Сырқаттарды тамақтандыруАдам организміндегі барлық тіршілік процесінін, негізгі организм мен сыртқы орта арасындағы тұрақты зат
алмасу.
Тамақтану — тірі организмнін, негізгі физиологиялық қажеттілігінің бірі болып табылады. Азықпен адам жал-пы тіршілікке қажетті белок, май, көмір, сутегі, мине-ралды тұз, су, витаминдер мен тканьдарды қалпына келтіруге, энергия шығынын және организмнің қажетте-рін толтыруға арналған басқа да заттар алады. Осы заттардын, бәрі күрделі алмасу процесіне түсіп, ыдырай-ды да, организмнен шығарылады. Белок, май мен көмір сутегі тотыкданда энергия шығарады, ол калориямен елшенеді. 1 г белок — 4,1 ккал, 1 г май—9, 3 ккал, 1 г көмірсутегі — 4, 1 «кал беліп шығарады. Азык калориялығы арнайы таблица бойынша есептеле-ді. Дені сау адам түрлі тағам ішкен кезде тәулігіне 3000-ден 3100-ге дейін ккал алады.
Дененін. салмағын арттыру үшін калориясы мол та-ғамдар, ал салмағын кеміту үшін калориясы төмен та-
ғамдар ішу қажет.
Емдік тамақтар сырқаттың тағамдық заттарға физиологиялық қажеттілігін қамтамасыз етеді және ауру-дың паталогиялық механизмдеріне әсер етеді. Емдік тамақтарының міндеттері — бұзылған зат алмасуды қал-пына келтіру және тамақтьщ терациялық әсер етуі. Дие-таның сапалық қүрамын азықтьщ аспаздық өңдеу са-пасын езгерту жолымен мүшелер мен жүйелердін, функциялық күйіне әсер етуге болады. Түрлі аурулар-дың, әсіресе ішкі аурулар клиникасында, комплексті те-рапиясында емдік тамақтары міндетті түрде қолданы-лады. Емдеу тамақтарын белгілегенде дені сау адамның тағамдық заттарға физиологиялық қажеттілігі нормасы-
нан шығу қажет.
Дені сау адамға ұсынылған иормаға сәйкес тәулік рационында мал белогы 100—120 г, өсімдік белогы 40 г, мал майы 85—90 г, есімдік майы 10—15 г, кемір сутегі 400—450 г. А витамині 1—2 мг, В1 және В2 витамині 2— 3 мг, С витамині 50 мг, натрий хлориді 15 г, калций 0,8 г, магний 0,5 г, фосфор 1,4—1,6 г, темір 15 мг болуы қа-жет. Күніне төрт рет тамақтанғанда қабылданатын та-ғам салмағы 3 кг болуы керек.
Стационарда жатқан сырқатқа арналған тағамның калориясы дене еңбегімен шуғылданбайтын адамдарға қойылған нормадан аспауы тиіс.
Диета—сырқатты емдеу тәсілі ретінде немесе оның асқындырмау мақсатында жасалатын рацион әрі тамақ-тану режимі.
Тамақтың белгілі бір әсері оның сезім мүшелеріне (керу, қабылдау, сезіну, дәм) әсер етіп, тамақ қорыту мушелері^нің қызметін күшейтетін рефлекстер жасауы-мен анықталады. Тағамдық заттардың емдік әсері та« мақтың арнайы таңдап алынуымен және олардың аспаз-дық өцдеу силатын өзгертумен анықталады.
Кезкелген диет.а жасау кезінде алдымен жынысына, жасына, салмағына, бойына,

Пән: Медицина
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 6 бет
Таңдаулыға:   
СЫРҚАТТАРДЫ ТАМАҚТАНДЫРУ
Адам организміндегі барлық тіршілік процесінін, негізгі организм мен
сыртқы орта арасындағы тұрақты зат
алмасу.
Тамақтану — тірі организмнін, негізгі физиологиялық қажеттілігінің
бірі болып табылады. Азықпен адам жал-пы тіршілікке қажетті белок, май,
көмір, сутегі, мине-ралды тұз, су, витаминдер мен тканьдарды қалпына
келтіруге, энергия шығынын және организмнің қажетте-рін толтыруға арналған
басқа да заттар алады. Осы заттардын, бәрі күрделі алмасу процесіне
түсіп, ыдырай-ды да, организмнен шығарылады. Белок, май мен көмір
сутегі тотыкданда энергия шығарады, ол калориямен елшенеді. 1 г белок
— 4,1 ккал, 1 г май—9, 3 ккал, 1 г көмірсутегі — 4, 1 кал беліп шығарады.
Азык калориялығы арнайы таблица бойынша есептеле-ді. Дені сау адам түрлі
тағам ішкен кезде тәулігіне 3000-ден 3100-ге дейін ккал алады.
Дененін. салмағын арттыру үшін калориясы мол та-ғамдар, ал
салмағын кеміту үшін калориясы төмен та-
ғамдар ішу қажет.
Емдік тамақтар сырқаттың тағамдық заттарға физиологиялық
қажеттілігін қамтамасыз етеді және ауру-дың паталогиялық механизмдеріне
әсер етеді. Емдік тамақтарының міндеттері — бұзылған зат алмасуды қал-
пына келтіру және тамақтьщ терациялық әсер етуі. Дие-таның сапалық
қүрамын азықтьщ аспаздық өңдеу са-пасын езгерту жолымен мүшелер
мен жүйелердін, функциялық күйіне әсер етуге болады. Түрлі аурулар-
дың, әсіресе ішкі аурулар клиникасында, комплексті те-рапиясында емдік
тамақтары міндетті түрде қолданы-лады. Емдеу тамақтарын белгілегенде дені
сау адамның тағамдық заттарға физиологиялық қажеттілігі нормасы-
нан шығу қажет.
Дені сау адамға ұсынылған иормаға сәйкес тәулік рационында мал
белогы 100—120 г, өсімдік белогы 40 г, мал майы 85—90 г, есімдік майы 10—15
г, кемір сутегі 400—450 г. А витамині 1—2 мг, В1 және В2 витамині 2— 3 мг,
С витамині 50 мг, натрий хлориді 15 г, калций 0,8 г, магний 0,5 г, фосфор
1,4—1,6 г, темір 15 мг болуы қа-жет. Күніне төрт рет тамақтанғанда
қабылданатын та-ғам салмағы 3 кг болуы керек.
Стационарда жатқан сырқатқа арналған тағамның калориясы дене
еңбегімен шуғылданбайтын адамдарға қойылған нормадан аспауы тиіс.
Диета—сырқатты емдеу тәсілі ретінде немесе оның асқындырмау
мақсатында жасалатын рацион әрі тамақ-тану режимі.
Тамақтың белгілі бір әсері оның сезім мүшелеріне (керу, қабылдау,
сезіну, дәм) әсер етіп, тамақ қорыту мушелері^нің қызметін күшейтетін
рефлекстер жасауы-мен анықталады. Тағамдық заттардың емдік әсері та мақтың
арнайы таңдап алынуымен және олардың аспаз-дық өцдеу силатын өзгертумен
анықталады.
Кезкелген диет.а жасау кезінде алдымен жынысына, жасына, салмағына,
бойына, жумсалатын күш-қуатына сәйкес болуы тиіс. Адамның денсаулығы мен
жумыс іс-теу қабілеттілігі, сондай-ақ узақ өмір суруі бірқатар шамада дурыс
тамақтануға байланысты. Дурые тамақ-танудың негізгі шарттары — оның т о л ы
қ ж а р а м-дылығы, алуан түрлігі және-орынды та-м а қ т а н у.
Тамақты белгілі бір уақытта қабылдау қажет. Бір ішетін ең көп
тағамның өзі шағын болуы қажет. Ыстық тамақ температурасы 60°С, ал суық
тамақ 10°С аспауы керек. Тамақтың жақсы қорытылуы ушін тағамды әбден шайнап
жеудің маңызы зор, ол асқазан-ішек жольшың жумысын жеңілдетеді.
ТАҒАМНЫҢ ҚҰРАМЫ
Тағамның қажетті қурамдас бөлімдері: белоктар, майлар, көмір
сутектері, су, минералды туздар мен ви-таминдер.
Стационардағы сырқаттардың емдік тамақтандыруьга ұйымдастыру
Диеталық тамақтандыру — комплексті терапияның міндетті турдегі
компоненті, ол бірқатар ауруларды ем-деудің негізгі әдісі Сырқатты емдеуге
жіберілетін бюд-

2-таблица
100 г. тамақтағы азықтық тағамның қурамы мен калориялар саны
Азық-түлік БелокМайлаКөмірКалори
тар р сутегясы
і
Сұлы жармасы 9,10 5,98 61,01341,1
Ұнтақ жармасы 9,52 0,74 70,37334,4
Сөк 8,40 2,30 65,42324,1
Күріш 6,46 0,93 72,77333,5
Буршак 15,682,21 50,85293,3
Нан
Ақ бидайдан 6,89 0,65 47,71229,9
қара бидайдан 4,83 0,84 40,23192,6
Қой еті 16,1515,30— 208,5
Сиыр еті 19,009,45 — 165,8
Қоян еті 20,437,20 — 150,7
Тауық еті 19,0 4,50 — 119,8
Сиырдың бауыры 18,054,50 2,94 123,7
Тоған тұқысы 15,203,24 • — 92,5
Басы жок треска 16,720,36 — 71,9
балығы
Сиыр суті 3,26 3,52 4,41 64,2
қантпен қоюлатқан
7,13 8,55 54,88333,8
Ірімшік 22,5619,953,43 292,1
Балқытылған 20,1622,332,94 302,4
ірімшік

жеттік қаражаттың 30% тамақтануға беріледі. Емдеу-профилакториялық
мекемелерінде аурухана ішінде тамақты дайындау мен палаталарға жеткізуді
ұйымдас-тырудың екі жүйесі бар: орталықтандырылған және
орталықтандырылмаған. Орталықтандырылған жүйеде бұл процестер шикі затты
өңдеу және тамақ дайындаудың барлық процесі қажетті бөлімшелерден қосылған
орта-лық тамақ блогына шоғырландырылған. Орталықтанды-рылмаған жүйеде бұл
процестер жеке-жеке орындалады, осыған орай жартылай шикі зат жасайтын бір
жалпы бөлме және аурухананың әрбір корпусында жартылай шикізатты пісіретін
ас үй болады. Сондай-ақ сырқатты тамақпен қамтамасыз етудің аралас жүйесі
де бар.
Қазіргі кезде ауруханалардың бәрі тамақ блогының орталықтандырылған
жуйесіне көшуге ұмтылуда, себебі ол экономикалық тиімді, бөлмені ұтымды
пайдалануға, жоғары өнімді технологиялық жабдықтарды қолдануға, қызмет
ететін адамдар санын азайтуға және оның еңбек жағдайын жақсартуға мүмкіндік
береді.
Алайда мұнда дайын тамақты жасау жолы ұзарып, оны жеткізу уақыты
улғаяды, бұл кейде тамақты қайта қажет етеді. Бөлімшелерді тамақпен
қамтамасыз етуді жетілдіру, оны жеткізу, тамақ қалдықтары мен ыдыстарды
әкету процестері орталықтандыру жолымен жүргізіледі.
Белімшелерді тамақпен арнайы қызметкерлер аурухана ішіндеғі
транспорттың көмегімен қамтамасыз етеді, ал ол айнала журіп жұмыс істейді
және арнайы жылу өткізбейтін ыдыспен жабдықталғаи. Тамақ тасьшалдауға
арнайы бак, сонымен қатар арнайы тележкалар пай-даланады.
Ірі ауруханаларда тамақты тексеріп отыратын диеталық дәрігерлер, ал
бөлімшелерде диеталық мейіркеш-тер бар: бұл қызметті бөлімшенің аға
мейіркеші де орын-дай алады.
Мейіркеш сырқатқа кунделікті порционник жасап, оны бөлімшенің аға
мейіркешіне тапсырады, ал ол дие-талардың қосындысын ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Стационардағы сырқаттардың емдік тамақтандыруын ұйымдастыру
Қария науқастардың күтімі
Балалардың ем – дәмдік тамақтануы
Диета
Педиатрия туралы жалпы түсінік
Педиатрия дамуы. Қазақстандағы педиатрия
Отандық педиатрияның қалыптасуы және даму кезеңдері
Педиатрия даму тарихы
Мамандандырылған мейірбикелік күтім
Педиатрия негіздері
Пәндер