Абайсызда жасалатын қылмыстар

МАЗМҮНЫ:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

І.ТАРАУ. Абайсызда жасалатын қылмыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1. Абайсызда жасалатын қылмыстар туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2. Абайсызда жасалатын қылмыстардын түрлері және криминологиялык сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
1.3. Автокөлікті пайдалану саласындағы абайсызда жасалатын қылмыстар және қылмысынын жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26

ІІ.ТАРАУ. Абайсызда жасалатын қылмыстардың ерекшелектері және қолданылатын жаза түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
2.1. Абайсызда жасалатын қылмыстар мен қасақана жасалатын қылмыстардын өзгешілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
2.2 Абайсызда жасалатын қылмыстар үшін қолданылатын жаза түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .56
КІРІСПЕ.
Бүгінде Қазақстан өз тарихында күрделі бет дүрыс кезеңін бастан кешіріп отыр. Республика тәуелсіздік алып, дүние жүзілік қоғамдастық таныган егемендік мемлекетке айналды.
Бір сөзбен айтқанда, казақ халқының, Казақстан Республикасының тарихында хранологиясы жағынан гана емес, мазмұны жағынанда жаңа дәуір басталды.
Жаңа әлеуметтік - саяси және эканомикалық шындықтар Казақстан халықаралык сана - сезімін өзгертуде. Дүниеге, қоғамға, халықтың тарихына көз қарас өзгеріп келеді . Үлттық сана - сезім , ал сонымен бірге Отанымыздың шыншылды да ақикатты ғана айтатын тарихына деген ынта - ықыласына қауырт өсе түсті.
Егеменді еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген алғашқы жылдардан-ақ тәртіпсіздік пен салғырттыққа, үйымдар мен мекемелердің, өндірістегі немесе басқару жүйесіндегі кейбір адамдардың ұқыпсыздығы мен салақтылына қарсы шешуші күрес жүргізіп келеді.
Мемлекеттік және еңбек тәртібін нығайту, жүктелген іске деген жауапкершілікті арттыру - бүгінгі күннің басты талабы. Ғылыми - техникалық прогресс жағдайында техналогиялық процесс ережесін сақтамау, заңдылықты бүзу үлкен зардапка әкеліп соғуы мүмкін .
Ғылым мен техниканы даму қарқыны - заңға қайшы келетін абайсыз мінез - күлықтарға қарсы күресті күшейтуді талап етеді,
себебі техникаларды пайдалану саласындағы заңсыздықтардың көбісі абайсыз қимыл - әрекеттердің салдарынан болып жатады.
Ерекше сақтықты керек ететін қауіп көздерінің болады, адамдардың еңбегі мен түрмысындағы ерекшеліктер және оның мазмүны, осыған орай психикалық қызметтің күшені, тар уақытта шұғыл шешім кабылдай білуді талап ететін қиын жағдайлардың көбені - мүның бәрі абайсыздықтан болатын зардап қауіпінің өсуіне әкеп соғуда .
Сонымен, біздің жағдайымызда абайсыздықтан болатын қылмысқа қарсы күрес дегеніміз - қоғамдық кауіпсіздікті қолдау, сол арқылы экономикалық, техникалық, мәдени - тәрбиелік, үиымдастыру, құқылық, басқа да әлеуметтік шараларды жүзеге асыру проблемаларын қамтиды.1
Әлеуметтік процесс өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастардың дамуын ғана емес, қоңдырманың да каншалықты жетілдіргеңцігін көрсетеді. Сондықтан да қоғам дамуында болып жатқан өзгерістер құқық қорғау институттарында әсер етпей қоймайды. Олай болса, абайсызда болатын қылмыс проблемаларын шешу үшін, алдымен адамдардың андаусыз мінез - құлқын қылмыстық құқылық тұрғыдан ретке келтіру саласына өндіріс ендіру керек, өйткені абайсызда болатын қылмысты тудыратын қоғамдық қатынастар мен әлеуметтік байланыстардың ауқымы тым кең.
Бұл проблеманың келелігі мен іс жүзіндегі маңыздылығы сонда, қылмысқа бастайтын абайсыздық - негізінен адамдардың кауіпсіздігін, денсаулығын, тиімді еңбегі мен түрлі маңызды
салалардағы әлеуметтік пайдалы қызметы камтамасыз ететін негізгі шарттарды қылмысты түрде бұзу сияқты әрекеттерді қамтиды.
Абайсыздық үшін жауапқа тарту - қылмыстық істегі күрделі проблемалардың бірінен саналады. Ол ежелден - ақ ғалым -заңгерлердің назарын аударып келеді. Абайсызда жасалған қылмысқа байланысты заңсыздықтарда дамытуға С.В. Бородин, Т.С. Дагель, Н.И.Загородников, И.И.Карпец, В.Ф.Кириченко, В.В.Клочков, Г.А.Кригер, В.Н.Кудрявцев , Н.Ф. Кунецова, И.П. Лановенко, Н.СЛейкино, В.Г. Скворцов, Т.В.Церетели, Е.Қайыржанов, А.Агыбаев, В.Нерисян, Б.Здравомыслов, В. Квашис тағы баска ғалымдар көп үлес қосты.
Соны жылдары заң әдебиеттерінде байқаусыз әрекеттердегі қылмысты анықтаудың жолдары мен әдістері, абайсыздығы үшін жауапкершілік пен жазаға тартудың шегі туралы, бүл сияқты заңсыздықтардағы қарсы күрестегі қылмыстық саясатты дамыту перспективасы жөніңдегі айтыс-тартыслар. Бүл проблеманың каншалықты шұғыл мәселе екеңдігін кәрсетті. Сонымен бірге абайсыздық қылмысы қылмыстық және әлеуметтік - құқық саласындағы бірден - бір келеді, күрделі қарама -қайшылықка толы , жеткілікті зерттелмеген проблемалардан саналады.
Сондықтан да мен диплом жүмысына "абайсыздық қылмысы,, деген тақырыпты тандап алдым.
Жұмыс кіріспеден, екі тараудан және қорытындыдан түрады. Бірінші тарауда - абайсыздық салдарынан болатын қылмыс проблемалары және оның қоғамдық қауіптілігі. Ал екінші тарауда -абайсыздық саддарынан болатын қылмысқа қарсы күрес проблемасы сөз болады.
Диплом жұмысына жас, егеменді Казақстан Республикасының Конституция заңы, оның туыңдайтын қылмыстық құқылық зандарды, сондай - ақ, қылмыстық кодекстер әдістемелік негіз ретінде алдым.
Алыстағы және жақындағы шетелдік арнаулы әдебиеттер, философиялық, әлеуметтік, психологиялық ғылыми зерттеулер кеңінен пайданылады .1
Пайдаланылган әдебиеттер тізімі:
1. Казақстан Республикасының Конституциясы. 30 тамыз 1995 жыл.
2.Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың қазақ
халқына "Казақстан - 2030" Жолдауы.
3.ҚР Қылмыстық Кодексі 1997ж.
4.ҚР Қылмыстық іс Жұргізу Кодексі 1997ж.
5.Кайыржанов Е. Уголовное право А., 1998г. /общая часть /
6.Ағыбаев А. Қылмыстық құқық. А.,1998ж
7. Здравомыслов Б.В. Уголовное право М., 1999г
8.Герцензон А.А.Уголовные преступления и социология. М.2000ж
9.Гринберг М.С. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы қылмыскерлік.
Свердловск. 1999ж.
10.Дагель П.С. Қылмыстық-құқылық және криминологиялық
проблемалар. М., Заң әд. 1999ж.
11.Дагель П.С , Котов Д.П Қылмыстық субьективті жағы және
оны анықтау. Воронеж. 1999ж.
12.Дагель П.С. Михеев Р.И. Айып таіудың теориалық негіздері.
Воронеж. 2000ж.
13.Звирбуль В.К. Криминалогиялық болжаулар мен
жоспарлар дамыган социалистік қоғамдағы қылмыстың алдын- алуға
бағытталган процестерді басқару жүйесінің бір бөлігі. М. 1999ж.
14.Зингер Г.Н. Жол қозғалысы зандары. М. 2000ж.
15.Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Пиғыл және оның түрлері. М. 2000ж.
16.Карпец И.И. Жаңалау: әлеуметтік, кұқылық және
кримонологиялық проблемалар . М. Юр . лит. 1999ж.
17.Квашис В.С. Махмудов Ш.Д. Абайсыздық үшін жауапкершілік
Душанбе. 1999ж.
18.Ковалев Д.С. Ғылыми - техникалық революция жагдайында
қылмысқа кдрсы күрес шараларын жетілдіру. М. Наука. 1999ж.
19.Котов Д.П. Кылмыстық субьективті жағы және оны анықгау.
Воронеж. 1999ж.
20. Кудряцев В.Н. Қылмыстық саясатты жүзеге асыру құралы
ретінде заңның тиімділігі. М.. 1999ж.
21.Моновенко И.П. Еңбек құқығын қорғау . Киев . Наук. Думка.
1998ж.
22.Номоконов В.А. Қылмыстық құқықгағы ерік бостандығының
проблемасы . Свердловск. 1998ж.
23.Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основания в уголовном праве. М.Изд.Юрист.1999ж
24.Бородин С.В. Ответственность за убийство; квалификация и наказание.М.Изд.Н-Норма.2000ж
25.Ткаченко В.И. Квалификация преступления против личности. М.1998ж.
26. Саркисов Г.С. Преступления по неосторожности. М. 2001ж.
27.Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.М.2003ж
28.Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений.М.1999ж.
29.Трайнин А.Н. Особенности преступлений по неосторожности. М.2003ж.
30.Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступлений.М. Изд. Н- Норма.1999ж.
        
        МАЗМҮНЫ:
Кіріспе
..........................................................................
..........................................................................
.........3
І-ТАРАУ. ... ... ... ... ... ... Абайсызда жасалатын қылмыстардын түрлері және криминологиялык
сипаттамасы............................................................
.........................................18
1.3. Автокөлікті пайдалану саласындағы абайсызда жасалатын ... ... ... ... ... қылмыстардың ерекшелектері және
қолданылатын жаза
түрлері.....................................................................
................38
2.1. Абайсызда жасалатын қылмыстар мен қасақана жасалатын қылмыстардын
өзгешілігі..................................................................
...................................................38
2.2 ... ... ... үшін ... ... ... ... өз тарихында күрделі бет ... ... ... ... ... ... ... дүние жүзілік қоғамдастық
таныган егемендік мемлекетке айналды.
Бір ... ... ... ... ... ... хранологиясы жағынан гана емес, мазмұны жағынанда жаңа дәуір
басталды.
Жаңа әлеуметтік - ... және ... ... ... сана - ... ... ... қоғамға, халықтың тарихына
көз қарас өзгеріп ... . ... сана - ... , ал ... ... шыншылды да ақикатты ғана айтатын ... ... ынта ... қауырт өсе түсті.
Егеменді еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген ... ... пен ... ... мен мекемелердің, өндірістегі немесе
басқару жүйесіндегі кейбір адамдардың ұқыпсыздығы мен салақтылына қарсы
шешуші ... ... ... және ... ... нығайту, жүктелген ... ... ... - ... күннің басты
талабы. Ғылыми - ... ... ... ... ... ... ... бүзу үлкен зардапка әкеліп соғуы мүмкін .
Ғылым мен техниканы даму қарқыны - ... ... ... ... ... -
күлықтарға қарсы күресті күшейтуді талап етеді,
себебі техникаларды ... ... ... ... ... - әрекеттердің салдарынан болып жатады.
Ерекше сақтықты керек ететін қауіп көздерінің болады, ... мен ... ... және оның ... осыған орай
психикалық қызметтің күшені, тар уақытта ... ... ... білуді талап
ететін қиын жағдайлардың көбені - мүның бәрі абайсыздықтан болатын зардап
қауіпінің өсуіне әкеп соғуда .
Сонымен, ... ... ... ... ... ... дегеніміз - қоғамдық кауіпсіздікті қолдау, сол арқылы экономикалық,
техникалық, мәдени - тәрбиелік, үиымдастыру, құқылық, басқа да ... ... ... ... ... процесс өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастардың дамуын
ғана емес, қоңдырманың да каншалықты жетілдіргеңцігін ... ... ... ... ... жатқан өзгерістер құқық қорғау институттарында әсер
етпей қоймайды. Олай болса, абайсызда ... ... ... ... алдымен адамдардың андаусыз мінез - құлқын қылмыстық құқылық тұрғыдан
ретке келтіру саласына өндіріс ендіру керек, ... ... ... ... ... қатынастар мен әлеуметтік байланыстардың ауқымы
тым кең.
Бұл проблеманың келелігі мен іс жүзіндегі ... ... ... ... - ... ... ... денсаулығын,
тиімді еңбегі мен түрлі маңызды
салалардағы әлеуметтік пайдалы қызметы камтамасыз ететін негізгі шарттарды
қылмысты түрде бұзу сияқты әрекеттерді қамтиды.
Абайсыздық үшін ... ... - ... ... ... ... саналады. Ол ежелден - ақ ғалым -заңгерлердің
назарын аударып ... ... ... ... ... ... С.В. Бородин, Т.С. Дагель, Н.И.Загородников,
И.И.Карпец, В.Ф.Кириченко, В.В.Клочков, Г.А.Кригер, В.Н.Кудрявцев , ... И.П. ... ... В.Г. ... ... ... ... Б.Здравомыслов, В. Квашис тағы баска
ғалымдар көп үлес ... ... заң ... ... ... ... жолдары мен әдістері, абайсыздығы үшін жауапкершілік пен жазаға
тартудың шегі туралы, бүл сияқты заңсыздықтардағы қарсы күрестегі ... ... ... жөніңдегі айтыс-тартыслар. Бүл проблеманың
каншалықты шұғыл мәселе ... ... ... бірге абайсыздық
қылмысы қылмыстық және әлеуметтік - құқық ... ... - бір ... ... -қайшылықка толы , жеткілікті зерттелмеген проблемалардан
саналады.
Сондықтан да мен диплом жүмысына "абайсыздық қылмысы,, деген тақырыпты
тандап ... ... екі ... және ... түрады. Бірінші
тарауда - абайсыздық салдарынан болатын қылмыс проблемалары және оның
қоғамдық қауіптілігі. Ал екінші ... ... ... ... ... ... проблемасы сөз болады.
Диплом жұмысына жас, егеменді Казақстан Республикасының Конституция
заңы, оның туыңдайтын қылмыстық құқылық зандарды, ... - ақ, ... ... ... ... ... және жақындағы шетелдік арнаулы әдебиеттер, философиялық,
әлеуметтік, психологиялық ғылыми ... ... ... ... АБАЙСЫЗДА ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТАР.
1.1. АБАЙСЫЗДА ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТАР ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
Абайсыздық қылмыскерлігі де жаппай әлеуметтік құқықтық ... ... ... бір даму ... өмір ... ... ... жаппай
түсініктің құрамды бір бөлігі болып табылады.
Абайсыздық қылмыскерлігі ... ... ... ... ... ... 21 ... сәйкес абайсыздық
салдарынан жасаған қоғам үшін қауіпті әрекеттер немесе ... ... да ... ... ... ... ... мазмүны қылмыс туралы
зандылыққа онда көрсетілген абайсыздықган ... ... ... ... ... ... ... қылмыскерлігі дегеніміз белгілі бір мерзім ішінде қоғамда
абайсыздық салдарынан жасалған заңсыздықтың жиынтығы. Сондай-ақ ол ... жай ғана ... емес ... бір ... зандылықтарға
сәйкес өзінше дамып отыратын құрылымы бар қылмыстардың бірегей жиынтыгы
болып табылады.
Абайсыздықтан жасалған ... ... ... қылмыскерлік,
қылмыскерлік түсініктердің өзара қатынасы жеке, ерекше және жалпы ... ... ... ... ... бұл ... ... ұғым абайсыздық салдарынан болған нақгы бір қылмысты, ал жалпы үғымы-
бүкіл қылмыскерлікті ... ... бұл жеке және ... ... ... арасын абайсыздық қылмыскерлігі байланыстырып отырады.
Сонымен, абайсыздықтан болатын қылмыскерлік, жалпы қылмыскерліктің
бір бөлігі ретінде каралуы тиіс. ... ... тән ... ... ... ... бір ... өмір сүру заңдылығы, оның пайда болу
себебі, жағдайы және жою ... ... ... ... ... ... қылмыскерлігіне де тән.
Кылмысты криминалогиялық жүйелеу ісінде абайсыздық қылмыскерлігі
ерекше топқа жатқызылады, баскаша ... ол ... ... ... ... ие. Бүл дербестік абайсыздық ... ... ... мен ... түрі ... ... қылмыс жасаудың
психалогиялық механизмі бойынша;
ә/қылмыс жасаудың әлеуметтік - психологиялық ... ... - ... бойынша;
б/сол қылмыстар жасалынатын қызмет салалары бойынша;
в/ ... ... ... ... қылмыс қасакана қылмыстан ең алдымен жасаган бабының
түріне ... ... ... орай қасақана жасалатын ... ... оның ... сол ... өзі ... ісінің
қоғам үшін каншалықты қауіпті екенін және оның ... ... ... ... ... ... Абайсыздық қылмысын жасауны
адам өз ісінің қоғамға қаншалықты кауіпті екенін білмейді: ол қоғамға ... / ... оған жол ... ... ... ... зардаптың
мүмкін болатынын ол алдын ала көріп біле алмайды немесе оны болдырмауға ,
алдын алуга болады деп ... ... ... қылмыс жасайтындарға сипаттама берудің
мынадай ерекшіліктері туындайды: ... ... ... ... ... ... өзін ... мүддеге қарсы қояды, ал абайсыздық қылмысының
әлеуметтік - психологиялық ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан да абайсыздықтан қылмыс жасаушылардың
қасақана қылмыс ... ... ... сапасы көбіне жоғары
болуы мүмкін.
Абайсыздық қылмыстары өндірісте, транспортта, басқару ... ... ... т.б. ... ... ... Оның кауіптілігі
қылмыстың қай салада болатындығына, қылмыскердің кандай құрал-жабдықты
пайдаланғандығына байланысты. Келтірілген зардаптың қаншалықты ... ... ... өлшенеді. Әсіресе, техникаларды пайдалану мен баскару
жүйесіндегі кәсіби абайсыздық салдарынан туындаутын ... аса зор ... ... ... ... тағы да бір ерекшелігі туындайды:
қасақана қылмыс жасаушының мінез - ... ... ... ... ... сай ... ал абайсыздық қылмысы кезінде ондай
сәйкестік болмайды. Қылмыска әкеп соққан ... ... ... ... ... ... емес, оның қызмет саласымен,
пайданылатын қүрал-жабдықтарының ... ... ... айыпкер үшін кездейсоқ болып табылатын тағы да басқа ... ... ... да ... ... кезінде адамның
жеке басы /әлеуметтік-өнегелі мінездемесі / мен келген зардаптың арасында
ал тен түйедей айырмашылық ... ... ... ... мен ... арқылы сипатталатын аса
күрделі әлеуметтік - қуқықтық қүбылыстан басталады. Сондықган да оған /
қылмыстық ауырлығына, қылмыс ... ... ... оны жасау әдісіне
/ түрлі белгілері бойынша тлдау жасалады. Қылмысты ... ... ... зор. Бүл ... ... оны үш ... ... қарайды:
пайдакүнемдік қылмыстар, зорлық - зомбылық қылмыстары , лауазым иелерінің
немесе мамандардың ... ... ... ... арқылы жасайтын
қылмыстары. Бүл, әрине, қылмыстардың ... ... ... ... ... ... ... неше түрлері жатыр. Профессор П.С.Дагель осы
жіктеудің қатарына дербес топ ... ... ... ең ... ... ... дегеніміз - қылмыскерлік ... ... бір ... оның ... ... ... ғана.
Қылмыстық абайсыздыққа жасалған жоғарыдағы талдаудан байкадынымыз,
негізгі заңның 21 бабымен Казақстан Республикасы Қылмыстық ... ... ... ... ... жоқ деп айта ... Г.А Злобин мен
Б.С.Никифорв бүл ... ... ... ... ... ... жауап бермейді. Сәйкестіктен шығар жалпы абайсыздықтың жалпы
анықтамасын қайта қүрудан іс
іздеген жөн ... ... ... бар, ... ... кемістіктері ретінде
мыналарды атап айтады: айып жөніндегі жалпы түсінік пен ішкі ... ... ... ... ... ... ізі ... ісіне қалай кдрайтындығының ескерілмеуі , бүл
анықгаманың ... ... ... ... ... ... күрамының тіркесімен сай келмеуі, заң шеберіне сыйыспайтын
баскд да абайсыздық қылмыс түрлерінің нақты өмірде ұштасуы.
Абайсыздық ... - ... ... ... ... ... бір ... ретіңде қарау керек. Тәртіптің абайсыз айытуы
дегеніміз - қоғамға немесе белгілі бір ... ... ... ... ... ... мінез-құлық құбылысы. Мұндайда қылмыс бүл қауіпті
түсінбеуден, одан ... ... ... немесе ол зардапты болдырмауға
деген сенімінің ... ... Бұл ... айта кету ... ... ... оның ... - ала толық мүмкіндігі бола тұра,
ол мүмкіндікті іс жүзінде ... ... ... ... ... ... отыр.
Абайсыздық салдарынан болатын айыптың қасақана жасалатын қылмыска
карағанда психологиялық механизмінде, қоғамға келер ... пен ... ... байланысы да баскаша болады. Субьект ол зардаптың
болатын алдын-ала болжамайды /ұқыпсыздык/ немесе олай болмайтынына ... Бұл екі ... да ол ... ... ... ... айтканда, тиісті сақтық шараларын жасамайды, осылайша үқыпсыздық
пен ... аяғы ... ... ... ... ... ... субьектінің қоғамға қауіп
төндіретін зардапты болдырмаудың алдын-алуға байланысты жағдайларға беретін
бағасынан байқалады /субьект ... ... ... ала көре ... ... тұсында
бүл абайсыздық болған істің өзіне кдтыстылығынан көрінеді/ субьект,одан
қоғамға келер ауыр ... ... көре ... ... іс ... ... ... еркінен тыс
болады, оның мәні мен мақсатына кірмейді, керісінше, көбінесе қарама-кайшы
келеді.
Бірақ абайсыздық әрекеттерінің бәрін ... ... ... ... ... жатқызуға кдрсылар да жоқ емес. Әдетте, ерікті іс-әрекет
пен ырықсыз іс-әрекетті ... ... білу ... оның ... ... ... ... яғни, ол бұл әрекетті саналы
түрде жасады ма , жоқ ырықсыз акті ме, міне осы ... ... ... ... ... ... ырықсыз деп тануға болады,
өйткені, алдын-ала болжап, біліп, кдлап жасаған іс-әрекетке карағанда ... ылғи да кісі ... ... зор және ... ... ... ... тагы да бір ерекшелігі сол - онан келген ... ... үшін ... болып табылады. Бұл, әсіресе, қауіпсішк
ережелерін бұзу салдарынан болатын техникалық ... ... ... ... кауіпсіздігі ережесін бұзуға жасаған талдауы
көрсеткендей, ауыр ... адам ... әкеп ... ... ... ... ... ондағы
үсақ тәртіп бүзушылықтан келеді екен. Ал жеңіл ... ... ... ... ... ... оннан, немесе бірге
жиырмадан келеді. Автор былай дейді: "Практикада техника
кдуіпсіздігі ережесінің бүзылуы деңгейі бірдей бола тұра, айыпты
адамның онан әрі ... ... ... ол ... ... ауыр ... немесе жеңіл жарақатқа әкеп соғатыны
белгілі. Көбіне ешқандай қауіп тудырмайтын кезі де болады". ... ... ... ... бәріне бірдей тура келе
бермейді, бірақ тәртіп бүзушылық пен оның зардабы арасындағы
сәйкессіздік үнемі байқалып отырады. ... ... ... ... ... байланысты болады, оның табиғатында сол нақты жағдайдың өзі
аса маңызды криминогеңдік роль ... ... және ... ... жағдай және жеке адамның өзара ықпалын ... ... ... ау ... ... ... ... жағдайды "билеген" 73%, ал абайсыздық қылмысы түсында
көбісі жағдайға керісінше "тәуелді" 51% болған.1
Ғылым мен техниканың дамуы төтенше ... ... ... ... ... ... ... техниканы пайдалану саласыңдағы қызметкерлер мен оның
әрекет аумағындағы ... тап ... ... ең ... ... өзі, 3-тен 15 ... ... қиын жағдайға қалады дейді.
Абайсыздық қылмысының ерекшелігі сол, яғни мүнда ... ... ... ... үлес ... мейлінше аз болады, сондай-ақ ондағы пиғыл
мақсат пен жағдайга орай ... ... ... ... ... ... Яғни, сондай бір зардап келтірейін деген пиғыл болмайды, ал мақсат
орындалмайды, не "асытымен ... ... ... ... қылмыскерлерінің өнегелілік бұзылу
деңгейі елеусіз болады. В.А.Номоконовтың ... ... ... ... ... қарағанда абайсыздық қылмыскерлер арасындагы теріс
мінездері өте сирек, ал ең ... 5-6 аса көп ... ... ... ... кісі өлтіргендер арасында зерттеу жүргізген Р.И.Михеев те
осындай тұжырымға келген.
Автотранспорт қышысында жеке адамның психифизиологиялық ерекшелігінің
/мысалы, түйсік қабілеті, дер ... ... ... т.б. және психофизиологиялық жағдайының ... ... ... ... сондай-ақ шеберлік, тәжірбиелік,тосқауылға төтеп
бере білу сияқгы белгілерінің жоғары криминогендік
роль ... айта ... жөн. ... ... ... ... ... мынаны анықтады:
жүргізушілерін 26, процентінің кәсіби дағдысы жеткіліксіз, 25 проценті жол
апатын рульде 8-12 сағат отырған соң, ал 7,8 проценті одан да ... ... ... ... қызметкерлердің қиын апатты
жағдайда тиімді әрекет жасай білуі, олардьщ өз жүйке жүйелерін қаншалықты
дұрыс ... ... ... ... ... бұл ... мен қасиеттер жағдайға
байланысты оның іс-қимыл жасауын, Қауіпсіздік ережесінің талаптарьш есепке
алу мүмкіндігін шектеп қояды, бірақ бұл ... оны ... ... ... жағдайда абайсыздық қылмысы жөнінде сөз болуы да мүмкін емес,
яғни ешқандай айып таға ... ... ... абайсыздық жағдайында айыптың әлеумепік-саяси
мәні мынандай ерекше ... жүз ... ... жеткілікті назар аудармау,
жеңіл, жауапсыз карау. Бүл абайсыздық ... үшін ... жат ... ... ... сөз, ол сақтық ережелеріне, қоршаған орта ... ... ... ... ... ... ... Мұны
былай түсіндіруге болады, кей авторлар абайсыздық қылмысындағы жағдайға
байланысты ... ... жеке ... ... ... ... де, ... әлеуметтік-саяси табигатына
тиісті баға бермейді. ҚР ҚК зардап тек ... ... жеке ... ... ... ... тек ... жоқтығынан
туыңдаса, онда айып жөнінде, тіпті оны абайсыздық түрінде де сөз етуге
болмайды. ... ... ... ... қысқа мерзімдік, бір сәттік те
болса сол адам бойындағы қоғамға жат пиғылмен байланысты болады.
ГДР-дің 1968 ... ... ... /2- ... пр. 8/ ... ... абайсыздық қылмысының бір түрлеріне зандылық ... ... ... іс барысында өзінің міндеттік борышын бұзып
отырғанын сезінбейтін адам ... ... ... ... ол ... нәтижесінде өз міндетін түсінбейді немесе жауапсыздық салдарынан
міндеттік борышын ... ... еті ... ... ... аяғы ... зардапка әкеп соғады". 1
М.Д. Шаргородский былай деп жазады:- "Бұгінгі адам өз жауапкершілігыне
алған қызметі үшін де, аяғы ... ... ... ... ... үшін де
жауап беруі тиіс. Операцияны сауатсыз жүргізген /соның ... ... ... ... те дәл ... ... ... тиіс. Себебі операцияны
жақсы жүргізу оның ... ... ... медицина нститутын
бітіргенімен нашар оқығак, операцияны жақсы жасай ... ... ол ... ... ниет ... ... оның ... шығуға міндетті болатын.
Олай болса мамандығын игере алмау салдарынан болған зардапқа хирург жауан
береді".
Мұны былай түсінуге ... Өзі ... емес ... істі ... ... өз ... нәтижесінде болған зардап үшін жауап беруі тиіс.
Бірақ мұндай жағдайды ... ... деп тану үшін ... ... ... бас ... ... етілмейді. Бұл жерде
үқыпсыздық емес, шартты түрде "қылмыстық абайсыздық" деп ... ... ... бір ... сөз ... отыр ... абайсыздық" тұсымда адам өз іс-әрекеттерінің қоғам үшін
қауіпті екенін, оған жол бермеуі керектігін, ... бүл ... ... емес екендігін сезінуге мүмкіндігі бола түра оны ... да бұл ... ... ... ... орын ... қарағанда бүл жағдайда адам өз әрекетінің қоғамға қаушті
зардабын алдын-ала ... ... ал ... ... ... оны ... ... пайымы жетпейді. Бірақ мүның бәрі кешіруге
болмайтын себептерге жатады. Қызметіне, ... мен ... ... ... адам ... түсінсе, болған жагдайға байланысты оның айыбы
солай анықталады.
Өзімшілдік және үқыпсыздық белгілеріне сай ... ... тағы да бір түрі ... ұқыпсыздығы". Қоғамдық қауіпті зардапты
болдырмау үшін дұрыс шешім қабылдауды галап ететін кііын жағдайға ... ... ... ... және ... ... ... алуға мүмкіндігі
бола тұра және солай етуге ... ... ... , ... ... ... немесе ол шешімді жүзеге асыра ... ... ... те / ... ... де сеніп ,арқа сүйемейді/, ұщсыздық ка
жоқ. "Ерік ұшсыздығының" себебі -сакталау, әбіржу барысында ... ... ... күш-жігерін жинақтап, кауіпті зардапты болдырмауға бағыттай
алмайды. Мысалы, Мепикас пен Данилиннің ісі бойынша КСРО Жоғары Сотының
Әскери колегиясы ... кісі басу ... оның ... ... дер кезінде дұрыс түсінуіне және шешім қабылдауына ... ... ... ... ... ... үшін сараптама
/экспертиза/ жасау кажет деп айпты. ... ... ... ... алуына мгүмкіядігі болды ма деген мәселені шешу мүмкін емес еді.
Тотенше октағалар әбден ... ... ... ... бұл түрі есе түскен.
М.С.Гринберг "әдейі жауапқа қабілетсіздік" деген ... ... ... қойған. Бұл түсінікті ресмилендіру үшін көп жагдайда
қылмыстык, - кұқық шеңберінен ... ... ... ... белгісін
аныктау / "маман моделі"/, жеке адамның психофизикалық сапасын ажыратудың
кәсіби әдісін дүрыс таңдау, кәсіби аттестация ұйымдастыру ... ... ... ... ... шешу ... бойындағы психофизикалық проблемалар әбден ши---елеиіскен
бүгінгі таңда ол мәселелерді шешу және оны ... ... ... аса ... ... бірі. Бүлай еткеңде біз абайсыздық
қылмысының да, техника қолдану саласында одан келер зардаптың да ... ... ... ... ... ... түсінігін ресмилендіру
абайсыздықтың субъективті белгілерінің маңызын жоққа шығара
алмайды. "Техникалық ... ... ... ... ... өзінде /оларға "әдейі жауапка
қабілетсіздік" түсінігін қолдануға болмайды /, ... ... ... ... үшін ... ... ... - оның каншалықты жүйкелік-психологиялық салмақ
түсіретінаігіне қарамастан нақты бір белгілі жағдайда ғана
есептелген. Ал кез келген оператор ... ... таба ... ... ... ... ... Сондай-ақ жеке адамиың
бойьшдағы психофизикалық сапалардың да ішкі өзгеріске
ұшырауының мүмкін екендігін ұмытпау ... ... ... ... абайсыздықгың маңызды мінездемесіне саналады
және жағдайды заң тұрғысынан айқындау кезінде оны ... ... ... ... қылмысты абайсыздық мынадай анықтама беруге болады:
"Егер қылмыс істеген адам өзінің әрекеттерінің ... ... ... зардаптары болуы мүмкін екенін түсінбесе, бірақ
түсінуге тиіс және ... ... ... ... оның қоғамға қауіпті
болуы мүмкін екенін болжаған болса, ... ... ... оның ... ... деп ... ... озідай зардаптың болуы мүмкіндігін болжай
алмаса, бірақ болжауга тиіс жәнс ... ... ... онда қылмыс
абайсыздықтен істеледі деп танылады".1
Осындай анықтама ... ғана ... ... 9 бабымен ҚР
Қылмысмыстық кодексінің 9 ... ... ... ... ... ... сонда бұл анықтама:
а/жалпы айып пен ниеттің анықтамасына сәйкес келер еді,
ә/субьектінің іс-әрекеттің қоғамдық ... ... ... ... ... ... құрамы бар қылмысу және абайсыздық айыбының өзге де түрлеріне
/өзімшілдік пен үқыпсыздықтан басқа/ ... ... ... ... ... ... обьективті және субьективті белгілеріне
мінездеме беріп, обьективті айыптаудан сақтап едік. Зандылық ... ... деп ... ... да шешімдер бар: мысалы, негізгі
Зандагы 9 бапты екіге бөлу, бірінші 5 ... - ... ... беру ... ... ... ... айқындау.
1.2. АБАЙСЫЗДА ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТАРДЫН ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯЛЫК
СИПАТТАМАСЫ.
Абайсыздық- кінәлінің өзі жасаған ... не ... ... ... ... ... түрі. Объективті жағына
қылмысты заңмен қарастырылған белгілі бір қоғамдық қауіпті салдар кіретін,
яғни материалдық ... бар ... ғана ... жасалуы мүмкін. ҚР
ҚК абайзыздықтың екі түрі қарастырылған: а. менмендік, б.немқұрайдылық. ҚР
ҚК 21- ... 2-ші ... ... егер адам өз іс- ... қоғамға
қауіп туғызуы мүмкін ... ... ала ... ... бұл ... негіздерсіз жеңілтектікпен болғызбау мүмкіндігіне сенсе, қылмыс
менмендікпен жасаған қылмыс деп танылады. Менмнедікпен, яғни жеңілтектікпен
қылмыс ... ... ... ... ... қатынасы абайсыз
және қасақана кінәнің басқа түрі ... ... және ... ... ... Интеллектуалдық сәт тұлғаның өз ... ... ... ... салдары орын алу мүмкіндігін алдын ала
көре білуімен сипатталады. Еркіне ... сәт, бұл ... ... ... ... ... сипатталады. Мысалы, машынаны басқарып келе жатқан
жүргізуші ... ... ... ... асырып жібереді де, осыған
орай ол белгілі бір сәтте ... ... ... ... ... ол жаяу
жүргіншілердің біреуін басып кетіп өлімге ұшыратады.1
Менмендіктіқ заңды тұжырымдамасында оның интелектуалдық сәті
тікелей және әсіресе, ... ... ... ... ... жағдайда да тұлға өз іс- әрекетінің қоғамдық қауіпті салдарының орын
алатындығын алдын ала ... ... ... , заң шығарушының қасақаналықты
суреттеген кезде қолданатын алдын ала көре білу ... , ... дәл осы ... ... ... ... тағы бір түрі ... менмендікті сүреттеуде қолдануынаң түбірлі айырмашылығы бар. Бұл
айырмашылық ... ала көре ... ... ... ... ... ... білу нақты сипатқа ие болса, менмендіқ кезінде ол- ... ... ... ... ... болады; қасақаналық кезінде
кінәлі тұлға тап осы кезде, ... ... ... ... ... ... немесе болуы ықтимал нәтиже орын алатынын алдын ... ... ... ... ... ұра отыра, түлға дәлосы
соққы, осы ... соғу ... ... ... ... ала ... ... менмендік кезіндегі интелектуалдық сәттің мазмұны
тіпті ... ... ... әрекетінің қылмысты салдарының әйтауір бір орын
алатынын жалпылама түрде алдын ала ... ... ... ... машынаны
рұқсат етрілген жылдамдықты асыра пайдалана ... бұл ... ... соғына апаратының жалпы көріп біле алады және бұл ... ... ... ... яғни ... сипатқа ие. Тұлға көрсетілген қауіпті
салдарды жалпы алдын ала ... біле ... оның ... де ... ... ... ... мүлдем есіне алмайды. Ол мұндай ... ... тап ... жағдайларда орын алады деп ойлап, өзі үшін ... ... ... де болмайтындай көреді, себебі ол өзі сияқты
тәжірибелі жүргізушілер мұндай ... ... яғни ол ... ... оған ... ... ... ала алады деп
үміттенеді.Алайда, менмендіктің қасақаналықтан негізгі айырмашылығы еркіне
қарай болатын сәтінде . Бұл сәт ... ... бір түрі ... ... ... ... өз іс- ... қоғамдық қауіпті салдарының
алдың алатындығына жеткіліксіз ... ... ... ... қарағанда, қылмыстық менмендік кезінде, тұлғаның еркі өз ... ... ... алдың алуға бағытталған. Тұлға ... ... ... орын ... жол ... ... бір
жағдайларға сенім артады. Мысалы, жоғарыда көрсетілген оқиғаны өзінің
мамандық біліктілігіне, машынаны ұзақ ... бойы ... ... ... ... оның техникалық жағдайының сенімділігіңе, жол бетінің
жақсы күйіне және т.б. көптнген жағдайларда сенім артады. Өкінішке орай,
нақты бір ... ... ... ... ... болып шығады да, машынаны
жүргізуші жаяу жүргізушіні бәрі бір басып кетіп, оны ... ... ... ... ... ... іс- әрекеттің
салдарына асихиқалық қатынасты қылмысты менмендікке айналдырып, істің өзін
қылмысқа жеткізеді.1
Абайсыз кінәнің екінші түрі- қылмысты ... ... ... ҚР ... ... 3- ... ... егер адам қажетті ұқыптылық пен сақтық
болғанда ол зардаптарды болжап білуге тиіс және ... біле ... ... өз іс- әрекетінің қоғамдық қауіпті зардаптарының болуы мүмкін ... ... , ... немқұрайдылықпен жасалған қылмыс деп танылады.
Қылмыстық немқұрайдылықтың интелектуалдық сәтінің қасақаналықтың ... ... ... де, ... ... ... бар. Қылмысты немқұрайдылық кезінде тұлға өз іс- әрекетінің
қоғамдық ... ... орын ... ... ... ала көріп
білмейді. Сонымен, абайсыздықтан болған кінәнің бұл түрінің ... өз ... ... ... ... ... ... санасына
жетпегендігімен сипатталады. Бұл - интелектуалдық сәттің теріс ... ... бір ... ... бұл ... ... мәні интелектуалдық
емес, еркіне қарай сәтінде, себебі тап осы сәтке байланысты алады.
Қылмыстық немқұрайдылықтың еркіне ... ... ... объективті және субъектівті екі шартқа байланысты теория мен сот
тәжірибесінде объективті ... ... өз ... ... қоғамдық қауіпті салдарының орын алуын алдын ала көре
білетіндей, заңға, тұлғаның мамандығы бойынша ... және ... ... ережелерге негізделген міндеттерімен байланысты.
Абайсыздық қылмыскерлігінің ... ... ... ... ... және криминалогиялық
белгілері бойынша жіктеу керек. Осыган орай ... ... ... ... ... Ондай белгі ретіңде абайсыздық қылмысы кезінде
бұзылған қоғамдық қатынастарды /яғни, қылмыс объектісі/ алу ... ... ... әсер ... абайсыздық қылмыстары криминалогиялық
тұрғыдан алғанда өзара ұқсас болып келуі ... ... ... ... зардаптарды да/ заттай, рухани немесе дене жаракдты
/жіктеу негізіне алуға болмайды, өйткені нақгы ... ... көп ... ... байланысты болады, мүнан өзге көп ... ... ... ... Абайсыздық қылмыстарының құрамын қылмысты
нәтижесінің болуына нсмесе болмауына ... ... ... ... бар ... бұл бөлу таза қылмыстық - құқылық мәнге ие, көрсетілген абайсыздық
қылмыстар ... ... ... ... . Ол ... туындайды.
Абайсыздық қылмыстарын оқиға болган қызмет саласына карай жіктеудің
криминалогиялық және қылмыстық - ... ... зор. ... ... ... қоғамдық қауіптілігіне және қылмысты ... ... ... ... осыған орай оған ... ... ... ... ... ... қылмыскерлігі мынадай екі топқа бөлінуі тиіс: тұрмыстық
және кәсіптік. Өз кезегінде тұрмыстық абайсыздық екі ... ... / ... ... ... ... тыс ... және
техника жабдықтарын, баска да ... ... ... ... ... абайсыздық қылмысы;
ә/ техникалық ... ... ... және техника
жабдықтары мен басқа ... ... ... пайдалану
аркдсында болған абайсыздық қылмысы. Кәсіби абайсыздық үш түрге бөлінеді:
а/ ... ... ... ... және ... мен басқа да кауіптілігі ... ... ... ... ... ... ... таза кәсіби қызмет саласында болған және ... ... ... ... барысында абайсыздық қылмысы.
Бүл жіктеуді мынадай схема арқылы көрсетуге болады:
Техникалық ... таза ... ... ... ... әрекетінен әрекеті қызмет міндетін тыс салада
саласында ... ... ... ... ... төрт ... ... болады:
1. Техникалық жабдықтар әрекетінен, сондай-ақ қауіптілігі жоғары басқа да
көздерден тыс салада болатын тұрмыстық абайсыздық қылмыстарды ежелден ... ал ... күні ... ... ең аз ... ... Оған абайсыз әрекет абайсыздықтан болған ауыр немесе жеңіл дене
жаракаттары, мемлекеттік, қоғамдық немесе жеке ... ... жою ... зиян ... ... Айта кету ... бүл ... өзге топтарға жататын қылмыстарды да жіктеуге болады, мысалы, егер
кісі ... ... ... ... ... болса, т.б.
Осылайша, абайсыздық қылмыстарын ұсынылып отырған, тәртіп бойынша
жіктеу ҚР ... ... ... жіктеумен сәйкес келмейді .
Бүл топтың жалпы абайсыздық қылмысындағы үлес салмагы он шалықты үлкен
емес , бірақ оның динамикасы өсіп ... ... мен ... ... ... ... ... болған абайсыздық қылмыстары - ... ... ... қүрайды, олар көбіне кәсіби қызмет барысында жүз береді.
Бірақ бүл қылмыстар түрмыс ауқымында да болып жатады.
Мүнан ... ... ... ... ... жоқ ... ... әрекет саласына жиі тап болады, ... ... ... абайсыздық
салдарынан ол жабдықтардың қауіпсіздік ... ... да, соңы ... ... да бүл ... ... техника жабдықтарын
пайдаланушылардың да, сондай-ақ техника жабдықтарын
пайдалану ережелерін жақсы ... және ... ... ... ... ... осы салада жүрген өзге адамдардың да жасаулары мүмкін.
Бүл топтағы қылмыстардың абайсыздық қылмыстарының ... ... ... ... ... қылмыстардың күрамы ретінде де қаралуы мүмкін. Ол
қылмыстардың жалпыға бірдей белгісі - олар адам мен техниканың өзара ... жүз ... ... ... ... немесе
басқарушының ауқымынан ... ... әкеп ... ... қауіпті зардап келтіреді.
3. Таза кәсіби ... ... ... және ... ... ... тыс ... абайсыздық қылмыстары қылмыстың бүл
саласында дербес топ құрайды. Оған субьектінің өз ... ... ... тиісті деңгейде орындамауы нәтижесінде қоғамға зиян
келтірген ... ... ... занда ондай жағдайлар арнайы
кдралған: Егер олар арнайы ... ... ... ... ... ... ... жалпы құрамы қолданылуы мүмкін.
4.Абайсыздық қылмысының соны тобын лауазымдық басқару ... ... ... ... ... Соны ... осы ... үшін жалпылама түрде каралуы мүмкін.
Бүл көрсетілген қылмыстар тобының маңызы мен ... сощы ... ... Мұны ... ... ... жүйесі рөлінің өсуімен
түсіндіруге болады. Осыган орай жіберілген "қатенің" құны да арта бермек,
олай болса баскару шешімдерінің ... және ... ... үшін ... қойылар талап та өсе түсті.
ГДР / 169 / және ПХР / 3,217 -бап / қылмыстық кодекстерінде шаруашылық
тәуекелі мен даму ... ... ... азат ... ... ендіру назар аударуға тұрады. Негізгі, қылмыстық кодекстің жалпы
бөліміне іс-әрекеттің ... ... ... шығаратын жағдай ретінде
өзін-өзі ақгаған тәуекелді ендірсе дүрысырақ болған болар еді.
5.Автоматты басқару жүйесін АБЖ өндірудің өсуіне байланысты алдағы ... ... ... ... зиян ... ... басқару шешімдері үшін
қылмысты жауапкершілікке тарту проблемасы болады. Бүл жерде АБЖ жағдайында
жалпы жауапкершілік проблемасының қылмыстық құқылық аспекті сөз ... ... ... еліміздің халық шаруашылыгы мен басқару саласында елеулі
зиянгершілікке соқгырып отырған немқұрайлылық пен ... ... ... ... құбылысқа қарсы күресте елеулі / басты болмаса
да көмекші / рөлі ойнауы тис. АБЖ-ны кеңінен ... ... ... ... шешімнің нәтижесін болжау мүмкіндігін арттыруға қол
жететіндіктен лауазым иелеріне жүктелер жауапкершілік те күшейе
түскен. Мүның алғы шарты - басқару шешімдерін ... ... ... процесін дәл үйымдастыру және нормативтік
тұрғыдан бекіту, сондай-ақ оган қатысты адамдардың міндеттері
мен құқын айқындай білу болып табылады. Басқаша айткднда,
туындайтын қарым - ... ... ... ... ... арнайы бағдарламаға алу керек. Мұндай жағдайда
жалпылама "қате шешім қабылдағаны үшін", хабар мен
камтамасыз етуге, баскару шешімімен дайындауға , шығару және
жүзеге ... ... ... ... нормативті міндетін
орындамаганы үшін немесе ойындағыдай орындамағаны үшін
жауапкершілікке тартылады.
АБЖ негізіңде ... ... ... ... тәртіпке келтіру.
АБЖ жүйесіндегі ӘВМ-ді пайдаланудың қауіпсіздік ... ... және ... ... ... ... міндеттері мен құқығын дәл айқындау-
қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... қылмыстар құрамы қалыптастыруға және өндіруге мүмкіндік
береді. Ол құрам- автоматы ... ... ... ... ... ... ... шығынға немесе басқалай елеулі зардапқа жол
беру.
1.3. АВТОКӨЛІКТІ ... ... ... ... ҚЫЛМЫСТАР ЖӘНЕ
ҚЫЛМЫСЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ.
Қылмысты абайсыздықпен күрестің криминалогиялық және
қылмыстық - құқылық проблемаларын зерттеу ең алдымен
бастапқы негізгі ... ... дәл ... ... .
Абайсыздық қылмыскерлігі, абайсыздық қылмыскер, қылмысты
абайсыздық сияқгы түсінік катигорияларының негізінде ... ... ... ... ұғым ... Айыптың абайсыздық түрінің
белгілерін абайсыздық құрылымын есепке алмайынша, дұрыс ... ... ... ол ... сол ... ... жағынан саналады .
Абайсыздық қылмыстың қасакдна қылмысқа кдрағанда зіндік
ерекшеліктері болады. Ол ерекшеліктері абайсыздық қылмыстың
субъективті жағын гана сипаттап қоймайды, сонымен бірге ... да ... Және де ... ... ... жағынан ыщіал етіп отырады. Абайсыздық әрекеттерін
жіктеу, оған жаза беру және профилактика кезінде бүл есепке
алынуы ... Оның ... ... ... ... ... ... оның жалпы бөлімі қасақана
қылмысқа қолданылатындай етіп жасалған, осыдан келіп оны
абайсыздық қылмысына қолдануға мүлде болмайды /мысалы, абайсыздық ... болу ... ... / ... ... ерекшеліктерін жеткілікті
деңгейде есепке алмайды / мысалы, ауырлататын және ... ... ... ... ... негізінен абайсыздық қылмысының
"моделінен" айналған абайсызда кісі өлтіру сияқгы қылмысқа ғана ... ... ... ... айткднда -өзімшілдік, ұқыпсыздық қылмысын
айқындау алдын-ала белгіленген "модель" бойынша жүргізіледі, ... - айып ... тек ... ... ... кдтысын ғана
айқындайды.
Казіргі уақытта абайсыздық қылмыскерлігінің басым бөлігі /бестен төрт
/ техника пайдалану саласында болады, ... ... ... ... ... ... олар абайсыздық қылмысының аса қауіпті түрлеріне
жатады, ал ... ... ... онан сайын өсе түсуде. Сондықган да
абайсыздық қылмысының моделіне - техниканы пайдалану саласындағы қылмыстар,
абайсыздық техникалық қылмыстары жатады. ... ... ... ... абайсыздық қылмыстарын тандауымның да себебі де осы, жол-көлік
оқиғаларының қаупі жыл өткен ... ... ... ... ... М.С. ... ... И.П.Лановенко,
В.Е.Квашис, Ш.Д.Махмудов тағы басқа ғалымдар зерттеген. Бірақ ол мәселелер
әлі де болса жете зерттелмеген немесе оны шешу қиын ... ... ... ... ... ... мен ерекшкліктерін зерттей түсу
кджет.
Техникалық қылмыстардың белгілерін ... ... ... ... анықтамасын беру керек: яғни ,техникалық қылмыс дегеніміз -
жоғары қауіп кездерін пайдаланатын немесе олардың ... ... ... ... ... немесе абайсызда бұзу арқылы
техниканы баскарушы субьектінің бақылаудан айрылып ... ... ... қол сұғу, абайсыздық салдарынан ... ... ... ... жасау деген сөз .
Автокөлік техника ... ... ... туралы үғымды ... ... ... да ... ... ... ең ... әлеуметтік-техникалық нормалармен реттеледі,
сол арқылы автокөлік жүйесінің апатынсыз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
Олар автокөлікте пайдалану кезінде ... ... ... , ... ... ... оны ... үстауға, жол көлік оқигаларын
ықпал етеді. Бүл қатынас ... ... ... немесе оның әрекет
саласына байланысты адамдардың денсаулығы мен өміріне ... ... ... ... ... Транспорт жұмысына, басқа да қоғамдық
қызмет түрлеріне нүқсан келтіреді. Мұны болдырмау үшін қоғамдық ... ... - ... ... шаралары белгіленеді. Ол шаралар
бұл қатынастағы субьектілердің өмірін, денсаулығын, ... ... ... ... ... ... ... кауіп тудыратын адамдар үшін,
басқаша айтканда, жоғары қауіп көздері үшін белгіленеді. ... ... ... ... ... ... ... нигилистік ғылым арқылы
енген, ол қауіп көзі тудырған зардап үшін азаматтық - құқылық зандылықгың
өзіндік ... ... ... ... адам ... ал ... ... иесінің жауапкершілігі, яғни айыпсыз жауаптылық тағы ... ... ... ... бүл ұғым ... әрекетті жіктеудің
және кауіпсіздік ережесін бұзғаны үшін жауаптылықгы арттырудың бір белгісі
ретіңде міндет аткарады .
Автокөлік ... ... ... жоғары қауіп көзі жөніндегі
түсінікпен ... ... ... ... ... ... ... зор, сол арқылы
автокөлік қылмысының сипатын ашуға болады. М.С.Гринбергтің мына пікірімен
санаспауға болмайды : "Жоғары ... ... ... және ... ... ... ... жасай отырып, жоғары қауіп көздерінің
тұрақсыздығын атап ... ... Бұл ... ... және
күрделілік деп аталатын басқа екі ... ... ... - ... ... ... ... ал күрделілік - оның салыстырмалы
беріктігін білдіреді".
Келтірілген бүл белгілер: тұрақсыздық, ... және ... ... ... жоғары қауіп көзіне айналып ... ... ... ... ... ... көзі ... түсінік ендіру арқылы
қылмыстық - құқылық нормалардың жіктеу ... ... ала ... ... қатеге соқтыратын казуистік / теріс, жалған / құрылымнан
бас тартқан болар едік. ... ... ... ... ... ... жалпы құрамын түзетуге болады . Мүнан өзге бүл автокөлік қылмысы
үшін бізге ... ... ... ... ... / ... тәуекел, "жәбірленушінің айыбы", бүйрықгы орындау, ауырлататын
және жеңілдететін жағдайлар , т.б. / мүмкіндік берер ... ... ... үшін ... пайдаланатын адам да ерекше
субьект болып табылады.
Автокөлік қылмыстарын субьектілерін төрт ... ... ... жүргізушілері;
ө/ автокөліктерді пайдалануды ... ... , ... бақылау жасайтын, сондай-ақ жол қозғалысын баскдру жүйесінің
операторларына бақылау ... ... ... б/ ... ... да ... көрсетушілер; в/автокөлік әрекеті саласында істейтін,
өз мінез - құлқын ... ... ... ... ... сақгауга міндетті барлық адамдар.
Жоғары кауіп көздері өндіріске, ... ... мен ... ... ... ... ... емес көптеген азаматтар оның әрекет
саласымен қамтлады да, ... ... ... ... ... қате сияқгы болып көрінеді.
Бірақ өзін - өзі ақгамайтын шектеушіліктен арылу ... ... ... ... ... ... сөз ... автокөлік қылмысы субьектілерінің шеңберін кеңейту қосымша
шектеу шарттарын ендірумен кдбат жүргізіледі /жол қозғалысы ... ... ... ... ауыр ... үрыңдыру, т.б./
Автокөлік қылмысы субьектісінің ... ... ... ... - ... салмақ түскенде автокөлік
жүргізушісінің осындай ... ие ... және ... ... ... ... ... жүргізу үшін кажетті сенсорлық,
маторлық және басқа да психофизикалық сапалардың жоқгығы/.
Мұндай ... ... ... ... белгілерді
"формализацияландыру", және субьект белгілерінің кдтарына жатқызу ... ... ... ... ... ... ету арқылы арнайы субьект жөніндегі түсінікті автокөлік қылмысына
терең ... ... оның ... ... бір ... орны ғана емес, психифизикалық
сапалары да ... ... ... Бүл автокөлік қылмысының алдын алуға да себеп
болар еді.
2.Автокөлік қылмысы дегеніміз - автокөліктің техникалық жағдайын және ... ... ... ... - ... ... отыратын арнайы
нормативпен бекітілген кауіпсіздік қозғалысы ... ... ... ... ережелері "іштен", ягни автокөлікке түрлі
қызмет көрсететін қызметкерлер тарапынан, ... ... яғни ... ... ... ... бүзылуы мүмкін. Олардың бұзылу түрі
әрқылы: автокөлік техникалық ережелерге сәйкес емес ... оны ... ... ... ... Оны пайдалану тиісті адамдарға
тапсырылмайды, т.б.
Бұл тәртіп бүзушылықтар автокөліктің /толық немесе ... - ... ... ... ... әкеп ... осыдан кейін қоғам үшін
қауіпті жағдайдың ... ... ... бақылауынан толық немесе жарым
- жартылай шықкан автокөлік белгілі бір ... ... ие ... ... ... ... ережелермен
бекітілген/, құрылымсыз, ... ... ... ... ... ... бүзу ... жасалған
автокөлік оқиғаларының қылмыстық - құқылық нормалары аса ... ие. Олар екі ... ... ... өзге ... ... ... әлеуметтік
техникалық нормалар
б /жол қозғалысы кауіпсіздігінің ... ... ... мен ... ... үшін берілуге тиіс қылмыстық - құқылық
санкцияны ... таза ... ... ... ... және ... ... ие маңызды
қорытындылар шығаруга болады.
Біріншіден, абайсыздық ... ... ... жол ... ... ... жатады, оның субьективті жағы субьективтің
осы тәртіп бұзушылыққа ... ... ... бүзудың сипаты
жауапкершілік шарасына ықцал етуі тиіс.
Екіншіден, автокөлік қылмысына карсы ... ... ... ... ... - ... нормалардың таза қылмыстық - құқылық
бөлімін де, әлеуметтік - техникалық бөлімін де ... ... ... ... қылмсын ескерту жол ... ... ... ... тиіс ... автокөлік қылмысы үшін қылмыстық жауапкершілік негізінен ең
алдымен қозғалыс ... ... ... әкеп ... ... оның ... ... абайсыздық әркеттерін
криминалдауда үлкен рөль ойнайды, абайсыздық үшін қылмыстық жауапкершілік
саласын шектейді. ... ... ... ... ... ... ... алу, ол қоғамдық құқықгық санаға сәйкес келеді.
Сонымен бірге абайсыздықтан болған ... ... ... ... ол зардап айыпкер үшін елеулі бір деңгейде сол ... ие ... ал ... ... кездейсоқ мәнге ие болады. Зардап көп
жағдайда- жол қозғалысы қауіпсіздігі ережесінің бір ғана ... ... ... себептердің болуы мүмкін, ... - ... ... ... ... жәбірленушінің тәртібі, т.б. дәл
сондықтан, көбінесе абайсыздықтың қылмыстық ... адам ... - ... ... ... ... яғни тікелей іс- әрекетке қатысты емес ,
ішкі қажеттіліктен тумайды - сонымен зардап келтіру ... ... ... ... ... күрес тәжірибесінің талаптарына қарсы
күрес тәжірбиесінің талаптарына жауап бермейді. И.П.Ланевкенко техника
кауіпсіздігі ... ... ... байланысты қызықты мәліметтер
келтіреді: әрбір ауыр немесе кісі ... ... ... ... пен аяқталган бірнеше ондаған тәртіп бұзушылықтан келеді. Ал жеңіл
жарқаттан әрбір он немесе жиырма ... ... ... ... ... ... ... : "Практикада көптеген ұқсас техника кдуіпсіздігі
ережелері бүзылуының ... онан арғы ... ... ... ... жеңіл жаракдтқа соққан белгілі, көбінесе - ... ... де өте ... ... ... ... тағы да бір ... - кейде
қылмыс бірнеше адамның жол қозғалысы ... ... ... болады. Абайсыздық қылмысына бірге қатысу мүмкіндігінің жоқтығы
- абайсыздық салдарынан қылмыстық зардапты ... ... ... ... ... асырушы" ретінде танылмайтын адамдарға ісіне қарай
қылмыстық - құқылық бага беру ... ... ... ... Бұл ... ... ... болады, оның ойынша әлеуметтік
практика уақыты келгенде абайсыздық зардаптарын бірге келтіргені жөніндегі
жауапкершілік реттестіруді талап етуі ... ... екі ... ... ... ... ... қылмыс зардабы жол қозғалысы кауіпсіздігі
ережесіиің бұзылу деңгейімен сәйкес ... ... ... ... соңы ... тіпті субьект үшін тиімді болып шығуы мүмкін немесе
ережені елеусіз ғана бүзудың соңы қайғылы жағдайға апарып соғуы ... да ... ... ... жасаушыларға карағанда қылмыскерінің
ерекшелігі сонда: жасалған қылмыстың зардабы, оның ... ... ... ... - өнегелік бейнесін сипаттай алмайды .
Бұдан шығатын қорытынды криминалдауда және ... ... ... белгіге айналмауы тиіс.
4. Қылмыс істеуде соттың үкімі мен заңға сәйкес айыпты деп ... ғана ... жаза ... ... ... ... ҚР ... туыңдайтын маңызды міндеттерінің бірі ... ... ... ... құқылық кепілдіктер белгілеу болып
табылады. Обьективті жауаптылық ... ... ... әсіресе,
автокөлікті пайдалану саласында зардап келтірген жағдайда орасан зор
болады, ол ... ... ... ... ... ... ... жауаптылықка,, жол беруі де өз ықпалын ... ... ... ... ... ... ауыр ... қызметкерлер мен түрғындарға да елеулі түрде психологиялық әсер
етеді. Ақырында, төтенше жағдайдың ... оның ... ... ... қоюы ... Бірақ, жүргізушінің кінәсін
анықтайтын мәселені дұрыс шеіпуге тікелей қатысты бүл сөз болып отырған
мүмкіндіктерге ... ... ... ... ... үйымдастырылмаған.
Обьективті жауаптылыққа ... ... ... ... ... қылмыстарга тән абайсыздық
айыптарының түрлері мен аспектілерін зерттей түсуді талап етеді. Канша
дегенмен, „автокөлік ... ... жол ... қауіпсіздігі
ережесінің бүзылуы жатыр гой. Ережені саналы немесе ... ... ... ... да маңызы аз емес. Айта кеткен жөн, істі
қылмысты деп тану үшін, ең алдымен ол ережелердің қасақана немесе абайсызда
бұзылғанын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ұқыпсыздықпен теңестіру жиі ұшырасады. Бүл
дүрыс емес: жол қозғалысы қауіпсіздік ... ... бүзу ... ... ... ... ... толық сиысады. Мысалы, жылдамдықты
өсірген жүргізуші жаяу адамның жолға шығып кететінін, оның қағып ... ала ... ... ... ... ... сөз жоқ қауіпі
зор, ондай да ... жол ... ... ... ... ... немқұрайлықпен қарайтынын паш етеді,
яғни субьект өзі жоғары кауіп көзіне ... ... ... қауіпсіздігі ережелерінің қылмысты түрде бұзылуы ... ... ... ... ... қылмыстың қырықган елу бес
процентке дейінгі қауіпсіздік ережесін саналы түрде бұзу арқылы ... ... ... ... ... ... түрлеріне байланысты
жағдай каралған: мысалы, қылмыс ... ... деп ... ... түрі бар ... ... көбіне қауіпсіздік ережесі қасақана
саналы түрде бұзылып, зардабы, абайсыздықтан болатын жағдай.
Мәселен, аралас қылмыс жөніңде ... ... ... ... ... ... бүзу және оны ... айналдыратын абайсыздық
зардабын келтіру. Жол қозғалысы кауіпсіздігі ережелерінің ... ... ... ... ... ... ... жағдайға қатысты және
кездейсоқгығын ескере отырып, субьект пен оның іс-әрекетінің ... ... ... ... да ҚР ... Сотының Пленумы
автокөлік қылмысын абайсыздық деп танып , „Қозғалыс қауіпсіздігімен көлік
жабдықгарын пайдалану ережелерінің бүзылу, мәні мен ... , ... ... есепке алу„ кджет деп көрсетті.
Автокөлік қылмыстары үшін ... пен ... ... толық
сыйыспайтын „ерікті ұқыпсыздық,, және ,,қылмысты надандық,, ... ... ... ... ... ... ... жүргізуші апатты жағдаймен бетпе -
бет келгенде /бұл жағдай ... өзге ... ... ... себебінен болады/ өз бойындағы мүмкіндікті ... ... ... ... шешім таба алмайды. Ерікті үқыпсыздықгың
басты белгісі -субьективті белгілердің ... ягни ... бір ... ... сәйкес іс-қымыл мүмкіндігінің болуы .
Егер автокөлік жүргізушісі өз білімі, дағдысы, тәжірибесі, денсаулығы,
сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері тұрғысынан алганда кдбілетсіз болса, онда
мұндай техникалық ... істі ... ... . ... ... бойынша
субьективтивті белгілері ... ... ... ... ... жарамсыз субьектілерді отырғызған адамдарды
жауапкершілікке тарту жөнінде мәселе қойылуы ... Егер ... ... адам ... ... ... ... сезіне алатын және
сезінуге тиіс ... онда бүл ... ... ... ... ... қылмыстық жауапкершілік моральдық - этикалық позицияға да, ... ... ... да ... Бүл ... ... қылмысты
надандық деп атайды.
Автокөлік қылмыстары жөніндегі қылмыстық заңдылықгы жетілдіру үстінде
қылмыстық абайсыздықгың жоғарыда аталған түрлерін есепке алу ... ... ... 8,9,10, ... ... ... ... және субьективті орындай алатын міндеттерді саналы немесе
санасыз түрде бұзу - ... ... ... негізіне алынған,
субьект „жауап бермейтін,, айыпты „жеке кабілетсіздік „ ... ... ... абайсыздықтан болған автокөлік қылмысының себеп-салдарын
айқындау ерекшеліктеріне тоқталайық. Касакана қылмыс ... ... ... ... ... себебін анықтасақ жетіп жатыр, ал
абайсыздық қылмысында оның себебін анықтау процесі біршама ... ... ... даму ... үшке ... ... ... субьект тәртібінің себебі мен мақсаты / әдетте , ... ... ... ... ... ... ережесін бүзудың себебі мен мақсаты, егер бұл ... ... ... ... / ... жағдайда - ережелерді санасыз бұзудың
субьективті себептері /;
б/ апатты жағдайдайы субьекті тәртібінің мақсаты мен ... ... ... болу ... ... жағдайда.
Бүл себептер мен мақсаттар процесстің біркелкі динамикалық есебі
салдарының элементі ретінде түрліше бағаланып, түрлі мәнге ие ... ... ... ... ережесін бүзуда әрбір себеп пен мақсат ... ... мен ... ... ... бойынша абайсыздық қылмыстары
субьекті тәртібінің себеп - мақсаты мен іс жүзіңде болған / ... ... ... ... арасындағы алшақгық ретіңде сипатталады.
Сондықтан да ... ... ... пен ... ... ... ... емес, тек сапалы түрде тәртіп бүзған немесе оған ... ... ... қауіпсіздік ережесінің бүзылу акті ретінде / субьект
позициясынан/ «баяндайды», «ақтайды».
ІІ-ТАРАУ. АБАЙСЫЗДА ЖАСАЛАТЫН ... ... ... ЖАЗА ... ... ... ... ҚАСАҚАНА ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТАРДЫН
ӨЗГЕШЕЛІГІ.
Әлеуметтік жоспарлау бүгінгі өмірдің құрамды бөлігіне айналып отыр.
Оның мақсаттылығы, жоспарлығы қоғам алдында ... ... ... ... ... ... күш жігерімізді дүрыс шоғырландыра білуге
ықпал жасайды.
Әлеуметтік жоспарлардың арқасында кейбір келеңсіз құбылыстардың
алдын алу мүмкіндігі пайда болды. Бірақ бүл ... ... ... шешілді деген сөз емес. Соның ішінде, әсіресе, абайсыздық қылмысының
алдын алу ... ... ... ... ... ... әлі ... қажет етеді.
Күні кешеге дейінгі кенес криминологтары ұсынған ... ... ... ... ... ... ... күреске,
оның себеп салдарын жоюға ғана бағыттап келеді. Жалпы
1.қылмыскерлік құрылымында үлес ... аз / 12 ... ... ... ... алынбайтын. Қасақана және
3.абайсыздық ... ... ... ... ... - алу ... ... ... ... ... ... үлес ... артып отырғаны бүгінгі жағдайда
абайсыздық қылмыскерлігінің алдын-алу проблемасын практикалық маңыздылығы
ерекше.
Соңғы уақыттарда ... ... ... ... оның ... багытталган біршама әдебиеттер жарық көрді. Дегенмен, абайсыздық
қылмысының алдын-алу, экономикалық, идеялық-тәрбиелік және құқылы сипаттагы
үйымдастыру шараларын осы ... ... де, ... ... жұмылдырып
отыру мәселесі әлі де болса жалпы теориялық деңгейде ... ... ... ... ішінде абайсыздық қылмысының кейбір түрлері мен
топтарның алдын -алу мүмкіндігі әлеуметтік жоспарлау шеңберінде ... ... ... ... ... елеулі қоғамдық қауіпті
зардап келтірмегенімен, онсыз ұжымның әлеуметтік даму жоспарына абайсыздық
қылмыскершілігінің алдын- ... ... ... ... ... „тәртіптің абайсыз ауытқуы „ деп аталатын абайсыздық құқық
бүзушылық, тәртіпсіздік профилактикасы бойынша арнайы іс ... ... ... ... ... ... ... үшін
алдымен белгілі әлеуметтік қауіпті күбылыстың ... оның ... ... өзге әлеуметтік процесстер мен құбылыстар арасындағы
өзара байланысын, тенденциясын жетік білу ... ... ... ... күрес , шараларын әлеуметтік жоспарлаудың негізгі екі қиыншылығын
атап өткіміз ... ... ... ... алдын -алу шаралары енген
әлеуметтік даму ... ... ... ... ... ... ... объективті сипатын, оның себебін толық көз ... ... ... криминалогиялық зерттеу жүргізуді үнемі кдмти бермейді.
Екіншіден, қасақана және абайсыздық қылмыстарымен өзара әрекет ... ... оң және ... ... мен ... ... ... кемшілік салдарынан бүл процесстер мен күбылыстардың ... ... ... үжым ... ... ... ... жоспарлау
шеңберінде қасақана немесе абайсыздық қылмыстарының теріс ықпалын болдырмау
мүмкіндігінің жоқгығы.
Қылмыстың құрамдылық көрсеткіштерінің бірі - касақана және ... ... ... табылады. Сондықган да кала немесе
әлеуметтік даму жосапарындагы ескерту ... ... ... кдрсы
сондай-ақ қасақана жөне абайсыздық қылмыстарына қарсы жәке ... ... ... керек .
Бірінші тарауда абайсысдық қылмысының төрт түрін атаған еді.
Қылмыстың алдын-алу түрлі деңгейде, түрлі орнықгы ... ... ... ... ... мен ... орай ... түрлі мазмүндағы шаралар жүйесі ретінде кдралады.
Қылмысқа қарсы күрес шараларын әлеуметтік жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... алғашқы екі тобының алдын-алу үшін үжымның немесе ... даму ... да ... ... ... ... кауіпсіздігін қамтамасыз ететін бір ... ... ... ... ... болады. Лауазымдық міндетті орындау
барысында болатын абайсыздық қылмыстары ... ... ... ... белгілей отырып, ... ... ... ... күреске бағытталған тәрбиелік идеологиялық шаралар
жүргізуге көңіл бөлу ... Бүл ... ... себебінің сипаты мен
тәуелділігіне қолдануға болатын, қылмыстың ... ... ... ... ... ... қылмыс себептерінен өзгеше
болады. Осыдан келіп аймақгың немесе ... ... даму ... ... ... бағытталған арнайы шаралар белгілеу
қажеттігі туады.
Абайсыздық қылмысының нақты ... - жеке адам ... ... және ... ... ... арасындағы өзара
қатынасы болып табылады . ... ... ... ... жіктеуге сәйкес жасаған дұрыс:
1/әрекет құралдарына немесе жабдықтарына;
2/абайсыздық әрекет жагдайына және
3/қылмыскердің жеке басының қасиеттеріне.
Үжымның әлеуметтік дамуын жоспарлауда қасақана ... ... ... ... ... қылмысының қолданылып жүрген өлеуметтік
криминалогиялық профилактика ... ... ... ... ... ескі жабдықгарды жаңарту сияқгы, басқа да ысыраптар мен
шығындарды қамтамасыз ететіндей болуы тиіс.
Екіншіден, абайсыздық ... ... ... ... ерекшелігіне орай әлеуметтік - экономикалық міндеттер
мен техникаларды ... және ... ... ... сәкес келуі
керек.
Үшіншіден, қасақана қылмыспен салыстырғанда, абайсыздық қылмысының
алдын-алуда үйымдастыру - техникалық шаралары , ... ... ... ... ... ... арқасында техника жабдықгарын
пайдалану кауіпсіздігін қамтамасыз ету басты рөль аткдрады.
Төртіншіден, касақана қылмысқа ... ... ... кдрсы
күрес шараларының әлеуметтік мүмкіндігі ауқымды, ... ... - ... шараларды қолданудың арқасында
абайсыздық қылмыстарының алдын-алу жұмыстары ... ... ... ... ... ... ... зерттеу және алдын
- алу үшін оны қасақана қылмыскд кдрсы күрес ... ... ... өйткені абайсыздық және қасакана қылмыстары өзара байланысты, оның
бірінің өмір сүруін екіншісінің өмір сүруіне ... ... ... және ... ... ... байланысы мен өзара
ықпалы мына бағыттардан байқалады:
Біріншіден, ... ... ... ауыр ... ... себеп болады. Мысалы, мемлекеттік және қоғамдық мүлікті қорғау
ісі сеніп тапсырған адам бүл міндетіне жауапсыз қараса, онда ол ... жол ... ... ... Салғырттықгың соңы көбнесе билікті
немесе ... ... ... ... ... ... ... барысында елеулі зиян келтірген лауазым иесі түрлі
өтірікке, қасакана қылмысқа барады.
Екіншіден, ұжымдағы ... ... ... ... ... микроклиматқа теріс әсер етеді. Мысалы: салғырттық
сияқты лауазым иесі ... ... ... өкым ... ... ... ... құнды заттардың сақгалуына
жауапсыздық сияқгы теріс қасиеттерінің ... ... ... мұның
аяғы кейбір үжым мүшелерінің де ... ... ... әкеп ... ... ... қылмысының алдын- алу үшін ... ... ... ... ... тәртібін бүзушылққа, касақана
тәртіп бұзудың баска да түрлеріне карсы күрес ... жөн. ... ... ... ... ережелерінің түрлі себептері мен бұзылуына
қарсы ... ... ... ... емес. Яғни, үжымда қылмыскершілікке
карсы табысты күрес жүргізу үшін қасақана және абайсыздық қылмыстарының
өзара ... ... ... ... жоспарлау шеңберінде деференциалды
профилактикалық шаралар түзудің маңызы зор.
Соңғы мақсатқа жету, соның ішінде абайсыздық қылмысының ... ... ... даму жоспарлары ... ... ... саяси, басқа да баскдру жүйесіндегі іс ... ... ... ... ... ... ... жоспарлары шеңберінде, қылмыстың
алдын алудың жалпы және арнайы криминалогиялық шараларымен ... ... ... зор.
Профилактикалық кешенді жоспарға еңбек ... мен ... ... ... ... ... себептерін болдырмауға, сондай-
ақ экономикалық әлеуметтік және идеологиялық міндеттерді іске ... ... ... енеді.
Соны уақытта тәртіп бұзушылыққа ... ... ... ... ... ... ... болып жүр. Бұл сол аймақгың
экономикалық, әлеуметтік, мәдени, демографиалық және де ... ... ... ... ... жаңа ... деңгейін есепке алуға ... ... ... ... бүл
факторларды білу арқылы абайсыздық қылмысына ... ... ... ... ... ие ... ... көп жағдайда абайсыздық
қылмысына қарсы күрес бір үжым ... шешу өте ... ... ... ... ... кешеңді жоспары сол ... ... ... ... ... береді, соның
нәтижесінде жеке ұжым шеңберіндегі қылмыстың алдын-алу базасын кдмтамасыз
ете аламыз. Мысалы: автокөлікті пайдалану ... ... ... ... ... ... ... жүргізу үшін, бірінші кезекте қаланы
көріктендіруге байланысты бүкіл бір ... ... ... асыру керек,
оларга ескі жолдарды жөндеу, реконструкциялау, жаңа жолдар салу, жаяу
адамдар үшін жер асты ... ... жол ... ... ... ... ... да шаралар жатады.
Екіншіден, абайсыздық қылмысымен күресті кешенді ... - ... ... пайдалану қауіпсіздігі қызмет, МАИ ... ... - ... ... ... ... ... шараларды да жұмылдыруды қажет етеді.
Сонымен, абайсыздық қылмысының алдын-алуға жолға жарамсыз автокөлікті
жабдықтарын шыгармау, жүргізушілерді ... ... ... тәртіпке, автокөлік кәсіпорнының әлеуметтік жоспарындағы
өзге де шараларды ... ... ... ... ғана қол ... ... ... қорытынды, абайсыздық қылмысына қарсы ... ... ... шешу ... карсы күрес жоспарының артықшылығы ... ол ... ... - ... ... әлеуметтік-экономикалық
ерекшеліктерін, даму денгейімен ... ... ... ... ... Сондықтан да ұжымның әлеуметтік даму жоспарындағы
профилактикалық шараларды қасақана және абайсыздық қылмысының ... ... ... бір ұжым ... бүкіл аудан, қала, облыстық әлеуметтік
дамуындагы негізгі ерекшеліктер мен зандылықтарды да ... ... ... ... ... ... тұрғандардың жиі көшіп-қонуы,
жүмыс күшінің жетіспеуі , т.б.
Кешенді жоспар - ... болу ... ... бағытталған
экономикалық, әлеуметтік, идеологиялық міндеттерді шешумен бірге, ... ... ... ... ... ... ... моральді аластатуға, осыған орай адамдардың қүқықтық білімін
кеңейтуге және ... ... ... багытталған шараларды камтиды.
Абайсыздық қылмысына карсы кешенді күрес жоспарындағы шаралар
негізінен қылмыс ... ... ... ... ... ... оң ... теріс әсер ете алатын ... ... ... басқа да процестерге байланысты мәліметтерге
сәйкес күрылуы тиіс.
Бүдан шығатын қорытынды, абайсыздық қылмысына карсы
күрестің кешенді ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Абайсыздық қылмыстарының алдын-алуға
бағытталған шараларға жасалған талдау негізінде түзеу керек. Қылмысқа қарсы
күрес шараларын ... ... ... ... ондағы
техналогиялық процестерді жүзеге асыру ... , ... ... және ... ... ... абайсыздық
қылмыстарының алдын - алуға мүмкіндік беретін басқа да факторлармен тығыз
байланысты жүзеге асыруы тиіс.
Бүл жерде, ... ... даму ... ... ... ... ... өлке бойынша абайсыздық қылмысына ... ... ... ... арасындағы кері байланысты да үмытпаған
жөн болар. Қылмыскд карсы кешенді ... ... - ... ... күреске белгілі бір аймақгағы нақгы ұжымның бар күші мен ... ... ... Бүдан абайсыздық қылмысына ... ... ... ... кең ... қорытынды шығады.
2.2. АБАЙСЫЗДА ЖАСАЛАТЫН ҚЫЛМЫСТЕР ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖАЗА ТҮРЛЕРІ.
Техниканы пайдалану саласындағы абайсыздық қылмысының механизімін қарау
кезінде ... адам мен ... ... ... ... өзіндік
ерекшклігі көп жағдайда мүндай тәртіпсіздікке кдрсы ... ... ... ... орны мен ... ... ... тиіс . Мүны нақты
қылмыска қолдану мынаны ... ... ... ... ... деңгейімен өзара байланысты болады, өйткені себептер сипатына
бага беру жауапкершілік пен ... ... аса ... ... ... ҚР ҚК 38-бабының 1-бөлігінде берілген, ол бойынша "Жаза
дегеніміз соттың үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік ... ... ... ... ... деп ... ... қолданылады және ол адамды
құқықтары мен бостандықтарынан осы ... ... ... ... шектеу
болып табылады."
Жазаны даралау проблемасы дүрыс айыптауға тікелей байланысты. Жаза
айып деңгейіне орай берілуі тиіс. ... айып ... ... ... ... Қылмыс саясатының жалпы принциптеріне сәйкес жазалау мақсаты мейлінше
қанағаттандыру үшін, ... ... ... өзіндік
ерекшекліктері бар сәттерді есепке алу керек, сонда олар ... ... ... ... ... ... болады.
Қасақана қылмыс жасағандар үшін, заңда арнайы қылмыстық жауапкершілік
шаралары белгіленген. Ал абайсыздық қылмысын жазалауға келетін болсақ, оның
ерекшекліктері қылмыстық зандылықгы ... ... ... ол ... даму ... ... бермейді. Сондықтан да абайсыздық қылмысының
сан ... ... ... ... ... ... жалпы
принциптерін қасақана қылмысты жазалаудан баскаша арнайы жазалау шараларын
ендіру керек.
Қылмыстық ... ... ... ... ... ауыр ... абайсыздық қылмыстарының мейлінше үзақ мерзімге жазаланатынын
байқауға болады. Кей ... ... ... ... дәл осы ... қылмыстық жазасымен тең немесе одан да ауыр ... ... Ал ... ... ауыр ... ... Осы жерден абайсыздық
қылмысын жазалаудағы қарама - қайшылықтар айқын байкалады.
Ауыр ... ... ... ... ... үшін қатаң шара
қолдануға болар еді , бірақ, екінші ... , ... ... ... ... ... жатпайды. Сондықтан да оларды қайта
тәрбиелеу немесе түзету үшін оншалықты ауыр жаза қолданудың қажеті шамалы.
Осыған орай, абайсыздық қылмыскерлері мен осы ... ... ... ... ... деңгейі арасындағы едәуір алшақтық
қалыптасады . Бүл қылмысты жазалау ... ... ... ... екінші карама - кайшылық.
Қылмыстық заң қоғам үшін ... ... ... абстрактылы
категорияларымен шүғылданады. Оның үстіне, бірдей жағдайда ... ... ... ... гөрі ... ... де
криминалистердің дауы жоқ.
Абайсыздық қылмысынан ең жоғарғы санкция белгілей отырып, заңгерлер
қогамдық қауіпсіздік ережелерінің бүзылуы
салдарынан келетін ... ... тыс ... ... ... ауыр зардап болмасын, зардап - қылмыс үшін жауапкершілік пен
жазаны даралаудың айқындаушы белгісі бола алмақ емес.
Зардаптың ... - ... ... қоғамдық қауіптілігінің
көрсеткіші бола алмайды. Абайсыздық ... ... ... бүл тұрғыдан алғанда мүндай қөзқарастың пайдасына шешетін
қосымша аргумент ретінде ... ... ... іс - ... зардабы көбінесе кездейсоқгық сипатқа ие
болады. Әдетте олар жеке айыпкердің ғана ... ... ... да
қауіпсіздік ережесін бірлесе бұзуының нәтижесі ретінде көрініс береді.
Сондықтан да абайсыздық ... ... ... ... ... ... ... бейнесін сипаттай алмайды .
Қаралып отырған абайсыздық қылмыстарына қолдануга ... ең ... ... ... мақсат жалпы ескерту болып табылады. Бгер
бұл ... ... ... ... ... кезекке қояр болсақ, онда
оншалықгы ауыр ... ... ... болмас еді. Бүгінгі таңдағы қылмыстың
заңның жазалаудың жалпылай ... ... ... алуы -абайсыздық
тәртіпсіздігінен белгілі бір ... ... ... алып тастау
жолындағы әрекет сияқгы.
Аса қауіпті абайсыздық қылмысы үшін ... ... ... ... өз ... және белгілі бір деңгейде арнайы ескерту мүддесіне
тәуелсіздігімен ерекшеленеді, абайсыздық қылмысы үшін
берілетін жаза мақсатты арасындағы ... ... ... ... де ... ескерту түріндегі жазаның ықпал тиімділігі қылмыстық заң
санкциясының және оны қолданудың негізділігі мен, ... ... жаза ... ... ... ескерту ықпалына ие болуы
үшін, олар бүгінгі ... ... ... ... ... ... ... болуы керек. Жалпы ондай сәйкестік бар, бірақ ол
қылмыстың барлық категорияларына ... тура келе ... ал ... ... ... ... ... және оны жазалау
жөніндегі ... ... ... ... ... мүддем сай
келмейді.1
Қоғамда ... ... ... ... мен қоғамдық құқық
санасының калыптасуына ықпал ететін түрлі саяси, эканомикалық және де баскд
факторлардың әсерінен қалыптасады. Егер ... да бір ... ... мен ... ... ... ... бағасы мүндай
әрекеттердің қауіптілігі жөніндегі жалпы түсінікке сәйкес келмесе, ... ... ... ... ... ... ... реттестіруді
қоғамдық құқықгық сана қабылдауға дайын болмаса, онда ... ... ... ойдағыдай болмайды. Бүл жағдайдан шұғудың амалы - ... ... ... қоғамдық санаға түзету енгізу, қогам мүшелерінің
құқық мәдениетін арттыру болып табылады.
Мұндай ... ... ... ... ... Өйткені, қоғамдық құқыктық сананың нақты жағдайы мұндай
әрекеттің ... ... ... ... ... ... пен ғана ... оның жазасыздыгы жөніндегі
кеңінен тараған түсінік пен де сипатталады.
Осыған орай, ... ... ... қоғамдық кауіпсіздік ережелері
мен жалпы сақгық ережелерін қатаң сақгауга тәрбиелеудің, қоғамдық өндіріске
қатысушылардың құқылық және ... ... ... жан -жақты арттырып
отырудың маңызы зор. Абайсыздық үшін заңда белгіленген жауапкершіліктен
азаматтардың хабардарлығы өте төмен болып отырған ... ... ... одан арта ... ... бойынша жазалаудың жалпы ескерту ықпалы ... ... ... ... ... бар. Ең ... бүл жерде
субьекті зиянды зардапты тілемек ... оны ... күш ... ... ... ... қайсы бірін бұзған кезде айыпкердің зиян
келтірейінші-ау деген ойы болмайды. Абайсыздық үшін ... ... ... ... ... да, ... ерекшелігі де осында.
Қасақана қылмыс кезінде жаза ... ... ... ... ... бүл жерде абайсыздық емес, саналы түрде кдсақана жасалған
зардап жөнінде сөз болып отыр ғой. ... ... ... ... ... ... бұзу жағдайлары кең тараған. Бірақ бүл
жерде кейбір мәселелерді психологиялық түрғыдан шешуге тура ... ... - ... бүзушының құқық санасы мен техникалық мәдениетінің төмендігі.
Бүл бірінші кезектегі, оңай байқалатын фактор. Айта кету керек , ... ... ... ... ... ... және қоғамдық сана деңгейі де
жоғары ... ... да ... ... түсында өнегелік сананың
кемістігі анығырақ көрінеді Техниканы пайдаланудың арнайы ережелерін бүзуға
байланысты күрделі жағдайдың сәтті ... , ... ... ... ... ... жазаланбай кдлуының бәріне сөз жоқ , құқық бұзушылар
үшін ... ... ... ... ... - жаза каупіне деген иммунитетінің пайда
болуына ықпал етеді. Күрделі техникалық қызмет көрсету ... ... ... - ... мен өз ... жеке ... ... „ арасындағы карама - қайшылық сияқты белгілі психологиялық
парадоксті міне , осы жерден іздеу ... ... жаза ... ... ... толық тоқтатуга
кепілі бола алмайтындығын көрсетеді.
Касакана қылмысты субьектінің жазадан күтылып кету жөнінде ішкі ... , ... ... ол болатын ауыр зардапты алдын - ала ... ... жаза ... ... да.
Мұның бәрі абайсыздық әрекетіне ... ... ... ... ... туралы , жазаның жалпы ... ... ... ... , бүл ... үшін жазалау шараларына түзету енгізу
қажеттігі жөнінде, басқа да арнайы ... ... ... ... ... қорытындыга келуге мәжбүр етеді.
Абайсыздық қылмысы үшін жазалаудың шектеуі мүмкіндігін
белгілі бір ... ... ... ... ... мүдделер қақтығысына жаудың жолы -жаза мен
жауапкершілікті ... ... ... ... ... ... ... жазалау- тәрбиелеу шараларының
жүйесін мейлінше жетілдіру болып табылады .
Кауіпсіздік қылмысы бойынша жазалау шараларын онан әрі ... - ... ... ... ... ... ... -
құқылық ықпалдың басқа шаралары мен алмастыту арқылы іске ... ... ... ... ... мөрі айып салу , ... бір ... шұғылдану құқығынан айыру, сондай - ақ ... ... ... ... нақты шараларға алмасу жөніндегі /негізгі заң 38 ... ... ... бар. ... айыпкер үшін, сощы шараның тәрбиелік
және жазалық ықпалы өте күшті. Өкінішке орай, ... ... ... ... бағасын ала -алмай жүр.
Бүлардың ішіңде айып төлету түріндегі жазаның да маңызы зор. Кәсіби,
арнайы және ... ... ... ... ... іс ... қарсы мұндай шара қолданудың тиімділігін әкімшілік тәжірибесі
де дәлелдеп ... ... ... ... қылмысының келешегі, өз
кезегінде абайсыздық қылмысының себебіне, ... ... ... ... ... алуға және жазалауға байланысты мәселелерді
жүйелі түрде, бір - бірімен тыгыз байланысты шешуді ... ... ... ... ... заманда абайсыздық қылмысы -қоғамға аса
кдуіпті құбылыстан саналады. Ал кей ... өзге ... ... бола түседі. Бүл профилактикалық тұрғыдан біркатар қуындықгар
туғызады. Қысқасы бүкіл ... ... ... ... ... ... ... тандайтынымызға байланысты.
Оның жолы көп, тәуелсіздікке қол жеткізген Казақстан Республикасьның
Заң институттары әлі жетілдіруде. 1997 ж ҚР Қылмыстық ... ... бүл ... ... ... сол ҚР ҚК ... ... мен
заңгерлердің еңбектерін негізге алуымызда сондықган.
2005 жылдың наурызында республикада ... ... ... және
құқық тәртібін нығайту мәселелері бойынша өткен кеңестің қорытындысы, ҚР-
ның Президенті ... ... ... ондағы сөйлеген сөзі бізді
жарқын болашақкд үміттендіреді. Алдағы ... ... ... жас ... ... ... ... жетілдіріп,
тереңдете түседі деген тұжырымға сенімдіміз.
Кылмыстық құқыққа карағанда азаматтық күқықгық жауапкершілік ... ... ... мәжбүрлеу шарасының түрі.
Сондықтан мемлекет тарапынан шығарылатын зандар, нормативті кұқықгық
актілерде жауапкершілік шегі ... ... ... үлесті, солидарлы және субсидиарлы деп
бөлудің өзіндік себептері бар. ... ... ... қоргауда жан-жақгы
карастырылып отырган жауапкершілік түрлерінің маңызы артады. Яғни ... ... ... ... ... кез ... өндіріп алу
артықшылығы туындайды.
Кылмыстық занда көрсетілгеңдей кінәсіз адамды ... ... ... ... ... ... ол ... деп танылады. Осыны
кінәсіздік презумпциясы дейді. Ал азаматтық ... ... ... ... ... бар-жоғына кдрамастан
келтірілген зиян үшін несие берушінің аддында ... ... Бүл ... кұкдоқгық жауапкершіліктің артықшылығын көрсетеді. ... ... ... және ... емес ... ... ... емес игіліктерге азаматтың рухани залалын айтуға
болады. Несие берушінің мүлкіне зиян ... онда ... ... Ал ... берушінің жеке басына, денсаулығына зиян келсе, онда
рухани залал орын ... Онда екі ... ... тиіс.
Азаматтық құқықтық жауапкершілік шартты және ... ... ... ... тыс ... шартты жауапкершілік
көзделмеген кезде туындайды.
Азаматтық құқыктық жауапкершілік құқық бүзушылық алдын алу шарасы.
Жауапкершілікке ... ... ... құқық бұзушылыкқа жол
бермейді. Тәуелсіздік алғаннан кейін кәсіпкерлік қызметті жүзеге ... жол ... Бүл ... ... ... ... игі шаралар
жасалды. Атап айтқанда, "Кәсіпкерлік қызмет" туралы Президент Жарлығы.
Көбіне кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырғанда ... ... ... Осы ... ... ... жауапкершіліктің ролі артады.
Кәсіпкердің жауапкершілігі ол кәсіпкерлік қызметті орындауда тәуекелге бел
буған кезде пайда болады.
Ал әзірге ... ... ... ... ... оның ішінде
автокөлік жабдықгары мен автожол трассасы дамыған елдер ... ... - ... ... кез ... ... кез- ... уақытта бой
көрсетіп қалу деген сөз.
Олай болса абайсыздық қылмысына қарсы күрес және оның ... ... ... ... педагогтар ғана емес түрлі
қоғамдық ұйымдар, бүкіл қауым бірлесе ... ... ... ... ... ... ... Конституциясы. 30 тамыз 1995 жыл.
2.Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың ... ... - 2030" ... ... ... ... ... іс Жұргізу Кодексі 1997ж.
5.Кайыржанов Е. Уголовное право А., 1998г. /общая ... ... А. ... ... ... ... Б.В. ... право М., 1999г
8.Герцензон А.А.Уголовные преступления и социология. М.2000ж
9.Гринберг М.С. Қоғамдық қауіпсіздікке ... ... ... П.С. ... және ... М., Заң әд. 1999ж.
11.Дагель П.С , Котов Д.П ... ... жағы ... ... ... ... П.С. Михеев Р.И. Айып таіудың теориалық ... ... В.К. ... ... ... ... ... қоғамдағы қылмыстың алдын- алуға
бағытталган процестерді басқару жүйесінің бір бөлігі. М. 1999ж.
14.Зингер Г.Н. Жол қозғалысы зандары. М. 2000ж.
15.Злобин Г.А., ... Б.С. ... және оның ... М. ... И.И. ... әлеуметтік, ... ... ... . М. Юр . лит. ... В.С. Махмудов Ш.Д. Абайсыздық үшін ... ... Д.С. ... - техникалық революция жагдайында
қылмысқа кдрсы күрес шараларын ... М. ... ... Д.П. Кылмыстық субьективті жағы және оны анықгау.
Воронеж. 1999ж.
20. Кудряцев В.Н. ... ... ... асыру құралы
ретінде ... ... М.. ... И.П. ... ... қорғау . Киев . Наук. Думка.
1998ж.
22.Номоконов В.А. ... ... ерік ... . ... 1998ж.
23.Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основания в уголовном праве.
М.Изд.Юрист.1999ж
24.Бородин С.В. Ответственность за убийство; квалификация ... В.И. ... ... ... ... ... ... Г.С. Преступления по неосторожности. М. 2001ж.
27.Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.М.2003ж
28.Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений.М.1999ж.
29.Трайнин А.Н. Особенности ... по ... ... В.И. ... ... и ... ... Изд.
Н- Норма.1999ж.
1 Қазқстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың қазақ халқына
"Қазақстан
- 2030" Жолдауы.
1 ... ... ... 1995 ... Махмудов Ш.Д. Абайсыздық үшін жауапкершілік .Д.1999ж. с.58.
1 Бородин С.В. ... ... и ее ... в ... ... ... 1999ж. ... Темирбеков Т. Криминология. А. Заңгер. 2004ж. с.68.
1 Дагель П.С. Криминологические ... в ... ... 1999ж. с.63.
1 Дагель П.С. Криминологические проблемы в уголовном праве.М. 1999ж. ... ... А. ... ... А. 1999ж. ... ... П.С. Криминологические проблемы в уголовном праве.М. 1999ж. с.63.
1 Ағыбаев А. Қылмыстық құқық. А.1998.ж. с.58.
1 ... П.С. ... ... в ... праве.М. 1999ж. с.63.
1 Брайнин я.м. Уголовная ответственность и ее ... в ... ... 1999ж.с.97.
1 Бородин С.В. Уголовная ответственность и ее основания в уголовном праве.
М.Юрист.1999ж. с.63.
1 Дагель П.С. Криминологические проблемы в уголовном праве.М. 1999ж. ... ... П.С. ... ... в ... ... 1999ж. с.63.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 52 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Абайсызда жасалған қылмыстар үшін жазалардың тиімділігі150 бет
Криминология пәнінің түсінігі31 бет
"абайдың ақындық мектебінің қалыптасуы."17 бет
XIX ғ. II жартысы, XX ғ. бас кезіндегі қазақ әдеби тілінің діни лексикалық сипаты5 бет
«Абай жолы» романындағы тарихи шындық эволюциясы7 бет
«Абай жолы» романындағы тұрақты тіркестер38 бет
«Абай жолы» эпопеясындағы кездесетін салт-дәстүрлердің қазақ әдебиетінде алатын орны4 бет
«Абайтану» пәні бойынша лекция тезистері44 бет
«Масғұд» поэмасындағы Абай бейнесі7 бет
«қайым және алаш» сценарий6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь