«Дінтанудың қазіргі мәселелері» пәнаралық зерттеу алаңы ретінде


1. «Дінтанудың қазіргі мәселелері» пәнаралық зерттеу алаңы ретінде
2. Дінді зерттеудегі негізгі жақындаулар (подходы)
3. Теориялық Дінтану
4. «Дінтанудың» тармағы ретінде дін философиясының қалыптасуы
5. «Дінтанудың» тармағы ретінде дін психологиясының қалыптасуы.
6. «Дінтанудың» тармағы ретінде дін феноменологиясының қалыптасуы.
7. ДІНИ ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ ТЕОЛОГИЯ
8. ДІН ӘЛЕУМЕТТІК.МӘДЕНИ ҚҰБЫЛЫС РЕТІНДЕ
9. Дінді ұйымдастырудың әлеуметтік формалары
10. Семинар сабақтарының жобалы тақырыптары
11. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:
«Дінтанудың қазіргі мәселелері» – кешенді пән аралық зерттеу саласы ретінде. Дінтанудың пәндік саласы. Дін туралы ғылымның пайда болу және жетілу тарихы. Дінге және Дінтанудың қазіргі мәселелеріне негізгі әдістемелік тәсілдер. Теология мен дінтанудың ара қатынасы. Зерттеудің негізгі әдістері. Курстың негізгі бөлімдері мен құрылымдары. Курстың мақсаттары мен міндеттері. Ғылым жүйесіндегі «Дінтанудың қазіргі мәселелері».
Дінді зерттеудегі негізгі жақындаулар (подходы)
Дінді анықтаудағы өзекті мәселелер. «Дін» терминінің мазмұны, дүниетанымдық және мәдени нақтылығы. «Дін» сөзінің түптамыры. Дінді анықтаудың екі түрі: мазмұндық және қызметтік. Дінді зерттеу тарихы. Дінді зерттеудің негізгі әдістемелік тәсілдері.
Діннің тарихи түрлерінің бірлігі мен көптүрлігі мәселесі: оны зерттеудің феноменологиялық және тарихи әдістері. Дін құбылыстарын және діни топтарды жіктеу. Жіктеу принциптері: нормативтік, философиялық, феноменологиялық, геолингвистикалық, социологиялық, морфологиялық.
Діни тәжірибенің доктринасы, аңыз-әфсана, әдептік құндылығы, ритуалы және діни тәжірибенің басқа түрлері. Діннің жеке-мәнді компоненті: діни тәжірибе, діни наным. Діннің әлеуметтік-мәнді компоненті: діни ұйымдар, діни қатынастар.
Теориялық Дінтану
«Дінтанудың» тармағы ретінде дін философиясының қалыптасуы
Дінге философиялық тұрғыдан қараудың ерекшеліктері. Дін философиясы, діни философия және теологияның ара қатынастары. Антикалық философиядағы дін туралы білімнің дамуы. Жаңа дәуірдегі дінге көзқарастар. “Жаратылыс дін” теориясы. Француз Ағартушылардың дінді сынай талдауы. Неміс классикалық философиядағы дін философиясы. Л. Фейербахтың діннің антропологиялық тұжырымы. “Мәдениет философиясындағы” дін тұжырымы. Дін және “миф философиясы”. Философиялық антропологияағы, феноменология және герменевтикадағы дін философиясы. Б. Рассел, Л. Витгенштейн “аналитикалық философия” мектебіндегі дін теориясы. Теологиялық тұрғыда “діни тілді талдау”. Экзистенциализм, психоанализ және структурализм философиясындағы дін. ХІХ-ХХ ғасырлардағы қазақ философиясындағы дін тұжырымы.
«Дінтанудың» тармағы ретінде дін психологиясының қалыптасуы.
Дін психологиялық құбылыс ретінде. Дінге психологиялық тұрғыдан қараудың ерекшеліктері. Діннің психологиялық негізі. Діни нанымның және діни, мистикалық тәжірибенің ерекше құбылыстарын психологиялық талдау. Діннің психологиялық құбылыстары: психоаналитикалық, бихевиористік теориялар, экзистенциалды және гуманистік психология дін туралы. Транстперсоналдық күйді психологиялық талдау (С. Гроф). Діни топтардың психологиясы, діндаралардың психологиялық тұлғалары.
«Дінтанудың» тармағы ретінде дін социологиясының қалыптасуы.
Дінге социологиялық тұрғыдан қараудың ерекшеліктері. Діннің әлеуметтік негізі. Дін социологиясындағы құрамдық-функционализм. О. Конттың “позитивтік діні”. Г. Спенсердің дін социологиясы. М. Вебер, Э. Дюркгеймнің дінге әлеуметтік тұрғыдан қарауларының ерекшеліктері. Американ социологиясындағы дінге көзқарас.
Негізгі:
1. Введение в общее религиоведение. Авторы: И.Н. Яблоков, ред. Издательство КДУ. 2008 г. 472 стр.
2. История и теория религий. Конспект лекций. Автор: Д.В. Альжев. Издательство Эксмо. 2008 г. 160 стр.
3. Религиоведение: Уч.Пособие. 5-е изд. Научный редактор д.филос.н., проф. А.В. Солдатов. – СПб., 2004.
4. Религиоведение. Автор: А.А. Круглов. Издательство Тесей. – 2008 г. 648 стр.
5. Классики мирового религиоведения. Антология. – М., 1996.

Қосымша:
1. Основы религиоведения. Учебник. 5-е изд. Авторы: Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов. Серия: Учебник для вузов. Изд. Высшая школа. – 2008 г. 568 стр.
2. Религиоведение. Автор: В.Р. Языкович. Издательство ТетраСистемс. – 2008 г. 272 стр.
3. Религиоведение. Автор: А.А. Круглов. Издательство Тесей. – 2008 г. 648 стр.
4. Религиоведение. Авторы: В.В. Кудрявцев, Я.С. Яскевич, М.Я. Ленсу. Издательство Новое знание. – 2008 г. 424 стр.
5. Религии в Казахстане. Хрестоматия. – А., 2002.

Пән: Дін
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Негізгі бөлім

Дінтанудың қазіргі мәселелері пәнаралық зерттеу алаңы ретінде

Дінтанудың қазіргі мәселелері – кешенді пән аралық зерттеу саласы
ретінде. Дінтанудың пәндік саласы. Дін туралы ғылымның пайда болу және
жетілу тарихы. Дінге және Дінтанудың қазіргі мәселелеріне негізгі
әдістемелік тәсілдер. Теология мен дінтанудың ара қатынасы. Зерттеудің
негізгі әдістері. Курстың негізгі бөлімдері мен құрылымдары. Курстың
мақсаттары мен міндеттері. Ғылым жүйесіндегі Дінтанудың қазіргі
мәселелері.

Дінді зерттеудегі негізгі жақындаулар (подходы)

Дінді анықтаудағы өзекті мәселелер. Дін терминінің мазмұны,
дүниетанымдық және мәдени нақтылығы. Дін сөзінің түптамыры. Дінді
анықтаудың екі түрі: мазмұндық және қызметтік. Дінді зерттеу тарихы. Дінді
зерттеудің негізгі әдістемелік тәсілдері.

Діннің тарихи түрлерінің бірлігі мен көптүрлігі мәселесі: оны
зерттеудің феноменологиялық және тарихи әдістері. Дін құбылыстарын және
діни топтарды жіктеу. Жіктеу принциптері: нормативтік, философиялық,
феноменологиялық, геолингвистикалық, социологиялық, морфологиялық.

Діни тәжірибенің доктринасы, аңыз-әфсана, әдептік құндылығы, ритуалы
және діни тәжірибенің басқа түрлері. Діннің жеке-мәнді компоненті: діни
тәжірибе, діни наным. Діннің әлеуметтік-мәнді компоненті: діни ұйымдар,
діни қатынастар.

Теориялық Дінтану

Дінтанудың тармағы ретінде дін философиясының қалыптасуы

Дінге философиялық тұрғыдан қараудың ерекшеліктері. Дін философиясы,
діни философия және теологияның ара қатынастары. Антикалық философиядағы
дін туралы білімнің дамуы. Жаңа дәуірдегі дінге көзқарастар. “Жаратылыс
дін” теориясы. Француз Ағартушылардың дінді сынай талдауы. Неміс
классикалық философиядағы дін философиясы. Л. Фейербахтың діннің
антропологиялық тұжырымы. “Мәдениет философиясындағы” дін тұжырымы. Дін
және “миф философиясы”. Философиялық антропологияағы, феноменология және
герменевтикадағы дін философиясы. Б. Рассел, Л. Витгенштейн “аналитикалық
философия” мектебіндегі дін теориясы. Теологиялық тұрғыда “діни тілді
талдау”. Экзистенциализм, психоанализ және структурализм философиясындағы
дін. ХІХ-ХХ ғасырлардағы қазақ философиясындағы дін тұжырымы.

Дінтанудың тармағы ретінде дін психологиясының қалыптасуы.

Дін психологиялық құбылыс ретінде. Дінге психологиялық тұрғыдан
қараудың ерекшеліктері. Діннің психологиялық негізі. Діни нанымның және
діни, мистикалық тәжірибенің ерекше құбылыстарын психологиялық талдау.
Діннің психологиялық құбылыстары: психоаналитикалық, бихевиористік
теориялар, экзистенциалды және гуманистік психология дін туралы.
Транстперсоналдық күйді психологиялық талдау (С. Гроф). Діни топтардың
психологиясы, діндаралардың психологиялық тұлғалары.

Дінтанудың тармағы ретінде дін социологиясының қалыптасуы.

Дінге социологиялық тұрғыдан қараудың ерекшеліктері. Діннің әлеуметтік
негізі. Дін социологиясындағы құрамдық-функционализм. О. Конттың
“позитивтік діні”. Г. Спенсердің дін социологиясы. М. Вебер, Э. Дюркгеймнің
дінге әлеуметтік тұрғыдан қарауларының ерекшеліктері. Американ
социологиясындағы дінге көзқарас.

Дінтанудың тармағы ретінде дін феноменологиясының қалыптасуы.

Дінге феноменологиялық тұрғыдан қараудың ерекшеліктері. Сипаттама және
түсіндірмелі дін феноменологиясы. Діни феномендерді жіктеу мәселесі. Дін
феноменолиясының философиялық алғы шарттары (Ф. Шлейермахер, М. Шелер, Э.
Гуссерль). Классикалық дін феноменологиясының қалыптасуы (П. Шантепи де ла
Соссе, Г. Ван дер Леув, Р. Отто, Г. Ваарденбург, М. Элиаде). “Қасиеттіні”
феноменологиялық талдау: дін “қасиеттімен” кездесу мәнінде. Homo relіgіous.
Дін феноменологиясындағы діни тәжірибені талдау. Діни символдарды мен
ритуалдарды түсіндіру. Герменевтика және дін феноменологиясы.

ДІНИ ФИЛОСОФИЯ ЖӘНЕ ТЕОЛОГИЯ

Ежелгі Шығыстың діни философиясы, Антикадағы діни-философиялық
мектептер, Буддалық философия, Христиандық философия және құдайтану,
Мұсылман философиясы мен теологиясы, Қазақстандағы діни философия.

ДІН ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ҚҰБЫЛЫС РЕТІНДЕ

Дінді ұйымдастырудың әлеуметтік формалары

Діни топтардың пайда болуы және дамуы теориялары. М. Вебердің және Э.
Трельчтің "шіркеу және секта теориялары". Р. Нибур деноминация ұғымы
туралы. Діни ұжымдардың түрлері: құпия ұйымдар, әмбебап шіркеу, экклексия,
деноминация, тұрақты секта, секта, ғибадат. Сектанттық идеология.
Экуменизм. Депривация ұғымы. Депривация түрлері және олардың діни және
секулярдық қозғалыстағы ролі. Діни басырлар типтері.

Діннің әлеуметтік қызметі мен рөлі

Діннің қоғамдағы дүниетанымдық, компенсаторлық, реттеушілік,
нормативтік, мәдениеттаратушы, интеграциялық, легитимдік қызметі. М. Вебер,
Э. Дюркгейм көзқарастарындағы мәнділік қызметі діннің ең негізгі қызметі
ретінде. Дін әдеуметтік өзгерістердің факторы ретінде. Діннің
дезинтегралиялық ролі. Дін әлеуметтік шиеленістердің факторы ретінде. Дін
қоғамдағы тұрақтылық факторы ретінде. (Т. Парсонс). Әлеуметтік тәртіптегі
діннің рөлі.

Дін, мораль, идеология

Діндердің "табиғи" және "этикалық" болып жүйеленуі. Этикалық діндердің
негізгі сипаттамалары. Алғашқы табу мен моральдің ара қатынастары. Діннің
нормативтік функциясы. Әлемдік діндердің этикалық аспектісі: буддизмнің
этикасы, христиандық этика және аксиология, мұсылмандық мораль. Діннің
идеологиялық қызметі. Саяси (ұлттық) және діни идеологияның ара қатынасы.
К. Маркстың діни ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Интернет бизнес алаңы ретінде
Математика мен физиканың пәнаралық байланысының кейбір мәселелері
Волейбол алаңы
Судоку ойын алаңы
Биология сабағында пәнаралық байланыс
Қазақ тілінен пәнаралық байланыс
Пәнаралық байланыстар география сабағында
Байқоңыр және байқоңыр ғарыш алаңы
Пәнаралық байланыстардың дидактикалық міндеттері
Қазіргі заманның жаһандық мәселелері.
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь