Қазіргі қоғамдағы ақыл-ой тәрбиесінің жеке тұлғаны тәрбиелеудегі маңызы жайлыМазмұны:

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І Бөлім Қазіргі қоғамдағы ақыл.ой тәрбиесінің жеке тұлғаны тәрбиелеудегі маңызы

1.1. Қазіргі қоғамдағы тәрбиенің мақсат.міндеттері мен түрлеріне
сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6

1.2.Тәрбие мәні мен оның түрлеріне байланысты ұлы ғұлама
педагогтардың айтылған пікірлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9

1.3. Ақыл.ой тәрбиесі және оның мазмұны мен міндеттері ... ... ... ... ... ...13


ІІ Бөлім Ақыл.ой тәрбиесінің негіздерін оқу .тәрбие процесінде
қолдану әдістемесі

2.1. Сабақ барысында ақыл.ойды және оның жеке түрлерін
дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17

2.2. Ақыл.ой тәрбиесінің құралдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19

2.3. Ақыл.ой еңбегінің жалпы мәдениетін арттыру
жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
КІРІСПЕ
Курстық жұмыстың өзектілігі: Қазіргі нарықтық экономика жағдайында тәрбие процесінің тиімділігін одан әрі жетілдіру ерекше маңызға ие болып отыр. Бұл, әсіресе бүгінгі ғылыми-техникалық өрлеу кезеңінде айқын басымдылыққа ие.
Қазіргі мектепте тәрбие беру жұмысының тиімділігі мен сапасын арттырудың негізгі жолы – барлық тәрбиелік іс-шараларды ұйымдастыруды кешенді түрде жүргізу, яғни оқушылардың жеке басы мен әртүрлі әлеуметтік топтарын ескере отырып, тәрбие салалары: ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық, дене және еңбек, құқықтық пен экологиялық тәрбиелерінің өзара тығыз бірлігін қамтамасыз ету. Соған сәйкес оқыту мен тәрбиелеу қызметінің бірлігін қамтамасыз етудің маңызы ерекше.
Тәрбие берудің кешенділігін қамтамасыз ету барлық тәрбие беру мекемелерінің, соның ішінде мектептің де идеологиялық жұмысын осы міндетке сай ұйымдастыра жүргізудіңде қызметі ерекше. Оқушылардың тәрбие процесін ұйымдастырудағы мұндай көзқарас қоғамның әрбір жеке тұлғаны жан-жақты үйлесімді дамыту мақсатына толық сай келеді.
Тәрбие – қоғамның негізгі қызметтерінің бірі, жеке адамды мақсатты, жүйелі қалыптастыру процесі, аға ұрпақтың тәжірибесін кейінгі буынға меңгертіп, олардың сана-сезімін, жағымды мінез-құлқын дамытушы. Ересек буын қоғамдық-тарихи өмірде жинақталған тәжірибені, білімді жас буынға тәрбие процесі арқылы береді.
Тәрбие материалдық игіліктерді өндіруге қабілетті, іскер адамдарды дайындауға бағытталуы қажет. Басты өндіруші күш – жеке тұлға. Адам жүйелі түрде күрделі қатынастарға араласып, қоғамдағы қалыптасқан идеяны, саяси және моральдық көзқарастарды, сенімдерді қоғамдағы адамдардың өмір сүру тәртібін меңгереді.
Әрбір мемлекетте балаларға білім беру мен тәрбиені ұйымдастырудың нақтылы мәселелері мен әдістері қарастырылады.

Тәрбие мақсаты қазақ тәлім-тәрбие тағылымына да қойылды. Ұлы ұстаз Әбу Насыр әл-Фараби «Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек. Онсыз берілген білім – адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» - деді.
М.Жұмабаев «Көркем денелі, түзу ойлайтын, дәл пішетін, дәл табатын ақылды болса, сұлу сөз, сиқырлы үн, әдемі түрден ләззат алып, жаны толқынарлық болса, баланың дұрыс тәрбие алып, шын адам болғандығы» - деп жазды.
Мәтжан Мақсымұлы Тілеужанов өзінің «Қазақ тағылымы» атты монографиясында (1994) қазақ тағылымының негізгі бағыттарын атап көрсетті. Олар: ар-ождан тазалығын сақтау; ақыл-ойы, парасатты болу; барлық әрекетінен, сөйлеген сөзінен, қарым-қатынасынан, көзқарасынан ғибрат иісі аңқып тұру; ерте тұрып, кеш жату; аз сөйлеп, көп тыңдау; иманды, инабатты, қайырымды болу; жас ұрпаққа тәрбие беруден жалықпау; халық дәстүріне берік болу; оны жаңарту; әдет-ғұрыпта жоқ нәрселерден аулақ болу; сегіз қырлы, бір сырлы болу; халқының рухына кір салмау;ел берекесін сақтап, оның баюына үлес қосу.
Халықтық тәлім-тәрбие оның тұрмыс тіршілігімен тығыз байланысты. Әр елдің тұрмыстағы әдет-ғұрпы, ой-санасы халық тағдырымен ұштасып жатады.
Қазақ халқында өскелең жас ұрпаққа ақыл-ой тәрбиесін беруде, ой санасын дамытуда ауыз әдебиетінің маңызы ерекше болған. Ғалым А.Э.Измаилов халықтық тәлім-тәрбие жайында: «Қазақ халқының тәрбие саласындағы тәжірибесі көбінесе ұрпақтан-ұрпаққа ауызша түрде жалғасып халық ертегілерінде, аңыздарында, жырларында, мақал-мәтелдерінде сақталып, ұлттың салттары, дәстүрлері арқылы өзінің көрінісін беріп отырады», - дейді.
Тұрмыстық мәдени жағдайларға сай туып, қалыптасқан дүниетаным, білім, тәжірибе айтыс жанрларында, оның ішінде әсіресе жұмбақ айтыстарда, ауыз әңгімелерде, халқымыздың ой-қиялынан, сана-сезімінен туған бата сөздерінде, төрт түлікке сай өлең жырларында ерекше маңызға ие болған. Жұмбақ айтысының өзінде қанша тапқырлық, ақыл-ой тәрбиесі барын көруге болады.
Сонымен қатар қазақ халқы өзінің өмір тіршілігі, күн көріс кәсібімен байланысты жыл мезгілі құбылыстарының ерекшеліктерін бақылау, табиғатқа және жұлдыздарға қарап ауа райын алдын-ала болжау қасиеттерінің арқасында дараланған. Осының бәрі ұрпақтың ақыл-ой тәрбиесіне қатысты алатын орны ерекше болған.
Курстық жұмыстың мақсаты: оқу-тәрбие процесінде ақыл-ой тәрбиесінің алатын орны мен оның түрлерін сабақта пайдаланудың тиімділігін анықтау.
Курстық жұмыстың зерттеу объектісі: ақыл-ой тәрбиесінің негіздерін ұйымдастыру жүйесі.
Курстық жұмыстың зерттеу пәні: оқу-тәрбие процесінде ақыл-ой тәрбиесінің түрлері мен құралдарын пайдаланудың тиімділігі.
Курстық жұмыстың міндеттері:
- Қазіргі қоғамдағы тәрбиенің мақсат-міндеттері мен түрлеріне сипаттама;
- Тәрбие мәні мен түрлеріне байланысты ұлы ғұлама педагогтардың айтылған пікірлері;
- Ақыл-ой тәрбиесі және оның мазмұны мен міндеттері;
- Сабақ барысында ақыл-ойды және оның жеке түрлерін дамыту;
- Ақыл-ой тәрбиесінің құралдары;
- Ақыл-ой еңбегінің жалпы мәдениетін арттыру жолдары.
Зерттеу көздері: Зерттеу мәселесі бойынша педагог –ғалымдардың әлеуметтанушылардың, психологтардың еңбектері; ҚР «Білім беру туралы» Заңы; Елбасшысының халыққа жолдаған «Қазақстан - 2030» үндеуі; «Кәусар бұлақ» бағдарламасы; «Атамекен» бағдарламасы; Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру тұжырымдамасы; ҚР 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасының педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы теориялары, ұлттық тәлім-тәрбие туралы ғылыми зерттеулер мен теориялық әдебиеттері негіздеріне сүйеніп жасалған.
Зерттеу әдістері: тақырыпты зерттеу барысында қолданылған педагогикалық және психологиялық әдебиеттерге, ғылыми мерзімді басылымдарға ғылыми талдау жасау, педагогикалық эксперимент өткізу, анкета және интервью әдістері қолданылды.
Курстық жұмыстың құрылымы: курстық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.
Кіріспе бөлімінде осы тақырыптың көкейкестілігі, қоғамдағы ақыл-ой тәрбиесінің бірізділігі, оны зерттеуге ат салысқан ғалымдардың еңбектерінің құндылығы қарастырылды. Зерттеу жұмысының ғылыми аппараты, мақсаты, міндеттері әдістері объектісі мен пәні көрсетілді.
«Қазіргі қоғамдағы ақыл-ой тәрбиесінің жеке тұлғаны тәрбиелеудегі маңызы» деп аталатын бөлімде қазіргі қоғамдағы тәрбиенің мақсат-міндеттері мен түрлеріне сипаттама, тәрбие мәні мен түрлеріне байланысты ұлы ғұлама педагогтардың айтылған пікірлері, ақыл-ой тәрбиесі және оның мазмұны мен міндеттері және теориялық маңызын қарастырылады.
«Ақыл-ой тәрбиесінің негіздерін оқу –тәрбие процесінде қолдану әдістемесі» деп аталатын бөлімде ақыл-ой тәрбиесі және оның мазмұны мен міндеттері, сабақ барысында ақыл-ойды және оның жеке түрлерін дамыту, ақыл-ой тәрбиесінің құралдары, ақыл-ой еңбегінің жалпы мәдениетін арттыру жолдарын оқу процесінде қолданудың тиімділігін анықтауды қарастырылады.
Пайдаланған әдебиеттер :

1. Әбиев ж. Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика: Оқу құралы, - Алматы:Дарын, 2004ж.
2. Педагогика. Дәріс курсы. / Құраст. Хмель Н.Д., Жампеисова К.Қ.- Алматы: Нұрлы әлем, 2003ж.
3. Жарықбаев Қ., Қалиев С. Қазақ тәлім- тәрбиесі.- Алматы, «Санат», 1995 ж.
4. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. Ой. Ақыл: Адамгершілік. – А., Білім, 1994ж.
5. Богословский В.В. т.б. Жалпы психология. – А., Мектеп, 1980ж.
6. Әділова З.Ә. Этнопедагогика. – А., ҚазМӘТУ, 1997ж.
7. Сабыров Т.С. Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру жолдары. – А., Мектеп, 1978ж.
8. Айтмамбетова Б.Р., Бейсенбаева А.А. Тәрбиенің жалпы әдістері (6-лекция). – Алматы, 1991ж.
9. Болдыров Н. И. Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. – Алматы, 1987ж.
10. Сейталиев К. Тәрбие теориясы. – Алматы, 1986ж.
11. Ахметова З. «Кәусар бұлақ» бағдарламасы.-А., 1994ж.
12. Мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. / Ред. басқар. Қалиев С., т.б. – А., 1999ж.
13. Қоянбаев Ж. Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. – Алматы., 2000ж.
14. Құрманалина Ш.Х., Мұқанова Б.Ж., т.б. Педагогика.- А.,Фолиант, 2007ж.
15. Қоянбаев Р. Тәрбие теориясы.- Алматы, 1991ж.
16. Құрсабаев М. «Атамекен» бағдарламасы. – Алматы., 1991ж.
17. Қожахметова К.Ж. Сынып жетекшісі. –Алматы: Әлем, 2000ж.
18. Тәлім-тәрбие хрестоматиясы. / Құраст. Қалиев С. – Алматы: Рауан, 1996ж.
19. Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру тұжырымдамасы. – Алматы: ҚР Ғылым Академиясының философия институты, 1994ж.
20. Наурызбаев Ж. Ұлттық мектептің ұлы мұраты. – А., 1995ж.
21. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы. – А., 1995ж.
22. Ұстаздық шеберлікке жету жолдары. / Методикалық нұсқау/ Құраст. Нұржанова Ж.Н. – А.,1991ж.
23. Әбенбаев С. Тәрбие теориясы мен әдістемесі.-Алматы: Дарын, 2004ж.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 25 бет
Таңдаулыға:   
Тақырыбы: Ақыл-ой тәрбиесінің негіздері

Мазмұны:

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І Бөлім Қазіргі қоғамдағы ақыл-ой тәрбиесінің жеке тұлғаны тәрбиелеудегі
маңызы

1.1. Қазіргі қоғамдағы тәрбиенің мақсат-міндеттері мен түрлеріне
сипаттама ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6

1.2.Тәрбие мәні мен оның түрлеріне байланысты ұлы ғұлама
педагогтардың айтылған
пікірлері ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9

1.3. Ақыл-ой тәрбиесі және оның мазмұны мен
міндеттері ... ... ... ... ... ...13

ІІ Бөлім Ақыл-ой тәрбиесінің негіздерін оқу –тәрбие процесінде
қолдану әдістемесі

2.1. Сабақ барысында ақыл-ойды және оның жеке түрлерін
дамыту ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17

2.2. Ақыл-ой тәрбиесінің
құралдары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

2.3. Ақыл-ой еңбегінің жалпы мәдениетін арттыру
жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23

ПАЙДАЛАНҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ...25

КІРІСПЕ
Курстық жұмыстың өзектілігі: Қазіргі нарықтық экономика жағдайында
тәрбие процесінің тиімділігін одан әрі жетілдіру ерекше маңызға ие болып
отыр. Бұл, әсіресе бүгінгі ғылыми-техникалық өрлеу кезеңінде айқын
басымдылыққа ие.
Қазіргі мектепте тәрбие беру жұмысының тиімділігі мен сапасын
арттырудың негізгі жолы – барлық тәрбиелік іс-шараларды ұйымдастыруды
кешенді түрде жүргізу, яғни оқушылардың жеке басы мен әртүрлі әлеуметтік
топтарын ескере отырып, тәрбие салалары: ақыл-ой, адамгершілік,
эстетикалық, дене және еңбек, құқықтық пен экологиялық тәрбиелерінің өзара
тығыз бірлігін қамтамасыз ету. Соған сәйкес оқыту мен тәрбиелеу қызметінің
бірлігін қамтамасыз етудің маңызы ерекше.
Тәрбие берудің кешенділігін қамтамасыз ету барлық тәрбие беру
мекемелерінің, соның ішінде мектептің де идеологиялық жұмысын осы міндетке
сай ұйымдастыра жүргізудіңде қызметі ерекше. Оқушылардың тәрбие процесін
ұйымдастырудағы мұндай көзқарас қоғамның әрбір жеке тұлғаны жан-жақты
үйлесімді дамыту мақсатына толық сай келеді.
Тәрбие – қоғамның негізгі қызметтерінің бірі, жеке адамды мақсатты,
жүйелі қалыптастыру процесі, аға ұрпақтың тәжірибесін кейінгі буынға
меңгертіп, олардың сана-сезімін, жағымды мінез-құлқын дамытушы. Ересек буын
қоғамдық-тарихи өмірде жинақталған тәжірибені, білімді жас буынға тәрбие
процесі арқылы береді.
Тәрбие материалдық игіліктерді өндіруге қабілетті, іскер адамдарды
дайындауға бағытталуы қажет. Басты өндіруші күш – жеке тұлға. Адам жүйелі
түрде күрделі қатынастарға араласып, қоғамдағы қалыптасқан идеяны, саяси
және моральдық көзқарастарды, сенімдерді қоғамдағы адамдардың өмір сүру
тәртібін меңгереді.
Әрбір мемлекетте балаларға білім беру мен тәрбиені ұйымдастырудың
нақтылы мәселелері мен әдістері қарастырылады.

Тәрбие мақсаты қазақ тәлім-тәрбие тағылымына да қойылды. Ұлы ұстаз Әбу
Насыр әл-Фараби Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек. Онсыз
берілген білім – адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат
әкеледі - деді.
М.Жұмабаев Көркем денелі, түзу ойлайтын, дәл пішетін, дәл табатын
ақылды болса, сұлу сөз, сиқырлы үн, әдемі түрден ләззат алып, жаны
толқынарлық болса, баланың дұрыс тәрбие алып, шын адам болғандығы - деп
жазды.
Мәтжан Мақсымұлы Тілеужанов өзінің Қазақ тағылымы атты
монографиясында (1994) қазақ тағылымының негізгі бағыттарын атап көрсетті.
Олар: ар-ождан тазалығын сақтау; ақыл-ойы, парасатты болу; барлық
әрекетінен, сөйлеген сөзінен, қарым-қатынасынан, көзқарасынан ғибрат иісі
аңқып тұру; ерте тұрып, кеш жату; аз сөйлеп, көп тыңдау; иманды, инабатты,
қайырымды болу; жас ұрпаққа тәрбие беруден жалықпау; халық дәстүріне берік
болу; оны жаңарту; әдет-ғұрыпта жоқ нәрселерден аулақ болу; сегіз қырлы,
бір сырлы болу; халқының рухына кір салмау;ел берекесін сақтап, оның баюына
үлес қосу.
Халықтық тәлім-тәрбие оның тұрмыс тіршілігімен тығыз байланысты. Әр
елдің тұрмыстағы әдет-ғұрпы, ой-санасы халық тағдырымен ұштасып жатады.
Қазақ халқында өскелең жас ұрпаққа ақыл-ой тәрбиесін беруде, ой
санасын дамытуда ауыз әдебиетінің маңызы ерекше болған. Ғалым А.Э.Измаилов
халықтық тәлім-тәрбие жайында: Қазақ халқының тәрбие саласындағы
тәжірибесі көбінесе ұрпақтан-ұрпаққа ауызша түрде жалғасып халық
ертегілерінде, аңыздарында, жырларында, мақал-мәтелдерінде сақталып, ұлттың
салттары, дәстүрлері арқылы өзінің көрінісін беріп отырады, - дейді.
Тұрмыстық мәдени жағдайларға сай туып, қалыптасқан дүниетаным, білім,
тәжірибе айтыс жанрларында, оның ішінде әсіресе жұмбақ айтыстарда, ауыз
әңгімелерде, халқымыздың ой-қиялынан, сана-сезімінен туған бата сөздерінде,
төрт түлікке сай өлең жырларында ерекше маңызға ие болған. Жұмбақ айтысының
өзінде қанша тапқырлық, ақыл-ой тәрбиесі барын көруге болады.
Сонымен қатар қазақ халқы өзінің өмір тіршілігі, күн көріс кәсібімен
байланысты жыл мезгілі құбылыстарының ерекшеліктерін бақылау, табиғатқа
және жұлдыздарға қарап ауа райын алдын-ала болжау қасиеттерінің арқасында
дараланған. Осының бәрі ұрпақтың ақыл-ой тәрбиесіне қатысты алатын орны
ерекше болған.
Курстық жұмыстың мақсаты: оқу-тәрбие процесінде ақыл-ой тәрбиесінің
алатын орны мен оның түрлерін сабақта пайдаланудың тиімділігін анықтау.
Курстық жұмыстың зерттеу объектісі: ақыл-ой тәрбиесінің негіздерін
ұйымдастыру жүйесі.
Курстық жұмыстың зерттеу пәні: оқу-тәрбие процесінде ақыл-ой
тәрбиесінің түрлері мен құралдарын пайдаланудың тиімділігі.
Курстық жұмыстың міндеттері:
- Қазіргі қоғамдағы тәрбиенің мақсат-міндеттері мен түрлеріне
сипаттама;
- Тәрбие мәні мен түрлеріне байланысты ұлы ғұлама педагогтардың
айтылған пікірлері;
- Ақыл-ой тәрбиесі және оның мазмұны мен міндеттері;
- Сабақ барысында ақыл-ойды және оның жеке түрлерін дамыту;
- Ақыл-ой тәрбиесінің құралдары;
- Ақыл-ой еңбегінің жалпы мәдениетін арттыру жолдары.
Зерттеу көздері: Зерттеу мәселесі бойынша педагог –ғалымдардың
әлеуметтанушылардың, психологтардың еңбектері; ҚР Білім беру туралы Заңы;
Елбасшысының халыққа жолдаған Қазақстан - 2030 үндеуі; Кәусар бұлақ
бағдарламасы; Атамекен бағдарламасы; Қазақстан Республикасында жалпы орта
білім беру тұжырымдамасы; ҚР 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасының педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы теориялары,
ұлттық тәлім-тәрбие туралы ғылыми зерттеулер мен теориялық әдебиеттері
негіздеріне сүйеніп жасалған.
Зерттеу әдістері: тақырыпты зерттеу барысында қолданылған
педагогикалық және психологиялық әдебиеттерге, ғылыми мерзімді басылымдарға
ғылыми талдау жасау, педагогикалық эксперимент өткізу, анкета және интервью
әдістері қолданылды.
Курстық жұмыстың құрылымы: курстық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен,
қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.
Кіріспе бөлімінде осы тақырыптың көкейкестілігі, қоғамдағы ақыл-ой
тәрбиесінің бірізділігі, оны зерттеуге ат салысқан ғалымдардың еңбектерінің
құндылығы қарастырылды. Зерттеу жұмысының ғылыми аппараты, мақсаты,
міндеттері әдістері объектісі мен пәні көрсетілді.
Қазіргі қоғамдағы ақыл-ой тәрбиесінің жеке тұлғаны тәрбиелеудегі
маңызы деп аталатын бөлімде қазіргі қоғамдағы тәрбиенің мақсат-міндеттері
мен түрлеріне сипаттама, тәрбие мәні мен түрлеріне байланысты ұлы ғұлама
педагогтардың айтылған пікірлері, ақыл-ой тәрбиесі және оның мазмұны мен
міндеттері және теориялық маңызын қарастырылады.
Ақыл-ой тәрбиесінің негіздерін оқу –тәрбие процесінде қолдану
әдістемесі деп аталатын бөлімде ақыл-ой тәрбиесі және оның мазмұны мен
міндеттері, сабақ барысында ақыл-ойды және оның жеке түрлерін дамыту, ақыл-
ой тәрбиесінің құралдары, ақыл-ой еңбегінің жалпы мәдениетін арттыру
жолдарын оқу процесінде қолданудың тиімділігін анықтауды қарастырылады.

І Бөлім Қазіргі қоғамдағы ақыл-ой тәрбиесінің жеке тұлғаны тәрбиелеудегі
маңызы
1. Қазіргі қоғамдағы тәрбиенің мақсат-міндеттері мен түрлеріне
сипаттама
Тәрбие – қоғамның негізгі қызметтерінің бірі, жеке адамды мақсатты,
жүйелі қалыптастыру процесі, аға ұрпақтың тәжірибесін кейінгі буынға
меңгертіп, олардың сана-сезімін, жағымды мінез-құлқын дамытушы. Ересек буын
қоғамдық-тарихи өмірде жинақталған тәжірибені, білімді жас буынға тәрбие
процесі арқылы береді.
Тәрбие материалдық игіліктерді өндіруге қабілетті, іскер адамдарды
дайындауға бағытталуы қажет. Басты өндіруші күш – жеке тұлға. Адам жүйелі
түрде күрделі қатынастарға араласып, қоғамдағы қалыптасқан идеяны, саяси
және моральдық көзқарастарды, сенімдерді қоғамдағы адамдардың өмір сүру
тәртібін меңгереді.
Әрбір мемлекетте балаларға білім беру мен тәрбиені ұйымдастырудың
нақтылы мәселелері мен әдістері қарастырылады.
Тәрбиенің мақсаты – бұл жастарды өмірге әзірлеу мақсатымен
жүргізілетін тәрбие жұмыстарының нәтижесін ерте болжау.
Тәрбиенің мақсаты мен жүйесі мемлекеттің саясаты мен экономикасына
тәуелді. Тәрбие мен қоғам бір мезгілде пайда болды. Тәрбие қоғамдық
құбылыс, онсыз қоғам өмірі ілгері дамымайды. Себебі қоғамның материалдық
жағдайының өсуі, идеологиясының өзгеруімен байланысты тәрбиенің мақсат-
міндеттері, мазмұны мен ұйымдастыру тәсілдері де толығып, жаңа жағдайға
сәйкес жақсарып отырады,
Тәрбме мақсатты процесс. Тәрбие мақсаты айқын әрі нақты өмір жағдайына
сай белгіленсе ғана өз нәтижесін дұрыс береді. Оны тәрбиешілердің өз
қалауымен анықтауға болмайды. Себебі тәрбие мақсаты қоғамның мемлекеттің әл-
ауқаты және оның саясатымен әрқашанда тығыз байланысты болады.
Тәрбие біртұтас процесс. Себебі тұлға жеке адам ретінде тәрбиеленеді.
Сондықтан жеке тұлғаның кісілік қасиеттерін қалыптастыру жеке-дара
атқарылмайды, керісінше бір мезгілде, бірыңғай жағдайда жүзеге асырылады.
Өйткені тұлғаның қалыптасып, дамуы тұтас процесс.
Тәрбие ұзақ әрі күрделі процесс. Жеке адамның қалыптасуы бүтіндей бір
ұзақ дәуірді қажет етеді. Адам баласы туғаннан бастап, есейіп ержеткенге
дейін тәрбиенің ықпалында болса, кейінгі уақытта ол өзін-өзі тәрбиелеу
процесімен жалғасып отырады.
Екіншіден, тәрбиелеу барысында қойылған мақсаттың нәтижесін көбінесе
жуық арада байқауға болмайды. Өйткені әрбір жеке тұлғаның мінез-құлқында
дара ерекшеліктері, қабілеттері, дүниетанымы бірыңғай қалыптасып дамымайды.
Оған ықпал ететін ішкі және сыртқы факторлардың да әсері мол.
Тәрбие - көпжақты процесс. Жасөспірімдерді азамат етіп тәрбиелеу,
қоғамдық пайдалы еңбекке әзірлеу процесі қоғамның барлық азаматтарының
міндеті, отбасы, мектеп пен жұртшылықпен бірлесіп атқаратын ортақ мақсаты.
Дегенмен де ата – аналар мен жұртшылық әрекет қадағалап, бағыт-бағдар
беріп, олардың бала тәрбиесіндегі жұмыстарын бірыңғай бағытта ұйымдастырып
отыратын ол – ұстаздар тобы. Оның орталығы – мектеп.
Жеке тұлғаның жан-жақты дамуын қалыптастыру дегеніміз:
- отанына берілгендікті, оның бостандығы мен тәуелсіздігін қорғауға
дайындығын, бейбітшілік үшін, халықтардың достығы мен ынтымағы үшін,
еңбекшілердің бақыты үшін арнаулы даярлықта тәрбиелеу;
- ғылым, мәдениет, техника саласындағы білімдер жүйесін және
өндірісті ұйымдастырудың даму жағдайларын игеру білуін тәрбиелеу;
- адамгершілік қаситтерін барынша құрметтеушілік, адамдарға деген
қамқорлық жасау және оларға ілтипатпен қараушылық, жолдастық пен адалдық,
шыншылдық, жауапкершілік сезімдерге тәрбиелеу;
- еңбекте адал қарым-қатынасын, қоғам игілі үшін материалдық өндіріс
саласында еңбек етуге даяр болуы, еңбек ету қажеттілігін түсінуге, еңбек
адамын құрмет етуге тәрбиелеу;
- әсемдікті барынша сезіне білуді, шын көріктілікті жасандылықтан
ажырата білуді, өнерге, әдебиетке ынтасын үнемі жетілдіруге талпынысын,
құштарлығын, табиғатта сүюге тәрбиешілерді тәрбиелеу;
- денсаулығы мықты және дене құрылысы жақсы дамыған, дене
шынықтырумен, спортпен үнемі шұғылданатын адамды тәрбиелеу;
- табиғатты қорғау, оның байлығын көздің қарашығындай сақтау, адам
өмірінің бастауы – жер, су, ауа, аң, өсімдіктерді бағалау, қастерлеу,
сақтау рухында тәрбилеу, т.с.с.
Тұлғаны барлық жағынан дамытып тәрбиелеу, жас ұрпақты қоғам
құрылысына белсене қатысуға әзірлеу міндеттері мектеп арқылы жүзеге
асрылады. Мектепте білім және тәрбие алу барысында жас түлектердің ақыл-
ойы дамиды, адамгершілік қасиеттері қалыптасады, ой еңбегіне төселеді,
рухани өмір байлығын меңгереді, эстетикалық сезім, талғамы артады. Тәрбие
мақсаты сай бұл мәселелерді ұйымдастыру немесе жүзеге асыру тәрбиенің
салалары: ақыл-ой тәрбиесі, азаматтық тәрбие, адамгершілік тәрбиесі,
эстетикалық тәрбие, дене тәрбиесі, мінез-құлық тәрбиесі, экономикалық
тәрбие, патриоттық тәрбие, экологиялық тәрбие, жыныстық тәрбие т.б.
көптеген тәрбие міндеттерін жүзеге асыру негізінде атқарылады (1-сурет).

1-сурет. Тәрбие теориясы.
Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту міндеттерін жүзеге асыру үшін оған
әлеуметтік те, сондай-ақ белгілі бір материалдық та жағдайлар жасау қажет.
Ол үшін:
1.Халыққа білім беру жүйесін үнемі жетілдіріп, дамытып отыру;
2.Оқу-тәрбие беретін мекемелердің материалдық-техникалық базасын үнемі
жақсартып отыру;
3.Күндізгі және сырттай оқу орындарының жүйесі арқылы өздігінен білім
алу жолымен де жастардың білім алуы үшін кең мүмкіндіктер беру;
4. Мәдени-ағарту мекемелерінің жүйесін құру: клубтар, мәдениет
сарайылары, кітапханалар т.б. ұтымды ұйымдастыру;
5. Жастардың денсаулығына қамқорлық жасау, олардың жаппай дене
тәрбиесімен күн сайын айналасуын насихаттау, мүмкіншілік жасау.
6. Тәрбие процесінде халықтық педагогиканы кеңінен пайдалануы және аға
ұрпақтың әлеуметтік тәжірибесін меңгерту;
7. Тәрбиешілердің білім дәрежесі мен шеберліктерін үнемі жетілдіріп
отыру қажет.

1.2.Тәрбие мәні мен оның түрлеріне байланысты ұлы ғұлама
педагогтардың айтылған пікірлері

Халықтық тәлім-тәрбие оның тұрмыс тіршілігімен тығыз байланысты. Әр
елдің тұрмыстағы әдет-ғұрпы, ой-санасы халық тағдырымен ұштасып жатады.
Қазақ халқында өскелең жас ұрпаққа ақыл-ой тәрбиесін беруде, ой
санасын дамытуда ауыз әдебиетінің маңызы ерекше болған. Ғалым А.Э.Измаилов
халықтық тәлім-тәрбие жайында: Қазақ халқының тәрбие саласындағы
тәжірибесі көбінесе ұрпақтан-ұрпаққа ауызша түрде жалғасып халық
ертегілерінде, аңыздарында, жырларында, мақал-мәтелдерінде сақталып, ұлттың
салттары, дәстүрлері арқылы өзінің көрінісін беріп отырады, - дейді.
Тұрмыстық мәдени жағдайларға сай туып, қалыптасқан дүниетаным, білім,
тәжірибе айтыс жанрларында, оның ішінде әсіресе жұмбақ айтыстарда, ауыз
әңгімелерде, халқымыздың ой-қиялынан, сана-сезімінен туған бата сөздерінде,
төрт түлікке сай өлең жырларында ерекше маңызға ие болған. Жұмбақ айтысының
өзінде қанша тапқырлық, ақыл-ой тәрбиесі барын көруге болады.
Сонымен қатар қазақ халқы өзінің өмір тіршілігі, күн көріс кәсібімен
байланысты жыл мезгілі құбылыстарының ерекшеліктерін бақылау, табиғатқа
және жұлдыздарға қарап ауа райын алдын-ала болжау қасиеттерінің арқасында
дараланған. Осының бәрі ұрпақтың ақыл-ой тәрбиесіне қатысты алатын орны
ерекше болған.
Балалардың ақыл-ой тәрбиесін дамытуда жаңашыл педагогтар қызметінің
қоғамдық маңызы мен мәні зор.
Қазіргі таңда қоғамның әлеуметтік экономикалық саласында жүргізіліп
отырған қайта құру жағдайлары, білім беру жүйесіндегі жайбарақатшылық пен
тоқмейілшілікке және формализммен күресіп жатқан кезде ерекше маңызды әрі
қажет буыны.
Ең басты – бұл кеңестік дәуірден бастау алған көптеген педагогика
шеберлерінің, еліміздегі халық мұғалімдерінің мектеп практикасы мен
педагогика ғылымын жаңа тұжырымдамалармен, қағидалармен, оқытудың жаңа
тәсілдерімен дамыған алдынғы қатарлы прогресшіл педагогтардың тәжірибелері.
Оқыту жұмысындағы олардың идеялары, формалары мен әдістерінің жаңалығы,
бүгінде басқа мұғалімдер мен ұжымдардың оларды оқу тәрбие үрдісінде
шығармашылықпен пайдалану мүмкіндіктеріне ие болуында. Мұның өзі оқу-тәрбие
үрдісін дұрыс жолға қоюда елеулі жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік
береді.
Бүгінде жаңашыл педагогтар өзара ой бөлісіп, тәжірибе алмасып, соның
негізінде көптеген ұстаз әріптестерін жылма-жыл өздерінің қатарын тартуда.
Жаңашылдардың есімдері мен тәжірибелі бұқаралық насихат құралдары,
педагогикалық басылымдар көмегінің арқасында елімізге кеңінен танымал
болды. Олардың әрқайсысы оқу-тәрбие үрдісінің сапасы мен тиімділігін
арттыруға едәуір мүмкіндік беретін өзіндік бірегей тұлға.
Олай болса, жаңашыл – мұғалімдер тәжірибесі – психология-педагогика
ғылымдары мен мектеп тәжірибесінің жетістіктеріне сүйеніп, классикалық
және кеңістік дәуірдегі педагогика идеяларын шығармашылықпен дамытып
отырған ұдайы жетілу үстіндегі жүйе.
Тәрбие – қоғамның негізгі қызметтерінің бірі, жеке адамды мақсатты,
жүйелі қалыптастыру процесі, аға ұрпақтың тәжірибесін кейінгі буынға
меңгертіп, олардың сана-сезімін, жағымды мінез-құлқын дамытушы. Ересек буын
қоғамдық-тарихи өмірде жинақталған тәжірибені, білімді жас буынға тәрбие
процесі арқылы береді.
Тәрбие материалдық игіліктерді өндіруге қабілетті, іскер адамдарды
дайындауға бағытталуы қажет. Басты өндіруші күш – жеке тұлға. Адам жүйелі
түрде күрделі қатынастарға араласып, қоғамдағы қалыптасқан идеяны, саяси
және моральдық көзқарастарды, сенімдерді қоғамдағы адамдардың өмір сүру
тәртібін меңгереді.
Әрбір мемлекетте балаларға білім беру мен тәрбиені ұйымдастырудың
нақтылы мәселелері мен әдістері қарастырылады.
Мұғалім қандай адамды қалыптастыратынын дәл білу керек. К.Д.Ушинский
өз қызметінің айқын мақсатын көрмейтін тәрбиешіні құрылыс материалдарын бір
жерге үйіп тастап, одан не алғысы келетінін білмейтін архитектормен
салыстырады. Тәрбиеші жас ұрпаққа берілетін білім, іскерлік, дағдыны,
тәрбиелейтін сезімді біліп, жоспарлы, мақсатты тәрбие жұмысын жүргізеді.
Я.А.Коменский Тәрбие мақсаты және міндеттері, маңызы, жүзеге асыру
жолдары адамның қоғамда алатын орнымен анықталу керек, Келесі ғасырдың
қандай болатындығы сол ғасыр үшін тәрбиеленген азаматтарға байланысты.
Дүние – даналардың көптігімен бақытты - деген ойлар айтты. Осы ойларын
Ана мектебінің кіріспесінде өрбітеді.
Тәрбие – адамды қалыптастыратын және жетілдіретін үйлесімді процесс
- деп Коменский тәрбие мақсатын төмендегідей негізгі элементтерге бөлді:
- адамға барлық заттарды білгізу – ғылыми білім;
- заттардың және өзінің қожасы ету – адамгершілік;
- құдайға, заттарға құлшылық ету – діни тәрбие;
- тән саулығы – дене тәрбиесі.
И.Г.Песталоцци тәрбиенің мақсаты балаға бастауыш білім, еңбек, ақыл-
ой, дене тәрбиесін беріп, жан-жақты және үйлесімді дамыту деген.
Неміс педагогы А.Дистервег педагогикалық мәселелерді шешудегі
сословиелік және шовинистік саясатқа қарсы күресіп, Мектептің міндеті –
адамзатты және өз халқын сүйетін саналы азаматтарды тәрбиелеу- деген.
К.Д.Ушинский тәрбиенің мақсаты қоғамға пайдалы, адамшылығы бар адамды
тәрбиелеу деген. Ол адамгершілік тәрбиесін ақыл-ой, еңбек тәрбиесімен тығыз
байланысты қарастырады.
П.П.Блонский тәрбие мақсаты балаға жалпы адамзаттық және ұлттық
мәдениетті меңгеруге көмектесу, жеке тұлғаның жалпы адамзаттық идеяларын
қалыптастыру деген.
1941-1990 жылдардағы педагогикалық әдебиеттерде жан-жақты даму
ұғымына ақыл-ой, политехникалық оқу және өндірістік еңбек, адамгершілік
тәрбиесі, дене және эстетикалық тәрбие салалары енгізілді.
А.С.Макаренко тәрбиенің мемлекеттік міндеті негізінде педагогикалық
міндет қойып, педагогтардың жұмысын бақылауға алуға болатындығын атап
көрсетті. Ол Тәрбиенің негізгі мақсаты баланы жан-жақты дамыту - деген
ұсынысты қолдады, В.А.Сухомлинский оны жүзеге асырды.
Тәрбие мақсаты қазақ тәлім-тәрбие тағылымына да қойылды. Ұлы ұстаз Әбу
Насыр әл-Фараби Адамға ең әуелі білім емес, тәрбие берілуі керек. Онсыз
берілген білім – адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат
әкеледі - деді.
Ы.Алтынсарин өмірдің негізгі мәні – еңбек, ол адамның адамгершілік
қасиетін мәртебелендіреді, өмірдің шын қадірін тек еңбексүйгіш адам ғана
түсіне алады. Мәнсіз еңбек, мағынасыз бейнетқорлық адамның жігерін
мұқалтады, өз еңбегінің қызығын, рақат-ляззатын көре білу – кісіліктің
басты белгісі- деген.
Абай Құнанбаев талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым сынды жеке
тұлғалық жақсы сапарларды қалыптастыру мақсатын қойып, өсек, өтірік,
мақтаншақтық, еріншектік, бекер мал шашпақ сияқты зиянды әдеттерді жоюға
шақырады.
М.Жұмабаев Көркем денелі, түзу ойлайтын, дәл пішетін, дәл табатын
ақылды болса, сұлу сөз, сиқырлы үн, әдемі түрден ләззат алып, жаны
толқынарлық болса, баланың дұрыс тәрбие алып, шын адам болғандығы - деп
жазды.
Мәтжан Мақсымұлы Тілеужанов өзінің Қазақ тағылымы атты
монографиясында (1994) қазақ тағылымының негізгі бағыттарын атап көрсетті.
Олар: ар-ождан тазалығын сақтау; ақыл-ойы, парасатты болу; барлық
әрекетінен, сөйлеген сөзінен, қарым-қатынасынан, көзқарасынан ғибрат иісі
аңқып тұру; ерте тұрып, кеш жату; аз сөйлеп, көп тыңдау; иманды, инабатты,
қайырымды болу; жас ұрпаққа тәрбие беруден жалықпау; халық дәстүріне берік
болу; оны жаңарту; әдет-ғұрыпта жоқ нәрселерден аулақ болу; сегіз қырлы,
бір сырлы болу; халқының рухына кір салмау;ел берекесін сақтап, оның баюына
үлес қосу. Сонымен дәстүрлі педагогикада жас ұрпақты тәрбиелеудің негізгі
мақсаты жан-жақты үйлесімді дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру - деп
жазылды.
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Мектеп жасына дейінгі және
мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы халықаралық адам құқығы
туралы нормаларға сәйкес жазылған.
Қазақстан Республикасында халыққа білім, тәрбие берудің негізгі
мақсаты – Қазақстанның егемендігін қамтамасыз ететін, оны бүкіл дүние
жүзіне мойындататын, онымен тең қарым-қатынас жасап, Қазақстандық
патриотизмді, саяси бостандықты қамтамасыз ететін нарықтың іргетасын қалап,
экономикалық бостандыққа қол жеткізетін, жан-жақты дамыған адамдарды
тәрбиелеу.

1.3. Ақыл-ой тәрбиесі және оның мазмұны мен міндеттері

Ақыл-ой тәрбиесі тәрбие жүйесінің маңызды бір құрамдас бөлігі. Себебі,
жеке тұлғаның қалыптасып дамуы оның білім алуы және оқуы әрекеттерімен
тығыз байланыста жүзеге асырылады. Яғни, баланың рухани дамуының негізі
ақыл-ой тәрбиесінен басталады.
Ақыл-ой тәрбиесінде, балаларға білім беру барысында олардың танымдық
қабілеттері артады. (байқағыштық, зейінділік, шығармашылық, қиялы, сөйлеуі,
ойлауы, есте сақтауы).
Білім мен ақыл егіз. Білім – ақылдың ажары-көркі. Оны халқымыздың:
Ақыл азбайды, білім тозбайды - деген мақалынан көруге болады. Ұлы ғұлама
ғалым Әл-Фараби: Ақылды болу үшін ғылым меңгеру, өнерге жетілу қажет, -
десе, Білімді болу деген сөз, - ол белгісіз нәрсені біледі және қабілеті,
дарыны арқылы басқа белгісіз нәрселерді өз бетінше аша алады- деп
түсіндірген.
С.Торайғыров, Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам -
дегеніндей қазақ халқының біртуар ұлдары, ағартушы-педагогтары да өз
халқының сауатты, білімді және мәдениетті болуын аңсаған.
Білімдіге дүние жарық,
Білімсіздің күні кәріп (халықтікі).
Білім мақсатемес, қару - деп орыс жазушысы Л.Толстой айтқандай ең
алдымен білуге, білімге ұмтылу жақсы қасиет екенін ұмытпауымыз керек.
Көне грек философы Сократ: Білмеген масқара емес, білгісі келмеу
ұятсыздық, - десе, оның шәкірті Платон: Ештемені білмейтін және бірдемені
білейінші деп талпынбайтын адам - өте жаман адам, оның бойына екі кесел
бірден ұялаған-дейді.
Ендігі жерде Ой, Ойлау ұғымына келсек бұл өте күрделі, қайшылыққа
толы, сан қырлы ұғым. Филисофиялық еңбектерде бұған анықтама әртүрлі
пікірде, қарама-қайшылықта берілген.
Бой жетпеген жерге ой жетеді, қыран жетпеген жерге қиял жетеді - деп
халқымыз бекер айтпаған. Олай болса, жастарды ойлай білуге, дұрыс ойлауға
ерте кезден, жасынан машықтандырған абзал. Ол үшін, баланың ой-өрісін
дамытуда, ең алдымен айналадағы қоршаған дүниені-табиғатты, бірте-бірте
қоғамды, сонымен қатар өзінің ойлау қабілетін тани бастағаны жөн. Бұл
үрдіс бір-бірімен тығыз байланыста жүргізіледі.
Бұл бағытта отбасы, бала-бақша, мектеп, тіпті жоғары оқу орындарының
атқаратын қызметі ерекше. Өкінішке орай, бүгінгі таңда жоғары оқу
орындарында ойлау қабілеті жетілмеген студенттерді кездестіруге болады.
Оқытудағы негізгі міндеттің бірі – адамзат ғасырлар бойы жасап келен
ұшаң-теңіз материалдық және рухани байлықтарды игеру. Ол диалектикалық
ойлау негізінде жүзеге асырылады.
Ал психология саласындағы еңбектерге келсек, Ойлау – адам соның
арқасында заттар мен шындық құбылыстарын олардың елеулі белгілері бойынша
бейнелейді – ретін және олардың ішінде, сондай-ақ арасында болатын әртүрлі
байланыстарды ашатын психикалық процесс - деген анықтама беріледі.
Барлық танымдық процестердің арасында ой ең күрделісі болып
есептеледі. Ойдың ерекшеліктері оны қабылдауымен салыстырғанда айқын
көрінеді. Ойлау ми қыртысында жүзеге асатын психикалық процесс болғанымен
ол табиғаты жағынан әлеуметтік болады.
Ойлау дегеніміз белгілі бір дәрежедегі мидың дамуының нәтижесі.
Ойлау – мидың желісі.
Ми жануарларда да бар. Одан адам миынан ерекшелігі, өмір сүрген
ортасы, онымен қарым-қатынасы бар. Яғни, ойлау – қарым-қатынас нәтижесі. Ол
үшін, ата-аналар мен мектеп мұғалімдері ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазақтың ұлттық ойындарын дене шынықтыру пәнінде қолдану
Қазіргі қоғамдағы ақыл-ой тәрбиесінің жеке тұлғаны тәрбиелеудегі маңызы
Қазіргі кезеңде оқушылардың рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру
Ана тілі пәнін оқыту барысында кіші мектеп жасындағы оқушылардың тұлғасын адамгершілікке тәрбиелеудің теориялық және әдістемелік негіздері
ПЕДАГОГИКА ТАРИХЫ, ДАМУ ЖОЛДАРЫ
Мектеп жасындағы балаларға берілетін еңбек тәрбиесінің міндеттері
Ғылыми дүниетаным тәрбиесі
Бастауыш сынып оқушыларын тәрбиелеуде отбасының рөлі
Этнопедагогиканың әдіснамасы
Эстетикалық тәрбие мәнін зерттеу
Пәндер