Шарт: сақтау шарты, мердігерлік шарт

Жоспар:

І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім
1. Шарт ұғымы және мазмұны.
2. Шарттың формасы және шарттың түрлері
2.1 Сақтау шартының түсінігі, түрлері және элементтері.
2.2 Сақтау шартының нысаны және сақтау шартының
субьектілері( тараптар ).
2.3 Мердігерлік шартының жалпы ұғымы және түсінігі
3. Шарт жасасу негізі және шарты өзгерту және бұзу.

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Азаматтық құқық пәні бойынша курстық жұмысымның тақырыбы «Шарт туралы жалпы ереже». Шарт ұғымын саралайтын болсам,шарт бір тараптың екінші тараппен әртүрлі шарт жасасуы.
Шарт жасау екі немесе одан да көп адамдардың құқықтар мен міндеттемелерді белгілеу,өзгерту немесе тоқтату туралы келісімі деп те түсінуге болады.Шарт деген сөздің өзіне тоқалып өтсем,шарт көне құқықтың құрылымы ретінде жүзеге асырылған.
Шарт–құқықтық қатынастың туындауына,өзгеруіне немесе тоқтатылуына негіз болатын заңдық факт. Бұл курстық жұмыста шарттың ұғымы,шарттың мазмұны,шарт еркіндігішарт формасы,шарттың елеулі ережелері,шарттардың түрлері,шарт жасасатын жер,шартты өзгерту және бұзу,шарттан бас тарту туралы баяндалған.
Шарттардың басым көпшілігі екі жақты мәміле болып табылады.Себебі шарттан міндеттемелік құқық қатынастары туындайды,ал міндеттеме үшін мүдделері қарама қарсы екі тарап болуы керек:біреуінде талап ету құқығы (несие беруші),екіншісінде-сол құқыққа икемделген міндет (борышкер)болады.
Азаматтық құқықтық шартты міндеттемелік,заттық,авторлық құқық қатынастарымен байланыстырады. Шарттан авторлық қатынастар (бірлескен авторлар арасында),өнертапқыштық қатынастар (бірлескен өнертапқыштар арасында)және тағы басқа туындаған жағдайда осылай бағалауға болады.
Азаматтар мен заңды тұлғаларға шарт жасасуда еркіндік берілген.Азаматтық кодексте,заң құжаттарында немесе өз еркімен қабылдаған міндеттемеде,шарт жасасу міндеті көзделген жағдайларды қоспағанда,шарт жасасуға мәжбүрлеуге жол берілмейді. Қазір шарт жасауға мәжбірлеу айрықша жағдайларда ғана болады.Міндетті түрде шарт жасасу туралы ережелер Азаматтық кодекстің арнайы баптарында жинақталған.Шарт еркіндігі принципі тараптардың заңдарда көзделген шартты да,көзделмеген шартты да жасаса алатындығынан көрініс
4
табады. Азаматтық кодекстің Ерекше бөлімі баптарының басым көпшілігі заңнамада көзделген шарттарға арналған.Шарттардың жаңа түрлерін Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары және ондай құқық берілген мемлекеттік органдар белгілей алады. Ондай шарттардың мысалы ретінде толлинг операцияларын жүргізу туралы шартты алуға болады.
Заңдық факт деп саналатын шарттың мазмұнын оны жасасқан кезде тараптар құрастырған ережелер жиынтығы құрайды.Шарт ережелерін ,егер тиісті ереженің мазмұны заңнамамен міндеттелген болмаса,тараптар өз қалауларымен анықтайды.Тиісті ереженің мазмұны заңда тікелей міндеттелген болса императивтік норма болып табылады,егер шарт ережелерінде диспозитивтік норма көзделген болса тараптар оны қолданбауға немесе одан өзгеше ереже белгілеуге құқылы.Шарттың елеулі ережелері дегеніміз екі немесе бірнеше адамның келісіп ерік білдіруі.Елеуліден басқа шарттың дағдылы және кездейсоқ ережелерін бөліп қарастыруға болады.Дағдылы ережелер заңнамада шарттардың осы түрі үшін дағдылы деп көзделгендіктен қолданылады және олар шартта бар-жоғына қарамастан қолданылады.Мысалы баға туралы ереже.Кездейсоқ ережелер шарттың бұл түріне тән емес және шартқа тараптардың өзара келісімі бойынша кіреді.Мысалы:сатып алу-сату шартының нысаны.
Шарттың түрлері:Нақты және консенсуалдық шарттар,бір жақты және өзара шарттар,бір типті және аралас шарттар,негізгі және алдын ала шарттар,еркін және міндетті шарттар,өзара келісілген шарттар және қосылу шарттары,өзінің қатысушыларының пайдасына жасалған шарттар мен үшінші жақтың пайдасына жасалған шарттар негігі түрлері болып табылады.
Шарт жасасу екі кезеңнен тұрады:шарт жасасуға ұсыныс(оферта) және ол ұсынысты басқа тараптың қабыл алуы (акцепт).Ұсыныс жасаған тұлға оферент деп ,ал ұсынысты қабыл алған тарап акцептант деп аталады.
Шартты өзгерту дегеніміз оның мазмұнын құрайтын бір немесе бірнеше ережелердің өзгеруі.Шартты орындаудан бір жақты бас тартуға егер ол Азаматтық кодексте ,заң актілерінде немесе шартта тікелей көзделген ғана
жол беріледі.Шартты бұзудың және өзгертудің салдарлары әртүрлі бұзылғанда тараптардың міндеттемелері тоқтаса,ал шарт өзгергенде олар өзгерген түрде сақталады.Шарт мерзімін ұзарту үшін бір тарап екінші тарапқа оферта жіберуге,ал ол тарап сол офертаны акцептеуге тиіс.Шарттың күшінде болу мерзімін ұзартуды шартты жаңа мерзімге пролонгация жасаудан ажырату керек,соңғы жағдайда шарттың күшінде болу мерзімі өткеннен кейін шарттың күшінде болуы өзінде көзделген мерзімге өзінен өзі ұзарады.Егер шарттың өзінде тікелей көзделсе ғана шартты пролонгация жасауға жол беріледі.
Азаматтық құқықтық қатнастардың реттелуі азаматтық кодексте нақты белгіленеді. Қазіргі қоғамда азаматтық құқықтың ерекше бөлімінің қарастыратын мәселелерінің бірі сақтау шарты.
Сақтау шарты дегеніміз – бір тарап (сақтанушы) оған екінші тараптың (жүк берушінің) берген затын сақтауға және бұл затты сақталған күйінде қайтаруға міндеттннеді.
Сақтау шарты – зат сақталуға берілген кезден бастап жасалған деп танылады, ал қозғалмайтың мүлікті күзетуге осы шарт күші қолданылмайды.Затты сақтауға қабылдау туралы шарт бойынша өзіне затты сақтауға қабылдау міндеттемесін алған сақтаушының бұл заттың өзіне сақтауға берілуін талап етуге құқығы жоқ, ал немесе шартта көзделмеген мерзімде затты сақтауға бермеген жүк бнруші, егер заң актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, сақталмай қалуға байланысты келтірілген залалдар үшін сақтаушының алдында жауапты болады.
Сақтау шарты бойынша сақтаушыға берілетің сыйақы мөлшері тараптардың келісімімен белгіленеді. Сыйақының мөлшері таксалары, вставкалар, тарифтер бойынша айқындалуы мүмкін. Сақтаушы сақтауға алған заттың жоғалғаны, кем шыққаны немесе бүлінгені үшін жауап беруі. Егер өзінің кінәсінен болмағаның дәлелдесе, жауаптылықтан босатылады.
Сақтаушының заттардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері:
Пайдаланған әдебиеттер және заңдар мен нормативтік актілер тізімі.

1. Гражданское право в 2.х томах А.К. Сухманов. М 1993 год .
2. Н.Ә. Бұлақова Азаматтық құқық 2 – том А. 2002 жыл.
3. Гражданское право Г.А. Калпина, А.И. Масляева М 1997год.
4. А.М. Ерделевский Гражданское право, М Юрист 2002 год.
5. Ф.М. Решетников , Правовые системы стран мира М. 1997 год.
6. Қ.Р. Азаматтық кодексі 2004 жыл.(өзгертулер мен толықтырулар)
7. Қ.Р. Конститутциясы А 1995.
8. Журнал Фемида №11/ 2001 ж. Журнал Фемида №11/ 2001 ж.
9. Кенжамиев З.Ж. Көшпелі қазақ қоғамындағы дәстүрлі құқықтық мәдениет А” Жеті жарғы ”1997ж
10. Зиманов С.З. Қазақтын ата заңдары және оның бастаулары. А. 2001ж
11. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық. А. 2001жыл.
12. Гражданское право учебник. А.П. Сергеева. М.1997г.
13. Шмаров.Г.П. Правоотношения возмездного оказания услуг. М.1997г
14. Гросс.А.П. Гражданское право .М.1997г.
15. Практикум по гражданскому праву: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.И.Коваленко. В 2-хч. М., 1993.
16. Зенин И.А. Лицензионный договор на изобретения и ноу-хау //Советское государство и право. 1983. N6. С.57
17. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия /Под ред. М.Ю.Тихомирова. –М.:1999,- 526 с.
18. Голынкер Е.И. Правовое регулирование капитального строительства. Куйбышев, 1984.
19. Минц Б.И. Договоры на создание научно-технической продукции //Хозяйство и право. 1989. N3. С.67-74
20. Гражданское законодательство Республики Казахстан: Толкавание и комментирование. Вып. 5. Алматы, 1998г.
21. Гражданское законодательство Республики Казахстан: Статьи, комментарии, практика. Вып. 6. Алматы,1999г.
22. Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрлігінің 18.01.1998ж. №123-бұйрығымен бекітілген, жол жұмыстары жайындағы конкурстарды (мердігерлік саудалар) ұйымдастыру және өткізу тәртібінің ережелері.
23. Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учебник / Под ред. Е.А.Васильева. М., 1992.
24. Предпринимательское право: Курс лекций / Под ред. Н.И.Клейн. М., 1993.
25. Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения. М., 1988., Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. М., 1987.
26. Комментарии к Гражданскому кодексу РФ части первой /Отв. ред. О.Н.Садиков.- М., 1995., Комментарии к Гражданскому кодексу РФ части второй /Отв. ред. О.Н.Садиков.- М-1996.
27. Советское гражданское право. 4.1. /Отв. ред. В.А.Рясенцев. М., 1986, 1987. г
28. 2001ж. 16 шілдесіндегі Қазақстан Республикасындағы «Архитектуралық, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» заңы.
29. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995ж. 30 тамыз(соңғы басылымы 2005ж.).
30. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексы. Жалпы бөлім. 1995ж. 1 науырыз күшіне енген кезі (соңғы басылымы 2005ж.).
31. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексы. Ерекше бөлім. 1999ж. 1 шілде (соңғы басылымы 2005ж.).
32. Жайлин Г.А. Гражданское право Республики Казахстан, (особенная часть) Алматы 2005г.
33. Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) Комментарий. Алматы, Жеті жарғы 2003г.
34. Гражданское право. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. 4.1,2. М., 1997.
35. Гражданский кодекс в схемах. М., 1997.
36. Гражданское право: Учебник. В 2-х т. Т.2/Подред. Е.А.Суханова. М., 1993.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Азаматтық құқық пәні бойынша
Дипломдық жұмыс
Тақырыбы: Шарт: сақтау шарты, мердігерлік шарт
Дайындаған:
Тексерген:
Баға:..................................
.........
Жоспар:
І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
1. Шарт ұғымы және ... ... ... және ... түрлері
2.1 Сақтау шартының түсінігі, түрлері және элементтері.
2.2 Сақтау шартының нысаны және сақтау шартының
субьектілері( тараптар ).
2.3 Мердігерлік шартының жалпы ұғымы және ... Шарт ... ... және ... ... және ... ... құқық пәні бойынша курстық ... ... ... ... ... Шарт ... ... болсам,шарт бір тараптың екінші
тараппен әртүрлі шарт жасасуы.
Шарт ... екі ... одан да көп ... ... ... белгілеу,өзгерту немесе тоқтату туралы келісімі деп те
түсінуге ... ... ... ... ... өтсем,шарт көне құқықтың
құрылымы ретінде жүзеге асырылған.
Шарт–құқықтық қатынастың туындауына,өзгеруіне немесе тоқтатылуына
негіз ... ... ... Бұл курстық жұмыста шарттың ұғымы,шарттың
мазмұны,шарт еркіндігішарт формасы,шарттың елеулі ... ... ... өзгерту және бұзу,шарттан бас тарту
туралы баяндалған.
Шарттардың басым ... екі ... ... ... ... ... құқық қатынастары туындайды,ал міндеттеме үшін
мүдделері қарама қарсы екі тарап болуы керек:біреуінде ... ету ... ... ... ... міндет (борышкер)болады.
Азаматтық құқықтық ... ... ... ... ... ... қатынастар (бірлескен
авторлар арасында),өнертапқыштық ... ... ... тағы ... ... ... ... бағалауға болады.
Азаматтар мен заңды тұлғаларға шарт ... ... ... құжаттарында немесе өз еркімен қабылдаған
міндеттемеде,шарт жасасу міндеті көзделген жағдайларды ... ... жол ... ... шарт ... мәжбірлеу айрықша
жағдайларда ғана болады.Міндетті түрде шарт ... ... ... ... арнайы баптарында жинақталған.Шарт еркіндігі принципі
тараптардың ... ... ... ... шартты да жасаса
алатындығынан көрініс
4
табады. Азаматтық кодекстің Ерекше бөлімі баптарының басым ... ... ... арналған.Шарттардың жаңа түрлерін Қазақстан
Республикасы Үкіметінің қаулылары және ондай құқық ... ... ... ... Ондай шарттардың мысалы ретінде толлинг
операцияларын ... ... ... ... ... факт деп ... шарттың мазмұнын оны жасасқан кезде тараптар
құрастырған ережелер жиынтығы құрайды.Шарт ережелерін ,егер ... ... ... міндеттелген болмаса,тараптар өз қалауларымен
анықтайды.Тиісті ереженің мазмұны ... ... ... ... норма болып табылады,егер шарт ережелерінде ... ... ... тараптар оны қолданбауға немесе одан өзгеше ереже
белгілеуге құқылы.Шарттың ... ... ... екі немесе бірнеше
адамның ... ерік ... ... ... дағдылы және
кездейсоқ ережелерін бөліп қарастыруға болады.Дағдылы ережелер ... осы түрі үшін ... деп ... ... және ... ... қарамастан қолданылады.Мысалы баға туралы ереже.Кездейсоқ
ережелер шарттың бұл ... тән емес және ... ... өзара келісімі
бойынша кіреді.Мысалы:сатып алу-сату шартының нысаны.
Шарттың түрлері:Нақты және консенсуалдық шарттар,бір жақты және өзара
шарттар,бір ... және ... ... және алдын ала шарттар,еркін
және міндетті шарттар,өзара келісілген шарттар және ... ... ... жасалған шарттар мен үшінші жақтың пайдасына
жасалған ... ... ... ... ... ... екі ... тұрады:шарт жасасуға ұсыныс(оферта) және ол
ұсынысты басқа тараптың қабыл алуы (акцепт).Ұсыныс жасаған тұлға ... ,ал ... ... алған тарап акцептант деп аталады.
Шартты өзгерту дегеніміз оның мазмұнын құрайтын бір немесе бірнеше
ережелердің өзгеруі.Шартты ... бір ... бас ... егер ... кодексте ,заң актілерінде немесе шартта тікелей көзделген ғана
жол беріледі.Шартты бұзудың және өзгертудің салдарлары әртүрлі ... ... ... шарт ... олар ... ... ... ұзарту үшін бір тарап ... ... ... ол ... сол ... акцептеуге тиіс.Шарттың күшінде болу
мерзімін ұзартуды шартты жаңа ... ... ... ... жағдайда шарттың күшінде болу мерзімі өткеннен ... ... ... ... ... ... ... өзі ұзарады.Егер шарттың
өзінде тікелей көзделсе ғана шартты пролонгация жасауға жол беріледі.
Азаматтық құқықтық ... ... ... ... нақты
белгіленеді. Қазіргі қоғамда азаматтық ... ... ... ... бірі сақтау шарты.
Сақтау шарты дегеніміз – бір тарап (сақтанушы) оған ... ... ... ... ... сақтауға және бұл затты сақталған күйінде
қайтаруға міндеттннеді.
Сақтау шарты – зат ... ... ... ... ... ... ал ... мүлікті күзетуге осы шарт ... ... ... ... шарт ... ... затты
сақтауға қабылдау міндеттемесін алған сақтаушының бұл заттың өзіне сақтауға
берілуін талап етуге құқығы жоқ, ал ... ... ... ... ... ... жүк ... егер заң актілерінде немесе шартта
өзгеше көзделмесе, сақталмай қалуға байланысты келтірілген ... ... ... ... ... шарты бойынша сақтаушыға берілетің сыйақы мөлшері тараптардың
келісімімен белгіленеді. Сыйақының мөлшері ... ... ... ... мүмкін. Сақтаушы сақтауға алған заттың жоғалғаны, кем
шыққаны немесе бүлінгені үшін ... ... Егер ... ... ... жауаптылықтан босатылады.
Сақтаушының заттардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттері:
1) Сақтаушы өзіне берілген заттардың сақталуын қамтамасыз ету үшін шартта
көзделген және ... ... ... ... ... Сақтаушы сақтауға алынған затқа өз заты сияқты қамқорлық жасау.
3) Зат оның табиғи бұзылуын немесе табиғи ... ... ... ... қүйінде қайтарылуы тиіс.
Заттың үшінші тұлғаға берілгендігі туралы сақтаушы ... жүк ... ... ... ... сақтауға берген үшінші тұлғаның іс -
әрекеті үшін жауап береді.
Кейбір жұмыстарды орындау үшін арнайы дағды, дәрежелі ... ... ... мердігерлік шартты жалпы жасап, шартты орындауға басқа
тұлғаларды тартуға құқылы. Бұл ... ... ... да және жеке де
тұлғалар қатысатын мердігерлік шарттарында мүмкін. Бұл дипломдық жұмыста
мердігерлік шарт ... ... ... салынды.
Дипломдық жұмысымда келесідей әдебиеттерді қолдандым:Ғ.Төлеғалиев
Азаматтық құқығы,Азаматтық ... 1том ... « Шарт ... Р.А. ... жинағы» және тағы басқа әдебиеттер.
1.Шарт ұғымы және мазмұны.
Шарт- көне құқықтың құрылымының бірі. Шарттың ... ... ... ... түрі ... ... ол арқылы әртүрлі
қоғамдық қатынастарды реттеуге болатындығы дәлелденген. Шарттың негізгі
міндеті заң шеңберінде ... ... ... ал ... бұзу ... ... ... рим құқығы үш түрлі мағынада: ... ... ... ... ... өзі ... ең ... тисті құқытық
қатынастың нысаны ретінде қарастырады.
Шарт ... ... ... ... іс ... ... Азаматтық кодексінде және басқа да елдердің ... ... ... 378 ... сәйкес, екі немесе одан да көп адамның
азаматтық құқықтары мен міндеттерді белгілеу, өзгерту немесе тоқтату туралы
келісімі шарт деп ... ... ... шарт ... ... ... азаматтық заңнамада әртүрлі мәнде қабылданады: өзінен
міндеттеме туындайтын заңдық фактор, сол шарттық міндеттеменің өзі, шарттық
міндеттемені рәсімдеген құжат.
Шарт- құқықтық қатынастың ... ... ... тоқтауына негіз
болған заңдық факт. Сондықтан да шарт ... ... ... ... ... бірі болып табылады. Шарт- мәміле
болып табылады және ... екі және ... ... ... ... және оны ... ... мәмілені заңсыз деп тану туралы және тағы
басқа ережелер қолданады. Шарттың басқа мәмілелерден және ... ... ... сол, шарт дегеніміз тараптардың келісімі. Шарт
жасасу үшін екі тараптың (екі жақты мәміле) үш немесе одан да көп ... ... ... ... ерік ... ... ... көпшілігі екі жақты мәміле болып табылады, себебі
шарттан міндеттемелік құқық қатынастар ... ал ... ... қарама –қарсы екі тарап болуы керек: біреуінде –талап ету ... ... ... – сол ... ... ... ... Бірлескен қызмет туралы шарт көпжақты мәмілеге мысал бола ... ... шарт ... ... ... ... болады.
Көпжақты шарттардың ерекшеліктеріне байланысты кейбір нормаларды қолдануға
болмайды, атап айтқанда: жария шарты туралы, ... ... ... ... ... көпжақты шартқа қолдану ... шарт ... ... ... да ... да бір ... ... тиіс.
«Шарттан міндеттемелік, заттық, авторлық немесе өзге де құқықтық
қатынастар туындауы мүмкін»- ... ... ... ... ... 379 ... 1 тармағына кіргізу елеулі жаңалық болып
табылады.
Азаматтық құқықтық ... ... ... ... ... ... ... ауқымына зорға сиятын
құқықтық қатынастар да бар. Мысалы, бірлескен қызмет туралы шарттан ортақ
меншік объектісін бірлесіп ... және ... ... оның ... ... ... ал олар ... емес заттық
салыстырмалық құқық қатынастары болып табылады.
Шартта ... ... ... ... ... ... (бірлескен өнертапқыштар арасында) және тағы басқа
туындаған жағдайда осылай бағалауға болады. Құқықтық ... ... және ... ... ... пайда болуына негіз болатын
құрылтай шартынан туындайды.
Шарттан туындайтын міндеттемелерге ... ... ... ... ... ... ... шарттар туралы жалпы
ережелерге арналған 22 тарауының ... және ... ... көрсетілген кейбір түрлері жайындағы өзгеше көзделмеген. Азаматтық
кодекстің 379 бабының 3- тармағына сәйкес басқа формула енгізілген, ... ... ... шарт, құрылтай шарты, авторлық шарт және басқа)
туындайтын заттық, авторлық ... өзге де ... ... ... егер ... ... немесе құқықтық
қатынастардың мәнінен өзге де ... ... ... мен заңды тұлғаларға шарт жасасуда еркіндік
берілген. Азаматтық кодексте, заң құжаттарында немесе өз ... ... шарт ... ... ... ... ... шарт
жасасуға мәжбүрлеуге жол берілмейді Азаматық кодекстің 380 бабының ... ... ... норма азаматар мен заңды тұлғалар өздеріне
берілген азаматтық құықтарды өз ... ... ... ... ережесіне
негізделген. Шарт еркіндігі азаматтық кодексте бекімін ... ... ... мен және ... ... ... жұмыстар мен
қызметтер пайдалануға шарт жасасу еркіндігіне құқығымен үйлестікте ... ... ... Азаматтық кодексте, егер мұнда жария шарт болса,
коммерциялық ұйым үшін көзделген (387 бап). Шарт ... ... ... міндеттемеден туындайтын жағдайларға алдын ала шар жасасу
жатады. Азаматтық кодекстің 306 ... 1- ... ... ... ... иеленуіне берілген кепілге салынған ... ... ... ... заң ... жүктелуі мүмкін. Кепіл ... ... ... мүлкін сақтандыру кепіл берушіге жүктеледі.
Шарт еркіндігі принципі тараптардың заңдарда көзделген ... ... ... да ... ... ... ... Азматтық
кодекстің 380 бабының 2- тармағы.
Тараптар заңда көзделммеген шараларды да жасаса алады, бұл ... ... ... ... ... мен міндеттер заңнамада
көзделген негіздерден, сондай –ақ ... мен ... ... ... ... ... ол ... азаматтық заңнамада
көрсетілмегенімен, олардың жалпы негіздері мен мәні азаматтық құықтар мен
міндеттерді тудырады»- ... ... ... ... ... бастауына негізделген, ол
жаратылысынан диспозитивті және бар ... да, ... ... ... да ... ... Бұл қазіргі Қазақстан
экономикасының өтпелі кезеңі үшін аса ... ... ... бір ... ... ... көріп отырмыз.
Шарттың мазмұны. Заңдық факт деп саналатын шарттың мазмұнын оны
жасасқан ... ... ... ... ... ... ... егер тиісті ереженің мазмұны заңнамамен міндеттелген болмаса,
тараптар өз ... ... ... ... ... принципі шарт еркіндігінен
туындайды.Тараптар шарттың заңнамада тікелей тыйым ... ... ... ... ... ... ... мазмұны заңда тікелей міндеттелген болса (императивтік
норма),тараптар оны өзгертүге ... ... ол ... ... да,қарастырмаы да мүмкін,бірақ оған қарамастан олар оны ... ... ... ... ... 383-бап.
Егер шарт ережелерінде дизпозитивтік норма көзделген болса тараптар
оны қолданбауға ... одан ... ... ... ... 285 бабына сәйкес екі немесе бірнеше әрекеттің бірін жасауға
міндетті борышкерге ,егер ... ... ... ... ... құқығы беріледі.Сондықтан тараптар балама
міндеттемені орындаудың өзге ... ... ... ... императивтік нормалар көп емес.Олардың басым
көпшілігі ... ... шарт ... ... ... оның ... ... өздері анықтай алатындығымен
байланысты.Тараптар шартта кез ... ... ... ... олар
оны істемесе онда диспозитивтік нормалар қолданылады.
Қандай да бір ережені тараптардың өздері де,дизпозитивтік нормалар да
қарастырмаған жағдайлар ... ... ... ... ... ,оны ... ... болса, сол жағдайда дағды басшылыққа алынады.
Шарттың елеулі ережелері. Шарт дегеніміз екі немесе бірнеше адамның
келісімі, немесе ... ... ... ерік ... Әр ... көптеген
ережелер болуы мүмкін, олардың ішінен, егер келісілмесе шарт жасалды деп
саналмайтындарын бөліп алу ... Бұл – ... ... ... ... 393- ... ... тараптар арасында шарттың барлық елеулі
ережелері бойынша тиісті жағдайларда талап етілетін формада ... ... ... шарт ... деп есептелінеді.
393- бап елеулі ережелердің тізбесін бермейді, тек жалпы тәртіпте
олардың нышандарын атап ... ... ... ... үш тобын бөліп алуға болады, олар:
1) Шарт нысаны туралы ережелер. Шарт нысаны анықталмайынша бірде
бір шарт жасалған болып саналмайды;
2) Заңнамада елеулі деп ... ... ... ... оның ... ... жасалған брокерлік шартта мыналар
болуы тиіс:
А) шарт нысаны: номиналдық ұстаушы ... ... ... ... өз ... ... асыруы;
Б) тараптардың, оның ішінде брокер-диллердің, клиенттің есепшоты
туралы коммерциялық құпияны сақтау ... қоса ... мен ... ... ... ... ... мен тәртібі;
Г) брокер-диллердің клиент алдында есеп беруінің ... ... ... шарт ... ... үшін жауаптылығы.;
Е) бағалы қағаздар бойынша табыс алудың және оны клиенттің ... ... ... ақша ... ... ... бойынша
төлеудің шарттары мен тәртібі (Қазақстан Республикасының 1997 жылға 5
наурыздағы «Қазақстан Республикасында бағалы ... мен ... ... ... ... осы түрі үшін ... ережелер, мысалы: мүдікті
жалдау шартындағы жалдау ақысының ... ... ... ... ... оған ... ... тиіс ереже. Мысалы, жүк ... ... ... емес су көлігімен жеткізу туралы ереже ... ... ... ... ... ... немесе
ондағы ержелер бойынша келісімге келмегендіктен шарттың
заңсыз деп танылуы мәмілені ... деп ... ... деп ... ... ... қаралмаған мәселелер
бойынша әр жақтың келісімі. ... ... ... ... және ... ... ... болады. Олардың ерекшелігі сонда, бұл ережелердің
болған- болмағандығын шарттың заңдық күшіне әсер етпейді. ... ... ... осы түрі үшін ... деп көзделгендіктен қолданылады
және олар шартта бар-жоғына қарамастан ... ... баға ... ... ... ... ... нормаларда көзделеді және
ол шартқа ондағы бұл ережелер қандай да бір ... ... ... ... ... бұл түріне тән емес және ... ... ... бойынша кіреді, мысалы, сатып алу-сату шартының
нысанын сатып алушыға беру ... ... ... ... жұмыыс істеу
мерзімінен бұрын орындағаны және оның ... ... үшін ... сыйақы
беру туралы жатады.
Бұл ережеледің бар-жоғы шартты жасалған деп тануға еш ... ... ... ... үлгі ... жатқызуға болады. Үлгі ережелер
шарттардың тиісті түрі үшін ... және ... ... ... ... 388 ... ережелерді тараптардың біреуі дайындаған шарттардың үлгілерімен
бөліп қарау керек. Өнім ... ... ... орындайтындар, өз
клиенттеріне шарт жобасын ұсынады. Үлгі ережелерінің мысалы ретінде Мұнай
туралы заңның 26 бабында және Жер ... ... ... ... ... көзделген Модельдік контрактыны алуға болады. Үлгі
ережелері қолданылуы үшін олар ... ... ... Егер ... ... үлгі ... іскерлік айналым дағдысы ретінде ғана қолданылады.
Шарт күшінде болған кезде оның ... ... яғни ... беру ... жиі ... Азаматтық кодекстің 392 бабының 1
-тармағына сәйкес, сот шарт ... ... ... ... ... мен
сөйлемдердің сөзбе-сөз мәні қабылданады.
Шарт ережесінің сөзбе-сөз мәні түсініксіз болған ... ол ... ... ... және ... ... ... анықталады.
Егер осы көрсетілген ережелермен шарт мазмұнын ... ... ... ... 392 бабының 2- тармағына сәйкес, шарт мақсаты ескеріле
отырып, тараптардың шын мәніндегі ортақ еркі анықталуға тиіс. Бұл ... ... ... ... мен хат ... тараптардың өзара
қатынастарында орныққан тәжірибе, іскерлік қызмет дағдысы, тіптен олардың
мінез-құлықтары да ... ... ... ... ... туралы ережеге ... ... ... бүл түрін нотариалдық куәландыру қажет
болмаса да ... ... ... ... ... ... ... ретте мәміленің нотариалдық формасы туралы ереже
елеуліге айналады.Егер тараптар белгілі бір ... шарт ... ... ... осы түрі үшін бұл ... ... ... оған уағдаласқан форма берілген кезден бастап ... ... ... 394 ... 1 ... ... және шарттың түрлері.
Шарттарды топтастыру әртүрлі негіздерде ... ... ... ... ... ... ... жасау,қызмет көрсету сияқтылар шарттарға да
қолданылуы мүмкін.
Нақты және консенсуальдық шарттар.Егер,заң ... ... ... үшін ... ... қажет болса,шарт тиісті мүлік берілген кезден
бастап жасалынған болып саналады.Азаматтық кодекстің 393 бабының 2-тармағы.
Шарттардың ... ... ... ... ... ... ... мағынаны білдіреді),яғни оларды жасау
үшін ол жайында келісім болса жеткілікті.
Шарттың консенсульдық немесе нақты сипаты,шарттың ... ... ... ... ... міндеті былайша
қалыптасады:сатушы затты беруге міндеттенеді,ал сатып ... ақша ... ... тараптардың ... ... ... ... ... зат иесінің өзіне тапсырған
затын сақтауға міндетті,тасымалдау шарты бойынша ... ... ... ... апаратын жерге жеткізуге міндетті.Яғни,шарт бойынша
міндеттеме екінші тарап ... ... ... ғана ... жерде
орындау кезі мен шарт ... езін ... ... ... тараптар сатып алу сату шарты бойынша зат беру ... ... ... ... келісе алады.Бірақ бұдан сатып ... ... ... шарт бола ... және ақысыз шарттар.Шарт бойынша тараптар өз міндеттемелерін
орындағаны үшін ақы алуы ... ... бірі ... ... ... ... шарт болып табылады.Бір тарап екінші тарапқа одан ақы алмай немесе еш
нәрсе бермей бір нәрсені ұсынуды міндетіне ... шарт ... шарт ... ... 384 ... және ақысыз шарттар арасындағы айырмашылық-шарт бойынша
өзміндеттерін орындағаны үшін ... ... бір ... ... ... ... материалдық құндылықтар беру,біріне бірі
қандай да бір міндеттерді атқаруы,ақшалай баға беруге болатын кез ... ... ... ... ... кодексте бекімін тапқан ақысыз
шарттардың ішінен сыйға тарту шартын,мүлікті ақысыз пайдалану және пайызсыз
заем шартын атауға болады.Кейбір шарттар ... да ... да ... ... ... кодекстің 284 бабында
қандай да бір күдік туса,шарт ... деп ... ... ... ақысыз деп танылады,егер ол заңнамадан ,шарттың мазмұнынан
немесе мәнінен туындайтын болса.
Азаматтық айналымда ақысыз шарттардың ... ... ... ... ... ... қайшы келмейді.Мысалы:қайырымдылық,мәдени
,білім беру және басқа қоғамдық қорлардыңқызметі және тағы ... ... ... ... және өзара шарттар тараптардың құқықтары мен ... ... ... ... жақты шартта бір тарапта тек
құқық,екіншісінде тек міндет ... заем ... ... ... ... ... ... де көтереді(сатып
алу сату шарты бойынша сатушы берген заты үшін сатып алушының ақша ... ... ... және өзі сол затты сатып алушыға ... ... ... ... ... ... ... етуге құқылы және сол зат үшін ақша
төлеуге міндетті).
Бір ... және ... ... ... ... сан алуан қыры
бар(жеткізу,тұрмыстық мердігерлік,жалдау,рента,және тағы басқалар) белгілі
бір түрдегі (тауарды ... ... ... ... ... көзделген әр түрлі ... ... ... 381 ... ... 380 ... ... көзделген де,көзделмеген де шарттарды жасаса алады деген
қағидасынан орынды ... да ... ... ... ... ... элементтері бар шарт жасаса алуы заңды.
Тараптардың аралас шарт бойынша қатынастарына,егер тараптардың
келісімінен ... ... ... ... ... ... шартта
элементтері бар ... ... ... ... бөліктері
қолданылады.Азаматтық кодекстің 381 бабы.
Тиісінше оған сатып алу ... ... ... бар ... алу ... шартының нормалары,ал егер мердігер шет елде болса ... ... ... ... элементтері қолданылады.Мердігерлік
шарттың элементтері бар бөлігінде мердігерлік ... ... ... ... ... ... ... тәртібін келісуі мүмкін,мысалы,шарттың айрықша ережелерін алып,оның
басқа ережелері қолданылмайды.
Негізгі және ... ала ... ... орындауға және
қызмет көрсетуге байланысты құқықтар мен міндеттер тікелей ... ... ала шарт ... ... ... ... ... келешекте негізгі шарт жасасуға міндет алған шарты.
Алдын ала шарттардың мысалы ретінде жүк ... ... ... ... ... ... және ... ақша қаражатын
беруге міндеті көзделген ... ... ... алу шартын алуға
болады.Алдын ала шартқа жекешелендіру туралы Жарлықта ... ... ... ... да жатқызуға болады.
Алдын ала шарт пен негізгі шарттың ұқсастығы сонда,олардың екеуінің
формалары бірдей болуға ... ... бір ... ... ... ... ... формасы белгіленсе,онда алдын ала шарт та
нотариалдық формада жасалуы ... ... үйді ... алу ... ... ... шарт формасы анықталмаған болса
(мысалы,әдеттегі ... ... ... ала шарт ... болып қалады
деген қауіппен,жазбаша формада жасалады.Азаматтық кодекстің 390 бабының 2-
тармағы.Негізгі шарттың жасалу ... ... ала шарт үшін ... ... ... ... ... 390 бабының 4-
тармағында,егер алдын ала шартта мерзім ... ... ... бір ... ... анықталған.Мұндай мерзімнің маңыздылығы
сонд,егер негізгі шарт мерзім ... ... ... бұл ... ... ... ала шарт күшін жояды.
Еркті және міндетті шарттар.Жасалуы түгелдей тараптардң қалауына
байланысты шарт ... шарт деп ... ... ... тараптардың
біреуі үшін міндетті болып табылады.
Нарықтық экономика жағдайындашарттардың ... ... ... ... түрлері міндетті шарттар (мысалы:мемлекеттік
кәсіпорынмен мемлекеттік тапсырыс негізінде жасалатын ... ... ... ... шарттардың орны ерекше.Коммерциялық
ұйыммен жасалған және қызметінің сипатына қарай оған өтінішпен ... ... ... ... немесе қызмет көрсету жөнінде
оның міндеттемелерін белгілейтін шарт жария шарт деп ... ... ... ... ... қамтамасыз ету,медицина ,мейманхана қызметін көрсету
және тағы басқалар).Азаматтық кодекстің 387 бабы.
Жария шарттың белгілері:
1.Оны коммерцилық ұйым ... ... ... ... ... немесе қызмет
көрсету жөніндегі міндеттері белгіленеді.
3.ұйым,өз қызметінің сипатына қарай ,бұл міндеттерді өзіне жүгінген әр
адамға ... ... ... ... ... ... ... басқа реттерде
,шарт жасасуда бір адамның алдында екінші ... ... ... ... ұйым ... тиісті тауар (жұмыс, қызмет) ұсынудан
өзінде ондай мүмкіндік болмаған (дүкенде тауар жоқ, көлікте бензин жоқ ... ... ... ғана бас ... құқылы. Мысалы, бөлшек сауда
дүкенінде саты алушы, егер сауда ... ... ... ... ... ... алуын немесе қоймадан алып келуін талап ете алады.
Егер дәлелсіз бас ... шарт ... ... болған жағдайда, шарт
жасасудан бас тартқандағыдай салдар болады (Азаматтық Кодекстің ... ... ... ... ... ... мәжбүрлеу туралы
жәнесодан келген зиянды өтеу туралы ... ... ... ... ... ... тауарын алып кетуге дайындаған көлікке кеткен ... ... ... ... ... ... табу үшін шығарған шығынды өтеу, тағы
басқалар).
Қазақстан Республикасының Үкіметі, заң ... ... ... ... ... ... ... міндетті ержелер
шығаруға құқылы (типтік шарттар, ережелер және тағы басқалар).
Өзара келісілген шарттар және қосылу ... ... шарт ... оның ережелерін тараптардың екеуі
анықтайды. Қосылу шартын жасасқанда оның ережелерін тараптардың ... ... ... ол ... құптайды.
Қосылу шарты өзінің жасалу процедурасы жағынан басқа шарттардан
өзгеше. Егер әдеттегі шарт хат ... шарт ... ... ... ... ... ережелерін бір тарап дайындайды, ол стандартты
формаларда (бланк, формуляр, тағы ... ... ... ... ... ... енгізе алмайды. Егер енгізетін болса шарт қосылу шартынан
жай шартқа айналады.
Қосылу шарты ... ... ... ... Оның ... ... және жылу ... газды және коммуналдық кәсіпорындардың
басқадай қызметін пайдалану туралы шартар көлік ... ... ... ... ... бір ... қосылу шарттары да болып
табылады. ... ... ... беру ательесі ол жайында шарт
жасасқанда жария шарттың бір тарабы ... ... ... қатар, шарт
жасасқанда ол ателье клиентке шарт ережелері ... ... ... оған ... ... қол қоя ... Егер ... болса онда
ол жай шартқа айналады.
Азаматтық Кодекстің 389-бабының 2- ... ... ... ... ... Бұл тармаққа сәйкес тарап, егер шарт ережесі өзі үшін
ауырлау келсе, шартты бұзуға құқылы. Шарттың ауырлығы сол тараптың ... ... ... ... ... ... шартында қосылған тарап шартты бұзуға немесе сотқа
жүгінуге құқылы емес, немесе шартты ... ... шарт ... қандай да бір бұзылғаны үшін жауаптылықтан босатылады деп
белгіленген.
Бірақ, бұл ереже ... ... да бар, ол- ... ... ... айналысып, соны жүзеге асыру үшін шартқа қосылуы ... ... ... Егер ... шарт ... ... ... болса және білуге тиіс болмаса ғана ол өзінің шартты бұзу
туралы ... ... ... ... оны ... өте қиын, тіптен
мүмкін емес.
Өзінің қатысушыларының пайдасына жасалған шарттар мен үшінші ... ... ... ... шарттан туындайтын міндеттемелердің
орындалуын талап ... ... ... ... қатысуларының пайдасына
жасалады. Сонымен қатар, шарттың жасалуына қатыспаған, бірақ орындалуын
талап етуге құқығы бар адамдардың- ... ... ... ... шарттар
бар.
Тараптар несие берушіге емес, шартта көрсетілген немесе көрсетілмеген
және борышкерден міндеттемені өзінің пайдасына орындаудан ... ... ... ... борышкер орындап беруге мінбетті деп көрсеткен шарт
үшінші жақтың пайдасына жасалған шарт деп ... ... ... ... пайдасына жасалған шарт, бұл- ... ... ... ... жақ ... талаптар көрініс табатын
жағдайлардың бірі ( 270 ... ... ... жасалатын шарттардың ең көп таралған түрлері
мыналар:
• Жүкті ( ... ... ... оған ... ... ... ... сеніп тыпсырған жүгін белгіленген мекенге жеткізуге және
жүті алуға уәкілетті адамға (алушыға) оны ... ... ... ... ... ... ... пайдасына сақтандыру шарты (815-бап);
• Үшінші жақтың пайдасына банктік ... ... ... жақ өз құқығын пайдаланғысы келетін ниетін білдіргенге ... ... ... ... бұза да, өзгерте де алмайды. Ал үшінші жақ
ондай ... ... да бір ... жеткізгеннен кейін борышкер мен несие
беруші оның ырқына тәуелді болып ... ... ... оның келісімінсіз
шартты бұза немесе өзгерте алмайды. Бірақ олар үшінші ... ... ... ... ... ала ... ... жақтың пайдасына жасалған шарттың ... ол ... ... ... көрсетілегн- көрсетілмегендігіне байланысты емес.
Үшінші жақтың міндеттеменің өз пайдасына орындалуын ... ету ... ... ... ... ... табылады. Мысалы, тасымалдау шарты
бойынша жүк алушы тасымалдаушыдан тасымалдау шартының ... ... ... ... ... ... ... үшінші жақ үшін орындау
туралы шарттан ажырату керек, соңғы жағдайда ... жақ үшін ... оны ... ... ол талап ете алмайды (бұл ... ... жиі ... ... ... ... алушы тауарды
өз мекен-жайына емес, үшінші ... ... ... ... ... ... пайдасына жасалған шарттың ерекшелігі сонда – үшінші
жақ шарт бойынша өз құқығын ... ... ... ... ... ... ... алмастырады.
Сондықтан да Азаматтық Кодекстің 391- бабының 3- тармағында борышкер
шартта өзінің несие берушіге ... қоя ... ... ... ... ... ... құқылы деген ереже көзделген. Мысалы, ... ... ... жүктің сапасына қатысты ... ... ол жүк ... ... тиеп ... ... кінәсінен
нашарланғанына сілтеме жасай алады.
Бірақ, үшінші жақ, өзіне шарт ... ... ... бас тартса,
несие беруші қайта алады және, егер бұл ... және ... ... сол құқықтарды пайдаланады. Мысалы, Азаматтық Кодекстің 815-
бабының 7- тармағына ... ... адам шарт ... ... ... ... алу ... сақтандырушыға көшеді.
Сонымен қатар шартта, үшінші жақтың өзіне тиесілі ... ету ... ... өзге де ... ... мүмкін. Мысалы, сақтандыру шартында
пайданы иемденуші сақтандыру өтемін алудан бас тартқан жағдайда ол өтемнің
сақтандырушыға төленбейтіндігі ... ... ... ... ... ... Шарт жасасу екі кезеңнен тұрады: шарт
жасасуға ұсыныс (оферта) және ол ... ... ... ... ... Ұсыныс жасалған тұлға оферент деп, ал ... ... ... деп ... ... 395- ... ... офертада біршама нышандар
болуға тиіс. Біріншіден, ол анық және ... шарт ... ... ... ... ... ... яғни шарттың елеулі
ережелерінің барлығын қамтуға, үшіншіден, ... бір ... ... ... Егер ұсыныс жалпылама жасалса ол оферта емес, тек оферта
жасауға шақыру. Сондықтан, ... ... оны ... ... ... міндетін жүктемейді. Бұл ретте сол хабарландыруға үн ... ... ... ... Ал, ... ... қабылдау-қабылдама
сатушының өзіне байланысты.
Шарт жасасу қандай да бір ... ... ... ... олардың кез
келгені жібере алады.
Азаматтық Кодекстің 395-бабы «оференттің байланыстылығы» ұғымын енгізді.
Бұл шарт әлі ... да, ... бір ... туындағанын
білдіреді. Ол адресат офертаны алған кезден акцеп немесе акцеп ... ... ... ... дейінгі туындайды.
«Оферент байланыстылығы ұғымынан «офертанфң қайталап алынбайтындығы»
ұғымы ... ... ... ... ... ... өткенше ол
офертаны қайтарып ала алмайды және оның ережелерін өзгерте алмайды. Бұл
ережені бұзу ... ... ... ... алудан көрген шығынан өтеу
міндетінің туындауына әкеп соғады.
Сонымен қатар, офертаның қайтарып ... ... ... болып табылады. Егер ондай мүмкіндік офертаның өзінде айтылса
не ұсыныстың мәнінен немесе ол жасалған жағдайдан ... ... ... ... ... болады (395-баптың 3-тармағы).
Азаматтық кодекстің 395-бабының 4-тармағында оферта емес, тек ... ... ... ... мен жария оферта арасындағы айырмашылық
көрсетілген. ... ... ... пен ... және ... ... ... айыра білу керек.
Жария офертаны өзінің қызметінің ... ... ... ... ... ... міндетті адамдар мен ұйымдар жасайды. Мысалы,
витринаға ... ... ... ... өзі ... ... залға бағасы
көрсетілген тауарлар қойып қойған дүкен оферент ... ... ... ... тауар тұрған кезде дүкен өз ... ... және ... ... бас тарта алмайды.
Тауар жаймада жоқ болса, сатушы оны витринадан алып сатуға міндетті.
Ұсыныста жария ... деп тану үшін ... ... ... ... ... ... шарттық қатынастарға баруға ерікті екендігі сезілуі тиіс; 2)
ол шарттың ... ... ... қамтуы тиіс; 3) тұлғаның шарттық
қатынастарға еркімен бару бұл ... үн ... ... қатысты
болады.
Сонымен, егер дүкен қандай да бір тауардың бар ... ... ... ол ... ... егер ... ... витринаға қойса- ол
жария оферта.
Оферта жолданған жақтың оны ... ... ... ... деп
танылады (азаматтық кодекстің 396-бабының 1-тармағы).
Акцептаның өзінің офертамен толық және сөзсіз келісетіндігін білдірген
жауабы ғана ... деп ... ... акцептант өзіне жолданған жобаға
сөзсіз және өзгертусіз қол қояды. Шарт ... бас ... ... ... ... ... өзгерту немесе оларға толықтыру енгізу,
келісімнің анықталмағандығы акцепт болып ... одан шарт ... ... не шарт жасасуда бас тарту немесе жаңа оферта ұсынғандық болады.
Бұрынғы заңнамада ... ... ... шарт жасасуға жол берілген
еді, яғни, егер белгілі бір ... ... ... ... шарт жасасуда бас
тартатын хабарламаса, шарт жасалды деп саналатын. 396-баптың 2-тармағы кері
жүреді: үндемей қою ... ... ... бұл норма диспозивтік болып
табылады.
Мысалы, банктердің корреспонденттік ... ... ... ... ... ... жүргізуді белгілейтін
банкаралық келісімдерде егер ондай ... ... ... ... ... ... ... корреспондент ол хабарламаға келіспейтінін білдірмесе,
ұсыныс қабылданған болып саналады делінген.
Азаматтық кодекстің 396-бабының 3- тармағына сәйкес ... ... ... ... ... ... үндемей қою түрінде ғана емес,
конклюденттік әрекеттер жасау, яғни тараулар жіберу, қызмет көрсету, тиісті
сомада ақша ... және тағы ... ... де ... ... бұл әрекеттердің
офертаны сөзсіз қолдау сезіліп ... тиіс және бұл ... ... үшін ... ... ... ... керек.
оферта сияқты (395-баптың 2-тармағы) акцепт те, ол оферентке барып
жеткенше қайтарып ... ... оның ... еш ... ... ... ... алған шарт жобасына қол қойып, оны ... ... ... ... ... бас ... ... немесе факспен хабарлай алады.
Оферент акцептті алғаннан кейін шарт ... ... ... ... бұзудың жалпы ереже бойынша ғана тоқтатуға болады ... ... ... ... ... кодекстің 397-бабы). Шарт жасау ұсынысы
сол жерде бар контрагентке тез жауап беруге болатын жағдайларда; ол ... ... ... алу үшін ... уақыт қажет болтын жағдайда
жасалады. Мерзімі көрсетілген ұсыныс ауызша да, жазбаша да жасалуы мүмкін.
Жауап ... ... ... өзі ... ... сатып
алыңыз, жауабын 2 апта күтемін), ол сол мерзіммен байланып қалады, және өз
ұсынысынан бас тарта ... оның ... ... алмайды. Мерзім өткенге
дейін ұсынысынан бас тартса оферентке екінші тарапқа ... ... ... ... ... келеді.
Жазбаша офертада акцепт үшін мерзім көрсетілмесе шарт жасалған болып
саналады, егер акцепті оферта жолдаған адам заңнамада ... ... егер ... ... белгілегбеген болса- ол үшін жеткілікті
уақыт ішінде алған болса. Ал оферта акцепт үшін мерзім ... ... ... тарап өзінің акцепті жайында тез мәлімдеген жағдайда ... ... ... ... ... үшін ... мерзім (немесе ұсынысқа жауап алу ... ... ... ... ... күші ... оферент өз ұсынысы
бойынша міндеттемеден босанады. Сондықтан, ұсыныс алған адам ... ... ... ұсынысты қабылдауға шешім етсе, ол енді акцептант
емес, жаңа оферент болады. Жаңа ... ... ... оған ... ... ... барлық ережелері таралады.
Азаматтық кодекстік 397- бабының 3-тармағында жауаптың ... ... ... ... ... ... дер ... байланыс бөлімінің кінәсінен болған жағдай ... ... ... де, ... да ... жоқ, ... заң екі ... мүдделерін қорғайтын шаралар қарастырған.
Оферент, жауап ала алмағандықтан, басқа адаммен шарт жасасуы ... оның ... ... ... өз ... ... ... жоқ. Ал,
жауапты дер кезінде кезінде жіберген акцептант та, мерзімінің өтіп кеткенін
білмей, шартты ... үшін өз ... ... ... ... (көлік
дайындауы, басқа зат іздеуді тоқтатуы және тағы басқа). Сондықтан ... ... ... туралы оған тез хабар беруге тиіс. Егер оферент
мұны істемесе жауап кешіккен деп ... яғни шарт ... ... және ... ... бас ... оферент акцептантқа келген
шығынды өтеуге міндетті.
Мысалы, 1 ... М-ге ... ... деп ... ... жауап
беруіне 30 күн мерзім тағайындады. 10 ... М. ... ... хат ... ... ол хат ... бөлімінің кінәсінен едәуір кешігіп
келді (10мамырда). Жауап келмеген соң И. 5 мамырда пианиноны Н.-ге сатады,
ал ... ... ... ... оған пианиноны сатып жібергендігін
хабарламайды. 15 ... М. ... ... ... алуға келеді. Ол
көтерген шығынның бәрін И. ... ... ... ... екінші тараптың (акцептанттың) ұсынысты
оферент белгілеген ... ... ғана ... ... Егер ... ... ... болса шарт жасалмаған болып табылады,
барлық процедура қайта ... ... да ... ... да ... ... жаңа ... жасау болып табылады. Алғашқы ... ... жаңа ... қабылдауға да, шарт жасасудан бас
тартуға да оның ... бар, ... ол жаңа ... ... ... жаңа
оферентке айнала алады. Ол шарт жасалғанша немесе тараптар ... ... ... жалғаса береді.
Шарт жасасатын жер. Егер шартта оны жасасатын жер ... ... ... ... ... ... жіберген заңды тұлғаның
орналасқан жерінде жасалған болып танылады (азаматтық кодекстің ... ... ... ... ... ... шарттар жасасқанда
маңызы зор. Мұндай жағдайларда заң, әдетте, егер ... ... ... формасының ол ... ... ... ал ... ... мен ... ... жердің құқығы бойынша анықталатындығын белгілейді.
Азамат тұрақты немесе көбінесе тұрақты емес елді ... оның ... деп ... (азаматтық кодекстің 16- бабы).
Заңды тұлғаның тұрақты жұмыс істейтін органы тұрған жер оның ... ... ... (азаматтық кодекстің 39-бабы).
Азаматтық заңнаманың негізгі принципі шарт бостандығы болғанмен,
азаматтық ... және ... заң ... ... ... ғана шартты
міндетті түрде жасасу мүмкіндігі азаматтық кодексте қарастырылған.
Мұндай жағдайлар көп емес. Азаматтық кодексте ... ... ... ... және ... ала шартты (390-бап) атауға болады. Өзге
заң актілерінде белгіленген жағдайлар ішінен мемлекеттік кәсіпорындардың
мемлекеттік тапсырысты ... алға ... ... кәсіпорын туралы
жарлықтың 13-бабы).
Азаматтық кодекстің 399-бабына сәйкес, міндетті түрде шарт ... ... бар: шарт ... ... үшін міндетті болғанда (1-және 2-
тармақтар); шарт жасасу оферент үшін міндетті болғанда (3-тармақ).
Бірінші нұсқада шарт жасасу ... ... ... ... ... оферта алғаннан кейін, сол алған күннен бастап отыз күн ... ... ... ... не одан бас тарту туралы, немесе офертаның
өзге ... ... ... ... қайшылығы хаттамасы) акцепті
жайында (шарт жобасы) хабар жіберуге ... ... ... бұл ... шарт ... туындаған пікір
қайшылығын ондай хабар ... ... отыз күн ... ... ... ... кейін сот қарауына беруге құқылы.
Екінші нұсқада, егер шарт ... ... ... табылатын тарап
жолдаған шарт жобасына отыз күндік мерзім ішінде оған деген қайшы пікірлер
хаттамасы ... онда бұл ... ... ... ... алғаннан бастап
отыз күн ішінде басқа тарапқа шартты оның редакциясында қабылданғаны туралы
не пікір қайшылығы хаттамасын ... ... ... ... ... ... қабылданбаса не оны қарудың нәтижесі жайында
алынбаса, пікір қайшылығы хаттамасын ... ... шарт ... кезінде
туындаған пікір қайшылығын соттың қарауына жіберуге құқылы.
Акцептік пікір ... ... ... ... ... ... ... беруі үшін азаматтық кодекстің 399-бабында белгіленген мерзімдер
бірдей (отыз күн). Бұл ... ... жол ... Сонымен қатар бұл
жоғарыда аталған барлық әрекеттерді ... үшін ... ... ... ... ... ... Шарттардың кейбір түрлері үшін
заңнамада, ал кейбір жағдайларда- тараптардың келісімімен өзге ... ... ... ... ... оны ... жалтарса, екінші тарап оны
мәжбүр ету туралы және оған шығындард төлеттіру туралы ... ... ... ... (азаматтық кодекстің 399-бапының 4-тармағы).
Бірақ, кейбір жағдайларда бұл ... ... бар. ... Қазақстанның Азаматтық кодексінде алдын ала шарт жасасқан тарапты
негізгі шартты жасасуға мәжбүрлеу ... ... ... тек ... ғана ... ете ... ... өтеу, Азаматтық кодекстің 9-бабының 4-тармағының және 350-
бабының ережелері ... ... ... бойынша шарт жасасу кезінде туындаған пікір ... ... ... ... ... қарауына бермейді. Егер ол
қайшылықтарды тараптардың өздері шеше ... шарт ... ... тараптар арасындағы қатынас тоқтайды.
Азаматтық кодекстің 400- бабына сәйкес шартқа дейінгі дауларды сотта
қарауға болатын тек екі жағдай бар:
• Шарт ... бас ... ... үшін шарт ... ... ( Азаматтық кодекстің 399-бабының 2-3- тармақтары);
• Пікір қайшылығын сот (мемлекеттік немесе төрелік) қарауына ... ... ... ... Мұндай келісім пророгациялық
немесе төрелік деп аталады.
Пікір қайшылығы сотта қаралғанда, ... ... ... ... сот ... Ол ... тараптар бағынуға тиіс.
Шарт алдындағы даулар бойынша сот шешімдері мәжбүрлеп орындату жөнінде
ешқандай әрекеттерді керек етпейді, онда тек ... ... ... ... Сақтау шартының түсінігі, түрлері және ... ... ... бір ... ... оған ... ... берушінің) берген затын сақтауға және бұл ... ... ... ... ... баяндайтын бір қатар теориялық ... ... ... ... ... ... ... соның ішінде
қызмет көрсетулердің ішінде азаматтық құқықтық міндеттемелер ... ... ... кең ... түрлерінің бірі ... ... ... бойынша қатынастардың кеңінен ... ... ... ... өз ... ... қоғамдық орындарға
барғанда - ақ ... ... беру ... жиі ... ... азамат үшін шарт ... біз ... ... те, елеулі түрде шектеледі. Білім беру, дәрігерлік, өзге ... ... ... мен кинотеатрларда және тағы басқа
да мекемелермен ... сырт ... ... ... ... ... ... сөмкелерді, қол сандықтарды, кейстер
мен өзге де осыған ... ... ... ... ... ... пайдаланыстағы орындарда (базарларда), саудамен айналысатын
кәсіпкерлер базарларға ... үй - ... ... қызметін
пайдалана алады. Жалпы кіші ... ... ... өз ... ... ... ету үшін сақтаумен
кәсіби түрде ... ... ... ... болып табылуы мүмкін. Бұл ... ... ... үй -
жайлардың құрлысына (оларды сатып ... ) ... ... ... ... қойма жабдықтарын сатып ... ... ... ... болғанның орнына ... ... ... ... ... қажеттілігі заңдардың талаптарына сәйкес туындайтын
жағдайларда орын ... ... ... ... ... ... ... кеден қоймаларындағы мүлікті және тағы басқа
сақтау ... ... ... бір ... тек тиісті жағдайлары бар,
заттардың ... ... ете ... ... ... ... алатын )
Оларды беру мен сақтауға қабылдаудың тиісті ... ... ... ғана сақтала алады. Әрине, ... ... ... сақтауға беру қажеттілігі туындайтын болады.[4]
Яғни, ... ... ... ... әртүрлі
себептермен жетеленуі мүмкін және ол тек ... ... ... ... ... сақтау шарты басқа да барлық
жағдайларда ... ... ... ... болып табылады.
Сақтаушы тұлға мен ... ... ... ... ... міндеттері шартқа сәйкес сақтау ... ... ... ... ... ... ... сақтау бойынша
міндеттердің ... оның ... тыс ... ... ... ... мүмкін емес ... атап ... ... біз, мұны ... та, ... та ... шартының
құрылымына жүгінуге мәжбүр боламыз.[2]
Сақтау ... ... ... ... ... ... ... реттейтін заңнама актілерін
қарастыру (атап өту) ... тағы бір рет ... ( ... ... ... ... ... қазіргі жай күйіндегі
мәселелерін жан жақты ... аз ғана ... бірі ... ... ... ... мүмкін болатын заңдық
құрылымдарды талдауы ... ... ... ( біз ... негізі болып тікелей сақтау шарты табылатындығын ... ). ... ... ... ... ... төрт негізгі
құрылымын ажыратады. ... ... біз ... шарт ... Ол бүтіндей және толығымен заңды ... ... ... Бұл ... деген қажеттілік немесе ... ... ... сипатқа ие болғанда туындайды.
Сақтау бойынша ... ... ... ... ... ... ... мүмкін екендігін біліп отырмыз. Бұл
объективті де ... де ... мен ... ... ... ... ... құрылымдары,
олардың басқа шарттардың ... ... ... ... да, сақтау бойынша қатынастардың қалған
үш ... ... ... ... беретін варияциялар
мүмкін болады.
Екінші ... ... ... ... ... бір тұтас
күрделі шартқа енуі ... ... ... ... ... ... ету ... ие болмауға тиіс. Мұндай
шарттың ... ... ... ... М.И ... Г. ... ... жасайды ( Шершениевич Г.Ф Курс ... Т. ІІ. ... - ... ... Г.Ф ... шартында мынадай төрт элементті ... ... алу; ... ... алу; ... және жүк . ... ... тек тасымалдау шартында ғана емес, сондай- ... да ... ... соның ішінде кепіл, ... ... беру ... шарт ) ... ... ... ... ... және тағы ... ... ... ... ... ... және жай ... нысанда да бекітілуі
мүмкін.Жазбаша нысаны өз бетінше толтыру жолымен ... ... ... ... барлық талап етілетін реквизиттерін
сақтау жолымен жасалады.Ауызша нысанда сақтаудың тұрмыстық қызмет көрсетуге
деген ... ... ... нысанда заттарды қысқа мерзімге
вокзалдардың,әуе ... ... және т.б. ... ... мен киім ... ... ... және басқа да заңды деп танылған белгілерді беруі
арқылы тапсыру ... ... қоса ... ... ... (өрт,су тасқыны және т.б.) сақтауға өткізу де ауызша нысанда жүзеге
асырылуы мүмкін.[2]
Аталған жағдайларды қоспағанда сақтау шарты жазбаша нысанда ... ... ... ... ... жүк ... сақтау қолхатын,
түбіртек, куәлік сақтаушы қол қойған өзге де ... ... ... ... ... ... сақталған болып есептеледі.
Егер шарттың заңмен көзделген нысаны сақталса не сақтаушы шарттың
жасалу, оның ... ... ... онда ... алынған зат пен
сақтаушы қайтарған заттың бірдейлігі туралы дау туған жағдайда куәгерлік
айғақтарға жол ... ... ... ... ... ... шарттың жазбаша
нысаны болмаған жағдайда сақтауға өткізілген заттардың құнына ... ... ... ... ... ... субьектілері (тараптары).
Жоғарыда атап өткеніміздей, ... ... жеке ... ... бола ... азаматтық іс сапарға
кетіуіне байланысты өз туысқанын ... ... ... ... орын ... ... үй ... өсімдіктерді және т.б.
беруге қатысты болуы ... ... сол бір ... ... ... не субьективті себептер бойынша ломбард мекемелеріне арнайы
құрылған фирмаларға, асыл ... мен ... ... ... ... үшін ... ... болады.Сақтау жоғарыда
аталғандай ... ... ... ... ... Ауыл
шаруашылық өнімдерін өндірушілер үшін сақтау шешуші маңызға ие. Егер тиісті
түрде жабдықталған ... ... ... ... ... ... өзі еш ... ие болмайды, өйткені өнім бүлініп
кетеді.[6]
Сақтау ... ... ... ... ... оның ... айқындау мақсатында беріліп отыр.
Аса көп жағдайларда сақтаушылар ретінде де жүк ... ... ... шыға ... Кейде шартты азаматтармен жеке ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлер, ломбардтар,
банктер бекітеді. Бұл ... ... ... ... ... көзделген жағдайларда, кәсіби сақтаушылар жекелеген заттарды
сақтауға лицензия алуға тиіс.
Комерциялық болып табылмайтын заңды тұлғалар сақтау қатынастарына ... ... , ... , қол ... бас ... және ... үшін ғана ... жағдайларда олар ... ... ... ... ... ... өзге де ... табылған заттар орны) нормаларының әрекет етуәне байланысты
немесе өзінің ... ... ... ... асыру аясында жүзеге
асырады.Коммерциялық емес ... ... ... ... бос тұрған үй
жайларын сақтау қызметтеріне ... ... ... ... ... ... міндетті.
Сондай ақ сақтау шартының екі жағынан да жеке кәсіпкерлікті де ... ... ... ... де ... асыратын кәсіпкерлер
шыға алады.
Сақтау шартының сол бір ... өзге ... ... субьектілік
құрамды кейінірек қарастырамыз.
Бұрын әрекет еткен заңнамада мүлікті ... ... сөз ... ... пәні нақтыланбаған.Қазіргі әрекет етуші заңнамада шарт пәні ... өзі ... Бұл ... ... және толық түсіндіре алады.Бұрынғы
заңнамада мүлік пен зат түсініктерінің ... ... ... ... ие болды.Соның салдарынан сақтау пәнін анықтау үшін ... де ... ... ... ... яғни ... сәйкес
мүлік құрамы соншалықты біртектес болмаған кезде , шарт ... ... шарт ... ... алып келуі мүмкін . Сақтау ... ... ... ... де болады.Егер сатып алу сату , ... алу ... ... және ... өзге ... үшін ... ... бола алатын
обьектілер аясы бірден кеңейтілсе , сақтау шарты үшін ол ... ... ... шартының пәні болып қозғалмалы заттар табылады.Олардың қатарына
жеке анықталған заттарды да, ... ... ... ... ... ... беру ... шек қою конституциялық құрылымды қорғау
мақсаттарында заңмен көзделген жағдайларда ... ... ... ... ... ... , терроризмді насихаттау мен соған
бағдарлайтын мазмұны бар әдебиеттерді сақтауға тыйым салу.Сол бір ... ... ... шек ... ... да ... өзге тұлғалардың
адамгершілігін , денсаулығын құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету,
мемлекеттік қорғанысы мен қауіпсіздігін ... ету ... ... ... ... ... құралдары ,
психотропты заттар , ... мен ... ... айналымы мен теріс
пайдаланылуына қарсы әрекет ету шаралары туралы Заңының 14 ... ... ... . Есірткі ... , ... ... ... сақтау Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген
тәртіпте осы ... ... ... ... ... ... ... жайларда жүзеге асырылады.Сақтау ... ... ... ... 23 ... 1995 ... Дәрілік заттар туралы Заңымен
белгіленеді.Аталған заңның 18 бабының 1 тармағына сәйкес ... ... ... ... кепілдік беретін , нормативті – ... ... ... ... ... ... қоспағанда , сақтау шартының пәні ретінде өз
сипаттамасы ... ... ... обьектісі ретінде бағалана алатын кез
келген заттар бола алады. Олардың қатарына құжаттарды , ... ... ... соның ішінде шетел валютасын жатқызуға болады.Ақша немесе бағалы
қағаздар сақтауға жеке ... ... ... беріле алады және әдейі
соларға қатысты негізінен банктерде сейфтік ... ... сөз ... ... ... ... ... иесіздендіру туралы
сақтау шартының пәні бола алады. Басқаша айтқанда ол қалыпсыз сақталу деп
аталады.
Қозғалмайтын заттар ... ... бола ... ... құқық теориясында даусыз болып табылады . М.И.Брагинский сақтау
шартының монографиялық зерттеуін өткізе ... ... ... ... ... ... З.И. ... ,К.А.
Граве , О.С. Иоффе жатады, олардың барлығы жылжымайтын ... ... пәні бола ... ... ... бір ауыздан қолдаған.Осыған
қатысты өз түсініктемесін З.И.Шкундин нақты тұжырымдаған : сақтау шартының
пәні , жеке ... ... оны ... затты ) сақтаушының үй ... оның ... ... ... ... ... ... ие болуға тиіс. Сол себептен, жерден ажырамайтын ғимараттар,
құрылымдар, бау бақшалар және ... ... пәні ... айтқандай, жылжымайтын мүлікті күзету кезінде азаматтық
құқықтың басқа институттарын ... ... ... ... мыналар жатады :
1)мүлікті мамандырылған ұйыммен күзету бойынша өтелмелі ... ... ... ... ... ... өтелмелі қызмет көрсету шарты бойынша
күзетшіні жалдау.
Мүлікті кәсіби сақтаушыға тапсыратын жүк ... ... ... ... ... ... сақтау үшін сақтаудың қандай
жағдайларына оңтайлы болатынын өзі анықтауға тиіс, егер ол сақтаудың ... ие ... онда ол ... ... ақ ... да ... ... шартының мазмұны.
Сақтаудың реалды шарты бойынша сақтаушы ... ... ... қамтамасыз ете отырып сақтауға міндетті.Сақтаушы сақтауды жүзеге
аса отырып затты ... ауа ... үй ... ... ... ... әсерінен сақтап қалуға тиіс.Мұндай факторларға, сондай ... ... оны ... кету ... ... құыққа қайшы әрекеті де
жтады.Соларға сақтаушы қарсы ... ... ... ... оның ... немесе кәсіби сақтаушы
болып табылатындығына, ... сол бір ... өзге ... ... ... ... қасиеттері жүк берушімен ескертілген немесе
ескертілмегеніне байланысты болады.Шарттың ақылылығы ақысыздығы сақталушы
міндеттерінің аясын ... үшін шешу ... ие ... өйткені оның
барлық шығындары кез келген жағдайда өтелетін болады, бірақ дау ... ... ... ... ... ... ... жағдайлары
ескертілмегендікке көбірек мойынсұнуға тиіс.
Сақтаушы өзіне берілген ... ... ... ету үшін ... барлық шараларды қолдануға міндетті(ҚР АК 775 б., 1 т.).Осылайша,
шарт сақтаушы үшін ... ... ... ... ... ... және дәл
соның өзі жүк берушінің сақтау бойынша қызметтерге деген ... ... ... ... мүмкіндік береді.[10]
Егер шартпен сақтаушының оларды жүргізу жөнінде сол бір немесе өзге
шаралары (міндеттері) ескертілмесе, бірақ, дегенмен де, олар ... ... онда ... орын ... ... ... отырып оларды да
қолдануға тиіс.[9]
Сақтаушы затты ақысыз ... ... ... және затты күту
бойынша белгілі бір ... ... ... ... кезде,
сақтаушы сақтауға алынған затқа өз заты сияқты қамқорлық жасауға тиіс.
Кәсіби сақтау кезінде сақтау жағдайлары шартта ... ... ... ... ... дағдыларын (егер олар болса) ... ... ... сол бір ... өзге заттарды сақтауға
қабылдаған кезде оның өзі дербес ... ... ... ... ... ... талаптар қойылуы мүмкін.Бұған кәсіби сақтаушының
өзі біле алмайтын заттардың ерекше (тән емес) қасиеттері ... ... ... ... не ... ... ... жария тәртіп ұстанымдарын сақтауға тиіс.Өйткені оларды ұстану
немесе ұстанбау заттың сақталуына әсер етуі ... ... ... ... талап етілетін әртүрлі нормативткр туралы сөз болып
отыр.Мәселен, ... ... ... Республикасының Төтенше
жағдайлар жөнінде Агенттік органдарының өрт, ... ... ... ... ... кәсіпорындардағы авариялардың алдын
алуға бағытталған талаптарды сақтау қажет.Денсаулық сақтау министрлігінің
санэпидем қадағалау ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етпеген
субьектілер егер соның салдарынан ... ... ... ... ... бұл үшін жүк беруші алдында жауапты болады.[12]
Сақтаушыда сол бір немесе өзге жағдайлар орын алғанда ол ... ... үй ... ... өткізеді, оны ауыстырады немесе ... да ... ... құбылыстардың және т.б. салдарынан ... ... ... ... онда ... ... ... қамтамасыз ету
үшін ағымдағы шараларды қолдануға ... ... ақ жүк ... ... өзгеретіндігі туралы дереу ... және ... ... міндетті, заттың жоғалу немесе бүліну қаупі ... ... жүк ... ... ... сақтаудың шартта көзделген әдісі
мен орнын ... ... де ... ... ... зат ... кезінде бүлінуге
ұшыраса немесе оның сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейтін(мысалы
желдеткіш жүйелер істен шықса, ал зат ... ... ... ... ... ... ... сақтаушы аталған жүйелерді қалпына келтіре
алмаса) және жүк ... ... ... ... күтуге болмайтын басқа
жағдайлар туындағанда, сақтаушы сақтау және сату бойынша өз шығындарын өтей
отырып, затты немесе оның бір ... ... ... сақтаушы ретінде ұстау ... ол ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігі сақтау шартымен
көзделуі мүмкін. Сақтаушыға затты ... ... беру ... ... үшін ... ... ... орнын алмастыратын болады.Егер бұл
оның сақталуын қамтамасыз етуге қажет болса, ... ... ... болады.
Сақтаушы өзіне сақтау үшін берілген мүлікке (затқа) заттық құқықтарды
иеленбейтін болғандықтан, сақталған заттарданалынған нәтижелер ... ... ... иесі мен ... ... бөлу туралы да мәселе
туындамайды.Сақтаушы затты қайтарумен ... ... ... ... мен ... де ... міндетті. Шартпен басқаша көзделуі де
мүмкін, жемістермен табыстар көптеген ... егер бұл ... ... болса, сақтау үшін берілетін кәдімгі сыйақыны толықтай
алмастырады және ... ... өтей ... ... ... ... өз міндеттерін жеке өзі атқаруға
міндетті.Егер заң актілерінде ... ... ... көзделмесе, ол затты жүк
берушінің келісімінсіз үшінші тұлғаға беруге құқылы емес.Біздің ... заң ... ... ... ... үшінші тұлғаға жүктей алатын
жағдай арестке алынған мүлікті сақтау тәртібі мен жағдайлары ... ... ... көзделеді.Сот орындаушысы, мүлікті арестке
алғанда оның меншік иесі болмағандықтан сот шешімі орындалған кезеңге ... ... ... ... ... (ол заң бойынша сақтаушы, егер сот
шешімі жойылса және мүлік қайтарылуға тиіс болса, ... ... ... оның ... қамтамасыз ету үшін оның жағдайын осылайша талқылаған
дұрыс болады).
Егер сот ... ... ... ... ... ... және мүліктің сақталуы қамтамасыз етілмеген болса, ол бұл үшін
жауапты болады. Сонымен ... сот ... өз ... ... қамтамасыз ете алмайтындығы да түсінікті.Ол жүк ... ... ... ... ... ... заттардың жиынтығы түріндегі
мүлікті үшінші тұлғаға беруге міндетті.[10]
Сақтаушы жүк берушінің келісімінсіз затты сақтауға үшінші тұлғаға,
егер бұл ... жүк ... ... қажеттілік туса және сақтаушы
оның келісімін алу мүмкіндігінен айырылса, беруге құқылы. Сақтаушы жүктің
үшінші ... ... ... ... жүк берушіні хабардар етуге
міндетті.
Барлық жағдайларда сақтаушы затты сақтауға берген үшінші ... ... үшін ... береді.
Зат сақтаушымен жүк берушіге сақтауға қабылданған күйінде қайтарылуы
тиіс.Заттардың табиғи ... не ... ... ғана ... ... ... сыйақы төлеуді, егер ол шартпен, заңнамамен көзделсе не
оны төлеу міндеті ... ... ... ... ... ... Бұған қоса сақтаушы сақтау шығындарын және ... ... өзге де ... шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.
Сақтаушының құқықтарымен міндеттері бойынша консенсуалды ... ... ... ... қызмет субьектісі болып табылады)
реалды шарттан айырмашылығы сақтаушының затты сақтауға шарт ... ... ... ... Бұл ... ... жататын
заттардың мөлшерін, олар қабылдануға тиіс мерзімдерді, сондай ақ заттарды
сақтауға қабылдау ... ... ... тиіс ... ... ... сақтау шарты бойынша сақтаушыға затты сақтауға қабылдау
бойынша міндет ... ... егер жүк ... шарттан оны орындаудан
бұрын бас тартса, затты өзіне сақтауға ... ... ету ... ... біз ... сақтау шарты бойынша сақтаушының мүдделерін
ескеру туралы ескерткен болатынбыз. Ол, заң актілерімен немесе ... ... ... ... ... жүк ... жүзеге
аспай қалған сақтауға байланысты келтірілген шығындарды өтеу туралы талап
ету құқығына ие ... ... жүк ... сақтаушының қызметтерімен бас тартатындығы туралы
қисынды мерзімде ... ... ... бермегені үшін жауапкершіліктен
босатылатын болады.Қисынды мерзім деп ... ... ... ... алдын алу үшін тиісті шаралар қолдануға жеткілікті уақыт
кезеңін ... ... ... ... ... ... ... тудырады.
Зат дер кезінде сақтауға берілмеген кезде, сақтаушы затты қабылдаудан
бас тарту құқығына ие болады.Затты ... ... ... ... ... ... бекіту сәтінен бастап отыз тәулік өткеннен
кейін ... ... ... бас ... ... ... ... қызметіне орай жүзеге асыратын сақтаушы егер
заң актілерінде өзгеше белгіленбесе, техникалық мүмкіндіктер бола ... ... ... бас ... құқылы емес.[11]
Иесіздендіріп немесебасқаша қалыпсыз сақтау ... ... ... ... пайда болып, әдеттен тыс, қалыпты емес жүк дегенді
білдіреді) да шарт ... ... әсер ... Жеке ... ... ... сақтаушы оларды кез келген уақытта қалған заттар
бөліп ала алатындай және жүк ... дәл ... ғана ... ... ұстауға тиіс.Иесіздендіріп сақтау кезінде ... ... ... жүк ... сол тектес және сапасы сондай заттарымен араласып
кетуі мүмкін. Жүк берушіге заттар сол ... және ... ... ... ... Иесіздендіріп сақтау кезінде ... ... ... ... ... ... ... салдарынан иесіздендірілген
кездейсоқ жойылуы немесе бүліну қаупі сақтаушыға жүктеледі.Егер кездейсоқ
жойылуға барлық сақталынып жатқан заттар шалдықса басқаша ... ... ... ... егер бұл заң ... немесе
тараптардың келісімінде белгіленсе, заттар осы тектес және сапасы сондай
заттардан ... ... ... АК 771 ... 2 тар.).Біртектес заттарды
сақтаудың осындай шартының тәжірибелік маңызы, ... ... оның ... жеке ... ... ... шартына айналатындығына (заңды ол
иесіздендіріп сақтау шарты ретінде анықталса да).[9]
Мұндай шартты жасау белгілі бір ... ... ... көтеру
дәрежесін азайтады.Жүк беруші үшін оның ұйымдылығы мынада: сапасын өзі ... ... ... ... ... ... ... араласпайтын болады
және қайтару кезіңде бүлінген заттарды (мысалы, ... ... ұнды және ... ) беру ... болмайды. Сонымен қатар,
жүк беруші ... ... ... ... бірінші талап ету бойынша ... ... ... ... ... ал иесіздендірілген заттар
басқа жүк берушілер алдында міндеттемені атқару үшін ... ... ... ... ... ... бір жүк берушіге қайтару үшін талап ету
сәтінде олар жеткіліксіз болып қалуы мүмкін.[11]
Жүк беруші, ... ... мен ... ... ... ... мен оны ... ерекшеліктері туралы сақтаушыны
ескертуге міндетті.Өкінішке орай, бұл ... ... ... ... ... алайда ол сонда да талап етіледі.Біздің заңнамамызда
белгілі бір қиғаштық ... ... ... ... тым ... ... керісінше, нормотивтік бекітілуде жеткіліксіздікке
ұшырасуда. [13]
Жүктің қасиеттері туралы жүк берушінің хабарлау ... ... ... ... 779 және 782 ... байқалады.Жалпы осы міндеттің
мәнісі неде екенін ... ... ... ... кәдімгі
заттарды (үй тұрмысындағы заттарды) тапсыратын жүк беруші олардың ... ... ... сақтаушыны ескертпеуі де мүмкін.
Алайда, затты сақтау бойынша талаптарды олардың сақтаушыға потенциялды
түрде белгісіз болатындары пайда болса, жүк ... олар ... ... Бұл тәжірибеде сақтаудың мұндай шарттары сирек бекітілгендігімен
байланысты және әдетте, тұрмыстық сақтаушыдан, ол өз ... ... ... ... сондай жігер (шаруашылық сақтық) талап етіледі. Егер
оның шаруашылығында, тиісті күтімді талап ететін, сақтауға берілген ... ... зат ... ... онда ... ... ... үшін
кінәлі деп танылмайды.[12]
Мүлікті кәсіби сақтаушыға тапсыратын жүк ... ... ... ... ... ... сақтау үшін сақтаудың қандай
жағдайларына оңтайлы болатынын өзі анықтауға тиіс, егер ол ... ... ие ... онда ол ... ... ақ басқа да берушіні
хабарландыруға тиіс.
Бұл айтылған жүк ... ... ... ... ... жанылыстыруға, сақтаушының қасиеттері туралы, соның ішінде ерекше
заттар туралы ... ... ... құқық береді дегенді білдірмейді.
Сақтауға өткізілетін заттардың ... бір буып ... ... оларды
сақтауға дайындаудың өзге де сақтаушының талаптарын ескермеу де жүк беруші
тарапынан бұзушылық болып табылады.[12]
Ресей Федерациясының ... ... ... ... ... ... қатысты арнайы нормалар бар. ... ... ... кодексінің сақтауға арналған нормаларда болмауы
бұл қатынастардың мүддем реттелмейтіндігін білдірмейді.
Біріншіден, Қазақстан Республикасының `Лицензиялау туралы` Заңының (9
б. 1 тар. 1,2-) ,6 ,7 , 14, 43, 50 – ... ... ... ... ... жарылғыш, радиоактивті улы және өзге де ... ... ... ... осыған орай ерекше рұқсаттылықты
(лицензяны) талап етеді.[13]
Екіншіден, қауіпті заттардың меншік иесі, жоғары ... ... ... ... субьект сақтаушы алдында деликтілік жауапкершілікте болады
(заң ... ... ... сөз болып отыр). Бұл айтылған сөз кәсіби
сақтауға қатысты емес. Ол тиісті ... ... бере ... ... ... да ... қамтамасыз етуге міндетті және ол осымен
байланысты баолық қауіпті көтереді.Жоғары қауіп ... иесі ... ... ... тікелей сақтаушы жауап беруге тиіс.Меншік иесіне регрестік
талап арыз ... ... ... қою ... сақтаушының кәсіби немесе
кәсіби емес болуына, жүк ... ... ... қасиеттері туралы хабарлаған
хабарламағанына және ол туралы сақтаушы білуге тиіс болған болмпғанына
байланысты болады.[12]
Үшіншіден, қауіпті ... зиян ... ... ... және ... ... мүмкін болмағанда аса қажеттілік жағдайында зиян келтіру
туралы нормалар қолданылады (яғни қауіпті заттарды жою ... сөз ... ... жою ... емес немесе үшінші ... ... ... ... орнын толтыру жүктелмкейтін бағыттағы белгілі бір
сот тәжірибесін қалыптастыру ... ... Егер ... ... жоюды өз
мүддесі немесе үшінші тұлғалар мүддесі үшін кәсіби сақтаушы жүзеге асыра
дифференциялды тұрғыдан келу ... ... Орын ... ... ... өтеу ішінара немесе толығымен кәсіби сақтаушыға жүктелуі тиіс,
өйткені ол ... атап ... ... ... қауіптерді
көтереді.[12]
Жалпы аталған қатынастардың табиғаты ... ... ... реттеуге жақынырақ болып табылады. Дәл солар ... ... ... ... қатысушының құқыққа қайшылық дәрежесін,
сондай ақ зиянды өтеудің көлемі мен сипатын жан жақты ... ... Осы ... ... ала ... аталған мәселелерді шешудегі
қазақстандық заң шығарушылардың қадамы сәттірек болғанын да атап ... ... егер ... ... ... іскерлік айналым
дағдыларымен өзгеше көзделмеген болса, сақтаушыға сый ақы ... ... ақы ... ... да ... ... ... кезде тараптардың
келісімімен анықталады. Сақтаушы болып кәсіпкер, ... ... ал жүк ... болып тұтынушы табылған жағдайларда және заңнамамен
көзделген басқа беруші болып ... ... ... және ... ... да ... сыйақының мөлшері таксалар, ставкалар,
тарифтер бойынша айқындалуы мүмкін.[13]
Баға, басқа да ... ... ... ... ... ... ... мәнді жағдайы болып табылмайды.Шартта сыйақы мөлшерін көрсетпеу,
әдетте, сақтау шартының жарамдылығына әсер ... ... ... әдетте соған ұқсас жағдайларда алынатын сыйақыға сүйене ... ... ... бойынша сыйақы сақтаушыға сақтау шартының мерзімі өткеннен
кейін бір реттік негізде төленеді. Сыйақы ... ... ... ... оның ... нысаннан басқа, нысаны заң актілерімен немесе
тараптардың ... ... ... ... ... әрбір кезең өткеннен кейін бөліп бөліп төленеді. Егер сақтау ... ... ... ... ... тоқтатылса, онда сақтаушыға
сыйақының ... ... ... ... Егер ... мерзімінен бұрын
тоқтаудың негізі болып жүк берушінің ... ... ... ... онда
логика бойынша сақтаушы сыйақыны толық көлемде алу ... ... ... ... ... жалпы ұғымы және түсінігі
Мердігерлік шартынан туындайтын құқықтық катынастар жұмыс орындау
бойынша міндеттемелерге жатады. ... ... ... бір тұлғаның
(тұлғалардың) жұмысының нәтижесі тиісті акшалай кұндылыққа айырбасталады.
Экономикалық тұрғыда мердігерлік бұл қызмет, оның ... ... ... ... (белгілі мүлік пайда болады). Одан басқа орындалатын
жұмыстардың өзге де (зат ... ... ... ... ... ... қатынастарының мәнісін жоққа шығармайды, себебі оларда қол
жететін нәтижемен қатар белгілі қызметтің өзі де ... ... ... ... Осы ... ... (жалпылама) оңды (пайдалы) қызмет деп
мінездеуге болады, сондықтан мердігерлік шарттарында тараптардың ... ... ... ... ... те ... ... атқаратын тұлғаның қызметі жалпы түрде реттеледі, өйткені ол
тұлға мердігерлік ... ... ... жұмыстың толық орындалуына
жауапты болады. Осымен қатар, құқтық реттеу, егер ол заттық сипатта болса,
тұлғаның ... ... оны беру ... міндетті де қамтиды.
Сондықтан мердігерлік ... ... ... ... ... ... бойынша ережелермен елеулі ерекшеленсе де, жасалған
мүліктің өзі және оны беру ... ... ... онда мердігерлік
шартының тараптардың құқықтары мен міндеттері бойынша ... ... ... ... ... ... ... Азаматтық құқықтық,
әдебиеттерде еңбек және мердігерлік ... ... ... ... негізінен мердігерлік қатынастадрды сатып алу-сату ... ... ... ... ... ... ... құқықтары және
міндеттері жүзеге асырылатын шарттардың мазмұнынан айқын көрінеді.
Мердігерлік шарты бойынша бір тарап ... ... ... ... ... ... бір жұмысты атқаруға ... ... оның ... ... ... міндетті, ал
тапсырысшы жұмыс нәтижесін қабылдап алуға және оған ақы ... ... ... ... ... консенсуалды, ақылы және өзара шарт. Жұмысты орындау
үшін белгілі уақыт керек, сондықтан мердігерлік шарт ... шарт ... және оның ... кезі ... келмеуі мүмкін. Өз кезегінде бұл оларға
тәуелдікке мердігердің жұмыс орындары қойылатын мерзімдерге әсер ... ... ... ... және ... бір ... ... мысалы, суретке түсіру шарттары тез фотосуреттер дайындаумел
байланысты мердігерліктің осындай ... ... ... ... болады, және осы мердігерлік ... ... ... ... ... мүмкін [2;57].
Мердігерлікке арналған нормалар, көбінесе Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексінде ... ... ... Олан ... Қазақстан
Республикасында халыққа тұрмыстық, қызмет ету, Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... саясат туралы ... ... ... ... кодексін Ерекше бөлімін қабылданғаннан кейін
құрылыс аясында мердігерік қатынастарда ... ... ... ... ... 3 наурыз, 1994. №5-5-өкімімен
бекітілген, Қазақстан Рсспубликасының ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Құрылыс
министрлігінің 30.06.1994ж. №7-5-Қаулысымен бекітілген, бас ... ... ... ... өзара қатынастарының
ережелері күшін жойды.
Азаматтық ... ... ... ... ең ... ерекше белгілері барлары реттелген. ... ... ... ... кіреді: 1) тұрмыстық мердігерлік; 2) ... 3) ... ... ... жұмыстарына мердігерлік; 4)
ғылыми зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және технологиялық ... ... ... ... мердігерлік қатынастарды,
реттеуге арналған тарауында жеке параграфтар арналған. ... ... ... егер Қазақстан Pecnубликасының Азаматтық
кодексінің бұл ... ... ... ... ... ... жалпы ережелер де (нормалар) қолданылады.
Мердігерлік шартының тараптары болып мердігер және тапсырысшы болып
табылады. ... ... ... - ... шарт ... ... жұмысты орындауға тапсыратын тұлға.
Тапсырысшы ретінде азаматтық-құқықтық қатынастарының кез келген
тұлғасы бола ... ... ... ... ... ... заң актілерімен белгіленген, мысалы, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... жол
жұмыстары жайындағы конкурстарды (мердігерлік саудалар) ұйым дастыру және
өткізу тәртібінің ережелері.
Мердігерлік шарты ... ... ... ... ... көбінесе кәсіпкерлік қызметінің субъектісі, жеке тұлға немесе жеке
кәсіпкер, коммерциялық заңды тұлға. Бip peтті ... ... ... ... кез ... ... ... бар жеке тұлға атқара
алады. Кейбір жағдайларда ... ... ... ... заңына сәйкес, (содан ... ... мен ... ... ... лицензиялануы тиіс. Мысалы, жобалау-
іздестіру, құрылыс-монтаждық, жұмыстары ж.б. ... ... ... ... үшін ... дағды, дәрежелі мамандық қажет.
Сондықтан мердігер, мердігерлік шартты жалпы жасап, шартты орындауға ... ... ... Бұл ... ... ... да және жеке де
тұлғалар қатысатын мердігерлік шарттарында мүмкін.
Бүкіл жұмыстың мөлшерін орындауға алғашқы шарт ... және ... ... ... бас ... деп ... ... Азаматтық кодексінің 619-6. 1-тармағы). Тартылған тұлға
(тұлғалар) қосалқы мердігер болып табылады. Алғашқы ... оның ... бола ды. ... ... ... ... ... шартты
жасауға тапсырысшысының келісімінің керегі жоқ. Бас ... ... ... ... толығынан орындалуына жауапты
болады [3;526].
Бас мердігердің келісімімен, тапсырысшы жекелеген жұмыстарды орындауға
үшінші тұлғалармен шарт ... ... ... келісімі барлық жұмыс
орындайтын тұлғалардың іс ... ... ... болғасын талап
етіледі, болмаса бас мердігердің құқықтары мен ... ... ... зиян ... ... ... мердігер және үшінші тұлға
тапсырысшысының алдында іс ... ... ... ... борышкерлер болып
келеді, себебі олардың жасаған барлық әрекеттеріне (орындаған жұмыстарына)
жұмыстың ақырғы ... де ... ... ... мағынада әрине, олар
бөлек, бір-біріне байланысты (тәуелді) емес ... ... ... ... ... ... ... мердігерлік
шарттары жасалады.
'Гапсырысшы ең басында бірнеше тұлғалармен бір шарт жасасуы мүмкін,
осы жағдайда ... ... орын ... бір ... ... ... болады. Жоғарыда сипатталған және осы жағдайлардың кейбір
айырмашылықтары орын алады. Бір мердігерлік шартын ... ... ... ... ... келуі мүмкін (ҚР АК 287-ба-бының 1-
тармағы), ... ... ... ... ... болуы
себебінен бірнеше борышкер тапсырысшысының алдында ... ... келе ... ... ... Азаматтың кодексінің, 287бабы,
2-тармағы).
Бірнеше мердігерлер өзара қосымша (акцессорлық) келісімдер жасауы
мүмкін және ... мәні де ... ... ... оларсыз жұмыстарды орындау
тәртібінде түсініспеушіліктер пайда болуы мүмкін. Басқа ... ... ... олар аталғандай мәселелерді шешуге
көмектесетініне қарамастан, өзге ... ... ... ... ... Ю.Г.Басин мынадай мысал келтіреді: Төрелік сот тәжірибесінде
үш жеке орындаушы тапсырысшы үшін ортақ ... ... алып бір ... ... соң ... ... дау орын алды.
Алғашқы (негізгі) шартты жасасқан соң мердігерлер алынатын ақыны өзара
бөлуге байланысты ... ... ... Көп ... ... біреуінің қызметінен бас тартқан бірақ сол ... ... ... 35 ... ... өз үлесін беруді талап еткен.
Бұны ол ақыны бөлу ... ... ... ... сүйеніп жасаған
және шарт бойынша төлемақыны бөлу туралы келісімде сол ... ... ... ... ... ... мысалды талдай отырып бұндай талаптарды олар ақыны бөлу
туралы акцессорлық келісімге негізделген соң негізгі шарт тиісті ... ... деп ... болады. Қосымша мердігерлер өзара
келісімдермен тапсырысшының құқықтық жағдайын ... ала ... ... ... ... ... ... бұл мердігер мен орындалған жұмыстың
нәтижесі. Мердігерліктің ... ... ... ... жүргізілетін
белгілі заттармен, материалдармен байланысты, оларда ... ... ... бұл ... ... ... ... жөндеу, тек заттың
тиісті халін ... ... ... ... ... ... Сол ... өзге жұмыстар да мысалы, көгал аландарды қию, киімдерді химиялық
тазалау, мүліктің тиісті күйін қалыпқа ... және оны ... ... ... ... ... қызметінің өзі ... ... ... ... ... жұмыстарды өзі
орындауға міндеттенеді. Тапсырысшы жұмыстың жүргізілуін бақылай алады,
демек оларды ... ... ... ... да бар. ... ... жұмысты орындау технологиясынан ауытқып кетуі, материалдарды
арзанға ауыстыруы ... және т.б. ... жол ... мүмкін,
Мердігер бұзушылықтарының нәтижесі көрінбеуі де мүмкін, кейде олар оларға
қатысты наразылық ұсыну ... ... ... ... ... өзі реттелетінін растайтын келтіргеннен өзге де
мысалдарды келтіруге болады. Жалпы аталған ... ... ... нәтижесіне де өз әсерін тигізетіні түсінікті.
Шарттың бағасы орындалған жұмыстың құнына сәйкес келуі керек. Баға ... ақша ... ... бірақ төлеудің нысандары әртүрлі ... ... ... ... ... ... немесе оны анықтау
тәсілдері көрсетіледі. Шартта мұндай нұсқаулар болмаған және тараптар баға
туралы ... ... ... бағаны, әдетте осыған ұқсас жұмыстарға
қолданылатын ... ... алу ... сот ... ... ... тараптарға келтірілген шығындар еске ... ... ... ... орындалатын жұмыстың күрделі құрамы болса, яғни сол жұмыстың
өзі бірнеше ... ... ... ... кезеңдерді қамтыса және т.б.
жұмыстың бағасы смета ... ... ... ... ... бұл
мердігерлік шарты бойынша орындалатын барлық ... ... ... ... ... анықтайтын құжат.
Мердігер жұмыстын және материалдардың құндары жөнінде біліктілеу
болған соң ... ... ... ... Сонымен қатар,
тапсырысшының өзінің де ... ... шек ... ... ... ... ... және шарттың
ажырамас бөлігіне айналады. Өз кезегіндс тапсырысшы ... ... ... ... ... ... смета жөнінде келісуде оны шартты
жасасу тәртібімсн салыстырғанда ешқандай жаңалық жоқ.
Смета шамалас және тұрақты ... ... ... ... сметаны
көбейтуді талап ете алмайды, ал ... оның ... ... ... ... ... бір ... өзгертуге құқық шартты жасау кезінде
орындалуға тиіс ... ... ... ... бұл үшін ... ... мүмкін болмаса да пайда болмайды. Шарт жасасқаннан кейін
мердігер беруге тиісті материалдар мен жабдықтардың, сондай-ақ оған ... ... ... құны едәуір өскен ... ... ... (сметаны) көбейтуді талдап ету құқығына иеленеді. Егер
тапсырысшы осымен байланысты талаптарды орындаудан бас ... ... ... бұзуды талап ету құқығы пайда болады.
Шамалас сметаның ерекшелігі, оны қарастырған жағдайда мердігер өзі
шығындарының көлемін оларды аздап ... ... ... ... ... белгіленген бағасын (шамалас сметаны) елеулі өсіру қажет бола
қалса, мердігер бұл туралы ... ... ... және ... ... ... Қандай болса да қосымша жұмыстарды орындау
керектігі анықталғасын немесе ... ... ... ... ... ... қажеттілік болуы мүмкін.
Бағаны елеулі өсіруге кебейтуге келіспеген тапсырысшы шарттан ... ... ... ... мердігер өзіне тапсырысшыдан жұмыстың
орындалған бөлігінің бағасын төлеуді талап ете алады. Шартта ... ... ... қажеттігі туралы тапсырысшыға уақытылы ескертпеген
мердігер жұмысқа шартта белгіленген алғашқы баға бойынша ақы төлеу ... ... ... орындауға міндетті.
Мердігерлік шарттың мерзімдері мердігердің және тапсырысшының олардың
шарт бойынша ... ... ... қызметінің (іс әрекеттерінің)
уақыттық өлшемдерін анықтайды. Мысалы, тапсырысшы ... ... ... және ... беруге міндетті. Ең жоғары мән
жұмыстың орындалуының мерзімдерінде болады, себебі мердігерлік шарттарының
ақырында ... сол ... ... тәуелді болады. Оның аралығында
жұмыс толығынан жасалып ... тиіс ... ... ... шартының жалпы
мерзімін құрайды. Онымен қатар шартта жұмыстар орындалуы үшін ... ... де ... (ҚР ЛК ... ... ... ... аяқталу мерзімдері аралық мерзімдер де ... ... ... екі ... қызмет атқарады. Бірінші жағынан, жұмыстың
орындалуына байланысты мердігердің ... ... етіп ... ... ... жағынан, олар тапсырысшыға жұмысты орындалуын,
бақылауын қамтамасыз етеді. Егер жұмыс жай, уақытылы емес ... ... ... ... аяқтау мүмкін еместігі айқын болса тапсырысшы
шарттан бас ... жөне ... ... ... ... ... ... мердігерлік шартта мердігер бастапқы мерзімін бұзса, оны орындауга
уақытылы кіріспесе де осы нәтиже орын алады.
Мердігер ... ... ... ... ... ... Яғни ... мойнында ол кәсіби субъект болған соң, ... ... ... ... ... ... ... осы міндетінің мазмұны тапсырысшының орын алған заңсыз
мінез құлығы ескеріліп тиісті дәрежеде ... ... Оған ... үшін ... ... ... үшін мердігерді
жауапкершіліктен босататын жағдайлар да әсер ... ... өз ... ... және ... міндетті. Егер материал онымен берілсе, ол тапсырысшының алдында
материалдардың сатушысы ... ... және ... ... ... ... болады. Жұмыстың өзі тапсырысшының тапсырмасы бойынша орындалады
және оған сәйкес ... ... яғни ол да ... ... ... шарт ... ... жұмыс заттарды сериялық ... ... оның ... орындауының негізгі белгісі ретінде
тапсырысшының нұсқаулары болып ... ... ... ... ... ... ... сақтауға және
нормативті-техникалық құжаттарда көзделген талаптарды сақтауға ... ... ... ... ... ... жұмыс жасайтын
мердігерлерге қолданылады (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің
632-6. 2-тармақ), бірақ кәсіпкер ... ... де ... ... ... ... ... шегінуіне құқығы жоқ, егер
міпдстті. талаптарды орындамаса оньщ қызметіне тиым салынуы ... Бұл ... ... ... ... емес ... да ... жұмыстың сапасына қойылатын талаптар шартта белгіленбесе немесе
толық болмай шықса, онда басшылыққа ұқсас жұмыстарға ... ... ... ... ... белгіленген міндетті талаптармен
салыстырғанда, сапаға қойылатын ... ... ... сай ... ... ... шарт ... өзіне алуы мүмкін.
Мердігер пайдаланып жатқан жабдықтардың тиісті күйінде (түзеу) болуын
қамтамасыз етуге міндетті. Ол өзі жұмысты ... және ... ... ... ... ... ... жоқ. Егер шартта
өзіеше көзделмесе, мердігер үшінші тұлғалар құқықтарының ауыртпа лығы ... мен ... ... ... ... мердігер ... ... де ... ... ол ... берген
материалдарды ұқыпты және есеппен пайдалануына міндетті. Сонымен қатар,
мердігер ... ... ... үшін ... ... ... ... мердігср тапсырысшыға жұмсалған материалдар ... есеп ... Егер ... ... болса, мердігер оларды
тапсырысшыға беруге ... ... ... ... ... ... құнына сәйкес жұмыстың бағасын кемітіп ... ... ... ... ... ... ... мсрдігер сол материалдарды
сапасына қарай ... ... ... ... тапсырысшы берген
жабдықтарды, техникалық ... және ... ... ... ... ... ... жауапты болады. Тапсырысшымен берген нұсқауларды
және тағы да ... ... ... жағдайларын, мердігер өзінің кәсіби
тәжірибесіне байланысты бағалайды.
Мердігер:
1) тапсырысшы берген материалдардың, ... ... ... өндеуге берілген заттың жарамсыздығы немесе сапасыздығы; .
2) оның жұмысты атқару әдісі туралы нұсқаулармен ... ... ... ықтимал қолайсыз салдарлар;
3) орындалатын жұмыс нәтижелерінің жарамдылығына немесе ... ... не оны ... ... ... ... мердігерге қатысты
емес өзге де мән-жайлар ... ... ... ... ... ... ... дейін жұмысты тоқтата тұруға міндетті.
Осындай мән-жайлар туралы тапсырысшыға ескертпеген, не ескертуге жауап
алу үшін қисынды ... ... ... ... ... ... тұру
туралы тапсырысшының уақытылы нұсқауына қарамастан жұмысты жалғастырған
мердгердің тапсырысшы оған ... ... ... ... аталған мән-
жайларға сілтеме жасауға құқығы жоқ (ҚР АК 628-бабы 2 ... ... ... бойынша тапсырысшы мердігердің ... ... ... ... ішінде беруі тиіс [6;25].
Егер мердігер белгілспген талаптарды ... ... ... ... ... ... ол тек материалдардыц
кемшіліктерін ... ... ... ... мүмкін болмаған ретте ғана
жауапкершіліктен босатылуы мүмкін. Яғпи, ... ... ... тиісті бағаламауда мсрдігердің кінәсі болуы ... ... ... ... материалынан орындалса, мердігерлік шартында
тапсырысшының кепілдігі ... ... ... ... қамтамасыз
еткен мердігер олардың сапасы үшін кінәсі барлығы ... ... ... ... тапсырысшы берген мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге
міндетті жөне мердігерлік шартты орындауға байланысты ... ... ... ... берген материалдардың өзге мүліктің жабдықтардың
сақталмағаны үшін мердігер жауапты болады. Бұл ... ... ... ... мүлікке ғана емес мердігердің иелігіне түскен
басқа да мүлікке де қатысты болады. Мысал ... ... ... ... үшін ... ... бөлмелерді, жөндсу кезінде оны
алып кету қажеттілігі болмаған жиһазды және т.б. ... ... ... Осындай мүліктің сақталуын қамтамасыз етудің өлшемі болып, әдетте
орын алатын меншік иесінің өзінің ... ... ... ... ... үшін ... жабдықтар мен материалдар туралы ... онда бұл ... ... ... ... ... қараушылық
дәрежесі жоғары болуы керек екенін танимыз. Кезкелген жағдайда, егер ... ... ... ... ... қолданбаса, мердігер кінәлі
болып табылады.
Мердігер де үнемдеуге құқығы бар (ҚР АК 622-6). Бұған қатысты ... және ... ҚКСР ... ол ... еді. Оны ... ... ... жүргізуін қолдайды, себебі онда ... ... ... ... мүліктік мүддесі пайда болады.
Үнемдеу материалдардың жұмсалуын ... ... ... ... ... болып келеді. Үнемдеу әдеттегіге қарағанда шығындарды азайтатын,
жаңа технологияларды енгізетін мердігердің жоғары дәрежелі кәсіпқойлығыиың
салдарынан болады.
Мердігердің нақты ... ... ... ... жасау) кезінде
есептелгеннең кем болып шыққап жағдайда, егер тапсырысшы ... ... ... ... ... ... әсер ... дәлелдей алмаса,
мердігср шартта (сметада) көзделген баға бойынша жұмысқа ақы алу ... ... ... алңан үнемді тараптар арасында бөлу
көзделуі мүмкін (ҚР АК 622-6. 2-тармақ). Осы ... ... ... ... баға ... Егер тапсырысшы жағынан үнемдеуге көмектесуі
орын алмаса бұл норманы қолдану ақыл ойға ... ... ... ... ... ... ... мердігердің қызметін пайдалану үшін,
оның тұрақты іскерлік атағы пайда болу үшін, үнемдеу туралы ... ... ... ... ... ... ... жұмыстың нәтижесімен бірге, шарттың нысанасын
пайдалану немесе өзгеше іске асыру үшін қажетті ақпаратты ... ... ... ... ... Азаматтық кодексте жаңа болып келеді.
Мердігердің осы міндеті тағы шартты да көрсетілуі тиіс. ... ... ... ... ... ... мақсаттарда пайдалану тиісті
ақпаратсыз мүмкін болмаса, онда сондай сипат тағы ақпарат мердігердің осы
жөніндегі ... ... ... ... тиіс ... (ҚР АК ... ... ақпараттар да белгілі технологиялық ... ... және т.б. ... ... мердігердің ақпарат беру бойынша
міндеті мердігерлік нәтижесінің ерекшелігіне, жасалған бұйым арнайы күтімді
татап ететініне және т.б. ... ... ... ... ... ... ... 638-бабы әрбір тарапқа
қарсы тараптың оның ақпаратпен азаматтық құқықтардың мүліктік объектісімен
сияқты иеленуіне байланысты мүдделердің ... ... ету ... Бір ... шарт ... өзінің міндеттемесін атқарудың арқасында
басқа тараптан жаңа техникалық ... мен ... ... ақпарат алса,
сол ақпаратты үшінші тұлғаларға өзге ... ... ... ... (бұл ақпараттың құрамына ноу-хауды қосқанда өнеркәсіптік меншіктің
барлық түрлері туралы ақпарат кіре алады). Мердігерлік шарты ... ... ... ... ... ақпарат және де тараптардың біреуінің
коммерциялық құпиясы ... ... ... ... ... ақпаратты
(барлық түрлерін) жарияламау ... ... оны ... ... байланысты болып келеді, бірақ ақпараттарды пайдалану
тараптары мен тәртібі. тараптардың келісімімен анықталады (ҚР АК ... ... ... ... мен талаптары тараптардың келісімімен
белгіленеді.
Мердігср жұмысгы атқарган соң, оған тапсырысшы шартты орындау үшіп
бсерген ... ... ... Сол ... тапсырысшы мердігер
жұмысты орындауға кіріспегені немесе тым баяу ... ... ... ... және ... мүмкін емес кемшіліктері болғаны
себебінен шартты бұзса ... бас ... онда ... тапсырысшымен
берілгсн материалдарды, жабдықтарды өндеу үшін берілген ... ... ... ... ... ... тапсырысшы кор сеткен тұлғасына
қайтарылуы ... Егер ... ... беру ... жоқ ... материалдардың құрал-жабдықтарды және тапсырысшыдан алынған басқа
мүліктің бағасын қайтаруға міндетті (ҚР АК ... ... ... ... ... ... мердігермен бірге белгілі бір жұмыстың бөлігін істеу керектігін
білдірмейді. ... ... ... ... онда ... беру ... ... Республикасының Азаматтық кодексінің 629-бабының мағынасы
бойынша, тапсырысшы ... ... ... ... қажетті
үйымдастыру шараларын жүзеге асыруы керек, егер осы шаралар тапсырысшының
әрекеттеріне байланысты болса. ... ... ... ... объектіге
жолды тазалауға, тиісті мерзімде егер бұл шартта қарастырылса, жабдықтарды,
бөлмелерді (жайларды) беруге міндетті [8;13].
Мердігерге көмектесу міндеті ... оған ... ... ... ... ... қайта құруды талап етпеу керек екенін, оған
жұмыстың орындалуында өзге ... ... ... ... керісінше онымеп
ынтымақтастықта болу керек екенін білдіреді.
Тапсырысшы осы міндеттерін орыидамаған ... ... ... ... ... ... ... жұмысты орындаудыц мерзімдерінің
өзгеруіне немесе жұмыс бағасы көбеюіне байланысты келтірілген шығындарды
(қосымша шығындарды) өтеуді ... ... ... ... Егер ... ... жұмысты орындау тапсырысшының әрекеттерінен (қателіктерінің)
мүмкін болмай қалса, мердігер жұмыстың орындалған ... ... ... ... үшін ... алу ... ... қалады.
Тапсырысшы мердігер жасаған жмысты қабылдап оған ақы төлеуге міндетті.
Қазақстан ... ... ... 630-бабында жұмысты қабылдау
тәртібі реттелген және ол шартта да көрсетілуі мүмкін. Жасалған жұмысты
қабылдау шартта ... ... егер сол ... ... қарасты
рылмаса, онда қабылдау қисынды мерзімдерде жүргізіледі. ... ... ... кіреді. Егер жаңа зат жасалынса ... бар ... оны ... ... ... ... ... иелікке алу бойынша
іс жүзіндегі әрекеттерді де өз ... ... ... жұмысты
қабылдаудың мерзімін өткізіп алу меншік құқығы ... ... ... ... ... ... беру орын ... өтетініне әкеледі.
(Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... ... норманың мәтінінде біздің ойымызша қателік бар, себебі
жұмыс нәтижесін қабылдап алу ... ... алу ... меншік
құқығы өту сәтін анықтауға байланысты болуы тиіс емес (меншік құқығы онсыз
да ... ... ... тапсырысшыға оған зат берілгенін өтеді), мерзімді
өткізіп ... ... ... ... осының салдарынан болған барлық
қолайсыз нәтижелер (тәуекелдер) оның ... ... ... ... ... онда ол ... ... міндетті. болған және оны
қабылдаған ... ... ... аралығындағы мүлікті күтіп ұстау
бойынша, ... оған ... (ол сол ... ... міндетті
болатынына) әкеледі.
Тапсырысшы жұмысты нашарлатқан шарттан ауытқуларды немесе жұмыстағы
өзге кемістіктерді анықтаса, онда ол бұл ... ... ... ... Болашақта тапсырыс беруші қабылдау сәтінде анықталған кемістіктерді
жою туралы талап қоймақ ... онда ... ... ... ... өзге құжаттарда көрсетшсе ғана, ол соларға сілтеме жасай
алады. Осы қойылатын талапты ескерсек, біз ... ... ... шартының нысанасын қабылдау бойыпша сатып алу-сату ... ... ... қаталдау талаптар бекітетінін айта аламыз.
Егер. тапсырысшы жұмыстың нәтижесін тексеріссіз қабылдаса, онда ... ... ... ... тәсілдерін қолданғанда анықталуы мүмкін
болған кемістіктерге (айқын ... ... ... ... Егер ... шы жұмыс нәтижелерін қарап қабылдағаннан кейін
қарапайым қарағанда ... ... ... кемшіліктерді)
сол сияқты оларды мердігер қасақана жасырған кемістіктерді анықтаса, ... бұл ... ... ... мерзімде хабарлауға міндетті.
Тапсырысшы мердігерге оның орындағап ... ... ... ең ақырғы мерзімі кемшіліктер табылғаннан, яғни жұмыс нәтижесі
к.абылдағаннан ... бір ... ... ... ғимараттардың,
құрылыстардың кемістіктері туралы немесе мердігер қасақана ... ... ... ең ... ... үш ... құрайды.
Көрсетілген мерзімдерді кепілдік мерзімдері ретінде бағалауға болады.
Аталған мерзімдер заң ... ... ... ... ... ... егер шартпен өзгеше қарастырылмаса, жұмыс нәтижесінің ... ... (ҚР АК ... ... Егер ... ... өзгеше көзделмесе, кепілдік мерзімі тапсырысшы ... ... ... ... ... ... оларды қабылдауы керек сәттен
кейін бастап есептеледі [9;54].
Егер ... мен ... ... ... жұмыс кемшіліктері
немесе оның себептері ... ... ... ... ... талабы
бойынша сараптама жүргізілуі мүмкін. Сараптау шығындарын мердігер ... ... шарт ... деп ... ... мердігердің жасаған іс-
әрекеттерінің және ... ... ... ... жоқ деп ... осы ... босатылады. (ҚР АК 630 бабы 6-тармағы). ... ... кім ... жүргізуді қаласа, сол өтейді. Егер
сараптауды тараптар келісімімен жүргізсе, онда екі жақ тең ... ... ... ақы ... ... ... ... міндеті. Бұл
міндет жалпы тәртіп бойынша мердігер жасаған жұмысты ... ... ... ... ... алдын ала жұмысқа ақы төлеу немесе жеке жұмыс
кезеңдерінде ақы төлеу міндеті қарастырылуы мүмкін. Ақы ... үшін ... ... ... ... ... ... аяқталса, оган алдын алу
құқығы алдын ала ... ... ... ... ... ... ... соң алдын ала төлеуге келіссе пайда болады. Аванс төлемін жасау
немесе ... беру ... ... ... ... ... ғана ... асырылады. Аванс толемінің, кепілпұлдың мөлшері де
шарттармен немесе заңнамамен анықталады.
Мердігерге тапсырысшыга қатысты ... өз ... ... ... (ҚР АК ... ... Бұл құқық затты ұстап қалу құқығы болып
келеді (ҚР АК 624-бабы).
Тапсырысшы белгіленген бағаны немесе шартпен ... өзге ... ... орындамаса, мердігер шарт нысанасын ... ... ... ... ... ... ... тиесілі құрал-
жабдықтарын да, жұмысты орындау үшін берілген пайдаланылмаған материалдар
қалдығын да және ... өзге ... ... ... ... төлегенше бермеуге құқылы. Бұл құқық шартта қаралмаса да ... ... ... жағдайлар шартта қаралса, тапсырысшыға да сондай
құкық беріледі, ол мердігерге тиесілі ... ... өз ... ... ... ... ... өтеу үшін ұстап қалуға
құқылы.
Егер тапсырысшы жасалған жұмыс нәтижесін қабылдауды жалтарып, жұмыс
үшін ... ... ... ... өз ... ... (өткізуге) құқылы
болады. Бұл тапсырысшы жұмысты қабылдау уақыты өтіп ... ... ... соң және тапсырысшыға екі рет ... ... ... ... ... жұмыс нәтижелері егер шартта басқаша қарастырылмаса
сатады, өзіне тиесілі ақысын алып ... егер ... ... тапсырысшы депозитіне салады [9;12].
Мердігерлік шарты бойынша тараптар да тиісті ... ... ... Егер ... ... заң ... ... көзделмесе мүліктің
кездейсоқ жойылуының немесе бүлінуінің тәуекелін шарт бойынша келісілген
жұмысты тапсырудың мерзімі ... ... ... Егер ... тапсырылғанға дейін кездейсоқ жойылса немесе жұмысты аяқтау мүмкіндігі
болмаса, онда тараптар кінәсі ... ... ... жұмысқа ақы
төлеуді талап етуге құқығы болмайды.
Яғни ... ... ... ... ... ... ... қабылдауды немесе берудің мерзімін өткізіп алу болса егер
шартта немесе заңда ... ... ... ... ... ... болады. Сондықтан тапсырысшы затты қабылдаудың мерзімін өткізіп
алса мердігер сыйақы алу ... ... ... ... ... ... қайта
бөлінуіне әкелетін жағдайлардан тараптардың біреуінің кінәлі іс-әрекеттері
болатын жағдайларды ... білу ... ... тапсырысшының кінәсі болуы
мүмкін. Егер мердігерлік затының жойылуы ... ... ... ... ... ... ... болса, немесе
оның берген жұмысты орындау туралы нұсқауына байланысты болса және ... ... ... алдын ала ескертсе, онда мердігер орындалған жұмыс
үшін ақы алу құқығын ... кала ... ... ... жауапкершілік өзінің мiндeттерін орындамаған
немесе тиісті орындамаған шарт тараптарының ... ... ... ... ... ... Егер ... шартындағы
міндеттемелердің кәсіпкерлік сипаты болса немесе осы ... ... ... шарт бойынша міндеттемесін тиесілі орындамауы үшін ... ... ... ... ... азаматтық
заңнамамен немесе шартпен белгіленеді, әдетте зиянды өтеу міндетін
атқарады. ... ... егер ... ... ... ... немесе оны шартта көзделген не шартта тиісті ережелер болмаған
кездегі - әдеттегі пайдалану үшін ... ... ... өзге ... орындаса тапсырысшыға келтіріледі.
Осыған қарай, Азаматтық кодексте жұмысты сапасыз орындауы ... ... ... (635-6.) оның ... ... жауапкершілік туралы жалпы нормалармен жүктелетін ... ... ... ... құқықтарын арнайы тәртіпте қалпына
келтіру мүмкіншілігін береді. Тапсырысшы өз таңдауы бойынша мердігерден:
1) қисынды мерзімде жұмыстың ... ... ... жұмыс үшін белгіленген бағаны тиісті мөлшерде азайтулы талап ... ... ... кемшіліктерді өзінің қаражаттарымен мысалы, басқа
мердігерді ... ... жоюы ... Бұл үшін ... ... жұмыстың кемшілігін өз іс-әрекеттерімен жою құқығы көзделуі
керек.
Мердігер өзі ... ... ... ... ... орнына,
тапсырысшыға орындаудың мерзімін өткізіп алу арқылы келтірген ... ... ... ... ... орындауға құқылы. Бұл жағдайда тапсырысшы, егер
жұмыс сипаты ... ... ... беру ... болса, оған бұрын
тапсырылған жұмыс нәтижесін мердігерге қайтарып беруге міндетті.
Сонымен қатар, егер ... ... ... ... ... өзге де ... елеулі болғанда және жоюға келмейтін болса не
анықталған кемшіліктер тапсырысшы белгілеген қисынды мерзімде ... ... бас ... және ... ... өтеуді талап
етуге құқылы. Кейбір жағдайларда, жұмысты ... ... ... ... ... болса, шартта белгілі бір кемшіліктері
үшін мердігерді жауаптылықтан босату көзделуі мүмкін.
Шартты бұзғаны үшін ... ... ... ... ... қою мерзімін сақтауға байланысты болып келеді.
Мердігерлік ... ... ... ... ... үш ... ... шарт бойынша орындалған жұмыс сапасының лайықсыз болуынан
туындаған кемшіліктер туралы талап бойынша талап қою мерзімі, олар ... ... ... ... мердігерге хабарлаған болса, кемістіктер
анықталған күннен өз ... ... ... ... және бұзу.
Шартты өзгертудің және бұзудың негіздері. Шартты өзгерту ... ... ... ... бір ... ... ережелердің өзгеруі.
Шартты бұзу дегеніміз толықтай ... ... ... ... ... 367-377 ... ... (міндеттемелердің
тоқтауы) негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтату.
Азаматтық ... 401-ші ... ... өзгертудің және бұзудың үш
нұсқасы көзделген: тараптардың келісуі ... ... ... бойынша;
шартты толықтай немесе ішінара орындаудан біржақты бас ... ... ... ... және бұзудың шарт бостандығы
принципінен туындайтын қалыпты және ең қолайлы тәсілі ... ... ... және ... ... қалған тәсілдері Азаматтық кодексте,
басқа заң актілерінде және шартта көзделген жағдайларда ғана ... ... ... шартты бұзу тараптардың біреуінің талабы бойынша
жүргізіледі. Азаматтық ... ... ... ... ... негізі келтірілген. Оның біреуі – шарттың едәуір ... ... ... бұзылуынан екінші тараптың шарт жасасу кезінде үміт артуға құқылы
болғанынан едәуір дәрежеде ... ... ... ... ... ... шарт жасасқан кезде құрылыс объектісінің уақтылы және
сапалы тұрғызылатындығына үміт ... ... ... ... ... ... ... бұзылуына жол берген.
Шарттардың кейбір түрлері үшін заңнамада елеулі деп танылатын нақты
бұзушылықтар ... ... ... ... сәйкес тауар жеткізіп беру
шарты үшін кемшілігі бар сапасыз тауарлар жеткізіліп, ол ... алу үшін ... ... жою ... ... тауар жеткізу
мерзімдері неше қайтара бұзылса; тауарларды төлеу мерзімдері неше қайтара
бұзылса шарт ... ... боп ... ... ...... басқа заң актілерінде немесе шартта мұндай жағдайларды белгілеуге
мүмкіндік беру. Мысал ретінде Азаматтық кодекстің 389-бабының ... ... онда шарт ... ... ... ... баптар болса
қосылған тараптың шартты бұзуды талап ету құқығы көзделген.
Басқа заң ... ... ... Тұрғын үй қатынастары туралы
Заңды атауға болады, оның ... ... ... үй қорынан тұрғын
үй жалдау шарты ... ... ... ... ... үй ... Заң ... ғана бұзылады делінген .
Шартты орындаудан бір жақты бас тартуға, егер ол ... ... ... ... ... ... көзделгенде ғана, жол беріледі. Бұл
ереже 273-баптың заңнамада ... ... ... ... ... орындаудан біржақты бас тартуға жол бермейтіндігі
туралы нормаларына негізделген.
273 және 404-баптардың ... ... атай ... ... заңнама жайында, ал 404-бапта заң актілері жайында ... ... ... ... шарт ... ... ... қарастырдым. Нарықтық экономикадағы көптеген ... ... ... шарт ... ... ... ... үшін аса маңызды. Оны құқықтық реттеудің жолдарын ... ... ... ... басым көпшілігі екі жақты мәміле болып ... ... ... ... қатынастар туындайды. Шарт-құқықық
қатынастардың туындауына, өзгеруіне немесе ... ... ... ... ... шарт азаматтық құқықтар мен міндеттемелерді туындататын
негіздердің бірі болып саналады. Азаматтық-құқықтық ... ... ... әр ... ... келу үшін алдын-ала шарт жасалады.
Жалпы курс жұмысының негізгі бөлімі азаматтық құқықтық қатынастардың
ішіндегі шарт сияқты ... ... ... Курс ... шарт ... ... мен ... шарттардың түрлері, шарт жасасудың ... ... ... ... және ... негіздері мен оның салдары
сияқты ... ... ... ... ... ... түрлі туындаған
қажеттіліктері сақтау шарты болып ... ... ... ... сақтау шартының ережелері қарастырылып, сақтау шартына түсінік
бере отырып, сақтау шартының мазмұны мен міндеттері ... ... ... ... ... бере отырып , сақтау шартының
тараптарына түсінік береді. Сақтау шартының заңда белгіленген ... – ақ ... ... ... ... ... ... мен
сақтауға ақы төлеу және сақтау сапасының қамтамассыз ... ... ... қарапайым мысалдар келтіру арқылы сақтау шартының мазмұның
ашылуы. Сондай – ақ курс жұмысында ... ... ... ... ... ... мен міндеттері, орындалған сақтаудың салдары ... ... ... ... сот ... ... ... Азаматтық құқықтық қатнастарының құқықтық реттелуі азаматтық
кодексте ... ... ... ... азаматтық құқықтың ерекше
бөлімінің қарастыратын мәселелерінің бірі сақтау шарты.
Сақтау шарты – зат сақталуға берілген ... ... ... ... ал қозғалмайтың мүлікті күзетуге осы шарт күші қолданылмайды
деген азаматтық іс жүргізу кодексінде белгіленген.
Біздің ... ... ... ... көп ... ... ... аз жүргізілген. Міне осы жоғарыда аталған
жағдайлар сақтау әлі де болса ... ... ... ... ... ... екенің дәлелдейді.Сақтау шарты негізінен ертедегі қазақтың әдет –
ғұрып заңдарында олардың да орын алған ... ... ... ... ... ... тағы ... деп аталған. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... ... қажет деп
есептеймін.
Жалпы алғанда мердігердік шартының негізі мынада: Бір ... ... ... ... тапсырмасы бойынша белгілі бір
жұмысты атқаруға және белгіленген мерзімде оның нәтижесін тапсырысшыға
өткізуге ... ал ... ... нәтижесін қабылдап алуға және
оған ақы төлеуге міндеттенеді. Мердігерліктің ... ... ... ... ... ... материалдармен байланысты, оларда
өзінің бейнеленуін табады. Қазақстанда мердігерлік шарт өз деңгейінде.
Пайдаланған әдебиеттер және заңдар мен ... ... ... Гражданское право в 2.х томах А.К. Сухманов. М 1993 год .
2. Н.Ә. ... ... ... 2 – том А. 2002 ... Гражданское право Г.А. Калпина, А.И. Масляева М 1997год.
4. А.М. Ерделевский Гражданское право, М Юрист 2002 ... Ф.М. ... , ... системы стран мира М. 1997 год.
6. Қ.Р. ... ... 2004 ... мен толықтырулар)
7. Қ.Р. Конститутциясы А 1995.
8. Журнал Фемида №11/ 2001 ж. Журнал Фемида №11/ 2001 ... ... З.Ж. ... ... ... ... құқықтық мәдениет
А” Жеті жарғы ”1997ж
10. ... С.З. ... ата ... және оның ... А. ... ... Ғ.А. ... құқық. А. 2001жыл.
12. Гражданское право учебник. А.П. ... ... ... ... ... оказания услуг. М.1997г
14. Гросс.А.П. Гражданское право .М.1997г.
15. Практикум по гражданскому праву: Учебное ... для ... / Под ... В 2-хч. М., ... ... И.А. ... ... на изобретения и ноу-хау //Советское
государство и право. 1983. N6. ... ... Л.В., ... М.Ю. ... ... /Под ред.
М.Ю.Тихомирова. –М.:1999,- 526 с.
18. Голынкер Е.И. Правовое ... ... ... ... Минц Б.И. Договоры на создание ... ... и ... 1989. N3. ... ... законодательство Республики Казахстан: Толкавание ... Вып. 5. ... ... Гражданское законодательство Республики Казахстан: ... ... Вып. 6. ... ... ... ... және ... министрлігінің
18.01.1998ж. №123-бұйрығымен бекітілген, жол жұмыстары жайындағы
конкурстарды (мердігерлік саудалар) ұйымдастыру және өткізу тәртібінің
ережелері.
23. Гражданское и ... ... ... ... Учебник / Под
ред. Е.А.Васильева. М., 1992.
24. Предпринимательское ... Курс ... / Под ред. ... М.,
1993.
25. Кабалкин А.Ю. Законодательство о сфере обслуживания населения. М.,
1988., Матвеев Ю.Г. ... ... ... ... М., ... Комментарии к Гражданскому кодексу РФ ... ... /Отв. ... М., 1995., Комментарии к Гражданскому кодексу РФ части
второй /Отв. ред. О.Н.Садиков.- ... ... ... ... 4.1. /Отв. ред. ... М., ... г
28. 2001ж. 16 шілдесіндегі Қазақстан ... ... ... және ... ... туралы» заңы.
29. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995ж. 30 ... ... ... ... ... ... Жалпы бөлім. 1995ж. 1
науырыз күшіне ... кезі ... ... ... ... Республикасының азаматтық кодексы. Ерекше бөлім. 1999ж. 1
шілде (соңғы басылымы 2005ж.).
32. Жайлин Г.А. ... ... ... ... ... Алматы 2005г.
33. Гражданский кодекс ... ... ... ... ... Жеті ... ... Гражданское право. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. 4.1,2. М.,
1997.
35. Гражданский кодекс в схемах. М., 1997.
36. Гражданское право: Учебник. В 2-х т. ... ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық құқық (Ерекше бөлім)11 бет
Азаматтық құқық бойынша мердігерлік шарты15 бет
Азаматтық құқық бойынша мердігерлік шартының ұғымы, мазмұны және формасы59 бет
Келісім-шарт11 бет
Мердігерлік шарт24 бет
Мердігерлік шарты30 бет
Мердігерлік шарты жайында64 бет
Мердігерлік шарты туралы30 бет
Мердігерлік шартының жалпы сипаттамасы 36 бет
Мердігерлік шартының жеке түрінің ерекшеліктері23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь