Коммерциялық банкте депозиттік саясат қалыптасуының теориялық негіздері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

БӨЛІМ І. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Депозит . коммерциялық банкте ресурстар базасын
құрудағы негізгі көзі ретінде
1.2 Банктік депозиттердің классификациясы
1.3 Коммерциялық банктерде депозиттік саясаттың
қалыптасуының негіздері

БӨЛІМ ІІ. «АТФБАНК» ААҚ.НЫҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫ
2.1 Қазақстанның депозиттік нарығындағы
АТФБанктің рөлі
2.2 АТФБанк қызметінің жалпы сипаттамасы
2.3 АТФБанкі депозиттік саясатының негізгі қаржылық
көрсеткіштері мен қызметін талдау

БӨЛІМ ІІІ. ДЕПОЗИТТІК САЯСАТТЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ
3.1 «АТФБанк» ААҚ.ның депозиттік саясатын
жетілдіру құралдары
3.2 Халық салымдарын сақтандыру қоры

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Коммерциялық кәсіпорын түрлерінің бірі ретінде банктік мекеменің өзіндік ерекшелігі оның ресурстардың басым бөлігі меншікті құралдардан емес, тартылған құралдардан құрылуында. Қаражаттарды тартуда банктердің мүмкіндіктері шектеулі және кез келген елде Орталық Банк тарапынан реттемеленеді. Банк капиталының мөлшері мен тартылған қаражаттар көлемі арасындағы ара қатынасты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі міндетті экокнкомикалық нормативтер арқылы реттейді.
Барлық банктік саясаттың маңызды құрамдас саясаты – бұл ресурстық базаның қалыптасу саясаты. Банк әрқашан пассивті операцияларын жүзеге асыру үрдісіндегі ресурстық базаның қалыптасуы банктің активті операцияларына қатысты бірінші әрі анықтаушы рөлді ойнайды. Банктік ресурстардың негізгі бөлігі бәрімізге белгілі депозиттік операцияларды жүргізу үрдісінде құрылады, осы операцияларды дұрыс әрі тиімді ұйымдастыруға кез келген несиелік ұйымның қызмет етуінің тұрақтылығы тәуелді. Осыған байланысты пассивтерді тиімді басқару арқылы ресурстар әлуетін өсіру және оның тұрақтылығын қамтамасыз ету өзгеше өзектілік пен маңыздылықты иеленуде.
Біздің елімізде депозиттік саясаттың қалыптасу мәселелеріне қажетті көңіл аударылған жоқ екендігін белгілеуге болады. Бұл жоғары инфляция және арзан ресурстардың қолда бар болған кезде банктік ісметтерге сұраныс ұсынысқа қарағанда елеулі асты, ал осы шарттар банктік операциялар тәуекелінің табиғатын өзгерте отырып, жоғары пайда нормасын қамтамасыз етумен байланысты болды. Пайда нормасының төмендеуі, банкаралық несиелер және мерзімдік валюталық нарықта операциялары сияқты табыстың дәстүрлі көздерінің жоғалуы өздерімен тартылған қаражаттың құрылымын оңтайландыру және олар бойынша пайыздық шығындарды қысқартуда коммерциялық банктер депозиттік саясаттың қалыптасуын бірінші нөмерге шығарды. 1998 жылы болған банктік дағдарыс және одан кейінгі Қазақстан Республикасының банк жүйесінің дамуы коммерциялық банктердің депозиттік саясатының рөлін көтерудің, сонымен қатар жетілдірудің қажеттілігін растады.
Осы жұмыстың теориялық және практикалық негізі ретінде, экономистердің еліміздегі мәселелерді зерттеген материалдары, Қазақстандық коммерциялық банктердің жұмысын талдау барысында алынған материалдар, статитикалық материалдар және мерзімдік басылымдардың мәліметтері табылады.
Зерттеу мақсатынан туындайтын негізгі міндеттер:
- ақша-несие қатынастары жүесіндегі «депозит» экономикалық категориясының мәні мен мазмұнын зерттеу;
- банктік депозиттердің жіктелуін қарастыру;
- халық қолындағы салымдарды коммерциялық банкке тартудағы бағыттарды жетілдіру жолдарын анықтау;
- коммерциялық банктің тұрақтылығын күшейту мақсатында оның депозиттік саясатын оңтайландырудың перспективалы бағыттарды анықтау;
- депозиттерді сақтандыру қорының қызметіне талдау жасай отырып, оны жетілдіру жолдарын анықтап беру.
Зерттеу пәні коммерциялық банктің депозиттік саясаты және оның қалыптасуы мен жүзеге асырылу үрдісіндегі экономикалық және ұйымдастырушылық қатынастары болып табылады.
Зерттеу объектісі. «АТФ Банк» ААҚ-ның қызметі
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының «Валюталық реттеу туралы» заңы. 24 желтоқсан 1996 жыл.
2. Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметтері туралы» заңы. 31 тамыз 1995 жыл.
3. Қазақстан Республикасының «Төлемдер мен ақша аударымдары туралы» заңы. 29 маусым 1998 жыл.
4. 1995 жылдың 31 тамызынан № 2444 өзгерiстер мен қосымшалар енгiзiлген “Қазақстан Республикасындағы банктер және олардың қызметi туралы” заңдық күшi бар Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы.
5. Толық экономикалық, қаржылық-несиелік, банктік, салықтық-кедендік, сақтандыру, биржалық және кәсіпкерлік терминологиялардың орысша-қазақша сөздігі/ Сүлеймен Рыхымжанұлы Тоқсанбай. – Алматы: Сөздiк-словарь, 1999.-816 б.
6. VISA, Eurocard/ МasterCard халықаралық пластикалық карталарды беру тәртібі жөніндегі «АТФБанк»ААҚ нұсқаулығы. 9 шілде 1999жыл.
7. Абдильманова Ш.Р. Банковский маркетинг на рынке услуг населению. Алматы: Казахская Государственная Академия Управления. 2000 год. – 387с.
8. Алпамысов А.А. Управление депозитными ресурсами в Республике Казахстан. Автореферат. Алматы, 1998год. – 23с.
9. Бохаев Д.Т. Коммерциялық банктердің несие ресурстарын құрудағы депозиттер: проблемалары мен болашағы. Автореферат. Алматы, 2004 жыл-24 бет.
10. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. М.: Издательство Корпорация Логос, 1999 год. – 344с.
11. Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 1999 год. – 256 с.
12. Киселев В.В. Управление банковским капиталом (теория и практика). – М.: ОАО Издательство Экономика, 1997год. – 256с.
13. Колесникова В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 1999 год. – 464с.
14. Лаврушин О.И. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 1998 год. – 576с.
15. Морошкин В.А. Простые и сложные проценты. Методическое пособие по расчету: вкладов, кредитов, платежей. – М.: Издательство Акалис-Бизнес-книга, 1996 год.
16. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Представление финансовых услуг. – М.: Издательство Дело, 1997 год: - 768 с.
17. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. – Алматы: Ќаржы – ќаражат; Раритет, 2000 год. – 456 с.
18. Сейткасимов Ғ.С. Ақша Несие Банктер.Оқулық. – Алматы: экономика, 2001жыл. – 466 бет.
19. Сейткасимов Г.С. Бнаковское дело. – Алматы: Ќаржы-ќаражат, 1998 год. – 576 с.
20. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: Учебник. – Алматы: экономика, 1999 год.- 423с.
21. Сейткасимов А.Г. Управление банковской ликвидностью и методы ее анализа. – Алматы: Ќаржы-ќаражат, 1998 год. – 112с.
22. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник /Под ред. Сенчагова В.К., Архипова А.Н. М., 2000 год.
23. Акпеисов Б. Вклады населения и их защита. // Банки Казахстана, 2000 год, №9. – с.21
24. Ахметов А. Личная финансовая безопасность гарантируется. // Казахстанская правда от 27 марта 2001 года.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
БӨЛІМ І. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ
1. Депозит - коммерциялық банкте ресурстар ... ... көзі ... ... ... классификациясы
1.3 Коммерциялық банктерде депозиттік саясаттың
қалыптасуының ... ІІ. ... ... ... ... ... ... нарығындағы
АТФБанктің рөлі
2.2 АТФБанк қызметінің ... ... ... ... ... ... ... мен қызметін талдау
БӨЛІМ ІІІ. ДЕПОЗИТТІК САЯСАТТЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ
3.1 «АТФБанк» ... ... ... ... ... ... сақтандыру қоры
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Коммерциялық кәсіпорын түрлерінің бірі ... ... ... ... оның ресурстардың басым бөлігі меншікті құралдардан
емес, тартылған құралдардан құрылуында. Қаражаттарды ... ... ... және кез ... елде ... Банк ... Банк ... мөлшері мен тартылған ... ... ара ... ... ... ... ... міндетті
экокнкомикалық нормативтер арқылы реттейді.
Барлық банктік саясаттың маңызды ... ... – бұл ... ... ... Банк ... ... операцияларын жүзеге асыру
үрдісіндегі ресурстық базаның қалыптасуы банктің активті операцияларына
қатысты бірінші әрі анықтаушы ... ... ... ... ... бәрімізге белгілі депозиттік операцияларды жүргізу үрдісінде
құрылады, осы операцияларды ... әрі ... ... кез келген
несиелік ұйымның қызмет етуінің тұрақтылығы тәуелді. ... ... ... ... ... ... әлуетін өсіру және ... ... ету ... ... пен ... ... елімізде депозиттік саясаттың қалыптасу мәселелеріне қажетті
көңіл аударылған жоқ екендігін белгілеуге болады. Бұл ... ... ... ... қолда бар болған кезде банктік ... ... ... елеулі асты, ал осы ... ... ... ... ... ... ... пайда нормасын қамтамасыз
етумен байланысты болды. Пайда нормасының төмендеуі, банкаралық несиелер
және мерзімдік валюталық ... ... ... табыстың дәстүрлі
көздерінің жоғалуы өздерімен тартылған қаражаттың ... ... олар ... ... шығындарды қысқартуда коммерциялық банктер
депозиттік саясаттың қалыптасуын бірінші нөмерге шығарды. 1998 жылы ... ... және одан ... ... Республикасының банк жүйесінің
дамуы коммерциялық банктердің депозиттік саясатының рөлін көтерудің,
сонымен ... ... ... ... ... теориялық және практикалық негізі ретінде, экономистердің
еліміздегі мәселелерді зерттеген материалдары, Қазақстандық коммерциялық
банктердің жұмысын талдау ... ... ... ... және ... басылымдардың мәліметтері табылады.
Зерттеу мақсатынан туындайтын негізгі міндеттер:
- ақша-несие қатынастары ... ... ... мәні мен ... ... ... депозиттердің жіктелуін қарастыру;
- халық қолындағы ... ... ... ... ... ... анықтау;
- коммерциялық банктің тұрақтылығын күшейту мақсатында
оның депозиттік саясатын оңтайландырудың перспективалы
бағыттарды анықтау;
- депозиттерді сақтандыру қорының ... ... ... оны ... ... ... беру.
Зерттеу пәні коммерциялық банктің депозиттік ... және ... мен ... ... ... экономикалық ... ... ... ... ... «АТФ ... ААҚ-ның қызметі.
БӨЛІМ І. коммерциялық банкте депозиттік саясат қалыптасуының
теориялық негіздері
1. Депозит ... ... ... базасын
құрудағы негізгі көзі ретінде
Банктік депозит (латынан depositum- сақталуға берілген зат) – ... ... ... бос ... беру ... ... Алайда депозит терминін түсіндіретін анықтамалар көп. Әлемдік
тәжірибеде депозит - бұл заңды және жеке ... ... ... тәуелсіз қаржылық институтқа ... Ал ... ... салымдары депозит, ал жеке тұлғалардың– салымдар деп ... және ... ... қалдықтар депозит болып саналмайды .
Уақытша бос ақшалай қаражаттарды жинақтау – коммерциялық банктердің
алғашқы дәстүрлі-базалық қызметі. Бұл банктің пассиві ... ... ... ... ... капитал – банктің несиелік
ресурстарының маңызды және ажырамас ... ... ол оның ... тек 10%-ын ... Басқа кәсіпорындармен салыстырғанда
қаржылық ресурстар ... ... ... ... деңгейі болуы
мынандай жағдайлармен түсіндіріледі: біріншіден, ... ... ... ... ретінде басқа кәсіпорындардың, мекемелердің және
халықтың уақытша бос ... ... ... ... ... осы
жағдайда оларды тиімді басқарады, сондай-ақ ... ... ... және пайдалық негізде қарызды қарыз алушыға ұсынады.
Екіншіден, депозиттерді мемлекеттік сақтандыру жүйесі ... бұл ... кері алу ... ... ... банктерге тартылатын
депозиттер басқа кәсіпорындардың материялдық объектілерінде орналастырылған
активтеріне қарағанда қондырғы ғимараты ыңғайлы, өтімді және нарықта ... ... ... ... осы барлық міндеттемелер
коммерциялық банктарге меншікті капиталдың тартылған өзара қатынасында ... ... ... және ... ... етуіне мүмкіндік береді. Ең
алдымен меншікті капитал банк қызметін бастау үшін ... ... ... ... ... ... ... асыру үшін тартылған қаражаттардың 90%-нан жоғары ... ... ... өз клиенттерінің уақытша бос ... ... ... ... осы ... ... ... құрайды.
Каценеленбаум З.С. банктік депозиттің мәнін зерттей отырып оның ... ... ... атап ... ... үшін ... ақша болып табылады... Салымшы үшін олар екі ... бір ... ақша ... ... ... ... әкелетін капитал
рөлінде… бірақ ... ... ... қарағанда депозит аз пайыз
әкеледі. Бұл төменделген пайыз – кездейсоқ құбылыс емес, банк ... ... ... банк ... ... мәні ... ... бойынша
төленетін пайыз банк ... ... ... капитал үшін
алатынпайызға қарағанда төмен. Пайыздардағы бұл айырма активті операциялар
бойынша алатын пайыздардың ¼ ... ... ... тек қана салымшы үшін ғана емес, және банк үшін
тиімді. ... ... ... ... ... ... ықпалын тигізеді,
банк кейін бұл несие капиталын тиімді шарттарда шаруашылықтың кез келген
аясына орналастырады. Депозиттер ... ... және ... ... ... ... – банк ... бос ақша қаражатты
тарту және несие ... ... ... үшін ... ... ... 138бет/.
Банк үшін пассивті операциялар маңызды орын алады. Пассивтіге пассивті
шоттағы ақша қаражаттардың ... әсер ... банк ... ... ... ... ақша нарығындыа несие ресурстарын таба алады.
Коммерциялық банктердің 4 ... ... ... ... ... қағаздардың алғашқы эмиссиясы;
2) қор құруға немесе ұлғайтуға банк табысынан аударым;
3) басқада заңды тұлғалардан алынған несиелер мен борыштар;
4) депозиттік операциялар.
Пассивті операциялар ... бола ... ... ақша ... мүмкіншілік тудырады. Жаңа ресурстар банк жүйесінде активті
операциялар нәтижесінде ... ... екі ... ... ... ... ірі несиелік ресурстар тобының меншікті ... екі ... ... (3,4) түрі ... ірі ресурстар
тобын - қарыздық немесе тартылған ... ... ... ... банк ... мен оған теңестірілген баптарын
көрсетеді. Коммерциялық банктердің меншікті капиталының ролі мен ... ... ... ... ... мен ұйымдардан
ерекшеленетін айрықша өзгешелікке ие. Банктер меншікті капиталы ... ... ... ... ... Жалпы мемлекет
банкткрдің меншікті ресурстары мен тартылған ресурстарының арасындағы
қатынастың ... ... ... ... банк ... ... Яғни коммерциялық банктердің тартылған қаражаты
меншікті капиталынан аспауы керек.
Банктің ... ... мәні оның ... ... ... ... құру ... банк онсыз қызметін бастай алмайтын алғашқы
шығындарын (жер, ... ... ... дәл осы меншікті қаражаты
жабады. Меншікті ресурстар арқылы банктер ... ... қор ... меншікті капитал ұзақ мерізімді активтерге салынытын салымның
негізгі көзі ... ... ... ... ... тобы банктік тәжірибеде негізгі
болып табылатын – депозиттік ... Бұл ... банк ... нарықтағы несиелік ресурстарды сатып алуына делдал ретінде қатысады.
Депозит экономикалық категория ретінде жинақ ақшаның құрамдас ... ... ... егер ... ақша ... бөлу және ... ... байланысты болса, депозит қайта бөлу қатынастары аясын қамтиды.
Депозиттер деп депозиттік операциялардың субъектілері – жеке ... ... ... ... ... ... немесе талап
еткенге дейін салған ақша қаражаттарының сомасын айтамыз.
Егер Қазақстан ... ... ... ... ... ... даму ерекшелігін ескеретін болсақ, онда
депозит анықтамасы келесідей болып ... ... ... ... ... белгілі-бір мерзімге және
мерзімсіз, қайтарылу шартыменен, пайызы ... тиіс ... ... ... ... ақша ... ақшалай қаражаттарды салымдарға тарту және оларды ... ... ... ... ... ... деп аталады.
Депозиттік операциялар банктік ресурстардың бос ақша нарығында ресурстарды
иемденуде инвесторлармен құралдарды ... ... ... банк ... көрсетеді. Депозиттерді тарту ... ... ... ... несие беру мүмкіндігін арттырады, ал бұл ... ... ... ... ... бұл – ... ақша қаражатарын
тарту (пассивті депозиттер) немесе қолда бар ... ... ... ... ... ... бойынша (активті депозит)
операциялар. ... ... ... банктің несиелік
ресурстарының басым ... ... ... операциялар заңды және жеке
тұлғалардың уақытша бос ақшаларын жұмылдыру бойынша маңызды ... ... ... жатады.
Депозиттік операциялардың негізінде коммерциялық банктердің несилік
ресурстарының негізгі ... ... ... қызметтерін атап айтуға болады:
1) Коммерциялық қызмет – жеке және заңды тұлғалардан ... ... ... бір ... ... шартымен тарта отырып оны
осы қаражаттар қажет болып отырған тұлғаларға өзінің белгілі үстеме ... ... ... ... осы ... оның ... банк ... негіз болады.
2) Ынталандыру қызметі – депозиттік салымдардың әр ... ... ... ... бір ... салым түріне ақша қаражаттарын
сала отырып табыс ... ... ... ... Ол табыс ақша
қаражаты, несие алу мүмкіндігі және белгілі бір ... ... алу ... ... ... - ... тартылатын қаражаттар ақша
түрінде болғандықтан, ол ... ... бір ... ... негіз болады.
Олар – банктің өсімділігін жоғары деңгейде ұстап тұруға негізделген ... ... ... банк ... ... талап етуімен және өз
қызметін тиімді атқару үшін өз еркімен құрады.
4) Банк ... құру ...... салымдар тарихи
қалыптасуы бойынша олар банктік ресурстарды құрудың ... көзі ... ... бұл ... банк үшін ... және әр уақытта бар болып
тұратын қаражаттар. Депозиттік қаражаттар банктің ... 70-80 ... ... ... олар активтік операцияларды жүргізуге қажетті
банк ресурстарының негізін құрайды.
Коммерциялық банктердің несиелік ресурстары ... – бұл ... ... мен ... да ... ... нәтижесінде құралған
және уақытша бос тұрған ақшалай қаражаттарының жиынтығы.
Банктің несиелік ресурстары – бұл меншікті ... және ... ... ... ... операцияларға бағытталатын
бір бөлігі. Несиелік ресурстар несиеге берілген уақытында олар ... ... ... және олар қор емес ... ...... ол орналастырылған несиелік ресурстарға айналады.
1.2. Банктік депозиттердің классификациясы
Банктік депозиттер бірнеше критерийлер бойынша жіктеледі: ... ... ... ... 1), ... ... ... (сурет 2),
мақсаттық арналуы және табыстылық дәрежесі бойынша.
Коммерциялық банктерде ... ... ... ... реті 1,2 ... ... еткенге дейінгі депозиттер- белгісіз уақытта салымшылардың
ағымдағы, есеп айырысу шоттарында ... ... ... олар банкті
алдын ала ескертусіз кез клген уақытта салымшылармен алынуы немесе басқа
шотқа аударылуы ... ... банк ... еткенге дейінгі салымдар бойынша
ең төмен процент төлейді, ал ... ... олар ... ... мүлдем
төленбйді. Кейбір мемлекеттерде пайыздарды есептеуге заңды тәртіппен тыйым
салынған. Талап еткенге дейінгі ... ... ... ... есеп
айырысуларды жүзеге асыру үшін арналған. Шот иесі оларды әр ...... ... ... ... жүргізе алады.
Осындай шот ашып клиент банкке өзінің төлем ... ... ... ... ... күнделікті төлем ... ... ... ... ... алайда ЭЕМ-ді, компьютерлік
техникаларды қолданумен ол біршама азайды, ... ол ... ... ... ... ... ... шоты бойынша
күнделікті банкте жүздеген немесе мыңдаған бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... ... жалпы
қарастыратын болсақ, олар өз шоттарындағы бар ... ... ... ... үшін ... ... ал бұл банк ... көп
немесе аз дәрежеде компенсацияландырады. Банктің коммерциялық мақсаттары
үшін банкімен пайдаланылатын тұрақты қалдық қалады, сондай-ақ ол ... ... ... берулуі мүмкін.
Кері алу нысаны бойынша депозиттер
1-сурет
Салымшылар категориясы ... ... ... ... клиенттері өздерінің ағымдағы шоттарынан қаражаттарды
үнемі алып және оны ... ... ... ... кейін қайтадан толтырып
отырулары нәтижесінде қалыптасады. ... ... ... ... ... үшін салымның бүкіл сомасын алмайды.Бұл экономиканың
айналымдық сипатына негізделеді. Осы қаражаттар ... мен ... ... ... 60, 90, 120 ... ... ... нақты несие бере
алады.
Талап еткенге дейінгі салымдар депозиттік немесе ... ... ... ... арасында айырмашылықтар ... шот ... ... ... ... ... ғана алуы ... мүмкін, сондай-ақ ол өз салымдарын иемдене ... ... есеп ... ... ... оң ... ... мүмкін.
Клиент кез келген уақытта шоттан өз салымын алып қана қоймай, ол ... ... ... алуы ... Алайда, тәжірибеде бұл айырмашылық ... ... ... ... клиент келісім бойынша депозиттік шоттардан
несие алуы мүмкін. Бұл шоттар АҚШ-та трансакциялық немесе чектік шоттар деп
аталады, ... ... чек ... ... мүмкін.
Бұл шоттардың жоғары өтімділігі, төлем құралы ретінде оларды үздіксіз
пайдалану мүмкіндіктері олардың басты ... ... ... ... ... ... – шот ... төмен пайыз немесе пайыздарды
төлеудің жоқ болуы. Бұл шоттардың ерекшелігі банк ... ... ... ... ең ... ... ... сақтауға міндетті
және ол шоттардың иелері шотты пайдаланғаны үшін ... ... ... ... еткенге дейінгі шоттарға пайыздарды ... ... заң ... ... ... Коммерциялық банктер өз
салымшыларын сақтап қалу мақсатымен депозиттік ... жаңа ... ... ол бір ... ... ... ... шоттарды
есеп айырысу үшін пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етсе, ал ... ... ... бір ... ... ... етті. Бұл шот – наушот деп
аталады. Ол тек жеке тұлғаларға ғана ашылады. Бұл ... ... ... пайдалануы мүмкін есеп айырысу траттасы немесе қаражаттарды алу туралы
бұйрыығы, сондай-ақ ол ... ... есеп ... ... ... ... шот, ол бойынша нарықтық мөлшерлеме пайыздық төлемдер
түрінде табыс алуға болады. 1981 жылдан бастап заң ... ... ... шоттың бұл формасы рұқсат етілді.
Депозиттердің екінші тобын мерзімді салымдар құрайды. Терминнің өзінен
көрініп тұрғандай, мерзімді салымдар белгілі бір ... ... ... Салымшы үшін ақшаларды ұзақ мерзімге салудың мәні ... табу ... ... ... банк үшін бұл депозит ... ол ... ... ... ... бір ... ... қарыздарды
ұсыну үшін осы қаражаттарды ұзақ уақыт бойы ... ... ... талап еткенге дейінгі шоттарда орын алатын ағымдағы ... ... ... ... ... ... салымдар және кері алу
туралы ескертуі бар мерзімді салымдар болып ... ... ... шот ... ... ала ... күні ... ал осы күнге
дейін банк оларды өз қалауы бойынша иемденеді. Егер шот иесі ... ... кері ... онда оны сол ... кейін ағымдағы шот секілді
пайдаланады, сондай-ақ ол өз ... кез ... ... ... кері ... бар ... ... салымшының ақшаларды кері алу
туралы арнауы ... ... ... ала ... ... ... әдетте ескерту
мерзімдері – 1 айдан 3 айға дейін, 3 айдан 6 айға ... 6 ... 12 ... және 1 жылдан жоғары. Ескерту мерзіміне байланысты сәйкес пайыздық
мөлшерлемелер ... ... ... алдын ала ескертуге
(хабарламасы бар) мерзімді депозиттер қолданылады.
Депозиттердің үшінші түрі – ... ... ... ... тараған
түрі кәдімгі жинақ шоты немесе жинақ кітапшасы бар шот деп аталатын ... Шот иесі ... ақша салу ... одан кері алу үшін ... ... ... ұсынуы керек. Депозиттердің басқа түрлеріне
қарағанда жоғары пайыздарды ... ... ... ... демеу және
салымшылардың жинақтарын банктерде сақтауды ынтыландыру үшін пайдаланады.
Халық пен ... емес ... ... ... ... ... ... корпорациялар, фирмалар және басқа да ... үшін ... ... ... 150 мың ... ... ... тарту мақсатында жинақтардың түрлі формалары
қолданылады: ұтысқа, сыйлыққа, жастарға ... және т.б. ... ... ... ... (почталық, телеграфтық, саудалық және т.б.)
ұсынулармен бірге ... ... ... ... ... ... және
шот иесінен ақшаны кері алу туралы алдын-ала ескерту талап етілмейді, олар
бойынша чектер берілмейді.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... Республикасындағы банктер және
банктік қызмет туралы» №2444 1995ж. 31 тамыздан , «Салықтар және бюджетке
басқада ... ... ... 1995 ж. 24 ... ... ... 1996 ж.24 ... заң күші бар Қазақстан Республикасының
Президент жарлықтарына, Ұлттық Банктің екінші деңгейдегі банк клиенттерінің
банктік шоттарын ашу, ... және жабу ... ... нұсқаулыққа сәйкес
жүзеге асырады.
Депозиттік немесе жинақ ... – бұл ... ... салынуы туралы жасбаша куәлігі, бұл куәлік салымшының ... ... ... өтуі және ... ... ... куәландырады. Сертификаттар сатылған тауарлар мен қызметтерге есеп
айырысу немесе төлем құралы ретінде шыға ... ... ... ... ... және ... ... үшін. Табысталмайтын
депозиттік сертификаттар салымшыда сақталады және ... өтуі ... ... ... ... ... ... нарықта
сатып алу-сату жолымен үшінші тұлғаға беріле ... ... 14 ... 18 айға дейінгі мерзімге ... ... жеке ... сатуға арналған. Мерзімдік жинақ
сертификаттардың айналыс мерзімі егер ... ... ... Ұлттық
Банкпен келісілген болса 1 жылдан 3 ... ... Егер ... ... ... салымды алу мерзімі өткен болса, онда осындай сертификат
талап ету ... ... ... Банк онда ... ... ... талабы бойынша төлеуге міндетті. Жинақ сертификаттары тек қана жеке
тұлғаға ғана табыстала алады
Жоғарыда қарастырылған депозиттер банктік ... ... ... ... ... банктерде салымдар құрылымы ақша нарығы
конъюктурасына және ... ... ... ... ... тәуелді өзгереді. Депозиттермен байланысты пассивті операцияларды
жүргізе, банк менеджерлері салымдардың ... ... ... көлемін, мүмкін болатын тәуекелдерді ... ... ... және ... ... ... күш салады.
Банктер және басқа қаржылық құрылымдар арасында ... және ... ... үшін ... ... ... және
оларға бағалардың және қызмет көрсету әдістерінің көптеген түрлерінің пайда
болуына әкелді. Шетел мамандарының ... ... ... ... ... ... ... банктік салымдардың түрлері бар. Олардың әр
біреуі өзінің ерекшелігін ... бұл ... оның ... ... ... ақша ... жинақтау және тауарлар мен қызметтерге
төлеудің аса тиімді нысанын таңдауға мүмкіндік береді.
Пассивтерді ... ... ... ... ... ... ең ... тәсілмен пайда алу үшін депозиттердің ... ... ... ... ... және мерзімдік депозиттердің ... ... ... ... ... ... арқылы банк
балансының өтімділігінің қамтамасыз етілуі шешіледі, ал талап етілмелі
салымдар ең ... ... ... ... ... ... ... клиенттердің ағымдағы және есеп айырысу шоттарына қызмет ету
бойынша шығындар төмен.
Қаржылық ... ... ... ... ... ... банк ... шығындарды азайтады, бұл банктік активтерде осы
қаражаттарды пайдаланудан банкке аса ... ... ... ... ... ... есеп ... шоттары – бұл пассивтердің молжаға
болмайтын элементі. Сондықтан қарыз капиталындағы олардың жоғары үлесі ... ... ... Осыған байланысты басқарудың ... ... ... ... ... ... ... анықтау
табылады. Банктік жүйеде депозиттердің құрылымы мен көлеміне үкіметтің ақша-
несиелік және салықтық саясаты ... әсер ... Және ... ... да айтарлықтай маңызды мәнді иеленеді /22, 369 ... ... ... ... саясаттың қалыптасуының
негіздері
Банк жүйесінде аса жоғары бәсекелестік шарттарында коммерциялық
банктер халықтың жинақтарын ... ... ... ... ... ... әрі ойдағыдай жүргізу үшін ... ... даму ... дайындау керек.
Кез келген жағдайға бейімделу, банк құралдарын тиімді басқару және
нарықтық ағымдарды айқын көру – бұл ... ... сай ... ... ... ... талаптарының кейбіреулері болып
табылады. Тұрақты банк жүйесін құру республика ... ... және ... ... ... аса ... ... береді.
Осылайша, депозиттерді тарту бойынша коммерциялық банк қаректіндегі
анализ бар мәселелерді жақсы ... ... және одан әрі ... ... ... мүмкіндік береді.
Депозиттік нарықтың даму мәселелерін анықтау мақсатында SWOT-талдау
жүзеге ... ... - бұл ... ... ... және ... ... мүмкіндіктер мен қауіптерді талдау.
Коммерциялық банктерде ішкі және сыртқы орта бар, онда ... Ішкі орта ... ... өзіне қаржылық менеджмент, кадр
менеджменті және банктік маркетингті қосады. ... орта ... ... әсер ету және ... әсер ... ... ... Тікелей әсер етудің сыртқы ортасына салымшылар: жеке және заңды
тұлғалар, бәсекелестер ... ... әсер ... ... ... ... ... экономикалық, демографиялық, әлеуметтік, географиялық.
Коммерциялық банктердің депозиттік саясатының мәнін зерттей отырып,
келесідей сұрақтарды қозғау ... ... ... ... ... оның ... принциптері, сонымен қатар қалыптасу кезеңдері.
Коммерциялық банктің депозиттік саясатының субъектілері құрамына
банктің клиенттері, коммерциялық банктер және ... ... ... ... банктің тартылған қаражаттары және
банктің қосымша қызметтері (кешендік ... ... ... субъектілері мен объектілерінің классификациясы 3-суретте
көрсетілген
Коммерциялық банктің депозиттік саясатының ... ... ... және ... ... жатыр, бұл 4-суретте
көрсетілген.
Депозиттік саясаттың жалпы принциптеріне Қазақстан ... ... ... ... жүргізетін мемлекеттік ақша-
несиелік саясаты үшін де, және әрбір нақты коммерциялық банк ... ... үшін ... ... ... ... ... оңтайлылыққа және ... ... ... сонымен қатар банктің ... ... ... ... ... болады. Кешендік тәсілдеме ... ... ... ... мен ... ... ... банк дамуының кезеңі үшін ең тиімді және оңтайлы тәсілдер мен оны
жүзеге асырудың әдістерін анықтауда көрінеді.
Коммерциялық ... ... ... ... мен объектілерінің
құрамы
3-сурет
Депозиттік саясаттың айрықшалықты принциптеріне банк шығындарының
оңтайлы деңгейін, депозиттік операцияларды ... ... ... ... ... жатады, өйткені уақытша бос ақша
қаражаттады кейін оларды орналастыру мақсатында шоғырландыра отырып, ... ... ... асыратын нарық реалийін ескереді.
Анықталған принциптерді ұстану банкке ... ... ... және ... ... әзірлеуге мүмкіндік
береді.
Коммерциялық банктің депозиттік саясатын құру ... ... ... келесі үш кезеңде жүзеге асырылуы
тиіс:
1. Зерттеу кезеңі.
2. Жоспарлау кезеңі.
3. Шешімдерді ... және ... ... ... ... саясат қалыптасуының кезеңдері
Зерттеу кезеңінде банк клиенттердің қажеттіліктерін зерттейді, яғни
депозиттердің қандай ... аса ... ... пайыздық
мөлшерлемелерді депозиттің қай түріне орнату ... ... ... ... ... ... бойынша банк мүмкіндіктерін ескеру керек.
Бұл кезеңде сондай-ақ банк нарықты талдау мен зерттеуді жүзеге асырады,
оған нарықтың қоршаған ортасын және бұл ... ... орны ... ... ... Яғни ... ... орнын, клиенттерге
жақындығын, филиалдық желістің жеткіліктігін, қала немесе ауылдық ... ... ... және ... депозиттік саясатты жасаудың
бастапқы кезеңінде ескеру қажет.
Жоспарлау кезеңінде банк депозиттік операциялар бойынша пайданы
бағалау және ... ... ... ... ... жоспарлайды,
көрсететін қызмет ассортиментін кеңейтеді т.с.с.
Шешімдерді қабылдау және жүзеге ... ... – аса ... ... ... ... бұл кезеңде жоспарланған кезеңде депозиттер қандай
көлемде ... ... ... ... ... ... банк персоналының клиенттермен ойдағыдай ... ... ... және ... ... ... маңызды рөл ойнайды. Бұл кезеңде тағы маңызды рөлді жарнама және
жарнамалық компанияның өндірісі атқарады және соңғысы қаржылық құралдарды
аса рационалды ... үшін ... мен ... ... әрі тиімді
басқару және тартылатын құралдар мен салынатын құралдар арасында
дисбаланстың ... ... ... ... ... негізінде коммерциялық
банктерде депозиттік саясаттың қалыптасу стратегиясы ұсынылады.
Ұсынылатын стратегия депозиттік нарық мәселелерін зерттеунегізінде
Қазақстан Республикасының ... ... ... үшін ... «А» ... ... бұл стратегия ... ... бола ... ... негізгі үш кезеңдерде қолданылады және
өзіне бірнеше блоктарды қосады.
2,1-кесте
Депозиттік ... ...... ... ... ... ... ... ... А ... рөлі. ... ... ... ... А ... ... ... |
|3. А банкіндегі негізгі ... ... ... операциялар бойынша бар және мүмкін болатын тәуеклдердің ... ... ... ... және жеңа ... ... мүмкіндіктерін талдау. |
|6. А ... ... ... ... ... ... нәтижелерді талдау. |
1. ... ... ... Банк ... әрі ... ... ... Банк ісметтері нарығында Банк рөлін
анықтау болып табылады. Банк ... Банк ... ... ... ... оған әрі ... ... тапсырмалардың орындалуы
тәуелді. Бұл кезеңде бәрінен бұрын банк қарекет концепциясын жасап, ... ... ... ... және ... ... ... тікелей қатысушылары болып табылады. Яғни олардың көзқарастарын
және ойлаған ... ... ... үшін ... алу керек.
2. Депозиттерді тарту бойынша Банктің негізгі ... ... ... ... халық пен кәсіпорындардандепозиттерді тарту;
- халыққа қызмет көрсету жүйесін жетілдіру;
- депозиттерді сақтандыру жүйесін жетілдіру;
- дапозиттермен жұмыс істеу бойынша әріптестерге ... ... ... ... технологияларды жетілдіру және т.с.с..
3. Банктегі негізгі мәселелер.
Банктерде депозиттік операциялар ... ... ... ... ... операциялар бойынша тәуеклдерге;
- кадр менеджментінің жеткіліксіз дамуы;
- жарнаманың жеткіліксіз болуы.
Сыртқы мәселелерге:
- депозиттік нарықта бәсекелестің жоғары болуы;
- шетел валютасының курстық айырмасының ... ... ... ... ... ... әлеуметтік қорғануының жеткіліксіздігі.
4. Депозиттік операциялар бойынша бар және мүмкін ... ... ... ... ... ... клиенттер тобы
бойынша тәуеклдерді бағалаудың әртүрлі ... ... ... әдістер
белгілі бір кезең ішінде рестурстардың жалпы сомасының ауытқуын аңғаруға
мүмкіндік береді.
5. Банкке жаңа клиенттерді ... ... мен ... ... жеке және заңды тұлғалар депозиттері нарығында қандай
позицияларды ... ... ... ... ... ... табиғаты жағынан және банктің өзі мен тұтастай несиелік жүйені
несиелік ресурстар қамтамасыз етуде рөлі бойынша біртекті ... ... ... ... ақша ... және ... ... айналым
шоттарында дамыса, оларды жинақ салымдарынан ерекшелеу қажет, олардың бас
функциясы болып ақшалай жинақтарды ұйымдастыру болып ... ... ... екі ... ... жинақ ақша салымы және жинақ ақша
сертификаты нысанында шығады.
6. Банктің депозиттік портфелінің ... үшін ... ... ... көзі ... ... ... олар барлық міндеттемелер сомасының үлкен бөлігін құрайды. Осыдан
тыс банк қаржыландыру көздерін ұлғайту бойынша адымдар ... ... ... Қаржылық нәтижелерді талдау.
Қаржылық көрсеткіштердің есеп-қисапы негізінде мамандармен жасалады.
Осылайша, депозиттік ... ... ... ... ... ... әр ... айрықша құзыреті болып табылады. Бұл стратегияның
әрбір адымы өзінің ерекшеліктерін иемденеді, бұларды банк нарыққа шығарарда
талдауы қажет /34, ... ... ... ... ... бөлігі – бұл
тарифтік (пайыздық) саясат, өйткені депозиттік пайыз ресурстарды тартудың
тиімді құралы болып саналады.
Депозиттер бойынша ... ... және ... ... ... ... ... мөлшерлеменің ең тараған түрлері LIBOR, PIBOR,
NIBOR және MIBOR. Бұл ... ... ... құрылатын базистік
пайыздық мөлшерлемелер. Ең көп қолданылатын мөлшерлеме – LIBOR, ... ... ... ... ... ... ... соның ішінде халықтың төмен деңгейін әлеуметтік экономикалық
қорғауды күшейту мақсатында салымшылардың топтары бойынша сараланады.
Депозиттерге пайыздық ... ... банк ... ... ... мен маркетинг стратегиясы және банк міндеттері маңызды
рөл ойнайды. Банктер ... ... ... ... келсе,
пайыздық төлемдер деңгейін түсіреді, және керісінше көлемі бойынша үлкен
депозиттерді және ұзақ ... ... ... ... клиенттерге
пайыздың жоғары мөлшерлемесін ұсынады, ... банк ... ... депозиттердің басымдылығы өтімділік ... ... ... береді. Жинақтық пассивтерде
мерзімдік депозиттердің ұсынбалы үлесін – 60% ... ... ... ... ... ... болып табылады, бұл ұзақ мерзімге
сәйкес аса жоғары пайызбен несиелендіруді жүзеге асырады./12, 88 бет/.
Қазақстан Республикасының ... Банк ... ... ... ... №293 ережеге сай несиелер мен ... ... ... және тіркелген бола алады.
Тіркелген сыйақы мөлшерлемелері келісімнің мерзімінде өзгермейді.
Қалқымалы сыйақы мөлшерлемелері келісімнің кез келген ... ... ... ... өзгере алады.
Сыйақыны есептегенде сыйақы ... ... ... ... әдіс – ... бойынша негізгі қарыз сомасына
сыйақы мына формуламен есептеледі:
мұндағы
i- пайыздардың жылдық мөлшерлемесі,
p- депозит қалдығы,
n- пайыздар есептелетін ... ... ... күрделі әдіс – сыйақы депозиттің тек қана негізгі қарыз сомасына
емес, сонымен қатароған қосылған табыстарға ... ... ... ... ... айлардағы депозиттің ұзақтылығы;
p – депозиттің алғашқы сомасы;
I – салымның ... ... ... пайыздар сомасы.
Коммерциялық банктердің пайыздық саясаты келесі негізгі ұстанымдарда
базаланады:
- белсеңді әрі икемді коммерциялық құралы ... ... ... ... ... мен ... пайдалану арқасында нарықта бәсекеге қабілетті банктік
қызметтер үшін және банк қызметі мен ... үшін ... ... Банк үшін ... жағдайларды құру арқасында сәйкес
нарықтарда ... ... ... және ... ... ... ... сапалы банктік өнімдер мен қызметтерге қолайлы бағалар
бойынша және максималды ... ... ... қанағаттандыру.
БӨЛІМ 2. «АТФБАНК» ААҚ-НЫҢ ДЕПОЗИТТІК САЯСАТЫ
2.1.Қазақстанның депозиттік ... ... ... ... ... банктері – жалпы қаржы
жүйесіндегі кәсіпорындар ... ... ... ... ... отырған
алдыңғы ұйымдардың бірі. Өйткені бұл ұйымдардың қызметі ... ... ... ... ... атқарылуда. Қазіргі ... ... ... барлық салаларын дамытуға және халықтың
табыс деңгейін арттыруға ... Осы ... ... және ... ... алатын орны ерекше. Депозиттік
пассивтік ... ... ... ... ... болса,
несиелік активтік операциялар осы ... ... ... Бұл ... ... иелері өздерінің банкке салған ақшалай
қаражаттары бойынша ... ... ... және ... да ... ... мүмкіндігіне ие. Депозит пен несиелік қатынастардың субъектілері ... ... мен жеке ... ... айта кететін бір ерекшелік –
депозиттік қатынастардың субъектілері де бола ... ... ... ... ... да – жалпы экономиканы дамытуға ... ... ... ... мен ... құрылымы
6-сурет
Қазақстан Республикасының депозит нарығы күрделі де қарқынды дамып
келе жатқан жүйе бола ... ішкі және ... ... ... ... ... ... отыр. Экономикадағы әр түрлі экономикалық, ... ... ... әсері депозит нарығының дамуына да әсер етеді.
Бұған қарамастан депозит нарығының даму қарқыны ... жеке ... ... ие ... ... Бұл жағдайларды ... ... ... ... және статистикалық мәліметтер
негізінде депозит ... ... бере ... оны салыстырмалы талдау
негізінде көрсетуге болады. Депозиттерге әрбір кезең мәліметтері бойынша
салыстыра отырып талдау ... ... , банк ... ... ... ... бастап 2002 жылдың тамызына ... ... ... болады. Бұл өнім 1999 жылдың қаңтарында 73464 ... 2002 ... ... 497904 млн. ... ... ... 7 ... жуық
көлемді құрады.
3-кесте
Коммерциялық банктердің депозиттері және оның құрылымы
| | ... ... ... ... ... | |
| | | ... түрлері|Субъектілері |Өтімділік |
| ... ... ... бойынша|
| | ... ... ... ... ... ... | ... ... ... |тұлға-л|ет-кенг|і |
| | | | ... |ар |е ... | | | ... | ... |
| | | | | | |і | |
| | | | | | ... |
| | | | | | |-тер | ... 1998 |73514 |54226 |19288 |45648 |27866 |51426 |22088 ... 1998 |83457 |55585 |27872 |51905 |31552 |50510 |32947 ... |73464 |44497 |28967 |44511 |28953 |42566 |30898 ... 1999 |120681 |63424 |57257 |80781 |39900 |70780 |49901 ... 2000 |168156 |83764 |84392 |113301 |54855 |91543 |76613 ... 2000 |284750 |117947 |130804 |175661 |73090 |122632 |126219 ... 2001 |284533 |134744 |149788 |192826 |91706 |119499 |165034 |
|Тамыз 2001 |391463 |161581 |229882 |226772 |164691 |152985 |238478 ... 2002 |420725 |150284 |270440 |233255 |187470 |126125 |294599 ... 2002 |497904 |206371 |291533 |275647 |222257 |144451 |353453 ... 2003 |581933 |235466 |346467 |327809 |254123 |175752 |406180 |
|Тамыз 2003 |703135 |326834 |340301 |403950 |299184 |234214 |468921 ... ... ... ... ... жылдың қаңтарынан, 1999 жылдың тамызына дейін барлық депозиттер
сомасы 73464 млн. Теңгеден 120681 млн. Теңгеге дейін өсті. Бұл 47000 ... ... Міне осы ... ... ... ... Банк
жүйесіндегі жеке және заңды тұлғалардан депозиттік салымдары үздіксіз өсу
үстінде.
2000 жылдың қаңтарынан ... 2001 ... ... ... ... сомасы 168 156 млн. Теңгеден 284 533 млн. Теңгеге дейін өсіп, жалпы
өсім 116 000 млн. теңгені құрады. Бұл ... ... ... 2000 ... ... ... көруге болады. Онда қаңтардағы 168 156 млн.
теңге тамыз ... 248 750 млн. ... ... Осы ... ... 80 000 млн. теңгеге жетті.
2.2 АТФБанк қызметінің жалпы сипаттамасы
Экономиканың кез келген ... ... ... бұрын, оған қысқаша сипаттама беру қажет.
«АТФБанк» ААҚ 1995 жылдың маусым айында құрылды. АТФ Банк ... ... банк ... ... Осындай саясат арқасында банк
қазіргі уақытта банктік секторда ... ... ... банктер ішінде АТФ Банк қызмет көрсетудің жоғары сапасын
иеленетін дегдарлы сақтанымпаз ... ... ... ... «АТФБанк» жабық акционерлік қоғам ретінде Ұлттық
Банкте тіркелген. 1995 жылы қараша айында ... ... ... жүзеге асыру үшін №59 Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкінің генералды лицензиясын алды. 2001 ... ... ... «АТФБанк»
өзінің ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертіп, ашық ... ... ... ... ойдағыдай қызметін атқаруды мойындайтын нәрсе – оған
несиелік рейтингтердің берілуі. 2002 ... ... ... ... ... ... рейтингтік агенствосының «АТФБанк» алғаш
рет «Ba3/NP» және «D-» ... ... ... Ал 2002 ... ... Fitch Ratings ... ... агенствосы АТФБанктің
рейтингтерін растады. Рейтингтер «В» деңгейінде, жеке ... ... ... – «5Т» ... ... заңды және жеке тұлғаларға қызметтердің кең тізбесін ... ... банк ... және ... валютасында салымдар, экспресс-
аударымдар, ұлттық және шетел валюталарындағы шоттардан ... ... ... ... ... ... ашу және олар бойынша
қызмет көрсету сияқты қызметтерді ұсынады және ұйымдар үшін ... ... ... ... ... сұранысты иеленетін қызмет ... ... ... ... және ... ... ... ашу және олар
бойынша қызмет көрсету, еңбекақы жобасы және лизинг. Сонымен қатар АТФБанк
депозитария ... ... және ... ... ... ... ... бағыты - салымдарды тарту аясында халықпен
жұмыс істеу. Осы аяда банк есеп ... ... мен ... ... ... ... ... арқасында орнықты жайғасымдарды
иеленеді. АТФБанктің салымшылары өз жинақтарын қорғау мен ... ... ... ... ... Банк ... ... және шетел
валютасында 1 айдан 5 жылға дейінгі мерзіммен ... ... ... ... және ... ... ... мен мерзімдік
депозиттің табыстылығын біріктіруге мүмкіндік беретін арнайы депозит
түрлерін ұсынады. ... банк ең ... ... ... ... ... пайдалану мүмкіндіктерін беретін «АТФ ... ... ... меншікті логотиптерімен халықаралық пластикалық
карталарын шығару жұмысын белсеңді атқаруда. ... ... ... ... ... ... ... 1999 жылдан бастап АТФБанкі
Visa Gold, Visa Classic, Visa Electron және Visa Business ... ... ... 2001 ... ... ... Visa Virtuon деп
аталатын виртуалды карточкасын шығара бастады, бұл карточкалар ... ... ... ... мен ісметтерге төлемді жүзеге асыру үшін
пайдаланылады және АТФБанкі өзінің меншікті ... ... ... шығаруды 1999 жылдан бастады.
Банктің клиенттеріне республиканың әртүрлі аймақтарында орналасқан ірі
өнеркәсіптік және сауда кәсіпорындары ... ... ... банк кіші ... бизнес кәсіпорындарына да көңіл аударады, оларға ... ... ... ... ... Банк кіші және
орта бизнесті ... ... ... ... және даму ... ... ... бойынша Германдық Несиелік институт, Азияның
даму банкісі, Дүниежүзілік Банкпен ... ... ... «АТФ ... деп аталатын лизингтік компанияның құрылтайшысы
болып табылады.
АТФБанктің филиалдық желісі өте кең, 2003 жылдың маусым ... банк ... ... Онда ... барлық саны 1437 адам.
Филиалдық желісті қозғай отырып, ... ... ... өз ... жылдың маусым айында ашып, қызметін бастады. Филиал бас банктің
сенімхаты негізінде жеке және ... ... ... ... ... ... ... банктің филиалын басқарудың ... ... ... ... келеді (қосымша №1).
Ұсынылған сызбанұсқаға қарап Астана қаласындағы АТФБанк филиалының
бөлімдеріне сипаттама беруге болады.
Несиелік ...... ... ... ... желі ашу, ... ашу, ... несиеқабілеттілігін талдау, несиелік ... мен ... ... ... ... ... ... төленуін
бақылау, сонымен қатар кепілге берілген мүліктің жағдайын ... ... ... жұмыстарын жүзеге асырумен айналысады.
Валюталық бөлім – ... ... ... ... сыртқы
экономикалық қызметке қатысушы ... ... ... ... ... құндылықтарды тасымалдаумен, валютаны сатып
алуды бақылаумен және банкте валюталық құндылықтарды сақтаумен айналысады.
Бөлшектік бизнес ...... және жеке ... ... ... ... ... салымдарды қабылдайды, салымдар бойынша пайыздарды
есептейді, құндылықтарды уақытша сақтау үшін ... ... ... қатар халықаралық Western Union аударымдар жүйесі ... ... ... 15 ... ... ақша аударымдарын, Contact жүйесі арқылы әлемнің
70 елдерін қамтитын ақша аударымын жүзеге ... ... ... ... ... ... ... жүйесі арқылы шотты ашу арқылы және
шоттың ашылуынсыз аударымдарды жүзеге ... ...... ... ... және оларды жүргізеді,
заңды тұлғаларға кассалық-есеп айырысу қызметін ... және ... ... ... және қолма-қолсыз есепайырысулар жүргізеді.
Касса – қолма-қол ақшаларды инкассациялау, сақтау, қабылдау мен беруді
жүзеге асырады.
Пластикалық карта секторы – ... ... ... олардың берілуін жүзеге асырады, клиенттердің ... ... ... ... қызмет етеді, әлемнің кез
келген нүктесіне аз уақыт ішінде экспресс-аударымдарды жүзеге асырады.
Бухгалтерлік есеп бөлімі – бас ... ... ... балансты
жүргізеді, банк басшыларына қаржылық және экономикалық ... ... ... - ... есеп ... ... және ... есеп-қисабтарды жасайды, салықтарды төлейді, шаруашылық
құралдардың есебін жүргізеді, негізгі ... ішкі ... ... ... мүлікті есепке алу мен қайта бағалауды жүргізеді.
2.3 АТФБанкі депозиттік саясатының негізгі қаржылық көрсеткіштері мен
қызметін талдау
АТФБанктің депозиттік саясат облысында ... ... ... ... бос ақша ... депозитке тарту табылады. Банк 6,9 айға қысқа
мерзімдік депозиттерді тартуға тырысады, өйткені бұл ... ... ... мерзімдермен жақсы байланыстырылады. осындай
депозиттердің басымдылығының басқа ... ... ... ... қатысты қысқа мерзімдік болжауларды жасау оңай ... ... ... конъюктурасына тез бейімделу жеңілге түседі.
Депозиттік қызмет көрсету жүйесінде салымдардың қосалқы жүйесі өте ... кез ... ... ... ... Банк ... жаңа
түрлерін жасау жұмысын жүргізуде.
АТФБанк депозиттердің бірнеше түрлерін ұсынады. Олардың көмегімен
ақшаның сақталуымен қатар көбеюі ... ... ... күні АТФБанк
салымдардың келесідей түрлерін қабылдайды: «АТФ ... «АТФ ... ... «АТФ ... «АТФ ... ЖӘНЕ «АТФ ПРЕСТИЖ».
Депозиттердің барлығын не ұлттық, не шетел валютасында, резиденттерге және
резидент еместерге ... ... ... ... ... ... ... өздерінің ерекшнліктерін иеленеді.
«АТФ Классик» айдан 2 жылға дейін, «АТФ ... 3 ... 9 айға ... бұл түрі ... ... ... ... алуға мүмкіндік береді,
«АТФ КОМФОРТ» 3 айдан 12 айға дейін, ... ... ... және ... ... көлемде шоттан ақшаны шешу мүмкіндіктерін береді, «АТФ
Перспектива» 5 жылдан кем емес ... ... ... салым мөлшері 50
мыңнан кем емес сомада, қосымша ... ... ... бір ... ... ... ... шот, «АТФ Капитал» 3 айдан 5 ... ... ... ... ... ... ішінде өзгермейді, «АТФ
Престиж» 12,5 айдан 36 айға дейін, депозит бойынша пайыз депозиттің барлық
мерзімі ішінде ... ақша ... ... ... мүддесін көтеру
мақсатында банк сыйақы мөлшерлемелерін саралаумен ... ... ... жоғарлату бойынша жұмыстарын жүргізіп ... ... ... ... ... табыс халық ішінде олардың
танымалдығын ... ... ... қызметтер нарығында АТФБанктің
ойдағыдай жұмысы, қаржылық жағдайдың тұрақтылығы депозиттік базаның өсуіне
себеп болып, міндеттемелер бойынша ... ... ... банкке деген сенімділігінің өсуі туралы депозиттер көлемінің
өсуі айтады. Мерзімдік депозиттер көлемі 2001 жылы ... ... ... жылы 19397322 мың ... құрады, яғни екі есеге өсіп, 2003 жылдың 30
маусымында 19 ... ... ... оның ішінде жеке тұлғалардың мерзімдік
депозиттері 8 ... ... ... ал ... ... ... ... құрайды.
Ғылыми-техникалық прогресстің соңғы жетістіктерін қазіргі банк ісінде
пайдаланудың ... ... ... пен ... жоспарлау үшін сервис,
қолма-қол ақшаны басқару жүйесі, ... ... үшін ... ... ... ... ... электроника базасында төлем
операциялары үшін әртүрлі қызметтер.
Клиенттердің қолайлығы үшін банк ... ... есеп ... ... ... үшін тағайымдалған «Алыстанған
клиент»сервисін ұсынады. Клиент дербес компьютер, модем және телефондық
желіні пайдалану арқылы ... ... ... рәсімдеп жібереді және
керісінше банк оған модемдік байланыс арқылы төлем ... ... ... қамтамасыз етудің жаңа нұсқасы оған компьютерлік
желіде төлем құжаттардың қалыптасу және бақылау бойынша ... ... ... ... ... ... үйден шықпай-ақ уақыт үнемделеді
және клиент келесідей ... ... ... және валюталық төлемдерді жүзеге асыру;
- шоттағы ақша қозғалысы туралы банктен құжаттарды алу;
- ... ... ... ... ... өтінімдерді беру;
- басқа банктерден болжанылатын теңдегі түсімдерді алу;
- ... қор ... ... ... (KASE) және ... ... Валюталық
Биржадан (ММБВ) жедел ақпаратты алу;
- банкпен кез келген текстік ақпаратпен айырысу.
Банктер тез, ... әрі ... есеп ... ... мән ... ... ... банктер қолма – қол және қолма – қолсыз ... ... ... ... ... және ... үшін көп
күштерін жұмсады. Ақша аударымдардың жылдамдығы 15 минуттен 3 банктік күнге
дейін.
АТФБанк клиенттердің ақшаларын аударудың сапалы әрі тез ... Оны ... ... №2 ... болады.
Берілген кестеде ақша аударымдарды жасау үшін АТФБанк ұсынатын
нұсқаларды ... ... ... ... ... ... ... салымдары мен депозиттері 400 млн. ... ... ... ... жинақтарының шынайы мөлшері бағалаулар бойынша
ресми салымдардан жоғары және шамамен 2-3 млрд. АҚШ ... ... ... ... ... ... капиталдан шетелге жылыстады. Сондықтан банктік
депозиттік жүйе ... ... және ... ... ... ... ... Бірақ, осы жүйенің басты кемшілігі
болып шоғырландырылатын ... ... ... ... ... ... 1 жыл және одан төмен ... ... бұл ... инвестициялық жобаларды қаржыландыруға мүмкіндік бермейді
/39, 2 бет/.
АТФБанктің «АТФ-Перспектива» депозитін жеке тұлға ... ... ... ашылады, мысалы кәмелетке толмаған балаға ашылып, 18 ... ... ақша ... қайтарылады. Депозит 5 ... кем емес ... ... ... 500 ... кем емес ... салынады. Жылдық
мөлшерлемелер теңгеде – 12%, АҚШ ... - 8%, ... - ... ... ... жеке ... ... және
салымдар бойынша табыс ақшаны салған күні төленеді.
(жылдық %)
| Валюта |3 ай |6 ай |9 ай ... | | | ... |4,5 | 5,5 |6 ... доллары |2,8 |3,2 |4 ... |2 |2,8 |3 ... ... 10 000 ... ... 100 доллар.
«АТФ-Капитал» депозиті бойынша келесідей сыйақы мөлшерлемелері
есептеледі.
(жылдық %)
|Валюта түрі |3 ай |6 ай |9 ай |12 ай |1 ... 3 |
| | | | | ... ... ... |6 |6,5 |8,5 |9,5 |10,0 ... ... |3,5 |4,2 |4,5 |5,0 |6,0 ... |2,5 |3,0 |4,0 |4,5 |5,0 ... ... ... ... ... ... және оны ... мүмкіндік беретін «АТФ-Комфорт» депозиті бар. Бұл ... ... ... ... кері алу ... береді, сыйақы
мөлшерлемесі «қалқымалы» және банктік салым келісімі мерзімінде ... %)
| ... түрі |3 ай |6 ай |9 ай |12 ай ... |3,0 |4,0 |5,0 |5,5 ... доллары |1,5 |2,5 |3,0 |3,5 ... |1,0 |1,8 |2,0 |2,5 ... ... ... ... 5 000 теңге немесе 50 АҚШ доллары,
қосымша салымдардың көлемі шектелмейді.
Жоғарыда айтылған ... ... ... ... ... бұзылуы мен депозиттен ақшаны кері алу мүмкіндіктерін алдын-ала
ескерді. Сыйақы мөлшерлемесі келісімнің ... ... ... жеке ... ... сақтандыру қорының қатысушысы
болып табылады. Салықтар және де бюджетке басқа төлемдер ... ... жеке ... ... ... алынған сыйақы сомаларынан
салық төленбейді.
Банктің бұл қорға қатысуы әр ... ... ... ... Егер банк белгілі бір себептер бойынша салымшылар ... ... ... ... қор ... өтеу ... ретінде
шығады. Бірақ салымдардың барлық түрлері сақтандыру жүйесіне кірмейді, оған
тек жеке тұлғалардың мерзімдік ... ... ... ... ... ... банк жұмысына талдау
жасай отырып, ... ... ... өсу ... ... ... деректерінен көруге болады.
5-кесте
2000-2003 жылдардағы АТФБанктің мерзімдік депозиттер көлемі
(мың теңге)
| |2000 ... % |2001 ... % ... ... | | | | ... | | | | ... ... |127380 |377175 |862340 |1396432 ... |6241385 ... ... |15334203 |
|құрылымдар-дың | | | | ... ... ... ... мерзімдік салымдар көлемі 2001
жылы 3 ... жуық ... ... ... жұмысты жетілдіру бойынша әртүрлі шараларды
әзірлеу АТФБанкке 2003 жылда халықтан тартылған депозиттердің өсу беталысын
сақтауға ... ... 2003 ... ... салымшылар банкке
8 524 242 000 теңге сомасы көлемінде жинақтарды ... бұл ... ... ... 24%-ға ... саясаттың теориялық негіздерінде оның құрамдас бөлігі болып
пайыздық саясат табылатындығы айтылып кетті, өйткені ... ... ... тиімді құралы болып ... ... ... ... оның қарастырылған кезең ... ... ... 2000 жылы ... ... ... ... сомасы мен өтеу мерзіміне тәуелді 6% - 15% арасында бүрмеленді.
2001жылы – 4% - 10% , 2002 жылы – 4% - 11%, ал 2003 жылы – 2% - ... ... ... ... түсуіне Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банктің қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің 7%-ға
түсуі себеп болды.
БӨЛІМ ІІІ. ... ... ... ... «АТФБанк» ААҚ-ның депозиттік саясатын жетілдіру құралдары
Ақша қаражаттарды тартуда таңдау құқығы қашанда ... ... ... ... үшін өте ... бәсеклестік жүргізеді. Банк
үшін оларды жоғалту өте қиын ... ... ... ... ... тартылған қаражаттар құрайды.
Қазіргі уақытта коммерциялық ... ... ... ... бірі – ... ... қалыптасуы болып табылады.
Ресурстық база микроэкономикалық ... ... ... ... мен ... ... әсер ... банк қызметінің масштабтары мен табыстың мөлшері банк әртүрлі
ресурстар нарығында, әсіресе депозиттік нарықтарда ... ... ... тәуелді. Осыдан банктер арасында ресурстарды тартуда
бәсекелі күрес пайда болады.
Өзіне тек жаңа ... ... ... қана ... және ... көздерінің құрылымын үнемі өзгертуді қосатын ... ... ... ... ... мен ... ... бөлігі болып табылады. Пассивтерді ... ... ... ... жүзеге асыруды болжайды. ... осы ... ... ... ... ... бөлігінде банктің таңдауы
негізінен белгілі бір клиентура тобымен шектеледі, банк ... ... осы ... тобына аса арқаулы. Банктік бәсекенің дамуына
байланысты ресурстардың ... ... бір ... ... болуына
алып келеді. Егер осы клиенттердің тобы аз болса, онда банктің оларға деген
тәуелділігі өте жоғары ... ... ... ... ... ... нығайту үшін салмақталған депозиттік саясат қажет, оның
негізіне әртараптандырудың қажетті деңгейін ... ... ақша ... ... мүмкіндігін қамтамасыз ету және
мерзімі, көлемі, пайыздық мөлшерлемесі бойынша активтермен теңгерімділігін
ұстау ... ... ... ... ... өзінің депозиттік
саясатын жандандыру қажет. Осыған ... банк ... ... бірі болып клиенттерге қолайлы салымдар тізімін кеңейтуге және
клиенттер ... үшін ... жаңа ... енгізуге бағытталған
сауатты депозиттік саясат жүргізу жолымен депозиттік портфельді біртіндеп
ұлғайту табылады.
АТФБанктің депозиттік ... ... ... ... ... ... – жұмыскерлер мен зейнеткерлердің, жастар мен орта жылдағы
адамдардың қажеттіліктерін ескеруі қажет, ... ... ... ... мен орта және ... ... алатын адамдарға бағытталуы қажет.
АТФБанктің депозиттік базасын кеңейтуге бағытталған шаралар кешеніне
қаржылық және ... ... ... ... 11-суретте
көрсетілген.
Банк әрбір клиентпен ұзақ мерзімдік серіктестік қатынастарды ... ... Осы ... банк ... ... ... ... жаңа бағыттарының пайда болуын ... ... ... банктік өнім мен ісметтердің толық спектрін дайындап
ұсыну қажет.
Осылайша АТФБанк баланың оқуына және сыйлық алуға ақша ... үшін ... ... деп ... ... жаңа ... ұсына алады.
Салым кәмелетке толмаған кез келген салымшы тұлға ... ... ... екі ... уақытқа және қайта салу мүмкіндігімен ашылады.
АТФБанктің депозиттік базасын кеңейту мақсатында ... ... ... ... ... тарту құралына көңіл аудару қажет,
бұл әлуетті клиенттер үшін де, банктің өзі үшін де ... ... ... келісімдермен жасалған мерзімдік салымдар алдында сертификаттар
елеулі ... ... ... ... ... банк үшін
бірнеше тиімді жақтарды иеленеді. Біріншіден, сертификаттарды шығарған
кезде ақша ... ... ... ... ... ... қорына аударылмайды. Екіншіден, сертификаттардың
таратылуы мен айналысында мүмкін қаржылық ... ... саны ... ... ... ... ... басқа, жинақ сертификатының
иесі үшін елеулі тиімді жақтары бар. Мысалы, сертификаттар иесі ... ... ... аз ... жоғалтады, өйткені сертификаттар бойынша
табысқа салық салу бағалы қағаздар бойынша табысқа ... ... ... ... бағалы қағаздардың қайталама нарығында сертификат мерзімінен
бұрын өзге тұлғаға сатыла ... ... ... үшін ... ... және ... банк ресурсының көлемі өзгермейді, ал ... ... ... мерзімдік салымды кері алатын болса, онда клиент үшін
табыстың ... ... ал банк үшін ... ... ... ... ... келесі фактті белгілеу қажет: банктің ресурстық
базасын нығайту мақсатында халықтың мерзімдік ... ... ... банктің қаржылық жағдайына кері әсер етуді азайту бойынша шараларды
қабылдауға ... ... ... ... ... ... ұйым үшін
депозиттерді мерзімінен бұрын кері алудан қорғау келесі көзқарас ... ... егер осы жаңа ... ... банк ... үшін ... орта және ұзақ мерзімдік несиелеуді кеңейту үшін халық депозиттерін
толық өлшемде пайдалана алса. Ал ... ... ... ... ... ... өтеу үшін банк клиенттерге шектеулі мерзімі бар ... ... ... ... ... ... ұсынуы қажет.
Жоғарыда айтылғандармен қатар АТФБанк депозиттерді тиімді басқаруды
жүргізу үшін заңды және жеке ... ... ... ... ... ... ... қажет. Банк депозиттерінің мерзімдері
несиелердің айналымдылық мерзімдерімен байланысты ... ... ... шығындардан сақтандыру мақсатында салымы үшін
пайызын алдын-ала төлеу ұсынылуы мүмкін. ... ... ... ... ... сақтандыру мақсатында заңдық жағынан көп шаралар
атқарылуда. ... ... ... ... ... ... ... кепілдендіру (сақтандыру) қоры” құрылды. Бұған республикадағы ... 32-сі ... ... ... ең ... ... және салымдардың түсімі үшін АТФ
Банк инфляциялық ысырабтарды өтеу мақсатында клиенттерге орналастырылған
салымдар бойынша ... ... ... ұсыныс жасай алады. Мұндай
жағдайда салымшы белгілі бір ... ... ... ... ... табысты алады. Алайда, егер келісім мерзімінен бұрын бұзылатын
болса, банк салым сомасынан төленген ... ... ... ... ... ... ... алуды жеделдету әрі
жеңілдету үшін телемаркетинг қызметін құру банк үшін орынды, бұл қызмет –
телефон арқылы ... ... ... ... ... асырылатын жарнама.
Телефон арқылы клиенттік сервис қызметі аса егжей-тегжейлі ... ... ... және ... ... стандартты шарттары
қанағаттандырылмайтын клиеннтермен жеке жұмыс жүргізеді. Ақпаратты ... алу үшін ... ... болу ... ... ... ... ақпараттарда ісметтер түрлерінің мазмұнын және оларды сатып ... ... ... Егер ... ... олар банктің нақты
бөлімдерінде жұмыс істейтін мамандармен тікелей ... ... ... ... клиенттік сервис қызметінің әріптестеріне телефон
арқылы клиенттік банк менеджерімен байланыстыру немесе қажеттілік туылса
онымен ... ... ... ... ... ... өз мәселелерін айтуға қиналатын болса, онда телемаркетинг
қызметінің ... ... ... ... ... ... ... иеленеді, ақшаны қандай мерзімге салуға қалайды, қандай пайданы
алуды көздейді және т.с.с. Осыдан ... ... ... ... ... ... ... салымды ұсынады. Егер клиент өзі туралы мәліметтерді
ақпараттық жүйенің деректер ... ... ... онда ... ... оған жаңа ... өнімдер мен ісметтер ... ... қоса ... ... ... пошта арқылы жіберіледі.
Осының салдарынан телемаркетинг бірінші қоңыраулардың көбісін
қанағаттандырып, АТФБанкке жаңа клиенттерді ... ... ... ... сай ... жүйесінің тез дамуындағы негізгі
элементі ретінде ғаламдық компьютерлік желі Интернет шығып ... ... ... ... сезе бастады.осыған байланысты қазір клиенттер
банктің сайтынан банк туралы ақпарат алып, сол банкке депозит ... ... туып ... Бұл ... уақытты үнемдеуге және артық
қағазбастылықты ... жол ... ... банк ... ... ... тәсілдемелерді жасау
керек, бұл саясатты клиенттік базаның қалыптасуының тиімді құралын жасайды.
Банктің әрбір бәсекелі ... ... ... ... жаңа ... түсінікті әрі танымал болуы, оңай салыстырылатын, сонымен қатар
бәсекелестердің ұсыныстарынан тиімді ерекшеленуі қажет.
Осылайша АТФБанк депозиттік ... ... ... оны
оңтайландыратын белгілі бір критерийлерді басшылыққа алуы қажет, олардың
ішінде мыналарды ... ... ... ... ... және қаржылық тұрақтылығын
сақтау үшін депозиттік, несиелік және ... ... ... өзара байланысы;
– тәуекелді азайту мақсатында банк ресурстарын ... ... ... ... портфелді саралау;
– әртүрлі клиенттер топтарына сараланған тәсілдеме;
– банк өнімдері мен ісметтердің бәсекеге жарамдылығы.
АТФБанкінің депозиттік ... ... және оның ... ... оның ... көтеруге ұсынылатын жолдардың кейбіреулері
осындай. Қорыта келе, мынаны айтуға болады, әрбір банк ... ... банк ... ... ... ... және ... банктер
жағынан бәсеке факторларын, экономикадағы болып ... ... ... ... ... ... олар бойынша мерзімдер
мен пайыздарды, депозиттік операцияларды ... ... ... ... ... сақтандыру қоры
Ұлттық Банк басқа банктермен бірге салымшылар ақшасының сақтығын
жетілдіру (күшейту) үшін ... ... ... ... жеке ... ... (депозиттерін) міндетті
коллективті кепілдендіру (сақтандыру) жүйесін құрды.
Бұл жүйе 1999 жылы 25 қарашада Қазақстан Республикасының ... ... №399 ... сәйкес жеке тұлғалардың депозиттерін
(салымдарын) төлеуді қамтамасыз ету мақсатында ... ... 2000 ... 16 ... ... еніп өз қызметін атқара
бастады. Мұнда ең алдымен теңгелік және долларлық мерзімдік ... ... 2002 ... 13 сәуірінен бастап халық ... ... ... салымдарын сақтандыруды бастады.
Қордың негізігі мақсаты банктің клиенттерінің мүддесін қорғау, банк-
қатысушының ... ... ... салымшылардың салымын ... ... ... ... ... ... ... Банкпен жарғылық капиталы 1 млрд. тенге құрайтын "Қазақстанның
Жеке тұлғалардың салымдарын кепілдіру (сақтандыру) ... ... ... құрады. Бұл қор банктерден жарна алып (тартылған салымдардан төлем
аудару), сол арқылы жүйеге қатысушы - банктер мәжбүрсіз ... ... ... ... ... беру.
Қор өз ақшаларын халықтың салымдары бойынша ... үшін ... ... ету мақсатында өз ақшаларын тек қана мемлекеттік бағалы
қағаздар мен Ұлттық ... ... ... активі 2003 жылы 1 мамырда 3050,8 млн. ... ... ... ... 2872,3 млн. тенге құрап, оның ішінде
- қысқа мерзімді ... банк қоры (1 ... ... млн. тенге.
- ұзақ мерзімді мемлекеттік банк қоры (1 ... ... млн. ... ... қосқан жалпы жарнасы 1.05.02 жыл 10554,1 млн.
тенге құрайды және әр тоқсан сайын жеке ... ... ... ... 0,25% ... ... енгізіп отырады.
Қордың нормативті және құқықтық құжаттары үнемі жетілдіріліп отырады.
Теңгедегі, АҚШ ... және ... ... салым кепілдірілу
үшін, ең алдымен ... сол ... ... ... ... ... ... шартын салымдарды кепілдендендіру жүйесіне
қатысушы банкпен жасау керек.
Мұнда кепілдендірілмейтіндер:
- ұсынушыға арналған мерзімдік салым;
- жеке тұлғалардың ... ... ... ... ақшалары;
- заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке ... ... осы ... сол ... ... ... үшінші бір тұлғаның немесе сол банктің алдында ... ... ... ... ... сол ... акционерлері (дауыс беруге құқылы 5 % астам акцияға ие
болса) мен жұмыстарды басқарушылардың ... ... ... ... ... ... Қордың
басқармасының шешімімен салымдарды кепілдендіру жүйесіне басқа да, қалған
банктер қосылуы ... ... ... ... ... ... ... көлеміндей ғана халықтың депозиттерін өздерінің
тарта алады. Бұл депозиттер, Ұлттық Банк ... ... ... өз міндеттерін орындау үшін, олардың қызметін атқаруы ... ... ... ... ... олардың мүліктерін жеткілікті
болуын талап етеді. Салымдарды кепілдендіру жүйесіне қатысушы банктердің
қызметін ... ... ... сот ... ... Қор сол соттың
шешімін қабылданғаннан бастап, жеті ... күні ... екі ... ... ... туралы мақала жариялауы керек. Сол жарияланған
мақалада салымдары төленетіні туралы, салымшылардың ... ... ... ... жері мен ... (уақыты) көрсетіледі.
Банктің салымшысы, яғни салымы кепілдендірілген банктің салымшысы
банкті жабу туралы сот ... ... ... 3-ай ... ... (Қор
белгілі себептерге байланысты сол уақытты өзгерте алады) Қордың агенті-
банкіге салымы ... ... ... ... ... ... ... керек.
Сол өтінішке банк салымдарының келісім-шартын жеке немесе салым
құжаттары мен ... ... ... ... қоса ... Егер ... депозитке деген құқығы расталса, онда Қор бойынша
агент-банк арқылы сол бойынша 15 ... күні ... оған ... ... Сонымен, төлем келесі түрде төленіп ... Егер ... ... ... 200 мың ... аз болса-салым сомасы ... ... ... 200 мың ... -400 мың ... ... болса-қор 200 мың
тенгетөлейді және 200 мың ... ... ... 80 %;
- 400 мың ... -600 ... мың ... және 400 мың ... сомадан 60 % қайтарылады;
- 600 мың тенгеден 800 мың тенге дейін ... онда Қор 480 ... және 800 мың ... ... сомадан 40 %-ін төлейді;
- 800 мың теңге 1 млн ... ... мың ... және 800 ... ... ... 20%-ін қайтарады;
- 1млн теңгеден көп болса , онда қор 600 мың ... және млн ... ... 10 %-ін , бірақ толықтай 2 млн теңгеден көп емес төлейді.
Салымның қалған сомасы мен соған сыйақысы (пайызы) ... ... ... яғни сол ... ... ... сәйкес,
белгіленген заңдарымен төленеді. Үшіншіден ... ... ... тоқтатылған банк еңбеккелісіміне сәйкес ... ... ... ... сәйкес қызмет атқарушы тұлғалардың
еңбек ақысы бойынша айырысу мен өмірі мен ... ... ... және ... келісімі бойынша сыйақы төлеу үшін ... ... ... ... ... ... ... теңге түрінде
төлейді. Шетел валютасындағы салым көлемі банк-қатысушылардың жабылуы
туралы сот ... ... ... ... бағам бойынша анықталады.
Жалпы нарықтың өзгермелілігіне және экономиканың ... ... ... өмір ... сай өзгертулер мен толықтырулыр
енгізіліп отырады. Басында айтқаны қордың нормативті және ... ... ... жылы ... ... ... қарастырылды, яғни талап
етуге дейінгі ... ... ... ... міндеттері мен талаптары кеңейтілген.
Жеке тұлғалардың мерзімді салымдары ... ... ... . ... 400 мың ... ... ... салымдар толығымен
және сыйақымен қор арқылы ... 360 мың ... ... ... евродағы салымның 90 пайыз бірақ сыйақысы қайтарылады.
Кемшілігі: банктер жүргізетін активті ... ... ... ... ... тұра ... ... банк қызметтеріне өзіндік құнның
азаюы, яғни бұлар банктің ... ... ... ... орнығу кезеңінде өтуде, осыған
байланысты бұл кезеңде сақтандыру объектісі болып тек қана жеке ... АҚШ ... және ... ... ... ... Осылайша
бірінші кезекте ұсақ салымшылардың мүдделері ... ... ... ... ... қызмет туралы аз хабарды иеленетін салымшылар
категориясына жатады. Кепілдендіру қорының салымды өтеудің ең ... ... ... ... өтеу сомасы ережелерге сәйкес есептелінеді.
Салымдарды кепілдендіру бойынша ... ... ... дербес түрде
сыйақы мөлшерлемесін азайту арқылы емес, оларды банктің жалпы шығындарына
жатқызу арқылы ... ... және ... да жарналарды аудару жолымен
жүзеге асырады. Сонымен қатар календарлық жарналар мөлшерлемесі банктердің
депозиттер ... ... ... емес, қатысушы-банктің
қаржылық жағдайына тәуелді. Өз кезегінде депозиттер бойынша сыйақыны төлеу
қорға салынған ... ... ... емес және ... депозиттік
саясатына сәйкес реттеледі. Егер ... ... ... ... ... ... ағытталған болса, онда осы сыйақыны қор өтейді.
Осылайша Қазақстанның банк ... жаңа ... ... ... ... ... ... қатысушы-банктерде халық салымдардың
сақтығын нақты ... ... ... ... Қазақстанның қаржылық
жүйесінің банктік қызметтің халықаралық стандарттарына қол жеткізудің жаңа
қадамы байланысты.
2000 жылдың 9 ай ішінде ... ... жеке ... ... 62,5%-ға өсті. Бұл Қазақстанда депозиттерді сақтандыру
жүйесі қызметінің тиімділігін растайтын, халықтың отандық банк жүйесіне
сенімді ... ... ... ... нәтижелері болды. Дағдарыс
шарттарында банктік жүйенің тұрақтылығы ... ... ... ... берді. Сыртқы займдардың қымбаттауы және жеке тұлғалар
салымдарын сақтандыру жүйесін құруға байланысты Ұлттық ... ... ... ... ... ақша ... ... белсеңді жұмыстары нәтижесінде халықтың банктік жүйеге деген сенімі
артты /38, 34 бет/.
2000 жылдың наурыз айында банктік құпия туралы заңның қабылдануы ... ... ... ... ... алу ... қатайтуға
мүмкіндік берді.
2000жылдың ақпан айында жұмысын бастаған ... ... ... 2001 жылы жеке ... ... еткенге дейінгі
салымдарын да сақтандыратын болады. Осымен бірге депозиторлар шеңбері
кеңейеді /28, 5 ... ... ... кемеліне жетпеген, бірақ жүйе жұмысын
бастады және бұл маңызды, өйткені ... ... ... Жүйе жұмыс
істейді, бірақ моральдік тәүекелдер оны ... ... ... ... құрылымдар», «пирамидалардан» көрген зардаптары
нәтижесінде күйзелгеннен шыға алмай отыр. ... ... ... ... белсеңді жұмысы банктерге сенімділіктің артуын болжауға
мүмкіндік ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы екінші
деңгейдегі банктерде жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) міндетті
коллективті кепілдендіру ... ... ... ... ... ... қор ... көрсетіліп кеткен тәртіпте ақша
қаражаттарын ... ал ... ... ... ... ... сомасынан
өтеледі /40, 94 бет/.
ҚОРЫТЫНДЫ
Коммерциялық банктерде ... ... ... ... ... ... ... Дәл солардың арқасында банктің
келешектегі инвестициялық қызметі үшін қаражатты тарту жүзеге асырылады.
Банктер үшін депозиттік базаны ... өте ... ... ... ұлғаюы мен заңды және жеке тұлғалар ... ... ... ... ... ... мен ... тартуды
ынталандыру жүйесін жақсартуға болады. Бұған талап етуге дейінгі заңды және
жеке ... ... ... ... арқылы, клиенттердің талабын
толық қанағаттандыратындай қызметті жақсарту және банкке ... ынта ... ... ... ... ... банкке белгілі уақытқа сақтауға, қолдануға берілген
ақша ... Банк ... ... ... отырып, өзінің
экономикадағы ролін, қызметін және табысын ... ... ... ... ... ... әртүлі әдістер мен жаңа
операйиялар енгізе отырып, ақшаны ... ... ... ... ... ... етуге дейінгі, мерізімдік және жинақтық депозиттер. Осыларды
жетілдіре отырып өз көздеген мақсаттарына жетуге тырысады.
Алайда банктік ... ... ... ... ... ... ... болмайды. Бұл мыналар: салымдарға ақша қаражаттарды
тартқанда банктің материалдық және ... ... көп ... ... шегінде бос ақша қаражаттардың шектеулі ... ... ... ақшалай қаражаттарды жұмылдыру маңызды дәрежеде банктің өзіне
емес, клиенттерге тәуелді. Сондықтан несиелік ресурстар нарығындағы банктер
арасындағы бәсекелік ... ... ... ... ықпалын тигізетін
ісметтерді дамыту бойынша шараларды ... ... ... ... үшін ... банктерге депозиттік саясаттың стратегиясын
жасау маңызды. Депозиттік базасын күшейту ... үшін өте ... ... ... ... жеке және ... тұлғалардың салымдары
шеңберін кеңейту арқасында депозиттік операцияларды ұйымдастыруға ... ... ... ... ... ... жазу барысында елдегі депозиттік нарықтың ... ... ... ... ... ... ... банктік жүйенің
нақты субъектісінің қызметі зерттеленді.
Курстық жұмыста жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша Қазақстанның
депозиттік ... ... ... бос ақша қаражаттарын салымдарға
тартумен байланысты ... ... ... ... ... банкте депозиттік саясаттың қалыптасу
үрдісіне көңіл бөлінген, депозиттік саясаттың қалыптасуы, оның ... ... ... ... ... депозиттік саясаттың рөлі
анықталған.
Ал, екінші тарауда депозиттердің коммерциялық банктерде алатын орнына,
Қазақстандағы депозиттік нарыққа ... ... ... ... ... ... осы тарауда қарастырылғандай, депозиттік
нарықтың соңғы жылдары бір ... алға ... ... ... ... ең ... еліміздің салауатты саясатынан ел экономикасының
жақсарғаны, яғни халықтың ... ... және ... оған ... халықтың сенімінің ұлғаюы.
Соңғы екі-үш жылда банктердегі салым ... ... ... ... де болды. Ең бірінші азаматтардың ақшасын заңдастыруда, ел
экономикасына елеулі ақша құйылса, екіншіден халықтың банкке ... ... ... ... ... ... сақтандыру» заңының өмірге
келуі коммерциялық банктерге салым салуға ынта ... ... ... ... даму ... ... ... дәлелі ретінде
2000 жылы резидентердің депозиттері 290.6 млрд. теңге болса, 2001 жылы
437.9 млрд. теңгеге ... Ал 2002 жылы 603.2 млрд ... ... жылы ... ... үлес ... ... әрбір адамға 84
АҚШ долларынан 112 АҚШ долларына өсті. Бұл дегеніміз ТМД елдерінде Ресейден
кейін екінші көрсеткіш.
Қазақстанның ... ... ... ... ... секторда
жинақттардың 2001-2003 жж. өсу беталысын ... ... ... мерзімдік
депозиттер талап еткенге дейінгі депозиттерге қарағанда өсуде.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі «АТФБанк» ААҚ-ның ... ... ... және ... ... белгілеуге болады. Банк
жұмысындағы жағымды сәттерге ... ... ... ... ... ... мен тартылған қаражаттың өсуін жатқызуға болады. Алайда
тартылған қаражаттар құрылымында халықтан тартылған қаражаттарға көп ... ... ... ... ... дәл ... ... банктік өсудің
басым бағыты мен ең перспективалы пассивтері болып табылады.
Сондай-ақ осы ... ... ... банк ... ... ... маңыздылығы мен банк алдындағы клиенттердің
қаражатын салымға тартуды жақсартудың жолдары қарастырылды.
Клиенттердің ... ... ... ... ... құрылған «Жеке
тұлғалардың салымдарын сақтандыру(кепілдендіру) Қорының» мақсаты, міндеті
және қызмет ... ... ... ... қоса ... ... және ... мен төлем қабілеттілігін
жетілдіру жолдары қарастырылған. ... ... ... ... банкпен клиенттердің арасындағы келісім, ... ... ... ... ... қызмет көрсетуде клиенттерді қанағаттандыру
мақсатында үнемі озық ... мен ... және ... ... ... қолдану тиімді екенін көрсетеді.
Жұмыста қазіргі уақытта коммерциялық банк алдында ... ... ... Олардың ішінде банктің ресурстық базасының қалыптасу
мәселесі және коммерциялық ... ... ... ... ... ... теориялық негіздерін зерттеу және салымдарға
қаражатты тарту аясында қалыптасқан ... баға беру ... ... ... ... ... мен кепілдемелер қатарын
жасауға мүмкіндік берді.
Банктің ресурстық әлуетін кеңейту және депозиттік ... ... ... ... ... ... ... деңгейіне бағдарлана отырып салымдардың бар
тізбесін кеңейту.
2) Жинақ сертификаттарын шығаруды игеру.
3) Халықтың мерзімдік салымдарын ... кері ... ... ... бойынша шараларды қабалдау.
4) Инфляциялық жоғалтуларды өтеу мақсатында орналастырылған салымдар
бойынша ... ... ... ... ... үшін жаңа ... – телемаркетинг қызметін енгізу.
6) Банк қызметін активтендіру.
Курстық жұмысты жазу барысында қойылған мақсатқа қол ... ... ... ... ... ... Әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының «Валюталық реттеу туралы» ... 24 ... ... ... ... «Банктер және банк қызметтері туралы» заңы.
31 тамыз 1995 жыл.
3. Қазақстан Республикасының «Төлемдер мен ақша ... ... ... ... 1998 ... 1995 ... 31 тамызынан № 2444 өзгерiстер мен қосымшалар енгiзiлген
“Қазақстан Республикасындағы банктер және олардың қызметi ... күшi бар ... ... ... ... Толық экономикалық, қаржылық-несиелік, банктік, салықтық-кедендік,
сақтандыру, биржалық және ... ... ... ... Сүлеймен Рыхымжанұлы Тоқсанбай. – Алматы: Сөздiк-
словарь, 1999.-816 б.
6. VISA, Eurocard/ МasterCard ... ... ... ... жөніндегі «АТФБанк»ААҚ нұсқаулығы. 9 шілде 1999жыл.
7. Абдильманова Ш.Р. Банковский маркетинг на ... ... ... Казахская Государственная Академия Управления. 2000 год. –
387с.
8. Алпамысов А.А. ... ... ... в ... ... ... ... – 23с.
9. Бохаев Д.Т. Коммерциялық банктердің несие ресурстарын құрудағы
депозиттер: проблемалары мен болашағы. ... ... 2004 ... ... Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого ... для ... М.: ... ... ... 1999 год. –
344с.
11. Казимагомедов А.А. ... ... ... зарубежный опыт.
– М.: Финансы и статистика, 1999 год. – 256 с.
12. Киселев В.В. Управление банковским капиталом ... и ... ... ОАО ... ... ...... Колесникова В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. М.: Финансы и
статистика, 1999 год. – 464с.
14. Лаврушин О.И. ... ... М.: ... и ... 1998 год. –
576с.
15. Морошкин В.А. Простые и сложные проценты. ... ... ... ... ... платежей. – М.: Издательство Акалис-Бизнес-
книга, 1996 год.
16. Роуз ... С. ... ... Представление финансовых услуг. –
М.: Издательство Дело, 1997 год: - 768 с.
17. Сейткасимов Г.С., ... К.О., ... Г.Т. ... ... ... в ... – Алматы: Ќаржы – ќаражат; Раритет, 2000 год. –
456 с.
18. Сейткасимов Ғ.С. Ақша ... ...... ... – 466 ... ... Г.С. ... дело. – Алматы: Ќаржы-ќаражат, 1998 год. –
576 с.
20. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки: Учебник. – ... ... год.- ... ... А.Г. ... ... ... и методы ее
анализа. – ... ... 1998 год. – ... ... ... обращение и кредит: Учебник /Под ред. Сенчагова
В.К., Архипова А.Н. М., 2000 ... ... Б. ... населения и их защита. // Банки Казахстана, ... №9. – ... ... А. Личная финансовая безопасность гарантируется. //
Казахстанская правда от 27 ... 2001 ... ... ... ... ... еткенге дейінгі депозиттер (белгісіз мерзімдегі міндеттемелер)
Мерзімдік депозиттер (белгілі мерзімдегі міндеттемелер)
Мерзімсіз салымдар
(толық сомада алынады)
Депозиттік сертификаттар
Ағымдағы шоттар-
дағы салымдар (толық немесе ... ... ... ... ... ... салымдар
Заңды тұлғалар
Жеке тұлғалар
Корпорациялар, фирмалар және т.б. коммерциялық ұйымдар
Қазнашылық және үкіметтік ұйымдар
Коммерциялық емес ұйымдар
Зерттеу кезеңі
Нарықты талдау және зерттеу
Банк мүмкіндікте-рін талдау
Клиентқажетті-ліктерін ... ... ... ... кеңейту және қызмет көрсету сапасын көтеру
Банктің депо-зиттік опера-циялары бой-ынша тәуекел-дерді барынша азайту
Банктің ... және ... ... ... ... құ- ... тарту үрдісінде пайданы барынша көбейту
Шешім қабылдау және жүзеге асыру кезеңі
Активтер мен пассивтерді тиімді басқару
Депозитке салымдарды тарту үрдісі.
Белсеңді ... ... ... ... ... ... депозиттік саясаты
депозиттік саясаттың объекттері
депозиттік саясаттың субъекттері
Тартылған қаражаттар:
▪ Депозиттер.
▪ Банкаралықнесие
▪ Векселдер
▪ Сертификаттар
-
Коммерциялық банк
Мемлекеттік мекемелер:
▪ Орталық банк
▪ Салық комитеті.
Банктің клиенттері:
▪ Жеке ... ... ... қосымша қызметтері:
(кешендік қызмет көрсету)
Крммерциялық банктің депозиттік саясатын құру принциптері
Жалпы принциптер
Айрықшалықты
Шығындардың оңтайлы деңгейін қамтамасыз ету принципі
Ғылыми негізділік принципі
Оңтайлылық пен ... ... ... ... ... қамтамасыз ету принципі
Кешендік тәсілдеме принципі
Депозиттік саясат элементтерінің бірлік принципі

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктердің депозиттік саясаты жайлы77 бет
Коммерциялық банктерде депозиттік саясаттың қалыптасуы72 бет
Коммерциялық банктің экономикалық тұрақтылығын күшейту жүйесінде оның депозиттік саясатын жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау57 бет
Коммерциялық банкте депозиттік саясат қалыптас57 бет
Коммерциялық банкте депозиттік саясаттың қалыптасуы52 бет
Коммерциялық банктердің депозит операциялары74 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік операциялары59 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік операциялары жайлы68 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік операциялары мен олардың дамуы55 бет
Коммерциялық банктердің депозиттік операцияларын қалыптастыру мен жетілдіру жолдары68 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь