Қазақстан Республикасында қонақ үй шаруашылығын басқару


МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7

I.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМ МЕН ҚОНАҚ ҮЙ
ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.1Қонақ үй шаруашылығы қызмет көрсетудің бір саласы ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.2. Қызмет көрсету түрлері және стандарттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

II.ШАҒЫН ҚОНАҚ ҮЙЛЕРДЕГІ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
2.1. Шағын қонақ үйлердің ерекшеліктері және санаттарға бөлінуі ... ... ... ... ...49
2.2. Менеджмент жүйесіндегі басқару мәні мен менеджер қызметінің маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .542.3. Қонақ үй шаруашылығында интернет жүйесін пайдаланудың практикалық әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..63

III.«ҚҰМБЕЛ» ҚОНАҚ ҮЙІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТИІМДІЛІКТІ САРАПТАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...66
3.1. «Құмбел» қонақ үйінің ұйымдастыру жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
3.2. Отельдің толықтырылу деңгейін сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..72
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..73

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 78

.
КІРІСПЕ


Қонақ үй шаруашылығын дамыту үшін Қазақстанда барлық жағдайлар бар. Республикамыздың бай тарихы, тарихи ескерткіштер, мәдениет, саяси тұрақтылық – туризм және қонақ үй шаруашылығын қарқынды дамытудың алғышарттары болып табылады.
Қазақстан Республикасында қонақ үй шаруашылығының пайда болуы және дамуы төмендегідей нәтижелер мен тұжырымдарды түйіндеді:
1. Қонақ үй қызметі жеке кәсіптік шаруашылық ретінде нарықтық сұраныс пен ұсынысқа сәйкес келді. Жеке кәсіпкер үшін қонақ үй қызметін нарықтағы баға бойынша жүйелеуге мүмкіндік береді.
2. Алматы қаласында қонақ үй шаруашылығының қалыптасқан жағдай бойынша айтатын болсақ, қонақ үй бизнесі ең алдымен менеджмент саласының өркендеуімен тығыз байланысты.
3. Басқару инфраструктурасы ауқымды инвестициямен емес, жоғары маманданған басқарушы кадрлардың болуымен, сол сияқты осы салада олардың аздығы байқалады.
Соңғы уақытта, дәстүрлі қонақ үйлер мейрамханалармен қатар арнайы белгіленген тамақ түрлері мен қызметтер көрсетуге маманданған туристік сегментті қамтамасыз етеді. Қонақ үй шаруашылығы кәсіпорындарында қызмет көрсетудің жоғарғы стандарттарының болуы, халықаралық қатынастардың қалыптасуына үлкен септігін тигізеді.
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Дағдарыстан жаңару мен дамуға»:
«Қазір бүкіл әлем жұртшылығы экономикалық дағдарыстың қиындықтарын бастан өткеруде.
Жаһандық дағдарыс дауылы алпауыт мемлекеттерді де шайқалта бастағанын бәріңіз көріп, біліп отырсыздар.
Дағдарыс салқыны бізді де айналып өткен жоқ.
Оқтын-оқтын айналып соғатын әр деңгейдегі дағдарыстарға біз бұған дейін де төтеп беріп келгенбіз.
Тәуелсіздік шежіресін парақтасақ, күйреген кеңестер империясының орнына жаңа мемлекет құpy бізге оңайға түскен жоқ.
Ел болып ол қиындықтарды да еңсеріп өттік. Өткен ғасырдың соңында Шығыс Азияда басталған кезекті дағдарыс тұсында тәуелсіздігіміз тағы бір сынаққа түскен болатын. Дер кезінде қабылданған дұрыс шешім, ұтымды іс-қимылдың арқасында біз одан да аман-есен өте шықтық.Мемлекет дағдарыстың алдын алудың барлық шараларын жасауда. Ұлттық қордан бөлінген ауқымды қаражат қазір отандық экономиканың кедергісіз жұмыс істеуіне қызмет ете бастады. Әлеуметтік кепілдіктер толығымен сақталып отыр. Бүгінгі проблемалар және біздің оларды қалай шешіп жатқанымыз кемелдіктің және біздің қоғамымыз бен мемлекетіміздің тұрақтылығының сынағы. Біз бұл сынақтан өтеміз деп ойлаймын. Бізге өз дамуымыздың жаңа кезеңіне кіруге және біздің жетістіктерімізді еселеуге тура келеді. Белгіленген мақсаттарға қол жеткізу үшін біздің халқымыздың топтасқандығы қажет.Дағдарыс бізді экономикалық реформаларды бұрынғыдан да белсенді жүргізуге ұмтылдырып, сындарлы сәттен каймықпай өтуге жұмылдырады».
Елбасы елдегі сан ұлттар арасындағы татулық пен бірліктің буынын нығайта түсуді көздеп, халқымыздың еңсесін түсірмеу үшін кеңдік пен кемеңгерлік, сабырлылық пен іскерлік қадамдарға барды.
Елбасының бүгінгі Жолдауында қиындық атаулыны жеңетін күш — бірлік екендігі қадап айтылған. Көпшілік экономиканы "қолмен басқару" қажеттігіне келіп отыр, ал реттеу осы дағдарыстан шығудың аса маңызды ісіне айналуда[1].
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ :
1. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2009 жылдың «06» наурызындағы Қазақстан халқына жолдауы «Дағдарыстан жаңару мен дамуға».
2. А.Ю. Александрова «Международный туризм». A.:2001г.
3. Аверьянов Б.И «Путь к звездам отеля» .A.:2000г. – 231с.
4. Абчук В. «Азбука менеджмента». СПб. СОЮЗ 2005 г. 154с.
5. Биржаков «Введение в туризм». М-С-Пб.: 2000г.
6. Берулава М.Н. «Психология и педагогика менеджмента». Уч. пособие Бийск. НИЦБиГПИ 1995 г.
7. «Бизнес» – международный журнал для менеджеров.
8. Браймер Р.А. «Основы управления в индустрии гостеприимства». Пер. с англ. М.: Проспект Пресс 2001г. 525с.
9. Браймер Р.А. «Основы управления в индустрии гостеприимства». Пер. с англ. М.: Аспект Пресс 2000г. 525с.II.
10. Бийск. НИЦБиГПИ 2000 г. «Бизнес» – международный журнал для менеджеров.
11. Дубинина Т.И., Яворская А.О. «Зарубежный опыт малых гостиниц» 2003 г .
12. А.П. Дурович, А.С.Копанев «Маркетинг в туризме» учебное пособие. Мн.:2003 г.
13. Долматов Г.М. Международный турбизнес: история, реальность, перспективы Р\Д.: Феникс, 2001г.
14. Ердавлетов С.Р. География туризма. История, теория, методы, практика. – Алматы.:2000г.
15. Журнал «Турбизнес» №5 2009г.
16. Иванова С. Продажи на 100%. Эффективные техники продвижения товаров и услуг / С. Иванова. 2006г.
17. Ильина Е.Н. «Основы туристской деятельности» - М.: 2004г.
18. Исмаев Д.К. «Работа туристской фирмы по организации зарубежных поездок». М.: 2001г.
19. Ильина Е.Л. «Туроперейтинг: организация деятельности». М.: 2000г.
20. Кабушкин Н.И, Бондаренко Г.А. «Менеджмент гостиниц и ресторанов».Уч. пособие. МН.: БГЭУ. 1997г. 370с.
21. Экономика туризма. Под ред. В.А. Квартальнова - М.:Финансы и статистика 2001 г.
22. Каурова А.Д. «Организация и стандартизация сферы туризма, гостеприимтсва » - СПб: Герда, 2004г.
23. Квартальнов В.А. «Туризм теория и практика». М.: 2004г.
24. Котлер Ф., Д.Боуэн, Д.Мейкенз, «Маркетинг, гостеприимство, туризм». 2008г.
25. Ладанов И.Д. «Практический менеджмент» М:, 1995г 284с.
26. Мазбаев О.Б., Омаров Қ.М. Қонақ үй шаруашылығы -Алматы, 2006_ж.
27. Папирян А.Г. «Международные экономические отношения. Экономика туризма». М.:1998г.
28. Г.А. Папирян “Влияние Интернета в гостиничный бизнес и в его отдельные сектора”. М.:2005 г.
29. Преображенский А. Рекламная кампания турфирмы: Доверьтесь профессионалам! // Туризм. – 2005г.
30. Потапов В.И.«Кадровая политика организации» //. – 2005г.
31. Статистические данные Казахстанской Ассоциации Гостиниц и Ресторанов.2003 (КАГиР).
32. В.С. Сенин «Организация международного туризма». М.:2000г.
33. Саратовцев Ю.И. «Технология туризма», учебное пособие. С.-Пб., СПбГИЭУ, 2002г.
34. Сенин В. С. «Организация международного туризма» – М.: Финансы и статистика, 2003г.
35. Чудновский А.Д.“Туризм и гостиничное хозяйство”. М.:2000г.
36. http://www.hro.ru/intour.

Пән: Туризм
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 50 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН ИНЖЕНЕРЛІК –

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Алматы 2009

Қорғауға жіберілді: Қорғау _________________
ҚазИТУ 1 проректоры, ҚР ҰИА МАК хаттамасы _________
академигі, т.ғ.д.проф МАК бағасы_____________
__________________ Налеев О.Н. МАК хатшысы __________
___________________2009 ж.


ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСҚА

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

ТАҚЫРЫБЫ: Қазақстан Республикасында қонақ үй шаруашылығын басқару

4 курстың студенті
Алимгазиева Н.Д.

Ғылыми жетекшісі
Нұрымбетова Б.И.

Кафедра меңгерушісі _____________ доц.Дауылбаев К.Б.

Факультеті инженерлік – экономикалық_______________________ ___

Мамандығы 050904 – Тұрмыстық қызмет көрсету және сервис________

Кафедра Экономика және менеджмент_________________________ _

Дипломдық жұмысты орындауға берілген

ТАПСЫРМА

Студент Алимгазиева Надира
Даулетовна________________________

Жұмыс тақырыбы: Қазақстан Республикасында қонақ үй шаруашылығын басқару

ЖОО №302 бұйрығы бойынша 5 қаңтар 2009 ж. бекітілген

Біткен жұмыстың өткізілген уақыты 30 сәуір 2009 ж.

Жұмысқа арнайы қорытындылық мәліметтер:

1) Қызмет көрсету түрлері және стандарттау _________

2) Менеджмент жүйесіндегі басқару мәні мен менеджер қызметінің маңызы

3) Құмбел қонақ үйінің ұйымдастыру жүйесі _______________________

Дипломдық жұмысында өңдеуге жататын мәселелер тізбесі немесе дипломдық
жұмыстың қысқаша мазмұны:

1) Қонақ үй шаруашылығын басқару ерешеліктері _________________

2) Басқару _жүйесін менеджменттеу мәселесі

3) Қазақстандағы қонақ үй индустриясы ________

Графикалық материалдар тізімі:

1. Туристік кәсіпорынның шаруашылық-қаражаттар нәтижелері

2.Қонақ үйлерде қызмет көрсету түрлері

3. *****Отельдің иерархиялық деңгейі

Ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1)_ Ердавлетов СР. География туризма. История, теория, методы, практика. -
Алматы, 2000

2) Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хозяйство М.: ЭКМОС, 2005

3) Экономика туризма. Под ред. В.А. Квартальнова - М., Финансы и
статистика, 2001

4)._Мазбаев О.Б., Омаров Қ.М. Қонақ үй шаруашылығы , -Алматы, 2006_ж_

Жұмыс бойынша берілетін кеңес және оған қарасты жұмыс бөлімдері:

Бөлім Кеңесші Мезгіл Қолы
1. Қызмет көрсету Нұрымбетова Б.И. 10.01.09 -
түрлері және 18.02.09
стандарттау
2. Шағын қонақ үйлердіңНұрымбетова Б.И. 19.02.09-18.03.09
ерекшеліктері және
санаттарға бөлінуі
Нұрымбетова Б.И. 20.03.09- 24.04.09
3. Менеджмент
жүйесіндегі басқару
мәні мен менеджер
қызметінің маңызы
4.Қорытынды Нұрымбетова Б.И. 25.04.09-30.04.09.

Диплом жұмысын дайындаудың сызбасы

№ Бөлім атауларын Ғылыми жетекшіге
пп қарастыратын сұрақтар ұсынатын мерзім қосымша
тізімі
1 Қызмет көрсету түрлері және 10.01.09 - 18.02.09
стандарттау.
2 Шағын қонақ үйлердің ерекшеліктері 19.02.09-18.03.09
және санаттарға бөлінуі.
3 Отельдің толықтырылу деңгейін 20.03.09.- 24.04.09
сараптау
4. Қорытынды 25.04.09-30.04.09.

Тапсырма берілу мерзімі 5 қаңтар 2009 ж.

Кафедра меңгерушісі ________________________ доц. Дауылбаев К.Б.

Жұмыс жетекшісі _______________________ Нұрымбетова Б.И.

Тапсырма орындаушы

4 курстың студент ___________________ Алимгазиева Н.Д

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7

I.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМ МЕН ҚОНАҚ ҮЙ

ШАРУАШЫЛЫҒЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9

1.1Қонақ үй шаруашылығы қызмет көрсетудің бір саласы
ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... 11

1.2. Қызмет көрсету түрлері және стандарттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

II.ШАҒЫН ҚОНАҚ ҮЙЛЕРДЕГІ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ
МЕНЕДЖМЕНТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37

2.1. Шағын қонақ үйлердің ерекшеліктері және санаттарға бөлінуі
... ... ... ... ...49

2.2. Менеджмент жүйесіндегі басқару мәні мен менеджер қызметінің маңызы
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... .542.3. Қонақ үй шаруашылығында интернет жүйесін
пайдаланудың практикалық әсері
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ..63

III.ҚҰМБЕЛ ҚОНАҚ ҮЙІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ТИІМДІЛІКТІ
САРАПТАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66

3.1. Құмбел қонақ үйінің ұйымдастыру жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67

3.2. Отельдің толықтырылу деңгейін
сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... 73

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... 78

.

КІРІСПЕ

Қонақ үй шаруашылығын дамыту үшін Қазақстанда барлық жағдайлар
бар. Республикамыздың бай тарихы, тарихи ескерткіштер, мәдениет, саяси
тұрақтылық – туризм және қонақ үй шаруашылығын қарқынды дамытудың
алғышарттары болып табылады.

Қазақстан Республикасында қонақ үй шаруашылығының пайда болуы және
дамуы төмендегідей нәтижелер мен тұжырымдарды түйіндеді:

1. Қонақ үй қызметі жеке кәсіптік шаруашылық ретінде нарықтық
сұраныс пен ұсынысқа сәйкес келді. Жеке кәсіпкер үшін қонақ үй қызметін
нарықтағы баға бойынша жүйелеуге мүмкіндік береді.

2. Алматы қаласында қонақ үй шаруашылығының қалыптасқан жағдай
бойынша айтатын болсақ, қонақ үй бизнесі ең алдымен менеджмент саласының
өркендеуімен тығыз байланысты.

3. Басқару инфраструктурасы ауқымды инвестициямен емес, жоғары
маманданған басқарушы кадрлардың болуымен, сол сияқты осы салада олардың
аздығы байқалады.

Соңғы уақытта, дәстүрлі қонақ үйлер мейрамханалармен қатар арнайы
белгіленген тамақ түрлері мен қызметтер көрсетуге маманданған туристік
сегментті қамтамасыз етеді. Қонақ үй шаруашылығы кәсіпорындарында қызмет
көрсетудің жоғарғы стандарттарының болуы, халықаралық қатынастардың
қалыптасуына үлкен септігін тигізеді.

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
Қазақстан халқына жолдауы Дағдарыстан жаңару мен дамуға:

Қазір бүкіл әлем жұртшылығы экономикалық дағдарыстың қиындықтарын
бастан өткеруде.

Жаһандық дағдарыс дауылы алпауыт мемлекеттерді де шайқалта бастағанын
бәріңіз көріп, біліп отырсыздар.

Дағдарыс салқыны бізді де айналып өткен жоқ.

Оқтын-оқтын айналып соғатын әр деңгейдегі дағдарыстарға біз бұған дейін де
төтеп беріп келгенбіз.

Тәуелсіздік шежіресін парақтасақ, күйреген кеңестер империясының орнына
жаңа мемлекет құpy бізге оңайға түскен жоқ.

Ел болып ол қиындықтарды да еңсеріп өттік. Өткен ғасырдың соңында
Шығыс Азияда басталған кезекті дағдарыс тұсында тәуелсіздігіміз тағы бір
сынаққа түскен болатын. Дер кезінде қабылданған дұрыс шешім, ұтымды іс-
қимылдың арқасында біз одан да аман-есен өте шықтық.Мемлекет дағдарыстың
алдын алудың барлық шараларын жасауда. Ұлттық қордан бөлінген ауқымды
қаражат қазір отандық экономиканың кедергісіз жұмыс істеуіне қызмет ете
бастады. Әлеуметтік кепілдіктер толығымен сақталып отыр. Бүгінгі
проблемалар және біздің оларды қалай шешіп жатқанымыз кемелдіктің және
біздің қоғамымыз бен мемлекетіміздің тұрақтылығының сынағы. Біз бұл
сынақтан өтеміз деп ойлаймын. Бізге өз дамуымыздың жаңа кезеңіне кіруге
және біздің жетістіктерімізді еселеуге тура келеді. Белгіленген мақсаттарға
қол жеткізу үшін біздің халқымыздың топтасқандығы қажет.Дағдарыс бізді
экономикалық реформаларды бұрынғыдан да белсенді жүргізуге ұмтылдырып,
сындарлы сәттен каймықпай өтуге жұмылдырады.

Елбасы елдегі сан ұлттар арасындағы татулық пен бірліктің буынын
нығайта түсуді көздеп, халқымыздың еңсесін түсірмеу үшін кеңдік пен
кемеңгерлік, сабырлылық пен іскерлік қадамдарға барды.

Елбасының бүгінгі Жолдауында қиындық атаулыны жеңетін күш — бірлік
екендігі қадап айтылған. Көпшілік экономиканы "қолмен басқару" қажеттігіне
келіп отыр, ал реттеу осы дағдарыстан шығудың аса маңызды ісіне
айналуда[1].

I.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМ МЕН ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ.

Еліміздің экономикасының дамуы үшін туризм маңызды орынға ие. Оның
дамуы жұмыс орындарының мол болуын қанағаттандырады.

XX ғ. соңы – XXI ғ.басында туризм халықаралық және интернациональды
болуына өзара байланысқан екі фактор әсер етті: туристік фирмалар көп пайда
түсіру үшін саяхаттар географиясын дүние жүзі бойынша кеңейтті, ал
рентабельді болуы үшін туристік бизнес халықаралық деңгейде инвестициялануы
керек. Екі фактордың өзара байланысының көрнекі мысалы – круизды бизнес.
Круиздер теңіз және мұхит арқылы мемлекеттерді байланыстырып халықаралық
саяхатқа жатқызылады. Круизді турлардың географиясы үнемі ұлғаю
үстінде.Олар: Аляска, Филиппинн арлдары, Малайзия, Тынық мұхит аймақтары
және т.б.

Бизнестің бұл түрінде тұрақты тұру үшін компания халықаралық туристік
нарық жолына нық басып, түрлі аймақтар мен елдерде дамыған материалдық
базасы болуы шарт. Мысалы, ірі круиздік Роял Кариббеан туристік
операторының Кариб теңізінде арнайы круиздік аялдама жасау үшін
пайдаланатын бір аралы бар.

Қонақ үй корпорациясы мен агенттік-операторлық бизнесте Холидей
Инн, Нур-туристик және т.б. мысалға келтіруге болады.

Аймақтық туризм бірқалыпты дамымайды, дамыған туристік аймақтарға:
Еуропа, Америка, Шығыс Азия и Тынық мұхит аймағы, Африка, Таяу Шығыс,
Оңтүстік Азия кіреді. Барлық аймақтарды тек туристік ағынның болуымен ғана
салыстыруға болады. Соңғы он жылда туризмнің дамуы мен туристік пайданың
мол түсуі Таяу Шығыс пен Оңтүстік Азия аймағында байқалды. Статистика және
туризм мамандары, маркетолог, кәсіпкерлердің қызығушылығын олардың
территорияларының үлкен болмаса да, мұндағы туристік қызмет көрсету
көлемінің күрделілігі, жүйелілігі тудыруда. Тарихқа жүгінсек, туристік
индустрия Еуропада пайда болған, қазіргі уақытта да туристтер көп келетін
аймақ. Сондай-ақ, әлеуметтік-экономикалық дамуы,жаңа техника мен
технологияның, халықтардың өмір сүру деңгейінің де үлкен әсері бар.

Қазіргі уақытта туристік аймақтар белсенді дамуда және туристтердің
ағынының жоғарылауы байқалуда. Халықаралық туристік ұйымының статистикалық
мәліметтері бойынша, әлемдік туристік бизнес әлемдік және аймақтық
дағдарысқа қарамастан жылына орташа есеппен 3- 4 % өсуде.

Африка, Таяу Шығыс, Шығыс Азия және Тынық мұхиттық аймақтарда соңғы
жылдары туризм қарқынды өссе де, Еуропада төмен өсімді көрсеткенімен, ол
келушілер саны жөнінен алғашқылардың қатарын сақтауда. Еуропаға 2007 жылы
385,9 млн. адам туристік сапармен келген.

Туризмнің дамуы аймақаралық объективті бәсекелестікті айқындайды: пайда
болған жаңа курорттардың қызмет көрсету стандарттары жоғары болып, бұрыннан
келе жатқан туристік аймақтардың қызмет көрсету деңгейінің жоғарылауына
әкеледі. Жаңа курорт пайда болып, қызмет көрсету стандарттары үнемі
жоғарылайды. Туристік аймақтар өздеріне қосымша туристтер ағынының көптеп
келуі үшін, олар өздерін үйдегідей сезіну мақсатында туристтерге өте
қолайлы жағдайлар, демалыс пен саяхаттар ұйымдастырады. Туристік өнім
жайлы әр түрлі масс-медиа ақпараттарының қолайлылығы, саяхат пен демалыс
орындары жайлы ақпараттар да маңызды роль атқарады[5].

1.1.Қызмет көрсету саласы-қонақ үй шаруашылығы.

XX ғ. туризм маңызды әлеуметтік көрініске айналды. Кей елдерде халықтар
тамақ пен тұрғын үй төлемдерінен кейінгі үшінші орында туристік қызметтерге
ақша жұмсайды.

Сыртқы және ішкі туризм саласында қонақ үй шаруашылығы туристтер
үшін жүйелі толық қызмет түрлері Қазақстандағы туризмнің қарқынды дамуына
және әлемдік туристік бизнесте бәсекелестікті қалыптастырады.
Туристік қызметтер, оның ішінде қонақ үй қызметі де әлеуметтік-мәдени
қызмет түріне жатады. Отандық туризмді дамыту қазіргі таңда қонақ күту
принциптеры мен туристік қонақ үй қызметі үшін кадрларды даярлау жүйесі
алдына белгілі мақсат қойып отыр.

Туризмнің аса маңызды элементі – орналастыру. Қонақ үй индустриясы –
қонақ үй қызметі жүйесінің аса мәнді бөлігі. Ол адамзаттың ежелден келе
жатқан дәстүрі – қонақты сыйлау, оны күту және оған құрмет көрсетуден
басталған. Орналастыру жүйесі мен орны – уақытша қонақты түрлі деңгейде
күтуге арналған әртүрлі типтегі құрылыстар тұрғызуға итермеледі. (Шалаштан
бастап, супергигантты отельдерге дейін).

Бүгінгі қонақ үй қызметі туристік орталықтың мықты бөлігі және
туризм экономикасының негізі.

Қонақ үй индустриясын түрлі ұжымдық және жеке орналастыру орындары:
отельдер, қонақ үйлер, мотельдер, жастар хостелы мен жатақханалар,
апартаменттер, туристік пансионаттар, сонымен қатар туристтерді
орналастыруға қатысатын жеке секторлар құрайды.

Экономикалық іс-әрекет ретінде қонақ үй индустриясы қонақ үйлерде,
мотельдерде, кемпингтерде орналастыру кезінде әртүрлі қызмет түрлерін
көрсетіп сыйақы үшін жұмыс жасайды[26].

Қазақстанның оңтүстік аймағы адамдар алғашқы қоныстанған аймақ ретінде
танымдық маңызы зор.Олар: Түркістан, Отырар, Баба-ата, Испиджап (Сайрам),
Тараз, Мерке, Талхиз (Талғар), Қойлық (Талдықорган).

Көптеген мәселелерді оңтайлы шешу керек. Бүгінгі күні Қазақстанда
туризмнің толық дамуы үшін жарнама, сауда орындары, көлік, орналастыру,
тамақтандыру, байланыс түрлерімен қамтамасыз ету және т.б. қызмет түрлері
дұрыс жолға қою керек,сондай-ақ өзіміздің туристтерді сыртқа жібергеннен
гөрі, шетелдік туристтерді көбірек қабылдау өзімізге пайдалы болар еді.

Республикамызда туристердің сыртқа кетуі басым, олардың ағыны
тұрақтанып жылына орташа есеппен 700 мың адамды құрайды. Олардың көпшілігі
шетелге коммерциялық мақсатта жол жүреді. 2007 жылы республикадағы 22
туристік компания Түркияға, Біріккен Араб Әмірлігіне, Пәкістан, Үндістан,
Оңтүстік Корея, Польша, Грекия, Болгария, Италияға чартерлі авиарейстер
ұйымдастырумен айналысқан.

Соңғы уақытта Қытайға, Пәкістанға, Иранға шоп-тур есебінен баратын
туристтердің саны төмендегені байқалады. ҚХДР баратын қазақстандық
туристтердің саны күрт азайды. Германияға, Оңтүстік Кореяға, Түркияға, БАӘ
коммерциялық бағытпен барушы туристердің саны да азайды. Танымдық мақсатта
Қазақстаннан Австралияға, Австрияға, Чехияға, Францияға, Италияға,
Канадаға, Испанияға, Оңтүстік –Шығыс Азия елдеріне баратын туристтер саны
көбеюде. Туристік компаниялардың жұмыс бағыты танымдық, демалыс, сауықтыру
және т.б. мақсаттарға қарай ауысуда. Ірі компанияларда жеке туризм
бөлімдері ашылуда.

Қазіргі таңда, Қазақстанның өзі де туристік мақсаттарда қызығушылық
тудыруда. Еліміздің ғасырлардан жалғасып келе жатқан тарихы, кездесе
бермейтін тарихи ескерткіштері, мәдениеті, салт-дәстүрі, саяси тұрақтылығы,
барлығы да – туристік индустрияның дамуына алғышарт бола алады.

Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту туризм саласы үшін пайдалы.
Әсіресе, Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік-Қазақстан, Шығыс Қазақстан,
Маңғыстау, Қарағанды облыстарында да рекреациялық және тарихи орындар
туризм саласын дамытуға өте қолайлы.

Қазір республикамызда туризм саласы үшін қажетті маман кадрларды
даярлау жұмысы қарқынды жүзеге асуда. ҚазМХТУ жанындағы туризм
факультеттеріндегі студенттерді халықаралық мамандар даярлаудағы алмасу
бағдарламасы бойынша оқытып, өз ісінің мамандарымен қамтамасыз етуде.

Нарықтық қатынастың дамуы нәтижесінде қазақстандықтар шетелге
демалу, кәсіби қызығушылықтарын қанағаттандыру мақсатында барып жатыр.
Шетелге шығуға шек қойылмайды, қазақстандықтардың 10 % өте жоғары
деңгейдегі ауқатты адамдар саналады, жергілікті курорттардың және көлік
қызметінің қымбат болуы, халықтардың шетелге барып тауар мен материалдық
жағдайларын түзеуі, (шопинг – негізгі мақсаттардың бірі) коммерциялық
деңгейде жаңа бірлескен іскерліктің арқасында т.б. бағыттардың болуы ішкі
туризмнен гөрі, сыртқы туризмнің өркендеуінің негізгі себептері болып
табылады.

2007 жылы Қазақстанға сырттан 450 мыңнан астам туристер демалу,
жеке іс сапармен, танымдық мақсатта келген болатын. Бірақ 2008 жылы олардың
саны 141,1 мың адамға төмендеген. Республикамыздың шетелдік қонақтар үшін
қызықсыз болуның себебі, туризм инфраструктурасының, материалдық-техникалық
базаның әлі де болса, төменгі деңгейде болуы.

Қолда бар техникалық базалар мен орналастыру деңгейінің төмендігі
отандық туристік қызмет көрсету саласының бәсекелестікке қатысуға
қабілетсіз екендігін көрсетеді. Алматыдағы жекелеген жоғарғы сапалы қонақ
үйлер ғана халықаралық деңгейге сай келеді. Олар: 5-жұлдызды Риджент
Алматы және Хайят Ридженси, Интеротель Достык қонақ үйлері, 3-жұлдызды
Астана және Премьер Алатауқонақ үйлері , Құмбел***** таулы VIP-қонақ
үйі – өте көркем табиғатты Алмаарасанда орналасқан, ал Астанадағы 5-
жұлдызды Астана-Интерконтиненталь қонақ үйі өте қымбат болғандықтан
шетелдік қонақтардың кейбірі ғана қызметін пайдалана алады.Республикааралық
байланыстың болмауы да біріккен туристік кеңістікке әсерін тигізді.
Аймақтарда өзіндік ережелер енгізіп, кедендік визамен байланысты шектеулер
туризмнің дамуына кері әсер етуде. Мемлекет туризм үшін жарнамаға қаражат
бөлмейді. Ал кей елдерде осы мақсатта ұлттық қордың 40-45% астамын
жұмсайды.

Қазақстан Республикасында 2008 жылдың 1 шілдедегі статистикалық
мәліметтері бойынша 318 туристік агентттіктер мен фирмалар, олардың 8
мемлекеттік , 304 жеке, 6 шетелдік мемлекеттерге тән. ЖШС Квадротур,
Гиацинт-Рахат әуе компаниясы сияқты ірі фирмалармен қатар, бірлескен кіші
кәсіпорындар, әртүрлі ассоцияциялар, жеке фирмалар мен агенттіктерде жалпы
айтқанда бес мыңнан астам халық жұмыспен қамтылған. Аталмыш жылдың бірінші
жартыжылдығында бұлардың қызметі 1197,4 млн. теңге, негізгі қызметтері
бойынша 1055,4 млн.теңгеге пайда түсірген.

Соның ішінде мемлекеттік туризм кәсіпорыны – 15,4 млн.теңге (қызмет
көрсету – 14,1 млн.теңге); жеке фирмалар – 1174,9 млн.теңге (қызметі –
1034,3 млн.теңге); шетелдік фирмалар – 7 млн.теңге (қызметі – 6,9
млн.теңге).

Туристік кәсіпорындардың шаруашылық әрекетінің нәтижелері бойынша,
алғашқы жарты жылдықта 25,9 млн.теңгеге шығынға ұшарағанын көрсетті.
Бюджетке және қорға кәсіпорындардан түскен пайда – 36,4 млн.теңге.

2004-2007 жылдардағы туристік кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық
әрекеттері жайлы төмендегі кестеде көрсетілген.

Кесте 1.1. Туристік кәсіпорынның шаруашылық-қаражаттар нәтижелері .

Кезең Қызмет көлемі Түскен табыс Салық және
жинау
млн. мың. Ішкі туризм Сыртқы Ішкі туризм млн. мың.
тенге долл. туризм және тенге долл.
АҚШ экскурсиялар, АҚШ
млн. тенге

Жергілікті және - Тұтынушылармен өз қызметі - Грамматика, лексика,
шетелдің туралы мағлұматтар беруі; фонетика негіздері;
тұтынушылармен - Тұтынушылармен ауызша және - Қонақ үй қоры жайлы
жұмыс телефон арұылы еркін сөйлесу; тақырыпқа сай сөздік қоры;
(тұтынушылар - Әңгімелесу техникасын игеруі; - Коммерциялық
тілінде сөйлесе - Тұтынушылармен келіссөз жүргізу корреспонденция;
алуы қажет) және қабылдау техникасын игеруі; - Қонақ үй қоры қызметі
- Тұтынушылар сұрақтарына жауап жайлы терминология;
беру, ақпараттар ұсына білуі; - Сөйлесу мәдениетінің
- Сөйлесу мәдениетін игеруі ; теориясы;
Тұтынушыларға -Тұлғалармен сөйлесу мәдениеті; - Жеке тұлғалармен сөйлесу
қамқорлық көрсету - Тұтынушыларға қызмет көрсету теориясы;
ережелері мен сапасы: сәлемдесу, - Психология негіздері;
сұрақтарға жауап қайтару, - Тұтынушылардың
сұраныстар бойынша қызмет көрсету;қажеттіліктері мен күтімі;
- Этикет және хаттама;
- Жылдам қызмет көрсету және
мәдениеттілік;
- Хаттамаларды толтыру және этикет
сақтау;
Телефонды қолдана-Сөйлесу мәдениеті; - Сөйлесу мәдениеті
білуі -Телефон үлгілері қорын пайдалану теориясы негіздері;
техникасын білуі; - Психология негіздері;
- Телефонмен байланыстыру - Тұтынушылар
техникасын меңгеруі: қоңырауға қажеттіліктері мен
жауап беру, хабарламаларды сұраныстары;
қабылдау, қоңырауларды бір- біріне
қосу;
- Байланыс құралдары мен
аппараттары бұзылған жағдайда
тиісті орындармен байланыс жасау
техникасы;
Алғашқы көмек - Шұғыл және алғашқы көмек - Жедел жәрдем қобдишасын,
және шұғыл көрсетуде дәріханалық қобдишаны дәрілерді пайдалану
жағдайлардаңы пайдалану; негіздері;
іс-әрекет жасау - Өрт сөндіру техникасын қолдану; - Жарақат жағдайларында
- Тиісті орындарға, өрт сөндіру, емдеу;
жедел жәрдем және дәрігер шақыру, - Алғашқы көмек әдістері:
хабар беру; жасанды тыныс алдыру,
- Оқиға орын алған орында тиісті массаж;
шаралар қолдану техникасы; - Өрттің алдан алу,
- Өрттің алдын алу және сөндіру сөндіру, эвакуациясы;
техникасы;
Тұтынушылардың - Өтініш, шағымдарды қабылдау, - Тұлғалармен сөйлесу
өтініштерін сараптама жасай білу; теориясы;
қанағаттандыру - Тұлғалармен сөйлесу мәдениеті; - Психология негіздері;
жұмыстары -Тұтынушылардың жазбаша және - Шағымдармен жұмыс
ауызша шағымдарымен жұмыс жүргізужүргізу әдістері;
техникасы; - Келіспеушілік негіздері;
- Түскен шағымдарға шаралар - Хаттама және этикет;
қолдану;
- Статистиканы жүргізу;
- Хаттамалар мен этикет сақтау;
Жұмыс орнында - Жұмыс орнында қауіпсіздік - Қонақ үй ғимаратының
қауіпсіздік жағдайларын сақтау ережелері; жобасын, құралдар
техникасын сақтау -Сақтау қоймасы, сейф, жүйесінің типі;
стационарлық құралдар, - Техника және еңбек
жабдықтармен жұмыс жасау қауіпсіздігін қорғау;
ережелерін сақтау; - Ережелермен жұмыс жасай
білу;
- Құрал жабдықтар түрлері;

- Техника қауіпсіздігі
ережелері;
Жұмыс күні - Аяқталмаған жұмыс жайлы тіркеу;
аяқталғаннан кейін- Өтініштерді тіркеу;
кезекшілігін - Кеш орналастыру және кету
өткізу жөнінде тіркеу техникасы;
- Маңызды және жылдам
хабарламаларды жіберу техникасы;
- Айрықша орын алған жағдайлар мен
мәселелерді тіркеу;
- Кезекшілігін өткізу және жұмыс
орнын таза ұстау;

2.1.-кестенің жалғасы. Қызметтік талаптарға сай негізгі біліктілік пен
білімділік тізбегі.

2.2.- кесте.***** Отельдің иерархиялық деңгейі.

  Owners
 
  Бас менеджер  
 
Қонақтарды қабылдау Қаржы департаменті  
бөлімі
  ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Тұлғалармен сөйлесу мәдениеті
ҚР мотельдердің даму ерекшеліктері
Қонақ үй сервисіндегі ақпараттық ресурстар және оның қолданылуы
Туристік қызметтер өндірісі мен демалыс орнының жайлылығы, қызметкерлердің жақсы қызмет көрсетуінің үйлесімділігі
Қазақстан туризмін дамытудағы орналастыру индустриясының маңызы
Демалыс және еңбекті ұйымдастыру
Табиғаты керемет таулы аймақта орналасқан және туристік маршрут бойындағы демалысқа ыңғайлы кішігірім қонақ үйлер
Қонақ үй шаруашылығы
Қонақжайлылық индустриясында қонақ үй қызметінің белсенділігін арттыру жолдарын анықтау
АҚМОЛАТУРИСТ ҚОНАҚ ҮЙІНІҢ ЕСЕПТЕРІНЕ СИПАТТАМА
Пәндер