«Адам өмірі қауіпсіздігі негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені


1. Кіріспе
2. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ
3. ПӘН САҒАТЫНЫҢ БӨЛІНУІ
4. ЛЕКЦИЯЛЫҚ САБАҚТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК.ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС (СӨЖ) ТАҚЫРЫПТАРЫ
6. ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫ МЕН СТУДЕНТТІҢ ОРЫНДАЙТЫН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ (ОБСӨЖ)
7. ОҚУЛЫҚТАР МЕН WEB САЙТТАР ТІЗІМІ
Пәнді оқыту мақсаты: Студенттердің өздерінің жеке басының және қоршаған адамдардың қауіпсіздігіне жауапкершілікке қарауға, болуы мүмкін апат, қирау және алапат зардаптарынан дұрыс қорғана білуді қатерлі жағдайларда сауатты шешім қабылдап және болжай алу, сондай-ақ адам тіршілігінің барлық саласындағы қауіпті жағдайлардың алдын алып өзіне және басқаларға көмек көрсете білуді қалыптастыру.
Теориялық алнған білімнің іс жүзінде атқарылатын қауіпсіздік шараларын меңгеру,адамдардың қандай да болмасын экстремалды жағдайларда өмірін сақтап қалуға себеп болады. Арнайы дайындалған адамдар экстремалды жағдайда қашан да дұрыс шешім қабылдай алады. Орта мектептерде, арнайы кәсіби-техникалық оқу орындарыменен жоғары оқу орындарында тіршілік әрекеті қауіпсіздігі пәнінің бөлімдері жан-жақты қамтылып оқытылып студенттерге терең білім береді. Өзіңді өзің құтқарсаң қасыңдағы мың адамның өмірін сақтайсың делінген ертеде. Қазіргі уақытта адам үнемі қауіп қатер үстінде сондықтан теориялық алынған білім әр түрлі қауіп-қатер кезінде төтенше жағдайларда іс жүзінде қолдануы тиіс.
Оқыту міндеттері: Адам өміріне қауіп-қатер төнгенде, апаттар кезінде және төтенше жағдайларда дұрыс шешім қабылдап зардап шегушіні апат ошағынан құтқару жұмыстарын атқаруды және алғашқы медициналық көмек көрсетуді міндеттейді.
Пререквизиттер: химия (улы заттар), физика (атомдық физика), анатомия, әскери медициналық дайындық,алғашқы әскери дайындық, гигиена, география.
Постреквизиттер: тіршілік әрекеті қауіпсіздігі негіздері мен медицина негіздерін оқыту әдістемесі, медициналық ілімдер негіздемесі, азаматтық қорғаныс, төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс.
Қысқартылған сөздер:
СӨЖ - студенттің өзіндік жұмыстары
ОБСӨЖ – оқытушы басшылығымен орындалатын СӨЖ
1. Александров М.Н. – Безопасность человека на море. Л., Судостроение, 1983.
2. Александровский Ю.А. – Психогения в экстремальных условиях. Москва, Медицина, 1991.
3. Волович В.Г. – С природой один на один. Москва, Воениздат. 1939.
4. Волович В.Г. – Человек в экстремальных условиях природной среды. Москва. 1980.
5. Волович В.Г. – Как выжить в экстремальной ситуации. Москва, 1990, ФКиС, Серия Знание.
6. Волович В.Г. – Выживание в экстремальной ситуации (Новое в жизни, науке и технике) 1990.
7. Вредные вещества в промышленности. Под ред. Н.В.Лазарева, 1963.
8. Каневский А.С. – Это было в полярных широтах. Москва, 1985.
9. Карпов А.В., Савин С.В., Петров В.И. – Лесные пожары и борьба с ними. 1990.
10. Колесов К.А. – Под парусом в шторм. Л., Гидрометиздат, 1985.
11. Конопелько Р.И. – Охрана жизни на море. М., 1992.
12. Костру А.А. Медицинский справочник туриста. М., 1990.
13. Померанцев Ю.М. – С водой нужно дружить. Киев, Здоровье, 1990.
14. Рудинский Г.М. – Снежная слепота. Турист, 1971.
15. Штуцер Ю.А. – Опасности в туризме: мнимые и действительные. Москва, ФиС, 1983.
16. Большая медицинская энциклопедия. Москва, 1957-1964. Стр. 810-812; 700-719; 1196-1217.
17. Волович В.Г. – Водный туризм. Москва, 1990.
18. Калихман А.Д. – Спортивные походы на плотах. Москва, 1993.
19. Конопелько Р.И. – Охрана жизни на море. М., Транспорт, 1992.
20. Постановление кабинета министров РК от 03.05.96г. №55 «Об утверждении положения о межвед……….»

Пән: Алғашқы әскери дайындық
Жұмыс түрі:  Материал
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Таңдаулыға:   
Тегін:  Антиплагиат

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Қ.А.ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ

Спорт және өнер факультеті
Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру кафедрасы

Бекітемін

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-ің

Оқу-әдістемелік ісі бойынша вице президент:

техн.ғ.д., профессор_________С.Қ.Тұртабаев

(қолы)
“__ ”__ __2011ж.

Адам өмірі қауіпсіздігі негіздері пәнінің

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Мамандық аты, шифры: 050114-Тарих, ТТА-911, 050206-Дінтану, ТДТ-911, 050208-
Археология
және
этнология, ТАЭ-911, 050419-Мұражай ісі және ескерткіштерді
қорғау, ТМЗ-
911, 050101-Мектепке дейінгі оқыту, және тәрбие, ПМД-915,
050102-
Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі, 050103-
Педагогика
және психология, ППП-915, 050210-Шетел филологиясы
қытай
филологиясы, ФҚТ-911, 050117-Қытай тілі мен әдебиеті, ФҚЭ-911,
050205-
Филология қазақ филологиясы. ФҚФ-911, 050119-Екі шетел тілі, ағылшын және
түрік тілі,
ФАТ-911,
050210-Журналистика, ФЖК-911, 050119-Екі шетел тілі, ағылшын және қытай
тілдері, ФАҚ-
915о, ФАК-
915,5В130100-Жалпы медицина, ЖМ-001,002,003,004,005,006,050106-М узыкалық
білім,
ӨМБ-911,
050107- Бейнелеу өнері және сызу, ӨБС-915, 050403-Вокалдық өнер, ӨВК-915,
050409-
Хореография,
ӨХР-915, 050404-Дәстүрлі музыка өнері, ӨДМ-915, 050407-Актерлық өнер, ӨАК-
915,
050421-Дизайе,
ӨВЗ-915, 050104-Бастапқы әскери дайындық, МӘД-911, 050108-Денешынықтыру
және
спорт, МДШ-911

Оқу формасы: күндізгі ______________

6 сем Барлығы:
Кредит саны: 1 1
Сағат саны 30 30
Лекция: 15 15
Практикалық
Семинар:
Лабораториялық
ОБСӨЖ: 15 15
СӨЖ: 15 15
Аралық бақылау (АБ) 2 рет 2 рет
Қорытынды бақылау: емтихан емтихан
Курс: 3

Оқу-әдістемелік кешенді құрастырған: аға оқытушы Т.Қарғабаев., оқытушы
Г.Ю.Башбенова

Мекен жайы, тел және E-mail:________
Кафедрадағы жұмыс уақыты: 9. 00 – 18.00 дейін
СӨЖ қабылдау күндер, уақыты және қабылдау орны

Түркістан 2011

Оқу-әдістемелік кешен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министірлігі “_07_”__08__2004 жылғы №671 бұйрығымен бекітілген. Мемлекеттік
жалпыға міндетті білім стандарты, мамандықтың типтік оқу жоспары және ҚР
БҒМ “_11_”__05__2005 жылғы №289 бұйрығымен бекітілген пәннің типтік оқу
бағдарламасы және университеттің жұмыс оқу жоспары негізінде дайындалған.

Оқу-әдістемелік кешен Бастапқы әскери дайындық және денешынықтыру
кафедрасының мәжілісінде талқыланды ___ _____________ 2011 ж.,
хаттама № ______

Оқу-әдістемелік кешен Спорт және өнер факультетінің оқу-
әдістемелік кеңесінде мақұлданды
______________2011 ж. , хаттама №_____

Кеңес төрайымы _____________ аға оқытушы Г.Ильясова

Келісілді ______________2011 ж. , хаттама №_____

Кафедраның меңгерушісі ____________ пед.ғ.к. О.Дүйсенов

Оқытушылардың кафедрадағы жұмыс уақыты: 09.00-18.00 сағат

1. Кіріспе

Пәнді оқыту мақсаты: Студенттердің өздерінің жеке басының және қоршаған
адамдардың қауіпсіздігіне жауапкершілікке қарауға, болуы мүмкін апат, қирау
және алапат зардаптарынан дұрыс қорғана білуді қатерлі жағдайларда сауатты
шешім қабылдап және болжай алу, сондай-ақ адам тіршілігінің барлық
саласындағы қауіпті жағдайлардың алдын алып өзіне және басқаларға көмек
көрсете білуді қалыптастыру.
Теориялық алнған білімнің іс жүзінде атқарылатын қауіпсіздік шараларын
меңгеру,адамдардың қандай да болмасын экстремалды жағдайларда өмірін сақтап
қалуға себеп болады. Арнайы дайындалған адамдар экстремалды жағдайда қашан
да дұрыс шешім қабылдай алады. Орта мектептерде, арнайы кәсіби-техникалық
оқу орындарыменен жоғары оқу орындарында тіршілік әрекеті қауіпсіздігі
пәнінің бөлімдері жан-жақты қамтылып оқытылып студенттерге терең білім
береді. Өзіңді өзің құтқарсаң қасыңдағы мың адамның өмірін сақтайсың
делінген ертеде. Қазіргі уақытта адам үнемі қауіп қатер үстінде сондықтан
теориялық алынған білім әр түрлі қауіп-қатер кезінде төтенше жағдайларда іс
жүзінде қолдануы тиіс.
Оқыту міндеттері: Адам өміріне қауіп-қатер төнгенде, апаттар кезінде
және төтенше жағдайларда дұрыс шешім қабылдап зардап шегушіні апат ошағынан
құтқару жұмыстарын атқаруды және алғашқы медициналық көмек көрсетуді
міндеттейді.
Пререквизиттер: химия (улы заттар), физика (атомдық физика), анатомия,
әскери медициналық дайындық,алғашқы әскери дайындық, гигиена, география.
Постреквизиттер: тіршілік әрекеті қауіпсіздігі негіздері мен медицина
негіздерін оқыту әдістемесі, медициналық ілімдер негіздемесі, азаматтық
қорғаныс, төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс.
Қысқартылған сөздер:
СӨЖ - студенттің өзіндік жұмыстары
ОБСӨЖ – оқытушы басшылығымен орындалатын СӨЖ

2. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ

№ Семестр Аудиториялық сабақтар Аудиториядан тыс
сабақтар
Лекция Прак Сем Лабор ОБСӨЖ СӨЖ
1 5 семестр 15 15 15
Барлығы : 15 15 15

3. ПӘН САҒАТЫНЫҢ БӨЛІНУІ

№ Тақырыптар атауы, реті Аудиториялық ОБСӨЖСӨЖ
сабақтар
Лек Прак Лаб
1 Тіршілік ету қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 1 1 1
ұйымдастырудың негіздері.
2 Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. 1 1 1
3 Бейбіт уақыттағы төтенше жағдайлар. 1 1 1
4 Автономды тіршілік жағдайындағы адамдардың 1 1 1
өзін-өзі қорғаудағы әрекеті.
5 Сұрапыл табиғи кезінде көмекті ұйымдастыру. 1 1 1
6 Судағы экстрималды жағдай. 1 1 1
7 Суық аймақтағы экстремалды жағдай. 1 1 1
8 Ыстық аймақтағы экстремалды жағдайлар. 1 1 1
9 Ормандағы экстремалды жағдайлар. 1 1 1
10 Таудағы экстремалды жағдайлар. 1 1 1
11 Экзогендік интоксикация кезіндегі эктремалды1 1 1
жағдайлар.
12 Қылмыстық сипаттағы өмірге қауіпті жағдайда 1 1 1
адамдардың өзін-өзін қорғауы.
13 Тұрғын жағдайда болуы мүмкін қауіп-қатер. 1 1 1
14 Жол-көлік апаттары. 1 1 1
15 Соғыс уақытындағы төтенше жағдайлар. 1 1 1
Барлығы: 15 15 15

4. ЛЕКЦИЯЛЫҚ САБАҚТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№ Күні Лекция тақырыбы және оның жоспары Кредит ОБСӨЖ Әдебиеттер
сағат (әдеб.
саны номері,
тарауы,
беті)
1 Тіршілік ету қауіпсіздігін қамтамасыз 1
етуді ұйымдастырудың негіздері.
ТЖ жағдайлардағындағы тіршілік ету
қауіпсіздігін қамтамасыз ету курсының
мақсаты мен міндеттері.
2. ТЖ-да дәрігерге дейінгі алғашқы жәрдем
және шұғыл жағдайлар бойынша комиссияны
ұйымдастыру.
2 Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. 1
Қауіп қатер деген не, себебі мен салдары.
2. Тиімді тәуекелділік концепциясы,
сараптау әдісі.
3 Бейбіт уақыттағы төтенше жағдайлар. 1
1. ТЖ-ның классификациясы, кезеңі.
2. ТЖ-да тұрғындарды қорғау тәсілдері.
4 Автономды тіршілік жағдайындағы адамдардың1
өзін-өзі қорғаудағы әрекеті.
1. Тірі қалу факторлары: антропологиялық,
табиғи орталық, экологиялық,
материалды-техникалық.
2. Автономды тіршілік ету жағдайында тірі
қалу тактикасы.
5 Сұрапыл табиғи кезінде көмекті 1
ұйымдастыру.
Алапат зардаптардың пайда болу табиғаты:
жер сілкіну, жанартау атылуы, топан суы,
қар көшкіні, топырақ жылжуы, сель, дауыл,
өрт, құйындар.
2. Алапат зардаптары салдарын жою кезінде
шұғыл атқарылатын жұмыстарды ұйымдастыру
және жүргізу.
6 Судағы экстрималды жағдай. 1
Адамның мұхитта автономды тіршілік ету
жағдайында: белгі беру және байланыс
құралдарымен, ауыз сумен қамтамасыз
етілуі, суық суда тірі қалу тамақтану.
Судан өту қауіпсіздігі.
Шайқалу, суға бату кезіндегі алғашқы
көмек.
7 Суық аймақтағы экстремалды жағдай. 1
Арктика. Адамның Арктикада автономды
тіршілік ету жағдайында. Байланыс және
белгі беру.
2. Арктика климаты жағдайындағы қуат
шығыны, тамақтану және сумен қамтамасыз
етілуі.
8 Ыстық аймақтағы экстремалды жағдайлар. 1
Ыстық климатта ағзаға ыстық өтуі.
Шөл дала қауіптілігі және одан өту
жолдары.
Жүрер жолды жұлдыздар мен жергілікті
табиғи белгілерге қарап анықтау.
9 Ормандағы экстремалды жағдайлар. 1
Орманда адасқан адамның өзін ұстауы.
Тайгадағы тамақтану мен сумен қамтамасыз
ету.
3. Аяқ асты пайда болған ауруларды емдеу
және сауықтыру.
10 Таудағы экстремалды жағдайлар. 1
1. Таулы-шөлейт жерлердің табиғи
ерекшелігі.
2. Ауаның барометрлік және парциалдық
қысымының төмендігі.
11 Экзогендік интоксикация кезіндегі 1
эктремалды жағдайлар.
Өнеркәсіптегі органикалық және органикалық
емес қоспалар түрі. Олардың ағзаға әсері.
Эндогендік және экзогендік интоксикация
кезіндегі дәрігерге дейінгі жәрдем және
сауықтыру.
12 Қылмыстық сипаттағы өмірге қауіпті 1
жағдайдаадамдардың өзін-өзі қорғауы.
Қылмыскерден сақтану, әсіресе балалар мен
жасөспірімдерді қорғау әдістері.
Қаскүнемнің белгілерін сипаттау.
13 Тұрғын жайда болуы мүмкін қауіп-қатер. 1
Адамдар үшін экологиялық тепе-теңдік
бұзылу жағдайындағы тұрғын жай рөлі:
газдану, шулар, жарық, тұмыстық техника,
құрал-саймандар, тұрмыстық химия
құралдары.
Сауықтыру шаралары.
14 Жол-көлік апаттары. 1
1. Көлік амалдары – жоғары дәрежедегі
қауіп аймағы.
2. Қысқаша түрде қазіргі заманғы (автобус,
трамвай, троллейбус, метро) темір жол, су
және авиациялық көлік түрлеріне сипаттама.
3. Көлік амалдарын пайдалануда негізгі
қауіпсіздік ережелері.
15 Соғыс уақытындағы төтенше жағдайлар. 1
Ядролық, химиялық, биологилық зақымданудың
қысқаша сипаттамасы.
2. Жаппай зақымдану ошақтарындағы құтқару
және басқада шұғыл жұмыстары.
3. АЭС-тағы апат кезіндегі тұрғындардың
өзін ұстауы.
Барлығы 15

5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС (СӨЖ) ТАҚЫРЫПТАРЫ

№ СӨЖ тақырыптары Тапсырманы орындау Тапсырманы Тапсырманы
формасы (реферат, қабыл қабылдау орны
доклад, кейс, эссе,дау мерзімі(каб №, уақыты)
ғылыми талдау,
құрал жасау т.б.)
1 2 3 4 5
1 Төтенше жағдайлардағы Баяндама Каб №208, сағат
шешілетін міндеттер. 09.00-18.00
дейін
2 ТЖД болжау және болатын Реферат Каб №208, сағат
салдарын бағалау. 09.00-18.00
дейін
3 Арктика жағдайында аурудан Реферат Каб №208, сағат
сауықтыру және алғашқы 09.00-18.00
жәрдем көрсету. дейін
4 Шаңғы жорықтары Реферат Каб №208, сағат
қауіпсіздігі. 09.00-18.00
дейін
5 Ыстық температура әсерінен Баяндама Каб №208, сағат
болған аурулар. 09.00-18.00 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«Биотехнология негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Биоэкология» пәнінің ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Геоморфология пәнінің оқу-әдістемелік кешені
«Статистика» пәнінің оқу әдістемелік кешені
«Физиология» пәнінің оқу - әдістемелік кешені
Географияны оқыту әдістемесі пәнінің оқу әдістемелік кешені
Ауыл шаруашылық географиясы пәнінің оқұ-әдістемелік кешені
«Мылтық ату» пәнінің оқу - әдістемелік кешені
Білім беру әлеуметтануы пәнінің оқу әдістемелік кешені
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь