Кәсіптік оқыту сабақтарында автоматты жобалау жүйесі элементтерін пайдалану

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1.тарау. Оқушыларды ақпараттық технологияға оқытудың педагогикалық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Ақпаратты технологияларды оқытудың қазіргі жағдайы ... ... ... ... ... ..
1.2 Ақпаратты технологиялардың автоматты жобалау жүйесінде пайдаланылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

2.тарау. Автоматты жобалау жүйесін ақпаратты технологиялар арқылы оқытуды жүзеге асыру әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Кәсіптік оқыту бағдарламасы мазмұнындағы ақпараттық оқыту мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 Автоматты жобалау жүйесін ақпаратты технологиялар арқылы оқытудағы сабақтар жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2.3 Автоматты жобалау жүйесін математикалық қамтамасыз ету ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе

Жұмыстың көкейкестілігі: Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2005 – 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында жалпы білім берудің мақсаты қазіргі қоғам талабына сай алынған терең білім, білік, дағдылар мен құндылықтардың негізінде еркін бағдарлай білетін, қойылған мақсатқа танымдық қызмет жасау арқылы жете алатын, өз бетінше дұрыс, тиімді шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру екендігі атап көрсетілген. Бұл мақсатқа жету үшін педагогика теориясы мен оқу –тәрбие үрдісінің нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық әлеуметін дамыту, мұғалім іс - әрекетінде жаңашылдықты қажет етеді .
Қоғамдағы қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа стратегиялық бағдарлар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Әлемнің жетекші елдерінің көпшілігі олардың білім беру жүйесі білім берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болады.
Қазір педагогикалық қоғамдастықтың алдында білім берудің жаңа моделін құрудың, сынақтан өткізу мен енгізудің ауқымды міндеті тұр. Оның негізіне оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне тез бейімделуге ықпал ететін ақпараттық коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану жатады (ҚР Білім беру туралы заңы 2007 ж. 15 тамыз).
Сол себепті жалпытехникалық және кәсіптік білім беру жаңа оқу принциптері, оқу мазмұнын саралау, ықпалдастыру және кәсібилендіру негізінде жүргізілуі тиіс. Қазіргі кезде мектепте кәсіптік білім беру қызметінің негізгі бағыты білім алушылардың жаңа технологиялар талаптарының деңгейінде және еңбек рыногының дамуына сәйкес білікті кәсіптік даярлығын қамтамасыз ету үшін жәткілікті және қажетті жағдайлар жасау болып табылады. Техникалық және кәсіптік білім берудің мақсаты жеке тұлғаның және жекелеген әлеуметтік топтардың өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, қоғам мен еңбек рыногының техникалық және кәсіби біліктілігі жоғары жұмысшы кадрлары мен мамандарына деген қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады.
Кәсіптік білім берудің мазмұны жалпы кәсіптік және арнайы пәндердің кәсіптік білім беру бағдарламаларын ойдағыдай меңгеруге жетекші болып саналатын жалпы білім беретін, әлеуметтік – экономикалық пәндер бойынша ықпалдастырылған курстарды зерделеуді және қалаған мамандық бойынша жұмыстың кәсіби дағдыларын меңгеруді көздейді .
Кәсіптік білім беруде технология курсында жоба – оқушылардың өз бетінше белгілі бір жүйедегі интеллектуалды және практикалық ептілігін қалыптастыра отырып, қандай да бір бұйымды құжаттары арқылы жоспарлаудан, дайын бұйым әзірлеумен аяқталатын шығармашылық жұмыс. Жоба жұмыстарын орындау барысында еңбек және оқу іс - әрекеттері байланысының екі кезеңі – тұтас бір іс - әрекет ретінде ұсынылады.Еңбек іс - әрекеті жобаны орындау барысында маңызды рөл атқарады. Бұл педагог қызметкердің біліктілігі мен шеберлігі ғана емес оның жаңа технологияларды игеруге, ғылыми – зерттеу жұмыстары мен жаңа шығармашылық жоба жұмыстарын жүргізуге құлшынысына байланысты болады .
Жоғарыда атап айтқанымыздай қазіргі қоғамда ақпараттық және жоғары технологиялар әрбір салаға толығымен еніп, қалыптасуда. Жоғары технологиялар күннен күнге қарқынды дамып, жаңара түсуде. Әрине бұл өзгерістер білім беру саласына да терең енді. Осыдан келе автоматты жобалау дегеніміз жоба этаптарын түрлі, көптеген функциялы ЭЕМ көмегімен орындауды айтуға болады. Автоматты жоба оқушылардың жұмыс істеу ерекшеліктеріне, жас ерекшеліктеріне назар аудара отырып, мұғалімге жаңашыл тәжірибелерді жеке әдістемелерде кеңінен пайдалануға, кәсіи шеберлігін арттыруда оқушыларды жаңа технология үрдісінде оқытуға мүмкіндік береді.
Мұғалім ақпараттық технологияларды сабақты ұйымдастыру барысында орынды, оқушылардың ерекшеліктерін ескере отырып, сабақ мазмұнымен ғана емес жан – жақты пәнаралық байланыстарды ескере отырып пайдалана алса оқытудың дамытушылық нысандары орындалады.
Ақпаратты технологиялар көмегімен білім беруді дамытудың аспектілерін педагогика – психологиия ғылымдарында жетістікпен зерттелініп қарастырылуда. Бұл тақырып технологялар пайда болған мезеттен бастап зерделеніп келе жатқанмен өзінің актуалдылығын жоғалтқан жоқ. Бұл мәселе аспектілері бірқатар еңбектерде ашылып көрсетіліп, зерделенді. Атап айтқанда Комиссаров О.Ю., Скирута М.А., «Одежда и компьютер», Бескровайная Г.П., Куренова С.В., «Проектирование детской одежды», «Констуирование одежды с элементами САПР» т.б. көрсетуге болады.
Бұл еңбектерді ашып қарастыра отырсақ мұнда күделікті оқу еңбегіне қарағанда ақпараттық технологияларды, яғни автоматты немесе жартылай автоматты машиналар мен құрылғыларды, сонымен қатар модельдеу және конструкциялау үшін қолданылатын компьютерлік бағдарламалардың функциялары мен қолдану әдістері қарастырылған.
Біздің зерттеу жұмысымызда киімді конструкциялау және моделдеу элементтері де қарастырылғандықтан Шершнева Л.П. «Әйел және бала киімін конструкциялаудың негіздері», Бағжаева С.Қ. «Әйелдер мен балалар киімдерін сәндеу технологиясы», Литвинова И.Н., Шахова Я.А. «Әйел сырт киімін әзірлеу» және тағы басқа оқулықтарынан алған мәліметтермен зерттеу жұмысымызды толықтырдық.
Зерттеудің маңыздылығы өмір талабынан туындап отырғандықтан оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктерін қарастыру қажеттілігінен қазіргі нарық экономикасы жағдайында жазылған еңбектерге назар аудардық. Педагогика саласында Қоянбаев Ж.Б зерттеулерінен мағлұмат алсақ, информатика саласында Балапанов Е. К., Бөрібаев Б және тағы басқа зерттеушілер еңбегімен зерттеу жұмысымыздың мазмұнын байыта алдық. Себебі бүгінгі күнніңталабы оқушыларды оқыту барысында білім беру мазмұны қоғам талабына сай адам тәрбиесіне, яғни оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, теориялық білімдерін практикада оңтайлы қолдана алуын да көздейді. Осыдан келе біз жұмысымызды әзірлеуде технология бағдарламалармен қатар Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасын басшылыққа алдық
Сондай – ақ еңбек технологиясы кәсіптік оқыту мамандығына баулуда Беспалько В.П., Еримбетова С.К., Маджута А.Г., Ахметжан Б.С., Жұмағұлов Б., Шалабаева А. еңбектерінен құнды мағлұматтармен жұмысымызды жандандыра алдық.
Біз жұмысымызды әзірлеу барысында «Кәсіпке баулудың теориясы және әдістемесі» кафедрасы – профессор-оқытушы құрамының бірқатар еңбектерін пайдаландық. Атап көрсетсек: Ұзақова А.С., Камалов Ю.Н., «Оқытудың жаңа технологияларын оқу үрдісінде пайдалану», Жолдасбекова С.А. «Костюм композициясы» оқулығы және тағы басқалар.
Жоғарыда аталғандарды саралай отырып, біз зерттеу тақырыбын «Кәсіптік оқыту сабақтарында автоматты жобалау жүйесі элементтерін пайдалану» деп алдық.
Зерттеудің мақсаты: Кәсіптік оқыту сабақтарында автоматты жобалау жүйесі элементтерін ақпараттық технологиялар арқылы жүзеге асыруды педагогикалық және әдістемелік негізде зерделеу.
Зерттеу нысанасы: кәсіпке оқыту сабақтарында оқушыларға ақпараттық технология негізінде автоматты жобалау жүйесін оқыту үрдісі.
Зерттеу пәні: кәсіптік оқыту сабақтары барысында ақпараттық технологияларды пайдалану.
Зерттеудің ғылыми болжамы: Автоматты жобалау жүйесін ақпаратты технологиялармен орындау тиімді болады егер де:
Оқушылардың автоматты жобалау жүйесі бойынша алған теориялық білімдері олардың қабілеттеріне байланысты оқытудың инновациялық технологиясы мен жеке танымдық әрекеттеріне тән қалыптастырылатын дағдылары айқындалса, онда автоматты жобалау жүйесін ақпаратты технологиялар арқылы жүзеге асыру, оқушының білім сапасын арттырады.
Зерттеу міндеттері:
1. Ақпараттық технологияларды оқытудың қазіргі жағдайына талдау жасау.
2. Автоматты жобалау жүйесін ақпараттық технологиялр негізінде оқыту әдістемесіне талдау жасау
3. Кәсіптік оқыту бағдарлама мазмұнындағы ақпараттық оқыту мәселелерін зерделеу.
4. Ақпаратты технологияларды мектептің оқу үрдісінде оқытудағы сабақтар жүйесін ұсыну.
Зерттеудің әдістемелік жаңалығы: Оқушылардың автоматты жобалау жүйесі бойынша алған теориялық білімдері олардың қабілеттеріне байланысты оқытудың инновациялық технологиясы мен жеке танымдық әрекеттеріне тән қалыптастырылатын дағдылары айқындалып, автоматты жобалау жүйесін ақпаратты технологиялар арқылы жүзеге асыру оқушының білім сапасын арттыра түсетіндігінде.
Практикалық мәнділігі: Автоматты жобалау жүйесін ақпаратты технологиялар арқылы жүзеге асыру арқылы мұғалім іс - әрекеті нәтижелі болуында.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының “Білім туралы заңы”// Қазақстан, 2007. 27. 08.
2. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстанның болашағы қоғамның идеялық бірлігінде». Алматы, 1996 ж.
3. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2030 стратегиялық бағдарламасы». Алматы, 1997 ж.
4. Асанова С. Сымбат. – Алматы: “Атамұра”, 1995. -208 б.
5. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьника. —М., 1984.-125 стр
6. Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе: пособие для слушателей. —М., 1989.-106 стр
9. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. 4-М., «Педагогика», 1989.-227 стр
10. Беспалько В.П. Программированное обучение. Дидиактические основы. -М., 1970.-127 стр
11. Боровик О.В. Развитие воображения: методические рекомендации. —М., 2000.- 201 стр
12. Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении.-М., «Просвещение», 1992.
13.Бабанский Ю.К. Методические основы оптимизации учебно-воспитательного процесса. 1982 г.-461 б.
14.Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. -Волгоград, «Перемена», 1995.-333 стр
15.Давыдов В.В. Психологическая теория учебной деятельности и методов начального обучения основанных на содержательном обобщении. --М., 1992.
16.Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. — М., 1986.-193 стр
17. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. – Ростов н/Д: Феникс,2001.-352с.
18.Егорова Р.И.Монастырная В.П. Іс тіге біл. 5-8 класс оқушыларына арналған кітап. Аударған Орынбаева, Тәжіғалиева А. –Алматы: Рауан баспасы, 1993 ж. – 167 б.
19.Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. Обучение.–М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. -184 ст.: ил.
20.Глималова Л.В. Основы моделирования и худ. оформления одежды. –М.: Просвещение, 1990.
21.Жолдасбекова С.А.Киімді көркемдеп сәндеу. - Шымкент:М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2003. -114 бет.
23.Горина Г.Ц. Моделирование формы одежды. -М., Просвещение, 1981 г. – 240 стр.
24. Бағжаева С. Әйел және балалар киімдерін сәндеп өңдеу. –Алматы, 1999. -231 б.
25.Доброхотова И. А. Беседы о моде или Зеркало, которое не лжет. -Алматы, 1991.
26.Козлова Т.В., Рытвинская П.В., Тимашева 3.Н. Основы моделирования и художественного оформления одежды. -М.: Легпромбытиздат, 1977.
27.Козлова Т.Б и др Художественное проектирование костюма.- М.: Легкая индустрия, 1982.-114 стр.
28.Литвинова И.Н., Шахова Я.А. Әйел сырт киімін әзірлеу. -Алматы: Ана тілі, 1993.
29.Левицкая Л.В. Технология швейных изделий. Учебное пособие. -М.: МОПИ им. Н.К. Крупской, 1989.-149 стр.
30.Матузова Е.М., и др. Разработка конструкционных изделий по моделям. -М.: Просвещение, 1985.
31.Махмутова X.И. Конструируем, моделируем, шьем. Книга для учащихся. -М.: Просвещение, 1992.
32.Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма. -М.: Легпромбытиздат, 1990.
33.Пармон Ф.М. Композиция костюма. Учебник для вузов. -М.: Легпромбытиздат, 1985 г.
34.Конструирование одежды с элементами САПР: / ЕБ. Коблякова. Г.С.Ивлева и др. –М.: Легпромбытиздат, 1988. -464 стр.
        
        МАЗМҰНЫ
|Кіріспе...............................................................|3 |
|................................................. | ... ... ... ... ... ... |8 ... |
|................................................... | ... ... ... ... ... |23 ... | ... Ақпаратты технологиялардың автоматты жобалау жүйесінде | ... ... | |
| |31 ... ... жобалау жүйесін ақпаратты технологиялар арқылы | |
|оқытуды жүзеге ... |40 ... ... | ... ... ... ... мазмұнындағы ақпараттық оқыту |88 ... ... |93 ... ... ... ... ақпаратты технологиялар арқылы | ... ... | ... ... 2.3 ... ... жүйесін математикалық қамтамасыз | |
|ету……...... | |
| | ... ... | ... | ... ... | ... ... | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ... көкейкестілігі: Қазақстан Республикасындағы білім беруді
дамытудың 2005 – 2010 ... ... ... ... ... ... ... қазіргі қоғам талабына сай алынған терең
білім, білік, дағдылар мен құндылықтардың ... ... ... қойылған мақсатқа танымдық қызмет жасау арқылы жете ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғаны
қалыптастыру екендігі атап ... Бұл ... жету үшін ... мен оқу ... үрдісінің нақты өзгерістер енгізумен қатар
елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне ... ... сын ... ... отырып саралауды, жастардың шығармашылық
әлеуметін дамыту, мұғалім іс - әрекетінде жаңашылдықты қажет етеді .
Қоғамдағы ... ... ... ... жаңа ... қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы
білім беруге қойылатын ... ... ... ... ... көпшілігі олардың білім беру жүйесі білім берудің ... мен ... оның ... ... ... ... ... қоғамдастықтың алдында білім берудің жаңа моделін
құрудың, сынақтан өткізу мен ... ... ... тұр. Оның ... жаңа ... оның ... кәсіптік білім беру
бағдарламаларының қоғам мен ... ... ... ... тез ... ықпал ететін ақпараттық коммуникациялық
технологияларды ... және ... ... ... (ҚР ... беру туралы
заңы 2007 ж. 15 тамыз).
Сол себепті ... және ... ... беру жаңа ... оқу ... ... ықпалдастыру және кәсібилендіру
негізінде жүргізілуі тиіс. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... ... алушылардың жаңа ... ... және ... рыногының дамуына сәйкес ... ... ... ету үшін ... және ... ... ... табылады. Техникалық және кәсіптік білім берудің мақсаты жеке
тұлғаның және жекелеген ... ... ... ... ескере
отырып, қоғам мен еңбек рыногының техникалық және кәсіби біліктілігі жоғары
жұмысшы кадрлары мен мамандарына деген қажеттілігін ... ... ... ... ... жалпы кәсіптік және арнайы пәндердің
кәсіптік ... беру ... ... ... ... ... ... білім беретін, әлеуметтік – экономикалық пәндер бойынша
ықпалдастырылған ... ... және ... ... ... ... ... меңгеруді көздейді .
Кәсіптік білім беруде технология курсында жоба – оқушылардың ... ... бір ... ... және ... ... ... қандай да бір бұйымды құжаттары арқылы жоспарлаудан,
дайын бұйым әзірлеумен аяқталатын ... ... Жоба ... ... еңбек және оқу іс - әрекеттері байланысының екі кезеңі
– тұтас бір іс - әрекет ... ... іс - ... ... барысында маңызды рөл атқарады. Бұл ... ... мен ... ғана емес оның жаңа ... ...... жұмыстары мен жаңа шығармашылық жоба жұмыстарын
жүргізуге құлшынысына байланысты ... ... атап ... ... ... ... және жоғары
технологиялар әрбір салаға толығымен ... ... ... ... ... ... дамып, жаңара түсуде. Әрине бұл
өзгерістер білім беру саласына да терең енді. ... келе ... ... жоба ... түрлі, көптеген функциялы ЭЕМ ... ... ... Автоматты жоба оқушылардың жұмыс істеу
ерекшеліктеріне, жас ерекшеліктеріне назар ... ... ... ... жеке ... ... ... кәсіи шеберлігін
арттыруда оқушыларды жаңа технология үрдісінде оқытуға мүмкіндік береді.
Мұғалім ақпараттық технологияларды сабақты ұйымдастыру ... ... ... ... ... сабақ мазмұнымен ғана
емес жан – жақты ... ... ... ... пайдалана алса
оқытудың дамытушылық нысандары орындалады.
Ақпаратты технологиялар көмегімен ... ... ... ...... ғылымдарында жетістікпен зерттелініп
қарастырылуда. Бұл тақырып технологялар ... ... ... бастап
зерделеніп келе жатқанмен өзінің актуалдылығын жоғалтқан жоқ. Бұл ... ... ... ... ... ... Атап
айтқанда Комиссаров О.Ю., Скирута М.А., ... и ... Г.П., ... С.В., «Проектирование ... ... ... с ... ... т.б. ... болады.
Бұл еңбектерді ашып қарастыра отырсақ мұнда күделікті оқу еңбегіне
қарағанда ақпараттық технологияларды, яғни ... ... ... ... мен ... ... ... модельдеу және
конструкциялау үшін қолданылатын компьютерлік бағдарламалардың функциялары
мен қолдану әдістері қарастырылған.
Біздің ... ... ... ... және ... де ... ... Л.П. «Әйел және бала киімін
конструкциялаудың негіздері», Бағжаева С.Қ. «Әйелдер мен балалар ... ... ... И.Н., Шахова Я.А. «Әйел сырт киімін
әзірлеу» және тағы ... ... ... мәліметтермен зерттеу
жұмысымызды толықтырдық.
Зерттеудің маңыздылығы өмір ... ... ... жас және ... ... ... қажеттілігінен
қазіргі нарық экономикасы жағдайында жазылған еңбектерге назар аудардық.
Педагогика саласында ... Ж.Б ... ... алсақ,
информатика саласында Балапанов Е. К., Бөрібаев Б және тағы ... ... ... ... ... байыта алдық. Себебі
бүгінгі күнніңталабы оқушыларды ... ... ... беру мазмұны қоғам
талабына сай адам тәрбиесіне, яғни ... ... ... ... ... практикада оңтайлы қолдана ... ... ... келе біз жұмысымызды әзірлеуде технология бағдарламалармен
қатар Қазақстан Республикасының 2015 ... ... ... ... ... ... ... – ақ еңбек технологиясы кәсіптік оқыту мамандығына ... В.П., ... С.К., ... А.Г., Ахметжан Б.С., Жұмағұлов Б.,
Шалабаева А. еңбектерінен құнды мағлұматтармен жұмысымызды ... ... ... барысында «Кәсіпке баулудың теориясы және
әдістемесі» кафедрасы – профессор-оқытушы құрамының бірқатар ... Атап ... ... А.С., ... Ю.Н., ... жаңа
технологияларын оқу үрдісінде пайдалану», Жолдасбекова С.А. «Костюм
композициясы» оқулығы және тағы ... ... ... ... біз ... тақырыбын «Кәсіптік
оқыту сабақтарында автоматты жобалау жүйесі элементтерін пайдалану» деп
алдық.
Зерттеудің мақсаты: Кәсіптік ... ... ... жобалау
жүйесі элементтерін ақпараттық технологиялар ... ... ... және ... негізде зерделеу.
Зерттеу нысанасы: кәсіпке оқыту сабақтарында ... ... ... ... ... жүйесін оқыту үрдісі.
Зерттеу пәні: кәсіптік оқыту ... ... ... ... ... ... ... жобалау жүйесін ақпаратты
технологиялармен орындау ... ... егер ... ... ... ... бойынша алған теориялық білімдері
олардың қабілеттеріне байланысты оқытудың ... ... ... ... ... тән ... ... айқындалса, онда
автоматты жобалау жүйесін ... ... ... ... асыру,
оқушының білім сапасын арттырады.
Зерттеу міндеттері:
1. Ақпараттық технологияларды оқытудың қазіргі жағдайына талдау жасау.
2. Автоматты ... ... ... технологиялр негізінде оқыту
әдістемесіне ... ... ... оқыту бағдарлама мазмұнындағы ақпараттық оқыту мәселелерін
зерделеу.
4. Ақпаратты технологияларды мектептің оқу ... ... ... ... әдістемелік жаңалығы: Оқушылардың автоматты жобалау жүйесі
бойынша алған теориялық білімдері олардың қабілеттеріне байланысты ... ... мен жеке ... әрекеттеріне тән
қалыптастырылатын дағдылары айқындалып, автоматты жобалау жүйесін ақпаратты
технологиялар ... ... ... оқушының білім сапасын ... ... ... ... жүйесін ... ... ... ... ... ... іс - ... нәтижелі
болуында.
1-тарау. Оқушыларды ақпараттық технологияға оқытудың педагогикалық
негізі
1.1 Ақпаратты технологияларды оқытудың қазіргі жағдайы
Біріккен ... ... ... «ХХІ ...... ... ... Қазақстан Республикасы да ғылыми – техникалық ... ...... ақпараттандыру болатын жаңа кезеңге енді. Қоғамды
ақпараттандыру – экономиканың, ғылымның, мәдениеттің дамуының негізгі
шарттарының ... Осы ... ... ... рөл ... жүктеледі.
Қазіргі таңда әлеуметтік жағынан қорғалған адам – ол технология ауысына
және нарық талабына сай ... ... әрі жан – ... ... Қазіргі білім
жүйесінің ерекшелігі – тек біліммен ... қана ... ... ... ... ... үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру.
Қорытындысында білім беру – адамға үздіксіз оқуға, ... ... жан ... ... ... ... әлеуметтік институт болуы керек.
Елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, оның мазмұнының түбегейлі
өзгеруі, оның дүниежүзілік білім кеңістігіне енуі ... оқу - ... ... ... жаңа ... мен міндеттер қойып отыр.
Бұдан шығатыны, ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарының негізгі проблемаларының
бірі – «Білім – ... ... ... «Білім бүкіл өмір бойына»
қағидасына өте алатын білім жүйесінің құрылымдарын іздеу болып ... ... ... ... ... өте көп. ... бір
жолы ретінде оқытудың жаңа технологиясын енгізуді атап өтуге ... ... ... ... ... мәні – ... ... және
өздігінен білім алуға негізделген қабілеттерді дамытады. Мұндай ... ... беру ... бас ... ... ... жаңа мұратқа өзін
- өзі басқаратын және өздігінен ... ... ... қабілеттерін барынша
дамытуға итермелейді.
Ол үшін білім беру парадигмасын өзгерту ... ... ... грек ... ... – үлгі ... ... түсінікті
береді. Яғни практикалық және теориялық ... ... ... ... жайындағы ұғым. Сондықтан классикалық сабақ ... ... ... ... ... ... үстіндегі жүйе.
Қазіргі таңдағы оқушы – ақпаратпен қаруланған, жан – жақты ... Оның ... ... дамыту үшін мұғалімдер жан – ... ... ... білім бергенде, алыстан жақынға, таныстан жатқа көшіп, жаңа
білімді ескі білімге байлап беру ... — деп ... ... айтқандай,
оқыту процесіне жаңа көзқараспен қарау керек.
Дәстүрлі және инновациялық оқыту әдістері.
Дәстүрлі оқыту үлгісіндегі ... ... ... 1. Дәстүрлі және инновациялық оқыту әдістері.
Қазіргі таңдағы мультимедия технологиялары – бұл оқу үрдісінде жаңа
ақпаратты ... ... ... жатқан бағытының болуы.
Мультимедия технологиялары оқу үрдісін байытады, ... ... ... ... және әдістемелі қамтамассыздандырылулардың жақсартылуы,
сонымен қатар, оқытушылар құрамының ... ... ... ... ... ... қолданылуы көрінеді.
Мәтіндік ақпаратпен, графикалық бейнемен, дыбыспен, анимациялы ... бір ... ... ... мүмкіндік беретін қазіргі заманғы
техникалы орталар мультимедия ... ... ... ... ортасы болып табылады.
Мультимедия және гипермедия – технологиларында күшті орналастырылған
бөлімдік ресурстар бар, олар кілттік компетенциялардың қалыптасу және ... ... ... ... ақпаратты және комуникативтік
технологиялар жатады. Мультимедия және телекомуникационды ... ... ... жаңа әдістемелік жолдарды ашады.
Мультимедия (multimedia – көп орталы) – бұл әр ... ... бар ... ... сурет, дыбыс, анимация, видео) және ... ... ... ... және ... ... аудио және
видеолениалар) ақпаратты өңдеумен байланысқан компьютерлік технологиялар
ауданы.
Мультимедия құралдары – бұл ... ... ... ... ... мәтінді, анимацияны) адамға компьютермен араласуынамүмкіндік
беретін ... және ... ... ... Мультимедия
пайдаланушыға фантастикалық әлемде (виртуалды шындық) болуға, осы әлеммен
интерактивті араласуына мүмкіндік береді.
Виртуалды шындық – бұл ... ... адам оған ... ... ара ... ... ... жүйесі – бұл осы ... ара ... ... ... мен ... құралдардың
жиынтығы. Мультимедия - бұл ... ... және ... ... арқылы интерактивті бағдарламалық қамтамасыздандыруды
басқарумен орындалатын визуальді және аудиоэффектілердің өзара әрекеті.
Олар бір ... ... ... ... ... фотосуретті және
бейнені біріктіреді.
Гипермедия – бұл мультимедиялық объектілер арасында ... ... ... ... ... компьютерлік файлдар.
Барлық бағдарламалар құралдар, соның ішінде дайын электронды оқулықтар
мен кітаптар, ... ... ... деп шығарылған құралдар оқытушыға
оқыту тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда оқытушының
ақпаратты ... және ... ... ... ... ... Оқу
орындарында ақпаратты экранды түрде беруді жаңа әдістер немесе бөлек оқыту
әдісі ретіндегі бейнені айтуға ... ... ... ... беру ... қайталауды, бекітуді талдап қорытындылауды ұйымдастыру үшін
қолдануға болады.
XXI ... ... ... мсн ... инновациялык технология
бағытымен дамыту мақсатымен атауымыз үлкен үміттің ... ... ... ... білімді халыктың болашағы бұлыңғыр болмайды. Жас ... ... ... мен ... беру ... күннің басты талабы.
Тәуелсіз мемлекетімізге еңбекқор. Кәсібін терең түсінетін, өзінің
білімі мен іскерлігі ... ... ... ... ... ... міндеттер – мамандар дайындайтын жоғары оқу орындарының ... ... ... Өйткені халыкка білім беру реформасы «ғылыми
негізге ... ... ... жоғары деңгеймен камтамасыз етуді»
міндеттеп отыр .
«Инновациялық технологияны меңгеру қабілеттерін дамытсам» деген ... ... ... ... десек те, ізденіспен жаңалық дөңгеленген
дүние ... ... ... ... ... ... ... кеңістігіне толығымен кіру білім беру жүйесін халықаралық
деңгейге ... ... ... сөзсіз. Білім беру сапасы ... ... ... Яғни ... ... ... ... тәрбиелейтін
орталарының казіргі қоғам талабына сай ... ... ... ... ... ... және ... біліктілігі жогары дамыған шебер
маман ... т.б. ... ... ... ... ... беру мен ... даярлау бағытында Қазакстан
жоғары оқу орындарының міндеті - әлемдік стандарттар деңгейінде білім ... ... оқу ... ... ... әлемге танылуы тиіс. Осы
міндеттерді жүзеге асыру үшін шәкірттер мен ... ... ... сай ... ... білім беру негізінде меңгерту
қажет.
«Инновация» түсінігін ағылшын тілінен аударғанда «жаңалық енгізу»,
«жаңашылдық» ... ... Ал ... ... ... ... ... «жаңару», «өзгеру»сөздерімен баламаланы. «Бұдан бұрын болмаған
жаңалық», қоғамдық қажетіліктерді ... жаңа ... ... ... Ол ең ... рет XIX ... мәдениеттанушылардың
зерттеулерінде пайда болған (бір мәдениеттен ... ... ... ... Одан кейіи инновациялык процестің толық
түсінігі XX ғасырдың ... ... ... ... ... ... ... өзгерудің "жаңа комбинациясын" талдады. 30-
шы жылдары И.Шумпегер, Г.Мемш "инновация" терминін ғылымға енгізді. ... ... және ... ... ... ... ашты. Осы кезден
бастап "инновация","инновациялык процесс". ... ... ... ... ... ... ... Инновациялық
жалпы ғылыми түсінігі жүйе кызметінің тұтастай өзгеруін анықтайды. Ол жүйе
элеметтерінің және әртүрлі сфералардың сапалық және сандық ... ... күні ... беру ... ... және практикалық
жұмыстарда әртүрлі педагогикалық ... ... ... Ауқымды инновациялық технология нақтылы жүйе мен жіктелуді керек
етеді. Осы ... ... ... ... ... айналысты.
В.М.Максимов өзінің зерттеулері бойынша келесі жіктелулерді ұсынады:
құрылымдық логикалық технология, интеграциялық ... ... ... бір-бірімен байланысты). Ойындар технологиясы, тренингтік
технология, ақпараттық техология. Диалогтық технология.
Осы жіктелулер ... ... кең ... ... ... жолы – оқыту. Оқыту-ұстаз бен оқушы белгілі бір ... ... ... педагогикалық процесс.Ал белгілі бір мақсатты толық
жүзеге асыру оқытуды тиімді ұйымдастырумен ... ... ... ... дамыту функцияларын кеңінен қолдану қажет.
Әрбір педагогикалық технология жеке тұлғаның ... ... ... шығармашылық қабілеттерін арттыруға қолайлы жағдай жасауға қажетті
обьективті әдістемелік мүмкіндіктерді қамтиды.
Жаңа технологиямен жұмыс істеу үшін ... алғы ... ... оқу ... ... жаппай қолға алу;
- оқушылардың сабақтастылығын болдырмау шараларын кешенді
түрде карастыру. Оның ... ... ... үнемі талдау жасап, назарда ұстау:
- жаңа буын оқулықтарының мазмұнын зерттеп білу, пәндік білім стандартымен
жеке танысу, ... ... беру ... ... ... ... ... стандарт деңгейінде игеруге кол жеткізу;
-оқу үрдісін ізгілендіру мен ... ... ... алу ... ... ... шарттарды игеріп, ескеріп жаңаша оқытуға бетбұрыс
жасауы керек. Себебі бүгінгі ... ... жаңа ... ... ерекшеленеді.
Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеу жаңа технология бойынша
әдістемелік жүйенің басты мақсаты болып табылады. Жаңа ... ... яғни оқу ... окушылардың өздігінен танымдык іс-
әрекетінде пайдалануға көмектеседі.
Гуманитарлық пәндер ... ... ... ... ... ... ... ізденіс қажеттілігі,
инновациялық әдіс-тәсілдер жайлы білім, инновациялык әдіс-тәсілдерінің
тиімді ... ... ... әдістерді меңгеру, инновациялық
әдіс-тәсілдерді пайдалану және білім беруді ... ... ... ... ... инновациялық әдіс-
тәсілдердің озық тәжірибелерін бекіту жатады.
XVIII ғасырдың аяғында өмір сүрген ... ... ... ... ... ... бас, ... қол бірге карастырылуы қажет" деп
айтып ... Сол үшім ... ... ... жүрекпен түсініп,
қолдарымен істеуі керек. Бүл үшін әр ... ... ... ... ... бойындағы құмарлығын, қызығушылығын жойып алмай, оның үнемі ... ... ... талап-тілектерін, сұраныс пен мұқтаждыктарын ескеру,
шығармашылығын жетілдіру;
Соңғы жылдары «компьютерлік технологиялар» деген ұғым ... ... ... ... ақпараттық технологиялар
компьютерлік оқытумен байланысты. Қазіргі күннің қажеттілігі - қарқыңды
күшейте (интенсивті) ... ашық ... ... және ... ... студентке өзіне тиімді оқыту технологиясын таңдап алуына және жеке
даму ... ... ... ... ... ... ... ашық жүйелерін синтездеуді іске ... ... ... ғана ... ... ... ... жүргізілетін ортаның сипаттарын жан-жақты есепке алу:
педагогикалық ортаның мазмұндык сипаты студенттердің ... ... ... және ... потенциалымен, оқуды және өздігінен
жұмысты ұйымдастыруының әдістерімен және ... ... ... ... студент жеке тұлғасына қатысты бейімделу принципінің
ұсталуы: бұл ... ... ... ... ... ... ... арқылы іске асады (пәннің ішкі және сыртқы модульдерін
құрастыру);
* Студенттің жалпы ғылымдық және арнаулы ... ... ... ... берілген пәннің «логикалық конструкциясын» жобалау арқылы
жеке игеруін жылдамдату принципі.
1. Пәннің жалпылама логикалық конструкциясын жобалау алгоритмі төмендегідей
процедуралардан ... ... ... ... ... ... елестету, қарастыру;
2. Базалық білімдерді бөліп қарастыру үшін элементтердің өзара байланысының
матрицасын жобалау.
3. Базалық ... ... ... т.б. түрлерде модельдеу.
4. Базалық білімдерді неғұрлым ... ... мен ... ... ... ... үшін ... жасақтау.
5. Ғылыми білімнің берілген бөліміне тән танымдық қызметтің жалпы құрылымын
қалыптастыру.
6. Жалпы әдіс-құралдармен шешілетін жеке ... ... ... Жаңа ... ... ... ... тұрғыдан
тиімділігі принципі. Бұл принцип ҚОЖ-ды жобалау мен ... ... ... ... ... алуды талап етеді. Сондықтан
да алдыңғы орынға техниканы енгізуді емес, оқу курстары мен ... ... ... ... қою қажет.
3. Білім берудің мазмұнын таңдау принципі. Қашықтан оқыту жүйесінің ... мен ... ... ... ... беру ... ... сай болуы қажет.
4. ҚОЖ ағымындағы ақпараттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... және ... ... қауіпсіздігін
ұйымдастыру және олардың ұзақ мерзімге сенімді ... ... ... ... берудің бастапқы (старттық) деңгейі принципі. Қашықтан білім ... ... ...... ... ... белгілі бір
мөлшердегі жиынтығын талап етеді. Мәселен, оқудан үміткер ... ... үшін өз ... оқу ... ғылыми негіздерімен таныс ... ... ... керекті дағдыларын игеруі шарт.
6. Оқытудың технологиясына сәйкестілік ... ... ... ... оқытуды ұйымдастырудың формалары ретінде лекциялар, семинар
және тәжірибелік ... ... ... ... ... және өзіндік сабақтар, өндірістік практика, курстық ... ... ... игерудің деңгейін бақылау жүргізіледі. ҚОЖ-дың
дамуы барысында керек болған жағдайда оған косылатын жаңа моделдер пайда
болуы ... ... ... мысалы ретінде объектіге бағытталган
немесе жобалық-ақпараттық моделдерді атауға болады. Бүл ... ... ... ... ... ... ... сеанстар, телеконсультациялар, жобалық
жұмыстар жәнс т.б. ... ... ... ... ... Бұл ... оқушыға өз білім ... ... ... ... ... ... алуға мүмкіндік
беретін ақпараттық жүйелерді, қашықтан білім ... ... ... мен ... ... негізделген. Бұл жағдайда білім берудің
басқа да ... ... ... ... ... ... ... беруді сақтау талап етіледі.
8. Қашықтан білім берудің ... ... ... басқа формаларына
қарама-қайшы немесе кедергі болмауы принципі. Жобаланған ҚОЖ енгізілетін
ақпараттық технологтар дәстүрлі ... ... беру ... ... оған ... ... интеграцияланған жағдай-да ғана қажетті
әлеуметтік және экономикалық тиімділікті қамтамасыз ете алады.
7. Қашықтан ... ... ... ... көп ... ... ... түріндегі сабақтарға
қатыспайды. Әркім өзі тандап алған мамандықты қажетті деңгейде игеру үшін
өзіне ғана керекті мөлшерде білім ... ... ... ... негізіне модулдік принцип
салынады. Оқушылар игеретін әрбір пән немесе пәндер жүйесі белгілі бір
ғылым саласы туралы ... ұғым ... Ал, ... өзі ... оқу курстарынан жеке немесе топтық талаптарға жауап беретін ... ... ... ... ... ... негізгі кәсіби қызметтің окумен қатар
жүруіне мүмкіндік береді, яғни, өндірістен қол ... ... ... ... көрсету мүмкіндігі. Оқушы мен білім беретін мекеме
арасындағы қашықтық (байланыс жүйелері жұмысының ... ... ... беру ... ... ... Бұл ерекшелікті кейде «көпшілікті қамту» деп ... ... ... саны ... ... жатпайды. Олардың кептеген оқу
ақпараттары көздеріне (электрондық ... ... ... ... бар, ... олар ... және ... байланыс
жүйелері немесе басқа да ақпаратық технологиялар құралдары арқылы ... ... ... бұл ... оның ... ... ... Шетелдік қашықтан оқыту жүйелерін
бағалау олардың ... ... ... 10-50% - ға ... ... ... Бұл, ... оқу аландарын және акпараттық технологиялардың
техникалық күралдарын тиімді қолдану, сондай-ақ, оқу ... ... және бір ... ... ... ... ҚОЖ
технологиясының өте көп ... ... ... ... ... ... ... жүйесінде басым түрде
жаңа ақпараттық технологиялар ... ... ... мен ... т.б.) қолданылады.
Қашықтан оқытудың құралдары мен формалары.
қашықтан оқытудың білім берушілік үрдісінде келесі ... ... ... ... ... ... Кәдімгі және мультимедиалық варианттардағы компьютерлік оқытушы жүйелер;
* Оқу-ақпараттық аудиоматериалдар;
* Оқу-ақпараттық бейнематериалдар;
* Қашықтан жүргізілетін лабораториялық ... ... ... қол жеткізілетін (удаленный ... ... мен ... ... кітапханалар;
* Эксперттік оқыту жүйелеріне негізделген дидактикалык матсриалдар;
* Геоинформациялық жүйелерге негізделген дидактикалық материалдар;
* Компьютерлік жүйелер.
Қашықтықка ақпараттар жеткізу ... ... ... ... ... ... керсетуге болады:
* Баспалык материалдарды почта арқылы ... ... ... ... тән);
* Аудио-бейнетаспаларды тарату;
* Интерактивті теледидар мен бейнеконференциялар арқылы тарату;
*Телеконференциялар, Internet жүйесі базасында) арқылы;
* Электрондық почта және ... ... ... (Internet жүйесі
базасында) тарату;
Соңғы ... ... ... ... ... ... Бұл құбылыс үш жағдайға байланысты:
1. Кез-келген оқу ... ... ... және ... ... мүмкіндік беретін Іпіегпеt - технологиялардың техникалық тұрғыда
дамуы;
2. Internet жүйесіне қосылудың қарапайымдылығы;
3. Жүйеге қосылу құнының төмендігі.
Кейбір жүйелер оқу ақпараттарын алу ... ... ... оқу жүйелері;
2.асинхронды оқу жүйелері.
Синхронды оқу жүйелері оку процесіне окушы мен оқытушының бір ... ... Бұл ... ... ... ... компьютерлік телеконференциялар,
Асинхронды оқу жүйелері оқушы мен оқытушының оқу процесіне бір
мезгілде қатысуын талап ... ... ... ... мен жоспарын өзі
таңдайды. Қашықтан оқытуда ... ... ... ... аудио-және бейнетаспалардағы, электрондық пошталардағы, ... ... ... ... ... жүйенің де, асинхрондық жүйенің
де элементтерін пайдаланатын аралас жүйелер де қолданылады.
Телеконференциялар — бұл екі ... одан да көп ... ... ұйымдастыру үшін байланыстың электронды ... ... ... ... ... ... немесе
компьютерлік ақпараттар жеткізіледі. Телеконференцияға жіберілетін хабарлар
оның барлық қатысушыларына бірдей жеткізіледі де, сол арқылы бұл ... стол ... ... алмасуға ұқсатып отырады. ... ... ... ... ... отыратын
координатор басшылық етеді.
Телеконференция — аудиоконференция, бейнеконференция және компьютерлік
конференция сияқты түрлі технологияларға қатысты айтылатын жалпы термин.
Аудиоконференциялар — ... ... ... ... бір ... ... ... сонымен қатар
аналогтық байланыс жүйелсрінде ұйымдастыруға болады. ... ... ... ... сондай-ақ селекторлық
кеңестер ұйымдастыруда кеңінен колданылады.
Бейнеконференциялар — бұл қажетті ақппараттық-бағдарламалық кешендермен
қамтамасыз етілген екі ... одан да көп ... ... ... дыбыстық ақпараттармен алмасу әдісі. Оған
қатысушылар ... ... ... ... көре және ести алады, сондай-
ақ ақпараттар алмасып, оларды біріге отырып жөндей ... ... ... ... тікелей қарым – қатынас жасауына ... ... ... ... жолға кететін шығындарын болдырмайды, жұмысының
нәтижесін жоғарылатады.
Іс жүзіндс кез – келген ақпарат түрін тез және оңай ... ... ... ... ... ... білім беру жүйесін
ұйымдастырудағы ең тиімді ... ... ... ... ... ... оқытуды компьютерлендіру жұмысының
табысты кілті болуы сөзсіз. Көптеген елдерде бірінші орында қорларын құрал-
жабдыктарға бөледі, ... соң ... ... ... және ... ... ... бөледі. Бұл кезек қазіргі кезде өзгеріп жатыр,
бірақ ... өте баяу ... ... ... ... ... ... ретінде қарайтын теріс көзқарас пайда болған. Олардың ішнде
кейбіреулері компьютерлік ... ... ... ... тек
дисплей мен пернетақтаға қарайды, ал мұғалімнің сыныпты ...... ... қарайлауы қосымша жұмыс деп ойлайды. Күрделі оқып үйретуші
бағдарламалармен жұмыс істеу өте қызықты, және сәтті құрылған бағдарламалар
оқытуды белсендетіп, ... ... ... тигізеді. Әрине бұның
бәрі сабақ жақсы техникалық, программалық және әдістемелік құралдармен
қамтамасыз ... ... ал ... ... ... ... істеу
дағдысын қалыптастырған кезде туады.
Мұғалім компьютерлік сабақты жүргізуге дайын ба, ол пән ... оқу ... ... ... ... ... ... ма? Бұрындары мамандар мұндай дайындық жоқ деп ескертсе, ... ... бұл ... өте ... ... ... ... информатика пәні
мұғаліміне оқып үйретуші бағдарлама меп оқытуды автоматтандыру жүйесін
қолдана білуге ... ... ... ... ... ... ... немесе математика, физика пәні мамандығының ... ... ... ... алады. Пәнді компьютер
көмегімен ұйымдастыру мұғалімдердің дайындығы, олардың ... ... ... әрбір оқу пәндерінде - компьютерді
сәтті пайдалануларына байланысты.
Көптеген программалық жабдықтар жүйесі ... ... ... өзгертуіне және сол арқылы жекелеп оқытуына
соңында белгілі бір ... ... ... ... ... құруына мүмкіндік туғызады. Мұғалім программалық,
жабдықтарды жасау және ... ... ... ... ... ... ... болатын еді, бірақ мұғалімдер программалық
жабдықтауға өздерінің аз ғана ... ... ... ... ... ... ... базасын бағалау негізінде оқу
материалдарын жасау үшін алынған нұсқауларына байланысты бәрі басқаша ... ... ... өзі ... ... па? ... ол міндетті емес
шығар. Бірақ білімі, тәрбиесі, шығармашылык, ... ... ... ... жай ғана ... жабдықтарды құруы қажет. Бұл
мәселені сәтті алып ... ... ... ... ... ... болады.
Психологиялық сипатта педагог жұмысында көптеген ... ... ... көп ... ... ... іс-әрекетін бақылау
жолымен меңгереді. Құрылғыларды ауыстыру жағдайында жаңа компьютерлік
техника ... ... ... ... рөлі ақпараттық құралдармен ... ... ... ... тіпті кейбір жағдайларда олардың өзі бір
нәрселерді үйретіп жібереді.
Мұндай жағдайда мұғалім мен оқушы арасындағы қарым – ... ... ... ... мәселе шешімін іздеуге педагогпен бірдей деңгейде
сезінеді. Бірақ бұның дұрыс ... да бар. ... ... ... ... ретінде қарамай, оның шешімі мен зерттелуі әр ... ... ... қызықты мәселе деп қарастыруы ... ... ... «ұйымдасқан» программалық құралдардың пайда болуының теріс
жақтары да бар, себебі бірігіп жұмыс істеуде ... жету ... ... ... жалпы компьютермен жұмыс істеуді ... ... ... ... бір пәнді оқытуда пайдалануды ... ... ... ... ғана ... ... технологиялық
дамыған жағдайында белсенді, толыққанды өмір мен жұмысқа дайындау ... ... ... ... ... ең ... мұғалімнің талабы
мен біліктілігіне байланысты орындалады.
1.2 Ақпаратты технологиялардың автоматты жобалау жүйесінде
пайдаланылуы
Компьютермен жұмыс жасау оқытудың тиімді жолдарын ... ... ... ... ... қызықты әрі оңай, себебі олар ... ... ... ... ... алады, бірақ
мұғалімге қиын. Оған тек қана жаңа техниканы игеру, жаңа машинаның басқару
құралы мен ... ... білу ... қарастырылатын жаңа тілде программалай
білуі жеткіліксіз. Одан оқушылармен ЭЕМ – де жұмыс жасауды ... ... ... ... ... табылады.
Әрбір оқушы дербес компьютерде жұмыс жасағанда мұғалім олардың бәрімен
жұмыс істеп үлгеруі керек, яғни, тапсырмалар мен ... ... ... Егер де ... ЭЕМ ... желіге қосылған болса онда мұғалім
әрбір оқушыға тапсырма беріп, олардың жұмысын ... кез – ... ... ... ... ... ... автоматты түрде бақылай
алады.
Педагогтар оқу процесінің ... ... ... жаңа ... табалдырығында тұрмыз деп есептейді. Ол,
біріншіден, мұғалімнің ойлау қабілетін қайта ... ... ... оқу
пәндері мазмұны мен барлық оқу процесін қайта жаңартуды талап етеді.
Физика, математика, химия және басқа да оқу пәндері ... ... ... пайдалану біраз қиынға түседі, ол ... ... ... керек.
Мұғалімге ақпараттық технология құралын пайдалануда, әсіресе бастапқы
кездерінде міндетті түрде біраз қиындықтардан өту қажет.
Атап айтсақ, ... ... ... жөнделімдерінен бастап,
кезекті шыққан программалар ... ... жаңа ... ... ... ... ... мәселелеріне дейін
келтіруімізге болады.
Жаңа ... ... ... ... мсн педагог біліктілігі
деңгейіне білімділік жөнінде ғана ... ... ... де ... ... ... оқушыларының өз бетімен дайындала алуына, өздерінің
танымдық еңбектерінің тиімділігіне және деңгейі жоғарылаған өз оқушыларымен
қарым-қатынасына беретін қанағаттану бағасы осы ... ... ... ... еместердің барлығын педагогикалык сәтсіздік күтіп тұр
немесе олар жаңа кезеңдегі ... ... ... бола алмайды.
Өз ... ... ... ... яғни жаңа ... технояны тиімді пайдалануға
мамандарды үздіксіз ... мен ... ... әр ... ерекшелігіне байлалысты сұрақтар пайда болады. Кәсіби
есептерді шешуде ... ... ... білу екінші сауаттылықпен
теңеседі. Оның деңгейінің өсуі ғылыми-техниканың ... ... ... және ... пен ... беру жүйесін жүйелендіруімен
тікелей байланысты.
Мұғалімнің компьютерлік сауаттылығын төмендегілер ... ... ... жаңа ... ... рөлі мен ... оның даму болашағы; ... ... ... ... арналған мәтіндік редактор, ... ... ... ... ... және ... ұсынылған
программалық құралдармен, операциялық ортада ЭЕМ-мен жұмыс жасай білуі;
есептеу ... ... ... ... мен ... ақпаратты беру құралдары (процессор, жады, сыртқы орта ... ... ... ... ... шешу ... ... шектелуі, перифериялық құрылғы мен базалық программалар
кұралдары, ... ... және ... ... ... ... және программалаудың ... мен ... ... мен ... құрылымы,
есептер, программаның дұрыстығын тсксеру, есептің ... ... ... ... ... ... мәні ... құралдандыру дағдысын игеру арқылы пайдаланудың үлкен
практикалық құндылығы бар. ... ... ... ... ... базасы ретінде кызмет етеді.
Бірақ компьютерлік сауаттылықпен қамтамасыз ету мәселесі оқу процесінде
жаңа ақпараттық технологияны пайдаланудағы ... ... мен ... ... ... ... ... және бағынышты сипатта болады. Авторлардың ойларын толық
бөлісе отырып, жаңа ақпараттық технология ... ... өз ... мұғаліммен бірге шығармашылық іс-әрекеттері үшін ... ... ... ... оны оқытудағы ... ... ... ... ... ... Бұл ... педагогтың сабақ өткізу бағыты өзгереді. ... ... ... оқушыларға өнім беруші қызметкерге айналады.
ЭЕМ — оқу процесіндегі үшінші ... ... ... ... ол ... ... ... көптеген мүмкіндік беруге жағдай
жасайды, олардың арасында пайда болған қарым – ... ... ... Егер де ... ... ... беру жүйесін компьютерлендірудің
бірінші кезеңіндегі дайындау мен қайта дайындаудың ... ... ... қамтамасыз етуге ... ... ... беру — ... базасы жоқ кезінде), одан әрі
— жаңа ақпараттық технологияны ... ... ... ... ... ... оқытушылары ғана емес, басқа да барлық мамандықтардағы
педагогтар оқу ... ... әр ... ... ... ... бұл ... жаңа ақпараттық технологияны
пайдаланудың белгілі бір кезеңінде ... не бере ... және не ... ... ... ... салуы керек. ... ... ... тиімділігі, қазіргі заманғы программалық
құралдарды пайдалануы және информатиканы ... ... ... ... ... бойынша білім сапасына ... кері ... ... ... ... мен ... басқару қазірдің өзінде
информатика аймағьндағы мамандар монополиясы болып қалылтасуда. Бұл
жұмыстың бірнеше ... ... енді ... бола ... пән ... ... кәсіптік бағдар бойынша психологтар мен мамандар өздеріне
алуы қажет. Педагог кадрларды ... ... ... зерттеу топтарының
практикасына педагогикалық зерттеу нәтижелерін енгізудің негізгі түрі ... Жаңа ... ... ... жүйесі, компакт – дискілердегі
мәліметтер базасы және т.б.) ... ... ... даярлау мен қайта
даярлау үшін пайдаланылуы қажет. Байланыс ... ... ... пошта жене т.б.), оның ішінде спутниктік
байланыс негізі, өз әріптесімен әлемнің қай жері ... да ... ... ... ... Жекелеп байланыс жасау әрбір оқу орнына жаңа
педагогикалық, әдіс пен ... ... ... ... ... ... педагогикалық жоғары оқу орындары мен
университеттерде, педагогтардың ... ... және ... ... ... қоғамдағы педагогикалық еңбектің
мәртебесін көтеру жағдайының және ... беру ... ... ... бірі ... табылады.
Жаңа ақпараттық технологияны педагогикалық игеруге негізгі қажет
білімді игеру және оны ... ... жеке ... оларды оқу процесінде дайдалынуындағы жалпы мәдениеттілік және
әдістемелік дайындау өтеді. Мұғалімдердің құрал-жабдық пен ... ... ... бір ... болуы қажет. Бірақ бұл да жеткіліксіз:
оларға компьютер мсн ... ... ... ... ... ... істеу принципін түсініп, ... ... ... орнына байланысты мұғалімдерді қайта даярлау мен окыту ролі өсу
үстінде. Мұның қажеттілігінің ... ... ... ... ... бірі ғана компьютерлік технологияны оқытуда пайдалану
үшін он немесе одан ... ... ... ал ... мұғалімдердің жартысынан
көбі оқу мақсатында компъютерді ... ... ... тәжірибесі жоқ. Бұл
жұмыс жеке мектептерде ғана жақсы ... ... ... ... ЭЕМ – ді ... ... тәжірибесі бар.
Дайын үйретуші бағдарламалармен жұмыс жасау үшін ... ... және ... іске қосу үшін ... ... тере ... ... қарапайым математикалық тестік тексеру әдістерін білу жеткілікті. ЭЕМ-
ді терең меңгеру және алгоритмдік тілдер негізінде өз ... ... үшін ... ... ... ... белгілі бір жүйелік командаларды
білу (программаны ендіру үшін, оны өзгерту, ... және т.б.), ... ... іске ... өз ... байланыстыра білуі қажет.
Мұғалім қандай білім, білік және дағдыны ... ... 1) ... мен ... ... ... 2) компьютер құрылымы; 3)
басқару құрылғыларының ... және ... ... ... ... беру;
4) құрылғының жалпы техникалық мәліметтерін енгізу және ақпаратты шығару
құрылғысы; 5) ... ... ... ... жүйесі және
математикалық қамтамасыз ету жүйесінің құрылымы.
Жаңа ақпараттық және коммуникациялық дәуірдің ... ... ... іскер адамдардың ортасына қосымша ... ... ... жаңа ... туғызу ағымымен ағып келеді, жаңа ақпараттық және
коммуникациялық дәуірді - жаңа ақпараттық ... деп ... ... ... ... табиғи және энергиялық ресурстар емес, ақпараттық және ғылыми
білім факторы - ... ... ... ... ... ... айқындайтын болады.
Ақпараттандырудың маңызды бағыттарының бірі - білім беру ісін
ақпараттандыру, жаңа ... ... мен ... ... оқытудың
идеяларын жүзеге асыруға, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін бір-
бірімен тығыз ... ... және ... ... сапасын
кетеруге әсер етеді.
Тігін бұйымдарын автоматты жобалау жүйесінде ақпараттық технологиялық
құралдарының қолдану ерекшелігі.
Автоматты жобалаудың мақсаты көп жағдайда есептеулер мен графикалық ... ... өз ... біріктіреді. Жобалау негізгі нәтижелерімен байланысты
болады.
Графикалық таныстыру. Тігін ... ... ... ... 50 -60 % графика құрайды , 70 -80 % қолдану есептеу
техникасы және дене ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі деңгейлерде ақпарат өңдеуге
арналған жеңіл өнеркәсіпті жобалау. ЭЕМ де ... ең көп ... ... ... және ЕС-1060» сонымен қатар «ЦВК» ... ... ... ... ... ... жатады.
Айырбасқа арналған графикалық енгізуді – шығару келесі құрылғылар
қызмет етеді: жартылай ... ... ... енгізулерді кодтаушы
хабаршы, сандық немесе сол сияқты; графикалық хабардың ... ... ... ... мен ... ... ... қатар
графикалық дисплей.
Графикалық хабарды енгізу үшін қажет құрылғылар: ... ... ... енгізу құралдары, автоматты және жартылай автоматты тәртіпте
жұмыс атқарады.
Графикалық ақпаратты енгізудің автоматты құрылғылары (УГВ ) ... және ... ... ... калькаға фотопленкаға
немесе басқа сақтаушылар жатады.
Автоматты сканерлеу және ... ... ... ... ... ... ... – нүктелердің координаттарында
бекітуімен, сызбалар ... ... ... ... жұмысы
сызықтардың басылуын бақылау, нұсқамен салыстыра отырып кездейсоқ қателерді
түзеп, жұмыстың жалғасын болжайды. Жалпы ... ... ... ... ... ... тура келеді.
Графикалық ақпаратты енгізуге қолданылатын құралдардың көп таралған .
Сызба элементтерін бастапқы кезеңінен айырып тану үшін адам ... ... ... ... ... ... автоматты кодтаушыларының
кешенді жиынтығына «ПКГИО», «Гарни – 2» және «АРМ» кешені кіреді.
ПКГИО мен – басқару мен сызба ... алу үшін ... ... ... ... мөлшері 850х618 мм, қателік 0,1 мм. ... ... ... координаталарды магниттік дискіде немесе
оптикалық ... ... ... ... элементтерінің үлгісі
(нүкте, вектор, доға, шеңбер, қисық ) және сызық үлгісі (жаппай, негізгі,
пунктир, ... және т.б.) ... ... ... ... – шығару құрылғылары. Графикалық
ақпарат енгізу құрылғысы ... ... ... қызмет етеді .
Басым бөлігі дисплейдегі көріністі сәулелік бейнемен электрондық .
Графикалық ақпарат енгізуді диплейлері жасай алады жабу ... ... ... ... ... ... басқарушылар арқасында (курсордың), немесе басқа жұмысшы
органдарына ... ... ... ... ... көп ... ... Ол
фотоэлементтен және оптикалық жүйе түзеледі ... ... ... ... экран беріп тұрған нүктелері. Біздің елімізде
дисплейдің «графит» ... ... ... дисплейлер ішінде ең биік көрсеткішке «графит» кемеңгер
– 7060 интеллектуалды дисплей көрсетеді. Мөлшері 420 x 340, ... ... 0.5 мм, ... ... дала – 60» ... АРМ ... ... шығару құрылғылары. Автоматтандырылған жобалау
жүйелерінде распрострамен ең үлкен автоматтар – ... ... ... ... ...... ... құрылғылармен басқару
бағдарламаларымен келеді: ... және ... ( ... ... гафик жасаушыда жазушы түйін орналасады екінің
салыстырмалы – ... ... ... ... ... ... және
форматы орналасқан.
Рулонды үлгі ... ... ... түйін қауырсында
горизантальдық бағытта тек қана, ал қағазды дабыл бастаушы басқаша тігінен
орналасады. Графо артықшылығы мына ... ... шек ... еліміздегі алдыңғы қатарлы график жасаушылар қолданыста жүр: АП
планшеттік үлгі – 7251(график жасаушы ) және ЕС -7052, ЕС -7053 ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Конструктордың автоматтандырылған жұмыс орны. (КЖО) ... ... АРМ ... ... ... таныстырады. ЭЕМ басқару есептеуіші
– 1403 және СМ – 1407 ді көрсетуге болады.кешенінің ... екі ... ... етуі негізгі элементтімен диск тұлғалды
операциялық жүйесі - 1 келеді, тәртіпке ... ... ... үшін арналған. Бағдарламалау негізгі тілмен ... ... ... ... .
2-тарау. Автоматты жобалау жүйесін ақпаратты технологиялар арқылы оқытуды
жүзеге асыру әдістемесі
2.1 Кәсіптік оқыту бағдарламасы мазмұнындағы ақпараттық оқыту мәселелері
Қазіргі ... ... ... ... және ... ... ... байланысты қойып отырған жаңа талаптарды
жүзеге асыру мектептерде оқушыларды кәсіпке баулуда басты ... ... ... ... ... бұл ... шешудің жолы ретінде
жоғары сыныптарды тереңдетіп оқылатын 21-ші тур ... ... ... «Киімді конструкциялау және модельдеу негіздері»
бағдарламасын басшылыққа алу көзделді. Мұнда ... ... ... әдіс ... ... оқып үйренеді.
Бағдарламаның негізгі мақсаты: жоғары сынып ... ... және ... ... ... ... және арнайы
ептіліктерін арттыру. Оқушыларды киім ... ... ... киімнің негізгі
сызбаларымен танысу және олардың ұлттық бағыт ерекшеліктерін ... ... ... ... ... ... дайындығын,
графикалық жұмыстар мен бұйым әзірлеуді тереңдету бойынша жұмыс жүргізетін
еңбекке баулу мұғалімдерінің ... ... ... ... және алғышарттар жасайды.
Бағдарламаны «Киімді конструкциялау және ... ... ... ... ... № 21 типтік бағдарламалары және ... және ... ... ... әдебиеттері негізге алынды.
Бағдарламаның оқу мазмұнында күрделіліктер аз емес. Олар графикалық
сауаттылық саласы мен ... ... ... киім тарихы, адам тұлғасын
тану, ою-өрнектерді салу.
Техникалық-технологиялық мағлұматтарды ... үшін ... ... 15-20 % - нен аспауы тиіс. Теориялық мағлұматтарда материалтану,
машинатану, ... киім ... ... ... ... алатын орны, тәрбиелік мәні, графикалық жұмыстардың әдіс-тәсілдеріне
сәйкес материалдарға кеңіл бөлінуі тиіс. ... ... ... ... жұмысы етіп беруге болады. Теориялық мағлұматтарды
түсіндіру барысында сабаққа техникалық құралдарының ... ... ... ... ... ... ... оқушылар өз жұмыстарын тиімді
ұйымдастыруға, соның ішінде: тігін машиналарын жұмысқа ... ... ... ... ... ... объектісін пайдалануға,
жұмысты орындау ... ... ... уақытының дұрыс пайдалануды
есепке алуға, жұмыс орнын тиімді ұйымдастыруға ... ... ... қабілетін дамыту үшін дайындалатын бұйымның
конструкциясын, ... ... ... өңделу технологиясының
үлгілерін жасауы, ою-өрнектерді мағлұматтармен шектелмей, қазіргі ... мен ... ... және ... ... ... ... бөлшектерінің сызбаларын, қатаң дәл ... ... ... ... ... өте ... ... сақтай отырып орындау,
оларда ұлттық ерекшеліктер мен қолданылатын маталарды ескеруі қажет.
Практикалық жұмысты бастамас ... ... ... ұжымдық түрде
талдау жасауға үйретуі кажет. Осының ... ... ... ... ... ... тиіс. Сол себептен оқушыларға ... ... ... ... ... ... ... элементтерінң
үйлесімділігі, түсі, ою-өрнектері, олардың киім бөлшегінде түсірілуіндегі
көлемдік қатынасы, ... ... ... ... қажет.
Қосымша енгізу:
Техникалық-технолгиялық мағлұматтарына: тігін ... ... ... ... ... ... ... жүйесін (АЖЖ)
басшылыққа алу.
Практикалық жұмысқа: Тігін бұйымдарын автоматты жобалау жүйесінде
(АЖЖ) ұлттық негіздегі киім ... ... ... ... ... аттары ... ... ... ... |
| | ... |
| | |8 |9 |10 |11 |
|1 ... ... |12 |8 |- |- |
|2 ... элементтері |21 |16 |- |- |
|3 ... ... |4 |5 |12 |10 |
|4 ... ... тану |- |- |12 |18 |
|5 ... конструкциялау негіздері |21 |36 |45 |20 |
|6 ... ... |- |5 |12 |12 |
|7 ... модельдеу |4 |24 |40 |55 |
|8 ... ... |4 |5 |10 |10 |
| ... | | | | |
|9 ... ... ... |8 |5 |6 |12 ... |Бұйымды өңдеу технологиясы |44 |45 |48 |48 ... ... ... |18 |21 |19 |19 |
| ... |136 |170 |204 |204 ... ... ... 12 сағат
Ерте замандағы және феодальдық шығыстағы киім. Византиялық ... ... ... ... ... безендірілуі, аяқ киімдері,
әшекей бұйымдары.
Көрнекіліктер. Тарихи кітаптар, суреттер, тарихи деректер, альбомдар.
Жоғары сынып оқушыларының ... және ... ... ... ... ... ... диалектикалық ойлай білуі, табиғат пен қоғам
дамуының заңдылықтарын дәлелдеп түсіндіре білуі ... ... - Киім ... ... ... пропорция. Фактуралық шешім. «Адам-адам», «Адам - көркем
образ», «Адам -техника», «Адам-табиғат» мамандықтары бойынша киім ... ... ... ... ... êîìïîçèöèÿ.
3. Ѹíäiê ò¾ñòi êîìïîçèöèÿ.
4. Ѹíäiê ¼»äåó êîìïîçèöèÿ.
5. Ѹíäiê êîíñòðóêöèÿëûº êîìïîçèöèÿ.
6. Ôóíêöèîíàëüäûº-ñ¸íäiê êîìïîçèöèÿ.
7. Àðàëàñ êîìïîçèöèÿëûº êîìïîçèöèÿ.
Адам ... тану - ... сырт ... баға ... «Психологиялық
сана», «сырт келбеттің мінездемесі» тақырыптарда тест жүргізу.
Құрал-жабдықтар. Сантиметрлік таспа, бау, сызғыш, масштаб ™ ... ... ... ТМ; ... ... сызбалар (белдемше, шалбар, реглан, жеңі тұгас
пішілетін ... т.б ). ... ... ... ... Өз ... алу. Есептеу-графикалық жұмыстарды
орындау. Графикалық сауаттылықты тереңдету. Негізгі сызбаларды (М1:4), өз
өлшемдері бойынша (МІ:І) орындау. ... ... ... ... конструкциялау және модельдеу
Тік белдемшенің негізгі сызбасын ... ... ... сызбасын тұрғызу. Жағаның негізгі сызбасын тұрғызу. Реглан ... ... ... Жеңі ... ... ... ... тұрғызу.
Қолтық ойындысы тереңдетілген көйлектің сызбасын тұрғызу.
Костюм композициясы - 12 сағат
Техникалық-технологиялық ... Киім ... ... ... ... масштабты пропорциясы,
ритмикалық байланысы, түс жене ... ... ... ... ... Кітаптар, суреттер, мода журналдары, нұсқау карталар, жаймалар.
Практикалық ... ... ... ритмді, түс пен фактураны
оқып-үйрену. ... ... ... ... ... масштабты
пропорцияны қолдану. Киімді көркемдеудің эстетикалық жағын ескеру. Түстерді
үйлестірудің маңызын түсіну. Реферат, ... ... ... - 40 сағат
Техникалық-технологиялық мағлұматтар. Киімді ... ... ... Тік ... ... модельдеуді қайталау. Жеңді
модельдеу жалғасы (9-сынып). Киімдегі рельефтер, кесінділер (подрезы),
жиыру ... Киім ... ... ... Жеңіл киімдерді
модельдеу. Реглан және жеңі тұтас пішілген көйлектердің негізін модельдеуге
мәлімет ... ... ... ... ... ... ... ТМ; альбом, калька, үлгі М1:4.
Көрнекілік. «Иықтағы ... ... ... плакат, нұсқау
карталар, жеңіл көйлектердін үлгілері. Мода журналдары.
Демонстрация. Киімді модельдеудің әдіс-тәсілдерін көрсету. Негізгі сызбаға
конструкторлық және ... ... ... үйрету.
Практикалық жұмыс. Киім моделін ... ... ... жиыру
әдістерін орындау. Тік белдемшенің негізінде модельдеу процесін қайталау.
Қондырма жеңді модельдеу. Киімге лайықты жеңді ... ... ... көйлектерді модельдеуді үйрену. Реглан және жеңі біртұтас пішілген
көйлектің негізін модельдеу.
Ұлттық ою-өрнектер конструкциясы - 10 ... ... ... ... ... ... ... Пішініне қарай
геометриялық ою-өрнектер тобына жататын атаулары. Атауларына, даму тарихына
мазмұндық ... ... ... ... ... ... ... өсуіне, адамгершілік қасиеттерін (өнерге деген құрмет) арттыруы,
эстетикалық түйсік талғамын дамытуы. Қауіпсіз еңбек ету ережелерін сақтау.
Құрал-жабдықтар. Қағаз, қайшы, ... ... ... Нұсқау карта, эскиздер, оқулықтар.
Демонстрация. Геометриялық ою-өрнектердің пішіміне қарай ... ... ... әдіс - ... ... жұмыс. Геометриялық ою-өрнектердің тұмар, тарақ, күн, тау,
су т. б. сенімді тұрмыстық заттардан алыну ... ... ... ... атауларына қарай жіктеу. ... ... ... бас ... және ... ... бұйымдарында қолданылу
ерекшеліктерін орындау. Композициялық түстерін үйлестіру. Қауіпсіз ... ... ... ... ... ... - 6 ... мағлұматтар. Киімді моншақтармен, баумен
көркемдеп-сендеу. Салтымыздағы сәндік өнерінің киімдерде ... ... ... киім ... ... ... ... таныстыру, олардың киімдерде тиімді қолданылуына мәлімет. Баумен
сәндеу түрінін қолданылуы, ... ... ине, жіп, ... ... ... ... Үлгілер, жаймалар, моншақпен, баумен безендіру үлгілері,
альбом.
Практикалық жұмыс.Үлгі бойынша сызылған өрнектің үстіне мәнеріне қарай
тізіліп алынған әр ... ... ... пластинкалармен киімді безендіру
жолдарын ... ... ... ... әдіс-тәсілдерін орындау.
Қауіпсіздік ережесін сақтау. Оқушы гигиенасы.
Бұйымды өңдеу технологиясы - 48 сағат
Техникалық-технологиялық ... ... ... Бұйым тігуге мата ... ... ... ... ... Матаны пішуге дайындау. Лекалоны матаға орналастыру,
қию жолдары. ... ... ... ... үйрету. Киімді көркемдеп ... ... ... (шалбар, белдемше - шалбар, орташа ... ... ... ... ... ... ... тігінші боры, қайшы, тігін
машинасы, ине, жіп.
Көрнекілік. "Бөлшекгерді өндеу" - альбом. ... ... ... Негізгі сызбалар.
Практикалық жұмыс. Бөлшектерді өңдеу: бүкпелер, қаттамалар, жағалар,
қалталар, жеңдер, ... ... ... ... ... ... белдемше-шалбарға мата таңдау. Лекалоны матаға орналастыру, пішу,
тігу. Жеңіл киімдердің бір түрі: ... ... ... костюм тігу.
Киімнің қонымдылығы, жарасымдылығы, түр үйлесімділігі, бұйымның қолданатын
уақыты мен пайдалануын ... ... ... ... ... ... ... мода үлгілері, киім үлгілерін көрсететін
жиындар.
Қосымшалар енгізу:
1- сабақ. Киімді АЖЖ арқылы әзірлеу.
7-сабақ. ... ... ... ... ... ... есептеу
және жасау.
| |Түзету | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | ... | | | | | |
| ... ... денесінің |Антропомет|Эскизді ЭЕМ |
| |у |ер ... ... оқып ... ... |
| | ... ... ... әдісі |сәйкестікт|жобалау. |
| | ... ... | ... | |
| | ... | ... | |
| | |т | | | | |
| ... ... |ЭЕМ, ... |
| ... ... ... ЭЕМ, |компьютерл|суреттер,ком|
| |, |суретте|құралдар,|компьютерлік |ік ... |
| ... ... ... ... | |лар, ... |ры |р | | ... |р |
| ... |Информатик|Информатика,|
| |ық |тика,ма|я, ... |а, ... ... |
| |байланы|те-мати|информати|физика,сызу,мате|арнайы |сызу |
| |сы |ка, |ка, ... ... |
| | ... | | |
| | |гия |зу | | | |
| ... | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ... | | | | | |
| ... ... ... ... |
| |тар |АЖЖ ... |ЭЕМ ... |
| ... |арқылы |өлшемін |эргономикалық |көмегімен |алгоритмдік |
| | ... ... ... |схема құру. |
| | | ... ... ... ... |
| | | ... – |және бақылау |ің | |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... | |
| | | | | | ... ... |Чебышев торы|Ақпаратты|Киімді |
|схема құру |қ ... ... ... |АЖЖ |
| ... |киімді |басқарыла|арқылы |
| ... ... ... |
| | ... ... АЖЖ ... |
| | ... ... | |
| | ... және|пайдалану |жұмыс | |
| | ... | ... | ... ... ... ... |машиналары, |суреттер,|плакаттар|
|пьютер-лер, |-лер, |ЭЕМ, ... ... ... ... ... ... плакаттар|бағдарламала|тігін |машиналар|
| ... | |р ... ... | |ы |лар |
| |, ЭЕМ | | | | ... |физика,сызу,|мате-матика,|ка,мате-м|ка,мате-м|
|технология |физика,сы|физиология ... ... ... |
| ... ... |технологи|технологи|
| ... | | |я, |я, |
| | | | ... | | | |у |у |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 ... ... |Чебышев торы|Ақпаратты |Ақпаратты|Бақылау |
|символдық |бұйымдары|бойынша |негізде ... ...... ... ... ... |конструкциял|тігін |Артиста |ті ... |
| ... АЖЖ ... |180 ...... ... |
| ... | | ... |
| ... | | | ... ... | | | |ру. |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
|6 |7 |8 |9 |10 |11 ... ... ... ... ақпаратты технологиялар арқылы оқытудағы
сабақтар жүйесі
1- сабақ. Киімді АЖЖ ... ... ... ... ... тәсілі
бірқатар маңызды талаптарға сай, яғни бір жағынан өндіріс орындары, екінші
жағынан тұтынушы ... ... ... үрдісінің анықтамасын (Коблякова Е.Б., Козлова Т.В. т.б.)
көпжақтылы оңтайлы ... ... ... және ... жүзеге асыруда
кешенді, компьютерлі құралдар мен автоматты жобалау жүйесі (САПР) арқылы
ұйымдастыру қажет ... ... ... ... ... ... техникалық тапсырма беру;
• техникалық ұсыныс жасау;
• эскиз жасау;
• техникалық және жұмысшы жобалау;
• сынақты өткізу және ендіру.
Ал жүйелік талдаулар жобалауды техникалық және ... ... ... ... - ... және ... ... дамыған
елдердегі жетілуінің көрінісі.
Техникалық тапсырма – ... ... ... ... ... ... ... жасау, өндірістің жағдайы мен
талаптары.
Техникалық ұсыныс – ... ... ... үлгілерді таңдау мәселесі
шешіледі. Әзірленетін бұйым жаңа үлгіде болып тұтынушы мен ... ... алуы ... ... дайындау сатысындағы негізгі мәселесінде киім формасында
көзбояушылық әсердің тиімділігі ескеріледі.
2- сабақ. Адам денесінің өлшемін оқып үйрену әдісі – антропометрия.
Жалпы өндірісте ... ... ... сай ... мүмкін емес.
Сондықтан тігін мекемелерінде киімді стандартты тұлғаларға сай ... Бұл ... ... ...... ... ... халық қанағат тұтатын дайындамалармен қамтрамасыз ету болып
саналады. Ол үшін ... тек дене ... және ... ғана емес ... қатар өлшемдерінің сипатын білу қажет.
Тұлғаның өлшемдер сипаты олардың өлшемдік белгілері арқылы есепиеледі.
Адам денесінің ... сан және ... ... алу ... зерттеулер жүргізу арқылы анықталады. Денені ... ... ... Олар сипаттау және өлшеулер.
Сипаттау әдісі соншалық қарапайым, бірақ тым ... ... ... өлшеу құралдарын пайдаланбастан көз болжаммен алынады.
3-сабақ. Антропометриялық ... ... ... ... және бақылау. Динамикалық сәйкестік.
Бағдарлама және өлшеу түрлері. Киімді контрукциялау ... ... ... ... ... ... ... соның ішінде тотальды негізгі морфологиялық белгілер(дененің
ұзындығы, кеуде ... ... ... Өлшем белгілерінің дененің бет
жағы бойынша өлшемі доғалы деп ... Оған ... ... ... ... доға және ара қашықтықты бойлық өлшемдер – ұзындық,
дене тұлғасының ... ... енін ... доға және ... өлшем – айналым. Дененің өлшем белгілері беттің екі нүктесінің ара
қашықтығын анықтайды, ... ... ... ... бойынша өлшеуді сызықтық
деп атайды. Сызықтық ... ... ... және түзу ... ... ... ... белгілері дененің жоғарғы бетінің екі нүкте ара
қашықтығын вертикаль ... ... және ... ... ... ... ... мойын және дене тұласының алдыңғы,
артқы ... мен ... ... ... ... өлшейді (мысалы,
дененің көрінісі, мықынның тереңдігі т.б.).
Түзулік ... ... ... екі ... ара қашықтығын
анықтайды. Киімді ... ... ... ... ... ... Оларға иық диаметрін жатқызуға болады. Өлшем белгілердің нақты
шығуы үшін, ... ... ... ... ... ... ... өлшем техникаларын жетілдіру негізінде жұмыс жүргізуі қажет. ... ... ... бір ... ... ... тыныс алу
режимін сақтау қажет.
Өлшеу құралдары. Жалпы антропологиялық өлшеулер жұргізу барысында
мынадай өлшеу құралдары ... ... ... ... ... антропометрімен өлшейді. Антропометрдің жоғарғы
штангасы (көлденең және алдыңғы, артқы жобалау диаметрлерін анықтау ... ... ... ... ... және ... ... белгілері
және айналымдарды анықтау үшін), арнайы сызғыштар жинағы (тұлғаны
сипаттайтын ... ... ... ... ... ... ... салмағын анықтау үшін).
Адам денесін өлшеу шарттары. Дененің өлшемін алу үшін ... ... ... ... ішкі ... ал қыздар мен әйелдерде ішкі
киімдерде және кеудешеде ... ... ... ... ... өлшеу
олардағы дене бөліктерінің нақты өлшемін алуына қолайлы болады. Өлшем
алынатын адам қобалжусыз, тұлғаны ... тік ... ... қол ... ... бірге, аяқ ұштары 145-20 см. ара қашықтықта қойылады.
Өлшеу барысында еденнен бастап доғалы ... ... ... мен ... бір ... ұсталынады. Маңдай мен самай ... бір ... ... ... ... ... ... нақты өлшемдерін
алуда өзгерістер енгізуі мүмкін, сол ... бұл ... ... ... ... ... және доға ... өлшем белгілері көкіректің тыныс
алу жолы және қарын бөлігіне байланысты біршама ... ... ... алғандағы өлшем 5-8 см ұлғаяды. Сол себептен өлшеу ... ... ... ... және ... ... ... 1 мм дәлдікке дейін
орындалады. ... ... 200 ... ... ... анықталады.Дене
өлшемдерінің массасы килограммен жазылады. Өлшемді алғаш ... ... ... ... Бұл ең алдымен полотналы сантиметрлік таспаға
қатысты, себебі таспа өлшеу барысында созылып кетуі мүмкін. Өлшем дәл ... ... ... нүтелер арқылы жүргізу қажет.
Зерттеулердің барлық өлшеу әдістері негізге қатысы бар және қатысы жоқ
болып ... ... ... ... ... зерттеулер негізге
қатысы бар ... ... ... жүргізіледі.Олар мұндай атауға
херттеулер процесінде өлшеу ... мен ... адам ... ... ие болып отыр. Сонымен бірге ... ... ... ... ... ... ... түсіру жолымен қатысы жоқ
өлшемдерді қамтамасыз ететін бірқатар приборлар бар.
Барлық қатысы өлшеулер айқын бейнеленген және ... оңай ... ... ... құрылымы немесе биязы тканьдарды дәл бейнелеген шекаралары
бар адам денесіндегі бағдарлағыш деп аталатын нүктелер бойынша жүргізіледі.
Дене тұлғасы ... ... да ... ... адам аяқ ... ... ... аласа өкшелі туфли киюі керек.
Адам денесінің өлшемдері мемлекеттік стандарт 1722-72 ... ... ... өлшеуге әртүрлі приборлар, аспаптар мен ... бой, ... және име ... ... ... ... ... жуантық циркульмен өлшенеді. Дененің ... ... ... ... ... ... ... елеулі өзгеруі мүмкін.
Сондықтан барлық өлшемдер бір қатаң қалыпта алынуы тиіс: өлшеу ... ... ... ... емін – ... екі қолын төмен салбыратып,
саусақтарын жазып тұруы керек, тізелерін бүкпей, ... ... ... ... ... ... ... барысында дене жағдайына қарай мықынына дәлме – дәл, ... алу үшін ... ... ... ... ... немесе жұқа
резинамен буып қояды. Бау қатаң түрде көлбеутұруы керек.
Өлшер алдында асиметриясын ... ... ... қарап шығады. Ол
алынған соң өңір оң жағынан да өлшенеді.
Адам денесін өлшеудің қазіргі сипаты. Дененің өлшем ... ... ... ... ... В – ... Д – ... иіні, О – толық орамы, С – жартылай орамы, Р – бой, Ц – орамдар
аралығының қашықтығы, Ш – ... Шп – ... Г – ... Н – ... бос әріптер босағанда кіші әріптермен немесе цифрлармен
өлшеулер орындары белгіленеді.
В, Д, О, Н, Р, сондай – ақ ... ... ... ... ... Ц, Ш, өлшемдері толық жүргізіледі де, ал жазылғанда жартылай ... ... ... бәрі ... олардың топ бөлігі ғана
қолданылады.
Типтік денелер стандартындағы өлшем белгілері дененің ... ... үшін ... ... дене ... ... өзгереді, сондықтан киімді конструкциялау кезінде ... де ... ... ... адам ... ... жақсықонуын
ғана емес, сонымен бірге серпіділікке, былайша айтқанда қозғалыстардың
орындалуы негізінде оныңыңғайлылығын ... ... сан ... 19 түрі белгіленеді: ол үшін қимылдайтын
дененің өлшемдері анықталады. Статистикада оң ... ... ... кеңдігі мен ұзындығы, ... ... ... ... есептегенде кеуденің ұзындығы, белден құйымшақ қыртысына дейінгі
қашықтық, төс кеңдігі, қисық иық биіктігі, белдің биіктігі, белдің ... ... ... бар. ... өлшемдері мен формасының бұл өзгерістері
киім ... ... мен ... ... ... конструкциялаудың жалпы әдісі бойынша өлшем белгілеріне ... ... ... ... Т ... және ... ... і
белгіленеді. Ол СТ СЭВ бағдарламасына сәйкес алынған. Мысалы, Ті алынған.
Олар мысалы, Т48, Т28, Т14, Т16, ... ... ... ... ... ... өлшенеді, бірақ
салалық стандарт талабына сай оның жарты ... ... (бұл ... ... ... практикасына байланысты). Мұндай белгілерге
жарты айналымның барлығы С, ені Ш және көкірек ... ... ... ... (айналымдар, ендіктер) өлшем белгілерінің барлығы СЭВ
стандартына енгізілген және олар ... ... ... ... ЕМКО СЭВ ... Көкірек 4 айналым белгісі әйелдер үшін, ... ... ... дейінгі көлбеу өлшемі ерлер үшін қолданылады.
4-сабақ. Эскизді ЭЕМ ... ... ... ... ... ... ... шығармашылықтың адам ... ... ... графикалық) және бұл сала үзілмей кеңейген. 80-
жылдардың ... ... ... есептелінген шығармашылық саласына
кіре бастады. Өндірістік көйлек, ерлер ... ... ... ... ... есептегіш машина (ЭЕМ) – кеңінен тараған немесе компьютер –
бұл универсалды ... ... ... ... ... ... - ... термин бұл жерде машина есептерді жан-жақты
шешетін жабдық деген мағына ... ... ... бұл ... ... жуық арада жұмыс жасау. Ал, «программа құру» - ұғымы
пайдаланылып ... ... ... ... жасауды білдіреді. Онда
берілген ақпараттың құрылымдарына дейін көруге болады. ... ... ... , ... әріп және сан символдарынан тұрады. Машина
көрсетіп және дауыспен де жұмыс істей алады. Ал одан ... ... ... ... ... ... ... Барлық ЭЕМ бір-
біріне өте ұқсас принциптрді, бөлшектерді ажыратып отырады.
Адам мен компьютер арасындағы қарым-қатынас команда арқылы ... ... ... ... қолданушы клавиатура арқылы кәдімгі
сөздермен терілді. Машиналық жауабы дисплей арқылы экранда пайда ... ... ... сандармен жұмыс істейді. Бұл сандар электрондық
схемаларында ... олар ... деп ... ... ... ... сандар арқылы анықтайды. Олар тез есте сақталы қалады, 16
разрядтағы регистр ол 65535 сан.
Дискеттегі информацияны пайдалану үшін ... ... ... ... ... ... .Бұл ... оперативті сан иесімен жұмыс ... ... табу ... ... ішіндегі құжаттардың ... ғана ... ... ... сол ... ғана ... ... электрондық кілттердің жұмысы компьютерді құрушылар
тарапынан логикалық есептеліп отырады.
Барлық компьютрлер ... ... ... ... ... Сонымен
компьютер орны орталық процессор . Оларда 3 регистр бар ( - сурет ).
1. Команда регистрі.
2. Есептеуіш командасының регистрі.
3. Қор ... ... ... команда арқылы жүзеге асады. Регистрлі команда
арнайы кодтар арқылы жұмыс істейді. Ал қор ... ... ... ... ... ... ... мыңдаған регисторлармен және қорапшалардан
тұрады. Қорапшалар арнайы сандар арқылы ... ... ... ... ... ... орны мен ... аталынады.
ЭЕМ жадында программалар мен олар жайлы ақпаратты ... ... ... ... Программа машина есінде бірнеше қатарларды
меншіктейді. Есептегіш ішінде компьютердің мекені сақталады.
Әрбір бөлімінде бір миллионнан көп секунд жұмыс жүргізілді. ... ... ... екі бөлімнен ... ... ... ... ... және баяндауышы.
Әрбір қадам өте қарапайым болып келетіндіктен олардан толық мәлімет
алу үшін ... ... ... ... бір ... ... үшін машинаға 1
миллионға жуық секунд керек. Оның барлығын қысқа уақыт ... ... ... ... Себебі әр қадамнан соң кезек-кезек жүріп тұру , біраз
қиыншылықтар ... ... ... ... ... ... ... ЭЕМ-
дегі машиналарды программалық кодтарды машинаның ішінде құруға болады.
Бірақ бұл қиын ... және ол ... ... ... ... ... Осы
қиындықтарды жеңіп өту үшін программа тілі пайда болады. Осының барлығын
түсіну үшін машина арнайы ... ... ... ... ... ... ассамблер деп атайды. Ал жоғарғы деңгейдегі таратушы транслятор
деп аталады.
Төменгі ... әр ... ... бір ... кодпен
есептелінеді. Осының барлығы компьютердің анық моделіне ... ... ... ... ... асады. Қалған функцияға басқа
схемалық көрініс пайда болады. Регисторға жүйелі команда түскенде ол ... ... ... істеу үшін көптеген жүйелер қажет екендігі осымен
байланысты.
Клавиатура. ЭЕМ-ге кірудің командасы. Жеке ... ВЗУ ... ... ... ... магниттік магниттік дискеттерге жинау
арқылы таралған. Екі ... ... ... таралған:
1. ИМД жұқа магниттік дискетте.
2. ИГМД қалың магниттік ... Олар ... ... ... ... биік ... ... Винчестерлі диск аз
уақыт алады.
Тілдердің жоары көрсеткіші, ... не ... ... ... ... ... ... трансляция жиынтығы әр тілде
сонымен мысалы, бір және сол ... бір ... ... ... ... ... Паскаль тілінде орыдауғаболады.
Қаншалықты компьютер сандармен жұмыс ітеу барысында сол сандардың
орындалу ретінің физикалық ... ... ... ... ЭЕМ ... ... және көп қысымды болуы сандардың көптігіне байланысты. Бұл тәжірибе
ЭЕМ үшін қолайсыз болады. ... ЭЕМ ... құру ... ... ... көрсетілгендей.
Сурет 2. Сандардың орналасу реті.
Екі еселік сандар тізбегін және оларды келесі ... үшін ... ... тек ... ... сақтау программасында
қолдану керек, ондық сандар тізбегі емес.
Сандар тізбегін құру ... ... етіп ... тиіс 2-б
суреттегі сандар тізбегі ... ... ... ... ... көрсетеді.
Мұндай сандар тізбегі екі ... және ... ... ... айырмашылық деп аталады. Мысалы, 101 екі еселік ... ... ... және бір ... екі ... ондық садар тізбегіндегі
ондық бөліндісін көрстеді.
Ондық сандар ... екі ... ... ... айналдыру үшін сол
сандар жүйесінен екіге бөлінетін санды таңдап алу, және қалған ... ... табу ... 1 ... қою ... 40 п бар ... ... болған
жағдайда теңестіру керек.
Сандық және ондық жүйеліктің сандық қатары 43 (3- сурет бұл 32 (бар),
16 (жоқ), 8 (бар), 4 ... 2 (бар) және ... ... екі ... ... аламыз.
Ауыстырудың бұдан өзге түрі де бар, және ол өте ... ... ... сандар жүйесінен 43 санын 2 бөліндісін 0-санына дейін ... 3. ... және ... ... ... ... 4. ... сандардың бөлінуі.
Ал енді төменнен жоғары қарай 101011 системасына лайықты санды көшіріп
жазамыз.
Сурет 5. Арифметикалық оперциялар
Ондық еселік ... ... ... арифметикалық операцияларды
орындауға болады.
«Біріктіру» арифметикалық операциясына мысалдар келтірілген бір
еселік разрядты (0 ... 1) ... ... binary Aigit ... информацияларды сақтайды. Төрт бит толықтықты, ал сегіз бит байтты
көрсетеді.
5-суретте ... ... 34 ... ... эквиваленті берілген.
Жапон «Барудан» фирмасы ұсынылған компьютерлік системасы автоматты түрде
перфолентаны кодталған сурет ... ... ... ... ... операциялар автоматтандырылған, мұнда ... қай ... ... ... ... ... өзгеруі
бар. Суреттер туралы мағлұматтар ... ... және ... ... Бұл ... және дискілерде жазылып ... ... ... ... ... системаның қолдануы тігін цехтарында өндірістік жұмыстарында тез
уақыт ... жаңа ... ... ... жасайды, бұл деген
өндірістік цехтардың ... ... ... ... ... ... шығарылатын өндірістердің суретшілерінің алдында ... бұл ... ... ... салу ... ... туындайды.
Автоматты түрде модельдеу процесі, «Текстима» (Германия) ... ... ... ... ... ... – модельер түрлі – түсті дисплей
арқылы неше түрлі ... оған ... ... ... алу, және ... ... ... болады.
Ойлап шығарылған сурет магнитті мини – ... ... ... соң ... ... трикотаж машинасына
бағыттама береді. Осы информация машина трикотажды материалды ... ... ... ... ... кіші өнім ... көп ... сұранысына тез арада аудару.
Компьютердің технологқа көмегі. Көйлекті дайындау үшін немесе тігу үшін
заттың болмаса костюмнің тігу технологиясын дайындау ... ... ... ... ... және тігілу (жең,
жаға т.б.) қатпарлар бұйымның өңделуіне қажетті жабдықталуы тиіс.
6- суретте көретілген қалай пішілген заттардың ... ... ... ... ... ... зат балалардың сырт киімі яғни
күртеше. Өңделу жұмысы ... ... ... ... іс - ... ... деп аталады.
Мысалы : балалардың қалпақшасы бар сырт киімін тігу үшін 14 ... ... тиіс (6 - ... ). Бұл ... ... ... ... арнайы өз ретімен жасалуы тиіс. Сол үшін ... ... 6 - ... ... Оның ... ... қатарланып
өңделетін балалардың қалпақшасы бар сырт киімі.
Әр операцияға жұмыстың түрін көрсетілген (М – тігін ... ... ... ... ... ... кететін уақыт мөлшері және
жұмыс істелінетін құрал – жабдықтар .
Дәл осындай техеологиялық ... ... да ... ... ... графикалық символдар арқылы балалардың сырт киімінің
технологиялық өңделуі. Қоршауға алынып ... ... ... ... 2 ... секцияға бөлінген:
дайындық жасайтын, ол жерде бұйымның бөліктерін жасайды және құрастырулар
жаслынатын жер, ол ... ... ... ... ... операцияға кеткен уақытты қадағалап отырады. Уақыттың шығыны
бөлек қадағаланады.
Технологиялық ... ... ... өз ... даярлайды.
Тігін цехтарында киім үлкен топтамаларымен әзірленеді.
Тігін цехында шығарылатын заттар ... ... ... ... ... ... – жабдықтармен өңделу технологиясына ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу үшін, алдымен сол
бұйымның тігілу жүйесі таңдалынып алынуы қажет. Барлық ... ... ... ... ... Бөлшектермен түйіндерін әзірлеу (жең, жаға) ... және ... ... ... ... жабдықтар. Түйіндерді өңдеу дегеніміз –
бірнеше операциялардың біріктірілуі арқылы орындалады. ... ... ... ... жүзеге асырылады деген белгілер
қойылады . Атап ... ТМ - ... ... ҚЖ – қол ... ... бұл жерде бұйымды әзірлеуге кететін уақыт пен оған ... ... ... ... ... бір әдіс ... ... деп аталады. Мұнда ... ... ... ... ... ... Бір бұйым әзірлену барысын ... ... 6. ... процесс. Технологиялық процесс 2 секцияға
бөлінеді: 1-дайындау; 2-өңдеу. Онда ... ... ... ... және ... ... бөлінбейтін бөлшектердің
өңделуіне кететін уақыт ... Және ... ... ... ... ... жүзеге асырылғаннан кейін, өндірістік
процесс үйымдастырылды. Өндіріс ... ... — бұл ... жүйе ... Онда еңбек процееі жүмысшы орны, еңбек заты
(пішілген бөлшектер, жартылай ... ... ... ... ... ... ... технологиялық жүйесі орналасады. Ағын
сипаттамасы мынадай қасиеттерге ие.
1. Бір немесе бірнеше бір ... ... ... ... ... ... бөлінген жұмысшылар саны.
3. Бөлінбейтін бөлшектер операциялар тізімін беру және ... ... ... ... кететін уақыт ағымын есептеу. Мұнда жұмысшының орны және
бұйымның орындалу жылдамдығы ... ... ... ... мынадай схемасы немесе жоспары дайындалады:
Бірінші міндетті орындау үшін операцияның ... және ... ... оның орындайтын жүмыстарды анықтау нәтижесін де шешуге
болады. Себебі, мұнда жұмысшылар біркелкі ритмде жүмыс жасайды.
Екінші өңдеу міндетті ... цех ... ... ... ... ... жабдықтардың жүмыс істеуі (телешка, конвейр,
стол аралық жабдықтар) есепке алынады. Мұнда ... ... ... ... ... ... ағыннан шығатын еңбек объектілері
есептелінеді. ... де бұл ... ... ... ... көп уақыт алатын мәселелер қарастырылады. Сондықтан да өндірістік
орындарында технологтарға автоматтандырылған жүмыс орны ... ... ... кәсіби база есепке алынады.
ЖАО (АРМ) - ын кұру. Компьютер неден ... және ол ... ... ... ... соң ЖАО мен ... қажет. ЖАО
-технологтың автоматты жұмыс орны. Тігін өндірісінің ... ... ... АРМ-нің толық түрі көрсетілген. Компьютердің толық жеке базасында
құрылған перефереялық құрылғылар арқылы байланысады. АРМ келесі құрылғыдан
қүрылады. 1. ... ... ол ... ... ... ... ... қадағалайды. Интерфейс есте сақтау құрылдғысы
адаптер басқа компьютерге сеттіп ... ... ... ... есте ... ... ... олар түрлі-түсті, ақ қара болып
келеді.
Сурет 7.
Сурет 8.
Технолог" құрылымының басты мәзірі ... ... ... ... ... және жүзеге асыру. Бас мәзірдегі жебе клавиатураның
басқаруынан ... ... ... ... ... ... таңдап
алғаннан кейін компьютер технологқа осы жүйелерге қатысты шешу мүмкіндік
туғызады. АЖЖ "Технологтың" ... ... ... ... ... Ол ... өңделу әдістерінің жинағын құрайды және ... ... ... (б.б. ... базасы).
Берілгендер базасы файлдар жинағы бірнеше түрлерге бөлінеді:
1-ші конструктивті шешу файлы, мүнда әр ... ... ... ... асырылады.
2-ші техникалық шешу файлы, мүнда әр түрлі түйіндердің орындалу ... ... ... ... шарттарды орындалу. Графикалық бейнелердің қиылысуын
анықтайтын файл (тігістердің қиылысы). Уақыт нормасын ... ... ... екі ... ... болады.
1. Техникалық жабдықтар
2. Кіші механизация құралдары
Сурет 9.
Міне, сондықтан ЖАЖ ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Сурет 10. Компьютер арқылы киімнің пішу үлгісімен танысу.
Өнеркәсіптерде киімдер дайындау неше түрлі бөліктерден ... ... ... ... ... мата ... дайындалады . Әрбір
рулон мата метрленіп есептелінеді. Әр 3 метр ... ені ... ... өлшенген соң ақауы бар болса анықталып, белгіленеді. Бұл ... ... ... ... ... ... өткен
маталар қоймада сақталып, қажетті жағдайда пішу цехына жіберіледі.
Екінші бөлімде: өнеркәсіпте келесі ... ... пішу және ... ... номерлеу .
Үшінші бөлімде: Қиылған бөліктерді біріктіріп тігу. ... ... ... осы операциялар орындалады.
Технологиялық процесс. ТП үлкен 2 секцияға бөлінеді: ... ... ... бөлшектері әзірленеді. Ал монтаж жасайтын ... ... ... Жаңа ... ... ... ... кеткен уақыт қадағаланып отырылады. Оларға кеткен
уақыттың кірісі мен ... ... ... ... ... ... ... есептерін
нақтылайды. Тігін цехтарында киімді тігін ағындарымен (потоктармен)
өңдейді.
Тігін ... ... ... ... ... ... ... жұмысшының орны, еңбек құралдары, ... ... ... ... ағын ... ... ... сипатталады: мамандандырылған
ағындарда әзірленетін бұйым бір немесе бірнеше типтік әдістермен ... ... да ... санының құралуы; барлық технологиялық
операциялар, ... бір ... ... ... шығыны, өнімнің
шығарылу темпі; жұмыс орындары мен цехтарының көлемі және ... ... ... ... ... ... екі ... 1 – ағынның технологиялық схемасын жасау.
2 – ағынның жоспарлық құрылымы.
Бірінші жағдай органикалық операциялау болып ... ... ... ... әр жұмысшыға бөлек беріледі. Бұл опрерация
жұмысшылар үшін бір ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік тиімділігі ескеріледі.
Екінші жағдайдың шешімі, жұмысшының жұмыс ... ... ... ... ... ... (олар тележка, стол ... және т.б.) бір – ... ... ... ... ... ... қолайлылығы және еңбек заттарын
орналастыру мен ... өнім ... ... ... есептеулер ескеріледі. Қарастырылған технологиялық есептеулер,
жеткілікті күрделі және көп ... ... ... ... ... жұмыс орны технологтың кәсіби базасында орналасқан.
Компьютерменжұмы істеу меню ... ... ... меню ЖАЖ (САПР) жүйесінің тізімінен тұрады. Ол шығарылатын ... ... ... ... ... ... ... нұсқайды. Жүйені таңдап
алғаннан кейін компьютер сол жүйедегі есептерді шығаруға мүмкіндік береді.
АЖЖ жұмысының негізі - ... ... ... әдіс – ... ... ... Керекті мәліметтер магнитті дискіде файлдардың
жиынтығы түрінде кездеседі, әрі енгізіледі.
Қажетті мәліметтермен жұмысты ... ... ... ... ... бағдарламалар пакетінің көмегімен іске асады.
Қажетті мәліметтер ... ... ... бөлінеді:
● Конструктивтік шешімдер файлдары.
● Технологиялық шешімдер файлдары.
... ... ... ... ... ... ... файлдары.
● Уақыт шамалар файлы.
Осыдан басқа қажетті мәліметтер анықтама файлды құрайды.
Берілгендер базасындағы қажетті ... ... ... ... Осы
мақсатта компьютер меню (мәзір) қатары арқылы өз көмеін ұсынады. Мысалы,
әйел көйлегінің тігісін өңдеу ... ... алу ... 1 – ... ... орындау кепек.
Кейінгі кезекте жұмыс клавишті бағыт көмегімен «Дайындық» ... ... ENTER ... ... Осыдан кейін Компьютер меню
қатарына ұсынпды. ENTER ... ... ... ... меню ... (2 – ... ... ақпаратқа өтуге мүмкіндік туады.
Ары қарай осы ақпаратты көруге, толықтыруға, ... ... ... болады. Меню жүйесі технологтың жұмыс істеу қадамын, тез арада
меңгеруге және оны орындауға жеңілдік береді.
Егер өндіріс әйел ... ... ... ... ... ... ... болады.
АЖЖ «технолог» басқа жа автоматты жүйе сияқты бірнеше компонентттерден
тұрады: математикалық, бағдарламалық, ақпараттық және техникалық.
Техникалық, бағдарламалық, ақпараттық ... ету ... ... ... болатын, Сондықтан бұл ... ... ... ... ... ... сипаттауы жаратылыс
тіліне негізделе отырып жүзеге асады, бірақ бұл компьютерде кең ... ... ... шешу ... ... технологиясын және
ұйымдастыру барысын ... ... ... ... ... ... ... әр жұмыс ағыны бір немесе бірнеше
технологиялық операцияны орындайды. ... ... ... ... бір ритмде жұмыс істейді.
Төртінші бөлімде – дайындалған бұйымдар соңғы өңдеуден өтеді:
● ДЖӨ.
● Тазаланады.
● Маркаланады.
● Тазаланады. Бұл ... ДЖӨ ... ... соң ... ... өнімдер қоймасына, онда олар ... ... ... ... эксперименталды цех болып табылады. Онда киімнің
жаңа моделдерін шығаратын мамандар ... ... ... ... ... ... Бұл ... техникалық көбейту немесе
градация деп аталады.
Цехтың технологтары ... ... ... ... ... үлгі
шығарады. Бөлшектерді пішуге арналған лекал үшін арнайы картон қағаздары
қолданылады. Лекало конструкциялық сызбаларды моделдеу негізінен ... ... ... ... ... ... бөлшектер мен лекалоның
көлемін білу қажет болады.
Бұл операцияны да арнайы ... ... ... цехта
дайындайды. Өндірістік цехтар ғимаратының әртүрлі ... ... ... ... алаңдарда орын алады. Ерлер костюмін дайындауда
тігін цехтары 36,4%, орын алады. ... – 10,6%, ...... цехы – 17,3%, дайын өнімнің жиынтығы – 10,94%, дайын өнім 3-5 күн
тұрады.
Киімнің суретші – ... тек ... бола ... ... ... ... ... жеке компьютер жеңілдетеді.
Алуан түрлі дисплей суретші қауырсыны ... ... ... тез арада
салуға мүмкіншілік береді. Өзінің қолымен салынған суретпен компьютерде
салынған суретті салыстыра отырып, жаңа ... ... ... ... ... және ... ... ойындағы суреті шықпағанша қайта – қайта
өзгертуге болады. Осындай шексіз коррекцияның қиын жұмысында компьютер ... ... ... ... ... ... ... киімнің бөлек матасының
бөлшегінің құрылымын, түсін өзгертуге, бір түсті ... ... ... комбинациясын тез және оңай табуға көмектеседі.
Композицияның көмегімен дисплейдің экранын екі немесе бірнеше секторға
бөлуге болады. Мұндай бөлу бұйым үлгісін ... ... ... ... ... ... ... береді. Кейбір компьютердің жүйелері бұйымды
экранда экранда әр қилы бұрып көрсете алады және оны әр ... ... ... ... ... жүйелерін, үлгінің басқа ваианттарын
экранда манекеннің пайда ... ... ... ... – нің көмегімен киімнің моделін ... ... ... болып,
әртүрлі формаларды пайдалануды санауға болады. Бұл моделдің әртүрлі
варианттарының тез және ... ... ... ... Ең бастысы ЭЕМ
мұны тез және оңай істейді, бұл әрине киімнің моделінің сапасын ... жаңа ... ... ... ғ. ... ... әртүрлі механизмдермен эксперименттер
өткізілді. 1804 ж. инженер Жозеф Мари Жаккор автоматты станок құрады.
Ол станоктың ең қиын ... ... ... ... ... ... жұмысы программаланды. Басқа суретке көшкенде оператор
жай ғана перерокарттық колодасын ендігісіне ауыстырып отырды.
Тігін ... ... ... ... тек қана жаратылыс тілде емес
және басқа да тілдерде де алдын-ала дайындалып алынады. Бірақ бұл ... ... ... модельер электрондық өткел көмегімен экранда бұйымның
моделін шығара отырып, манекенге "кигізеді". Сосын керек ... ... ... ... барысы, адамның дене тұлғасының төртбұрышты
немесе көпбұрышты етіп берілеуіне байланысты болады.
5- сабақ. ... ... ... схема құру. Тігін бұйымдарын
жобалаудың автоматтандырылған жүйесінде ЭЕМ-ді ... ... ... ... ... түзу. ЭЕМ тігін бұйымдарының
бөлшектерін жобалауға қолайлы болып саналады. Мұнда бірнеше кезеңдерді
қамтитын ЭЕМ – нің ... ... ... Атап ... ... жүйелерін құрастыру.
● Алгоритмді дайындау.
● Бағдарламаны алгоритмдік тілде жазу.
● Берілгендерді кодтау.
● Бағдарламаны түзу.
● Тапсырмаларды ... ... ... ... ... ... ... негізде орындалған жобалау жұмыстары ЭЕМ – нің жадында (магнитік
дискіге) сақталады. Киім бөлшектерін ... осы ... ... ... ... ... көптеген параметрлердің оңтайлы
шешімдері табылады. Атап айтқанда: күрделі бағдарламаларды түзу ... ... ... ... ... ойын жеңілдету
немесе толықтыру мақсатында тігін ісі ... ... ... ... байланысты) оқулықтар, оқу құралдары және әдістемелік
нұсқаулары пайдаланылады. ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттер автоматтандырылған жүйе
элементтері негізінде механикалық түрде орындалады:
А) есептеу алгоритімін түзу.
Б) алгоритм схемасын ... ... және ... ... ... ... ... қажетті конструкцияларды орындау. Жұмыс мм қағазда
орындалады.
Алгоритмдік ... ... ... ... бағдарламалардан) тұрады. Модуль арқылы
киімнің ұсақ бөлшектерін қүрастыруға тиімді ... ... ... бөлшектің басты әріптерінен құрастырылады. Мысалы: ... ... ... ... жең түрлері. Белгілер
ағылшын тілінде ... ... ... ... бағдарлама түзіледі. Бағдарламаның орналасуы киім
үлгісіне байланысты болады. Олар әртүрлі геометриялық фигуралар негізінде
құрастырылады.
Егер кубик көп ... ... дене ... ... дәл
табылады. Жүйенің программалық көмегімен адамның фигурасын математикалық
жолмен ... және ... ... ... ... манекенді әр түрлі
бағытта бұруға және формасын, өлшемін өзгертуге мүмкіндік бар.
Компьютердің ... ... ... ... ... ... киім ... конструкторлы дайындыққа жіберіледі. Сызба детальдары
және лекал ... өнім ... ... қиын және ... ... техникалық көбеюі (градировка) лекалды бой өлшем өнімі дайындалған
және өлшенген көлеміне ... ... ... т.б. Бұл ... цех ... экспериментті түрінде жасалады.
Киім моделі әр ауысымда кіші сериясымен жоғарғы тігін өндірісінде тез
дайындалатын лекал саны шығарылады.
Осы жұмыстың ... ... ... информациялық және
геометриялық модельмен контурлайды. Барлық жағдайда өнімнің геометриялық
контур деталі (53-сурет) элементтар ... ... (і) ... контур деталі
координаталарымен беріледі, ал
элементар түрінде
кодталуы кривизді мінезімен кескінделеді. Мысалы, О ... ... ... ... контурасы; 1-түзу сызық; 2-қисық жер; 3-қисық
сызықтың кескіннің соңы. Осы таблицада ... ... ... ... әйел көйлегінің осы түрде ... ... ... ... деталінде қолмен және автоматтандырылған,
автоматтық ЭЕМ әдісі. Бірінші жағдайда ... ... ... 2-ші ... ... деталі екі координантты системада
информацияланады. Оператор бастапқы сандық нүктесіне қосылады.
6-сабақ. Графикалық символдық бейнелер. ... ... ... ... жүйелілікпен өңделуін граф арқылы талдау жасау.
Символикалық бейнелерді конструкциялау барысында қолдану: ... | |
|- ... ... |(•) - ... қою |
| | |
|- ... қарай |┴ - ... |
| | |
|- оңға ... | |
| | |
|- ... ... | ... ... символоикалық бейнелері. Кесте №3
|№ |Тірек сигналдары|Қолдану мазмұны |
|1 | ... ... ... түзу көктеулер |
| |- | |
|2 ... ... |
| |/ - | |
|3 |∩ ... ... |
| |- | |
|4 | ... ... |
| |- | |
|5 |??? - ... қою |
|6 |??? - ... алып ... |
|7 |^(^ - | ... ... келтіру. |
|8 |(---- - | ... ... сөгу |
|9 |Т(Т - ... ... ... ... ... |Ө(Ө - ... өн ... ... ... |□ - ... ... ... |⌂ - ... ... |( - |Түйме қадау ... |╔ - ... ... ... |( - ... ... ... |W - ... ... ... тілі - граф ... ... көбейтпей, ұғынуға қажетті
білімдердің құрылымын тиянақтайды деуге болады. Граф - ... ... ... ... ... жүйесін құрады. Мұнда, нүктелерді
(төртбұрыштарды) жалғайтын ... ... Олар граф ... ... ... ... ол элементтердің санын көрсетеді. Дәл
осы байланыс кесінділердің саны сол элементтің (ұғымының) ... ... ... ... ... аудартады. Сонымен, граф тілі негізінен
оқу материалының ... - ... ... ... ... ... ... Мысалы,
Блузканың әзірлену технологиясының жүйесі Кесте №4
|№ |Блузканы өңдеудің ... ... ... ... |
| | |рет саны |
|1 ... ... |01 |
|2 ... ... ... және ... |02 |
|3 ... ... ою-өрнектерді таңдау және |03 |
| ... | |
|4 ... ... ... ... |04 |
|5 ... ... ... ... |05 |
| ... ... | |
|6 ... ... ... ... |06 |
|7 ... астарлау |07 |
|8 ... ... ... |08 ... Тігін бұйымдарын өңдеудің құрылымдық логикадық моделін есептеу
және жасау. Сурет 10. ... ... ... - логикалық
түзілімі
01 02 03 04 05 ... ... ... ... ... ... ... реттілігі сол бұйымның моделіне байланысты
болатындығы ... ... ... ... ... ... Ал, соның барлығын оңтайландыру әдісінің бірі осы ... ... ... Ол ... ... ... ... – жабдықтарды
төменде мысалдар келтірілгендей графикалық түрде бейнелеп алу ... П.Л. ... торы ... киім бөлшектерін конструкциялау
әдісі. ... ... ... ... ... ... геометриялық құрылымына байланысты негізделеді, бұл
киім бөліктеріне форманы оңай беруге ... ... Бұл ... ... ... орыс математигі, академик П.Л.Чебышев. Ол 1878 жылы «Киімді
пішу туралы» атты жұмысында ... ... ... қонымды тұратын
маталардан жайма жасауда анолитикалық есептеуді қолданудың мүмкіндігін
дәлелдеді.
Жұмыстың негізі ... ... ... басты тапсырмасы ... адам ... ... және ... ете пішуде мата фактурасын
және құрылымын есепке алу. ... бұл әдіс ... ... ... ... жаймалауды есептеу теориясының негізінде ... жабу ... Мата жіп ... құралған торлы материал
болғандықтан адам денесіне ... ...... ... ... ... ... Мысалы киіліп тұрған киімнің өзінен ... қоя ... ... ... ... ... геометрияда кеңістікте қиылысатын сызықтар жүйесін тор
деп атайды. Әлдебір бетте қарама – қарсы бұрыштары тең болатын ... тор – П.Л. ... торы деп ... ... ... бетке(денеге) қондырып, жаймалағанда болатын
өзгерістерді зерттеді. Ол жұмыс барысында мына мәселелерді қамтып ... ... ... мен ... алғашқыда тік бұрыш құрай отырып айқасады.
— Қисық, кедір – бұдыр беттерді ... ... ... ал
бұрыштары параллетограммға айналады. Мұнда тек бұрыштар ғана ... ... өз ... ... ... ... ... қысқа сызықтары бойынша орналасса ғана
(геодезиялық) тепе-теңдік қалпын сақтай алады. Бұл шарт тек бір ғана ... ... ... ... ... мүмкін (мата тоқылуына да назар аудару
қажет). Ал ... ... ... ... ... де мүмкін.
А.В. Савостицкий Е.Х. Мелиховпен бірлесе ... ... ... ... киім ... ... ... дайындады. Математикалық
қиындықтар болғандықтан алғашында жеңіл әдістер ... ... ... ...... қолданумен орындалады.
Канва торды қолдану негізі ... ... ... ... осі), геодезиялық сызықтар перпендикуляр түсетін ОХ ... ... ... нүктелер белгіленеді. Торды қағаз бетіне
түсірген соң П.Л.Чебышев торында орындалған бөлшекті алуға ... ... киім ... аса дәл ... үшін ... мен
координат нүктелерін есептеу арқылы алуды қарастырды.
Х= S +2 (U – Ū)2/3S; Y= ... Ū – ОХ осі тік және ... ... қысқа қашықтық.ОҮ осі мен S аралығында ... ... ... ... ... ... ... (15 – 20 аз) геодезиялық сызық Ū
және сәйкес Ү ординатасы өзара тең болса олар бір ... ... ... ... ... ... аралас деп атауға
болады, ол ... ...... және аналитикалық есептеу әдістерін
біріктіреді.
9-сабақ. Автоматты басқарылатын ... ... ... ... ... ... автоматтандырылған жұмыс орнының
құрылымы. Автоматты ... ... ... Егер біз ... ... жүргенеңбектің болашағына көз жіберсек экономикалық және ... ... ... ... ... Ол жаңа ... жете меңгеру, оның өзін күнделікті өндірісте, тұрмыста пайдалана
білу әдістерін талап етеді. Осыған орай ... ... ... мен ... құралдарды сыныптан тыс кезеңдерге меңгерудің зияны жоқ.
Қазақстан Республикасының орта білім жүйесін ақпараттандыру ... ... ... жаңа ... технологияларды оқыту
және сонымен қатар оқу процесін басқару істерінде пайдалануды қамтамасыз
етуге арналған.
Тігін өндірісі мен ... ... ... ... тігін саласында
жұмыс істейтіндердің алдына қойылған тапсырманың бірі, ғылым мен техниканың
соңғы жетістік терін пайдалану арқылы өндірістік даму ... ... ... ... ... жауап бере алатын ... ... ... ... тапсырмаларды орындау үшін технологиялық ағымды ұйымдастыруға
байланысты тапсырмалардың барлығын кешенді ... шешу ... Бұл ... тұтынушылардың талаптарына, ал екінші жағынан өндіріс тиімділігінің
талаптарына жауап бере ... ... ... ... ... ... және шетел фирмаларының арнайы ... ... ... ... ...... ассортиментінің
бұйымдарын жасау технологиясын жетілдіруге, техника мен технологияның қол
жеткізген даму деңгейлеріне сәйкес келетін ... ... ... ... ... ... да ... Өндірістік кешендер мен
тұрмыстық және қызмет көрсету ... ... ... ... және технологияны, өндірісті ... ... ... ... ... еңбек өнімділігін жоғарылатуға және
бұйым ... ... ... етеді. Бұйым өңдеуге арнайы ... ... ... ие. ... жабдықтардың тиімді пайдалануы құрамына
өнімділігі бойынша өзара байланысқан автоматтық емес ... ... ... ...... ... жабдықтары, транспорттық
құралдар кіреді.
Өдірістік кешендер мен тұрмыстық және қызмет көрсету сферасының
кешендеріне ... ... ... жетілдіру, еңбекті үнемдеу
технологиясы, ... ... ... ... ... проектілеу, ресурстарды үнемдеу, аз шығынды технологиялық киімді
дайындау және пішу бөліктеріне енгізу, ... ... ... ... ... ... саласын кеңейту, арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
Қазіргі таңдағы киімнің жаңа үлгілерін жобалау үрдісі өте ұзақ уақытқа
созылады, өндірістік қажетті мобилділікті қамтамасыз ете ... және ... мен ...... қиын шығармашылық операцияларды ... ... ... ... ... ... конструкторлық және
тенхнологиялық ... ... ... ... ... қысқартып, оның
сапасын жоғарылатады.
Қазір тігін өндірісі мекемелері бұл саланың ... ... ... ... жаңа ... мен ... сатып алуда,
шетелдік фирмалармен бірлесіп ... ... ... ... қызметі әртүрлі асортимент және номенклатураларды жобалаумен
айналысуда, бұл ... ... ... ... ... ... өйткені оның нәтижелері, дайындалған бұйымның бәсекелестігін
анықтайды.
Өндіріс ... ... ... ... ... ... ... Көйлек ассортиментінің аралас материалдарынан ... ... ... ... ... ... қатпарлар,
кантпен сәндеу, белдіктер және басқа бөлшектер кеңінен қолданылады.
Осы киім бөлшектері мен түйіндері өңдеуге тігінцехтары тіке ... ... ... ... кл ОЗЛМ ... ... бір сызықты, екі жіпті, шөрнекті айқаспалар
арқылы жеңіл маталардан дайындалатын киім бөлшектерін тігуге арналған;
997 кл ОЗЛМ ... ... екі ... ... ... іш ... маталардан бұйым әзірлеуге арналған;
51 А кл ПМЗ, бөлшек шетерін торлап тігуге арналған және екі, үш ... да көп ... ... ... береді.
Осыған байланысты салыстырмалы суретші – кеңесші және өндіріс
мекмелерінде қолданылып келе ... ... ... ... 761 – 2 кл ... ... фирмасының тігін машинасы көйлек
етектерін қайыруға арналған, бұл машинада орындалатын тігістер бір жіпті,
жасырып және бір жағы ... кл ... ... ... ... ... трикотаждар
әзірленетін бұйымдарға шілдерлі екі жіпті ... ... ... ... кл ... ... тігін машинасы трикотаж және әртүрлі жұқа
маталарға жібек жіптер ... ... ... ... арналған;
8607 кл «Текстима» (Германия) тігін машинасы екі және төрт тесікті
түймелер түрлерін, ... және ... сырт ... ... ... ... ... арқылы қадау жұмыстарына арналған;
В – 241 кл ПМЗ машинасы ... ... ... ... ... арналған.
10-сабақ. Ақпарат элементтері негіздегі тігін машиналары. Бернина
Артиста – 180 ... ... ... ... ... Тігін құрал –
саймандары ішіндегі өте маңызды құрал – тігін машинасы болып ... ... ... ... – ұзақ жылдарға сенімді көмекші. Бұл кәдімгі
қарапайым түзу және зиг-заг тігісті ... ... ... ... тілі
мен сапасын компьютер арқылы басқарып отыратын күрделі электронды машина.
Сіздің ... ... ... ... ... тұратындығы және
қанша сәндік тігістерінің түрлерін орындай алатынына байланысты емес, ... ... ... тиімді пайдалана ... ... ... ... ... үйреніңіз, ал ол үшін ... ... оқу ... ... электромеханизмнің
компьютерленген және компьютерлік тігін кестелеу болып табылады.
Компьютерленген машиналардың электромеханизмдерінің түрлерінің қандай
айырмашылығы бар? ... ... ... ... тігін
операцияларының барлық түрлері туралы информация сақтайтын ... ... ... ... ... теру ... тігісті таңдай
аламыз. Барлық кнопкаларда жазулар және ... ... ... берілген.
Машиналардың көптеген модельдерінде диалог информацяилық айна арқылы
жүзеге асады. Мысалы: матаның типі мен қажетті тігісті ... ... ... және ... ... қалыңдығы, тігістің, зиг-загтың ені және т.б.
туралы ақпарат ала аласыз.
Сонымен ... ... ... тігін процесінің дұрыстығын бақылайды.
Мысалы басу табаны көтеріліп тұрғанда тігін жұмыстары басталмайды немесе
жіптердің үзілгені туралы ... ... Енді ... маңызды
механикаларын саралап қарастырайық.
Барлық машиналарда шөрнек бар, бір модельдерінде шөрнек тербелмелі,
екіншілерінде айналмалы, әсіресе ... ... ... шөрнектегі
тігіс жылдамдығы барынша аз (тұрмыстық тігін машиналарына бұл елеулі әсер
етпейді) ... ... 6мм ... ... ... ... ... бұрынғы тігін машиналары арқылы белгілі және қазіргі күнге
дейі аса қымбат емес ... ... ... ... шөрнектердіңь (олар ротациондық немесе ... ... тік және ... ... ... ... ... негізінде шпулька
сәйкесінше тік және көлденең жазықтықтарда жатады. Егер шөрнектің айналу
осі ... ... онда ... ... негізінде шпулька қақпағы
алынады және сәйкес бұранданы ... ... ... жіптің тартылуын
қарапайым тәсілмен реттеуге болады. Шөрнектің тік ... осы ... ... ... ... ... ... деп те
атайды). Мұнда да төиенгі жіптің тартылуын ... ... ... – реттуіш бұранда оңай қол жететін жерде орналасады. Сонымен
қатар шпулькаға ... тура ... ... ... болады. Кейбір тігін
машиналарда мысалы:
Мата тасымалдаушысы тігін процесі кезінде матаны қозғалту үшін қызмет
етеді. Ол ... ... ... ... ... бір ... жылджамдығы – онша қажетті емес мінездемелерінің бірі. Әдетте ол
педальға басу күші ... ... ... ... ... автоматты түрде реттеледі.
Bernina Bernette 70. Жасалған жері: ... ... 13 ... ... ... ... ... ұзындығы 4мм-ге дейін, ирек тігіс
ені 5 мм-ге дейін. Конструкциясының ерекшеліктері: орын ауыстырушы жеңдік
платформа, ... ... ... қысу, жоғарғы жіптің реттеушілік
тартылуы, екі көзді ... ... ... ... ... ... уақыты: 10 жыл. Тегін жөндеу уақыты: 2 ... ... ... ... және ирек тігіс ені оңай
өзгереді; тігін платформасының төменгі бөлігінде сызғыш ... ... ... ... ... бағдарламасының арсеналында дәстүрлі тігін
операцияларынан басқа ұшпа-ұш қойып тігу ... ... тігу ... ... ... ... тігістер де бар.
Bernina Activa 140. Жасалған жері: Швейцария. Функциялары: 23 тігін
бағдарламасы, ... ... ... 2 түрі, жамау, сәндік тігістер
және т.б., тігін ұзындығы 5мм-ге ... ирек ... ені 5,5 мм – ге ... ... ... ... СК – дисплей, орын ауыстырушы
жеңдік платформа, табан қысқышты реттеуші, екеулік инені ... ... ... ... ... FHS ... ... жүйесінің иінді
тетігі және тігін платформасының қозғалмалы ... ... ... уақыты:
10 жыл. Тегін жөндеу уақыты: 2 жыл.
Қолдану ерекшелктері: Activa 140 ... ... ... ... кәсіби деңгейде жоғары сапалы бұйым жасауға мүмкіндік
береді.
23 ... ... ... ... және ... ... ... кейін қарай тігу, көйлектік және «көзі бар» ... ... жұқа және ... қиын ... оңай өңдейді, сонымен қатар
қиындықсыз қалың маталарды, драп ... ... ... ... ... Artista 180. ... жері:и Швейцария. Функциялары: 500-
ден аса тігін бағдарламасы, машина ... 7 ... және ... ... ... 11 ... тоқу ... квилтинг,
мережкалар, жамау және тағы басқалар, 16 бағытта тігу мүмкіндігі, ... ... ... ... 5 ... ... ирек ... екі 9 мм-ге дейін.
Қосымша: кестелеу блогы, кергіштер 155 x 200 мм және 40 x 60 мм, ... ... ... ... ... ... ... сенсорлы СК – дисплей, орын ауыстырушы
жеңдік платфома, табан – ... ... ... ... ... екеулік инені орнату мүмкіндігі, шөрнекті механизм, FHS ... ... ... ... ... ... ... істеуші
бетін кеңейтуге арналған ... бар ... ... ... уақыты: 10 жыл.
11-сабақ. Импрессивті тәсіл элементтерін бақылау сабағын ... ... ... ... тұрғыда қарастыратын болсақ, ол
француздың (Impression) - әсерлілік «қабылдау» деген сөзінен ... ... ол ... тану т.б.» - деп ... ... ... түсінен, матасынан, формасынан әсер алу
арқылы қалыптасады.
Олар көру есту, тері арқылы да жүзеге асуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... қабылданады және сәнді әрі
интер сәнді әсерлілікті құрайды.
Жалпы алғанда тұтыну жүйесі антропометрия, ... ... ... ... ... Ал маркетинг жүйесі «нарық» - «адам» -
киім деген реттік ... ... Ол ... ... ... ... – адамдардың дене бітімі және жеке бөліктері.
Киімнің психологиялық жүйесі – адамдардың дене ... және ... адам ... ... ...... сырт ... беретін мағынасы және оны
ортаның қабылдауы.
Сәннің даму жүйесі – ғасырлад бойы және жыл санап сәннің даму барысы.
«Киіну» ... - әр ... ... ... барысы.
«Тұлғаны қабылдау» - адам тұлғасын әр адамның өз ... ... - адам ... ішкі және ... ... ... ... жүйесін математикалық қамтамасыз ету
Математикалық үлгілердің алу әдістері екі ... ... ... элементтердің математикалық үлгілердің алу әдістері және
жүйелердің макромоделі жатады. Бұл әдістерге эвристикалық ... ... ... тән. Үлгі ... ... ... ... формалдықсыз жақын келу қолданылады, сол уақыттан кейін
формалданған үлгі сандық параметрлердің анықталуы мүмкін.
Екінші ... ... алу ... ... ... ... математикалық жүйе. Бұл үлгілер көптеген техникалық
объектілерге толық ... және ... ... топта теориялық және ... ... ... әдістер заңдылықтардың қолдануында негізі салынған
мінездемелердің процесін үлгілеуші. Математикалық аппарат бұларды ... ... ... дей құрастырылады .
Тәжірибелік әдістер эксперименттердің қолдану ... ... сай ... Қауіптенуге тұрар жай үлгілерді алу әдісі
формальдықсыз болса автоматты ... ... ... Егер ... бұйым, оның конструкциясы формалды емес ... ... ... ... киім ... ... мақсаттарды шешу
үшін қолданылады. Кибернетикада түрлі тапсырмаларды шешудегі эвристикалық
шешім табу адамның ойлау іс - ... ... ... ... ... кибернетикалық зерттеулер үшін жалпыдан жекеге өтетін
бұтақтар тәрізді тармақталатын түрде болады.
Тігін бұйымдарын ... ... ... ... өзгеррулер элементтері негізінде орындалған жоба жұмыстары тән
екенін көрсетеді. Бұл үрдісті автоматтандырғанда мінездік операцияларды
суреттеу ... Бұл ... ... ... тап ... себебі
көптеген формалды емес тапсырмаларды орындағанда конструктор логикаға емес
ішкі түйсікке сүйенеді.
Эвристикалық әдістерді әдістердің сандық көрсеткішін ... ... ... түйсікке сүйене қабылдайтын шешімдер көлемін
азайтады. Ал ... ... тез, ... ... ... ... ... процесін есіне сақтамай, алады.
Қабылданған шешімнің ... бар ... ... үшін адам
кейбір эвристиканы қояды. Осыған қарап отырып, эвристика бұл – ережелер,
бағалау функциясы, ... ... деп айта ... . ... ... адам түйігіне, қарастырылып отырған процесте немесе проблеманы
қаншалықты терең білетіндігіне ... ... ... ... ... ... тапсырманы шешу алгоритмін дұрыс құрылуын
қамтамасыз етеді.
Конструктордың іс - ... ... ... ... жүргізуге болады. Тәжірибе сұрау немесе оқыту арқылы өткізіледі.
Фиксация барысында тәжірибе қоюшы сыналатындардың іс - ... ... ... ... ... ... ... нақты сұрақтар қою
арқылы нақты жауаптар алады. Осылай киім бөліктерін конструктивті ... ... ... ... көптеген эвристикалық шешімдер
әдістері формалданады, қажет дәлдікке ие болады .
Біл тәулікте кететін ... ... ... ... ... жыл бойынша шығарған барлық бұйым ассортиментіне сүйене отырып
жасалады. Материалдық сметаға тек негізгі мата шығыны ғана ... ... ... ... ... менжіптер де жатады. Фабрикада
материалдардың тәуліктік есебін бір тәулікте шығарылған бұйыиның ... ... ... ... ... метрлік материалдардың есебінің
қордағы мөлшерін көбейту жолымен табады:
L=MHқ
Мұнда L – бір ... ... пог. ... – бір ... ... бұйым түрі;
Hқ – материал шығынының қордағы мөлшері, пог. м.
Бір тәулікте қажетті материалдарды ... ... ... ... ... ... | |Бір тәулекте|Бұйым ... мата ... мата ... |Бұйымның |шығарылған |дайындауға |(м) |(м) |
| |аты. ... ... күн | | |
| | | ... | | |
| | | | ... |Тәул. |Қордағы |Тәул. |
| | | | ... ... ... ... |
| | | | | | | | ... фабрикада жыл мезгіліне қарай айтылған бұйымды ауыстыру қаралса,
онда тәулікте қажет материалдарды жыл мезгілдеріне бөлек – ... ... ... ... ... ... үшін керек мата көлемі жалпы
мата көлемінің көп бөлігін құрайтын мезгілдің ... ... ... ... тәулікте қажет материалдар негізінде,яғни погондық метр мөлшерімен
көрсетілсе (қабылдау және бумаларды ашу, мата ақауларын табу, ... ... жаю) және ... мен пішу ... ... ... ... орындайтын жұмысшылар санына байланысты болады.
Серияның есебі.
Фабрикада тігін ... жеке ... ... ... яғни бұйымды дайындаудағыөлшем ... ... ... бой және ... ... ... аралығында минимальды
партиялармен (сериялармен) орындалуы сериялық деп аталады. ... ... ... ... ... және ... әр түрлі
мата бетіне орналастыру биіктігін үйлестіруді қолданады. Үйлестірілген ... ... ... өте аз ... ... яғни ... ... мен бой биіктігі (5-4 кестеде) ... ... қосу ... ... ... ... бұйым өлшемі мен бой ұзындығын қосу
қағидасы арқылы құрайды (I-5 ... ... ... мен бой ... ... ... ... және көбірек ауданын алатын мата ... жеке ... ... қарастырады. Екінші орналастырудан
бастапүлгі ауданын өсіру тәртібімен ... мен бой ... ... әр ... ... – бой ұзындығының қосындысын қалған өлшем- бой
ұзындығының бөлімін төмендегідей өлшем – бой ұзындығына қосады.
Егер үлгі ауданының ... – бой ... саны ... ...... көп ... онда қалған өлшем – бой ұзындығынан жеке ... ... және ... ... анықтау үшін бұйымды орналастыруымен, бума, серия және де
басқа элементтерін көрсете отырып шығарады. Алдымен ... ... және ... ... қуатына байланысты серияның көлемін
анықтайды.
5-4 кесте.
Мата бетіне ... 2- ... ... ... ... ... ... өлшемі мен бой ұзындығы.
|Мата бетіне | Өлшемдер мен бой ұзындығы ... ... орн.| ... қалдықтар| ... % |
| |44 |46 |48 |50 |52 |54 |
| |123 |1234 |12345 |12345 |2345 |345 |
|1 |44 |1 |31 160 |1 |1 ... |
|2 |46 |1 | |2 |4 ... |
| | | |32 056 | | | |
|3 |44 |2 |32 086 |2 |- |- |
|4 |48 |1 |32 952 |3 |1 ... |
|5 |46 |2 |33 005 |2 |4 ... |
|6 |44 |3 |33012 |2 |- |- |
|7 |50 |1 |33874 |1 |4 ... |
|8 |- |- |- |- |- |- |
|9 |48 |2 |33924 |12 |8 ... ... |46 |3 |33954 |4 |8 ... |
|11 |50 |2 |34845 |6 |12 ... ... |48 |3 |34869 |14 |6 ... ... |46 |4 |34903 |2 |4 ... ... |52 |2 |35764 |2 |4 ... ... |50 |3 |35838 |12 |4 ... ... |48 |4 |35868 |6 |12 ... ... |52 |3 |36781 |6 |12 ... ... |50 |4 |36831 |8 |- |- ... |48 |5 |36840 |2 |4 ... ... |52 |4 |37798 |2 |4 ... ... |50 |5 |37824 |2 |- |- ... |54 |3 |38199 |1 |2 ... ... |52 |5 |38815 |2 |- |- ... |56 |3 |39141 |1 |2 ... |
|25 |54 |4 |39238 |2 |1 ... ... |56 |4 |40203 |1 |2 ... ... |54 |5 |40277 |1 |1 ... ... ... үлкен төсеніштері бар серия жақсы деп
саналады.
Ал, төсеніштері толық мүмкіндікке ие емес серия ... деп ... ... ... ... мына ... ... hg – плотно төсеніштеріндегі техникалық мүмкін биіктік;
100 – шкаладағы барлық өлшемдер мен бой ұзындығы ... – бір ... бой ... ... бума саны
(бөліктерді
толық орналастырғанда х=1, бөліктерді
жартылай
орналастырғанда х=0,5);
У - өлшем мен бой ... ... ... барлық көбірек сан қатарын ұзарту (көп
жағдайда у=1).
Орташа сериядағы бума саны:
Рн=100х/у
Орташа ... ... ... саны ... кезде тігін цехтарында
уақытында дайын бола бермейді. Тігін бағытының қуатын ... ... ... ... ... ... М– t ... бұйым шығару;
t – күндермен есептегенде ... мен бой ... ... ... орындау уақыт аралығы;
K – бұйым фасонының бір уақытта дайындалу саны.
Ch және Ср биіктіктерін салыстыра отырып пішуге арналған ең аз ... алу ... Егер Ср ≥ Ch ... ... Ch ... ал Ср< Ch ... Ср арқылы орындайды.
Серияның жоғарғы көрсеткішін екі жағдайдан шығарады: бірінші, ... ... ... ... ... ету ... ... кәсіпкерлігіндегі шығынның көбірек экономикалық әсеріне жетуді көздеу
керек.
Серияның жоғарғы ... ... ... ... ... сүйене
отырып, бұйымның толық санын серияның бума санына бөлу арқылы шығарады:
hcp = Cp/P
Мұнда, hcp – ... ... ... ...... бума ... ... болатын серия деп жайма матаның орташа биіктігі
жоғарыдағы ... ... яғни осы ... ... ... шығарған бұйымдар санын айтамыз.
Есептеу сериясында төсеніштер санына байланысты бой ұзындығы мен
өлшемдер бірлігі мөлшер ... ... ... ... ... болады.
Серияны есептеу, яғни, бұйымның санын, төсеніштер мен бумаларды анықтау
болып табылады, сондықтанда әрбір өлшемдер мен бой ұзындығының ... ... ... ... әр ... ... үшін қолданылатын формула:
К=Сра/Рн,
Мұнда, а – жайма саны, % (І – 4 ... І – ... ... ... hg – ... ... ... мүмкіндіктері;
P1 – төсеніштегі бума саны.
Төсеніштер саны түбірлі ... тең ... ... ... ... ... биік төсеніштер саны ... ... ал ... ... бір ... бар ... көрсеткен, яғни
биіктігі техникалық мүмкіндіктерінен төмен көрсеткіштерге ие.
Сериядағы бума санын былай анықтайды:
P=P1N
Бір күнде өңделетін бума санын сериядағы ... ... бума ... ... ... ... күнде=Р/t
Мысалы, ерлерн костюмін шығару бір тәулікте 525 ... ... ... ... 5 ... ... ... барысында матаның теріс жағын «бетпе – ... ... ... ... пішу көзделген.
Өлшемдер мен бой ұзындығы бірлігін І – 4 кестесінен алынады.
Ерлер костюмін үш толықтық деңгейде шығарғандықтан, ең ... ... ... ... ... ... толықтық костюмнің есебін сериядағы бөліктерінің орындалуын
анықтау:
Сн=hg*100x/y=40*100*1=4000;
Cp=Mt=263*5=1315.
Ср< Ch болғандықтан, ... Ср ... ... ... жайма мата, яғни Ср.утһ14*100=1400
бірлік;
TYT=1400/263=5,3 күн
Бума ... ... ... ... күнде=52/5,3=9,8 бума
І – 4 немесе І – 5 кесте ... және ... ... бойынша пішу
картасын түзеді, яғни мұнда серияның пішу санымен ... ... ... 6 ... ... ... пішу картасы.
|№ |Өлш.мен бой ұз.|жаймалар|К сер-ғы|Жайма |Төсе-|Бума саны |
| ... ... % ... h|ніш | |
| | | ... |т-ш ... | |
| | | | ... | | |
| | | | | | ... | | | | | |тер Р1 | |
|1 ... |24 |336 |40 8 |4 1 |2 |8 2 |
|2 ... |12 |168 |40 4 |2 1 |2 |4 2 |
|3 ... |12 |168 |40 4 |2 1 |2 |4 2 |
|4 ... |8 |112 |40 16 |1 1 |2 |2 2 |
|5 ... |6 |84 |30 12 |1 1 |2 |2 2 |
|6 ... |4 |56 |28 |1 |2 |2 2 |
|7 ... |4 |56 |28 |1 |2 |2 2 |
|8 ... |4 |56 |28 |1 |2 |2 2 |
|9 ... |4 |56 |28 |1 |2 |2 2 ... ... |4 |56 |28 |1 |2 |2 2 ... ... |4 |56 |28 |1 |2 |2 2 ... ... |4 |56 |28 |1 |2 |2 2 ... ... |4 |56 |28 |1 |2 |2 2 ... ... |2 |28 |14 |1 |2 |2 2 ... ... |2 |28 |14 |1 |2 |2 2 ... ... |2 |28 |14 |1 |2 |2 2 |
| ... | |1400 | | | |52 ... ... ... пішкенде (үстіңгі бөлік, астар,
қосымша) астар мен ... бума саны х=0,5 ... пішу ... ... ... ... және мата үстіне қарағанда төсеніш
биіктігін үлкейтуге болады. Төсеніштер ... яғни ... мен ... бума
санын, үстіңгі бөлік сияқты мүмкін болатын төсеніш биіктіктерін ... ... ... ... қоса пішу қолайлы келеді, яғни 5 – 10 күнге
арнап артық пішу. Артығымен пішу биік ... ... ... және ... ... да ... ... пішу жұмыстарын
азайтуға және материалдарды экономдауға көмектеседі.
Ақаулары бар жайма маталар, яғни ... ... ... жеке ... ... бір ... бірнеше ақауларды қосу арқылы
пішуге болады. Соңғысында үстіңгі бөлікте жайма маталарындағы кемшіліктерді
белгілеп қояды және негізгі төсеніштегі ... ... ... мен ... да ... Үлгіні орналастыруды мата кемшіліктерін еніне
байланысты ең жақсы орындау тәсілін ескере отырын, ... ... ... ең жоарғысын қалдыру, яғни негіз жіптен бастап және соңғы жағын,
мата ... ... ... ... өзекті мәселелердің бірі - оқушының танымдық әрекетін
басқарудың ... бір ... ... ... ... ... мазмұнын білуге ынтасы, құштарлығы және оны қабылдауы. Білім
мазмұны ... ... ... ... ... ... арқылы
беріледі. Базалық білім мазмұнының дәстүрлі әдістеме ... ... ... отыр.
Ақпараттық қоғамда қазіргі ғылым, мәдениет, ... ... ... адамның компьютерлік сауаттылық, ақпараттық мәдениеті болмайынша
қоғам талап етіп отырған шығармашылық істерді жүзеге асыру мүмкін емес.
Біздің зерттеу жұмысымызда оқу ... ... жеке ... ... ... ... шығармашылық еңбегіне, олардың
қабілеттерін іске асыруына, қоғам өміріне ... ... ... ... мәдениетінің, салауатты өмір ... ... ... ... ... ... алынды.
Білім беру мен оқытудың теориялық және ... ... ... ... ... ... ... оқыту процесін ұйымдастыру ерекшеліктеріне тиімді
бірқатар оқыту әдістері басшылыққа алынды. Атап ... ... ... ... қазіргі жағдайына талдау жасалынды.
2. Автоматты жобалау жүйесін ақпараттық технологиялр негізінде ... ... ... ... оқыту бағдарлама мазмұнындағы ақпараттық оқыту мәселелерін
зерделенді.
4. Ақпаратты технологияларды мектептің оқу ... ... ... ... ... кәсіптік оқыту сабақтарында автоматты жобалау жүйесін
элементтерін пайдалануды ... ... ... ... нұсқаулары ұсынылды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Қазақстан Республикасының “Білім туралы заңы”// Қазақстан, 2007. 27. 08.
Назарбаев Н.Ә. «Қазақстанның болашағы ... ... ... 1996 ... Н.Ә. «Қазақстан – 2030 стратегиялық бағдарламасы». Алматы, 1997
ж.
Асанова С. Сымбат. – Алматы: “Атамұра”, 1995. -208 ... Ш.А. ... и ... ... ... ... —М., ... стр
Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей
школе: пособие для слушателей. —М., 1989.-106 ... ... В.П. ... педагогической технологии. 4-М., «Педагогика»,
1989.-227 стр
10. Беспалько В.П. Программированное обучение. Дидиактические основы. -М.,
1970.-127 стр
11. Боровик О.В. ... ... ... ... ... 201 ... Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении.-М., «Просвещение», ... Ю.К. ... ... ... ... 1982 г.-461 б.
14.Монахов В.М. Технологические основы проектирования и ... ... ... «Перемена», 1995.-333 стр
15.Давыдов В.В. Психологическая теория учебной ... и ... ... ... на ... обобщении. --М., 1992.
16.Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. — М., ... ... ... Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. – Ростов
н/Д: Феникс,2001.-352с.
18.Егорова Р.И.Монастырная В.П. Іс тіге біл. 5-8 ... ... ... ... ... ... А. ... Рауан баспасы, 1993 ж. –
167 б.
19.Ермилова В.В., ... Д.Ю. ... ... для ... ... ... ... Мастерство; Высшая школа, 2001. -184 ст.: ил.
20.Глималова Л.В. Основы моделирования и худ. ... ... ... 1990.
21.Жолдасбекова С.А.Киімді көркемдеп сәндеу. - Шымкент:М.Әуезов атындағы
ОҚМУ, 2003. -114 бет.
23.Горина Г.Ц. Моделирование формы одежды. -М., ... 1981 г. – ... ... С. Әйел және ... ... ... ... –Алматы, 1999.
-231 б.
25.Доброхотова И. А. Беседы о моде или Зеркало, которое не ... ... Т.В., ... П.В., ... 3.Н. ... моделирования и
художественного оформления одежды. -М.: Легпромбытиздат, 1977.
27.Козлова Т.Б и др Художественное проектирование костюма.- М.: ... ... ... И.Н., ... Я.А. Әйел сырт киімін әзірлеу. -Алматы: Ана ... Л.В. ... ... ... ... пособие. -М.: МОПИ им.
Н.К. Крупской, 1989.-149 стр.
30.Матузова Е.М., и др. ... ... ... по ... ... ... X.И. Конструируем, моделируем, шьем. Книга для учащихся. -М.:
Просвещение, 1992.
32.Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и ... ... ... ... Ф.М. ... ... ... для вузов. -М.: Легпромбытиздат,
1985 г.
34.Конструирование одежды с элементами САПР: / ЕБ. ... ... ... –М.: Легпромбытиздат, 1988. -464 стр.
35.Медведова Т.В. ... ... ... Уч. ... ... одежды: Учебник (КобляковаЕ.Б.,Савостицкий А.В.,
Иваева Г.С. и др.3-е изд.,пререраб и доп: /Под общ ред. ... ... -448 с. ... ... ... ... Фольта А.В.,
Смоленский Р.И.; Юрковский П.В. -Киев: Выща школа,1978. -144стр.
38.Шершнева Л.П. Әйел және балалар киімдерін конструкциялау.(Ауд. ... ... 1989 ж. 197 ... М.О. ... ... ... ... -М.: Легкая
и пищевая промышленность, 1983. -191стр.
40.Ұзақова А.С., Байғабыл Г.А., /Салыбекова Н.А./ Киімді ... ... ... /8-11 ... ... ОҚҮББИ 2002.- 18б.
41. Технология: Жалпы білім беретін мектепке арналған оқулық. ... Г. ... ...... Атамұра, 2001 жыл 192
бет, суретті, кестелі.
42.Комиссаров О.Ю., Скирута М.А. ... и ... М.: ... 227 ... ... Г.П., ... СВ. ... детской одежды.-
М.:Мастерство, 2000.-96 стр.
44. ... Н.А. ... ... ... ... Монография.
М.: 2001-160 стр
2 сағат. 10 - ... ... ... ... Әйел ... ... ... ерекшеліктері.
Мақсаты: білім беру – Оқушыларды әйел ... ... ... киім ... ... ... ... жасауға
үйрету.
Тәрбиелік- оқушыларды әйел киімін көркем жобалау арқылы әсемдікті тани
білуге тәрбиелеу.
Дамытушылық - әйел ... ... ... ... ... танымдық ой-өрісін дамыту, әйел ... ... өз ... ... ... композициялық шешімін табуға
дағдыландыру.
Көрнекілігі: технологиялық карта, жазба жұмыстары, плакаттар.
Құрал-жабдығы: дайын ... ... ... ... мода ... ... қажетті материалдар.
Сабақтың түрі: лабораториялық
Оқыту әдісі: лабораториялық - практикалық.
Пәнаралық байланысы: Математика, Технология 5-8 кл.
Тірек ұғымдары: көркем жобалау.
Сабақтың барысы:
І. ... ... ... ... түгелдеу.
Кезекшіні белгілеу.
Өткен сабақты қайталау. 7-10 мин
Сұрақ: Өндірістік жоспар дегеніміз не?
Өндірістік ағындар қалай ... ... ... ... қалай ұйымдастырылады?
ІІ. Жаңа сабақты түсіндіру.
Теориялық мағлұматтар
Киімнің атқаратын функциясы мен эстетикалық ... ... ... және ... арқасында киімді көркемдеп жобалайды.
Киімнің кейіптілігі 2 түрде пайда болады.
1. Костюм өз ... жеке ... ... ... ... және ... ашып ... костюм формасы мен жеке көркемдік кейіптерді
айқындаса, яғни киім формасы мен ... ... әсер ... ... пайда болады.
2. Костюм адаммен байланысты болып, архитектониканың арқасында ... сай ... ... ... ... және ... мен адамның
сұлулығын айқындап көрсетеді. Бірінші жағдайда костюм үлкен маңызды ... ... жеке ... ... ... Ал адам ... өзінің жеке индивидуалдығын жоғалтып немесе басқа кейіпке
түседі. Мысалыға: мынандай костюмдер: ... ... ... ... ... ... ... форма, униформа, ведомствалық форма)
қолдануда.
Карнавал костюмдерінің айқындайтын образдары, костюмді ... ... ... ... Бір ... ... ... үшін мысалы,
гүлдің, көбелектің, жануарлардың кейпін келтіру үшін, карнавал костюмдері
қолданылады.
Эстрадалық костюмдер бір көркемдік кейіпті мәнерлеу үшін ... ... ... ... ... орындалатын шығарманы, номерді,
атракционның мәнін көрерменге жеткізу үшін ... ... ... ... де ... ... ... жағдайда костюм адаммен және оның формасымен тығыз байланысты
болып көркемдік образ құрайды, сол адамның кейпіне байланысты, анық ... ... ... және қоршаған ортаға байланысты қайта
жобалайды, яғни мұнда костюм ... ... ... ... ... ... киім, үй киімі, күнделікті киім, сән-салтанатқа,
серуенге, жұмысқа, спорттықа және ... ... ... жатқызамыз.
Костюмнің шығу тегі. Белгілі бір мотивтің жеке кейіпкердің образдық
шешімін табу үшін костюм формасы элементтерінің тұтас ... ... ... мен ойды ... үшін ... немесе мотивтер қажет.
Суретшінің шығармашылық жұмыс істеуіне шығармашылық мотивтердің шығу тегі
мыналар болуы ... ... ... (гүл ... ... ... адамның өзі).
2. Сәндік өнер (классикалық, прогрессивтік) үлгілері.
3. Халық шығармашылық, халық костюмінің маталар, керамикалардың үлгілері.
4. Көріністер мен ... ... ... ... және шет ... ... өнерлерінің үлгілері.
6. Өндіріс орындары шығарған жаңа материалдар.
7. Суретшінің жеке сезімі мен күйзелуі.
Осы ... ... ... шығу тегі ... ... отырған
шындықтан туындайды.
1. Табиғат кейіпкерлері өте көп мотивтер береді. Бізді ... ... ... ... өте бай ... ... және гүлдердің
үйлесімділігі, ... жыл ... жеке ... костюмін
дайындауда ең негізгі көркемдік бастаудың негізі болып табылады.
Теориялық мәліметтер және әдістемелік нұсқаумен танысып шығу.
А) Мода ... ... ... киім ... кемшілігін
анықтаңыз, әрі эскизін жасаңыз.
Б) Костюмнің шығу тегін (форма, табиғи материалдар, техника ... ... ... қол ... тарихи және ұлттық киімдер) анықтаңыз.
В) Костюмнің көркемдік ... ... ... жаңа ... құрастыру әдістеріне шолу жасаңыз, өз ойыңыздан
жаңа моделін ұсыныңыз.
Заттардың формалары мен сәнді формалар ... ... ... ... ... осы ... ... жатқан жаңа материалдар: маталар,
сәндеулер, фурнитуралар, халық қолөнерінің ... және ... ... ... ... ... ... үй жабдықтар мен ою-
өрнектер) жаңа формалар шығаруға әсер ... ... ... ... ... ... маңыздылығы, мұнда суретшінің жаңалық
енгізуіне әсер ... ... ... ... ... ... жаңа элементтердің
формаларын құрастырады: форманың геометриялық түрі, форманың ... ... ... матасы және сәндеулері.
Осы алғашқы формалардың элементтерін пайдалана отырып және ... ... ... ... ... ... және әртүрлі ассоциацияларды қолданып костюмге белгілі бір
көркемдік кейіп беріп, ол арқылы сезімді, ойды ... ... 5-7 ... сабақты бекіту.
Жаңа мазмұнына талдау жасау.
Оқушылардың білімін бағалау.
Үй тапсырмасын беру.
Жұмыс орнын жинастыру. 3-5 мин.
П І К І Р
______ тобының ... _______ ... ... ... ... ... дамытудағы жаңа стратегиялық бағдарлар, қоғамның
ашықтығы, оның жедел ... мен ... ... білім беруге қойылатын
талаптары қарастырылған. Сонымен қатар әлемнің жетекші елдерінің ... ... беру ... ... ... ... ... мен
технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын мәселелер ескерліген.
Студент зерттеу жұмысының мазмұнын қазіргі педагогикалық қоғамдастықты
сынақтан өткізу мен енгізудің ... ... және оның ... ... ... оның ... ... білім беру бағдарламаларының
қоғам мен еңбек нарығының ... ... ... тез ... ететін ақпараттық коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді
пайдалануда ҚР Білім беру ... ж. 15 ... ... ... ... кіріспе, екі тарудан ... ... ... ... ... оқытудың педагогикалық негізі: ақпаратты
технологияларды оқытудың қазіргі жағдайы; ақпаратты ... ... ... пайдаланылуы негізін қарастырылған. Екінші
тарауда автоматты жобалау жүйесін ақпаратты технологиялар арқылы оқытуды
жүзеге ... ... ... ... ... ... ... мәселелері; автоматты жобалау жүйесін ақпаратты
технологиялар арқылы ... ... ... ... ... жүйесін
математикалық қамтамасыз ету негізінде қарастырылған. Зерттеу ... ... ... ... ... ... ... жүйесі
элементтері негізінде негізінде жетілдіру;
- оқу үрдісінде ... ... ... ... торы) жұмыстарды пайдалану.
Кемшілігі: жұмыстың мәтінінде грамматикалық қатетіліктер кездеседі.
Дегенмен ол жұмыстың құндылығын жоймайды. ... тілі ... ... «өте жақсы» деген бағаға бағалаймын.
-----------------------
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ – ... ... ... ... және әдістемесі кафедрасы
Дипломдық жұмыс
Тақырыбы: Кәсіптік оқыту сабақтарында автоматты жобалау жүйесі
элементтерін пайдалану
ҚОСЫМША
4+06=5
5+07= 6
3+05=4
—Технология ортасында – мұғалім;
—Оқушылар арасында ... ... ... ... ... ... негізгі идеясы дайын білімді (фактілерді) оқушыларға беру.
—Технологияның баса назар аударатыны – ... ... ... ... ... ... оқу ... өзін жетелейтін қабілетті көрсету;
—Оқытудың негізгі идеясы-мұғалім мен оқушының біртұтастығы, ынтымақтастығы,
бірлескен әрекет.
2+04 =3
1+02+03 =2
01= 1

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 86 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Технология пәнінде киім конструкциясын оқытуда ақпараттық оқыту технологияларды қолдану4 бет
Авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау69 бет
Заңдық фактілердің мағынасына ие фактілерді анықтау77 бет
Vii-ix сыныптарда математиканы оқыту барысында пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру25 бет
Түрік тілін үйретуде оқулықтың және көрнекі құралдардың алатын орны10 бет
Қазақ тілін оқытуда қолданылатын оқу-әдістмемелік кешендер34 бет
12 жылдық білім жүйесіне көшу жағдайындағы мұғалімнің кәсіптік құзыреттілігі31 бет
2 – сынып математика сабақтарында оқытудың тәрбиелік функциясын жүзеге асыру64 бет
2- сыныпта ана тілі сабақтарында оқушыларды эстетикалық тәрбиелеу жолдары61 бет
2- сыныпта математика сабақтарында халық педагогикасы элементтерін қолдану53 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь