Әлеуметтік жұмыстағы ақпараттық технологияларӘлеуметтік басқару ақпаратпен қамсыздандыру. Әр түрлі әлеуметтік топтардың әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз етуде, өмір деңгейін көтеруде дұрыс базалық реформа құру қажет. Осының негізінде әлеуметтік сферада жағдайында жоспарланған саясат болуы керек. Осы шарттарда әлеуметтік басқарудың эффективтілігін жоғарлату бір мәселеге қойылады.
Бұл мәселе әлеуметтік басқарудың өзекті және де толық ақпаратты болуын байланысты. Бұл басқару субъектісіне әлеуметтік процестердің негізгілері мен ағымын, сонымен қатар дұрыс қорытынды жасауға көмек береді.Бұл мәселе процестің техникалық автоматтандырылған сборын, сақтандырылуын түрлі деңгейдегі ақпараттық массивтердің анализі мен өңделуін талап етеді. Әлеуметтік басқаруда Ғылыми-Техникалық Прогресс ең алдымен басқару қызметіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізумен байланысты.
Жаңа Ақпараттық Технологиялар (ЖАТ) – ұйымдық басқару жүйесіндегі принципиалды жаңа әдістері мәліметтерін өңдеу, яғни ол технологиялық жүйелерге нақты бағытталған жиынтық, сақтау, өңдеу, ақпаратардың тасымалданудың жиынтығынан тұрады.
Сәйкесінше қазіргі заманға сай автоматтандырылған әлеуметік жүйелер нақты ұйымдарда құрылған жүйелерде ғана қолданылады. Бұл бір жүйеден екінші бір автоматтандырған жүйелер арасындағы қатынас арқылы орнатылады және ақпараттық жүйелерді қолдануда және қамтамасыз етуде міндетті және жауапкершілікті мамандармен жұмыс істеу керек.
Ақпараттық жүйелер арқылы басқа құжат түрінде тасымалданатын ақпарат текст және санкция қолданбаған рұқсаттан қорғалуы керек.Бұл жағдайларды шешуде ұйымдық-құқықтық автоматтандырылған жүйенің ақпаратты өңдеуін қамтамасыз ету керек.
Ақпараттық жүйесінің және ақпараттық құқықтық қамтамасыз етулуі жағдайлары жаңа жүйе болып табылады. Ол тек соңғы жылдары ғана информатизация бүкіл қоғамның өмірін қамтыған кезінде өзекті болып отыр.
Қазіргі кездегі Ақпараттық технологиялардың революциясы-глобальды процесс. Яғни басқарудың эффективтілігін жоғарлату қажеттіліктері. Егер 20

Әлеуметтік жұмыстағы ақпараттық технологиялар

Әлеуметтік басқару ақпаратпен қамсыздандыру. Әр түрлі әлеуметтік
топтардың әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз етуде, өмір деңгейін
көтеруде дұрыс базалық реформа құру қажет. Осының негізінде әлеуметтік
сферада жағдайында жоспарланған саясат болуы керек. Осы шарттарда
әлеуметтік басқарудың эффективтілігін жоғарлату бір мәселеге қойылады.
Бұл мәселе әлеуметтік басқарудың өзекті және де толық ақпаратты болуын
байланысты. Бұл басқару субъектісіне әлеуметтік процестердің негізгілері
мен ағымын, сонымен қатар дұрыс қорытынды жасауға көмек береді.Бұл мәселе
процестің техникалық автоматтандырылған сборын, сақтандырылуын түрлі
деңгейдегі ақпараттық массивтердің анализі мен өңделуін талап етеді.
Әлеуметтік басқаруда Ғылыми-Техникалық Прогресс ең алдымен басқару
қызметіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізумен байланысты.
Жаңа Ақпараттық Технологиялар (ЖАТ) – ұйымдық басқару жүйесіндегі
принципиалды жаңа әдістері мәліметтерін өңдеу, яғни ол технологиялық
жүйелерге нақты бағытталған жиынтық, сақтау, өңдеу, ақпаратардың
тасымалданудың жиынтығынан тұрады.
Сәйкесінше қазіргі заманға сай автоматтандырылған әлеуметік жүйелер нақты
ұйымдарда құрылған жүйелерде ғана қолданылады. Бұл бір жүйеден екінші бір
автоматтандырған жүйелер арасындағы қатынас арқылы орнатылады және
ақпараттық жүйелерді қолдануда және қамтамасыз етуде міндетті және
жауапкершілікті мамандармен жұмыс істеу керек.
Ақпараттық жүйелер арқылы басқа құжат түрінде тасымалданатын ақпарат
текст және санкция қолданбаған рұқсаттан қорғалуы керек.Бұл жағдайларды
шешуде ұйымдық-құқықтық автоматтандырылған жүйенің ақпаратты өңдеуін
қамтамасыз ету керек.
Ақпараттық жүйесінің және ақпараттық құқықтық қамтамасыз етулуі
жағдайлары жаңа жүйе болып табылады. Ол тек соңғы жылдары ғана
информатизация бүкіл қоғамның өмірін қамтыған кезінде өзекті болып отыр.
Қазіргі кездегі Ақпараттық технологиялардың революциясы-глобальды
процесс. Яғни басқарудың эффективтілігін жоғарлату қажеттіліктері. Егер 20
жыл бұрын әлемде тек 50 мың компьютер болса, онда бүгін 50 мың компьютер
әлемде әрбір 10 сағат сайын сатылады. АҚШ-ғы жұмысбастылық әлемінде 75 млн.
персоналды компьютерлер қолданылады. (35 млн. үйдегі қолданылатын
компьютерлер есептелгенде: Компаниялардың персоналды компьютерлерді қолдану
және оларға қатысты-яғни 80 млрд.долл. 1984 ж 160 млрд.долл. 1994 ж болды.
Персоналды компьютерлердің 40% -ы ақпараттық тормен қосылады. Олардың
бәріне белгілі-интернет-бұл 10 жыл бұрын 200 базалық комьютерлерді
біріктірді.
Қазіргі кезде интернет әлемде ақпараттық жүйелердің басқаруда әйгілі
болып кетті, ал 30 млн-ға жуық қолданыстарға қызмет көрсетеді және 3,2 млн
базалық компьютерлерді, 30 мың ақпараттық торлардың қатынасын реттеп
отырады.
Интернет басқарушылардың айтуынша түрлі өлшемдегі компанияны глобальді
нарықта бәсекелестікке итермелейді.
Ақпараттық технологиялардың кең көлемде таратылуы, ақпараттың
бағдарламалардың төмендеуі байқалады. 70-жылдардың экономикалық кризисінде
компьютерлер 95% -ға арзандаған. ЭВМ-ның эксплуатациялық жүйесінің бағасы
жыл сайын 11% ға, бағдарламалар 25% –ға төмендеп отырған. Бұл тенденциялар
бүгінде сақталуда.
Ақпараттық процестердің прогресс факторларының біздің сонымен қатар шет
елдерде басқару құрылымының кризистері болған. Модернизацияға, нарықтық
шарттардағы адаптацияға барлық дәстүрлі қабылданған басқару құрылымының
типтері ұшырайды.
Қазіргі кезде ұйымдарды басқаруда контрольді ұйымдардан ақпараттық-
базалық ұйымға көшуі, мамандандырылған ұйымдарға біліммен, ақпаратталған
көшу.
Осының негізінде болашақтағы басқару жаңа компьютерлік технологиялардың
ақпаратталуымен тығыз байланысты. Қызметтің әр түрлі басқару сферасындағы
ақпараттық технологияларды енгізу қазіргі кезде шаруашылықта нарықтық
стимулдардың пайда болуымен байланысты.
Бағдарламалармен қамтамасыз ету облысында нарықта импорттық
бағдарламалар заттарыен операциялық жүйелермен, мәліметтер базасы жүйелерін
басқарумен, коммуникациялық және торлық бағдарламалар орталығымен,
электронды кестелермен, текстік редокторларымен, яғни ақпараттық жүйемен
қолданушылардың сұраныстарын қанағаттандыру.
Бағдарламалар заттарының импорттық дамуының тоқтап қалуы базалық
бағдарламалармен қамтамасыз етулердің, соныен қатар соңғы күндері дәстүрлі
бәсекелер операциялық сыртқы жағдайлар және текстердің танылуы.
Ақпараттық заттардың нарығындағы (ақпараттардың массивтер, мәліметтер
базасы) отандық өндірушілер қазірде белгілі жағдай.
Іскерлік (экономикалық, қаржылық сауда-саттық, құқықтық) ақпараттар
ақпараттық кеңістіктерге коммерциялық темптермен тауарға айналды.
Қазірде 100-ге жуық мемлекетік емес ақпараттық қызметтер, коммерциялық
ақпарат және де іскерлік сферасында жұмыс істейді.
Мәліметтер базасы туралы түсінік және оны тауар айналымына айналдыру
ақпараттың телекоммуникация бюросының ресурстары. Каталог арқылы құрылады
және мәліметте базасы дискета арқылы таратылады. Осы каталогта көрсетімен
242 мәліметтер базасын келесі түрдегідей классификациялайды:ақпаратты-
сұраулар базасы (62% ) ақпаратты-коммерциялық (10% ) салалық ақпараттар
(28% ).
Басқару қызметін басқарудағы ақпараттық жүйелердің көптеген жағдайлары
көбіне тең ақпаратты-сұраулы, бақылаулы функциялары тән интеллектуалды-
басқару функциялары тек адамға ғана тән.
Басқа жағынан қарағанда әлеуметтік басқарудағы әлеуметтік объектінің
қиындығы және әлеуметтік басқарудағы талаптарды жоғарлытуда.
Басқаруда шешім қабылдау процесі спецификалық негіздермен ерекшеленеді.
1-ден, көптеген шешімдер мынандай жағдайларда: әлеуметтік, экономикалық,
саяси сферада жағдайлардың туындауы мүмкіндігі аз болады.
2-ден шешімдердің үлгілерін таңдау жоғарғы анықталмаған жағдайда, шешім
қабылдаудың анық еместігі кезінде қаралар.
3-ден шешім уақытта тығыз байланысты шарттарда қабылданады.
Сонымен қатар шешім қабылдаған тұлғаның жеке қасиеттері мен
қызығушылықтары негізге алынады.
Осының негізінде түрлі звенолар мен басқару иерархиясы қызығушылықтары
қарама-қайшылықта болады.
Сәйкесінше әлеуметтік бақару негізіне ақпараттық жүйелерді басқару
құрылысына ендіру келесі шарттардағы туындайды: шешім қабылдаудағы дайындық
технологиясының міндетті ақпараттық ашықтағы; басқару мәселелер
қалыптастырудағы ақпараттық технологиялық процестердің қажеттілігін қолдау;
шешім қабылдауды бағалауда критерилердің субъективтілігі және мақсаттың
анықсыздығы.
Басқару қызметіндегі интеллектуалды-ақпараттық қолдауда ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Әлеуметтік жұмыстың мақсатты дайындау технологиясы
Әлеуметтік саладағы коммуникативтік мәдениет
Әлеуметтік саладағы менеджер кім
Ақпараттық технологиялардың базалық ішкі жүйелері
ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДАҒЫ МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ
АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ (АКТ) ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ
Медицинадағы әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздері мен ерекшеліктері
Халықтың денсаулығын сақтау әлеуметтік жұмыстың басты мақсаты ретінде
Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен оның қалыптасуы
Мектептегі информатика пәнін саралап оқыту әдістері
Пәндер