өте кең
тараған.
Лизинг – бұл құралдарды ұзақ мерзімге пайдалану үшін жалға беру.
Оперативтік лизингте жалға келісімге ... ... ... (3-5 ... және ... алушы кез-келген уақытта келісімді бұза ... ... ... өзінің меншікті қаражаттарын жинауға көмектеседі, жалдап
отырған ... ... ... табыстардан лизингтік төлемдерді
қалыптастыруға ... ... ... ... салық салудан босату
сияқты артықшылықтары бар.
Факторинг операциясына фактор, алғашқы кредитор және төлемін артқа қалдыру
арқылы клиенттен ... ... ... компания немесе фактор алғашқы
несие берушіден талаптарды сатып ... және ... ... ... өзі ... ... келесі түрі банктік қызметтер. Банктер үшін ... ... ... ... Банк қызметтерінің үш түрі қалыптасқан:
мүлікті басқару (трасталық немесе сенімді ... ... ... және ... ... ... операциялар; сонымен қатар оларды
басқару; векселдер мен чектерді инкассациялау, қымбат бағалы металдармен
және валюталармен байланысты ... ... ... Төлем айналымы
– бұл банк арқылы клиенттердің есебінен олардың жеке шоттары арқылы ... және ... ... емес ... ... ... ... банк операциясы кең тараған. Андеррайтинг –
бұл ... ... ... келісілген акциялар пакеті немесе нарықта
облигациялардың қарыздарды кепілдендіріп орналастыру.
Банктер өздерінің ... ... ... ... ... құралған
операциялық табыстарын алады
Жалпы табысқа келесілер кіреді
– Есепті – ссудалық операциядан табыстар(пайыздар)
– Бағалы ... ... ... және ... Есеп ... ... және басқа да операциялардан комиссондар
– Құрылтайшылықтан, биржалық мәмілелерден табыстар
– Сенімді операциялардан ... ... ... ... ... ... шетелдік
несиелер)
Жалпы табыстан келесідей шегерімдерді алып ... ... ... ... бойынша шығындар: банктің қызметкерлеріне еңбек
ақы төлеу, салымшыларға пайыздар төлеу және басқа да ... ... ... ... Бұл ... ... дивиденттерді, төлемді
резервтік капиталға қаражатты бөлу. Банктің меншікті капиталына ... ... ... ... ... ... ... басқарудың басты тапсырмасының бірі болып өтімділігі
(ликвидтілігі) мен оның ... ... мен ... ... сақтау табылады.
Банктер өзінің төлем ... ... ... ... белгілі бір деңгейін әр уақытта қамтамасыз етуі керек.
Өтімділік түсінігі бағалы қағаздарға, инвестицияға ... ... ... ... ... ... ... операция кезінде делдал
– Өз шотынан бағалы қағаз алып инвестор ретінде
Коммерциялық ... ... ... ... екі ... ... ... Акциялар мен облигациялар
– Жинақтық және депозиттік сертефикаттар, векселдер
Коммерциялық банктер меншікті акциялар шығара отырып ... ... ... ... ... ... ... шығарушы кәсіпорынның тапсырмасы бойынша Коммерциялық банктер
жинақтық және депозиттік сертификаттарды, вексельдерді (эмитенттеу) беру
және ... ... ... оларды сатады, қайта сатады, сақтайды,
дивидендтер алады.
Комиссиондық сыйақыларға ... ... ... ... ... да ... ... шығаратын ұйымдармен келісімі бойынша оларды
сатуды, қайта сатуды немесе олар бойынша ... ... ... ... ... ... алған ссудасына кепіл ретінде ... ... ... ... ету ... ... ... бойынша (табыстардың)
кірістердің түсуі ретінде банкпен ссуданы қарызға ... ... ... ... ... ... негізінде банктердің инвестициялық портфелі
қалыптасады.
Банктің инвестициялық портфелі- бұл ... ... ... ... бағалы қағаздарының жиынтығы. Оған жыл ... ... және ... ... ақша ... ... ... нарығының құралдары (мерзімі жылдан жоғары, ... Жаңа ... ... және тағы басқалары кіреді
Ірі банктер жергілікті билік органдарының жеке ... ... ... назар аударады.
Ұсақ банктер мемлекеттік қағаздарға негізделеді.
Инвестициялық портфельден табыстар өзіне келесілерді жатқызады.
– Пайыздық төлемдер түріндегі түсім
– Қағаз ... ... ... ... ... ... ... қызметтерді көрсетуге комиссия
– Спрэд-диллерлік операция кезінде сату және сатып алу курстары
арасындағы айырмашылық.
Бағалы ... ... әсер алу үшін ... инвестицияның
стратегиясын өңдеу қажет. Пассивтік және агрессивтік стратегия ... ... ... ... ... шаруашылық субьектілерімен,
мемлекетпен, банктермен,, қызметшілермен және ... ... ... ... ... ақшаның көмегімен қалыптасады, елдің
масштабында олардың жиынтығы ақша ... ... ... екі ... ... Қолма- қол ақша айналымы
– Қолма – қол ақшасыз есеп айырысу нысанында
Қолма – қол ақшасыз есеп ... ... ... ақша ... және алушының шотына есептеу, ... ... ... ... ... ... – қол ... есеп айырысу пайдалану арқылы айналым шығындарын көп
жұмсамауға көмектеседі, есеп айырысуды жеңілдетеді және ... ... ... ... ақша ... ... ... ұлттық төлемдер жүйесінде қолма-қол ақшасыз есеп айырысу
банктердегі есеп ... ... және ... ... ... ... анықтайды: жеке тұлғалармен барлық ұйымдық – ... ... ... ... есеп айырысу формасын қарастырады.
Қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың негізгі нысандары :
– Төлем тапсырмасы
– Акцептелген төлем тапсырмасы
– Төлем ... ... ... Чек
– Инкассалық тапсырма
Төлем тапсырмасы- қызмет ... ... ... ... ақша ... аудару тапсырмасы.
Акцептелген төлем тапсырмасы- төлеушінің банк төлеушіге жеке ақша ... ... ... ... арқылы белгілі бір ақша сомасын аудару
тапсырмасы
Төлем-талап тапсырмасы –төлеушіге жеткізілген ... ... мен ... ... ... ... құны ... құжаттардың
негізінде төлеу үшін бенфециарға талабы.
Аккредитив – бұл белгіленген уақытта тауардың берілгендігін ... ... ... құжаттардың негізінде жіберілген тауар мен
көрсетілген қызметтер үшін бенефециарға ... бір ақша ... ... банктердің міндеттемесін көрсетеді.
Чек – чек ұстаушыға чекті көрсеткенде белгілі бір ақша сомасын төлеу үшін
төлеушіге чек берушінің ... ... есеп ... құжаты.
Инкассалық тапсырма – қарсылықсыз жазу құқығы ... ... ... ... да ... ... негізінде төлеушінің
келісімінсіз шоттан ақша ... ... бір ... қарсылықсыз
жазуға бенефециарға тапсырма.
Клиринг, кәсіпорындардың арасындағы келісім бойынша банкте өзара бережақты
есептеу жүргізіледі. Банкке өзара ... ... ... ... тапсырмасы немесе чек беріледі.
Банктер клирингке көрсететін ағымдағы ақша операциялары мен ... ... ... ... ... ... ... тілектері мен сұрактары, олардың қанағаттануы – ... ... ... ... ... оның ... тек ... операциясының бірден бір қатысушысы
(жағы) ретінде емес, сонымен қатар клиенттерді кеңесші ретінде болуы керек,
олардың қаржы ... ... ... ... ... ... Ол үшін потенциялды клиентке мүмкін болатын мәмілелердің
түрлерін анықтап, оған ұтымды жағын ... ... банк ... ... өзі ... ... ... оны өтеу
уақытын талдайды және ұсынады.
Депозитке шот ашқанда банк ... ... ... ... біледі және тағы
басқаларда консалтинг болып айналысады.
Клиентпен қатынастың әр бір кезеңінде, соның ішінде келісімді ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін анықтап беруі керек, тиімді
жолдарын көрсетіп отыру керек, барлық уақытта клиенттің тұрмыс жағдайы ... оның ... ... ... ... ... ... керек.
Трасталық қызметтер – клиенттердің басқа активтеріне меншіктілікті басқару
бойынша операциялар. Қазіргі ... ... ... ... ... банк нарық пен клиенттің арасында атқарушы делдалдар ретінде
шығады және олардың жетілдірумен ... ... ... трасталық
операциялар келесідей түрлерге бөлінеді
– Жеке төлғаларға трасталық операциялар
– Коммерциялық операцияларға трасталық операциялар
– Коммерциялық емес ... ... ... ... ... ... агенттік және қамқорлық
деп бөлінеді. ... ... ... ... ... ... жиі ... етеді. Бұл жұмысқа негізінен коммерциялық клиенттердің
қызығушылығындағы бағалы қағаздарды шығару бойынша жұмыстар дивиденттерді
төлеу және оны ... ... ... ... Инвестициялау және
белгіленген уақыт аралығында бағалы қағаздарды өтеу ... ... ірі ... қамтылмаған коммерциялық қағазларды
кепілге салу нарығындағы қызметтермен байланысты.
Банктердің ... ... ... ... ... алу ... инвесторлардың барлың шығарылған бағалы қағаздарының жеткізілуін
қадағалайды және өтеу уақыты өтіп кеткен бағалы қағаздардың иесіне ... ... ... ... және құрамды элементтері.
Несие саясаты – бұл жеке және қоғамдық мүдделерге сәйкес ссудалық капиталды
орналастыратын кредитор ретінде банктің қызметі.
Несие саясатының ... мен ... ... бағытын таңдау;
несиелік операцияларды қалыптастыру ... ... ... ... Несие саясатының мақсаты қосымша ақша ... ... ... ... бағытында банк қызметінің
соңғы қорытындысын көрсетеді. Қайтару негізінде түскен бұл ... ... ... да ... және жеке ... ... ... өндірістік процестердің үздіксіздігіне жағдай
жасау. Банк өзінің клиенттерінің болашақ серіктестестіктері болып, жаңа
өнімдердің өндірісіне, жаңа және ... ... ... ... жаңа
өндіріспен аймақтардың, халық шаруашылығының салаларының дамуы бойынша
мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ретінде өздерінің жеке мақсаттары – пайда табу ... ... ... ... :
Банктік несие құрамының жақсаруымен байланысты болуы мүмкін, айналымдылық
жылдамдығының қажеттілігіне қамтылғани ссудалардың үлесінің ... ... ... ... ... несие саясатының мақсатынан шығады,оның
орындалуын қамтамасыз етеді. Бұл ... банк ... ... ... ... ... ... белгілінген салаларыны, ұйымдарының
несие қызметіне өз күшін салады, несиелендіруде ... жеке ... ... банк ... ... соның ішінде халықаралық
несие операцияларын және т.б дамуы керек.
Несие ... ... ... жетілдіру технологиясыда басты орын
алады. Тәжірибе көрсеткендей банктер ... ... бұза ... және ... ... ... ... жібермеу
керек, бұл негативті жағдайларға әкеліп соқтырады.
Банктер бұндай жағдайда өздерінің ... ... ете ... ... өз ... ала алмайды және т.с.с.
Несие саясатында тағы бір ... ... ... ... үрдісінде
банктердің жүргізетін бақылауы табылады.
Аталған элементтердің барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Олардың ... ... ... ... зиянға әкеледі. Банк мысалы, несиелендіруді
, оның жүзеге асуын бақылап алмай мақсат қоя алмайды. ... алу ... ... жиналып тұрса да, егер несиелендіру бағытымен мақсаты дұрыс
таңдалмаса онда несие операциясының тиімділігіне негативті әсер етеді.
Банк өз бетімен несиелік ... бола ... ... ... ... ... ... саясатын жүзеге асырады. Несие саясатына әсер ететін
факторларды ішкі және ... деп ... ... ... және ... ... банк заңдылығының даму
деңгейі; банкаралық бәсекелестік жағдайы; банктік инфрақұрылымның даму
дәрежесі және т.б. ... ... ... тұрақсыз жағжайы банктердің несиелік салымдарын
ұстап қалуы мүмкін, шекарадан капиталдарды шығартпауы ... ... ... ... ... ... ... табылады.
өндірістің құлдырауы кезінде несиеге сұраныс төлем қаражаты сияқты өседі,
бұл мезгілде несиені қайтармау ... ... ... ... ... инфляция кенеттен ұзақ мерзімді
несиелік салымдарды қысқартады, делдалдық операциялар мен сауда сомасына
өндірістік сомадан ... ... ... ... ... ... экономиалық жағдайлар келесідей әсерлерге байланысты болады;
... ... ... ... пайдасына салық қазіргі жағдайда
кәсіпорын пайдасына салықтан жоғары)
– Банктердің меншікті капиталына Ұлттық Банктің резервтеу ... ... ... ... несие операциясының дамуы үшін банктер
тартылған қаражаттардың 20%-ын өзіне алып қалмайды)
– Кәсіпкерліктің ережелері ... ... ... ... ... ... ... саясатына заңдылық базасының да әсері өте зор. Банктік
заңдылық ... банк – ... ... мен ... мүдделерін қорғауынан
оның жетілдіру дәрежесін, банктік қызметтің ережелерін анықтайды. Заңдылық
базы мықты болмаса несиелік ... ... да ... ... ... ... ипотека туралы заңның болмауы несиелік ... ... ... ... кедергі келтіреді (үй құрылысына).
Несие операциясының дамуының басты факторы болып банкаралық ... ... әсер ... ... ... ... ... жатады.
Бұдан банктің өмірлік қызметін қамтамасыз ететін жүйе түсінігі анықталады.
Бұл ақпараттық, әдістемелік, ғылыми және оқуды ... ... ... ... құралдары.
Нарық жағдайында жалпы экономиканың, салалардың, кәсіпоріндардың кейбір
топтарының, жеке клиенттерінің қызметтері туралы кең ... ... ... жасайды. Бір жағдай болып ... ... ... ... ... ... банктерге олардың мүліктері,
олардың потенциалды борышкерлерінің қаржы жағдайы туралы мәліметтерді
береді.
Арнаулы ... ... ... бағалауды қалыптастырады. Бұл елдерде
көптеген статистикалық жинақтар беріледі, анықталған жобаларды несиелендіру
туралы сұрақтарды ... ... ... ... ... ... әсер ететін ішкі факторларға банктің ресурстық базасы және
оның құрылымы; несиелік мекемелердің ... ... ... ... ... ... ... ресурстардың болуы несие саясатын ... ... ... Егер несие операциясының кірістілігі жоғары және тәуекелділігі
төмен ... банк ... ... ақша ... ... егер ... ... болса, онда несие операциясының көлемі
қысқарады.
Несие саясатында банктерінің ережесіндегі ақша ... ... әсер ... Егер оның ... ұзак ... ресурстар біршама
үлестік көлемді алса, онда банк ұзақ мерзімді үшін ... ... ... ... ... банктердегі шоттарда ақша қаражаттарын
сақтандыру, заңды және жеке тұлғалардың, несие берушілердің алдындағы
міндеттемелерді ... ... ... банк ... ... ... тиісті өтімділіктерін
белгіленген ... ... ... ... ... ... ... анықтайды. Банк несиелікке емес, басқа
(мысалы, ... ... ... ... ... несие саясаты
кең көлемді болады, егер банк белгіленген ... ... ... ... онда оның ... ... ... ұйымдарымен емес,
сол саламен өте тығыз байланыста болады.
Несие саясатына банктегі ... ... ... ... да ... ... ... персонал тек оны құрастырудың
техникасын білу керек ... Ол ... ... ... ... ... талдаудың әдістерін, несиелендіретін шараның
тиімділігін, кепіл бағасын, басқа да несиенің қайтарылуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... персонал несие
операциясын жүргізу технологияларымен стандарттарын, арнаулы оқу ережелерін
оқыған банктік кадрлардің біліктілік бөлігі.
3. Ғалымдар мен тәжірибешілердің ой - ... ... құру және даму ... Альянс Банктің өзіне сенім артқан
жобаны жүзеге ... ... ... ... ... бұл ... бұдан
былай шағын және орта бизнесті қаржыландыруға арналған ... ... ... өзі атқара алатын болады. Сондай-ақ тамаша нәтежиелерге
қол жеткізу мүмкіндігі мол, - деп атап көрсетті ... сөз ... ... құру және даму ... шағын бизнес тобының жетекші
банкирі Мария Тереза Заппия.[1]
2003 жылдың қыркүйек ... ... «Мoody ‘s ... ... ... огенттігі Альянс Банкке оның тарихында алғашқы «Е»
деңгейіндегі қаржылық тұрақтылық рейтингін және ұзақ және қысқа ... ... ... ... ... Ва3/Np ... Барлық рейтингтердің болжамдары тұрақты. Қазірдің өзінде Альянс
Банк жетістіктерін амбициялық ... ... және ... жүзеге
асырылуының нәтежиесі деп санауға болады. Біз ... ... ... еліміздің ең киыр шеткі нүктелерінен де Клиенттерімізді тапқымыз
келеді – дейді бизнесті ... ... ... ... директоры
Ирина Степановна. [32]
Еліміздің тәуелсіздігінің он жыл ішінде ... ... ... ... банк ... де ... ... қарай қайта құруларды
бастан кешіруде. Қазақстанға банк капиталының енуі, несие жүйесінің құрылу
ерекшеліктері және ... банк ... ... ... ... ... ... негізінде олардың өлкенің экономикасына ... ... ... мақсат еткен бұл еңбектің Қазақстандағы орны ... ... ... жалпы-ресейлік экономиканың құрамдас бөлігі
ретінде қарастырады және дамуы әркелкі болады деп ... ... ... ...... ... болмады», «барлық
экономика барған сайын дамудағы ақша – ... ... ... ... ... банк бөлімшелері мен коммерциялық банктердің әрекеті және
олардың бай ... ... ... Банктер сауда саласына ене отырып,
тауар үшін несие беруді күшейте түсті. ... бұл ... ... өнер ... ... биржалық ұйымдар XXI ғ.
құрыла бастады.
Кредиттік мекемелердің дамуы мен ... ... өсуі ... орта және төменгі буынына барған сайын қарқындап енгенінінің
айғағыекенін атап өтеді автор
Жоғарыда айтылғандар ... ... ... ... он ... және ... банктердің филиалдарының қызметі Қазақстанның
экономикасына несие түрлерінің ... ... кең және ... енгенін
көрсетеді»,- деген тұжырым жасайды. Фридман бұл күрделі мәселені банктерге
байланыстыра отыра отырып қарастырады. ... ... банк ... ... мен ... зерттеуді, соның негізінде
белгілі бір теориялық және ... ... ... ... ... ... туралы мәселелер әлі де арнайы, ... ... ... XX ... соңы мен XXI ғасырдың басындағы Қазақстандағы банк пен
несие мәселесін ... ... ... Ц.Л.Фридман болды.[15]
«АльянсБанк» АҚ АҚ-ның директорлар кеңесінің төрағасы ... ... ... ... келесідей өз пікірін білдірген[4]; Егер
несиенің белгілі бір ... ... ... ... онда біз ... ... сала ... есепке алып отырамыз. Жақын болашаққа болжам жасасақ,
онда менің ойымша, ... банк ... ... ... ... ... қандай
да бір арты ауыр проблеманы күтіп отырған жоқпыз. Біз банк саласы мен ... ... ... өте ... түрде, кездейсоқ соққыларсыз жүріп
жатыр деп есептейміз, халықаралық тәжірибелер үнемі зерттеліп отырылады,
зерттелгендері ел ішінде ... ... ... ... әрі ... ... енгізіледі. 1999- 2000 жылдары қай ... ... ... ... сол ... не ... мен ... өзінде ақ
көптеген кәсіпорындардың зейнетақы қаржысынан кәдімгідей көмек ... ... ... ... бұл жағынан жұрттың бәрі бізге қызыға
қарайды.
Ал, банк ... ... ... ... ... дамып келеді, жақын
арада бізде тоқтата қоятындай себеп көрмей отырмын, өйткені, елдің ... ... көп емес және ол ... екі ... ... Егер
өзіміз барынша жақынырақ Шығыс Еуропа елдерімен салыстырар болсақ, онда ... бұл ... 100 ... жетеді, тіпті 120 проценттен жоғары, ал
бізде ол 48,5 процент деңгейінде, ... ... ... ... Мен өз ... ... есептеймін, банк клерктері көшедегі адамдардың
мазасына алмайтыны, үй үйді араламайтыны белгілі фирмалардың ыдыс ... ... да ... заттарын сатқандағы сияқты банк жеткілікті көлемде
қызмет көрсетпейді , ал ... ... ... оларсыз ақ күнін көре береді
деген сөз. Демек, өсетін кеңестік те ... ... ... ... Және бұл өте ... ... ... қызметіне , қаржы жүйесінің
басқа да бөліктеріне осыны айтуға болады.
Суиндиков Жанабай журналистердің келесідей қойған сұрақтарына, ... тыс ... ... ... ... ... ... мүмкін бе, әлде ойдағыдай бола ма? Үкіметтің ... ... ... ... ақша ... ... қаншалықты дұрыс? Мүмкін кейбір түзетулер
енгізу керек шығар ... ... деп ... ... Сіз ... дағдарысқа
байланысты, менің ойымша, біз ең төмен басқыштардан бастадық, ... ... біз ... ... ... ... әрі, әлі ұзақ уақыттар
бойы өсе аламыз. Сондықтан ешқандай дағдарыс атаулы болмауы тиіс. Қазақстан
БСҰ ға ... ... ... ... ... ол ... ... бәсекеге қабілеттілігіне көп нәрсе байланысты. Осы жағы
бізді қатты ... жүр. Біз БСҰ на ... ... ... бәсекеге дайындалудамыз, сондықтан көрші елдерде ... ... ... пен ... банк ... ... ... жөнінде не
айтуға болады. Олардың банк саласы мен тұтастай қаржы ... ... мен ... айтып кеттім, біз елде ең мықты тұстарының бірі деп
есептейміз. Банкті ... ... ... ... ... ме, ... қандай?
Қаржы полициясы банкирлерге қатысты салықтан жалтарған деген айыптарының
қаншалықты ... бар? Әлде ... бәрі ... ... бе? Олай ... ... ойыңызша, Салық кодексіне қандай
түзетулер енгені дұрыс?
Менің ойымша, біздегі тексеру ... ... ... Ол ... ... ... Салық жөнінде біздің банкте проблема жоқ. Біз
заңға өте ... ... ... салық ел өмірінің ең басты құрамдас
бөліктерінің бірі деп ... ... ... етілген талаптардағы сома
тым төмендетіліп көрсетілген, біз өзімізде қанша болуы тиіс, ... ... ... Бұл ... ... аударуға тұрмайтын ақша ол туралы біздің
ресми есебімізден көруге ... ... ... бұл ... ... ... Салық кодексіне түзетулер мәселесіне келсек, біз бұл бағытта ... ... ... ... сол ... де ... бір ... талабымыз
да жоқ. Біз үшін бастысы - салық заңдылығы одан өрі жетіліп, салық ... ... ... - ... даму мүмкіндігіне ие бола отырып, салық та
төлеуі тиіс.
«Тұран Әлем Банк» АҚ Басқарма ... ... ... ... қойған келесідей сұрақтарына[5], ... ... жан ... ... ... ... заң ... бүгінгі таңда
қаншалықты дұрыс болып отыр, әлде ол заң шындықтан тым ... ... ... деп ... ... ... бақылау органдары мен реформаларды жүзеге асыратын мемлекеттік
органдарының жетілгендігімен бұрыннан да мақталып жүр. Біз Агенттік ... банк ... ... ... ... мен ... оларды өмірге ендіруде жүйелі жұмыс істеп келеді деп есептейміз.
Қаржы институттарының ел ... ... ... ... аша ... халықаралық рынокта да, әрине, ел ішінде де ... ... ... көп ... біз ... түсінеміз. Нәтижесінде қол
жеткен жетістіктер біздің өзгеруіміз үшін бастан ... тура ... тең ... ... біз өзгеруге әрі заң талап етіп
отырғандай әлдеқайда айқынырақ бола ... ... ... конгресінде Елбасы қаржы саласы дамытудың ... ... ... Оның ... қор ... ... сәйкес келуі. Сырт қарағанда, қор рыногында ештеңе өзгермеген
сияқты: халық құнды қағаздардың кезегінде иін терісіп ... ... ... ... ... жауап қайтарылды.
Қор рыногы жөнінде, оның дамуы туралы көп айтылып жүр. ... ... ... адам аз. ... ... ... де осы. Бұл ... өзгерте қоюға қабілетті қатысушылардың саны өте шамалы. Сондықтан
Қазақстандандағы қор рыногының дамуы баяу әрі ... кілт ... ... Бұл, ... жақсы да шығар. Елде қор рыногын дамыту ... өте ... ... ... бар. Ынталандыратын нәрселер ... ... ... алға ... ... қаржы құралдары ... ... ... ... Оның ... алға ... міндеттерді
толықтай шешу барынша ұзақ мерзімді қажет етеді. Конгресс ... ... ... ... ... ... бола қойған жоқ. Дейтұрғанмен,
кейбір заңдылықтарға қатысты бірқатар ... ... Оның ... кетсек, Үкіметіміз 2005-2007 жылдарға арналған қаржы рыногын дамыту
бардарласын ... ... ... ақ, ... мен ... қорларын
реттеуге байланысты түзетулер жасалады.. Қаржы рыногы бірқалыпты ... үшін тек ... ... ғана күш ... ... тисті емес,
жекелердің де заң шеңберінде бастамалар ... ... ... үй ... ... несиелендіруді кеңейту
тәжірибесінде мынадай мәселелерді талқылайды[6].
Халық өз мұқтаждығына қажетті қаржы ... ... алу ... ... ... Халық несиені өздерінің жеке кәсіпшілігіне,
шаруашылығына және ... ... ... ... Ал ... несиелену түрлері: материалдық шығындарға несиеленуі
тұрмыстық шығындарға ... ... ... ... деп
бөлуге болады. Халықтың несие алуы тағы да және ... ... ... ... ... табуынан бағытталған түрлері бар.
Несие ... жүйе ... ... ... өте ... ... Осы арқылы шаруашылық субьектілер мен ... ... ... ... мен ... ... Ол ... шоғырландырып, халықтың табысын ... ... ... айналдырады. Мемлекеттегі ақша ... ... ... ... және жеке ... әр түрлі қызмет көрсетеді,
сонымен бірге экономиканың қатынастары ... ... ... ... ... ... ... сол сияқты несиенің түрі , саласы мерзімді ... алу мен ... өзге ... мен ... оларды
қайтаруды қамтамасыз ету ... ... ... алушыларға
банктердің несие беру шарттары, сыйақы мөлшері және ... ... ... мен міндеттері, келісім шарттары ... ... ... ... ... шешілу тәртібі, шарттың
қолдану мерзімі көзделеді.
Бюджеттің ... ... ... ауыл ... ... ... көрсету шаралары шеңберінде ... ... және ... ... ... ауыл шаруашылығы өнімдерін
өңдейтін формалары цехтарды ... ... ... және
жергілікті инвестициялық бағдарламаларды іске асыруға бөлінеді. ... ... ... ата ... ҚАЗ МУ нің ... ... мынадай ой салысты. Ауыл ... ... ... атты тәжірибесі Орал облысының экономикасының барлық
салаларының ... ... өсу ... ... 2003 жылы ... ... ... бойынша Республикада алдыңғы
қатарда тұр. Осындай тұрақты даму ... ... 73 ... ... ... ... бизнес өкілдері, ... ... ... асыруға көмек көрсететіндігін мәлімдеді.
Біздің қалалық ірі кәсіпорындарда ... ... ... алады
емес пе? Олар ауылдарда фермалар, су құбырларын, өндіріс обьектілерін,
әлеуметтік ... ... ... ... ауыл ... ... ... бойынша жаңа ... ... ... ... еді. Бұл ... ... әкімшілік үнемі
бақылап отырады.
Бүгінде ауыл шаруашылығын қаржыландыруға аса ... ... ... екі жыл ... ... ... ... несие
беруге 240млн тенге ... Бұл ... алу үшін ... ... ... несие тек мақсаты тиімді ... ... ... ... ... несие және ... ... ... ... ... Ақжайық ауданында алғаш
рет тәжірибеге енгізілген тауарлы несиенің де ... ... зор. Ауыл ... ... ... ... несие
тәжірибесін кең ... ... ... ... ... қолдану
облысымызда жаңа шаруа ... ... ... жаңа жұмыс
орындарының пайда ... мал ... ... ... ықпал етеді.
Кредит категориясынакөз қарастардың эвалюциясы кредит деген ұғым ... ... ... ... алғашқы пайда болып содан бері басұа ... өріс алып ... ... ... ... пайызға
берілуі - кредит ұғымының негізін қалыптастырады. Енді кредиттің ... ... ... ... ... ... бір ... тоқталайық.
Мысалы, «кредит- тауарларды немесе ақшаны несиеге беру» деп ... ... ... пен ... бір ... категориялық денгейдетұр, олардың
ара жігі ажыратылмаған. Біздің пікірімізше, несие бұл тауарлар мен ... ... ... таза ... ... берілуін білдірсе, кредит
керісінше сатылып, сатып алынатын (%) ... ... Ган ... таза ... ... ... Оның ... кредит-
бұл сенім. Банктік кредиттің көлемін Ган сенімділік салмағымен түсіндіре
келе «берілген ... ... ... еш ... байланыссыз әрі шексіз
немесе идеалды, түбірі сенімділікке жататын жәйт» дейді.
II бөлім. «Альянс Банк» АҚ -ның ұйымдық ... ... ... ... .«Альянс Банк» АҚ -ның даму тарихы және ұйымдық басқару құрылымы.
Альянс Банк» АҚ – ы екі аумақтық банк –« ... ААҚ және ... ... ... ... ... 1999 жылы 13 шілдеде
құрылған «Иртышбизнесбанк» ААҚ-нің ... қ.) ... ісін ... табылады.
Бірігу осы құрылымдармен 1993 ... бері ... банк ... ... ... қатар оларды Шығыс Қазақстан мен ... ... ... жұмыс жасауға негізделген аймақ
аралық банкке көшірілді.
2001 жылы «Иртышбизнесбанк» ААҚ ... ... ... ... ... және әрә ... ... қызмет көрсетуге мол тәжірибесі
бар, тұрақты банктік құрылымға айналды.
Қазақстан ... ... Банк ... 2001 ... ... №245 қаулысына сәйкес Банк ... ... ... ... көшу ... туралы Ереже талаптарын орындады деп
танылды.
2001 жылдың жазында «Иртышбизнесбанк» ААҚ -ның акционерлері ауысты. ... - ... ... ЖШС, ... ... ... «Алматы кұс»
ААҚ және т.б.тұратын Қазақстандық компаниялар консорциумы «Иртышбизнесбанк»
ААҚ билігіне ірі Қазақстандық банктерден ... ... ... ... 13 ... ... атын өзгертуге байланысты заңды тұлғаға
мемлекеттік қайта тіркеу жүргізілді. ... ААҚ ... ... ... 2004 ... 13 наурызында «Альянс Банк»ААҚ заңды тұлғаны
мемлекеттік қайта тіркеуге байланысты (тіркеу ...... ... юристиция құқық министірлігі ) «Альянс Банк» АҚ
болып ... ... ... ... «Альянс Банктің» бас офисі ... ... ... ... ... ... ... 820 млн тенге сомасына қосымша
эмиссиялау жүргізгеннен кейін акционерлер ... ... ... «АНТ» компаниялар тобы сияқты танымал кәсіпорындар қосылады.
Банктің жарғылық қоры төленген капиталы ... ... ... ... оның ... Қазақстандағысегіз ірі банктер қатарына қосылуына мүмкіндік берді.
2002 жылдың қараша айында Альянс Банк ... рет 6 млн АҚШ ... ... ... ... ... «Ренесанс Капитал»
Инвестициялық тобының қатысуымен ... ... ... жылдың желтоқсан айында Альянс Банк тұнғыш рет 3 млрд теңге сомасына
суборднирленгент облигациялар ... олар ... қор ... ... ... қор нарығында ойдағыдай орын алады.
2003 жылдың 29 қыркүйегінде ... ... ... ... ... ... «Альянс Банкіне» «тұрақты» деген болжаммен алғашқы
несиелі Е+ /Ва / NP ... ... ... ... ие болу ... сарапшыларының пікірінше Альянс Банктің маңызы өсіп келе жатқанын
көрсетті. Сонымен қатар сарапшылар банкке Е+ ... ... ... ... клиент базасының диверсификациясымен,
капиталдың жеткілікті ... және ... ... ... ... 14 ... «Альянс Банк»АҚ-ы «Қазақстан ипотекалық
несиелерді кепілдеу ... № 101-01 ... ... қол ... ... кепілдеу жүйесінің алғашқы мүшесі болды.
2004 жылғы 15 мамырдағы ҚРҰБ – нің №73 ... ... ... АҚ ... ... автоматтандырумен оны ... ... ... ... ... ... ... деңгейдегі
банктер қатарына көшуі оның еліміздің ... ... ... әс
әрекеттің нәтижесі болып табылады.
2004 жылдың 25 ... ҚР ... ... ... ... АҚ
арасында Тұрғын үй құрылысы бағдарламасын жүзеге асыруға екінші деңгейдегі
банктердің қатысуы туралы Меморондумға қол ... Осы ... ... ... 10 % дан ... ... ... 20 жыл мерзімге алуға
болады.
Халықаралық және акционерлік ... ... ... ... ... мекеменің бос ақшалай қаражаттарын аккумуляциялау
(жинақтау) мақсатында және оларды халық шаруашылығы, ... ... ... ... тиімді пайдалану мақсатында жүзеге
асалы.
Коммерциялық ... ... ... ... ... жалпы
бекітілген баскару сызбасына сәйкес келеді. Коммерциялық банктердің жоғары
органы болып жылына 1рет өтетін ... ... ... ... ... ... банк ... барлық өкілдері қатысады.
Кәсіпорын басшылары акционерлердің қатысуы ... ... ... ... ... төрттен үш бөлігі қатысқан ... оның ... ... заңды түрде шешіледі.
Банк іс-әрекетінің жалпы басшылығын банк кеңесі ... Оған ... ... ... жұмысына бақылау жіргізу жүктелген. Кеңес ... ... ... ... және ... ... банк ... кеңесі банк іс әрекетінің жалпы бағыттарын, несие жобаларының және
өзге де банк ... ... ... ... мен ... ... банк ... ашу және жабу жөніндегі сұрақтарды, ... ... іс ... даму перспективасы және клиенттер арасындағы өзара
байланыспен байланысты сұрақтарды қарастырады.
Коммерциялық банк іс ... ... ... ... Ол ... ... және банк ... алдында үлкен жауапкешілікке ие.
Басқарма басқарма прецедателінен,оның орынбасарынан және өзге мүшелерінен
тұрады. Әдетте Коммерциялық банк ... ... ... күрделі
банк қатысушыларының өкілдері кіреді.
Банк басқармасы отырысы ... ... ... ... ... ... Тең дауыс болған кезде прецедатель ... ... ... ... мүшелері немесе оның мүшелері басқарма шешімімен келіспейтін
болса, олар өз ойларын кеңеске немесе ... ... ... ... ... соңғы шешімді банк кеңесі шешеді. Басқарма шешімі банк ... ... ... табылады. Ревизиялық комиссия қатысушыларының
жалпы жиналысымен таңдалады және банк кеңесіне есеп береді. Банк басқармасы
ревизиялық ... ... ... ... ... ... нәтежиесін комиссия банк басқармасына жібереді.
Коммерциялық банктердің ревизиялық комиссиясының басты ... ... ... ... ... ... ... мен банк балансы бойынша қорытындылар шығарады. ... ... ... банк ... ... акционерлер жиналысы
растамайды.
Ірі банктер ... ... ... ... ... ... және ... тұрады. Олпрдың
басшылары осы бөлімшелердің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Департаменттер директоры, ... ... және ... ... ... іс ... ... олардың жұмысына кеңес
береді, бақылайды және бағалайды. Бөлімдердің саны банк іс ... мен ... банк ... ... мен ... қызметтердің әртүрлігіне байланысты.
Коммерциялық банктегі есептер ... Банк ... ... ... Банктер ҰБ-ке немесе оның ... ... ... ... ... ... ... күніне баланс, 4
кварталға айналым ведомостісін және ... ... есеп ... ... жұмысын жария ету және олардың қаржылық ... ... қол ... ... акционерлердің жалпы
жиналысымен расталған жылдық баланс, кіріс және шығыс шоттары ... ... ... мәліметтердің аудиторлық ұйымдарымен
расталғаннан кейін. Коммерциялық банктің ұйымдық ... ... ... бекітілген баскару сызбасына сәйкес келеді. Коммерциялық
банктің ұйымдық құрылымын төмендегі сызбадан көре аламыз.
Сызба-2.1.1. Коммерциялық банкті басқарудың ... ... ... кеңес (басқарма) құрамынан банктік қызметіне шұғыл
жетекшілік ету үшін банк басқармасының ... ... ... функционалдық белгісі бойынша құрылатын бөлімшемен
басқармадан ... ... ... ... ... ... және басшылық ету үшін банктің басқару құрылымын құрады. Басқару
құрылымы 3 ... ... ... ... ... ... жіне ... функциялар берілген тұлғалар
Директорлар кеңесінің негізгі қызметтері мынадай; ббанктің стратегиялық
мақсатын ... және банк ... ... ... ... ... комитеттерді құру,қарыздық және Инвестициялық операцияларды
баіылау, кеңес беру, банктік ... ... және т.б. ... «Альянс Банк» АҚ ның қаржылық-экономикалық көрсеткіштері.
Альянс Банк өз міндетін Қазақстанның ... ... банк ... ... ... ... банк ... қызметінің негізгі
көрсеткіштері елге банк барлық Клиенттері мен серіктестіктеріне ... деп ... Тек ... ... жағдайында ғана Альянс
Банк әділ сыйақы алуына сенімді бола алады.«Альянс Банк» АҚ –мы тез ... ... ... ... Қазақстан банктерінің бірі болып табылады және
банк қызметтері нарығында 10 жылдан астам жұмыс істеп келеді.Альянс Банк ... ... ... бестігіне енді. Банк міндеттемелері жыл басынан
2 есе өсіп, ал 2002 ... ... 30 есе ... ... жылдың 25 маусымындағы №245 қаулысына сәйкес Альянс Банк екінші
деңгейлі банктердің ... ... өту ... ... ... деп таныған. 2004жылдың 15мамырындағы ҚР ... ... ... ... АҚ ... ... ... автоматтандыру және
сертификаттау жөнінен бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына өткен
екінші деңгейлі банктер тізіміне енгізілген.
Альянс Банк Ұлттық ... ... ... ... ... компаниялар және «Мемлекеттік зейнетақы жинақтаушы қоры» ... ... ... қаражатын сеніп тапсыратын 2 деңгейдегі
банктер тізіміне енеді.
Альянс Банк KASE-ң ... ... ... ... бірі ... және құнды қағаздармен белсене жұмыс жасайды.
Альянс Банк клиентерінің есеп ... ... ... ... ... және делдалдық қызмет атқаруға лицензиясы бар.
Альянс Банк «Қазақстан ипотекалық компаниясы» ... ... ... ... және республиканың ипотекалық несиелеу нарығында белсенді
жұмыс істейді. 2004 ... 14 ... ... ... АҚ ... несиелерді кепілдендіру қорымен» №1001-01 келісіміне қол қойып,
ипотекалық ... ... ... ... қатысушысы болды.
Бүгінгі күні Альянс Банк республиканың жетекші әмбебап ... ... 2004 ... ... ... Банк ... ... болды.
Кесте-2.2.1.
«Альянс Банк» АҚ –ның активтері есебінің көрінісі
|Көрсеткіштер |2004 жыл |2005 жыл |2006 жыл |
| ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 ... және ... ... Ұлттық Банкіндегі қалды ... ... ... АҚ ... активтерінің көрінісі.
2006 жылдың 1 шілдесінде банк активтері 225,5 млрд теңгені құраған.
2003 жылдың басынан ... ... Банк ... 27есе ... ... ... 1,0 % дан 6,4% ға өсті
Қазақстанның жетекші банктерінің ішіндегі ең жоғары көрсеткіштердің бірі
болып қалуда. 2005 ... ... ... ... ... ... ... жылдың соңындағы 8 орыннан 6 ... ... ... ... жыл ... 2,86%-дан 4,31%-ға дейін өсті.
Клиенттерге берілетін ссудалар резервтерді есептемегенде 2005 жылы 1,7
есе (22638 млн ... ... 53308 млн ... ... ... банк
активтеріндегі үлесі 2004 жылдың аяғындағы 61% дан 2005 ... ... ... ... Құнды қағаздарға салымдар 2,8 есе өсіп, 38051млн
теңгеге, ал олардың активтеріндегі үлесі 2004 ... ... ... ... ... құрылымдылық өзгерістер банктің ... ... мен ... ... ... ... ұмтылуы мен 2005 жылдың 4 кварталында уставтық капиталының ... ... АҚ-ы ... ... ... ... болсақ,
төмендегі мынадай орташа өсу жылдық көрсеткішін аламыз.
| |
|5 000 225,5 |
| |
|4 000 3 510 |
| |
|2 707 |
|3 000 ... 120,0 |
|2 000 |
|1 212 ... 50,4 |
|1 000 22,0 ... |
| |
|0 ... 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.07.06 ... жүйе ... Банк ... ... ... АҚ-ы активтерінің орташа өсу жылдық
көрсеткіші.млн.тг.
Альянс Банктің активтерін елдің банк жүйесімен ... ... жылы ғана ... Ал ... жылы бұл көрсеткіш
біршама қарқынды өскендігін көрсетіп тұр. Мұндай нәтижелерге ... ... өсу ... асып ... ... ... ... қарқынының
арқасында қол жетті. Банк жүйесі активтерінің өсуінің жылдық орташа қарқыны
1,5 ... ... ... 2,5 ... ... ... банк ... Альянс Банк 2004 жыл
соңындағы 8 - ... 6 - ... ... 2005 жылы ... банк ... қамтыды.
Кесте-2.2.2.
«Альянс Банк» АҚ-ның пассивтерінің көрсеткіштері
|Көрсеткіш |2004 жыл ... |2005 жыл ... |2006 жыл ... |
|1 |2 |3. |4 |5 |6 |7 |
| | ... | %-құр | млн.тг ... | ... ... |
|Қазақстан |- | |1000000 |2,148 |4000000 |2,93 ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... |722937 |36,229 |573634 |1,233 |283742 |0,21 ... | | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | | ... ... |- |- |1131451 |0,244 ... |12,27 ... сатылған | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... |84,774 |36796892 |79,009 |67453777 |49,45 |
|көрсетушілердің | | | | | | ... | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |- |- |- | |60000 |0,04 ... | | | | | | ... да |115278 |0,5776 |191971 |0,4122 |147657 |0,1 ... | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ... |21,992 ... |0,4285 |43885409 |32,2 |
|Субординациялық |- |- |2687415 |5,7704 |3872876 |2,8 ... | | | | | | ... ... |100 |46572824 |100 |136 295 449 |100 |
|барлығы | | | | | | ... ... ... Альянс Банктің 2004 жылы Ұлттық Банкте
депозитінің жоқ ... ... ... ал 2005 ... бастап 2006 жылы ғана
3000 млн ... ... ... 2004 жылынан 2 есеге өсіп, және РЕПО
бойынша сатылған бағалы қағаздар 2004 жылы ... , ал ... 113 ... 165 млн теңгеге өскен. 2006 ... ... 208,5 млрд ... ... 2005 ... ... ... міндеттемелері 2,2 есе немесе 465729 млн теңгеге өсіп 2006 жылдың 1
қаңтарында 103872 млн теңгеге ... ... ... ... 2006 ... шілдесінде жыл басынан 93% - ға, ал 2003 ... 1 ... 14,7 ... 103,4 млрд ... ... ... 54%-ға өсуі ... қаражатының өсуімен қамтамасыз
етілген. Клиенттер алдындағы міндеттемелер 30657 млн теңгеге өсіп, 67 454
млн теңгені құрады.
«Альянс Банк» ... ... ... пайыздық өсу деңгейін
төмендегі суреттен көреміз.
|млн.тг ... 000 6,7% |
| ... 000 |
| ... 000 4,2% |
| ... 000 ... ... 000 1,9% ... |
| |
|0 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.07.06 ... ... ... АҚ-ы ... көрінісі
Альянс Банктің мына суреттегі міндеттемелеріне көз тастасақ мынадай көрініс
аламыз
2003 жылдың басынан бастап:
▪ Альянс Банктің міндеттемелері 30 есе ... ... ... 1,0% дан 6,7% ға ... ... ... банк ... Альянс Банк 2004 жыл
соңындағы 8- орыннан 6-орынға көтерілді. 2006 жылы құрылымдылық өзгерістер
банк ... ... ... ... өсуі ... ... 2,7 есе немесе
8531млн теңгеге өсті, бұл банк ... ... ... ... 2005 ... ... банкаралық қаржаттар көлемі 13463 млн теңгеге
дейін өсті. Олардың құрылымында 34%-ы сыртқы ... және 66%-ы ... ... ... ... Тартылған банкаралық қаражаттардың ... ... ... ... ... ... ... одан әрі өсуін
көрсетеді. Банкаралық ... Банк ... ... ... ... 10,6% дан 2005 ... ... 13%-ға дейін өсті.
Айналымға шығарылған құнды қағаздар банктің жай облигацияларының ... ... ... ... 6,8 есе ... 1998,6 млн ... Қарыздық құнды қағаздардың банк міндеттемелеріндегі үлесі жыл
басындағы ... 2%-ға ... ... ... 3000 млн ... сомасына шығарылған ерекшеленген
облигацияларының 1,4 есе өсіп, 3873 млн теңгеге жету орын ... ... ... ... 1,8 есе ... 21233 млн теңгеге
өсіп, 46193 млн ... ... ... ... банк ... табыстарға жетті. Жеке тұлғалар
шоттары 1,8 есе немесе 9424млн теңгеге өсіп, 21255млн ... ... ... банк үлесі жыл басындағы 3,4%-дан 5,6-ға дейін өсті.
Альянс Банктің ... ... ... ... ең ... ... ... қараймыз.. Банктің меншікті капиталы 2003 жылдың
басынан 13,5 есе өсіп, 2006 ... 1 ... 17 млрд ... ... ... төмендегі кесте арқылы көре аламыз.
Кесте-2.2.3.
«Альянс Банк» АҚ-ның меншікті капиталы
|Көрсеткіштер |2004 жыл аяғына |2005 жыл ... |2006 жыл ... |
| ... ... тг ... |%құрылы|
| | | | |мы | |мы |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... ... капитал |1945810 |8,9239 |3575000 |7,1069 |14989160 |12,505 |
|Қосымша капитал |- |- |- |- |5182 |0,0043 ... ... қоры |34394 |0,1577 |75954 |0,1509 |72861 |0,0607 ... ... |(130424) |0,5981 |78761 |3,1126 |882457 |0,7362 ... ... |1849780 | |3729715 | |1598802 | ... ... ... 2004 жылы 1945810 мың ... ... 2006 жылы
бұл көрсеткіш бір шама өскенін байқаймыз, яғни 14989160 мың ... ... ... тек 2006 жылы ғана ... 5182 мың теңгені құрап отыр.
Осы қорытынды бойынша «Альянс Банк» АҚ-ның ... ... ... салыстыратын болсақ, онда мынадай көрініс аламыз
Кесте-2.2.4
«Альянс Банк»АҚ- ның меншік капиталын басқа банктермен салыстырғандағы
көрсеткіші
| |Банктер ... ... ... ... ... |
| | ... ... |млрд.тг |млрд.тг ... |
|1 |АТФ Банк |4 445 |5 504 |9 083 |18 839 |22583 |
|2 ... Банк |1 278 |2095 |3869 |15988 |17029 |
|3 ... ... |3 205 |4 429 |7442 |12166 |16775 |
|4 ... банк |1 599 |2 986 |6161 |9649 |11189 |
|5 |Нұр Банк |4 559 |6 069 |7123 |10311 |11012 |
|6 ... |2 280 |3 088 |4413 |5390 |6584 ... ... ... 2003 ... ... 13,5 есе өсіп, 2006 жылдың 1
шілдесінде 17 млрд теңгеге жетті. 2005 жылы банктің жалпы капиталы 4,5 ... 3869 млн ... 15998 млн ... ... ... ... 2003 - 2005 жылдары банк каптиталының өсуін ... ... ... ... ал 2006 ... басы мен 2006 ... банктің меншікті капиталының күрт өскенін ... ... 4,2 есе ... 11414 млн ... ... 2005 ... 31
желтоқсанында Альянс Банктің жарғылық капиталы 14989 млн теңгені құрады.
Банктің меншікті капиталының өсуінің екінші факторы ... 2005 ... таза ... ... ... 2004 осы көрсеткішінен 4 есе артық
болуын атауға болады. Банк ... ... ... шешіміне
сәйкес алынған таза табыс сомасы жеңілдетілген акциялар бойынша дивиденттер
төленгеннен ... ... ... ... ... ... АҚ-ның жылдық табыстар мен шығыстар туралы есебін төмендігі
кестеден көре аламыз.
Кесте-2.2.5.
«Альянс ... ... ... ... мен ... |2004 жылға |2005 ... |2006 ... |
| ... есеп ... ... |
| ... |есеп. Млн.тг |есеп. Млн.тг |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... ... ... ... шығыстар |1,056,397 ... ... ... ... ... болған |717,061 |1,681,430 |2,767,351 ... ... | | | ... ... таза | | | ... ... | | | ... ... ... ... |(235,013) |(1,088,188) ... ... ... | | | ... | | | ... ... ... |482,048 |593,242 ... ... ... және |144,013 |615,788 ... ... ... ... | | ... ... және ... ... ... ... бойынша шығыстар | | | ... ... |69,571 |234,845 |45,793 ... таза пайда | | | ... ... ... |100,118 |141,496 |128,062 ... ... таза | | | ... | | | ... ... |644 |82,967 |70,302 ... ... емес табыс |280,544 ... ... ... табыстар |762,592 ... ... ... ... ... |(1,363,219) ... ... ... ... |95,852 |243,192 |888,469 ... операциялардан мүмкін |(12,017) |(6,352) ... ... ... ... | | | ... | | | |
|1 |2 |3 |4 ... ... |8,830 |- |- ... ... | | | ... ... дейінгі |92,665 |236,840 |860,603 ... | | | ... ... ... ... |(78,866) ... |- ... ... барлығы |13,799 |207,550 |860,603 ... ... ... ... 53%-ға (719 млн ... өсіп ... ... жетті
Операциялық шығындардың басқа түрлерінде 2005 жылы аздаған өсу байқалды.
Бұл да банк бизнесінің өсуі мен ... ... ... ... жылы ... Банк 860,6 млн ... көлемінде таза табыс алды, бұл 2005
жылдан 4 есе артық болып табылады. Бұл банктің ... ... ... ... ... ... ... кейінгі таза
пайыздық табыс 1459 млн теңгені ... бұл 2004 ... ... 866
млн теңгеге немесе 146%- ға артық. Ссудалар бойынша резервтік шығындар
1308 млн теңгені ... бұл 2004 ... ... 220 млн ... 20%-ға артық.
Банктің операциялық табысы 85%-ға өсіп, 2971 млн ... ... өсуі ... да, пайыздық емес табыстардың өсуімен қамтамасыз
етілген.
Альянс Банктің жалпы ... ... ... мен ... ... ... ақша ... қозғалысы туралы топтастырылған
есептен көре аламыз.
Кесте-2.2.6.
«Альянс Банк» АҚ-ның ақша қаражаттары қозғалысының есебі
|Көрсеткіштер |2004 ... |2005 ... |2006 ... |
| ... ... ... ... |
| ... | ... |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... ақша ... ... ... ... |1102388 |3 674 627 ... ... ... сомасы |517116 ... |(2859 701) ... ... операциялар|14088 |46 962 ... ... ... | | | ... ... табыстар |239639 |798 797 |1 018 945 ... ... ... | | | ... ... ... |15678 ... |(57 265) |
|және төленген комиссиялар | | | ... ... ... |239639 |798 797 |186 466 ... ... шығындар|599347 |(1 997 825) |(2 253 648) ... ... ... |33009 ... |(2 902) |
|Операциялық активтер мен | | | ... | | | ... ... | | | ... ... ... |798 003 |1 727 489 ... | | | ... ... | | | ... ... мен ... ... ... ... ... |160164 ... |(983 353) ... қаражаттың | | | ... | | | ... ... активтердің |196546 |(655 155) ... ... ... | | | ... ... |3748180 ... ... |
|қарыздардың таза (ұлғайуы) | | | ... | | | ... ... таза |29204 |97 349 ... |
|(ұлғайуы)азаюы | | | ... ... мен |1113595 |3 711 984 ... ... таза | | | ... | | | |
|1 |2 |3 |4 ... |330158 |7 700 529 |21 176 169 ... азаюы| | | ... ... |49442 ... |1 540 ... ... | | | ... ... |141645 ... ... ... ақша | | | ... | | | ... қызметтен | | | ... ақша ... | | | ... | | | ... ... ... |- |3 200 000 ... түсім | | | ... ... |- |- |(455 106) ... | | | ... қаражатты сатып алу |57400 |191 335 ... ... емес ... |7800 |(26 002) |(36 251) ... алу | | | ... ... ... |4953 |16 511 |10 313 ... ... | | | ... ... |3579 |11 930 |5 7904 ... ... |56668 ... ... ... таза ақша | | | ... | | | ... ... ... ақша| | | ... ... | | | ... ... ... |187081 |623 606 |6 657 ... ... бағалы |694183 |2 313 946 |1 467 567 ... | | | ... ... немесе өтлген |229107 |(764 026) ... ... ... | | | ... |41254 |137 514 |277 064 ... | | | ... ... |162343 |(541 244) |(205 040) ... | | | ... ... ... ... |1 105 449 |729 477 ... ... займдық қаражат|164607 |(548 693 |(507 490) |
|1 |2 |3 |4 ... ... |30 |(100) |7 196 000 ... қызметінен алынған таза|697935 |2 326 452 |7 196 000 ... ... | | | ... ... ... |116475 |129 375 |146 837 ... қаражаты мен оның | | | ... ... | | | ... қаражаты мен оның |520434 |1 794 781 |5 785 468 ... таза ... | | | ... қаражаты мен оның |1128394 |3 761 315 |5 556 096 ... жыл ... | | | ... ... мен оның |1666828 |5 556 096 |11 341 564 ... жыл ... | | | ... ... ... ... ақша ... қозғалысының есебі кестесінде
2004 – 2006 жылдар аралығындағы «Альянс Банк» АҚ-ның операциялық қызметтен
алынған ақша ... ... ... ... ... ... 2004 жылы ... мың тг-ні құраса, 2005 жылы 3 674627 мың ... ... 2006 жылы ... мың ... ... Біз ... жыл ... алынған пайыз сомасы 2 млрд
–қа жуық сомада өсіп отырғандығын көреміз.
Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістерге ... ... ... ақша қаражатының қозғалысы 2004 жылы 239400 мың ... ал 2006 жылы ол 1 727489 мың ... ... Біз бұл ... ... өсіп ... ... Операциялық активтер мен
міндеттемелердегі өзгерістерге ... ... 2004 жылы ... ... таза ақша ... 141645 мың ... ... ал 2006
жылы 4 140 480 мың тг-ні құрады. Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза
ақша қаражаты 2004 жылы 56668 мың ... ... ол 2006 жылы ... ... күрт ... ... ... алынған таза ақша қаражаты 697935 мың тг-
ні құраса, ол 7 196 000 мың тг- ге ... ... ... ... 2004 жылы 3748182 мың теңге болса, 2005 жылы ... 12493546 мың ... ... ал 2006 ... соңында 20667454 мың
теңгені құрап отыр. Осыдан біз банктің ... ... ... несие
қоржынының салыстырмалы түрдегі көрінісін мына ... көре ... ... ... Банкті Қазақстандағы қызмет ететін банктерімен
қарастырамыз.
| ... ... 15248 |
| ... ... |
| ... 69494 ... ... ... ... |
|0 |
| ... 3 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.07.06 ... кредит Альянс Банк Каспий Банк |
| ... Банк ... Банк ... Банк ... ... қоржынын басқа банк көрсеткіштерінен 2003 жылдың басында
13,5 есе өсіп, 2006- жылдың 1 ... 103 млрд ... ... ... ... Банктің 01.01.2003 - 01.07.2006 жылдар арасындағы
несие қоржынының біршама өскендігін байқаймыз. Бұл суретте ... ... ... ... ... ... Банк 2003 ... банк жүйелерімен бірдей көрініс тапқан.
Сурет-2.2.4. «Альянс Банк» АҚ-ның несие қоржынының көрінісі.
Ал 2006 жылдың 1 айында аз ғана ... ... 2006 ... ... ... ... ... қоржынының деңгейінің өсуінен банктің ... ... ... ... ... ... үнемі жетілдіру мен
клиенттерге қызмет ... ... ... байланысты
клиенттік базаның
83 %-ға өсуімен түсіндіріледі.
Бұл көріністі келесі төмендегі сурет арқылы көреміз.
|Млн.тг ... 000 120 399 ... 000 ... 000 ... 694 ... |
| ... 000 42 474 ... 000 23 111 ... 000 ... 000 |
| |
|0 ... ... ... 01.01.2006 01.07.2006 ... ... ... ... ... ... көрінісі
Бұл суретті қорытындылайтын болсақ Альянс Банктің ... ... ... ... ... төмен деңгейді көрсеткен, кейін жылдар өте өзінің
клиенттік базасын 2003 ... 2006 жыл ... ... 11 есеге
дейін өскенін көріп тұрмыз. Бұл да банк үшін өте ... ... ... 2005 ... ... ... жаңа ЕКБ-дің ашылуы және 4 филиалдың ашылуына әзірлену банктің әкімшілік
шығындарын көбейтті.
2005 жылы Банк ... ... ... ... ... кеткен
шығындар 44%-ға (120,6 млн теңгеге) өсіп, 396 млн ... ... ... ... ... және жарнама нарығында Қазақстандық
банктердің бірінші бестігі деңгейінде көріну ... ... ... ... жүйесінің дамуы, техникалық базаның жаңғыруы
елеулі капитал ... ... ... ... салдары ретінде негізгі
қаражатқа ... ... ... ... ... ... ... өсіп, 154,9 млн теңгеге дейін өсті.
Операциялық шығындардың басқа түрлерінде 2005 жылы аздаған өсу ... да банк ... өсуі мен ... ... ... ... ... орташа жылдықи көрсетіші 2004 ... 7,44% дан 8,73% ... ... 2004 ... ... өсіп ... ... өсудің мақсатты стратегиясы Альянс Банкке соңғы 3 жыл ... ... ... ... 15 орыннан 5 орынға көтерілуге
мүмкіндік берді.
III бөлім: «Альянс Банк» АҚ-ның заңды және жеке тұлғалармен несие
операциясы және ... ... ... Банк» АҚ- ның жеке тұлғаларға несие операцияларын ұсыну және
есептеу тәртібі.
«Альянс Банк» жеке ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасының
кең спектрін ұсынады:
• Ипотекалық несиелендіру.
• Автонесие.
• Жедел ... ... ... ... ... Білім алу үшін несие
• Экспресс-несие
1500000теңге сомасында тұтынушылық ... беру ... ... беру ... теңге сомасындағы займ кәсіпкерлік қызметтен басқа, кез-келген
тұтынушылық мақсаттарға және ... ... ... ... ... Займды беру мерзімі-3 жылға дейін
– Займды беру нысаны; қолма –қол ақшамен берілетін максималды
сомасы ... ... ... ... ... үшін
компанияның ағымдағы шотына аудару жолымен қолма-қол емес
(формада)нысанда берілетін максималды сомасы 1500000 теңге.
Несиелендіру валютасы –ұлттық ... ... ... ... сома -1500000 теңге
Сыйақының минималды мөлшерлемесі-сыйақының бекітілген мөлшерлемесі бойынша
жылға 19 ... ... ... сомада тұтынушылық займдарды беру бойынша құрылымы.
Займды беру ... ... займ ... ... растаусыз және
займдарды мақсатты пайдаланылуын бақылау арқылы ... ... беру ... ... -3 айдан 5 жылға дейін; АҚШ долларында-3
айдан 10 жылға ... беру ... ... ... ... ... және ... беріледі. Қарызды беру валютасы теңге және АҚШ доллары негізінде
беріледі.минималдық соммасы-150 000,00 теңге, не ... ... ... сомасы кепілге берілген мүліктің түрі мен ... ... ... ... ... ... ... «Альянс несие»
бағдарламасы серіктестіктерінің сауда нүктелерінде беріледі.
Экспресс несие- 30 ... бұл ... ... және ... кететін
уақыт.неисие алғашқы жарнакіріссіз беріледі және қүұжаттар пакетінің ең аз
талап қойылады
Қосымша ... ... ... ... беру ... – 36 айға ... ... сомасы – 1 500 000 теңгегедейін (қызмет немесе тауар
алынатын компания серіктестің ағымдағы есеп шотына аударылады)
Несиенің минималды ...... ... алу үшін ... құжаттар тапсырылады;
– Қарызгердің жеке куәлігініңі көшірмесі
– СТН куәлігінің көшірмесі
– ӘЖК
– Үй кітабының көшірмесі.
Ал тауарларды немесе қызметтерді төлеуге кепілзатты несиелер ... ... ... ... үшін ... ... ... бойынша жеңілдік мерзімі 18
айға дейін несиені табыстың расталуынсыз беріледі және құжаттар ... аз ... ... ... ... ... – теңгемен және АҚШ доллары.
Несиелеу мерзімі;
– Теңгемен 3 айдан 5 жылға дейін;
– АҚШ долларымен 3 айдан 10 ... ... ... ... – 150000 ... ... ... сома АҚШ
долларымен
Максималды сомасы кепілзат затының түріне және құнына ... ... ... ... ... 12 % ... және ... 10% жылдық, ал жеңілдік мерзімімен теігемен 14% жылдық және АҚШ
долларымен 12%жылдық
Кепілзатпен қамтамасыз ету- ... ... ... ... ... ... ... - көлік құралдары (қарыз сомасы, қаналу мерзімі
1 жылдан және жүрілгені 10 000 км ... ... ... ... Банк ... тіркеу және рәсімдеу бойынша қызметтер ұсынады.
Несие алу үшін қажетті құжаттар;
– Несие алуға анкета өтініш,
– Қарызгердің жеке ... ... СТН ... ... ... ... жағдайын растайтын құжаттар,
– Кепілзат бойынша құқықтық бекітетін құжаттар,
Кесте-3.1.1.
“АЛЬЯНС БАНК ” ... ... ... ... ... |Теңге, ... ... |3 -20 ... ... ... | ... ... |Сатып алынатын пәтердің ... ... |
| ... жоғары; |
| ... ... ...... бойынша |
| ...... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... бағалау құнының 15%-нен |
| ... ... ... ... ... ең |3000 АҚШ ... теңгедегі эквиваленті ... ... | ... ... ... дейін жарна ... - 14% ... |
| |50% және одан ... – 13%. ... ... банкке төлемеген сомасынан әрбір |
|мөлшерлемесі ... 0,25%. ... ... ... 360 күн деп ... ... ... ... ... ... қарыз бойынша |
| ... ... ай ... ... |
|Қарызды ... ... ... ... ... ... |
|қамтамасыз ету |қамтамасыз ету. ... беру ... ... ... банктегі шотына |
| ... ... ... ... |
| ... |
| ... қолма-қол берсе – 0,5% ... |
| ... ... |“Альянс Банк” АҚ-ның ... ... ... өтеу ... ... ... аудару |
|тәртібі ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... толықтай |
|мерзімінен бұрын|мерзімінен бұрын қайтаруға қарыз ... ... ... 3 ай ... соң ... ... ... |Сатып алынатын ... ... ... сатып алуға несиелер «Альянс Банк» ... ... ... ... табыстарының расталкынсыз беріледі. ... ... ... ... -15 ... ... кепілзат ұсыну кезінде
алғашқы жарна кіріссіз. ... ... ең аз ... қойылады және несие
алуға өтінішті қарау мерзімі 5 күн.
Несие валютасы – теңгемен және АҚШ долларымен
Неиені ұсыну ... ... 3 ... 36 айға ... АҚШ долларымен 3 тен 60 айға дейің
Несиенің минималды сомасы -1000 АҚШ доллары немесе эквивалиент теңгемен
Максималды сомасы кепілзат құнына байланысты
Кепілзатпен қамтамасыз ... ... ... ... бар ... ... ... алынатын
автокөлік
– Алғашқы жарнакіріс болмаған ... ... ... құндықағаздар, жинақ шоттағы ақшалар, заңды
тұлғаның кепілдемесі
Несиені алу үшін қажетті құжаттар;
... ... ... - ... ... жеке ... ... СТН куәлігінің көшірмесі,
– Үй кітабының көшірмесі
– Қарызгердің отбасы жағдайын растайтын құжаттар,
– Көлік құралын тіркеу туралы ... ... ... алу үшін ... ... Банк» бөлімшелері береді.
Білім алу кезінде несиені қайтару бойынша жеңілдік мерзімі – теңгемен ... ... және АҚШ ... 5 жылға дейін. Ақша 18 ден 40 ... ... ... ... ... ... валютасы- теңге және АҚШ доллары
Несиелеу мерзімі – теңгмен 4 жылға дейін және ... 7 ... ... ... ... – 50000 доллармен немесе эквивалиентті сома
теңгемен .сыйақы мөлшерлемесі 14%, АҚШ ... ... 12%. ... ... ... ... ... оқу жылына транштармен.
Кепілзатпен қамтампасыз ету.
– Жылжымайтын мүлік обьектілері (тұрғын ... ... ... ... алу үшін ... ... ... алуға анкета- өтініш,
– Қарызгердің жеке куәлініңкөшірмесі,
– СТН куәлігінің көшірмесі,
– Қарызгердің отбасы жағдайын растайтын ... ... беру ... ... алуға келісім шарт
(көшірме)
– Білім беру мекмесінен ... ... ақы ... ... беру ... ... қабылдау реті
«Фронт -офистің» несиелік менеджері заемды беру жағдайы бойынша клиенткек
кеіңес береді
Банктің қосымшасына сәйкес банк ... ... ... ... ... ... реттегі құжаттарды тапсырады;
– Жеке куәлік (көшірме)
– СТН-ның тағайындалғаны туралы куәлік (көшірме)
– Кепіл затына құық ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғаның өзі туралы ақпаратты ... ... жіне ... жеке ... ... ... ... қатар несиелік тапсырмаларды қарағанда комиссиялық сый ақыны төлеу
туралы ... ...... ... менеджері клиентің мәліметтерін
электрондіқ тапсырысына ... онда ... ... ... ... мәліметтер алдын-ала автоматты түрде көрініп тұрады.
Негізгі қарыздар мен сыйақыларды өтеу ай сайын тең ... ... ... ... ... пайыздық мөлшерлеме
P-берешек (депозит) қалдығы
I-қарыздың барлық мерзімі үшін есептелген пайыз сома
N-пайыз есептелетін кезеңдегі ... ... жеке ... ... ... ... банк жылға төленетін және ай сайынғы
жарнаны былай есептейді.
Есептелген сыйақы мен заемды өтеу банктік займның ... ... ... ... ... ... өтеу ... сәйкес борышкермен
жүргізіледі.
3.2. «Альянс Банк» АҚ ның заңды тұлғаларға несие ұсыну операциясы және
есептелу ... ... ... ... ... ... ... Несиелендіруге жеке көз-қарас
▪ Шағын және орта бизнесті қаржыландыруға шектеулі кең филиалды жүйе
▪ Тауарды қаржыландыру,соның ішінде импорт-экспортты ... ... ... ставка
▪ Мерзімінен бұрын айыппұлсыз мүмкіндігі
▪ Қысқа мерзімді жобаны ... ... ... бағасын қоса тегін жобаға экспертиза жасау
▪ Несие мерзімінің ұзақтығы (7 жыл)
Заңды тұлғалар несие алу үшін негізгі қойылатыни талаптар.
▪ Несиені рәсімдеу үшін ... ... бар ... ... ... жай ... тұрақтылығың негізгі пайдалылығының
қызметі
▪ Мүліктік қамтамасыздық қажеттілігі
▪ Жобаның экономикалық мақсатқа лайықтылығы.
Несиені рәсімдеу үшін ... ... ... сәйкес пакет-құжаттар тапсыру
керек
▪ Қаржыландыруға арыз,
... ... ... (ТЭО ... ... ... Залог берушінің және мүліктік құқын ... ... ... ... және бағаны
қажетті құрастыруда талап еткен құжаттар.
Клиенттерге коммерциялық несиені ... бас ... ... ... ... Қарызды /залогты ұсыну мерзімі-7 жылға дейін
▪ Сыйақы мөлшерлемесі – шетел валютасында 15% (USD,EUR), теңгемен
-19%.
... ... ... ... ... Банкінің шағын бизнесті дамытуға ұзақ ... ... ... ... ... техникасы.
Жеке кәсіпкер Байтаков А.М. өзінің жұмысын компьютер клубын ... ... ... ... сомасы — 10000 АҚШ доллары. ... сома ... үшін ... жихаздар мен желдеткіштер,бағдарламаны қамсыздандыру,
қолда бар ... ... ... ... мен орындықтардықосымша сатып алу үшінқажет.
Несиелік келісім-шарттың жағдайларында әр бір есеп ... ... ... ... қарызды өтеу қарастырылады
Әр бір мерзімдік төлемдер (Y) болып келесі екі ... ... Y ... ... ... және R ... қарызды өтеу бойынша жылдық
шығындар табылады
Y=R+I
Бұл жағдайда негізгі ... ... ... ... ... ... отырады, өтелген негізгі қарыздың жылдық шығыны өседі, ал мерзімдік
төлемдер постнумерандорентасының ануитеттері ... ... ... (D) ... ... ... сомасына тең, сонда
барлық барлық мерзімді төлемдердің жаңашыл көлемі болып табыоады
Бұан шыққан қорытындыны
мұндағы Y1 = Y2 = … = Yn – ... ...... ... пайыздардаң мөлшерлемесі
Фрмуланы жинақтап жазу үшін (1 + i) = r ды ... ... ... r көрсеткішіне көбейтеміз:
(2)
(2) теңдікті (1) бір ... ... ... ... ... көлемі (3)
- мерзімді төлемдердің көлемі (4)
Көлем
- бережақты өтеу коэффициенті ... ... 10000 АҚШ ... ... ... ... мөлшерлемежыл сайын келесідей ретте өзгеріп отырады:
|Жылдар |1 – 2 |3 – 4 |5 – 7 ... |0.11 |0.13 |0.19 ... | | | ... қарызды өтеу мен жыл аяғында төленеді.
1-ші жылда;
2-ші жылда;
Екінші жылдың ... ... ... = 10,0 – 1,01221= 8,9779 ... ... = 8,9778 – 1,1346 = 7,8432 мың. долл.США
4-ші жыл
D4 = 7,8432 – 1,2102 = 6,633 мың. ... ... = 6,633 – 1,3676 = 5,2654 мың. ... ... = 5,2654 – 1,4601 = 3,8053 мын. ... жыл
D7 = 3,8053 – 1,7405 = 2,0648 мын. ... ... өтеу ... ... ... ... ... ( АҚШ доллары)
Кесте-3.2.1.
|Жылдар |Пайыздық |Жыл басындағы|Пайыздық |Негізгі ... |
| ... ... ... |қарызды өтеу|мерзімдік |
| |(і) |Di ... I ... Ri ... Yi |
|1 |0,11 |10 0000 |0,1100 |1,1555 |1,0221 |
|2 |0,11 |8,9779 |0,9875 |1,2364 |1,0221 |
|3 |0,13 |7,8432 |1,0203 |1,2462 |2,2299 |
|4 |0,13 |6,6633 |0,8662 |1,3708 |2,2299 |
|5 |0,19 |5,2654 |1,0004 |1,4237 |2,4605 |
|6 |0,19 |3,5053 |0,6660 |1,6516 |2,4605 |
|7 |0,19 |2,0611 |0,3961 |1,9158 |2,4605 ... | | |5,0465 |10,0000 |15,0465 |
7 ... ... ... 100000 ... негізделген, пайыздық төлемдер
сомасы 5046,5 АҚШ долларын құрайды. Несиені қайтарудың жалпы сомасы 15046,5
АҚШ долларын құрайды және Қазақстан ... ... ... ... ... төледеді.
Берілген несие жеке кәсіпкер Байтаков А.М.өзінің бизнесін кеңейтуге
көмектеседі. Нарықтық экономика жағдайында компьютерлік қызмет көрсету
нарығында бәсекелестікке жақсы түседі, жақсы ... ... ... және ... салық түрлерін және басқада міндетті жарналарды аударуды жүзеге
асырады.
Осыдан «Альянс Банк» АҚ-ның заңды және жеке тұлғаларға несиені ... ... ... ... ... төмендегі кестемен
сипаттаймыз.
|млрд.тг. 22227 ... 000 (21,5%) |
| ... 000 ... ... 000 (19,1%) ... ... 000 (10,2%) ... ... 000 (9,6%) |
| |
| |
|0 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.07.06 ... ... ... Заңды тұлғаларға несие ... ... ... ... ... және жеке ... ... Банктік жоғарыдағы заңды және жеке тұлғаларға несе беру ... ... ... ... ... ... 2004 жылы 157,7 млрд
теңгені ... 2006 жылы 2222 млрд ... ... байқаймыз, яғни 21%.
Жеке тұлғаларға қарыз ұсыну 1221,1 млрд теңгеге,соның ішінде тұтынушылық
мақсатқа -58,3 млрд ... ... 2003 ... ... жеке ... ... 14,6 есе ... ал банктің жалпы несиелік қоржынындағы жеке
тұлғаларды несиелеу үлесі 2006 жылдың 1-сәуірінде 21,5% болды.
3.3. .«Альянс Банк» АҚ -ның ... ... ... жылы ... және ... ... жеткен жалпы қлыпты климатына
сәйкес келетін банктік сектордың әрі қарай ... ... ... әрі ... ... тапсырмаларының бірі ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ету болып табылады.
Елдің экономикасының жалпы өсуіде банктік нарықта ... ... ... ... ... ... Шағын кәсіпкерлікті және бөлшек
бизнесті дамытуға ... ... – ала ... ... және әлі ... ... кезде қор нарығының құралдрының дамуына негізгі ... ... ... ... Банк үшін ... стратегиясының тұрақты өсуін
жалғастыру маңызды болып табылады. Бұл банктің банктік тәуекелдерді ... ... ... ... секторында үздіксіз өсуді көрсетуді
жалғастырады.
Альянс Банк өзінің капиталын ... ... ол ... ... 1,5-2%-ға өскендігін көрсетеді және бизнестің өсуін қамтамасыз
етеді.
Альянс Банк халықаралық қатынастардың әрі қарай ... ... ... жоғары рейтингі және өзара байланыстағы сыртқы нарықтағы ... ... ... 2006 ... банк қосымша халықаралық несиелік
рейтингті ... ... бұл ... кең ... ... займдардың халықаралық қаржылық институттарды ... ... және ... ... ... ... Банк ... және ішкі нарықтарда облигаияларды ... ... ... ... ... ... ... байланысты дамыту
жолымен қорлану көздерін диверсификациялау бойынша жұмыстарды жалғастырады.
Альянс Банк аймақтық дамуына бұрынғыша ... ... ... және ... негізін бөлшек нарықта әрі қарай дамуында басты рөлді ойнайтын
ЕКБ-нің ... ... ... ... және ... ... ... Банк елде шағын және орташа кәсіпкелікті дамытуға несиелендіру
жолымен және қаржыландырудың басқа нысандары ... ... ... ... ... диверсификацияға және табыстарды өсіруге көмектеседі.
Альянс банк бөлшек нарықта аймақтық желінің ұлғайуы, өнімнің сызығының
жетілдіруіне, ... ... сату ... ... сонымен
бірге Интернет – ... ... ... ... ... бірінің орына алады. Карточкалық бизнестің өсуіне, жаңа
карточкалық ... ... ... мен ... ... ... ... бөлінген.
2006 жылы Альянс Банктің негізгі тапсырмаларының бірі ... таза ... өсуі және ... ... ... ... табылады.
Альянс Банк құрақты өсуінің негізгі жағдайы ... адам ... ... ... басқару саясаты бірыңғай корпоративті мәдениеттің
негізінде персоналдың құндылық жүйесінің ... ... ... Банк ... ... мен ... ... өсіретін жұмысын жалғастырады.
Альянс Банк ақпараттық технологияларға негізгі көңіл бөледі. Дамусыз
бизнестің әрі ... өсуі ... ... Банктің берілген тапсырмаларының
шегінде банктің әрекет етуші операцияларының жүйесі, CRM- ... ... ... ... карточкалық бизнестің дамуына көмек
және ақпараттық қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз ету оптималды болады.
Қорытынды және ұсыныстар
Дипломдық ... ... келе ... 3 ... ... тұрады..
Коммерциялық банктердің несиелеу жүйесіне жалпы сипаттама. Бұл бөлімнің
өзінде банк қызметтерінің сыныптамасы, ... неси ... және ... элементтері және несие бойынша ғалымдар мен тәжірибешілердің ... ... ... салтты қызметтерге бұрынғыша салымдарды тарту мен
қарызды ұсыну жатады. Осы қызметтердің пайыздық айырмашылығынан ... ... ... ... ... тек қана осы екі ... шеңберінде
банкілік өнімдердің көптеген түрлі формалары пайда болуы мүмкін.
Коммерциялық банктер жүйесі экономикалық негізі заңды және ... ... ... ... бос ақшалай қаражаттары болып табылатын
және олардың экономика мен ... ... ... қажеттіліктерін
қанағаттандыруға қолдану арқылы қаржы ... ... ... оның ... тек ... ... бірден бір қатысушысы
(жағы) ретінде емес, сонымен қатар клиенттерді кеңесші ретінде болуы ... ... ... ... ... деңгейінің жақсаруына
көмектесуі керек. Ол үшін потенциялды клиентке мүмкін болатын мәмілелердің
түрлерін анықтап, оған ... ... ... ... банк ... ... өзі несиенің оптималды көлемімен оны өтеу
уақытын талдайды және ... оның ... тек ... операциясының бірден бір қатысушысы
(жағы) ретінде емес, сонымен қатар клиенттерді кеңесші ретінде ... ... ... ... ... ... ... жақсаруына
көмектесуі керек. Ол үшін потенциялды клиентке мүмкін болатын мәмілелердің
түрлерін анықтап, оған ұтымды жағын ұсыну керек.
Мысалы, банк ... ... өзі ... ... көлемімен оны өтеу
уақытын талдайды және ұсынады.
Несие ... – бұл жеке және ... ... ... ... орналастыратын кредитор ретінде банктің қызметі.
Несие саясатына әсер етуші сыртқы факторларға банктік инфроқұрылым жатады.
Бұдан ... ... ... ... ... жүйе түсінігі анықталады.
Бұл ақпараттық, әдістемелік, ғылыми және оқуды қамтамасыздандыру, байланыс
пен ... ... ... ... әсер ... ішкі факторларға банктің ресурстық базасы және
оның ... ... ... өтімділігі; банктің мамандандырылуы;
арнаулы оқылған персоналдың ... ... ... ... ... жүргізуге шығын болып табылады.
«Альянс Банк» АҚ-ның директорлар кеңесінің төрағасы Суиндиков Жанабай
несие операциялары туралы ... өз ... ... Егер ... бір бөлігі туралы айтар болсақ, онда біз шығындарды кез ... ... ... алып ... ... болашаққа болжам жасасақ, онда менің
ойымша, біздегі банк саласы барынша табысты ... ... ... да ... ауыр ... ... ... жоқпыз.. 1999- 2000 жылдары қай дегейде
болғанымыз, зейнетақы реформасы жөнінде сол кезде не айтылғаны мен ... ақ ... ... зейнетақы қаржысынан кәдімгідей көмек
алып отырғандығын салыстырсақ жетіп жатыр, бұл ... ... бәрі ... ... «Альянс Банк» АҚ-ның ұйымдық-экономикалық сипаттамасы және қаржылық
қөрсеткіштері, соның ішінде ... ... ... сипаттамасы және Альянс
Банктің экономикалық-қаржылық көрсеткіштеріне тоқталатын болсақ, Альянс
Банк» АҚ – ы екі ... банк –« ... ААҚ және ... ... банктің» бірігуі нәтежиесінде 1999 жылы 13 шілдеде құрылған
«Иртышбизнесбанк» ААҚ-нің ( Повлодар қ.) заңды ісін ... ... ... 13 наурызында «Альянс Банк»ААҚ заңды тұлғаны мемлекеттік қайта
тіркеуге байланысты ... ...... ... ... құқық министрлігі ) «Альянс Банк» АҚ болып өзгертілді.
«Альянс Банк» АҚ –мы тез дамып келе ... ... ... ... бірі болып табылады және банк ... ... ... ... ... келеді. 2006 жылдың 1 шілдесінде банк ... ... ... ... ... ... Альянс Банк активтері 27 есе өсті
▪ Нарықтағы үлесі 1,0 % дан 6,4% ға өсті
Альянс Банктің ... 2005 жылы 138 %-ға ... 119860 мллн ... ... өсу ... 2,4 есеболып,
2005 жылдың қорытындысы бойынша банк ... ... ... ... ... ... ... есептемегенде 2005 жылы
1,7 есе (22638 млн теңгеге)өсіп, 53308 млн теңгеге жетті
2003 жылдың басынан бастап:
▪ Альянс Банктің ... 30 есе ... ... ... 1,0% дан 6,7% ға ... ... ... бойынша банк міндеттемелері 2,2 есе немесе 57299
млн ... өсіп 2006 ... 1 ... 103872 млн ... ... міндеттемелерінің 54%-ға өсуі клиенттер қаражатының өсуімен қамтамасыз
етілген. Клиенттер ... ... 30657 млн ... ... ... теңгені құрады.
Банктің меншікті капиталы 2003 жылдың басынан 13,5 есе өсіп, 2006 жылдың 1
шілдесінде 17 млрд ... ... 2005 жылы ... ... ... 4,5 ... 3869 млн ... 15998 млн теңгеге дейін өсті
Альянс Банктің несиелендіру операциясы және оларды жетілдіру жолдары, яғни
Банкің жалпы ... ... ... ... және жеке ... несие
операциясын реттеу және жетілдіру долдары.
2005 жылы 1 ... ... ... ... 35 екі ... ... атқарады., соның ішінде 2 мемлекеттік, шетел банктерінің қатысуымен
16 (ҚР бейрезидент 10 банкті қосқанда) және «Қазақстанның даму банкі»
ЕКБ ... ... ... ... 20 банк бар. Жалпы ЕКБ-тің саны-1032,
соның ішінде Альянс Банктің 56 ЕКБ ... жылы ... ... ... капитал есебі 2%ке өсті және ... ... ... жыл ... 233,51 млрд ... ... 44,85%-
өсті) құрады. Банктің активтері есептік айда 1,53% тен 1648,8 ... 2004 жылы ... 46,5% тен 1677,9 млрд ... ... ... ... заңды және жеке тұлғаларға несие беру көрсеткішін
қорытындылай келе, қарызды заңды тұлғаларға ұсыну 2004 жылы 157,7 ... ... 2006 жылы 2222 млрд ... ... яғни 21%. Жеке
тұлғаларға қарыз ұсыну 1221,1 млрд ... ... ... -58,3 млрд теңгені көрсетеді
«Альянс Банк» АҚ-ның заңды және жеке тұлғаларға несиені ұсыну операциясы.
Қарызды заңды тұлғаларға ұсыну 2005 жылы 937,7 млрд ... ... ... қарыз ұсыну 4221,1 млрд теңгеге,соның ішінде ... -58,3 млрд ... ... үй ... алуға 37,7 млрд теңгені
құрады. ... жылы жеке ... ... мақсатына қарыз – 30,0
млрд теңгені, ал тұрғын үй сатып алуға 7,8 млрд теңге).
«Альянс Банк» АҚ-ы тез ... келе ... 2 ... Қазақстандық
банктерінің бірі болып табылады және банк ... ... 10 ... ... ... ... Банк ең ірі Қазақстан банктерінің бестігіне кірді.
2006 жылдың 1 шілдесінде банк ... жыл ... 1,9 ... ал 2003
жылдың қаңтар айынан 27 еседен артық өсіп, 225,5 млрд ... ... ... ... 2006 ... 1 ... жыл ... 93% ға,ал
2003 жылдың 1 қаңтарынан 14,7 есе өсіп 103,4 млрд ... ... ... жыл ... 2 есе, ал 2003 ... 1 қаңтарынан 30 есе өсіп.
208,5 млрд теңгені ... ... 25 ... ... ... ... Банк
Басқармасының №245-қаулысына сәйкес Альянс Банк екінші деңгейлі банктердің
халықаралық стандарттарға өту ... ... ... ... ... 2004 жылдың 15 мамырындағы ҚР ... №73- ... ... АҚ ... ... жүйені автоматтандыру және сертификаттау
жөнінен бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттарына өткен ... ... ... енгізілген.
Дипломдық жұмысты қорытындылай келе ұсынысым банк заңды және жеке
тұлғаларға ... ... ... ... ... төменгі бағаммен
ұсынса,яғни 19%не 17%айыз емес, мысалы, 8%-9% пайызбен берсе бұл тұлғалар
үшін ... өте ... ... ... ... ... ... немесе
құжаттарды толтырған кезде,сол үшін қандай да бір % сомасын ұстайды, осын
ескерсе.
Біздің елімізде ипотекалық несие бройынша ... ... өте ... ... елдерінде бұл көрсеткіш төмен, яғни бізде 14%-ті алатын болса
шетел елдерінде 5%. Осы ... ... ... ... банктер пайызды
төмендеттсе.
Қазіргі нарық уақытында интернет желісі кең ауқымды ... Яғни ... ... ... тұрғындардың комуналдық төлемдерін сондай-ақ т.б
төлемдерді ... ... ... ... ... түрін көрсететін болса
,бұл банк ... және ... ... ... ... ... 1994 жылғы 11 ақпанының №1 қысқа мерзімді несиелендіру ... ... ... ... ... акті (4 ...... 1998.
2. Алибекова Ф.Р. "Банк және банк кызметінің" ... // ... ... 2000. -N10. - 28-30 ... ... А.Н. ... операции коммерческих банков» // А.П.Носко. - М.:
Консалтбанкир, 1999.
4. Ақанова.Р.Р. «Альянс Банк біздің қалада» //Орал өңірі 2006 ж.
5. ... И.Т. ... ... М.: Ф и С. ... Балабанов.И.ТБанковское дело: Стратегиялық жетекші. – М.: Консалтбанкир,
1998.
7. Батракова Л.Г. Экономический анализ ... ... оқу ... М.: ... ... Брюк Н. ... дело и ... инвестиций. – әлемдік банктер
дамуының экономикалық институты, 1998.
9. Виноградов Т. Н. «Банковские ... ... ... проф.
образования. - Ростов н/Д: Феникс, ... ... Г.М. ... и ... ... – М.: ЮНИТИ, 1998
11. Гейдаров М.М. «Финансирование и кредитование инвестиций / Алматинский
коммерческий институт». – Алматы, ... ... М. ... ... виды ... ... необходимо»
// Банки Казахстана. -Алматы, 2001. -№ 11. - С. 43-46
13. Төлебаева Т.Ә. «XIX-5-ғ. II-жартысы мен XX-ғ. ... ... ... ... ... ... ... докторы,доцент-//
Банки Казакстана - 2001жыл № 9 ... ... М.Т. ... ... ... ... ... Экономика, 2001.
15. О.И.Лаврушина. //Деньги, кредит, банки. М.: Ф и С, 1998.
16. Донцов С. «Банковская система Казахстана – ... ... ... ... рынка» //Банки Казахстана. - Алматы,
2003. -№ 12. - 4-11 бет.
17. ... Е. Ф. ... ... ... және ... -М.: ... АО "Консалтбанкир", 2001. -47 с.
18. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции: учебник для ВУЗов - М.: ... ... ... 1997. -471 ... Жунусова Г. Банктік бәсекелестіктің негізгі ерекшеліктері// АльПари.
-Алматы, 2000. -N3-4. - С.100-103.
20. ... Б. ... ... банк ... ... // ... -Алматы, 2003. -№ 5. - С. 21-27
21. ... Г.Т. ... ...... Каржы-каражат, 1997.
22. Колесников В.И. , Кроливецкая Л.П Банковское дело М.: "Қаржы және
статистика" 1999 ... ... Б. ... ... - как ... ... коммерческих банков» // Банки Казахстана. -Алматы, 2000. -N 5. -
С. 21-24
24. ... ... ... және басқалары «Банковское
дело: для экономических специальностей»:– М.: ... и ... ... О. М. ... ... және олардың операциялары». - М.:
Банки и биржи: ЮНИТИ, 1999.
26. Марченко Г. А. «Қазақстандағы ... ... ... даму және ... //Банки Казахстана. - Алматы, 2001. -№ 10. - С. 2-11.
27. Махмутова М. «Банктік ... ... // ... Казахстана. -Алматы,
2000. -N 5. - С. 16-20
28. Мүсіров. Ғ.М ... ... көз ... ... ... Казахстана-Алматы 2005.-№107
29. Мұханов.Е.Н. //Түркістан «Альянс Банк» АҚ-ы даму ... ... ... №5 ... ... А.А. ... экономикасында несиелік дамуды жасау» //Аль
Пари. – Алматы, - 2003. - №2. – С. ... ... ... анықтайтын глоссарий терминдері (5 бөлім) – А:
Атамура, 1998.
32. Сабыров Н. А. ... ... және ... ... дай ... ... ... нарықты және қаржылық ұйымды
қадағалауды реттеу ... // ... ... ... 2004. -№ 2.
- С. ... ... Ж. «Ақшалай – несиелік саясатты ... ... ... және оның іске ... ... ... -Алматы, 2003. -№ 2. - С. 3-6.
34. Сейткасимова Г.И ... ... ... Алматы: Каржы-каражат,
1998
35. Усоскин В.М. "Современный ... ... ... и ... ИПЦ "ВАЗАР-Ферро" 1999 г.–Алматы, 2003 – №5. – С.55
36. Усоскин В.М. ... ... ... ... и ... ИПЦ ... 1999 ... Утеулин Е. «Банктің негізгі ... // ... ... 2003. -№ 3. - С.60-61
-----------------------
Несиелік комитет
Акционерлік жиналыс
Ревизиялық комиссия
Бақылау кеңесі
Басқарма
Басқарма төрағасы
Депортаменттер
Басқару
Бөлімдер
Қызметтер

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктердің активті операцияларының экономикалық маңызы мен мәні12 бет
Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелеу79 бет
Коммерциялық банктердің жеке тұлғаларды несиелеуін талдау арқылы банктердің несие беру шарттары69 бет
Коммерциялық банктердің несиелік cаясатын қалыптастыру72 бет
Коммерциялық банктердің несиелік қызметінің теориялық негіздері69 бет
Коммерциялық банктердің несиелеу қызметінің қайтарымдылық операциялары57 бет
Қазақстан Республикасы және ұлттық банктің халықаралық валюталық реттеу бойынша өткізетін өзекті саясаттары26 бет
Қазақстан Республикасының коммерциялық банктерінің тұрғындарды несиелеуі, несие жүйесіндегі мәселелері және даму жолдары103 бет
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет
Байланыс желілері және олардың классификациясы20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь