Оқиға болған жерді қараудың жалпы жағдайлары

ЖОСПАР

Кіріспе

1. Оқиға болған жерді қараудың жалпы жағдайлары
1.1. Оқиға болған жерді қарау түсінігі және оның мәні
1.2. Оқиға болған жерді қараудың міндеттері
1.3. Қарау объектілері

2. Оқиға болған жерді қарауды жүзеге асыру
2.1. Оқиға болған жерді қараудың процессуалдық тәртібі мен тактикасы
2.2. Оқиға болған жерді қарау тәсілдері
2.3. Оқиға болған жерді қараудың әдістері мен түрлері
2.4. Оқиға болған жерді қарау барысында қылмыс жасау уақытын анықтау
2.5. Оқиға болған жерді қарау кезінде криминалистік болжаулар ұсыну
2.6. Оқиғаның мән. жайына байланысты оқиға болған жерді қараудың ерекшеліктері

3. Оқиға болған жерді қараудың психологиялық негіздері
3.1. Қарап тексерілетін объектілердің дәлелдік маңызын анықтау бойынша тергеушінің іс. әрекетінің психологиялық құрылымы
3.2. Тергеушінің ой. санасында заттай дәлелдеменің тұтас бейнесінің қалыптасуы

4. Оқиға болған жерді қарау барысында туындайтын кейбір проблемалар
4.1. Айғақ адамдардың қатысу мәселелері
4.2. Оқиға болған жерді қарау туралы хаттаманың сапалы болуы
4.3. Оқиға болған жерді қарау барысында дәлелдемелерді іздеп табу мен бекіту кезіндегі орын алатын кемшіліктер.

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Қылмыстар белгілі бір жағдайларда және уақыты аралығында жасалады. Қылмыстар әртүрлі және де қылмыскердің әсер ететін ортада әртүрлі, сондай- ақ жасалған қылмыстың салдары да әртүрлі болады.
Оқиға болған жерді қараудың жалпы міндеті осы өзара байланыстарды анықтау болып табылады, яғни оларды анықтай отырып, іс бойынша барлық мәліметтердің жинағы бойынша нақты белгілі бір жерде не болды деген сұраққа жауап беру.
Тергеулік қараулардың мақсаты дәлелдемелерді тауып оларды зерттеу болып табылады. Қарау барысында жиналған дәлелдемелер негізінде тергеуші анықталатын жағдайдың сипаты, қылмысқа қатысушылар жайлы,қылмыскердің және дәлелдік маңызы бар ұрланған заттардың жасырылған жері туралы, қылмыстың салдары және тағы басқалары жайлы болжаулар ұсынады. Сонымен қоса тергеулік қарап тексеру барысында қылмыс жасауға себеп болған мән- жайлар анықтау мақсаты да қойылады. Көпшілік жағдайда тергеулік қарап тексеру өзге іс- әрекеттер арқылы алынбайтын нақты мәліметтер жиналатын құрал болып табылады. Мысалы, оқиға болған жерді қарау нәтижесінде тергеуші өз көзімен оқиға болған жерді көре отырып, қоршаған ортамен байланыстағы жағымсыз мән- жайлар жайлы ақпараттар жинайды. Сондықтан да оқиға болған жерді қарау өзге тергеу іс- әрекеттерімен алмастырылмайтын іс- әрекет болып табылады, өйткені оқиға болған жердегі әртүрлі объектілерді тергеушінің өз көзімен көруін жауап алумен, немесе тергеу экспериментін жүргізу үшін оқиға болған ортаны, жерді жасанды түрде келтірумен алмастыруға болмайды.Тергеу әрекеті ретінде оқиға болған жерді қарау тергеу барысында анықталатын ақпараттарды жинаудың маңызды құралы болып табылады. Бұл ақпараттар тергеуші оқиға болған жерді қарау кезінде қарап тексеретін дәлелдемелерде, сондай-ақ қарауға даярлану мен оны өткізу кезінде алынатын мәліметтерде болдады. Қарау барысында алынған ақпараттар дәлелдік сипатта болады, және де дәлелдеуді жүзеге асыру үшін тергеушімен қолданылады; олар процессуалдық емес қайнар көздерден де алынуы мүмкін, бірақ бұл жағдайда олар тек қана тергеуші криминалистік болжаулар ұсынғанда бағыт беруші ретінде ғана қолданылады. Бірақ тергеулік қарау ретінде оқиға болған жерді қараудың нәтижесі барлық жағдайда да ақпараттар алу, оларды жинау болып табылады.
Жалпылама алсақ, оқиға болған жерді қарау көп қырлы болғандықтан, бір дипломдық жұмыста осы аса маңызды тергеу әрекетінің барлық қыр- сырын толық ашып жеткізу мүмкін болып табылмайды. Сондықтан біз осы дипломдық жұмыста мына көрсетілген мәселелерге ғана тоқталамыз: оқиға болған жерді қарау түсінігі және оның маңызы, оқиға болған жерді қарау тактикасының жалпы жағдайлары, сатылары, оқиға болған жерді қараудың өту барысы мен нәтижесін бекіту, сондай- ақ тергеу тәжірибесінде кездесетін неғұрлым қиын да ауыр істер бойынша оқиға болған жерді қараудың ерекшеліктері.
Аталмыш терегеу әрекетінің қылмыстық іс бойынша соттық іс жүргізуде шындықты анықтау үшін қандай маңызы бар деген гипотеза ұсынылды.
Сонымен, осы дипломдық жұмысты орындамас бұрын біз алдымызға мына мақсаттарды қойдық:
- қылмыстық іс бойынша шындықты анықтау үшін оқиға болған жерді қараудың маңызын анықтау
- тергеу тәжірибесінде орын алатын кейбір елеулі кемшіліктерге назар аудару, оларды болдырмау мақсатында нақты ұсыныстар жасауға талпыныс жасау
Аталмыш мақсаттарға жету үшін мына міндеттер белгіленді:
- оқиға болған жерді қарау түсінігі және оның маңызы,
- оқиға болған жерді қарау тактикасының жалпы жағдайлары, сатылары,
- оқиға болған жерді қараудың өту барысы мен нәтижесін бекіту,
- тергеу тәжірибесінде кездесетін неғұрлым қиын да ауыр істер бойынша оқиға болған жерді қараудың ерекшеліктеріне талдау жасау.
Анықталған міндеттерді орындау үшін мына нормативтік- құқықтар актілер мен арнайы оқу құралдарына талдау жасалды: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу Кодексі, А.Я. Гинзбург « Осмотр места происшествия. Освидетельствование», П.П. Ищенко « Специалист в следственных действиях», Қ.А. Мәми және А.П. Жукенов « Қылмыстық істер бойынша Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының соттық тәжірибесі» және тағы басқалары.
Бұл дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі болып оқиға болған жерді қараудың қылмыстық іс бойынша шындықты анықтаудағы рөлі табылады. Ал зерттеу пәні болып - жедел түрде өткізілуі тиіс және міндетті тергеу әрекеті болып табылатын оқиға болған жерді қараудың процессуалдық тәртібі мен тактикасы, сондай- ақ кейбір қылмыстардың түрлері бойынша осы тергеу әрекетін жүргізу кезінде жеке объектілерді қараудың ерекшеліктері және тергеу тәжірибесінде орын алатын кемшіліктер мен оларды болдырмау шаралары табылады.
Дипломдық жұмысты орындау кезінде мына төмендегі көрсетілген зерттеу әдістері қолданылды:
- диалектикалық әдіс
- жалпы- ғылыми және нақты – ғылыми әдістер
- салыстырмалы- тарихи әдіс
- салыстырмалы- құқықтық әдіс
- анализ және синтез әдістері
- мәліметтерді сатистикалық өңдеу әдісі, және тағы басқалары.
Жоғарыда көрсетілгендерге қоса осы дипломдық жұмысты орындау барысында Шығыс Қазақстан аумағы бойынша қылмыстық істер бойынша оқиға болған жерді қараудың тергеулік тәжірибесін жинақтауға талпыныс жасалады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Нормативтік- құқықтық актілер
1.1. Қазақстан Республикасының Конституциясы , 30. 08. 95 ж., соңғы басылымы 2005 ж. // Алматы: Жеті Жарғы
1.2. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу Кодексі// Алматы: Жеті Жарғы, 2006
1.3. Қазақстан Республикасының Президентінің 1 наурыз 2006 жылғы Қазақстан халқына жолдауы// Егемен Қазақстан, 2006, № 10

2. Оқу әдебиеттері
2.1.. Артамонов И.И., Порубов Н.И. «Советская криминалистика»// Минск, 1977.
2.2.Байтукбаев Д.И. Выполнить программу - значит упредить преступность // Закон и время. – 1999. - №3 – с.48-50
2.3.Белкин Р.С. «Руководство для следователей», часть I.// М.: Юридическая литература, 1981.
2.4. Белкин Р.С.: Криминалистика// М: Норма Инфра, 2002 – с. 990
2.5. Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни.// М.: Юридическая литература, 1977. – 239 с.
2.6. Бюллетень МВД РК N 5.// Астана, 2000.
2.7.Быховский И.Е., Зарубин Н.П. «Методика проведения занятий со следователями по осмотру места происшествия по делам об убийствах». //М., 1978.
2.8. Винницкий Л.В. «Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы»//. Караганда, 1986.
2.9. Виницкий Л.В., Пиндюр И.И. «Совершенствование качества осмотров мест происшествия - важное условие повышения уровня расследования преступлений».// Казахстан, 1992.
2.10. Гинзбург А.Я. «Осмотр места происшествия. Освидетельствование». //Алматы, 1998.
2.11. Гинзбург А.Я. «Криминалистические основы следственных действий».// Алматы, 2002.
2.12. Джолдасбаева Н. Преступления против личности // Закон и время. – 1998. - №2 – С. 30-34.
2.13. Жалинский А.Э. Насильственная преступность и уголовная политика // Советское государство и право. – 1991. - №3. – С.101-112.
2.14. Жөкішев Е.Криминалистік тактика// Алматы: Жеті Жарғы,1997
2.15. Ищенко П.П. «Специалист в следственных действиях». //М.:Юридическая литература, 1990.
2.16. Каиржанов Е. Криминология (общая часть).// Алматы: Республиканский издательский кабинет, 1995. 202 с.
2.17. Колмаков В.П. «Следственный осмотр».// М.: Юридическая литература, 1969.
2.18.Аубакиров А.Ф. Криминалистика: Криминалистическая техника // Алматы, 2002.
2.19. Долговой А.И.Криминология// М.: Норма Инфра, 1997. – 784с.
2.20. Кудрявцев В.Н., Эминова В.Е. Криминология// М.: Юрист, 1997.- 512с.
2.21. Криминалистика: Пособие для подготовки к экзаменам.// М.: 2002.
2.22. Кудрявцев В.Н. Личность преступника //М.: Юридическая литература, 1971.- 356с.
2.23. Ларин А.М. «Руководство по расследованию убийств»//М.: Юридическая литература, 1977.
2.24. Мозговых Г.А. «Криминалистическая характеристика преступления»// Алматы: Данекер, 2002.
2.25. Нарикбаев М. Почему преступник не боится наказания // Казахстанская правда. – 1996. – 18 апреля.
2.26. Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть: Курс лекций.// М.: БЕК, 1996. – 560с.
2.27. Оспанов С.Д. «Уголовный процесс Республики Казахстан: общая часть»// Алматы, 2002.
2.28. Попов В.И. «Осмотр места происшествия»// Алма-Ата, 1957.
2.29. Пособие «Применение научно-технических средств при осмотре места происшествия»// Алма-Ата, 1965.
2.30. Леви А.А. Справочник следователя «Осмотр места происшествия» // М.: Юридическая литература, 1982.
2.31. Россинская Е.Р. Криминалистика// М.: Норма , 2004- 352 с.
2.32. Сысалов М.П. «Оперативно-розыскная деятельность в Республике Казахстан»// Алматы: Данекер, 2002.
2.33. Сулейменова Г.Ж. «Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан»//Алматы: Данекер, 2001.
2.34. Мами К.А., Жукенов А.П. Судебная практика Верховного Суда Республики Казахстан по уголовным делам: (1995-1997гг.)// Алматы: Борки, 1998. – 72с.
2.35. Козаченко И.Я., Незнамова З.А. Уголовное право: Общая часть//М.: Норма Инфра, 1998. – 516с.
2.36. Здравомыслов Б.В. Уголовное право России: Общая часть//М.: Юристъ,1996. – 512с.
2.37. Төлеубекова Б.Қ., Қапсәләмов Қ.Ж., Шынарбаев Б.Қ., Бекішев Д.Қ.: Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы. Ерекше бөлім, Сотқа дейінгі сатылар// Алматы: Қаз ГЗУ, 2002
2.38. NN 2000-027-0073, 2001- 001- 0783, 2001- 002- 1971 қылмыстық істердің материалдары
        
        ЖОСПАР
Кіріспе
1. Оқиға болған жерді қараудың жалпы жағдайлары
1.1. Оқиға болған жерді қарау түсінігі және оның ... ... ... ... ... міндеттері
1.3. Қарау объектілері
2. Оқиға болған жерді қарауды жүзеге асыру
2.1. ... ... ... ... ... ... мен тактикасы
2.2. Оқиға болған жерді қарау тәсілдері
2.3. ... ... ... ... ... мен ... Оқиға болған жерді қарау барысында қылмыс жасау уақытын анықтау
2.5. Оқиға болған жерді қарау кезінде криминалистік болжаулар ұсыну
2.6. ... мән- ... ... ... ... ... қараудың
ерекшеліктері
3. Оқиға болған жерді қараудың психологиялық негіздері
3.1. Қарап тексерілетін объектілердің дәлелдік маңызын ... ... іс- ... ... ... ... ой- ... заттай дәлелдеменің тұтас бейнесінің
қалыптасуы
4. Оқиға болған жерді қарау барысында туындайтын кейбір проблемалар
4.1. Айғақ адамдардың қатысу ... ... ... ... қарау туралы хаттаманың сапалы болуы
4.3. Оқиға болған жерді қарау барысында ... ... табу ... ... орын ... ... ... тізімі
Кіріспе
Қылмыстар белгілі бір жағдайларда және уақыты аралығында ... ... және де ... әсер ... ... ... ... жасалған қылмыстың салдары да әртүрлі болады.
Оқиға болған жерді қараудың жалпы міндеті осы өзара ... ... ... яғни ... ... ... іс ... барлық
мәліметтердің жинағы бойынша нақты белгілі бір жерде не болды деген сұраққа
жауап беру.
Тергеулік қараулардың мақсаты дәлелдемелерді тауып ... ... ... ... ... ... дәлелдемелер негізінде тергеуші
анықталатын жағдайдың сипаты, қылмысқа қатысушылар жайлы,қылмыскердің және
дәлелдік маңызы бар ұрланған ... ... жері ... ... және тағы ... жайлы болжаулар ұсынады. Сонымен қоса
тергеулік қарап тексеру барысында қылмыс жасауға ... ... мән- ... мақсаты да қойылады. Көпшілік жағдайда тергеулік қарап тексеру өзге
іс- әрекеттер арқылы алынбайтын нақты мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... қарау нәтижесінде тергеуші өз көзімен
оқиға болған жерді көре отырып, қоршаған ортамен ... ... ... жайлы ақпараттар жинайды. Сондықтан да оқиға болған жерді қарау өзге
тергеу іс- ... ... іс- ... болып табылады,
өйткені оқиға болған жердегі әртүрлі объектілерді ... өз ... ... ... ... ... экспериментін жүргізу үшін оқиға болған
ортаны, жерді жасанды түрде келтірумен алмастыруға болмайды.Тергеу әрекеті
ретінде оқиға болған ... ... ... ... анықталатын ақпараттарды
жинаудың маңызды құралы болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... тексеретін дәлелдемелерде, сондай-ақ
қарауға даярлану мен оны өткізу кезінде алынатын мәліметтерде ... ... ... ... дәлелдік сипатта болады, және де
дәлелдеуді жүзеге асыру үшін ... ... олар ... қайнар көздерден де алынуы мүмкін, бірақ бұл ... олар тек ... ... ... ... ... беруші ретінде ғана
қолданылады. Бірақ тергеулік қарау ... ... ... ... ... ... ... да ақпараттар алу, оларды жинау болып табылады.
Жалпылама алсақ, оқиға болған ... ... көп ... ... ... ... осы аса ... тергеу әрекетінің барлық қыр- сырын
толық ашып ... ... ... ... ... біз осы дипломдық
жұмыста мына көрсетілген мәселелерге ғана ... ... ... ... ... және оның ... оқиға болған жерді қарау тактикасының
жалпы жағдайлары, сатылары, оқиға болған ... ... өту ... ... ... ... ақ ... тәжірибесінде кездесетін неғұрлым қиын
да ауыр істер бойынша оқиға болған жерді қараудың ерекшеліктері.
Аталмыш терегеу әрекетінің ... іс ... ... іс ... ... үшін қандай маңызы бар деген гипотеза ұсынылды.
Сонымен, осы дипломдық жұмысты орындамас бұрын біз алдымызға мына
мақсаттарды қойдық:
- қылмыстық іс ... ... ... үшін ... ... жерді қараудың
маңызын анықтау
- тергеу тәжірибесінде орын алатын ... ... ... ... ... ... ... нақты ұсыныстар жасауға талпыныс
жасау
Аталмыш мақсаттарға жету үшін мына міндеттер белгіленді:
- оқиға болған ... ... ... және оның ... оқиға болған жерді қарау тактикасының жалпы жағдайлары, сатылары,
- оқиға болған жерді қараудың өту барысы мен нәтижесін бекіту,
- ... ... ... ... қиын да ауыр істер бойынша
оқиға болған жерді қараудың ерекшеліктеріне талдау жасау.
Анықталған ... ... үшін мына ... ... ... ... оқу ... талдау жасалды: Қазақстан Республикасының
Конституциясы, Қазақстан Республикасының қылмыстық іс ... ... ... « ... места происшествия. Освидетельствование», П.П.
Ищенко « ... в ... ... Қ.А. Мәми және А.П. ... ... ... бойынша Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының соттық
тәжірибесі» және тағы басқалары.
Бұл дипломдық жұмыстың ... ... ... ... болған жерді
қараудың қылмыстық іс бойынша шындықты анықтаудағы рөлі ... ... пәні ... - ... түрде өткізілуі тиіс және міндетті ... ... ... ... болған жерді қараудың процессуалдық тәртібі
мен тактикасы, сондай- ақ кейбір қылмыстардың түрлері бойынша осы ... ... ... жеке ... қараудың ерекшеліктері және
тергеу тәжірибесінде орын ... ... мен ... ... шаралары
табылады.
Дипломдық жұмысты орындау кезінде мына төмендегі көрсетілген
зерттеу ... ... ... әдіс
- жалпы- ғылыми және нақты – ғылыми әдістер
- салыстырмалы- тарихи әдіс
- салыстырмалы- ... ... ... және ... ... ... сатистикалық өңдеу әдісі, және тағы басқалары.
Жоғарыда көрсетілгендерге қоса осы дипломдық жұмысты орындау барысында
Шығыс ... ... ... ... істер бойынша оқиға болған жерді
қараудың тергеулік тәжірибесін ... ... ... ... болған жерді қараудың жалпы жағдайлары
1.1. Оқиға болған жерді қарау түсінігі және оның мәні
Оқиға болған жерді қарау дегеніміз- іздерді, ... ... ... оларды алып, бекітуге және зерттеуге
бағытталған, сонымен қатар жасалған қылмыстың мән- ... оның ... ... ... ... ... ... көрсетілген
тергеу әрекеті.
Бастапқы тергеу әрекеттері жүйесінде оқиға болған жерді қарау неғұрлым
маңызыды және алдыңғы қатардағы орын ... ... ... ... ... ... іздері қалуы және қарау барысында олардың табылуы ғана
орын алып қоймай, оқиға болған ... ... ... ... ... мән-
жайларының да күрделі, қиын болуы мүмкін. Оқиға болған жерді қарау кезінде
осы ... ... ... ... салдар мен кеңістіктік- уақыттық
байланыс та анықталуы мүмкін, сондай-ақ бұл ... ... ... ... ... ... өте мардымсыз(азғана) болуы
табылады. Сонымен қоса оқиға болған жерді қарау ... ... ... ... ... мен әдістерін қолданады. Олар тергеудің ... және ... ... ... ... ... ... тактикалық және өзге де шаралардың кең ... ... ... мен ... қолдану оқиға болған жерді
қараудан басқа, өзге тергеу әрекеттерінде кешенді түрде ... ... ... ... оқиға болған жерді қарауды тергеушінің ерекше іс-
әрекеті қатарына ... оның ... ... ... және де ... ... ... соның ішінде тергеулік ... ... ... ... ... қараудың маңыздылығына және қажеттілігіне
осыдан 100 жылдан астам ... ... ... ... Я.И. Барышев
назар аударған және де ... ... ... ... ... ... әсер етуі ... қарап тексерілуі тиіс сыртқы белгілер мен ... ... ... ... ... ... түрде өткізілуі тиіс екенін
ұсынған.
Қылмыстар белгілі бір ... және ... ... ... ... және де ... әсер ететін орта да әртүрлі, сондай-
ақ жасалған қылмыстың салдары да әртүрлі болады.
Көптеген ғалым- заңгерлердің ... ... ... жер ... ... бөлмелер оқиға болған жер деп саналады.
Сонымен қоса бұл ... ... ... сол ... ... ... де ... жерде де жасалуы иүикін деген тұжырымды да сезуге болады.
Е. ... ... ... ... жер ... жасалған жері және де осы қылмыстың іздері табылған ашық ... жеке үй және ... да ... /2.13, ... ... осы ... тұжырыммен толық келісе аламыз.
Оқиға болған жерден қылмыс жасалған жерді ажырата білу ... ... жер деп ... ... іс- ... ... немесе
қылмыстық нәтиже болған ауданды ( аумақты) айтамыз.
Егер қылмыс басқа жерде жасалып, оның іздері мүлдем басқа ... онда ... ... ... бар, ... ... жерде бар болып
табылады. Ал егер қылмыс нақты оның ... ... ... ... ... ... жер мен оқиға болған жер қабаттасады.
Оқиға болған жерді қарауға кірісе отырып, ... осы ... іс- ... ... ... ... ма ... ал егер тіпті қылмыс
болып табылғанның өзінде нақты осы жерде жасалды ма ... әлі ... ... етуші уақиғаның іздерінің табылуы барлық жағдайда да оқиға
болатындықтан, бұл іздердің табылған жері оқиға болған жер ... ал ... ... ... оқиға болған жерді қарау болып табылады
Жоғарыда айтылғандарға ... ... ... болған жер мен
анықталуы тиіс қылмыс арасында үзіліссіз ... бар деп ... ... ... жер ... бұл ... мына төменгі жағдайлармен
байқалады:
а) Оқиға болған жерде қалып қойған немесе сол жерде ... ... ... ... Нақты осы жердегі объектілердің біріне қылмыстық іс- ... ... ... жердегі заттарда қылмыскердің әсер етуінің іздері
қалуы немесе сол оқиға болған жерде қылмыскердің заттары қалуы ... ... ... осы ... ... ... бірақ қылмыс
жасалуына байланысты бұл ортада елеулі өзгерістер болған жоқ.
1.2. Оқиға ... ... ... ... ... ... жерге берілген анықтамада оқиға болған жерді
қараудың міндеттері де көрсетілген ... те ... Атап ... ... ... ... кезінде іздер, заттай дәлелдемелер белгілі бір
криминалистік әдістер мен тәсілдер, арнайы құрал- саймандарды пайдалану
арқылы ізделіп, ... ... ... Сонымен қатар, объектілердің
орналасуы және жалпы жағдайы бойынша қылмыстың мән- жайы жөнінде деректі
мәліметтер алу ... ... ... ... ... ... табылған заттай
дәлелдемелер, іздер арқылы қылмыстың механизмін, қылмыс жасау әдісін
анықтауға, қылмысты жасауға қатысқан адамдар ... және ... ... ... жөнінде өте керекті мәліметтер жиналады. Бұған тек қана ... ... ... тез ... ... ... қол ... болады.
Сонымен, оқиға болған жерді қарау кезінде іс бойынша маңызы бар
мән- жайларды ... ... ... ... мына сұраққа жауап беруге
болады: бұл жерде не болды?
Оқиға болған жерді қараудың жалпы міндеттерін бірнеше жеке
міндеттерге ... ... ... ... ... жай- күйін зерттеу және
бекіту; қылмыскердің қоршаған ортаға әсер етуінің сипатын анықтау;
қылмыстың және қылмыскердің іздерін іздер- табу және ... ... және оның ... ... ... ... ... болған мән-
жайларды анықтау; келесі тергеулік немесе жедел іздестіру әрекеттерін
жүргізу үшін қажетті мағлұматтар алу.
1.3. ... ... ... ... ... ... ... тиіс объектілер мыналар:
а) болған оқиғамен байланысқан жер, яғни жер учаскесі немесе ... ... ... ... жай- ... адам ... ... және қылмыскердің іздері
д) оқиға болған жердегі өзге де заттар немесе құжаттар
Оқиға болған жерді ... ... ... оның шегі мен орналасқан
жері туралы, бөлменің неге бейімделгені жайлы немесе жер ... ... ... ... болған жер мен оның жай- күйін қарап тексеру мына төменгі
мәліметтерді зерттеу және бекіту болып табылады:
1) ... ... ... ... ... шынайы және жасанды
(мөлшермен) шекаралары
2) бөлменің сипаты мен орналасуы, оған ... ... ... ... ... ... оқиға болған жердегі заттардың кеңістіктегі орналасуы, ... ... ... ... және ... заттардың қолданылуы мақсаттары тұрғысынан қарағанда орналасуы
және олардың қалыпты жағдайда қолданылуына байланысты орналасуы
5) жасалған қылмыстың және ... ... ... ... ... ( ... заттар мен іздердің болмауы
7) нақты осы ортаға жат заттардың ... және ... ... 2.4,555-556/
Қарауға жататын объектілер мен олардың ... ... ... ... ... мән- ... анықталады.
Оқиға болған жерде адам мәйітін қарап- тексерумен тергеуші әртүрлі
санаттағы қылмыстарды ... ... ... ... ( ... ... өзін- өзі өлтіру, көлік апаттары және тағы басқалары). Адам мәйіті
оқиға болған жерді ... ... ... болып табылады. Бірақ, бұл
дегеніміз барлық жағдайда да оқиға ... ... ... ... адам
мәйітінен бастау керек деген емес, адам мәйітін тергеуші аса назар аудара
отырып, мұқият қарауы тиіс.
Қарап- тексеруде ... ... ... ... өзге ... қатысуы тергеушінің оқиға болған жерді қараудағы басшы рөлін
жоққа шығармайды. Тергеуші ... ... да ... ... ... қарауда
басшылық етеді. Соттық- ... ... ... ... ... ... тергеушінің кеңесшісі бола отырып, тергеушінің жоспарымен
және оның басшылығымен жұмыс істейді. Соттық- ... ... ... адам мәйітін өзі жеке қараудан босатпайды. Адам ... ... ... ... табылған заттар мен құжаттарды қарау сияқты,
басқа да объектілермен кешенді түрде қарап тексерілуі ... ... ... ... ... заң ... да ... дәлел бола алады.
Бұл тергеу әрекеті қылмыстық іс қозғалғанға дейін де жүргізілуі мүмкін,
яғни ол ... ... ... істі ... ... ... шешудің
бастаушысы болып табылады. Оқиға болған жерді қарауда табылған ... ... ... ... сол ... ... ... олардың қасиеттерін,
белгілерін және жай- күйін дер кезінде бекітуге кепілдік береді. Тек ерекше
жағдайда ғана, егер бұл ... мен ... ... ... ... ... ... болмаса, осы жалпы ережеден ауытқуға жол беріледі.
Оқиға ... ... ... мына ... мән- жайлар анықталуы
мүмкін:
1. Қылмыстың субъектісі
а) қылмыс жасауға ... ... ... қылмысқа қатысушылардың жасы
в) олардың физикалық қасиеттері
г) денсаулық жағдайы
д) қылмыс жасаған адамдардың әдеттері
е) олардың белгілі бір дағдыларының ... ... ... ... ... психикасын сипаттайтын деректер
2. Қылмыстың объектісі
а) қылмыстық қол сұғушылық неге бағытталған
б) қылмыстың тікелей құралы не болып табылады
в) ... ... және ... ... ( ... ... жеке адамға қарсы бағытталған болса)
г) құралдардың ерекшеліктері, олардың тектес және дербес белгілері
( егер қол сұғушылық заттарға бағытталған болса).
3. ... ... ... ... ... уақыты
б) қылмыс жасау тәсілдері
в) қылмыскерлердің оқиға болған жердегі әрекеттері
г) қылмыс ... ... мән- ... ... қылмыстың салдары
е) қылмыскерлердің іс- әрекеттері мен ... ... ... ... ... ... ... Қылмыстың субъективтік жағы
а) қылмыстық іс- әрекет қасақана жасалдыма ... ... ... ... мен ... қоса, оқиға болған жерді қарау барысында ... ... ... мән- ... да ... болады.
Оқиға болған жерді қараудың негізгі принциптері:
- заңдылық, яғни оқиға болған жерді қарау Қазақстан ... іс ... ... ... талаптарына қатаң сәйкес
жүргізілуі тиіс.
- оқиға болған жерді қараудың уақтылығы,яғни оқиға ... ... ... ... салысымен оны дереу түрге жүргізу.
- Оқиға болған жерді толық қарау,оқиға болған жерде табылған заттар мен
құжаттар, іздер ... ... ... хаттамада және оған
тіркемелерде тиісті түрде бекітілуі тиіс. Оқиға болған жерді ... және жан- ... ... шыдамдылығы, жан-
жағын тез бағдарлай білу және өз назарын бөгде ... ... ... ... бола ... Асығыстық таныта немесе толық
емес қараулар қылмыстық істі тергеуге көмегін тигізбейді, керісінше-
кедергі келтіреді.
- Оқиға болған жерді ... ... яғни ... ... ... іс- ... ... дұрыс анықтай білуі.
- Оқиға болған жерді қараудың объективтілігі, яғни табылған ... ... ... ... ... дәлелдейме, немесе керісінше жоққа
шығарама соған қарамастан, олар зерттеліп, тиісті түрде ... ... ... ... ... ... ... мен іздерді
ешқандайда артықшылықтар бермей, барлық ұсынылған болжаулар негізінде
жүргізуі керек. Сонымен қоса, тергеуші ... ... ... қарау
хаттамасында ешқандайда қорытынды жасауына, ... ... ... болмайды./2.4, 555-556/
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу Кодексінің 221- бабына
сәйкес, ... ... ... қараудың мақсаттары мынадай:
а) тергеушінің немесе анықтау жүргізетін тұлғаның ... ... жай- ... ... ... ... мен мән- ... анықтау
мақсатында, тікелей зерттеуі
б) қылмыстың іздері мен өзге заттай дәлелдемелерді іздеп ... ... алу және ... оқиғаның мезанизмі, оған қатысушылар, қылмыс жасалған уақыт,
қылмыскердің жеке басы және тағы басқалары ... ... және жеке ... үшін ... ... ... жедел іздестіру шараларын ұйымдастыру үшін мәліметтер алу
/ 1.2,132/
Сонымен, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, оларды негізге ала
отырып, оқиға ... ... ... дегеніміз- іздерді, заттай дәлелдемелерді
іздеп табуға, оларды алып, бекітуге және зерттеуге бағытталған, сонымен
қатар жасалған қылмыстың мән- жайын, оның болу ... ... ... өткізілетін, заңда көрсетілген тергеу әрекеті.
/ 2.14, 19/
2. Оқиға болған жерді қарауды жүзеге асыру
2.1. Оқиға болған ... ... ... ... жерді қарау тактикасының негізінде қарауды жоспарлы,
жан- жақты, мұқият жүргізу ережесі жатыр.
Оқиға ... ... ... ... ... жекешеге көшу
принципінде құрылады. Бастапқы кезде тергеуші ... ... ... жалпы
шолып шығып, содан соң ғана оның детальдарын ... ... Бұл ... ... ... ... соғуы мүмкін. Мысалы, оқиға болған жерге келе
салысымен тергеуші өз назарын жеке бір ... ... ... ... ... ... ... оның жатқан позасын өзгерте отырып
қарады делік. Соның нәтижесінде кейбір детальдар ... тыс ... ... және де ... ... ... жай- ... жалпы бейнесі жоғалады;
яғни не, қай жерде, қалай жатты анықтау мүмкін болмай қалады.
Сондықтан, осындай келеңсіз ... ... ... ... ... жерді қараудың тактикасы мына төменгі төрт сатыдан тұрады:
1) дайындық сатысы
2) статикалық (жалпы шолып ... ... ... ... ... сатысы
4) қараудың нәтижелерін бекіту сатысы
Осы сатыларды дәл, ... ... ... болған жерді қараудың
толықтығына және жоғары нәтижесіне кепілдік береді.
Оқиға ... ... ... ... ... ... жауапкершілікті
заң тергеушіге жүктейтіндіктен, ол осы тергеу әрекетін жүргізуге мұқият
дайындалып, оны жүргізуге ... ... ... ... тиіс./2.14, 20/
Оқиға болған жерді қараудың дайындық сатысы.
Жоғарыда айтылғандай, оқиға болған жердің толық, пәрменді және ... ... осы ... ... ұқыпты дайындалуына тікелей
байланысты.
Тергеушінің дайындық жұмысы екі кезеңнен ... ... ... ... болған жерге шықпай тұрып , оқиға жөнінде хабар ... ... ... ... ... мына ... дайындық
жұмыстарын атқарады:
1. Оқиға жайлы хабар ... ... не ... ... алу, ... ... оқиға болған жерде бар екенін анықтау, оқиға
болған жер қайда орналасқанын ... ... ... ... жерді күзету үшін шаралар қолданылуда ма жоқпа, ... Егер ... ... онда өзі ... сол ... ... сақтап
қалу үшін белгілі бір лауазымды ... атап ... ... нұсқау береді, яғни оқиға болған жерді кең көлемде, оның
шегінен көп аса отырып шеңберге алу және де ол ... ... ... ... тыйым салу; әсіресе мұқият нұсқаулар беру қажет, ... – райы ... ... ... ашық ... ... ( ... адам мәйітінің
үстіне күрке құрып қою, оқиға болған жердегі заттар мен іздерді ептеп ... ... ... ... ... тыю және тағы басқалары).
3. Оқиға болған жерді қарауға өзімен бірге қатысатын лауазымды адамдарды ...... ... ... ... ... саласы бойынша,
оперативтік- криминалистік қызметі бойынша) мамандарды нақтылап белгілеп,
олардың оқиға болған жерге кешікпей ... ... шара ... Егер ... ... аз қоныстанған жерде болса, немесе оқиға болған жерге
түн мезгілінде шығу ... ... ... ... ... табу ... онда ... кезекшілік ететін жерден алыс емес жерде тұратын
адамдарды айғақ адам ретінде ... ... ... ... ... ... қарағанда қолданылатын криминалистік құрал-
саймандарды және ... да ... ... ... ... болған жерге өзі келгенше оны өзгеріссіз сақтап
қалу ... ... ... ... ... ... ... болған
жерде болып, оны көрген адамдарды анықтау және басқа да ... ... ... егер ... ... ... ... жедел жәрдем
көрсету қажет болса, онда дәрігерлік жедел жәрдем шақыру ... ... ... ... ... зиян келтіріліп, ол емханаға
жеткізілген болса, онда сол ... ... ... ... уәкілін
немесе учаскелік полиция уәкілін жіберу қажет. / 2.4, 557-558/
Оқиға болған жерді қарауды тиімді және ... ... ... ... құрал- саймандармен және ... ... ... ... сол ... ... дұрыс ұйымдастырудың
маңызы зор. Сондықтан ішкі істердің аудандық ( қалалық) бөлімдерінде ... ... ... ... тобының кезекшілігі ұйымдастырылады.
Тергеу- оперативтік топтың оқиға болған жерге ... ... ішкі ... органы бойынша оперативтік кезекшіге жүктеледі.
Тергеу- оперативтік топтың құрамына тергеуші, ... ... ... ... ... қажет болса- кинолог кіреді.
Оперативтік жағдайға, жасалған қылмыстың дәрежесіне байланысты бұл
топтың құрамына өзге полиция қызметкерлеріде кіруі мүмкін.
Барлық ... да ... ... ... тергеу- оперативтік топтың
толық құрамымен шығуын қамтамасыз ету керек./2.31, 254-255/
Оқиға болған жерге шығатын тергеу- ... ... ... осы топ ... ... ... ... керек екендігін алдын- ала
анықтайды. Егер оқиға болған жерде өлік бар болса, онда қарауға міндетті
түрде ... ... ... не ... медициналық білімі бар адам
қатысуы тиіс.
Қарауға пайдаланылатын криминалистік ... ... ... ... ... чемоданының ішіндегі жабдықтардың толық
болуын, жарамдылығын тексереді. Осындай дайындық жұмыстарын бітірген соң
тергеуші жедел ... ... ... ... керек.
Оқиға болған жерге келісімен дайындық сатысының ... ... Бұл ... ... мына ... ... жұмыстарын
атқарады:
- полиция қызметкерлерінің және басқа да лауазымды ... ... ... жерде қандай өзгерістер болғанын біліп, егер өзгерістер болса,
олардың қандай себептермен болғанын анықтайды.
- егер адам денсаулығына қарсы қылмыс жасалған ... онда ... ... ... ... ... оған ... дәрігерлік көмек көрсетуге
бағытталған шаралар қолданылады. Егер ... ... ... ... ... ... ... онда соңғыны орнынан көтермей
тұрып, тергеуші сол ... ... ... оны ... ... ... ... фотосуретке түсіру қажет. Жәбірленуші
жатқан орынның дәл, нақты контурын топыраққа сыза ... ... ... ... ... жері ... ... сызып алу керек. Өйткені кейін, жәбірленушіні
емхана ... соң, ... ... ... ... жәбірленушісіз өтеді.
- қылмысты көзімен көрген куәгер ... ... ... ... ... мәліметтер алады.
- керекті жедел- іздестіру жұмыстарын жүргізу ... ... және ... іздестіру органдарының қызметкерлеріне нұсқау береді.
- қарауға қатысатын айғақ ... ... ... ... ... іс ... ... 86- бабында көзделген
құқықтары мен міндеттерімен таныстырады, арнайы нұсқау береді./ 2.14, ... ... ... іс ... ... ... ... ретінде мына төмендегі адамдарды оқиға болған жерді қарауға
қатыстыра алмаймыз:
- кәмелетке толмағандар
- құқық қорғау органдарының қызметкерлері
- ... ... ... ... ... адамның
міндеттерін атқара алмайтындар ( мысалы, көзі нашар көретіндер, құлағы
естімейтін, немесе нашар еститін)
- сауатсыздар
- жазасын өтеп ... ... ... ұсақ ... ... үшін
әкімшілік қамауға алынғандар.
- сол елді мекенде тұрмайтындар (кейін тергеу барысында немесе сотқа
оларды ... ... ... / 2.37, ... ... ... ... жерді қарау кезінде зерттелетін объектілер
жайлы мағлұматтары болған ... ... ... ... ... айғақ адамдар үнемі тергеушінің
жанында болуы керек және де ... ... ... ... ... өз ... көруі тиіс.
Қажет болса, айғақ адамдардан осы тергеу ... ... ... жәйттерді жария етпеуі жайлы қолхат алынады және де олар ... ... ... онда Қазақстан Республикасының қылмыстық
Кодексінің 335- ... ... ... ... ... ескертіледі.
- оқиға болған жерді қарауға қатыспайтын бөге адамдарды кетіру
туралы тергеуші ... ... ... ... қарау өтетін жағдайды жақсартуға бағытталған шаралар қолданады
( мысалы, қосымша жасанды жарықпен қамтамасыз ету).
- жедел- іздестіру органдарының қызметкерлеріне , ... ... ... бар, ... итті пайдалану арқылы қылмыскердің ізіне
түсіп, оны ұстауға нұсқау береді.
Сонымен, жоғарыда көрсетілген және де ... ... ... да ... ... бітіріп, тергеуші оқиға болған жерді қарауға
кіріседі.
Оқиға болған жерді жалпы ... ... ... ... ... ... жерді толығымен , жалпы шолып
қарау арқылы осы жерді бағдарлайды. Сондықтан ... ... ... ... ... әдістің бір түрі деп те санауға болады.
Жалпы шолып қараудың негізгі міндеті- оқиға болған ... ... ... орналасқан жеке объектілерді, олардың ара қашықтығын,
орналасуын, жай- күйін белгілеу. Оқиға болған жерді жалпы аралап, қаралатын
жердің негізгі, түйінді, қарауға күрделі жерлерін ... ала ... ... ... жері ... ... , ... дәлелдемелердің негұрлым
көбірек шоғырланған жерлері жатады. Бағдарлау үстінде сонымен қатар
шешілетін сұрақтар мыналар:
- қылмыскер бұл жерге қалай ... ( ... ... ... қай ... ... ... қылмыстық әрекеттің ерекшелігіне байланысты қылмыстың ізі қай жерде
қалуы мүмкін
Жалпы шолып қарау арқылы объектілердің орналасуын, олардың ара қашықтығын
және басқа да ... ... ... , тергеуші оқиғаның болу механизмін
болжап, көз алдына елестетіп, болған оқиғаның ... ойша ... ... да, осы ... ... ... болған жерді қараудың
бұл сатысы тергеушінің шығармашылық талдауын қажет етеді. Осындай талдаудың
сапасы қараудың және тергеудің дұрыс бағытта болуына ... ... ... бұл ... ... объектілерді қарау кезектілігін,
ретін шешіп алады. Криминалистикада қарау , ситуациялық жағдайларға
байланысты, оқиға болған жердің ортасынан не ... ... ... оқиға болған жерді сүзе толық алға қарай, бір бағытта қарау әдісі де
қолданылады.
Оқиға болған ... ... шегі ... ... ... ... ... ол кеңейтілуі мүмкін. Қараудың шегін анықтап алып,
тергеуші жердің немесе бөлменің барлық учаскелерін жоспарлы түрде
зерттейді. Бұл кездегі мақсат- тергеу үшін ... бар ... мен ... ... ... ... зерттелетін оқиға болған жер немесе заттай дәлелдеме белгілері бар
оқиғамен байланысқан іздер мен заттар
- қылмыс жасар ... ... ... жері ... ... қылмыскердің оқиға болған жерге келу және кету жолдары
- тергелетін ... ... ... мен ... болуы мүмкін бөлме немесе
жер
Оқиға болған жерді қарауда жер учаскелерін сүзіп тексеріп шығу қажет болуы
мүмкін. Бұл іс- әрекетті ... ... үшін ... ... зерттелуі тиіс ауданды анықтап алу
б) оған қатысушы адамдарды белгілеп анықтап алу және ... ... ... ... ... қарапайым техникалық құрал- саймандарды ( шанышқылар, грабля, қалта
электфонаригі және тағы ... ... ... ... тексеруге қатысушыларға қандай объектілерді іздеу керек екені
жайлы, өзара байланысты қалай ұстау керек екені туралы ... ... ... кезінде ізделетін объектілер табылатын болса, онда тергеуші
объект табылған жерге келіп, тапқан адам мен ... ... ... ... ... жерінде қарап тексереді. Оқиға болған жерді қарау
туралы хаттамада мына түрдегі ... ... « ... ... жерді сүзіп
тексеру кезінде азамат ..... мына объектілерді тапты ( табылған
объектілерді атап ... ... . Бұл ... ... үшін ... соң ... сол объектілерді сипаттауға көшеді.
Жер учаскесін сүзіп тексеру оқиға болған жердің элементі болып
табылмайды және оның ... іс ... ... ... шолып қарау кезінде оқиға болған жерде пайда болуы ешқандай
негізсіз жат , бөгде іздер және ... болу ... ... ... ... аңғаруға болады. Мұны криминалистикада негативті
жағдайлар деп атайды. ... ... ... ... ... денесінде пышақ жарасы бар, бірақ мәйіттің
астында ( ... қан өте ... Адам ... ... табылған, бірақ аяқ киімі жоқ, ал ... ... таза және тағы сол ... жағдайлар.
Осындай негативті жағдайларды тергеудің кейінгі кезеңдерінде тексеріп
зерттеу арқылы нақты ... ... ... ... ... 23 ... әрекеттермен көбінесе қылмыскерлер қылмыстың ізін жасырып
, тергеуді теріс жолға ... үшін ... бір ... ... ... ... көбінесе асығыс жағдайда қылмыскер
қателіктер жіберіп , ол жалпы жағдайға қайшы келіп , теріс ... ... ... ретінде тергеушінің көзіне түседі. Оларды ... ... ... қылмысты ашуға болады.
Оқиға болған жерді динамикалық (детальдық) қарау сатысы
Жалпы шолып қарау сатысы аяқталған соң оқиға ... ... ( ... қарау сатысы басталады. Бұл кезеңде оқиға болған
жердегі әр объект бөлшек- бөлшек, жеке- жеке қаралып, зерттеледі. Ол ... орны ... ... ... ... ... қолға алынуы да
мүмкін, яғни әр объект орнына ... ... ... ... ... ... ... бұл кезеңде қолданылатын әдістерді
серпінді ( динамикалық) әдістер дейді. Бұл кезеңде ғылыми- техникалық
құралдар арқылы әр ... ... ... ... және ... ... кезектілігі оқиғаның сипатына, оның
ерекшелігіне, оқиға болған жердің ерекшеліктеріне байланысты ... ... мен ... ... ... ... ... іздер мен заттар табылуы мүмкін. Олардың барлығын да, ... ... ... қажет. Өйткені, сырт көзбен қарағанда іске еш
қатысы жоқ ... ... ... іс ... ... дәлелдемелермен кешенді
түрде орасан зор маңызды болуы мүмкін. Сондықтан да ... ... ... ... ... мен ... ... және нақты бекітілуі тиіс.
Қылмыстың немесе қылмыскердің ... ... ақ ... табу үшін тек қана ... ... ... ... ғана қарап
қоймай, оның маңындағы жерлерді де, оны ... ... ... ... Бұл кезде ғылыми- техникалық құралдарды ... ... жөн, ... ... ... болса- жәбірленушінің де
көмегін пайдалану керек.
Іздер қылмыскердің белгілі бір объектілерге ... әсер ... ( ... ... тістің, қанның іздері), қолданылған қылмыс
құралының іздері ( бұзып кірудің, ... және тағы сол ... ... әсер ... ... болуы мүмкін. Сонымен қоса, оқиға болған жерде
жәбірленушінің де, басқа адамдардың іздері қалуын ескеру керек.
Оқиға болған жерде ... ... ... да ... ... ... биологиялық қасиеттерін ( еркешеліктерін) анықтайтын.
Мысалы, оның шашы.
- Нақты бір адамға тиесілі екендігін ... ... ... бас
киімі, кілттері, әртүрлі құжаттары және тағы басқалары.
- Қылмыс жасау құралдары ( пышақ, лом тағы сол сияқты)
- Пайдаланылған көлік ... ... ... ... ... ... ... жіберген, немесе түсіріп алған ұрланған заттар
- Шыны сынықтары және тағы ... ... ... ... атындағы көше, № 97 үйдің, 21 ... ... деп ішкі ... органдарына келіп түскен хабар бойынша оқиға
болған жерді қарау кезінде тергеуші еденге төселген ... бір ... ... ... Сол ... ... ... ашық түсті
металдан жасалған домалақ мөр табылған. Мөрде қолдың іздерін іздеп болған
соң, тергеуші жәбірленушіден оның ... мөрі ... ... ... ... ... мөрін алып шығып , тергеушіге көрсеткен. Содан соң
тергеуші мөрдің ... ... ... ... бұл ... ... білетінін, қайда тұратынын айтқан. Дереу тергеуші жәбірленушімен
бірге сол мекен- ... ... ... ... ... Соның
нәтижесінде оқиға болған жерді қарап бітпей тұрып, осы қылмыс ізін суытпай
ашылған. Ұрланған заттар жәбірленушіге толық қайтарылған.
Оқиға болған ... ... ... мен ... ... ... ... қатысқаны туралы, олардың сыртқы пішіні жайлы ( бойы, дене ... түсі және тағы ... , ... ... ... ... мәліметтер
бере алады. Осылардың ішіндегі аса маңыздысы- қолдың іздері . Қолдың іздері
бойынша сол ізді қалтырған адамды сәйкестендіруге
( идентификациялауға) болады.
Оқиға ... ... ... ... ... ... ... сол
адамның бойын, ер адам қалтырдыма әлде әйел адам ба ... ... ... ... ... ... ... сатысы.
Оқиға болған жерде объектілерді зерттеп ... соң, ... ... ... нәтижесін бекіту сатысына көшеді.
Бұл сатыда тергеуші:
- оқиға болған жерді қарау туралы хаттама толтырады, кескін- ... ... ... ... адам ... қолының іздерін алады және
мәйітті мүрдехана жөнелтеді.
- ... ... ... ... және алынған заттарды орамға орайды
-  Осы тергеу әрекетіне қатысушылардан ... ... ... ... ... ... қолданады.
Оқиға болған жерді қараудың өту барысын және нәтижесін бекітудің тәсілдері
жалпы және жеке болып ... ... ... ... ... дегеніміз-
оқиға болған жердің жалпы көрінісін толық көлемде бекіту болса, жеке тәсілі-
қарау үстінде табылған іздердің ... алу және ... ... ... ... ... ... бекітумен қамтылатын болғандықтан ,
бұл жұмыста оқиға болған жерді бекітудің жалпы ... ... ... жерді бекітудің ең негізгі және заңда нақтылап
көрсетілген түрі- хаттама жазу. Хаттаманы толтыру үстінде анықталған барлық
жағдайлар , табылған және ... ... , ... ... ... түрде белгілі бір кезекпен жазылуы тиіс.
Хаттама үш бөлімнен тұрады:
- кіріспе бөлімі
- бейнелеп жазу бөлімі
- қорытынды бөлімі
Кіріспе бөлімінде ... ... ... қай күні және қай ... ... қаралғандығы, оқиға болған жердің мекен- жайы немесе
орналасқан жері, ... ... ... болған жер қандай жағдайда
қаралғандығы туралы мәліметтер жазылады.
Бейнелеп жазу ... ... ... ерекшелігі, үй( пәтер)
болса неше бөлмеден тұратыны, бөлмелердің орналасуы, есігінің қай жақта
екендігі, ... қай ... ... және тағы ... ... жазылады. Қаралған объект сол қаралу ретімен хаттамаға
тіркеледі. Қарау кезінде табылған іздер , заттай дәлелдемелер табылған
жері, осы ... ... ... жай- күйі хаттамаға толық
сипатталып жазылуы қажет. Егер көзге көрінбейтін іздерді іздеп табуға
арнайы әдіс, құрал- саймандар қолданылған болса, оларда хаттамаға міндетті
түрде ... ... ... ... жерді қарау кезінде қандай заттай
дәлелдемелер алынғаны, осы ... ... ... ... ... ... ... оқиға болған жердің сызбасы жасалып,
немесе объектілер фотосуретке түсіріледі. Егер оқиға болған жерде адам
мәйіті табылса, онда оны қай ... ... ... ... Хаттаманың соңғы жағында қарауға қатынасқан адамдардан наразылық
немесе тілек- өтініштердің түскен- түспегендігі көрестіледі.
Хаттамаға ... оның кей ... ... көрсету үшін, оқиға
болған жердің кестесі сызылады. Кестеде оқиға болған жердің ... ... ... әр ... ... ... ара ... кестелі
түрде бейнеленеді. , кестеде оның белгілі өлшем көлемі ( масштаб), оңтүстік
не солтүстік бағыты көрсетіледі.
Оқиға болған ... ... ... және ол ... ... ... иллюстрациялап , нақтылап көрсету үшін қарау
кезінде арнайы сот- фотографиясының әдістерін қолдану арқылы бұл ... ... ... және жалпы шолу әдістерімен оқиға болған
жердің көрінісі толық қамтылып түсірілсе, түйінді және бөлшекті әдістермен
жеке объектілер, іздер, заттай дәлелдемелер түсіріледі. Осындай ... ... ... ... ... ... Қарау кезінде
қолданылған бекітулердің бәрі міндетті түрде хаттамада көрініс табуы
тиіс./2.4, 340/
Оқиға болған ... ... ... ... ... жүзеге
асырылған іс- әрекеттердің толықтығына және нәтижелілігіне критикалық баға
береді десекте болады.
Осы тергеу ... ... ... ... ... ... мынаны ұстауы керек- оқиға болған ... ... ... алынған
мәліметтер іс бойынша басқа дәлелдемелермен бекітілмеген болса, онда ... іс ... ... ... ... ... ... қарау кезінде алынған дәлелдік
ақпараттарды бекіту барысында жалпы криминалистикада қолданылатын ... ... ... ... да ... Олар ... ... бекіту ( хаттамада жазу арқылы бекіту)
2. Графикалық бекіту ( сызба, кескіндер жасау)
3. Бейнелеп көрсету ( ... ... ... Заттай бекіту ( заттай дәлелдемелерді алу) /2.4, 560-561/
Енді осы нысандарға жеке- жеке ... ... ... ... ... ... жерді қарау кезінде алынған дәлелдік ақпараттарды графикалық
бекіту
Графикалық бекіту кезінде, жоғарыда көрестілгендей, сызба,
кескіндер ... ... ... ... ... ... ... отырып, белгілі бір масштабта, тік бұрыш проекциясында оқиға
болған жерді кескіндеп бейнелеу.
  Сызба- ... ... ... ... ... ... ... бейнелеу. Ол оқиға болған жерді ... ... ... ... ... Жоспар қылмыс жасалған немесе анықталған жерді,
оның аумағын, шегін, сондай- ақ осы ... ... мен ... ... ... ... жерді қарау хаттамасы сияқты, сызбағада белгілі бір
талаптар қойылады. Бұл ... ... ... ... оқиға болған жердің сызбасы нақты шындықты дәлме- дәл ... ... ол ... ... жерді қарау хаттамасын жасаған адаммен жасалуы тиіс және
де тиісті деректері ( реквизиттері) ... ... ... сол ... болған жерде жасалуы керек, немесе ерекше жағдайда сол
жерде ... ... ... жасалауы тиіс
- сызба жасауда жалпыға танымал, түсінікті ... ... ... ... ... барлық кішірейтілген өлшемдер сақталуы керек және онда ... ... ... объектілер қамтылатын болуы тиіс
- іс үшін маңызы жоқ ... ... ... ... болмайды.
Оқиға болған жердің сызбасының міндетті реквизиттері мыналар:
масштаб немесе негізгі өлшемдер, ... пен ... ... пен ... ... ... ... түсіндірмелері, сызбаны жасау
күні, тергеуші мен ... ... ... ... бе, әлде онсыз жасалама, соған байланысты сызба-
жоспарлар масштабты және кескіндемелік болып бөлінеді. Тәжірибеде, көпшілік
жағдайда, бөлменің іші ... ... ... ал ашық ... ... ... өлшемдер стрелкалармен көрсетілуі арқылы жасалады.
Оқиға болған жердің сызбасы жалпы және жеке ... ... тек қана ... ... жер ғана ... оған түйісіп
жатқан жерлерде қамтылады. Жеке сызбада- тікелей оқиға болған жеке бір
бөлменің ... ... бір ... ғана және тағы сол ... сызбасы
жасалады.
Адам мәйіті табылған жерді қарауда мәйіт жатқан жеріне ... ... ... ... ... ... сол ... көрсетілуі мүмкін.
Бейнелеп көрсету арқылы дәлелдік ақпарттарды бекіту.
Қараудың ... ... ... ... ... жерді қарау
хаттамасының иллюстрациясы болып табылады және оның мазмұнын ашады.
 Фотосурет оқиға болған ... ... ... толық
көрсетілмеген немесе мүлдем жазылмаған объектілердің ... ... ... фотосурет тергеу барысында анықталатын оқиға
болған ... ... ... кемшіліктерін ашады. Мысалы, ... ... адам ... ... қозғалған қылмыстық істің
материалдарымен танысу барысында, ... ... ... ... хаттамасына
қосымша тіркеме- фототаблицада адам мәйітінің жанында « доберман» тектес
иттің отырғаны бейнеленіп қалған. Ал ... ол ... еш ... ... бейнеленіп қалуы тергеу тобын мына болжау жасауға ... « ... ... адам ... адамға жақын таныс, және оны иті жақсы біледі,
яғни, өлген адамға жақын таныстары арасынан қылмыскерді іздеу керек» . ... ... ... ... нақты қылмыскер- өлген адамның
күйеубаласы болып шықты.
Жоғарыда айтылған жағдайлар қарамастан ... ... ... ... ... ... ... және де тергеушіні қарау
объектілерін осы хаттамада толық сипаттап жазуын ... ... ... ... қарау хаттамасына қоса тіркелген әрбір
фотосурет ... ол қай ... ... онда не ... ... ... қоса ... оны жасаған тергеушінің қолы қоылуы керек.
Оқиға болған жерді ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Оқиға болған жерде алынған дәлелдік ақпараттарды заттай бекіту
Оқиға болған жерде табылған заттар алынғаннан соң, ... ... ... ... екі ... ... және ішкі ораған жөн. ... ... бір ғана ... ... оралады. Ішкі орам ретінде таза шыны
құмыра ( ... ... ... ... ... ... ... пайдаланылады. Ал сыртқы ... ... ... ... ... ... ағаш ... сондай-ақ қатты қағаздан жасалған
пакеттер немесе қаптар пайдаланылады.
Атыс қаруын орамға ... ... ... оқты алып ... ... бар ... мен обоймаларды бөлек орамға орайды.
Шаштың талғышы сияқты, қан дақтарының қырмасы сияқты, өсімдіктің
қалдықтары түріндегі заттай ... үшін ішкі орам ... таза ... ( ... ... ... ... жерде қылмыскер түсіріп алған оның ... ( ... ... ... қол орамал, бас киім) табылса, онда
олардағы иіс іздерін сақтап қалу ... ... ... шыны ыдысқа (
банкаға) салынып, мықтылап жабылады.
Заттай дәлелдемелердің әр орамдарының сыртында заттың атауы, ... күні және орны ... қай іс ... ... туралы жазба жасалады.
Жазба терегеушінің және айғақ адамдардың ... ... ... орам ... шыны ыдыс ... онда ... орамға « Абайла,
шыны!» деп жазып қойған жөн
2.2. Оқиға болған жерді қарау тәсілдері
Оқиға ... ... ... мен ... ... тексеру қылмыс жасау
тәсілдерін анықтауға мүмкіндік береді.
Криминалистикада және ... ... ... ... жерді
қараудың үш негізгі тәсілдері бар. Олар «таза» , яғни жеке түрде ... ... ... ... ... болған жерді қарау тәсілдері мыналар:
- концентрлік
- эксцентрлік
- фронтальды
Енді осы әр әдісті қысқаша сипаттайтын болсақ, онда ... ... ... ... ... ... ... тәсілмен оның ортасына қарай
жүргізілетін тәсіл..
Мысалы, бөлменің ортасында адам мәйіті ... ... ... ... ... кіре ... яғни ... бастап, бөлменің
қабырғасын жапсарлай тұрған объектілер ... ... ... ... ... керісінше солдан оңға қарай қаралып, бірте- бірте бөлменің ... ... ... ... ... ... ... осы тергеу әрекеті аяқталады.
Бұл әдіс оқиға болған жердің шекарасы ... ... ... ... Тергеу тәжірибесінде жиі кездеседі.
Оқиға болған жерді қараудың эксцентрлік тәсілі- қарау оқиға
болған дердің ортасынан ... ... ... бағытпен жүріп, оқиға
болған жердің тек аймақтарын қараумен аяқталатын тәсіл.
Бұл ... ... ... шегі қай ... ... жағдайда қолданылады. Мысалы, адам мәйіті ашық алаңда жатыр делік.
Бұл жағдайда оқиға ... ... ... ... ... ... оқиға болған жердің түйінді тұсы белгісіз, тек ... ... ... ( алаңды) толық қарауға тура келеді. Егер осындай
ситуациялық жағдай туындаса, онда қаралатын кеңістіктің ... ... ... ... шетіне дейін көлденең немесе алға бір ... ... ... сыпырыла сүзіліп қаралады. Бұл – ... ... ... ... ... ( ... « frons» - орысшаға аударсақ « лоб»,
яғни
« маңдай» деген ұғым ... ... ... қай ... ... ... ... кезеңінде, істің нақты мән- жайлары ескеріле отырып, шешіледі.
/2.14,23/
Р.С. ... ... ... ... ... тағы да екі ... ... қарау
- субъективтік қарау
Оқиға болған жерді қарау барлық жағдайда объективтік түрде
өтеді. Ал ... ... ... дегеніміз, қылмыстың субъектісі жүрген
бағыт бойынша, яғни оның жүрген жолына сәйкес қарау./ 2.4,342/
Оқиға болған жерді субъективтік қарауға мысал ретінде мынаны ... ... ... ... ... ... ... облысының Бородулиха ауданында
валюта ауыстырушы төрт адамды атып өлтірген қылмыс бойынша оқиға болған
жерді қарау. Қылмыскерлер ... ... ... ... еріп ... ... ... ауданында қуып жетіп,
автомобильді тоқтатып, олардың валюталарын берулерін талап еткен.
Жәбірленушілер жан- ... жаяу қаша ... ... оларды қуып
жеткен жерде бірінен кейін бірін кезек- кезек атып өлтірген. Ал бесінші
жәбірленушіге келгенде тапанша атпай ... Оны ұрып ... ... ... ... ... оны өлді деп ... , қылмыскерлер оқиға болған
жерден қашып кеткен. Соңғы жәбірленуші есін ... соң, ... өзі ... « менің орным» деп жазып, жақын маңайдағы ауылға бет алған. Сол жерже
болған оқиға жайлы хабар берген. Оқиға болған жерге келген ... топ осы ... ... ... ... ... ... оқиға болған жерді қараудың жоғарыда сипатталған
түрлері бар. Олардың қай түрін қолдану керек ... ... ... ... ... ... болған жерді қараудың әдістері мен түрлері
Криминалистика оқулықтарында оқиға болған ... ... ... ... ... жерді қараудың әдістерін де кездіруге
болады. Оқиға болған ... ... екі ... ... ... ... ... әдіс. /2.4,342/
Оқиға болған жерді қарау барлық жағдайда объективтік түрде
өтеді. Ал субъективтік түрде қарау дегеніміз, қылмыстың субъектісі ... ... яғни оның ... ... ... ... болған жерді субъективтік қарауға мысал ретінде мынаны
алуға ... 2001 ... ... айында Шығыс Қазақстан облысының
Бородулиха ауданында валюта ауыстырушы төрт адамды атып өлтірген қылмыс
бойынша оқиға болған жерді қарау. Қылмыскерлер жәбірленушілерді ... ... ... еріп ... ... Бородулиха ауданында қуып
жетіп, автомобильді тоқтатып, олардың валюталарын берулерін талап еткен.
Жәбірленушілер жан- жаққа жаяу қаша жөнелген. Қылмыскерлер оларды қуып
жеткен ... ... ... ... ... ... атып өлтірген. Ал бесінші
жәбірленушіге келгенде тапанша атпай ... Оны ұрып ... ... ... ... ... оны өлді деп ... , қылмыскерлер оқиға болған
жерден қашып кеткен. Соңғы жәбірленуші есін жиған соң, қарда өзі ... « ... ... деп ... ... ... ... бет алған. Сол жерже
болған оқиға жайлы хабар берген. Оқиға болған жерге келген тергеу-
оперативтік топ осы жерді қарауда қараудың субъективтік түрін ... ... ... ... осы әдісі кезінде қылмыскердің іс-
әрекетімен байланыспаған, оқиға болған ортадағы өзгерістерістер назардан
тыс қалады. Нақты алғанда бұл әдісті оқиға болған жердің жеке ... ... ... ... деп айтуға болады.
Оқиға болған жерді қараудың объективтік әдісі қолданылғанда
оқиға ... жер ... ... барлық элементтер қарап тексеріледі
( қылмыскердің қозғалу бағытына, оның жүрген жолына байланысты
емес).Бірақ бұл әдіс кезінде қылмыскердің қозғалу бағыты ... ... ... бұл- ... ... ... тұтас қарау.
Криминалисттер оқиға болған жерді қараудың осы әдісін алға
қояды, өйткені, осы әдіс қана ... ... ... ... ... ... Бірақ, бұл дегеніміз субъективтік әдістің қажеті жоқ
деген емес.
Оқиға болған жерді қараудың әдістерін ... ... соң, ... ... әрекетінің түрлеріне тоқталайық. Олар мынадай:
- бастапқы қарау
- қайтадан ( екінші қайтара) қарау
- қосымша қарау
Оқиға болған жерді бастапқы ... ... ... рет
тергеушінің оқиға болған жерді қарауы. ... ... жер әлі ... ... Онда ... ... болып қоюы да мүмкін. Мысалы,
жәбірленуші ұрлық жасалғанын ... ... ... ... ... бастауы
мүмкін, немесе шашылып жатқан заттарды жинастырып та қоюы мүмкін. ... ... ... жер ... ... ... ... тексеріледі.
Бастапқы қараудан екінші қайтара қараудың айырмашылығы - ... ... ... қойған оқиға болған жер қайтадан қарап
тексеріледі, және де оның ... ... ... болған жердің жеке
элементтері ғана болуы мүмкін.
Оқиға болған жерді екінші қайтара ... мына ... ... ... ... ауа- ... қолайсыз жағдайында өткізілген
болса
( жауын- шашын кезінде немесе түнде). Соған байланысты іс бойынша шындықты
анықтау үшін маңызы бар ... ... мен ... ... ... ... ... болған жерді бастпақы қарау сапасыз өткізілген болса; іс
үшін маңызды мән- жайлар зерттелмей ... ... ... ... ... және тағы басқалары.
в) оқиға болған жерді бастапқы қарау кезінде осы ... ... ... мән- ... , микро іздерді іздеу керектігі белгісіз
болса. Бұл жағдайда ... ... жер ... қайтара қарау кезінде толығымен
қарап тексеріледі.
Екінші қайтара қараудан қосымша қарауды ... білу ... ... ... ... болған толығымен қарап тексерілмей, тек ... ... ғана ... ... , ... ... бұрын қарап
тексерілмеген объектілер қаралады.
Оқиға болған жерді екінші қайтара қарау да, ... ... ... ... ... іс ... Кодексінің нормаларының
талаптарына сәйкес жүргізіледі. Олардың нәтижелері жеке хаттамаларда
жазылады. /2.31,256-258/
Оқиға ... ... ... ... ... мен ... ... дайындалу.
Оқиға болған жерді екінші қайтара қарау мен қосымша қарауға
дайындалу кезінде тергеуші, бастапқы қарауға дайындалуы сияқты шаралармен
қоса мына іс- ... ... ... ... ... болған жерді бастапқы қараудың хаттамасымен тиянақты танысып
шығу, соған қосымша тіркеулермен де танысуы ... іс ... ... дәлелдемелермен танысу
- іс материалдарымен танысу кезінде туындаған сұрақтар ... ... ... ... кеңесу
- мүмкіншілігінше бастапқы қарауда қатысқан айғақ адамдарды екінші
қайтара қарауға шақыру
- егер ... ... ... ... ... қарауды басқа тергеуші
жүргізетін болса, бастапқы қарауды жүзеге асырған тергеушімен
әңгімелесіп алған жөн.
2.4. ... ... ... ... ... қылмыс жасау уақытын
анықтау
Кейбір жағдайларда жасалған қылмыстың іздері қылмыс жасай
салысымен табылмай, біраз ... ... ... ... ... Тәжірибеде
қызмет етуші тергеушілер осындай кезде қылмыс жасалған уақытты ... ... зор ... ... ... уақыт жайлы айтсақ, екі түрлі сұрақты қарауға
болады: ... қай ... ( неше күн ... ... және ... ... ... Оқиға болған жерді қарау кезінде қылмыс жасалған уақыт
қылмыс болған жердің жай- күйін қарап тексеру ... ... ... етуші
барлық мән- жайларды ескере отырып, сондай-ақ көрініп тұрған құбылыстарды
сұрастырып нақтылау ... ... ... ... ... ... сирек кездесетін жағдайда,
қылмыс жасалған уақыт нақты дәл анықталады. Жиі кездесетін жағдайларда, ... ... ... ... ... ... белгілер арқылы да
анықталады. Қылмыс жасалған уақытты анықтауда мына төменгі жағдайлар аса
көмектеседі:
- ... ... ... алу ... ... ... және бос ... өткізумен байланысқан, оқиға
болған жердегі объектілерді қарап- тексеру.
- өлік белгілері мен ... дене ... ... негізінде
- өзге де мән- жайлар негізінде
Оқиға болған жерді ... ... ... жыл мезгілі немесе ауа-
райының күйі жайлы мәлімет ... ... ... керек. Бұндай
мәліметтер бірден көзге түседі, бірақ кей кездерде оларды іздеуге тура
келеді. Метеорологиялық мәліметтердің ... ... ... мына ... көруге болады:
№ 2001-001-0783 қылмыстық ісінің материалдарымен танысу барысында
анықталды: бұл қылмыстық іс азамат Остаповтың саяжайында ұрлық жасалуға
байланысты қозғалған. Ол ... ... ... таяу саяжайға келсе, үйшіктің
есігі ашық, қыс кезіне сол үйде ... ... ... жоқ ... Оқиға болған жерге келген тергеу- оперативтік тобының алдында «
ұрлық қай кезде жасалды ?» деген сұрақ туандаған. Оқиға ... ... ... ... ... бұл ... ... тапқан. Оқиға болған жерді қарау
аязды күні жүргізілген. Бірақ есік алдындағы террасада және де бөлменің
ішінде аса кірленген аяқ киімнің іздері ... Кіре ... ( ... ... батқан арбаның ізі және ат тұяғының іздері табылған.
Іздердің үстін ұлпа қар ... ... ... жай- ... осы ... ... ... және де далада батпақ езіліп жатқанда болған деп ... ... ... ... ... полиция қызметкерлері жақын
маңайда тұратын адамдарды сұрастыра, метеорологтар мен ... ... қар екі- үш күн ... ғана ... ал оның ... екі ... ... жауғаны белгілі болған.Сонымен анықталып жатқан ұрлық жауынды
күндердің бірінде және де қар жауғанға дейін ... ... ... ... ... қараудың нәтижесін бағалау.
Оқиға болған жерді қараудың нәтижесін ... ... ... жүргізуге, оны жүргізу барысында дұрыс шешімдер қабылдауға , соның
нәтижесінде жасалған қылмысты дұрыс дәрежелеуге зор ... ... ... ... ... ... үшін мыналар қажет:
- оқиға болған жерді қараудың нәтижесін, оқшау ... ... іс ... ... бірге талдау жасау, әсіресе ... ... ... бірге.
- объективті түрде осы тергеу әрекетін жүргізу, яғни, болған оқиға ... ала ... ... ойша ... да ... ... немесе іс бойынша
мүдделі бола отырып жүргізуге жол бермеу.
- қылмыстық іс әрекеттің неғұрлым шындыққа жақын ... ... ... ... да ... де ... ... Соның ішінде
инсцинировка жасауды естен шығармаған жөн.
2.5. Оқиға болған жерді қарау кезінде ... ... ... тез ... ... тергеудің сапасы, тергеушінің істі
тергеуге ... ... ... және ұйымдасқан түрде ... ... бір ... ... ... ... ... қозғалғаннан соң тергеу жоспарын жасау арқылы тергеуші тергеу кезінде
шешілетін сұрақтарды толық айқындап алып, осы ... ... ... ... ... іздестіру және басқа да ұйымдық жұмыстарды
жүргізу арқылы шешуге болатынын ... ... ... ... ... ... ... осы қылмыстың қандай ... ... ... ... мен ... да мән- ... туралы
болжаулар пайда болады. /2.4, 472-473/
Е. Жөкішевтің пікірінше, тергеу болжауы дегеніміз- тергеудің
белгілі бір ... ... ... ... дәлелдемелерге
негізделген қылмыстың түрі, оның болу тегі және қылмыстың басқа да мән-
жайлары ... ... ой- ... 2.14, 12/
Селивановтың ойынша, криминалистік болжау дегеніміз- құзыретті
тұлғалармен ұсынылатын, анықталатын мән- ... ... ... түсіндірмелер.
Біз осы соңғы көзқараспен келісеміз.
Оқиға болған жерді қарау кезінде сол жерде пайда ... ... жат , ... ... және қылмыстың болу механизміне қайшы келетін
жағдайларды ... ... ... Мұны криминалистикада негативті
жағдайлар деп атайды. Мысалы,
- ... ... ... ... ... ... жарасы бар, бірақ мәйіттің
астында ( жанында) қан өте аз.
- Адам мәйіті далада табылған, ... аяқ ... жоқ, ал ... ... таза және тағы сол ... ... ... жағдайларды тергеудің кейінгі кезеңдерінде тексеріп
зерттеу арқылы нақты қандай қылмыстың жасалғанын анықтауға ... ... ... ... қылмыскерлер қылмыстың ізін жасырып
, тергеуді теріс жолға бағыттау үшін басқа бір ... ... ... Осындай, көбінесе асығыс жағдайда ... ... , ол ... ... ... ... , ... көрініс ,яғни
негативті жағдай ретінде тергеушінің көзіне түседі. Оларды ... ... ... ... ашуға болады.
Болжауды қарадан қарап ұсына алмаймыз. Ол үшін ... ... ... ... ... ... жерді қарауды жүргізе отырып, осындай
бастапқы ... ала ... Бұл ... ... ... деп
аталады. Аталмыш ақпараттар негізінде болжаулар ұсынамыз, яғни тек ... атап қана ... сол ... болуына жорамалдап сипат бере
аламыз. Бұл- ... ... ... ... ... ... арқа сүйеу керек.
.
2.6. Оқиғаның мән- жайына байланысты оқиға болған ... ... ... жерді қараудың тактикасының негізінде – қарауды
қарқынды, ... ... жан- ... және ... өткізу керек екені айдан
анық.
Әр объектіні қараудың өзіндік ерекшеліктері бар. Пәтерді қарағанда
бөлмеге ... ... ... оңға ... немесе керісінше- оңнан солға
қарай қабырғада ілініп тұрған жабдықтар қаралады. Қарау үстінде ... , ... ... ... ... ... ... бойындағы
нәрселерді қарап біткен соң бірте- бірте спираль тәрізді бағытпен бөлменің
ортасында тұрған үй жабдықтары қаралады./ 2.14,24/
Адам ... ... ... ... бір ... ... мәселелер анықталады:
- мәйіттің дене тұрысы және жалпы ... ... ... оның ... күйі және дене мүшелерінің орналасу қалпы, жалпы айтқанда-
өліктің тұрқы анықталып, белгіленеді.
- мәйіттің жатқан орны осы жердегі екі тұрақты және ... ... ... ... үстінде киіліген киім, оның қандай қалыпта екендігі. Мұндай
жағдайда ... ... , ... ... бар ма, ... ... тағы да ... көрінеу белгілері барма, міне осылар анықталады.
- мәйіттің денесінде қандай жарақаттар бар, олардың ... ... ... ... өлік ... Атап ... өлік дағы ... жоқпа ? Егер бар болса
дененің қай жерінде екендігі.
Өлік дағының және ... дене ... ... ... ... зор. Себебі бұл белгілер арқылы адамның қашан ... ... ... ... ... бастапқыда ол қалай, қай қалыпта жатқандығы
анықталады.
Егер мәйіттің ... қару ( атыс ... суық ... ... ... ... қашықтықта жатқандығы өлшеніп белгіленеді.
Көліктің іздерін қарау кезінде зер салып анықтауға жататын
мәселелер: доңғалақтың протекторының түрі; екі доңғалақтың ( алдыңғы ... ... ... ... ізі және оның ... көліктің сынып
түсіп қалған бөлшектері. Осы іздер бойынша оқиғаға қатысы бар ... ( ... , оның қай ... кеткенін анықтап, бұл мәліметтерді
осы машинаны іздеп табуға ... ... ... іздер және олардың
өлшемі бойынша жол- көлік оқиғасының болу механизмін анықтауға болады.
Мысалы, ... ... ... ... ... жолдың жағдайын, қалпын,
машинаның маркасын және басқа да жағдайларды ескере келіп, автотехникалық
сараптама оқиғаға ... бар ... осы ... ... ... ... келе жатқанын анықтап бере алады.
Қылмыс жасауға атыс қаруы қолданылған болса, оқиға ... ... ... зерттеуге тура келеді. Қарау кезінде оқтың кірген және шыққан
жерін анықтау керек. Оқтың іздерін қарау және зерттеу арқылы ... ... , ... және неше оқ ... анықтап білуге болады.
Көзге көрінбейтін микроұнтақтар болатын объектілерді ептеп,
абайлап қарау керек. Микроұнтақтың бар немесе жоқ ... ... ... анықталады. Қарау кезінде осы объектілердің негізгі
қасиеттері, табиғаты белгісіз заттар киімде, немесе басқа объектідегі дақ,
сұйық заттар ... оның ... ... және неге ... ... көрсету
қажет. Мысалы, қошқыл қызыл түсті, қанға ұқсас.
Оқиға болған жерде қылмыскердің иісі де қалады. Адамның иісін
зерттейтін ілім одорология деп ... ... бұл сала әлі ... және де ... қызмет Кеңес Одағы тарағаннан кейін
ұмытылып кетіп, енді қайта жандана ... ... әле ... ... ... ... ... психологиялық негіздері
3.1. Қарап тексерілетін объектілердің дәлелдік маңызын анықтау бойынша
тергеушінің іс- әрекетінің психологиялық құрылымы
Оқиға болған жерді қараудың ... ... ... ... ... ... объектілердің дәлелдік маңызын анықтау
бойынша тергеушінің іс- әрекетінің психологиялық құрылымы, тергеушінің ой-
санасында заттай дәлелдеменің ... ... ... осы ... қатысушылардың өзара қарым- қатынасын қамтитын тактикасының
психологиялық мәселелері.
Жалпы қарауды алсақ ол тергеушінің ... ... ... ... ... ... ... Бірақ тергеушінің қарап
тексерілетін объектілердің дәлелдік маңызын анықтау бойынша іс- ... ... және ой- ... ... ... тұтас
бейнесінің қалыптасуын дұрыс ұғыну үшін криминалистиканың кейбір негізгі
түсініктерін анықтап алғанымыз жөн.
Кейбір жағдайларда ... ... ... ... ... ... ... жайлардың болмау жәйті де кездеседі. Мысалы, Өскемен қаласында 2000-
жылдың қазан айында Мостовая көшесінде автомобильмен бір жасөспірімді қағып
кеткен. Ол алынған дене ... ... ... мен ... ... қатысуымен тергеуші жазған оқиға
болған жерді қарау хаттамасында жолдың жай- күйі толығымен ... де ... ... ... сырғанау ізінің жоқ екені де
көрсетілген.
Сырғанау ( юзь) іздерінің болмауы терегуші мен мамандардың назарын
аударған. Өйткені қарап ... ... олар ... ... ... ... ақаусыз жұмыс істеп тұр, жолдың беті- құрғақ
бетон, оқиға болған жер ... ... ... ... яғни ... ... керек болған.
Кейбір жағдайларда іздердің қай жерде табылу- табылмауына анықталған
жәйттің дәлелдік маңызы тікелей тәуелді болады. Сондықтан нақты бір жерде
табылған зат дәлелдемелік ... ие ... ... ... ... болсақ, атомобильдің қанатында
( крылосында) өлген адамның велосипедінің бояуының ұнтақтары табылған.
Олар заттай дәлелдемелік күшке ие болады, яғни ... адам осы ... Егер ... бояуының ұнтақтары адамды қаққан жерде
асфальтта табылса, онда дәл осы автомобильмен адам қағылғанын дәлелдемес
еді.
Заттай дәлелдемелік маңызы бар затты, ... ... ... ... ... алу әлі « ... дәлелдеме» табылды
деуге жол бермейді.
Грунттық жолда азамат « С» - тің ... ... ... қарау
кезінде оны гусеницалық тактор басып кеткені анықталған. Өлген ... ... ... ... ... ... болған. Оқиға болған жерді
қарауды жүзеге асырған тұлға өлген адамның киімін оның ... ... ... күннен кейін жедел- іздестіру шараларын жүргізу нәтижесінде
көк бояуға боялған, өлген адамды басуы ... ... ... ... ... ... ... туыстарынан жедел түрде қайта алынып, ... ... оң жақ ... және ... көк ... ... табылған. Куртка затта дәлелдеме деп танылып, одан ... ... және ... ... алынған бояудың үлгісі сараптамалық зерттеу
жүргізуге жіберілген. Куртканы оқиға болған жерде бастапқы қарау кезінде
осы ... көк ... ... бар ... ... оған ... бастапқыда
мән бермеген, өйткені жаңа ғана боялған ... ... ... ... ... ... ой- ... заттай дәлелдеменің тұтас бейнесінің
қалыптасуы .
Әртүрлі заттардың криминалистік маңызы спецификалық психикалық
процестің нәтижесінде тергеушімен ... яғни ... ... ... бар біртұтас бейне ретінде қабылдау нәтижесінде.
Оқиға болған жерді қарауды ... ... ... осы ... ... ... ... жұмысын жандандыру қажет. Көптеген
бақылаулардың нәтижесінде, осындай жандандырулар тергеушінің ойында көрініс
табады. Ал оны ... ... сол ... көріп тұрған адамның
объектінің негізгі белгілерін бөліп ... ... ... көзқарас тұрғысынан қарағанда, тергеушінің әртүрлі заттардың
дәлелдік маңызын табумен байланысқан іс- әрекеттерінің құрылымы өте ... ... ... ... жеке ... ... ( иісін,
температурасын, жазбаларды, дәл өлшемдерін және тағы ... ... ... іс- ... аса ... ... әрекеттерге жатқызуға
болады. Бұл әрекеттер ... ... ... ретінде танумен
байланысты./2.31,123/
Мысалы, азамат «К» ның мәйітін табуға ... ... ... ... кезінде, тергеуші шоссенің үстінде ағаштың сынығы байқаған. Бұл
ағаштың бір шеті шорт кесілген, оның екі жағы қою- ... ... ... шеті ... келген және де бояусыз болған. Осы аталған
белгілерді қабылдай ... ... осы ағаш ... ... ... деп
таныды, яғни осы ағаш сынығы автомобильдің кузовынан сынып ... ... ... сараптама нәтижесі тергеушінің осы жорамалын растады.
Сонымен, затты заттай ... ... ... екі ... ... ... ... сәйкес қабылдау , содан соң ... ... ... ... ... ... болғанына қарамастан, оның ғылым мен
техниканың барлық салалары бойныша арнайы білімдері ... ... ... ... ... келеді. Бірақ та маманнның пікірі
тергеуші үшін міндетті емес. Өйткені, маман дәлелдемелерді ... ... ол ... ... ... ... ретінде қабылдауға көмектеседі.
.
Кей кездерде ... ... ... ... ... ... тыс
іс- әрекеттері іс бойынша аса күрделі кедергіде келтіруі мүмкін. Мысалы,
жол- көлік апаты бойынша ... ... ... ... ... ... криминалистке көмектесу мақсатымен, автокөліктің ізіндегі
( колеядағы) топырақты алып- тазалай бастаған. Соның ... бұл ... ... ... ... қалған.
4. Оқиға болған жерді қарау барысында туындайтын кейбір ... ... ... ... ... Республикасының қылмыстық іс жүргізу Кодексінің 86-
бабына сәйкес, айғақ адам дегеніміз тергеу әрекетінің ... оның ... және ... ... үшін ... ... ... асырушы
органдармен шақырылған адам./1.2, 58/
Кейбір тергеу әрекетін жүргізу кезінде ... кем емес ... ... ... іс ... ... 86- бабының 4- тармағына
сәйкес, айғақ адамның құқықтары мыналар:
- тергеу әркетін жүргізу кезінде қатысу
- осы тергеу әрекеті бойынша, хаттамаға енгізілуі тиіс , арыз ... ... ... ... органдарының іс- әрекеттеріне шағым жасау
Тергеу тәжірибесіне талдау жасасақ, айғақ адамдар институтына елеулі
өзгерістер енгізе отырып, қайта қарап шығу керек. ... ... ... ... ... ... тергеу әрекеттерін жүргізу
қажеттілігі, көпшілік жағдайда тергеуші үшін, кенеттен, ойламаған жерден
туындайды. Жиі кездесетін ... ... ... түн мезгілдерінде
және елді мекеннен өте алыс жерлерде туындайды. Осындай жағдайлар оқиға
болған жерді қарауды жүргізуді қиындатады. Айғақ адамдар табылғанымен, олар
минимальды түрде ... да ... ... функцияларын тиімді атқару
үшін қойылатын талаптарға сай келе ме, жоқ па, ... ... жоқ. Ол тек қана осы ... ... айтқан өздері туралы
мәліметтермен ғана шектелуге мәжбүр болады. Кей кездерде айғақ адамдар
жалған аты- жөндерін атап, жалған мекен- жайды да ... ... ... ... ... осы ... адамдардан жауап алу қажет болса,
олар табылмайды, жауап алынбай қалады.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ( Қылмыстық іс жүргізу
Кодексінің 222 – ... 5- ... ... ... ( ... ... қажетті байланыс құралдары болмаған кезде немесе басқа
объективтік себептермен азаматтарды айғақ адамдар ретінде тартуға
мүмкіншілік болмаса, сондай- ақ қарауды ... ... ... ... ... болса) оқиға болған жерді қарау айғақ адамдардың
қатысуынсыз да, бірақ осы тергеу әрекетінің өту барысы мен ... ... ... құралдар міндетті түрде қолданыла отырып, өткізілуі
мүмкін./ 1.2, 58/
Соған қарамастан, бұл жағдай мәселені түзетпейді. Өйткені, « басқа
объективтік себептер» дей ... заң ... не ... ... Олар ... ... және олардың объективтілігін кім анықтауы
тиіс?
Тергеушінің іс- әрекеттері бойынша біраз болсада түсініктері бар,
қылмыстық іс жүргізу ... ... осы ... әрекетін жүргізу
тәсілдері мен нәтижесін бекітудң амалдарымен таныс айғақ ... ... ... ... ... аса ... болып табылады. Сондықтанда көпшілік
жағдайда айғақ адамдардың қатысуы тек қана ... ... ғана ... ... дәлел болып мына жәйт табылады: 138 қылмыстық іс бойынша
оқиға болған жерді қарау ... ... ... осы 138 хаттаманың
ішінде 2-хаттамада ғана тергеушінің іс- әрекетіне айғақ ... ... ... ... ... кең ... тергеу кемшіліктерінің бірі
мынадай: іздер мен заттай дәлелдемелерді криминалистік ережелерді сақтамай
сипаттап жазу, ... ... ... мен ... Ал ... ... айғақ адам ескертпе жасауы үшін ол қылмыстық іс жүргізу
мен қоса криминалистиканы да ... оқып ... ... болар. Аталмыш
білімдері болмағандықтан, айғақ адамдар істің нақты мән- жайын ұғына алмай,
заң ... ... ... ... ... ... ... материал нақты шындық пен айғақ адамдар институты ... ... дәл ... деп ... ... оқиға болған жерді қарауға қатысуының мән-
мағынасыз екендігі оқиға болған ... ... ... танысу
барысында ақ айқындалып қалады. Тәжірибеде тағы бір келеңсіз жағдай- оқиға
болған жерді ... ... ... ... жасанды түрде дәлелдемелерді
жасау мүмкіншілігі түрінде қаралады. ... қоса ... ... ... сенбеушілік те қарауға болады. Онда неге ... ... ... ... кей бір тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде ... ... ... ... ... ойымызша, айғақ адамдардың міндетті
қатысуымен өтетін ... ... саны ... ... ... Өйткені,
- егер белгілі бір тергеу әрекетіне көптеген қатысушылар ... ... ... ... ... ... криминалист және тағы
басқалары), онда айғақ адамдардың қатысуы қажет емес деп ... егер ... ... жүргізу кезінде бейне таспаға түсірілетін болса,
онда айғақ адамдардың қатысып керегі жоқ деп есептейміз.
Сонымен қоса , ... ... ... ... және белгілі бір
жағдайда оларды қолданудың ... де ... ... ... ... қаралады. Заңдылықтың кепілі- қарауды жүргізген адамның ... ... ... Оқиға болған жерді қарау туралы хаттаманың сапалы болуы
Оқиға болған жерді ... ... ... болуының маңызы өте зор.
Сапасыз құрылған ... ... ... ... ... ... соғады.
Шығыс Қазақстан Облысы бойынша Ішкі ... ... ... көз ... өткен 2005- жылы ... ... 13556 ... іс ... болған . Олардың 2987 –сі
ашылмай қалған.
Өкінішке орай, аса өзекті болып ... ... ... жасаумен күресу
болып табылады. Осы кезде де оқиға болған жерді қарау хаттамасының сапасы
жоғары ... аса ... ... 2005- жылы ... ... адамның анықталмауы негізінде ( ашылмай қалған қылмыс)1919
қылмыс іс бойынша ... ... ... ... ... ... 1866 ... барғанымен, олардың 577-де ғана адамның қолының іздері табылып,
алынған; 352 жағдайда трассологиялық ... ... ал 200 ... ... алынған.
Осы дипломдық жұмысты орындау барысында біз 215 қылмыстық істердің
материалдарымен таныстық. Бұл ... ... да ... ... қозғалған және қылмыстық жауаптылыққа ... ... ... ... Омы ... ... ... келе, мына жәйт
аң- таң қалдырады: оқиға болған жерді қараудың тез арада, жылдам өткізілуі.
0,5 сағат бойы - 4,1 % ; ... бойы - 48,6 % ;
2 ... бойы - 36,2 % ; ... астам- 1,4 % .
Осындай себептерге байланысты ... ... ... ... іс ... аса ... мәліметтер көрсетусіз қалып қойған.
4.3. Оқиға болған жерді қарау барысында дәлелдемелерді ... табу ... ... орын ... ... болған жерді қараудың негізгі міндеті- іздер мен заттай
дәлелдеме болуы мүмкін ... ... ... аса назар аудару керек.
Мысалы, оқиға болған жерде табылған қолдың саусақтарының іздері
индивидуалданбаған, яғни ... ... және жеке ... табылған орны
бекітілмеген делік. Соның салдарынан олардың дәлелдік мәні жоғалады,
басқаша айтсақ, олардың іске қатыстылығы және ... ... ... дау ... ... ... ... аз кездеспейді:оқиға болған
жерді қараудың өтуі мен ... ... ... ... ... ... ... ретінде танудан бас тартқан.
Біз танысып шыққан қылмыстық істерде ... ... ... ... ... ... оларды алуға және зерттеуге жеткіліксіз көңіл
бөленген ... ... ... ... ... 5,8 % ... ғана ... іздерін сақтап қалған объектілермен бірге алынған. Аяқ киімнің
іздеріне қатысты да осындай жағдайлар орын ... ... ... ... ... 6,9 % жағдайларында ғана аяқ киімнің іздері табылған. Осы ... ... ... 28% ... ғана орын ... ... 40 %
мөлшерінде аяқ киімнің іздерінің ерекшелік белгілері сипатталмай қалған.
Біз танысқан қылмыстық ... ... ... ... істеуге
мүлдем көңіл бөлінбеген, олар жоғары деңгейде ізделмеген. Оған дәлел болып
табылатын мына жәйт: біз танысып шыққан ... ... ... ... ... тек 1,8 % ғана ... табылған, 27,4 %- да алынған
іздер сараптама ... ... 19,3 % - да ... ... жер ... түсірілмеген. Жоғарыда айтылғандай, көптеген істер ... ... ... ... ... ... терегу әрекетінің бірі болып табылатын оқиға
болған жерді қарау дер кезінде, сауатты және сапалы өткізілетін болса, ... одан арғы ... ... көп ... дипломдық жұмысты орындау барысында және оның нәтижесі
бойынша мына жәйтпен келісуге болады: қылмыстар алуан түрлі сипатқа ие
болуда.
Нарықтық ... ... ... ... ... ... ... жаңа экономикалық салаларға
белсенді түрде араласып, енуде. Олар қоғамда басымдылыққа ие ... ... ... 1- ... 2006- ... ... жолдауын ескеретін болсақ, онда перспективада дүние
жүзінде алдыңғы қатарда ... 50 ... ... ену ... ... ... жету үшін қажет шаралардың бірі ... ... ... ... ... дәлелдемелерді тауып оларды зерттеу
болып табылады. Қарау барысында жиналған дәлелдемелер негізінде ... ... ... ... ... ... ... маңызы бар ұрланған заттардың жасырылған жері туралы, қылмыстың
салдары және тағы басқалары ... ... ... ... ... ... тексеру барысында қылмыс жасауға себеп болған мән- жайлар
анықтау мақсаты да ... ... ... ... ... ... өзге
іс- әрекеттер арқылы алынбайтын нақты мәліметтер жиналатын құрал болып
табылады. Мысалы, оқиға ... ... ... нәтижесінде тергеуші өз көзімен
оқиға болған жерді көре отырып, қоршаған ортамен байланыстағы жағымсыз мән-
жайлар жайлы ақпараттар жинайды. ... да ... ... ... ... өзге
тергеу іс- әрекеттерімен алмастырылмайтын іс- ... ... ... ... ... жердегі әртүрлі объектілерді тергеушінің өз көзімен
көруін жауап ... ... ... экспериментін жүргізу үшін оқиға болған
ортаны, жерді жасанды ... ... ... болмайды.Тергеу әрекеті
ретінде оқиға болған жерді қарау тергеу барысында анықталатын ... ... ... ... ... Бұл ... ... болған жерді қарау кезінде қарап тексеретін дәлелдемелерде, сондай-ақ
қарауға даярлану мен оны ... ... ... ... болдады.
Қарау барысында алынған ақпараттар дәлелдік сипатта болады, және де
дәлелдеуді ... ... үшін ... ... олар ... ... көздерден де алынуы мүмкін, бірақ бұл жағдайда олар тек қана
тергеуші криминалистік болжаулар ұсынғанда ... ... ... ... Бірақ тергеулік қарау ретінде оқиға болған жерді қараудың
нәтижесі ... ... да ... алу, оларды жинау болып табылады.
Тергеу тәжірибесіне сәйкес, қылмыстарды тергеу ... ... 90% - да ... болған жерді қараудан басталады. Жасалған
қылмыс дер кезінде ашылуы үшін, сол жәйтке байланысты қозғалған ... ... ... ... іс ... тергеудің үздік және толық
жүргізілуінің кепілдерінің бірі болып оқиға ... ... ... ... ... болған жерді қарау дегеніміз- іздерді, заттай
дәлелдемелерді іздеп табуға, оларды алып, бекітуге және зерттеуге
бағытталған, сонымен қатар жасалған қылмыстың мән- жайын, оның ... ... ... ... ... ... ... әрекеті.
Заң шығарушы осы тергеу әрекетінің процессуалдық тәртібін дәлме-
дәл реттейді. Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жеңілдетуге ,
қарапайымдауға ... ... ... Осы бағытта жасалып
жатқан жұмыстар көп. Солардың бірі айғақ адамдар институтын жетілдіру болып
табылады.
Осы дипломдық жұмысты орындау барысында біз алдымызға қойған
мақсатқа ... деп ... ... яғни, қылмыстық іс бойынша шындықты
анықтауда оқиға болған жерді қараудың маңызы неде деген сұраққа жауап
толығымен берілді деп есептеуге ... ... осы ... ... ... мына ... ... болады, яғни, оқиға болған жерді қарау кезінде жиі
кездесетін кемшіліктер қандай болуы мүмкін және оларды ... ... ... тиіс ... ... ... ... қатысуымен өтетін тергеу әрекеттерінің саны
едәуір азаюы тиіс. Өйткені,
- егер ... бір ... ... ... ... ... болса
( мамандар, соттық- медициналық сарапшы, криминалист және ... онда ... ... ... қажет емес деп ойлаймыз.
- егер тергеу әрекетін жүргізу кезінде бейне таспаға түсірілетін ... ... ... қатысып керегі жоқ деп есептейміз.
Сонымен қоса , техникалық құрал- саймандарды қолдану және ... ... ... ... ... де дербес дәлелдемелердің қайнар
көздері ретінде қаралады. Заңдылықтың кепілі- қарауды ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлерінің біліктілігін арттыру мақсатында
арнайы дайындықтар курсын ұйымдастыру қажет.
3) түн мезгілінде ... ... ... ... ерекше жағдайға жатқызу қажет
деп ойлаймыз. Сондықтан түн мезгілінде ( 23.00- ден ... 6.00- ге ... ... жерді қарауды айғақ адамдардың қатысуынсызда өткізуге рұқсат
берілу
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Нормативтік- құқықтық актілер
1.1. Қазақстан Республикасының Конституциясы , 30. 08. 95 ж., ... 2005 ж. // ... Жеті ... ... ... ... іс ... Кодексі// Алматы:
Жеті Жарғы, 2006
1.3. Қазақстан ... ... 1 ... 2006 жылғы
Қазақстан халқына жолдауы// Егемен Қазақстан, 2006, № 10
2. Оқу әдебиеттері
2.1.. Артамонов И.И., ... Н.И. ... ... Минск,
1977.
2.2.Байтукбаев Д.И. Выполнить программу - значит упредить преступность
// Закон и время. – 1999. - №3 – ... Р.С. ... для ... ... I.// М.:
Юридическая литература, 1981.
2.4. Белкин Р.С.: Криминалистика// М: Норма Инфра, 2002 – с. 990
2.5. ... С.В. ... ... ... ... ... литература, 1977. – 239 с.
2.6. Бюллетень МВД РК N 5.// Астана, 2000.
2.7.Быховский И.Е., Зарубин Н.П. ... ... ... ... по осмотру места происшествия по ... об ... ... ... Л.В. ... ... ... организационные,
процессуальные и тактические вопросы»//. Караганда, 1986.
2.9. Виницкий Л.В., Пиндюр И.И. ... ... ... ... - ... условие повышения уровня расследования
преступлений».// Казахстан, ... ... А.Я. ... ... ... ... ... Гинзбург А.Я. «Криминалистические основы следственных действий».//
Алматы, 2002.
2.12. Джолдасбаева Н. Преступления против личности // ... и ... ... - №2 – С. ... ... А.Э. ... ... и уголовная политика //
Советское государство и право. – 1991. - №3. – ... ... ... тактика// Алматы: Жеті Жарғы,1997
2.15. Ищенко П.П. «Специалист в следственных действиях». //М.:Юридическая
литература, 1990.
2.16. Каиржанов Е. Криминология (общая часть).// Алматы: ... ... 1995. 202 ... ... В.П. ... осмотр».// М.: Юридическая литература,
1969.
2.18.Аубакиров А.Ф. Криминалистика: Криминалистическая техника // Алматы,
2002.
2.19. Долговой А.И.Криминология// М.: Норма Инфра, 1997. – ... ... В.Н., ... В.Е. ... М.: Юрист, 1997.- 512с.
2.21. Криминалистика: Пособие для подготовки к экзаменам.// М.: 2002.
2.22. Кудрявцев В.Н. ... ... //М.: ... литература,
1971.- 356с.
2.23. Ларин А.М. «Руководство по расследованию убийств»//М.: Юридическая
литература, 1977.
2.24. Мозговых Г.А. ... ... ... Данекер, 2002.
2.25. Нарикбаев М. Почему преступник не боится наказания // ... – 1996. – 18 ... ... А.В. Российское уголовное право: Общая часть: Курс лекций.//
М.: БЕК, 1996. – 560с.
2.27. Оспанов С.Д. «Уголовный процесс Республики Казахстан: общая ... ... ... В.И. ... места происшествия»// Алма-Ата, 1957.
2.29. Пособие «Применение научно-технических средств при осмотре ... ... ... Леви А.А. ... ... ... места происшествия» // М.:
Юридическая литература, 1982.
2.31. Россинская Е.Р. Криминалистика// М.: Норма , 2004- 352 с.
2.32. ... М.П. ... ... в ... ... ... ... Сулейменова Г.Ж. «Уголовно-процессуальное право ... ... ... Мами К.А., ... А.П. ... ... Верховного Суда Республики
Казахстан по уголовным делам: (1995-1997гг.)// Алматы: Борки, 1998. – ... ... И.Я., ... З.А. Уголовное право: Общая часть//М.:
Норма Инфра, 1998. – 516с.
2.36. Здравомыслов Б.В. ... ... ... Общая часть//М.:
Юристъ,1996. – 512с.
2.37. Төлеубекова Б.Қ., Қапсәләмов Қ.Ж., ... Б.Қ., ... ... ... ... іс жүргізу құқығы. Ерекше бөлім, Сотқа
дейінгі сатылар// Алматы: Қаз ГЗУ, 2002
2.38. NN 2000-027-0073, 2001- 001- 0783, 2001- 002- 1971 ... ... және ШҚО ІІД 2005 ... ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық істер бойынша сот актілерінің орындалу мәселелері93 бет
Сот билігі және судьялар16 бет
Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау тактикасы5 бет
Жол-көлік оқиғасы болған жерді қарау46 бет
Криминалистикалық сараптама жүргізу барысында оқиға болған жердегі эксперттік зерттеудің ерекшеліктері10 бет
Оқиға болған жерді қарау24 бет
Қылмысты тергеу кезінде оқиға болған жердің жай-жапсары мен мән-жайларын қайта жаңғырту96 бет
Ұрлық қылмыстары бойынша оқиға болған жерді қараудың тактикасы55 бет
Айғақтарды сол жерде тексеру жəне нақтылау. Тергеу эксперименті22 бет
Махамбет Өтемісұлы жайында12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь