Тұлғаның қалыптасуында ертегілердің алатын орны1 Тұлғаның қалыптасуы
2 Ертегілердің функциясы
3 Ертегілердің теориялары
Бұл мақалада тұлғаның қалыптасуында ертегілердің алатын орны қарастырылады. Ертегілердің функциялары шығара отыра олардың түп мәнін ашамыз. Және әр түрлі авторлардың ұсынған ертегілердің шығу тарихы мен теориялары сипатталынады.
Кілтік сөздер: ертегінің функциясылары - «үлгі», «фасилитатор», «бақылаушы», «инструктор», «серіктес», «ойнаушы жаттықтырушы», «ақыл беруші», «мұғалім» «кеңесші»; ертегілердің теориялары.

Тұлғаның қалыптасуы – мазмұны және құрлымы бойынша күрделі процесс. Ақпараттық (білім беру), операционалды (оқыту) және құндылыққа бағдарланған (тәрбие) сияқты үш бөлек және үш деңгейлі әрекетте құрлымда көрінетін мағыналы және универсалды механизм ертегіде ерекше орын алады. Аталынып кеткен деңгейлер тұлғаның мәдени жағының мазмұнды үш бөлікті құрайды /5/.
Ертегінің тәрбиелік процессін қолдануда айтылып кеткен механизмнің үш құрастырушының белсенді көрінуі байқалады.
Бұл рухани құндылықтын универсалды феноменде үлкен потенциалды мүмкіншілік бар және нақты механизм ретінде білім, дағды және іс - әрекеттің мотивтері қалыптасады да, ертегі керемет құрал бола алады. Өзінің универсалды дәстүрлі ертегілік формасы (сюжет, композиция, құрылым, кейіпкер, эмоционалды фон) арқасында барлық уақытта және халықтарға бір қалыпты болып қала береді, және де эффективті механизм ретінде баланы мәдениет әлеміне еңгіздіреді, әсіресе алғашқы әлеуметтену кезеңінде. Баланың субмәденитінде маңызды роль атқара отырып ертегі өз кезегінде көп функционалды – ол баланы өзін түсінуе, сріктестіктен өзін қуанышты сезінуге, өзінің уникалдылығын көрсетуге көмектеседі. Ол баланы индивидуалды және ұжымдық творчествосының субъектісіне қаратқызады: ертегідегі бар адамзаттық бай әлеуметтік тәжірибесіне сіңіп өзінің творчестволық потенциалын байытады. Филлипова Ю.В. және Кольцова И.Н. бойынша ертегінің ең маңызды әлеуметтік мәдени функциясы ретінде келесіні бөліп шығарады: бірлестік (со-единство), сенімділік (со-довери), қайғыру (со-страдание) және серіктестік (со-трудничество) сезімдері балада қалыптасады /5/. Ертегі ол мінез-құлықтын мотивін өзгертетін мықты детерминанта ғана емес, ол адамзат қоғамын біріктіретін әлеуметтік күші ретінде «келісушілік зонасы» болады.
1. Зинкевич Т.Д. Волшебный источник. Теория и практика сказкотерапии / Т.Д.Зинкевич, А.М.Михайлов. СПб.:Смарт, 1996. – 258 с.
2. Нартов К.М. Сказка поэзия народной души // Мир психологии. 1993 № 3.- С. 103-111.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1986. - С. 304, 625.
4. Филлипова Л.В. Сказка как источник творчества. М.: ВЛАДОС, 2001.
5. Филлипова Ю.В., Кольцова И.Н. Сказка в процессе социализации детей (сказочные и мифологические персонажи и ситуации в воспитательном процессе и структура ее организации) // Мир психологии. 2003, №3 (35). – С. 160-174.
6. Фон Франц М.-Л. Психология сказки. СПб., 2003. – 465 с.
7. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.,1999. – С.118.
8. Юнг К.Г. Аналитическая психология. Спб. 1994. – С. 135.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Мынкенова С.Д.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Философия және саясаттану факультеті
2 курс магистранты

Тұлғаның қалыптасуында ертегілердің алатын орны

Бұл мақалада тұлғаның қалыптасуында ертегілердің алатын орны
қарастырылады. Ертегілердің функциялары шығара отыра олардың түп мәнін
ашамыз. Және әр түрлі авторлардың ұсынған ертегілердің шығу тарихы мен
теориялары сипатталынады.
Кілтік сөздер: ертегінің функциясылары - үлгі, фасилитатор,
бақылаушы, инструктор, серіктес, ойнаушы жаттықтырушы, ақыл
беруші, мұғалім кеңесші; ертегілердің теориялары.

Тұлғаның қалыптасуы – мазмұны және құрлымы бойынша күрделі процесс.
Ақпараттық (білім беру), операционалды (оқыту) және құндылыққа бағдарланған
(тәрбие) сияқты үш бөлек және үш деңгейлі әрекетте құрлымда көрінетін
мағыналы және универсалды механизм ертегіде ерекше орын алады. Аталынып
кеткен деңгейлер тұлғаның мәдени жағының мазмұнды үш бөлікті құрайды 5.
Ертегінің тәрбиелік процессін қолдануда айтылып кеткен механизмнің үш
құрастырушының белсенді көрінуі байқалады.
Бұл рухани құндылықтын универсалды феноменде үлкен потенциалды
мүмкіншілік бар және нақты механизм ретінде білім, дағды және іс -
әрекеттің мотивтері қалыптасады да, ертегі керемет құрал бола алады. Өзінің
универсалды дәстүрлі ертегілік формасы (сюжет, композиция, құрылым,
кейіпкер, эмоционалды фон) арқасында барлық уақытта және халықтарға бір
қалыпты болып қала береді, және де эффективті механизм ретінде баланы
мәдениет әлеміне еңгіздіреді, әсіресе алғашқы әлеуметтену кезеңінде.
Баланың субмәденитінде маңызды роль атқара отырып ертегі өз кезегінде көп
функционалды – ол баланы өзін түсінуе, сріктестіктен өзін қуанышты
сезінуге, өзінің уникалдылығын көрсетуге көмектеседі. Ол баланы
индивидуалды және ұжымдық творчествосының субъектісіне қаратқызады:
ертегідегі бар адамзаттық бай әлеуметтік тәжірибесіне сіңіп өзінің
творчестволық потенциалын байытады. Филлипова Ю.В. және Кольцова И.Н.
бойынша ертегінің ең маңызды әлеуметтік мәдени функциясы ретінде келесіні
бөліп шығарады: бірлестік (со-единство), сенімділік (со-довери), қайғыру
(со-страдание) және серіктестік (со-трудничество) сезімдері балада
қалыптасады 5. Ертегі ол мінез-құлықтын мотивін өзгертетін мықты
детерминанта ғана емес, ол адамзат қоғамын біріктіретін әлеуметтік күші
ретінде келісушілік зонасы болады. Ертегінің әлеуметтік маңызды, алғашқы
механизмі ретінде айтқанда көп деген авторлар балаларға білім беруші
мүмкіншілік ретінде оның танымдық қабілеттеріне толық бағалай алмай,
ертегінің мақсаты – ол сезімдерді көрсететін образын беру ғана дейді, ал
мифтің танымдық функциясы терең когнитивті эпистемиологиялық мәні бар. Ары
қарай түсінікті болу үшін ертек, миф, аңыз ұғымдардың айырмашылығын айтып
кетейік.
Ертек – ол сиқырлы фантастикалық күштердің қалыптасуымен ойдан
шығарылған адамдар және құбылыстар жайлы және көбінесе халықтың поэтикалық
шығармасы.
Миф – батырлар, құдайлар, табиғаттың құбылыстарының п.б. туралы көне
халық аңызы.
Аңыз – белгілі бір тарихи құбылыс туралы поэтикалық шығармасы 3.
Демек, барлық елдің ертегілеріне тән – ол ертегінің ойдан
шығарылғандығы. Дәл осы ғажайып ерекшелігі ертегіні ирреалды ауыз
беллетристикасы деп анықтатқызды. Бірақ ертегінің ирреалды фантастикалық
шынайлықпен шарттылығы жоққа шығарып қана қоймай шынайлыққа бет бұрып, оған
әсер етуге тырысады. Сондықтан ертек өмірімен тығыз байланысты. Осыдан
ертегінің тәрбиелік функциясы шығады, жақсылық, әділеттілік, ақиқаттын
пропагандасы шығады. Баланың тұлға ретінде қалыптасуында ертегінің ролі
маңызды, ертек өзінің танымдық функциясын баланың интеллектісіне шабуылшы
процесс ретінде емес, ол эмоционалды - сезімдік құрлымы арқылы жүреді.
Ертегілердің функциясы
Ю.В.Филлипова және И.Н.Кольцова ересек адаммен баланың арақатынасында
келесі ертегінің функцияларын бөліп шығарған: үлгі, бақылаушы,
фасилитатор, серіктес, мұғалім, ойнаушы, жаттықтырушы, кеңесші,
ақыл беруші, инструктор.
Үлгі функциясы. Бұл функциының қажеттілігі бірінші және негізі
әлеуметтенудің формасы – идентификацияны анықтайды. Психолоияның
тезаурусында идентификация ұғымы – ол индивиттің басқа (маңызды) адамға
өзінің сәйкестендіруі, соңында индивид сәйкестндірген адамнан белгілі
сипатқа ие болады. Отандық психологияда идентификация өзіндік сананың
орталық құрылу механизмі ретінде, онтогенезде тұлға зерттеуінің негізгі
механизмі ретінде қарастырылады 1. Идентификацияның зерттеуі
әлеумттенудің не ғұрлым эффективті мүмкіншілігін ашады да тәрбиелеудегі
маңызды мақсаты ретінде тұлғаның эгоцентризмін өтуін жеңілдетіп, адам басқа
адамдарға күй кешу сезімін қалыптастырады. Идентификация процесінде негізі
ұғым – бірлескен іс-әрекет. Идентификацияның бірінші деңгейі эмоционалды
идентификация б.т. Ол көбінесе бейсаналы.
Эмоционалды күйдің сипатын айта отырып ертегінің эмоционалды
атмосферасын ұйымдастыруда ересек адамның жауапкершілігін айтып кету керек.
Баланың басынан өткен қатты немесе әрен байқалынатын эмоция ағзаны
физиолоиялық өзгерістерге алып соқтырады және де бұл өзгерістер,
психологтардың айтуы бойынша өте маңызды.
Баланың эмоционалды күй кешу ролінде ертек бола отырғанда, ересек адам
эмоционалды табалдырықтын индивидуалды биіктікті ұмытпау керек.
Фасилитатор функциясы. Фасилитатордың неізгі мақсаты –
конгруэнттілікпен қамтамасыз ету. Фасилитатор эмпатиялық түсінікке, қарым -
қатынастағы серіктестікке формалды емес терең тұлғалық деңгейде қызығұшылық
білдіру керек, өйткені әр индивид құнды, өз бетінше позитивті өсуге өзіндік
актуализацияға деген мүмкіншілікке ие. Адамдар арасындағы гуманды немесе
конруэнтты қатынас басқа адамды түсініп онымен бірге күйді кешуден ғана
туады. Фасилитатор тұлға өзінің мүмкіншіліктері туралы елестерін кеңейтіп,
баланың тұлғалық өсуіне жағдай жасап, баланың таңдауын қолдау керек. Ол
үшін мектепке дейінгі бала құрбылармен қарым-қатынасында 3 негізгі
деңгейден өту керек: 1) экспрессивті (өзінің сезімдерін білдіре алу); 2)
рефлексивті (басқа адамды бағалай, тыңдай және күйлерін түсіне алу); 3)
фасилитаторлық, балалардың қарым-қатынасын жеңілдетей алу және рольдерін
дұрыс орындауға итермелеу.
Бұл позицияларды бала ересек адамдармен қарым – қатынаста ғана игере
алады. Мәселен, бала ертегіні өз бетінше түсінуі тұрмыстық деңгейден
көтрмейді де, оның түп мәнін түсінбейді. Ал фасилитатор ертегіні тыңдап
алып жатқан балаға негізгі өнегелі ұғымдарды тұғызуға көмектеседі. Баланың
қиялын белсендіре отыра, ертегі жаңа елеспен білімдерді ғана емес ең
бастысы – адамға, құбылыстарға жаңа қатынастарға әкеліп соғады.
Бақылаушы функциясы. Педагогтың бақылаушылығынан кері байланыстың
сапасы тәуелді, ал кері байланыс өз кезегінде диалогқа алып келеді.
Педагогикалық бақылаушылық екі өзара байланысты компоненттерден турады:
перцептивті жән эмпатикалық. Бақылаушылықтын негізгі перцептивті компоненті
ретінде мақсатты бағытталған қабылдау, мінез-құлық, қарым-қатынас вербалды
және вербалды емес болып бөлініп талдаушы бақылауды құрайды.
Педагогикалық бақылаушылық эмпатиялық компонентпен бірге ғана өнімді бола
алады.
Педагогикалық бақылаудың ең эффективті әдісі ол ертегінің
театрализациясы немесе ертегінің сюжетті бойынша театрлық ойындар. Ойын
барысында бала алған әсер бойынша ойынды өзгертіп, өзі қалайтын құралдарды,
серіктестерді таңдай алады.
Инструктор функциясы. Өсиет бойынша баланың іс - әрекет басқару
мүмкіншілігін іске асыру. Бұл жәйт ересек адамның қатысуымен бала өз
зейінін басқаруға мүмкіншілік береді. Қоршаған ортаны модельдеуге
инструктор-педагогтың көмегімен ең жақсы материал – ол ертек.
Сондай-ақ инструкция баланың өзінің әрекетін ұйымдастыра отырып, ойлау
инструментінің ролін орындайды.
Серіктес функциясы. Тәрбиенің әлеуметтік компоненттілігі
операционалды деңгейде серіктестікке үйрету, басқалардың позициясын
қабылдау, қарым-қатынастың вербалды, вербалды емес құралға яғни әлеуметтік
– коммуникативті мәдениетке ие болуға үйретеді. Педагог қарым-қатынаста
серіктес бола алу керек, осы кезде олар тең. Серіктестік қатынастар
әлеуметтік – дидактикалық өзара әрекеттесте жоғарғы деңгей бола отырып
баланың тұлғалық өсуіне жағдай жасайды.
Ертегімен жұмыс істеу процесі барысында тұлғаарлық қатынаста пайда
болатын тірі эмоциялар материалды жандандырып, баланың есіне қалдып,
ертегінің мазмұнын әлеуметтік даму жағдайға айналдырады, ал білімін нұсқау
мен сенімге айналдыруға көмек береді.
Ойнаушы жаттықтырушы функциясы. Ойынды Д.Б.Эльконин әлеуметтік
қатынастар арифметикасы дей отырып, оны онтогенездің белгілі бір кезеңінде
п.б. іс-әрекет, психологиялық функцияның дамуының негізгі формасы және
баланың ересек адамдардың әлемін танудың амалы ретінде түсіндірген 7.
Ақыл беруші функциясы. Белгілі сыртқы көмек арқылы бала ішкі
ресурстарын көбірек жүзеге асыра алады. Біреудің көмегімен бүгін істегенді
бала, ертең өзі істей алады. Мұндай көмек беру барысында ақылшы басты
рольді ойнап белгілі ақылмен немесе жауаппен шектелінбейді. Ақылшы педагог
балаға көмек беріп немесе дайын ақыл бермей, баланың өзі шешім қабылдай
алатындай деңгейге алып келу керек.
Мұғалім функциясы. Мұғалім балаларды оқуға есепке, сүрет салуға және
т.б. әрекеттерге ертегілер арқылы үйрету керек. Ертегілер әлемінде бала әр
түрлі күйлерді бастан кешеді, әлеуметтік жағдаймен таныс болады 2.
Кеңесші функциясы. Бұл функцияны орындаған психолог не педагог мінез-
құлық паттерндарды құра отырып баланың ата-анамен нақты көмек көрсету үшін
кеңес беру керек. Психотерапевтік іс-әрекетте әлеуметтік педогогикалық
әсерге ауысу керек, өйткені адекватты емес коммуникация нәтижесі болып
үрейден туындайды.
Бұл жерде ертек бүкіл сенсорлық арналарды ашып балаға зейін салып
бақылау кезінде көпдеген сұрақтарға жауап табуға болады: үрейдің туындауына
байланысты, коммуникация қай кезде нашарлай бастайды, қай кезде қорғаныс
механизмдері белсене түседі немесе үрей мен қоса соматикалық көріністер
қашан пайда болады. Себебін таба отырып тәрбиеші мінез-құлықтын
коррекциялық жолын таба алады 4. Кеңесші балалардың үрейіне қарсы
профилактика мақсатымен ертегілер арқылы ата-аналарға төрт әдіс ұсына
алады: 1) ертегінің сюжетін өзгерту арқылы үрей туғызатын жолдарды жою; 2)
ертегілік көмекшілерді еңгізу арқылы бұл жағдайлардан қашу; 3)
қорқынышты ертегілік жағдайды нейтрализациялау; 4) қауып-қатер жағдайды
жоққа шығару. Осының бәрін ертегіні қойған кезде куыршақпен жүзеге асыруға
болады.
Айтылып кеткен педагогикалық әсердің функциялары ертегінің
педагогикалық потенциалын ашады. Шын мәнінді ертек – ол тұлғаның интеграция
әдісі, әлемнің моделін кеңеюі және социуммен арақатынасының толық болуы.
Тұлғаның қалыптасуына ертегілердің орнын анықтау үшін біз міндетті
түрде оның теориясын білу керекпіз.
Ертегілердің теориялары
Сиқырлы ертегілер ұжымдық бейсананың психологиялық процестердің
тікелей бейнеленуі, сондықтан ғылыми бейнелену үшін өзінің құндылығы
бойынша басқа да материалдардан артық 6.
К.Г.Юнгтың концепциясы бойынша әр ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазақ ертегілерінің тұлғаның өмірлік сценариінде алатын орны
Э.Берннің сценарий ұғымының отандық және шетел психологиясында теориялық талдауы
Тұлғаның өмірлік сценариі ретінде қазақ ертегілері
Қоғамдағы діннің орны және діни білімнің маңызы
Бастауыш сынып оқушыларының танымдық іс-әркетін ертегі оқу барысында қалыптастыру
Мектепте оқушылардың адамгершілік түсініктерін қалыптастыру
Мектепке дейінгі мекемелерде халық ертегілері негізінде елжандылық сезімдеріне тәрбиелеудің ғылыми-педагогикалық негіздері
Бастауыш мектеп оқушыларын адамгершілікке тәрбиелеуде халық ертегілерін оқыту процесінің рөлі
Мектепке дейінгі мекемелерде халық ертегілері негізінде елжандылық сезімдеріне тәрбиелеудің ғылыми-педагогикалық негіздері жайлы
Діннің қоғамдағы маңызы
Пәндер