Инвестиция экономикалық даму құралы

Мазмұны

Kipicпe ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. Инвестиция экономикалық даму құралы ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.1. Инвестицияның түpi, мәні және типі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климат ... ... . ... ..15

2. Инвестициялық екпінділік және оның ерекшеліктері
2.1 Инвестициялық саясат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
2.2 Инвестициялық активтілікке әсер ететін факторлер ... ... ... ... ... .31

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
Kipicпe
Тақырыптың бүгінгі күн талабына сай келуі: Қазақстан өз
тәуелсіздігінің қысқа кезеңіңде экономикалы жекешелендіру
процесінде мәнді дамуға жетті. Қазақстан мемлекет
экономикасына инвестицияны тарту жөнінде басқа елдер арасында
алдынғы қатарда келеді. Қазақстан тек маңызды өнімдер түрінің
экспортері ғана емес сонымен бipгe инвестицияны icкe асырға
қажетті құқықтың негізі бар және оған қолайлы жағдай жасалған
мемлекет. Бүгінгі күні Қазақстан экономикасының негізгі
инвесторлары болып АҚШ, Азия және Европа елдерінің
компаниялары табылады. Егер бұл жобалардың инвестициялық
сиымдылығын ескерсек, бұл Қазақстан дамуының ұзақ мерзімге арналған ерекшеліктерінің бipi "Қазақстан халқына арналған Президент үндеуінде" көрсетілгендей (Қазақстан 2030) "жоғары деңгейлі шетел инвестициясының дамыған экономикасына негізделген, экономикалық даму" болып табылады.
Қазақстан Республикасының экономикасының тұрақты өcyi, оның барлық ресурстарының барлық құраушылары, жоғары технологияны пайдалана отырып және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету инвестициялық мүмкін емес.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей:
ВВМ өсуінің әрбір пайызына мемлекет өндірістік инвестицияга 3% кем емес ВВМ бөлу қажет.
Қазақстан Республикасы бай пайдалы қазбасы бар, ауылшаруашылық кеңістігі кең, жоғары білімді кадырлары бар және оларды тиімді қолдану үшін инвестиция жеткіліксіз.
Қазақстан экономикасын дамытуға тек өкімет қана емес, iшкі инвесторлар қабылетсіз, ceбeбi мемлекеттің экономикасын көтеруге

жеткілікті қаржыны табуға қабілетсіз. Сондықтан инвестицияны басқа жақтан іздеу қажеттігі туады, әcipece мынадай аймақтарда, минеральды шикізат немесе отын-энергетикалық.
Қазақстан экономикасын жандандырудың жылдам жолдарының бipi бүгінгі күні ол халықаралық қорды импорттан яғни сырттан алу. Біздің Республикаға инвестицияны тиімді шақыру үшін Республикада инвестициялық климат яғни қажетті барлық жағдай жасалу қажет.
Инвестициялық ағынды басқаруды мемлекеттік денгейде жетілдіру жолдары төмендегідей шаралар жүйесінде қорытындыланады: бюджетке түсетін нақты салықтардың өcyi, жеке инвесторларды шақыру, ұлттық валютаны тұрақтандыру, мемлекеттен қаржының ағылуын тоқтату және оң саудалық теңдікті орнату.
Инвестициялық жағдайды жақсарту шет елдік және отандық қаржы мен техналогияны шақыру негізінен қамтамасыз етіледі.
Облыс ресурстарының жоғары мүмкіндігін ескерсек, пайдалы қазбалардың орнын дұрыс бағалау және камунальдық меншіктің бағасы облыс несие- қоры болып табылады, бұл iшкі және шетелдік инвесторларды тартудың негізі.
Курстық жұмыстың мақсаты инвестициялық жобаны бағалау әдістеу болып табылады.
Қойылған мақсаттан жұмыстың негізгі міндеттері
-Инвестицияны экономикалық дамудың импульсы ретінде
анықтау;
- Инвестицияны тарту аймағындағы жағдайды бағалау;
- Инвестицияны тартуға арналған артықшылықтарды анықтау;
- Экономиканы инвестициялық ресурстармен камтамасыз ету;
- Алдыңғы қатарлы технологияны тарту " ноу-хау";
- Шетелдік инвесторлар сенімін қамтамасыз ету;
Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi:
1. Абдукадыр М. «Об инвестиционной политике» газета Деловая неделя
№ 33 от 1 сентября 2000 года
2. Абыков Н. к.э.н. «Инвестиционный потенциал и экономический рост
(методологический аспект)», журнал Экономист № 6 2000 года.
3. Алимбаев А., Жуманова Б. «Регулирование инвестиций»Состояние
регулирование экономики гл 6
4. Бочаров В. «Финансово-кредитные методы регулирования рынка
инвестиций». М.: Финансы и статистика. 1993 год.
5. Жанабаев М., Кабашев М. «Инвестиционные возможности
нефтегазового комплекса Республики Казахстан» газета Транзитная
экономика №1 1999 год
6. Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке прямых
инвестиций» № 75-1 ЗРК от 28 февраля 1997 года
7. Идрисов Е. «Инвестиционный климат в Казахстане сохраняет
привлекательность», Международный журнал для деловых людей
«Инвестор» № 1 2000 год
8. Инвестиционная активность предприятий./ Эконмист.-1996 год.-№5
9. Кенжалиев А. Роль иностранных инвестиций в формировании
рыночной экономики в Казахстане», Сборник научных трудов
профессионально- преподавательского состава Международного
Казахстано-Турецкого Университета, А.: 1999 год
10. Киреева К. «Главное условие оживление экономики»./Финансы и
статистика, 1996 год.-432с.
        
        Мазмұны
Kipicпe……………………………………………………………………....3
1. Инвестиция экономикалық даму құралы…………………………….6
1. Инвестицияның түpi, мәні және типі………………………………....6
2. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климат……… ......15
2. ... ... және оның ... ... ... ... ... әсер ететін факторлер……………......31
Қорытынды…………………………………………………………………34
Қолданылған әдебиеттер тізімі ………………………………………….36
Kipicпe
Тақырыптың бүгінгі күн талабына сай келуі: Қазақстан өз
тәуелсіздігінің қысқа кезеңіңде экономикалы ... ... ... ... Қазақстан мемлекет
экономикасына инвестицияны тарту жөнінде басқа елдер арасында
алдынғы қатарда келеді. Қазақстан тек ... ... ... ғана емес ... бipгe инвестицияны icкe асырға
қажетті құқықтың негізі бар және оған ... ... ... Бүгінгі күні Қазақстан экономикасының негізгі
инвесторлары болып АҚШ, Азия және Европа елдерінің
компаниялары табылады. Егер бұл ... ... ... бұл ... дамуының ұзақ мерзімге арналған
ерекшеліктерінің бipi ... ... ... ... үндеуінде"
көрсетілгендей (Қазақстан 2030) "жоғары деңгейлі шетел инвестициясының
дамыған экономикасына негізделген, ... ... ... ... ... ... тұрақты өcyi, оның барлық
ресурстарының барлық құраушылары, жоғары ... ... және ... ... ... ету ... ... тәжірибе көрсеткендей:
ВВМ өсуінің әрбір пайызына мемлекет өндірістік инвестицияга 3% кем емес
ВВМ бөлу қажет.
Қазақстан Республикасы бай пайдалы қазбасы бар, ... ... ... білімді кадырлары бар және оларды тиімді ... ... ... ... ... тек өкімет қана емес, iшкі инвесторлар
қабылетсіз, ceбeбi мемлекеттің экономикасын көтеруге
жеткілікті қаржыны табуға қабілетсіз. Сондықтан ... ... ... ... ... әcipece ... аймақтарда, минеральды шикізат
немесе отын-энергетикалық.
Қазақстан экономикасын жандандырудың жылдам жолдарының бipi бүгінгі күні
ол халықаралық қорды импорттан яғни ... алу. ... ... ... ... үшін Республикада инвестициялық климат ... ... ... жасалу қажет.
Инвестициялық ағынды басқаруды мемлекеттік денгейде жетілдіру жолдары
төмендегідей шаралар жүйесінде қорытындыланады: ... ... ... өcyi, жеке ... шақыру, ұлттық валютаны тұрақтандыру,
мемлекеттен қаржының ағылуын тоқтату және оң саудалық теңдікті орнату.
Инвестициялық жағдайды жақсарту шет ... және ... ... ... ... ... ... етіледі.
Облыс ресурстарының жоғары мүмкіндігін ескерсек, ... ... ... ... және ... ... бағасы облыс несие- қоры
болып табылады, бұл iшкі және ... ... ... ... ... ... ... жобаны бағалау
әдістеу болып табылады.
Қойылған мақсаттан жұмыстың негізгі міндеттері
-Инвестицияны ... ... ... ретінде
анықтау;
1. Инвестицияны тарту аймағындағы жағдайды бағалау;
2. Инвестицияны тартуға арналған артықшылықтарды анықтау;
3. Экономиканы инвестициялық ресурстармен камтамасыз ету;
4. ... ... ... тарту " ноу-хау";
5. Шетелдік инвесторлар сенімін қамтамасыз ету;
6. Бақталастық ортаны дамыту;
7. Экспорттық тиімділікті арттыру;
-Инвесторлық ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Зерттеу объектісі болып ... ... және ... ... ... аймақ есептелінеді.
1. Инвестиция экономиқалық даму құралы.
1.1. Инвестицияның түpi, мәні және типі
Инвестиция-бұл қорды ... ... ... оны ... ... ... ұзақ уақытқа жинақтау.
Инвестициялық қор мемлекетке тартылатын үш әртүрлі серияға бөлінеді, ол
қолдану қызметі, шарттары т.б бойынша ... ... ... ... ... ол бip ... ipi жобалармен
байланысқан несие, ол экспорттер мемлекеттен ... ... ... ... ... Олар ... екі ... болады: инвестициялық, техналогия
немесе жабдық, ... ... ... 3 ... және ... қолдану
тауарларын, жабдықтарды инвестициялық жобаларға байланыссыз алу (3 ... ... ... ... ipi, ... ... кепілдікке
беріледі. Бipaқ көшпелі экономикалы елдерде, ... және ... ... ... кепілдік талап етеді. Мұндай жағдайда
кепілдікке үш деңгейлі ... ... ... ... ... банктың, алушы-
мемлекет кепілдігіү Осыдан, несиені жабу жауаптылығы алдымен соңғы алушыға
беріледі, бұл банк пен бюджетке қayiптi. Өкіметтің ... ... ... келісім жасаудың негізі болады.
Б тобы дамуға нақты көмек беру болып табылады. Мұндай несие мемлекетке
өкімет аралық деңгейде ... және екі ... ... ... ... көмек әртүрлі сфераға берілетін көмек, қызыметтер: оқыту,
кеңес беру, жабдық ... алу. ... ... екі түрде беріледі: грант-алушы-
елге техникалық көмекті қайтарымсыз беру және займ ... ... ... және ... ... ... беру. Қаржылық көмек арнайы
көмек ... ... және ... ... ... ... ... қолдауға
бағытталады, ол алдымен әлеуметтік — экономикалық міндеттерді шешуге
қажетті.
В тобына инвестиция жатады, бұл ... ел ... ... қор ... Олар екі түрге бөлінеді: тікелей инвестиция — ... ... ... ел ... ... және қор жылдық
инвестиция (қаржылық) - каржылық құрамдарды арнайы қорға кірістіру: ... ... ... қағаздарға В тобының өкіметке тартымдылығы кепілдік
талап ... қор ... ... ... ... баланс көзқарасынан
ол мeмлeкeттi қаржыландыру болып табылады. Ол ... iшкі және ... әсер ... ... ... ұзақ ... ... тікелей
инвестиция айырмашылығы эмитент жағы болып табылады - өз жеке немесе
займдық қоры ... ... ... ... алу, ... жағынан-қорды
өcipy есебінен пайда алу ( валюталық ресурстар мен ... ... ... ... есебінен).
Олар өте ceзiмтaл. Қоржылдық инвестициялық төлeмдiгe баланста ... ... ... ... қамтиды.
Қазақстандық бағалы қағаз айналымы еркін peжимiмeн сипатталады. Шетелдік
қоржылдық инвестиция Республикада шексіз іске асырылады.
Қазақстанда нарықтық қатынасты ... ... ... бipi ... ... тарту болып табылады. Сыртқы инвестицияны тартудың
ceбeбi экономикалық салалардың каржылық - ... ... ... Біріншіден, берілген кәсіпорында өнімділік 50% ... өcyi ... ... ... және барлығы жеке айналым қорсыз
қалды. Екіншіден, амортизациялау ... ... ... ... қолданушы ТМД елдері қиын жағдайда болды және уақытылы ... бұл ... ... болуына және өcyiнe әкелді. Бipaқ, шетелдік
инвестициялық ресурстарды тарту тек қаржылық қажеттіліктен ғана ... ... ... күрт ... және ... ... тозуы,
көптеген салалар жабдықты шетелден валютаға сатып алды. ... ... ... ... ішкі ... ... ... табылды.
Шетелдік инвестиция шетелдік несие және ... ... ... ... ішінде қолайлысы тікелей инвестиция ол баска
экономикалық бірлестіктің басқа формаларының алдында
артықшылығы бар. Олар өндіріске тауарлармен қызыметтерге қорды
кірістірудің негізгі көзі ... ... ... қатар әлемдік
техналогияны, алдыңғы қатарлы тәсілдерді басқарумен маркетингті
қамтамасыз етеді. Тікелей ... ... ... ... қарызына қосымша болмайды. Халықтың экономикасын әлемдік деңгейге
көшіруге болады, өндірістік және ғылыми техникалық ... ... ... ... көтереді.
Олардың ішінде төмендегілерді атап өтуге болады:
8. халықаралық өндірістік кооперация;
9. шетелдік несиені ... ... ... ... ... алу;
11. қайтарымды несие алу;
12. біpнеше кәсіпорындар ашу, ... ... ... ... шетелдік қорға жататын кәсіпорын ашу;
14. шетелдік компаниялармен келісім-шарт негізінде ... ... ... ... ... ... қорды белгілі
територияға активті түрде тарту.
Барлық аталған шетелдік инвестицияны тарту ... ұзақ ... ... ... дұрыс бағытта жұмысқа қолданса, құрлымдық аймақтық
аймақ аралық мәселелерді шешуге көмек беру. Олар алдыңғы ... ... ... ... ... ... ... экономикасын көтеруге және
тұрақтандыруын шешеді. Бipaқ, бұлардың ... ... ... ... ... әсер ... бағасы бойынша Қазақстанға келетін инвестиция ағыны
тұрақты. Алдын -ала деректер бойынша 1999 жылы ... ... ... млн. доллар АҚШ, 1998 жылы бұл көрсеткіш 1233,3 млн доллар,1993
—1999 жылдар аралығында жалпы ... ... 9267,1 млн ... ... түскен тікелей шетел инвестициясы 49,2 % мұнай газ секторына, ... ... 4,3% ... ... ... шетел инвестициядан баска Қазақстан Республикасына ... ... бар. ... инвестиция атқаратын роліне қарай
төмендегідей жүктеледі:
1. Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру;
2. Мемлекеттік сыртқы ... ... ... ... ұйымдармен донор елдердің гранты;
3. Мемлекет ... ... ... емес ... ... кәсіпорынмен шаруашылықтарды жекешелендіру,
жеке салаларды активтеу және ... ... ... сыртқы займ және мемлекеттік емес гранттарды алу
мемлекеттен алынатын инвестицияны қолдану аймағын қыскартты, және оларды
мемлекет ... ... ... бағытталады.
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырғанда қаржыландыру көзі болып мемлекет
табылады. Қаржыландыру Республикалық санымен қатар жергілікті ... ... ... кезде жергілікті бюджеттен алынатын инвестиция көлемі аз,
сондықтан мемлекеттік инвестиция түpi мемлекеттік инвестиция ... ... ... ... ... дамытудың әлеуметтік —
экономикалық индиактивті жоспарына кіреді. ... ... ... қаржыландыру мәнін көтеру ұшін, Мемлекеттік инвестиция түрін МИБ
қатарына кіреді.
1997 жылға дейін Мемлекеттік инвестиция ... орын ... ... ... ... ... ... 1998 жылы
Мемлекеттік бюджетте ... ... icкe ... ... тауарын және бағдарламаларды icкe асыру үшін
қаржы болу ... ... ... ... бөлігі қайтарымсыз саланың
министрліктерді қаржыландыруға бағытталды. Бюджеттік қаржыландырудың бұл
бөлігі МИБ ... ... - 2000 ... ... ... ... үшін объектілер тізімін жасағанда ... бар ... емес ... ... ... Астанаға
көшуіне байланысты даму объектілері алдыңғы қатарлы Астана
қаласына берілді. Одан ... ... ... ... ... сумен
қамтамасыз ету, сонымен қатар " ... және ... ... ... ... ... ... жергілікт1 бюджет мүмкіндігі
ескерілі. Мұндай объектілерге Астана (20 ... ... ... (14), ... ... және ... обылысы (7), Алматы қаласы
(6), К,ызылорда (5) облысы жатады.
Қазақстан ... ... ... ... займ формасына
беріледі, оған мемлекеттік кепілдік беріледі. Мемлекеттік емес займдарға
Қазақстан Республикасының ... займ және ... ... ... ... 1996 ... 10 сәуірдегі, оған мемлекеттік емес ұйымдарда
қатыса алады. Бұл жағдайда мемлекет грант түрінде болады. Бұл жағдайда егер
несие жабылмаса оны ... ... ... Қазақстан Республикасының
өкіметі қарызды мемлекеттік бюджет есебінен төлеуге ... ... ... ... ... сыртқы ресурстардың көп бөлігін
донор - елдерден экспорттық несие ... ... ... ... ... тepic ... бар ... экономикалық дамуына
тигізетін. Ceбeбi мемлекеттік бюджеттің белгілі бөлігі ... ... ал ... ... бағдарламалар қысқартады. Алдағы уақытта
мемлекеттік саясат ... ... ... ... ... ... ... негізгі артықшылықтары ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ету;
17. жеңілдікті займдарды кірістіруді активтеу;
Нарықытық экономика ... ... оның ... ... ... қалыптасады. Реттелген нарықтық қатынасқа көшу, инвестициялық
саясатты түбірімен ... оның ... ... ... және оны нарықтық peттегіші қылады. Реттелудің негізгі ... ... ... Олар басқа бағалық компанияларды қолдау барысы
болады- ... ... ... ... ... ... қормен, айналым
құралдарын, мүліктік және ... ... ... ... ... объектісіне жинақталады, нәтижесінде пайда түсім пайда болады
немесе әлеуметтік әсер етеді.
Мұндай бағалық байлықтарға:
1. қозғалатын және ... ... ... ... ... материалдық бағалы заттар), яғни ... ... ... актив деп аталады.
2. Ақша, мақсатты банк жинақтары, несие, акция және басқада
бағалы қағаздар яғни ақша ... ... ... ... ... ... ... тәжірибе
басқада зерделі бағалықтар, жерді қолдану және басқада табиғи ресурстарды
қолдану құқығы, басқада мүліктік құқық, немесе ... ... ... — бұл техникалық, технологиялық, коммерциялық, тәжірибе,
дағдылар жиынтығы, өндірісті ұйымдастыруға қажетті.
"Ноу-хоу" ...... ... және ... ... ... нақты активке жіктеу.
Инвестиция талдау және дайындау оның негізіне, яғни оның қандай кәсіпорын
мәселесін шешуге ... ... ... инвестиция негізі
төмендегідей тораптарға бөлінеді:
1. Тиімділікті ... ... ... ... ... ... ... жасау, осы ... ... ... ... ... ... есебінен.
2. Өндірісті кеңейтуге арналған инвестиция. Оның ... ... ... шығару мүмкіндігін ұлғайту.
Жаңа өңдіріс ... ... ... ... жаң ... ... ... жасайды. Олар
дайындалмаған тауарлар шығарады.
Мемлекеттік ... ... ... ... Бұл ... егер кәсіпорын
экологиялық стандарт бөлігінің талабын қанағаттандыру қажеттігі
алдында тұрғанда қолданылады.
Мұндай жіктеуді енгізу ceбeбi, әртүрлі деңгейлі қажеттілік, ... типі мен ... ... ... ... ... |Тип2 |Тип1 |Тип4 ... ... ... |Жеу ... ... ... | ... |арналған |арналған | ... ... ... | ... | | | ... ... ... |Төменгі денгейлі |
| |қayin ... ... ... аяқталғанмен кейін фирма жұмысының
нәтижесінің өзгеруін көрсетеді.
Келтірілген активтер ішінен маңызды экономикалық мәні бар, ал ... ... ... ...... еңбекке қабілеттілігімен қоса алғанда,
ол қоғамның экономикалық, әлеуметтік, ғылыми техникалық дамуын анықтайды.
Өңдірістік активтерге ... ... ... материалдық айналымдар
құрамдары қоры мен бағалы ... және тас ... ... ... ... қор құрамына бірнеше рет үздіксіз 1 жылдық өндіріс процесінде
қолданылатын активтер кіреді. Негізгі қордың факторы ... көп рет ... ... ... ... ... бойынша не қаржылық, материалдық
(ғимарат, машина, жабдық, мал, бау т.б.) және ... ... ... ету, ... зерттеу жұмыстары, әдеби және
сәулеттің өнер нұсқаулары) актив болып ... ... ... ... ... ол негізгі қорды жасауға, қалпына келтіруге ... ... ... ... ... және ... үшін өндірістік
процесс қолданылатын ресурстың үнемі жаңаланып, қалпына ... ... ... ... бipi ... ... құрамдар жиынтығын
құрайтын қордан тұрады. Өндіріс құрамдарын ... қор) ... ... ... ... ... болады.
Инвестициялық ереже бойынша екі жақты қарастырылады. Баға ... ... ... ... формасы.
Инвестиция объектілері бөлінеді:
18. жоба масштабы бойынша (кішi және үлкен)
19. жоба бағыты (коммерциялық, ... ... ... ... мазмұны және сипаттамасы бойынша
21. мемлекеттік қатысуының сипаттамасы мен дәрежесі бойнша
(мемлекеттік қор жинақтауы, акция пакеті, салық жеңілдігі ,
кепілдік)
- жинақталатын ... ... ... дәрежесі;
Инвестиция субъектілері болып инвесторлар, тапсырыс беруші,
жұмысты орындаушы, инвестиция объектілерін icкe асырушылар сонымен қатар
құқықтық адамдар ... ... ... қор) және ... ... ... ... қолдаушылар. Инвестициялық объекті жасалған жоба
мемлекеттің және халықаралық ұйымдар, мемлекеттік ұйымдар.
Инвестициялық субъектілер инвестициялық ... ... ... ... ... ... icкe ... аймақ. Инвестиция аймақ құрамына
кіреді:
22. Инвестициялық қор жұмсалатын құрылыс;
23. ғылыми —техникалық өнім және ... қор icкe ... ... қаржылық қор айналатын аймақ ... ... ... ... ... ... жүйені дамыту көзі болып табылады, ол ... ... ... мүмкіндік береді. Инвестициялық процестің icкe
асуына байланысты ол әлеуметтік-экономикалық жүйенің қалпының ... ... ... ... х|- ... шарт векторы
|у|- нәтиже векторы
|z|- iшкі формалар векторы
|z |- ... ... әсер ету ... ... ... ... кәсіпорынның бастапқы қалпы
Инвестициялық процесстің өзің экономикалық жүйе ретінде ... ол iшкі және ... ... ... әрекеттесетін шарттары
қалыптасады.
Нарықтық қатынас жағдайда әpбip инвестициялық жобаға маркетингтік зерттеу
жүргізілу керек ал оның нәтижесі инвестициялық ... ... ... ... ... ... 3 жоба ... жургізіледі.
- нарық және оның сипатталу құрылымын зерттеу;
25. нарық сиымдылығын және сұраныс деңгейін ... ... ... ... ... ... ic жоба концепциясы ... ол ... ... мақсатын, өнім диапазонын анықтайды. Осыдан кейін ... ... яғни ... ... ... ... және ... шешімдер.
1.2 Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климат.
Шетел ... ... елге ... оның ... климаттың қолайлығымен, жайлылығымен анықталады.
Инвестициялық климатты моделдеу шетел ... ... ... ... ең маңызды тізбегі болып табылады және ... ... ... ... әсер ... ... жүйесіне
береді, екіншіден елдегі жағдайды терең бағалауға мүмкіндік береді,
үшіншіден шетелдік әріптестің әрекетін ... ... ... ... ... климат жасау, бұл әртүрлі шаралар кешені,
ол бүтіндей терістіктер ... ... ... ... климаттың бағасын талдаудың негізі
болады.
1 Ел нарықтық сипаттамасы;
2. ... және ... ... ... ... ... ... жағдайы және алға жылжуы;
4. Инвестициялық жағдайға арналған құқықтық база;
5. Мемлекеттік филиалдағы басқару шешімдерін ... ... ... мен валюталық сауданы дамыту;
7. Банкілік жүйелердің тұрақтылығы;
8. Саяси климаттың ... мен ... ... ... ... ... зерттеп және бағалайды
және шешім қабылдайды. Инвестициялық климат пен инвестициялық қауіптілік
тығыз байланысты. ... ... ... болған сайын, инвестициялық
қауптілік төмен болады және ... ... ... ... болса,
инвестициялық қауіп жоғары болады.
Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бастап түбегейлі түрлендіруге ... iшкі ... ... пен халықаралық келісімділікті сақтай отырып
жету. Бұл жолға жеткен прогресс ... ... ел ... ... ... ... ... жоспарындағы ең алдынғы жылжыған ел
болып табылды.
Кез-келген мемлекеттің экономикалық жетістігінің маңызды көpceткiші
болып ... ... ... дәрежесі болып табылды. Бүл көрсеткіш
бойынша Қазақстан ... ... 20 ... құрамына кіреді және ТМД
елдерінің ішінде алдыңғы қатарда, инвестиция әpбip адам басына шаққанда.
Бұл біздің ... ... ... ... ... ... ... шеңбері тұрақты түрде ұлғайуда. Олардың ... ... ... "Доичебанк", "Бритиш Петролеум", "Тотоль",
"Самсунг", "AEs" және аудиторлық фирмалары.
Әлемдік экономикада жеке инвестиция жалпы көлемі 1998 ... ... ... алдыңғы периодпен салыстырғанда екі есе қысқартылды, ... ... ағын ... ... 15% ... 1993-1998
жылдарда Қазақстанға келген инвестиция көлемі 8 ... ... ... жылы ... ... ... ... 1,2 млрд долларды, ал
ішкі —2,1 млрд ... ... ... жұмсына қолайлы климат, мықты қолдау жасалған:
саяси және әлеуметтік тұрақтылықты нығайтады, инвесторлар ... ... ... ... ... ... деректер банкі
жинақталған, оған 200 аймақ енеді, олардың ішінде халық шаруашылығының
инфроқұрлымы, өңдеу өнер ... ... ... үй, ... ... ... мен ... шетелмен қарым-қатынасты жақсартудың маңызды ... ... ... ... ... ... ... соңғы жылдары кәсіпорын және инвестиция қабілеттілігін реттейтін
бipнeшe заң қабылданды:
«Tiкe ... ... ... ... «Бюджетке төленетін
міндетті төлемдер мен салық туралы", «Бағалы ... ... және ... ... ... «ҚР және қор ... ... өзгертулер мен
қосымшалар туралы.
Аймақ экономикасына шетел ағынын активтеу үшін ҚР өкіметі 1998 ж ... ... ... мемлекеттік қолдау» Заң қабылданды. Тікелей
инвестиция мемлекеттік қолдау ... ... ... ... ... ... жасау және жұмыс, тауар өндіруді ... ... ... Бұл заң ... ... дамыту қуатты cepпіліс береді.
Бұл заң ҚР Конституциясында ... және ... ... ... ... ... заңды кепілдік беру.
Заңда инвестиция жобаларды icкe асыруға қолданатын шаралар ... ... ... және ... ... ... оны инвестиция
бойынша ҚР көшегеті ұсынады.
1. мемлекеттік гранттар
2. Келісім шарт жасалғаннан бастап 5 жылға дейін ... ... және ... 50% ... төлемінен
төмендету.
3. Шетел жабдығына, шикізат және материалға жобаны icкe ... ... ... не толығымен босату.
Жеңілдік пен преференция размері негізгі қаржыдағы инвестиция көлеміне
тәуелді.
Жеңілдік пен ... беру ... Заң ... ... пен ... ... жобаны
icкe асыру үшін беріледі, егер онда инвестордың каржылық ... ... ... ... ... қаржылық тоқырау экономикалык өсу карқынын төмендетіп,
Қазақстан алдында макроэкономикалық ... ... іске ... ... Ол ... процесстерді реттеу және алға
жылжуға қажетті.
Республиканың инвестициялық саясатына түзетулер енгізілді. ... ... ... ... ... туралы Заңға өзіне
негізделген, бұрынғы екі заң орнына.
Шетел инвестициясын жеңілдетуге, бiз әлемдік сауда оқып ... ... ... ... оның ағыны мен даму тенденциясына әcipece назарды шетел
инвестициясын өздеріне тартатын біздін негізгі бақталас елдердегі жағдайды
бақылауға және ... ... ... ... бар ... ... бәсеке шартында бiз Қазақстан саудасын жоғарлатуға, соның ... ... ... жасау жолымен.
Қазақстан Президенті маңында шетел инвесторлары Одағы құрылған.
Форумдағы өз сөзінде Н. ... ... ... ... ... ... және жыл ... бойынша оң динамиканы атап
көрсетті.
Қазақстан экономикасының көтерілуінің куәсі әсер ететін инвестициялық
агенттердің ... ... ... ... ... ... бойынша одан нәтижелі және мәселе шешуде нағыз
құралға айналды.
2000 жылдағы ... ... ... ... ... ... нарқын инвестицияға деген |Сұрақ нәтижесі бойынша баға|
|тартылымдылығы бойынша ... ... % ... ... ... емес |90% ... |6% |
| |2% |
| |2% ... салық және инвестициялық деректер негізінде нәтиже ... ... ... деңгейден жоғары болды. Оның ішінде 72,5 ... және кіші ... ал ... (27,5%)- ... жобаларды ниет
береді.
Өткен жылдарда Қазақстанда инвестициялық климатты ... ... ... жасалған жоқ бipey көп нәрсе icтey керек. Жеке алғанда заңдылық
процесті жетілдіру және сот ... ... ... етеді, келісім-шарт
шартын сауаттау тіжірибесі, инвестициялық дауды реттеу, салық келісімін
қолдану тәжірибесі, қосылған бағаға ... алу, ... ... күшін
әкелуге байланысты сұрақтар. Онымен бұл бағытта ... ... ... ж ... тікелей шетел инвестициясын енгізу
бағдарламасы қабылданды, ведомствоаралық коммисия құрылды. Ол инвестициялық
сұраныс дайындау туралы.
Қазақстан ... ... ... тартуда ең алдымен жоғарғы
деңгейлі әлуметтік саяси турашылығымен түсіндіріледі және ... ең ... ... және газ. ... ... ... климаты өте жақсы, ол бірнеше көрсеткіштермен сипатталады
және ... ... және ... ... нарықтық және өндірістік
инфрақұрылым; жоғары білікті персонал және осы ... ... ... ... ... ... басшы стимул болады. Қазақстан тікелей
инвестиция жалпы көлемі; тұғындар басына шаққанда да үлкен.
Орталық азия ... ... ... өcyi; алдымен
үлкен табиғи ресурстарды жасаумен байланысты (газ, мұнай, түсті және сирек
кездесетін металдар 9 трлн $ ... ... ... ... ол ... ... ... орталық азия көлін қиылысында.
Ең соңында Қазақстан ТМД елдері арасында ... ... даму ... бойынша алда келеді. Шетел
инвестициясын тартуда мемлекет меншігін жекешелендіру жақсы
жағдай жасады. Елді дамыту бағдарламасында (Қазақстан — 2030
жыл) оған «орталық азиялық ... ролі ... ... төмендегідей міндеттерді шешу қажет: жаңа технологияны
енгізу, алдыңғы қатарлы техника және ноу-хау, iшкi сауданы
жоғары сапалы тауарлар мен қызметпен толтыру, отандық тауар
өндірушілерді ... ... ... ... ... ... дамыту, шикізат базасын тиімді пайдалану,
менеджмент және маркетинг жаңа ... ... жаңа ... ... жергілікті кадрларды тікелей оқыту жүйесін енгізу,
біліктілік деңгейін көтеру, өндіріс интенсификациясын қамтамасыз
ету, қоршаған ... ... ... ... күні ... ... әлемдік қаржы тоқырауына қарамастан Қазақстан
инвестициясы жоспарда Тәуелсіз мемлекеттер Бірлестігінде ең
тартымды елдің бipi ... ... ... ... ... ... ... өндірістің барлық аймағында инвестициялық
белсенділіктің төмендеуімен сипатталады. 1999-97 жылда инвестиция 10063,9
млн. теңге, ал 2000 ж 4621,4 млн., 2001 ... 1 ... 2216 млн. ... 1995-97 ... ... жолдау жасағанда мемлекеттік инвестиция
саясат обылыстың тығырықтаншығуына қабілетсіз, ... ... - ... ... ... ... ... Инвестиция аймақтағы мұндай келеңсіз жағдай бірнеше
себептермен сипатталады:
27. ауыр қаржылық жағдай көптеген кәсіпорынның, қаржылық ресурстың
жетіспеуі;
банк кестесі мен салықтың ... қор ... ... ... көзі ... ... төмендеуі;
шетел қорының төмен келуі;
жергілікті кәсіпкерлер мен облыс басшыларының менталитеті;
шетел инвестиция тартудағы ақпараттың ашу;
Инвестициялау әдісінің ... ... өсу ... ... ең ... келеңсіз факторларды тоқтатып шаралар тобы жасалу
қажет. Шетел қорды тартудың негізгі формасы болып тікелей шетел
инвестициясы болып табылады. ... ... 19 ... мен ... ... ... беретін. Шетел қорын тартудың арасында облыс
үшін мәні бар тікелей шетел инвестициясы, ал тауар өндіру, технология, ноу-
хау, алдыңғы қатарлы басқару тәсілдері және ... ... көзі ... ... ... ... енгізу формасы обылысымызда ол
бipiккен кәсіпорын жасау, 100% шетел қоры бар кәсіпорын жасау,
республикалық құқықтың адамы болып ... ... АҚ ... ... Құатамлонмұнай,
Қазалтен Ақниет, сонымен қатар, Харрикейн-құмкөл мұнай 90% шетел қоры бар,
бipaқ ... ... ... мұнай газ өндірілетін сала ... Жеке жоба ... АҚ ... ... ол
компания "Харрикейн Хайдрокарбонс ЛТД" пайда болды, ал 6 жыл ішінде 290 ... ... 2001 ж ... ... көлемі 3,4 млн теңгеге көбейді. "Мұнай
газды утилиттеніру жобасын icкe асты, бағасы 65100 мың %. АҚШ ... LG ... ... сөз ... ... 85% ... бөлігі тиеді.
Қуатамлонмұнай кәспорнына қоныс және көміртегіні өндіруге лицензия
берілді, инвестиция келісім ... 10 ... ... 67,0 млн. АҚШ ... ... ... 2005 ... дейін 291,39 млн. АҚШ $
инвестиция меңгеруді ... ... ... ... қызметі
мұнай, газ және мұнайлы газ кең ... ... және ... ... мұнай АҚШ, бөлігін 50%, Лукойл 505 кіреді. ... ... және ... ... ... ... ... аяқталмағандықтан,
инвестиция көлемі әлдеде дәлденуде. Облыста біріккен кәспорын ... ... ... ... ... ... кәсіпорын аллюминии тәрелке өндіруге
бағытталған. Инвестиция көлемі 210 мың $ ... ... 92 % ... мың $ келесі жылға қалдырылды. Қазақ - түрік біріккен кәсіпорны ...... ... ... ... жылы 55 мың ... ... Жыл басынан олар 35,2 тонна нан өнімдерін, 5,5 ... 6,9 млн. ... ... ... icкe ... "БАСФ" фирмасы
(Германия мен келісім жасалды, күріш ... ... ... ... АҚ ... әкелуге қарсылық ресурс бөлінді, 1 млн $ ... ... ... ... ... 13,5 га күpiш ... ... ... ... АҚШ 500 мың ... шикізат алынды, ал
қалған сумма жабудың және ... ... ... (Туркия) ферманы
тepi өңдейтін фабрика салуға 300 мың $.
2. Инвестициялық екпінділік және оның ... ... ... ... салалық құрылымын зерттеу дәлелдегендей, шет
ел инвесторының өндірістің ... ... ... кезекте: мұнай, руда
және металл өнімі ерекше көңіл аударылуда.
Шетел инвестицияларының шикізат бағыттылығы республика экономикасының,
құрылымындағы ... ... ... біршама күшейтеді. Бұл
жағдайда пайданың үлкен ... ... ... ... өнім түpi: ... металлургия өндірісі, түрлі-түсті ... ... ... ... нeгіiзгi статьялары) шет елдерде қалуда. Осы жағдайда
тікелей инвестициялар сыртқы қарыз ... өз iciн ... ... кepi әсер ... ... еліміздің экономикасының жалпы жағдайы мен
оның даму ... ... ... және несиелік салалардағы жағдай,
кедендік режим, инфляция деңгейі, ... қор ... ... ... жұмыс күшінің құны мен оның жұмыс өнімділігімен
жұмыс персоналының квалификациясына сәйкестігі, т.б. өз ... ... ... ... ақша ... бip қатар ерекшеліктермен
атап айтқанда ipi нарықтық ... бай ... ... ... ... және де ең ... арзан жұмыс күшімен өзін
тарта білді.
Шетел капиталының ағынын кеңейту ... ... ... ... шет ел ... реттеу шаралары туралы және ұлттық экономикалық
қауіпсіздік туралы ұмытпау қажет. ... ... ... ... ... ... алуы ... өндірістің
дамуына еліміздің әлеуметтік және саяси аспектілеріне бөгет ... ... ... тepic әсер eтyi ... ... шетел инвестицияларын тарту тұрақты заңдылық
сипаттас. Шетел инвестиция көлемі өсуде, олардың аумақтық және ... да ... ... инвестициялары Қазақстан Республикасының
әлеуметтік экономикалық есептерінің шешуіне әсерін тигізеді. ... ... ... бойынша, шетел инвестицияларын тарту ... өз ... ... тұрғыдан бip қатар шараларды талап етеді.
Қазақстандағы экономикалық реформалардың жүргізілуі, осы шаралардың жақсы
нәтижесіне ... ... ... ... ету үшін ... ... бағыттарының
бipi - мұнай-газ саласы, сонымен қатар, приоритеттік бағыт ... ... ... ... Егер бүгін жылына 20-30 млн.т.
мұнай өнделсе және бұл көрсеткішті 60 млн. т-га ... ... ... ... ... бұл ... 74-75 млн. т. өcipy ... отыр. 1998 жылы газ
өндірісі 8,9 млрд.куб.м. құрады, бipaқ тауарлық газ көлемі жалпы өндіріс
көлемінің 50% ... 2030" ... ... ... ... ... ... өндірісін дамыту есебінен 800 млрд.доллар пайда түcipy жоспарланып
отыр. Мұнай газ кешенінің дамуында инвестициялық белсендіктің басты ... әлем ... ... ... көліктендіру мәселесі және iшкі
нарық пен экспортқа шығаруға отандық өндіруші ... ... мен ... ... ... ... Осы ... ipi шетел капитал ағымына
ерекше мән берілуде. Мұнай-газ өндірісіне жинақы ... ... ... жылы 3,8 ... ... құрады, бұл жалпы көлемнің жартысынан
астамы.
Мұнайгаз ... ... ... ... ... саналады:
-Импортқа газ ... iшкі газ ... ... ... тұтынушылардың газ кен ... ... ... ... ... ... қарызы;
-Мұнай өндіріci кәсіпорындарының ... ... ... ... ... өнім ... төмен және шығарылатын
өнімнің ассортименті аз.
Мұнайгаз кешенінің дамуы ... ... ... ... және осы ... т.б. ... ... салаларының
тұрғызылуына күшті импульс болып табылды. Қaзipгi таңда мұнай экспортерлары
болып саналатын мұнай өндірушілері мұнайды ... ... ... ... ... ... мен өндіруші арасын байланыстырмайды.
Экономика салаларының дамуы приоритетіне принципінің жүзеге асуына
тікелей байланысты. Осы ... ... ... өз ... қоғамның
әлеуметтік мәселелерін шешкенде өндірісті жаңарту негізінде экономикалық
өсімнің тұрақтылығын қамтамасыз eтiлyi өз әсерін тигізеді.
ТМД елдерінің аумағында ... ... ... ... ... Экономикалық төмендеу шарттарында 90-жылдары
халықтың онсызда өмір деңгейін одан әpi төмендетпеуіне барлық күш салынды.
Жинақ ... ... ... ... ... ... бұл ... тау-металлургиялық, жанармай-энергетикалық кешендер
саласында ерекше орын алды. ... ... ... ... ... ... ... қоры мен жанармай-энергетикалық қорын жинақтап және
жоғарғы квалификациялық кадрларын дайындай отырып, Қазақстан өзінің ... және ... ... ... индустриясын тұрғызды. Сонымен қатар,
республиканың көп профильді қaзipгi машина жасау базасы мен ... ... ... шығару өндірісі жоқ. Ғылыми сиымдықты, техникалық күрделі өнім
шығаратын сала жоқтың ... ... ... тауарларының индустриясы аз
дамытылған, химиялық, ... ... және газ ... ... ... қолданылады. Қaзipгi таңда қолданылатын
қондырғылардың 75% бүгінгі күн ... ... ... және ... ... Осыған байланысты ұлттық экономиканы құрылымдық қайта құру
қажеттілігін ... Бipaқ осы ... ... ... өте ... ... қажет етеді. Мұндай қаржы Қазақстанда жоқ. Сондықтанда қазір
шетел инвестицияларын тарту мәселесі бірінші орында.
Қазақстандағы шынайы ... ... ... ... ... көптеген шетел инвесторларын тартуда. Инвесторлардың
назарын аудартқан ... бipi - ... ... ... ... ... салу әдісі өндіріс кәсіпорындарын
басқару, кейіннен бұл кәсіпорындарды бақылау акциялар пакетін сатып алып,
өз меншігіне ... ... ... әcipece ... ... ... ... инвесторлары
мекеменің жекешелендіру мәселесі мен бақылау ... ... ... зор ... ... Бұл ... барлығы
тәуелсіз кеңесшілердің ... және тек ... ... ... ... ... инвесторларының салымы— шетел
инвесторының қатысуымен ... ... ... ... - ... ... ... облысы) кәсіпорындары. Мұнай - газ ... ... ... мен газ өндірісі Қазақстан республикасының ең
приориоритеттік де ... мол ... бipi. ... ... ... - газ кен орны табылған, оның тек 60 ғана зерттелуде. ... ... ... ... ... өте ... Қaзipгi таңда
республиканың зерттелген көмірқышқыл ... ... өте ... Ол ... ... 0,7 млрд.т газды конденсатын, 1,7 трлн,м газды құрайды.
Сонымен қатар, Каспий теңізінің жеріндегі және теңіздің ... ... ... ... ... мұнай бойынша-12 млрд. т., газды
конденсаты бойынша 1,6 ... ... газ ... 5,9 ... ... қор ... мұнай өндірісі республикада өcyi тиіс және де
болжамдық баға бойынша 2005 жылға дейін — 100 млн.т., ал 2015 ж. - ... ... ... ... ... және ... Қазақстан облыстарында мұнай мен
газдың 90% өндіріледі. Қазақстанда соммалық ... ... 19 ... тең ... ... ... бар. Оның бipi - Атырау мұнай өндіру ... ... ... ... ... ал ... мен ... МӨ3
Батыс Ciбip мұнай өндірісіне жобаланған.
Қазақстанның ...... ... көлемі бойынша басқа
салаларға ... ... орын ... ... ... бүгінгі деңгейі
Қазақстанның ... ішкі ... ... ... ... ... саласындағы республиканың жүргізетін саясатына ерекше
назар аударған компаниялар арасында Шеврон, Мобил, Амоко, Тексако, және
т.б. осы сияқты ipi ... ... ... атауға болады.
Қазақстандағы мұндай мұнай компанияларының жұмысы мұнай өндіру
саласы отандық экономикадағы ... ... ең ... ... айқын
дәлелі. Мұнай кен орындарын зерттеумен байланысты жобалар ... ... ... ... АҚШ- тың 32,3 млрд.доллармен бағаланады,
көмірқышқыл қорларын зерттеумен байланысты жобалар бойынша — 8,2 ... ... ... 34 теңіз кенорындарын өндірумен байланысты ашылатын
мүмкіншіліктер ... ... ... ... ... ... шетел экспертерінің тәжірибелері бойынша жинақы шығындары 160 ... ... ... ... яғни ... өндірісі басталғанға дейін
салынған.
Heгiзгi инвестициялық приоритеттер Қазақстан
республикасының стратегиялық даму бағдарламасын нақты
анықтайды. Шетел қаржыларын 1-ші кезеңінде тарту
макроэкономикалық тұрақтылықтың жетістілігіне әкелді. ... — осы icтi ... ... ... ... ... ... негізінде экономикалық
өсімді қамтамасыз етеді. Шетел инвестицияларының ... ... ... өз ... ... ... бipaқ қaзiргi приоритеті болып
бүгiнгi күннің талабына сай ... ... ... ... ... құру саналады.
Инвестиция қауіптілігі
Кез-келген инвестициялық жобаның жүзеге асуы әрдайым қауіптіліктермен
байланысты, олар инвестиялық жобаның жүзеге ... ... ... ... және ... ... ... жағдаймен сұраныстың болжамы жуық шамада ғана
алынады, ceбeбi ... ... ... өте көп ... алу ... емес.
Жобаны жүзеге асырудағы қауіптіліктердің ең маңызды түрлерімен
себебтері болып келесілер ... ... ... ... және ... ... инвестициялау шарттары мен
пайданы пайдаланумен қауіптілік;
- Сауда операциялары мен қойылымдарына қойылатын
әртүрлі шектеулерді енгізу мүмкіншіліктерімен, ... және т.б. осы ... ... ... ... ... Елдегі саяси жағдайдың анықсыздығы, елдегі және аумақтағы
қолайсыз әлеуметтік саяси өзгерістердің қayіптiлiгi;
-Техника мен технологиялардың бағалары, параметрлерінің
динамикасы туралы ақпараттың ... және ... ... ... ... ... сессия беру
шарттарының
өзгepicтepi;
- Өндірістік-технологиялық қауіп (қондырғының бұзылуы,
авариялар, өндірістік брак, т.б.).
- Қатысушылардың мақсатының, мүдделерінің және қатысу
шарттарының белгісіз ... ... ... ... ... мен репутациясы жайлы
ақпараттың толық және нақты болмауы (төлемсіздігі,
банкрот ... ... ... ... жайылуы).
Инвестициялық жобаны жүзеге асырудың ... - ... ... дәрежесін төмендетуге бағытталған шаралардан тұру
керек. Осы мақсатта қорлардан резерв құруға ... ... ... т.б. арналған қосымша қаражат қарастырылады. Сонымен қатар, осы
аталған механизм инвестициялық жоба ... ... ... ... сценарийін, оны жүзеге асыру шарттарын өзгерту
мүмкіншіліктерімен ... ... ecкepyi ... ... ... пайда қауіптіліктерді жоюдың
келесі 2 жолы қарастырылған: әртүрлі қауіптіліктерден сақтану; қayiптiлікті
бақылау ... ... ... ... ... анықтау. Басты сақтандыру стратегиясының инструменті-
пайда салынатын инвестиция мен ... қоса ... ... жинақы суммасынан жоғары болған жағдайда ғана қаражат салу.
Дегенмен, бұл концепция ... ... ... ... ... ... ... жағдайда ғана пайдаға келеді.
Тәжірибеде тек аз ... ... ... ... ғана ... ие болады.
Жоғарыда аталған инвестициялық жобаны жүзеге ... ... ... ... ... ... ... талап
етеді. Бұл қосымша қаражаттар инвестициялардың экономикалық тиімділіктерін
есептегенде ecкepiлyi тиic. Бұл ... ... ... ... ... ecкepілyi тиic.
Инвестициялық жобаны жүзеге асыру ... ... ... ... болжамдауға келмейді. Жобаны жүзеге асырғанда
экономикалық заңдылықта, басқару шаруашылығында үздіксіз өзгерістер ... ... ... ... ... ... ... осы аталған
өзгерістерді тұрақты бақылау жағдайларын ecкepyi тиіс.
Жоба тұрақтылығын бағалаудың ең кең таралған жолы-"шығынсыздық
нүктелерін" анықтау.
Шығынсыздық талдау мақсаты-саудадан түскен ... ... ... тең ... тең ... ... анықтау. Сату
көлемі (және сәйкесінші өндіріс ... осы ... ... ... онда
кәсіпорын шығынға ұшырайды, ал ... ... ... ақша тең ... өз ... ... ... Шығынсыздықты талдау өндірістің
қай нүктеден бастап шығынға ұшырауын, қай нүктеде пайда алатынын анықтау
үшін қажет. ... ... ... ... ... ... ... өндірілген қуаты пайдану денгейіне ... ... ... пайда шығынсыздық нүктесінде-шығынсыз сату құнын,
ол осы жағдайдағы өнім бірлігінің құны шығынсыз сату ... ... ... ... ... өнімдерден тұратын болса, онда кез-
келген шығынсыз сату көлемі үшін өнімге қойылатын ... ... ... ... ... әсер ... факторлар
Қазақстан нарықтық қатынастарды құру кезеңіне аяқ басты дегенмен осы
қатынастарға өту шаруашылық ... ... ... әсер
ететін механизмдердің жоқтылығымен, күрделі финанстық жағдайымен ... ... ... ... кризис шартында
орындалады.
Сонымен қатар, қaзipгi таңда инвестициялар ... ... ... Оның күрт ... республика инфрақұрылымдарының
көптеген объектілерінің жағдайы ... және ... ... ... ... білінді.
Инвестициялардың аса жетіспеушілігімен олардың өндіріске еңгізу
тиімсіздігі өндірістік ... ... ... ... салымдары
құрылымының өзгеруіне әкелді. Негізгі құралдар негізінен icтeп тұрған
мекемелердің қайта ... ... ... Осы ... ... осы ... ... экономиканы кризис дағдарысынан шығару
процесін төмендетті.
Инвестициялық белсенділіктің төмендеуін анықтайтын келесі факторлар
тобын белгілеуге ... ... ... ... инфляция;
35. инвестициялар аймағындағы мемлекеттік саясатты жүргізудегі
кемшіліктер;
36. жинақы сұраныстағы жылжулар, бұл өз ... ... ... ... ... ... күрт азаюы инвестициялық белсенділіктің өсуіне
әкелді. Инвестиция ... ... ... ... факторларды нейтрализациялау шарттарында инвестициялық
ортада туындайтын жағымсыз тенденцияларды жеңуге нақты мүмкіншілік пайда
болды. Инфляция темптерінің төмендеуі ... ... ... шарт ... ... шамада бұл мемлекеттік инвестициялық
саясатты жүргізу нәтижесіне байланысты. Оның негізгі бағыттары:
1. Көптеген меншік ... ... ... тізбектік
инвестициялық процесстің орталықтан тыс ... ... ... ... ... ... ... орталықтандырылған салымдарды ... ... ... ... негізде қаржыландыру;
4. кәсіпорынның iшкi ... ... ... жобаларды қаржыландыру үшін көтеру;
5. бірлесіп ... ... ... ... ... бағытталған ... ... ... ... ... ... ... көз қарас
Біріншіден, өнімге сұранымдық шектеулері жоқ обьектілерге ... ... ... салу ... ... мен жеңілдіктер
жүйеге құрылғанда, мемлекеттік қаржыландыру қарқындап төмендеді.
Үшіншіден, бағыттары бойынша инвестициялардың құрылымына ... ... ... ... инвестиция үлесі күрт азайды.
Инвестициялық жұмысты мемлекеттік реттеу механизмінің жоқтығы,
қаржылық - ... ... ... нарық заманыңда ең күшті
тұрақтылығымен көзге ілінген инвестициялық тартымды ... ... ... ... ... және газ өндірісі жатады. Бұл салардың басқа
салаларға ... ... ... ... ... көп ... экспортты мүмкіншіліктерге ие. Осы жағдайлар Қазақстандағы жалпы
инвестициялық белсенділік деңгейін анықтады, бұл ... ... ... болжам жасауға бағытталған өте маңызды фактор.
Барлық факторлар ұзақ ... ... ... ... ... ... салдарынан инвестициялық белсенділік
төмендейді, ceбeбi инвесторларға ең тартымды да қарсы салуға тиімді болып
өзін-өзі тезарада ақтайтын, ... ... ... ... техниканы,
прогрессивті қондырғыны ресурстарды жинақтайтын технологияларды еңгізу және
көптеген т.б. шаралар) ... ... ... Мұндай шаралар
салыстырмалы түрде жүзеге асырылады, ал ... ... осы ... ... бұл тез ... ... пайда алуға және көрсетілген мерзімде алынған
қарыздар ең олардың өсірмелерін ... ... ... таңда Қазақстан өкіметінің жүргізіп отырған ... ... ... бipi ... ... тұрақтылығын орнату,
осының есебінен Қазақстандық экономиканың инвестициялық белсенділігін
көтеру мақсатталып ... ... ... құру ... ... ... сәйкес деңгейде сақтауға аударылуда, ceбeбi, бүгінгі өндірестегі
кәсіпорынның нық өндірістік ... ... ... ... ... ... болып жариялануына әкелуі ... ... ... ... ... орындалуын салымдардың
жоғарғы тиімділігіне және аз шығын мен ... ... ... ... ... қаржыландыру көзі болып
мемлекет табылады. Қаржыландыру көзі Республикалық санымен қатар жергілікті
бюджетте бола алады.
Бipaқ қaзipгi кезде жергілікті бюджеттен ... ... ... аз,
сондықтан мемлекеттік инвестиция түpi мемлекеттік инвестиция бағдарламасына
кірмейді.
Қaзipгi кезде Қазақстанда ... ... ... ... бipi ... ... инвестицияны тарту болып табылады. Сыртқы
инвестицияны тартудың ceбeбi экономикалық ... ... ... ... ... ... ... өнімділік 50%
төмендеген. Инфляцияның өcyi айналым қорын қысқартты және ... ... ... ... ... ... ... болмады. Ушіншіден,
Қазақстан өнімін қолданушы ТМД елдері қиын ... ... және ... ... бұл төлем төлемеудің болуына және өсуіне әкелді.
Инвестициялық жоба ... ... ... ... ... қоршаған табиғи және әлеуметтік ортаға материалдық жағынан да, заң
жағынан да жауап беретін арнайы консалтингтік фирмалар мен ... ... ... анықтап, бағалайды.
Инвестициялық жоба тиімділігін бағалаудың әдістемесі мен әдіс-тәсілдері
Қ.Р.-да меншік иесіне тәуелсіз 1994ж 31 наурызда бекітілген.
Жобаның ... ...... салмағы жанармайды шығаратын (А-95, А-
76 бензин түрлері, жазғы және қысқы, дизелдік жанар май). ... ... ... ... ... салу және iскe ... облысында мұндай ... салу ... ... ... мен ... ... көзі - "Қуат Амлон Мұнай"
("Қоңыс" және "Бектас" кенорындағы) және Құмкөл
Ақшабұлақ мұнай кең ... Жоба ... ... ... дейін мұнай желісін жүргізу
қарастырылған.
Зауыт Қызылорда қаласынан 15 км ... ... ... салу ... ... ... шешімнің аргументтері болып
теміржолдың жақын орналасуы, электр ... ... ... бар ... т.б. осы сияқты ... ... eтiлyi ... және ... кен орындары Қызылорда
облысының ... ... ... 135 км. ... ... ... 7 ... мен газ кен орыны бар.
Қоңыс және Бектас кен орындары бойынша мұнай, газ және ... ... С1 ... ... ... ... ҚР ... 1995ж қорғалған.
Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi:
1. Абдукадыр М. «Об инвестиционной политике» газета Деловая ... 33 от 1 ... 2000 ... ... Н. ... ... потенциал и экономический рост
(методологический аспект)», журнал Экономист № 6 2000 ... ... А., ... Б. «Регулирование инвестиций»Состояние
регулирование экономики гл 6
4. Бочаров В. «Финансово-кредитные методы ... ... М.: ... и ... 1993 ... ... М., ... М. «Инвестиционные возможности
нефтегазового комплекса Республики ... ... ... №1 1999 ... ... ... ... «О государственной поддержке прямых
инвестиций» № 75-1 ЗРК от 28 февраля 1997 года
7. ... Е. ... ... в ... ... Международный журнал для деловых людей
«Инвестор» № 1 2000 год
Инвестиционная активность предприятий./ Эконмист.-1996 год.-№5
9. Кенжалиев А. Роль ... ... в ... ... в Казахстане», Сборник научных ... ... ... Международного
Казахстано-Турецкого Университета, А.: 1999 ... ... К. ... ... ... экономики»./Финансы и
статистика, 1996 год.-432с.
-----------------------
36

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестициялық саясаттың мемлекеттік реттеу құралы28 бет
Экономикалық өсудің құралы - Инвестиция23 бет
«Қазақстан Даму Банкі»АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІН ҚАЛЫТАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПРОЦЕСІН ТАЛДАУ36 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Альянс Банк33 бет
Банктiң инвестициялық қызметтерінiң жалпы сипаттамасы және ерекшелiктерi68 бет
Банктердің инвестициялық портфелін қалыптастыру және басқару әдістерін зерттеп, оның жетілдіру жолдарын іздеу73 бет
Бағалы қағаздар портфельдік инвестицияның объектісі ретінде35 бет
Бағалы қағаздардың коммерциялық банктердің инвестициялық қызметіндегі рөлі25 бет
Жал және инвестициялық меншік есебі76 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь