Магистранттың пеадгогикалық практикадан өту құжаттары1 Магистранттардың педагогикалық практикадан өту тәртібі
2.ЖОО.да педагогикалық практиканы ұйымдастыру және өткізу
3 Магистранттың ЖОО.ғы педагогикалық практикасының
жекелік жоспары
4 педагогикалық практикадан өту технологиясының картасы
5 ЖОО.да педагогикалық практикасының нәтижесін бағалау
6 Магистранттың педагогикалық іс.әрекетін өзін.өзі аттестаттау картасы
1. Магистранттардың ЖОО-да өтетін педагогикалық практиканың жекелік жоспары
2. Педагогикалық практикадан өтудің технологиялық картасы
3. Күнделік
4. Магистранттың педагогикалық іс-әрекетін өзін-өзі аттестаттау картасы
5. Пәндер бойынша магистрант өзі дайындаған дәріс мәтіндері.
6. Семинар, практикалық, лабораториялық сабақтардың әдістемелік талдамасы.
7. Өткізілген дәрістің өзіндік талдау кестесі
8. Педагогикалық практиканың нәтижесі бойынша магистранттың есебі (берілген форма бойынша).
9. Практика жетекшісінің магистрантқа берген мінездемесі және педагогикалық практикадан өткендігі туралы пікірі.
10. Магистранттың практикадан өткендігі туралы кафедра мәжілісінің хаттамасы.
11. Педагогикалық практика құжаттары жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне (1 дана) және кафедраға (1 дана) тапсырылуы тиіс.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Іс-тәжірибеден есеп беру
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 19 бет
Таңдаулыға:   
Тақырыбы:
Магистранттың пеадгогикалық практикадан өту құжаттары

Магистранттардың педагогикалық практикадан өту тәртібі

1. Магистранттардың ЖОО-да өтетін педагогикалық практиканың жекелік жоспары
2. Педагогикалық практикадан өтудің технологиялық картасы
3. Күнделік
4. Магистранттың педагогикалық іс-әрекетін өзін-өзі аттестаттау картасы
5. Пәндер бойынша магистрант өзі дайындаған дәріс мәтіндері.
6. Семинар, практикалық, лабораториялық сабақтардың әдістемелік талдамасы.
7. Өткізілген дәрістің өзіндік талдау кестесі
8. Педагогикалық практиканың нәтижесі бойынша магистранттың есебі
(берілген форма бойынша).
9. Практика жетекшісінің магистрантқа берген мінездемесі және педагогикалық
практикадан өткендігі туралы пікірі.
10. Магистранттың практикадан өткендігі туралы кафедра мәжілісінің
хаттамасы.
11. Педагогикалық практика құжаттары жоғары оқу орнынан кейінгі білім
бөліміне (1 дана) және кафедраға (1 дана) тапсырылуы тиіс.

Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім бөлімі

___________________________________ ___университеті
 _________________– мамандығының ____курс магистранты
___________________________________ ____________
201_ жылдың _________ мен __________ аралығында өткен
педагогикалық практикасының

Е С Е Б І

2.ЖОО-да педагогикалық практиканы ұйымдастыру және өткізу

Магистранттардың ЖОО-дағы педагогикалық практикасы университетте
психологиялық және педагогикалық пәндерді оқып болғаннан кейін және жекелік
құрастырылған жоспарына сәйкес 3 апта аралығында өткізіледі.
Магистранттардың құқықтары мен міндеттері:

Магистрант – практиканттың құқықтары:
- практика үрдісінде кездесетін сұрақтар бойынша жетекшіден кеңес алуға;
- практиканы ұйымдастыруды жетілдіру мақсатымен ұсыныстар жасауға;
- нұсқаушы және қорытындылау конференцияларының жұмыстарына қатысуға,
Магистрант – практиканттың міндеттері:
- практиканың бағдарламасындағы және жекелік жоспарындағы жұмыстарды
мерзімінде орындауға;
- оқытушылармен, студенттермен қайырымды, мәдениетті, зейінді болуға;
- есепті құжатта көрсетілген мерзімде өткізуге;
- барлық кеңестерге, әдістемелік мәжілістерге қатысуға;
- педагогикалық практика мерзімінде магистрант ЖОО толық жұмыс уақытын
орындауға (6 сағат) тиіс.
Магистранттар практикасын жетекшілікті мамандану кафедрасының оқытушылары
атқарады.

Магистранттың ЖОО-ғы педагогикалық практикасының
жекелік жоспары

1. Магистранттың аты-жөні, тегі: ________________________________

2. Кафедра, мамандық, курсы______________________________ ______

3. Жетекшінің қызметі, аты-жөні, тегі: _____________________________

4. Практиканың өтетін орны: ___________________________________ _

5. Практиканың өту мерзімі 20.10.2015-08.11.2015

6. Тапсырмалардың орындалу кезеңдері: кесте бойынша

1) педпрактиканың жекелік жоспар бөлімдерін құрастыру кесте бойынша

2) күнделік жүргізіп толтыру: күн сайын

3) дәрістерге қатысу кесте бойынша

4) жоспарланған дәріс түрлерін құрастыру және өткізу: кесте бойынша

5) педпрактиканың есебін құрастыру: 10-11 қараша 2015 жыл

___________________ ____________ _____________________
Магистранттың қолы Мерзімі Жетекшінің
қолы

___________________________________ ______ университетінің
______________________ мамандығының __ курс магистранты
___________________________________ ______________________
аты-жөні

педагогикалық практикадан өту технологиясының картасы
(үлгі)

№ Практика Жұмыс мазмұны Есеп беру түрі Баға
күндері
1 апта1 күн- Нұсқаушы конференция. Жекелік Жекелік жоспар,
20.10.2015 жоспар құрастыру. Практиканың күнделік арқылы
Дс. мақсатымен, міндетімен,
мазмұнымен танысу. Күнделікті
және ашық дәріс күндерімен
танысу.
2 күн- Лекция, семинар, практикалық Күнделік арқылы
21.10.2015 және лабораториялық дәрістердің
Сс. мәтіндерінің дайындалу
үлгісімен танысу
Кафедра бойынша
3 күн- Мамандану пәнінің лекция немесеДәріс сабағына
22.10.2015 семинар дәрісі: арнайы дайындалған
Ср. Молекулалық генетика есептері материалдар
(1430-1520)
1-сағат
Молекулалық биология
(1530-1620)
1-сағат
Генетика
(1640-1730)
1-сағат
Ауыл шаруашылық дақылдары
(1735-1825)
1-сағат
4 күн-Бс. Шығармашылық ізденіс
5 күн- Мамандану пәнінің лекция немесеДәріс сабағына
24.10.2015 семинар дәрісі арнайы дайындалған
Жм. материалдар
Молекулалық биология
(1330-1420)
1-сағат
Генетика
(1430-1520)
1-сағат
Молекулалық биология
1640-1730
1-сағат
6 күн- Шығармашылық күн. Өздігінен
25.10.2015 дайындалатын күн.
Сб.
2 апта7 күн- Сабаққа дайындық
27.10.2015
Дс.
8 күн- Сабаққа дайындық
28.10.2015
Сс.
9 күн Мамандану пәнінің лекция немесеДәріс сабағына
–29.10.2015 семинар дәрісі арнайы дайындалған
Ср. Молекулалық генетика есептері материалдар
(1430-1520)
1-сағат
Молекулалық биология
(1530-1620)
1-сағат
Генетика
(1640-1730)
1-сағат
Ауыл шаруашылық дақылдары
(1735-1825)
1-сағат
10 Сабаққа дайындық
күн-30.10.20
15
Бс.
11 Мамандану пәнінің лекция немесеДәріс сабағына
күн-31.10.20семинар дәрісі арнайы дайындалған
15 Молекулалық биология материалдар
Жм. (1330-1420)
1-сағат
Генетика
(1430-1520)
1-сағат
Молекулалық биология
1640-1730
1-сағат
12 Шығармашылық күн. Өздігінен
күн-1.11.201дайындалатын күн.
5
Сб.
Танымдылық шаралар
03.11.2015 "Биология -ғажайып әлем" атты Дөңгелек үстел
Дс апталықтың ашылуы.
"Мен таңдаған мамандық"
04.11.2015 "Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар" Танымдық ойын
Сс
05.11.2015 "Трансплантация- бұл мәселеге Дебат
Ср қоғам қалай қарайды"
06.11.2015 Биологиялық олимпиада Олимпиада
Бс
07.11.2015 Апталықтың жабылуы Қорытындылау
Қорытындылау күндері
15 күн – ЖОО педагогикалық практикадағы Өзін аттестациялау
8.11.2015 магистранттың өзін картасы
Сн. аттестациялау жұмысының картасы
16 Магистранттың есеп құжаттарын Есеп құжаттарының
күн-8.11.201дайындаулары тізімі бойынша
5
Сн.
Магистранттың ЖОО педпрактика ЖОО педпрактика-ның
10.11.2015 есептерін қорғаулары. есеп құжаттары
Дс. Дифферен-циалды бағалаумен папкасы.
есепке алу. Педпрактиканың Магистранттың
жетекшісі, ма-гистратура оқы-тушылық
жұмысымен жауаптымен бірге. іс-әрекетіне ғылыми
жетекшінің берген
мінездемесі
Магистранттың ЖОО педпрактика ЖОО педпрактика-ның
10.11.2015 есептерін қорғаулары. есеп құжаттары
Дс. Дифферен-циалды бағалаумен папкасы.
есепке алу. Педпрактиканың Магистранттың
жетекшісі, ма-гистратура оқы-тушылық
жұмысымен жауаптымен бірге. іс-әрекетіне ғылыми
жетекшінің берген
мінездемесі
Қорытынды баға

Практика жетекшісі,
б.ғ.к. аға оқытушы
___________

ЖОО-да педагогикалық практикасының нәтижесін бағалау

ЖОО-да педагогикалық практиканың нәтижесін бағалауда оқу-тәрбие
жұмысының саны, ғылыми-әдістемелік жұмысы, ғылыми-зерттеу жұмысы және
есеп құжатын өңдеулері ескеріледі.
Магистранттың ғылыми-педагогикалық практикасының нәтижесін бағалаудың
негізгі критерийлері:
- ғылыми-теориялық және ғылыми-әдістемелік дайындығының деңгейі;
- ғылыми-әдістемелік икемділіктерінің қалыптасуы;
- оқу-тәрбие үрдісінде студенттермен қатынас жасап, іскерлік
ынтымақтастыққа ұйымдастыра алуы;
- кәсіби-педагогикалық бағдарлығының деңгейі, әлеуметтік
белсенділігі;
- студентттердің ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне дайындығы;
Практиканың соңында жетекшілер магистранттардың оқу бағдарламасын орындау
деңгейі мен мақсатқа жетудегі ерекшеліктерін талдай жазбаша пікірлер
дайындайды.

Күнделік

Магистранттың күнделікті толтыруы ғылыми жетекшісінің басқаруымен,
жекелік жоспардағы практиканың кестесіне сәйкес жүргізілуі тиіс. Ол
магистранттың барлық жұмыстарының сапасы мен тапсырмалардың мерзімінде
орындалғанын дәлелдейтін негізгі құжат болып есепталеді.

Магистранттың аты-жөні, тегі: _______________________
Кафедрасы: ___________________________________ _
Мамандық, курсы: _______________________________
Дәрісті жүргізу кестесі (кесте бойынша)

Мерзімі, уақыты Жұмыс мазмұны Ескерту
20.10.2015 Практика жетекшісімен Кафедра меңгерушісі
бірігіп жекелік жоспар педпрактиканың
құрастырылды. Практиканың жүргізілу барысында
мақсаты, міндеті және атқаратын міндеттер
мазмұнымен танысып, жөнінде айтты
күнделікті және ашық дәріс
күндерімен таныстым.
21.10.2015 Дәріс, практикалық Дәрісті мұғалімнің
сабақтардың материалдар жасаған ОӘК қосымша
мәтіндерінің дайындалу материалдар қоса отырып
үлгісімен танысу жүргізу керектігі
айтылды
22.10.2015 Адам генетикасы туралы
материалдар жинақтау
23.10.2015 "Микробиология" пәні
бойынша материалдармен
танысу
24.10.2015 Практикалық сабақ
мәтіндерінің дайыналу
үлгісімен танысу
27.10.2015 Оқытушы этикасы,
студенттерге қойылатын
талап туралы танысу.
28.10.2015 Генетика есептерін шығару
үлгісімен танысу
29.10.2015 "Молекула генетика
есептері, Ауыл шаруашылық
дақылдары, Генетика"
дәрістері бойынша сабақ
өткізу.
30.10.2015 Биология – ғажайып әлем
атты биология апталығын
өткізу жоспарын жасақтау
31.10.2015 Жоспарланған апталық
жоспарын факультет
деканымен бекітіп
хабарландыру ілу
03.11.15 "______________________"
атты апталықтың ашылуы.
"Мен таңдаған мамандық"
04.11.2015 ______________________ 1
курс студ.– танымдық ойын
өткізу

Танымдық ойынға
студенттер белсене
қатысты.
05.11.2015 Трансплантация 4 курс Таңдалған тақырып
студ. – дебат өткізу студенттерге өте ұнады.
06.11.2015 1,2,3 курс студенттері
арасында биологиялық
олимпиада өткізу
Есеп беру үшін қажетті
құжаттарды дайындау

07.11.2015 Апталықтың жабылуы. Жасыл
желек жанға сая көшет
отырғызу.
1-4 курс студенттері
7.11.2015 Магистранттың ЖОО
педпрактика есептерін
қорғауға дайындық жұмыстары
жүргізілді
8.11.2015 ЖОО педпрактиканын есеп
құжаттары папкасын дайындау

Магистрант: _____________

Магистранттың педагогикалық іс-әрекетін өзін-өзі аттестаттау картасы

Магистранттың аты-жөні, тегі: _____________________________
Практиканың өтетін орны:
____________________________универс итеті,

________________________________каф едрасы

Кәсіби – педагогикалық икемділіктердің дәрежесін бағалау:
Икемділікті игермеді - 0 балл,
Минималды дәрежесін игерді – 1 балл,
Орташа дәрежеде игерді – 2 балл,
Жоғары дәрежеде игерді- 3 балл.

№ Икемділіктер тізімі Магистранттың
икемділік
деңгейі
1 Педагогикалық іс-әрекетке қажетті өзіндік жекелік 3
сапалы қасиеттері:
оқушылардың жекелігін сыйлауы
толеранттық
ақпаратты қабылдауға психологиялық – педагогикалық
жағдай және студенттердің потенциалдық мүмкіндіктерін
ашу
2 Прогностикалық (болжағыштық) икемділіктері: оқу 3
үрдісін атқаруда студенттерде кездесетін қиындықтарға
белгілі бір психологиялық – педагогикалық ықпалдардың
нәтижелігін болжай білу,
Педагогикалық іс-әрекеттің мақсаты мен міндеттерін
құрастыра білу, лекция немесе семинар дәрістерінің
барысын жоспарлау.
3 Ұйымдастырушылық икемділіктері: 3
Студенттермен дәрістегі ұжымдық, даралық жұмыс
түрлерін ұйымдастыруы
4 Әдістемелік икемділіктері: 3
Студенттердің танымдық үрдістерін белсендендіретін
жұмыстың әдістері мен тәсілдерін игеру;
Студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамытуы;
Лекция және семинар конспектілерін құрастыруы;
Рубеждік бақылауды жүргізудің кестесін құрастыруы;
5 Диагностикалық икемділіктері: 3
Өзінің іс-әрекетін талдауы, қылығы мен әдістемелік
біліктілігі;
Тұлғалыққа бағдарланып қатынас жасауды ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
МАГИСТРАНТТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ
Даярлау бағыттарының жалпы сипаттамасы
Педагогикалық практиканың бағдарламасын құрастыру
Болашақ жоғарғы мектеп оқытушыларының кәсіби-педагогикалық біліктілігін университет магистратурасының білім беру жүйесін қалыптастыру
«Колледж – жоғары оқу орны» екі сатылы білім беру жүйесінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіби даярлаудың педагогикалық шарттары
Кредиттік оқыту технологиясындағы білім берудің оқу бағдарламалары және оқу жоспарлары
Болашақ жоғарғы мектеп оқытушыларының кәсіби-педагогикалық біліктілігін Университет магистратурасының білім беру жүйесінде қалыптастыру
«ҚР Білім саласындағы лицензиялар беру мәселелері»
Кәсіби біліктілік терминінің анықтамасы
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау және аралық аттестаттау өткізудің тәртібі
Пәндер