MS Word көмегімен медициналық құжаттарды дайындау барысында мәтінмен жұмысОлардың бастапқылары мыналар: Word, Excel, PowerPoint, Access. Microsoft Office 2007-де қосымшаларының терезелеріндегі негізгі жұмыс құралы болып Лентаболып табылады.Лента–бұл тақырып жолымен құжатты редактірлеу терезесінін ортасында орналасқан терезе қосымшаларының аймағы. Бұл Microsoft Office қосымшаларындағы графикалық интерфейстерінің жаңа жұмыс істеулерінің принциптері. Office 2007 пайдаланушылық интерфейсі мәзір және саймандар тақтасына қарағанда түсініктірек және де командалары орындалу бағыттарына байланысты топталған Лента қаттамаларындағы командаларға жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді. Құжат құрамымен жұмыс жасауға қажетті командалар Лентада бағдарлама түрінде орналасқан.Office 2007 қосымшаларында Ленте баптаушысы қарастырылмаған (өшіру және командалар қосу), бірақ оны Жылдам қол жеткізу тақтасын баптауды қолдана отырып жинауға болады. Лентаның сол жағында Office батырмасы орналасқан (Файл мәзірі) ол құжаттармен жұмыс кезінде қажетті командаларды орналастыруда, Жылдам қол жеткізу тақтасына және файлды басқаруда қолданылады.
Office 2007 қосымшаларында пайдаланушылық интерфесінде Коллекция дегеніміз- бұл бір типті элементтер жиынтығы. Мысалы,Word 2007қосымшасындағы коллекция кескіндері және т.б. Коллекцияның екі түрі бар: коллекциялар, біраз элементтер жиынтығынан тұратын және үлкен коллекциялар. Кіші коллекция Лентадағы командалар тобында, ал үлкен коолекциялар (Сурет.4) суреттегідей ашылатын тізім түрінде көрсетілген. Мысалы, коллекция кескіндері.
Құжаттарды басқаруда Office батырмасын басу арқылы пайда болатын Файл мәзіріндегі командалар қолданылады. Office 2007-дегі Файл мәзірінің құрамымен атқаратын қызметтері алдынғы Microsoft Office нұсқаларының Файл мәзірлерінен айырмашылықтары бар. Мәзір негізгі екі панелден тұрады, сол жақ панелде файлдармен жұмыс жасайтын командалар тобы, ал оң жақ панелде белгіленген командалар тобының тізімдері (Сурет. 5.). Мәзірдің төменгі бөлігінде қосымшаларды баптауға арналған Параметры батырмасы орналасған.
1. Информатика: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательной школы. Базовый курс / Н. Ермеков, Н. Стифутина, В. Криворучко, Л. Кафтункина. Алматы: Атамұра, 2003 – 432 с.
2. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум (2-е изд.). – СПб: Питер, 2002. – 480 с.
3. 30 уроков по информатике. Экспериментальный учебник для старших классов общеобразо-вательных школ / Балафанов Е.К., Бурибаев Б., Даулеткулов А.Б. – Алматы: 1999 – 443с.: ил.
4. Информатика. Базовый курс / Симонович В.Б. и др. – СПб: Пит2001- 640с.

Пән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 15 бет
Таңдаулыға:   
Ф КГМУ 43-0603
ПП КГМУ 403

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
МЕДИЦИНАЛЫҚ БИОФИЗИКА ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА КАФЕДРАСЫ

Практикалық (семинар, зертхана) сабақтарына арналған әдістемелік ұсыныс

Тақырыбы: MS Word көмегімен медициналық құжаттарды дайындау барысында
мәтінмен жұмыс.

ООDОO5 Inf Информатика
Мамандығы: 5B060700 Биология
Сағат саны: 135 часов (3 кредита)
Курс: 1
Семестр: 1,2

Құрастырған: аға оқытушы Омарбекова Н.К.
Тажина А. М.

Қарағанды, 2014
Кафедра отырысында бекітілді

№_____ хаттама ___________________

БЕКІТІЛГЕН

Кафедра меңгерушісі ____________________Б.К.Койчубеков.
Тақырып: MS Word көмегімен медициналық құжаттарды дайындау барысында
мәтінмен жұмыс.
Мақсаты: Word редакторының терезесімен жұмыс істеу және құжаттармен жұмыс
істеу дағдыларын меңгеру: құру, сақтау және олады толығымен безендіру.
Оқыту мақсаты:
Студент білуі керек:
лавное меню окна редактора;
• редактор терезесінің басты менюін;
• саймандар панелінің орналасуын;
• редактор терезесінің негізгі элементтерінің тағайындалуын;
• жаңа құжатты құру әдістерін;
• құжатты сақтау, ашу командаларын;
• бет және абзац форматының атрибуттарын;
• шрифттердіжәне олардың өлшемдерін.
Тақырыптың негізгі сұрақтары:
• MicrosoftWord программасын қосу
• жаңа құжатты ашу, құру және сақтау
• саймандар панельдерімен және менюмен жұмыс істеу
• бет параметрлерін орнату
• бастапқы мәтінді теру
• колонтитулдарды қосу және өзгерту
• бет нөмірленуін кірістіру
Оқытудың әдісі:
Әнгімелесу.
Сабақ тақырыбың талдау. Бақылау жұмыстарын өз бетінше орындау. (Қосымша 1)
Әдебиеттер:
1. Информатика: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательной
школы. Базовый курс Н. Ермеков, Н. Стифутина, В. Криворучко,
Л. Кафтункина. Алматы: Атамұра, 2003 – 432 с.
2. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум (2-е изд.). –
СПб: Питер, 2002. – 480 с.
3. 30 уроков по информатике. Экспериментальный учебник для старших
классов общеобразовательных школ Балафанов Е.К., Бурибаев Б.,
Даулеткулов А.Б. – Алматы: 1999 – 443с.: ил.
4. Информатика. Базовый курс Симонович В.Б. и др. – СПб: Пит2001-
640с.
Бақылау сұрақтары
I. Келесі сұрақтар бойынша сұрау:
1. MicrosoftWord программасын қосу жолдарын ата.
2. MicrosoftWord мәтіндік процессорының пайдаланушылық интерфейсі.
3. Wordтерезесінің элементерін ата.
4. Қалып күй жолының қызметі.
5. Жаңақұжаттықұру.
6. Word терезесіндегі Лента қызметі.
7. “Office” батырмасының бағытталуы.
8. Пернетақтаның көмегімен мәтінді енгізу және редактрлеу.
9. Word-тағы Лента қаттамасының қызыметі.
10. Тышқанның көмегімен мәтінді форматтау тәсілдері.
11. Шрифт типін, түсін және өлшемін өзгерту.
12. Мәтінді тегістеу.
13. Нөмірленген, таңбаланған тізім құру.
14. Колонтитулдарды енгізу және редактрлеу.
15. ТР Word құрылған құжаттын беттер нөмірленуі.
16. Көлденен және тігінен тұрған сызғыштар қалай жұмыс істейді?
17. ТР Word-тан шығудын жолдарын көрсет.
18. ТР Word –та құрылған құжатты қалай сақтаймыз?
19. ТР Word –та қандай батырмалардың көмегімен құжатты сақтауға
болады.
20. ТР Word – та беттін өлшемін қою.
II. Бақылау жұмысын орындау және оны тексеру.

Өздік жұмыс. Бақылау тапсырмалары.

1. Пуск – Программы – MicrosoftOfficeарқылы MicrosoftWord іске қосу.
2. Шақыру билеті атты файл құру, көркемдеу барысында WordArt (Вставка -
WordArt ) қолдану.
Ескерту: Әр іс әрекеттен кейін құжатты сақтау қажет. CTRL+S, Shift+12
немесе
3. Беттердің өрісін қою: Поля: Верхнее – 2см, Нижнее – 2см, Левое- 2,5см,
Правое – 1,5см (Разметка страницы – Параметры страницы).
4. Автобиография файлын құру.
5. Беттердің өрісін қою: Поля: Верхнее – 2см, Нижнее – 2см, Левое- 2,5см,
Правое – 1,5см (Разметка страницы – Параметры страницы).
6. Файлдың ішіндегі ақпарат 10 жолдан тұру қажет. Тақырып атауы: шрифт по
центру полужирный, размер - 16 пт.(Главная – Шрифт).
7. Мәтінді келесі параметрлер бойынша әсемдеу: шрифті Times New
Roman,обычный, өлшемі 14 пт, , жол аралық интервалы - одинарный
(Главная – Шрифт, Абзац).
8. Бірінші жолға Абзац қою, отступ 1,25 см (Главная -Абзац).
9. Маркеры тізімін қолдана отырып өз жанұяңыздың тізім құрыңыз.
(Главная – Абзац).
10. Лабораторная работа №1 атпен жаңа файл құру
• Беттердің өрісін қою: Поля: Верхнее – 2см, Нижнее – 2см, Левое- 2см,
Правое – 1см (Разметка страницы – Параметры страницы).
• Титульный парақ 1 бетке жасау қажет: Қарағанды мемлекеттік медицина
университеті, Медбиофизика және информатка кафедрасы, Тақырыбы ... ,
тексерді, орындады, Қарағанды 2013 деген ақпараттар болу қажет.
• 1 бетке рамка қою қажет (Разметка страницы – Фон страницы – Границы
страниц).
11. Ориентация бумаги- книжная (Разметка страницы – Параметры страницы-
Ориентация)
12. Бет аралық үзік қою (Разметка страницы – Параметры страницы – Разрывы-
разрывы разделов-Следующая страница)
13. 2 –ші бетке төменде көрсетілген мәтінді теру.
14. Ориентация бумаги – альбомная (Разметка страницы – Параметры страницы
– Разрывы-разрывы разделов-Следующая страница, затем Параметры
страницы-ориентация -альбомная)
15. Терілген мәтінді форматтау:
a. Тақырып атауы: Шрифт - TimesNewRoman, жирный, өлшемі 16, выравнивание
по центру.
b. Тақырып атауы мен негізгі мәтіннің аралық интервалы 12 пт. (Абзац-
Интервал-после).
c. Негізгі мәтін: Шрифт - TimesNewRoman, өлшемі 14, выравнивание по
ширине, жол аралық интервал – полуторный, отступ первой строки – 1 см
d. Абзацқа буквица қолдану қажет. (ВставкаТекстБуквица)

16. Бір беттен екінші бетке өту үшін үзік қолдану (Вставка – Разрыв
страницы).
17. 3 бет, ориентация бумаги – книжная.
18. 3 бетке төменде берілген өлеңді тер.
19. Терілген өлеңнің 2 көшірмесін ал, ол үшін Копировать, вставить
командасын қолдан.
20. 2 –шумақтағы сеяла етістігін полола етістігімен ауыстыр. Главная
– Заменить командасын қолдан.
21. 3 –шумақтағы сеяла етістігін дергала етістігімен ауыстыр. Главная
– Заменить командасын қолдан.
22. Терілген мәтінді форматтау:
a. Тақырып атауы: Шрифт - TimesNewRoman, жирный, өлшемі 16, выравнивание
по центру.
b. Негізгі мәтін: Шрифт - TimesNewRoman, өлшемі 14, выравнивание по
ширине, жол аралық интервал – одинарный, отступ первой строки – нет
Текст для набора Конечный результат


23. 4-ші бетке төменде көрсетілген мәтінді теру. Мәтінді теру барысында
келесі команданы қолдану қажет (Подчеркивание, Верхний индекс),
(Главная – Шрифт), ориентация бумаги – книжная.
a. Тақырып атауы: Шрифт - Times New Roman, жирный, өлшемі 16,
выравнивание по левому краю.
b. Негізгі мәтін: Шрифт - Times New Roman, өлшемі 14, выравнивание по
ширине, жол аралық интервал – одинарный, отступ первой строки – нет

24. На этой же странице составьте многоуровневый список содержащий 2 части
(I Часть), каждая часть имеет 2 главы (1Глава). В главах располагается
по 3 параграфа (А параграф).
Для этого нужно использовать следующие команды:Главная – Абзац -
Многоуровневый список, Увеличить отступ
25. 4-ші бетке төменде көрсетілген тақпақты теру, терілген тақпақты 2
колонкаға бөлу.
(Разметка страницы – Параметры страницы – Колонки) ориентация бумаги -
альбомная (Разметка страницы-Параметры страниы –Разрывы –Разрывы разделов-
Следующая страница)
a. Тақырып атауы: Шрифт - Times New Roman, жирный, өлшемі 16,
выравнивание по центру
b. Негізгі мәтін: Шрифт - Times New Roman, өлшемі 12, выравнивание по
ширине, жол аралық интервал – одинарный, отступ первой строки – нет

26. Ф.И.О., топ, курс колонтитул арқылы кірістіру (Вставка –
Колонтитулы).
27. Құжаттың беттерін нөмірлеу қажет және алғашқы беттің нөмері көрінбеу
керек (Вставка - Колонтитулы – Номер страницы).
28. Файлды қарап шығу, Алдын ала қарап шығу барысында құжаттың масштабын
50% өзгерту қажет.(Вид – Масштаб).

III. Ауызша материал бойынша тест жүргізу.

Сабаққа арналған ақпаратты –дидактикалық материал.

Windows-қа арналған Word мәтіндік редактордың терезесімен танысу.

Microsoft Office 2007 офистік пакеті көптеген қолданбалы
бағдарламалардан тұрады. Олардың бастапқылары мыналар: Word, Excel,
PowerPoint, Access. Microsoft Office 2007-де қосымшаларының терезелеріндегі
негізгі жұмыс құралы болып Лентаболып табылады.Лента–бұл тақырып жолымен
құжатты редактірлеу терезесінін ортасында орналасқан терезе қосымшаларының
аймағы. Бұл Microsoft Office қосымшаларындағы графикалық интерфейстерінің
жаңа жұмыс істеулерінің принциптері. Office 2007 пайдаланушылық интерфейсі
мәзір және саймандар тақтасына қарағанда түсініктірек және де командалары
орындалу бағыттарына байланысты топталған Лента қаттамаларындағы
командаларға жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді. Құжат құрамымен жұмыс
жасауға қажетті командалар Лентада бағдарлама түрінде орналасқан.Office
2007 қосымшаларында Ленте баптаушысы қарастырылмаған (өшіру және командалар
қосу), бірақ оны Жылдам қол жеткізу тақтасын баптауды қолдана отырып
жинауға болады. Лентаның сол жағында Office батырмасы орналасқан (Файл
мәзірі) ол құжаттармен жұмыс кезінде қажетті командаларды орналастыруда,
Жылдам қол жеткізу тақтасына және файлды басқаруда қолданылады. Office Word
2007 графикалық интерфейсі Сурет.1 көрсетілген.

Сурет. 1.
Жаңа нұсқада бағдарлама терезесінің кез келген жеріне орналастыратын
үйреншікті саймандар тақтасы жоқ. Мұнда терезенің жоғарғы сол жақ бұрышта
орналасқан "Office" батырмасынын басқа мәзірде ашылған батырмалар
жоқ.Сурет. 2.
Лентадағы қаттамалардың (Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки и
т.д.) құжат құрудағы қызметтері қадам бойынша. Лентадағы командалар тобы әр
қаттамалар тандалғанына байланысты. Лентедеғы командалар атқаратын
қызметеріне байланысты топталған. Командалар тобының аты Лентаның төменгі
жағында көрсетілген. Мысалы, Word 2007 қосымша терезесіндегі Главная
қаттамасында келесі топтар көрсетілген: Буфер обмена, Шрифт, Абзац, Стили,
Редактирование. Активті Лентасындағы батырмалар (командалар) құжаттағы
белгіленген элементке ғана қолданылады.
Сонымен қатар Office 2007 қосымшаларында белгілі бір құжатпен жұмыс
жасағанда Лента қаттамаларында контекстік саймандар командалар жиынтығы
қолданылады. Мысалы, егер Word 2007-де белгілі бір аймақты белгілеп және
қоятын болсақ, онда Средства рисования атты контекстік саймандар және
Лентада Формат қаттамасын пайда болады. Сурет. 3 көрсетілген..
Office 2007 қосымшаларында командаларында диалогтық терезелер ретінде
көрсетілген. Диалогтық терезелерді іске қосу үшін командалар тобының оң жақ
төменгі бұрышында тандаймыз. Мысалы, Абзац диалогтық терезесін ашу үшін
Главная қаттамасындағы Абзац тобынан бағыттағышы бар белгіні таңдаса,
Отступ және интервал қаттамасында дәстүрлі диалогтық терезе пайда болады.
Сонымен қатар диалогтық терезелерді кез келген қосымшалардағы Коллекцияның
аймағында да ашуға болады.
Office 2007 қосымшаларында пайдаланушылық интерфесінде Коллекция
дегеніміз- бұл бір типті элементтер жиынтығы. Мысалы,Word
2007қосымшасындағы коллекция кескіндері және т.б. Коллекцияның екі түрі
бар: коллекциялар, біраз элементтер жиынтығынан тұратын және үлкен
коллекциялар. Кіші коллекция Лентадағы командалар тобында, ал үлкен
коолекциялар (Сурет.4) суреттегідей ашылатын тізім түрінде көрсетілген.
Мысалы, коллекция кескіндері.
Құжаттарды басқаруда Office батырмасын басу арқылы пайда болатын Файл
мәзіріндегі командалар қолданылады. Office 2007-дегі Файл мәзірінің
құрамымен атқаратын қызметтері алдынғы Microsoft Office нұсқаларының Файл
мәзірлерінен айырмашылықтары бар. Мәзір негізгі екі панелден тұрады, сол
жақ панелде файлдармен жұмыс жасайтын командалар тобы, ал оң жақ панелде
белгіленген командалар тобының тізімдері (Сурет. 5.). Мәзірдің төменгі
бөлігінде қосымшаларды баптауға арналған Параметры батырмасы орналасған.
Microsoft Office 2007-де құжаттармен жұмыс жасауда Лента және Файл
мәзірінен басқаЖылдам қол жеткізу панелі қолданылады.Үнсіз келісіммен бұл
панелде үш пиктограммалар орналасқан Сохранить, Отменить және Вернуть.
Жылдам қол жеткізу панелін баптп және өзәне қажетті басқару саймандарын
қосуға болады, мысалы, Автоформат, Правописание командалары т.с.с. Сонымен
қатар Жылдам қол жеткізу панелін Лентаның үстіне Жылдам қол жеткізуді
баптау батырмасын қолдана отырып орналастыруға болады. .
Microsoft Word 2007-де Жылдам қол жеткізу панеліне қосымша саймандар
орналастыру үшін панелдің оң жағында орналасқан Жылдам қол жеткізуді баптау
батырмасын басу арқылы орналастыруға болады. Ашылған мәзірден "Другие
команды" таңдаған кезде "По умолчанию для шаблона" (Сурет. 6) терезесі
ашылады сол терезеден Настройка командасын басу арқылы Жалдам қол жеткізу
панелінің бапталуына қол жеткізуге болады.
Word 2007 –та жаңалық болып толқынды фораттаудың кіші панелі болып
табылады. (Сурет. 7.), Ол мәтіннің келген фрагментін белгілеген кезде пайда
болады.Жартылай көрінетін кіші панелде азат жолдармен таңбаларды
форматтауға арналған командалар орналасқан.

... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Microsoft Office Word мәтіндік редакторы
Мәтіндік программаның жұмыс терезесі
МӘТІНДІК РЕДАКТОРЛАРДЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
Графиктерді орналастыру принциптері
MS Word бағдарламасын оқытудың әдістері
МS Word бағдарламасындағы формулалар редакторы
«Мәтіндік редакторды» оқыту әдістемесі
Мәтіндік туралау
Windows жүйесінің стандартты программалары жайында
Windows операциялық жүйесі туралы
Пәндер