Акциз салығын қазақстан республикасында төлеудің ерекшеліктері


МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1 САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ МӘНІ МЕН МАҢЫЗЫ
1.1 Салықтың түсінігі, ерекшеліктері және элементтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.2 Салық жүйесінің түсінігі мен құрылу принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
1.3 Қазақстан Республикасының салық жүйесінің даму кезеңдері ... ... ... ... ... 22

2 АКЦИЗ САЛЫҒЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
ТӨЛЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 Акциздердің құрылу негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.2 Акциздердің төлеу мен есептеу тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
2.3 Акциздердің бюджет кірісіндегі орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40

3 АКЦИЗ САЛЫҒЫН АЛУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... 46

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
КІРІСПЕ

Нарықтық қатынастар жағдайында салық жүйесі эканомиканы мемлекеттік реттеудің негізгі қаржы-несие механизмі, ең маңызды реттеушілердің бірі болып табылады. Салық саясаты облысындағы негізгі бағыт: мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы қатынастардың жаңа типін қалыптастыру басты негізде салық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі он жылдан астам уақыт бойы әрекет етуде және де осы уақытқа дейін қатаң сынаудың обьектісі болуын жалғастырып келеді. Еліміздің жеке салық қызметінің ұйымдасқан күніне бастағандығы он жыл ішінде біздің тәуелсіз мемлекетіміздің салық жүйесін қалыптастырып және оның әрі қарай дамуына сәйкес біршама жұмыстар атқарылады.
Қазақстан Республикасының «Бюджетке төленетін салықтар және басқа да міндеті төлемдер туралы» кодексі 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Салықтық қатынастарды реттеу деңгейі тағы бір сатыға жоғарылады. Салықтың түрлері мен санының кемуі және оларды бюджетке төлеу механизмнің жеңілдетілуі жұмыс жағдайына жағымды әсер етті. Бірақта салық салу механизмінің анық болмауы, көптеген жұмыскерлер қызметтерінің нақты болмауы салық төлеуден жалтаруға әкелді.
Нарық жағдайында акциз салығының төлеу шарттарының қалыптасуына байланысты заңдық және істәжиребелік сұрақтарды зерттеудің жетіспеушілігі зерттелетін жұмыстың тақырыбын таңдауды айқындап, мақсатын және қарастырылатын сұрақтардың аясын анықтады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты акциз салығының салық жүйесі ішіндегі мәнін ашу және оны алудың жетілдіру жолдарын ұсыну болып табылады.
Алға қойған мақсатқа жету үшін өзара байланысқан келесі шаралар қатарын шешу керек:
1 салықтың маңызы мен мәнін ашу;
2 салық жүйесінің түсінігін, ерекшеліктерін және принциптерін зерттеу;
3 Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі ішіндегі акциздің ерекшелігін қарау,
4 акциз салығының құрылу негізін қарастыру;
5 акциз салығының бюджет кірісіндегі орнын анықтау;
6 салық жүйесінің мәселелерін қарастыру және жетілдіру жолдарын ұсыну.
Жұмыстың зерттеу пәні болып мемлекет пен салық төлеуші - азаматтар арасындағы қаржылық, қатынастар жүйесі табылды.
Ақпараттық, базасына Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң актілері, Қазақстан Республикасының салық кодексі, Қазақстан Республикасы Табыс министірлігі мен
Қаржы министірлігінің салық жөніндегі инструкциялары, қазақстандық және шетелдік ғалым экономистердің монографиялық әдебиеттері мен ғылыми мақалалары қолданылды.
Практикалық (тәжірибелік) негізіне Қазақстан Республикасы Табыс министірлігінің жоспарлық және есеп беру мәліметтері қолданылды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1.ҚР Президенті Қазақстан халқына 2005 жылғы жолдауы.
2.Закон Республики Казахстан '' О налоговой системе в Республике Казахстан '' от 25 декабря 1991 года
3. Закон Республики Казахстан '' О налогах и других обязательных платежах в бюджет '' от 24 апреля 1995 года
4.'' Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы '' Қазақстан Республикасының кодекске 12.06.2001 жыл
5.Постановление Правительства Республики Казахстан '' О введении обязательной маркировки подакцизных товаров марками акцизного сбора '' от 17 июня 1997 года
6.Постановление Правительства Республики Казахстан '' О нормах провоза физическими лицами через таможенную границу Республики Казахстан подакцизных товаров '' от 31 января 1999 года
7.Постановление Правительства Республики Казахстан '' О введении обязательной маркировки подакцизных товаров марками акцизного сбора нового образца '' от 16 июля 1999 года
8. Постановление Правительства Республики Казахстан '' О ставках акцизов на подакцизные товары , произведенные в Республике Казахстан и ввозимые на таможенную территорию Республики Казахстан и игорный бизнес , включая лотереи '' от 28.02.2000 года
9. Инструкция № 36 МГД РК '' О порядке исчисления и уплаты акцизов '' от 27 июня 1995 года ( с учетом изменений и дополнений )
10. Инструкция Министерство финансов и Министерство государственных доходов Республики Казахстан '' О применении налога на добавленную стоимость и акцизов в отношении товаров , ввозимых на территорию Республики Казахстан '' от 26 апреля 1999 года
11. Антология экономической классики . В 2-х т. - М , Экономика , 1991-1 992. Т1, - 775с .э Т2 , - 486с.
12.Ильясов К.К , Зейнальгабдин А .Б , Ермекбаева Б.Ж Налоги и налогооблажение .- Алматы : РИК,1995
13.Карагусова Г.Д. Налоги : сущность и практика использования . Алматы : Каржы-каражат , 1994 г , 64с.
14.Маханов Н . Анализ поступления налогов и платежей в бюджет . Вестник МГД РК . - 2001. - № 12. - С. 4-7
15.Налоговая система зарубежных стран под . ред . Д.Г.Черника.- М: Финансы и статистика , 1996 г , 184с
16.Налоги в развитых странах .Под ред . И.Г .Русаковой . - М: Финансы и статистика , 1991 г,-224с
17.Налоги :учебное пособие . Под ред . Д.Г. Черника.-М : Финансы и статистика , 1991 , - 400с
18.Налоговая системы зарубежных стран .Под ред . В .Г . Князева , Д. Г.Черника. - М : Закон и право , 1997 г ,191с
19.Омирбаев С.М . Налоги и налогооблажение . Учебно – методическое пособие по дистанционному обучению . Караганда : Изд-во КарГУ,1998 г, - 141с
20.Оспанов М.Т. Проблемы совершенствования системы управления налогами в Республике Казахстан . - Алматы ; Познание , 1996г ,220с
21. Порохов Е. Финансовое-право понятие налога . Вестник Министерство юстиции , 1996г , № 11 , с.37
22.Прохоров Е.А. Основы налогового право -М : Инвест фонд , 1995г,198с
23.Рахметов Н. О проблемах исполнения прогноза по налогам и другим обязательным платежам за 2000 год . Вестник МГД РК . - 2001 . № 3. - С.5 -14
24. Статистичиский ежегодник Под ред . Ж.А.Кулелесова . - Алматы : Каржы-каражат , 2001.- 208с
25. Тулегенов Н . Качество налогового аудита . Вестник МГД РК , - 2001 г. -№12 . - С.28-29
26. Худяков А.И , Наурызбаев .Н.Е . Налог : понятие, элементы , установление виды. - Алматы : ТОО Баспа , 1998 г ,-160с
27. Худяков А.И Налоговая система Казахстана . Подоходный налог. Алматы: Баспа , 1997 г , - 272с
28. тЧекаева Е. Информатизация налоговой службы Казахстана : где мы ? МГД РК . - 2001 г . -№ 1. - С . 28-30
29. Черник ДТ. Налоги в рыночной экономике. - М : Финансы, ЮНИТИ,1997г, - 383с
30. Экономические теории и школы (история и современность): Курс лекций. - М : БЕК 1996 г , - 352с.

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Акциз салығын төлеудің ерекшеліктері18 бет
Салық жүйесінің мәнімен маңызы. Акциз салығын қазақстан республикасында төлеудің ерекшеліктері33 бет
Салық жүйесі. Акциз салығы28 бет
Акциз салығын есептеу механизмі және төлену тәртібі3 бет
Акциз салығын есептеу механизмі және төлену тәртібі жайлы мәлімет5 бет
Акциз салығын төлеушілер, акцизделетін тауарлар11 бет
Акциз салығын төлеушілер, акцизделетін тауарлар және қызмет түрлері15 бет
Акциздер4 бет
Банк ресурстарын жоспарлау және реттеу6 бет
Бухгалтерияның құрылымы және шаруашылық субъекісінің есебін ұйымдастыру62 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь