Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы және болашағы

Жоспар

Кіріспе

І.ТАРАУ. Қазақстан Республикасындағы туризм саласын дамыту міндеттері

1.1 Туристік қызметті лицензиялау ережесі
1.2 Қазақстан Республикасындағы туризм саласын талдау...
1.3 Туристтік қызметтің экономикалық көрсеткіштері
және тиімділігі

II.ТАРАУ. Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы және болашағы

2.1 Қазақстандағы туризм дамуының қазіргі жағдайы: проблемалары және дамуболашағы
2.3 Туризмды дамытудың негізгі бағыттары

ҚОРЫТЫНДЫ

Әдебиеттер тізімі
Кіріспе

"Қазақстан-2030" стратегиялық бағдарламасында еліміздің келешектігі дамуына айқынды бағдар берілгені мәлім. Осы орайда ел экономикасында өсіп-өркендеуіне айтарлықтай үлес қосатын бір сала туризм екеніне бүгінде көз жеткендей. Жиьангерлік және саяхатшылық-адамның танымдық көкжиегін қеңейтетін, қазіргі замандағы ғаламат мүмкіншілігі бар, пайдасы шаш етектен келетін, біз элі толық игере алмаған саланың бірі екендігі баршамызға белгілі. Бүгінгі туризм, яғни жиьангерлік және саяхатшылық-бұл мемлекет пен қоғамның экономикалық әлеуметтік дамуының, тұлғаның жан-жақты қалыптасуының маңызды факторы. Сондықтан туристік қызмет көрсету рыногында мүдделі министірліктер мен ведомстволардың, уәкілетті органдардың, туристік компаниялардың, фирмалардың және жеке кәсіпкерлердің күш мүмкіншіліктерін жүмылдыруға, біріктіруге ықпал жасау - Қазақстан Республикасының Туризм және спорт жөніндегі агенттігі жұмысының күн тәртібінен берік орын алған. Туризм әлемдік экономикада басты рөлдің бірін атқарады. Дүниежүзілік Туристік Ұйымның ДТҰ деректері бойынша ол әлемдегі жалпы ұлттық өнімнің оннан бір бөлігін, халықаралық инвестицияның 11 пайыздан астамын, әлемдік өндірістің әрбір 9-шы жұмыс орнын қамтамасыз етеді.
Туризмнің қазіргі индустриясы табысы жоғары және серпінді дамып келе жатқан қызмет көрсетулердің халықаралық сауда сегменттерінің бірі болып табылады. 1999 жылы халықаралық туризмнің үлесі экспортқа шығарылатын дүниежүзілік табыстың 8 пайызын, қызмет көрсету секторы экспортының 37 пайызын құрады. Туризмнен түскен табыс мұнай, өнімдері және автомобиль экспорты табысынан кейін тұрақты 3-ші орында келеді мұндай оң үрдіс жаңа мың жылдықтың бас кезінде де ұсақталады деп күтілуде. Әлемдік туристік рыноктың дәстүрлі аудандары өзінің рекреациялық сыйымдылығының шегіне іс жүзінде жеткендіктен, туризмнің өсуі туристер баратын жаңа аумақтар есебіне басым дамитын болады. Осыған байланысты, Қазақстанның әлемдік туристік рынокта өзінің лайықты орнын табуға бірегей мүмкіндігі бар.
Қазіргі туризм еңбекшілердің жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына шығуымен байланысты болды, мүның өзі адамның демалуға және бос уақытын өткізуге негізгі құқығын тану болып табылады. Ол жеке адамды, адамдар және халықтар арасындағы өзара түсіністікті дамытудың факторына айналды.
Дүниежүзілік туристік ұйым ДТҰ сарапшыларының берген бағасына қарағанда, белсенді бет-бейнені айқындау саясатын жүргізу - жылына орта есеппен 2,5 процентке келу туризмін көбейтуге мүмкіндік береді. Бұл халықты жұмыспен қамтуға, бюджетті толықтыруға, шағын бизнесті дамытуға және туристік инфрақұрылымды құруға игі ықпал жасайды. Осындай үрдісті басшылыққа алып, көптеген мемелекеттер, оның ішінде жоғары дамыған туристік (индустриясы бар, сондай ақ ТМД-ға қатысушы елдердің бір қатары бет бейне қалыптастыру саясатын жүргізуге қарқынменкірісті. Мәселен, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және Туркіменстан жыл сайын әлемнің жетекші туристік көрмелеріне қатысып келеді.
Жоғарыда аты аталған ТМД мемлекеттері көптен бері өз аумақтарында халықаралық және аумақтық көрмелерді өткізуді қолға алды. Мұндай көрмелерді не жәрмеңкелерді өткізу немесе соған қатысу - мақсат емес, бірақ отандық туристік өнімді халықаралық рыногына өткізу үшін оның үлкен көмегі бар.
ДТҰ, туризм жөніндегі мамандандырылған халықаралық ұйымдардың зерттеулерінің талдауына, сондай ақ мемелекеттердің туризмді дамыту саясатына сәйкес, туризм мемелекеттің әлеуметтік, мәдени және экономикалық өміріне тікелей ықпал ететін қызмет ретінде түсіндіріледі.
Қазіргі туризм - бұл әлемдік экономиканың қүлдырауды білмейтін саласы. Мамандардың есебі бойынша, орташа есеппен, бір шетелдік туристің беретін табысын алу үшін оған бара бар, шамамен 9 тонна тас көмір немесе 15 тонна мұнай немесе 2 тонна жоғары сортты бидайды әлемдік рынокқа шығару керек. Бұл ретте, шикізат сату елдің энергия көздерін азайтады, ал туристік өндіріс таусылмайтын ресурстармен жұмыс істейді. Шетелдік экономистердің есебі бойынша, 100 мың турист қалада орташа есеппен екі сағат болған кезде кемінде 350 мың доллар немесе адам басына бір сағатта 17,5 доллар жұмсайды. . Сөйтіп, шикізат сату өзіндік экономикалық тығырыққа тірелу болса, ал туризмді дамыту — ұзақ мерзімді, экономикалық тиімді болашақ.
Туризм жалпы алғанда, мемелекеттің экономикасына үш оң нәтиже береді:
1. Шетел валютасының қүйылуын қамтамасыз етеді және төлем теңгерімі мен жиынтық экспорт сияқты экономикалық көрсеткіштерге оң ықпал жасайды.
2. Халықтың жұмыспен қамтылуын көбейтуге көмектеседі. ДТҰ мен Дүниежүзілік туризм және саяхат кеңесінің бағалауы бойынша туризм өндірісінде құрылатын әрбір жұмыс орнына басқа салаларда болатын 5-тен 9-ға дейін жұмыс орны келеді екен. Туризм тура немесе жанама түрде экономиканың 32 саласының дамуына ықпал жасайды.
3. Елдің инфрақұрылымын дамытуға жәрдемдеседі.
Туризм елдің тұтас аудандарының экономикасына белсенді әсер етеді. Туризм саласындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің құрылуы және жұмыс істеуі жол көлігін, сауданы, коммуналдық тұрмыстық, мәдени, медициналық қызмет көрсетуі дамытумен тығыз байланысты. Сөйтіп, туризм индустриясы басқа экономикалық секторлардың көпшілігімен салыстырғанда, неғұрлым пәрменді мультипликаторлық тиімділікке ие.
Туризм жеке және үжымдық жетілдіру құралы ретінде жоспарлануы және тәжірибеде іске асырылуы тиіс демалыспен, босуақытты өткізумен, спортпен, мәдениетпен және табиғатпен тікелей араласуға байланысты қызмет. Мұндай жағдайда, ол өз бетімен білім алудың, толеранттықтың және халықтармен олардың әртүрлі мәдениеттерінің арқасындағы олардың өзгешеліктерін танып-білудің бірден бір факторы болып табылады
Әдебиеттер тізімі

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. Пособие.-М.: ИВЦ Маркетинг, 1996.
2. Байгісиев М. Халықаралық экономикалық қатынастар: Оқу құралы -Алматы: Санат, 1998.-1926.
3. Бабин Э.П. Основы внешнеэкономической политики.-Учеб. Пособие.-М: ОАО Экономика, АОЗТ МИКО, 1997.
4. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения -Учеб. Пособие.-М: Финансы и статистика, 1996.
5. Доғалова Г.Н. Халықаралық экономика : Оқу құралы - Алматы: Экономика, 2000. - 886.
6. Друкер, Питер Ф. Нарық: топжарып, алға шығу: Практика мен принциптер. / Орыс тілінен аударғандар Р.Шаймерденов, Н. Бөлекбаев.-Алматы: Білім, 1994-3206.
7. Кекенова А.Т. Сыртқы қарыз мәселелері және дамушы елдерде сыртқы қарызды басқару: 08.00. И- Э.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындаған дис. авторефераты
8. Кешенова Б.А. Ақша, несие, банктер, валюта қатынастары: Оқу құралы.-Алматы: Экономика, 2000-328б.
9. Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан Республикасы
10. Үкіметінің Актілер жинағы.-2000.- №12.-38-396.
11. Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан Республикасы
12. Үкіметінің Актілер жинағы,- 2001.-№3.- 10-33
13. Нормативтік құқықтық актілер бюллетені 2000, 2
14. Алрисаков М.Б.Введение в туризм 1999ж
15. Азар В.И.'Экономика и организация туризма' М.,1972ж
16. Азар В.И.,Туманов С.Ю. Экономика туристского рынка. М.,1998ж
17. Гуляев В.Г.'Туристские перевозки' М.,1998ж
18. Дурович А.П.,Копанев А.С Маркетинг в туризме: Учебное пособие Минск:1998ж
19. Долматов Г.М.ТТравовые основы туристского бизнеса:Учебное пособие М.;1997ж
20. Ердавлетов С.Р. Теография туризма:история,теория,практика
21. А.;2000ж
22. Исмаев Д.К. Основы стратегии и планирования маркетинга в
23. иностранном туризме'-'Высшая школа по туризму и гостиночному
24. хозяйству М.; 1994ж
        
        Жоспар
Кіріспе
І-ТАРАУ. Қазақстан Республикасындағы туризм саласын дамыту міндеттері
1.1 Туристік қызметті лицензиялау ережесі
1.2 Қазақстан ... ... ... ... Туристтік қызметтің экономикалық көрсеткіштері
және тиімділігі
II-ТАРАУ. Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының ... ... ... ... ... ... ... жағдайы: проблемалары және
дамуболашағы
2.3 Туризмды дамытудың негізгі бағыттары
ҚОРЫТЫНДЫ
Әдебиеттер тізімі
Кіріспе
"Қазақстан-2030" стратегиялық бағдарламасында еліміздің ... ... ... ... мәлім. Осы орайда ел экономикасында өсіп-
өркендеуіне айтарлықтай үлес қосатын бір сала туризм екеніне бүгінде ... ... және ... ... ... ... замандағы ғаламат мүмкіншілігі бар, пайдасы шаш етектен
келетін, біз элі толық игере алмаған саланың бірі ... ... ... туризм, яғни жиьангерлік және саяхатшылық-бұл мемлекет пен
қоғамның ... ... ... ... ... қалыптасуының
маңызды факторы. Сондықтан туристік қызмет көрсету рыногында мүдделі
министірліктер мен ... ... ... ... фирмалардың және жеке кәсіпкерлердің күш мүмкіншіліктерін
жүмылдыруға, біріктіруге ықпал жасау - ... ... ... ... жөніндегі агенттігі жұмысының күн тәртібінен берік орын алған.
Туризм әлемдік экономикада басты рөлдің ... ... ... ... ДТҰ ... ... ол ... жалпы ұлттық өнімнің
оннан бір бөлігін, халықаралық инвестицияның 11 пайыздан ... ... ... 9-шы ... ... ... етеді.
Туризмнің қазіргі индустриясы табысы жоғары және серпінді дамып ... ... ... ... ... ... бірі ... 1999 жылы халықаралық туризмнің үлесі экспортқа шығарылатын
дүниежүзілік табыстың 8 ... ... ... секторы экспортының 37
пайызын құрады. Туризмнен түскен табыс мұнай, өнімдері және ... ... ... ... 3-ші орында келеді мұндай оң ... ... ... бас ... де ұсақталады деп ... ... ... ... ... өзінің рекреациялық сыйымдылығының шегіне іс
жүзінде жеткендіктен, туризмнің өсуі туристер ... жаңа ... ... ... ... ... байланысты, Қазақстанның әлемдік туристік
рынокта ... ... ... ... бірегей мүмкіндігі бар.
Қазіргі туризм еңбекшілердің жыл сайынғы ақылы еңбек ... ... ... ... өзі ... ... және бос ... негізгі құқығын тану болып табылады. Ол жеке адамды, адамдар ... ... ... ... ... ... ... туристік ұйым ДТҰ сарапшыларының берген бағасына
қарағанда, белсенді ... ... ... ... - ... ... 2,5 процентке келу туризмін көбейтуге мүмкіндік береді. Бұл ... ... ... ... ... бизнесті дамытуға және
туристік инфрақұрылымды құруға игі ықпал ... ... ... ... ... ... оның ... жоғары дамыған туристік
(индустриясы бар, сондай ақ ТМД-ға қатысушы елдердің бір қатары бет ... ... ... ... ... Ресей,
Өзбекстан, Қырғызстан және Туркіменстан жыл сайын әлемнің жетекші туристік
көрмелеріне қатысып келеді.
Жоғарыда аты аталған ТМД ... ... бері өз ... және ... ... ... қолға алды. Мұндай көрмелерді
не жәрмеңкелерді өткізу немесе соған қатысу - ... ... ... ... ... ... рыногына өткізу үшін оның үлкен көмегі бар.
ДТҰ, туризм жөніндегі мамандандырылған халықаралық ... ... ... ақ ... ... дамыту
саясатына сәйкес, туризм мемелекеттің әлеуметтік, мәдени және экономикалық
өміріне тікелей ықпал ететін қызмет ретінде түсіндіріледі.
Қазіргі туризм - бұл ... ... ... білмейтін саласы.
Мамандардың есебі бойынша, орташа есеппен, бір шетелдік ... ... алу үшін оған бара бар, ... 9 ... тас ... ... 15 тонна
мұнай немесе 2 тонна жоғары сортты бидайды ... ... ... ... ... шикізат сату елдің энергия көздерін азайтады, ал туристік
өндіріс таусылмайтын ресурстармен ... ... ... ... бойынша, 100 мың турист қалада орташа есеппен екі сағат болған кезде
кемінде 350 мың доллар немесе адам ... бір ... 17,5 ... ... ... шикізат сату өзіндік экономикалық тығырыққа тірелу болса, ... ... — ұзақ ... ... ... ... ... алғанда, мемелекеттің экономикасына үш оң нәтиже береді:
1. Шетел валютасының қүйылуын қамтамасыз етеді және ... ... ... ... сияқты экономикалық көрсеткіштерге оң ықпал жасайды.
2. Халықтың ... ... ... ... ДТҰ ... ... және ... кеңесінің бағалауы ... ... ... ... жұмыс орнына басқа салаларда болатын 5-тен 9-ға
дейін жұмыс орны ... ... ... тура ... ... ... экономиканың
32 саласының дамуына ықпал жасайды.
3. Елдің инфрақұрылымын дамытуға жәрдемдеседі.
Туризм елдің тұтас аудандарының ... ... әсер ... ... ... ... субъектілердің құрылуы және жұмыс
істеуі жол көлігін, сауданы, коммуналдық тұрмыстық, мәдени, ... ... ... ... ... ... туризм индустриясы
басқа экономикалық секторлардың ... ... ... ... ... ие.
Туризм жеке және үжымдық жетілдіру құралы ретінде жоспарлануы және
тәжірибеде іске асырылуы тиіс ... ... ... ... және табиғатпен тікелей араласуға байланысты қызмет. Мұндай
жағдайда, ол өз бетімен білім ... ... және ... ... ... ... ... өзгешеліктерін танып-
білудің бірден бір факторы болып табылады.
Туризмнің жылдам және тұрақты өсуі, оның қоршаған ортаға, экономиканың
барлық ... ... ... ... ... назарға ала отырып,
үкімет Қазақстанның ұзақ мерзімдік даму бағдарламасында туристік саланы
басымдық ретінде ... ... ... ... ... мемлекеттік саясатты
қалыптастыруда, Қазақстанда қазіргі ... ... ... ... құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық негіздері
қалыптастыруды көздейді.
І-ТАРАУ. Қазақстан Республикасындағы туризм ... ... ... қызметті лицензиялау ережесі
Осы ереже «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет ... ... 2001 ... 13 ... ... (бұдан әрі
-«Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Заң), «Лицензиялау
туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі ... ... ... ... ... Заң), өзге де ... құқықтық кесімдерге сәйкес
әзірленді және уәкілетті органның-лицензиардың ... ... ... экскурсиялық қызметтерді және туризм
нұсқаушысының қызмет көрсетуін) ... ... ... ... лицензия
беру тәртібін, шарттарын, есебін жүргізуін белгілейді.
-Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы ережемен белгіленген
талаптарды сақтаса, Қазақстан ... жеке жаңа ... ... алу ... беріледі.
-Шетелдік заңды тұлғалар және олардың Қазақстан Республикасы аумағында
құрылған әрі турагенттік қызметті жүзеге асырушы ... мен ... ... ... ... ... ... шарттарымен
және тәртіппен лицензиялануы тиіс.
-Туристік қызметті (туроператорлық, турагенттік, экскурсиялық және
туризм нұсқаушысының қызмет көрсетуін) жүзеге асыру ... үшін ... ... табылады.
-Лицензияның күші Қазақстан Республикасының барлық аумағында жүреді.
6. Өтінуші лицензия алғаннан кейін лицензия берілген кезден ... ай ... ... ... ... сертификат алуға міндетті,
содан кейін олардың көшірмелерін ... ... ... беру ... мен ... ... ... қызмет түрлерінің әрқайсысына беріледі:
-туроператорлық;
-турагенттік;
-экскурсиялық;
-туризм нұсқаушысының қызмет көрсетуі.
8.3аңды тұлға- өтінушінің филиалдары мен өкілдіктері ... ... ... туралы ереже мен тіркеу құжаттары
лицензиарға көрсетілуі тиіс.
9. Заңды тұлға-өтінуші филиал немесе өкілдік ашқан ... 30 ... ... ... ... ... ... оның уәкілетті өкіліне сенімхат
негізінде беріледі.
11.Лицензия бір данада ... ... ... ... ... ... ... төл құжат алуға құқығы бар. Бұл ретте
лицензиат ... ... ... ... ... құқығы үшін алым (
бұдан әрі-лицензиялық алым) төлейді.
12.Тұлғаның аталуы Заңды, орналасқан жері өзгерген жағдайда, ол бір ... ... ... ... ... ... ... рәсімдеу туралы өтініш беруге міндетті. Лицензиат тиісті жазбаша
өтініш берген күннен бастап ... он күн ... ... ... ... туралы» Заңмен белгіленген мерзімге беріледі.
14.Лицензиардың басшысы не осыған уәкілетті адам лицензияға қол қояды
және лицензиардың мөрімен куәландырылады.
15.Туристік ... ... ... ... ... лицензия
өтінушіге осы ережені 3-бөлімінде көрсетілген біліктілік талаптарына ... ... ... қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін ... ... ... бойынша өтініш;
-лицензиялық алым төлегенін растайтын құжат;
-жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі;
-кеңсеге ... ... ... ... ... ... бар екендігін
растайтын құжат;
-меншікті немесе жалға алынған материалдық-техникалық базасы бар
екендігін растайтын ... не ... ... ... туристік
жарақтар, көлік ұсынуға арналған қажетті материалдық-техникалық базасы бар
ұйыммен қызметтер көрсетуге ... ... және ... өтілі туралы құжаттардың көшірмелерін қоса отырып,
қызметкерлердің тізімі;
-туристік қызмет ... ... ... ... ... шартының көшірмесі;
-туристік жолдаманың және туристік жарнамасының көшірмесі;
-экскурсиялық қызметке ... бар ... ... ... ... оқу ... бітіргендігі туралы растайтын құжаттары және
денсаулығының психикалық жай-күйі туралы ... ... ... ... ... ... ... ;
-туристік бағыттардың тізілімі;
-туристерге қызмет көрсету бағдарламасы;
-«Қазақстан Республикасындағы туристік ... ... ... ... талаптарына сәйкес туристік қызмет көрсетуге арналған шарттың
үлгісі;
-туристерге арналған келетін және ... елі ... ... Турагенттік қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін ... ... ... ... ... алым ... растайтын құжат;
жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі;
кеңсеге арналған меншікті немесе ... ... ... бар ... ... ... жалға алынған материалдық-техникалық базасы бар
екендігін растайтын ... не ... ... орындарды, туристік
жарақтар, көлік ұсынуға арналған қажетті материалдык-техникалық базасы бар
ұйыммен қызметтер ... ... ... және жұмыс өтілі туралы құжаттардың көшірмелерін қоса отырып,
қызметкерлердің тізімі;
туристік қызмет ... ... ... ... ... ... ... жолдаманың және туристік жарнамасының көшірмесі;
экскурсиялық қызметке лицензиясы бар туристік ұйыммен шарттың
көшірмесі ... оқу ... ... ... растайтын құжаттары және
денсаулығының психикалық жай-күйі ... ... ... ... экскурсия жүргізушілер тізімі;
жарнамалық-ақпараттық материалдар ;
«Қазақстан Республикасындағы туралы» Заңның 17-ші бабының талаптарына
сәйкес туристік қызмет көрсетуге арналған шарттың үлгісі;
туристерге арналған ... және ... елі ... ... ... қызметті жүзеге асыруға лицензиялау үшін ... ... ... ... өтініш;
лицензиялық алым төлегенін растайтын құжат;
жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі;
кеңсеге арналған меншікті немесе жалға алынған үй-жайы бар екендігін
растайтын құжат;
меншікті ... ... ... ... ... бар
екендігін растайтын құжат не туристерді орналастыру орындарды, ... ... ... ... ... материалдық-техникалық базасы бар
ұйыммен қызметтер көрсетуге жасалған шарт;
штаттағы немесе шарт негізінде тартылатын кәсіби даярланған адамдар
оқу ... ... ... ... ... және ... жай-күйі туралы және медициналық анықтамасы бар жолбасшылар
экскурсия жүргізушілер тізімі;
жарнамалық-ақпараттық материалдар ... ... ... ... ... бағдарламасы.
19.Туризм нұсқаушысының қызмет көрсетуін жүзеге асыруға лицензия алу
үшін мынадай құжаттар ... ... ... ... алым ... ... құжат;тиісті кәсіптік дайындығын,
біліктілігін және туристік бағыттармен жүріп өту тәжірибесін растайтын
құжаттар;
әзірленген туристік бағыттардың ... - ... және ... ... жай-күйі туралы және медициналық анықтама.
20.Өтінуші ұсынылған құжаттардың анықтығына Қазақстан Республикасының
заңнамасымен бірге белгіленген жауаптылықта болады.
21.Өтінушінің өткізген ... ... ... ... болған ретте, лицензия беру ... ... ... ... нәтижелері бойынша туроператорлық, турагенттік,
экскурсиялық ... ... ... ... ... көрсетуін
жүзеге асыру құқығына лицензия беру туралы қортынды шығарылады.
З.Біліктілік талаптары
22.Туроператорлық қызметті лицензиялау кезінде өтінушіге ... ... ... ... ... ... қызметті негізгі ретінде бекіту;
кеңсеге арналған меншікті немесе жалға алынған үй-жайы бар екендігін
растайтын құжат;
меншікті немесе жалға ... ... ... бар
екендігін растайтын құжат не туристерді орналастыру орыыдарды, туристік
жарақтар, көлік ... ... ... ... ... ... ... көрсетуге жасалған шарт;
білімі және жұмыс өтілі туралы құжаттардың көшірмелерін қоса отырып,
қызметкерлердің тізімі;
туристік қызмет ... ... ... ... ... ... көшірмесі;
туристік жолдаманың және туристік жарнамасының көшірмесі;
экскурсиялық қызметке лицензиясы бар ... ... ... ... оқу орнын бітіргендігі туралы растайтын құжаттары және
денсаулығының психикалық жай-күйі туралы ... ... ... ... жүргізушілер тізімі;
жарнамалық-ақпараттық материалдар;
туристік бағыттардың тізілімі;
туристерге қызмет көрсету бағдарламасы;
«Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Заңның ... ... ... ... ... көрсетуге арналған шарттың
үлгісі;
туристерге арналған келетін және баратын елі ... ... ... ... ... ... ... талаптары мыналардың болуын қамтиды:
жарғыда туристік қызметті ... ... ... ... ... ... ... үй-жайы бар екендігін растайтын құжат;
меншікті немесе ... ... ... ... бар
екендігін растайтын құжат не туристерді орналастыру орындарды, туристік
жарақтар, ... ... ... ... материалдық-техникалық базасы бар
ұйыммен қызметтер көрсетуге жасалған ... және ... ... ... ... көшірмелерін қоса отырып,
қызметкерлердің тізімі;
туристік қызмет ... ... ... ... ... ... көшірмесі;
«Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Заңның 17-ші
бабының талаптарына ... ... ... көрсетуге арналған шарттың
үлгісі;
меншікті ... ... ... ... ... ... ... құжат не туристерді орналастыру орындарды, туристік
жарақтар, көлік ұсынуға арналған қажетті материалдық-техникалық базасы ... ... ... ... ... ... ... турист жарнамасы;
туристерге арналған келетін және баратын елі туралы ақпарат;
жарнамалық ақпараттық материалдар (жөнсілтегіштер, ... ... ... сызбалар және карталар).
24.Экскурсиялық қызметті лицензиялау ... ... ... ... ... ... ... арналған меншікті немесе жалға алынған үй-жайы бар екендігін
растайтын құжат;
штаттағы немесе шарт негізінде тартылатын ... ... ... орнын (тиісті курстарды) бітіргендігі туралы растайтын құжаттары және
денсаулығының психикалық жай-күйі туралы және ... ... ... ... экскурсия жүргізушілер;
әзірленген бағыттар мен экскурсиялар тақырыптары;
туристерге қызмет көрсету үшін ... ... ... ... ... нұсқаушысының қызмет көрсетуін лицензиялау кезінде өтінушіге
қойылатын біліктілік талаптары мыналардың болуын қамтиды:
кәсіптік дайындығын, біліктілігін және туристік бағыттармен жүріп өту
тәжірибесі;
әзірленген ... ... ... ... ... ... анықтама.
4.Лицензия беруден бас тарту, лицензияны тоқтату, қайтарып aлy және
оның колданылуын тоқта ... ... мьша ... бас ... ... экскурсиялық қызметтерді және туризм
нұсқаушысының қызметін көрсетуді жүзеге ... ... ... ... осы ... үшін ... ... алу үшін қажетті құжаттардың барлығы ұсынылмаса. Лицензиар
лицензия ... бас ... ... ... жойған ретте, өтініш оны
алу үшін көзделген жалпы негіздерде қаралады;
лицензиялық алым енгізілмесе;
өтінуші ... ... сай ... ... оның осы ... ... тиым салынған сот шешімі бар
болса.
27.Турагенттік, туроператорлық, экскурсиялық қызметтерді және туризм
нұсқаушысының қызметін көрсетуді жүзеге ... ... ... ... ... өтінушіге бас тарту себебтері көрсетілген жазбаша түрде
дәлелді жауап беріледі.
28.Егер заңнамамен белгіленген мерзімде лицензия ... ... ... ... бас ... ... ... деп тапса, ол бір ай
мерзімде лицензиардың іс-әрекетіне сот тәртібімен шағымдануға құқылы.
29.Лицензия ... ... бас ... ... ... ... туындаған шығындарды өтеу заңнамада белгіленген тәртіпте жүзеге
асырылады.
3О.Лизцензияны ... ... және жеке ... ... ... ... ... өз күшін мына жағдайларда тоқтатады:
лицензияның қайтарып алынуы;
азаматтың кәсіпкерлік қызметін тоқтатуы, ... ... ... немесе таратылуы.
32.Лицензияны қайтарып алу және оның ... ... тұру ... заңнамалық кесімдерінде көзделген тәртіпте және негіздерде
жүзеге асырылады.
ЗЗ.Лицензияның күшін тоқтату туралы шешімге лицензиат сот тәртібімен
шағымдануға құқылы.
34.Лицензияның ... ... ... ... жойылғаннан кейін
лицензияның күші қалпына келеді.
5. Есепке алу және ... ... ... бірыңғай есебін жүргізеді.
36.Осы ереженің сақталуын бақылауды лицензиар жүзеге ... осы ... ... тексеруді Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіпте жүргізеді.
1.2 Қазақстан Республикасындағы туризм саласын ... жыл ... ... ... ... ... 690 кәсіпорын (оның
ішінде туристік фирмалар саны 531) есеп берді. Олар жыл бойы ... мен ... ... ... (1999 жылы ... ... есеп ... және олар 228,3 мың адамға қызмет көрсетті)
Саяхатшылар жалпы саны 1999 жылдың ... ... ... 1.6
есеге қысқарды, соның ішінде жекелеген турист ... ... ... әртүрлі болды: бізге келген туристердің саны 2,1 есеге шетке шыққан
туристер саны 1,6 ... ел ... ... саны 1,3 есеге қысқарды.
Төменде туризм түрлері бойынша қызмет ... ... саны ... ... -123047 ... 2000жыл. 2- 178166 Ұлтық туризм 1999 жыл.
3- 91228 Халықаралық туризм 2000 ... 156232 ... ... 1999 ... 55687 Ішкі ... 2000 жыл. 6-72088 Ішкі туризм 1999 жыл.
Жұмыс істеп тұрған туристік фирмалардың ең көбі ... ... ... ... (56), ... ... (48) және ... Қазақстан
облысында (42) орналасқан. Бұл облыстардың кәсіпорындары барлық туристер
мен экскурсанттардың 86 пайызына ... ... жылы ... көп ... ... ... саны ... төмен фирмалар қызмет көрсетті. Олардың жалпы кәсіпорындар
санындағы үлесі 92,6 ... ... бұл 1999 ... ... ... ... 4,1 пайызға аз.
Ірі кәсіпорындар санының үлесі артқанымен де, олардың қызмет көрсеткен
туристер саны азайып келеді.
Ірі фирмалардың есептік жылдағы негізгі ... ... алыс ... шетелдерге шығу визасын дайындау болды.
Қазақстан Республикасының туристік фирмалар мен ... ... ... 2000 жылы 1340,3 млн.теңгені және 277000 АҚШ долларын құрады,
бұл өткен жылдың сәйкес кезеңі мен салыстырғанда сәйкесінше 1,4 және ... ... ... адамдардың елдер арасындағы қозғалысын білдіреді.
Оның дамуын талдау кезінде оның ... ... ... байланысын
анықтаудың маңызы зор.
Бей резидент туристердің көпшілігі сапарға шығу ... ... ... оның үлесі 85,4 пайыз, темір жол транспорты мен
туристердің 7,2 ... ... ... 3,3 ... және ... ... транспорт құралдарымен-4,1-і сапар шеккен.
Резидент- туристер де көбінесе әуе транспортын таңдайды. ... ... 21,9 ... ... жол ... -6,8 ... ... құрлық транспорт құралдарын- 1,1 пайызы қолданған.
Жыл ішінде ... ... ... ... -11194 адам (46,9 ... Ресейден -1628 адам (6,8 пайыз),АҚШ-
тан -1730 адам (7,2 ... ... адам (70 ... және
Қытайдан -309 адам (1,3 пайыз) келді.
Келген туристердің республикада саяхатта болуының орташа ұзақтығы 16
күнді ... ... ... ... күн, ал ... тыс ... үшін - 17 күнге дейін). Бұл ... ... ... , дем алу үшін -4,8 ... ... ... көру үшін-1,4 пайыз
және тағы басқа мақсаттармен-3,9 келген адамдар.
Республикаға келген туристердің (23868 адам) ... тыс ... саны 86,3 ... бұл 1999 ... (88,4 ... сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 2,1 пайызға төмен. Есептік жыл ... 67360 адам ... ... ... 8027-сі ТМД елдеріне сапар шекті, бұл өткен жылғымен
салыстырғанда 2 есе артық шама.
Қазақстандық туристердің ТМД елдерінде ... болу ... ... 4-5 күнді құрайды. Біздің жерлестеріміз көбінесе ... ... ... адам (37,9 ... жол ... ... ... басқа елдерге шыққан Қазақстандық туристердің жалпы саны 59333
адамды құрады, олардың саны ... ... ... (102174 ... 1,7 ... жылы ... тыс ... болу ұзақтығы 5-6 күнге созылды.
Туристердің неғұрлым көп бөлігі Туркияға - 20462 адам (30,4 ... ... адам (19,2 ... ... - 13110 адам (19,5 ... және ... ... - 4595 адам (6,8 пайыз) жол жүрген. Қалған елдердің
алатын үлесі елеусіз. Есеп ... 159 ... 1/3 ... астамы
облыс орталықтарында орналасқан. Олардың ең көп бөлігі Алматы және Астана
қалаларында, Қарағанды, ... ... ... және ... ... ... берген мейманханалардың көпшілігі -138(87 пайыз) ... ... ... мейманханалардың 14-і (9 пайыз).
Қонақүйлердің 2\3 бөлігі кәсіпорындар болып табылады, жұмысшылардың
саны 0-50 ге ... ... ... бір ... ... 250 ге ... қызмет етеді, тек 5пайызында ғана 250 ден жоғары жұмысшылар бар.
2000-шы жылы қонақүйлерге бір уақытта орналасу орны 16389, ал ... саны 9124 ... Бір ... орташа сыйымдылығы екі адам.
2000-шы жылы туристерге қызмет көрсету бойынша қонақ- үйлер мен басқа
кәсіпорындардағы қосымша қызмет пен эксплуатациядан түскен табыстар ... ... 3
| ... түскен табыс |Қосымша қызметтерден |
| ... ... ... ... ... ... ... |Бейр- |
| ... ... ... ... | ... табыс | |р ден |
| | | | ... |
| | | | ... ... : |6976,5 |3991,1 |1474,4 |885,1 ... |6532 |3950,3 |1377,6 |884,3 ... қонақүй | | | | ... жоқ |378,1 |33,9 |96 |0,8 ... | | | | ... |19,8 |0 |0 |0 ... және | | | | ... | | | | ... | | | | ... |6,9 |6,9 |0,6 |0 ... да тұратын |39,7 |0 |0,2 |0 ... | | | | ... ... ... ... ... ... табыс
6976,5 млн. теңге. негізінен мына облыстардағы кешендерден табыс алынған:
Ақтөбе, Атырау, ... ... ... ... ... ... ... Ең көп кері сальдо мына облыстарда қалыптасты: Алматы,
Астана, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қызылорда.
1.3 Туристтік қызметтің ... ... ... қалыптасуы мен дамуында оны сала ретінде анықтаушы нақты
экономикалық көрсеткіштері болады. Ол сапасы жағымен бірге ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері әр
аймақ (мемлекет) үшін төмендегідей:
|1. |Туристік ағымның ... ... ... туристік төлемнің орташа көлемі ... ... ... даму ... ... ... ... ... қаржы-экономикалық көрсеткіштері |
|5. |Халықаралық туризм дамуының көрсеткіштері. ... ... ... ... және ... көрсеткіштер елдердегі туризмнің күшін анықтайды.
Оларға жататындар:
мейманхана қорындағы төсек орны және басқада орналастыру құралдары;
тамақтану кәсіпорындарындағы орын саны;
ойын-сауық орындарының саны т.б. Төсек орын ... күші ... = CTx365 + ... - төсек-орын қорының күші; Ст - қолданылатын төсек-орынның жылдық
саны; ... ... ... мен ... ... ... 2000 жылы туристік 142 объект 38,2
мың орын орналастыруға ... ... ... ... ... ... төсек саны 15,1 мың, сезондық қолданудағы төсек саны 36,9 мың,
ал "жоғарғы сезондық" күндер саны 60. Осыған ... ... мен ... ... төсек-орын қоры 332904 мыңға тең деп айтуға болады. Ал, 2001 жылы
туристік орналасу ... 159 ... ... яғни 42,8 мың ... 2001 жылы ... ... ... 159 объектіге көбейген, яғни
42,8 мың орын ... 2001 жылы ... мен ... ... төсек-орын саны
403146 мың орынға артқан. Туристік ағымға келетін болсақ бұл елге ... ... ... деп ... ... ... көлемі келесі
көрсеткіштермен сипатталады: туристердің жалпы саны;
туристік күндердің саны;
елде ... ... ... ... мерзімі.
Туристік күндерді есептеу үшін келушілер ... елге ... ... ... ... ... көбейту қажет. Туристік күндер туралы
ақпарат қоғамдық инфрақұрылым жоспарлауда және ... ... ... үшін ... дерек болып табылады.
KT = CT x Кор
Кт - туристік күндер; Ст - ... ... Кор - ... ... Республикасының статистикасы бойынша ... ... ... ... 2000 ж. 16 күн, ... 2001 ... 16 күн
болған, ал туристердің келу саны 2000 жылы 228,3 мың, 2001 жылы 146,9 ... ... ... ... ... ж.= 228,3 х ... ж. = 146,9 х 16= ... есептеуден көрінгендей 2001 жылы туристердің күні ... ... ... болу ... ... ... Тағы
дасебептерінің бірі фирмалардың ішкі туризммен айналысуының ... ... Оған ... ... ... 2000 ж. 31,6% болса 2001 жылы
37,9% ке өскен.
Осы есептеулерге байланысты әр ... бір ... ... ... ... болады. 2000 жылы туризмнен түскен табыс 1876,42 млн
тенге, ал 2001 жылы 1340,3 млн ... (2001 жылы ... ... ... ... Егерде осы көрсеткіштерді шет елдік туристер санына бөлсек
2000 жылы - 228,3, 2001 жылы 146,8 ал ... ... ... ... ... көбейтсек (орташа күн 10,5) онда
К2000 = 1876,42/228,3 х 10,5 = 86,3 мың теңге
K2001 = ... х-10,5 = 65,8 мың ... ... ... шығару соммасын төмендегідей шығаруға болады.
Кжалпы сомасы= Кт х Кор (тәулікте)
Онда 2000 ж. Қж. сом = 863 х 3652,8 = ... мың ... 2001 ж. ... сом = 95,8 х 2350,4 = ... мың теңге
Шығаратын қортынды туристердің бір тәулікте шығаратын қаржысының
орташа көлемі өссе, туристердің жылдық шығаратын қаржының ... ... ... ... Республикасының туристік қызметінің
экономикалық көрсеткішін көруге ... 1
| ... аты ... |2000 ж. |2001 ж. ... |
| | ... | | | |
| | | | | |
| |1999 |2000 |2001 |99/0 0 |00/01 ... |195,3 |10,1 |87,9 |97,3 |30,7 ... |63,5 |6,8 |42,1 |14,6 |2,8 ... |477,8 |23,5 |418,0 |30,3 |9,5 ... |251,7 |27,5 |147,1 |49,9 |8,7 ... |228,3 |50,1 |145,7 |53,7 |7,2 ... |146,9 |31,4 |106,1 |72,1 |6,9 ... ... мемлекеттеріне шығатын туристер саны (2002)
Кесте 2
|Мемлекеттер |Резиденттердің көрсеткіші |Резиденттердегі ... |
| ... үлес ... ... ... % |
|Қытай Республикасы |12913 (19,2%) |15,8 % ... ... |220 (8,7 %) |5,9 % ... |221 (4,4%) |4,5 % ... |4595 (6,8 %) |19,7% ... ... |36,6 % ... ... |14% ... 19 ... ... |100 % |

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасындағы туризм дамуының қазіргі жағдайы мен болашағы13 бет
Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардағы экотуризмнің даму мүмкіндіктері77 бет
Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріндегі рекреациялық туризмнің дамуы38 бет
Халықаралық туризм4 бет
Шардара ауданының туристік әлеуетін анықтау және туризмнің жағдайы мен даму мүмкіншіліктерін талдау65 бет
Шығыс Қазақстан облысының экологиялық туризм дамуы51 бет
Қазақcтан Реcпубликаcының белcенді туризм cалаcы мен оcы бағытта қызмет жаcайтын кәcіпорындар (Іле-Алатау мемлекеттік табиғи ұлттық cаябағы мысалында)58 бет
Қазақстан Республикасындағы туризм саласын дамыту міндеттері20 бет
Қазақстан Республикасындағы туризмнің дамуы19 бет
Қазақстандағы туризм саласын дамыту міндеттері22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь