34 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ1 Аралық қаржы есептілігі
2 Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкестікті ашу
3 Тану және бағалау
4 Аралық қаржы есептілігінің құрамы
Осы Стандарттың мақсаты аралық қаржы есептілігінің ең аз мазмұнын айқындау және аралық кезеңдегі толық және ықшамдалған қаржы есептілігінде тану мен бағалауға арналған қағидаттарды белгілеу болып табылады. Дер уақытындағы және сенімді аралық есептілік инвесторлардың, кредиторлардың және басқа тұлғалардың компанияның пайданы және ақша қаражатының ағындарын құру мүмкіндіктерін анықтау, оның қаржылық жай-күйі мен өтімділігін бағалау қабілетін арттырады.

ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
Осы Стандарт қандай қомпаниялардың аралық кезең аяқталғаннан кейін қандай жиілікпен және қаншалықты тездікпен аралық қаржы есептілігін жариялауға тиіс екендігін белгілемейді. Алайда, үкіметтер, бағалы қағаздар айналысын реттейтін органдар, қор биржалары және бухгалтерлік ұйымдар борыштық немесе үлестік бағалы қағаздары нарықта еркін айналатын компаниядан аралық қаржы есептілігін жариялауды жиі талап етеді. Осы Стандарт компания Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес аралық қаржы есептілігін жариялауға мәжбүр болған немесе жариялауды шешкен жағдайда қолданылады. Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарының комитеті акциялары еркін айналатын компаниялардың осы Стандартта ұсынылған тану, бағалау және ашу қағидаттарына сәйкес келетін аралық қаржы есептілігін ұсынуын қолдайды. Атап айтқанда, акциялары еркін айналатын компаниялардың мыналарды:
(а) аралық қаржы есептілігін ең болмағанда олардың қаржы жылының бірінші жартысының аяғындағы жай-күйі бойынша; және
(b) аралық қаржы есептілігін аралық кезең аяқталғаннан кейін 60 күннен кешіктірмей ұсынуына қолдану көрсетіледі.
2. Жылдық немесе аралық қаржы есептілігінің Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкестігі жеке бағаланады. Компанияның нақты қаржы жылының ішінде аралық қаржы есептілігін бере алмау немесе осы Стандартқа сәйкес емес аралық қаржы есептілігін беру фактісі компанияның жылдық қаржы есептілігінің, егер олар барлық қалғандары бойынша олардың талаптарына жауап беретін болса, есептіліктің Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес еместігін білдірмейді.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   
34 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ

Аралық қаржы есептілігі

Бұл нұсқа 2005 жылғы 31 желтоқсанға дейін шығарылған түзетулері
енгізілген жаңа IFRS-нан туындайтын түзетулерді қамтиды.
34 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
Аралық қаржы есептілігі
МАҚСАТЫ
Осы Стандарттың мақсаты аралық қаржы есептілігінің ең аз мазмұнын
айқындау және аралық кезеңдегі толық және ықшамдалған қаржы есептілігінде
тану мен бағалауға арналған қағидаттарды белгілеу болып табылады. Дер
уақытындағы және сенімді аралық есептілік инвесторлардың, кредиторлардың
және басқа тұлғалардың компанияның пайданы және ақша қаражатының ағындарын
құру мүмкіндіктерін анықтау, оның қаржылық жай-күйі мен өтімділігін бағалау
қабілетін арттырады.

ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
Осы Стандарт қандай қомпаниялардың аралық кезең аяқталғаннан кейін қандай
жиілікпен және қаншалықты тездікпен аралық қаржы есептілігін жариялауға
тиіс екендігін белгілемейді. Алайда, үкіметтер, бағалы қағаздар айналысын
реттейтін органдар, қор биржалары және бухгалтерлік ұйымдар борыштық немесе
үлестік бағалы қағаздары нарықта еркін айналатын компаниядан аралық қаржы
есептілігін жариялауды жиі талап етеді. Осы Стандарт компания Халықаралық
қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес аралық қаржы есептілігін
жариялауға мәжбүр болған немесе жариялауды шешкен жағдайда қолданылады.
Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарының комитеті акциялары еркін
айналатын компаниялардың осы Стандартта ұсынылған тану, бағалау және ашу
қағидаттарына сәйкес келетін аралық қаржы есептілігін ұсынуын қолдайды.
Атап айтқанда, акциялары еркін айналатын компаниялардың мыналарды:
(а) аралық қаржы есептілігін ең болмағанда олардың қаржы
жылының бірінші жартысының аяғындағы жай-күйі бойынша; және
(b) аралық қаржы есептілігін аралық кезең аяқталғаннан
кейін 60 күннен кешіктірмей ұсынуына қолдану көрсетіледі.
2. Жылдық немесе аралық қаржы есептілігінің Халықаралық қаржы
есептілігінің стандарттарына сәйкестігі жеке бағаланады. Компанияның
нақты қаржы жылының ішінде аралық қаржы есептілігін бере алмау немесе
осы Стандартқа сәйкес емес аралық қаржы есептілігін беру фактісі
компанияның жылдық қаржы есептілігінің, егер олар барлық қалғандары
бойынша олардың талаптарына жауап беретін болса, есептіліктің
Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес еместігін
білдірмейді.
3. Егер компанияның аралық қаржы есептілігі Халықаралық қаржы
есептілігінің стандарттарына сәйкес ұсынылса, ол осы Стандарттың барлық
талаптарын орындауға тиіс. Осыған байланысты 19-параграф тиісті
ақпараттың мәнін ашуды қажет етеді.

АНЫҚТАМАЛАР

4. Осы Стандартта мынадай терминдер төменде көрсетілген
мәндерде пайдаланылады:
Аралық кезең - бұл ұзақтығы толық қаржы жылынан қысқа қаржылық
есеп беру кезеңі.
Аралық қаржы есептілігі - не қаржы есептілігінің толық
жиынтығынан (1-Қаржы есептілігін ұсыну IAS сипатталғандай) не аралық
кезеңдегі ықшамдалған қаржылық есептер жиынтығынан (осы Стандартта
сипатталғандай) тұратын қаржы есептілігі.
АРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ ҚҰРАМЫ
5. 1 IAS Халықаралық стандарты қаржылық есептердің толық
жиынтығын айқындайды, оған мынадай құрамдас бөліктер кіреді:
(а) баланс;
(b) пайдалар және залалдар туралы есеп;
(с) меншікті капиталдағы не:
(і) меншікті капиталдағы барлық өзгерістерді, не
(іі) меншікті капиталдағы меншікті капитал иелері
ретінде іс-әрекет жасайтын меншікті капитал иелерімен
операциялар нәтижесінде туындайтын өзгерістерден басқа
өзгерістерді көрсететін өзгерістер туралы есеп;
(d) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; және
(е) есеп саясатының маңызды аспектілерінің қысқа
сипаттамасын және өзге де түсіндірме ескертулерді қосқандағы
ескертулер.
6. Уақтылы болу және шығындар тұрғысынан және бұрын берілген
есептіліктегі қайталауларды болдырмау үшін, компания жылдық қаржылық
есептілікпен салыстырғанда аралық күндердегі жай-күйі бойынша азырақ
ақпарат ұсынуға мәжбүр болуы мүмкін немесе ұсынуды шеше алады. Осы
Стандарт ықшамдалған қаржы есептері және ішінара түсіндірме ескертулер
кіретін аралық қаржы есептілігінің ең аз мазмұнын айқындайды. Аралық
қаржы есептілігі жылдық қаржы есептерінің соңғы толық жиынтығымен
салыстырғанда жаңартылған ақпарат ұсынуға арналған. Тиісінше, ол жаңа
қызметтің жаңа түрлеріне, оқиғалар мен жағдайларға байланыстырылады
және есептерде бұрын ұсынылған ақпаратты қайталамайды.
7. Осы Стандарт компанияға аралық қаржы есептілігіне
ықшамдалған қаржы есептілігінің және ішінара түсіндірме ескертулердің
орнына қаржылық есептердің толық жиынтығын (1 IAS Халықаралық
стандартында сипатталғандай) жариялауға тиым салмайды. Стандарт сондай-
ақ компанияның ықшамдалған қаржы есептілігіне осы Стандартта
айқындалғандай, баптар мен ішінара түсіндірме ескертулердің ең аз
санынан жоғары ақпарат енгізуіне тиым салмайды. Осы Стандарттағы тану
және бағалау жөніндегі нұсқаулар сондай-ақ аралық кезеңдегі толық қаржы
есептілігіне қолданылады және мұндай есептілікке осы Стандарт талап
ететін (атап айтқанда, 16-параграфта көзделген ішінара ескертулерді
ашу), сол сияқты басқа да Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары
талап ететін барлық ашып көрсетулер (әсіресе) кіреді.

Аралық қаржы есептілігінің ең аз құрамдастары

8. Аралық қаржы есептілігіне ең аз дегенде мынадай құрамдас
бөліктер кіруге тиіс:
(а) ықшамдалған бухгалтерлік баланс;
(b) пайдалар және залалдар туралы ықшамдалған есеп;
(с) не (і) капиталдағы барлық өзгерістерді, не (іі)
меншік иелерімен операциялардың және меншік иелерінің бөлістері
нәтижесінде туындайтын өзгерістерден басқа өзгерістерді көрсететін
ықшамдалған есеп;
(d) ақша қаражатының қозғалысы туралы ықшамдалған есеп;
және
(е) ішінара түсіндірме жазбалар.
Аралық қаржы есептілігінің нысаны және мазмұны
9. Егер компания өзінің аралық қаржы есептілігі ретінде қаржы
есептерінің толық жиынтығын жариялайтын болса, онда осы құжаттардың
нысаны мен мазмұны қаржылық есептердің толық жиынтығына қойылатын 1 IAS
Халықаралық стандартының талаптарына сәйкес болуға тиіс.
10. Егер компания өзінің аралық қаржы есептілігі ретінде
ықшамдалған қаржы есептерінің жиынтығын жариялайтын болса, онда бұл
ықшамдалған есептілікке, ең аз дегенде, осы Стандартта талап етілетін
соңғы жылдық қаржы есептілігіне енгізілген тақырыптар мен аралық
сомалардың әрқайсысы және ішінара түсіндірме ескертулер кіруге тиіс,
егер қосымша баптардың немесе ескертулердің болмауы ықшамдалған аралық
есептіліктің жаңылыс басуына әкелген жағдайда, олар кіргізілуге тиіс.
11. Акцияға келетін негізгі және таратушы пайда аралық кезең
үшін толық немесе ықшамдалған пайдалар мен залалдар туралы есепте
ұсынылуға тиіс.
12. 1 IAS Халықаралық стандартында қаржы есептілігінің
құрылымы бойынша нұсқаулар бар. 1 IAS Халықаралық стандартын қолдану
жөніндегі нұсқаулықта балансты, пайдалар мен залалдар туралы есепті
және меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепті ұсыну нысандарын
көрнекілендіретін мысалдар келтіріледі.
13. 1 IAS Халықаралық стандарты меншікті капиталдағы
өзгерістер туралы есеп ұйымның қаржы есептілігінің жеке компоненті
ретінде ұсынылуын талап етеді, және меншікті капиталдың иелері ретінде
әрекет ететін меншікті капитал иелерімен операциялар нәтижесінде
туындайтын (меншікті капитал иелеріне төлемдерді қоса) меншікті
капиталдағы өзгерістер туралы ақпаратты есептің өзінде де, ескертулерде
де ұсынуға рұқсат етеді. Ұйым меншікті капиталдағы өзгерістерді
көрсететін аралық есептеулерде соңғы жылдық есептіліктегі сияқты
пішімді пайдаланады.
14. Егер компанияның ең соңғы жылдық есептілігі
шоғырландырылған есептілік болса, аралық қаржы есептілігі
шоғырландырылған негізде жасалады. Бас компанияның қаржы есептілігінің
жекелеген нысандары ең соңғы жылдық қаржы есептілігіндегі
шоғырландырылған есептілікпен келісілмейді немесе салыстырыла алмайды.
Егер компанияның жылдық қаржы есептілігі шоғырландырылған қаржы
есептілігіне толықтыру ретінде бас компанияның қаржы есептілігінің
жекелеген нысандарын қамтыған болса, онда осы стандарт бас компанияның
қаржы есептілігінің жекелеген нысандарын компанияның аралық қаржы
есептілігіне қосуды талап етпейді және қосуға тыйым салмайды.
Ішінара түсіндірме ескертулер
15. Компанияның аралық қаржы есептілігін пайдаланушы осы
компанияның соңғы жылдық қаржы есептілігін де пайдалана алатын болады.
Осылайша, аралық қаржы есептілігіне ескертулерге соңғы жылдық
есептіліктің ескертулерінде ұсынылған ақпараттың салыстырмалы түрде
маңызды емес жаңартылуын кіргізудің қажеттілігі жоқ. Аралық есептілік
күніне қаржылық жағдайдағы және компанияның соңғы жылдық есептілік
күнінен басталған қызмет нәтижелеріндегі өзгерістерді пайымдау үшін
маңызды болып табылатын оқиғалар мен операцияларды түсіндіру барынша
пайдалы.
16. Мына төмендегі ақпарат маңызды және аралық қаржы
есептілігінде еш жерде әлі ашылмаған болса, компания, ең аз дегенде,
оны аралық қаржы есептілігінің ескертулеріне енгізуге тиіс. Ақпарат,
әдетте, қаржы жылының негізінде ұсынылуға тиіс. Алайда, компания
сондай-ақ ағымдағы аралық кезеңді пайымдау үшін маңызы бар кез келген
оқиғалар мен операциялардың мәнін ашуға тиіс:
(а) аралық қаржы есептілігінде соңғы жылдық қаржы
есептілігінде пайдаланылған есеп саясаты және есептеу әдістері
пайдаланылғаны туралы хабарлама немесе, егер бұл саясат және
әдістер өзгерген болса, бұл өзгерістің сипаты мен әсеріне
сипаттама;
(b) аралық операциялардың маусымдылығы немесе циклдығы
туралы түсіндірме түсініктемелер;
(с) активтерге, міндеттемелерге, капиталға, таза пайдаға
ықпал ететін баптардың сипаты және сомасы немесе қызметінің
сипатына, мөлшеріне немесе саласына орай компания үшін ерекше болып
табылатын ақша қаражатының ағыны;
(d) ағымдағы қаржы жылының өткен аралық кезеңдерінде
ұсынылған сомаларды бағалаудағы өзгерістердің немесе, егер ағымдағы
аралық кезеңге елеулі ықпал ететін болса, өткен қаржы жылдарында
ұсынылған сомаларды бағалаудағы өзгерістердің сипаты және сомасы;
(е) борыштық және үлестік бағалы қағаздардың эмиссиясы,
сатып алу және өтеу;
(f) жай акциялар және басқа акциялар бойынша төленген
дивиденд (жалпы көлемі немесе акцияға шаққанда);
(g) сегмент есептілігінің бастапқы негізі, қайсысы
екендігіне қарай, шаруашылық немесе географиялық сегменттер үшін
сегмент кірісі және сегмент нәтижесі, осыған орай болып табылады
(14-Сараланымдық есептілік IAS компаниядан өзінің жылдық қаржы
есептілігінде сегменттік деректерді ашуын талап еткен жағдайда ғана
компанияның аралық қаржы есептілігінде сегменттік ақпаратты ашу
талап етіледі);
(h) аралық кезеңнің қаржы есептілігінде көрсетілмеген,
аралық кезең аяқталғаннан кейін болған елеулі оқиғалар;
(і) Кәсіпорындарды біріктіруді, еншілес компаниялар мен
ұзақ мерзімді инвестицияларды сатып алуды немесе сатуды, қайта
құрылымданған және тоқтатылған қызметті қоса, аралық кезең ішінде
ұйымның құрамындағы өзгерістердің әсері. Ұйым кәсіпорындар
білестіктеріне қатысты ақпаратты ашу туралы талаптар 3-Бизнес
бірлестіктері IFRS Халықаралық стандартының 66-73-параграфтарында
қамтылған ақпаратты ашуға міндетті; және
(j) соңғы есептік күннен кейін болған шартты
міндеттемелердегі немесе шартты активтердегі өзгерістер.
17. 16-параграф талап ететін ақпараттарды ашудың мысалдары
төменде көрсетілген. Жекелеген Стандарттар мен Түсіндірмелер төмендегі
көптеген баптар бойынша ақпарат ашуға қатысты мынадай нұсқаулар береді:
(а) қорларды ықтимал таза сату құнының шамасына дейін
есептен шығару және мұндай есептен шығаруларды тиісінше қайтару;
(b) негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің
немесе басқа активтердің құнсыздануынан болған залалды тану және
құнсызданудан болған осындай залалды қайтару;
(с) қайта құрылымдауға жұмсалған шығындар бойынша кез
келген бағалау міндеттемелерін қайтару;
(d) негізгі құралдар объектілерін сатып алу және шығару;
(е) негізгі құралдарды сатып алу бойынша міндеттемелер;
(f) cот дауларын реттеу;
(g) бұрынғы кезеңдегі қателерді түзету;
(h) [жойылған];
(і) тікелей есептік күні немесе есептік күнге дейін
жойылмаған барлық дефолттар немесе заемдар туралы келісімдердің
талаптарын бұзу;
және
(j) байланысты тараптармен операциялар.
18. Басқа Стандарттар қаржы есептілігінде жасалынуы тиіс
ақпаратты ашуды айқындайды. Бұл мәтінде қаржы есептілігі, әдетте,
жылдық қаржы есептілігіне қосылатын және кейде басқа есептерге
қосылатын қаржылық есептердің толық жиынтығын білдіреді. Егер ұйымның
аралық қаржы есептілігі қаржылық есептердің толық жиынтығынан емес, тек
қана ықшамдалған қаржы есептілігінен және іріктелген түсіндірме
ескертулерден тұратын болса, 16(і)-параграфқа сәйкес талап етілетін
жағдайлардан басқа кезде, басқа Стандарттарда көзделген ақпаратты ашу
талап етілмейді.

Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкестікті ашу

19. Егер компанияның аралық қаржы есептілігі осы Халықаралық
қаржы есептілігінің стандартына сәйкес жасалынса, онда бұл факт ашылуға
тиіс. Аралық қаржы есептілігі әрбір қолданылатын Стандарттың және
Түсіндірме жөніндегі тұрақты комитет берген әрбір қолданылатын
түсіндірменің барлық талаптарын орындамаса ғана, ол Халықаралық қаржы
есептілігінің стандарттарына сәйкес деп сипатталмауы тиіс.

Аралық қаржы есептілігін ұсыну талап етілетін кезеңдер

20. Аралық қаржы есептілігіне төмендегі кезеңдер үшін мынадай
аралық қаржылық есептер (ықшамдалған немесе толық) кіруге тиіс:
(а) ағымдағы аралық кезеңнің аяғындағы жағдай бойынша
бухгалтерлік баланс және тікелей алдағы қаржы жылының аяғындағы
жағдай бойынша салыстырмалы бухгалтерлік баланс;
(b) тікелей алдыңғы қаржы жылының салыстырылатын аралық
кезеңдеріндегі (ағымдағы және осы күн қарсаңындағы жыл үшін)
пайдалар және залалдар туралы есептермен салыстырылған ағымдағы
аралық кезеңдегі және өспелі қорытындымен ағымдағы қаржы жылындағы
пайдалар және залалдар туралы есептер;
(с) тікелей алдыңғы қаржы жылының салыстырылатын
кезеңіндегі есеппен салыстырғандағы ағымдағы қаржы жылындағы өспелі
қорытындымен капиталдағы өзгерістерді көрсететін есептілік; және
(d) тікелей алдыңғы қаржы жылының салыстырылатын
кезеңіндегі есеппен салыстырғанда ағымдағы қаржы жылы үшін жалпы
қорытындымен ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп.
21. Шаруашылық қызметі анық маусымдық сипаттағы компания үшін
аралық есептілік күнімен аяқталатын он екі ай үшін қаржылық ақпарат
және өткен он екі ай үшін салыстырмалы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
1 ІAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
14 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
8 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
Активтерге жататын субсидиялар туралы ақпарат беру
21 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
18 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ
7 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
2 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
IAS Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты туралы мағлұматтар
Шетелдік валютамен жүргізілетін операциялардың салдары
Пәндер