Материяның химиялық түрі


1. Химиялық негізгі түсініктер.
2. Эйнштейн . Ферми заңы.
3. Тотығу.тотықсыздану реакциялары
4 Тотықтырғыштар және тотықсыздандырғыштар
Бізді қоршаған орта – табиғат материядан тұрады. Біз материяның химиялық түрін зерттейміз.
Бұл теңдіктен материяның екі түрін байқадық, ол зат пен өріс және жүйенің пайда болғанын көрдік. Жүйенің фазалары, құрамды бөлшектері төртеу. Бір агрегатты күйде, сондықтан гомогенді жүйе.

Екінші теңдікте гетерогенді жүйенің мысалы келтірілген, өйткені оның құрамы әр түрлі агрегатты күйде (Қ, С, Г). Жүйенің құрамды бөлшегі бір-бірінен шекарамен бөлінеді және әр фазаның физикалық, химиялық қасиеттері ерекше болады.
Зат - бір немесе бірнеше денелер жиынтығы олар бір-бірімен әрекеттеседі, қоршаған ортадан ойша бөле аламыз. 1) массасы бар, 2) кеңістікте орын алады.
Өріс – химиялық заттар бір-бірімен әрекеттесетін және орналасатын материялық орта. Зат пен өріс бір-біріне айналады екен.
Моль –бұл 0,012 кг көміртегі 12С изотопында болатын атомдар санына тең құрылымдық бірліктер (молекулалар, атомдар,иондар,электрондар,) болатын заттың мөлшері.
Cl2 М = 72 г/моль
H2 М = 2 H2 SO4 , М =98
O2 М =32 г/моль
CO2 М = 44 г/моль
Көмітектің бір моліндегі атомдар санын есептейік: N=0.012/1.993*1026=6.02*1023моль-1
N=NA
Қорытынды: Заттың 1 молін білу үшін оның молярлық массасын табу керек.
Структуралық бөлшек деген – атом, молекула, ион. Қалыпты жағдайда атомның 1 молінде Авогадро санына тең бөлшек болады, яғни 6,02*1023моль

Пән: Химия
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 8 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Химиялық негізгі түсініктер. Масса мен энергияның сақталу заңы;
1. Химиялық негізгі заңдылықтар

Бізді қоршаған орта – табиғат материядан тұрады. Біз материяның
химиялық түрін зерттейміз.
Бұл теңдіктен материяның екі түрін байқадық, ол зат пен өріс және
жүйенің пайда болғанын көрдік. Жүйенің фазалары, құрамды бөлшектері төртеу.
Бір агрегатты күйде, сондықтан гомогенді жүйе.

Екінші теңдікте гетерогенді жүйенің мысалы келтірілген, өйткені оның
құрамы әр түрлі агрегатты күйде (Қ, С, Г). Жүйенің құрамды бөлшегі бір-
бірінен шекарамен бөлінеді және әр фазаның физикалық, химиялық қасиеттері
ерекше болады.
Зат - бір немесе бірнеше денелер жиынтығы олар бір-бірімен
әрекеттеседі, қоршаған ортадан ойша бөле аламыз. 1) массасы бар, 2)
кеңістікте орын алады.
Өріс – химиялық заттар бір-бірімен әрекеттесетін және орналасатын
материялық орта. Зат пен өріс бір-біріне айналады екен.
Моль –бұл 0,012 кг көміртегі 12С изотопында болатын атомдар санына тең
құрылымдық бірліктер (молекулалар, атомдар,иондар,электрондар,) болатын
заттың мөлшері.
Cl2 М = 72 гмоль
H2 М = 2 H2
SO4 , М =98
O2 М =32 гмоль
CO2 М = 44 гмоль
Көмітектің бір моліндегі атомдар санын есептейік:
N=0.0121.993*1026=6.02*1023моль-1
N=NA
Қорытынды: Заттың 1 молін білу үшін оның молярлық массасын табу керек.
Структуралық бөлшек деген – атом, молекула, ион. Қалыпты жағдайда
атомның 1 молінде Авогадро санына тең бөлшек болады, яғни 6,02*1023моль-1.
Атом- молекулалық ілім қағидасы:
1. Заттар молекулалардан тұрады;
2. Жай заттың молекулалары бір түрлі атомдардан тұрады;
3. Күрделі заттардың молекулалары әр түрлі атомдардан тұрады;
4. Атомдар, молекулалар үнемі Броун қозғалысында болады
5. Дальтон, Ломоносов қағидалары.
Заттар массасының сақталу заңы.
М.В. Ломоносов 1756 жылы жүргізілген зерттеулер бойынша химиялық
түрленулер кезінде заттар массасының өзгермейтіндігін дәлелдеген. Бұл заңды
заттар массасының сақталу заңы деп келесідей тұжырымдады:химиялық реакцияға
қатысатын заттардың массасы реакция нәтижесінде түзілетін заттардың
массасына тең болады.
∑mреагент = ∑ mөнім
Әр түрлі жүйелер қоршаған ортамен массасын және энергиясын алмастыра
алады. Жүйелер бірнешеу болады:
1. Ашық жүйе-сыртқы ортамен масса және энергияны- алмастырады.
2. Жабық жүйе- сыртқы ортамен энергияны алмастырады.
2. Оқшауланған жүйе- сыртқы ортамен ешқандай алмасу болмайды.Мұндай
жүйелерде масса қосындысы сопst,энергия қосындысы да сопst.
Эйнштейн – Ферми заңы.
Жүйеде энергияның өзгеруі массаларының өзгеруіне эквивалентті болады
∆Е =∆ mc2
с-вакуумдағы жарық жылдамдығы
∆ m – массасының дефектісі
∆ Е – энергияның өзгеруі
Заттың құрам тұрақтылық заңы.
Оны 1801жылы Пруст ашқан. Ол былай тұжырымдалады:алыну әдісіне
қарамастан кез-келген таза заттың сапалық және сандық құрамы әрқашанда
түрақты болады. Химияның дамуына байланысты құрамы тұрақсыз заттар да
табылған. Оларды бертоллидтер деп атайды.
Сонымен құрам тұрақтылық заңы әр химиялық қосылыстың сандық мөлшерін
анықтайды.
Эквиваленттер заңы.
Эквивалент түсінігі химияға әртүрлі элеметтердің әрекеттесуші
қабілетін салыстыру үшін енгізілген.
Біз екі ұғымды қолдандық: бірінші- эквивалент бірлігі моль,екінші mэкв
бірлігі гмоль. Химиялық эквивалент сутек атомының бір молімен
әрекеттесетін немесе сутегінің осы мөлшерін химиялық қосылыстардан
ығыстыратын заттың мөлшері. Заттың бір эквивалентінің массасын
эквиваленттік масса (mэкв)деп атайды.
mэ=АВ=11 =1 гмоль, (сутекке)
Химияның негізгі заңдарының бірі эквиваленттер заңы: химиялық
элементтер бір-бірімен эквиваленттеріне сай нақты мөлшерде эрекеттеседі
немесе олардың массаларының бір біріне қатынасы ,эквиваленттерінің
қатынасына тура пропорционал болады.
Қ+Қ Қ+С, Қ+Г
Г+Г; С+С, С+Г
m1m2=m1m2 m1V1=m2V2
V1V2=V1V2
Сутекпен оттектің эквивалент көлемдерін табу:
Н2 О2
162=8
2 гмоль – 22,4 л 32 гмоль –
22,4
1 – Х л
8 - Хл
VЭ2=11,2 л Х=22,4×832=5,6
mЭН2=1 mЭО2=8 гмоль
VЭН2=11,2 г VЭО2=5,6 л
Күрделі заттардың эквиваленттік массаларын табуға арналған формулалар:
mЭоксид=Моксидэлемент×атом саны×элемент валент.
mЭқышқыл=Мқышқылсутек атом санын
mЭнегіз=МнегізОН тобының санына.
mЭтұз=МтұзNМе×Meвал
NМе метал атомының саны, Meвал металдың қосылыстағы валенттілігі.
mЭAl2(SO4)3=3422*3=57 гмоль
Қалыпты жағдай Т=273 К, Р0 1 атмосфера 101,3 КПа мм л.
Авогадро заңы: бірдей жағдайда(температура, қысым) әртүрлі газдардың
тең көлемдеріндегі молекула сандары бірдей болады.
Бірінші салдары:
Әртүрлі газдардың 1 молінің стандартты қалыпты жағдайда көлемі де
бірдей болады.
V1 моль=22,4л,
Екінші салдары: кез-келген заттың бір моліндегі молекула саны бірдей
болады, оны Авогадро саны деп атайды, ол 6,02*1023молекула. Газ көлемі мен
масса арасында қ.ж. мынадай байланыс бар.
m=n*М=(VVM)M.
Газдың молярлық массасын табу үшін оны сутек арқылы алынған екі
еселенген тығыздығын қолданамыз.
mX=2dH2
d=Д, бір газдың екінші газға қарағандағы тығыздығы. Оны табу үшін екі
газ салыстырылады. Осы екі газдың молярлық массасын салыстырамыз. Бірақ
көлемдері бірдей болады.
d=Д=М1М2 m1, m2 – бірдей көлемдердің массасы
d=2Vауа28азот
Бұл сандардың практикалық қолданылуы бар.
d=Д= М1М2 MX=17d(NH3)
МХ=32d(O2) MX=71
(Cl2)
III салдары. Қ.ж. әр түрлі газдардың 1 молінде Авогадро санына тең
бөлшек болады.
1 моль =NA=6,02×1023 моль -1
Егер газ жағдайы қ.ж.өзгеше болса онда барлық негізгі параметрлерді
байланыстыратын Менделеев- Клапейрон теңдеуін қолданады.
1 Идеал газдың теңдігін аламыз
Р0V0T0=PVT (1)
идеал газ үшін Р0V0T0
эксперименттік газ үшін PVT
Р0V0T0=R(2) R=8,31 Джмоль×К=0,082 л×атммоль×К=62360 ммсб.млмоль
К
1 моль PV=RT (3)
Бірақ көп жағдайда мольдің саны 1-ге тең болмайды,сондықтан моль санын
есептеу керек.
n=mM , nNaOH=16040=4 (4)
PV=nRT (5)
PV=mM RT (6)
Бұл теңдікті қолданып газдың молярлық массасын табуға болады.

ТОТЫҒУ-ТОТЫҚСЫЗДАНУ РЕАКЦИЯЛАРЫ
Дәріс жоспары:
1.Тотығу дәрежесі.
2.Ең маңызды тотықтырғыштар мен тотысыздандырғыштар.
3.Тотығу және тотықсыздану процесстері.
4.Тотығу тотықсыздану реакциаларына теңдеулер құру.

Қосылыстағы элементтің тотығу дәрежесі (тотығудың дәрежесінде) сол
элементтің атомынан басқа атомға ығыстырылған электрондарсанымен,басқа
атомдардан берілген элементтің атомына (тотығудың теріс таңбалы
дәрежесінде) ығысумен аныкталады. тотығу дәрежесін аныктау үшін келесі
ережелерді еске алу керек:
1) ЭЛЕМЕНТТІҢ ТОТЫҒУ ДӘРЕЖЕСІ ЖАЙ ЗАТТАРДА 0-ГЕ ТЕҢ ДЕП АЛЫНАДЫ;
2) МОЛЕКУЛАНЫҢ ҚҰРАМЫНА КІРЕТІН БАРЛЫК АТОМДАРДЫҢ ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Кванттық теорияны философиялық талдау
Материя ұғымы
Дүниенің болмысы және материя туралы түсінік
Материяның ғылыми философиялық ұғымының қалыптасуы
Болмыс философиясы. Материя
Психика тек адамға тән қасиет
Психиканың пайда болуы және дамуы
Дүниенің болмысы, оның мәні және материя туралы түсінік
Болмыс философиясы
Дүниені философиялық тұрғыдан түсіну негіздері
Пәндер