«Капитал-телеком» ЖШС-гі жөнінде мағлұмат және оның қызметі


МАЗМҰНЫ


1. «Капитал.телеком» ЖШС.гі жөнінде мағлұмат және оның қызметі ... ... ... 3
2. PON технологиясына жалпы сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
3. Қауіпсіздік ережесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
4. Өндірісте GPON және EPON технологиялары арқылы жұмыс ... ... ... ... 36
5. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
1. «Капитал-телеком» ЖШС-гі жөнінде мағлұмат және оның қызметі


Қазіргі таңда телекоммуникациялық салада әр 2 – 3 жыл сайын ақпараттардың тарату көлемі телекоммуникациялық инфраструктура арқылы көбейе береді.
Ақпараттық индустрияның жаңа салалары пайда болуда және жетістікпен дамуда, осыған байланысты нарық субъектілерінің ақпараттық құраушыларының экономикалық белсенділігі артуда.
Қазіргі таңда республикамызда келесідей телекоммуникациялық қызметтер нарығында негізгі сегменттер ұйымдастырылды, олар: ұялы байланыс, жергілікті телефондық байланыс, қалааралық және халықаралық байланыс,мәліметтерді тарату (Internetті қосқанда) жатады.
Осындай телекоммуникациялық қызметтермен «Капитал-телеком» ЖШС-сі айналысады. Бұл компания 2003 жылы Алматы қаласында құрылған болатын. Оның әр қалада филиалы орналасқан. Мен Астана қаласындағы филиалда тәжірибемде өткізген болатынмын. Компания GPON технологиясы арқылы тұрғын үйлерге байланыс желілерін тарту болып табылады.
«Капитал-телеком» ЖШС-нің Интернетке кең ауқымды жолмен шығудың мейлінше өміршең технологиясына біртін-біртін көшу стратегиясының аясында жеке тұлғалар үшін мүлдем жаңа қызметті -FTTH (Fiber to the home – үйге/пәтерге дейінгі оптикалық талшық) технологиясы бойынша iD Net қызметін ұсынады.
FTTH технологиясы – оптикалық кәбілді әр абоненттің үйіне дейін жеткізу деген мағына береді. Байланыстың оптикалық-талшықтық желісінің бүгінгі күні ақпарат ағынын жөнелтудің ең жаңа және сапалы әдісі болып отырғандығы белгілі. Абоненттерге мұндай технологияны пайдалану кезінде телефонияның, Интернеттің және интерактивті теледидар қызметтерінің толық көрсетілімі ұсынылады, яғни, "бір розеткадан" қызметтердің толық жиынтығын: iD TV (интерактивті теледидарды), iD Phone (телефонияның қызметтерін) және iD Net (Интернетке кең ауқымды жолмен шығуды) көрсету мүмкіндігі ұйымдастырылады.
iD Net қызметін пайдалану кезінде, пайдаланушылар ішкі ресурстарға - 100 Мбит/с-ке дейінгі жылдамдықпен, сыртқы ресурстарға - 30 Мбит/с-ке дейінгі жылдамдықпен кіре алады.
Кешенді іс-шаралар нәтижесінде Астана қаласының Талапкер ауылына iD TV сауда белгісінде интерактивті санды теларасын ұсыну мүмкіндігі пайда болды.
ID Phone сауда белгісіндегі жаңа қызмет – телефония қызметтерінің кең ауқымда қосымша қызмет түрлерін алуға, Интернетке қатынауға, қалааралық және халықаралық байланысты бір оператордан бір жерде алуға мүмкіндік береді. iD Phone қызметтің өзіне тән ерекшеліктері бар: WEB-портал арқылы, соның ішінде абоненттің өзімен ыңғайлы басқару, жаңа сервистерді қосу, клиент шотын көру, қоңырауды кез келген басқа нөмірге ауыстыру, нөмірді қосымша жабдықтарсыз анықтау, конференц-байланыс және басқа да көптеген сервистер.
Телекоммуникациялық өндірістің динамикалық факторлардың дамуына ақпараттарды жаңа қызметтермен сапалы түрде алмасуына үлкен мүмкіндік беретін алдыңғы қатарлы технологияның енуі әсер етті.
Қазіргі таңда осындай технологиялардың бірі PON болып табылады. Бұл технологияның негізгі артықшылығы үлкен ассортиментті қызметтерді жоғары жылдамдықта жіберу.
Бұл мекемеде тәжірибе өту барысныда маған Талапкер ауылында PON технологиясы арқасында жаңа оптикалық желі байланысын орнатуда қатысуға мүмкіндік туды. Жаңа технология арқылы құрылатын желіміздің ұсынып отырған қызметтердің көлемі үлкейеді. Мәліметтерді жіберу жылдамдығы кіріс ағыны 2,5 Гбит/с дейін, ал шығысы ағыны 1,5 Гбит/с дейін және тарату жылдамдығын арттырады.
Еліміздің байланыс саласында GPON технологиясының алатын орны орасан зор. Техника күн өткен сайын даму үстінде әрі дами беретіні айдан анық. Бұл технологияның басты ерекшелігі болып Triple Play, яғни үш қызметті бір жолмен таратуға бағытталғандығы ескеріледі.
Технологияның экономикалық тиімділіктері ретінде келесідей анықтамаларды көрсетуге болады:
- Ақпаратты тасымалдау оптиканың көмегімен іске асады;
- Оның бағасы өте арзан және тиімді;
- Ақпаратты жіберу жылдамдығы өте жоғары,әрі сенімді;
- Жаңа абоненттердің қосылуы оңай және қызмет көрсету ынғайлы.
Атқаратын негізгі қызметтері:
- Интернетке қосылу;
- SIP телефон;
- IDTV (IPTV).
Жарнамамен алға жылжу:
- Бірінші кезеңде интернет сайттарының бетінде, радио, теледидардан
массивті жарнамалар жүргізу;
- Қызметтің тиімділігі мен жылдамдығы;
- Көптеген жаңа тарифтер.
Дыбысты жіберу, мультимедиялық ақпарат алу және де Интернет Triple Play қызметін құрайды. Бұл қызметтерді тиімді және жоғары сапалы түрде тұтынушыларға қызмет көрсету үшін операторлар немесе қызмет көрсетушілер мультисервисті желілерді құруға қаражат салып жатыр. Дыбысты тарату қызметі операторлар және қызмет көрсетушілерге ең негізгі пайда көзі болып табылады. Бұл қызмет түрі аналогты/ISDN желі арқылы, немесе VoIP технологиясын арқылы беріледі. Интернет - қызметі тұтынушыға Интернет желісіне қосылуға мүмкіндік береді.
Үлкен жылдамдықты Интернет қызметі DSL немесе оптикалық желі негізінде қаланған. Ол барлық қолданушыларға тәулігіне 24 сағат және аптасына 7 күн бойы әр кез жоғары жылдамдықта Интернетке қосылуға мүмкіндік береді. Мультимедиялық қызметіне - IP-теледидар, сұраныс бойынша видео, интерактивті ТВ-гид, сұраныс бойынша бағдарламаларды жазу және т.б. қызметтері қосылады. IPTV қызметі телевизиялық сигналды тұтынушыға мыс сым арқылы таратуға мүмкіндік береді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Алибаева С.А. Методические указания к экономической части дипломного проекта для специальности (для всех форм обучения, направление 652400 – радиоэлектроника и телекоммуникации).- Алматы: АИЭС, 2001. – 27 с.
2. Буров В.П., Новиков О.К. Бизнес-план: методика составления. М.:ЦИПКК, 1995. – 54 с.
3. Волков О.И. Экономика предприятий связи. – М.: Экономика, 1998. – 345с.
4. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи: Учебник для вузов.  М.; Радио и связь, 1999.-392 с.
5. Гольдштейн Б.С. IP – телефония. – Москва: Радио и связь, 2000 – 560 с.
6. Дюсебаев М.К. Методические указания по «Охране труда» для студентов-дипломников. А.: АИЭС, 1994
7. Ежергин В. IPTV и новинки в архитектуре. Connect. - №3 – 2007.– с.56-60
8. Кондратович А.П. Стандарт оргнизации. Работы учебные. Общие требования к построению. Изложению, оформлению и содержанию работ учебных. СТ НАО 56023-1910 - 01 - 2009.- Издание официальное. АИЭ и С, 2009
9. Косивцов П. Поведение IP-трафика в сетях NGN.- Москва. Журнал «Технологии и средства связи». №5 2009
10. Лихачев Н. Мультисервисные сети и технология IPTV//Connect. - №3 –2007. – C. 52-55
11. Гроднев И.И., Мурадян А.Г., Шарафутдинов P.M. и др. «Волоконно-оптические системы передачи и кабели». Справочник, «Радио и связь», М., 1993.
12. Алексеев Е.Б., Скляров O.K., Устинов С.А. Оптические сети операторов связи DWDM и CWDM в России, «Технологии и средства связи», 2004, № 2.
13. Тюхтин М.Ф. Системы интернет – телевидения. – Москва: Горячая линия – Телеком, 2008. – 320 с.
14. Услуги «Triple Play» для ОАО Казахтелеком. Бюджетное предложение, Аlcatel, Алматы, 2005
15. Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау. Жоғары оқу орындары үшін оқу құралы. – Алматы «Эверо», 2008. 78-81c.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 36 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1000 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


МАЗМҰНЫ

1. Капитал-телеком ЖШС-гі жөнінде мағлұмат және оның қызметі ... ... ... 3
2. PON технологиясына жалпы
сипаттама ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 6
3. Қауіпсіздік
ережесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ..13
4. Өндірісте GPON және EPON технологиялары арқылы
жұмыс ... ... ... ... 36
5. Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37

1. Капитал-телеком ЖШС-гі жөнінде мағлұмат және оның қызметі

Қазіргі таңда телекоммуникациялық салада әр 2 – 3 жыл сайын
ақпараттардың тарату көлемі телекоммуникациялық инфраструктура арқылы
көбейе береді.
Ақпараттық индустрияның жаңа салалары пайда болуда және жетістікпен
дамуда, осыған байланысты нарық субъектілерінің ақпараттық
құраушыларының экономикалық белсенділігі артуда.
Қазіргі таңда республикамызда келесідей телекоммуникациялық
қызметтер нарығында негізгі сегменттер ұйымдастырылды, олар: ұялы
байланыс, жергілікті телефондық байланыс, қалааралық және халықаралық
байланыс,мәліметтерді тарату (Internetті қосқанда) жатады.
Осындай телекоммуникациялық қызметтермен Капитал-телеком ЖШС-сі
айналысады. Бұл компания 2003 жылы Алматы қаласында құрылған болатын. Оның
әр қалада филиалы орналасқан. Мен Астана қаласындағы филиалда тәжірибемде
өткізген болатынмын. Компания GPON технологиясы арқылы тұрғын үйлерге
байланыс желілерін тарту болып табылады.
Капитал-телеком ЖШС-нің Интернетке кең ауқымды жолмен шығудың
мейлінше өміршең технологиясына біртін-біртін көшу стратегиясының аясында
жеке тұлғалар үшін мүлдем жаңа қызметті -FTTH (Fiber to the home
– үйгепәтерге дейінгі оптикалық талшық) технологиясы бойынша iD Net
қызметін ұсынады.
FTTH технологиясы – оптикалық кәбілді әр абоненттің үйіне
дейін жеткізу деген мағына береді. Байланыстың оптикалық-талшықтық
желісінің бүгінгі күні ақпарат ағынын жөнелтудің ең жаңа және
сапалы әдісі болып отырғандығы белгілі. Абоненттерге мұндай
технологияны пайдалану кезінде телефонияның, Интернеттің және
интерактивті теледидар қызметтерінің толық көрсетілімі ұсынылады, яғни,
"бір розеткадан" қызметтердің толық жиынтығын: iD TV (интерактивті
теледидарды), iD Phone (телефонияның қызметтерін) және iD Net
(Интернетке кең ауқымды жолмен шығуды) көрсету мүмкіндігі ұйымдастырылады.

iD Net қызметін пайдалану кезінде, пайдаланушылар ішкі
ресурстарға - 100 Мбитс-ке дейінгі жылдамдықпен, сыртқы ресурстарға
- 30 Мбитс-ке дейінгі жылдамдықпен кіре алады.
Кешенді іс-шаралар нәтижесінде Астана қаласының Талапкер ауылына iD
TV сауда белгісінде интерактивті санды теларасын ұсыну мүмкіндігі
пайда болды.
ID Phone сауда белгісіндегі жаңа қызмет – телефония қызметтерінің кең
ауқымда қосымша қызмет түрлерін алуға, Интернетке қатынауға,
қалааралық және халықаралық байланысты бір оператордан бір жерде
алуға мүмкіндік береді. iD Phone қызметтің өзіне тән ерекшеліктері бар:
WEB-портал арқылы, соның ішінде абоненттің өзімен ыңғайлы басқару,
жаңа сервистерді қосу, клиент шотын көру, қоңырауды кез келген
басқа нөмірге ауыстыру, нөмірді қосымша жабдықтарсыз анықтау, конференц-
байланыс және басқа да көптеген сервистер.
Телекоммуникациялық өндірістің динамикалық факторлардың дамуына
ақпараттарды жаңа қызметтермен сапалы түрде алмасуына үлкен
мүмкіндік беретін алдыңғы қатарлы технологияның енуі әсер етті.
Қазіргі таңда осындай технологиялардың бірі PON болып табылады. Бұл
технологияның негізгі артықшылығы үлкен ассортиментті қызметтерді жоғары
жылдамдықта жіберу.
Бұл мекемеде тәжірибе өту барысныда маған Талапкер ауылында PON
технологиясы арқасында жаңа оптикалық желі байланысын орнатуда қатысуға
мүмкіндік туды. Жаңа технология арқылы құрылатын желіміздің ұсынып отырған
қызметтердің көлемі үлкейеді. Мәліметтерді жіберу жылдамдығы кіріс ағыны
2,5 Гбитс дейін, ал шығысы ағыны 1,5 Гбитс дейін және тарату
жылдамдығын арттырады.
Еліміздің байланыс саласында GPON технологиясының алатын орны
орасан зор. Техника күн өткен сайын даму үстінде әрі дами
беретіні айдан анық. Бұл технологияның басты ерекшелігі болып Triple Play,
яғни үш қызметті бір жолмен таратуға бағытталғандығы ескеріледі.
Технологияның экономикалық тиімділіктері ретінде келесідей
анықтамаларды көрсетуге болады:
- Ақпаратты тасымалдау оптиканың көмегімен іске асады;
- Оның бағасы өте арзан және тиімді;
- Ақпаратты жіберу жылдамдығы өте жоғары,әрі сенімді;
- Жаңа абоненттердің қосылуы оңай және қызмет көрсету ынғайлы.
Атқаратын негізгі қызметтері:
- Интернетке қосылу;
- SIP телефон;
- IDTV (IPTV).
Жарнамамен алға жылжу:
- Бірінші кезеңде интернет сайттарының бетінде, радио, теледидардан

массивті жарнамалар жүргізу;
- Қызметтің тиімділігі мен жылдамдығы;
- Көптеген жаңа тарифтер.
Дыбысты жіберу, мультимедиялық ақпарат алу және де Интернет Triple
Play қызметін құрайды. Бұл қызметтерді тиімді және жоғары сапалы
түрде тұтынушыларға қызмет көрсету үшін операторлар немесе қызмет
көрсетушілер мультисервисті желілерді құруға қаражат салып жатыр.
Дыбысты тарату қызметі операторлар және қызмет көрсетушілерге ең негізгі
пайда көзі болып табылады. Бұл қызмет түрі аналогтыISDN желі арқылы,
немесе VoIP технологиясын арқылы беріледі. Интернет - қызметі
тұтынушыға Интернет желісіне қосылуға мүмкіндік береді.
Үлкен жылдамдықты Интернет қызметі DSL немесе оптикалық желі
негізінде қаланған. Ол барлық қолданушыларға тәулігіне 24 сағат және
аптасына 7 күн бойы әр кез жоғары жылдамдықта Интернетке қосылуға
мүмкіндік береді. Мультимедиялық қызметіне - IP-теледидар, сұраныс
бойынша видео, интерактивті ТВ-гид, сұраныс бойынша бағдарламаларды
жазу және т.б. қызметтері қосылады. IPTV қызметі телевизиялық
сигналды тұтынушыға мыс сым арқылы таратуға мүмкіндік береді.

2. PON технологиясына жалпы сипаттама

Оптикалық желілер екі класска бөлінеді олар: белсенді және
белсенді емес. Белсенді желі кезінде қатынау түйіні мен соңғы тұтынушы
құрылғының арасында қандайда бір белсенді құрылғы (мысалы,
регенератор немесе коммутатор) болады. Белсенді емес желіде бесенді
құрылғылар болмайды, яғни желі тек қана белсенді емес компоненттерден
құралады. Негізінде белсенді емес компоненттерге (оптикалық талшықты
санамағанда) мыналар жатады: талшықты – оптикалық байланысшылар, WDM
мультиплексорлары және тармақтаушылар.
Көптік қосылуды бір талшыққа біріктіру идеясын жүзеге асыруда
ықпалды жеті компанияның (British Telecom, France Telecom, Deutsche
Telecom, NTT, KPN, Telefoniсa и Telecom Italia) консорциумы құрылып,
1995 жылдан бастап PON (passive optical networks ) технолгиясына
алғашқы қадамдар жасалынды. Бұл бейресми ұйым ITU-T қолдауымен FSAN
(full service access network) деп аталды. Тоқсаныншы жылдардың
соңында коптеген жаңа мүшелер, операторлер, құрылғылар өндірушілер осы
ұйымға кірді. PON құрылғысына жалпы ұсыныстар мен талаптар FSAN-ң
басты мақсаты болып табылып, құрылғылар өндірушілер мен операторлер
PON қосылу жүйесінің бәсекелестік нарығында барлығы қатар өмір сүре
алады. Қазіргі таңда FSAN-ң есептеуінде 40 операторлар мен өндірушілер
жақын қарым-қатынаста жұмыс істеуде және де ITU-T,ETSI және ATM
стандартталған. Технологияның басты ерекшелігі қызмет көрсету мен
қосымша қорек көзін талап етпейді және де оптикалық пассивті
тарамданулар (сплиттерлер) трафигін біріктіруді қолданады.
Қазіргі таңда GPON(PON) талшықты кабельді үйге дейін, өткізу жолағын 1
Гбитс дейін жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл ADSL-қосылудан 100
рет жоғары екенін көрсетеді. GPON(PON) технологиясы бір талшықтың бойымен
мынандай қызметтерді ұсынады: Triple-Play: Internet, VoIP, IPTV; ал
жоғары жылдамдықты беріліс бір уақытта HDTV бірнеше каналдарды
көруге мүмкіншілігін қамтамассыз етеді. Жаңа желі жергілікті телефон
қоңырауларын IP-телефонии технологиясында іске асырады.
PON желісінің негізгі мақсаты табыстарды көбейту болып
табылады.
Жаңа сапалы кең жолақты желіге қосылуды ұйымдастыру, қазіргі
заманғы телекоммуникациялық қызметтерге қызығушылықтарын оятып,
абоненттердің назарын аудартты.
PON архитектурасының басты идеясы OLT-ні жалпыға біреу қабылдап
таратқыш модулін қолдану барысында ONT көптік абоненттік құрылғысына
ақпараттарды жеткізу және қайта жіберу. Бұл принципті жүзеге
асыру сурет – 1-де көрсетілген.

Сурет - 1. PON архитектурасы

Қабылдап-таратқыш құрылғысының максимальді жылдамдығы мен қуат деңгейі
қосылатын абоненттік түйіндер санына байланысты OLT қабылдап-
таратқыш модулі бірегейі қолданылады. OLT-дан ONT-ге ақпараттарды жіберу
ағыны кіріс ағыны үшін 1490 нм толқын ұзындығы қолданылады. Мәліметтер
ағыны абоненттік түйіннен орталық түйінге яғни шығыс ағыны үшін 1310 нм
толқын ұзындығы қолданылады. OLT және ONT WDM мультиплексорымен
бірге болады да, кіріс және шығыс ағындарды бөледі.
Орналасу нүктесінде бірінші сплиттерлік дәрежесі ретінде бөлу
коэффициенті 1:2-ге тең оптикалық сплиттер орналастырылады. Үйдің
кіреберісінде орналасқан вандал сақтандырғыш таратқыш шкафтарында
бөлу коэффициенті 1:32-ге тең оптикалық сплиттерлер орналасады.
Аз пәтерлері бар үйлерде және абоненттер саны аз үйлерде
сигналды оптикалық бөлу схемасының келесі түрлері қолданылады:
- 1:4 –сплиттерлеудің бірінші дәрежесі, 1:16- сплиттерледің екінші
дәрежесі;
- 1:8- сплиттерлеудің бірінші дәрежесі,1:8- сплиттерледің екінші
дәрежесі;

Сурет – 2. 1:4 және 1:8 бөлу дәрежесі бойынша сплиттердің қосылу
сұлбасы

Абоненттердің қосылуы оптикалық кабельдердің көмегімен жасалынады.
Бүгінгі таңдағы Triple play-да қолданыстағы PON технологиясының
негізгі артықшылықтары:
– Желі құрылысының қымбат емес бағасы;
– Құрылған таратылған инфрақұрылымының перспективтігі;
– Желіні қолдану мен оған техникалық қызмет көрсетуінің төмен
шығындары;
– Сенімділік;
– Желінің қалыпты өсу мүмкінділігі;
– Жоғары икемділік.
Қазіргі уақытта, PON технологиясы тек бірегей қатынау нұсқауы
болмаса да, ең көп таралымға ие болады деген бірауызды ой қалыптасқан. PON
тек қана бір оптикалық шығарыммен, географиялы әр жақта орналасқан
түрлі желілік мүмкіндіктері мен қатынау жылдамдығына түрлі талаптары
бар көптеген тұтынушыларға тиімді қызмет көрсетуге мүмкіндік береді.

PON технологиясының сыртқы кабельді жүйесінде электр қуаты мен
қызмет көрсетуді қажет ететін арнайы электронды құралдар жоқ болғандықтан
белсенді емес болып саналады, және түзеткіштердің қолданусыз,
батареялардың, сыртқы мультиплексорлардың, монтаж шкафтардың, сонымен
қатар, өту құқығымен қиыншылықтарды тудырмайды. Оның орнына бар
белсенділік бөлмедегі телефон торабында жинастырылған. PON
технологиясындағы мәліметтер тасымалдау тәсілдері. PON желісінің жұмыс
істеу принципі мынандай. OLT төмен түсетін ағынның кадрларын PON бұтағы
бойымен 1490 нм толқын ұзындығында жібереді. Бұл ағын барлық
бағыттарға қарай сплиттерлерде қайталанады, тек оның қуаттылығы (сплиттер
параметрінің тәуелділігінде) өзгереді. Әрбір ONT төменгі ағынның
барлық кадрларын алады, бірақ ол тек өзінің кадрларын өңдейді, ал
олар керекті ONT-ны сәйкес тағайындалу мекенжайындағы LLID
идентификаторы тең болғанда ғана жұмыс істейді.. Жоғары шығушы ағында
қақтығыстардан құтылу үшін (бір уақытта әр түрлі ONT-мен жіберілген өз
кадрлері), әрбір ONT нақты уақыт аралығында ғана тасымалдауды жүзеге
асыруына болады, бұл уақыт OLT-да динамикалық түрде ONT-дан келетін
сәйкес тапсырыс арқылы жүзеге асырылады. Тапсырыстар мен тасымалдауға
рұқсаттарды жіберу үшін, және желінің жаңа түйіндерді, OLT және ONT,
анықтау, немесе қолданбалы ақпарат кадрларынан басқа, арнайы қызмет
кадрлармен бір-бірімен ауысады. Сонымен қатар, әрбір ONT 1310 нм толқын
ұзындығында өз кадрларын PON бұтағымен жоғары тасымалдайды, олар
сплиттерлерде TDM әдісімен бірыңғай жоғары шығатын ағынға бірігеді. Осы
жағдай 2.3-суретте көрсетілген.

Сурет – 3. PON желісінің жұмыс істеу принципі.

Жоғарыда көрсетілген суретте PON желісінің жұмыс істеу принципі
қарастырылған. Және де пассивті оптикалық таратқыш негізінде құрылған PON
желісінің жұмысы айқын көрсетілген.
Технологияны ұйымдастырудағы топология түрлерін сипаттау. Қатынау
желілерінің үш негізгі топологиялары ретінде біз үш негізгі
топологияны айта аламыз, атап айтсақ сақиналы, нүкте-нүкте, нүкте-көп
нүкте.

Сурет – 4. Сақиналы топологиясы.

Қатынау желілерінде сақиналы топологиясын (Micro SDH және басқалар)
қолданғанда оның тиімді жұмысы үшін барлық сақина түйіндері
қосылып, жұмыс істеу керек. Бірақ, тәжірибе жүзінде мұндай желі
құрылысында тұтынушыларды қосу бір уақытта болмайды. Сол кездің
өзінде, сақиналық желіні аз санды абоненттер үшін түгел салып
қосқанда, ол жоғары бастапқы шығындарға әкеледі. Тапсырушы қызмет
көрсету келісім-шартына қол қоймайынша, абоненттік оптикалық түйінді
салу рационалсыз. Сондықтан, шын өмірде қатынау желілерінің сақиналық
топологияларының көбісі не өте жинақы ("collapsed rings"), не бір
кабель бойымен созылыңқы келеді.
Салынып біткен сақинаға жаңа абоненттерді қосу – осы сақинаны
ажыратып, жаңа сегментті қосу арқылы жүзеге асырылады. Осындай сақинаға
абоненттер қосылуының сенімділігі туралы айту қиынға түседі.
Сондықтан, SDH қатынау желілерінде абоненттер қосылу арналарында
нүкте-нүкте топологиясы қолданылады.

Сурет – 5. Нүкте – нүкте топологиясы.
Нүкте-нүкте топологиялы қатынау желілерінде пайда болатын
басты қиындық – ол кабельдік жүйелерінің төмен тиімділігі, бұл
олардың ғимарат қабатынан шығуына байланысты. Мұндай сәулетте орталық
кеңседен әр ғимаратқа резервтелу мүмкіндігінсіз бөлек талшық жұбын енгізу
қажет (немесе төрт резервтелу мүмкіндігімен). Бұл әдістеме тек мына
жағдайда ақталады, егер абоненттік түйіндер (ғимараттағы абоненттер
жиынтығы, кеңсе, мекеме) телекоммуникациялық қызметтер қолдану жағынан
жеткілікті деңгейде рентабельді болып, олардың әрқайсысына жеке кабель
тартылса.
Ethernet қатынау желісі өте қиын таратылған бұтақты сәулетімен
ерекшелінеді. Бірақ, әр бұтақтың түйініне сәйкес бір активті
құрылғы орнатылып (коммутатор, маршрутизатор), ал осы активті
құрылғылардың порттары бір-бірімен тек жұпты нүкте-нүкте топологиясы
арқылы қатынайды. Резервті арналар (олар да нүкте-нүкте) екі жеке
порттарды қолдану арқылы жасалынады.

Сурет – 6. Нүкте –көп нүкте топологиясы

Нүкте – көп нүкте сәулетінде, PON технологиясының негізі болатын,
орталық түйіннің бір портына бұтақты сәулеттің түгел бір талшық-оптикалық
сегменті, оған он шақты тұтынушы кіріп, қосылады. Сонымен қатар, бұтақтың
аралық түйіндерінде – жинақы, толығымен пассивті оптикалық
таратқыштар (сплиттерлер), тоқ пен қызметті қажет етпейтін,
орнатылады. Сплиттер қосдиапазонды, ал ол дегеніміз 1310 нм терезесінде
(негізгі диапазон немесе O-диапазон, original) және 1550 нм
терезесінде (негізгі диапазон немесе C-диапазон, conventional) жұмыс
істеуі қажет. Тарату түйіні ретінде, коллектор орнатылған кабельді
муфта да бола алады.
Нүкте – көп нүкте сәулетінде, сплиттерлер орнатылуының
оптимизациясы арқылы оптикалық талшықтар бірнеше есе үнемделеді және
кабельді инфрақұрылымның бағасы төмендейді. Абоненттік түйіндердің
барлығы терминалды болады, ал бұл біреуінің өшіп немесе істен шығып қалуы,
қалғандарының жұмысына кедергі жасамайды. Әр талшық-оптикалық сегмент
орталық түйіндегі бір қабылдау-жібергішке қосылып (нүкте-нүкте сәулетінен
айырмашылығы), ол да құрылғылардың бағасын бірнеше есе төмендетеді. Желі
дамуы, керекті бағытта қажет болған жағдайда, бір қалыпты өте алады.

3. Кабельдерді қолдануда сақталатын қауіпсіздік ережесі

1) Құрылымдық кабель жүйесі (ҚКЖ) 0ºС до +50ºС температуралық
диапазонында ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік
жүйесінің, корпоративтік телефония жүйесінің, телекоммуникациялық және
басқа әр түрлі өндірушілердің жабдығының сенімді жұмысын қамтамасыз ету
керек.
2) ҚКЖ барлық компоненттері бір өндірушінің бірыңғай техникалық
платформасының базасында бірыңғай жүйеге іріктеліп, жобаланған болуы
тиіс.
3) МӨО кабель жүйесі американдық ANSIEIATIA-568-B.3 және халықаралық
ISOIEC 11801 стандарттардың ерекше нұсқамасының 6А санатынан кем емес
талаптарға сәйкес болуы және мәліметтерді беру мүмкіндігін 10гбитсек
дейін (стандарт Ten Ethernet) қамтамасыз етуі тиіс.
4) Пайдаланушылардың жұмыс орындарының ҚКЖ кабель жүйесі американдық
ANSIEIATIA-568-B.3 және халықаралық ISOIEC 11801 стандарттардың ерекше
нұсқамасының 5Е санатынан кем емес талаптарға сәйкес болуы және
мәліметтерді беру мүмкіндігін 10гбитсек дейін (стандарт Ten Ethernet)
қамтамасыз етуі тиіс – бұл тендерге жатпайды.
5) МӨО функционалды түрде тік және көлденең ішкі жүйеден тұруы және келесі
компоненттерді қамтуы тиіс:
1) МӨО коммуникациялық кросстық блоктар;
2) Әр МӨО коммуникациялық кростан әрбір серверлік шкафқа дейін әрі өзара
көлденең кабель тартуы;
3) Кабель жүйесі үшін қабаттық кросстық блоктар;
4) Қабаттық кростан әр жұмыс орнына дейін көлденең кабель тартуы;
5) Әр қабатта ақпараттық магистральдардың талшықты-оптикалық желі
байланысының кросстары;
6) МӨО ақпараттық магистральдардың талшықты-оптикалық желі байланысының
кросстары;
7) МӨО кросстары мен қабаттық кросстар арасында тік талшықты-оптикалық
ақпараттық магистральдары;
6) Кабельді өткізу топологиясы, серверлік шкафтарда және қабаттық
кросстарда қосылу нысандарына тарайтын тармақтары және МӨО
коммуникациялық шкафтарының кростарында орналасқан орталықтары бар екі
есе жұлдыз типіне сәйкес болуы тиіс.
7) Кабельді көлденең және магистралдық тік өткізу, электр
қуаттандырудың күш беру желілерінен бөлек арнайы қарастырылған науаларда
жүзеге асырылуы керек.
8) Қосылулардың және жабдықтың екі есе резервілеуін қамтамасыз ететін
кросстық және коммуникациялық жабдық, биіктігі (42U) кем емес және
монтаждық мөлшері 19 дюйм болатын еден үсті түрінде орындалған үш бірдей
коммуникациялық шкафтарда орналасуы тиіс.
9) Екі кросстық коммуникациялық шкафтардың төменгі жағында Cisco Catalyst
6506 (белсенді жабдықты Банк ұсынады) коммуникациялық жабдықты
орналастыру үшін 15U кем емес орын қарастырылуы қажет. Үстіңгі жағында
оптикалық патч-панелдер және мыс патч-панельдер орналасуы керек. Жеке
коммуникациялық шкафта әрбір кросстық блок, 19 дюймдық патч-панелден
және мыс бөлігі үшін RJ45 типтес 2448 порттан және оптикалық кабельді
біріктіру үшін SC типтес кабель (органайзерлер) өткізу үшін
панельдермен жиынтықталуы керек. Әрбір кростық блокта патч-панельдердің
саны серверліккоммуникациялық шкафтарда қосылу порттарының санымен және
қабат аралық кросстардың магистралды талшықты-оптикалық желілер
байланысының қосылу порттарының санымен айқындалуы қажет. Барлық
порттар маркіленуі және екінші жағынан маркіленуге сай болуы тиіс.
10) Бір коммуникациялық шкафта байланыс қызметі провайдерлерінің
коммуникациялық жабдығы - Cisco маршрутизаторлар мен коммутаторлар
орналасатын болады (белсенді жабдықты Банк ұсынады). Шкаф 2 (екі)
қызмет көрсету провайдерлердің байланыс модемдерін орналастыру үшін 19
дюймдық сөрелермен және сондай-ақ, 19 дюймдық патч-панельдермен - әр
кростық коммуникациялық шкафқа дейін 12 порттан тұратын кабельдік
таратулары бар RJ45 типтес бір 24 порттық патч-панельмен және әр
кростық коммуникациялық шкафқа дейін 12 көпмодолық талшықтардан кабельді
таратулары бар SC типтес бір 24 порттық оптикалық патч-панельмен
жабдықталуы қажет. Патч панелдер шкафтың алдыңғы жағында үстінде
орналасуы және кабель өткізу үшін панельдермен (органайзерлермен)
жиынтықталуы тиіс. Барлық порттар маркіленуі және екінші жағынан
маркіленуге сай болуы тиіс.
11) Серверлік жабдық (блэйд-серверлер және МСЖ - белсенді жабдықты
Банк ұсынады) 2 серверлі шкафтарда орналасады. Барлық серверлік
шкафтар 19 дюймдық патч-панельдермен - әр кростық коммуникациялық
шкафқа дейін 12 порттан тұратын кабельдік таратулары бар RJ45 типтес
бір 24 порттық патч-панельмен және әр кростық коммуникациялық шкафқа
дейін 12 көпмодолық талшықтардан кабельді таратулары бар SC типтес
бір 24 порттық оптикалық патч-панельмен жабдықталуы қажет. Патч
панелдер шкафтың алдыңғы жағында үстінде орналасуы және кабель өткізу
үшін панельдермен (органайзерлермен) жиынтықталуы тиіс, бұл орайда
шкафтың алдыңғы жағынан аталған патч панелдер деңгейі 19” бітеуішпен
жабылуы тиіс. Барлық порттар маркіленуі және екінші жағынан маркіленуге
сай болуы тиіс.
12) Кросстар кабельдік ажырамаға сәйкес маркіленуі, коммуникациялық жабдық
пен кросс порттары арасында біріктіруді ұйымдастыру үшін ұзындығы 2 метр
ажыратудың RJ45 и SC-LC типтес зауытта шығарылған біріктіру бауларымен
жиынтықталуы тиіс.
13) Ақпараттық магистраль коммуникациялық шахталарда өткізілуі және
ISOIEC 17799 стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс. Ақпараттық
кабелдерді және электр қуаттандыру кабельдерін сумен қамтамасыздандыру,
орталық жылыту, кондиционерлеу және өрт сөндіру жүйелерінің
магистральдарымен бірге өткізуге жол берілмейді.
4.Өндірісте GPON және EPON технологиялары арқылы жұмыс

Он жыл ішінде PON технологиясының стандартталуы болып жатыр, осы
уақыт ішінде ақпаратты тарату жылдамдығы 155 Мбитс – тан 2,4
Гбитс-қа дейін өсті. Қатынау трафигінің желісі көбінесе мөлшері үлкен және
ауыспалы болып келетін IP-пакеттерден тұратының ескерсек, кішкентай
АТМ – ұяшықтарына “буыптүю” мәліметтеріне негізделген BPON
технологиясы абоненттік желілер үшін қолайлы шешім бола алмайды. Бұл
соққы қатынау желілерін қазіргі заманға лайықтап екі жаңа
технологияның дамуына қызмет жасады.
Біріншіден, Ethernet технологиясының негізінде EPON стандарты
құрастырыла бастады. Ол үшін арнайы EFM2 комиссиясы құрылды. Екіншіден,
FSAN3 тобының мүшелері BPON-нан мұраға қалған АТМ технологиясын
пайдалануды жалғастырып жатқан протоколды-тәуелсіз GPON (Gigabit-capable
Passive Optical Network, ITU-T G.984) стандартымен жұмысқа кірісті.
Әрбір стандарт гигабиттік тарату жылдамдығында ауыспалы ұзындықтағы
IPEthernet пакеттерімен нәтижелі әрекеттесе алатын өзінің
жақсартылған, нұсқасын ұсынады.
GPON-ның қасиеттері:
- GPON-ға жаңа абоненттерді қосу үшін инкапсуляцияның
гигабиттік
режимі GEM қолданылады;
- бір толқын ұзындығына 256 логикалық ONT сүйеуі;
- ONT автоматты және периодты табылуының жаңа тәсілі;
- ONT терезелерінде дрейф табылуының автоматты масштабталуы;
- AES алгоритмы арқасында әрбір ONT қосылыс қорғанышы;
- әртүрлі күй-жағдайлардың үлкен сан және абоненттік түйіннің
(ONT) есептеу нәтижелерінің орталыққа (OLT) жіберілуі;
- OAM бөлінген каналдары;
- келісімдердің бақылау қызметтерінің деңгейі туралы әрбір каналда
өткі-зу жолағының таралуы.
PON қатынауының таратушы желісі түйіндегі пассивті оптикалық сплит-тер
бар бұтақ тәріздес талшықты кабельді архитектура негізінде құрылған. PON
архитектурасы абоненттің сұрауына байланысты желідегі түйіндерді және
өткізу жолағын өсіруге қажетті тиімділікпен қамтамасыз етілген.
Қазіргі уақытта PON-ның 2 негізгі технологиясын бөліп көрсетуге болады
– EPON және GPON. Олардың негізгі айырмашылығы архитектураның базалық
протоколында: EPON үшін – бұл Ethernet, ал GPON үшін – SDH. Одан басқа
GPON технологиясының өткізу жолағы симметриялы емес (төмен түсуші ағын
– 2,488 Гбитс, жоғары щығушы ағын – 1,244 Гбитс). EPON технологиясы үшін
өткізу жолағы симметриялы – 1,244 Гбитс. Тасымалдауды басқару деңгей
құрылымы (TC layer). GPON-жүйесінде тасымалдауды басқару деңгей құрылымы
суреттелген. GTC деңгейі екі астыңғы деңгейден түзеледі: GTC кадрларының
құру астыңғы деңгейінен және астыңғы деңгейдің TC бейімделулерінен.
GPON - жүйесі жоғары шығатын трафик үшін ортаға рұқсат бақылауын
қамтамасыздандырады. Ең басты концепциялар төмен түсетін ағында кадрлар
рұқсат етіл-ген жайларды көрсету үшін төмен түсетін ағында кадрлармен ағын
жоғары шығатын, үйлестірілген кадрларда трафик жоғары шығатын. Сурет
– 7-де GPON желісінің құрылымдық сұлбасы көрсетілген.

Сурет – 7. GPON желісінің құрылымдық сұлбасы

OLT көрсеткіштер PCBd жібереді, және бұл маркерлер уақытты
көрсетеді, әрбір ONT жоғары шығатын ағынға тасымалдауды бастай да және
аяқтай да алады. Сондай тәсілмен, бір ONT қашан болса да ортаға рұқсатты
ала алады, және даулар нормалы жұмыста көрінбейді. Көрсеткіштер
байттардың одақтарында беріледі, OLT-ға ортамен басқаруға рұқсат ете
өткізу нәтижелі статикалық жолағына секундына 64 кбайтқа тең.
PON технологиясының артықшылығына оның FTTx желісінің логикалықдамуы
болып табылатынын көрсетуге болады. Негізінен, желіні құруда шығын
құрылғыға емес, оның құрылыс монтаж жұмысына және инфрақұрылымға
көбірек кететіні құпия емес. FTTx желісінің архитектурасын еске
түсіре отырып, мынадай қорытынды жасауға болады: оператордан коммутаторға
дейінгі инфрақұрылым PON технологиясындағы оператордан пассивті
сплиттерге дейінгі желінің құрылымына ұқсас. Онымен қатар, FTTx
технологиясын PON-ға ауыстыру көзқарасынан қарағанда тек үйдің ішіндегі
желінің модернизациясы керек.
PON-ның бір ғана кемшілігі құрылғының аса қымбат бағасында
ғана, бірақ қазір оның Қазақстанда кең таралуына және ірі
операторлардың қолдануына байланысты абонеттерге бағасы бірталай
төмендейді. Және жоғарыда қарастырғандардан мынадай нәтиже шығаруға болады,
жақын уақытта GPON технологиясы Triple Play қызметін көрсетудегі ең
негізгісі болып табылатына күмән жоқ.
Төмен түсетін ағынның кадр құрылымы. Тәуелділік сыртында кадр
ұзақтығы 125 мксті құрайды да желінің өткізу қабілеттіліктері
(1,244 Гбитс немесе 2,488 Гбитс) төмен түсетін ағында болады. Сайып
келгенде, кадр 1,244 Гбитс жылдамдығында 19440 байт құрайды, ал 2,488
Гбитс жылдамдығында - 38880 байттан тұрады. Бір кадрда PCBd ұзындығы
тарату одақтарының санынан екеулерінің жылдамдықтары үшін бірдей және
тәуелді.

Сурет – 8. PON желісінің жалпы құрылу схемасы

Жоғары шығатын ағынның кадр тасымалдау барлық жылдамдықтарына
арналған бірдей құрылымды болады. Бір немесе бірнеше ONT-дан
тасымалданатын мәліметтер жиыны әр кадр қамтиды. Өткізу жолақтардың кестесі
осы жиындардың таратуын анықтайды. Басқарумен сәйкес тарату әрбір
дәуір уақыты, өткізу жолақтардың кестесі индикаторлардың өрісі
арқасында OLT басқарады, ONT 3 үлгіге дейін PON-бастамаларын және
пайдаланушылық мәліметтер жібере алады. Бастамалар бола алады:
- жоғары шығатын ағынның физикалық деңгей бастамасы;
- жоғары шығатын ағында қолдану, әкімшілік ету және басқару;
- PLOAM хабары кіретін 13 - байттық өрісі;
- жоғары шығатын ағында өткізу жолақтар динамикасы (DBRu) туралы
есептеу нәтижесі DBA үшін OLT орталық түйінімен қолданылатын өткізу
жолақтары динамикалық күй-жағдай туралы есептеу.
GPON-да активтендіру процедурасы күй-жағдайларды бейнелеп
түсіндіреді, активтендіру процесс ішінде болатын ONT:
- ONT PON-ның жұмысшы параметрлерін алады;
- OLT талаптарымен сәйкес мәліметтерді тасымалдауға арналған
ONT оптикалық қуаттылық деңгейін жөндейді;
- OLT жаңадан қосылған ONT-ның сериялы нөмірлерін анықтайды;
- OLT барлық жаңадан қосылған ONT-дың ONT-ID анықтаушыларын
тағайындайды;
- OLT жаңалармен ONT ара қашықтығын өлшейді және жаңа абоненттік
түйіндерге арналған кідірістерді тағайындайды;
- ONT сағаттардың бастан санап сәйкестікте жоғары шығатын ағынның
кадрларына арналған өзін түзететін кідірістерді жөндейді;
- GEM - инкапсулияция әдісі.
Әр түрлі қызметтердің абоненттеріне жеткізуді жүзеге асыру
үшін, қажеттіні операторларға арналған, және өткізу жолағын нәтижелі
қолдануға рұқсат ету басталды. Пассивті оптикалық желілеріне GPON-да
G.7041 инкапсулияция әдіс қолданылады. GFP стандарттауы ANSI
аккредитациясы T1X1 комиссия астысы қолданылады, қайсысы стандарттың
финалдық болжамалары жасау ITU-T бірге жұмыс істеуді шешті. GFP
G.7041 ITU-T ұсынысы деп ресми стандартталған болатын. Бүгінгі күнге
таман, үш негізгі PON технологиялары бар, олар - APONBPON, EPON және
GPON.
GPON инкапсулияция әдісі немесе GEM, транспорттық желімен оның
тасымалдауына арналған жоғары жатқан деңгейлердің клиентік трафик өзгерту
негіздік механизмы қамтамасыздандырады. Транспорттық желі кез келген типті
болу мүмкін: SONETSDH, G.709 ITU-T (OTN), ал нағыз түрінде GPON.
Клиенттің сигналдары пакеттер (IPPPPoE немесе Ethernet MAC сияқты),
ағындардың тұрақты жылдамдықпен және басқалар түрінде келе алады. GEM
кадрлардың инкапсулияциясына иілгіш құрылымын қамтамасыз-дандырады,
кадрларды тұрақты сияқты және өзгергіш ұзындықта сүйейді. GEM бастаманың
қателерін дұрыстау әдісінің (HEC) бір түрін қолданады, негізі өзін-
өзі шектеуінде салынған. Өзгергіш ұзындықты PDUs орналастыру үшін,
GEM - кадр бастамаларына пайдалы жүкті тиеу ұзындыққа айқын
индикаторын орналастыра бастайды. Сайып келгенде, GEM PDU тұрақты
мөлшері болады (TDM - канал қамсыздандыру үшін), немесе ұзындықпен,
кадрдан кадрға өзгерілетін (инкапсуляцияланған PDU-ны жәй шығаруды
қамсыздандыру үшін). Дәл осылай сияқты, GEM синхронды транспорттық
желімен әртүрлі қызметтердің жеткізу нәтижелі және қарапайым негіздік
механизмы қамтамасыздандырады, ол GPON TC деңгейіне арналған негіз
болады.
Сонымен қатар, GEM-ді қолдану, GPON TC деңгейі табиғаты
жағынан синхронды болады және SONET 8 кГц (125 мкс) кадрларды қолданады.
TDM - қызметтерді тура сүйеуге рұқсат етеді.
Қазіргі кезде Triple Play желісін көпқабатты тұрғын үйлерге қосудың
көп түрлері бар. Олардың көбі мекеменің ішіне оптикалық желілік терминал
(ONT) ұйымдастыру негізінде, ал одан әрбір бөлек пәтерлерге мыс
сымдар жүргізу арқылы құрылған. Бірақ оптикалық кабельдің (ОК)
бағасының түсуіне байланысты, бұралуға сезімталсыз, ең қолайлы шешім
тура пәтерге дейін талшықты жүргізу. Көппәтерлі үйлерге қосылудың ең
қажетті түрлерін суретте көрсетілгендей топтарға бөлуге болады (2.8 -
сурет):
Бірінші түрі - PON мыс тармақтарымен. Жоғарғы жылдамдықты пассивті
оптикалық желі GPON технологиясын қолданғанда талшықты оптика байланыс
түйінде бірсызықты оптикалық терминалы бар (OLT) көптеген үйлерді
байланыстырады. 1-ші желілік талшықты кабель қосылатын құрылыс тобына жақын
және сигналдарды бөлу үшін пассивті оптикалық тармақтағыш қолданылады.
Әрбір мекемеде пәтерлерге мыс сымдар тарайтын оптикалық желілік
терминал орнатылады. Пәтерлерді қосудың негізгі қатынау сұлбасы болып
Ethernet негізіндегі VDSL2 болып табылады. VDSL2-нің артықшылығы – оның
деректерді таратудағы жоғары жылдамдығы (100Мбитс-қа дейін ) аса
үлкен емес қашықтыққа дейін.
Екінші түрі – PON талшықты тармақтарымен. Негізінен оптикалық
кабельді әр пәтерге дейін жүргізу мысқапталған кабель негізіндегі
инфрақұрылымды қолданғанға қарағанда экономикалық тұрғыдан тиімді.
Оның үстіне оптикалық желінің таратушы құрылғылары мекеменің ішіне
орналасады. Тура пәтерге баратын талшықтың тарау нүктелері әртүрлі
бөліктерде немесе мекеменің әртүрлі қабатында болады.
Үшінші түрі - Ethernet – қосылуы нүкте-нүкте (Р2Р). Бұл нұсқада
әрбір мекеме бөлек талшық көмегімен орталық байланыс түйінімен
қосылады.
Ethernet коммутациясы осы байланыс түйінінде бірден көптеген үйлерге
трафик агрегациясын қамтамасыз етеді. Мекемеде Ethernet коммутаторы
орнатылады, және ары қарай мыс сымдар немесе кей жағдайда көпмодты
оптоталшық жүргізіледі. Мыс сымдар асинхронды деректер тарату(АТМ) немесе
аса жоғары жылдамдықты цифрлы абоненттік жол (VDSL) негізіндегі
екінші буынды ассиметриялы цифрлық абоненттік жол (ADSL2+) құру үшін
қолданылады.
Қазіргі кезде, PON моделіндегідей, Ethernet технологиясы бойынша
негізгі қатынау сұлбасы болып VDSL2 болып табылады.
Жобалайтын ауданның сұлбасын жасау.
Бүгінгі күнде желінің дамуы желінің инфрақұрылымы мен оптоталшықты
желінің күшейтуіне тікелей байланысты. Тек қана оптикалы Gigabit
Ethernet транспорттық IP-желі әр үйде және әр пәтерде телефондама,
Интернетке кең жолақты қатынау, IP протокол негізінде теледидар
сиақты телекоммуникациялық қызметтерді ұсынуды жоғары тиімділікпен
шешуге қабілетті.
FTTBFTTH технологиясы абоненттік қатынау желісін тұрғызуға,
абонентке барлық қызмет түрін ұсынуға мүмкіндік беретін заманауи
технологиялардың бірі болып табылады.
Жобаға Астана қаласының Талапкер ауылына қаланың NGN желісіне
(SoftSwitch SI-3000) қосылған GPON қондырғысын 1857 абонентке орнату
ұсынылады.
Жобалайтын желі бірнеше функционалды деңгейлерге бөлінеді:
- клиенттік қатынауды қамтамасыз ететін қатынау деңгейі;
- қатынау деңгейі;
- агрегация деңгейі;
- транспорттық таратқыш желі.
Қатынау деңгейі Optical network terminal (ONT) 4 Ethernet портпен және
2 FXS порт, яғни 4*FE+2*FXS+WI-FI негізінде тұрғызылады. Ол сонғы
пайдаланушыны 3 қызмет түрін (Megaline, idPhone немесе POTS, iDTV) және
бірнеше клиенттік құрылғыны қатар қосуға және 10100 Мбитс жылдамдыққа
дейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
ONT - 1:2, 1:32 опикалық сплиттерлер бойынша қосылу үшін оптикалық OLT
(Optical Line Termination) 2,5 Гбитс (downlink) және 1,25 Гбитс (uplink)
бойынша теңдей бөлінеді. Жобаны іске асыру үшін екікаскадты сплиттерлерді
және “бұтақ” топологиясы қолдану ұсынылады:
- бірінші деңгейге 1:2 және 1:4 (тек қана ОТШ-қа орнатылады),
жалпы саны 47;
- екінші деңгейге 1:8 және 1:32 (ОТК отнатылады (ОТКС), жалпы саны183.

Жоба соңында OLT-ның 1 GPON портына 32 абонент аламыз. PON
қабылдау-жіберу құрылғысы өшулігінің қамту аймағы есептеу бойынша -28 дБ
таңдап алынды.
OLT-ны орналастыру қолданыстағы ғимарат 4 ықшам ауданда
орындалады. OLT-ны қолданыстағы DWDM желісі бойынша Juniper MX 960
агрегация коммутаторына 110G линк бойынша коммутаторға қосылады.
Коммутатор Juniper MX 960 тікелей IPMPLS желісіне қосылады.
Абоненттік платаның жиынтығы 100 Мбитс downstream жылдамдықпен,
максималды саны 1:32 сплиттері кезінде 256 абонентке кейін қосуға мүмкіндік
беретіндей болады.
1:2 көлемді сплиттерлерді құдық ішінде орналасқан оптикалық
муфталарда және ОРШ-да, ал 1:32 сплиттерлерін үйлердің подъездерінде
орналасқан ОРК-ларға орнату жоспарлануда. Ал тұтынушылардың жеке
үйлеріне ONT орнатылады.
Жобалық шешім:
- магистральды және таратқыш ОК төсеу тұрғызылған телефондық канал
жүргізу арқылы іске асыру жоспарлануда;
- таратқыш желіні тұрғызу кезінде көп қабатты үйлердің фасады
бойынша, ОК кабель гофротрубаны қолданбай метал лента бойымен
төселінеді;
- ОТК орналастыру үйлердің кіреберісіндегі қабаттық алаңға, бес
және алты қабатты үйлерге екінші қабатқа қарастырылған;
- ортанғы қабаттарға орналастыру қарастырылған;
- үйдің ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Шаруашылық жүргізуші субъектілер сыныптамасы
Тарату жабық қондырғыларының сұлбасы
Кәсіпорынның тиімді қызмет етуін қамтамсыз етудегі ақшалай қаражаттарының есебі және талдауы
Ақпараттық саладағы маркетингтік қызметтің қалыптасуы мен бүгінгі даму деңгейі
Кәсіпорындағы дивидендтік саясатты басқару
Салық бақылауының тиімділігін арттыру
Персоналды дамыту процесі
Шағын кәсіпорындардың қызметін басқару
SDH желісінің құрамы
Инновациялық маркетингтің басқару
Пәндер